NEVŞEHİR ÜRGÜP 1. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEVŞEHİR ÜRGÜP 1. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 NEVŞEHİR ÜRGÜP 1. ETAP TOPLU KONUT PROJESİ GAYRİMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR, TANIMLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU 1. A) TARAFLAR Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare) ile... (Alıcı) arasında şartları aşağıda belirtilen hükümlerle işbu Gayrimenkul Satış Sözleşmesi akdedilmiştir. Tarafların Adresleri ve İletişim Bilgileri: (İdare) Adres İnternet sayfası Telefon : : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı : Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara : (Alıcı) : T.C. Kimlik No :... (I-Türkiye sınırları içerisinde tebligat adresi gösterilmesi zorunludur. II-Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adres belirtilmelidir.) Adres : Tel./GSM : : İdare 1. B) TANIMLAR :Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nı, Alıcı :Sözleşme / mülkiyeti talep hakkı / gayrimenkul devredilmişse devralan 3. kişi/kişiler de dahil olmak üzere gayrimenkulü satın alan kişi veya kişileri, Banka :Münhasıran satış işlemlerinde vekil sıfatıyla hareket eden ve işbu sözleşmenin kurulması ve uygulanmasında her iki tarafa hizmet sunan... A.Ş. yi, Gayrimenkul :İdare nin inşaa ettiği/ettirdiği ve satışa sunduğu konut ve işyerlerinden işbu sözleşmeye konu aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazı, Proje :Kapak sayfasında proje adı belirtilmiş olup İDARE tarafından inşa ettirilen, her türlü altyapıyı, çevre düzenlemesini ve temelden anahtar teslimine kadar bütün aşamaları ihtiva eden inşaat faaliyetleri, Mülkiyetin nakli :Kat mülkiyeti veya kat irtifakının devrini, TÜİK :Türkiye İstatistik Kurumu nu TÜFE MMAO Yİ-ÜFE :TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ni :Memur Maaş Artış Oranı nı :Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ni ifade eder. 1 / 12

2 1. C) SÖZLEŞMENİN KONUSU İDARE nin mülkiyetinde bulunan GAYRİMENKUL lerin satışı, işbu Sözleşme hükümleri gereğince yürütülür. Sözleşmenin konusu, aşağıda özellikleri belirtilen GAYRİMENKUL ün işbu Sözleşmede öngörülen şartlarla ALICI ya satışı bağlamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. İL/İLÇE/MAH. :... PROJE ADI/KODU :... ADA NO :... PARSEL NO :... BLOK NO :... KAPI NO :... BAĞIMSIZ BÖLÜM NO :... KONUT TİPİ :... KONUM :... KAT :... NET ALAN (PROJE) :... BRÜT ALAN (PROJE) :... (Projenin uygulanması sırasında. YAPI RUHSAT TARİHİ : ÖDEME ŞEKLİ VE SATIŞ BEDELİ 2.1. GAYRİMENKUL BEDELİ (.../.../...) :...TL (Konutun Sözleşme tarihindeki KDV hariç satış fiyatı) BAŞVURUDA YATIRILAN BEDEL :...TL PEŞİNAT MİKTARI (%...) :...TL (Başvuruda yatırılan Bedel ile işbu Sözleşme aşamasında yatırılacak Peşinatın toplamıdır.) EK PEŞİNAT MİKTARI :...TL (ALICI nın isteğine bağlı olarak ödenecek ilave peşinat miktarını ifade eder. Ek peşinat miktarı Gayrimenkul bedelinin %1 inden az olamaz) TOPLAM PEŞİNAT MİKTARI :...TL (Peşinatın ve varsa ek peşinatın toplamıdır) BANKA KOMİSYONU :...TL (Toplam Peşinat Miktarı üzerinden % 0,5 (binde beş) BSMV :...TL (Banka Komisyonu üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) TAKSİTLENDİRİLEN BORÇ BAKİYESİ :...TL (GAYRİMENKUL bedelinden Toplam Peşinatın düşülmesi ile bulunur) VADE :...Aydır. 2 / 12

3 ALICI, taksitlendirilen borç bakiyesi olan... TL nin aşağıda yazılı usul ile belirlenen bölümünü, yine aşağıda belirtildiği şekilde dönemsel güncelleme oranı ile ihtiva edecek olan aylık taksitler halinde ve en fazla yukarıda belirtilen vade boyunca ödemeyi kabul ve taahhüt eder TAKSİT MİKTARI VE BORÇ BAKİYESİ BELİRLEME ESASLARI BAŞLANGIÇ TAKSİDİ :...TL Başlangıç taksidi, GAYRİMENKUL ün taksitlendirilen borç bakiyesinin vade sayısına (...) bölünmesiyle bulunur. Her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden % 0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ile banka komisyonu üzerinden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ALICI dan tahsil edilir. Birinci taksit... ayının 20. günü ve müteakip taksitler de ait oldukları ayın 20. günü, (tatil gününe denk geliyorsa takip eden ilk iş günü) BANKA nın... Şubesi nezdindeki İDARE hesabına yatırılır. Her takvim yılının 1 Ocak 30 Haziran tarihleri arası birinci altı aylık dönem, 1 Temmuz 31 Aralık tarihleri arası ikinci altı aylık dönemdir. Her altı aylık dönemin başında (Ocak-Temmuz) o dönemde geçerli olacak borç bakiyesi, dönem boyunca yapılan ödemeler dönem başındaki borç bakiyesinden düşülmek suretiyle, bir önceki altı aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İDARE ce tesbit edilen ve BANKA ya bildirilen dönemsel güncelleme oranı üzerinden artırılarak; sözleşme imzalama tarihine bakılmaksızın her dönem için yeniden hesaplanır. Yeni aylık taksit miktarı ise, borç bakiyesinin kalan vadeye bölünmesiyle bulunur ve BANKA tarafından ALICI ya bildirilir. İlk ve son taksidin başladığı ayın altı aylık dönemin başlangıcına veya bitimine yakın olması, uygulanacak altı aylık dönemsel güncelleme oranını değiştirmez. ALICI taksitleri ödemede geciktiği takdirde, geciktiği her gün için temerrüdün ortaya çıkmış olduğu dönemde İDARE ce aylık taksitlerin ve borç bakiyesinin hesaplanmasında uygulanmış olan dönemsel güncelleme oranının %30 (yüzde otuz) fazlası ile (fon ve vergiler de ilave edilerek) hesaplanan temerrüt faizini ve giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder KDV TAHSİLATLARI 3065 sayılı KDV Kanunu gereği, işbu Sözleşmeye konu konutun anahtar teslim tarihinde, Sözleşme tarihindeki başlangıç satış fiyatı ile teslim tarihine kadar tahakkuk eden dönemsel güncelleme oranı tutarları toplamı üzerinden hesaplanacak anahtar teslim tarihindeki toplam satış bedeli esas alınarak, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı peşin tahsil olunur. Ayrıca, teslimden sonraki her bir altı aylık dönemin başında da, borç bakiyesine uygulanan dönemsel güncelleme oranlarından, ilk taksit ödemesiyle birlikte peşin olarak, dönemsel güncelleme oranı tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir. 3 / 12

4 2.4. BANKA, işbu Sözleşmeye konu her türlü bildirimi ALICI nın Sözleşmedeki adresine adi posta ile yapar. ALICI, bildirimi almadığını iddia ederek bildirim konusu yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemez ALICI, BANKA Şubeleri haricinde diğer Banka Şubeleri aracılığıyla borcuna mahsup edilmek üzere gönderdiği taksit bedellerinin İDARE nin hesaplarına geç intikali dolayısıyla borcunu mahsup işleminin gecikmesinden BANKA ve İDARE nin sorumlu olmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder Borçlanma ile ilgili her türlü işlemlerin gerektirdiği tescil, onay, diğer işlemlere ait her türlü gider, resim ve harçlar, damga vergisi ve resimleri ile haberleşme giderleri, borçlarından doğan idari ve kazai kovuşturmalardan yapılacak her türlü gider ve vekalet işlemlerinden doğan masraflar ALICI ya aittir ALICI, işbu Sözleşme konusu borçlanmaya ve ödemeye ilişkin her türlü hesap veya anlaşmazlıklarda BANKA nın kayıtları ve defterlerinin delil olacağını kayıtsız şartsız kabul eder ALICI, borcuna mahsuben yatıracağı en az miktarlar için işbu Sözleşmede tariflenen taksit tutarları ile bağlı olup, vadeden önce borcunu tamamen ödemek, ya da borç bakiyesini azaltmak amacıyla dönem başlarında (Ocak ve Temmuz aylarında) kalan borç bakiyesinin %10 undan az olmamak kaydıyla ara ödeme yapmak veya Sözleşme uyarınca ödemekle yükümlü olduğu taksitlerden bir veya birden fazlasını, dönem içindeki taksitlerle sınırlı olmak üzere, erken ödeme hakkına sahiptir. Vadeden önce borcunu tamamen ödemek isteyen ALICI, dönem başında bildirilen borç bakiyesine ilave olarak, içinde bulunduğu dönemin başlangıç tarihinden borcunu kapatmak istediği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek güncelleme farkını ödemekle yükümlüdür. Güncelleme farkının hesaplanmasında, İDARE ce tesbit edilen ve o dönem başında uygulanan dönemsel güncelleme oranı kullanılır. Son dönemde gerçekleşen erken kapamalarda ayrıca güncelleme farkı alınmaz. Ara ödemeler, dönem başlarında (Ocak ve Temmuz) ve bir önceki dönem sonu borç bakiyesine dönemsel güncelleme yapıldıktan sonra borç bakiyesinin %10 undan az olmamak kaydıyla yapılır. Yeni dönem taksitleri, ara ödeme yapıldıktan sonra kalan borç bakiyesinin kalan vade sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. Bir veya birden fazla taksidin erken ödenmesi durumunda, ödenen miktara son dönemsel güncelleme oranı uygulanarak gerekli indirim yapılır. Erken ödenebilecek taksit sayısı dönem içindeki taksitlerle sınırlıdır ALICI nın, ödemekle yükümlü olduğu taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin onda birinden fazla olması durumunda; İDARE dilerse tüm borcu muaccel kılabilir. Muacceliyet hakkının kullanılabilmesi için gayrimenkulün fiilen teslim edilmiş olması icap eder. Muacceliyet şartları oluştuğunda Banka İDARE den onay alarak ve ödeme için en az bir hafta süre vererek ALICI ya muacceliyet uyarısında bulunur. ALICI muacceliyet kesbeden borcunu ödemekle yükümlüdür. 4 / 12

5 ALICI, ödemekle yükümlü olduğu taksitlerden birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede mütemerrit olduğunda İDARE 11. Madde hükümleri uyarınca işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Belirlenen taksit vadeleri kesin olup vadesinde ödeme yapılmadığında ALICI hiçbir ihbar ve ihtara lüzum olmaksızın mütemerrit olur. 3. CAYMA HAKKI 3.1.Alıcı, işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakiben on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. 3.2.Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Banka ya yazılı başvuruyla veya noter aracılığıyla yada iadeli taahhütlü mektup ile yöneltilmiş olması yeterlidir. 3.3.İdare cayma süresi içinde gayrimenkulü Alıcıya teslim etmişse Alıcı, gayrimenkulü ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir; aksi takdirde Alıcı cayma hakkını kullanamaz. 3.4.İdare nin aldığı satım bedeli ve Alıcı yı borç altına sokan her türlü belgeyi cayma hakkının Bankaya ulaşmasından itibaren 14 gün içerisinde iadesini müteakiben Alıcı, on gün içinde edinimlerini iade eder. Alıcı cayma hakkı konusunda özellikle ve ayrıca bilgilendirilmiştir. 4. SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI 4.1.Alıcı, mülkiyetin nakli için bildirilen tarihten evvel devir teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 4.2.Sözleşmeden dönülmesi durumunda, iade edilmesi gereken tutardan sözleşme nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar, Banka komisyonu ve vergiler mahsup edildikten sonra bakiyesi ve Alıcı yı borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin Banka ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içinde Alıcı ya faizsiz iade edilir. İdare nin aldığı bedeli ve Alıcı yı borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, Alıcı on gün içinde edinimlerini iade eder ALICI Gayrimenkul ün fiilen tesliminden sonra sözleşmeden dönme hakkını kullanamaz. 5. GAYRİMENKULÜN TESLİMİ VE KULLANILMASI 5.1.İdare işbu sözleşme tarihinden itibaren otuzaltı (36) ay içerisinde gayrimenkulü fiilen teslim etme yükümlülüğündedir. Alıcı mezkur süre içerisinde teklif edilen devir ve/veya fiili teslimi kabulle mükelleftir. 5.2.Alıcı nın sözleşmesel veya yasal muaccel borcu varsa muaccel borçlar ifa edilmeden fiili teslim yapılmaz. 5.3.Gayrimenkul, ALICI ya inşaatların bitiminde geçici kabulü müteakiben yukarıda belirtilen süre içerisinde gayrimenkul tespit ve teslim tutanağı ile İDARE ce önceden teslim ihbarıyla bildirilmiş olan programa göre fiilen teslim edilir. Teslim ihbarı İdarenin adresinden ilanla, SMS, mail yoluyla veya yazılı olarak yapılabilir. Belirtilen tüm bildirim yöntemleri geçerlidir. Gayrimenkulün teslim yeri proje mahallidir. İdare ce internet adresinde ilan, yazılı, elektronik ileti veya kısa mesaj yoluyla yapılacak bildirimde 5 / 12

6 belirtilen yer ve tarihte, Alıcı veya noterce düzenlenmiş vekaletname ile tayin edeceği vekili, gayrimenkulü teslim almakla yükümlüdür. Birden fazla alıcı varsa alıcılardan birine yapılan tebliğ ve teslim diğerlerine de yapılmış sayılır. 5.4.İDARE ce gayrimenkulün fiili teslimine dair borcun ifası için ALICI ya taahhüt edilen vade sonu işbu sözleşme tarihinden itibaren 36. ayın sonudur. İdare işbu sürenin bitimiyle kendiliğinden mütemerrit olmaz. İdare teslim borcunun ifasında Alıcı nın ihtarıyla mütemerrit olur. Alıcı; ihtarını, İdare ye yazılı başvuru, adi veya iadeli taahhütlü posta, adresine mail yolu gibi en az masraf sarfıyla iletme külfetindedir. Aksi halde İdare den ihtar masrafı talep edemez. 5.5.İşbu sözleşmeye konu gayrimenkulün yer aldığı projeyi gerçekleştirmeyi taahhüt eden yükleniciye eserin teslimi için İdarece Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereği verilen ek süreler ile aynı kanun uyarınca yüklenici ile imzalanan sözleşmenin İdarece haklı sebeplerle feshi halinde fesih tarihinden yeni yükleniciye yer teslimi yapılıncaya kadar geçen süre 36 aylık süreye eklenir ve Alıcı nın gecikmeden kaynaklanan zararlarının tazmininde İdare nin tazmin sorumluluğundan düşülür. İdare bu sebeplerden kaynaklanan gecikmelerden ağır kusuru veya kastı bulunmamak kaydıyla sorumsuzdur. 5.6.İdare mücbir sebep, olağanüstü hal gibi kendisine bağlı olmayan nedenlerin varlığında bu nedenlerin ortadan kalktığı tarihe kadar fiili teslimle yükümlü değildir. Bu halde teslim tarihine, mücbir sebep veya engelin devam ettiği süre eklenir. Bu durumda Alıcı herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 5.7.Alıcı fiili teslim için işbu sözleşme ile kararlaştırılan süre sonunda veya Banka veya İdare ce bildirilen tarihte Banka ya başvuru ile bildirilen yer ve zamanda hazır bulunarak fiili teslim için gerekli mali ve diğer külfet ve yükümlülükleri ifa ederek gayrimenkulü teslim almakla mükelleftir. 5.8.Alıcı, BANKA nın bir ay süreli yazılı bildirimine rağmen; teslim almaktan imtina ederse herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme İDARE tarafından fesh edilir ALICI, teslim ihbarında belirtilen süre içerisinde GAYRİMENKUL ü teslim almadığı takdirde, bildirilen teslim tarihinden itibaren tahakkuk etmiş olan tüm ortak gider aidatları, Emlak Vergileri, abonelik vb. ücretleri, sigorta ücreti, vs. giderleri İDARE ye ödemekle yükümlüdür ALICI, Gayrimenkul Tespit ve Teslim Tutanağında belirtilen hususlar çerçevesinde GAYRİMENKUL ü mevcut durumuyla görmüş ve kabul etmiş sayılır ve bu duruma ilişkin herhangi bir değişiklik, tamirat, onarım, tadilat ve ilave isteyemez veya hak ve alacak talebinde bulunamaz ALICI, kendisine teslim edilen GAYRİMENKUL ü malik hak ve yetkileriyle kullanır. İşbu hüküm fesih hükümlerinde düzenlenen kira talebine engel teşkil etmez. ALICI bu kullanma karşılığında İDARE ye (vergi ve diğer giderler hariç) herhangi bir ödemede bulunmaz. ALICI isterse GAYRİMENKUL ü kendi hesabına ve kendi sorumluluğunda kiraya verebilir veya başkasına kullandırabilir., 6. GAYRİMENKULÜN SİGORTA ETTİRİLMESİ, VERGİ, HARÇ VE DİĞER GİDERLER 6.1. İDARE tarafından mülkiyet ALICI ya devredilinceye kadar GAYRİMENKUL, İDARE ce bildirilecek olan rayiç fiyatlar üzerinden ve İDARE ce belirlenecek koşul ve teminatları (asgari teminatlar: ihtiyari deprem, bina (yangın), mali mesuliyet, dahili ve harici su 6 / 12

7 basması, ek teminatlar, GLKHHKNH-T) ihtiva edecek şekilde İDARE adına ve hesabına sigorta yaptırılacaktır. Sigorta giderleri ALICI ya aittir. Sigorta işlemlerini BANKA yürütür GAYRİMENKUL hasara uğradığı takdirde, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi ALICI nın bulunmasına veya kendisinden izin alınmasına gerek olmaksızın yapmaya ve İDARE tarafından tespit edilen tazminat miktarını tahsil ve ALICI nın zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya İDARE veya İDARE adına BANKA kayıtsız şartsız olarak izinli ve yetkilidir. Sigorta sözleşmesinden doğan tazminat, İDARE veya İDARE adına BANKA ya ödenir. İDARE ile sigortacının kararlaştırdıkları tazminat tutarına ALICI itiraz ettiği takdirde, kendisine verilecek bir süre içinde ALICI tazminat tutarını İDARE veya İDARE adına BANKA ya öder ise sigorta poliçesinden doğan haklar İDARE veya İDARE adına BANKA ca ALICI ya devredilir. Aksi halde, İDARE veya İDARE adına BANKA tazminat tutarını Sigorta Şirketinden tahsil etmeye yetkilidir. ALICI sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlıklar nedeniyle İDARE ce açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendisine ait olduğunu ve ayrıca anlaşmazlığın İDARE aleyhine sonuçlanması halinde de İDARE den herhangi bir istekte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder ALICI, mülkiyet devredilinceye kadar gayrimenkul sigortasının her yıl yenileceğini, yenilemediği takdirde işbu Sözleşmenin 11 inci Maddesi uyarınca Sözleşmenin fesh olacağını kabul ve taahhüt eder GAYRİMENKUL satışı ile ilgili her türlü sözleşme gider, resim ve harçları ALICI tarafından ödenecektir. Tapu işlemlerine ait damga resmi, diğer vergi resim ve harçlar kanunen ait olduğu tarafça ödenecektir Mülkiyet ALICI ya devredilinceye kadar emlak beyannamesi İDARE tarafından verilecek, tahakkuk eden vergiler BANKA tarafından İDARE ye vekaleten ALICI dan tahsil edilecektir. ALICI nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan İDARE nin her türlü zarar ziyanını ALICI ödemekle yükümlüdür. GAYRİMENKUL ün tesliminden sonra emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi kat mülkiyetine dayalı her türlü kanuni yükümlülük ALICI ya aittir. Ayrıca GAYRİMENKUL ün tesliminden sonra gerçekleşecek mevzuat değişikliği nedeniyle malik adına doğabilecek her türlü yükümlülükler de ALICI ya ait olacaktır. 7. EKSİK VE AYIPLARDAN SORUMLULUK 7.1.Alıcı gayrimenkulü fiilen teslim alırken gayrimenkulde ve ortak alanlarda eksik veya ayıplı imalat ve işler hakkında gözden geçirme / muayene yapma, gözden geçirme/muayene ile tespit ettiği eksik ve ayıpları konut tespit föyünde belirterek onarım isteme külfeti altındadır. Alıcının eksik ve ayıp tespitlerini konut tespit föyünde belirtmeden gayrimenkulü teslim alması halinde taşınmazı ve ortak alanları kabul etmiş sayılır ve eksik veya ayıplı imalatlar sebebiyle İDARE den herhangi bir hak ve alacak talep edemez. 7.2.Alıcı taşınmazın fiilen tesliminden sonra ortaya çıkan gizli ayıpları İdare ye derhal yazılı olarak veya İdarenin adresine ihbar etme külfeti altındadır. Alıcı bu 7 / 12

8 külfeti yerine getirmediği taktirde gizli ayıpları kabul etmiş sayılır ve İdare den herhangi bir hak ve alacak talep edemez. 7.3.İdarenin veya Müteahhidin ağır kusuru veya hilesiyle meydana gelmiş veya gizlenmiş olmadıkça toplamı itibarıyla, gayrimenkul ve ortak alanlardaki küçük, eksik veya gizli ayıplar sebebiyle İdare nin sorumluluğu yoktur. Asgari ücretin yarısını geçmeyen değerdeki eksikler veya gizli ayıplar küçük ayıp sayılır. 7.4.Gayrimenkulün kullanımına engel olmayan veya gayrimenkul kullanılırken onarım yapılması mümkün olan hallerde Alıcı nın onarım talep hakkı baki kalmak üzere Alıcı gayrimenkulü ve ortak alanları teslim almaktan imtina edemez. 7.5.İnşaatın tüm projelerini ve teknik sebeplerle gerekli görülen değişikliklerini yapmak, inşaatta kullanılacak malzemelerin tür, kalite vs. seçimi İdare nin tasarrufundadır. 7.6.Alıcı ayıp veya eksiklerden kaynaklanan seçimlik haklarından eksik veya ayıbının mahiyeti aksini gerektirmedikçe öncelikle onarım isteme hakkını kullanma ve İdareye ayıp veya eksiğin mahiyetine göre asgari kırkbeş gün süre tanıyarak onarım talep etme yükümlülüğündedir. Bu süre içinde onarım gerçekleşmezse Alıcı diğer seçimlik haklarını sözleşme ve mevzuat doğrultusunda kullanabilir. 8. MÜLKİYETİN ALICIYA DEVREDİLMESİ 8.1. İDARE, GAYRİMENKUL ün mülkiyetini İDARE ce ilgili mevzuat çerçevesinde kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin tamamlanmasını ve ALICI nın İDARE ye olan tüm borçlarını ödemesini müteakip Türk Medeni Kanunu nun ilgili hükümleri uyarınca ALICI ya devredecektir Kat mülkiyeti işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ile adlarına konut tahsis edilen ve konut bedelinin tamamını ödeyen ALICI lar, bu bağımsız bölümü şahsen BANKA ya müracatı ya da BANKA ca yapılacak bildirimde belirtilecek yer ve zamanda bulunarak adına tapu devir işlemini yaptırmayı kabul ve taahhüt eder. BANKA nın yazılı bildirimine rağmen tapu devir ve ferağ işlemlerini ikmal etmeyen ALICI aleyhine tapu tescil davası açılması suretiyle konutun ALICI adına tescili sağlanır. İşbu dava nedeniyle doğacak masraflardan ve tapu devir ve ferağ işlemlerinin yapılmaması nedeniyle İDARE nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan ALICI sorumludur. 9. ALICININ DEVİR YETKİSİ 9.1. ALICI, işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar üçüncü kişilere devir ve temlik edemez ALICI, anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra işbu Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilir. Devir esnasında devredene ait varsa ödenmemiş taksit, emlak vergisi, ortak gider aidatı, sigorta ücreti vb. tüm borçların kapatılması gerekmektedir Devir işlemlerinde devir protokolü taraflarca BANKA huzurunda imzalanacaktır Yapılacak devir işlemlerinden BANKA, bakiye borç üzerinden %0,5 (bindebeş) oranında devir edenden %0,5 (bindebeş) oranında da devir alandan komisyon (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile birlikte) tahsil eder. Tahsil edilen toplam komisyon tutarının yarısı İDARE hesaplarına aktarılır. 8 / 12

9 GAYRİMENKUL ün tamamen veya kısmen anne, baba, eş ve çocuklara münferiden veya müştereken devretme işlemlerinden; müştereken satın alınmış GAYRİMENKUL ün ALICI lardan herhangi birine veya birkaçına devretme işlemlerinden, GAYRİMENKUL ün miras yoluyla devri işlemlerinden komisyon alınmaz İDARE, kat mülkiyetine geçiş işlemlerinin tamamlanmasını ve ALICI nın borcunun tamamını ödemesini müteakip, tapu işlemleri ALICI adına gerçekleşinceye kadar üçüncü şahıslara yapılacak devir işlemlerini durdurabilir. 10. YÖNETİM VE ORTAK GİDERLER Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ve Yönetim Planına göre gerekli organlar oluşuncaya kadar öngörülen geçiş döneminde GAYRİMENKUL ün bulunduğu yapı ve sitedeki ortak yer ve tesisler İDARE tarafından yönetilebileceği gibi yönetim, bir veya daha fazla sayıda gerçek veya tüzel kişiye de devredebilir ALICI, Yönetim Planı ve KMK nda öngörülen ortak giderlerden işbu sözleşmeye konu bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak ve tesislere ilişkin gider payı ile birlikte anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay ilgili yönetime ödemeyi kabul ve taahhüt eder ALICI, ödemede geciktiği günler için Yönetim Planı ve KMK esaslarında belirlenen gecikme faizini ödemekle yükümlüdür. Ortak giderlere ve zamanında yapılmayan ödemelere ilişkin olarak KMK da yer alan hüküm, yaptırım ve yasal yollar, bu sözleşmeden doğan yükümlülükler için de aynen geçerlidir ALICI, sözleşmeye konu bağımsız bölümden (GAYRİMENKUL den) ve yapının veya sitenin ortak yerlerinden, Yönetim Planı ve KMK nın bu konudaki hükümlerine göre yararlanır ALICI, GAYRİMENKUL ü kullanırken Yönetim Planı ve KMK hükümlerine uymakla yükümlüdür Satım konusu GAYRİMENKUL ün mülkiyet hakkının (irtifak) kapsam ve sınırı, bu bölüme ait tapu kaydı ile onun ayrılmaz parçası sayılan yönetim planında gösterildiği gibidir ALICI, tapu kaydı ile yönetim planında gösterilen haklar dışında hiçbir mahal, ortak yer, yeşil alan, park, bahçe, göl, gölet, gayrimenkul mallar, idari, sosyal ve teknik hizmet yapıları, tesisleri, gayrimenkulleri, kurum ve kuruluşları üzerinden hiçbir hakkı bulunmadığını, bu konuda ileride bir talep ve iddiada bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 11. SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİ ALICI Sözleşmeden veya yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmezse ve İDARE nin yazılı ihtarına rağmen ihtar tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün içerisinde yerine getirmezse veya 20 (yirmi) gün içerisinde yerine getirse bile bu durum bir takvim yılı içinde iki kez tekrar ederse İDARE işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda Sözleşmeye aykırılığın 9 / 12

10 doğduğu tarihten itibaren hiçbir ihtara gerek kalmaksızın İDARE nin faiz/tazminat talep etme hakkı saklıdır Sözleşmenin İDARE ce feshi halinde İDARE, fesih tarihine kadar ALICI tarafından yapılan ödemeleri (daha önce devir yapılmışsa devir komisyon ücretleri ve banka komisyonu, BSMV ve Damga Vergisi hariç) emsal kira bedeli, ALICI ya ait olup da ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz, ortak gider aidatları, yönetim giderleri, abonelik ücretleri, Emlak Vergisi, sigorta ücretleri vb. tüm masraflar ile vergi ve benzeri tüm yükümlülükler ve varsa İDARE ce tespit edilen tahribat karşılığını düşerek ALICI ya iade eder. ALICI nın Sözleşmenin feshi tarihine kadar yaptığı ödemeler için faiz tahakkuk ettirilmez Gayrimenkulün satışı için Alıcı nın belirli sosyal, ekonomik vb. özellikleri taşımasının İdare ce şart koşulmasına rağmen gerçeğe aykırı bilgi, belge ve beyanlarla İdarenin yanıltılması halinde herhangi bir bildirime gerek olmaksızın işbu Sözleşme İDARE tarafından feshedilir ALICI, Sözleşmenin feshi halinde GAYRİMENKUL ü 15 (onbeş) gün içinde tahliye ederek İDARE ye teslim ile yükümlüdür ALICI, yukarıdaki fıkra uyarınca GAYRİMENKUL ü 15 (onbeş) gün içerisinde tahliye etmemiş yahut kiraya vermiş veya kullanımını başkalarına bırakmış ise ALICI nın, kiracılarının veya ALICI adına GAYRİMENKUL ü işgal edenlerin mezkur GAYRİMENKUL ü 15 (onbeş) gün içerisinde tahliye etmemeleri durumunda, fesih tarihi ile tahliye tarihi arasında işleyecek ve İDARE ce belirlenecek emsal kira bedeli de ALICI tarafından yapılan ödemelerden ayrıca tenzil edilir. Yukarıda sözü edilen tenziller yapıldıktan ve İDARE ce BANKA ya mutabakat bildirildikten sonra ALICI ya iade edilecek miktar, İDARE tarafından BANKA ya aktarıldıktan 30 (otuz) gün sonra faiz tahakkuk ettirilmeden BANKA tarafından ALICI ya ödenir. 12. SON HÜKÜMLER GAYRİMENKUL e su, elektrik, doğalgaz, telefon v.s. bağlanmasına ilişkin, proje, tesis abonman ve diğer bağlama giderleri ALICI ya aittir.bu giderlerin İDARE tarafından ödenmesi halinde teslim aşamasında İDARE, ALICI dan talep eder GAYRİMENKUL satışı ile ilgili her türlü sözleşme gider, resim ve harçları ALICI yükümlülüğündedir. Tapu işlemlerine ait damga resmi, diğer vergi resim ve harçlar kanunen ait olduğu tarafça ödenir Mülkiyet ALICI ya devredilinceye kadar emlak beyannamesi İDARE tarafından verilir, tahakkuk eden vergiler BANKA tarafından İDARE ye vekaleten ALICI dan tahsil edilir. ALICI nın bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan İDARE nin her türlü zarar ziyanını ALICI ödemekle yükümlüdür. GAYRİMENKUL ün tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen günün içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ortak gider ve aidatları gibi kat mülkiyetine dayalı her türlü yükümlülük ALICI ya aittir. Ayrıca GAYRİMENKUL ün tesliminden sonra gerçekleşecek mevzuat değişikliği nedeniyle malik adına doğabilecek her türlü yükümlülükler de ALICI ya aittir. 10 / 12

11 12.4. GAYRİMENKUL lerin yapımı sırasında gerek genel planlarda, gerekse gayrimenkul sözleşmelerinde, planlarında ve projelerinde ve mahal listelerinde teknik nedenlerle gerekli göreceği her türlü değişiklikleri yapmak İDARE nin yetkisindedir. Zorunlu görülen plan ve proje değişiklikleri çerçevesinde satın alınan GAYRİMENKUL metrekaresinde değişiklik yapılabilir. Konutların inşaatı sırasında zemin durumu, proje tadilatı veya uygulama anında oluşabilecek teknik gerekçelerden dolayı; blokların yerlerinde ve yönlerinde yapılması zorunlu olan her türlü değişiklikler İDARE tarafından yapılabilir. Bu değişikliklerden etkilenen bloklarda yer alan konutlarda oluşacak şerefiye bedeli farklılıkları, İDARE tarafından yeni duruma göre belirlenerek konut hak sahiplerine şerefiye puanları doğrultusunda yansıtılacaktır. ALICI nın satın almış olduğu gayrimenkulun konumunun olası bir imar planı değişikliği ve buna bağlı yapılaşmalardan etkilenmesi halinde ALICI, İDARE den bu duruma ilişkin herhangi bir hak talebinde bulunamaz ALICI, teslim ihbarında belirtilen süre içerisinde GAYRİMENKUL ü teslim almadığı takdirde, bildirilen teslim tarihinden itibaren tahakkuk etmiş olan tüm ortak gider aidatları, Emlak Vergileri, abonelik vb. ücretleri, sigorta ücreti, vs. giderleri İDARE ye ödemekle yükümlüdür ALICI, Gayrimenkul Tespit ve Teslim Tutanağında belirtilen hususlar çerçevesinde GAYRİMENKUL ü mevcut durumuyla görmüş ve kabul etmiş sayılır ve bu duruma ilişkin herhangi bir değişiklik, tamirat, onarım, tadilat ve ilave isteyemez veya hak ve alacak talebinde bulunamaz ALICI, mülkiyetin naklinden evvel de kendisine teslim edilen GAYRİMENKUL ü malik hak ve yetkileriyle kullanır. İşbu hüküm fesih hükümlerinde düzenlenen kira talebine engel teşkil etmez. ALICI bu kullanma karşılığında İDARE ye (vergi ve diğer giderler hariç) herhangi bir ödemede bulunmaz. ALICI isterse GAYRİMENKUL ü kendi hesabına ve kendi sorumluluğunda kiraya verebilir veya başkasına kullandırabilir ALICI tarafından imzalanmış bulunan Müzakere Tutanağı işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır Sözleşmeden doğan her türlü ödemeler ALICI tarafından BANKA nın... Şubesi nezdindeki... no lu İDARE hesabına yapılır ALICI, işbu Sözleşmede öngörülen satış koşullarını incelediğini, Sözleşme hükümlerini özenle okuduğunu ve anladığını beyan, kabul ve taahhüt eder ALICI nın işbu Sözleşmedeki adresini İDARE yasal ikametgah olarak kabul eder. ALICI, Türkiye sınırları içerisinde olmak kaydıyla adres değişikliğini iadeli taahhütlü posta yolu ile BANKA ya yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese gönderilecek tebligat ALICI ya yapılmış sayılır ve ALICI yı bağlar. İDARE/BANKA Alıcıya yapacağı bildirimleri yazılı, kısa mesaj (sms), ve/veya resmi internet sitesi üzerinden yapabilir. Alıcı bu bildirimlerden herhangi birini tercih edebileceği gibi birden fazla bildirim yöntemini de tercih edebilir. Yapılan bu bildirimlerin Alıcıya ulaşmamasından dolayı İDARE/BANKA sorumlu değildir Satılan GAYRİMENKULlerin tanıtımı, anahtar ve fiili teslimleri İDARE tarafından yapılacak olup, inşaatların imalatlarında veya diğer muhtelif nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar ile GAYRİMENKULlerin üzerindeki her türlü takyidatlardan doğacak sorumluluklarla ilgili olarak ALICI, İDARE yi temsilen işlemleri yapan BANKA dan herhangi bir talepte bulunamaz. GAYRİMENKUL ün İDARE tarafından satışı amacıyla basın ve benzeri yollarla yapılacak tanıtımlarda BANKA nın ticari ünvanının kullanılması ALICI ya BANKA ya karşı herhangi bir talep hakkı vermez. 11 / 12

12 12.13 ALICI, inşaat faaliyetleri devam ettiği sürece bağımsız bölümü görmek için şantiye sahasına kesinlikle izinsiz giremez. Alıcı, İdare nin bilgisi dışında inşaat sahasına izinsiz girmesi durumunda meydana gelebilecek kazalardan kendisinin sorumlu olduğunu İdare nin hiçbir kusur ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder İşbu Sözleşmenin giderleri ALICI ya aittir. BANKA nın... Şubesinin ALICI ya İDARE adına yapacağı her türlü ihbar ve bildirimler işbu Sözleşme uyarınca İDARE tarafından yapılmış sayılır ve hukuki sonuç doğurur Alıcı birden fazla kişiyse işbu sözleşmeden kaynaklanan borçlardan müştereken ve müteselsilen mesuldürler İdare işbu sözleşmede boşluk bulunan hallerde genel hükümleri ve hakkaniyeti gözeterek düzenleme yapabilir. İşbu sözleşme hükümlerinin yorumlanması ihtiyacı ortaya çıktığında konut satış ve kredi piyasalarındaki emsal uygulamalar gözetilir. İdarenin satım bedelinden kaynaklanan alacağının satın alma gücünün korunması esastır İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri görevlidir İşbu Sözleşme, taraflar arasında.../.../... tarihinde imzalanmış olup imzası tarihinde yürürlüğe girer. T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI Vekili ALICI ŞUBESİ ALICININ ADI VE SOYADI:... TELEFON (EV): TELEFON (İŞ):... AÇIK ADRESİ:... GSM: E-POSTA ADRESİ: / 12

... TOPLU KONUT PROJESĐ (... tipi konut) GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

... TOPLU KONUT PROJESĐ (... tipi konut) GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ ... TOPLU KONUT PROJESĐ (... tipi konut) GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara) (web sayfası: www.toki.gov.tr) (Sözleşmede ĐDARE

Detaylı

... TOPLU KONUT PROJESĐ GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ

... TOPLU KONUT PROJESĐ GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ ... TOPLU KONUT PROJESĐ GAYRĐMENKUL SATIŞ SÖZLEŞMESĐ Toplu Konut Đdaresi Başkanlığı (Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara) (internet sayfası: www.toki.gov.tr) (Sözleşmede ĐDARE olarak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ISPARTA GELENDOST 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Isparta

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı ÇORUM KARGI TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Çorum Kargı Toplu

Detaylı

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.

1. T.C. Ziraat Bankası A.Ş Beyşehir Şubesi nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir. T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı KONYA BEYŞEHİR KÜÇÜKAVŞAR 2. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KARAMAN DOĞUKIŞLA VADİSİ 1.ETAP PROJESİ SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLDİRME FORMU Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman Doğukışla Vadisi 1.Etap Projesi

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Daire Başkanlığı. MUDURNU BELEDİYESİ NE Mudurnu / BOLU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Daire Başkanlığı. MUDURNU BELEDİYESİ NE Mudurnu / BOLU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Daire Başkanlığı Sayı : 77857635-120.02.[14.08] Konu : Bolu Mudurnu 3. Etap Belediye Projesi MUDURNU BELEDİYESİ NE Mudurnu / BOLU İdaremizce Belediyeniz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ERZİNCAN TERCAN TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Erzincan Tercan Toplu Konut uygulaması kapsamında 60 adet konut

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KİRA İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ Belirli Süreli Kira İlişkisi (TBK, 300) Belirsiz Süreli Kira İlişkisi (TBK, 327/ II) (TBK,327) (TBK, 300) Sürenin Geçmesi ile (TBK,327) Fesih Bildirimi ile (Fesih beyanına

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-BEYPAZARI TOPLU KONUT PROJESİ 2 ADET KONUT (ENGELLİ KATEGORİSİNDE) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Ankara-Beypazarı (240) Toplu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BOLU YENİÇAĞA BELEDİYE PROJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BOLU YENİÇAĞA BELEDİYE PROJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BOLU YENİÇAĞA BELEDİYE PROJESİ TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Bolu Yeniçağa Projesi kapsamında İdaremiz tarafından inşa ettirilen

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MALATYA BEYDAĞI MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MALATYA BEYDAĞI MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı MALATYA BEYDAĞI MAHALLESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Malatya Beydağı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı KIRŞEHİR KAMAN KENTSEL YENİLEME PROJESİ ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Kırşehir Kaman Alt Gelir Grubu Konut

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ARDAHAN MERKEZ 1. ETAP KENTSEL YENİLEME ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Ardahan Merkez 1. Etap Kentsel Yenileme Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU Satıcı tarafından, projesi, tapu kaydı ve nitelikleri kapak sayfasında belirtilen bağımsız bölümün, ALICI ya satışı, teslimi,

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRAYA VERME TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Kira süresi 5 (beş) yıl olup tarafların karşılıklı anlaşması halinde kira sözleşme süresi 5 (beş)yıl daha uzayacaktır. Kira başlangıç tarihi sözleşmenin ilk sayfasında belirtilen tarihtir. Kira bedeli

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ KİRA SÖZLEŞMELERİ DERS NOTLARI (2013-2014) PROF.DR İBRAHİM KAPLAN Sayfa 1 Kira sözleşmeleri ile ilgili bölümün üç ayrımında ilk

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ŞANLIURFA MAŞUK 5.BÖLGE 1.ETAP PROJESİ - ALT GELİR GURUBU SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Şanlıurfa Maşuk 5.Bölge 1.Etap Projesi kapsamında Alt Gelir Grubu için İdaremiz tarafından inşa ettirilmekte

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Dairesi Başkanlığı HATAY REYHANLI ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU/ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Hatay Reyhanlı Alt Gelir Grubu Konut

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı BİLECİK BOZÜYÜK ALTGELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Bilecik Bozüyük Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim

Detaylı