Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı"

Transkript

1 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/25) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle ANKARA/TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta : Website : Kömür, Kok Genel Analizler İçin Numune Hazırlama Yöntemi Toplam Nem Miktarı Tayini Nem Miktarı Tayini Kül Miktarı Tayini Uçucu Madde Miktarı Tayini Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklıktaki Tüp Fırınında Yakma Yöntemi Üst Isıl Değer Tayini Bomba Kalorimetre Yöntemi Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması Bomba Kalorimetre Yöntemi Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması Gravimetrik Yöntem Serbest Kabarma İndisi Tayini Gerçek ve Görünür Bağıl Yoğunluğun Tayini Piknometre Yöntemi Toplam Karbon (C) Miktarı Tayini Yüksek Sıcaklık Tüp Fırınında Yakma Yöntemi Karbon (C), Hidrojen (H) ve Azot (N) Miktarı Tayini Aletli Analiz Yöntemi Toplam Kükürt (S) Miktarı Tayini Aletli Analiz Yöntemleri ASTM D2013/D2013M ASTM D3302/D3302M ASTM D3173 ASTM D3174 ASTM D3175 ASTM D4239 ASTM D5865 ISO 1928 ASTM D3172 ASTM D720/D720M TS ISO 5072 TSE ISO/TS ASTM D5373 DIN

2 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/25) (Kömür, Kok Devam) Klor (Cl) Miktarı Tayini ASTM D2361 Volhard Titrasyon Yöntemi Klorür (Cl ) ve Florür (F ) Tayini EPA 5050 TS EN ISO Ön İşlem: Halojenler ve Klorür Halojenler İçin SM 4110 B Numune Hazırlama Öğütülebilirlik İndisi Tayini Hardgrove (HGI) ASTM D409/D409M Yöntemi Kül Ergime Sıcaklığı Tayini ISO 540 Külde Majör ve Minör Elementlerin Tayini ASTM D4326 XRF Yöntemi Motorin, Yağlama Yağları Benzin, Motorin, Kerosen Benzin, Motorin, Kerosen, Biodizel Motorin, Biodizel, Ham Petrol Fuel Oil, Ham Petrol Karbon (C), Hidrojen (H), Azot (N) ve Kükürt (S) Miktarı Tayini ve Oksijen (O) Miktarının Hesaplanması Nem, Uçucu Madde ve Kül Tayini ile Birlikte Sabit Karbon Miktarının Hesaplanması Termogravimetrik Yöntem Gaz Piknometre ile Özgül Kütle Tayini Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi Damıtma Özelliklerinin Tayini Atmosfer Basıncında Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi Su Miktarı Tayini Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi Kükürt (S) Miktarı Tayini Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi ASTM D3176 ASTM D7582 ASTM D5550 ASTM D93 TS EN ISO 2719 ASTM D86 TS EN ISO 3405 ASTM D4052 TS EN ISO ASTM D6304 TS 6147 EN ISO ASTM D4294 TS EN ISO 8754

3 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/25) Benzin, Motorin, Biodizel Benzin, Motorin, Biodizel Motorin, Biodizel Motorin Motorin Kükürt (S) Miktarı Tayini ASTM D7220 Enerji Ayırmalı X-Işını TS EN ISO Floresans Spektrometri Yöntemi Kükürt (S) Miktarı Tayini ISO Enerji Ayırmalı X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi Toplam Kirlilik Miktarı Tayini TS EN Setan İndisinin Hesaplanması ASTM D4737 Dört Değişkenli Eşitlik Yöntemi TS EN ISO 4264 Oksidasyon Kararlılığı Tayini TS EN ISO Motorin, Biodizel, Isıtmada Kullanlan Yakıtlar Benzin Motorin, Benzin, Gaz Yağı, Nafta Yağlama Yağları Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) Tayini Buhar Basıncı Tayini Hava ile Doymuş Numunenin Buhar Basıncı (ASVP) ve Eşdeğer Kuru Buhar Basıncı (DVPE) Saybolt Rengi Tayini Saybolt Kromometre Yöntemi ASTM Rengi Tayini ASTM D6371 TS EN 116 TS EN ASTM D6045 ASTM D6045 Motorin, Benzin Motorin, Benzin, Fuel Oil, Jet Yakıtı Fuel Oil Görünüşün Belirlenmesi ASTM D4176 Gözle Muayene Yöntemi Yanma Isısının Tayini ASTM D240 Kalorimetre Yöntemi TS 1740 Parlama Noktası Tayini ASTM D93 Pensky-Martens Kapalı Kap Yöntemi TS EN ISO 2719 Kinematik Viskozite Tayini ve Dinamik TS 1451 EN ISO 3104 Viskozitenin Hesaplanması Kül Miktarı Tayini TS EN ISO 6245 Su Miktarı Tayini TS EN 1428 Damıtma Yöntemi Akma Noktası Tayini TS 1233 ISO 3016

4 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/25) (Fuel Oil Devam) Etanol Yoğunluk Spesifik Gravite ve API Gravite Tayini TS 1013 EN ISO 3675 Hidrometre Yöntemi Yoğunluk ve Bağıl Yoğunuk Tayini ASTM D4052 Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi TS EN ISO Su Tayini TS EN Kulometrik Karl Fischer Titrasyon Yöntemi Yüksek Alkoller, Metanol ve Uçucu Safsızlık TS EN Miktarı Tayini Gaz Kromatografi Yöntemi Görünüşün Belirlenmesi TS EN Krom Cevheri Demir Cevheri Mangan Cevheri Demir Cevheri, Demir Pelleti Krom Oksit (Cr₂O₃) Tayini Permanganat Titrasyon Yöntemi Toplam Demir (Fe) Tayini İndirgenme Sonrası Titrasyon Yöntemi Silisyum Dioksit (SiO₂) Tayini Gravimetrik Yöntem Toplam Demir (Fe) Tayini Kalay II Klorür İndirgemesinden Sonra Titrasyon Yöntemi Toplam Mangan (Mn) Tayini Volumetrik Permanganat Yöntemi Demir (Fe), Silisyum Oksit (SiO₂), Alüminyum Oksit (Al₂O₃),Kalsiyum Oksit (CaO), Magnezyum Oksit (MgO), Fosfor (P), Kükürt (S), Arsenik (As), Potasyum Oksit (K₂O), Sodyum Oksit (Na₂O), Krom (Cr), Çinko (Zn), Kurşun (Pb), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Titanyum Oksit (TiO₂) ASTM E342 ISO 6130 ISO 5997 ISO İşletme İçi Metot (DT / Rev.00) TS EN Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: X-Işını Floresans Spektrometri Yöntemi

5 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/25) Biyoyakıtlar Zeytin Çekirdeği Pirina Biyokütle Briketi Genel Analizler İçin Numune ISO 664 Hazırlama Yöntemi Nem Tayini TS 1632 EN ISO 665 Kül Miktarı Tayini ASTM E 1755 Üst Isıl Değer Tayini ve Alt Isıl Değerin Hesaplanması TS EN 15400

6 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/25) Bacagazı ( TSE CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşenlerin (VOC) Kütle Derişimlerinin Örneklemesi ve Tayini n-bütilbenzen, Etil Benzen, p-isopropiltoluen,naftalin, Toluen, 1,2,3-Triklorobenzen, 1,2,4 -Triklorobenzen, 1,3,5-Trimetilbenzen, t-butilbenzen, Klorobenzen, 2-Klorotoluen, 4-Klorotoluen, 1,2 -Diklorobenzen, 1,4-Diklorobenzen, Isopropilbenzen, Dibromoklorometan, 1,2-Dibromoetan, 1,2-Dikloropropan, Cis-1,3 -Dikloropropen, Trans-1,3 -Dikloropropen,Hekzaklorobutadien, 1,1,2-Trikloroetan, Trikloroeten, Benzen, 1,1 -Dikloroeten, Metilenklorür, Trans-1,2 -Dikloroeten, Cis-1,2-Dikloroeten, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan, 1,1 -Dikloretan, 2,2-Dikloropropan,Kloroform, Bromoklorometan, 1,1,1- Trikloroetan, Karbontetraklorür, Dibromometan, Tetrakloroeten, Bromoform, 1,1-Dikloropropen, 1,2-Dikloroetan, 1,3 -Dikloropropan, 1,1,1,2-Tetrakloroetan, 1,1,2,2-Tetrakloroetan, 1,2,3-Trikloropropan, 1,2-Dibromo-3-Kloropropan, Hekzakloro-1,3 -bütadien, Etilbenzen, m-ksilen, Stiren, Bromobenzen, p-ksilen, o-ksilen, n-propilbenzen, Sec-Bütilbenzen, 1,3-Diklorobenzen, 1,2,4-Trimetilbenzen Ön İşlem: Aktif Karbon ve Çözücü Desorpsiyonu Metodu Ölçüm: Gaz Kromatografi-GC FID Dedektör ile TSE CEN/TS 13649

7 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/25) (Bacagazı ( TSE CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Devam) Ağır Metal Örnekleme ve Tayini (Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Antimon (Sb), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Gümüş (Ag), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Civa (Hg), Fosfor (P), Selenyum (Se), Çinko (Zn) EPA Metot 29 TS EN Ön İşlem: Solisyon Absorpsiyon Ölçüm: ICP-OES Rutubet (Nem) Tayini EPA Metot 4 Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Tayini Numune Alma ve Analiz: L ve S Tipi Pitot Tüpü ile Karbonmonoksit (CO) ve Karbondioksit (CO₂) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Oksijen (O₂) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Kükürtdioksit (SO₂) Tayini Ölçüm: Elektrokimyasal Hücre Metodu Azot monoksit (NO), Azotdioksit (NO₂) ve Azot oksit (NOx) Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu Amonyak Örneklemesi ve Tayini TS ISO TS ISO TS ISO 7935 EPA CTM 022 EPA Metot CTM 027 Ön İşlem: Solisyon Absorpsiyonu Ölçüm: İyon Kromatografi Halojen (HCl, HF, HBr, Cl₂, Br₂) Emisyonlarının Tayini Ölçüm: İyon Kromatografi Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin Tayini ( mg/m³) EPA Metot 26 A TS ISO 9096 Ön İşlem-Ölçüm:Referans Metot

8 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/25) (Bacagazı ( TSE CEN/TS ve TS EN Şartlarına Uygun) Devam) İmisyon (Çevre Havası) Su Tanecikli Maddenin (Toz) Kütle Derişiminin TS EN Tayini (<50 mg/m³) Ön İşlem-Ölçüm: Manuel- Duman Yoğunluğunun (İslilik) Tayini TS 9503 Bacharach Yöntemi Askıda Katı Maddenin PM 10 Kesrinin Tayini TS EN Çöken Toz Tayini TS 2342 Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnesyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini SM 3120 B Ölçüm: ICP-OES Metodu Silika (SiO₂) Tayini Ölçüm: ICP-OES Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Toplam Katı Madde Tayini Toplam Çözünmüş Madde Tayini SM 3120 B SM 4500-O G SM 2540 B SM 2540 C

9 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/25) (Su Devam) Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel- Renk Tayini Serbest Klor Tayini Toplam Klor Tayini Amonyum / Amonyum Azotu, Lityum, Sodyum, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum Tayini SM 2540 F TS EN ISO 7887 B SM 4500-Cl G SM 4500-Cl G TS EN ISO İyon Kromatografi Metodu Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür, ve Sülfat Tayini TS EN ISO İyon Kromatografi Metodu Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür, ve Sülfat Tayini SM 4110 B İyon Kromatografi Metodu Sülfit Tayini Titrimetrik Metot Sülfür Tayini Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot SM 4500 SO₃² B SM 4500-S² F SM 5220 B

10 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/25) (Su Devam) Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: ph Tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Krom (VI) Tayini Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Serbest Siyanür Tayini Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Toplam Kjeldahl Azotu Makro Kjeldahl Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-H+ B SM 2510 B SM 2520 B SM 2540 D SM 2130 B SM 5520 D SM 3500-Cr B SM 5530 B SM 5530 C SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-Norg B SM 5210 D SM 5540 C

11 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/25) (Su Devam) Atıksu Hidrazin Tayini ASTM D 1385 Klorofil-a Tayini SM H Florür Tayini SM 4500-F B Ön İşlem: Distilasyon Metodu SM 4500-F D Ölçüm: SPADNS Metodu Klorür Tayini SM 4500 Cl B Titrimetrik Metot Sülfat Tayini SM 4500-SO₄² E Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini SM 4500-P C Toplam Fosfor Tayini SM 4500-P B Ön İşlem: Özütleme Metodu SM 4500-P C Ölçüm: Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO₂ B Sıcaklık Tayini SM 2550 B Laboratuvar ve Saha Metodu Atık Sulardan Numune Alma TS ISO

12 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/25) (Atıksu Devam) Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Lityum (Li), Magnesyum (Mg), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Potasyum (K), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini SM 3030 K SM 3120 B Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu Silika (SiO₂) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Toplam Katı Madde Tayini Toplam Çözünmüş Madde Tayini Çökebilir Katı Madde Tayini Hacimsel- Renk Tayini Serbest Klor Tayini Toplam Klor Tayini SM 3030 K SM 3120 B SM 4500-O G SM 2540 B SM 2540 C SM 2540 F TS EN ISO 7887 B SM 4500-Cl G SM 4500-Cl G

13 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/25) (Atıksu Devam) Amonyum / Amonyum Azotu, Lityum, Sodyum, Kalsiyum, Potasyum, Magnezyum Tayini TS EN ISO İyon Kromatografi Metodu Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini TS EN ISO İyon Kromatografi Metodu Florür, Klorür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Fosfat/Fosfat Fosforu, Bromür ve Sülfat Tayini SM 4110 B İyon Kromatografi Metodu Sülfit Tayini Titrimetrik Metot Sülfür Tayini Titrimetrik Metot Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini Açık Reflaks-Titrimetrik Metot Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: ph Tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot SM 4500 SO₃² B SM 4500-S² F SM 5220 B SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 4500-H+ B SM 2510 B SM 2540 D SM 2520 B SM 2130 B

14 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/25) (Atıksu Devam) Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Krom (VI) Tayini Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Serbest Siyanür Tayini Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Toplam Kjeldahl Azotu Makro Kjeldahl Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini Hidrazin Tayini Klorofil-a Tayini Florür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: SPADNS Metodu Klorür Tayini Titrimetrik Metot Sülfat Tayini Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: SM 5520 D SM 3500-Cr B SM 5530-B SM 5530-C SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500-CN E SM 4500-Norg B SM 5210 D SM 5540 C ASTM D 1385 SM H SM 4500-F B SM 4500-F D SM 4500 Cl B SM 4500 SO₄² E SM 4500-P C SM 4500-P B SM 4500-P C

15 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/25) (Atıksu Devam) Deniz Suyu Nitrit/Nitrit Azotu Tayini SM 4500-NO₂ B Sıcaklık Tayini SM 2550 B Laboratuvar ve Saha Metodu Deniz Sularından Numune Alma TS EN ISO Deniz Suyu Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Berilyum (Be), Kadmiyum (Cd), Kalsiyum (Ca), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Selenyum (Se), Gümüş (Ag), Çinko (Zn) Tayini SM 3030 K SM 3120 B Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Analiz: ICP-OES Metodu Bor (B), Potasyum (K), Lityum (Li), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Stronsiyum (Sr), Vanadyum (V), Talyum (Tl), Silika (SiO₂) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Ölçüm: ICP-OES Metodu ph Tayini Elektrometrik Metot İletkenlik Tayini Laboratuvar Metodu Tuzluluk Tayini Elektriksel İletkenlik Metodu Askıda Katı Madde (AKM) Tayini Bulanıklık Tayini Nefelometrik Metot SM 3030 K SM 3120 B SM 4500-H+ B SM 2510 B SM 2520 B SM 2540 D SM 2130 B

16 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/25) (Deniz Suyu Devam) Çözünmüş Oksijen Tayini Membran Elektrot Metodu Renk Tayini Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ektraksiyon Metodu SM 4500 O G TS EN ISO 7887 B SM 5520 D Krom (VI) Tayini Fenol Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini Toplam Fosfor Tayini Ön İşlem: Özütleme Metodu Ölçüm: Spektrometik Metot Serbest Siyanür Tayini Toplam Siyanür Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Toplam Kjeldahl Azotu Tayini Makro Kjeldahl Metodu Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini Respirometrik Metot Nitrit/Nitrit Azotu Tayini Amonyum/Amonyum Azotu Tayini Ön İşlem: Distilasyon Metodu Ölçüm: Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini SM 3500-Cr B SM 5530-B SM 5530-C SM 4500-P C SM 4500-P B SM 4500-P C SM 4500-CN E SM 4500-CN C SM 4500 CN E SM 4500-Norg B SM 5210 D SM 4500-NO₂ B SM 4500-NH₃ B SM 4500-NH₃ F SM 5540 C

17 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/25) (Deniz Suyu Devam) Atık Hidrazin Tayini ASTM D 1385 Klorofil-a Tayini SM H Sıcaklık Tayini SM 2550 B Laboratuvar ve Saha Metodu Katı Atıklardan Numune Alma TS ph Tayini Elektrometrik Metot Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu Fenol İndeksi Tayini + Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ekstrasiyon Metodu Florür Tayini +Distilasyon Ölçüm: SPADNS Metodu Klorür Tayini Ölçüm: Titrimetrik Metot TS EN ISO EPA 3051 A EPA 6010 D EPA 3051 A SM 3120 B SM 5530 B SM 5530 C SM 4500-F B SM 4500-F D SM 4500-Cl B

18 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/25) (Atık Devam) Sülfat Tayini Ölçüm: Florür Tayini Florür Tayini Klorür Tayini Klorür Tayini Sülfat Tayini Sülfat Tayini Toplam Çözünmüş Madde Tayini Ölçüm: Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52,101, 118, 138, 153, 180) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon+ Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen,Ksilen) Tayini Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu Kuru Madde (%) Muhtevası Nem (%) Tayini SM 4500-SO₄² E TS EN ISO SM 4110 B TS EN ISO SM 4110 B TS EN ISO SM 4110 B SM 2540 C EPA 3540 C EPA 3665 A TS EN EPA 5021 A EPA 8015 D TS 9546 EN 12880

19 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/25) (Atık Devam) Arıtma Çamuru Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Gravimetrik Metod Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu ph Tayini Elektrometrik Metot Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metodu Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini Fenol İndeksi Tayini + Distilasyon Ölçüm: Kloroform Ektraksiyon Metodu Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu TS EN TS EN ISO EPA 3051 A EPA 6010 D EPA 3051 A SM 3120 B TS ISO TS ISO TS 9546 EN SM 5530-B SM 5530-C TS EN SM 5520 D

20 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/25) (Arıtma Çamuru Devam) Toprak Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon + Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Çinko (Zn) Tayini EPA 3540 C EPA 3665 A TS EN TS 9923 EPA 3051 A EPA 6010 D Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu ph Tayini Elektrometrik Metot Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot Fenol Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu+Distilasyon Metodu Ölçüm: Spektrometrik Metodu EPA 3051 A SM 3120 B TS ISO TS ISO SM 5530-B SM 5530-C

21 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/25) (Toprak Devam) Florür Tayini + Distilasyon Metodu Ölçüm: Florür Tayini Florür Tayini Sülfat Tayini Ölçüm: Sülfat Tayini Sülfat Tayini Klorür Tayini Ölçüm: Titrimetrik Metot Klorür Tayini SM 4500-F B SM 4500-F D SM 4110 B TS EN ISO SM 4500 SO₄² E SM 4110 B TS EN ISO SM 4500-Cl B SM 4110 B

22 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/25) (Toprak Devam) Sediment Klorür Tayini Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, Ksilen) Tayini Ön İşlem: Headspace Metodu Ölçüm: GC-FID Metodu Yağ ve Gres Tayini Sokslet Ekstraksiyon Metodu Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (28, 52,101, 118, 138, 153, 180) Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon+Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum (Ba), Bor (B), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kobalt (Co), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kurşun (Pb), Molibden (Mo), Nikel (Ni), Talyum (Tl), Vanadyum (V) Çinko (Zn) Tayini TS EN ISO TS EN EPA 5021 A EPA 8015 D SM 5520 E EPA 3540 C EPA 3665 A TS EN EPA 3051 A EPA 6010 D Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Analiz: ICP-OES Metodu

23 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/25) (Sediment Devam) Antimon (Sb), Selenyum (Se) Tayini Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu ph Tayini Elektrometrik Metot Elektriksel İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot Fenol Tayini Ön İşlem: Katıdan Özütleme Metodu+Distilasyon Metodu Ölçüm: Florür Tayini + Distilasyon Metodu Ölçüm: Florür Tayini Florür Tayini Sülfat Tayini Ölçüm: EPA 3051 A SM 3120 B TS ISO TS ISO SM 5530-B SM 5530-C TS EN SM 4500-F B SM 4500-F D SM 4110 B TS EN ISO SM 4500 SO₄² E

24 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/25) (Sediment Devam) Atık Yağ Sülfat Tayini SM 4110 B Sülfat Tayini TS EN ISO Klorür Tayini SM 4500-Cl B Ölçüm: Titrimetrik Metot Klorür Tayini SM 4110 B Klorür Tayini TS EN ISO Kuru Kütlenin Kızdırma TS EN Kaybının Tayini PCB (Poliklorlubifeniller) Tayini EPA 3540 C (28, 52,101, 118, 138, 153, 180) EPA 3665 A TS EN Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon+ Temizleme Ölçüm: GC-ECD Metodu Atık Yağlardan ve Petrol Sıvılarından Elle TS EN ISO 3170 Numune Alma Yalıtım Sıvıları İçin Numune Alma EN 60475

25 Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/25) (Atık Yağ Devam) Arsenik (As), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Kurşun (Pb) Tayini EPA 3051 A EPA Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu Ölçüm: ICP-OES Metodu Parlama Noktası Tayini Pensky-Martens Kapalı Kap Metodu ASTM D 93 Parlama Noktası Tayini Açık Kap Metodu Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini (18, 28, 31, 44, 52,101, 118, 138, 149, 153, 170, 180, 194) ASTM D 92 TS EN TS EN Ölçüm: GC-ECD Metodu Klorür (Cl ) Tayini Ön İşlem: Halojenler ve Klorür Halojenler İçin Numune Hazırlama Toplam Halojenlerin Tayini Ön İşlem: Halojenler ve Klorür Halojenler İçin Numune Hazırlama KAPSAM SONU EPA 5050 EPA 9056A EPA 5050 EPA 9056A Dr. H. İbrahim ÇETİN Genel Sekreter

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Site Mahallesi, Özgürlük Bulvarı No:152 - P.K.15 72100 BATMAN / TÜRKİYE Tel : 0 488 217 22 68 Faks : 0 488 217 26 81 E-Posta : mehmet.sakin@tupras.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bakırçay Sanayi Sitesi 1253. Sokak No:5/A Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 90 232 618 02 04 Faks : 90 232 618 01 25 E-Posta : umit.ozkarahan@intertekturkey.co

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası EK LİSTE-1/8 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Emisyon (1) CO CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu Elektrokimyasal Hücre Metodu İnfrared Metodu TS ISO 12039 TS ISO 12039 O 2 Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Luminesens Sensör ASTMD 888 C Oksijen Doygunluğu İyodometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=inonupal

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/25) Deney Laboratuvarı Adresi : Ostim OSB.Mah. 1151 Sk. SS. Gül86 Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 1/42 Yenimahalle 06374 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0312 386 15 62 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA/TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/16) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/16) Deney Laboratuvarı Adresi : Mudanya Yolu Mavi Cad. 2.Sokak No:2 16140 BURSA/TÜRKİYE Tel : 0 224 242 57 17 Faks : 0 224 242 57 18 E-Posta : bcm@bcm.org.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı SU (T.C. Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı İçme ve Kullanma Suları Yönetmeliği Kapsamı Hariç)-ATIKSU-ELUAT Adresi :ASO 1. OSB. Ticaret Merkezi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE-1/11 1, 2, 3 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal SM 4500 H + B Bulanıklık Türbidimetrik SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G ASTM D888 Test C ASTM D888 Çökebilen Katı Madde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/17 Emisyon 1 SO 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre CO, O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre CO 2 Tayini (Hesaplama)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

Deneyi Yapılan Malzemeler Ürünler Deney Adı Deney Metodu

Deneyi Yapılan Malzemeler Ürünler Deney Adı Deney Metodu Kömür, Kok Kömürde ve Kok Kömüründe Numune Hazırlama Kok Kömüründe Toplam Rutubet Tayini Kömürün Öğütülebilirliğinin Hardgrove Yönetimiyle (HGI) Tayini Kömürde Toplam Rutubet Tayini Boyut Tayini Eleme

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : KTÜ Kanuni Kampüsü Prof. Dr. Saadettin Güner Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ-YUAM) 61080 TRABZON/TÜRKİYE Tel : 90 462 377 42

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1

T.C. ÇED, ĠZĠN VE DENETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZLERĠ YETERLĠK BELGESĠ EK LĠSTE-1 EK LĠSTE-1 Su, Atık Su 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B. İletkenlik (EC) Laboratuvar Metodu SM 2510 B Renk Gözle Mukayese Metodu SM 2120 B Toplam Katı Madde Gravimetrik Metot (103-105 C) SM.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 34

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 34 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 34 Azot Geliştirilmiş Kjeldalhl Metodu TS 8337 ISO 11261 Metaller ( Bakır, Civa, Çinko, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel ) ICP-MS Metodu TS EN ISO 17294-1 ve 2 Arıtma

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü 44280 MALATYA / TÜRKİYE Tel : 0 422 377 49 81 Faks : E-Posta : inonu-pal@inonu.edu.tr Website : iys.inonu.edu.tr/index.php?web=ino

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Çetin Cad. Yunus Emre Sok. No:2 Şerifali Yukarı Dudullu 0000 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02163141475 Faks : 02163141477 E-Posta : info@testmer.com.tr

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Belde sokak No:6 Ataevler Nilüfer 0 BURSA / TÜRKİYE Tel : 444 50 48 Faks : 0 224 443 72 00 E-Posta : laboratuvar@cedfem.com.tr Website

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE/TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta : kirikkale.info@tupras.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/13) Deney Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta : kirikkale.info@tupras.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.-Karaduvar Mevkii 33001 MERSİN / TÜRKİYE Tel : 0 324 221 66 90 Faks : 0 324 221 66 91 E-Posta : fatih.baloglu@intertekturkey.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası 11. Cad. B Blok 10100 BALIKESİR/TÜRKİYE Tel : 02662219529 Faks : 02262219530 E-Posta : bcm_cevmer@hotmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.-Karaduvar Mevkii 33001 MERSİN/TÜRKİYE Tel : 0 324 221 66 90 Faks : 0 324 221 66 91 E-Posta : fatih.baloglu@intertekturkey.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : YURT MH.71423.SK.GÖZÜTOK AP.N:3/A ÇUKUROVA ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 453 20 01 Faks : 0 322 453 17 65 E-Posta : info@kelebekcevre.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Alaaddin Bey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 2.Bölge Otomasyon Plaza 635.Sokak No:39 Nilüfer 16070 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0224 441 72 27

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Altınova Mahallesi Atatürk Bulvarı No:186 Hacılar Kasabası 71480 KIRIKKALE / TÜRKİYE Tel : 0 318 261 20 00 Faks : 0 318 261 20 71 E-Posta

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; evresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 ATIK SU (1) ph Elektrokimyasal Metot SM 4500- H + İletkenlik Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2510 B özünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu Membran

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 EK LİSTE-/9 Kapsam Parametre Metot Adı Metod Numarası ph Elektrometrik Metod SM 4500-H +.B Su, Atık su,,3,4 İletkenlik Elektriksek İletkenlik Metot TS 9748 EN 7888 Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 550 B

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü : Y-41/278/2016 Düzenleme Tarihi : 20.06.2016 Laboratuvar Adı Adres : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon : : AKARE ÇEVRE LABORATUVARI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası. Elektrokimyasal Metot EK LİSTE-1/12 SU, ATIK SU 1,2,3,4,5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot TS 5091 EN ISO 7027 İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Atalar Mah. Işılay Sok. No: 33 Yarımca-Körfez 41740 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0262 528 10 94 Faks : 0262 528 10 95 E-Posta : info@standardlab.org

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarının Adres :Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt. NO:6/1-2 Öveçler 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0312 472 3839 472 77 97 0312

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta :

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kemankeş Mah. Mangır Sok. No:3 Kat:1 Karaköy Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta : info@pentacevre.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Haymana Yolu 5. Km. GÖLBAŞI 06830 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 498 21 50 Faks : 0 312 498 21 66 E-Posta : zeynep.doruk@csb.gov.tr Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Mebusevleri Mah. Şerefli Sok. No:35/A Tandoğan/ANKARA - ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 222 31 06 Faks : 0 312 223 31 00 E-Posta : detam@detam.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi 6/1,1-1,2 Tuzla 34956 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 394 02 69 Faks : 0 216

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenişehir Mahallesi Fıratlı sk. No:12 D:1-2-3 KOCAELİ 41050 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 321 29 00 Faks : 0 262 321 29 04 E-Posta :

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Şanlı Urfa Yolu 3. km Sanayi Sitesi M Blok No.1 DİYARBAKIR / TÜRKİYE Tel : 0 412 255 08 14 Faks : 0 412 255 08 15 E-Posta : kalite@dicem.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8 T.C. EK LİSTE-1/8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak Azotu Distilasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Deney Laboratuvarı Adresi : Necatibey Cad. Gümrük Sok. Küçük Han K:1 No:4 Beyoğlu 34425 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 243 63 47 Faks : 0212 243 63 41 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Adresi :Erzene Mah. 114 Sokak No:6/B - Bornova 35270 İZMİR / TÜRKİYE Deney Laboratuvarı BACAGAZI (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun) Elektrokimyasal

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazım Dirik Mh.296/2 sk.n:1 D:101-103 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 339 23 83 Faks : 0 232 339 23 82 E-Posta : bilgi@egetest.com.tr Website

Detaylı

Çevre Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi

Çevre Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi R20.24 Revizyon No : 04 Yürürlük Tarihi : 31.01.2017 Çevre Laboratuvarları İçin Akredite Edilecek Kapsam Beyanı Rehberi Hazırlayan: Kontrol: Onay: Aslıhan ÜNÜVAR Ahmet GÖZÜKÜÇÜK Dr. Halil İbrahim ÇETİN

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenikent Mah. 2402 sokak. No:17/A GEBZE 41400 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 721 41 41 Faks : 0 262 721 45 13 E-Posta : alka@alkacevre.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenişehir Mh. G.Mustafa Kemal Bulvarı Derya Sok No: 28 İzmit 41040 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 02623234569 Faks : 02623231991 E-Posta :

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/15

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/15 EK LİSTE-1/15 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Renk

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : İstiklal mah. Atatürk cad. No:21 ESENYURT 34522 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 689 02 20 Faks : 0212 689 02 29 E-Posta : labinfo@bicakcilar.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Deney Laboratuvarı Adresi : Gaziakdemir Mah. Merinos Cad. No:11 Osmangazi 16190 BURSA / TÜRKİYE Tel : 0 224 233 94 40 Faks : 0 224 233 94 45 E-Posta : butal.pkg@tubitak.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 ph Elektrokimyasal Metot TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektrokimyasal Metot TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum - İzokinetik EPA 29 Arsenik,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/50) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/50) Deney Laboratuvarı Adresi : Meriç Mh.5746/8 Sk. No:14 Bornova 35270 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 375 25 60 Faks : 0 232 375 25 59 E-Posta : bilgi@cevtest.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/23) Deney Laboratuvarı Adresi : Ata Mahallesi 1042. Cadde No:140/A - Dikmen / Çankaya 06460 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 90 312 475 71 31 Faks : 90 312 475 71 30 E-Posta :

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE - 1/10 SO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 7935 Elektrokimyasal Hücre Metodu CO, O 2,CO 2 Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 (Hesaplama) Emisyon 1 NO, NO 2 NOx Elektrokimyasal Hücre

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Güney Mahallesi, Petrol Caddesi, No: 25/1 - Körfez 41780 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 316 30 30 Faks : 0 262 316 37 24 E-Posta : izmit.info@tupras.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim lüğü : Y 35/292/2016 Düzenleme Tarihi : 24.11.2016 : Emisyon,İmisyon,Gürültü Adres : ERZENE MAH. 114. SK. NO:3 P. K. 35050 Bornova/İzmir Yukarıda açık adı ve adresi

Detaylı