EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ"

Transkript

1 *Aydın BEDİRHAN EVİÇİ ŞİDDETE VE ISRARLA TAKİBE KARŞI AİLE POLİSLİĞİ MODELİ Bu makalemizde aile polisliği ile tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun un bir sentezlemesi yapılmaya çalışılacak ve kurulması kaçınılmaz hale gelen aile polisliğine geçiş önerilecektir. Makalemize aile polisliğiyle ilgili akademik geçmişimden bahsederek başlamak istiyorum.1997 yılında kabul edilen Polis Halkla İlişkilerin Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi 1 isimli tezimde Community Policing yani halka dönük polislik, günümüz tabiri ile toplum destekli polislik felsefesi kapsamında aile polisliği modelini dile getirmiştim.komiser idim.tezim yeni bitmiş doktorayı kazanmıştım.doktora konum belli idi:suçlarla MÜCADELEDE AİLE POLİSLİĞİ MODELİ.Bu arada konuyla ilgili birçok kaynakta toplamıştım.ne yazık ki şarka gitmem yüzünden doktorayı tamamlayamadım. Diğer taraftan,aile polisliği modeli ile ilgili olarak Hürriyet gazetesinde 06.Kasım.1997 tarihinde Tulühan TEKELİOĞLU isimli gazeteci tezimi ve bu kavramı haber yaptı; Aydın Bedirhan,Türkiye'de aile polisliği modelinin oturtulması için uzun vadeli bir plan yapılması gerektiğini söylüyor. Ona göre polis, öncelikle halkın aile polislerine kolayca ulaşabileceği bir yapılanma içine girmeli. Bu program halka çok iyi anlatılmalı. Aile polisleri kendilerini broşürler aracılığıyla tanıtmalı. Bu polisler bölgede bulunan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak suçların önlenmesi için birlikte çalışmalı, beraberce çay günleri, konferans, panel ve halk toplantıları düzenlemeli. 2 Bu modeli savunurken sadece suçun önlenmesini düşünmekteydim.günümüzde toplumda kadınlara karşı işlenen şiddet suçlarının artması ve hatta ölüm boyutuna varması; yapılan bu insan hakları ihlallerine dur demeyi gerektirmiştir.bu nedenle 4320 sayılı Aileyi Koruma Kanun unun suçu önlemede yetersiz kalması ve sadece evli olan bayanları korumaya alması, evlilikdışı beraberliklerde,imam nikahlı kadına karşı suçlarda ise Aile Hukukuna göre evlilik yapmamış olmaları nedeniyle kadının korunmasına yönelik Aile Mahkemelerince birbirinden tutarsız kararlar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Aile kavramını geniş yorumlaması gibi sebepler, Yasama Organı tarafından 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun un çıkarılmasına neden olmuştur. Sözkonusu Kanun kadınların ve ailenin korunmasında ve tedbirlerin uygulamasında kolluğa denetim ve koruma yetkileri vermektedir. Öte yandan 2006 yılından günümüze Emniyet Genel Müdürlüğümüz,Toplum Destekli Polislik yapılandırması içine girmiş ve büroları kurmuştur.bu birimlerin kuruluş amacı genel çerçevede toplumun tüm katmaları ile iyi ilişkiler kurarak karşılıklı beklentileri belirlemek ve suçla mücadelede halkın desteğini sağlamaktır.tabiidir ki bu çalışmalar yapılırken diğer kurumların çalışma alanlarına girilmemelidir.bunun için kullanılacak nesnel ölçüt şu şekilde sınırlandırılmalıdır: kamusal hizmet eksikliği veya acilen hizmet verilmemesi durumunda, kamu düzeni güvenlik yönünden tehlikeye düşerse, güvenlik tedbirleri alınarak kurumlar göreve davet edilmelidir.örneğin aydınlatma lambaları patlamış bir sokakta suç işlenme olasılığı artacağı veya suçluların bu tür ortamları sevmeleri sebebiyle belediyelere durum derhal bildirmelidir.yahut kopmuş elektrik telleri,gaz kaçağı varsa, yollarda kazı yapılırken *Rüştü Ünsal PMYO 3.Sınıf Emniyet Müdürü Öğretim Görevlisi 1-BEDİRHAN,A,A.Ü.Polis Hakla İlişkilerin Halk Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi Tezi 1997,s.42 2-Hürriyet.com.tr arşiv tarihli Aile Polisine Ne dersiniz? Haberi Tulühan TEKELİOĞLU 1

2 yeterince yol güvenliği alınmamışsa,sokak çocukları, kadına şiddet gibi toplum ve kişi güvenliğini ilgilendiren olumsuzlukların giderilmesi amaçlı kurumlar göreve davet edilebilir Zaman zaman bu sınırın dışına çıkılarak okuma yazma kampanyaları, üniversiteye hazırlık kursları, sünnet organizasyonu düzenleme, kolluğun güvenlik boyutu olmayan ve diğer kurumların görev alanına giren konulardır.bu hizmet alanlarına ilgili kurumların haberi olmadan girilmesi ve işbirliği yapılmaması, kurumlar arası gereksiz tatsızlıklara ve o kurumun görev alanına girme olarak algılanacaktır.ancak bu tip çalışmalara suçla ilgili bilinçlendirme faaliyeti olduğunda dahil olunmalıdır.suçun kriminolojik araştırması yapıldıktan sonra elde olunacak suçu etkileyen sebepler, iyi analiz olunmalı ve ortaya çıkacak sonuçlar ilgili kurumlara bildirilerek işbirliği yapılmalıdır.kadına şiddet,aileye şiddette kadının ekonomik özgürlüğü olmaması nedeniyle ezilen kadının sığınma evlerine yerleştirmesi gibi. Nitekim önceden kadına şiddet ve aileiçi şiddet meselelerine sosyal boyutta eski 4320 Sayılı Kanun tedbirleriyle merhem olmaya çalışan Yasa Koyucu, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu çıkararak adıgeçen kanun kapsamında aşağıda maddelerle açıklayacağımız üzere acil hallerde kolluğa koruyucu ve önleyici tedbir alma yetkisi vermiştir.bu sebeple sadece polis hukukunu ilgilendiren maddeler alınarak açıklanmaya çalışılacaktır.öncelikle bu kanunun amacını tahlil ederek konuya girmek yasanın kolluk tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Yasanın amaç ve kapsamı aşağıdaki gibidir: Amaç, kapsam ve temel ilkeler MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. (2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur: a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır. b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir. c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir. ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz. Bilindiği gibi kaldırılan 4320 sayılı Aile Koruma Kanun Türk Medeni Kanunu Aile Hukukuna ilişkin aile kavramını ele almakta ve aile hukuku çerçevesinde kararlara imza atarak birçok sorunlara neden olmaktaydı.imam nikahlı bayanları korumamakta,resmi nikah olmadan evliymiş gibi yaşayan bayanları karşı şiddet önlemede yetersiz kalmaktaydı.tek taraflı yaşanan ve kadını baskı altına alan durumlara da çözüm üretemiyordu.basından izlenen pek çok olayda bayanların bu şekilde şiddete maruz kalmaları, Yasa Koyucuyu harekete geçirmiş ve bu kanunu çıkarmıştır. Meclis,6284 sayılı kanun tanımlar kısmında ev içi şiddet kavramını kullanmış ve bu kavramda aynı haneyi paylaşmama ve aynı hanede oturan bireylerler arasındaki şiddeti tanımlayarak aile hukuku tanımlamalarının dışına çıkmış,toplumun yaşayış kültürüne uygun bir kanun yapmak suretiyle kadın ve aile içi diğer bireylere uygulanan şiddete uluslararası sözleşmelerden yola çıkarak geniş bir perspektiften bakmıştır. Tanımlar kısmında geçen ŞİDDET kavramı üzerinde durmak,türlerini bilmek gerekmektedir. Kanuna göre şiddet şu şekilde tanımlanmaktadır: Şiddet: Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle 2

3 sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır. O halde kanun şiddeti dörde ayırmıştır. 1-Fizilsel Şiddet:Kişinin sağlığına veya vücut bütünlüğüne karşı işlenen şiddet çeşididir.genelde kişiye vurma,dövme,bir yere bağlama gibi eylemler 2-Piskolojik şiddet:fiziksel şiddet ile işlenebilen,kişinin manevi bütünlüğüne,yani omur ve şerefe veya özgürlüklerine karşı işlenebilen siddet türüdür.hakaret etme,küfür etme,küçümseme,tehdit, kişiyi izleme, çalıştığı yer karşısına geçip oturma,evinin karşısına araçla park edip bekleme gibi. 3-Cinsel Şiddet:Kişinin istemi dışında zorlanarak cinsel özgürlüğüne karşı işlenen şiddettir.tecavüz edilmesi,fuhuşa zorlanması, evli olmasına rağmen istemi dışında beraber olunması gibi. 4-Ekonomik şiddet:para ve onun gibi değerli şeylerin kişiler üzerinde o kişiyi kontrol etme,baskılama ve tehdit unsuru olarak kullanılmasıdır.eşinin veya çocukların ihtiyaçlarını karşılamamak, bayanlarla veya alkol için harcama,eşin imkanı olması halinde bile para vermemesi,eşin kazandığı paraya el koyma,ailenin geçim kaynağı olan parayı kumara yatırmak gibi. Örnekleri çeşitlendirecek olursak, aile içinde eşinizin akrabaları,annesi,babası ve hiçbir sebep yokken arkadaşları ile görüşmesinin engellenmesi, evden dışarı çıkmaması için baskı yapılması,zorla beraber olmak istenmesi,eşe vurulması,hakaret edilmesi yani onur ve şerefini etkileyen her türlü küçük düşürücü hal hareketler ve davranış ve sözler,çalışmayan eşler için temel ihtiyaçlarını karşılamama,eve almama,eşin üstüne kuma getirme,zina,zina olmasa bile sadakatsizlik boyutuna varacak beraberlikler; yani eşinizi bir başkasıyla el ele görmeniz gibi,çocukları ayağından bir yere bağlama veya onları aç susuz bırakma gibi haller şiddet kapsamına girmektedir. Daha önceden ifade ettiğimiz gibi yeni kanunun getirdiği yenilik, medeni kanun aile hukuku dışındaki birlikteliklerin koruma altına alınması ve kadına yönelik tek taraflı yaşanan duygusal olaylara bağlı ısrarla takip ve rahatsız etme olaylarına da sessiz kalmayıp müdahale etmesidir.kanunda geçen eviçi şiddet kavramını, kanunun amaç kısmıyla birlikte değerlendirmek konunun daha net algılanmasını sağlayacaktır. Tanım kısmında Ev içi şiddet: Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti olarak tanımlanmaktadır. Kanun Amaç kısmı ise; Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir şeklindedir. Kanunun iki kısmı birlikte değerlendirildiğinde;meclis, ev içi şiddet tanımında şiddet uygulanan ile uygulayanın aynı evi paylaşma zorunluluğu olmadığını belirtmiş; diğer bir tabirle medeni kanun aile hukuku aile konutu yerine, bilinçli ev içi şiddet tanımını kullanmış ve aynı haneyi paylaşma zorunluluğu getirilmeyerek hane ve aile mensupları arasındaki şiddet yasa kapsamına almıştır.bilindiği üzere medeni kanuna göre eşler aile konutunda yaşamak ve bu konutu beraber seçmek zorundadır.kanunda ayrılık hali gibi durumlar hariç eşler aile konutunda beraber yaşamakla sorumludurlar.işte bu açıdan medeni kanun kapsamı dışında kalan boşanmış eşler ve imam nikahlı eşler veya evlilik dışı birliktelikteki kadın 3

4 bu yasa kapsamında korunacaktır.yine kanunun amacında kullanılan tek taraflı ısrarlı takip kavramı şu anki toplumun kadına bakış açısına göre kadının korunmasını düzenleyen diğer bir başka önemli husustur.ne zaman toplumsal değerler ve kadının toplumdaki statüsü değişirse o zaman uygulama da değişecektir.yani ne vakit bir kadın bir erkeği ısrarla takip eder,iş yeri önüne gidip oturur,evi karşısına aracını çekip gece gündüz izlerse o gün erkekte koruma altına alınacaktır.zira hem özel hayatı hem de seyahat özgürlüğü kısıtlanmış demektir. Israrlı takibe örnek ise Osmaniye olayıdır.bir genç, duygusal olarak kendine cevap vermeyen bir genç kızı,babasının birkaç kez savcılık ve kolluğa suç duyurusuna bulunmasına ve koruma istemesine rağmen öldürmüştür. İşte bu ve bunun gibi olaylar nedeniyle, yukarda belirtilen zararların oluşması beklenmeden kanunun verdiği yetkiye istinaden şiddete maruz kalan veya kalma riski bulunan kişiler koruma altına alınabilecektir.ancak bunun için mutlaka bir talebin kolluğa yapılması gerekmektedir veya yine kanunda öngörülen ihbar durumunda da kolluk resen işin esasını araştırmaya geçecektir. Kolluk, gerekli tedbirleri aldıktan sonra işin gereğini tetkik edecek,mağdura yapılan hal ve hareketleri ceza kanununa göre de değerlendirecek ve konuyla ilgili ayrıca inceleme başlatacaktır.(bilindiği gibi aile düzenine karşı işlenen aileye kötü muamele suçu şikayete tabi değildir.) Yasada geçen kolluk amiri kavramına da açıklık getirmek gerekmektedir.peki hala KOLLUK AMİRİ kanun dahilinde kimdir?eğer amiri kolluğun en üstündeki kolluk amiri olarak kabul ederseniz,gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kişilerin zarar görmesine neden olursunuz,istanbul Emniyet Müdürü 13 milyonluk İstanbul da bu hususta nasıl karar alacaktır.kanımca bu amir, kanun dahilinde eğitim almış büro amiri veya şube müdürüdür.zira karakol amiri ve grup amirleri konunun daha çok adli boyutuyla ilgilenecekler,konusunda uzman aile polisi ise koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır.ancak kuruluş aşaması bitene ve yönetmelikler çıkana ve eğitimler tamamlanıncaya kadar tüm karakol grup amirleri ve karakol amirleri mağduriyetin oluşmaması için kanunda belirtilen yetkileri kullanmalıdırlar. Özetle Meclis,aile hukukunda kadına tanımlanan eş anlayışı dışına çıkarak kadın merkezli insan haklarına uygun demokratik ve şiddet olaylarına ivedilikle çözüm getiren bir yasa yapmıştır. Kanunu daha iyi algılamak için tanımlar üzerinde gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra kolluğa yetki ve görev veren hükümlerin incelenmesine sıra gelmiştir sayılı kanuna göre verilecek tedbirlerin, koruyucu ve önleyici tedbirler olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir..bunlara karar verme yetkisi normalde mahkeme ve mülki amire,gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda da kolluğa aittir. Mülkî amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları MADDE 3 (1) Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere mülkî amir tarafından karar verilebilir: a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması. ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması. 4

5 (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırksekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Anılan Kanun un 3. maddesine göre Mülki Amirlere koruyucu tedbir alma yetkisi,ayrıca kolluk amirine de maddenin 2.fıkrasına göre gecikmesinde sakınca bulunan halde ve kanunda sayılan durumlarda tedbir alma yetkisi verilmiştir.aynı maddenin 1.fıkrası a ve ç bendleri, kolluğa tedbir alma yetkisi verirken alınan tedbir kararlarını izleyen ilk iş gününde mülki amire onaylatma şartı getirmiştir.aksi halde kararlar kendiliğinden kalkacaktır.mülki amir ise sözkonusu tedbirle ile ilgili kararını 48 saat içinde vermek zorundadır.bu zaman süreleri geçerse kendiliğinden tedbirler ortadan kalkar. Peki hala kolluk gecikmesinde bulunan hangi hallerde bu yetkisini kullanabilecektir?kanunun birinci fıkra a ve ç bendleri, kolluk amirine, şiddete maruz kalan veya kalma tehlikesi bulunan kadınlar,çocuklar,aile bireyleri,tek taraflı ısrarla takip mağduru olanlara ilgili bulunduğu veya başka bir yerde barınma imkanını sağlama,yine hayati tehlikelerinin bulunması durumunda geçici olarak koruma altına alma yetkisi vermiştir. Yani paylaşılan haneye gönderilmesi durumunda hayati tehlikesi oluşacak,dövülecek,hakarete uğrayacak veya küçük düşürülecek ise ve mülki amirden karar alıncaya kadar sayılan kişilik haklarının zedelenme durumu veya tehlikesi var ise bu kişi koruyucu tedbirle koruma altına alınacaktır.gerekirse geçici yakın koruma dahi verilebilecektir.ancak geçici koruma verilmesi başka tedbir kararları ile tehlike önlenebilecek ise bu tedbirler uygulanmalıdır.aksi halde her hayati tehlikem var diyene koruma verilecek olursa buna kolluk sayısı yeterli olmayacağı gibi şu anda tüm polisleri sadece bu işe tahsis etseniz de yine yeterli olmayacaktır.bu açıdan tedbirlerin uygulanmasının denetimi için özellikle hayati tehlike yaratan kişi mahkeme kararı(madde 12) ile teknik cihazlarla izlenmeli ve tedbire uymayıp şiddet mağduruna yaklaşmaya başladığında kolluk harekete geçerek tehlikeyi önlemelidir. Tedbirler kapsamında,örneğin bir bayan mesai dışında dayak yüzünden karakolunuza çocuğu ile birlikte gelmiş ve müracaat etmişse, adli işlemler de tamamlanmışsa sabaha kadar karakolda çocuğu ile birlikte tutulmamalı ve istirahatı sağlanmalıdır.bu amaçla şiddete maruz kalan ve tehlikesi bulunan kişi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumların yerleri varsa buralara,olmaması durumunda ertesi gün veya hafta sonu ise ilk mesai günü tedbir kararı onaylanıncaya kadar kamuya ait bir tesiste barındırılmalıdır.kanun kolluk amirine acil hallerde kamu sosyal tesislerinde geçici barındırma kararı almaya hak tanımıştır.(10/6madde) Bir başka örnek, kolluk amiri,kız kaçırma olaylarında kızın tarafının namusunu temizleme saikıyla hareket etmesi nedeniyle şiddet mağduru genç kızların bulunduğu yerde barındırılmasının kişi güvenliği açısından özellikle hayati yönden riske düştüğü kanaatine ulaşırsa mağdureyi başka bir yerde geçici barındırma kararı verebilir.hatta hayati tehlikeyi yakınlarının oluşturma ihtimali varsa resen yakınları ile görüşmeme kararını da alabilir.(5.madde d bendi).görüldüğü gibi koruyucu ve önleyici tedbirler birbirlerini bütünleyen tedbirlerdir.tek tek alınabileceği gibi aynı zamanlı da alınabilir.yeter ki kişi güvenliği sağlansın. Kolluğun güvenlik uzmanı olduğu dikkate alındığında bu tür tedbirlere karar vermesinde iyi analiz yapması gereği ortaya çıkmaktadır.aksi halde bir şey olmaz deyipte riziko gerçekleştiğinde idare ve hizmet kusuru olan yöneticiler sorumluluk altına gireceklerdir.zira Yasa Koyucu tanımlar kısmında şiddet tehlikesi kavramını bilinçli kullanmıştır.diğer taraftan durumun gerçek olmadığı anlaşılması halinde verilen tedbirlerin değiştirilmesi,kaldırılmasını teklif etme yetkisi kolluğa da tanınmıştır.bu yüzden testiyi kırmadan tedbir alınmalı,en küçük bir ihtimal varsa dahi kişilik hakları koruma altına vakit 5

6 geçirilmeksizin alınmalı ve durumun doğru olup olmadığı daha sonra araştırılmalıdır.örneklerden de anlaşılacağı üzere mesai saati ise önce kişi koruma altına alınıp mülki amirden seri şekilde karar alınacaktır.korumaya alınanların günlük giderleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nca karşılanacaktır.daha sonra giderler yasa emrine göre şiddet uygulayandan bir ay içinde 6183 sayılı kanun kapsamında tahsil edilecektir. Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları MADDE 5 (1) Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir: a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması. b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi. c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması. d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması. (2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar. Bahsekonu kanunun 5. maddesi ikinci fıkrası, kolluk amirine hakimin alabildiği bazı tedbir kararlarını, gecikmesinde sakınca bulunması durumunda alma yetkisi vermektedir.maddede gecikmesinde sakınca bulunan hal kavramı içine hangi hususların girdiği tam ve net olarak sayılmamıştır.bu sebeple kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için ana önleyici tedbir çerçevenin çizilmesinde fayda vardır.eğer korunacak kişinin veya çocuklarının hayatına,vücut bütünlüğüne,sağlığı,onur ve şerefine karşı oluşabilecek saldırı ihtimali varsa veya zarar görme riski mevcutsa ve hakimden karar alma gerçekleşene kadar yukarda sayılan kişilik hakları zarar görecekse gecikmesinde sakınca bulunan durum var demektir. Örneğin,çocukları,eşi bir odaya kilitleme,eşine karşı hakaretler ve tehditler savuran kişinin bu eylemine devam etmesi,eşin şarhos olarak gelip hem aile içinde aile bireylerini rahatsız etmesi hem de apartman maliklerini nara atarak huzursuz etmesi ve durumun engellenememesi,eşini veya beraber yaşadığı kadını ve çocuklarını geceleyin sokağa atması,sarhoş bir şekilde çocuklarını okula giderek rahatsız etmeyi alışkanlık haline getirmesi,diğer eşin istememesine rağmen zorla beraber olmak istemesi,eşine veya birlikte yaşadığı kişiye zorla fuhuş yaptırma baskısı vb. Yine ısrarla bir bayanı takip edenin, işyeri önüne gelip oturması veya evinin karşısında beklemesi bayanı ister istemez tedirgin edeceği için şiddete maruz bırakana kolluk amiri 5.madde 1 fıkra b bendi gereği bulunduğu yerden uzaklaştırma tedbiri verebilir ve kolluk amiri işyerine yaklaşmama kararı alabilir. Örneklere devam edecek olursak, Artvin ilinde görev yaparken pek çok bayan karakolumuza gelerek eşinin üstüne kuma getirdiği ve evden kumanın tahliye edilmesini istemesine rağmen o tarihlerde önleme yönünden bir şey yapamıyorduk.şimdi bu kanuna göre yapılan eylem bayan karşı bir psikolojik şiddet sayılacağı için hem eşi hem de kuma 6

7 mahkemeden alınacak önleyici tedbir ile müşterek konuttan tahliye edilebilecek.hatta gecikmesinde sakınca varsa bu yetkiyi kolluk kullanacaktır.yine kazandığı tüm parayı kumara veya içkiye yatıran kocalarda sık sık kolluğa şikayet edilir.bu tür olaylarda da ekonomik şiddet kapsamında olduğu için yine mahkemeden müdahale etmesi talep edilebilir. Bir diğeri daha yine Artvin deyken bir bayan kocasının ineklerini satmak istediğini,tek geçim kaynağının bu inekten sağdığı sütün olduğunu,bir kısmını sattığı,bir kısmını da çocuğuna içirdiğini söyleyerek bizden yardım istemişti.o tarihlerde seri tedbirler alınamıyordu.ancak şimdi bu bir ekonomik şiddet sayılacağı için mahkeme kararı ile bu şiddet önlenebilecektir. Bu eylemler mesai içinde ise ve kişiye yönelik şiddet, kolluğun o anda alabileceği önlemlerle ortadan kaldırılmışsa önleyici tedbir için mahkemeye başvurulmalıdır.kişiler aile polisliği birimlerine getirildikten sonra seri şekilde adıgeçen makamdan karar alınmalıdır. Yani gecikmesinde sakınca bulunan halde gerek koruyucu gerek önleyici tedbirleri almak için, öncelikle kişinin güvenliği sağlanacak ve mümkünse şiddet sona erdirilecektir.önleyici yönde tüm deliller seri şekilde toplanacak ve dosya mahkemeye gecikmeksizin sunulacaktır.ancak koruyucu tedbir alınacaksa, söz konusu önlemlerin alınması için herhangi bir delil ve belgeye ihtiyaç duyulmaksızın tedbir mülki amirden tedbir talep edilecektir,gecikmesinde sakınca varsa kolluk amiri bizzat yetki kullanacaktır.zira aynı kanunun sekizinci maddesinin üçüncü fıkrası, önleyici tedbir almak için delil ve belge gerekmediğine işaret etmektedir.öte yandan yetkili makamlar, tedbir alındıktan sonra uzatılması, değiştirilmesi veya kaldırılması amacıyla kolluğa delil toplatılabilir veya daha önce bahsettiğimiz gibi bu haksız fiiller ceza yasasına göre de suç oluşturacağı için adli mahkemeden çıkacak kararlar yakından izlenerek tedbir kararları tekrar gözden geçirilebilir. Beşinci Maddenin 1 fıkrası d bendini değerlendirecek olursak; d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması kararını acil hallerde poliste alabilmektedir.bu maddeye canlı örnek evden kaçan bir kızın eşyalarını almak için polis nezaretinde evine gidildiğinde kardeşleri,akrabaları ve anne,bası tarafından saldırılarak öldürülmesidir.böyle bir durumda olay yatışıncaya ve aile tarafından durumun nasıl algılandığı tespit edilinceye kadar mağdurun onlarla görüşmesi engellenebilir.burada korunan kişinin yaşama hakkı bahis konusudur.yakınları tarafından şiddet görme ihtimali olan bu tür kişiler mutlaka çevrelerinden durumun vahameti anlaşılıncaya kadar uzaklaştırılmalıdır. Beşinci maddede kolluğa yetki vermeyen bazı maddeler de şiddeti önleme bakımından kolluk tarafından yazılı taleple mahkemeden istenebilecektir.şayet şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı varsa Kolluk, bu durumu derhal mahkemeye bildirilmeli,eğer şiddet uygulayan silahlı görev yapan personel ise polis gibi bunların da silahlarını idareye teslim etmesini sağlayacak tedbirin alınması için hakime yazıyla başvurmalıdır. Aile Mahkemesi, kolluk olan polis hakkında silahını idareye 6 ay veya daha az süreyle teslim kararı alırsa, silahlı kamu görevlisi olan polisin nasıl görev yapacağı tartışmalı hale gelecektir..zira 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu polisi silahlı inzibat gücü olarak tanımlamakta,silahı alınınca bu görevlinin nasıl çalışacağına dair bir düzenleme mevcut değildir.bu karar bir açığa alma işlemi değildir.o halde önce bu hususta bir düzenleme yapılmalı veya düzenleme varsa bir genelge çıkarılmalıdır.diğer taraftan, bu durum tüm personele duyurulmalıdır Sayılı Yasa da kolluğa tanınan koruyucu ve önleyici tedbir alma durumları üzerinde durduktan sonra şu noktayı da belirtmekte yarar vardır: kolluk, bu kanun çerçevesinde gecikmesinde sakınca var ise hem koruyucu hem de önleyici kararı birlikte 7

8 alabilir.örneğin eşini döven, tehdit,hakaret eden şiddet uygulayan hakkında önleyici redbir yönünde 5.maddenin birinci fıkrası a bendi ) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,hükmüne dayanılarak bu eylemde bulunmama önleyici tedbirinin yanı sıra şiddete uğrayanın bulunduğunuz yerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlık kuruluşu yok ise geçici bir kamu sosyal tesissinden yaralandırılmasına 3.madde birinci fıkra a bendi Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması, hükmü uyarınca karar verebilir. Aşağıda ilgili maddede açıklanacak lakin burada işaret edilmesinde fayda umulan bir konuda önleyici tedbir alındığında, kararın içinde 8.madde/5. Fıkrası gereği 13. Maddeye göre şiddet uygulayanın karara uymaması durumunda zorlama hapis ile cezalandırılacağı tefhim edilerek tebliğ edilmeli ki uyulmaması durumunda zorlama hapsi ile cezalandırabilsin. Yine kanun içinde bulunmamasına rağmen Anayasa 40./2 Madde devlet işlemlerinde,ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır, hükmü gereğince bu tedbir kararının içinde itirazın hangi mahkemeye yapılacağı açık şekilde yazılmalıdır.aile mahkemesi aldığınız bu kararı onaylamazsa,karar kendiliğinden hükümsüz kalacağından şiddet uygulayana bu durum karar içinde belirtilmeli ve bu şarta bağlı itiraz makamı bildirilmelidir. Yapılacak itiraz süresi tefhim ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta olarak öngörülmüştür.yalnız her nekadar kollukta gecikmesinde sakınca bulunan halde tedbir alsa da 24 saat içinde mahkemenin onayına sunulacağı için alınan tedbir kararı mahkemenin onayına bağlıdır.bu sebeple mahkemenin bu kararı beklenmeli ona itiraz olunmalıdır;aksi halde mahkeme kararı 24 saat içinde onaylamazsa kendiliğinden kalkacağı için itiraz edilecek bir kararda bulunmayacaktır.ilgili tarafa mahkemece veya kollukça kararın onandığı da kanımca ayrıca bildirilmelidir. İhbar MADDE 7 (1) Şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin varlığı hâlinde herkes bu durumu resmi makam veya mercilere ihbar edebilir. İhbarı alan kamu görevlileri bu Kanun kapsamındaki görevlerini gecikmeksizin yerine getirmek ve uygulanması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak yetkilileri haberdar etmekle yükümlüdür. Yasanın yedinci maddesi ihbar konusunu düzenlemektedir.herkes, şiddet veya siddet uygulanma tehlikesi varlığı halinde kolluğa,savcılığa,mülki amirliğe ihbarda bulunabilir. Tüm kamu görevlilerine de ihbar yapılabilmesi düzenlenmiştir.belediye,sağlık personeli,zabıta gibi.kamu görevlileri bu durumu gecikmeksizin karar almaya yetkili yerlere bildirmekle görevlilerdir.vatandaş açısından ihbar zorunlu değildir.lakin kamu görevlisinin ihbarı bildirmemesi TCK 279 uyarınca suçtur. Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik MADDE 8 (1) Tedbir kararı, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlileri ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine verilir. Tedbir kararları en çabuk ve en kolay ulaşılabilecek yer hâkiminden, mülkî amirden ya da kolluk biriminden talep edilebilir. (2) Tedbir kararı ilk defasında en çok altı ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da 8

9 Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir. (3) Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Önleyici tedbir kararı, geciktirilmeksizin verilir. Bu kararın verilmesi, bu Kanunun amacını gerçekleştirmeyi tehlikeye sokabilecek şekilde geciktirilemez. (4) Tedbir kararı, korunan kişiye ve şiddet uygulayana tefhim veya tebliğ edilir. Tedbir talebinin reddine ilişkin karar ise sadece korunan kişiye tebliğ edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk birimi tarafından verilen tedbir kararı şiddet uygulayana bir tutanakla derhâl tebliğ edilir. (5) Tedbir kararının tefhim ve tebliğ işlemlerinde, tedbir kararına aykırılık hâlinde şiddet uygulayan hakkında zorlama hapsinin uygulanacağı ihtarı yapılır. (6) Gerekli bulunması hâlinde, tedbir kararı ile birlikte talep üzerine veya resen, korunan kişi ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri ve adresleri ile korumanın etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgileri, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulur. Yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilir. Bu bilgileri hukuka aykırı olarak başkasına veren, ifşa eden veya açıklayan kişi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. (7) Talep hâlinde ilgililere kişisel eşya ve belgelerinin kolluk marifetiyle teslimi sağlanır. Kanunun sekizinci maddesi kanun dahilinde alınan tedbirlerin alınış tarzını,gerekli bulunması durumunda tedbir kararı ile veya resen korunan kişinin kimlik bilgileri,adresi ve tüm resmi bilgileri gizli tutulma durumlarını içermektedir.bunu ifşa eden ve açıklayan ceza kanunu hükmüne istinaden cezalandırılabilecektir. Aynı zamanda tedbirlerin en fazla altı aya kadar verilebileceği,uzatılmasının sözkonusu olduğu,kolluk görevlilerinin talebi üzerine bu tedbirlerin kaldırılabileceği veya değiştirilebileceği düzenlenmiştir.lakin neden kaldırılacağı çok iyi şekilde gerekçelendirilmelidir.bunun için şiddet tehditi ortadan tamamen kalkmalıdır. Koruyucu tedbir için delil veya belgeye gerek olmadığını daha önce belirtmiştik. Önleyici tedbir alma da geciktirilemez.alınan tedbir kararı taraflara tebliğ olur;ancak şiddet uygulayana karar okunmak(tefhim) suretiyle tebliğ olunur.acil hallerde bu işlemi kolluk yapabilir.bu tefhim ve tebliğde tedbir kararına uymaması durumunda disiplin hapsiyle cezalandırılacağı da tebliğ olunur.yine şiddete uğrayana ait eşyalar,belgeler ilgilinin talebi üzerine kolluk marifetiyle(eliyle) teslim olunur.yani kolluk alıp teslim eder.tedbir kararının kolluk tarafından uygulanacağı hükümleri de bu madde yer almaktadır. Üzerinde durulması gereken bir hususta tedbir kararlarının kaldırılmasıdır.bu şiddete maruz kalanın isteği, şiddetin son bulduğu tespiti, kolluğun talebi ve kendiliğinden sürenin bitmesi,itiraz üzerine mahkemenin kaldırması gibi, Normalde tedbiri koyan makamlarda kaldırma veya değiştirme kararı alabilirler.lakin hangi makam tedbiri almışsa o makam kaldıracaktır,kolluk bu yetkiyi kullanamaz.kanuna göre aile mahkemesinin kararına yine aile/asliye hukuk mahkemesine itiraz edilmektedir. Şiddet Mağduru, her zaman tedbirin kaldırılmasını talep edebilir,bu korunan kişinin en doğal hakkı ve özgürlüğüdür.ancak bu kişi sağlıklı karar verebilecek durum ve psikolojide değil ise alınacak psikiyatri raporuyla da durumun anlaşılması halinde resen tedbirin alınmasına veya devamına karar verilebilir.zira geçici istinat kabiliyetinin yitirilmesi 9

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk

ASPB İl Müdürlükleri/ (Varsa) Sosyal Hizmet Merkezleri. Cumhuriyet Savcılıkları M14 M12 M16 T5. Barolar M39. Kolluk ÖNLEME FARK ETME BİLDİRME MÜDAHALE ETME İYİLEŞTİRME M1 M2 Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi Devletin sorumluluğu ve çocukla çalışanların görevlerindendir. M2 M3 Çocuğun şiddete maruz kaldığı durumlarda bunu

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi

9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi 9 Mart 2013 Dünya Kadınlar Günü mitingi Dünya gelişiyor, toplum ilerliyor, Kadınlar, topluma uyum gösteriyor; eğitim almak, çalışmak, mutlu değilse boşanmak, istediği gibi giyinmek, istediği kadar çocuk

Detaylı

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları

Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Kadın ve Erkeğin Yasal Hakları Av.Yasin GİRGİN Av.Ayça Sinem KILIÇ 1 KADIN VE ERKEĞİN YASAL HAKLARI ÖNSÖZ 1998 yılında çıkarılan 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkındaki Kanun sadece iki maddeden oluşuyordu,

Detaylı

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL

Kişi Hakları. aep. www. www. gov.tr. Özgür Sevgi GÖRAL. Kişi Hakları. Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL Özgür Sevgi GÖRAL Parayla Satılmaz. Özgür Sevgi GÖRAL www aep gov.tr www agoivl.etr Özgür Sevgi Göral Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korunma

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; yabancıların Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi: 1 Haziran 2005 ÇARŞAMBA - Sayı : 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bütün adlî kolluk görevlileri ile gerektiğinde

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler

ÇOCUK KORUMA KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel İlkeler, Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler 9501 ÇOCUK KORUMA KANUNU Kanun Numarası : 5395 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2005 Sayı : 25876 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Temel

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları

Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Kamu Kurumları ve Kadın Sivil Toplum Örgütleri İçin Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele ve Şiddete Uğrayan Kadınlara Destek Mekanizmaları Türkiye nin Az Gelişmiş Bölgelerindeki (Güneydoğu Anadolu, Doğu

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler

Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler Gözaltına Alma ve Gözaltına Đlişkin Usuli Đşlemler GÖZALTINA ALMA Genel Olarak 1. Koruma Tedbiri Olarak Gözaltı G özaltı kurumu, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu nun dördüncü kısmında koruma tedbirleri başlığı

Detaylı

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 684 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 684 Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 210 Kadına Yönelik Şiddet ve Aile Đçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi Đstanbul, 11.V.2011 www.coe.int/conventionviolence

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı