Marakeş Bildirgesi. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marakeş Bildirgesi. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)"

Transkript

1 Marakeş Bildirgesi INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)

2 Marakeş Bildirgesi ANKARA Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)

3 İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/ Kızılay / ANKARA Tel: (PBX) Faks: GSM: web: e-posta: Bu bildiri, ilk kez 2004 te FIG tarafından Danimarka da İngilizce olarak yayımlandı. Türkçe çeviri HKMO tarafından yapıldı. Yayına Hazırlayan: Dr. Orhan Ercan 1. Baskı ISBN: Teknik Hazırlık & Baskı Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler / ANKARA Tel: Mayıs Ankara

4 Sunuş Geçmişten günümüze kent ve kır kalkınmasına dair çok boyutlu sorunlar, Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) tarafından yüzyılın hemen başında dünya gündemine taşınmış, FIG in 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Fas ın Marakeş şehrinde gerçekleştirmiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi başlıklı 2. Bölgesel Konferans sonucunda, elinizde bulunan Marakeş Bildirgesi hazırlanmıştır. Bu bildirgenin ortaya koyduğu temel meseleler ve getirdiği çözüm önerileri, birçok harita mühendisleri birliği ve çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından da kabul edilmiştir. Nitekim kent ve kır kalkınması, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilirlik açısından önemini korumaktadır. Özellikle kent ve kır etkileşiminin yarattığı bu sorunlar, toplumsal, siyasal, ekonomik, hukuki ve ekolojik temelleri olup, ulaşım, iletişim, enerji ve temel altyapı hizmetleri gibi bir çok konuda öncelikle toplumcu bir anlayışla görünür kılınmayı, çağımızın gelişkin bilgi ve teknolojisi ışığında ele alınmayı ve biz harita mühendislerinin çalışan ya da idareci olarak esaslı katılımıyla çözülmeyi beklemektedir. Bilimsel ve mesleki açıdan yüzyılı aşkın deneyime sahip FIG in etkin bir üyesi olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, kent ve kırın sürdürülebilirlik açısından kalkınmasına ilişkin sorunları dünya ülkelerinden örneklerle bilimsel olarak ortaya koyan, kent ve kırın hem mekânsal hem de yönetimsel olarak birbirine bağlılığını göz ardı etmeden planlı, yerel ve yöresel kalkınmanın bütüncül politikalarla sağlanması gerektiğini öngören ve tüm bunlar ışığında dünyamızı daha yaşanılır kılmayı amaçlayan bu bildirgeyi, ülkemizde ölçmecilik ve haritacılık faaliyetlerinin gelişme- 3

5 si, değerli meslektaşlarımıza yol göstermesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara faydalı olması açısından önemsemektedir. İlk olarak Danimarka da İngilizce olarak yayımlanan bu bildirgenin Türkçeye çevrilmesini öneren, yayın sürecini yöneten ve Odamız Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanlığı nı yürüten Sayın Dr. Orhan Ercan a ve metnin çevrilmesinde emeği geçen oda çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmanın layıkıyla önemsenmesini, ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz adına yararlı olmasını diliyoruz. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu 4

6 Yayına Hazırlayanın Önsözü konulu 2. FIG Bölgesel Konferansı, 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Fas ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilmiştir. Arap Harita Mühendisleri Birliği (AUS), Arap Kentsel Kalkınma Enstitüsü (AUDI) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları konferansa destek vermiştir. Kent-kır arası etkileşim dün olduğu gibi bugün de içinde pek çok konuyu barındırmaktadır. Kent-kır etkileşimi yelpazesi; ulaşım, iletişim, enerji ve temel hizmetler gibi gerekli altyapılarla sağlanacak olan maddi gelirlerin, ürünlerin, hizmetlerin, kişilerin ve bilginin hareketinden ve paylaşılmasından oluşmaktadır. Yapay çevre ile doğal çevrenin uyumunun ve entegrasyonunun sağlanmasında ana amaç, ekoloji ile ekonomi çatışmasını olabildiğince minimum düzeyde tutabilmek ve aralarındaki dengeyi toplum yararına kurabilmektir. Bu tür dengenin kurulabilmesi için (yapay) yerleşim merkezleri ile onların etrafında yer alan (doğal) yaşam destek sistemleri arasındaki ilişkileri iyi incelemek gerekir. Bu bildirgenin odaklandığı temel konular; kentsel gelişme ve genişleme ile birlikte; kırsal göç de dâhil olmak üzere, kent-kır ilişkileridir. UN-HABITAT, 2015 e gelindiğinde dünya nüfusunun % 60 ının kentlerde yaşayacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Marakeş Bildirgesi ise; eğer söz konusu sorunların üzerine eşgüdümlü yaklaşımlarla gidilmesi ve bunlara zamanında müdahale edilmesi isteniyor ise, kapsamlı ulusal arazi politi- 5

7 kalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulunmaktadır. Marakeş bildirgesi, birbiriyle örtüşen ve yakından ilgili olan üç alt konuyu da ele almaktadır: Bunlar; (i) Kurumsal ve Yönetişimsel Kavramlar, (ii) Arazi ve Doğal Kaynak Altyapıları ile (iii) Kapasite Belirleme ve Geliştirme konularıdır. Bu konularda hazırlanan her bölüm rehberlik sunmakta, yönlendirme ve çıkarımlarda bulunmakta, sorunlara ve çözümlerine ilişkin yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Ülkemizde yaklaşık yarım yüzyıldır uygulanmakta olan planlı kalkınma sürecinin özellikle son yıllarında, merkezi karar unsurlarının olabildiğince yerel karar unsurlarına doğru kaydırılması; eşgüdümün ve bütüncül yaklaşımların ağırlık kazanması; katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin öne çıkması gözlemlenmiştir. Bu gelişmelerin uzantı basamakları olmak üzere, yerel ve yöresel kalkınmayı öncelikle ele alan planlama yaklaşımlarına ağırlık verilmiş olup; kamu hizmetlerine ve özel sektör faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak üzere, kalkınmanın mekânsal boyutu da içerilecek şekilde planlanmasına ve yönlendirilmesine geçilmiştir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi nin kurulması, çevre düzeni planlarının üretilmesi, bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması bu doğrultuda atılmış adımlardır. Makro düzeyde mekânsal planlama boşluklarının yakın gelecekte üretilecek ülke fiziki plan ile bölgesel planlarla doldurulması öngörülürken, mikro ölçekte ve yerel düzeyde de yaşanan mekânsal eksikliklerin giderilmesi hazırlanacak arazi kullanım planlarıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede kentsel ve kırsal alanlar arasında farklı arazi politika ve yönetimlerinin izlendiği gözlenmektedir. Bu farklılık sosyal yaşamdan ekonomiye kadar doğanın ve yaşanabilir çevrenin oluşturulması hususunda olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu neden- 6

8 le başta Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş ortak bir arazi politikasının gerekliliğine ve bütüncül bir yaklaşımın ivediliğine vurguda bulunmaktadır. Konferans sonucu ortaya çıkarılan dersler ve yol göstermeler Afrika ve Arap ülkelerinde yaşanan kent-kır arasındaki karşılıklı ilişkilerin durumuna göre biçimlendirilmiş ise de; çözüm bulunamamış böylesine karmaşık bir konuda yoğun tartışmaların yaşandığı Avrupa yı da kapsamak üzere, konferans bulgularının ülkemize uyarlanmasını yapmak yine de mümkündür. TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası FIG in etkin bir üyesidir. HKMO, FIG tarafından organize edilen etkinlikler ve sonucu ortaya çıkan bu tür evrensel bildirgelerin sektörümüze kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın devamı da getirilerek uluslararası boyutta benzeri önemli çalışmalar Oda yayını olarak dilimize çevrilip üyelerimizin bilgisine sunulacaktır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı başta Genel Başkan Sayın Ertuğrul CANDAŞ ile Genel Merkez Yöneticilerine teşekkürler eder, faydalı olabilmesi dileğiyle tüm meslektaşlarımıza saygılar sunarım. Dr. Orhan ERCAN Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı 7

9

10 Önsöz 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Fas ın Marakeş şehrinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi başlığı altında gerçekleştirilen 2. FIG Bölgesel Konferansı, Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes (ONIGT) ve Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenmiştir. Arap Harita Mühendisleri Birliği (AUS), Arap Kentsel Kalkınma Enstitüsü (AUDI) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları konferansa destek vermiştir. Konferansın amacı, kent-kır ilişkilerine odaklanarak seçilmiş bazı sorunlara ışık tutmak ve bu karmaşık konu hakkında farkındalığı artırmak olmuştur. Konferansta ayrıca, arazi politikası ve arazi yönetimi arasındaki sıkı ilişkilere de açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde kent-kır arası etkileşimin gündemi oldukça geniş olup, kapsamında birçok konuyu barındırmaktadır. Söz konusu etkileşim yelpazesi; ulaşım, iletişim, enerji ve temel hizmetler gibi gerekli altyapılarla sağlanacak olan maddi gelirlerin, ürünlerin, hizmetlerin, kişilerin ve bilginin hareketinden ve paylaşılmasından oluşmaktadır. Altyapı, kent-kır kalkınmasının bel kemiğidir. Fakat; bu hizmetin sağlanması, çoğu zaman arazinin ve doğal kaynakların dengeli kullanımını gerektirmektedir. Yolların, güzergahların ve enerji hatlarının peyzajı kesmesi, özellikle kırsal alanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Önemli altyapı ihtiyaçlarının sağlanması sırasında zorunlu olarak yitirilen değerler, hem kentsel hem de kırsal toplum çıkarlarının dengeli yaklaşımla gözetilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirmektedir. Onların ortak geleceğinin garanti altına alınması; ancak bu gereğin yerine getirilmesiyle, mümkündür. 9

11 Arazinin insana sunduğu çeşitli kullanım türleri nedeniyle, birçok ülkede kentsel ve kırsal alanlar arasında farklı arazi politika ve yönetimlerinin izlendiği gözlenmektedir. Kent ve kır kesimleri için sürekliliği olan bir arazi geliştirme yaklaşımı her ne kadar siyasal, yasal, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutların karmaşık birlikteliğini içerse de, kentsel ve kırsal mekanlarda insan yerleşimlerinin esenliği ve refahı, ancak ortak bir arazi politikasının izlenmesi ve sürdürülebilir arazi yönetimine destek verecek kapsamlı bir politikanın benimsenmesiyle mümkündür. Birçok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütü, arazinin sürdürülebilir gelişimini ve toplum refahını sağlanması açısından; hem kentsel hem de kırsal alanlar için, ortak bir arazi politikasının gerekliliğine ve bütüncül bir yaklaşımın ivediliğine vurgu yapmaktadır. Bazılarını Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği daha önceki ortak yayınlarında olduğu gibi; Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu nun (FIG) bu yayını da, önemi ve küresel boyutu olan bir konuya odaklanmaktadır. Bir sivil toplum örgütü olarak FIG; Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kavramına olduğu kadar, adil ve barışçıl bir dünyanın inşa edilmesi hedefine de destek vermek arzusundadır. Marakeş Bildirgesi; Aralık 2003 te Fas ta yapılan 2. FIG Bölgesel Konferansı ndan çıkan sonuçları ve önerileri yansıtmaktadır. Amaç; politikacılara, üst düzey yöneticilere, meslek kuruluşlarına ve karar mercilerine, sürdürülebilir doğanın ve yaşanabilir barınmanın dengeli birlikteliğini gerçekleştirmek yolundaki çabalarına destek vermektir. Her ne kadar anılan konferansta yol göstermeler ve çıkarılan dersler Afrika ve Arap ülkelerinde yaşanan kent-kır arasındaki karşılıklı ilişkilerin durumuna göre biçimlendirilmiş ise de; çözüm bulunamamış böylesine karmaşık bir konuda yoğun tartışmaların yaşandığı Avrupa yı da kapsamak üzere, konferans bulgularının dünyanın birçok yerinde uyarlanmasını yapmak yine de mümkündür. 10

12 Teşekkür Marakeş Bildirgesi, Marakeş Konferansı da görevlendirilen uzman bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Bu heyetin başkanlığını Gerhard Muggenhuber (3. FIG Komisyonu Başkanı, Mekânsal Bilgi Yönetimi, Ölçübilim ve Haritacılık Federal Ofisi, Avusturya) yapmış olup; Stig Enemark - Aalborg Üniversitesi, Danimarka [esas itibarıyla 5. Bölüm ün sorumlusu], Mohamed Ettarid Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Fas [esas itibarıyla 4. Bölüm ün sorumlusu], Rob Mahoney - Ticaret Bilgisi Yönetimi, Birleşik Krallık [esas itibarıyla 3. Bölüm ün sorumlusu], ve Reinfried Mansberger - Doğal Kaynaklar ve Uygulamalı Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Viyena-Avusturya, heyette görev alan diğer üyelerdir. Bu belge temelde 2-5 Aralık 2003 te Fas, Marakeş de yapılan 2. FIG Bölgesel Konferansı nda sunulan metinlere dayanmaktadır. Özellikle açılış konuşmalarında FIG Başkanı Prof. Holger Magel in Sürdürülebilir Kalkınma için Kent-Kır İlişkisi ve UN-HABITAT ın Kent Ekonomisi ve Finans Birimi Şefi ve aynı zamanda İzleme ve Araştırma Bölümü vekil Müdürü Dr. Don Okpala nın Sürdürülebilir Kalkınma ve İstihdam Yaratımında Olumlu Kent-Kır İlişkilerinin Teşviki: UN-HABITAT ın Rolü başlıklı sunumları, belgenin hazırlanmasına esas oluşturmuştur. Konferansta yer alan diğer açılış konuşmaları ve açıklayıcı bildiriler de, bu bildirgenin kurgulanmasında büyük katkı sağlamıştır. Bunlar arasında Dr. Chukwudozie Ezigbalike (UNECA), Prof. Paul van der Molen (7. FIG Komisyonu Başkanı - Kadastro ve Arazi Yönetimi), David Palmer (FAO), Prof. Stig Enemark (Danimarka), Abebe Solomon Haile (Etiyopya) ve Yaacoub Saade (Lübnan) tarafından yapılan sunumların bu kapsamda özel yerleri bulunmaktadır. 11

13 Şunu peşinen belirtmek gerekir ki; bizim bu yayın kapsamında, mekân kavramını ve bağlamını ifade etmek için kullandığımız iki kelimeli kentkır sözcüğü, birinin diğerinden daha önemli olduğunu ima etmek için türetilmiş değildir. Bu açıklamaya; metinlerde ve konuşmalarda, bunlardan herhangi birine öncelik veren bir anlayışımızın olmadığını belirtmek için gerek duyulmaktadır. Söz konusu sözcükte ebedi bir gerçeğin içerildiğini düşünen okuyuculara Fransa Başbakanı Edgar Faure nin şu sözlerini hatırlatmak isterim: Kırsal alanlar nefes alamazsa, şehirler boğulacaktır. Marakeş Bildirgesi nin özünde; bilahare düzenlenecek iki etkinlikte yer almak yatmaktadır. Bunlar; Eylül 2004 te Barselona da Dünya Kent Forumu ile 1-4 Kasım 2004 te Nairobi de Kalkınma Yaklaşımında Kır-Kent İlişkilerinin İyileştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Yerel Ekonomik Gelişmenin Teşviki Üzerine Bölgeler Arası Konferans tır. Yapıcı ve kolaylaştırıcı çalışmalarıyla bu yayının gerçekleşmesine katkıda bulunan ehil heyet üyelerine ve tüm diğer uzmanlara, FIG adına teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Ing. Holger Magel FIG Başkanı 1 Ağustos

14 Yönetici Özeti Keşif, herkesin gördüğü fakat kimsenin düşünmediği şeydir. Albert Szent-Györgyi 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Marakeş, Fas ta Sürdürebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi başlığı altında gerçekleştirilen 2. FIG Bölgesel Konferansı nın amacı; FIG in uluslararası gündemde giderek kabul gören kent-kır ilişkisine odaklı çeşitli konuları ele almak ve bu kapsama gerçekçi ve pragmatik girdiler sağlamak olmuştur. Konferans sırasında; kent-kır ilişkisine dair sorunların dünyanın farklı yerlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkmakta olduğu anlaşılmış ve sorun çözümüne yönelik yaklaşım ve önerilerin belirli özel ve yerel koşullara uyarlanabilecek genel ilkeler şeklinde yapılması gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşmuştur. Bu bildirgenin odaklandığı temel konular; kentsel gelişme ve genişleme ile birlikte; kırsal göç de dâhil olmak üzere, kent-kır ilişkileridir. UN-HABITAT, 2015 e gelindiğinde dünya nüfusunun % 60 ının kentlerde yaşayacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Marakeş Bildirgesi ise; eğer söz konusu sorunların üzerine eşgüdümlü yaklaşımlarla gidilmesi ve bunlara zamanında müdahale edilmesi isteniyor ise, kapsamlı ulusal arazi politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulunmaktadır. Söz konusu politikaların, gerçek mesleki deneyimler üzerine yapılandırılmasının gerektiği de ayrıca vurgulanmaktadır. Esasında bu tür bir görüş, UN-HABITAT ve UNEP in, kent-kır ikilemine son vermek yönündeki çağrısına ilişkin tartışmaların ve gelişmelerin özüne karşıdır. Konferansın görüşü; kent-kır ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiği yönündedir. Mevcut sorunların dinamik doğası da geçmişin her zaman için 13

15 geleceğe iyi bir rehber olamayabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sorunlara zamanında ve etkinlikle müdahale etmek söz konusu ise, esas olan; ilişkilerin düzenlenmesinde yeni ve buluşçu çözümlere yönelmek olmalıdır. Belge ayrıca, birbiriyle örtüşen ve yakından ilgili olan üç alt konuyu da ele almaktadır: Bunlar; (i) Kurumsal ve Yönetişimsel Kavramlar, (ii) Arazi ve Doğal Kaynak Altyapıları ile (iii) Kapasite Belirleme ve Geliştirme konularıdır. Bu konularda hazırlanan her bölüm rehberlik sunmakta, yönlendirme ve çıkarımlarda bulunmakta, sorunlara ve çözümlerine ilişkin yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Marakeş Bildirgesi, bu konuların ve sorunların tekil ve yalıtılmış yaklaşımlarla çözümlenemeyeceğinin altını çizmekte ve bu dokümanla kent-kır ilişkisinin gelişimi için kaçınılmaz olan bütüncül bir anlayışa katkıda bulunmayı öngörmektedir. Amaçlanan; ülkeleri, Kent-Kır İlişkileri Hakkında Marakeş Bildirgesi nin ruhuna uygun eylemlerde bulunmaya özendirmektir. 14

16 İçindekiler 1. Giriş Kavramsal Odak Kent-Kır İlişkileri Kentsel Genişleme ve Kırsal Göç Arazi Politikası Arazinin Geliştirmesi Kurumsal ve Yönetişimsel Kavramlar Amaç Kapsam Yön Bulmak Ders Çıkartmak Yol Almak Arazi ve Doğal Kaynak Altyapısı Amaç Kapsam Yön Bulmak Ders Çıkartmak Yol Almak Kapasite Belirlemek ve Geliştirmek Amaç Kapsam Yön Bulmak Ders Çıkartmak Yol Almak Marakeş Bildirgesi Kaynakça

17

18 Kent-Kır İlişkileri Üzerine Marakeş Bildirgesi FIG ve onun Marakeş Konferansı ndaki ortakları, dünyanın farklı yerlerinde kent-kır ayrımının olduğunu kabul etmekte ve bu sorunu ele alma yönteminde varılabilecek bir uzlaşmanın, dünya genelinde kabul edilebilir ölçüde insani yaşam koşullarının oluşturulabilmesi için büyük önem taşıdığına inanmaktadır. Marakeş Bildirgesi, ulusal ölçekte kapsamlı bir arazi politikasının geliştirilmesini ve bu politikanın içeriğinde de aşağıda belirtilen konuların yer almasını önermektedir: Kaliteli yönetişimin sağlanmasına yönelik kurumsal ve yönetsel eylemler, Sürdürülebilir arazi yönetimini desteklemek üzere; arazi kullanım hakkının, arazi değerinin ve arazi kullanım türünün yönlendirilmesini ve kontrolünü gerçekleştirecek arazi idare mekanizmaları, Toplumsal, kurumsal ve bireysel düzeyde kapasite belirleme ve geliştirme araçları. FIG ve onun Marakeş Konferansı ndaki ortakları, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan kent-kır arasındaki olumlu ilişkilerin, dünya çapında kaliteli yönetişimin gerçekleştirilmesinde merkezi bir öneme sahip oldukları inancındadır. Bu inanç; insanlığın mutluluğu için gerekli olan ekonomi-toplum-çevre dengesini güçlendirme konusunda FIG in de diğer sivil toplum örgütleri gibi küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde verdiği katkılarda, bir dayanak noktası olmaktadır. 17

19 1. Giriş Şimdi besbelli mühim bir gerçek var; yerküre bir uzay gemisidir ve kullanım kılavuzu yoktur. R. Buckminster Fuller Kırsaldan kent yaşamına doğru bir hareketlenmenin, gelecek on yıllarda devam edeceği ve giderek de artacağı yönünde belirtiler bulunmaktadır. Kentsel ve kırsal kesimler arasındaki etkileşim sürecinin göz ardı edilerek bunların iki farklı kutupmuş gibi tanımlanmasında başvurulan katı ayırımcılığı sürdürme eğilimi ise, geçmişten bugüne devam etmektedir. Kırsal nüfusun iş bulmak ve yaşam standartlarını yükseltmek umuduyla kentlere göç etmesi sonucu, arazilerin önemli bir kısmının kırsal nitelikten kentsel niteliğe geçiş süreci içerisinde olduğu bilinmesine rağmen, böyle bir ayırımcılığı yine de anlayışla karşılamak mümkündür. Kentsel ve kırsal kesimlerin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden birbirileri ile bağımlılık ilişkisi içinde bulundukları ve bu alanların gelişebilmeleri için karşılıklı ilişkilere ve dengeli yaklaşımlara ihtiyaçları olduğu günümüzde büyük ölçüde kanıksanmıştır. Kırsal gelişmenin, kentsel gelişmeden tümüyle farklı bir şekilde ele alınması artık geçerliliğini yitirmiş olup; bunun yerine, kent-kır ilişkisini temel alan yaklaşımlar benimsenmektedir. Kent-kır ilişkisi derken genelde kastedilen; (özel ya da kamusal) sermayenin, (göç yahut günü birlik gidip gelmelerle) kişilerin ve (ticaret yoluyla) malların kentsel ve kırsal alanlar arasındaki akışı olmaktadır. Bu akışa ayrıca düşüncelerin, bilgilerin ve yeniliklerin yansıtılması ve yaygınlaştırılmasını da eklemek gerekmektedir. 18

20 Kent-kır ilişkilerinin çok boyutluğu İlişkiler ve bağlantıların kökeni yalnızca topolojik anlamda bir komşuluktan ibaret değildir. Kalkınmanın hızlandırılması için, çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlara yönelinmesi kaçınılmazdır. Çünkü insanlığın refahını sağlayacak olan; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlamak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel içerikli kent-kır ilişkilerinde tematik bağlantıların kurulmasından başka bir şey değildir. Altyapı yatırımlarının gerekliliği Ulaşım ve iletişim, enerji ve temel hizmet akışları gibi faaliyetler için gerekli altyapı donanımları, kent ve kırın birlikte gerçekleştirdikleri gelişme sürecinin omurgasını oluşturmaktadır. Başta ulaşım olmak üzere; altyapıya yapılacak yatırımlar kırsal üretimi pekiştirmekte olup, erkeklerin ve kadınların pazarlara, iş olanaklarına ve kamu hizmetlerine erişimini mümkün kılmaktadır. İnsan yerleşimlerini kırsal ve kentsel diye ayırmanın basitliği Mega kentler ve köyler, bir sürekliliğin yalnızca en uç kutuplarını temsil etmektedir. Bunlar yelpazenin bir ucunda yer alan mega kentler ile diğer ucunda yer alan köyler olmaktadır. Böylesine bir yerleşim yelpazesinin içinde kentten kıra olduğu gibi kırdan kente yönelen geçişleri ve akışları kademeli ve aşamalı süreçler halinde görmek mümkündür. Kent ve kır arasında karşılıklı bir devamlılığın ve sürekliliğin olduğunu ve her ikisini bir birine bağlayan ara yapıların da bu yelpaze içinde yan yana yer aldığını kabul etmek gerekir. Küçük yerleşimlerdeki yaşam koşullarının geliştirilmesine destek olacak potansiyellerin harekete geçirilme olanağını göz ardı etmek, gelecekte 19

21 insan çoğunluğunun yaşam alanını göz ardı etmekle eşanlamlı olmaktadır. Dolayısıyla, hükümetlerin; hem ulusal hem de yerel ölçekte gerçekleştirdikleri gelişme ve kalkınma hamlelerinin kentsel ve kırsal alanlarda ne denli etkileri olduğunu ve izledikleri politikalarının yoksulluğu ortadan kaldırmak için ne oranda etkin rol oynayabileceklerini bilmeleri çok önemlidir. Bu bağlamda, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişkinin ve bu ilişkilerin doğasında yatan çeşitliliğin çok daha iyi anlaşılması ve potansiyelin de çok daha iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bölgesel ve tematik çeşitliliğin önemi Çeşitlikte kısıtlar, çözüm üretiminde yetersizliklerle eşanlamlı düşmektedir. Küresel gözlemler sonucu elde edinilen bulgularının genelleştirilmesi ve bunların standartlaşmış diğer küresel eylem planlarının oluşturulmasında birer genel girdi olarak kullanılması, artık mümkün değildir. Ülkelerin, bölgelerin ve tematik zorlukların her yerde ve her zamanda eşdeğerde algılanması artık söz konusu olmamaktadır. İnsan aklı çoğu zaman; kent-kır arası varsayılan bir sürekliliği kabul etse bile, yine de işin kolayına kaçarak kent-kır farklılaşmasını öne süren kategorik tanımlamalara yönelebilmektedir. Bu tür kategorilerin oluşmasına yönelik bazı tanımlamalar şu örneklerle verilebilir; 1. Ekonomik başarıya odaklı hızlı gelişme gösteren mega kentler (tipik olarak Asya bölgelerinde), 2. Gelişmeyi koordine etmek üzere, insanların yerleşim süreçlerini arazi kullanım planına dayandıran yönetim yaklaşımları (tipik olarak Avrupa bölgelerinde) 3. Temelde kırsala odaklanan ve kentleşme aşamasında düşük düzeyde kent-kır arası bir koordinasyon sergileyen kalkınma yaklaşımı (tipik olarak Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde). 20

22 Ancak; yukarıdakilere benzer farklılaşmalar ne yazık ki, tematik olduğu kadar mekânsal ilişkiyi de gözden kaçırma riski taşımaktadır. Bu nedenle; dikkatleri, böylesine yetersiz kategorik tanımlamalar yerine, daha dinamik tanımlamaların yapılmasına çevirmek gerekmektedir. Alınacak her kararda göz önünde bulundurulması gereken tek gerçek, herkesin yerküre uzay gemisinde beraber yer aldığıdır. Bu belge; kent ve kırda sürdürülebilir yaşam koşullarına ilişkin kararlara bir temel oluşturmaya çalışırken, aşağıda belirtilen üç sütuna dayalı bir gelişme modeline odaklanmaktadır: Kurumsal Yapılar ve Yönetişim Arazi ve Doğal Kaynak Altyapıları Kapasite Belirleme ve Geliştirme İdeal durumlarda; kültürel bir birlik içinde yaşamlarını sürdüren insanlar, kent ve kırda sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmak üzere Kaliteli Yönetişim ve Kaliteli Arazi Politikası geliştirir. Şekil 1, bu ilişkiyi basitleştirilmiş bir görünümde yansıtmaktadır. Şekil 1: Kent-Kır İlişkisinin Basitleştirilmiş Şeması (Grafi k: Stig Enemark) 21

23 2. Kavramsal Odak Bilmek iki türlü mümkündür. Ya doğrudan bir şeyin kendisini biliriz, ya da onu bulabileceğimiz yeri biliriz. Samuel Johnson Kent-kır ayrımı, aşağıda belirtildiği üzere bir takım temel konuları kapsamaktadır: - Kent-kır ilişkileri: Bu kapsamda yer alan önemli referanslar, ilkin kentsel ve kırsal alanların ihtiyaçları arasındaki farklılığa değinmektedir. Akabinde de; söz konusu ihtiyaçların sürdürülebilir bir yaklaşımla sağlanabilmesi için kentsel ve kırsal kesimler arasında etkin altyapı bağlantıları kurulurken, dengeli bir politik yaklaşımın izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir - Kentsel genişleme ve kırsal göç: Bu kapsamda yer alan konular ise; kent varoşlarında ortaya çıkan sorunlara değinmekte olup, bu sorunların üstesinden sürdürülebilir arazi kullanımı ve etkin denetim sistemleriyle gelinebilmesi için kapsamlı bir arazi politikasının gerektiğine işaret etmektedir. Bu tür sorunlar dünyanın farklı bölgelerinde farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıklar; bir yandan gelişmiş ülkelere bir yandan da gelişmekte olan ülkeler ile geçiş döneminde olan ülkelere bakıldığında, daha da belirginleşmektedir. Dolayısıyla; tüm ülkelerin eşdeğerde sorun kapsamına dâhil edilebilmesi, biraz çetrefilli bir konu olmaktadır. Çünkü her ülkenin kendi gelişmişlik düzeyi ile sahip olduğu yetenekli insan gücünün nitelik ve nicelliklerine bağlı olarak, farklılık göstereceği açıktır. Bu 22

24 nedenle; temelde kent-kır ayrımına giderek sorunları ele almaya çalışan yaklaşımlar, yalnızca ilkesel bazda geçerli olabilmekte fakat özelde yetersiz kalabilmektedir. Kırdan kente göç ve bunun sonucunda ortaya çıkan yarı-kentleşmiş çevrelerin genişlemesi doğal olarak kasabalardaki, şehirlerdeki ve megakentlerdeki yaşamı etkilemektedir. Kırdan kente göç hareketi, Şekil 2 de kavramsallaştırılmıştır. Şekil 2: Kavramsal Şema (Grafi k: Stig Enemark) 23

25 2.1. Kent-Kır İlişkileri Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik, demografik ve çevresel farklılıkların yanı sıra; bu alanlar arasında benzerliklerin saptanmasına girildiğinde, kentsel alanlar ile kırsal alanların esasında yerleşim sisteminin iki uç noktasını oluşturduğu algısına dayanmak gerekmektedir. Kentsel yerleşimler ile kırsal yerleşimler bir yelpazede uç noktaları oluştururken, bunların arasında yer alan kesimler de sistemdeki kademeli geçişlerin özelliklerini yansıtmaktadır. Böylesine bir algıya dayanan yaklaşımlarda; kent ve kır ilişkilerinin karşılıklı akışlar halinde gerçekleştiği açıklanmakta ve kalkınma süreçlerinde bu karşılıklı akışların sürekli geliştirilerek, kent ve kır ilişkilerinin güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Aynı algıyla, sürdürülebilir bir kentsel gelişme sürecinin kırsal kesim ile olan ilişkisine bakıldığında; izlenmesi gereken politikanın, kırsal üretimi geliştiren ve ürünleri pazara eriştiren fiziki, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının arttırılması olduğunu söylemek mümkündür. Kalkınma sürecinde kentleşmenin kaçınılmazlığını kabul ederken, kırsal kesimdeki insanların makul standartlarda yaşamalarını sürdürebilmelerinin teminat altına alınmasını da göz ardı etmemek gerekir. Kırsal alan koşullarının, orada yaşayanlarca kabul görecek ve kendi yaşam tarzlarına uyacak şekilde oluşturulması en doğal haklarıdır. 24

26 Şekil 3: Kırsal Yerleşim, Malawi, 2002 (Fotoğraf: Stig Enemark) Kırsal kalkınma, kırdan kente göçü önleyici politikalara yönelmek yerine; tam aksine, kırsal nüfusun ekonomik ve sosyal koşullarının gelişmesi ve kırsal alanların, tarımsal ya da tarım-dışı üretim yoluyla ekonomik olarak kalkınması ihtiyacını dikkate almalıdır. Gelişmiş kırsal bir altyapı; kentsel alanlar ve tüketim pazarları için olduğu kadar, kırsal alanlardaki üretkenliğin arttırılması için de gerek duyulan bir hizmet ve bir ihtiyaçtır. Yani gelişmekte olan ülkelerde acilen karşılanması gereken ihtiyaç, gerçekçi kentsel-kırsal ve mekânsal altyapı politikalarının, ulusal ölçekte yerleşim politikalarıyla uyumlu bir şekilde oluşturulması, planlara yansıtılması 25

27 ve uygulanmasıdır. Dolayısıyla; gelişmekte olan birçok ülkede, kentsel ve kırsal altyapılar arasındaki uçuruma odaklanmak, Marakeş Konferansı nda Don Okpala tarafından ortaya konulduğu gibi; hükümetlerin giderek azalacağına, daha çok artması gereken kamu temelli hizmet ve eylemlerini gerektirmektedir. Kentsel kalkınmanın kırsal kalkınmadan ayrı olması gerektiği yönündeki eski ortodoks türü yaklaşımın; her iki kesim arasında seyreden ve birbirilerini tamamlayıcı nitelik taşıyan insan, sermaye, mal ve hizmetler, istihdam, bilgi ve teknoloji akışı dikkate alındığında, bugünkü gerçeklere uymadığı görülmektedir. Kırsal ve kentsel alanların ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan birbirileri ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde olduklarını ret etmek mümkün değildir.. Görünen şudur ki; artık kararlı bir kent-kır politikasının dışında başka bir alternatif söz konusu değildir. Kırsal temsilciler ve kırsal alanlar, kasabalara ekonomik ilerlemenin merkezleri yahut motorları gözüyle bakmakta ve böylesine bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Kentler ise; kendi çıkarlarını ilgilendirdiği kadarıyla, kırsal alanları kendi yaşamları için vazgeçilmez olarak görmeli ve onları gereksinmelidir. Yani her iki kesimin eş derecede katılımcı ortaklıklar gerçekleştirmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Başta siyasi sebeplerle olmak üzere; tek-taraflı kalkınma ne zaman desteklenmiş ve buna ne zaman müsamaha edilmişse; Prof. Magel in 2003 te Marakeş de belirttiği üzere, denge hep bozulmuştur. Cenevre de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin ECOSOC 2003 oturumundaki sözleriyle; kırsal gelişmeyi, kalkınma gündeminin merkezine oturtmayı ihmal etme döneminin ardından şunu belirtmek gerekmektedir; dünyadaki kırsal alanlar, ihtiyaçların en yüksek olduğu fakat sefaletin de en ağır yaşandığı alanlardır. Bu mesaj özellikle Afrika için önemlidir; 26

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı

Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım. DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım DR. TAYLAN KıYMAZ KALKıNMA BAKANLıĞı Kalkınma ve Sürdürülebilir Kalkınma Kalkınmanın amacı; ekonomik büyüme olmayıp, temel olarak insan yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL

Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi. Doç.Dr.Tufan BAL Kırsal Alan ve Özellikleri, Kırsal Kalkınmanın Tanımı ve Önemi Doç.Dr.Tufan BAL Dersin İçeriği Kırsal Kalkınma Kavramının Tarihçesi Kırsal Kalkınmada Temel Amaç Kırsal Alan Kalkınma Politikaları Kırsal

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ

GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ GAP BÖLGESİ NDE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİDE ENTEGRE KAYNAK VERİMLİLİĞİ PROJESİ PROJENİN GEREKÇESİ VE AMACI Tarım sektörü Türkiye nin Gayri Safi Katma Değerinin yaklaşık %9 unu oluştururken, bu oran

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI

TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI G20-B20 SÜRECİ TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Mart 2014 TÜRKİYE BAŞKANLIĞI VE İŞ DÜNYASI Uluslararası İşverenler Örgütü nün

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum...

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI. A. Banu Demirbaş. Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... ENERJİ SEKTÖRÜNDE YÖNETİM YAPISI A. Banu Demirbaş Sayın Başkan, teşekkür ediyorum... Enerji sektöründe serbestleşme ve özelleştirme uygulamaları gereği yeniden yapılanma sürecinde sektörün yönetim yapısı

Detaylı

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç

Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç Biyoetik İhtisas Komitesi Prof. Dr. Meral Özgüç UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Temel Bilimler ve Biyoetik Komiteleri Başkanı Komite Başkanı: Prof. Dr. Meral ÖZGÜÇ Temel Bilimler ve

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar,

(09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Temsilcileri, Değerli Katılımcılar, SESRİC-GED İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Mesleki Eğitimin Modernizasyonu Projesi Hazırlama Amacı ile Yapılacak Çalıştay da Sayın Bakanımızın yapacağı konuşma (09-11 Mayıs 2016, Ankara) Kıymetli

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.

TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES. Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org. TÜRKĠYE DE KENTSEL GELĠġME STRATEJĠSĠ: KENTGES Tuğba PEMBEGÜL (Yüksek Mimar / Uzman) T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI tugba.pembegul@fka.org.tr ÖZET Kısa adı KENTGES olan Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi

Detaylı

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL

KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE BİRLİKTE İNSAN ONURUNA YAKIŞIR İŞ OĞUZ BAŞOL KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi KALKINMANIN ANAHTARI ÇEVRESEL

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000.

%25 - %90 6-12 19/02/2014 gen@istka.org.tr. %25 - %90 6-12 18/02/2014 evk@istka.org.tr 200.000 1.500.000 200.000-10.000.000 25.000. Program Adı / Kodu Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı ISTKA/2014/AFK Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı (İşletmeler) ISTKA/2014/EVI Verimli ve Temiz Enerji Mali Destek Programı ISTKA/2014/EVK

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır?

ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? ECE Hizmetleri Yoksullara Nasıl Yaygınlaştırılır ve Kadınlar için Güçlendirme Stratejisi Olarak Nasıl Kullanılır? Kadın ve Çocuk Merkezleri ECE Hizmetleri Sunan Kadın Kooperatifleri Kadın Emeğii Değerlendirme

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, 20-24 April 2015. 1 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri

İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü İstatistikler ve Kanıta Dayalı Karar Verme Semineri Toplantısına İlişkin Rapor Toplantının Yeri ve Tarihi: Belçika/Brüksel (3/4 Mayıs 2012) Toplantıya Genel

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişimi Denetim Konferansı BTYD 2010 Kurumsal Yönetişimde Stratejik Entegrasyon Meltem YILDIRIM IMAMOĞLU Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı BTYD 2010 02/12/2010 İçindekiler

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği *

Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * Sosyal Bakım Hizmetlerine Kamu Yatırımının İstihdam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yoksulluğa Etkileri: Türkiye Örneği * İstanbul Teknik Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ve Levy Ekonomi Enstitüsü

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Türkiye ile İlgili Sorular

Türkiye ile İlgili Sorular Bilgi Toplumu İzmir Delfi Anketi 2. Tur Bilgi Toplumu İzmir çalışması ikinci tur Delfi anketine hoş geldiniz. İkinci tur 31 Ağustos 5 Eylül 2012 tarihlerini kapsayacaktır. Bu turda 1. Tur sonuçlarının

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı

ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı ZDH Hizmet Sunumu & Mesleki Eğitim Programı İçindekiler 1 2 3 ZDH nin faaliyet ve işlevleri Zanaat sektöründe karar alma süreçleri Zanaatkârlara yönelik savunuculuk faaliyetleri 4 Hizmet sağlayıcı kurum

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı