ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa"

Transkript

1 Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe, yar n na dair; an - azd r Bu güzide kurulufl ile yolum üç defa kesiflti lar n, tespit ve de erlendirmelerini paylafl yor Duramad m yazd m YARIN Kuruldu unda küçük flimdi ise iridir Ülke dermans z kalsa o güçlüdür, diridir Pek görünmez ortada amma bizden biridir Zaptedilmez bir gücün simgesidir Aselsan Özgörevi (misyonu); milli fakat evrensel Baflta ordumuz sonra müflteriyle küresel Özgün ürün, sistemle varl k, kaynak sanki sel Zaptedilmez bir gücün simgesidir Aselsan Ülküsüyse (vizyonu); müflteri odakl d r Teknoloji öncüsü çal flan odakl d r Dünyada ilk elliye girmeye odakl d r Zaptedilmez bir gücün simgesidir Aselsan ISSN CUMHURBAfiKANI aday o de il, bu de il, flu de il Spor Toto Süper Lig'de flampiyonluk dü ümü çözüldü; Fenerbahçe, tüm olumsuzluklara ra men bir büyük baflar ya daha imza att ve ipi önde gö üsledi. Hay rl u urlu olsun. Bu flampiyonluk her bir Fenerbahçeli için çok de erli ama Baflkan Aziz Y ld - r m için bir baflka anlam ve öneme sahip kuflkusuz. Bunu bildikleri için futbolcular flampiyonlu u Y ld - r m a hediye etti. 0-0 sona eren Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç n n bitifl düdü üyle birlikte tüm yurtta ve yurtd fl nda pek çok ülkenin flehrinde sar -lacivertli taraftarlar, meflaleler yak p, tezahüratlarda bulundu. Baflta siyasetçiler olmak üzere pek çok kifli ve kurulufl flampiyonlu unu ilan ede Fenerbahçe'yi tebrik etti. Taha K vanç Kimse k zmas n, kendimi yazd m 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada 29 Nisan 2014 Sal Fiyat 25 Kr ERMEN LERLE ZZETL DOSTLUK Ermeni zulmünü anlatt bir bölüm, Müslüman ailelerin çocuklar n kesmelerine engel olup, Ermenilere vicdan dersi vermesi bab ndad r. Paragraf flöyle: "O muharebeler esnas nda, Ermeni fedaileri baz yerlerde çoluk çocu u kesiyorlard. Buna karfl Ermenilerin çocuklar da bazen öldürülüyordu. Bediüzzaman' n bulundu u nahiyeye binlerle Ermeni çocu u toplanm flt. Molla Said askerlere, "Bunlara iliflmeyiniz!" diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocu unu serbest b rakt ; onlar da, Ruslar n içerisindeki ailelerinin yan na döndüler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanlar n ahlak na hayran kalm fllard. Bu hadise üzerine, Ruslar bizi istila ettiklerinde, fedai komitelerin reisleri Müslüman çoluk çocu unu kesmek adetini b rak p, "Madem Molla Said bizim çoluk çocuklar m z kesmedi, bize teslim etti; biz de bundan sonra Müslümanlar n çocuklar n kesmeyece iz" diye ahdettiler. Molla Said, bu sûretle o havalideki binlerle masumlar n felaketten kurtulmas n temin etmifl oldu. (Tarihçe-i Hayat, lk hayat,99) Durum tespiti: Bediüzzaman Ermeni konusu hakk nda ço unu Münazarat isimli eserinde olmak üzere toplam 12 yerde ifllemifltir. www. Konuya de inilen yerlerin özeti 12. SAYFADA Gazze, harap ve iflsiz Buras S rbistan Novi Pazar... S rbistan' n Boflnak nüfusun yo un olarak yaflad Sancak bölgesinde bulunan ve Genç Fenerbahçeliler ile kardefl taraftar olan Novi Pazar kentindeki ''FK Novi Pazar'' tak m n n taraftarlar, kent merkezinde "fiampiyonfenerbahçe" sloganlar att O.Hikmet Azizo lu Yaflama Akademik Bak fl 6. Sayfada gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Filistin merkezli nsan Haklar n Koruma Merkezi Müdürü Muhammed en-nahhal, Gazze'de geçen y l srail ambargosu nedeniyle 170 bin kiflinin iflsiz kald n söyledi. HABER 6. SAYFADA Mutlu etmeyen GEZ T RAFI! stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bir televizyon program nda sorular yan tlarken, Gezi olaylar nda sürecin kendileri taraf ndan iyi yönetilmedi ini belirterek, lk bafltaki çevreci gurubun samimi toplanmalar maalesef taraf - m zca çok da iyi yönetilemedi. lk günler daha iyi yönetilebilseydi belki buralara gelmezdi dedi. yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Perinçek ten Haflim K l ç a a r itham P Genel Baflkan Do u Perinçek, Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç n anayasal kurumlar de il, devletin içine yuvalanm fl suç örgütlerini savunan bir konuflma yapt n öne sürdü. HABER 12. SAYFADA Baflkan, k z ve torunlar Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin flampiyonlu unu ilan etmesinin ard ndan Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m, k z ve torunu ile birlikte poz verdi. Bu day uyar s TZD Baflkan Yetkin, "Bu y l bu dayda 2013 y l ndaki üretim seviyelerinin yakalanamayaca kesinleflti. Bu day üretimi anlam nda Türkiye'nin kendi kendine yetemeyece i ve ithalat n olabilece i yönündeki belirtiler netleflti" dedi HABER 7. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi K M? Baflbakan Erdo an n Karaman'da, CHP'li de MHP'li de BDP li de aday m za sahip ç kacak deyince, bugüne kadar yap lan tüm tahmin ve yorumlar ters köfle ye yatt. HERKES N ADAYI Milletim kendi baflkan n, kendi cumhurbaflkan n seçecek. Baflbakan kendi baflkan n seçecek dediler. Cumhur halkt r, baflkan da halk n baflkan d r. Bunu anlamayacak haldeler diyerek, bir gönderme yapt ama as l ak lda kalan, CHP lilerin de MHP lilerin de BDP lilerin de sahip ç kaca bir aday vurgusu oldu. TERS KÖfiE BU MU? Biz de baflka gazeteler de bugüne kadarki haber ve yorumlar m zda Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an etraf nda dönüp duran tahminler silsilesi s - ralad k. Baflbakan n ters köfle dedi i bu olsa gerek! Cumhurbaflkan aday Abdullah Gül ya da Recep Tayyip Erdo an de- ilse kim? Bu noktada, ters köfle olmamak için her iki ismin de muhtemel ve güçlü adaylar oldu unu vurgulamak gerek. Olmayacaklarsa aday kim? Aray n bulun! Dursun ERKILIÇ Fenerbahçeli futbolcular maç n ard ndan büyük sevinç yaflad. Fenerbahçeli oyuncular saha ortas nda futbolcu Alper Potuk'un saçlar n kesti. Çiftçinin gözü MAYIS TA Çiftçiler May s ya fllar n dört gözle bekliyor. Birçok bölgede çiftçi ya mur dualar na devam ediyor. Ya fl umudu sürüyor 7 DE 28 Nisan 2014 Resmi Gazete Gümrük ve Ticaret Bakanl na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur SLAM n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans E itim- Ö retim ve S nav Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 29 Nisan 2014 Salı Meltem Ekiz "Mandıra Filozofu" filmi çekildiği köyde gösterildi MUĞLA - "Mandıra Filozofu" adlı film, çekildiği Mlias ilçesine bağlı Çökertme köyünde gösterildi. Köy meydanında kurulan dijital ekranda gösterilen filmi Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, filmin senaristi Birol Güven ile oyuncular Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Eser Eyüboğlu, Hakan Bulut, Begüm Öner ve vatandaşlar izledi. Güvençer, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, kentin tanıtımına katkı sağlayan film ekibine teşekkür etti. Senarist Birol Güven ise filmin, "Dünyadaki hırslarınızdan kurtulun" mesajını verdiğini söyledi. Çökertme köyü odaklı bir film yaptıklarını ifade eden Güven, "Son birkaç yıldır burada tatil yapıyorum. Burada bir film çekmek istemiştim. O hayalimi gerçekleştirdim. Şu anda filmi yarım milyondan fazla insan izledi. Bir milyonun üzerinde seyircisi olacak gibi gözüküyor. Beklentinin üzerinde. Filmin ilk günden artarak giden bir gişesi var. Bu, çok rastlanılan bir durum değil. Filmler genelde çok izlenir ve giderek düşer. Ama bizim filmimiz vasat başladı, giderek artıyor. Filmi izleyenler etkileniyor" dedi. Güven, dünyada mekan filmlerinin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Kazablanka, Barcelona, Paris gibi mekan filmleri var. Ama bizim ülkemizde maalesef böyle filmler henüz yapılmadı. Bu filmle birlikte Çökertme'nin de dünya çapında tanınan bir yer olacağını düşünüyoruz. Çünkü 'Mandıra Filozofu' yurt dışında da gösterilecek. Yakında televizyon gösterimleri olacak. Dünyanın her yerinde gösterilecek. Biz de burada küçük bir Kazablanka etkisi yapmak istiyoruz" diye konuştu. Filmin oyuncularından Rasim Öztekin de eserde hırslardan arındırılmış duyguların verildiğini vurguladı. Oyuncu Müfit Can Saçıntı ise unutulan misafirpeferliğin Çökertme de görülebileceğini belirterek, herkesi köye davet etti. (AA) 21:30 ŞEHRİN AZİZLERİ 2 20:15 MELEKLER VE ŞEYTAN Orijinal Adı : The Boondock Saints 2: All Saints Day Yönetmen : Troy Duffy Oyuncular : Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, Billy Connoly Yapım : 2009 Aksiyon MacManus kardeşler, babaları ile İrlanda'nın sessiz vadilerinde saklanmaktadır ve eski kanunsuzluklarından temizlenmişlerdir. Fakat herkes tarafından sevilen bir rahibin, bir çete tarafından öldürülmesini n ardından kardeşler adaleti yerine getirmek için Boston'a kanlı bir savaş vermeye giderler. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Angels And Demons Yönetmen:Ron Howard Oyuncular:Tom Hanks, Ewan Mcgregor, Ayelet Zurer Yapım Yılı:2009 Tür:Fantastik/ Macera Çok eski gizli bir kardeşlik örgütü, dünyayı yok edecek ölümcül yeni bir silah ve akıl almaz bir hedef Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon efsanevi gizli örgüt Illuminati'nin, hala faaliyette olup cinayetler işlediğini öğrenince şok geçirir. Parlak bir fizikçi olan Leonarda Vetra cinayete kurban gitmiştir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Kate Upton şaka kurbanı oldu DIŞ HABERLER -The Other Woman' adlı filmde rol alan Kate Upton, rol arkadaşları Cameron Diaz ve Leslie Mann'ın şakasının kurbanı oldu. 'The Other Woman' adlı filmde birlikte rol alan Cameron Diaz, Kate Upton ve Leslie Mann, filmlerinin tanıtımına hızla devam ediyor. Son olarak Seth Meyer ın televizyon şovuna katılan Diaz ve Mann, Kate Upton a yaptıkları şakanın fotoğrafını paylaştı. İki ünlü oyuncu, uçuşları sırasında uyuyan Upton ın yüzüne bıyık çizdi ve bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi. 42 yaşındaki Mann, Kate uçağa biner binmez uyudu. Ben asla uçaklarda uyuyamam. Bu yüzden çok sinirlendim sözleriyle şakayı açıklarken Diaz, Upton ın bıyığı çizdiği sırada kesinlike uyanmadığnı biri bebek gibi uyuduğunu belirtti.

3 ANKARA Gözde Kişin 3 29 Nisan 2014 Salı Peygamber sevgisi SALONA SIĞMADI Mamak ta Bilim Fuarı HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi nin, Hz. Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu nda gerçekleşti. Program kapsamında Mamaklılar, Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile buluştu. Programa Mamak Belediye Başkanvekili Faruk Gültekin, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve gencinden yaşlısına binlerce Mamaklı katıldı. Hatipoğlu, Peygamberimiz Hz. Muhammed in örnek hayatından kesitleri anlattığı konuşmasında İnsanlık tarihinin en büyük inkılapçısını her yıl nisan aylarında yeniden anıyoruz. Bizler de bunu bir vesile bilip, O nu tanıtmak için salonlara koşuyoruz. Bizlerle sizi buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Başkanvekili Gültekin de, Yoğun programı arasında davetimize icabet edip, bizlere bu anlamlı günde doyumsuz bir peygamber sevgisi ve Kutlu Doğum heyecanı yaşatan hocamıza Mamaklılar adına teşekkür ederim dedi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nun, Hz. Peygamberin hayatından kesitleri ve örnek ahlakını anlattığı programa yoğun ilgi gösteren Mamaklılara 5 bin kişilik kapalı spor salonu da yetmedi. Hatipoğlu nu izlemeye gelen binlerce vatandaş salonda yer bulamayınca merdiven boşluklarından ve sahnenin önündeki alandan izledi. Program Grup Sahra nın okuduğu ilahilerle başladı. Ardından Mamak Belediyesi Semazen Topluluğu nun gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Sohbet havasında gerçekleşen programda Hatipoğlu, gönüllere bir kez daha taht kurdu. Yaklaşık 2 saat süren sohbet sırasında Hatipoğlu birlik, beraberlik ve barış mesajı verdi. Başkan Duruay, belediye personelini ziyaret etti HABER MERKEZİ - Belediye personelini ofislerinde ziyaret ederek tek tek kucaklaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, personele birer gül ve çikolata hediye etti. Gölbaşı Belediyesi nde çalışan personeller, mesaiye başladıkları ilk saatlerde Belediye Başkanı Fatih Duruay tarafından ziyaret edildi. Seçimleri kazanarak belediye başkanlığı görevine gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, görevinin ikinci haftasında belediye personelini çalışma ofislerinde ziyaret etti. Belediye personeli ile kucaklaşan Başkan Duruay, personele gül ve çikolata verip, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Belediye binasında bulunan çalışanlar ile tek tek el sıkışan ve kucaklaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, çalışanlara gül ve çikolata verip, Biz Gölbaşı Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin bireyleri olarak hepimizin görevleri var. Bunları yerine getirirken birbirimizle olan ilişkilerimizi güçlü tutmalı ve hep bir arada olmalıyız. Belediye başkanı olarak makam kapım sizler için sonuna kadar açık olacak. Ne zaman isterseniz gelebilir; sorunlarınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. Çalışmalarınız için hepinize kolaylıklar diliyorum şeklinde konuştu. Gölbaşı Belediye personeli de Başkan Fatih Duyruay ın ziyaretinden duydukları mutluluğu belirterek, Başkanımızın ziyareti bizi mutlu etti. Kendisinin bize karşı yaklaşımı ve iletişime açık oluşundan çok memnunuz. Ziyareti için çok teşekkür ederiz dedi. MAMAK- Mamak Suzan Mehmet Gönç Ticaret Meslek Lisesi 2. bilim fuarını düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ın ortaklaşa düzenlendiği, 4006 Bilim Fuarını Destekleme Projesi kapsamında Mamak Suzan Mehmet Gönç Ticaret Meslek Lisesi bu yıl da Türkiye genelinde seçilen 1500 okul arasına girerek 2. Bilim Fuarlarını düzenledi. Üç gün süren fuarda;öğrenciler biyoloji, fizik, kimya, matematik, ingilizce ve müzik alanlarında yıl boyunca yaptıkları 28 projenin sonuçlarını sergileme olanağı buldu. Bu yıl üretilen projelerden 6 tanesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında Dr. Ayfer Özışık tarafından ve 3 tanesi Başkent Üniversitesi Gen ve Transplantasyon Enstitüsü nde Doç Dr. Özlem Darcansoy İşeri tarafından yürütüldü. Açılışını Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş un yaptığı fuarda, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoteknoloji Topluluğu Öğrencileri de projelerini sundular. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen fuarda projelere, Fizik öğretmeni Yusuf Ünal Durusoy, Biyoloji öğretmeni Betül Deçani Yol, Matematik Öğretmeni Ayşe Ünlü, İngilizce Öğretmeni Şerife Uçar Akbal ve Müzik Öğretmeni Makbule Gündoğdu Sezer danışmanlık yaptı. Başkan Yaşar, 14 yılı gözlemledi YENİMAHALLE- Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ressam Gönül Karaca nın Dünden Bugüne adlı sergisine ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ın açılışını yaptığı sergi, 14 yıllık geçmişi sanatseverlerle buluşturdu. Resimlerimin hepsi kendi hayal gücümden oluşuyor diyen Karaca, yaptığı resimlerin hikâyesini Yaşar a anlatırken beğenisini de kazandı. Geçmiş, tuvale yansıdı Kendi hayallerini, üzüntülerini, sevinçlerini 14 yıl boyunca tuvale yansıtan Gönül Karaca, gerçekleştirdiği karma sergiyle sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Yağlı boya ve baskı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarını sergileyen Karaca, manzara resimleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topladı. Yaşar, dikkatle takip ettiği sergide resimlerin hikâyesini dinleyerek, Renkli bir iç dünyasına sahip ressam arkadaşımızı kutluyorum. Duygularını tuvale çok güzel aktarmış sözleriyle Karaca yı tebrik etti. Uçan Süpürge nin kadına şiddet isyanı HABER MERKEZİ - Başkan Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi nin ana sponsor olduğu festivallerden biri olan 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali nin tanıtım toplantısında sanatın devrimci bir eylem olduğunu, baskıya ve şiddete karşı bir duruşun ifadesi olduğunu belirterek, Kadına yönelik her türlü şiddete, eşitsizliğe karşı isyan ediyoruz. Baskı varsa demokrasi yoktur dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan ve Ankara İl ve Çankaya İlçe Başkanlıklarından kadın yöneticileri ve Çankaya Belediyesi Meclis üyelerinin de izlediği Kuğulupark ta yapılan tanıtım toplantısına eşi Kezban Hanım ve oğlu ile katılan Başkan Taşdelen, oluşturulan serbest kürsüden izleyicilere seslendi. Sanatsal bir sorumluluğu gerçekleştirmenin ötesinde bugün insani bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyleyen Alper Taşdelen, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali nin kadınların belleğine kazınmış acıya, sömürüye eşitliğe karşı bir meydan okuma olduğunu söyledi. Alper Taşdelen emeği geçenlere teşekkür ederek bitirdiği konuşmasının ardından eşi Kezban Taşdelen e mikrofon uzattı.

4 429 Nisan 2014 Salı Büyükşehir den ANKARA Gözde Kişin tabela vergisi HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Cadde, bulvar ve meydanlar her türlü ilan ve reklamların vergileri için 1.taksit ödemeleri 30 Nisan Çarşamba günü sona erdiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, cadde, bulvar ve meydanlar üzerinde işyeri bulunan esnafın mağdur ve cezalı duruma düşmemesi için ilan ve reklam vergisinin 1. Taksit ödemelerinin 30 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerektiği belirtildi. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, kaydı olmayan ve ilk defa müracaat edecek olan mükelleflerin, müracaat esnasında yanlarında önceki yıllara ait ilçe belediyelerinin vermiş olduğu vergi tabelası veya fotokopisini de beraberlerinde getirmeleri gerektiğini kaydettiler. Ankara genelinde tabela kontrol denetimlerinin artırıldığını belirten yetkililer, kaçak ve vergisini ödemeyenlerin sıkı denetimlerle tespit edileceğini vurguladılar. Vatandaşların da duyarlı olmasını ISSN Yıl: Nisan 2014 Salı Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) hatırlatması... GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIMSAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. isteyen yetkililer, şikayetlerin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne ait olan , , , , numaralı telefonlara yapabileceklerini kaydettiler. Cadde bulvar ve meydanlar üzerinde olup da birden fazla sokak kapısı olan çarşı, pasaj ve hanlarda bulunan işyerlerinin de ilan ve reklam vergilerini Büyükşehir Belediyesine yatırmaları gerektiğini belirten yetkililer, bu tür işyerlerindeki esnafın mağdur duruma düşmemeleri için ilçe belediyelerine kayıt yaptırmamaları gerektiğini ifade ettiler. Yetkililer, her türlü vergi, resim ve harçlarla ilgili ödemelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi nin tahsilat.ankara.bel.tr internet adresine veya Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile İng Bank ın tüm şubelerine online olarak veya Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok ta bulunan Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznelerine yatırılabileceğini söylediler. Hamamönü şenlendi HABER MERKEZİ Baharın gelmesiyle beraber vatandaşlar, soluğu Hamamönü nde aldı. Yediden yetmişe tüm Ankaralıların uğrak yeri olan Hamamönü, ailelerin, öğrencilerin ve çalışanların vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Hamamönü sadece Ankaralıları ağırlamakla kalmıyor, Türkiye nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlara da kapılarını açıyor. Tarihi Ankara evleriyle büyük ilgi toplayan Hamamönü, turistlerin de ilgi odağı Öğrenci Mustafa Uyanık, hemen hemen her gün öğlen tatilini Hamamönü nde geçirdiğini söyledi. Hamamönü nü Ankara nın en güzel yerlerinden biri olarak değerlendiren Uyanık, tarihi bölgenin herkes tarafından görülmesini tavsiye etti. Uyanık, arkadaşlarıyla beraber Hamamönü nde keyifli vakit geçirdiklerinin altını çizerek Sınav dönemlerindeki stresi buraya gelerek atıyoruz. Hamamönü tüm öğrencilerin buluşma mekânı diye konuştu. Hamamönü ne ailecek gezmeye gelen Pınar Bengi Boz ise Hamamönü nün son 10 yıllık süreçte büyük değişime uğradığını dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte gezmek için Hamamönü nü tercih ettiklerini kaydeden Boz, tarihi Ankara evlerinden oldukça etkilendiklerini ifade etti. Boz sözlerini şöyle sürdürdü: Hamamönü nün eski halini de biliyorum. O zamanlar burada gezmek cesaret isterdi. Şimdi Ankara da gezilecek olan yerlerin başında Hamamönü geliyor. Burada gezerken kendimi deniz kıyısında bir şehirde hissediyorum. Hamamönü esnaflarından İrfan Namal ise baharla birlikte Hamamönü nün daha güzel olduğuna dikkati çekti. Baharın, Hamamönü esnafına bereket getirdiğini söyleyen Namal, turistlerin de bölgeye büyük ilgi gösterdiğini aktardı. Namal, gün içinde binlerce vatandaşın Hamamönü ne geldiğini hatırlatarak, bölgenin ticari açıdan da giderek geliştiğini sözlerine ekledi. Çankaya da mahallelerle iletişim müdürlüğü kuruluyor HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankayalı muhtarlarla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda mahalle hizmet birimlerinin çoğaltılacağını ve bir müdürlük olarak hizmet verileceğini müjdeledi. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu nda Çankayalı muhtarlar ve Başkan Alper Taşdelen i bir araya getiren kahvaltıya CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, yönetim kurulu üyeleri ve Çankaya Belediyesi Meclisi üyeleri de katıldılar. Muhtarlar adına bir konuşma yapan Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Özdemir, muhtarların da çetin bir seçimden geçtiklerini ifade ederek, Çankaya Belediyesi gibi Çankayalı muhtarlar da Türkiye ye örnek olacak işlere imza atacaklardır, dedi. Özdemir ayrıca, Çankayalı muhtarlar adına rekor bir oy ile seçimden çıkan Taşdelen i kutladı. Özdemir in ardından kürsüye gelen Alper Taşdelen, muhtarlık seçiminin çok daha zorlu bir süreç olduğunu dile getirerek, seçimin ardından ziyarete gelen muhtarların bireysel talep yerine sadece mahalleleleri için istekleriyle kapısını çalmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Seçim kampanyasında kamu hizmeti vermeye talip olduklarına vurgu yaptığını hatırlatan Taşdelen, genel siyaset yerine mahallelelerin sorunlarını ve çözümlerini anlattığını, belediyecilik anlayışı olarak tüm Çankayalıları eşit yurttaşlık temelinde kucaklayacaklarını söyledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca Çankaya yı ortak akılla muhtarlarla birlikte, ortak akılla yöneteceklerini söyleyen Taşdelen, muhtarların sorunları iletmek ve çözmek üzere her iş için ayrı ayrı müdürlüklerde kapı kapı gezmek zorunda olmadıklarını aktararak muhtarlar ve mahalleler ile ilgili bir müdürlük kuracaklarının müjdesini verdi. Belediyedeki yeniden yapılanma çalışmalarını en kısa sürede bitirerek seçimlerde gidilen her yere yeniden gitmek üzere sokağa çıkacağını aktaran Taşdelen, halkın 'siyasiler seçimden seçime gelirler' algısını yıkacaklarını, belediye başkanlarının sürekli halkın içinde olması gerektiğini söyledi. Başkanlık katını Ziya Gökalp Caddesi tarafına alt katlardan birine taşıyacağını söyleyen Taşdelen, ulaşılabilir bir Başkan olacağını ifade etti. Taşdelen in bu uygulamasıyla Başkanlık makamı katının altında bir Hoşgeldiniz Masası oluşturulacak ve vatandaşın iş ve işlemleri görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilirken gerektiğinde vatandaş bir kat yukarı çıkıp Başkanla görüşebilecek. Taşdelen konuşmasında seçim dönemi olan beş yılın sonunda mahalleler arasındaki farkı kapatarak Tek Çankaya yı yaratacaklarını, Ümitköy den Zafertepe ye, İncek ten Cebeci ye her bölgeyi Avrupa standartlarında bir aşamaya taşıyacağını belirterek Bütün bunları yaparken sizlerin desteği hayati önem taşıyor. Çankaya da herkesin ve her kesimin işbirliği içinde bir araya gelip proje üretip ortak çalışmalar gerçekleştirmesine imkan sağlayacağım. Üniversitelerimizden, yüksekokullarımızdan, elçiliklerden, kamu kurumlarından; kısacası ilçenin bütün bileşenlerinden katkı alacağım. Yaşanabilir ve huzur dolu bir Çankaya yı el birliği ile yaratacağız. Herkesin yaşadığı yere karşı sorumluluğu vardır; ancak bizim gibi seçilmişlerin sorumluluğu daha fazladır. Bu sorumluluk çerçevesinde hiçbir mahalle; ya da muhtarlık arasında, bize oy versin vermesin, asla bir ayrım yapmayacağım. Siz nasıl herkesin muhtarı olup tarafsız bir biçimde hizmet ediyorsanız ben de aynı ölçüde tarafsız olacağım. Tek hedefim yepyeni ve sorunsuz bir Çankaya yaratmaktır şeklinde konuştu.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 29 Nisan 2014 Sal ANKARA- YEfi M SERT KARA- ASLAN - Kan, fliddet, öfke, h rs ve ölüm soluyan savafl, en çok yetim ya da sakat b rakt çocuklara zarar veriyor, umutlar - n öldürüyor. Sahip olduklar, al flt klar, bildikleri her fleyi hayalleriyle birlikte ülkelerinde b rakan Suriyeli çocuklar, savafl n ruhlar nda açt klar derin yaralar Türkiye'de sarmaya çal fl yor. Suriye'de yaflad klar n AA muhabirine anlatmaya çal flan Muhammed, birkaç ay önce Halep'in bir köyünden Türkiye'ye geldi ini, annesi ve dört kardefli ile Antakya'da kiral k bir odada yaflad n söyledi. Babas n n, flarapnel parças yla bafl ndan yaraland n ve k smen haf zas n kaybetti ini anlatan Muhammed, "Bizi hat rlam - yor, babam beni tan m yor. Annem, o yüzden 'babam n Suriye'de kald n ' söylüyor. yi olacak, bizi yan na alacakm fl. Onu çok özledim" diye konufltu. Türkiye'de de Suriye'de de okula gitmedi ini ama okumay çok istedi ini vurgulayan Muhammed, ilerde doktor olup, herkese yard m etmenin hayalini kurdu unu anlatt. Muhammed, "Belki burada okuyaca m, annem öyle diyor. Doktor olup, babam kurtaraca m" dedi. Muhammed'in annesi ise savafltan en çok o lunun etkilendi ini, sürekli a lad - n belirterek, "O lum, genelde sessiz kalmay tercih ediyor. En büyük korkusu uçaklar. Uçak seslerinden çok korkuyor. Uçak sesi duydu unda ba rmaya bafll yor ve durmadan a l yor" ifadesini kulland. Annesinin bu sözleri üzerine Muhammed, "Mutluyum, çünkü burada uçak yok. Geceleri rahat yat yorum" dedi. "Çocuk olsam yeniden, bir tek düfltü üm için ac sa içim ve kalbim çok kofltu um zaman çarpsa sadece" diyor Cemal Süreya. Oysa Suriyeli çocuklar n yaralar toptan, tüfekten, bombadan; kalplerindeki korku füzeden, y k mdan savafltan... Suriyeli minikler, ruhlar ndaki yaralara Türkiye'de merhem buluyor Kardefllik köprüsü sayesinde denizi ilk kez gördüler MERS N- Yüksekova'ya ba l Dilektafl köyünden Anamur ilçesine gelen ilkokul ö rencileri, ilk kez gördükleri denizde tekne turuna kat ld. Anamur Vak fbank Atatürk Ortaokulu ö retmeni Berna Y lmaz öncülü ünde haz rlanan "El Ele Olal m, El Olmayal m" projesi kapsam nda ilçeye gelen Dilektafl lkokulu ö rencileri, mektuplaflt klar arkadafllar n n evlerine misafir oldu. Tekne turuna kat lan ö renciler, denizi ilk kez görmenin heyecan n yaflad. Vak fbank Atatürk Ortaokulu Müdürü Mustafa Cengiz, gazetecilere, kardefl okulun ö rencilerini misafir etmenin mutlulu unu yaflad klar n belirterek, "Ö rencilerimiz hemen kaynaflt. Bu sevgi bizi de mutlu etti. Yard mlaflma ve sevgi köprüsünün devam etmesini ve herkese örnek olmas n arzu ediyoruz" dedi. Dilektafl lkokulu Müdürü Y lmaz Kanat da projenin, do u ile bat y kaynaflt rma ve dayan flma amac yla hayata geçirildi ini ifade ederek, "Buradaki ö retmen arkadafllar m z ve ö rencilerimizi, may sta Yüksekova'da misafir edece iz. May sta Cilo Da lar nda kar olur" diye konufltu. Anamurlu ö renciler, proje kapsam nda toplad klar kitaplar bir süre önce Dilektafl lkokulu'na göndermiflti. (AA) Suriyeli 9 yafl ndaki Büflra da Halep'ten Türkiye'ye s nan çocuklardan biri. Savafltan kaçan Büflra, s n rda 4 gün bekledikten sonra Türkiye'ye geçerek, annesi, babas, yedi kardefli ve amcas yla Antakya'da tek göz odaya yerleflmifl. Burada kendini güvende hissetti ini ve ailesinin yan nda bulunmas ndan mutlu oldu unu belirten Büflra, "Burada kardefllerimle parka gidiyoruz, oyun oynuyoruz. Bu, çok ama çok güzel. Orada hiç d flar ç kam - yorduk" diye konufltu. Hemflire olmak istedi ini ifade eden Büflra, ülkesine dair en çok evini ve arkadafllar n özledi ini dile getirdi. Küçük bir k z çocu unun tüm masumlu uyla "Burada çok az elbisem var, benim bir sürü giysim vard. Onlar getirir misiniz" iste inde bulunuyor Büflra. (AA) Ayder in Ukrayna l gelini Karadeniz e afl k R ZE- SAL H YILDIRIM - Rusya'da 18 y l önce tan flt efliyle evlenerek Çaml hemflin'e yerleflen Ukrayna uyruklu Sevgi Alemdar (42), dünyaca ünlü Ayder Yaylas 'nda yapt market iflletmecili- inin yan s ra halk e itim merkezi kursunda kilim dokuyor. Sevgi Alemdar, AA muhabirine yapt aç klamada, efli Halil Alemdar (76) ile 1996 y l nda teyzesinin arac l yla Rusya'da tan flt belirterek, "Halil Bey ile Türkiye'ye gelerek hemen evlendik ve Türk vatandafl oldum. 18 y ld r Çaml - hemflin'de yafl yorum. Karadeniz'e afl m ve buran n insanlar n çok seviyorum. Bu yüzden ad m Sevgi koydular" dedi. Alemdar, 18 y ld r mutlu bir evlilik sürdürdüklerini anlatarak, "Eflim yaflça benden oldukça büyük. Evlili ime çok büyük emek verdim ve gerçekten mutluyum. El ifli yapmay çok seviyorum. El sanatlar na sahip ç kmaya çal fl yorum. Halk e itim merkezindeki kilim dokumac l kursuna devam ediyorum. Dokudu um kilime 'Gün Ifl ' ad n verdim. Çok üretkenim. Hayal gücüm çok genifl. Hayal gücümü kullanarak pano yap yorum. Boyama yap yorum. Dantel, çorap örüyorum. Elimden gelmeyen ifl yok" diye konufltu. Ayder Yaylas 'nda dükkan bulundu unu, orada da çal flt n ifade eden Alemdar, flunlar söyledi: "Çal flmay çok seviyorum. Kad n n çal flmas, ekonomik özgürlü- ü olmas çok güzel. Ayder Yaylas 'na dünyan n her yerinden turist geliyor. Dükkana gelenlerin ço u nereli oldu umu soruyor. nsanlara çok farkl geliyor. Bu memlekette yaflad m ve her türlü imkana sahip oldu um için çok flansl oldu- umu söylüyorlar, bana g pta ediyorlar." Halil Alemdar ise eflini çok sevdi ini dile getirerek, "fiansl oldu- umu düflünüyorum. Eflini sevmeyen insan zaten mutlu olamaz. Mutlu bir yuva kurduk ve ömür boyunca böyle olmas n temenni ediyorum" ifadelerini kulland. Çaml hemflin Halk E itim Merkezinde görev yapan usta ö retici Ayla Koflar, Sevgi Alemdar' n yaklafl k üç y ld r kilim dokumac l kursuna geldi ini kaydederek, "Kendisi gayet becerikli ve baflar - l. Kendisinden de yapt ifllerden de çok memnunuz. Kendisini çok iyi yetiflirdi. Buradaki kültürel bilgiye sahip. Kursta ö rencilerimizin yapt ürünleri Çaml hemflin'deki yöresel el sanatlar merkezinde sat fla sunuyoruz. Kursiyerlerimiz yapt klar ürünlerle hem ev ekonomisine katk da bulunuyor hem de kendilerini gelifltiriyorlar" dedi. (AA) YAfiAMA AKADEM K BAKIfi Orhan Hikmet AZ ZO LU TÜRK YE N N GÜÇLÜ VE SESS Z DEVR M 19.yüzy l n sonunda imparatorluklar ça sona ererken dünyam z 20. Yüzy lla birlikte yeni bir birey, toplum, devlet ve piyasa modeline do ru evrilmekteydi. Bu yeni model, devletlerin birbirine daha kapal, toplumlar n birbirinden daha kopuk, piyasalar n birbiriyle daha az iliflkili oldu- u, bireyin ise henüz tam olarak ortada olmad bir modeldi. 21. Yüzy lda ise bambaflka bir ça a; birey, toplum ve devlet iliflkilerinin çok daha farkl kuruldu u bir dünyaya do ru evrilmekteyiz. Küresellleflme süreçlerinin, kitle iletiflim araçlar n n, iletiflim ve biliflim teknolojilerinin yo un etkisi alt nda, kapal toplumlar n, devletlerin ve gruplar n eski hallerini sürdürebilme potansiyelleri gittikçe azalmaktad r. Bireylerin, toplumlar n ve piyasalar n çok daha iç içe geçti i ve klasik devlet egemenli inin eski anlam n kaybetti i günümüz dünyas nda demokrasi, insan haklar ve özgürlüklere ayk r uygulamalar sürdürebilmenin zorlu u ise gittikçe artmaktad r. Bu geliflmelerin ülkemizi de çok boyutlu olarak yak ndan etkiledi i rahatl kla gözlenmektedir. Nitekim Türkiye bu geliflmelere kay ts z kalmam fl, 11 Eylül sonras nda dünya genelinde güvenlikçi uygulamalar öne ç kmas na ra men, döneminde tarihinin en kapsaml demokratikleflme süreçlerinden birini gerçeklefltirmifltir. Ülkemizin geçmiflte karfl karfl ya oldu u en önemli sorunlardan birinin, millet ile devlet aras nda bir mesafe bulunmas ve yanl fl uygulama ve politikalar nedeniyle bireydevlet aras ndaki mesafenin giderek aç lmas oldu u bilinmektedir. Bu durum, büyük ölçüde ülkenin karfl karfl ya oldu u siyasal ve toplumsal sorunlar n çözümünün güvenlikçi paradigmaya mahkum edilmesinden kaynaklanm flt r. Uzun y llar boyunca vatandafllar n gerek demokrasi gerekse hak ve özgürlükler alan n n geniflletilmesi yönündeki en temel talepleri görmezden gelinmifl, hatta bunlar n dile getirilmesi engellenmifltir. Söz konusu güvenlikçi ve halka karfl mesafe koyan politikalar n, sorunlar n çözümü noktas nda yarar sa lamad, tam tersine bu sorunlar n büyümesine neden oldu u yaflanan pek çok ac tecrübeyle ortaya ç km flt r. Demokrasi standard n n yükseltilmesi ba lam nda yak n tarihimizde önemli reformlar hayata geçirilmifltir. Çok partili siyasal hayata geçildikten sonra, baflta Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemleri olmak üzere, demokratikleflme ve sivilleflme alanlar nda çok önemli ad mlar at lm flt r. Yak n dönemde at lan ad mlara bak ld nda ise y llar Avrupa Birli i(ab) uyum süreci ba lam nda gerçeklefltirilen ve temel haklar alan nda yenilikler getiren reformlar da oldukça önemlidir. Ancak reformlar n yo unlu u, kapsam, niteli i ve etkileri düflünüldü ünde, dönemi özel bir önem arz etmektedir. Bu dönemde, tamam demokratikleflme bafll alt nda ele al nabilecek sivilleflme, normalleflme, hukuk devleti ve insan haklar standartlar n n yükseltilmesi aç s ndan tarihi nitelikte reformlar gerçeklefltirilmifltir. Türkiye tarihinin en kapsaml sivilleflme ve demokratikleflme süreçlerinden birinin yafland bu dönemde askeri, bürokratik ve yarg sal vesayet rejimlerinin k skac nda, ola- an yaflam n hemen hemen her alan na getirilen afl r k s tlamalar birer birer kald r larak hayat n çok yönlü normalleflmesine yönelik çabalar kararl l kla sürdürülmüfltür. Kendi toplumunun ve dünyadaki geliflmelerin gerisinde kalan ve bu nedenle pek çok de iflimin önünde engel olan kamu bürokrasinin olumsuz etkileri azalt lm flt r. Demokratikleflme ad mlar, Türkiye özelinde 21. Yüzy - l n ilk on y l na damgas n vururken gelecek y llar n temel tart flmas gündemini de belirlemifltir. Özellikle 2009 sonras Milli Birlik ve Kardefllik Projesi sürecinde yo unlaflan bu tart flmalar, esasen devletin demokratiklefltirilmesini h zland rd gibi siyaset kurumunu da güçlendirmifltir. Bu süreçte hayata geçirilen ve millet ile devlet aras ndaki engelleri kald rmay amaçlayan düzenlemeler, son tahlilde devletin etkisini azalt p, sivil toplumun alan n geniflletmeyi ve bireyi öne ç karmay hedeflemektedir. Kürtler, Aleviler, Romal lar, gayrimüslim vatandafllar gibi çeflitli toplum kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler, toplumun bu sorunlarla yüzleflmesini sa larken; ayn zamanda sorunlar n serbestçe tart fl lmas na ve çözüm aray fllar n n h zlanmas na zemin haz rlam flt r. Milletimizin zenginli ini oluflturan etnik, dini ve kültürel farkl l klar 1990 l y llarda telaffuz dahi edilmezken, bu dönemin sonunda alabildi ine özgür ve dinamik bir tart flma ortam do mufltur. Türkiye, bu ortam sorunlar n aç kl kla konuflup tart flarak kendi demokratikleflme hamlelerini h zland rm flt r. Temel hak ve özgürlükler alan n geniflleten, insanlar n gündelik hayat n her alanda kolaylaflt ran ve devlete güven duygusunu pekifltiren bu ad mlar toplumun sadece bir kesimi için de il, tamam düflünülerek at lm flt r. Gerçeklefltirilen uygulamalardan, her alanda k skaç alt na al nmak istenen toplumun tüm kesimleri yararlanm flt r. Özgürlük ve demokrasi ç tas n yükselten ad mlarla terör eylemleri ve meflru talepler birbirinden ayr flt r lm fl, toplumun her kesimine karfl daha duyarl ve sorumlu yaklafl lm flt r. Önceki dönemlerdeki yanl fl uygulamalardan kaynaklanan ma duriyetlere son verilmifltir. Böylelikle, Türkiye nin, her bir vatandafl için daha özgür, güvenli, müreffeh ve huzurlu bir ülke haline gelmesi sa lanm flt r. Uzun zamand r tart fl lan ancak 2000 li y llarda somutlaflan demokratikleflme politikalar, bir taraftan toplumun sorunlarla yüzleflmesini sa larken, di er taraftan bir tür sosyal restorasyon ifllevi görmektedir. Dünyada yaflanan de iflim dalga boyunu yakalamak isteyen Türkiye nin, son on y lda yapt klar na bak ld nda, tüm bu ad mlar n bir tür sessiz devrim olarak nitelendirilmesi yanl fl olmayacakt r.

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 29 Nisan 2014 Sal Bakan Eker SETB R Baflkan Ilgaz' kabul etti ANKARA - Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamaya göre Eker, görüflmede, et ve süt sektöründeki örgütlenmenin önemine dikkat çekerek sektör bileflenlerinin bir arada olmas n n toplu bir bak fl aç s gelifltirilmesi bak m ndan önemli oldu unu ifade etti. ktidarlar döneminde hayvanc l n önemli bir geliflme gösterdi ini anlatan Mehdi Eker, 2002'de toplam destekler içinde oran yüzde 4,4 olan hayvanc l n bugün yüzde 30'lara ç kart ld n kaydetti. Bakan Eker, bu y l çiftçilere ödenecek 9 milyar 700 milyon liran n hibe deste inin 3 milyar liras n n hayvanc l k alan nda da t laca n belirtti y l nda yap lan ilk hayvan say m nda toplam hayvan varl içinde yüzde 3 olan kültür KANT NC LER sorununu tart flt KAHRAMANMARAfi - Türkiye Kantin flletmecileri Esnaf Dernekleri Federasyonu (TK EDF) Baflkan Vahap Osmano lu, "G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, 11 bin 844 kantinde denetim yapt, 43 kantinciye ceza kesildi. Demek ki meslektafllar m z bu ifli lay k yla yapmay baflard " dedi. Osmano lu, Kahramanmarafl Büyükflehir Belediyesi Çaml ca Tesisleri'nde düzenledi i toplant da, kantincilerin, çocu una yedirmedi i ürünleri ülkenin gelece i çocuklara da yedirmeyece ini söyledi. Çocuklara hizmet etmekten mutluluk duyduklar n dile getiren Osmano lu, flunlar kaydetti: " llerdeki yerel yöneticilerin kiflisel gayretleriyle taflrada kantincilerin belirli standarda getirdik ama bizi, Ankara anlamad. Kantincilerin uygulamas gereken yönetmelik, asl nda tektir ama masada al nan kararlar neticesinde illerde farkl uygulamalar söz konusu. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, 11 bin 844 kantinde denetim yapt, 43 kantinciye ceza kesildi. Demek ki meslektafllar m z bu ifli lay k yla yapmay baflard." Osmano lu, 2005'de ç kan yönetmelik sayesinde kantincilerin, mekanlar n Avrupa standartlar na kavuflturdu unu belirtti. Kantin iflletmelerini ilgilendiren kararlarda meslek sahiplerinin görüfllerinin de al nmas gerekti ine iflaret eden Osmano lu, "Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an, 'milletimin hizmetkar y m' diyor ama bir bürokrat, 'ben milletin efendisiyim' diyor. Burada çeliflki var. flin bafl na, iflin ehlini getirmezseniz, 'ben milletin efendisiyim' der. Çünkü damdan düflmemifl, tepeden inmifl, onun için de bürokratlar, damdan düflen insan n halinden anlam yor" dedi. Kahramanmarafl'taki idarecilerin, kantinciler ile uyum içerisinde çocuklar n sa l n düflünerek hizmet yürüttü ünü savunan Osmano lu, yol göstermeyen idarecilerden baflar elde edilemeyece ini söyledi. Osmano lu, okullarda bekçi olmas gerekti ini belirterek, "Mezarl kta 10 tane bekçi var, ölüleri koruyor ama yaflayan insanlar korumak için okullarda bir tane bekçi yok. Uyuflturucu kullanma yafl 10'a kadar düfltü. Düfler tabi, ölüleri korursunuz, yaflayanlar korumazs n z" diye konufltu. l Sa l k Müdür lker Çitil ve l Milli E itim fiube Müdürü Ömer Günel ise sa l kl nesil yetiflmek için düzenli beslenmeye önem verildi ini, bununla ilgili kurallar n kantinlerde de uyguland n belirtti. Yaklafl k 50 ilden kantin iflletmecisinin kat ld toplant da, Kahramanmarafll kantincilerin iflletmelerde toplad klar mavi kapaklarla ald klar engelli araçlardan biri, Suriyeli 6 engelliye teslim etti. TK EDF l Temsilcisi Mustafa Tutma, kantincilere hizmetlerinden dolay Osmano lu'na plaket verdi. (AA) GAZZE - Filistin merkezli nsan Haklar n Koruma Merkezi Müdürü Muhammed en-nahhal, Gazze'de geçen y l srail ambargosu nedeniyle 170 bin kiflinin iflfliz kald n söyledi. Nahhal, düzenledi i bas n toplant s nda, Viyana merkezli nsan Dostlar Örgütü ile Filistin merkezli nsan Haklar n Koruma Merkezi'nin ortaklafla haz rlad raporda yer alan maddelere dikkati çekti. Gazze'nin her geçen gün büyük bir insani felakete do ru sürüklendi ini belirten Nahhal, "Geçen y l 170 bin kifli ambargo nedeniyle iflini kaybetti ve iflsizlik oran yüzde 40'a yükseldi" dedi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, göreve yeni seçilen Türkiye Süt, Et, G da Sanayicileri ve Üreticileri Birli i (SETB R) Yönetim Kurulu Baflkan Zeki Ilgaz ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. rk n n bugün yüzde 41'e ulaflt n belirten Bakan Eker, mevcut hayvan say s n n da 30 y l öncesini aflt n vurgulad. 10 sene öncesinde 6 milyar lira olan Türkiye'nin hayvansal üretim de erinin bugün 19 milyar liraya ç kt n n alt n çizen Bakan Eker, destekleme politikalar n hayvanc l kta ölçe i büyütmeye yönelik olarak uygulad klar n, sektörün büyümesiyle kaba yem üretiminin de ayr bir ticari faaliyet haline geldi ini belirtti. "fiap afl s üreten enstitünün sabote edilmeye çal fl ld na" iflaret eden Eker, "Türkiye'nin sahas ndaki virüslere göre üretilmifl afl y yok etmeye kalk flmak hayvanc l m za zarar verme çabas d r" ifadesini kulland. Bakan Eker, sabote olay n n yedek jeneratörlerin devreye sokularak çok k sa sürede etkisizlefltirildi ini ve afl lar n zarar görmedi ini bildirdi. Eker, Enstitüde yap lan çal flmalarla flap hastal na karfl etkinli i art r lm fl bir afl gelifltirildi ini, yeni gelifltirilen afl n n ba fl kl k sistemini iki kat art raca na dikkati çekti. Hayvanc l daha iyi noktalara tafl mak amac yla, büyük iflletmeler d fl nda "Halk Elinde Islah Projesi" ad yla yeni bir projenin hayata geçirildi ini kaydeden Eker, üreticinin elinde verimi yüksek manda, s r ve baz koyun rklar n n tutulmas n n hedeflendi ini ifade etti. Proje ile birkaç y l sonra ticari olarak etçil bir hayvan rk n n elde edilece ini anlatan Eker, Türkiye'nin tarihinde ilk defa genetik materyal olarak gebe düve ihracat yapt n da sözlerine ekledi. (AA) Ambargo, Gazze ekonomisini vurdu Gazze ambargosundan en çok inflaat sektörünün zarar gördü üne de inen Nahhal, bu sektörde çal flan 3 bin kiflinin geçim kayna n kaybettti ine, çok say da fabrikan n da kepenk kapatt na iflaret etti. Nahhal, srail'in Kerm Ebu Salim Kap s 'ndan pek çok temel ticaret malzemesinin girifline engel oldu una de inerek, 2012'de 234 olan Gazze'den ç kan kamyon say s n n geçen y l 187'ye düfltü ünü dile getirdi. Tüm yeni projelerde oldu u gibi okul inflaatlar n n da sekteye u rad n aktaran Nahhal, geçen y l inflaat halindeki 26 okulda çal flmalar n durduruldu unu kaydetti. (AA) Erzurum'a Çin yat r m ERZURUM - Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen bir grup ifl adam, hayvanc l k, maden ve günefl enerjisi alan nda yat r m yapmak için Pasinler ilçesinde inceleme yapt. Pasinler Belediye Baflkan Ünsal Serto lu'nu beraberindeki heyetle ziyaret eden Çin Halk Cumhuriyeti fladamlar Derne i Baflkan Song Zi Bin, Çin ve Türkiye aras ndaki iliflkilerin önemine de indi. Çinli ifl adamlar olarak bu bölgede yat r mlar yapmak istediklerini, en iyi yat r m yap lacak yerlerin bafl nda Pasinler'in geldi ini, ilçeye ciddi anlamda bir yat r m yapma düflüncesinde olduklar n söyleyen Bin, heyetlerinde her branfltan ifl adam oldu unu, flu an için hayvanc l k baflta olmak üzere günefl enerjisi alan nda yat r m yapmay planlad klar n ifade etti. Heyeti a rlamaktan büyük mutluluk duydu unu dile getiren Serto lu ise Pasinler'in yat r m için oldukça uygun bir co rafya oldu unu belirtti. Serto lu, Pasinler'in yat r mc lara ayr cal kl f rsatlar sundu unu anlatarak, yap lacak her türlü yat r m için belediye olarak gerekli deste i vereceklerini sözlerine ekledi. Heyet daha sonra Pasinler Belediye Baflkan Yard mc s smail Bitlisli'nin öncülü ünde ilçede hayvanc l k, maden ve günefl enerjisi alanlar nda incelemelerde bulundu. (AA) lk enerji meslek lisesi eylülde ay nda aç lacak ANKARA- ERDAL ÇEL KEL - Türkiye'nin yenilenebilir enerji üzerine e itim verecek ilk meslek lisesi bu y l n eylül ay nda aç lacak. vedik Organize Sanayi Bölgesinde ( vedik OSB) faaliyet gösterecek okul hakk nda AA muhabirine bilgi veren Ak ll Okul Koleji Genel Müdür Yard mc s Mustafa Bö ürcü, Türkiye'nin 2023 hedefleri çerçevesinde Türkiye'de alternatif enerjinin pay n n yüzde 1'den yüzde 30'a ç kar lmas n n öngörüldü ünü söyledi. Bö ürcü, bu aç dan bak ld nda yenilenebilir enerji alan nda istihdam edilecek ara elemana ihtiyaç duyuldu unu ifade ederek, aç lacak meslek lisesinin ara eleman ihtiyac n karfl lama noktas nda sektöre önemli katk sa layaca n kaydetti. Yenilenebilir enerji d fl nda otomotiv ile elektrik-elektronik bölümlerinde de e itim verilece ini kaydeden Bö ürcü, "Toplam kontenjan m z 800 olacak. Ancak biz 2 bin - 2 bin 500 civar nda baflvuru bekliyoruz. Kriterlerimize göre ö rencileri seçece iz. OSB'deki ailelerin çocuklar na öncelik tan yaca z. Rüzgar enerjisi bölümüne 200, günefl enerjisi 200 olmak üzere 400 ö renci alaca z" dedi. Enerji sektörünün y ll k bin ile iki bin aras nda ara eleman ihtiyac oldu unu tespit ettiklerini kaydeden Bö ürcü, bugüne kadar 500 firman n günefl enerjisi lisans için baflvuru yapt n söyledi. Bu firmalar n lisans alabilmesi için en az 1 megavattl k yat r m yapmas gerekti inin alt n çizen Bö ürcü, 1 megavattl k yat r m n de erinin de 1 milyon dolar civar nda oldu una iflaret etti. An lan firmalar n gerek iflletme gerekse üretim anlam nda ara eleman aray fl içinde bulundu unu anlatan Bö ürcü, "Rüzgar enerjisi aç s ndan de erlendirildi inde flu anda 3 bin megavattl k kurulu gücümüz var. Çok say da firma günefl enerjisi alan na yönelmeden önce rüzgar santral kurdu. Sanayi firmalar da rüzgar santrallerinin üretimi, iflletme ve altyap lar ile ilgili üretime geçti. Burada da 1000'in üzerinde personel ihtiyac ortaya ç kt " ifadesini kulland. Ö rencileri seçerken SBS puan flart aramad klar n ve sosyal kriterlere öncelik verdiklerinin alt n çizen Bö ürcü, "Özel okula gitme imkan olmayan ö rencilere de öncelik veriyoruz. Devletin OSB'lerde aç lan meslek liselerinde okuyan ö renciler için verdi i destekler sayesinde ücretsiz e itim imkan sa l yoruz" diye konufltu. Okulun 4 bin metrekarelik kapal alana sahip oldu unu belirten Bö ürcü, okulda 22 dersli in yan s ra 9 atölye ve laboratuvar n da yer alaca n bildirdi. Teras kat nda ise rüzgar ve günefl panellerinin bulunaca n dile getiren Bö ürcü, enerji panellerinin imalat noktas nda vedik OSB'deki firmalar n da rol alaca n söyledi. Ö rencilerin bir yandan ara eleman olarak yetiflirken bir yandan da akademik anlamda kendilerini gelifltirmelerini önemsediklerini anlatan Bö ürcü, bu anlay fl çerçevesinde OSB alan ndaki içerisindeki teknokentte ö rencilerin de bulunaca n ifade etti. (AA)

7 EKONOMI TZD Baflkan Yetkin, "Bu y l bu dayda 2013 y l ndaki üretim seviyelerinin yakalanamayaca kesinleflti. Bu day üretimi anlam nda Türkiye'nin kendi kendine yetemeyece i ve ithalat n olabilece i yönündeki belirtiler netleflti" dedi Bu day ithalat uyar s Zeytin sine i ile mücadele AYDIN- Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baflp nar, zeytinya nda kalite kayb na yol açan zeytin sine ine karfl zehir içermeyen tuzak gelifltirdiklerini aç klad. ADÜ'den yap lan aç klamada, ADÜ Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baflp nar' n haz rlad "Zeytin Sineklerinin Tuzaklarla Kitlesel Yakalanarak Mücadelesi" projesinin, Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Gelifltirme Genel Müdürlü ü (TAGEM) taraf ndan desteklenmeye hak kazand belirtildi. Proje kapsam nda yap lan zeytin sine iyle mücadelede yüzde 94 baflar l sonuçlar n elde edildi i bildirilen aç klamada, Çine ilçesinde tuzaklar n uyguland 10 bin zeytin a açl k organik tar m bahçesinde zeytinya n asitli inin yüzde 0,4 düzeylerinde; tuzaklar uygulanmad bahçelerden elde edilen zeytinya n n asitli inin ise yüzde 4-4,5 düzeylerinde oldu unun tespit edildi i, çal flman n önemli bir kalite kayb n önledi i kaydedildi. ADÜ Ziraat Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Baflp nar, projede, ülke ekonomisinde önemli yeri olan zeytin üretiminde karfl lafl lan en büyük sorunlardan olan zeytin sine i zararlar ile mücadele etmeyi amaçlad n söyledi. Türkiye'de zeytin üretim de erlerinin 2012 y l verilerine göre 2 milyon tona yak n oldu unu ve bu rakamlar n Türkiye'yi önemli zeytin üreticisi ülkeler s n f aras na soktu unu bildiren Baflp nar, zeytin sine inin yumurtas n meyve kabu u alt na b rakt n ve lavran n meyve etinden beslendi ini, bunun da zeytinin zarar görmesine, kalite kayb na, elde edilen zeytinya asiti inin yükselmesine yol açt n kaydetti. Zeytin sine i ile geçmiflte ilaçl mücadele yap ld n, özellikle uçakla yap lan ilaçlama genifl alanlara zehirli kimyasallar n bulaflmas anlam na geldi ini ifade eden Baflp nar, aç klamas nda projeyle ilgili flu bilgilere yer verdi: "Zeytin sine i ile mücadelede zehir içermeyen ve zeytin sine ini besin kokusu salg layarak cezbeden ve öldüren tuzaklar gelifltirilmifltir. Amonyum bilefliklerinden oluflan bu madde sayesinde tuzaklar 3 ay süreyle zeytin sineklerini kendisine çekmekte ve öldürmektedir. Bu tuzaklar her a aca bir adet as larak baflar l bir mücadele gerçeklefltirilmifltir. Bu tuzaklar n maliyeti a aç bafl na 1 lirad r. Böylece üreticilerimize oldukça ekonomik bir mücadele seçene i sunulmufl olmaktad r. G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl bu gibi tuzaklar kullanan zeytin üreticilerine dekar bafl na 15 lira destekleme primi vermektedir. Bu tuzaklar n da dekara maliyeti lira civar nda oldu undan üreticiye s f r maliyet getirmektedir. Bu tuzaklar zeytin a ac n n güney yönündeki bir dal na göz hizas nda as lmakta ve 3 ay süreyle etkili bir mücadele sa lamaktad r." (AA) ANKARA - TZOB Genel Baflkan Bayraktar, "May s ya fllar n dört gözle bekliyoruz. Birçok bölgede çiftçimiz ya mur dualar na devam ediyor. Ya fl umudunu sürdürüyor" dedi. Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, "May s ya fllar n dört gözle bekliyoruz, birçok bölgede çiftçimiz ya mur dualar na devam ediyor" dedi. Bayraktar, yapt yaz l aç klamada, Ekim ay ndan bu yana yetersiz kalan ya fllar n Türkiye'de kurakl k riski do urdu unu, kurakl n Marmara Bölgesi d fl ndaki bütün bölgelerde hissedildi ini bildirdi. Mart ya fllar n n endifleleri bir ölçüde giderdi ini ama Nisan ay nda da yeterli ya fl n al namad n belirten Bayraktar, "May s ya fllar n dört gözle bekliyoruz. Birçok bölgede çiftçimiz ya mur dualar na devam ediyor. May s ya fllar özellikle hububatta rekolteyi çok önemli oranda etkileyecek, ülkemiz iyi ya fl al rsa, rekolte de çok büyük olumsuzluklar yaflanmaz" ifadelerini kulland. Bu y l kurakl k ve Mart'ta yaflanan don olay n n, tar m alanlar n etkiledi ini hat rlatan çeken Bayraktar, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl ile Hazine Müsteflarl n n, 60 ilde don zarar yla ilgili çal flma yapt n ve üreticinin Ziraat Bankas ve Tar m Kredi Kooperatiflerine olan borçlar n n 1 y l süreyle ertelenmesinin gündemde oldu unu kaydetti. Afetlerden korunmak ve etkisini en aza indirmek için baz önlemlerin de al nabilece ine dikkati çeken Bayraktar, flu de erlendirmelerde bulundu: "Türkiye'de y ll k toplam 112 milyar ANKARA - Türkiye Ziraatç lar Derne i (TZD) Baflkan brahim Yetkin, bu y l yaflanan kurakl k nedeniyle bu day üretiminde geçen y lki seviyelerin yakalanamayaca n belirterek, "Bu day üretimi anlam nda Türkiye'nin kendi kendine yetemeyece i ve ithalat n olabilece i yönündeki belirtiler netleflti" Yetkin, AA muhabirine yapt aç klamada, ya fllar n dün itibar yla mart ve nisan ya fllar - n n mevsim normallerinde seyretti ini ifade ederek, ancak bunun da hububat üretimi aç s ndan yeterli olmad n söyledi. Kurakl k nedeniyle belli bölgelerde ciddi anlamda verim düflüklü ünün yafland n kaydeden Yetkin, "fiu anda Trakya'da üretim durumu iyi. Ancak, bu bölgenin d fl ndaki bölgelerde üretim kayb aç s ndan s k nt lar var" diye konufltu. Türkiye'nin y ll k bu day ihtiyac n n y ll k milyon ton band nda oldu unu dile getiren Yetkin, "Bu y l bu dayda 2013 y l ndaki üretim seviyelerinin yakalanamayaca n kesinleflti. Üretim ciddi bir biçimde düflmüfl biçimde. Geçen y la göre yüzde civar nda bir üretim kayb söz konusu olacak. Bu durum gerçekleflirse bu day üretimi anlam nda Türkiye'nin kendi kendine yetemeyece i ve ithalat n olabilece i yönündeki belirtiler netleflti" de erlendirmesinde bulundu. Yetkin, bu y l için milyon tonluk bir üretim miktar yakalan rsa bunun baflar say lmas gerekti ine iflaret etti. Yaflanan zirai don olaylar n n meyve fiyatlar aç s ndan zam riskini beraberinde getirece ini vurgulayan Yetkin, "Bu durum, oldu undan daha pahal ya meyve satmak isteyen f rsatç lar n ortaya ç kmas na neden olabilir" dedi. Türkiye için yeni bir tar m paketi oluflturulmas n n önemine de inen Yetkin, yaflanan kurakl k ve zirai don olaylar nedeniyle çiftçinin kredi borçlar n n ertelenmesinin gündemde oldu unu hat rlatt. Söz konusu borcun "faizsiz" olarak ertelenmesi gerekti ini savunan Yetkin, mazot ve elektrik giderlerinin de sübvanse edilmesini önerdi. Çiftçilerin özel bankalara olan kredi borçlar n n ertelenmesi konusunda da çal flmalar yap lmas n ileri süren Yetkin, "Yeni döneme haz rl k anlam nda tohumundan ilac na kadar belli sübvansiyonlar n gündeme getirilmesi gerekiyor" ifadesini kulland. Mazot fiyatlar içindeki ÖTV oran n n düflük tutulmas n n çiftçilerin yeniden tarlaya girmesi anlam nda önemli oldu unu kaydeden Yetkin, tar ma ayr lan kaynaklar n kanunda belirtildi i üzere milli gelirin yüzde 1'i oran nda uygulanmas n istedi. Ülkenin 2012'de saman ihtiyac konusunda s k nt yaflad n ve ithalat yapt n an msatan Yetkin, saman ile ilgili tedbirlerin flimdiden al nmas gerekti ini sözlerine ekledi. (AA) Çiftçinin gözü May s ta metreküp kullan labilir su var. Ülkemiz, kifli bafl na 1461 metreküp kullan labilir suya sahip. Kullanabilece imiz su miktar n çok fazla de ifltiremeyece imize göre, kurakl n etkisini s n rl tutmak istiyorsak, Türkiye'nin su zengini olmad n unutmamal, suyun gram n bile ziyan etmemeliyiz. Bir an önce, teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 2,77 milyon hektar alanda sulama yat r mlar tamamlamal y z. Bu neredeyse, Belçika, Arnavutluk, Ermenistan' n yüzölçümlerine yak n, srail ve Filistin'in toplam ndan daha büyük bir alan. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar tar m alan var. Bu alan n 2,77 milyon hektar, sulama altyap yat r mlar tamamlanmad için sulanam yor. Sulanabilen, 5,73 milyon hektar alan n önemli bölümü de vahfli sulama dedi imiz kar k sulama yöntemiyle sulan yor. Bu sulama türü, suyun etkin kullan m n önlüyor. Sulamada ya murlama ve damla sulama gibi bas nçl sulama sistemlerine geçilmeli. Vahfli sulama da dedi imiz kar k sulama yöntemine oranla damla sulaman n yüzde 60, ya murlama sulaman n yüzde 30 civar nda su tasarrufu sa lad unutulmamal. Hidroelektrik santrallerda elektrik üretimi, kurakl k ve önceli in sulama oldu u gerçe i göz önünde bulundurularak planlanmal." Bayraktar, üreticilerin Ziraat Bankas, özel bankalar, Tar m Kredi Kooperatifleri, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlar ile elektrik borçlar faizsiz olarak ertelenmesi ve yeni kredi kullan m nda kolayl k sa lanmas gerekti ine de iflaret etti. (AA) 7 29 Nisan 2014 Sal ENFLASYONDA El Nino korkusu! STANBUL - MUSAB TURAN - Vadeli fllem ve Emtia Piyasalar Uzman Zafer Ergezen, dünyadaki en güçlü periyodik iklim olaylar ndan biri olan "El Nino"nun, dünya tar m piyasalar ve Türkiye'deki tar m rekoltesini etkileyebilece ini kaydetti. AA muhabirinin sorular n yan tlayan Ergezen, iklim de iflikli i, hububat piyasalar ve Türkiye ekonomisine etkileri konusunda de erlendirmeler yapt. Bu y l n hava durumunun çok konufluldu u ve iklim de iflikli i tart flmalar n n yap ld bir y l olaca n belirterek, flunlar kaydetti: "Tart flmalar artacak çünkü El Nino geri geliyor. Türkiye'de mevsim normalleri üzerinde seyreden hava s cakl klar nedeniyle kurakl k endifleleri art - yor. Kuzey Amerika ise mevsim normallerinden so- uk havayla mücadele ediyor. Hava s cakl klar ndaki bu de iflimin nedeni olarak ise El Nino gösteriliyor. El Nino, dünyadaki en güçlü periyodik iklim olaylar ndan biridir. Baz ülkelerde hava s cakl klar nda art fl olarak ortaya ç karken, baz ülkelerde ise yo un ya fllara neden oluyor. Pasifik'teki deniz yüzeyinin s nmas yla beraber hava ak mlar n n etkilenmesine ve dünyadaki pek çok bölgede geçici iklim de iflikli i yaflanmas na neden olmaktad r. Araflt rmac lar, bu sene El Nino görülme ihtimalinin yüzde 70'in üzerine ç kt n belirtiyor. Birleflmifl Milletlere ba l Meteoroloji Organizasyonu, 2014'ün ikinci yar s nda El Nino görülme olas l - n n artt n aç klad. E er gerçekleflirse Türkiye'yi s cak günler bekliyor demektir." El Nino'nun en büyük etkisinin g da fiyatlar nda hissedildi ini aktaran Zafer Ergezen, baz bölgelerde kurakl k, baz bölgelerde ise yo un ya fllar nedeniyle tar m ürünleri üretiminin etkilendi ini söyledi. Kakao ve kahve gibi tar m ürünlerinin fiyat n n flimdiden yükseldi ini, bu day gibi tar m ürünlerinde ise kurakl k nedeniyle üretim endiflelerinin artt - n kaydeden Ergezen, son dönemde Türkiye'de yaflanan kurakl k tart flmalar na bu aç dan bakman n faydal olaca n savundu. Ergezen, "Afl r s caklar görülmese bile ya fl miktar n n azald bir gerçek. Azalan ya fl miktar nedeniyle Türkiye gibi ülkelerde tar m ürünlerindeki rekoltenin azalmas beklenen bir geliflme olur. Kurak hava nedeniyle f nd k ve bu day gibi tar m ürünleri rekoltesinin azalmas beklenmektedir. Toplam tah l üretiminin 2013 y l n n gerisinde kalaca tahmin ediliyor. Bu nedenle yerel fiyatlar n uluslararas fiyatlar n üzerinde kalmas beklenebilir" diye konufltu. Dünya G da ve Tar m Organizasyonu'nun (FA- O), 2013/14 sezonunda dünya bu day üretiminin 716,1 milyon tona ulaflmas n bekledi ini an msatan Ergezen, fakat yeni sezonda Uluslararas Hububat Konseyi'nin (IGC), toplam tah l üretiminin 18 milyon ton azalarak, yaklafl k 2 milyar tona gerileyece- ini öngördü ünü anlatt. "K saca yeni sezonda üretim beklentilerinde azalma var" diyen Ergezen, azal fl n esas kayna n n ise bu day üretiminde beklendi ini, bu beklenti nedeniyle bu day fiyat n n Ocak ay ndan sonra yaklafl k yüzde 30 de er kazand n, M s r fiyat ndaki art fl n ise Ocak ay ndan bu yana yüzde 20'ye yaklaflt n belirtti. Yulaf fiyat n n ise bir ara yüzde 50'nin üzerinde de er kazand n belirten Ergezen, "K saca Ocak ay ndan bu yana tah l fiyatlar nda yükselifl e ilimi var. E er El Nino etkisi artarsa, g da fiyatlar nda daha fazla art fl yaflanabilir. Türkiye'de tah l üretiminin yüzde 10 daha düflük gerçekleflece i tahmin ediliyor. Bu düflüfl, fiyatlar n yüksek seyretmesine neden olacakt r. Ayr ca 2014 y l bu day müdahale al m fiyat n n geçen seneye göre daha yüksek olmas beklenmektedir" diye konufltu. Kahve ve kakao üretimi için önemli üretim üsleri olan Avustralya, Endonezya ve Tayland gibi ülkelerde ya fllar n mevsim normallerinin alt nda kalaca tahmininin yayg nl k kazand n dile getiren Ergezen, "Kuzey Amerika'da hava s cakl klar düflerken, Kaliforniya gibi s cak bölgelerde ise ya fllar n mevsim normallerinin üzerine ç kmas beklenmektedir. Kakao üreticileri ise El Nino'dan en çok etkilenecekler aras nda yer al yor. Fildifli Sahili ve Endonezya'da kurak havalar nedeniyle üretim aç yaflanaca tahmin edilmektedir. Dünyan n en büyük kahve üreticileri Brezilya ve Vietnam'da da kurakl k endifleleri var. Zaten kahve fiyat ndaki de er art fl Ocak ay ndan bu yana yüzde yüze yaklaflm fl durumda" diye konufltu. Baz ülkelerde hava s cakl klar nda art fl olarak, baz ülkelerde ise yo un ya fllara neden olarak ortaya ç kan 'El Nino'nun Çin'de büyük gerilime neden oldu unu belirten Ergezen, El Nino'nun en önemli etkilerden birinin Çin'de ortaya ç kt n, ya- fll hava nedeniyle sel ihtimalinin artt n söyledi. Ergezen, flöyle devam etti: "El Nino'nun en etkili oldu u y llar nda yaflanan su taflk nlar nedeniyle binlerce insan ölmüfltü. Bu nedenle Çin için El Nino demek, korku demek. Ayr ca su taflk nlar nedeniyle pirinç ve pamuk tarlalar n n zarar görme ihtimali var. Ayn flekilde Hindistan' n da etkilenmesi beklenebilir. Di er tar m ürünlerinde El Nino etkisi görülürken, henüz pirinç ve pamuk fiyat nda bunun etkileri ortaya ç kmad. E er gerçekleflirse, pirinç ve pamuk fiyat nda da beklenmedik art fllar yaflanabilir. Ayr ca Uzakdo u Asya ve Karayipler Bölgesi'nde kas rga görülme olas l art yor. Bu nedenle emtia fiyatlar nda k sa süreli de olsa dalgalanmalar görülebilecektir." (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT 29 Nisan 2014 Sal Aylin DEM RHAN Hikayesi olan SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Neyzen Kudsi Ergüner BEÜ'de konser verdi ZONGULDAK (AA) - Bülent Ecevit Üniversitesince (BEÜ) fahri doktora payesi takdim edilen neyzen Kudsi Ergüner, kentte konser verdi. Yaflam n Paris'te sürdüren Ergüner, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer taraf ndan fahri doktora verilmesini ard ndan üniversitenin Merkez Kampüs Spor Salonu'nda verdi i konserde klasik Türk müzi inden eserler icra etti. Vali Ali Kaban, konserin ard ndan yapt konuflmada, Kudsi Ergüner'in Zonguldak'a gelip verdi i konserlerle herkesi mest etti ini belirterek "Ete, kemi e bürünmüfl insano lunun bir neydeki o insana üflenmifl ruhun ve nefesin o insandan tekrar bir na me olarak ç k fl n n mükemmel flekline bu akflam tan k olduk. Bu benim için de erli bir tecrübeydi. Bunu bize yaflatan rektörümüz ve üniversitemizin camias na da teflekkür ediyorum. Bu ilimiz için mutluluk ve flereftir" diye konufltu. Rektör Prof. Dr. Özer, üniversite senatosunun 4 Mart'ta topland n an msatarak "Senatomuz, Kudsi Erguner'e geleneksel enstrüman ve ezgilerin uluslararas tan n rl na katk lar, Osmanl müzi i, geleneksel müzik, tasavvuf müzi i ve müzikoloji alanlar ndaki çal flmalar, kültürel miras m z n aktar m n n yan s ra yeniden inflas na yönelik eserleriyle sanata, bilime ve insanl a evrensel katk lar yla fahri doktora payesi verildi" dedi. 13 flark bir albümüde topland STANBUL (AA) Kültür Afi'den yap lan yaz l aç klamaya göre, Jülide Bilgi'nin seslendirdi i "Hikayesi Olan fiark lar" albümünde Hamamizade smail Dede Efendi, Hac Arif Bey, Buhurizade Mustafa Itri Efendi, fievki Bey, Rahmi Bey, Lütfü Bey, Rum kemençeci Aleko Bacanos ve Ermeni kemani Tatyos Efendi'ye ait besteler bulunuyor. Babas n n hamam iflletmesi nedeniyle Hamamizade smail Dede olarak bilinen smail Dede Efendi, 1804'te fleyhi Ali Nukti Dede'yi ard ndan 3 yafl ndaki o lunu ve annesini ve 2 y l sonra da ikinci o lunu kaybeder. Dede Efendi, büyük o lunun vefat n n ac s yla "Bir Gonca Femin Yaresi Vard r Ci erimde" eserini besteler. Bayati makam ndaki bu mersiye, Türk müzik tarihinde kiflisel bir konunun ifllendi i ilk eser olarak yerini al r. Hac Arif Bey, Sultan Abdülmecid Han döneminde saray n en gözde bestekar d r ve hanedan ailesinden biri gibi hürmet görür. Besteci sarayda gözden düfltü ü vehmine kap ld bir dönemde, Sultan Abdülhamid Han taraf ndan bir fas l için saraya davet edilir. Hac Arif Bey daveti kabul etmez ve gelen arac lara, emir ile musiki sanat n icra edemeyece ini söyler. Bunun üzerine oda hapsine at lan besteci, 50 gün sonra "Ahteri düflkün, garibü afl k- biçareyim/sen dururken padiflah m, ben kime yalvareyim?" dizeleriyle bafllayan nihavent besteyi yapar ve padiflah n dinlemesini sa lar. Bu eser onun kefaleti olur ve hapisten kurtulur. Hac Arif Bey sarayda verdi i musiki dersleri s ras nda cariye Çeflmidil'e afl k olur. kisinin bak flmalar padiflah n kula na gider ve bestekar duygular n "Geçti zahm- hicrin ta dil-i naflad ma/merhamet k l gamze cadu yetifl imdad ma" dizeleriyle stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi, Türk Sanat Müzi inin 13 eserini hikayeleriyle müzikseverlerin be enisine sunan yeni bir albüm yay mlad. aç klar. Eser, Hac Arif Bey'in Çeflmidil'e duydu u aflk ile icat etti i Kürdili Hicazkar makam nda bestelenmifltir. Hac Arif Bey, aflk na besteler yapt Çeflmidil ile padiflah n izniyle evlenir ancak 2 y l sonra terk edilir. Haremde, Çeflmidil'in sadece haremdeki k zlar k skand rmak için Hac Arif Bey ile evlendi i konuflulur. Besteci ac s n "Niçin terk eyleyip gittin a zalim/seni sevmek midir bilmem vebalim" dizeleriyle anlat r. Edebiyatç ve musikiflinas Ahmet Rasim Bey, yaln z bir insan olan besteci Tatyos Efendi'nin arkadafl d r. kili tüm zamanlar n birlikte geçirir. Fakat Ahmet Rasim'in efli bu durumdan memnun de ildir. Yine bir gün kocas evden ç karken s k s k "Sak n geç kalma erken gel" diye tembih eder. Yine geç vakte kadar Tatyos Efendi'nin yan nda kalan Ahmet Rasim efline karfl mahcubiyet hisseder, gönlünü almak ister. "Sak n geç kalma erken gel" diyen eflinden ilham alan Ahmet Rasim y llarca dillerden düflmeyecek flark n n sözlerini yazarken, Tatyos Efendi de bestesine imzas n atar. Büyük bir besteci ve lavta ustas olan Lütfü Bey oldukça çekingen biridir. Bu huyunu bilen arkadafllar ona flaka yapmak için uykusunda korkuturlar. fiaka amac n aflar. Lütfi Bey akl n yitirir ve ak l hastanesine yat r l r. Zaman zaman akl yerine gelen besteci "Sana n'oldu gönül flad olmuyorsun/bu derdü gamdan azad olmuyorsun/harap oldun da abad olmuyorsun" dizelerinden oluflan besteyi yapar. Gsm: ( ) BYEG den Ay n Tarihi K sa ad BYEG olan, Baflbakanl k Bas n-yay n ve Enformasyon Genel Müdürlü ünün süreli yay nlar aras nda, Türk Haber Ankara ve Anadolu nun Sesi Gazeteleri vard. Bu iki gazete önemli yay n hizmeti ve haber al flverifli sa l yordu. fiimdilerde yay nlanm yor an lan gazeteler. Bu Genel Müdürlükte çal flt m y llarda ö rendi im yay n bafllang c 1930 lara dayanan, o günün Genel Müdürlü ünce yay m bafllat lan Ay n Tarihi adl yay n, bir kitap görünümünde, sayfa a rl nda yay nlanmaya devam ediyor y l n n 4,5 ve 6. aylar na ait olan Ay n Tarihi 268 sayfayla araflt rmac lar n bilgilerine, hizmetine sunuyor. Bu kitap; Araflt rmac lara yard mc olmak amac yla, günlük gazetede yeralan siyasi, ekonomik ve sosyal haberler derlenerek haz rlanmakta ve üçür ayl k periyotlarda yay mlanmaktad r. Sözkonusu haberler, ilgili tarih ertesi gününe ait gazetelerde yeralmaktad r notu dikkat çekiyor kitab n iç kapak arkas nda. Nisan ay, 1 Nisan olarak bafll yor. Sonra iki Nisan a ait haber özetleri, k sa cümlelerle veriliyor. Günler böyle sürüp gidiyor, haber özetleri sayfalardaki yerlerinden araflt rmac lara sesleniyorlar. Arkas ndan May s ay bafll yor. Baflbakan Recep Tayip Erdo an ve Kemal K l çdaro lu ile ilgili haberler veriliyor. Baflbakan yard mc lar Bekir Bozda ve Bülent Ar nç a rl kl haberlerle sürüyor 1 May s haberleri. Arkas ndan TOBB, Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü ve BDP ye ait haberler dikkat çekiyor. Haziran ay na ait haberler 1 May s haberleri, Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Baflbakan Recep Tayip Erdo an haberleriyle devam ediyor. Son sayfalardan birinde, Fihrist bafll yor. Bu fihristte, Cumhurbaflkanl bafll alt nda, Cumhurbaflkanl na ait haberler hangi sayfalarda yeralm flsa, bu sayfalar n numaralar veriliyor. TBMM Baflkanl n n haberleri örne in, hangi sayfalarda yeralm flsa bu sayfalar n numaralar verilmeye devam ediliyor. "GülüMSeten Turne" Bursa'da sahnelendi BURSA (AA) - Multipl Skleroz (MS) hastal na dikkati çekmek üzere Novartis'in, Türkiye MS Derne i iflbirli iyle hayata geçirdi i "GülüMSeten Turne" projesi Bursa'da sahnelendi. Samsun ve Trabzon'dan sonra Bursa'da hayata geçirilen "GülüMSeten Turne" projesi kapsam nda Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Orhangazi Salonu'nda sahnelenen tiyatro oyununa, Bursal lar yo un ilgi gösterdi. Ünlü sanatç lar Dolunay Soysert, Özgür Ozan ve Ferdi Akarnur'un sergiledi i oyunda, e lenceli skeçlerle MS hastal yla ilgili uzmanlar n görüfllerine yer verildi. Sanatç Ferdi Akarnur, sahne sonras yapt aç klamada, oyunun MS hastal na dikkati çekmek için düzenlendi ini söyledi. Proje kapsam nda hastalar da bilgilendirmeyi amaçlad klar n ifade eden Akarnur, "Hastal n evreleri, yap lmas gerekenler, hastalar n sosyal haklar yani tümüyle hastal klar süresince yaflayacaklar engelleri biz burada mizahi bir dille anlat yoruz. Zaten onlar bunlar n ço unu biliyorlar. Ama baz uyar lacak konularda da onlar uyar yoruz uzmanlar n eflli inde tabi" diye konufltu. Sanatç Özgür Ozan ise gülümseten turnenin güldüren k sm nda olmay istediklerini belirterek flunlar söyledi: "Gitti imiz bölgelerde MS'liler derne inin ve bölgenin üniversitesiyle ilgili ayn zamanda bir ilaç firmas n n yapm fl oldu u sosyal sorumlukluk projesi kapsam nda yapt m z bir ifl asl nda bu. Biz bunu biraz renklendirerek, daha do rusu sormak istedi imiz sorular uzmanlar m za sorarak ve sorduklar sorular n alt n çizmek için bu skeçlerle canland r yoruz. nsanlar n hayatlar ndaki bu hastal daha anlafl l r ve daha bafledilebilir oldu unu göstermek için biraz mizahi, biraz güldürerek, güldüren turnenin güldüren taraf nda olmak istedik. nflallah amac m za ulaflm fl zd r." Yenido an bebeklere kütüphane üyeli i geliyor ANKARA (AA) - Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi, yeni do um yapan anneleri hastanede ziyaret ederek anneye bir kitap ve bebe ine de kütüphane üyelik kart veriyor. Kütüphane görevlilerinin üç y l önce bafllat lan uygulaman n Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ünce Türkiye geneline yayg nlaflt r lmas hedefleniyor. Ankara Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesi Müdürü Suna Günefl Gerçik, AA muhabirine, do um yapan anneleri ziyaretlerinde, onlara bebek bak m n genifl bilgilerle ele alan kitaplar hediye ettiklerini belirterek, "Hastanenin yenido an bölümünde bizi görünce anneler çok flafl r yorlar. 'Bundan sonra kütüphanemize üyesiniz' dedi imizde ise annelerin yorgun yüzlerindeki flaflk nl k sevince dönüflüyor ve mutlu oluyorlar" dedi. Annelere kütüphaneyi anlatt klar n ve üyelik davetiyesi verdiklerini aktaran Gerçik, bu ziyaretlerden hem annelerin hem de doktorlar n memnuniyet duydu unu dile getirdi. Gerçik, flimdilik tek hastaneye yapt klar bu ziyaretlerin bir bak ma prova oldu unu, kütüphanedeki tadilat n 2015'te bitmesinin ard ndan Ankara'daki bütün hastaneleri ziyaret edeceklerini söyledi. Kütüphanelerin "hayat boyu ö renme" ilkesiyle her yafla hitap etmesi gerekti ini vurgulayan Gerçik, skandinav ülkelerinde anne karn ndaki bebeklere bile kütüphane üyeli i ç kar ld n, do umdan sonra da annelerin bebek bak m dahil her türlü etkinlik için kütüphaneleri kulland klar n ve böylece kitaplar n insanlar n yaflam nda yer ald n anlatt. Gerçik, Türkiye'de de benzer bir sistemi hayata geçirmeyi arzulad klar n kaydederek, Adnan Ötüken l Halk Kütüphanesinde bebeklerin oynayabilecekleri bir alan oluflturmaya çal flt klar n, çocuk ve gençlik kütüphanelerinin ise tadilat n ard ndan hizmete girece ini bildirdi. Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürü Hamdi Turflucu da Avrupa ülkelerinde annelerin bebeklerini kütüphaneye getirmeleriyle çocu un do ar do maz kitapla hafl r neflir olmaya bafllad n, Türkiye'de de çocuk kütüphaneleri vas tas yla bu imkanlar n artt r laca n söyledi.

9 BULMACA 29 Nisan 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin B R ORYANTAL ST EYLEM: HZ. MUHAMMED E Amerika ve di er Avrupa ülkelerinde bas n yay n, sanat, sinema, siyaset ve ekonomi genellikle Haçl -Siyon kesimin elindedir. Bunlar da son dönemlerde dünya kamuoyuna Müslüman teröristtir imgesini yaymaya çal fl yorlar. Birçok slam ülkesindeki fliddet içeren, suçsuz insanlar n ölümüne sebep olan protesto eylemleri müslümanlar suçlu duruma düflürecek bir tahrik tuza d r. Heyecan ve duygu coflkunlu uyla temayüz eden Müslümanlar n öfkelerini, k zg nl klar n tahrik ederek fliddete sevk edecekler ve sonra dünya kamuoyuna dönüp bak n Müslümanlar, düflünce ve sanat özgürlü üne ne kadar tahammülsüzler, fliddetten, barbarl ktan yanalar. Diyerek Müslümanlar üzerinde bask kurmak için gerekçe üretmek istemektedirler. Gazetelerde okudu umuza göre filmi yapan Amerikal Yahudi filmle ilgili olarak flu aç klamay yapm fl: Bu filmi k flk rt c bir siyasi tutum için yapt m. slam kanserdir. Müslümanlar da yok edilmesi gereken böceklerdir. Bu film ile slam n nefret içerikli bir din oldu unu gösterece im. Bu film için 100 srailli ba flç dan 5 milyon dolar ald m ve filmi srail için yapt m ve ayr ca Kur an yakmaktan sab kal rahip Terry Jonas dan da destek ald m. Kur an yakma, slam a ve Müslümanlara hakaret içeren karikatürler yay nlama, filmler yapma gibi faaliyetler esasen bat ve slam kamuoyuna yöneliktir. Bunlar n amaçlar flunlard r: 1. Emperyalist haçl bat, kendi kamuoyunun slam a yanaflmamas, slam a e ilim gösterip Müslüman olmamas için, Hristiyan, Yahudi ya da dinsiz kalmas için tertiplenmifl bir oyundur. 2. slam dünyas n ya mala- HAKARET-2 mak, bask alt nda tutmak, slam dünyas üzerindeki projelerini kolayl kla gerçeklefltirebilmek için psikolojik bir zemin oluflturmak. Mesela slam ülkelerinde slamî rejimlerin önünü almak ve bunun yerine Haçl -Siyon Bat ya uygun, teslimiyetçi, köle ruhlu, Bat c rejimleri ikame etmek için Müslümanlar slam dan so utma ve uzak tutma takti idir. 3. Bat kamuoyunda slam a ve Müslümanlara karfl nefret ve kin duygular n derinlefltirmek. Müslümanlar dinlerine ve peygamberlerine yap lan hakaret karfl s nda elbette tepkisiz kalmamal d r. Ama usulüne uygun olarak siyasî, diplomatik ve hatta ekonomik yollar kullan larak en sert ve cayd r c ; hatta rezil ve piflman edici yapt r mlar uygulanarak protesto edilmelidir. Ama suça ortak olmayan baflka insanlar n öldürülmesi, yak l p y k lmas slam n emretti i bir fley de ildir ve bu eylem slam a fayda yerine zarar verir. Hillary Clinton, filmle ilgili olarak: renç ama yapacak bir fley yok demifl. Yani bu i renç hakareti ifade özgürlü ü olarak telakki ediyor. Ayr ca Libya da Amerikan büyükelçisi öldürülünce Anlam yorum özgürlefltirdi imiz bir ülkede bunlar nas l olabiliyor? diye slam ülkelerini önce kargaflaya sokup, sonra da bombalarla milyonlarca müslüman katliama tabi tutmay özgürlefltirme faaliyeti olarak takdim ediyor. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Bir otun ince sap ; bir sonbahar yapra na dedi ki; -Sen düflerken öyle bir pat rt yap yorsun ki, benim tüm k fl rüyalar m uçup gidiyor... Yaprak, k rg n bir flekilde cevap verdi; -De ersiz ve basit olan Sen! A z pis ve miskin olan sen! Afla larda süründü ün için, bir flark n n güzelli ini kavraman n imkan yok! Ve biraz sonra sonbahar yapra yere düflüp uyudu. Ve ilkbahar geldi inde yeniden uyand. O art k bir otun sap olmufltu. Sonbahar yeniden gelip de, ot k fl uykusuna yatmaya haz rland nda, yukar lardan sa a sola düflmekte olan yapraklar n sesini duydu. Ve o zaman kendisi de; Öf! bu sonbahar yapraklar öylesine pat rt yap yorlar ki; benim k fl rüyalar n kovuyorlar diye flikayette bulundu. Halil Cibran Deli Birbirini pek az sever insano lu, yine de birarada yaflamas gerekir; Neden olan, sonuç yaratand r; birbirine tahammül nedendir ve yarat r birlikteli i... Hayattan hoflnut olmayanlar de ifltirirler var olan ve farkl düflünme, farkl konuflma temel flart d r geliflimin dönüflümün... ktidar sahibinin hakim görüflü d fl nda farkl bir görüfl belirtildi inde, fikir sahibi sert elefltirilere maruz kalabilir, alay konusu olabilir. Herkes kendisini ifade etti i sürece sorun yoktur ne zaman ki Devlet devreye girer ve ceza onun eliyle verilir orada temel insan hakk olan ifade özgürlü ü yok edilir... Recep Tayyip Erdo an 1990'l YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Bir Otun Konuflmalar y llar n sonunda fikir aç klamas n Ziya Gökalp'in Asker duas fliiri üzerinden yapt nda, o zamanki hakim görüfl olan askeri vesayet rejiminin tahakkümüyle hapis cezas alm flt r... Faz l Say Ömer Hayyam üzerinden belirtilen bir görüflü tweeterda yazmamas na ra men sadece paylaflmaktan 2010'lu y llar n bafl nda Recep Tayyip Erdo an iktidar n n tahakkümüyle hapis cezas alm flt r... slam n temel prensibi fikir özgürlü üdür, kimse inanmak, inanan n düflüncesine sayg göstermek, be enmek zorunda de ildir... Gerçek müslüman; slam popüler ya da revaçta oldu u yayg n ve iktidara yak n hale geldi i, be enilir bulundu u için dinini benimsemez... Allah istese tüm dünyay müslüman etme kapasitesine sahip de il midir, Yaradana sayg duyulmas n sa layamaz m? Allah' n yapmad, insan özgür b rakt bir konuda yarg ve cezay iyi müslüman oldu u ve kendisine sayg duyulup düflüncesi aleyhinde fikir aç klamas yap lmamas gerekti i iddias yla, flah slar; iktidar üzerinden nas l yaparlar??? Bir insan n iyi müslüman olup olmad inanmayanlara tahammül gücüyle, onlarla kurdu u dengeli ahlakl iliflkiyle ölçülür ve yarg Allah' nd r kimin müslüman olup olmad na karar verme yetkisini O haizdir; insanlar, kullar de il... Felsefesini mazlum oldu u yönünde kuran ve buna dayanak olarak okunan bir fliir nedeniyle al nan hapis cezas n gösteren iktidar n, ayn cezay bir baflka fikir ve bir baflka fliir üzerinden hapis cezas vererek dayatmas ezici bir boyut kazand n n göstergesidir... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Manisa ilinin bir ilçesi. 2. Gemi bar na. Kirlili i gösteren iz. 3. Bir say. Bayanlar n özel gecelerde giydi i fl k giysi veya tuvalet. 4. Ak m. Matematikte sabit bir say. 5. Genifllik. Yeni ç kmaya bafllam fl ekin. 6. Kuzu sesi. flçilerin oluflturdu u tak m. 7. Soyluluk. Matem. 8. çinde bir fley bulunan, elde tafl nacak büyüklükteki nesne. Nakit. 9. Bir alet veya tafl t n hareket sa layan mekanizmas. Yabanc. 10. Bir tarikat veya sanat n kurucusu. Küçük torba. 11. Yoksullara ve ö rencilere yiyecek da tan hay r kurumu. Dansta kavalyenin efli. 12. Endonezya n n plaka iflareti. Rus Kazaklarda baflkan. 13. Belli, aç k. Batakl k gaz. 14. Büyük kötülük. Voltamperin simgesi. 15. Verme, ödeme. Bezginlik ve s zlanma anlatan bir sözcük. 16. Bir renk. stikbal, gelecek. 17. Okuyucu, okur. Cüretkâr. 18. Valf. Duyuru. 19. lgili. 20.Soru sözü. Bir devletin temel yasas. Yukar dan afla ya: 1. Cömert, eli aç k. Ehram. Van. 2. Kafl nd r c bir deri hastal. çtenlik. Satrançta bir tafl. 3. Bir iflte emir verme yetkisine sahip olan kimse. Üzerine iplik, tel gibi fleyler sar lan, ekseni boyunca ortas delik silindir. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. 4. Sporcular n yafla ya da yaflas n yerine üç kez arka arkaya ba rd klar bir ünlem. Labada. Güzel, hofl. ri taneli bezleye. 5. Fazla bön, avanak. Yafta. Tür, çeflit. Lahza. 6. flçilerin bafllar na takt klar, metal veya plastikten yap lm fl koruyucu bafll k. Gizli bir tehlikesi oldu u san lan, tekin olmayan. Kaz Da lar na mitolojik devirlerde verilen ad. 7. Araz. Güreflte yenilgiyi kabul etmek. Ticaret mal. Biriyle dalga geçme. 8. Oy. Ifl k. lgeç. Askerin su kab. 9. Sipersiz bir tür bafll k. Parça. Anayurt. 10. Demirin simgesi. Meslek. Genellikle iri k y lm fl ve so uk olarak yenilen s r veya domuz etinden yap lm fl bir tür sucuk. Bir alay iflareti. Galyumun simgesi. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 29 Nisan 2014 Sal - SAGLIK Burcu KER M 400 y ll k hastal n s rr çözüldü Yale Üniversitesi T p Fakültesi Beyin Damar Cerrahisi Bilim Dal ve Beyin Genetik Program Direktörü ve ayn zamanda Beyin Tümörleri Araflt rma Grubu Baflkan Murat Günel ve ekibi, Van Gölü çevresindeki dokuz ailenin çocuklar nda görülen genetik bir hastal n nedenini keflfetti. Uyku apnesi, trafik ve ifl kazalar na yol aç yor AFYONKARAH SAR -Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimi Prof. Dr. Mehmet Ünlü, Uyku apne sendromu hastal tedavi edilmedi i zaman uzun dönemde hiper tansiyon, kalp yetmezli i, kalp ritim bozukluklar, inme, diyabet hastal na yatk nl k, trafik ve ifl kazalar gibi sonuçlara yol aç yor dedi. Ünlü, AA muhabirine yapt aç klamada, uyku apne hastal n n günlük yaflam olumsuz etkileyen önemli rahats zl klardan biri oldu unu bildirdi. Uyku apnesinin toplumda yüzde 2-3 oran nda görüldü ünü ifade eden Ünlü, hastal n en önemli flikayetinin horlama oldu unu dile getirerek, flunlar kaydetti: Hastal k, kiflinin uyku esnas nda baflkalar n rahats z edecek flekilde horlamas ya da 10 saniye üzerinde nefes durmas fleklinde karfl - m za ç k yor. Horlama ve nefesteki durmas flikayetlerinde kifli kendisi ya da bir yak n n n nefes durmas n fark etmesi nedeniyle hastanemize baflvurabiliyor. Horlama bu hastalar n özellikle de etraf ndaki kiflilerin yaflam kalitesini olumsuz olarak etkileyebiliyor. Bazen yan odalarda veya bu hastalar n yan nda uyumak zor olabiliyor. Horlama ve nefes durmas ile hastaneye baflvuran kiflilerin ço unda gündüz afl r uykuluk halinin de görüldü ünü ifade eden Ünlü, Bu hastalarda bizim uyku k r lmas dedi imiz bir durum ortaya ç k yor. Hastalar n ço u bu uyku k r lmalar n n fark na varm yor. Sonuçta da bu durum hastalarda gündüz afl r uykululuk hali olarak kendini gösteriyor. Bu durumu da hastalar m z n günlük performans n, ifl kalitesini ve ifl verimini ciddi biçimde olumsuz etkiliyor diye konufltu. Uyku bozuklu u flikayetleriyle AKÜ Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araflt rma Hastanesi bünyesinde bulunan uyku laboratuvar na baflvuran hastalara uygulad klar tedavi yöntemlerini anlatan Ünlü, flöyle konufltu: Bu bulgularla uyku laboratuvar na veya poliklini e baflvuran hastalara biz öncelikle gerekli ön çal flmalar yap yoruz. Sonras nda ise hastalar n hem uyku kalitesini ve verimlili- ini de erlendiren hem de nefes durmalar ndaki azalmalar ve vücuda oksijenin yeterli oranda girip girmedi ini tespit ediyoruz. Yine horlamas n n düzeyini tespit eden bir yöntemimiz de var. Hastan n vücuduna elektrotlar ba land ktan sonra tek kiflilik bir odada, evindeki konforunu aratmayacak flekilde misafir ederek, sabaha kadar uykusunu ve solunumunu kay t alt na al yoruz. Uykusunu 30 saniye, solunumunu ise 5 dakikal k de erlendirerek rapor ç kar yoruz. Bu raporda hastayla uyku ve solunum kalitesi, solunumda meydana gelen apnelerin s kl ve yo unlu una iliflkin sonuçlar paylafl yoruz. Uyku apne sendromu hastal n n tedavi edilmedi i zaman uzun dönemde hiper tansiyon, kalp yetmezli i, kalp ritim bozukluklar, inme, diyabet hastal na yatk nl k, trafik ve ifl kazalar gibi sonuçlara yol aç yor. (AA) NEW YORK-Genetik üzerine ç r aç c çal flmalar yla tan nan Prof. Dr. Günel, sonuçlar bugün dünyan n en prestijli bilim dergilerinden Cell de yay mlanan araflt rmas ve genetik çal flmalar n gelece- ine iliflkin AA muhabirine de erlendirmelerde bulundu. Türkiye den özellikle beyin gelifliminde bozukluk olan çocuklar n genetik temelini tespit etme amac yla çal flt klar n kaydeden Günel, genetik flifreleri okuyarak bunlar n nedenini tespit etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bunun üç amac oldu unu ifade eden Günel, Birincisi erken tan imkan n ortaya ç - karmak. kincisi biyolojik temel mekanizmalar anlamak. Üçüncüsü de inflallah uzun vadede yeni tedaviler gelifltirebilmek dedi. Tedavi gelifltirebilmek için öncelikle hangi genin veya bölgenin bozuk oldu unun tespit edilmesi gerekti ini vurgulayan Günel, nsan n DNA flifresinde 3 milyar harf var. 3 milyar harfin herhangi birindeki bozukluk bu genetik hastal klar ortaya ç karabiliyor. Bu samanl kta i ne aramaya benziyor diye konufltu. 10 y ldan uzun bir süredir çocuklar n genetik flifresine bakarak, hangi harfin bozuk oldu unu belirlemeye çal flt klar n söyleyen Günel, tan n n konmas n n ard ndan tedavi imkanlar n n araflt r ld n belirtti. Murat Günel, çal flmalar sonucunda özellikle Do u Anadolu da ortaya ç kan bir bozukluk tespit ettiklerine dikkati çekerek, Çocuklarda ileri derecede beyin zarar ortaya ç karan, ALS ve Alzheimer hastal klar ile ortaklafla baz özellikleri olan ve CLP1 genindeki bozukluktan kaynaklanan bir hastal ortaya ç kard k. Maalesef bu genin hücrede çok temel bir biyolojik görevi oldu u için flu anda bir tedavi yok ama bulgular m z özellikle do um öncesi tan ve önleme imkanlar n sa layacak dedi. Bunun önemli bir bulufl oldu unu düflündü ünü vurgulayan Günel, ancak daha nedeninin bulunmas gereken birçok bozukluk oldu unu ve bu yöndeki çal flmalara devam edeceklerini anlatt. CLP1 genindeki bozuklu- un do umdan hemen sonra bafllad n, h zl bir seyir gösterdi ini ve çocuklarda çok TOKAT - Tokat Ruh Sa l - ve Hastal klar Hastanesinde tedavi gören hastalara, müzik, resim ve benzeri aktivitelerle terapi uygulan yor. Hastanenin baflhekimi Uzm. Dr. Müberra K l ç, AA muhabirine yapt aç klamada, hastanenin 21 Kas m 2013 ten itibaren hizmet verdi ini söyledi. Türkiye de kapal ve yatakl servisi bulunan say l ruh sa l - hastanelerinden biri olduklar n belirten K l ç, 120 yatak kapasitesine sahip hastanelerinde, personel s k nt s nedeniyle 63 yata n kullan ld n, k sa sürede tam kapasiteyle hizmet vereceklerini dile getirdi. Hastanede ilaç tedavisinin yan s ra sosyal programlara da çok önem verdiklerini kaydeden K l ç, Hastalar m z, günde ikifler saat resim, müzik, beden e itimi dersi al yor. Sosyal etkinlikler, hastanemizde çok yo- ileri bozukluklara yol açan ölümcül bir hastal k oldu unu ifade eden Günel, Türkiye den Van Gölü çevresindeki dokuz ailede bu sorunun görüldü ünü dile getirdi. Tafl y c anne babalarda bir bozukluk olmad n n alt n çizen Günel, akraba evlili ine ba l olarak ikisi de ayn gende bozukluk bulunan ebeveynlerin çocuklar nda iki genin de bozuk gelmesinden dolay bu hastal n görüldü ünü söyledi. Prof. Dr. Günel, hastal k görülen ailelerin birbirleriyle iliflkili olduklar n bilmediklerini de kaydederek, flunlar ifade etti: Ancak genetik yap lar nda büyük örtüflmeler var. Buna bakarak bu bozuklu un yaklafl k 400 y l önce yani 1600 y llar nda Osmanl zaman nda ortaya ç kt n düflünüyoruz. Ve bu ortaya ç kt ktan sonra o nesilden gelen insanlarda bu hastal k görülüyor. E er genin tek kopyas nda bir bozukluk varsa herhangi bir bozukluk ortaya ç km yor. Fakat ayn bozuklu- u olan iki insan evlendi i zaman çocuklar nda genin her iki kopyas bozuk oldu u için hastal k ortaya ç k yor. Günel, tüm Türkiye de beyin hastal klar na neden olan gen bozukluklar n n katalo unu ç karmay amaçlad klar n belirterek, böylece genetik bozukluklar n do um öncesi tan - s n n konulmas yla genetik olarak sa l kl bir topluma ulafl labilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Bu noktaya ulaflabilmek için Türkiye çap nda organize çal flmalar gerekti ini vurgulayan Günel, bunun için daha önce Sa l k Bakanl ile görüfltü ünü fakat daha fazla deste e ihtiyaç duyuldu unu vurgulad. un flekilde devam ediyor. Amac m z, hastalar ilaçla ve yatarak tedavi ederken bir yandan da sosyal aktiviteler sayesinde tedavilerine daha h zl cevap vermelerini sa lay p, onlar n sosyal hayata geçifllerini h zland rmak ifadesini kulland. Tokat Milli E itim Müdürlü- ü ve Halk E itim Merkezi ile ifl birli i içerisinde sosyal faaliyetler yapt klar n belirten K l ç, Hastalar m z çok memnun, sosyal faaliyetlere çok aktif olarak kat l yorlar. Hastanemizde her gün belli saatlerde hastalar rahatlatmak için klasik müzik yay n yap l yor. Hastalar m zla her gün resim, müzik ve beden e itimi aktiviteleri yap yoruz. Resim ve müzik derslerimizle ilgili olarak çok güzel geri dönüfller al yoruz. Hastalar m z n yapt resimleri cuma günü sergiliyoruz. Hastalar m z da yapt klar resimleri görmekten Genetik sorunlar n önceden tespit edilmesinin önemine iflaret eden Günel, flöyle konufltu: Bundan sene sonra tüm yeni do acak bebeklerin genetik flifresinin okunup hangi hastal klara yatk n olduklar n anlamak bilim kurgu de- il. Bugün bile birçok hastal k riskini belirleyebiliyoruz. Bu, teknolojinin ilerlemesiyle ulaflt m z bir nokta. Tan d fl nda tedavi aç s ndan da çok önemli. Örne in bu teknolojiler sayesinde kifliye özgü kanser tedavileri verebiliyoruz. Bu yaklafl mlar bir gün genetik tedavilerin de temelini oluflturacak ve ileride genetik olarak sa l kl toplumlar n oluflmas na zemin haz rlayacak. Murat Günel, çal flmalar n n büyük bir k sm n n özel bir vak f olan Gregory M. Kiez ve Mehmet Kutman Vakf ile NIH Ailesel (Mendelyen) Hastal k fonundan desteklendi ini belirterek, E er 2023 y l nda, yani yak n bir gelecekte, genetik olarak sa l kl bir Türkiye istiyorsak, bu tip çal flmalar n devlet taraf ndan fonland r lmas ve desteklenmeye bafllanmas gerekir dedi. Bu çapta çal flmalar n büyük bilimsel ortakl klar gerektirdi ini söyleyen Prof. Günel, Cell dergisindeki 2 ayr yay - n n bu gendeki bozuklu u ayn anda bildirdi ini ve kendi çal flmas nda Prof. Joseph Gleeson ve Frank Bass n yan s ra Yale Üniversitesi nden Doç. Dr. Ahmet Okay Ça layan, Kaya Bilguvar ve Caner Ca lar, stanbul Üniversitesi nden Prof. Dr. Beyhan Tüysüz, Cengiz Yalç nkaya, Hülya Kayserili, Dr. Umut Alt no lu, Bilge Satk n, Diyarbak r dan Dr. Fesih Aktar ve Konya dan Prof. Dr. Hüseyin Caksen in katk lar n vurgulad.(aa) Psikiyatri hastalar na müzik ve resimle terapi çok keyif al yor diye konufltu. Ruh sa l tedavisi görenleri, sosyal hayata adapte etmek için çaba sarf ettiklerini dile getiren K l ç, Yap lan aktiviteler sayesinde tedaviye çok h zl yan t al yoruz. laç tedavisi gördü- ü halde yine de içine kapanm fl, konuflmayan, kendini eve kapatm fl hastalar müzik, resim ve spor dersleri sayesinde daha çabuk aram za ald m z görüyoruz dedi. Tokat Halk E itim Merkezi nde görevli müzik ö retmeni Melike Biçer ise hastalara günde iki saat müzik dersi verdi ini belirterek, Ben keman çal yorum, onlar flark söylüyor. Hastalar m zda sosyal aktiviteler bafllad ndan bu yana, yani 4 ayda gözle görülür de ifliklikler oldu. Hiç konuflmayan bir hastam z n derste ben keman çalarken flark söyledi ine flahit oldum. (AA) Prof. Dr. AHMET RAS M KÜÇÜKUSTA MERS HACILAR Ç N R SK YARATIYOR MU? Saudi Gazette de yer alan habere göre Suudi Arabistan Sa l k Bakanl, son 24 saat içinde aralar nda Mekke de bulunan 65 yafl ndaki bir Türk hac n n da oldu u 36 kiflide MERS teflhis edildi ini ve bunlar n 4 ünün öldü ünü aç klad (1). Son aylarda MERS teflhisi konanlar n say - s ndaki art fl ve hastal n M s r, Malezya, Endonezya ve Filipinler de görülmesi hac mevsimine birkaç ay kala endifleleri art r yor. Dünya Sa l k Örgütü nün son raporunda yeni vakalar n yüzde 75 inin insandan insana bulaflma oldu unu ama art fl n daha fazla test yap lmas veya virüsün mutasyonundan ziyade hastal ktaki mevsimsel bir art fla ba l olabilece- i vurgulan yor. Araflt rmalar, hastal n Suudi Arabistan daki develerin yüzde 75 inde bulundu unu, develer ilkbaharda do um yapt klar ndan virüsün yavru develerden bunlarla ilgilenenlere geçebilece ini gösteriyor. lk defa 2012 de görülen MERS teflhisi konanlar n say s 350 ye ve bu yüzünden hayat n kaybedenlerin say s 100 e yükselmifl oluyor (2). Yeni bir SARS m? MERS, ilk defa 2012 haziran ay nda a r bir solunum yollar enfeksiyonu tablosunda hayat - n kaybeden Suudi Arabistan l bir hasta sayesinde tan nd ve hastal a yol açan virüs de 2012 Eylül ay nda izole edildi. Coronavirus ailesinden olan bu yeni virüse önce novel coronavirus ve SARS-benzeri virüs gibi isimler verildi ama daha sonra Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus veya k saca MERS-CoV olarak adland - r lmas uygun bulundu. MERS flimdiye kadar ço u Suudi Arabistan ve Orta Do u ülkelerinde (Katar, BEA, Ürdün) tespit edildi, bunlar n yüzde 40 kadar solunum ve böbrek yetersizli i sonucu hayat n kaybetti. Hastal a Fransa, talya, Almanya, ngiltere ve Tunus ta Orta Do u ile do rudan veya dolayl ilgileri olan kiflilerde rastland. Corona virüsler, insan ve hayvanlarda hastal k yapan büyük bir virüs ailesidir; bunlar birkaç günde geçen basit bir so uk alg nl ndan ölümcül olabilen SARS a kadar farkl solunum yollar enfeksiyonu tablolar na sebep olabiliyorlar. Bulaflma yolu tam belli de il MERS-CoV un insanlara nas l bulaflt tam olarak belli olmamakla ama MERS teflhis edilen hastalar n tümünün de hasta kiflilerle yak n temaslar oldu u biliniyor. Hasta bir kifliden sa l k personeline bulaflt - na ve ayn aileden kiflilerde görüldü üne ait dair örnekler insandan insana bulaflman n mümkün olabilece ini düflündürüyor. Hastalar n virüsü ayn kaynaktan m ald klar, bunlardan birinin al p di erlerine mi bulaflt rd net olarak bilinmiyor. Virüsün hasta kifliden solunum yoluyla havaya saç lmas yoluyla veya hasta kiflinin salg - lar yla kirlenmifl yüzeylerden temasla geçmesi mümkün ama hastal n bugüne kadar oldukça az say da kiflide görülmesi bulaflman n çok zor oldu unu gösteriyor. Virüsün kayna develer mi? MERS-CoV veya ona çok benzeyen bir virüsün develerde bulundu una dair bilgiler olmakla beraber MERS teflhis edilen hastalar n ço unun develerle do rudan temaslar olmayan kifliler olmas dolayl yollardan bulaflma ihtimalini art r yor. Baz hayvanlar n virüsün kayna olmas veya arac konak olmalar da mümkün olabilir. MERS-CoV un yarasalarda tespit edilen virüslerle benzerlikleri varsa da, bu durum MERS-CoV un kayna n n yarasalar oldu u manas na gelmiyor. MERS, SARS a benziyor MERS in belirtileri 10 sene evvel 30 dan fazla ülkede görülen 8 bin kifliyi hasta eden ve bunlar n 800 ünün ölümüne yol açan SARS a çok benziyor. Bu sebeple MERS e medyada Suudi SARS ad bile verildi. Hastal n bafll ca belirtileri, yüksek atefl, öksürük ve nefes darl d r; birçok hastada zatürree ve ishal, kar n a r s gibi mide ba rsak sistemine ait belirtiler de bulunuyor. Baz hastalarda böbrek yetersizli i görülebiliyor. Ço u erkek olan hastalar n yüzde 40 kadar ölüyor. MERS ten korunmak için neler yap labilir? MERS e sebep olan virüsün kayna ve bulaflma yolu bilinmedi inden bu hastal ktan kesin olarak korunmak mümkün de il ama bu tür enfeksiyonlar n önlenmesinde ifle yarayan baz tedbirler ifle yarayabilir. Bunlara, MERS in çok görüldü ü Suudi Arabistan ve Orta Do u ülkelerine gidecek olanlar n özellikle de hac farizas n yerine getirecek olanlar n uymas nda fayda var.

11 DIS DÜNYA Yücel TANOL 29 Nisan 2014 Sal 11 ABD, M s r a Apaçi helikopterleri gönderiyor WASHINGTON - ABD Baflkan Barack Obama n n, M s r n Sinai Yar maras nda terörle mücadelesini desteklemek için 10 Apaçi helikopterini M s r a göndermeye karar verdi i bildirildi. Pentagon Sözcüsü Amiral John Kirby (sa da), yapt yaz l aç klamada, ABD Savunma Bakan Chuck Hagel in, M s r Savunma Bakan S dk Subhi ile telefonda görüfltü ünü kaydetti. Hagel in, görüflmede, Subhi ye, ABD D fliflleri Bakan John Kerry nin M s r n, terörizm ve silahlar n yay lmas gibi uluslararas tehditlere karfl koymak da dahil ABD ile stratejik iliflkisini sürdürdü üne ve M s r- srail Bar fl Anlaflmas alt ndaki yükümlülüklerine devam etti ine yönelik k sa zaman sonra Kongre ye bildirimde bulunaca n söyledi ini bildirdi. Kirby, Kerry nin bu bildiriminin, M s r hükümetine yard mlara iliflkin 2014 mali y l fonlar için zorunlu oldu unu ifade etti. Hagel in, Subhi ye, kendilerinin (Kongre ye), M s r n demokratik de iflimi desteklemek için ad mlar atmakta oldu u yönünde bir bildirimde ise henüz bulanamayaca n belirtti ini belirten Kirby, Bakan Hagel, M s r hükümetini, insan haklar ile tüm M s rl lar n temel özgürlüklerine sayg duyan daha kapsay c bir geçifl yönünde ilerlemeler göstermeye ça rd de erlendirmesinde bulundu. Kirby, aç klamas na flöyle devam etti: Bakan Hagel, Subhi yi, ABD Baflkan Barack Obama n n, M s r n Sinai Yar maras nda terörle mücadelesini desteklemek için 10 Apaçi helikopterinin gönderilmesine iliflkin karar hakk nda bilgilendirdi. Hagel, yeni helikopterlerin M s r hükümetinin, ABD, M s r ve srail in güvenli ini tehdit eden afl r l k yanl lar yla mücadelesine yard mc olaca na inand n aktard. Bu, Baflkan Obama n n, terörist tehditlerle mücadele kapasitesi infla etmek için bölge genelindeki partnerleriyle çal flma noktas ndaki daha genifl çabalar n n bir parças n oluflturuyor ve bu ayn zamanda ABD nin ulusal güvenlik ç karlar n n da bir unsuru. (AA) Suriyeliler için uluslararas mali destek yetersiz kald Güney Sudan daki çat flmalar n 3 ayl k bilançosu çok a r ADD S ABABA - MEHMET KEMAL F R K - Güney Sudan da 16 Aral k 2013 te Cumhurbaflkan Yard mc s Riek Machar n, Cumhurbaflkan Salva Kiir e karfl baflar s z darbe giriflimin ard ndan yaflanan süreçte ülkedeki insani durum her geçen gün daha da kötüye giderken, 5 aydan beri devam eden çat flmalar n bilançosu korkunç boyutlara ulaflt. Bugüne kadar Güney Sudan da binlerce sivil hayat n kaybetti. Çat flmalarda ölen siviller hakk nda BM kesin bir rakam vermekte zorlansa da Güney Sudan kaynaklar en 5 bin sivilin çat flmalarda ölmüfl olabilece ini söylüyor. Cumhurbaflkan Salva Kiir ile eski yard mc s Riek Machar aras ndaki mücadelenin ilk aylar nda Machar, Güney Sudan yönetimini etnik ayr mc l k ve Nuerler e karfl etnik temizlik yapmakla suçlarken, BM geçen hafta Bentiu kentini ele geçiren muhalif Nuer kabilesi isyanc lar n n (SPLA) kentteki cami, kilise ve hastanelere girerek etnik katliam yapt klar n ve en az 200 sivili öldürdüklerini aç klad. Ülkede yaflanan iç savafl n ve etnik mücadelenin zarar n en fazla siviller görüyor. Geçen y l n Aral k ay ndan bugüne kadar 800 binden fazla Güney Sudanl evlerini terk edip ülke içindeki ve d fl ndaki BM kamplar na s nmak zorunda kald. BM Mülteciler Ajans verilerine göre, ülkelerindeki çat flmalardan kaçarak baflka ülkelere s nan Güney Sudanl say s 364 bin kifli. Evlerini terk etmek isteyen ve zor flartlardan dolay terk edemeyen Güney Sudanl say s ise 84 bin. Ülkelerinden kaçmak Güney Sudanl lar dan ölüm tehlikesini uzaklaflt rm yor, sa l ks z kamp koflullar nda mültecileri Hepatit E gibi salg n ve ölümcül hastal klar bekliyor. Birleflmifl Milletler e göre Güney Sudan da 150 bini çocuk toplam 3.7 milyon kifli açl k tehlikesi ile karfl karfl ya. Açl k tehlikesi alt nda olan 150 bin çocuktan 50 bini 5 yafl n n alt nda. BM, Afrika Birli i ve di er uluslararas kurulufllar, Güney Sudan daki insani durumun daha da kötüye gitmesinden endifle ederken, çat flan taraflar aras ndaki Etiyopya da devam bar fl görüflmeleri s k s k kesintiye u ruyor. Darbe giriflimi ile bafllayan çat flmalar giderek etnik bir savafla dönüfltü. Cumhurbaflkan Salva Kiir in ba l oldu u Dinka kabileleri ile Riek Machar n Nuer kabileleri karfl karfl ya geldi. syanc Riek Machar n mensubu oldu u Nuerler Güney Sudan da, ülkenin do usunda bulunan Etiyopya s n r ndan bafllayarak bat ya do ru bir uzanan küçük bir co rafyada yafl yor. Cumhurbaflkan Salva Kiir in kabilesi Dinkalar n yaflad alan, kuzeydeki Sudan s n r ndan bafllayarak Güney de baflkent Cuba yak nlar na, bat da Orta Afrika s n r na ulaflmadan son buluyor. Dinkalar n yaflad topraklar, Nuerleri çevrelemifl durumda ve Nuerler in d flar ya tek ba lant noktas Etiyopya s n r Dinkalar n da Nuerler in de yaflad klar bölgeler petrol yönünden zengin. Baflkent Cuba çevresinde ise a rl kl olarak Bari kabileleri bulunuyor. Güney Sudan daki çat flmalarda flu ana kadar ülkenin nüfusunu oluflturan di er fiilluk-anvak, Bari, Azende gibi büyük kabileler yönetimin yan nda yer ald. Çat flmalar n ard ndan Birleflmifl Milletler ülkedeki bar fl gücünü artt rd. Bugün Güney Sudan da 8 bin 500 BM Bar fl Gücü bulunuyor. (AA) Katar da, göçmen kad n iflçilere fliddet uygulan yor DOHA - Uluslararas Af Örgütü, Katar hakk nda ev iflçisi kad nlar n maruz kald insan hakk ihlalleri üzerine elefltiri yüklü bir rapor haz rlad. Örgütün Uykum, tek molam: Göçmen ev hizmetlilerinin istismar isimli 63 sayfal k raporu, Katar da dad, hizmetçi veya yard mc olarak çal flan göçmen kad nlar n maruz kald insan haklar ihlallerine iliflkin olumsuz duruma iflaret etti. Göçmen ev iflçilerinin flartlar n düzenleyen sistemin tamir edilemez oldu u ve haklar n n korunmas için yenilenmesi gerekti i belirtilen raporda, kad nlara yerel ve yabanc iflverenleri taraf ndan psikolojik, fiziksel ve hatta bazen cinsel sald r uyguland na iliflkin mülakatlara yer verildi. Af Örgütü, raporu haz rlarken 52 kad nla bire bir mülakat yapt n belirtirken, bulgular n n gerek Katar, gerekse uluslararas alandaki benzer alanda faaliyet gösteren örgütler ve ülkedeki büyükelçilikler taraf ndan do ruland n ifade etti. Yoksul ülkelerden gelen ev hizmetlisi iflçilerin, ülkeden ç k fl, ifl de ifltirme ve birçok haklar n n sponsorlar n n elinde oldu u Kefalet sistemi alt nda ifle al nd ancak sosyal güvenlik yasas alt nda korunmad na iflaret edildi. Bu nedenle, kad n ev iflçilerinin iflverenleri hakk nda yasal yollara baflvurmalar n n s n rland belirtilen raporda, Ceza yasas sistemi ötesinde iflverenin gücünü denetleyebilecek mekanizmalar bulunmad için özellikle ev iflçileri suistimal ediliyor denildi. Katar daki 2010 y l nda yap lan son nüfus say m na göre, ülkede 30 bini Filipinli, 20 bini Endonezyal yaklafl k 84 bin kad n ev iflçisi bulundu u hat rlat lan raporda, son y llarda Sri Lanka, Nepal, Hindistan, ve artarak Do u Afrika ve Do u Avrupa dan kad n iflçilerin ülkeye geldi i anlat ld. Rapora göre, ülkelerinde ifl bulma ajanslar na baflvuran ev hizmetlileri, makul ifl tan m ve ayl k ortalama dolar maafl n bulundu u sözleflmeye imza at yor. Ancak Doha ya vard nda ayn ifl bulma ajanslar taraf ndan karfl lanan ev iflçileri, daha a r flartlar n bulundu u ve maafl n daha düflük oldu u, imza sahibinin ne yazd n anlamad Arapça sözleflmeye imza att r l yor. Katar Çal flma ve Sosyal fller Bakanl, örgüte yapt aç klamada, sözleflmelerin de ifltirilmesiyle mücadele için çal flanlar n iflverenlerini ve ifl koflullar n internet üzerinden seçebilece i bir internet sitesi haz rlad klar n söyledi. Bu yolla ifl sözleflmesi kay t alt na al narak sözleflmenin de ifltirilmesi ve ileride do abilecek ihtilaflar n önüne geçilece i belirtilirken, Af Örgütü bu sistemin ev iflçilerinin siteye dahil edilip edilmeyece inin net olmad na iflaret etti. (AA) CENEVRE- Birleflmifl Milletler in (BM) Suriyelilere insani yard mlar organize eden kurumlar n n yöneticileri, 2014 y l nda Suriyelilere yard m faaliyetleri için gerek duyduklar uluslararas mali deste in yetersiz kald n bildirdi. BM nsani fllerden Sorumlu Genel Sekreter Yard mc s Valerie Amos, BM Çocuklara Yard m Fonu (UNICEF) Baflkan Anthony Lake, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Dünya G da Program (WFP) Baflkan Ertharin Cousin ve Dünya Sa l k Örgütü (WHO) Direktörü Margaret Chan, Suriye ye yard m faaliyetlerine iliflkin ortak yaz l aç klama yapt lar. Suriyelilere 2014 y l nda yap lacak yard mlar için 6.5 milyar dolara ihtiyaç duyuldu u belirtilen aç klamada, ülkedeki insani durumun giderek kötüleflmesine ra men talep edilen miktardan flimdiye kadar sadece 1.2 milyar dolar n n uluslararas donörlerce taahhüt edildi i bildirildi. Suriye deki krizin 9.3 milyon insan etkiledi ine iflaret edilen BULMACANIN ÇÖZÜMÜ aç klamada, A r çat flmalar n yafland Halep, Humus ve di er bölgelerde en kötü günler yaklafl yor denildi. Çat flmalar son günlerde fliddetlendi i için sadece Halep te en az bir milyon insan n acil yard ma ihtiyaç duydu una iflaret edilen aç klamada, fiam ile Halep aras ndaki yolun s k s k kesildi i ve bu nedenle Halep ve k rsal kesiminde g da ihtiyac olan 1.25 milyon insan n bu ihtiyac n n karfl lanamad kaydedildi. Halep te daha önce iki bin olan doktor say s n n flu anda 40 a düfltü üne dikkat çekilen aç klamada, bu doktorlar n 2.5 milyon insana bakt belirtildi. Ülkedeki su sistemlerinin çal flmad ve sa l k merkezlerinin yüzde 60 n n tahrip edildi i bildirilen aç klamada, Ülkede 3.5 milyon insan kuflatma alt ndaki bölgelerde yafl yor ve bu insanlara insani yard m ulaflt r lam yor denildi. Aç klamada, insani yard m faaliyetlerinin yap labilmesi için kuflatma alt ndaki bölgelere eriflime izin verilmesi de istendi. (AA) A L A E H R F L M A N L E K E K A B Y E C E R E Y A N P E N F R E Z N M E E K P A S A L E T Y A S P A K E T P A R A M A K N E E L P R K E S E A M A R E T D A M R A T A M A N A Y A N M E T A N M E L A N E T V A T A E L A M A N T M A V A T K A R A T A K V A N A L A N A L A K A D A R G N E A N A Y A S A

12 12 HABER 29 Nisan 2014 Sal brahim ARKLAN Bediüzzaman, Ermenilerle izzetli dostluk tan yanayd Durum tespiti: Bediüzzaman Ermeni konusu hakk nda ço unu Münazarat isimli eserinde olmak üzere toplam 12 yerde ifllemifltir. Kulland bu yerlerin özeti flu flekildedir: 1-) Az ve zay f olduklar halde Ermenilerin kuvvetli fedakarl k yönlerini takdir etmesi. (20. Lema, Hafliye). Onlar cesaretleri, fedakarl klar ve özellikle fedailerini ateflte yand rsan z bile s r saklamalar yönünden takdir eder. 2-) Ermenilerin Müslüman ailelere evlerini yak p y kmalar gibi yapt klar zulmü anlatmaktad r. Bu konu iki kez geçmektedir. Birinde Rus istilas s ras nda Ermenilerin yakt Horhor medresesinden söz ederken, "Bakt m ki, sair Van haneleri gibi y k lm fl" ifadesi yer almaktad r. Burada Vandaki evlerin de Ermeniler taraf ndan tahribata u rad n belgelemektedir. (26. Lema, 247) Di er Ermeni zulmünden ise Müslüman ailelerin çocuklar n kesmelerine engel olup, Ermenilere vicdan dersi vermesi bab ndad r. Paragraf flöyle: "O muharebeler esnas nda, Ermeni fedaileri baz yerlerde çoluk çocu u kesiyorlard. Buna karfl Ermenilerin çocuklar da bazen öldürülüyordu. Bediüzzaman' n bulundu u nahiyeye binlerle Ermeni çocu u toplanm flt. Molla Said askerlere, "Bunlara iliflmeyiniz!" diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocu unu serbest b rakt ; onlar da, Ruslar n içerisindeki ailelerinin yan na döndüler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanlar n ahlak na hayran kalm fllard. Bu hadise üzerine, Ruslar bizi istila ettiklerinde, fedai komitelerin reisleri Müslüman çoluk çocu unu kesmek adetini b rak p, "Madem Molla Said bizim çoluk çocuklar m z kesmedi, bize teslim etti; biz de bundan sonra Müslümanlar n çocuklar n kesmeyece iz" diye ahdettiler. Molla Said, bu sûretle o havalideki binlerle stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi olaylar nda sürecin kendileri taraf ndan iyi yönetilmedi ini söyledi. stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Gezi olaylar nda sürecin kendileri taraf ndan iyi yönetilmedi ini belirterek, lk bafltaki çevreci gurubun samimi toplanmalar maalesef taraf m zca çok da iyi yönetilemedi. lk günler daha iyi yönetilebilseydi belki buralara gelmezdi dedi. Vali Mutlu, CNN Türk de Hakan Çelik in sorular n yan tlad : Gezi Park nda bas n aç klamas yap lmas için sizden izin al nmas gerekir mi? sorusuna yan t veren Vali Mutlu, Bas n aç klamas ile ilgili bir düzenlememiz var. Bas n aç klamas hakk m zd r. Fakat bunun bir düzen alt nda yapmak önemli. Yerden ziyade bu hakk n kullan lmas d r önemli olan. Bu nedenle Galatasaray Lisesi nin önünü bas n toplant s için rahat ve kendini çok daha fazla kamuoyuyla iliflkili hale getirebilece in bir yerdir. Gezi Park na 20 kifli gidip bas n aç klamas yapmak isteseniz sizi parktaki iki, üç kifli sadece takip eder. Kendinizi daha fazla toplumda yer etmesini istiyorsan z, binlerce insan n bir arada bulundu u Galatasaray Lisesinin önü en iyi yerdir. Biz en iyi yeri verdik. fiehrin en kalabal k yerini verdik dedi. Gezi Park nda yaflananlar de erlendirdi inizde bir öz elefltiriniz var m? ve polisin orant s z güç kulland noktas nda elefltiriler var hat rlatmas na karfl n Mutlu flu ifadeleri kulland : Ülkemiz iyi bir süreçte ve birden bire çok üzücü olaylar n içerisinde buldu kendini. Bu s k nt lar n üzüntülerin yaflan yor olmas gerçekten çok çarp c yd. Bunlardan hepimizin bir özelefltiri noktas nda istifade etmesi elbette toplumsal haf zan n güçlü tutulmas bak m ndan çok büyük önem arz ediyor. Her fleyden önce önemli olan insan hayat d r. Bir kez daha hayat n kaybedenlere Allah tan rahmet diliyorum ve ac l ailelerine baflsa l diliyorum. Kamu düzeni bir dönem oldukça ciddi s k nt lar yafland. Tabi burada olaylar n hemen bafllang c na gidip orada tahlil yapmakta fayda var. Olaylar n bafllang c nda 15 civar nda a ac n yer de ifltirmesiyle ilgili bir çal flma yap l rken, bunun yanl fl anlafl lmas ve inflay faaliyetin bafllamak amac yla a açlar n Gezi Park ndan söküldü ü yönündeki oluflturulan alg ve bu alg n n arkas na toplanm fl olan ilk bafltaki çevreci gurubun samimi toplanmalar maalesef taraf m zca çokta iyi yönetilemedi. lk günler daha iyi yönetilebilseydi belki buralara gelmezdi. Olay günü hadiselerin ne oldu u, ne yap lmak istendi ini oradaki sivil toplum kurulufllar vas tas yla ve kamu ile medya ile oraya gidilerek anlat lmas, konunun izah edilmesi yararl olunabilirdi, bu kaç r ld. Ve samimi guruplar n üzerine farkl yaklafl lmas da olaylar tetikledi. Tabi bütün bunlar toplan nca ciddi bir tepkiye dönüfltü. O andan itibaren olaylar farkl laflt ve buradan kendilerine göre sonuçlar ç karmak isteyenlerin masumlar n felaketten kurtulmas n temin etmifl oldu. (Tarihçe-i Hayat, lk hayat,99) 3-) Ermeniler as rlard r Osmanl çat s alt nda mutlu, huzurlu ve sakin bir hayat sürerken, Osmanl lar onlardan, onlar da Osmanl lardan memnun iken ne oldu da birden ortal k kar flt? flte burada da Bediüzzaman bir tarihi gerçe e fl k tutuyor: Bu asr n bafl nda uyanan milliyetçilik duygular kapsam nda Ermenileri de (Rumlar gibi) Avrupa n n dinsiz komitalar n n i fal etti ini yaz yor.hem acaba, eskiden beri bu vatan ve millete zarar niyetiyle, Avrupa'n n dinsiz komiteleri hesab na ve Rum, Ermeniler cemiyeti vas tas yla dinsizlik ve ihtilaf ve fesad tohumlar n saçan mülhidlere karfl... (Tarihçe-i Hayat, 221 Eskiflehir Hayat ). Nitekim Cumhuriyetin ilk on y l nda yetkili makamlarda bulunan Agop Dilaçar gibi yöneticilerin Türkçede yapt klar tahribat bilinmektedir. 4-) Ermenilerin meflrutiyet nimetinden faydalanmalar ndan befl kez söz ederek, onlar n da bu haklardan faydalanmalar n n do ru oldu unu aç klamaktad r. (Münazarat, 60,67,68,69,79) Hatta Bediüzzaman a göre bu hakk n verilmesi ayn zamanda ecnebi ülkelerdeki müslüman az nl klar n haklar na emsal teflkil etmesi aç s nda daha anlaml d r da. 5-) Osmanl devletinin Ermenilere karfl ehl-i zimmet kurallar tam uygulayamad klar ndan söz ederek,"ermenilere karfl bihakk n adâlet-i fleriat gösteremedik, fieriat dairesinde, hukuklar n istibdâd n sünnet-i seyyiesiyle muhâfaza edemedik" demektedir. Bu nedenle bir özelefltiri yaparak, Sonra da "istedik, kuvvetimiz kalmad. Ben flimdi Ermenilere bir nevi zimmî-i muâhid nazar yla bak yorum" demektedir. (Münazarat,67) 6-) Bediüzzaman Ermenilere 1910'lu y llar n bafl nda, hatta tehcirden önce, Ermenilere dostluk elinin uzat lmas na taraftard r. Çünkü 1909 öncesi istibdat döneminde Ermenilere karfl yap lan muameleler onlar n daha da keskinleflmesine ve f rsat kollama yeteneklerinin geliflmesine katk yapm flt r. Çünkü istibdat n akl olmad gibi gözü kör (!), kula da sa rd r(!)?meflrutiyet ile birlikte istibdat dönemini kapatt nda eflitlik, hak ve hürriyetler ile dini, rki farkl l klar ortadan kald r ld ndan, dostluk üzerine ittifak etmenin de zaman gelmifltir. Bugün de yaflanan olaylar dostlu a karfl ç kanlarda hala diktatörlük yeteneklerinin, taraf olanlarda ise demokrasiye olan inançlar n varl n ölçmektedir. Bununla birlikte Bediüzzaman n dostluk elinin uzat lmas için bir de flart vard r: "?fiu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak de il, belki izzet-i milliyeyi muhâfaza ederek, musâlaha elini uzatmakt r." Ayr ca, Bediüzzaman Ermenilerle el s k flman n bir baflka önemini flu flekilde aç klar: "Onlar sizi ma lup etti i silah ile yani ak l ile fikr-i milliyetle, meyl-i terakkî ile temâyül-ü adâlet ile ma lup edebilirsiniz. Bence flimdi k l ç vuran, o k l nc n aksi döner, yetimlerine dokunur. fiimdi galebe k l ç ile de ildir. K l ç olmal, lâkin akl n elinde. Hem de dostlu un sebebi vard r. Zîrâ komfludurlar. Komfluluk, dostlu un komflusudur." (Münazarat,67) Demek ki, ortal kta kuru s k bir arenas na dönüfltü. Dolay s yla Gezi Park sürecini ilk iki günü ile sonras itibarini bir birinden ay rarak tahlili etmek laz m. Bütün süreci buna göre öz elefltiriye tabi tutmak laz m. lk günler itibariyle bak ld zaman daha h zl, süratli hareket edip daha iyi kontrol etmek mümkün olabilirdi. BU B R TECRÜBED R Bu bir tecrübedir. Neden bu tecrübe eksikli i yafland na bak ld nda, Gezi Park nda ilk günlerde yaflanan hadiseler stanbul da çok yayg n bir flekilde yaflanm flt r. Yaflanan hadise normal s radan bir flekilde alg lanm fl ve arka plan çok fark edilememifl. Arka plan fark edilemedi i için olaylar ilk günlerde flçi Partisi ( P) Genel Baflkan Do u Perinçek, Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç n anayasal kurumlar de il, devletin içine yuvalanm fl suç örgütlerini savunan bir konuflma yapt n öne sürdü. Perinçek, D SK ve KESK'in 1 May s' Taksim'de kutlamak için yapt ça r ya iliflkin, "1 May s ta Türk bayra alt nday z. stiklal Marfl ile 1 May s yapaca z. flçi s n f yla beraberiz. 1 May s ta zmir de Gündo du Meydan nday z" dedi. P Genel Baflkan Do u Perinçek, TÜYAP taraf ndan bu y l 19 uncusu düzenlenen zmir Kitap Fuar nda gazetecilere yapt aç klamalar flöyle: "Anayasa Mahkemesi Baflkan çok talihsiz, gladyoyu, paralel devleti Türkiye devletinin içine, yarg ya, polise, askerin içine yuvalanm fl F örgütünü savunan bir konuflma yapt. Bu Anayasa laflarla, Hrant n öldürülmesi gibi ölüm korkutmas yla; k sacaergenekoncu- Kemalist kafayla Ermeni konusuna bak lmaz. Bediüzzaman n buyurdu u gibi, ak l, tan flma ve yard mlaflmay esas alan müsbet milliyetle, ekonomik kalk nmayla ve adaletle bakarsak bu konu o zaman çözülebilir. 7) Bediüzzaman a göre, cehalet, fakirlik ve husumet Osmanl y ve Osmanl toplumunu y kan en önemli etkenlerdendir. flte Ermenileri bize düflman eden iflte o ak ls z yönetimlerin yanl fl politikalar d r ki, zenginleri cahil, bürokrasisi fakir ve düflmanl k duygular n körükleyerek kolay yöneteceklerini sanan sadik-i ahmaklar n politikalar d r. O zaman yap lmas gereken nedir? Cehaleti ortadan kald rmak, fakirli i yenip ekonomik güç olmak ve hangi millet olursa olsun flefkatli sinemizde onlara yer açmakt r. Bir önceki neden-sonuççözüm önerisinde de sözü edildi i gibi, tüm bu tedbirleri adalet ile taçland rmakt r. SONUÇ: Görüldü ü gibi, Bediüzzaman Hazretlerinin Ermeni meselesindeki yaklafl m aç k ve fleffaft r: O ne rkç l esas alan kuru bir Ermeni düflmanl, ne de hümanizma yaklafl m n sergileyen zelil dostluk yaklafl m sunmaktad r bizlere. O vazife itibariyle, tüm insanl kucaklayan flefkat ve merhametiyle Ermenilerle de kurulacak bir izzetli dostluk taraftar d r.hatta öyle bir dostluk kurulmal ki, baflka parmaklar onlar kullanamamal Özetin özeti: Onun önerisi tek kelime ile izzetli dostluktur. Fakat mütezellilâne de il, belki izzet-i milliyeyi muhâfaza ederek, musâlaha elini uzatmakt r. Çünkü onlar muâhidtirler. Dostluk her zaman düflmanl ktan üstündür. Dostluklar baki, düflmanl klar ârizidir. Dostluk eli, düflmanl k yumru unu açar. Aslah tarik musalahad r. Mutlu etmeyen Gezi itiraf! yanl fl bir tak m tutumlar nedeniyle, görevlerin çad rlar yakma gibi kullanm fl oldu u enstrümanlar nedeniyle toplumda bir tepkiye ve bu tepkide farkl guruplar taraf ndan kullan lmas suretiyle ülke geneline yay lan fliddet hareketine do ru evrilmifltir. Mutlu, Gezi olaylar sürecinde gençlerle yap lan diyaloga da de inerek, Gençlerle yap lan diyalog ve sohbetlerde ki tutum, bafllang çta gösterilebilmifl olsayd belki çok daha iyi sonuçlar alabilmek ve tatmin edebilmek mümkündü. Vakan n ne oldu unu iyi izah edebilirdik. Diyalo un önemli oldu unu biliyoruz. Bundan sonraki bütün hadiselerde de çok canl, çok dinamik olabilmek gerekir diye konufltu. Perinçek ten Haflim K l ç a a r itham Mahkemesi Baflkanl ile ba daflan bir konuflma de il. Anayasal kurumlar de il devletin içine yuvalanm fl suç örgütlerini savunan bir konuflma. Suç örgütünün mensuplar n savunan bir konuflma. O konuflma o eski düflünceleriyle uyumlu olabilir ama bizim cumhuriyetimizin Anayasa Mahkemesi ne yak flan bir konuflma de ildir." Perincek, cumhurbaflkanl seçimine de inip, CHP, MHP ile ortak hareket edeceklerini belirterek, "Çankaya, tekrar Atatürk un Çankaya s olacak. Bunun için biz flçi Partisi olarak bir aday göstermeyi do ru bulmuyoruz. Cumhuriyetin bütün kuvvetlerini, yurtseverleri Çankaya ya Atatürk ün koltu una yak flan bir cumhurbaflkan seçmek için beraberli e ça r yoruz. Bizim P olarak CHP, MHP ve di er cumhuriyet kuvvetleri ve vatansever güçlerle birlikte bir aday Taha KIVANÇ Kimse k zmas n, kendimi yazd m... Yol arkadafllar n n birbirine düflüp kavga etmesi gürültülü oluyor... E er birbirine düflenler siyaseti u rafl belleyenlerden iseler etraf kan gölüne de dönebiliyor... Kavga edenler üstelik sa kesimden veya slâmi kimlikli iseler, dökülen kana göz, ç kan gürültüye kulak dayanm yor... Çok erken ö rendi im bir gerçekliktir bu... Rahmetli Necmettin Erbakan ba ms z milletvekili seçilip (1969) bir parti kurmaya karar verdi- inde, gitti i her yerde kendisine hep ayn sorunun soruldu unu biliyorum: Siyasi kadronuz olabilecek kimler var ki, parti kurmaya kalk fl yorsunuz... Verdi i cevap sonradan baflka isimlerle de renklendi, ama ben ilk elde telâffuz etti ini buraya yazay m: zmir de TÜ mezunu genç bir mühendis var; onu bir tan san z, böyle bir soruyla karfl - ma ç kmazs n z... Nitekim, girilen ilk seçimde, kazanabilece i komflu ilden aday gösterip MSP milletvekili olarak Meclis e de soktu o genç mühendisi... Genç mühendisin de ideal dava adam Necmettin Erbakan d. Milletvekili olmak fazla önemli de ildi onun için; sadece Erbakan a yak n olmak için bir vesileydi siyaset... Ankara ya kofla kofla gitmifl, seçim çevresinden kendisini ziyarete gelenlere, her f rsatta, Erbakan Hoca uzaktan tan d mdan da büyük adamm fl diye özetleyebilece im takdirlerini aktarmaktan geri durmam flt. Dört y l sonra Erbakan n can n ac tacak biçimde MSP den teker teker kopanlar aras nda ilk s ray o genç mühendis iflgal ediyordu. Osman Bölükbafl n n flahs nda kendisine yeni bir rol model buldu unu eski dostlar ndan saklayacak; daha sonra, Erbakan sevenlerinin gözünden düflürmeyi amaçlayan bir de kitap yazacakt o genç mühendis... Siyaset tarihiyle ilgili kitaplardan okudu um eski bir parçalanma olay n o s ralarda hat rlam flt m: DP kurucular aras nda sonralar yaflanan so- uklu un farkl partiler do urmas s ras nda, Celal Bayar tercihiniadnan Menderes ten yana kullanmasayd pek çoklar n n baflbakan aday olan edebiyat profesörü, yürek yaralay c aç klamalar yla di erlerini sollam flt... Birbirine çok yak n insanlar, araya kara kedi girince, en amans z has m haline dönüflebiliyorlar... Kar -koca, ortak iflsahibi kardefller birbirinden kavga gürültüsüz kopam yor bizde. Koca illâ kar - s n öldürecek... Kad n illâ kocas n rezil edecek... Eski ortak kardefller, di eri iflâs etmeden huzur bulamayacak... Eh, tabii iflin içinde siyasi yol arkadafll varsa, araya bir de medya giriyor... Bire bin katan, dün yazd n bugün sürdürmesi gerekmeyen medya... Sonradan has m olarak görüp yerin dibine bat rd kifli için yak n geçmiflte yazd yüzlerce övgü haberini, yorumunu hat rlamas gerekmeyen medya... Ak Parti nin ilk çekirdek kurucu kadrosundan olup da bugün tek kiflilik orduya dönüflmüfl, en ac mas z tahrip gücü olarak zaman zaman devreye giren siyasetçi de belle imin aynas ndan bana Gel, gel ediyor... Kulaklar m hizas nda edilmifl onca övücü söz, gözlerimin önünde sergilenmifl dostluk manzaralar ; yerlerini kimi yergi kimi karalama hamlelerine b rakm fl... Ne zaman Ak Parti yi ve liderlerini yerin dibine bat rmak gerekse kap s ilk çal nan kifli flimdilerde o... Son aylarda bütün Türkiye nin sessizce tan kl k etti i çat flma sanki farkl m? Siyasi iktidar n lideriyle mutlu ve verimli bir iliflki yaflad bilinen, her gezisine ça r l p baflköflede misafir edilen, kendilerine evsahibi muamelesi yap lan bir kadronun yaflay p yaflatt klar n unutmufl de ilim elbette... Bahaneleri biliyorum, oca devirmenin gerçek sebebini tahmin de edebiliyorum, ama bu denli bir husumetin nas l becerilebildi ini anlamakta yine de zorlan yorum. Ac kahvenin k rk y l hat r olur bizim gelene- imizde; birbirine iki parmak gibi yak n duranlar aras nda hat r n yok olmas için k rk saat yetiyor... Geçmifl iyilikler, güzellikler bir ç rp da unutuluyor; tek olay yüzünden az l düflman haline dönüflebiliyor insanlar m z... Birdenbire... Müsamaha bu denli k sa sigortaya ba l olmamal Nisan 2014 Star göstermemiz gerekiyor" dedi. P Genel Baflkan Perinçek, 1 May s ta zmir Gündo du Meydan nda olaca n belirterek, flöyle konufltu: "1 May s ta Türk bayra alt nday z. stiklal Marfl ile 1 May s yapaca z. flçi s n f yla beraberiz. 1 May s ta zmir de Gündo du Meydan nday z. 1 May s ta Türk bayra stanbul da Kad köy de, Ankara da Tando an Meydan nda. Taksim de flunu görüyoruz; Apo posterleri aç laca n flimdiden ilan ediyorlar. PKK Taksim de olaca n BDP Taksim de olaca n söylüyor. Birtak m bafl bozuk gruplar oralarda tertip kokan haz rl klar içindeler. flçi s n f Taksim de de il, flçi s n f Kad köy de. Turuncu kuvvetler, küresel merkezler taraf ndan yönlendirilen turuncu kuvvetler Taksim de, halk m z uyar yoruz. Herkesi iflçilerin emekçilerin ve Türk bayra n n oldu u yerlere ça r yoruz."

13 13 TURIZM Sevgi ACAR 29 Nisan 2014 Sal Safranbolu da hedef 300 bin turist KARABÜK - Y l n ilk çeyre inde yaklafl k 50 bin turistin konaklad tarihi konaklar yla ünlü Safranbolu ilçesinde, y l sonuna kadar 300 bine ulafl lmas bekleniyor. Safranbolu Belediye Baflkan Necdet Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin Osmanl döneminden kalan han, hamam, cami, çeflme ve köprü, an t eserleri, kanyon ve ma ara gibi eflsiz güzellikleri bar nd rd n söyledi. lçenin üç katl, 6-8 odal, estetik evleriyle turistlere zamanda yolculuk imkan sundu unu belirten Aksoy, UNESCO taraf ndan dünyada en iyi korunan ilk 20 kent aras nda gösterilen Safranbolu ya, y l n ilk üç ay nda yaklafl k 50 bin turist geldi ini ve y l sonu hedefinin 300 bin turist oldu unu dile getirdi. Aksoy, sözlerini flöyle tamamlad : 18. ve 19. yüzy l ile 20. yüzy l bafllar nda infla edilmifl konaklardan dönüfltürülen yaklafl k 4 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda doluluk oran çok iyi. Günübirlik turistlerle bu y l yaklafl k 900 bin turisti a rlamay hedefliyoruz. 3 bin y ll k geçmifle sahip ilçemizde 4 mevsim turizm sezonu devam ediyor. UNESCO nun Dünya Miras Kentleri Listesi nde bulunan ilçemizdeki çok say da uygarl n kültürel birikimi turistlerin ilgisini çekiyor. Yerli turistlerin yan s ra Tayvan, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen turistlerin adeta ak n na u ruyor. (AA) Aflç ve garson adaylar Çince ö reniyor ADANA - VOLKAN KAfi K - Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde ngilizce ve Rusça'n n yan s ra Çince e itim de alan ö renciler, turizm sektörüne nitelikli ara eleman olarak yetifliyor. Hizmet sektöründe önde gelen ve ülke ekonomisini kalk nd racak döviz girdisinde önemli paya sahip turizm sektörüne ara eleman yetifltiren Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, Yiyecek çecek Hizmetleri Çince Bölümü'nde 134, Rusça Bölümü'nde 156, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ngilizce Bölümü'nde 152 ö renci e itim görüyor. Çince konuflma ve yazman n yan s ra mesleki terimlerle ilgili e itim de alan ö rencilere, yiyecek ve içecek adlar, restoranda müflteri karfl lanmas, isteklere nas l cevap verilece i gibi konular da ö retiliyor. Ö renciler, Milli E itim Bakanl Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü ile imzalanan protokol kapsam nda Çince'yi Uluslararas Yayg nlaflt rma Ofisi öncülü ünde bu ülkede de e itim görüyor. Okulda teorik e itim alan ö renciler, okulun uygulama otelinde de sektöre ön haz rl k e itiminden geçtikten sonra turizm bölgelerinde 9 ay staj görüyor. Sektöre adaptasyonlar n tamamlayan ö renciler, mezun olduktan sonra baflta staj gördükleri yer olmak üzere sektörde çal flmaya bafll yor. Çince ö retmeni Kübra Üstüntafl, AA muhabirine, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu unu ve bir y l Tayvan'da dil e itimi ald n söyledi. (AA) EFLATUNPINAR KAYA ANITI, UNESCO Kal c Listesi peflinde KONYA - MÜM N ALTAfi - l Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ç pan, AA muhabirine yapt aç klamada, Dünya Miras Merkezince gerçeklefltirilen de erlendirme toplant s sonucunda Türkiye'den 13 alan n geçici listeye al nd n an msatt. Müstakil olarak Konya'dan Eflatunp nar Kaya An t 'n n, genel olarak ise Konya'da bulunan Anadolu Selçuklu Medreseleri'nin listeye girdi ini ifade eden Ç pan, bu durumun memnuniyet verici oldu unu dile getirdi. Eflatunp nar Kaya An t gibi müstesna bir eserin listeye al nmas n n çok önemli oldu unu vurgulayan Ç pan, an t n bulundu u alandaki çal flmalara devam edeceklerini anlatt. Ç pan, bölgede geçen y l çevre düzenleme çal flmas yapt klar n belirterek, flöyle konufltu: "An t n çevresindeki alanla ilgili kamulaflt rma çal flmas devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki 2 hafta içinde çal flma sonuçlanacak. lgili komisyonlar kuruldu, görüflmeler sa land. Kamulaflt rma çal flmas tamamland ktan sonra daha genifl ölçekte bir projeyi haz rlay p hayata geçirece iz." An t ve çevresinin tarihi aç dan çok önemli oldu una dikkati çeken Ç pan, bugüne kadar hem p nar n kendisi hem de havuzun iyi say labilecek derecede korundu unu kaydetti. 30 y l öncesine kadar bir tak m kaz çal flmalar gerçeklefltirildi ini bildiren Ç pan, flöyle devam etti: "Geçen y l nitelikli bir proje uyguland. Uygulaman n üzerinden 1 y l geçince mevsim flartlar nedeniyle etrafta ç kan otlar, ziyaretçilerin b rakt at klar ve havuzun yosun tutmas yla çal flmalar geriye gidiyor. Kamulaflt rma çal flmas n n ard ndan bölgeye kal c güvenlik eleman konulacak. Ziyarete gelen yerli ve yabanc turistlere rehberlik edilecek. Ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlar n karfl layacaklar alanlar oluflturulacak." Bu alanlar n aday listede yer almas yla farkl bir sürecin bafllad na iflaret eden Ç pan, "Bu eserler flüphesiz zaman gelince kal c listede yerini alacakt r. Önemli olan süreci iyi takip etmek ve alanlardaki çal flmalar n takipçisi olmak" dedi. EFLATUN KAYA ANITI Sad khac beldesine 4 kilometre mesafedeki Eflatunp nar Hitit An t, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren son 13 alandan biri olan, Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya taraf ndan Beyflehir ilçesinde yapt r lan Eflatunp nar Kaya An t 'nda hedef, dünya miraslar kal c listesine girmek. MÖ 1200 y llar nda Geç Hitit döneminde Kral 4. Tutalya taraf ndan yapt r ld y l ndan bu yana 3,5 metre yüksekli inde bilinen yap n n, Konya Müze Müdürlü ü taraf ndan ve y llar nda yap lan kaz lar sonucu 7 metre yüksekli inde oldu u belirlenmiflti. An ta ba lant l olarak yap lan 30 metreye 34 metre boyutlar nda kutsal havuzun da bulundu u ortaya ç kar lm flt. An t n cephesinde ise 19 tafl blok üzerinde çeflitli figürler yer al yor. (AA) "Türkiye turizmde önemli destinasyon haline geldi" ZM R - Ege Turistik flletmeler ve Konaklamalar Birli i (ET K) Baflkan ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baflkan Yard mc s Mehmet fller, Türkiye'nin turizmde dünyada klasikleflmifl bir destinasyon merkezi haline geldi ini söyledi. ET K Yönetim Kurulu üyelerinin kat l m yla "Türkiye ve zmir turizmi 2014 beklentileri" konulu bas n toplant s düzenleyen fller, turizmde Türkiye'nin k r lganl k efli ini aflt n ve her y l çift haneli büyümeye bafllad n belirtti. Erken rezervasyonlara 2014 y l na çok iyi bafllad klar n, yerel seçim atmosferi ve Türkiye'nin bulundu u co rafyada yaflanan bir tak m konjonktürel olaylar n yavafllamaya sebep oldu unu belirten Mehmet fller, "Bu yavafllama olurken spanya ve Yunanistan 2013 y l n ilk üç ay na göre 2014 y l ilk 3 ay nda ata a kalkt. Yapt tan t mlarla ve fiyat avantajlar yla bu ay itibariyle alm fl oldu u rezervasyonlarda Türkiye'yi geçmifl bulunuyor" dedi. Kuzey Afrika ülkelerinden sadece Tunus'in geçen y la göre daha iyi durumda gözüktü ünü anlatan fller, bu co rafyada en kötü durumda olan ülkenin ise M s r oldu unu ifade etti. Türkiye için önemli pazarlardan biri olan Ukrayna'daki iç kar fl kl n olumsuz etkisinin Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT) ülkeleriyle giderildi ini belirten fller, "BDT ülkeleri, Avrupa Birli i ile vize sorunu sebebiyle Türkiye'ye dönüfl yapt. srail ve ranl turistin Türkiye'ye olan ilgisinin artmas, spanya ve Yunanistan' n ata ndan do an aç m z kapatacak. 2014'ün ilk 6 ay nda 2013'e yak n rakamlar olaca n, ancak sezon sonuna kadar toparlanmalarla birlikte y l yine art art flla kapataca m z öngörüyoruz" fleklinde konufltu. Turizm sektörünün 2023 y l hedefinin dünyada ilk 5 ülke aras nda bulunmak oldu unu kaydeden fller, ülke potansiyelinin iyi de erlendirilmesi durumunda hedefin kolayl kla yakalanabilece ini dile getirdi. Türkiye'nin turizmde dünyada klasikleflmifl bir destinasyon merkezi haline geldi ini ve bulundu u co rafyada yerini doldurabilecek bir ülke olmad n savunan fller, flunlar söyledi: "Türkiye'yi haritadan ç kartal m bu potansiyeli günümüz itibariyle de erlendirilecek fiyatkalite, fayda-maliyet analiz makas nda buraya gelebilecek baflka bir aktör yoktur. Türkiye art k turizmde k r lganl k efli ini aflm fl, her sene çift hanelere do ru büyüyen, co rafyada önemli rol alm fl ülkelerden biri haline gelmifltir. Böyle olmas na ra men rehavet içinde olmamak gerekiyor." (AA) TUR ZMDE ZM R N YER Türkiye turizminde zmir'in önemli bir yerinin bulundu unu belirten fller, zmir'in stanbul ve Antalya'dan sonra 3. merkez olabilecek potansiyele sahip oldu unu söyledi. zmir'in ihmal edilmesine ra men y lda ortalama 1,5 milyon turisti a rlad n, pazardan ald pay n yüzde 5 oldu unu dile getiren fller, flöyle devam etti: " zmir, kruvaziyer yolcu pazar ndan yüzde 35 pay al yor. zmir'de turizm ihracat n yüzde 75'i kadar üretim yap yor. Bu flehirde biz turizmciler de var. Ülkeye ve flehre yapt m z kakt kadar pay almak istiyoruz. Bu flehirde sanayici, esnaf varsa medikalle u raflanlar varsa bizler de en az onlar n ald kadar pay al p flehrin dinamikleri içerisinde hak etti imiz yeri almak istiyoruz." (AA)

14 14 SPOR Şenol GÜNÜÇ 29 Nisan 2014 Salı Şampiyon Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe, 0-0 sonuçlanan Çaykur Rizespor maçının ardından statta kutlama yaptı. İSTANBUL - Maçın ardından sahada şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcular, bir süre sonra şampiyonluk için hazırlanan tişörtleri giymek için soyunma odasına gitti. Futbolcular içeri girdikten sonra statta ışıklar söndürüldü. Statta ışık ve lazer gösterileri yapılırken, sarı-lacivertli taraftarlar da cep telefonlarının ışıklarıyla tribünlerde güzel görüntüler oluşturdu. Fenerbahçeli futbolcular, şampiyonluk için hazırlanan tişörtlerini giydikten sonra yeniden sahaya çıktı. Tek tek anons edilen futbolcular ve teknik heyet, Fenerbahçeli bayraklarla oluşturulan koridordan geçerek, saha ortasına geldi. Saha ortasında statta çalınan şarkılar eşliğinde oynayarak şampiyonluğu kutlayan futbolcular, tribünlere giderek taraftarlara güller attı. Fenerbahçeli futbolculardan Emenike, Sow ve Webo, ellerinde bayraklarla sahada koşarak, tribünleri dolaştı. Fenerbahçeli futbolcular, sahadaki kutlamalar sırasında takım arkadaşları Alper Potuk'un saçından bir bölüm kestiler. Mehmet Topuz'un önderliğinde ellerine makas alan futbolcular, Alper'in saçından biraz kesip, basın mensuplarına poz verdi. Alper'in, şampiyon olmaları halinde saçını kestirmek için takım arkadaşlarına söz verdiği öğrenildi. Futbolcular sahada yaptıkları kısa kutlamanın ardından yeniden soyunma odasına gitti. Maçın ardından tribünden ayrılmayan kadın ve çocuk taraftarlar, futbolcular yeniden sahaya girerken "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor" diye tezahürat yaptı. Futbolcular sahada oynarken, kadın ve çocuk taraftarlar da tribünlerde eşlik etti. Stat dışında da havai fişekler atıldı. Öte yandan, futbolcuların giydiği şampiyonluk için özel hazırlanan tişörtlerin önünde "Mayıslar sizin olsun, biz Nisan'da şampiyonuz" yazısı arkasında şampiyonluk sayısını belirten "19" rakamı yer aldı. Şampiyonluğu Aziz Yıldırım a hediye ettiler İSTANBUL (AA) Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de milli kaleci Volkan Demirel, şampiyonluğu kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a hediye ettiklerini söyledi. Maçtan sonra yayıncı kuruluş Lig TV'ye açıklamada bulunan tecrübeli kaleci, büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Bu şampiyonluğumuz bu senenin şampiyonluğu değil. Biz 3 Temmuz'dan beri bugün için uğraşıyoruz. Çok zorluklar çektik. Buna rağmen arkadaşlarımı kutluyorum, bu sezon ellerinden geleni yaptılar" dedi. Volkan Demirel, şampiyonlukta en büyük payın Aziz Yıldırım'ın olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "İnsan ömrü o kadar kıymetli ki bizler futbolcular olarak bazen kamplarda bile sıkılıyoruz. Ama başkanımız bizim için hapis yattı. Bizim için belki ilerleyen zamanda bir daha hapis yatacak. Biz her zaman onun yanındayız, ne olursa olsun. Futbolcular olarak biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ben bu şampiyonluğu Aziz Yıldırım'a hediye ediyorum. Sayın Aziz Yıldırım bu şampiyonluk için çok uğraşmıştır. En büyük pay da onundur." Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow, şampiyonluk nedeniyle çok mutlu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu: "Allah'a şükür şampiyon olduk. Fenerbahçe'de şampiyon olmak benim için çok büyük mutluluk. Çünkü iki yıldır buradayım ve ilk defa Fenerbahçe forması altında şampiyonluk yaşıyorum. Benim için çok büyük bir gurur. Gerçekten zorlu bir sezon geçirdik. Bu sezon ağladığım anlar oldu ama bu tamamen formam içindi, Fenerbahçe içindi. Kulübüme daha çok şey verebilmek içindi o gözyaşlarım. Böyle bir sezonun sonunda şampiyon olmak mutluluk verici oldu. Çünkü kolay olmadı." Sarı-lacivertli futbolcu Bekir İrtegün de çok sıkıntı çektiklerini dile getirerek, "Bu sene de diğer seneler kadar temiz bir şampiyonluk elde ettik. Belki çok rahat götürdük ama bu anı yaşamak inanılmaz bir duygu. Ben buradan tüm taraftarlarımıza, biber gazı yiyen, çile çeken herkese armağan ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Pierre Webo ise şampiyonluk dolayısıyla çok mutlu olduklarını vurgulayarak, başkan Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için her zaman mücadele ettiğini, şampiyonlukta da önemli pay sahibi olduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de sezonunun bitimine 3 hafta kala elde ettiği şampiyonluk taraftarını sevince boğdu. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle tribünlerde sadece kadınların ve çocukların izleyebildiği Çaykur Rizespor mücadelesini televizyondan takip eden taraftarlar, sarı-lacivertli takımın 0-0 berabere kalarak, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sokaklara döküldü. Bağdat Caddesi başta olmak üzere Taksim ve şehrin çok sayıda semtinde taraftarlar kutlamalar yapıyor. "Fenerbahçelilerin kalesi" olarak bilinen, boydan boya sarılacivert bayraklarla süslenen Bağdat Caddesi kutlamaların merkezi oldu. Şampiyonluk şarkıları söyleyen, meşaleler yakan, araçlarıyla konvoylar yapan taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu doyasıya kutluyor. (AA) F.Bahçe erken şampiyonluk rekorunu yineledi İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, bitime 3 maç kala sezonu şampiyonluğunu garantileyerek erken şampiyonluk rekorunu yineledi. Lig tarihinde ve sezonlarında bitime 3 maç kala şampiyon olmayı garantileyen sarılacivertli ekip, bu akşamki sonuçla da yıllar sonra aynı performansa imza attı. "Sarı Kanaryalar" bundan önceki 18 şampiyonluğun 5'ini son hafta maçlarında elde etti. 12 sezonda işi son haftaya bırakmayan sarı-lacivertliler, ligin ilk sezonu 1959'da finalde iki maç sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Fenerbahçe, lig tarihinde iki kez bitime 3 maç kala, bir kez 2 maç kala, dokuz kez de 1 maç kala şampiyonlukları garantilemişti. Ligin 30. haftasında Beşiktaş derbisinde rekoru 4 maça taşıma fırsatını kaçıran sarı-lacivertliler, kendi sahasındaki mücadelede şampiyonluğu elde etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Süper Lig'de kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı. Teknik adamlık yaşamında ilk kez bu sezon "Üç Büyükler"den birini çalıştıran Yanal, tecrübesini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırdı sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 18 yılı geride bırakan Yanal, ligde sırasıyla Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından sezonu öncesi başına geçtiği Fenerbahçe ile zafere ulaştı. Fenerbahçe, kulüp başkanı Aziz Yıldırım dönemindeki 6. şampiyonluğu elde etti. Sarı-lacivertli kulübe ilk kez sezonunun sezonunun ortasında, 15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen, başkanlık görevinde 17. sezonu geride bırakmak üzere olan Yıldırım, Süper Lig'de bugüne dek 5 şampiyonluk gördü. Fenerbahçe Yıldırım döneminde ligde bundan önce , , , ve sezonlarında şampiyonluklar elde etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun seyircisiz maçlarda kadın ve 12 yaş altı çocuk taraftar projesinin ilk kez uygulandığı Kadıköy'de, kadınlar ve çocuklarla dolu tribünler ilk kez bir şampiyonluk coşkusuna tanıklık etti sezonunun 3. haftasındaki Manisaspor mücadelesiyle ilk kez uygulanan projeye rekor düzeyde (46 bin) katılan sarı-lacivertli kadın ve çocuk taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na yine tarihi günlerinden birisini yaşattı. (AA)

15 SPOR Şenol GÜNÜÇ 29 Nisan 2014 Salı15 Torku Şekerspor bisiklet takımı bu yıl da iddialı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na son iki yılda damgasını vuran Türkiye'nin tek continental bisiklet takımı Torku Şekerspor, bu yıl da zirveyi hedefliyor. Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum KONYA - Torku Şekerspor Kulübü Onursal Başkanı ve PANKOBİRLİK Başkanı Recep Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50'ncisi yapılacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı forsu ile koşulan önemli bir turda Türk takımı ve sporcularının olmamasının düşünülemeyeceğini vurgulayan Konuk, turda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Türkiye'de bisikletin en çok kullanıldığı Konya'dan böyle bir takımın çıkmasının anlamlı olduğuna dikkati çeken Konuk, şunları kaydetti: "Medya kuruluşları futbol ve basketbola gösterdiği ilgiyi diğer branşlara göstermiyor. Obranşlara ayrılan süre maalesef bisiklet ve diğerlerine ayrılandan çok fazla. Bu tür organizasyonlara ehemmiyet verilmesini çok daha değerli buluyorum. Antalya'dan başlayacak turda, İstanbul'a kadar birçok doğa ve tarihi güzellik adeta dünyaya açılacak. Bisiklet takımımız gerçekten bisikleti sevdirdi. Artık çocuklarımız 'bizim de bir takımımız var. Uluslararası arenada biz de varız. Dereceler alabiliyorlar, biz de bu sporu yapmalıyız' demeye başladı." Konuk, takımın 2013 yılında birçok yarışta 30'a yakın derece elde ettiğini, 16 altın madalya kazandıklarını dile getirdi. Başarının adresi olmaya başladıklarını anlatan Konuk, şöyle konuştu: "Ahmet Örken, Avrupa şampiyonu. Bizim çocuğumuz, bu coğrafyada yetişti. Miraç Kal bir isim oldu. Artık bunlar artmalı. Takımımızı yeniliyoruz. Dışarıdan, profesyonel, dünya genelinde başarılı çocukları da bünyenize katıyoruz. Onların birikimlerini kendi çocuklarımıza transfer ediyoruz. Uluslararası birçok bisikletçinin takımımızda olmasını ülkemiz adına zenginlik olarak görüyoruz. Turun kaliteli geçmesi ülkemizin lehine olacak. Bu anlamda doğru bir görevi üstlenmiş olduk." Yarıştıkları her alanda birinci olmayı hedeflediklerini dile getiren Konuk, "Bundan da önemlisi centilmenlik, dayanıklılık, sürekliliktir, sürdürülebilirliktir. Hoşgörü, spor ahlakına uygun tavır ve davranışlardır. Bunu ihmal edenler var. Bunun önüne geçmek için iyi bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum" diye konuştu. Sporcuların turda artık biyolojik pasaportla yarışacaklarına işaret ederek Konuk, istismara karşı olduklarını, sporu istismar edenlerle yollarını ayırdıklarını aktardı. Atletico Madrid "devrim" peşinde... İSTANBUL (AA) İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupa mücadelesi veren Atletico Madrid, iki kulvarda da futbol dünyasının devleriyle mücadele ediyor. La Liga'da 85 puanla ilk sırada yer alan, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kalan Atletico Madrid, Avrupa'da ve ligde dev bütçeli takımlara karşı kupa yarışı veriyor. Ligde 17 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Atletico Madrid, "Devler Ligi"nde de 40 sene önce ulaştığı final başarısını tekrarlayıp kupayı ilk kez müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor. Atletico Madrid, İspanyol futbolunun iki devi Barcelona ve Real Madrid'in ligde son yıllardaki hegemonyasını kırmaya çok yakın. La Liga'nın 82 yıllık tarihinde Real Madrid 32, Barcelona 22 olmak üzere bu iki takımın toplam 54 şampiyonluğu bulunuyor. Üstelik iki kulüp, son 9 sezondur La Liga'da şampiyonluğu kimseye kaptırmadı. Ligde 9 kez mutlu sona ulaşan Atletico Madrid, son şampiyonluğunu sezonunda yaşadı. Diego Simeone'nin öğrencileri, bitime 4 hafta kala 81 puanlı Barcelona'nın ve bir maç eksiğiyle 79 puanlı Real Madrid'in önünde liderlikte yer alıyor. Real Madrid'e ikili averajda üstünlük sağlayan Atletico Madrid'e 4 haftada alacağı 3 galibiyet şampiyonluk için yeterli olacak. Atletico Madrid, ligdeki rakipleri Barcelona ve Real Madrid'e oranla takım değeri olarak bu kulüplerin çok gerisinde bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, milli futbolcu Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid, 282 milyon avroluk takım değerine sahip. Barcelona ve Real Madrid, Atletico Madrid'den iki kat fazla kadro değerine sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Kadrosunda Lionel Messi, Cesc Fabregas, Andres Iniesta ve Xavi gibi önemli oyuncuları barındıran Barcelona, 588 milyon avro takım değeriyle ön plana çıkıyor. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric ve Sergio Ramos'tan oluşan takıma, sezon başında 100 milyon avro bedelle Tottenham Hotspur'dan Gareth Bale'i de katarak transfer rekoru kıran Real Madrid, 581 milyon avroluk kadro değeriyle mücadelesini sürdürüyor. Real Madrid ve Atletico Madrid dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan Chelsea, 388 milyon avro kadro değerine sahipken, Alman devi Bayern Münih, 534 milyon avro takım değeriyle göze çarpıyor. İSTANBUL - İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'da David Moyes'un ayrılmasının ardından geçici teknik direktör olarak takımın başına getirilen Ryan Giggs, hayatının en gururlu anını yaşadığını söyledi. Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Giggs, takımının kendisine reddedilemeyecek bir teklif sunduğunu belirterek, "Ligin bitimine 4 hafta kala böyle bir görev teklifi sunuldu. 'Evet' demekte hiç tereddüt yaşamadım. Hayatımın en gururlu anı olduğunu söyleyebilirim. Bu kulüp 14 yaşından bu yana hayatımın en büyük parçasını oluşturuyor" ifadelerini kullandı. Giggs, Manchester United'ın ligde yarın sahasında Norwich City ile karşılaşacağı maçı sabırsızlıkla beklediğini kaydetti. Norwich City karşılaşması öncesi çok heyecanlı olduğunu ifade eden 40 yaşındaki teknik adam, "Mutluyum, gururluyum ve biraz da gerginim ama tıpkı oyunculuğumda olduğu gibi yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Oyuncularıma onlara güvendiğimi, neler yapabileceklerini bildiğimi ve yarın bunu göstermelerini istediğimi söyledim" şeklinde konuştu. Manchester United'daki futbolculuk döneminde 962 kez forma giyen ve 13 Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Giggs, taraftarın yüzünü yeniden güldürmek istediğini belirtti. Old Trafford'da 3 lig maçı daha oynayacaklarını hatırlatan Galli teknik adam, "Sahamızda iyi bir performans sergileyemiyoruz. Goller, ikili mücadeleler, kalabalığı canlandıracak hareketler, onları birer Manchester United oyuncusu yapan tutkuyu sahada görmek istiyorum. Kalan maçlarda pozitif performansı geri getirme amacındayım. Taraftarı yeniden gülümsetmek istiyorum. Oyuncular da benim gibi heyecanlı" diye konuştu. David Moyes'a kendisine ilk antrenörlük şansını verdiği için teşekkür eden Giggs, "Göreve geldiğinde beni yanına çağırarak teknik heyette yer almamı istediği anı asla unutmayacağım. Hala futbol oynadığım bir sırada antrenörlük yapma fırsatını vermesi beni mutlu etti. David'e bu yüzden teşekkür etmeliyim" değerlendirmesinde bulundu. Premier Lig'de 34 maç sonunda 57 puan toplayabilen Manchester United, 7. sırada yer alıyor. Giggs yönetimindeki "Kırmızı Şeytanlar", Norwich City, Sunderland ve Hull City'yi konuk ettikten sonra deplasmanda Southampton ile oynayacağı maçla sezonu noktalayacak. (AA)

16 Hiroflima da zaman n durdu u 29 Nisan 2014 Sal Yasemin AYDO DU Dünyada ilk atom bombas n n at ld Hiroflima'da, patlaman n üzerinden 69 y l geçse de felaketin izleri hala duruyor. An lar taze tutmak için atom bombas n n izleri Hiroflimal lar taraf ndan muhafaza ediliyor ve atom bombas müzesinde sergileniyor. Müzede, patlaman n fliddetiyle ortaya ç kan s cakl ktan mütevellit eriyen demir, çelik parçalar, flifle ve porselenler ile radyasyonun etkisine maruz kalm fl her unsur teflhir ediliyor. an n kan tlar hala duruyor NEDEN H ROfi MA II. Dünya Savafl 'nda Japon Deniz Kuvvetlerinin en önemli üslerinden biri olan Hiroflima, zaman n n torpido üretim merkezi olarak da biliniyor. Ancak kentin vurulma nedeninin sadece bununla s n rl olmad, di er bir kriterin ise kentin deniz k y s ve etraf n n da larla çevrili olmas gösteriliyor. Dünya için bir ilk olan atom bombas n n tesirinin o dönemde da l k, ova ve deniz gibi üç ayr topografik yap da daha iyi gözlemlenebilece i düflünülüyor. ABD'li pilotlara hedefleri vurmadan önce ç plak gözle görmeleri talimat veriliyor. Kentin üzerinde bulutlu bir hava olmad için de ABD'nin B-29 tipi uça, "little boy" adl bombay sabah saatlerinde Hiroflima semalar na b rak yor. Atom bombas n n Hiroflima semalar nda patlad ilk anda 70 bin kifli hayat n kaybetmifl, iki ila dört ay aras nda ise 200 bine yak n kifli yaflam n yitirmiflti. zleyen aylar ve senelerde radyasyona ba l hastal klardan bölgede ölümler devam etmiflti. H ROfi MA/PEK N - Ali hsan Çam - Dünyada ilk atom bombas n n at ld Hiroflima'da, patlaman n üzerinden 69 y l geçse de felaketin izleri hala duruyor. ABD'nin 6 A ustos 1945 sabah saat 08:15'te Japonya'n n Hiroflima kentine atom bombas n atmas yla dev bir kent yerle bir oldu. Yüzbinlerce kiflinin birkaç ay içinde ölümüne neden olan bomba, savafl ve kitle imha silahlar n n neler yapabilece ini gözler önüne serdi. Atom bombas n n verdi i tahribattan sonra ayakta kalan nadir yap lardan, felaketin en büyük simgesi "Genbaku Dome", eski ad yla Hiroflima Sanayi Teflvik Merkezi, hala muhafaza ediliyor. Bomban n 600 metre üzerinde patlamas nedeniyle oluflan y k m dalgas ndan k smen etkilenen Genbaku Dome, felaketin en az zarar verdi i yap olarak dikkati çekiyor. Kubbe'nin önündeki tafl lahitte "Ruhlar teskin etme" anlam na gelen Japonca " rei" ifadesi yer al yor ve an t ziyaret edenler bu lahidin önüne ölülerin ruhlar için su, çeflitli meyveler ve çiçekler b rak yor. Kitle imha silahlar n n ac mas zl n her gün hat rlatan bu yap n n birkaç metre ötesindeki bir sokakta ise bomban n gerçek merkez üssünü gösteren küçük bir an t bulunuyor. Genelde yerli halk taraf ndan bilinen bu küçük an t n, merkez üssün tam alt nda oldu u, üzerindeki Japonca karakterler okundu unda anlafl l yor. Felakette hayat n kaybedenlerin an s na yap lm fl bu an t, yerel halk aras nda "Hareketsiz ruhlara sayg yeri" olarak biliniyor. ZAMANIN DURDU U AN Atom bombas kurbanlar an s na yap lan parkta ise büyük bir an t bulunuyor. Bu an t n alt k sm nda hayat n kaybedenlerin isimleri yer al rken, üzerindeki kitabede "Huzur içinde uyuyun. Ayn hata bir daha tekrarlanmayacak" ifadeleri yer al yor. An lar taze tutmak için atom bombas n n izleri Hiroflimal lar taraf ndan muhafaza ediliyor ve atom bombas müzesinde sergileniyor. Müzede, patlaman n fliddetiyle ortaya ç kan s cakl ktan mütevellit eriyen demir, çelik parçalar, flifle ve porselenler ile radyasyonun etkisine maruz kalm fl her unsur teflhir ediliyor. Müzedeki en çarp c parça ise patlama an nda durmufl köstekli bir saat olurken, ABD'nin att atom bombas "little boy"un replikas da sergileniyor. JAPONLAR, H ROfi MA FELAKET N HERKES N KEND GÖZÜYLE GÖRMES N ST YOR Atom bombas n n nelere sebep olabilece ini dünyan n kendi gözleriyle görmesini isteyen Japonlar, her y l yap lan etkinliklerde, yabanc liderler baflta olmak üzere herkesi bu kente davet ederek y k m anlatmak istiyor. Atom bombas n n canl tan klar da felaketin boyutlar n hala ulusal ve uluslararas her platformda dile getiriyor. Atom bombas at ld nda sekiz yafl nda olan Keiko Obuya adl kad n, bomban n düfltü ü an anlat rken hala duygulan yor. Keiko, o sabah bomban n patlad kent merkezindeki okuluna babas n n izin vermemesi nedeniyle gitmedi ini anlat yor. Bomba düfltükten sonra parlak bir fl n flehir merkezinden yay ld n aktaran Keiko, patlaman n ard ndan dev bir mantar bulutu gördü ünü söylüyor. Keiko, birçok yak n n n bomba nedeniyle hayat n kaybetti ini, o günlerden akl nda kalan en çarp c unsurun ise "siyah ya mur" oldu unu belirtiyor. Keiko, kat ld etkinliklerde insanlar Hiroflima'ya davet ederek, sözlerin bu felaketin boyutlar n anlatamayaca n vurguluyor. (AA) Horon rekoru denemesine 12 bin 115 kifli kat ld ARTV N - "Turizm Haftas " dolay s yla düzenlenen flenlikte 12 bin 115 kifli ayn anda horon oynad. Vali Kemal Cirit, kurumun önünde düzenlenen etkinlikte yapt konuflmada, rekor denemesi için topland klar n söyledi. "Bugün Artvin tarihe not düflecek. Kardeflli i, samimiyeti ve coflkuyu bizlerle paylaflacak" diyen Cirit, "Folkloruyla, kültürüyle, misafirperverli iyle 'ben de var m' diyecek. Belki bu meydanlar binlerce insan üstünde tafl d ama bugün folkloru ve horonu tafl yacak. Bunun için kat lan Artvinlilere teflekkürlerimi iletiyorum" ifadesini kulland. Artvin'in gelece inin turizm ve e itimde oldu una dikkati çeken Cirit, "Artvin, el de memifl co rafyas yla turizmde alternatifi olmayan bir flehirdir. Artvin, Karagölleri, dört mevsim güzellikleri, sakl cennetini, Artvinliler ve Türkiye ile paylaflmaktad r. Artvin, 3 milli park yla Antalya ile efl de erdir" fleklinde konufltu. Cirit, rekor denemesinin tarihi bir an oldu unu kaydederek, horonla kenti Türkiye'ye tan tacaklar n dile getirdi. Acara Özerk Cumhuriyeti Halk Danslar Toplulu u'nun gösterisi, izleyenlerin be enisini kazand. Trafi e kapat lan Cumhuriyet ve nönü caddelerindeki rekor denemesine kat lacak kifliler, say larak belirlenen alana al nd. Vali Cirit'in de kat ld rekor denemesinde, yüzlerce kifli 40 dakika boyunca yirmifler davul, zurna, akordeon ve 10 tulum eflli inde horon oynad. Oyunun sonland r lmas n n ard ndan yap lan say mda 12 bin 115 kiflinin ayn anda horon tepti i belirlendi. (AA) Gezi piyanisti bu kez Ukrayna da ortaya ç kt DONETSK - stanbul'daki Gezi olaylar s ras nda Taksim'de konser veren piyanist Davide Martello, bu kez ayr l kç olaylar n sürdü ü Ukrayna'n n do u kenti Donetsk'te piyano çald. Kendisini bar fl aktivisti olarak tan tan piyanist Martello, bir arac n arkas ndaki tafl y c yla yüzlerce kiloluk piyanosunu Almanya'dan Ukrayna'n n do usuna kadar getirdi. talyan as ll Alman piyanist, "kendi ellerimle yapt m" dedi i piyanosunu Donetsk'te Rusya yanl lar nca haftalard r iflgal alt nda tutulan valilik binas önüne indirdi. Bir bisiklet sayesinde de çekebildi i tekerlekli bir düzenek üzerindeki piyanosunu çalan Martello, çevredekilerin flaflk n bak fllar aras nda müzi iyle bar fl mesaj verdi. "Sadece bar fl için buraya geldim" diyen Martello, ne Rusya ne de Ukrayna yanl s oldu unu, gerilimin bitmesine yard mc olmak amac n tafl d n anlatt. Martello, Almanya d fl nda stanbul'un ard ndan ikinci kez konser verdi ini söyledi. Almanya'n n çeflitli kentlerinde sokak konserleri düzenleyen piyanist Martello, daha önce Gezi olaylar s ras nda stanbul'da Taksim meydan nda da piyano çalm flt. Ukrayna'n n do usunda Rusya yanl lar, nisan bafl ndan bu yana hükümet binalar n iflgal ederek bölgenin gelece i hakk nda referandum yap lmas n talep ediyor. (AA) Foto raf n Dili

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı