EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ"

Transkript

1 *Aydın BEDİRHAN EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ Bu makalemizde aile polisliği ile tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun un bir sentezlemesi yapılmaya çalışılacak ve kurulması kaçınılmaz hale gelen aile polisliğine geçiş önerilecektir. Makalemize aile polisliğiyle ilgili akademik geçmişimden bahsederek başlamak istiyorum.1997 yılında kabul edilen Polis Halkla İlişkilerin Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi 1 isimli tezimde Community Policing yani halka dönük polislik, günümüz tabiri ile toplum destekli polislik felsefesi kapsamında aile polisliği modelini dile getirmiştim.komiser idim.tezim yeni bitmiş doktorayı kazanmıştım.doktora konum belli idi:suçlarla MÜCADELEDE AİLE POLİSLİĞİ MODELİ.Bu arada konuyla ilgili birçok kaynakta toplamıştım.ne yazık ki şarka gitmem yüzünden doktorayı tamamlayamadım. Diğer taraftan,aile polisliği modeli ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinde 06.Kasım.1997 tarihinde Tulühan TEKELİOĞLU isimli gazeteci tezimi ve bu kavramı haber yaptı; Aydın Bedirhan,Türkiye'de aile polisliği modelinin oturtulması için uzun vadeli bir plan yapılması gerektiğini söylüyor. Ona göre polis, öncelikle halkın aile polislerine kolayca ulaşabileceği bir yapılanma içine girmeli. Bu program halka çok iyi anlatılmalı. Aile polisleri kendilerini broşürler aracılığıyla tanıtmalı. Bu polisler bölgede bulunan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak suçların önlenmesi için birlikte çalışmalı, beraberce çay günleri, konferans, panel ve halk toplantıları düzenlemeli. 2 Bu modeli savunurken sadece suçun önlenmesini düşünmekteydim.günümüzde toplumda kadınlara karşı işlenen şiddet suçlarının artması ve hatta ölüm boyutuna varması; yapılan bu insan hakları ihlallerine dur demeyi gerektirmiştir.bu nedenle 4320 sayılı Aileyi Koruma Kanun unun suçu önlemede yetersiz kalması ve sadece evli olan bayanları korumaya alması, evlilikdışı beraberliklerde,imam nikahlı kadına karşı suçlarda ise Aile Hukukuna göre evlilik yapmamış olmaları nedeniyle kadının korunmasına yönelik Aile Mahkemelerince birbirinden tutarsız kararlar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Aile kavramını geniş yorumlaması gibi sebepler, Yasama Organı tarafından 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun un çıkarılmasına neden olmuştur. Sözkonusu Kanun kadınların ve ailenin korunmasında ve tedbirlerin uygulamasında kolluğa denetim ve koruma yetkileri vermektedir. Öte yandan 2006 yılından günümüze Emniyet Genel Müdürlüğümüz,Toplum Destekli Polislik yapılandırması içine girmiş ve büroları kurmuştur.bu birimlerin kuruluş amacı genel çerçevede toplumun tüm katmaları ile iyi ilişkiler kurarak karşılıklı beklentileri belirlemek ve suçla mücadelede halkın desteğini sağlamaktır.tabiidir ki bu çalışmalar yapılırken diğer kurumların çalışma alanlarına girilmemelidir.bunun için kullanılacak nesnel ölçüt şu şekilde sınırlandırılmalıdır: kamusal hizmet eksikliği veya acilen hizmet verilmemesi durumunda, kamu düzeni güvenlik yönünden tehlikeye düşerse, güvenlik tedbirleri alınarak kurumlar göreve davet edilmelidir.örneğin aydınlatma lambaları patlamış bir sokakta suç işlenme olasılığı artacağı veya suçluların bu tür ortamları sevmeleri sebebiyle belediyelere durum derhal bildirmelidir.yahut kopmuş elektrik telleri,gaz kaçağı varsa, yollarda kazı yapılırken *Rüştü Ünsal PMYO 3.Sınıf Emniyet Müdürü Öğretim Görevlisi 1-BEDİRHAN,A,A.Ü.Polis Hakla İlişkilerin Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi Tezi 1997,s.42 2-Hürriyet.com.tr arşiv tarihli Aile Polisine Ne dersiniz? Haberi Tulühan TEKELİOĞLU 1

2 yeterince yol güvenliği alınmamışsa,sokak çocukları, kadına şiddet gibi toplum ve kişi güvenliğini ilgilendiren olumsuzlukların giderilmesi amaçlı kurumlar göreve davet edilebilir Zaman zaman bu sınırın dışına çıkılarak okuma yazma kampanyaları, üniversiteye hazırlık kursları, sünnet organizasyonu düzenleme, kolluğun güvenlik boyutu olmayan ve diğer kurumların görev alanına giren konulardır.bu hizmet alanlarına ilgili kurumların haberi olmadan girilmesi ve işbirliği yapılmaması, kurumlar arası gereksiz tatsızlıklara ve o kurumun görev alanına girme olarak algılanacaktır.ancak bu tip çalışmalara suçla ilgili bilinçlendirme faaliyeti olduğunda dahil olunmalıdır.suçun kriminolojik araştırması yapıldıktan sonra elde olunacak suçu etkileyen sebepler, iyi analiz olunmalı ve ortaya çıkacak sonuçlar ilgili kurumlara bildirilerek işbirliği yapılmalıdır.kadına şiddet,aileye şiddette kadının ekonomik özgürlüğü olmaması nedeniyle ezilen kadının sığınma evlerine yerleştirmesi gibi. Nitekim önceden kadına şiddet ve aileiçi şiddet meselelerine sosyal boyutta eski 4320 Sayılı Kanun tedbirleriyle merhem olmaya çalışan Yasa Koyucu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu çıkararak adıgeçen kanun kapsamında aşağıda maddelerle açıklayacağımız üzere acil hallerde kolluğa koruyucu ve önleyici tedbir alma yetkisi vermiştir.bu sebeple sadece polis hukukunu ilgilendiren maddeler alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.öncelikle bu kanunun amacını tahlil ederek konuya girmek yasanın kolluk tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yasanın amaç ve kapsamı aşağıdaki gibidir: Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır. b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir. c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir. ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz. Bilindiği gibi kaldırılan 4320 sayılı Aile Koruma Kanun Türk Medeni Kanunu Aile Hukukuna ilişkin aile kavramını ele almakta ve aile hukuku çerçevesinde kararlara imza atarak birçok sorunlara neden olmaktaydı.imam nikahlı bayanları korumamakta,resmi nikah olmadan evliymiş gibi yaşayan bayanları karşı şiddet önlemede yetersiz kalmaktaydı.tek taraflı yaşanan ve kadını baskı altına alan durumlara da çözüm üretemiyordu.basından izlenen pek çok olayda bayanların bu şekilde şiddete maruz kalmaları, Yasa Koyucuyu harekete geçirmiş ve bu kanunu çıkarmıştır. Meclis,6284 sayılı kanun tanımlar kısmında ev içi şiddet kavramını kullanmış ve bu kavramda aynı haneyi paylaşmama ve aynı hanede oturan bireylerler arasındaki şiddeti tanımlayarak aile hukuku tanımlamalarının dışına çıkmış,toplumun yaşayış kültürüne uygun bir kanun yapmak suretiyle kadın ve aile içi diğer bireylere uygulanan şiddete uluslararası sözleşmelerden yola çıkarak geniş bir perspektiften bakmıştır. Tanımlar kısmında geçen ŞİDDET kavramı üzerinde durmak,türlerini bilmek gerekmektedir. Kanuna göre şiddet şu şekilde tanımlanmaktadır: Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle 2

3 sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. O halde kanun şiddeti dörde ayırmıştır. 1-Fizilsel Şiddet:Kişinin sağlığına veya vücut bütünlüğüne karşı işlenen şiddet çeşididir.genelde kişiye vurma,dövme,bir yere bağlama gibi eylemler 2-Piskolojik şiddet:fiziksel şiddet ile işlenebilen,kişinin manevi bütünlüğüne,yani omur ve şerefe veya özgürlüklerine karşı işlenebilen siddet türüdür.hakaret etme,küfür etme,küçümseme,tehdit, kişiyi izleme, çalıştığı yer karşısına geçip oturma,evinin karşısına araçla park edip bekleme gibi. 3-Cinsel Şiddet:Kişinin istemi dışında zorlanarak cinsel özgürlüğüne karşı işlenen şiddettir.tecavüz edilmesi,fuhuşa zorlanması, evli olmasına rağmen istemi dışında beraber olunması gibi. 4-Ekonomik şiddet:para ve onun gibi değerli şeylerin kişiler üzerinde o kişiyi kontrol etme,baskılama ve tehdit unsuru olarak kullanılmasıdır.eşinin veya çocukların ihtiyaçlarını karşılamamak, bayanlarla veya alkol için harcama,eşin imkanı olması halinde bile para vermemesi,eşin kazandığı paraya el koyma,ailenin geçim kaynağı olan parayı kumara yatırmak gibi. Örnekleri çeşitlendirecek olursak, aile içinde eşinizin akrabaları,annesi,babası ve hiçbir sebep yokken arkadaşları ile görüşmesinin engellenmesi, evden dışarı çıkmaması için baskı yapılması,zorla beraber olmak istenmesi,eşe vurulması,hakaret edilmesi yani onur ve şerefini etkileyen her türlü küçük düşürücü hal hareketler ve davranış ve sözler,çalışmayan eşler için temel ihtiyaçlarını karşılamama,eve almama,eşin üstüne kuma getirme,zina,zina olmasa bile sadakatsizlik boyutuna varacak beraberlikler; yani eşinizi bir başkasıyla el ele görmeniz gibi,çocukları ayağından bir yere bağlama veya onları aç susuz bırakma gibi haller şiddet kapsamına girmektedir. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi yeni kanunun getirdiği yenilik, medeni kanun aile hukuku dışındaki birlikteliklerin koruma altına alınması ve kadına yönelik tek taraflı yaşanan duygusal olaylara bağlı ısrarla takip ve rahatsız etme olaylarına da sessiz kalmayıp müdahale etmesidir.kanunda geçen eviçi şiddet kavramını, kanunun amaç kısmıyla birlikte değerlendirmek konunun daha net algılanmasını sağlayacaktır. Tanım kısmında Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti olarak tanımlanmaktadır. Kanun Amaç kısmı ise; Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir şeklindedir. Kanunun iki kısmı birlikte değerlendirildiğinde;meclis, ev içi şiddet tanımında şiddet uygulanan ile uygulayanın aynı evi paylaşma zorunluluğu olmadığını belirtmiş; diğer bir tabirle medeni kanun aile hukuku aile konutu yerine, bilinçli ev içi şiddet tanımını kullanmış ve aynı haneyi paylaşma zorunluluğu getirilmeyerek hane ve aile mensupları arasındaki şiddet yasa kapsamına almıştır.bilindiği üzere medeni kanuna göre eşler aile konutunda yaşamak ve bu konutu beraber seçmek zorundadır.kanunda ayrılık hali gibi durumlar hariç eşler aile konutunda beraber yaşamakla sorumludurlar.işte bu açıdan medeni kanun kapsamı dışında kalan boşanmış eşler ve imam nikahlı eşler veya evlilik dışı birliktelikteki kadın 3

4 bu yasa kapsamında korunacaktır.yine kanunun amacında kullanılan tek taraflı ısrarlı takip kavramı şu anki toplumun kadına bakış açısına göre kadının korunmasını düzenleyen diğer bir başka önemli husustur.ne zaman toplumsal değerler ve kadının toplumdaki statüsü değişirse o zaman uygulama da değişecektir.yani ne vakit bir kadın bir erkeği ısrarla takip eder,iş yeri önüne gidip oturur,evi karşısına aracını çekip gece gündüz izlerse o gün erkekte koruma altına alınacaktır.zira hem özel hayatı hem de seyahat özgürlüğü kısıtlanmış demektir. Israrlı takibe örnek ise Osmaniye olayıdır.bir genç, duygusal olarak kendine cevap vermeyen bir genç kızı,babasının birkaç kez savcılık ve kolluğa suç duyurusuna bulunmasına ve koruma istemesine rağmen öldürmüştür. İşte bu ve bunun gibi olaylar nedeniyle, yukarda belirtilen zararların oluşması beklenmeden kanunun verdiği yetkiye istinaden şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kişiler koruma altına alınabilecektir.ancak bunun için mutlaka bir talebin kolluğa yapılması gerekmektedir veya yine kanunda öngörülen ihbar durumunda da kolluk resen işin esasını araştırmaya geçecektir. Kolluk, gerekli tedbirleri aldıktan sonra işin gereğini tetkik edecek,mağdura yapılan hal ve hareketleri ceza kanununa göre de değerlendirecek ve konuyla ilgili ayrıca inceleme başlatacaktır.(bilindiği gibi aile düzenine karşı işlenen aileye kötü muamele suçu şikayete tabi değildir.) Yasada geçen kolluk amiri kavramına da açıklık getirmek gerekmektedir.peki hala KOLLUK AMİRİ kanun dahilinde kimdir?eğer amiri kolluğun en üstündeki kolluk amiri olarak kabul ederseniz,gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kişilerin zarar görmesine neden olursunuz,istanbul Emniyet Müdürü 13 milyonluk İstanbul da bu hususta nasıl karar alacaktır.kanımca bu amir, kanun dahilinde eğitim almış büro amiri veya şube müdürüdür.zira karakol amiri ve grup amirleri konunun daha çok adli boyutuyla ilgilenecekler,konusunda uzman aile polisi ise koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır.ancak kuruluş aşaması bitene ve yönetmelikler çıkana ve eğitimler tamamlanıncaya kadar tüm karakol grup amirleri ve karakol amirleri mağduriyetin oluşmaması için kanunda belirtilen yetkileri kullanmalıdırlar. Özetle Meclis,aile hukukunda kadına tanımlanan eş anlayışı dışına çıkarak kadın merkezli insan haklarına uygun demokratik ve şiddet olaylarına ivedilikle çözüm getiren bir yasa yapmıştır. Kanunu daha iyi algılamak için tanımlar üzerinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra kolluğa yetki ve görev veren hükümlerin incelenmesine sıra gelmiştir sayılı kanuna göre verilecek tedbirlerin, koruyucu ve önleyici tedbirler olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir..bunlara karar verme yetkisi normalde mahkeme ve mülki amire,gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da kolluğa aittir. Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları MADDE 3 (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir: a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması. ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması. 4

5 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Anılan Kanun un 3. maddesine göre Mülki Amirlere koruyucu tedbir alma yetkisi,ayrıca kolluk amirine de maddenin 2.fıkrasına göre gecikmesinde sakınca bulunan halde ve kanunda sayılan durumlarda tedbir alma yetkisi verilmiştir.aynı maddenin 1.fıkrası a ve ç bendleri, kolluğa tedbir alma yetkisi verirken alınan tedbir kararlarını izleyen ilk iş gününde mülki amire onaylatma şartı getirmiştir.aksi halde kararlar kendiliğinden kalkacaktır.mülki amir ise sözkonusu tedbirle ile ilgili kararını 48 saat içinde vermek zorundadır.bu zaman süreleri geçerse kendiliğinden tedbirler ortadan kalkar. Peki hala kolluk gecikmesinde bulunan hangi hallerde bu yetkisini kullanabilecektir?kanunun birinci fıkra a ve ç bendleri, kolluk amirine, şiddete maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kadınlar,çocuklar,aile bireyleri,tek taraflı ısrarla takip mağduru olanlara ilgili bulunduğu veya başka bir yerde barınma imkanını sağlama,yine hayati tehlikelerinin bulunması durumunda geçici olarak koruma altına alma yetkisi vermiştir. Yani paylaşılan haneye gönderilmesi durumunda hayati tehlikesi oluşacak,dövülecek,hakarete uğrayacak veya küçük düşürülecek ise ve mülki amirden karar alıncaya kadar sayılan kişilik haklarının zedelenme durumu veya tehlikesi var ise bu kişi koruyucu tedbirle koruma altına alınacaktır.gerekirse geçici yakın koruma dahi verilebilecektir.ancak geçici koruma verilmesi başka tedbir kararları ile tehlike önlenebilecek ise bu tedbirler uygulanmalıdır.aksi halde her hayati tehlikem var diyene koruma verilecek olursa buna kolluk sayısı yeterli olmayacağı gibi şu anda tüm polisleri sadece bu işe tahsis etseniz de yine yeterli olmayacaktır.bu açıdan tedbirlerin uygulanmasının denetimi için özellikle hayati tehlike yaratan kişi mahkeme kararı(madde 12) ile teknik cihazlarla izlenmeli ve tedbire uymayıp şiddet mağduruna yaklaşmaya başladığında kolluk harekete geçerek tehlikeyi önlemelidir. Tedbirler kapsamında,örneğin bir bayan mesai dışında dayak yüzünden karakolunuza çocuğu ile birlikte gelmiş ve müracaat etmişse, adli işlemler de tamamlanmışsa sabaha kadar karakolda çocuğu ile birlikte tutulmamalı ve istirahatı sağlanmalıdır.bu amaçla şiddete maruz kalan ve tehlikesi bulunan kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumların yerleri varsa buralara,olmaması durumunda ertesi gün veya hafta sonu ise ilk mesai günü tedbir kararı onaylanıncaya kadar kamuya ait bir tesiste barındırılmalıdır.kanun kolluk amirine acil hallerde kamu sosyal tesislerinde geçici barındırma kararı almaya hak tanımıştır.(10/6madde) Bir başka örnek, kolluk amiri,kız kaçırma olaylarında kızın tarafının namusunu temizleme saikıyla hareket etmesi nedeniyle şiddet mağduru genç kızların bulunduğu yerde barındırılmasının kişi güvenliği açısından özellikle hayati yönden riske düştüğü kanaatine ulaşırsa mağdureyi başka bir yerde geçici barındırma kararı verebilir.hatta hayati tehlikeyi yakınlarının oluşturma ihtimali varsa resen yakınları ile görüşmeme kararını da alabilir.(5.madde d bendi).görüldüğü gibi koruyucu ve önleyici tedbirler birbirlerini bütünleyen tedbirlerdir.tek tek alınabileceği gibi aynı zamanlı da alınabilir.yeter ki kişi güvenliği sağlansın. Kolluğun güvenlik uzmanı olduğu dikkate alındığında bu tür tedbirlere karar vermesinde iyi analiz yapması gereği ortaya çıkmaktadır.aksi halde bir şey olmaz deyipte riziko gerçekleştiğinde idare ve hizmet kusuru olan yöneticiler sorumluluk altına gireceklerdir.zira Yasa Koyucu tanımlar kısmında şiddet tehlikesi kavramını bilinçli kullanmıştır.diğer taraftan durumun gerçek olmadığı anlaşılması halinde verilen tedbirlerin değiştirilmesi,kaldırılmasını teklif etme yetkisi kolluğa da tanınmıştır.bu yüzden testiyi kırmadan tedbir alınmalı,en küçük bir ihtimal varsa dahi kişilik hakları koruma altına vakit 5

6 geçirilmeksizin alınmalı ve durumun doğru olup olmadığı daha sonra araştırılmalıdır.örneklerden de anlaşılacağı üzere mesai saati ise önce kişi koruma altına alınıp mülki amirden seri şekilde karar alınacaktır.korumaya alınanların günlük giderleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nca karşılanacaktır.daha sonra giderler yasa emrine göre şiddet uygulayandan bir ay içinde 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil edilecektir. Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları MADDE 5 (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir: a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması. d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması. (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Bahsekonu kanunun 5. maddesi ikinci fıkrası, kolluk amirine hakimin alabildiği bazı tedbir kararlarını, gecikmesinde sakınca bulunması durumunda alma yetkisi vermektedir.maddede gecikmesinde sakınca bulunan hal kavramı içine hangi hususların girdiği tam ve net olarak sayılmamıştır.bu sebeple kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için ana önleyici tedbir çerçevenin çizilmesinde fayda vardır.eğer korunacak kişinin veya çocuklarının hayatına,vücut bütünlüğüne,sağlığı,onur ve şerefine karşı oluşabilecek saldırı ihtimali varsa veya zarar görme riski mevcutsa ve hakimden karar alma gerçekleşene kadar yukarda sayılan kişilik hakları zarar görecekse gecikmesinde sakınca bulunan durum var demektir. Örneğin,çocukları,eşi bir odaya kilitleme,eşine karşı hakaretler ve tehditler savuran kişinin bu eylemine devam etmesi,eşin şarhos olarak gelip hem aile içinde aile bireylerini rahatsız etmesi hem de apartman maliklerini nara atarak huzursuz etmesi ve durumun engellenememesi,eşini veya beraber yaşadığı kadını ve çocuklarını geceleyin sokağa atması,sarhoş bir şekilde çocuklarını okula giderek rahatsız etmeyi alışkanlık haline getirmesi,diğer eşin istememesine rağmen zorla beraber olmak istemesi,eşine veya birlikte yaşadığı kişiye zorla fuhuş yaptırma baskısı vb. Yine ısrarla bir bayanı takip edenin, işyeri önüne gelip oturması veya evinin karşısında beklemesi bayanı ister istemez tedirgin edeceği için şiddete maruz bırakana kolluk amiri 5.madde 1 fıkra b bendi gereği bulunduğu yerden uzaklaştırma tedbiri verebilir ve kolluk amiri işyerine yaklaşmama kararı alabilir. Örneklere devam edecek olursak, Artvin ilinde görev yaparken pek çok bayan karakolumuza gelerek eşinin üstüne kuma getirdiği ve evden kumanın tahliye edilmesini istemesine rağmen o tarihlerde önleme yönünden bir şey yapamıyorduk.şimdi bu kanuna göre yapılan eylem bayan karşı bir psikolojik şiddet sayılacağı için hem eşi hem de kuma 6

7 mahkemeden alınacak önleyici tedbir ile müşterek konuttan tahliye edilebilecek.hatta gecikmesinde sakınca varsa bu yetkiyi kolluk kullanacaktır.yine kazandığı tüm parayı kumara veya içkiye yatıran kocalarda sık sık kolluğa şikayet edilir.bu tür olaylarda da ekonomik şiddet kapsamında olduğu için yine mahkemeden müdahale etmesi talep edilebilir. Bir diğeri daha yine Artvin deyken bir bayan kocasının ineklerini satmak istediğini,tek geçim kaynağının bu inekten sağdığı sütün olduğunu,bir kısmını sattığı,bir kısmını da çocuğuna içirdiğini söyleyerek bizden yardım istemişti.o tarihlerde seri tedbirler alınamıyordu.ancak şimdi bu bir ekonomik şiddet sayılacağı için mahkeme kararı ile bu şiddet önlenebilecektir. Bu eylemler mesai içinde ise ve kişiye yönelik şiddet, kolluğun o anda alabileceği önlemlerle ortadan kaldırılmışsa önleyici tedbir için mahkemeye başvurulmalıdır.kişiler aile polisliği birimlerine getirildikten sonra seri şekilde adıgeçen makamdan karar alınmalıdır. Yani gecikmesinde sakınca bulunan halde gerek koruyucu gerek önleyici tedbirleri almak için, öncelikle kişinin güvenliği sağlanacak ve mümkünse şiddet sona erdirilecektir.önleyici yönde tüm deliller seri şekilde toplanacak ve dosya mahkemeye gecikmeksizin sunulacaktır.ancak koruyucu tedbir alınacaksa, söz konusu önlemlerin alınması için herhangi bir delil ve belgeye ihtiyaç duyulmaksızın tedbir mülki amirden tedbir talep edilecektir,gecikmesinde sakınca varsa kolluk amiri bizzat yetki kullanacaktır.zira aynı kanunun sekizinci maddesinin üçüncü fıkrası, önleyici tedbir almak için delil ve belge gerekmediğine işaret etmektedir.öte yandan yetkili makamlar, tedbir alındıktan sonra uzatılması, değiştirilmesi veya kaldırılması amacıyla kolluğa delil toplatılabilir veya daha önce bahsettiğimiz gibi bu haksız fiiller ceza yasasına göre de suç oluşturacağı için adli mahkemeden çıkacak kararlar yakından izlenerek tedbir kararları tekrar gözden geçirilebilir. Beşinci Maddenin 1 fıkrası d bendini değerlendirecek olursak; d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması kararını acil hallerde poliste alabilmektedir.bu maddeye canlı örnek evden kaçan bir kızın eşyalarını almak için polis nezaretinde evine gidildiğinde kardeşleri,akrabaları ve anne,bası tarafından saldırılarak öldürülmesidir.böyle bir durumda olay yatışıncaya ve aile tarafından durumun nasıl algılandığı tespit edilinceye kadar mağdurun onlarla görüşmesi engellenebilir.burada korunan kişinin yaşama hakkı bahis konusudur.yakınları tarafından şiddet görme ihtimali olan bu tür kişiler mutlaka çevrelerinden durumun vahameti anlaşılıncaya kadar uzaklaştırılmalıdır. Beşinci maddede kolluğa yetki vermeyen bazı maddeler de şiddeti önleme bakımından kolluk tarafından yazılı taleple mahkemeden istenebilecektir.şayet şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı varsa Kolluk, bu durumu derhal mahkemeye bildirilmeli,eğer şiddet uygulayan silahlı görev yapan personel ise polis gibi bunların da silahlarını idareye teslim etmesini sağlayacak tedbirin alınması için hakime yazıyla başvurmalıdır. Aile Mahkemesi, kolluk olan polis hakkında silahını idareye 6 ay veya daha az süreyle teslim kararı alırsa, silahlı kamu görevlisi olan polisin nasıl görev yapacağı tartışmalı hale gelecektir..zira 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu polisi silahlı inzibat gücü olarak tanımlamakta,silahı alınınca bu görevlinin nasıl çalışacağına dair bir düzenleme mevcut değildir.bu karar bir açığa alma işlemi değildir.o halde önce bu hususta bir düzenleme yapılmalı veya düzenleme varsa bir genelge çıkarılmalıdır.diğer taraftan, bu durum tüm personele duyurulmalıdır Sayılı Yasa da kolluğa tanınan koruyucu ve önleyici tedbir alma durumları üzerinde durduktan sonra şu noktayı da belirtmekte yarar vardır: kolluk, bu kanun çerçevesinde gecikmesinde sakınca var ise hem koruyucu hem de önleyici kararı birlikte 7

8 alabilir.örneğin eşini döven, tehdit,hakaret eden şiddet uygulayan hakkında önleyici redbir yönünde 5.maddenin birinci fıkrası a bendi ) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,hükmüne dayanılarak bu eylemde bulunmama önleyici tedbirinin yanı sıra şiddete uğrayanın bulunduğunuz yerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlık kuruluşu yok ise geçici bir kamu sosyal tesissinden yaralandırılmasına 3.madde birinci fıkra a bendi Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, hükmü uyarınca karar verebilir. Aşağıda ilgili maddede açıklanacak lakin burada işaret edilmesinde fayda umulan bir konuda önleyici tedbir alındığında, kararın içinde 8.madde/5. Fıkrası gereği 13. Maddeye göre şiddet uygulayanın karara uymaması durumunda zorlama hapis ile cezalandırılacağı tefhim edilerek tebliğ edilmeli ki uyulmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırabilsin. Yine kanun içinde bulunmamasına rağmen Anayasa 40./2 Madde devlet işlemlerinde,ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır, hükmü gereğince bu tedbir kararının içinde itirazın hangi mahkemeye yapılacağı açık şekilde yazılmalıdır.aile mahkemesi aldığınız bu kararı onaylamazsa,karar kendiliğinden hükümsüz kalacağından şiddet uygulayana bu durum karar içinde belirtilmeli ve bu şarta bağlı itiraz makamı bildirilmelidir. Yapılacak itiraz süresi tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta olarak öngörülmüştür.yalnız her nekadar kollukta gecikmesinde sakınca bulunan halde tedbir alsa da 24 saat içinde mahkemenin onayına sunulacağı için alınan tedbir kararı mahkemenin onayına bağlıdır.bu sebeple mahkemenin bu kararı beklenmeli ona itiraz olunmalıdır;aksi halde mahkeme kararı 24 saat içinde onaylamazsa kendiliğinden kalkacağı için itiraz edilecek bir kararda bulunmayacaktır.ilgili tarafa mahkemece veya kollukça kararın onandığı da kanımca ayrıca bildirilmelidir. İhbar MADDE 7 (1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür. Yasanın yedinci maddesi ihbar konusunu düzenlemektedir.herkes, şiddet veya siddet uygulanma tehlikesi varlığı halinde kolluğa,savcılığa,mülki amirliğe ihbarda bulunabilir. Tüm kamu görevlilerine de ihbar yapılabilmesi düzenlenmiştir.belediye,sağlık personeli,zabıta gibi.kamu görevlileri bu durumu gecikmeksizin karar almaya yetkili yerlere bildirmekle görevlilerdir.vatandaş açısından ihbar zorunlu değildir.lakin kamu görevlisinin ihbarı bildirmemesi TCK 279 uyarınca suçtur. Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik MADDE 8 (1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir. (2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da 8

9 Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. (3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. (4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir. (5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır. (6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır. Kanunun sekizinci maddesi kanun dahilinde alınan tedbirlerin alınış tarzını,gerekli bulunması durumunda tedbir kararı ile veya resen korunan kişinin kimlik bilgileri,adresi ve tüm resmi bilgileri gizli tutulma durumlarını içermektedir.bunu ifşa eden ve açıklayan ceza kanunu hükmüne istinaden cezalandırılabilecektir. Aynı zamanda tedbirlerin en fazla altı aya kadar verilebileceği,uzatılmasının sözkonusu olduğu,kolluk görevlilerinin talebi üzerine bu tedbirlerin kaldırılabileceği veya değiştirilebileceği düzenlenmiştir.lakin neden kaldırılacağı çok iyi şekilde gerekçelendirilmelidir.bunun için şiddet tehditi ortadan tamamen kalkmalıdır. Koruyucu tedbir için delil veya belgeye gerek olmadığını daha önce belirtmiştik. Önleyici tedbir alma da geciktirilemez.alınan tedbir kararı taraflara tebliğ olur;ancak şiddet uygulayana karar okunmak(tefhim) suretiyle tebliğ olunur.acil hallerde bu işlemi kolluk yapabilir.bu tefhim ve tebliğde tedbir kararına uymaması durumunda disiplin hapsiyle cezalandırılacağı da tebliğ olunur.yine şiddete uğrayana ait eşyalar,belgeler ilgilinin talebi üzerine kolluk marifetiyle(eliyle) teslim olunur.yani kolluk alıp teslim eder.tedbir kararının kolluk tarafından uygulanacağı hükümleri de bu madde yer almaktadır. Üzerinde durulması gereken bir hususta tedbir kararlarının kaldırılmasıdır.bu şiddete maruz kalanın isteği, şiddetin son bulduğu tespiti, kolluğun talebi ve kendiliğinden sürenin bitmesi,itiraz üzerine mahkemenin kaldırması gibi, Normalde tedbiri koyan makamlarda kaldırma veya değiştirme kararı alabilirler.lakin hangi makam tedbiri almışsa o makam kaldıracaktır,kolluk bu yetkiyi kullanamaz.kanuna göre aile mahkemesinin kararına yine aile/asliye hukuk mahkemesine itiraz edilmektedir. Şiddet Mağduru, her zaman tedbirin kaldırılmasını talep edebilir,bu korunan kişinin en doğal hakkı ve özgürlüğüdür.ancak bu kişi sağlıklı karar verebilecek durum ve psikolojide değil ise alınacak psikiyatri raporuyla da durumun anlaşılması halinde resen tedbirin alınmasına veya devamına karar verilebilir.zira geçici istinat kabiliyetinin yitirilmesi 9

10 sözkonusudur.aynı durum küçükler ve akıl hastaları içinde geçerlidir.bunlarla ilgili resen karar alınabilir.mesela anne ve babanın dövdüğü çocuk veya akıl hastası, 21 yaşın altındaki sağır-dilsiz gibi Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması MADDE 10 (4) Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı sağlanır. (6) Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir. Kanun 10.maddeye göre kolluğun tedbir aldığı durumlarda,şiddet gören ivedilikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlara ulaştırılır.bunun mümkün olması durumunda mağdura geçici barınma sağlanıp bakanlık bütçesinden masraf karşılanır.eğer barınma yerleri yetersiz kalırsa, kolluk amirinin talebi üzerine kamuya ait sosyal tesislerde geçici barındırılır. Kolluk görevleri MADDE 11 (1) Kolluk görevleri, kolluğun merkez ve taşra teşkilâtında bu Kanunda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak, çocuk ve kadının insan hakları ile kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış ve ilgili kolluk birimlerince belirlenmiş olan yeteri kadar personel tarafından yerine getirilir Yasanın 11. maddesiyle, çocuk ve kadın insan hakları,kadın erkek eşitliği konusunda eğitim almış kolluk personelince kanunun öngürdüğü hizmetlerin verilmesi düzenlenmiştir. Yani kolluk aile polisi veya başka bir isim altında uzmanlaşmak zorundadır. Tedbir kararlarına aykırılık MADDE 13- (1) Bu Kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi hâlinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre hâkim kararıyla üç günden on güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. (2) Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi onbeş günden otuz güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi altı ayı geçemez. (3) Zorlama hapsine ilişkin kararlar, Cumhuriyet başsavcılığınca yerine getirilir. Bu kararlar Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine bildirilir Kanunda alınan tedbirlere uyulmaması durumunda mahkemece, şiddet uygulayana 3 günden başlayıp 6 aya kadar varan zorlama hapsi verilebilmektedir.ancak süre 6 aydan fazla 10

11 olamaz.yani KOLLUK AMİRİNİN ALDIĞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE UYMAYANLAR, MAHKEMECE ZORLAMA HAPSİNE MARUZ KALABİLECEKLER. Kanunun düzenlediği diğer hususlardan biri de mahkemece teknik takip kararı verilebilmesidir.ancak bu aletle takipte ses,görüntü alınması mümkün değildir.sadece bulunduğu yerden sinyal gönderecektir.şiddeti önleme ve gizleme merkezi kurulması yasanın başkaca bir düzenlemesidir.bu merkezde kolluğun olup olmayacağı belli değildir.çıkarılacak yönetmeliğin kolluğa bu merkezde görev verip vermeyeceğini ileriki günlerde göreceğiz.bu KANUN KAPSAMINDA HAZIRLAMIŞ OLDUĞUM ÖRNEK TEDBİR KARARLARI EKTE AYRICA KOLAYLIK OLMASI BAKIMINDAN MAKALE EKİNDE SUNULMUŞTUR. Diğer altı çizilmesi gerekli konuda şudur; 6284 sayılı kanun şiddet mağdurunu şiddet öncesi ve sonrası koruyan bir kanundur.dolayısıyla adli yargılama dışı yürür.bu nedenle özellikle Aile Mahkemeleri için hazırlanan delil dosyasına adli hazırlık soruşturmasında toplanan raporlar, ifadeler ve diğer deliller konacağından ve soruşturmanın gizli olması sebebiyle mutlaka ilgili soruşturma savcısının izni alınmalıdır.bazı hallerde soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı alınabilmektedir.bilindiği üzere hazırlık soruşturması da gizlidir. Sonuçta 1997 yıllarında gündeme taşıdığım aile polisliği,toplum destekli polislik bünyesinde tam anlamıyla uygulanamadı ise de günümüzde 6284 sayılı bu yasa ile ister istemez uygulanacak ve kollukta bu birimler kurularak uzmanlaşacaktır. Aile polisliliği modeliyle aileye ve kadına karşı suç önlemede kadınların çok iyi şekilde gerek yüz yüze gerek kitle iletişim araçlarıyla eğitilmesidir.bu da Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında sıkı ilişkiler kurmaktan geçmektedir.anılan kapsamda, özellikle bayan polislerimiz eğitilmeli ve kadına karşı şiddetle mücadelede hem cinslerini en iyi anlayanlar olarak, onların yanlarında olmalı ve aile polisliği bürolarında çalışmalıdırlar.aile polisliği modeliyle ailelerle iyi iletişim kurmaya en uygun vasıta 6284 sayılı yasa olup bu çerçevede aile polisleri kanunun tanıtımı ve kadın hakları konusunda aktif rol almalı ki aile ile polis arasında yakınlaşma ve güven ortamı sağlansın, oluşacak güvene dayalı ortamda ise beraberinde suçu önlemede büyük bir halk desteğini getirecektir.bu sebeple aile polislerimize çok büyük bir görev düşmektedir.kanımca halkla bütünleşmek için tarihi bir fırsat olan bu kanun Tüm Milletimize hayırlı olsun. HAYDİ AİLE POLİSLİĞİ İLE ŞİDDETE DUR DİYELİM KAYNAKÇA 1-BEDİRHAN A.,1997, Polis Halkla İlişkilerin Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi,Y.L.Tezi,Ankara Ün.Sos.Bl.Ens. 2- Hürriyet.com.tr arşiv tarihli Aile Polisine Ne dersiniz? Haberi Tulühan TEKELİOĞLU 6284 S.K. 3.MADDE KORUYUCU KOLLUK TEDBİR KARARI KORUYUCU TEDBİR ALTINA ALINAN ADI-SOYADI: T.C KİMLİK NO: ANNE-BABA İSMİ: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: ÇOCUĞU 11

12 ADI SOYADI: T.C.KİMLİK NO: D:YERi: D.TARİHİ: ANNE BABA ADI; N.KAYTLI YER: ŞİDDET UYGULAYAN ADI-SOYADI: T.C KİMLİK NO: ANNE-BABA İSMİ: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: Adli İşlem Yapılmışsa Suç Numarası: Suçun Nevi : OLAY Yukarıda açık kimlik bilgileri yer alan şiddete maruz kalan/şiddete Maruz kalma tehlikesi olan Amirliğimize müracaatla; Şirinyer mahallesi gürbüz sokak Martı apartmanı NO:23-1 adresinde Eşi(İmam nikahlı eşi veya beraber yaşadığı ) Hamdi ÇOLAK ile aynı evi paylaştıkları aile dışı bir adet çocuklarının olduğunu,ancak birkaç aydır eve alkollü vaziyette gelerek hen oğluna hemde kendine hakaret ettiğni,dövdüğünü;ancak kendilerinin gidecekleri yer olmadığından bugüne kadar katlandıklarını;lakin bugün tekrar gelerek kendisini dövmesi üzerine çocuğuyla beraber amirliğimize gelerek sığınmıştır. Bu anlatıkları çerçevesinde gerek adli işlemler başlatılmış;bunun yanı sıra mağdurenin aynı hanede kalması durumunda tekrar şiddete maruz kalma tehlikesi bulunduğundan öncelikle kendilerinin amirliğimizce güvenlikleri sağlandıktan sonra,tüm diğer adli işlemlerde bitirilmiştir.yarın mesai saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın sığınma evinin olmaması sebebiyle ilçede bulunan öğretmen evi ile görüşülerek boş odaların bulunması karşısında Mülki amirin onayına kadar bu haliyle şahısların tekrar şiddete maruz kalma tehlikesi bulunması ve mesainin bitmesi nedeniyle yasada öngörülen gecikmesinde sakınca bulunan hal oluşmuştur.bu kapsamda 6284 sayılı Kanunun 3. Maddesinin a bendinin Kolluk Amirine tanıdığı yetki gereğince yukarda adı geçen ile çocuğu Mülki Amirden Onay çıkıncaya kadar geçici olarak ilçemiz öğretmen evinde barınmasına ve bu kararın bir örneğinin elden yetkiliye imza karşılığı bildirilmesine karar verilmiştir. Aydın BEDİRHAN Emniyet Amiri M.Karakol Amiri BEYPAZARI KAYMAKMLIĞI BEYPAZARI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:B.01.EGM. KONU:Onay / / 12

13 KAYMAKAMLIK MAKAMINA tarihinde Amirliğimize müracaat ederek; Şirinyer mahallesi gürbüz sokak Martı apartmanı NO:23-1 adresinde Eşi(İmam nikahlı eşi veya beraber yaşadığı ) Hamdi ÇOLAK ile aynı evi paylaştıkları aile dışı bir adet çocuklarının olduğunu,ancak birkaç aydır eve alkollü vaziyette gelerek hen oğluna hemde kendine hakaret ettiğni,dövdüğünü;ancak kendilerinin gidecekleri yer olmadığından duruma katlandıklarını;lakin bugün tekrar gelerek kendisini dövmesi üzerine çocuğuyla beraber amirliğimize gelerek sığınmıştır. Bu anlatıkları çerçevesinde gerek adli işlemler başlatılmış;bunun yanı sıra şiddete maruz kalanın kalacak yerinin bulunmaması anlaşılması karşısında öncelikle kendileri amirliğimizde güvenlikleri sağlandıktan sonra,tüm diğer adli işlemlerde bitirilmiştir.yarın mesai saatine kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kadın sığınma evinin olmaması sebebiyle ilçede bulunan öğretmen evi ile görüşülerek boş odaların bulunması karşısında Mülki amirin onayına kadar bu haliyle şahısların gidecek yerlerininin bulunması ve mesainin bitmesi nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan hal oluşmuştur Yukardaki olay kapsamında 6284 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince şiddete maruz kalma tehlikesinin bulunması ve adli soruşturma kapsamındaki adli tıp rapaorları ve anılan kanunun 8. maddsindeki tedbir almak için hiçbir belge ve delil gerekmemesi karşısında adıgeçenin onay aşamasına kadar geçici.öğretmen evine yerleştirilmesine Aile Polisi Amiri tarafından karar verilmişse de tedbir kararını; Olurlarına arz ederim. Aydın BEDİRHAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü İlçe Müdürü UYGUN/UYGUN DEĞİL Hüsamettin KAPLAN Kaymakam 6284 S.K. 5.MADDE ÖNLEYİCİ KOLLUK TEDBİR KARARI ÖNLEYİCİ TEDBİR ALTINA ALINAN ADI-SOYADI: T.C KİMLİK NO: ANNE-BABA İSMİ: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: YAKINLIĞI : İKAMET ADRESİ: 13

14 TELEFON EV ve CEP: ULAŞILABİLECEK YAKINI TEL: E-POSTA ADRESİ: ŞİDDET UYGULAYAN ADI-SOYADI: T.C KİMLİK NO: ANNE-BABA İSMİ: DOĞUM YERİ: DOĞUM TARİHİ: NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER: İKAMET ADRESİ: TELEFON EV ve CEP: ULAŞILABİLECEK YAKINI TEL: E-POSTA ADRESİ: DELİLLER:Adli Dosya delilleri, TEDBİR TARİHİ ve NUMARASI: TEDBİR SÜRESİ: ADLİ İŞLEM SUÇ NUMARASI: SUÇUN NEVİ : OLAY tarihinde saat sularında Polis Merkezimize yukarda hakkında önleyici tedbir kararı alınan.isimli bayan,yine yukarda açık kimliği yazılı şiddet uygulayan.şahısla beş senedir beraber olduğunu, resmi olarak evli olmadıklarını;ancak kendisinden 2 yaşında bir erkek çocuğu sahibi olduğunu, son dört aydır nedenini bilmediği sebepten dolayı kendisine hakaretler ettiğini,evden kovduğunu,çocuğuyla bir keresinde kapı dışına atıldıklarını, bugün ise tekrar eve gelerek yemeği beğenmediğinden bahisle üzerine atıp,küfürler yağdırdığını ve 2 yaşındaki çocuğunu alarak kapı dışına attığını beyan etmiştir.polis Merkezimiz tarafından konunun adli olarak soruşturulduğu tespitle,hazırlık soruşturmasının gizliliği ilkesi gereği C.Savcısı ile görüşülüp durum aktarıldıktan sonra sadece önleyici tedbir almak amaçlı ve soruşturmanın gizliliğine sadık kalınmak şartıyla bilgi belgeler incelendikten sonra şiddet uygulayanın,uygulanın ifadelerini doğruladığı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda çocuğun henüz iki yaşında olması, şiddete uğrayanın barınacak yerinin bulunmaması ve evinde kalmak istemesi sebebiyle,6284 sayılı Kanunun 5.madde 1. Fıkra a,b, c bendleri uyarınca şiddet gören ile uygulayanın yukarda belirtikleri ikamet adreslerindeki müşterek konuttan öncelikle şiddet uygulayanın tahliye edilerek konutun şiddet gören ve çocuğuna bir ay tahsisine,tahsis sırasında polis nezaretinde kişisel eşyalarının(giyecek,kitap gibi hanenin ortak kullandığı eşyalar hariç)alması için 15 dakika verilmesine, yine şiddet uygulayanın bu konuta tahsis süresi kadar 300 metreden fazla yaklaşmamasına,herhangi bir şekilde şiddet uygulayana hakaret,tehdit,küçük düşürücü hal ve hareketlerde bulunmamasına, Ayrıca Anılan Kanunun 8. Maddesine göre kararın yüzüne karşı okunmakla tefhimine ve bir suretinin imza karşılığı verilmesi suretiyle tebliğine, Yine aynı Kanunun 8.maddesi uyarınca alınan önleyici tedbirlere şiddet uygulayanın uyması sebebiyle yasanın 13. Maddesine göre ilk defasında 3-günden AZ 15 günden fazla olmamak şartıyla ZORLAMA HAPSİYLE CEZALANDIRILACAĞININ ihtarına, Bu kararın aile mahkemesince onaylanmasından sonra, diğer aile mahkemesine/asliye Hukuk Mahkemesine Kanunun 9. Maddesine göre iki hafta içinde itirazda bulunabileceğine; 14

15 6284 Sayılı Kanun 5. Maddesinin Kolluk Amirine tanımış olduğu yetkiye istinaden tarihinde karar verilmiştir. Aydın BEDİRHAN Emniyet Amiri Polis Merkezi Amiri BEYPAZARI KAYMAKMLIĞI BEYPAZARI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:B.01.EGM. KONU:Onay / / BEYPAZARI AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 15

16 tarih gece sularında Polis Merkez Amirliğine gelen şiddet gören. ile ilgili adli tahkikat dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesi,şiddete uğrayanın beyanlarının dosya kapsamındaki delil ve şiddet uygulayan.ca doğrulanması neticesi müşterek yaşadıkları konuttan, şiddet göreninde kalmak istemesi sebebiyle,evlilikdışı çocuklarıyla birlikte bu konutu şiddet gören ve çocuğuna 1 ay tahsisine, yine şiddet uygulayanın bu konuta tedbir süresince 300 metreden az yaklaşmamasına ve şiddet görene tehdit,hakaret ve küçük düşürücü davranışlarda şiddet uygulayanın bulunmamasına, Olayın gece olması ve şiddet gören ve çocuğunun koruma altına alınarak daha fazla mağdur olmalarının sağlanması amacıyla 6284 sayılı kanun 5.maddesine göre kolluk Amiri Aydın BEDİRHAN tarafından karar verilmiş ise de; Sözkonusu yasanın 5.maddesine göre alınan önleyici karar ve bu karara dayanak teşkil eden delil dosyası onay işlemleri için ekte gönderilmiştir. Arz ederim. Ali VELİ 3.Sınıf Emniyet Müdürü İlçe Emniyet Müdürü EK: Delil Dosyası 16

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI

6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET KANUNUN UYGULANMASI 6284 SAYILI AİLEN LENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET DDETİN ÖNLENMESİNE NE DAİR KANUNUN UYGULANMASI Türkiye önce aile içi şiddetin önlenmesi için; kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine

Detaylı

ÇORUM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HUKUKU KOMİSYONU AV. ELİF CANBOLAT

ÇORUM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HUKUKU KOMİSYONU AV. ELİF CANBOLAT ÇORUM BAROSU KADIN VE ÇOCUK HUKUKU KOMİSYONU AV. ELİF CANBOLAT AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde, kentli-köylü, eğitimlieğitimsiz, varlıklı-yoksul,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU TEDBİRLER 1-Şiddet Fiziksel bir gücün veya herhangi bir baskının bilerek veya isteyerek bireyin kendisine, başka birisine veya bir gruba yöneltilmesi ve bunun

Detaylı

Kabul Tarihi: 08 Mart 2012 Resmî Gazete: 20 Mart 2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar

Kabul Tarihi: 08 Mart 2012 Resmî Gazete: 20 Mart 2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler ve Tanımlar AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No: 4320 Kanun No: 6284 Kabul Tarihi: 14 Ocak 1998 Resmî Gazete: 17 Ocak 1998 Madde 1 - (Değişik madde:

Detaylı

Aile içi şiddete ağır cezalar geliyor

Aile içi şiddete ağır cezalar geliyor Aile içi şiddete ağır cezalar geliyor Mart 08, 2012-6:09:47 TBMM Genel Kurulunda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı. Kadına

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013, Sayısı: 28532 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan;

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ Giriş: TS/SKD/KD/12-01 29 Şubat 2012 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI HAKKINDA TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunması amacıyla bir Kanun

Detaylı

Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair kanun tasarı taslağı

Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair kanun tasarı taslağı Kadın ve aile bireylerinin şiddetten korunmasına dair kanun tasarı taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kadın ve aile bireylerinin şiddetten

Detaylı

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü

JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER. KYAİŞ ile Mücadelede Jandarmanın Rolü JANDARMANIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE FAALİYETLERİ VE UYGULANAN İŞLEMLER JANDARMANIN KYŞM FAALİYETLERİ CMK kapsamında adli işlemler 6284 kapsamında işlemler Kadına Yönelik Şiddet ve Şiddet Mağduru

Detaylı

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ ŞİDDET EN AĞIR İNSAN HAKKI İHLALİDİR! ŞİDDETE HAYIR! İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ İSTANBUL BAROSU NUN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE VE ULUSLARARASI DAYANIŞMA GÜNÜ ARMAĞANI'DIR.

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN VE MEVZUATI

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN VE MEVZUATI A N K A R A B A R O S U 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN VE MEVZUATI 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TASARININ SON HALİNDE DEĞİŞENLER. Maviler çıkarılanlar Kırmızılar eklenenler Morlar yorumlarımız

TASARININ SON HALİNDE DEĞİŞENLER. Maviler çıkarılanlar Kırmızılar eklenenler Morlar yorumlarımız TASARININ SON HALİNDE DEĞİŞENLER Maviler çıkarılanlar Kırmızılar eklenenler Morlar yorumlarımız KADIN VE AİLE BİREYLERİNİN ŞİDDETTEN KORUNMASINA DAİR KANUN TASARISI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korumasına Dair Yasa. Tasarısı nda kaçıncı kez geri adım atıldı?

Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korumasına Dair Yasa. Tasarısı nda kaçıncı kez geri adım atıldı? Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korumasına Dair Yasa Tasarısı nda kaçıncı kez geri adım atıldı? TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNE, Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz.

Bulunduğunuz şehirde belediyelerin konukevleri var ise buralara doğrudan başvuruda bulunabilirsiniz. Aile İçi Şiddet Aile içi şiddete maruz kaldıysanız en yakın polis merkezine ya da jandarmaya, savcılığa veya doğrudan aile mahkemelerine müracaat ederek tedbir talebinde bulunabilirsiniz. Karakol, savcılık

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

6284 Sayılı Yasanın Aile Mahkemeleri Uygulamaları, Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri. Hazırlayan: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi

6284 Sayılı Yasanın Aile Mahkemeleri Uygulamaları, Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri. Hazırlayan: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 6284 Sayılı Yasanın Aile Mahkemeleri Uygulamaları, Aksayan Yönleri ve Çözüm Önerileri Hazırlayan: İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi 2014 yılında İstanbul Adli Yardım Bürosuna yapılmış 2857 adet 6284

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR AYCAN İRMEZ BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/9400) Karar Tarihi: 23/5/2016 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR NIZAMI KURBANOV BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/17968) Karar Tarihi: 2/12/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Burhan

Detaylı

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi

Şiddet. Tanımı. İstanbul Sözleşmesi Şiddet Tanımı Kadınlara yönelik şiddet; bir insan hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak anlaşılmaktadır ve ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel,

Detaylı

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Sahte Banknotların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Adalet Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 09/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25901 BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü nün görevleri nelerdir? Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ

Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Kadına Yönelik Şiddet ŞEYDA YILDIRIM SOSYAL HİZMET UZMANI İZMİR AİLE DANIŞMA MERKEZİ Şiddet Kadına Yönelik Şiddetin Yaygınlığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Şiddet: Kişinin, fiziksel cinsel, psikolojik

Detaylı

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar KONTROLLÜ TESLİMAT YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Yasa

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE SES VE GÖRÜNTÜ BİLİŞİM SİSTEMİNİN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete: 20 Eylül 2011, sayı: 28060) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması

4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması 4 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25356 Başbakanlık Genelgesi 2004/12 Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-1327

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE KURUMLARARASI KOORDİNASYON. Metin Murat ARSLAN

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE KURUMLARARASI KOORDİNASYON. Metin Murat ARSLAN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE KURUMLARARASI KOORDİNASYON Metin Murat ARSLAN Aile içi şiddet, insanoğlunun var oluşundan itibaren var olan bir olgudur. Bireylerin

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI VE MAHKEMELERCE ALINACAK TANIK KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 11.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27051) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Trans Olmak Suç Değildir!

Trans Olmak Suç Değildir! Trans Olmak Suç Değildir! Anayasa ya göre herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devlet organları

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU

BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN BAROSU ÇOÇUK HAKLARI KOMİSYONU BATMAN ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN VERİLERE GÖRE; 2008-2012 Yılları arasında meydana gelen adli olay sayısının yıllara göre dağılımı: 1000 900 800 700 600 500

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

Çalışan Güvenliği Genelgesi

Çalışan Güvenliği Genelgesi Çalışan Güvenliği Genelgesi Sağlık çalışanlarımızın güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmasının sağlanması Sağlıkta Dönüşüm Programımızın temel hedeflerindendir. Bakanlığımızca bu çerçevede,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR A. M. A. A. VE J. A. A. A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/3941) Karar Tarihi: 27/3/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. Resmi Gazete tarih/sayı: /25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 18.07.2004/25526 Esas Sayısı : 2004/52 Karar Sayısı : 2004/94 Karar Günü :13.7.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: Danıştay Onuncu Dairesi İTİRAZIN KONUSU: 6.10.1983

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nda ( KVKK ) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ( Başvuru Sahibi

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel)

KORUMA ve GÜVENLİK PLANI. Müdürlüğü. Tesisleri. Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tarihli Güncel) ./ /2012 (Tarihli Güncel) Müdürlüğü Tesisleri KORUMA ve GÜVENLİK PLANI Adres :.(açık ve güncel posta adresi) Tel :.(ilgili kurum ya da kurulusun) (Tüm sayfalar yetkili imzası ya da parafı taşıyacaktır)

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI HATA, HİLE, USULSÜZLÜK, YOLSUZLUK VE ŞİKAYETLERDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BURSA-HAZİRAN 2014 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİNDEKİLER Kısaltmalar Önsöz XVII XIX Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI VE EVLİLİK BİRLİĞİNDE EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1. EVLENME KAVRAMI İLE EVLENMENİN TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

ADRES KAYIT SİSTEMİ. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ADRES KAYIT SİSTEMİ Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sunu Planı Adres Kayıt Sistemi Dayanak Adres Kayıt Sistemi Nedir? Kapsamı İşlevi ve Kullanıcı Grupları Adres Çeşitleri Adres Bildirimi ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/02/2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3219 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3219- Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi taslağının

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU Sayı : 87742275-010.03-0124-2014 30/04/2014 Konu : En üst dereceli kolluk amirleri hakkındaki araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri GENELGE No: 3 Bilindiği

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kalkınma Ajanslarının çalışma usul ve

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı

II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Değişiklik Taslağı Mevcut Hali Değişiklik Önerisi Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının Kapsam

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239)

KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) KALKINMA AJANSLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı