GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ"

Transkript

1 GÜMRÜK ve TİCARET BÜLTENİ Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 Sayı: 12 Ekim - Aralık 2012 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İslam KARAOĞLU Strateji Geliştirme Başkanı içindekiler Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Kamile SOYALP Serap KOCABIYIK Vildan ÖZKAYA Senem ÜZER Kadiriye AYDOĞDU 02 Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer YILDIRIMLI ile Röportaj 23 Teşkilattan Haberler Fotoğraflar Furkan ACIR Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Grafik Tasarım Yusuf KOŞAR 09Bölge Müdürlüklerimizin Tanıtımı ANTALYA Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 48 Kaçakçılık Baskı İsmail Aygül Ofset Matbaacılık Ltd. Şti Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantılı Gümrük Müdürlüklerimizle İlgili Tanıtıcı Bilgiler 54 Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Başladı İletişim Tel : Faks : Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir. 18 Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe COŞKUN ile Röportaj 59 Bizden Haberler

3 Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer YILDIRIMLI Röportaj Bülten okuyucularına kendinizden bahseder misiniz? İnsanın yapacağı en zor şey, elbette kendisini anlatmasıdır, bu nedenle kendimi anlatmak yerine kısaca özgeçmişimden söz etmenin daha yararlı olacağını düşünüyorum yılında Erzurum un Oltu ilçesinde doğdum, ilk, orta ve lise öğrenimimi Oltu da tamamladım yılında A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü kazandım, başarılı bir öğrencilik döneminden sonra mezun olduğum yıl Maliye ve Gümrük Bakanlığı Teftiş Kurulu nun açmış olduğu sınavı kazanarak Gümrük Müfettiş Yardımcılığı görevine başladım. Meslek içinde önemli çalışmalar yaptım, çalışma disiplini ve işimi önemseme bir bakıma kendimle ilgili söyleyebileceğim en önemli özelliğimdir. Her aşamada yaptığım işe değer verdim, çalışma arkadaşlarımı da bu doğrultuda yönlendirdim. Bu arada mesleki çalışmalar yapmak üzere yurt dışında bulundum. Ayrıca önemli bir deneyim olarak 2003 ile 2004 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüm. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise tarihi itibariyle atandım, bunun dışında evli ve 2 çocuk sahibi bir aile babası olduğumu söylersem, kendimi bir ölçüde tanıtmış olacağımı düşünüyorum. Genel olarak denetim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir, bizimle paylaşır mısınız? Bu kavramı zaman boyutu içinde ve uğradığı değişimle birlikte anlatmaya gerek var, hatta ülkemiz kadar dünya uygulamaları ve karşılaştırmalı örnekler üzerinde de durulması gerekir. Bununla birlikte genel anlamda bazı bilgiler vermeyi yeğlerim. Önce hemen belirtmek isterim ki; elbette en iyisi bir işi doğru yapmaktır, bundan daha iyisi de kontrol ederek eksik, hata ve yanlışlara sebebiyet vermemektir. Kamu başta olmak üzere hemen her alanda zaman kavramı ve ulaşılan sonuçlar ve bunlarla bağlantılı beklentiler önemlidir. Kaldı ki; eksik ve hataların düzeltilmesi de her zaman sanıldığı kadar kolay değildir. Burada hemen bir hususu belirtmek isterim ki, kamu hizmeti kamu yararına eşdeğer bir anlam taşımaya zorunludur. Bugün çalışma yaşamının modern kalıpları içinde denetim olgusuna bir güven unsuru olarak bakılmaktadır. Nitekim dünya ölçekli denetim kuruluşları ve bunların artan önem ve işlevleri de bu gereksinimden doğmuştur. Bu anlamda denetim, hukuk ve etkinlik yanında aynı zamanda başarı ve verimlilik demektir. Bu genel sözlerimi kendi birimimiz ölçeğinde ele alacak olursak, denetim sayesinde idare başarısını daha yukarı seviyelere çekmekte, daha güvenilir, açık ve 4 Gümrük ve Ticaret Bülteni

4 yönetsel bir model olmayı başarmakta ve en önemlisi ulaşılan sonuçların izlenilir olması sağlanmaktadır. Burada üzerinde durulması gereken bir hususun da altını çizmek isterim, İdarenin tüm işlem ve uygulamalarının denetim altında olması aynı zamanda bir güvencedir. Bu anlamda yapılan denetim görevine ilişkin sınırlar, benimsenen yol ve yöntem ile çalışma usul ve esaslarının ortaya konulması ve bunların kabul edilebilir olması önemlidir. Kuşkusuz sorun çözmek ayrı bir kavramdır, bu tek başına denetim olgusuna da indirgenemez, yalnızca kamu yararının öne çıkması ölçüsünde müfettiş ya da denetmenin düşüncelerinin önemsenmesinde yarar olacağını söylemek yeterlidir. Bu anlamda bir şey daha söylemek isterim, en az hata yapma, örnek olma, yol gösterme, katkı verme anlamında İdarenin önünü açtığımıza inanıyorum. Rehberlik anlayışıyla bu fonksiyonlarımızı daha ileri safhalara taşıma azim ve kararlığındayız. Burada farklı bakış açıları kadar hukukun benimsenme ölçüsü de ortaya çıkmaktadır. Bugün için övgüyle söylenecek bir şey varsa İdareye rağmen bir müfettişlik yapılmamakta, daha ziyade sorun çözmeye yönelik bir müfettişlik yapılmaktadır. Olması gereken de budur. Aslında bu yolun daha da açık olmasının müfettişe ve yaptığı işe güven duyulmasından geçtiği açıktır. Elbette ki müfettişlerin de güven duyulan kişi olmaları ve bu güveni zedeleyici tutum ve davranışlardan uzak durmaları gerekir. Müfettişlerin yaptığı kendi İdaresi kadar ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge toplamaktan ibarettir. Ayrıca bildiğimiz bir şey daha var, uygulamada istemeyerek de olsa hata yapılması kaçınılmazdır, bu gözle bakıldığında denetim hatasız olmalıdır, müfettişlerden beklediğimiz de budur, Başkanlığıma düşen de bu süreci sağlıklı bir şeklide, doğru, hukuk kuralları ve yasallık ölçüsünde, Bakanlığımızın denetim politikalarına uygun olarak idare etmektir. Müfettişlik mesleğinin ilke ve kuralları nelerdir, bu kuralları sürdürmek için neler yapıyorsunuz? Bu durumda mesleğimizden biraz daha söz etmenin doğru olacağını düşünüyorum. 25 yıla yakın bir süre severek ve övünçle mesleğimi icra ettim. Elbette müfettişlik olaylara doğru bir mesafeden bakma yetisi gerektirir. Daha da anlaşılır söylemek gerekirse izleme ve nüfuz etme yakınlığının faklı ölçüleri olmalıdır. Burada asıl olan ilişkilerin kontrol edilmesindeki hünerdir, hatta yakınlaşma ve buna dayalı sonuçların kontrol edilmesi biçimidir. Burada en önemli faktör, yönetsel işlemlerin daha az eksiklikler içerecek boyuta taşınması, tarafların ortak bir dilinin olması, eğitim, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerin öne çıkarılarak ortak çalışma grupları oluşturulması, dayanışmaya önem verilmesi, kurum kültürünün benimsenmesi, belki de en önemlisi sevgi ve saygı bayrağını daha da yukarılara taşımaktır. Bir husus daha eklemek isterim, o da bizim toplumsal değerlerimiz ve model oluşturacak yapılarımız içinde insani ilişkilerin yeri her zaman önde olmuştur, bu anlamda meslek içinde farklı kuşak ve yaş grupları ile eğitim düzeyleri anlamında da farklılık olmakta, bu durum bir yandan hoş karşılanırken diğer yandan da nasıl iyileştirilebilir anlamında çözüm yolları denenmektedir. Nihayet her alanda bir şeyi beklemek yerine yapmayı denemeliyiz. Bu anlamda insan ve meslek ilişkilerini ayrı tutmak, birini diğerine tercih etmeden ilişki kurmak, zaman içinde belli bir mesafe almıştır. Doğrusu olaya bu yönden bakmakta yarar görüyorum. Müfettişler, Bakanlığın verimli ve hizmet odaklı çalışmasını sağlamak amacıyla inceleme ve araştırmalar yapmayı, Bakanlık bünyesinde yürütülen görev ve faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasını sağlayacak tavsiye ve önerilerde bulunmayı, proje ve hizmet standartlarının oluşmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı, Bakanlığın hedef ve amaçlarına ulaşmasını sağlamak üzere inceleme ve araştırma yapmayı, İdarî kapasitenin artırılmasına yönelik çözüm yolları önermeyi ilke olarak benimsemek durumundadırlar. Bu ilkelerin tam olarak tatbik edilmesi amacıyla standartlar oluşturmaya ve personelimizi bu noktada motive etmeye özen göstermekteyiz. Hukukun herkese eşit ve nesnel uygulanması önceliklerimiz arasındadır. Umarım sorunuzun cevabını bir ölçüde de olsa ortaya koyabildim. Ekim - Aralık

5 Bakanlığımız özelinde Müfettişlerin icra ettikleri görevin önemi ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz? Bilindiği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gerek gümrük birimleri gerekse ticaret birimleri itibariyle taşra yoğun çalışan bir Bakanlık ve Bakanlığımızın vatandaşa, mükellef firma ve şahıslara ulaştığı, tabiri uygunsa dokunduğu birimlerimizde genel olarak taşrada yer alan idarelerimiz. Günümüzde her ne kadar iletişim imkanları artmış olsa da, vatandaşların şikayetleri ve eleştirilerinin en doğru ve güvenilir değerlendirilmesi ve ele alınması ancak bire bir görüşme ve yerinde inceleme yoluyla yapılabiliyor. Ülkemizin gerek coğrafi olarak gerekse kültürel olarak çok farklı bölgelere ayrılmış olması, merkez birimlerinin hazırladığı mevzuatın uygulanmasında pek çok sıkıntı doğuruyor ve bu sıkıntıların çözümü genellikle yerinde inceleme ve araştırma yapmayı gerekli kılıyor. Bu noktada müfettişler gerek eğitimleri gerekse meslekte edindikleri tecrübe ile Bakanlığımızın bu önemli ihtiyacını karşılamaktadırlar. Bunun yanında gümrük bölümünde çalışan müfettişler Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ticaret bölümünde çalışan müfettişler ise Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Tüketicinin Korunması Kanunu gibi her biri uzmanlık gerektiren alanlar ve Gümrük ve Ticaret Müfettişleri gerek kamunun gerekse vatandaşların haklarının korunması noktasında yapmış oldukları çalışmalar ile gerek adli makamların çalışmalarına katkı anlamında gerekse Bakanlığımızın diğer birimlerine rehberlik ve yön gösterme anlamında önemli ve yeri doldurulamaz bir görev icra etmektedirler. Biraz da müfettişlik mesleğinin sıkıntı ve zorluklarından bahseder misiniz? Kanaatimce mesleği bir ölçüde de olsa anlamadan, zorluklardan söz etmenin tek başına yeterli olmayacağını düşünüyorum. Bir kere mesleğin en temel yasası hemen her konuyu bilmek gereği vardır, hiç değilse doğru bilginin adresi bilinmeden işimizi yapmanın imkanı yoktur. Bunun için bilgili ve araştırmacı olmak gerekir. Bu anlamda müfettiş bilgilerini güncel tutmak anlamında kendini yenilemelidir. Yalnızlığı kabullenmek, gerektiğinde tek başına sorun çözebilecek yetenekte olmalıdır. Biz bu duruma kendi kendine yetmek diyoruz, çok insanda olmayan bu yetenek, aynı zamanda müfettişler açısından farklı bir kişilik algısıdır. Müfettiş her koşulda yolculuk etmeli, her şekilde barınmayı göze almalı, sorunları çözme yeteneği olmalı, bir anlamda hazır kıta bir asker konumunda olmayı kabullenmelidir. Her yaptığı işi iyi araştırmalı, bunun için zamanı planlamayı bilmeli, planlı olmaya ise olmazsa olmaz ölçüsünde itibar etmelidir. Bu anlamda ihtiyaçlarını doğru belirlemelidir. Mevsim ve diğer yaşam şartları ve ihtiyaçları itibariyle çalışma düzenini olumsuz etkileyecek durumların önceden tedbirini alabilmeli ve hazırlığını yapabilmelidir. İlişkilerinde güvenli ve saygın olmanın koşullarını da kendi yaratmalıdır, kısaca sorunlarını kendisi çözebilme yeteneği olmalıdır. Bu saydıklarım mesleki zorluklar olarak gösterilse de en önemli zorluk ise, her meslek alanında geçerli olan işini severek yapmanın önündeki engelleri kaldırabilmektir. Bir başka deyişle insanlar benimsemedikleri işleri yapmakta zorlanıyorlar, koşullar ne kadar iyi olursa olsun işin içinden çıkmak bir kat daha güçleşiyor. Bu nedenle işimizle aramızda daima bir bağ olmalı, tekrara düşmeden farklı bir şey gibi görmek ve kendimizi yenilemek ve her bakımdan özenli ve saygın olmaktır. Bu sözlerimin bir anlamı da kendine saygı duymaktır, kendine makul saygı içeren tüm çalışmalar olumlu sonuçlanır. Emeğin değersiz olduğu yerde başarıdan ve olumluluktan söz etmek güçleşir. Bu anlamda her meslek biraz zordur, kolaylaştırmak ise benimsemek ve değer vermekten geçer. Bir yönetici olarak meslektaşlarımın emeğinin zamanında ve doğru şekilde takdir edilmesini önemsiyorum. İhlasla ve samimi olarak çalışan, üreten arkadaşlarımı takdir ediyorum ve onların bu samimi çalışmalarının mutlak surette karşılık bulacağına inanıyorum. Yapıp ortaya koyanla kırıp döken anlayışı bir tutmamak gerekir. Bu husus benim yöneticilik anlayışım bakımından üzerinde önemle durduğum bir husustur. Her şeye karşın işimiz zor da olsa bunun takdir edilmesini duymak ve bilmek bizleri yeterince mutlu ediyor. Bu sorunuz vesilesiyle şu gün Başkan olarak bir yönetici olmama karşın, müfettişin baktığı yeri doğru görmek adına şunu da söylemek isterim ki, müfettişlerin tek gereksinimi biraz moral ve biraz da övgüdür. Marifetin iltifata tabi olduğu sözcüğünün müfettişlik kadar yakıştığı bir başka alan bulmak nerdeyse imkansızdır. Başta sayın Bakanımız olmak üzere, doğru şeylerin altına imza atıldığı sürece bütün üstlerimizin bizlerin ve yaptığımız işlerin arkasında olduklarının bilinci içinde doğrusu çalışmalarımızı yasaların çizdiği sınırlar içinde, Bakanlığımızın denetim politikaları ve hukuki çerçevede güvenle sürdürmekteyiz. 6 Gümrük ve Ticaret Bülteni

6 640 ve 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı yeniden yapılandırıldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bilindiği üzere söz konusu kararnameler ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu yapılanma sonucu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı adı altında oluşan birimin çatısı altında Gümrük ve Ticaret Müfettişlerinden oluşan sağlam temeller üzerine oturan güçlü bir yapı ortaya çıkmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın teşkilat ve görevleri hakkında düzenlemeleri içeren bu kararname ile yeni bir Bakanlık oluşumu gerçekleşmiştir. Bunun sonucu Devlet Bakanlığı aracılığıyla Başbakanlığa bağlı olarak yönetilen Gümrük Müsteşarlığı, yeni bir isim altında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ayrılan ticaret kesimi birimlerinin katılımıyla güçlü ve etkin yapıya kavuşmuştur. Esasen uygulamaya dönük bakanlıkların icra bakanlığı olarak örgütlenmesi ve yönetilmesi de bilinen ve aynı ölçüde de kabul gören bir durumdur. Nitekim Gümrük Müfettişliğinin uzun bir tarihi geçmişinin olması, kariyer bir meslek olması benzer özellikleri olan Ticaret Müfettişliği ile de birleşmesi, nitelikli diğer denetim birimlerinin de bu potada yer alması aynı zamanda mesleğin niteliksel anlamda da güç kazanması olarak anlaşılacak bir husustur. Burada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı altında, rehber ve yol gösterici yönü öne çıkan daha dinamik yapının oluşturulması amaçlanmıştır. Görüleceği üzere 640 sayılı KHK ile yola çıkışımız yeni bir bakanlık çatısı oluşturulması ve bu çatı altında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak kurulan yeni bir birim oluşmuş olmaktadır. En önemli değişiklikler ise günlü ve 649 sayılı KHK ile olmuş, bu Kararnamenin 24 üncü maddesiyle Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde önemli değişiklikler ortaya çıkmasına bağlı olarak yeni görev grupları oluşturulmuştur. 649 sayılı KHK uyarınca mevcut Kontrolör kadroları Müfettiş olarak değiştirilmiş oldu. Böylece tek ve ortak bir unvan altında Gümrük ve Ticaret Müfettişliğine geçilmiş oldu, bunun sonucu Genel Müdürlüklerde istihdam edilen Kontrolörlerin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı çatısı altında bir araya gelmeleri sağlandı. Zaman içinde denetimin çok başlılığı, üslup ve yaklaşım farklılığı gibi nedenler, yönetsel gelişmelerin ulaştığı düzey, yönetimden beklenenler, yönetimle denetimi daha yakın ilişkiler içinde tutabilmek ve de çağın en önemli değerlerinden biri olan uzmanlaşma ve çeşitli verim hesaplarının ortaya koyduğu sonuç, nihayet siyaset alanından gelen arzu ve beklentiler ile olası daha pek çok nedenle denetimin tek çatı altında toplanması benimsenmiştir. Denetimin ortak bir yapıya ve alışılanın dışında bir dile kavuşturulması arzusuna bağlı olarak yenilenmesi düşünülmüş ve bu yapının ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bu yapı ile öncelikle Kontrolör kadrolarının tamamı iptal edilerek, bu kadroların Müfettiş kadrosu ile değiştirilmesi yoluna gidilmiş, bu sayede Gümrük ve Ticaret kesimi olmak üzere tüm Kontrolörleri içine alan, ayrıca kaldırılan (mülga) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Ku- Ekim - Aralık

7 rulundan iki Bakanlık arasında gerçekleştirilen protokol sonucuna bağlı olarak, boş kadrolara denk gelecek sayıda müfettişin de geçmesini sağlayacak şekilde mevcut Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı nın bugünkü hale gelmesi sağlanmış ve içinde bulunduğumuz yapı oluşmuştur. Elbette bu Kararname ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı na getirilen en önemli yenilik üç ayrı çalışma grubunun ortaya çıkmış olmasıdır. Gümrük ve Ticaret alanlarının farklı uzmanlık olmasından kaynaklı bu zorunlu ayrım yanında, İnceleme ve Soruşturma Grubu ile Teftiş Grubunun da ayrılması gerekliliği bu yapılanmaya gidilmesini zorunlu kılmıştır. Bu sayede, Teftiş Grup Başkanlığı, Gümrük İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı ile Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlığı olarak üç ayrı çalışma alanı oluşturulmuştur. Anılan KHK uyarınca Grup Başkanlarına önemli yetkiler verilmiş, bu sayede işlerin konular ve yetki alanları itibariyle ayrılması sağlanmış, bunun sonucu evrak akışı ile her türlü işlemin denetim ve kontrolü güvence altına alınmış, aksamaların en aza indirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilave etmek istediğiniz başka bir husus var mıdır? Diğer önemli bir değişiklik de Rapor Değerlendirme Komisyonu adıyla yeni bir organ daha oluşturulmuş olmasıdır, böylece müfettişlerce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen raporlar bir süzgeçten geçtikten sonra ilgili makam ve mercilere gönderilmesi şeklinde ilave bir kontrol aşaması oluşturulmuştur. Çağın devletinin şeffaf devlet olma noktasına gelmesinden, bilgi kaynaklarının ulaşılabilir ve kontrol edilebilir olmasından, gerektiğinde de hesap sorulabilirlik gereğinden bakıldığında tüm yeniliklere ve değişime olumlu bir yönden bakılmasında yarar olacağını düşünüyorum. Kurumun Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gelme birimlerle yeni bir yapıya kavuşması sonucu Gümrük ve Ticaret alanlarına yönelik denetim birimleri Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde bir araya gelerek Gümrük ve Ticaret Müfettişliği oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu yapının beklenen verim ve etkinliği sağlaması için gerekli gayret ve özveri sağlanarak ulaşılan başarıların daha yukarılara çekilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca ihtiyaçlar doğru tespit edilerek, nitelikli personel ile sorunların çözümüne katkı verilmesi amaçlanmaktadır. Yine de tüm bu sorunların altından kalkmak bilgi ve beceri yanında iyi niyetli bir bakış ve yeni durumun benimsenmesi ölçüsünde olacağı ortadadır. Denetimin mevcut hali; ulaşılan sayısal güç ve denetimin tek elden idare edilmesi anlamında beklenen yarar, hemen olmasa da zaman içinde daha verimli hale gelecek, doğru ve zamanlı kararların alınması sağlanacak, tek elden idare edilmesi anlamında daha eşit ve adil bir çalışma düzeneği ile buna uygun prensiplerin ortaya konulması sağlanmış olacaktır yılında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı na katılan Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılarının hizmet içi eğitimi başladı. 8 Gümrük ve Ticaret Bülteni

8 640 Sayılı KHK ile birlikte yeni bir işlev olarak rehberlik fonksiyonu görev alanınıza eklendi. Bu çerçevede teftiş birimlerinin rehberlik fonksiyonu ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilirmiyiz? Modern kamu yönetimi anlayışında denetim, sevk ve idarenin önemli ve vazgeçilmez bir fonksiyonudur. Bu çerçevede, yönetim ve teftiş olgusunun birbirini tamamlayan önemli parçalar olduğu ve birbirinden ayrı düşünülemeyeceği kanaatindeyim. Kamu yönetiminde teftiş denildiğinde; denetim, inceleme, araştırma, kontrol ve soruşturma gibi kavramlar akla gelmektedir. Geleneksel teftiş anlayışında bu fonksiyonlar çok eski tarihlerden beri başarıyla icra edilmiştir. Ancak, rehberlik fonksiyonunun teftiş kurulları tarafından ihmal edildiği veya bu fonksiyonun yeterince yerine getirilememiş olduğu yönündeki eleştiri özellikle son yıllarda sıkça dile getirilmiştir. Kişisel kanaatimce de belli oranda haklılık payı olan sözkonusu eleştirinin giderilmesi hususunda belli aşamalar kaydedilmiş, teftiş birimlerinin hem idare hem de denetlenen birimler açısından rehberlik etme işlevi giderek ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu işlevi gerçekleştirirken eğitici olmak, yol göstermek ve çözüm üretmek Başkanlığımızın rehberlik fonksiyonu çerçevesinde önem atfettiğimiz öncelikli ilkeler arasında yer almaktadır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı olarak bu bilinçle yürütmekte olduğumuz görev ve hizmetler çerçevesinde; Devlet otoritesini ve kanun hakimiyetini sağlamak, denetim ve incelemeler sırasında tespit edilen problemlerin çözümüne yönelik rasyonel öneriler geliştirmek ve nihayetinde Bakanlığımızın kurumsal gelişim ve başarısına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Farklı birimlerin bir arada olması dolayısıyla, özellikle ticaret ve gümrük ayrımından kaynaklı herhangi bir sorunla karşılaşıldı mı? Bu noktada öncelikle işlerin farklı nitelikte olması ve görev ayrımlarına ilişkin gruplamalara gidilmesinin çalışmalardan beklenen verimi artırdığını söylemek gerekir. Bunun yanında kaldırılan (mülga) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının bünyesinde yer alan ve Ticaret alanında görev yapan müfettişler ve Kontrolörlerin benzer yönlerinin ve davranış kalıplarının olması, aynı durumun Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde de, yetişme şartları ve süreci itibariyle devam etmiş olması, ortak çalışmaların belli ilişkilerin gelişmesine neden olması, özellikle çalışma usul ve esasları ile rapor düzeninin aynı ve benzer olması çalışma sorunlarını aşmada önemli kolaylıklar sağlamış oldu. Elbette farklı birimlerin bir araya gelmesinin sayısal yönü ve tek elden idare edilmesi, verimli çalıştırılması, özlük ve diğer hizmetler anlamında gerek duyulan hususlar, büro ve personel hizmetlerinden demirbaş sorunlarına kadar pek çok konuda çözüm üretilmiş, bu anlamda pek çok zorluk aşılmıştır. Elbette farklılıkları gidermenin yolu herkese eşit mesafede durmak ve adil çözümler üretmekten geçmektedir. Her yaptığım iş için buna dikkat ederek, meslektaşlarımın geçmiş unvanlarından bağımsız yalnızca birikim ve emeklerini dikkate alarak değerlendirmeler yaptım, görevlendirmelerim de buna uygun olmuştur. Bu süreç aynı zamanda müfettişlerin birbirini tanıması ve yakınlaşması dönemi olmuştur. Rapor Değerlendirme Komisyonları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde nasıl bir işleve sahiptir ve hangi alanlarda katkı sağlamaktadır? Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği nin 60. maddesi uyarınca müfettişler tarafından düzenlenen raporlarda yer alan değerlendirme ve tekliflerin yürürlükteki mevzuata ve Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygunluğu yönlerinden incelenmesini teminen iki Gümrük iki de Ticaret alanında olmak üzere toplam 4 adet komisyon oluşturulmuştur. Bu noktadaki asıl gayemiz, zaten mevzuata uygun olarak düzenlenen raporlar vasıtasıyla getirilen görüş ve önerilerin bütüncül, yapıcı ve kamu hizmeti yararlanıcılarına mümkün olan en üst seviyede cevap verebilmeyi ilke edinen bakış açısıyla bir kez daha gözden geçirilmesinden ibarettir. Ben bu tür bir yapılanmayı, anlamlı bir bütünün birbirini tamamlayan değişik parçalarının bir araya gelmesi ve takım çalışmasının ortaya çıkardığı sinerjiden yararlanma fırsatı olarak değerlendiriyorum. Ticaret erbabını yakından ilgilendiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu Kanun kapsamında Başkanlığınızın görev ve yetkileri nelerdir? Türk Ticaret Kanununda tüm ticaret şirketlerinin, bir başka ifadeyle kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin anılan Kanun kapsamındaki işlemlerinin Gümrük ve Ticaret müfettişleri tarafından denetlenmesi, ayrıca bu denetimin ilkeleri ve usulü ile Ekim - Aralık

9 denetime tabi işlemlerin Bakanlıkça hazırlanan yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Sözkonusu Yönetmelik, tarihli Resmi Gazete de Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ismiyle yayımlanmıştır. Yeni Kanun ile birlikte anonim şirketlerde murakıplık sisteminin kaldırılması sonrasında bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerde ortaklık haklarının korunabilmesi bakımından kamu denetiminin önemi daha da artmıştır. Diğer taraftan, günümüzde ekonomilerin temel unsuru olan ticaret şirketleri, çeşitli menfaat ilişkilerinin ve çatışmalarının en yoğun olduğu odaklardan biridir. Gerçekten de şirketlerde ortakların, yöneticilerin, şirket tüzel kişiliğinin, alacaklıların, çalışanların ve hatta toplumun menfaati sözkonusudur ve bu menfaatler çoğu zaman çatışma halindedir. Dolayısıyla, şirketlerin ekonomik sistem içindeki özel konumları itibariyle ortaya çıkacak bir bozulma çok ciddi olumsuzluklar oluşturacağı için bahsi geçen şirketlere olan güvenin sağlanması, pekiştirilmesi, bu güvenin sarsılmasının önlenmesi, bu şirketlerde yoğunlaşmış olan birçok menfaatin korunması ve dengelenmesi, ayrıca ticaret şirketlerinin işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanması amacıyla bu şirketler Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Sayın Başkanım şimdiye kadar hep Bakanlığımızın çalışanları için mesajlar verdiniz. Üniversitelerden yeni mezun olmuş ve iş arayan gençlere neler söylersiniz? Gümrük ve ticaret müfettişliğinin diğer Bakanlıkların müfettişlikleri arasındaki yeri nasıldır? Yeni mezun olmuş gençlerin gümrük ve ticaret müfettişliğini tercih etmeleri için, mesleğinizin ne gibi avantajları bulunmaktadır? Bildiğiniz üzere 640 sayılı KHK çıkmadan önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde çalışan müfettişler kendi görev alanlarında inceleme ve soruşturma yapmakta idi. KHK ile Gümrük Müsteşarlığı ile Sanayi Ticaret Bakanlığı nın ticaret kısmının birleştirilmesinin doğal sonucu olarak iki farklı alanda gümrük ve ticaret denetim hizmeti gerçekleştiren müfettişler de aynı çatı altında görev yapmaya başladı. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı iki farklı müfettiş grubunun bir araya gelmesiyle matematiksel toplama işleminin de ötesinde çok daha fazla güçlendi. Diğer Bakanlıklarda bu nitelikte bir birleşme olmadığından, oluşan alan genişlemesi Gümrük ve Ticaret Müfettişliğinin geleceğini olumlu yönde etkilemiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı köklü taşra teşkilatı olan bir Bakanlık olduğundan, Müfettişler işlerini yaparken doğal olarak taşrada yoğun olarak bulunmakta, bu süreçte Bakanlığın bütün hizmet alanlarına ve iş süreçlerine çok kısa sürede vakıf olmaktadırlar. Müfettişlerin çok kısa sürede kazandıkları bu birikim onlara gelecekte Bakanlığımızın merkez yöneticisi olmak bağlamında tartışmasız büyük avantajlar sağlamaktadır. Yeni mezun olan gençler hiç çekinmeden Gümrük ve Ticaret Müfettişliğini tercih edebilir. Çünkü biz işimizi yaparken hem devlet memurları ile hem de ticari firmalar, ticaret ve sanayi odaları, kooperatifler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, gümrük müşavirleri velhasıl ekonominin bütün aktörleri ile muhatap olmaktayız. Gümrük ve Ticaret Müfettişleri meslek hayatı boyunca monotonluktan şikayet etmezler, çünkü işleri heyacanlı ve anlamlıdır; katma değer üretirler. Meslek hayatı boyunca devam eden bu hareketlilik emekli olunca da devam eder; emeklilikte çalışmak isteyen meslektaşlarımız için bol miktarda iş alanı vardır. Ayrıca, mensuplarımıza yurtdışında yüksek lisans yapma imkanı dahil, yetişmeleri yönünden gerekli katkı sağlanmaktadır. Bültenimiz aracılığı ile iletmek istediğiniz başka hususlar var mı, varsa nelerdir? Röportaj için öncelikle şahsınıza ve yayına hazırlamakta emeği geçenlere şimdiden teşekkür eder, Bakanlığımız mensuplarına yaşam boyu sağlık ve esenlik dilerken, kurum barışının herkesin katkı vereceği ortak bir sorumluluk alanımız olarak görülmesini dilerim. 10 Gümrük ve Ticaret Bülteni

10 BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZİN TANITIMI BATI AKDENİZ GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Antalya Antalya şehri ve çevresine antik çağda, çok verimli anlamına gelen Pamphylia, batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side yi kuşatmıştı. Antalya nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir. Turizm denince Antalya için ayrı bir parantez açmak gerekir. Antalya Türkiye de İstanbul la birlikte turizmin lokomotifi konumundadır. Antalya, dört mevsimde de turizm olanaklarının ve tesislerinin olduğu bir ildir. Antalya da kültür turizmi başta olmak üzere deniz, spor, sağlık, kış, kongre, yayla, mağara, kamp ve inanç turizmi yapılabilmekte bu turizm seçenekleri için tesisler bulunmaktadır yılı turizm istatistiklerine göre Antalya, dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü il durumundaydı. Antalya da kültür turizminin ağırlıklı olarak yapılacağı yerler kıyı şeridinin çeşitli yerleridir. Bu bölgede Kaleiçi, tarihi yapılar, tarihi cami ve kiliseler bulunmaktadır. Antalya da deniz turizmi de yine kıyı şeridi boyunca yapılmaktadır. Bu bölgede kıyı turizmiyle beraber deniz turları da yapılabilmektedir. Deniz turizminin en bilinen noktaları Kleopatra, Konyaaltı ve Lara plajlarıdır. Spor turizmi bakımından Antalya popüler sporlara ev sahipliği yapan bir ildir. Başta futbol, tenis, ve golf olmak üzere her yıl yüzlerce sporcu ve takım Antalya yı tercih etmektedir. Antalya yaz turizmiyle öne çıksa da kış turizminde de ülkenin önde gelen illerindendir. Antalya daki Saklıkent Kayak Merkezi kenti kış turizminde önde tutan tesislerdir. Kongre turizmi bakımından Antalya ulaşımın kolaylığı ve ulaşım imkanlarının çeşitliliği pekçok turizm ve dinlenme imkanı sunması ve toplamda koltuğu aşan bir kapasitesi ile dünyanın her tarafından gelecek konuklar için önemli toplantıların yapılabileceği olanağa da sahiptir. Torosların eteğinde kurulan Antalyada yaklaşık 500 kadar mağara tespit edilmiştir. Antalya da mağara turizmi de yapılabilmektedir. Antalya da turizme açılan 3, turizme açılmayı bekleyen ya da yerel imkanlarla açılmış olan 28 tane mağara vardır. Antalya da inanç turizmi gelişme gösteren bir turizm koludur. Antalya da özellikle Selçuklu döneminden pekçok cami vardır. Bunlardan Murat Paşa Camii ve Yivli Minare Camii en eski camilerdir. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Antalya da, kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Yüzölçümü : km² Nüfus : (2011) Bu nüfusun : u il ve ilçe merkezlerinde, i köylerde yaşamaktadır. Ekim - Aralık

11 Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantılı Gümrük Müdürlüklerimizle İlgili Tanıtıcı Bilgiler Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 1989 yılında Antalya Gümrükler Başmüdürlüğü ve Antalya Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü olarak kurulan iki ayrı başmüdürlük; tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü çatısı altında birleştirilmiştir tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının taşra teşkilatında Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak faaliyetine devam etmektedir. Bölge Müdürlük hizmet binamız Antalya şehir merkezine 13 km. mesafede Yeniliman mevkiindedir. Mülkiyeti Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Bölge Müdürlüğümüz Şube Müdürlükleri ve tarihi itibariyle Bölge Müdürlüğümüze bağlanan Bodrum, Marmaris, Datça, Milas Havalimanı Gümrük Müdürlükleri ile yeni kurulan Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Antalya Personel Müdürlüğü ile toplam 17 Bağlantı Müdürlükden oluşmaktadır. 1 Bölge Müdürü, 3 Bölge Müdür Yardımcısı, 4 Şube Müdürü, 1 Gümrük Müdür Yardımcısı, 1 şef, 18 memur ve muhtelif ünvanlardaki personel ile birlikte toplam 57 personelle hizmet verilmektedir. 12 Gümrük ve Ticaret Bülteni

12 Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetini sürdürmekte iken, 15/01/1989 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kararla Antalya Gümrükler Başmüdürlüğünün kurulması üzerine Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olmuştur. Müteakiben taşra teşkilatının tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2011/2474 sayılı BKK ile yeniden yapılanması ile Antalya Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ile birleştirilmiş ve Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir. Şehir Merkezine yaklaşık 15 km. mesafededir m2 Hizmet binası, m2 Supalan sahası bulunmaktadır. Antalya Gümrük Müdürlüğü 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresidir. Özellikle bitki ve bitkisel ürün ithali, bitki ve bitkisel ürün ihracı, gıda ithali ve ihracı yapılmaktadır. Ayrıca yolcu giriş çıkış işlemleri, yat ve posta işlemleri, geçici ithalat kapsamında ev eşyası ve naklihane işlemleri, yabancı plakalı araçların geçici ithalat rejimi kapsamında MA plakası alarak misafir araç statüsünde kullanılması ile ilgili gümrük işlemleri de ifa edilmektedir. 1 Müdür, 1 Bölge Amiri, 2 Kısım Amiri, 2 Şef, 8 Muayene Memuru, 15 Memur, 15 Muhafaza Memuru, 4 VHKİ, 1 Yardımcı Hizmetli toplam 49 personelle hizmet verilmektedir. Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresidir. Özellikle bitki ve bitkisel ürün ithali, bitki ve bitkisel ürün ihracı, hayvansal ürün ithali ve ihracı ile gıda ihracı yapılmaktadır. Diğer taraftan, uçak şirketlerinin Antalya Havalimanından dış seferlerinin yoğun olması nedeniyle yolcu işlemleri (tax free, özel fatura işlemleri gibi.) ile Antalya nın tarihsel, kültürel ve turistik bir yöre olması nedeniyle özellikle ATA Karnesi ile giriş işlemler de yapılmaktadır. 1 Müdür, 1 Müdür Yrd, 1 Bölge Amiri, 3 Kısım Amiri, 3 Şef, 19 Muayene Memuru, 15 Memur, 42 Muhafaza Memuru, 2 VHKİ olmak üzere toplam 87 personelle hizmet verilmektedir. Ekim - Aralık

13 Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölgesi girişinde, kurulduğu 1986 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Antalya Serbest Bölgesi m2 brüt, m2 net parsel alanına sahiptir. Antalya Serbest Bölgesinde özellikle yatçılık sektöründe yat imalatı yapan firmalar ile tekstil, tarım, medikal, maden, plastik ve elektrik malzemeleri, free shop malzemeleri, oto aksam ve parça sektöründe faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. 1 Müdür, 3 Muayene Memuru, 5 Memur, 8 Muhafaza Memuru, 2 VHKİ olmak üzere toplam 19 personelle hizmet verilmektedir. Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü İzmir Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak 1981 yılında Dalaman Gümrük Başmemurluğu olarak kurulan İdare, 1983 yılında 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne yükselmiş, 1989 yılında Antalya Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlanmıştır. Dalaman ilçe Merkezine 6 km mesafede, Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminaline 200 mt. mesafede mülkiyeti Devlet Hava Meydanları İşletmesine ait toplamda 1652 metrekarelik 325 ve 1327 metrekare olmak üzere tek katlı, toplamda 19 odalı, iki ayrı binadan oluşmakta ve hizmet vermektedir. Dalaman Havalimanı Gümrük Müdürlüğü A sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Yörenin turistik olması nedeniyle, yabancı yolcu giriş çıkış işlemleri özellikle Nisan-Ekim aylarında olmakla birlikte yoğun bir seviyede sürmektedir. Buna bağlı olarak da triptik işlemleri ile giriş yapan araç sahiplerinin söz konusu araçlarını geçici bir süre için bırakabildiği bir sundurmaya sahiptir. ATA Karnesi muhteviyatı eşyaların giriş çıkış işlemleri de yapılmaktadır. 1 Müdür, 1 Müdür Yrd, 1 Kısım Amiri, 1 Şef, 6 Muayene Memuru, 7 Memur, 16 Muhafaza Memuru, 2 Şoför, 1 Yardımcı Hizmetli toplam 36 personelle hizmet verilmektedir. 14 Gümrük ve Ticaret Bülteni

14 Isparta Gümrük Müdürlüğü Isparta Gümrük Müdürlüğü tarihinde Mersin Gümrükleri Başmüdürlüğüne bağlı olarak 1. sınıf Gümrük Müdürlüğü olarak faaliyetine başlamıştır yılından bu yana Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak, müteakiben Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak faaliyetine devam etmektedir. Isparta Gümrük Müdürlüğü A Sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. Belirli tarife pozisyonlarında AB menşeli olmayan halının serbest dolaşıma giriş işlemleri ile Isparta Süleyman Demirel Havalimanına gelen giden uçaklara ilişkin yolcu, yakıt ve kumanya işlemleri de yapılmaktadır. Finike Gümrük Müdürlüğü 1 Müdür Yrd, 1 Bölge Amiri, 1 Kısım Amiri, 4 Muayene Memuru, 3 Memur, 4 Muhafaza Memuru, 1 VHKİ, 1 Şoför, 1 Bekçi, 1 Yardımcı Hizmetli toplam 18 personelle hizmet verilmektedir. Finike Gümrük Müdürlüğünün kuruluş tarihi ile ilgili olarak Müdürlük kütüphanesinde bulunan Osmanlı dokümanlarında 1906 yılına ait kitap kayıtlarına rastlanmıştır. Finike Gümrük Müdürlüğü sadece yolcu işlemleri ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın ithalatı ihracat, transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi iken, 2003 yılından itibaren yöresel ürün konumunda olan narenciye, yaş sebze ve meyve ihracı ve bunlara ait girdilerin (difinili, kağıt, ambalaj sandığı, karton vb.) ithaline yetkili kılınmıştır. 1 Müdür, 1 Araştırmacı, 1 Kısım Amiri, 2 Muayene Memuru, 4 Memur, 5 Muhafaza Memuru, 2 VHKİ, 1 Yardımcı Hizmetli, toplam 17 personelle hizmet verilmektedir. Fethiye Gümrük Müdürlüğü Fethiye Gümrük Müdürlüğü, 1943 yılından önce Gümrük Başmemurluğu olarak İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak kurulmuş, 1979 tarihinden itibaren Gümrük Müdürlüğüne yükseltilmiştir. Fethiye Gümrük Müdürlüğü A Sınıf gümrük müdürlüğü olması nedeniyle, her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu işlemleri görmeye yetkili gümrük idaresidir. 1 Müdür Yardımcısı, 1 Bölge Amiri, 1 Kısım Amiri, 1 Şef, 2 Muayene Memuru, 3 Memur, 5 Muhafaza Memuru, 1 VHKİ toplam 15 personelle hizmet verilmektedir. Ekim - Aralık

15 Kaş Gümrük Müdürlüğü yılında Gümrük İdare Memurluğu olarak faaliyetine başlamış, 1990 yılında ise, 3 üncü sınıf Gümrük Müdürlüğü statüsüne yükseltilmiştir. Halen yolcu ve yolcu beraberi eşya ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi olarak hizmet vermektedir. Kaş ilçesinin yat turizminin önemli bir yöresi olması nedeniyle yat işlemleri ve yolcu işlemleri yapılmaktadır. Hizmet binası Kaş ilçesinde orijinal yapısı korunmuş tarihi özelliği bulunan ender binalardan biridir. 2 Muayene Memuru, 1 Memur, 3 Muhafaza Memuru, 1 VHKİ toplam 7 personelle hizmet verilmektedir. Alanya Gümrük Müdürlüğü Müdürlüğün Layiha defterinden 1930 lu yıllarda Gümrük İdare Memurluğu olarak hizmet verdiği bilinmektedir yılında Müdürlük olarak teşkilatlandırılmıştır. Halen yolcu ve yolcu beraberi eşya ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın giriş, çıkış, transit işlemlerini görmeye yetkili gümrük idaresi olarak hizmet vermektedir. Özellikle K.K.T.C. Girne limanı ile Alanya limanı arasında yolcu taşımacılığı seferleri yapılması nedeniyle transit yolcu giriş çıkışı yoğun olmaktadır. Bununla birlikte Alanya Yat Limanında yat ve yolcu işlemleri yürütülmesinin yanında 2009 yılında geçici hava hudut kapısı ilan edilen Gazipaşa Havalimanına taşımalı gümrük hizmeti sunulmaktadır. 1 Müdür, 3 Muayene Memuru, 3 Memur, 8 Muhafaza Memuru, 1 VHKİ toplam 16 personelle hizmet verilmektedir. Bodrum Gümrük Müdürlüğü Her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu(yat) işlemlerini görmeye yetkili A sınıfı gümrük idaresidir. Bölgenin turizm yöresi olması nedeniyle özellikle turizm sezonunda, Bodrum Belediye İskelesi, Turgutreis Yat Limanı, Yalıkavak Yat Limanı ve Bodrum Yolcu Limanından deniz yoluyla ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan yolcuların gümrük işlemleri ile yat işlemleri, yöredeki balık çiftliklerinden elde edilen balıkların ihracat işlemleri, Bodrum Limanından yapılan yat ihracatı, yabancı bayraklı yatlara verilen parça, yakıt ve kumanya işlemleri ve Bodrum PTT Müdürlüğü ne yurt dışından gelen posta kolilerinin gümrük işlemleri Müdürlükçe yerine getirilmektedir. 1 Araştırmacı, 1 Kısım Amiri, 1 Şef, 3 Muayene Memuru, 7 Muhafaza Memuru, 4 VHKİ toplam 17 personelle hizmet verilmektedir. 16 Gümrük ve Ticaret Bülteni

16 Marmaris Gümrük Müdürlüğü 27/05/1933 tarihinde İdare Memurluğu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen Marmaris Gümrük Müdürlüğü 1939 yılında kurulmuştur yılında Merkez Gümrük İdare Memurluğu ve Marmaris Yat Limanı Gümrük İdare Memurluğunun birleştirilmesiyle yeniden yapılandırılmıştır. İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdürmekte iken 2011 yılı itibariyle Bölge Müdürlüğümüze bağlanmış ve Marmaris Liman İşletmeciliğine ait hizmet binasında faaliyetine devam etmektedir. Her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu(yat) işlemlerini görmeye yetkili A sınıfı gümrük idaresidir. 1 Müdür Yardımcısı, 1 Kısım Amiri, 1 Şef, 2 Muayene Memuru, 1 Memur, 9 Muhafaza Memuru, 4 VHKİ toplam 19 personel görev yapmaktadır. Datça Gümrük Müdürlüğü 1966 yılında Datça İlçesi İskele Mahallesi Liman mevkiinde Deniz Hudut Kapısı olarak açılmıştır. Belgelere göre daha önceki adı Reşadiye Gümrüğü olarak 1939 yılından beri faaliyet göstermektedir. Bir Şef bir Kısım Amiri, bir Muayene Memuru, bir Memur ve Üç Muhafaza Memuru olmak üzere yedi personel görev yapmaktadır. Yoğun bir iş hacmi bulunmamaktadır. Yaz aylarında yat ve küçük tonajlı deniz tekneleriyle Yunanistan ın Simi adasından yolcular gelip gitmektedir. Yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Bakanlıkça tespit edilen eşyanın ihracat, ithalat ve transit işlemlerini görmeye yetkili B sınıfı gümrük idaresidir. 1 Kısım Amiri, 1 Şef, 1 Muayene Memuru, 1 Memur, 3 Muhafaza Memuru, toplam 7 personel görev yapmaktadır. Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Her türlü giriş, çıkış, transit, yolcu yat işlemlerini görmeye yetkili A sınıfı gümrük idaresidir. Hizmet binası Muğla İli Milas İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren Milas-Bodrum Havalimanı kompleksi içerisinde yer almaktadır. Havalimanı yolcu işlemlerinin yanı sıra Güllük Limanı vasıtasıyla Denizyolu İhracat kapısı olduğundan bölgeden çıkartılan yer altı madenlerinin ihracatı ile bölgede yaygın olan çiftlik balıkçılığı ürünlerinin ihracat işlemleri yapılmaktadır. 1 Müdür Yrd, 2 Kısım Amiri, 4 Muayene Memuru, 6 Memur, 13 Muhafaza Memuru, 1 VHKİ, 1 Şoför ve 1 Yardımcı Hizmetli olmak üzere toplam 29 personel görev yapmaktadır. Ekim - Aralık

17 Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü Ankara Tasfiye İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte iken 22/11/2011 itibariyle Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. İşletme Müdürlüğünde 1 Adet 750 m2 ithal ambarı, 1 adet 250 m2 tasfiyelik eşya ambarı ve 500 m2 kaçak eşya ambarı ile geçici veya kesin terk edilen araçların ve kaçak araçların teslim alındığı m2 lik araç sundurma alanı bulunmaktadır. Ayrıca 6500 m2 lik açık alanı mevcut olup bunun m2 si supalan sahası olarak kullanılmaktadır. 1 Müdür, 2 Şef, 1 Memur, 2 VHKİ, 2 Veznedar, 6 Ambar Memur, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 İşçi toplam 27 personel görev yapmaktadır. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Kaçak İstihbarat ve Narkotik Gümrük Muhafaza Müdürlüğü adı altında Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı olarak günlü Müsteşarlık Makamı Onayı ile kurulmuştur. Müdürlük, İstihbarat ve Risk Değerlendirme Bölge Amirliği ve Kaçakçılık ve Narkotik Bölge Amirliği ve bunlara bağlı (4) Kısım Amirliğinden oluşmaktadır. Bölgemizdeki gümrük işlemlerinin Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı ile Serbest Bölgeler Mevzuatına göre yapılıp yapılmadığı takip edilmekte, özellikle ikili ticaret antlaşmaları kapsamındaki ülkeler ile üçüncü ülkelerden Serbest Bölgelere gelen Serbest Dolaşım veya ATR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyalardaki telafi edici ve haksız rekabet vergisine, kota ve gözetime tabi eşyalara yönelik önlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı ve bölgemizdeki şirketlerin ihracat kredisi taahhütlerinin kapatılmasına yönelik faaliyetlerinin olup olmadığı hususunda şirketler arasındaki hukuki bağlantıların araştırılması yapılmaktadır. Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğünce bagajların fiziki yapısı ve ağırlıkları vb gibi kriterler bagajın bantlara verilme aşamasında incelenerek, dikkat çeken valizlerin incelemeye alınması gibi tedbirler geliştirilmiş, riskli yolcu olması ihtimal dahilindeki Türk yolcular ve eşyaları gümrük muayenesine aldırılıp, eşyaları açılarak görülmektedir. Bunun dışında yapılan risk analizi yöntemiyle şüpheli görülen yolcuların el çantaları ile bagajlarının gerekli kontrol ve araması yapılarak X-Ray cihazından geçirilmektedir. Bölgede olabilecek içki, sigara ve halı kaçakçılığı ile ilgili olarak, doğu illerinden gelen şehirlerarası oto- 18 Gümrük ve Ticaret Bülteni

18 büs ve çeşitli bölgelerden kargo taşımacılığı yapan ambarlarda gerekli takip ve denetimler yapılmakta, gönderilen kolilerin takibi için ilgili kargo şirketleri ve ambarlarla irtibat kurularak istihbarat çalışması yapılmakta, ayrıca havalimanlarına gelen bazı yolcuların beraberlerinde getirdikleri (cep telefonu, saat, gözlük v.b.) eşyaların kaçak olarak yurda girişini engellemesi yönünde takip ve kontroller yapılmaktadır. Ayrıca, posta yoluyla gelen eşyalar risk analizi kapsamında takip ve kontrol edilmektedir. Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Antalya, Burdur, Isparta illeri ile denizde Alanya ilçesinden Kaş ilçesine kadar 323 km sahil şeridinde; 414 no.lu Hasan Tahsin Ani Müdahale Botu, EPDK tarafından tahsis edilen bir adet denetim aracı, 2 adet araç, bir adet Narkotik Dedektör Aracı, Co ve Buffy isimli Narkotik Detektör Köpekleri ile gerek istihbarı faaliyetleri gerekse araştırma ve soruşturma faaliyetlerini gerçekleştirerek kaçakçılıkla etkin olarak mücadelesini sürdürmektedir. Kaçakçılıkla mücadelede diğer adli kolluk birimleri ile de işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. Müdürlük, teknik ve fiziki koşulları itibari ile 5271 sayılı CMK, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği kriterlerine uygun bir hizmet bürosuna sahiptir. Turizmin merkezi olan Antalya ilinde gerçekleştirilen kaçakçılık yakalama olayları, ağırlıklı olarak havalimanında gerçekleştirilmektedir yılında; ,18 TL değerinde 8 uyuşturucu yakalaması, ,04 TL değerinde 64 muhtelif ticari eşya yakalaması ile 1 tarihi eser kaçakçılığı yakalaması gerçekleştirilerek 145 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuştur. 1 Müdür, 1 Kısım Amiri, 17 Muhafaza Memuru, 3 Kaptan, 2 Makinist toplam 24 personel görev yapmaktadır. Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü olarak İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı olarak hizmet vermekte iken tarihi itibariyle Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olarak Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. Marmaris Cruise Port Liman İşletmeciliğine ait binada faaliyetine devam etmektedir. 1 Müdür, 1 Kısım Amiri, 3 Muhafaza Memuru toplam 5 personel görev yapmaktadır. Ekim - Aralık

19 Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ragibe COŞKUN Röportaj Bülten okuyucularına kendinizi kısaca tanıtır mısınız? 1965 yılında Amasya nın Merzifon ilçesinde doğdum. İlk, orta, lise eğitimimi Merzifon da tamamladım. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdim. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğünde 02/01/1987 yılında göreve başladım yılından 1997 yılına kadar Şef olarak görev yaptım yılının Aralık ayında yapılan Gümrük Müdürlüğü sınavını kazandıktan sonra 1997 yılında Samsun Gümrükler Başmüdürlüğü bağlantısı Çarşamba Gümrük Müdürlüğüne atandım. Böylece yılları arasında 10 yıllık Merkez Teşkilatında çalışma sürecim sona ermiş oldu yılından itibaren Taşra Teşkilatında çalışmaya başladım. Bu süreç içerisinde 2002 yılı Temmuz ayına kadar Samsun Gümrükler Başmüdürlüğünde müteakiben 2005 Ağustos ayına kadar Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünde görev yaptım Ağustos 2004 Ocak tarihleri arasında Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne vekalet ettim Ocak 2005 Ağustos tarihleri arasında ise Başmüdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttüm Ağustos ayında İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne atandım. 23/03/2006 yılında Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Başmüdür Yardımcısı olarak atandım yılına kadar bu görevimi yürüttüm. 01/02/2011 de Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürü olarak atandım. Bakanlığımızın yeniden yapılanması sürecinde Bakanlık Müşaviri olarak görevimi sürdürdüm. 21/03/2012 de Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü olarak atandım. 02/04/2012 tarihinden bu yana aynı görevimi yürütmekteyim. Evliyim bir kız, bir de erkek çocuğum var. Genel hatlarıyla Bölge Müdürlüğünüzü tanıtır mısınız? Bölge Müdürlüğümüz hizmet alanı Antalya, Isparta, Muğla ve Burdur il sınırları içerisinde geniş bir bölgeyi kapsamaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi Alanya dan Bodrum ve Milas a kadar uzanan sahil şeridi ile ülkemizin yaz dönemlerinde en çok rağbet edilen ve en çok dış turist çeken bölgesidir. Alanya, Antalya, Finike, Kaş, Fethiye, Dalaman, Datça, Marmaris, Bodrum, Milas tarihi ve turistik güzellikleri nedeniyle yaz dönemlerinde büyük bir turizm hareketine sahne ol- 20 Gümrük ve Ticaret Bülteni

20 maktadır. Bu nedenle yaz dönemlerinde Antalya Havalimanı ile Dalaman, Milas Havalimanları yoğun kapasite ile çalışmakta aynı dönemlerde Alanya, Marmaris, Bodrum, Fethiye yat limanlarında yoğunluk yaşanmaktadır. Mayıs-Ekim dönemlerinde K.K.T.C. Girne Limanı ile Alanya Limanı arasında tarifeli yolcu taşımacılığı seferleri yapılmaktadır. Bölgemizde yolcu ve yat turizmine yönelik işlemlerin yanı sıra muhtelif sektörlerin varlığı da iş hacmini önemli ölçüde etkilemekte ağırlıklı olarak mermer, çimento, kimya sanayii ve tarım ürünlerine yönelik ithalat ve ihracat işlemleri yapılmaktadır. Antalya Limanından ağılıklı olarak yaş sebze meyve ve narenciye ürünleri, blok mermer, çimento, pvc, ahşap ürünler ihraç edilmekte, petrol ürünleri ile tarım ve kimyasal ürünler ithal edilmektedir. Antalya Serbest Bölgesinde özellikle yatçılık sektöründe yat imalatı yapan firmalar ile tekstil, tarım, medikal, maden, plastik ve elektrik malzemeleri, free shop malzemeleri, oto aksam ve parça sektöründe faaliyet gösteren firmalar mevcuttur. Bu kapsamda tıbbi malzeme, tekstil ürünleri, kumaş, yat aksam ve parçaları, elektrik malzemeleri, kablo, sebze tohumu vb ithalatı yapılmakta ayrıca çimento, barit madeni, kablo, yat, fide, çiçek ve muhtelif tekstil ürünleri ihraç edilmektedir. Bölge Müdürlüğümüz Antalya ilinde bulunan Antalya, Antalya Havalimanı, Serbest Bölge, Alanya, Kaş, Finike Gümrük Müdürlükleri, Muğla ilinde Bodrum, Marmaris, Milas Havalimanı, Dalaman Havalimanı, Fethiye, Datça Gümrük Müdürlükleri ve Isparta Gümrük Müdürlüğü olmak üzere 9 u A sınıfı, 4 ü B sınıfı toplam 13 Gümrük İdaremizle; Antalya ve Marmaris Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri, Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Personel Müdürlüğümüz ile birlikte toplam 17 bağlantı idaremizden oluşan teşkilat yapımızla bölgemizdeki ithalat, ihracat, transit, posta, yolcu, yat turizmi vb gümrük hizmetlerini yürütmektedir. Bölge Müdürlüğümüzde ve bağlantı idarelerimizde toplam 450 personel görev yapmaktadır. Bölgemizde 2012 yılında; bir önceki yıla göre %13 azalışla milyar dolar tutarında ithalat yapılmıştır. Diğer taraftan bir önceki yıla göre 2012 de ihracatta %14 oranında artış gerçekleşmiş ve milyar dolar kıymetinde ihracat yapılmıştır. Yine 2012 yılında toplamda 4 milyar dolarlık dış ticaret hacminde idarelerimizce 56 bin adet ithalat ve ihracat beyannamesi işlemi gerçekleştirilmiş, 416 milyon Tl tutarında vergi tahsil edilmiştir. Hizmet Bölgemizde son 1 yılda gelen ve giden uçak sayısı adet, yolcu sayısı 26 Milyon 918 bin olarak gerçekleşmiştir. Bölgemiz hudut kapılarında giriş çıkış yapan adet yat işlemi, tır işlemi, adet gemi işlemi yapılmıştır. Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2012 yılında 97 olayda 7.3 Milyon TL piyasa değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. Tasfiye İşletme Müdürlüğümüzde ise 2012 yılında 872 adet tır muhteviyatı ton ağırlığındaki eşyaya işlem yapılmış ve terminal hizmet geliri olarak 114 bin TL tahsil edilmiştir. Ayrıca 240 bin TL lik ardiye geliri elde edilmiş ve açık arttırma usulü satışlardan milyon TL hasılat sağlanmıştır. Bölge Müdürlüğü olarak karşılaşılan en önemli sorunlar nelerdir? Bu sorunların aşılması hususunda neler yapıldı? Neler yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak en önemli sorunlarımızı ifade etmeden önce şu hususu belirtmek isterim. Var olan sorunlarımızı yalnızca sorun olarak algılamak yerine, bu sorunları fırsata dönüştürerek hizmet verimliliğimizi ve kalite standardımızı artıran bir unsur olarak değerlendirmekteyiz. Herhangi bir işlemin olmadığı gümrük idaresi haricinde, her türlü ithalat, ihracat, transit, yolcu vb. işlemlerin yapıldığı bir gümrük idaresinin sorunsuz ve sıkıntısız olması elbette düşünülemez. Önemli olan sorunları tespit ederek, bu sorunlara takılmadan yardımcı hizmetlisinden müdürüne, memurundan bölge müdürüne kadar tüm personelin içerisinde yer alabildiği bir bütünlüğü sağlayarak takım ruhuyla çözüm iradesini ortaya koyup uygulayabilmektir. Ekim - Aralık

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2014/7) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 31775355-10.06.01 Konu : Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya 24.03.2014 GENELGE (2014/7) 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MADEN TETKİİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı T.C. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı E-DENETİM Fatih ADANUR Ankara, 25.03.2016 1 Gündem 1. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Görevleri ve Yapısı 2. Elektronik Denetim Şubesi 3. Elektronik

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS

SATILIK YATIRIM ARSASI BODRUM - MİLAS SATILIK BODRUM - MİLAS İÇİNDEKİLER ÖZET BODRUM-MİLAS GENEL BİLGİ GAYRİMENKULÜN KONUMU NÜFUS ETKİ BÖLGESİ BODRUM-MİLAS BÖLGE HARİTASI BÖLGEDE YER ALAN ÖNEMLİ PERAKENDECİLER MÜLKİYET VE İMAR DURUMU SATIŞ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. AMAÇ T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012)

2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 A. MISIR GENEL BİLGİLERİ 1. HARİTA ve BAYRAK 2. GENEL BİLGİLER TABLOSU (2012) Nüfusu : 85 milyon Yüzölçümü : 1.001.450 km 2 Dil : Arapça Din : Sünni Müslüman %90, Kıpti %9,

Detaylı

KPMG Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri

KPMG Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri GLOBAL SERVICE KPMG Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Hizmetleri Dr. Mehmet Yıldırım KPMG Gümrük Direktörü AUDIT / TAX / ADVISORY 1 Kapsamı Hizmetimiz 60 sayılı Tebliğde düzenlenen gümrük tespit işlemleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İSTATİSTİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5

GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul, 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul 01.03.2013 Sayı: 2013/ 5 Ref: 6/5 Konu : GÜMRÜK KANUNU NUN 242. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK VERGİLERİ/İTHALAT VERGİLERİNDE YARGISAL İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULMADAN ÖNCE İDARİ İTİRAZ

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ. Hasan YÜKSEK Eylül 2012 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE MUĞLA VALĠLĠĞĠ YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz.

ANKET-FİRMA. Soruları yanıtlarken firmanızla/sektörünüzle ilgili olmadığını düşündüğünüz sorulara yanıt vermeyiniz. Sayın Yetkili, ANKET-FİRMA Bilindiği üzere, 2012 yılı Temmuz ayında, ülkemiz ile Japonya arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması (EOA) imzalanması imkanını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786

Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 Resmi Gazete Tarihi: 05.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28786 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ Metin TATLI Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SERBEST BÖLGENİN TANIMI VE AMACI II. ANTALYA SERBEST BÖLGE III. SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

Detaylı

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi

1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi 1) İş ve Meslek Danışmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarının mevcut durum analizi Türkiye İş Kurumu nun taşra teşkilatında çalışmakta olan İş ve Meslek Danışmanlarının çalışma usul ve esasları İş ve Meslek

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜTÜN VE ALKOL PİİYASASII DÜZENLEME KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

çözüm odaklı yaklaşım

çözüm odaklı yaklaşım çözüm odaklı yaklaşım 29 30 proje dahilde işlem gümrük hizmetleri serbest bölge danışmanlığı banka ve kambiyo işlemleri dış ticaret mevzuat danışmanlığı teminat ve taahhütlerin kapatılması uluslararası

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR:

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR: 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ÇÖZÜM BİZDE SUNUŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ulusal ve uluslararası ekonomiler zorunlu olarak artık bilgi temelli ekonomilere dönüşme içine girmişlerdir. Geleneksel ekonomilerin

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER

İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER İŞLETME İZİNLERİ / DENETİMLER 1-KIYI TESİSLERİ İşletme İzni Yönetmeliği değişikliği İşletme İzni taleplerinin gecikmeksizin yapılmasının sağlanması Liman tesisi Program Dışı denetim sonuçları Liman tesisi

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Başkanlardan Birlik Mesajı. 2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU 02.08.2017 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO), Antalya Ticaret Borsası(ATB), Alanya Ticaret ve Sanayi

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

adet) T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

adet) T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Sayı : 89376558-903.02-2.0 tl

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DEVLET TİİYATROLARII GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

FETHİYE ŞUBESİ / FETHİYE BRANCH

FETHİYE ŞUBESİ / FETHİYE BRANCH FAALİYET BÜLTENİ Ocak 2017 FETHİYE ŞUBESİ / FETHİYE BRANCH 2017 Duvar Takvimlerimiz Dağıtıldı Mavi Kart Toplantısı Ankara da Yapıldı. FAALİYETLERİMİZ Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu Toplantısı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇALIIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİİK BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer

Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel. Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Sayın Bakan, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Kurumu Genel Müdürü, Danışma Kurulu Üyeleri, Kurumların Saygıdeğer Temsilcileri, Hepinizi saygıyla selamlıyorum, Başbakanlık Sosyal

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./33

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./33 08.04.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./33 Konu: Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı