TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 wwwteknolojkarastrmalarcom ISSN: Makne eknolojler Elektronk Dergs 00 ( EKNOLOJİK ARAŞIRMALAR Makale Klask Eş Eksenl (Merkezl İç İçe Borulu Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybının Deneysel Olarak İncelenmes Mustafa AMACA Marmara Ünverstes, EF, Makne Eğt Böl Göztee Kamüsü, 347 İstanbul, ürkye Özet Brçok uygulamada, sıcak akışkandan soğuk akışkana ısı transfer gerekldr ve ısı değştrcler bu amaca yönelk olarak gelştrlmştr Isı transfernn oluşa blmes çn ortamlar arasında sıcaklık farkının olması gerekr İletm(Kondüksyon, aşınım(konveksyon ve Işınım(Radyasyon olmak üzere üç çeşt ısı transfer şekl vardır ve sstemler arasında ısı geçş, bunların tümü veya brleşenleryle olablr Isı değştrclernde ağırlıklı olarak ısı transfer, taşınım ve letmle olmaktadır Isı değştrcler, akışkanın akış yönüne göre; Aynı yönlü aralel akışlı ve zıt yönlü aralel akışlı olarak da sınıflandırılabr Bu çalışmada, eş merkezl, ç çe borulu ısı değştrcsnde; sıcak akışkan(h ve soğuk akışkan(h o tarafında ısı taşınım(flm katsayıları ve tolam ısı transfer katsayısı(u to deneysel olarak bulunmuş ve aynı yönlü aralel akış ve zıt yönlü aralel akışlı ısı değştrcs tler çn brbrleryle mukayese edlmştr Deneyler, ürbülanslı akış şartlarında 19000<Re<34000 değerlernde yaılmıştır Deneylerde sıcak ve soğuk akışkan olarak su kullanılmıştır Deneyler sonucunda Re sayısının, Nu sayısına ve Basınç Kayı katsayısına göre değşm verlmştr Anahtar Kelmeler : Isı değştrcs, Boru akışı, Aynı ve zıt yönlü ısı değştrcler 1Grş Sayısız uygulamalarda, sıcak akışkandan soğuk akışkana ısı letm gerekldr Isı değştrclern büyük çoğunluğu bu amaç çn gelştrlmştr Isı taşınımında sıcaklık farkı oluşmalıdır Isı letm kondüksyon, konveksyon ve radyasyon yöntemler le ayrı ayrı veya tümü brlkte olur Akışkan debs ve Reynold sayısına göre akışın t Lamnar veya ürbülanslı dır Lamnar akışta (Reynold sayısı düşüktür, akış düzgündür ve akım çzgler brbrne karışmaz Akışkanlarda, kondüksyomla ısı taşınımının çoğu lamnar akışla olmaktadır Yüksek reynolds sayısında lamnar akış bozulur ve gelşgüzel br akışa dönüşür Bu akış türbülanslı akış olu, akışkan çnde taşınan ısı enerjs hızlı şeklde akışkanın aktığı cdarlarından dış ortama taşınır Bununla brlkte, akışkan hacmsel olarak kuvvetl türbülanslı akışa sah olsa ble, akışkan katmanları çndek türbülans, boru cdarlarına karşı büyük zorlama yaar Katman sınırları çndek ısı letm genelde kondüksyonla yaılır ürbülanslı akış, ısı değştrclerde daha y ısı letm verr Fakat daha yüksek hız gerektğnde, basınç düşümünde artış olmaktadır Yüksek basınç ve gereksz yere kullanılan omalama gücü malyetler, daha vskoz akışkanların ısıtılmaları ve soğutulmaları gerektğnde türbülanslı akışı caz kılmamaktadır Bdğ gb tam gelşmş akışta oluşan sınır tabaka ve alt sınır tabaka çersndek hız dağılımı, akışkanın taşınım katsayısını öneml oranda değştrmektedr [1] Bu tür akışlarla; ısı değştrcler, gaz soğutmalı reaktör yakıt elemanları, elektronk sstemlern havalandırma donanımları gb sstemlerde karşılaşılmaktadır []

2 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı 11 Ortak Merkezl Borulu Isı Değştrclerde Sıcaklık Dağılımı Ortak merkezl borulu ısı değştrclerde k ayrı fazdak sıvılar aynı yönde veya zıt yönde olablrler İk akış arasındak sıcaklık farkı (metal yüzey ve her br akıntı arasındak sıcaklık ısı değştrcnn konumuna göre değşr Yersel sıcaklık farklarının ortalama değerler bulunabldğnde ısı letm hesaları kolaylaşır İk akım arasındak sıcaklık farkı aşağıdak eştlk (1 dek gb bulunur g1 g ç 1 ç θ (1 g1 g Ln( ç1 ç Eştlk (1 dek fade geometrk ortalama sıcaklık olarak smlendrlr Isı letm oranı aşağıdak eştlk ( dek gb bulunur Q UA θ ( m Sudan Suya ürbülanslı akışla Isı İletm Chazında, ısı değştrc, sıcak ve soğuk akışların k kestte ayrılması le üç bölüme ayrılmıştır Bu, ortalama sıcaklık koşullarında ölçüm yama mkanı verr Grştek akışkanın sıcaklığının ölçümüne laveten, çıkış ve orta noktalardak akışın ayrıldığı metal cdar sıcaklıkları da ölçülür 1 Isı İletm Katsayısının Değerlendrlmes Sıcaklıkların ve her k akışın kütlesel debsnn gözlemlenmes le aşağıdak hesalamalar yaılır Sıcak akışkandan alınan ısı letm mktarı eştlk (3 dek gbdr [3] Q m C 1 (3 g1 ç Soğuk akışkana verlen ısı mktarı se eştlk (4 de verlmştr Q o m C (4 o g ç olam ısı transfer katsayısı Q U A θ m o A m g1 Q ( g tg1 ç1 ç1 g ç Borunun ç yüzey ve sıcak akışkan arasındak yüzey ısı taşınım katsayısı Q h A θ ç A g1 Q ( cg1 g1 ç1 ç1 cg1 cç1 ç cç1 Borunun dış yüzey ve sıcak akışkan arasındak yüzey ısı taşınım katsayısı eştlk (7 dek gbdr (5 (

3 Atmaca, M eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Q ho A θ o o A o cg1 Qo ( g cg1 cç1 cç1 g ç ç (7 Deneysel Çalışma Deneyler, Şekl 1 de gösterlen sudan suya türbülanslı akışlı ısı taşınım chazında yaılmıştır [4] Isı değştrcde k t boru bulunur İçerdek borudan sıcak su akarken, dış borudan soğuk su akmaktadır Isı değştrc ara akış sıcaklık koşullarını gözlemlemek üzere üç eşt bölüme ayrılmıştır Dört farklı noktadak akışkan sıcaklıkları ve grş çıkştak cdar sıcaklıları termokal le algılanarak ölçülmüştür Sıcak su, elektrk drençl ısıtıcılar le sağlanmış ve ısı değştrc merkez borusunun üst ucuna oma le basılmıştır Soğuyan su ısı değştrc çnden akı, yüksek veya düşük deb ölçern çnden geçerek tanka ger döner ve burada yenden ısıtılmıştır Soğuk su bağlantısı ane akış kontrol valfı ve deb ölçme chazının bulunduğu yüzeyden yaılmıştır ve benzer br ünte su tahlye noktasına bağlanmıştır Esnek hortumlar le ısı değştrcnn her k ucuna bağlantı yaılarak aralel veya zıt yönde soğuk su akışı sağlanmıştır Şekl 1 Sudan-Suya, ürbülanslı Akışlı Isı Değştrc [4] Sıcak ve soğuk su debs akış kontrol valfler le kontrol edlmştr Suyu ısıtmak çn gerekl grş gücü elektronk kontrol le yaılmıştır ank çndek suyun sıcaklığının yaklaşık 90 o de sınırlandırılması se termostat algılayıcıları le sağlanmıştır Suyun sıcaklığı, selektör düğmel djtal termometre le, metal sıcaklıkları se termokal le algılanarak sıcaklık ekranından gözlemlenmştr 3 Bulgular ve artışma 31 Isı İletm Katsayısının Belrlenmes Isı letm katsayısının belrlenmes çn, ısı değştrcye zıt yönlü akım çn bağlantı yaılmış, sıcak su sıcaklığı ( 5 yaklaşık 70 o C ye kadar artırılmış, sonra sıcak su debs uygun br değere ayarlanmıştır Soğuk su debs, yaklaşık 70 o C dek 5 sıcaklığında düzgün rejmde çalışma sıcaklığına erşlene kadar artırılmış ve elde edlen gözlemler ablo 1 de gösterlmştr 3

4 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı ablo 1 Deneysel gözlem tablosu Metal cdarı grş sıcaklığı, 1 ( o C 30,5 Metal cdarı çıkış sıcaklığı, ( o C 17,1 Grştek sıcak akışkanın sıcaklığı, 3 ( o C 38,5 Brnc arada sıcak akış sıcaklığı, 4 ( o C 35,7 İknc arada sıcak akış sıcaklığı, 5 ( o C 33 Çıkıştak sıcak akış sıcaklığı, ( o C 31 Grş/çıkışta soğuk akış sıcaklığı, 7 ( o C 19,9 Brnc arada soğuk akış sıcaklığı, 8 ( o C 15,4 İknc arada soğuk akış sıcaklığı, 9 ( o C 11, Grş/çıkış soğuk akış sıcaklığı, 10 ( o C,9 Sıcak suyun gösterge debs, V (l/dak 4,7 Sıcak suyun gerçek debs, m (kg/s 0,079 Soğuk suyun gerçek debs, m o (kg/s 0,045 Sıcak suyun ortalama sıcaklığı, ( 3 + /, ( o C 34,75 Ortalama sıcaklıkta, C (kj/kgk 4,18 Deb ölçer grşnde, ρ (kg/m Ortalama sıcak su sıcaklığı , ,75 dr 34,75 o C dek özgül ısı kaastes yaklaşık C 4, J/kgK dr Okunan sıcak su debs 4,7 l/dak olu deb-sıcaklık düzeltme şemasında gerçek hacmsel deb değer 48 l/dak olarak bulunur[4] 31 o C dek suyun özgül kütles yaklaşık olarak 955 kg/m 3 dür Böylece sıcak su kütlesel debs; V ρ 4,8 955 m 0,079 kg/s olarak bulunur Sıcak sudan alınan ısı mktarı; Q m& C 3 0,0794, (38, Watt Soğuk suyun kütlesel debs 45 m o 0,045 kg/s dr 1000 Soğuk suya letlen ısı mktarı Q m& o oc ,0454, (19,9-,9 445 Watt 50 Watt lık sama değer chaz ve gözlem hatalarına verleblr Isı değştrcde oluşan tolam ısı transfer katsayısını belrlemek çn, k akış arasındak ortalama sıcaklık farkı (logartmk ortalama sıcaklık farkı aşağıdak gb hesalanmıştır 4

5 Atmaca, M eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( θ 3 7 Ln( 10 (38,5 19,9 (31,9 1,15 o K 38,5 19,9 Ln( 31,9 olam ısı transfer katsayısı U, aşağıdak eştlkten bulunmuştur Q& U A m θ 495 0,0881, W/m K 3 Akışkan Hızının Yüzey Isı İletm Katsayısına Etks Farklı sıcak su debler çn alınan ölçümler ablo de gösterlmştr ablo Farklı sıcak su debler çn ölçülen sıcaklık değerler Deb (l/dak Sıcaklık Değerler Metal Cdarı Grş Sıcaklığı, 1 ( o C Metal Cdarı Çıkış Sıcaklığı, ( o C Grştek sıcak akışkanın sıcaklığı, 3 ( o C Brnc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 4 ( o C İknc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 5 ( o C Çıkıştak sıcak akışkanın sıcaklığı, ( o C Grş/Çıkışta Soğuk akışkanın sıcaklığı, 7 ( o C Brnc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 8 ( o C İknc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 9 ( o C Grş/Çıkışta Soğuk akışkanın sıcaklığı, 10 ( o C Soğuk suyun debs m o 45 g/s 0,045 kg/s ,5 o C 33,5 o C dek suyun özgül ısı kaastes C4, J/kgK V 5 l/dak se m 0,0844 kg/s Q m& C 3 0,08444, ( ,5 Watt Q m& o oc ,0454, ( ,3 Watt Isı değştrc merkeznde bulunan boru çndek akışkanın hızı; U m 0,0844 & 1,73 m/s ρ S U m 0,045 o o & 1,74 m/s ρ os o 999 5,9 10 5

6 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı Sıcak borunun ç yüzey ve sıcak su arasındak logartmk ortalama sıcaklık farkı; 3 1 θ 3 1 Ln( (37 33 ( , o K Ln( Soğuk su ve sıcak borunun ç yüzey arasındak logartmk ortalama sıcaklık farkı; (33 0 (18 7 θ 11,97 o K Ln( Ln( Sıcak ve soğuk akışkan arasındak logartmk ortalama sıcaklık farkı; (37 0 (30 7 θ 19,84 o K olam Ln( Ln( İçtek borunun ç yüzeynn yüzey ısı taşınım katsayısı; h Q Aθç 49,5 0,01 7, 13141,3 W/m K İçtek borunun dış yüzeynn yüzey ısı taşınım katsayısı; h Q o Aoθ ç o 49,5 0,031 olam ısı transfer katsayısı; U Q A mθ o 53,9 W/m K 11,97 49,5 0, W/m K 19,84 Bakır borunun termal drenc hmal edlmş ve tüm ısı transfer alanlarının eşt olduğu kabul edlrse; 1 U h h o , ,9 Bu değer, doğrudan ölçülen tolam ısı transfer katsayısı olan 431 W/m K le karşılaştırılmıştır Aradak küçük fark, chaz ve okuma hatalarından kaynaklanmıştır Farklı debler çn benzer hesalamalar netcesnde elde edlen değerler ablo 3 de gösterlmştr

7 Atmaca, M eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( ablo 3 Farklı sıcak su debler çn elde edlen değerler DENEY Q (W ,5 U (m/s 0,4 0, ,3 1,73 U o (m/s 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 h (W/m K , h o (W/m K ,9 U (W/m K Bu sonuçlar Şekl de grafk olarak gösterlmektedr Soğutma suyunun hızı sabt kaldıkça, borunun dış kısmındak yüzey ısı taşınım katsayısı hemen hç değşmemektedr Bununla brlkte, boru ç yüzeynn yüzey ısı taşınım katsayısı sıcak suyun debsne bağlı olarak hızlı şeklde değşmektedr olam ısı transfer katsayısı, ç borudak akışkan hızının ısı taşınım katsayısına olan etksn yansıtmaktadır Isı taşınım katsayısı (W/m K h (W/mK ho (W/mK U (W/mK İç borudak suyun hızı (m/s Şekl Yüzey ve tolam ısı transfer katsayıları üzernde hızın etks 33 Isı Değştrcde Aynı ve Zıt Yönlü Akışın Karşılaştırılması Aynı yönlü akış çn elde edlen sıcaklık değerler ablo 4 dek gbdr ablo 4 Aynı yönlü akış çn ölçülen sıcaklık değerler Metal Cdarı Grş Sıcaklığı, 1 ( o C 41, Metal Cdarı Çıkış Sıcaklığı, ( o C 43,7 Grştek sıcak akışkanın sıcaklığı, 3 ( o C 54,5 Brnc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 4 ( o C 5 İknc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 5 ( o C 48,7 Çıkıştak sıcak akışkanın sıcaklığı, ( o C 45 Grş/Çıkışta Soğuk akışkanın sıcaklığı, 7 ( o C 9, Brnc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 8 ( o C 7 İknc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 9 ( o C 3, Grş/Çıkışta Soğuk akışkanın sıcaklığı, 10 ( o C 41, 7

8 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı , ,5 o C 49,5 o C dek suyun özgül ısı kaastes C4, J/kgK m 35 0, 035 kg/s 1000 m s 10 0, 01 kg/s 1000 ( Q m& C 3 0,0354, (54, Watt ( 10 Q m& o oc 7 0,014, (41,-9, 1337 Watt Zıt yönlü akış çn elde edlen sıcaklık değerler ablo 5 dek gbdr ablo 5 Zıt yönlü akış çn ölçülen sıcaklık değerler Metal cdarı grş sıcaklığı, 1 ( o C 497 Metal cdarı çıkış sıcaklığı, ( o C 304 Grştek sıcak akışkanın sıcaklığı, 3 ( o C 54 Brnc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 4 ( o C 5 İknc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 5 ( o C 49 Çıkıştak sıcak akışkanın sıcaklığı, ( o C 4 Grş/çıkışta Soğuk akışkanın sıcaklığı, 7 ( o C 407 Brnc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 8 ( o C 33 İknc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 9 ( o C 3 Grş/çıkışta soğuk akışkanın sıcaklığı, 10 ( o C Q o C ( m& C 3 0,0354, ( Watt Q m& o oc ,014, (40,7-9,8 191 Watt Akışkan debs ve grş koşulları değştrlmeden yaılan şlemlerde aralel akışta, zıt yönlü akışa göre daha az ısı transfer olmaktadır Her k durum çn sıcaklık dağılımı grafkler Şekl 3 ve Şekl 4 de gösterlmştr 8

9 Atmaca, M eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Şekl 3 Paralel akış çn sıcaklık dağılımı Şekl 4 Zıt yönlü akış çn sıcaklık dağılımı 34 Nusselt, Reynolds ve Prandtl Sayıları Arasındak İlşknn Araştırılması Yaılan şlemler, boru çndek türbülanslı akışta taşınımla ısı geçş esasına dayandırılarak, Nusselt sayısının sadece Prandtl ve Reynolds sayısının fonksyonu olarak kabul edlmesnden oluşmaktadır Bu şlem k deney le gösterlmştr Brncs, Pr sabt tutularak, Nu sayısına bağlı olarak Re sayısı bulunmuştur İkncs, Re sabt tutularak, Nu ya bağlı olarak Pr belrlenmştr Sonuçta, elde edlen katsayı le Nu sayısı elde edlmştr Prandtl sayısının sabt olması durumunda; Pr sayısı sıcaklığa bağlı olduğundan dolayı, deneydek gözlemler sırasında sıcak su ortalama sıcaklığı sabt tutulmuştur Isı değştrc zıt yönlü akış durumuna getrlmştr Yaklaşık 70 o C dek sıcak su ortalama sıcaklık değerne göre yaılan deneyn sonuçları ablo da gösterlmştr Prandtl sayısının sabt olması durumda Nu Re grafğ aşağıda Şekl 5 de verlmştr Şekl 5 Reynolds sayısına göre Nusselt sayısının değşm 9

10 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı ablo Prandtl Sayısının sabt olması durumda ölçülen değerler DENEY Metal cdarı grş sıcaklığı, 1 ( o C 70,8 71,4 71,5 71,8 7,3 Metal cdarı çıkış sıcaklığı, ( o C 5,7 5,3 50,8 49,3 47,5 Grştek sıcak akışkanın sıcaklığı, 3 ( o C 7, 73,5 73,8 74,3 75,3 Brnc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 4 ( o C 71,4 7,1 7, 7,4 73,1 İknc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 5 ( o C 9,1 9, 9,4 9,1 9,4 Çıkıştak sıcak akışkanın sıcaklığı, ( o C Grş/çıkışta soğuk akışkanın sıcaklığı, 7 ( o C 0 0,7 0, , Brnc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 8 ( o C 49, 49,8 49,8 48, 47, İknc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 9 ( o C 33,7 33,7 33,9 31,9 31,8 Grş/çıkışta soğuk akışkanın sıcaklığı, 10 ( o C 10,9 10,9 10,8 10,7 10,8 Sıcak suyun gösterge debs, V (l/dak 5 4,5 4 3,5 3 Sıcak suyun gerçek debs, m (kg/s 0,084 0,07 0,08 0,0 0,051 Soğuk suyun gerçek debs, m o (kg/s 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 Sıcak suyun ortalama sıcaklığı, ( 3 + /, ( o C 9,5 70,5 70,4 70, 70,1 Ortalama sıcaklıkta özgül ısı kaastes, C (kj/kgk 4,19 4,19 4,19 4,19 4,19 Deb ölçer grşnde suyun özgül kütles, ρ (kg/m Ortalama sıcaklıkta termal letkenlk, k (W/mK 0, 0, 0, 0, 0, Ortalama sıcaklıkta Vskozte μ (10 Nsm Ortalama sıcaklıkta Prandtl Sayısı, Pr,5,5,5,5,5 Ortalama sıcaklıkta Reynoldss sayısı, Re Ortalama sıcaklıkta Nusselt sayısı, Nu İçtek borunun ürüzlülük katsayısı, λ Basınç kaybı, Pa Ortalama sıcak su sıcaklığı 3 + m 7, + 7 9,5 o C V ρ 5, 978 0,084 kg/s olarak bulunur Q m& C 3 0,0844, (7, Watt ( U m& ρ S 0, ,75 m/s 3 1 (7, 70,8 (7 5,7 θ,03 K 3 1 7, 70,8 Ln( Ln( 7 5,7 h Q Aθ ç ,01 18 W/m K,03 hl 18 0,0079 Nu 151 k 0, 10

11 Atmaca, M eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( ud ρ Re μ 1,75 0, Benzer hesalamalar ablo da sunulmuştur Basınç kaybı hesabı: Isı değştrcde kullanılan çtek bakır borunun ç çaı 79 mm, dış çaı 95 mm, tolam uzunluğu 1050 mm, ısı transfer alanı 0088 m olu ürüzlülük oranı ε/d dür Moody dyagramından [5] ε/d ye bağlı olarak sürtünme (ürüzlülük katsayıları (λ ablo da verlmştr Bu durumda yük kaybı, l v h λ, le basınç düşüşü se Δ P ρ g h denklemler le hesalanmıştır Farklı Reynolds sayıları çn elde d g edlen değerler ablo da gösterlmş olu Reynolds sayısına bağlı ürüzlülük katsayısı grafğ Şekl da gösterlmştr λ Re Şekl Reynolds sayısına göre kayı katsayısı değşm Reynolds sayısının sabt olması durumunda se; Deneye başlamadan önce kullanılacak olan Reynolds sayısının 0000 olduğuna karar verlmştr Daha sonra bu Reynolds sayısına göre Prandtl sayısı ve ortalama sıcaklık çn yaklaşık kütlesel deb değer belrlenmştr Benzer hesalamaların sonuçları ablo 7 de gösterlmştr 11

12 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı ablo 7 Reynolds Sayısının sabt olması durumda ölçülen değerler DENEY Metal cdarı grş sıcaklığı, 1 ( o C 70,5 0,8 47,4 38, Metal cdarı çıkış sıcaklığı, ( o C ,,8 Grştek sıcak akışkanın sıcaklığı, 3 ( o C 73,3 3,1 51,3 4,3 Brnc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, t 4 ( o C 71,7 1,5 49,5 40,1 İknc arada sıcak akışkanın sıcaklığı, 5 ( o C 8,3 58, ,4 Çıkıştak sıcak akışkanın sıcaklığı, ( o C,9 5 41,9 35 Grş/çıkışta soğuk akışkanın sıcaklığı, 7 ( o C 0, 47, 34 4, Brnc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 8 ( o C 50,1 37,3 18,8 İknc arada soğuk akışkanın sıcaklığı, 9 ( o C 33,1 4,1 17,7 13,4 Grş/Çıkışta soğuk akışkanın sıcaklığı, 10 ( o C 8,8 8, 7,7 7, Sıcak suyun gösterge debs, V (l/dak 3 3,5 4 4, Sıcak suyun gerçek debs, m (kg/s 0,048 0,057 0,05 0,075 Soğuk suyun gerçek debs, m o (kg/s 0,01 0,015 0,0 0,038 Sıcak suyun ortalama sıcaklığı, ( 3 + /, ( o C 70,1 59,55 49,1 38,5 Ortalama sıcaklıkta özgül ısı kaastes,c (kj/kgk 4,19 4,19 4,19 4,19 Deb ölçer grşnde suyun özgül kütles, ρ (kg/m Ortalama sıcaklıkta termal letkenlk, k (W/mK 0, 0,51 0,41 0,8 Ortalama sıcaklıkta Vskozte μ (10 Ns/m Ortalama sıcaklıkta Prandtl Sayısı, Pr,55 3 3,55 4,3 Ortalama sıcaklıkta Reynoldss sayısı, Re Ortalama sıcaklıkta Nusselt sayısı, Nu , Reynolds sayısının sabt olması durumunda Prandtl sayısına karşılık Nusselt sayısının grafğ Şekl 7 de verlmştr Nu ReSt NuαPr 0,47,5 3 3,5 4 4,5 Pr Şekl 7 Prandtl sayısına göre Nusselt sayısının değşm Brnc deney şlem netcesnde Pr sabt olduğunda İknc deney şlem netcesnde Re sabt olduğunda Her ks de değşken olduğunda se 0,79 Nu α Re 0,47 Nu α Pr 0,79 0,47 Nu α Re Pr veya 0,79 0,47 Nu k Re Pr dır Her k şlemden elde edlen blgler kullanılarak, ablo 8 ve Şekl 8 oluşturulmuştur 1

13 Atmaca, M eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( ablo 8 Nusselt sayısına karşılık gelen Re 0,79 Pr 0,47 değerler Nu , Re Pr,5,5,5,5,5,55 3 3,55 4,3 Re 0,79 Pr 0, , 515, , 3740,1 3880,5 4188,5 4533,4 490, Nu0,053Re 0,79 Pr 0, Nu Re 0,79 Pr 0,47 Şekl 8 Nusselt sayısı le Re 0,79 Pr 0,47 sayısı arasındak lşknn gösterlmes ablo 8 ve Şekl 8 den aşağıdak eştlk elde edlmştr Nu 0,053Re 0,79 Pr 0,47 4 Sonuçlar ve artışma Isı değştrcye zıt yönlü akım çn bağlantı yaılarak, sıcak suyun debs m 0,079 kg/s ve souğk suyun debs m o 0,045 kg/s olması durumunda k akış arasındak tolam ısı transfer U 413 W/m K olarak bulunmuştur Soğutma suyunun hızı sabt kaldıkça, borunun dış kısmındak yüzey ısı letm katsayısı sabt kalmaktadır Bununla brlkte, boru ç yüzeynn yüzey ısı letm katsayısı sıcak suyun debsne bağlı olarak hızlı şeklde değşmektedr olam ısı transfer katsayısı, ç borudak akışkan hızının ısı letm katsayısına olan etksn yansıtmaktadır Akışkan debs ve grş koşulları değştrlmeden yaılan şlemlerde aralel akışta, zıt yönlü akışa göre daha az ısı letm olmaktadır Zıt yönlü akış durumunda, Prandtl (Pr sayısı sabt tutularak, Nusselt (Nu sayısına bağlı olarak Reynolds (Re sayısı bulunmuş, daha sonra Reynolds (Re sayısı sabt tutularak, Nusselt (Nu sayısına bağlı olarak Prandtl sayısı (Pr belrlenmştr Sonuçta, elde edlen katsayı Nu 0,053Re 0,79 Pr 0,47 amrk bağıntısı elde edlmş olu Dttus- Boelter (Nu003Re 08 Pr 04 bağıntısıyla benzerlk göstermektedr 5 Semboller θ : Geometrk ortalama sıcaklık ( o C C : Özgül ısı (J/kgK h : Sıcak akışkan tarafında ısı taşınım katsayısı (W/m K 13

14 eknolojk Araştırmalar: MED 00 ( Klask Isı Değştrcsnde Isı ransfer ve Basınç Kaybı h o : Soğuk akışkan tarafında ısı taşınım katsayısı (W/m K m : Sıcak suyun kütlesel debs (kg/s m o : Soğuk suyun kütlesel debs (kg/s Nu : Nusselt sayısı Pr : Prandtl sayısı Q : Sıcak akışkandan alınan ısı mktarı (W Q o : Soğuk akışkandan alınan ısı mktarı (W Re : Reynolds sayısı : Sıcaklık ( o C U : olam ısı transfer katsayısı (W/m K λ : Pürüzlülük katsayısı Kaynaklar [1] Kurtbaş, İ,Gülçmen, F, Durmuş, A, Değşk Kanatcıklar Kullanarak Sabt Isı Akısına Sah Br Isı Değştrcsnn Etkenlğn Artırma, Isı Blm ve eknğ Dergs, 4 ( [] Buch, JM, Convectve Heat ransfer n A Channel wth Perforated Rbs, Int J herm Sc, 41 ( [3] Dağsöz, AK, (1989, Isı Geçş, Emre Matbaacılık, 4 Baskı, İÜ Makne Fak, İst [4] PA Hlton Ltd, Sudan-Suya ürbülanslı Akışlı Isı aşınım Chazı, Deney İşlemler ve Bakım Ktabı, 1995 [5] Frank M Whte, Çevr: Kadr Kırkkörü, Erkan Ayder, Akışkanlar Mekanğ, ürkçe 4Baskı 14

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFERİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ZORLANMIŞ TAŞINIM DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ

PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ PARALEL VE ZIT AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Mühendislik uygulamalarında en çok karşılaşılan konulardan birisi, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

BEÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

BEÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü BEÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Deney grup öğrenlernn en az brnde Isı Transfer ktabının olması ve tüm öğrenlern yanında esap maknes bulundurması zorunludur. Hesap maknes olmayan öğren derse

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

MAK-LAB006 PARALEL ZIT AKIġLI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠSĠ DENEYĠ

MAK-LAB006 PARALEL ZIT AKIġLI ISI DEĞĠġTĠRĠCĠSĠ DENEYĠ MAK-LAB006 PARALEL ZI AKIġLI ISI DEĞĠġĠRĠCĠSĠ DENEYĠ. GrĢ: Müendslk uygulamalarında en öneml ve en çk karşılaşılan knulardan brs farklı sıaklıklardak k veya daa fazla akışkan arasındak ısı transferdr.

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır. En yaygın karşılaşılan akış sistemi Su, petrol, doğal gaz, yağ, kan. Boru akışkan ile tam dolu (iç akış) Dairesel boru ve dikdörtgen kanallar Borularda Akış Dairesel borular içerisi ve dışarısı arasındaki

Detaylı

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun

MAK354 Isı Mühendisliği Genel Sınav Soru ve Cevapları Mustafa Eyriboyun 1) Br yoğuşturucunun 25,4 çapında nce cdarlı boruları çnden 1.2 /s hızla su aatadır. Boru yüzey sıcalığı 350 K de sabt tutulatadır. Su grş sıcalığı 17 C ve borular 5 uzunlutadır. Buna göre suyun çıış sıcalığı

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Pek çok uygulama alanında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama ısı transferi gerçekleştiğinde kaynama ve yoğuşma olayları gözlemlenir. Örneğin,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 8 FARKLI YÜZEY ÖZELLİKLERİNE SAHİP PLAKALARIN ISIL IŞINIM YAYMA ORANLARININ HESAPLANMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PARALEL AKIŞLI ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ

PARALEL AKIŞLI ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ PARALEL AKIŞLI ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ 1. Giriş: Mühendislik uygulamalarında en önemli ve en çok karşılaşılan konulardan birisi, farklı sıcaklıklardaki iki veya daha fazla akışkan arasındaki ısı transferidir.

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ

TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEYİ İÇİNDEKİLER Sayfa. Genel Bilgiler. Deney Düzeneği. Teori... Analiz 8 . GENEL BİLGİLER Aralarında sonlu sıcaklık farkı olan katı bir yüzey ve bu yüzeyle

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

3. TAŞINIM İLE ISI TRANSFERİ

3. TAŞINIM İLE ISI TRANSFERİ 3. AŞINIM İLE ISI RANSFERİ 3.. AŞINIM İLE ISI RANSFERİNE GİRİŞ 3... Isı taşınımı ve türleri Isı taşınımı giriş bölümünde basedildiği üzere üzere, ısının areket eden akışkan parçacıkları yardımıyla geçişidir.

Detaylı

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım

Isı Kütle Transferi. Zorlanmış Dış Taşınım Isı Kütle Transferi Zorlanmış Dış Taşınım 1 İç ve dış akışı ayır etmek, AMAÇLAR Sürtünme direncini, basınç direncini, ortalama direnc değerlendirmesini ve dış akışta taşınım katsayısını, hesaplayabilmek

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3 ONDOKZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATVARI - 3 DENEY 6: GÖVDE BORL ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (SHELL AND TBE HEAT EXCHANGER) Akışkan ya da katı

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONVERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜCÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ BİR SULAMA SİSTEMİNDE BOOST KONERTERDEN BESLENEN ARM SÜRÜÜ SİSTEMİNİN ANALİZİ Mahr Dursun, Al Saygın Gaz Ünverstes Teknk Eğtm Fakültes Elektrk Eğtm Bölümü Teknkokullar, Ankara mdursun@gaz.edu.tr,

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ

ISI DEĞİŞTİRİCİ (EŞANJÖR) DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVESİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI DEĞİŞTİİCİ (EŞANJÖ) DENEYİ Hazırlayan Yrd.Do.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN ISI DEĞİŞTİİCİSİ (EŞANJÖ) DENEYİ 1. GİİŞ Mühendislik

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ENEY FÖYLERİ ENEYSAN EĞİİM CİHAZLARI SANAYİ VE İCARE L. Şİ. Küçük Sanay stes Ek Cad. 5.Sk. N:8A BALIKESİR el:066 46075 Faks:066 460948 ttp://www.deneysan. al: deneysan@deneysan. BALIKESİR-0 Sğuk su grş

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir.

+ 1. ) transfer edilir. Seri. Isı T h T c sıcaklık farkı nedeniyle üç direnç boyunca ( dirençler için Q ısı transfer miktarı aşağıdaki gibidir. GİRİŞ Isı değiştiricileri (eşanjör) değişik tiplerde olup farklı sıcaklıktaki iki akışkan arasında ısı alışverişini temin ederler. Isı değiştiricileri başlıca yüzeyli ısı değiştiricileri, karışımlı ısı

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I DENEY 2 : BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ (AKIŞKANLAR MEKANİĞİ) DENEYİN AMACI:

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ MERT KAVAS M. GENCAY ŞENOL ONURCAN GÜDEK DANIŞMAN: YARD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF EZAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ

KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ KYM 101 KİMYA MÜHENDİSLĞİNE GİRİŞ PROBLEM SETİ 1. Aşağıda verilen birim çevirme işlemlerini yapınız. ) 554 ) 5.37x10.. h ) 760 h ) 921 ) 800, ) 25 ) 23.. ) 0.981.. ) 8.314... ) 0.052..h 2. Bir atık su

Detaylı

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ Gülay YAKAR Mayıs 27 DENİZLİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I OSBORN REYNOLDS DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Bu deneyin amacı laminer (katmanlı)

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış Laminer ve Türbülanslı Akış Laminer Akış: Çalkantısız akışkan tabakaları ile karakterize edilen çok düzenli akışkan hareketi laminer akış olarak adlandırılır. Türbülanslı

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ

TE 06 TOZ DETERJAN ÜRETİM TESİSİNDEKİ PÜSKÜRTMELİ KURUTMA ÜNİTESİNDE EKSERJİ ANALİZİ Yednc lusal Kmya Mühendslğ Kngres, 5-8 ylül 26, Anadlu Ünverstes, skşehr 6 OZ DRJAN ÜRİM SİSİNDKİ PÜSKÜRMLİ KRMA ÜNİSİND KSRJİ ANALİZİ GÜLSÜN BKAŞ*, FİRZ BALKAN ge Ünverstes Kmya Mühendslğ Bölümü, 351,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA

KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ KANATLI BORULU YOĞUŞTURUCULARDA İKİ-FAZLI AKIŞ BAĞINTILARININ ISIL KAPASİTE HESABINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Mete ÖZŞEN Naci ŞAHİN FRİTERM Termik Cihazlar Sanayi

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ

HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ HAVA SOĞUTMALI BİR SOĞUTMA GURUBUNDA SOĞUTMA KAPASİTESİ VE ETKİNLİĞİNİN DIŞ SICAKLIKLARLA DEĞİŞİMİ Serhan Küçüka*, Serkan Sunu, Anıl Akarsu, Emirhan Bayır Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 1 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY FÖYÜ (BORULARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI) Hazırlayan: Araş. Gör.

Detaylı

DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 1 DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ

VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ VENTURİMETRE DENEYİ 1. GİRİŞ Genellikle herhangi bir akış esnasında akışkanın tabakaları farklı hızlarda hareket ederler ve akışkanın viskozitesi, uygulanan kuvvete karşı direnç gösteren tabakalar arasındaki

Detaylı

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DENEY FÖYÜ DENEY ADI KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DR. EYÜPHAN MANAY Deneyin Amacı: Kaynamadaki üç durumun (taşınım ile kaynama, çekirdekli kaynama, film kaynaması) deneysel olarak

Detaylı

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ

3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ 1 3. AKIŞKANLARDA FAZ DEĞİŞİKLİĞİ OLMADAN ISI TRANSFERİ (Ref. e_makaleleri) Isı değiştiricilerin büyük bir kısmında ısı transferi, akışkanlarda faz değişikliği olmadan gerçekleşir. Örneğin, sıcak bir petrol

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6 Şube NÖ-A NÖ-B Adı- Soyadı: Fakülte No: Kimya Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-2 MAK - ERMODİNAMİK 8.0.0 009-00 AHAR YARIYILI ARA SINA- Soru -) Hac 8 L olan sabt acl rjt br deda başlanıta 0 0 C sıcaklık e 0. kuruluk derecesnde su bulunaktadır. De br ana le nden 00 ka basınta e 00 0

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

HİDROLİK LABORATUARI HİDROLİK LABORATUARI DENEY ALETLERİ

HİDROLİK LABORATUARI HİDROLİK LABORATUARI DENEY ALETLERİ HİDROLİK LABORATUARI HİDROLİK LABORATUARI DENEY ALETLERİ 1) Hidrolik Akım Gözlem Tezgâhı Resim 44 de görülen hidrolik akım gözlem tezgahı üzerinde bulunan depo, pompa ve debi ölçerler ile farklı deney

Detaylı

AirMidi Serisi Isı Pompaları

AirMidi Serisi Isı Pompaları AirMidi Serisi Isı Pompaları Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları, Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar, Apartman, siteler gibi toplu konut projeleri ve Daire,

Detaylı

Using Fracture Toughness (K IC ) of Determined by ASTM E-399 Standards on the Master Curve Concept

Using Fracture Toughness (K IC ) of Determined by ASTM E-399 Standards on the Master Curve Concept Makne Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 6, No: 3, 29 (65-78) Electronc Journal of Machne Technologes Vol: 6, No: 3, 29 (65-78) TENOLOJİ ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn:34-44 Özet Makale

Detaylı

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT ÇEV-220 Hidrolik Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT Borularda Türbülanslı Akış Mühendislik uygulamalarında akışların çoğu türbülanslıdır ve bu yüzden türbülansın

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı