TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 6 ÖABT COĞRAFYA KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT COĞRAFYA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / COĞ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 1. Dünya nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator da 1674 km/saattir. Bu hız kutuplara gidildikçe azalır. Örneğin 30. paralelde bu hız 1450, 60. paralelde ise 291 km/saattir. Ekvator dan uzaklaştıkça güneş ışınlarının düşme açısı küçülür ve gölge boyları uzar. 21 Mart ta güneş ışınları Ekvator a dik düşer ve yerel saatle de burada gölge oluşmaz. Ekvator a en uzak olan Z de ise gölge boyu en uzun olur. 4. Polijenik topoğrafya, birbirinden farklı morfojenetik bölgelere ait şekillerin bir arada bulunduğu topoğrafyadır. Örneğin buzul dönemlerinde buzul aşındırması ve biriktirmesinin egemen olduğu bir yerde, iklim değişikliği sonucu buzullar erir ve akarsu biçimlendirmesi başlar. Bunun sonucunda akarsu şekilleriyle buzul şekilleri yan yana görülebilir. 7. Yağışlarla yer altına sızan sular meteorik su olarak tanımlanır. Juvenil su, magmadan ilk kez yeryüzüne çıkan sulardır. Juvenil ve meteorik suların karışması karışık suları oluşturur. 2. Dalmaçya kıyı tipi kıyıya paralel uzanan adalar, yarımadalar, koy ve körfezlerin bulunduğu kıyı tipidir. Kıyıya paralel uzanan dağların deniz altında kalmasıyla oluşur. 5. III I I numara mesa, II numara büt, III numara korniş, IV numara ise yapısal plato olarak adlandırılmaktadır. II IV 8. Pleistosen, buzul dönemleriyle birlikte sona ermiştir. Sıcaklığın arttığı ve buzulların büyük bir kısmının eridiği bu dönemde deniz seviyesi yükselmiştir. Deniz seviyesinin yükselmesine bağlı olarak akarsuların taban seviyesi yükselmiş ve deltaların bir kısmı deniz altında kalmıştır. 3. Azimutal projeksiyon yöntemiyle çizilen haritalarda meridyenler, kutuplardan geçen doğrular; paraleller ise merkezde kutup noktası olmak üzere iç içe çemberler şeklindedir. Bu projeksiyonlarla çizilen haritalarda kupulardan uzaklaştıkça hata payı artar. Bu nedenle Ekvator çevresinde bulunan Brezilya da hata payı daha çok olur. 6. Podzolleşme soğuk ve nemli bölgelerde, iğne yapraklı orman örtüsü altında oluşan topraklarda görülür. A katmanı aşırı yıkanmış topraklardır. Lateritleşme tropikal bölgede sıcak ve nemli iklim koşullarında meydana gelen topraklarda görülen olaydır. A katmanında yıkanma fazladır. Kalsifikasyon toprakta kireç birikimini ifade eder. Tuzlaşma kurak ve yarı kurak bölgelerde buharlaşmayla yüzeye doğru çıkan su içindeki tuzların toprağın üzerinde birikmesi olayıdır. Gleyleşme, yer altı su seviyesinin toprağın üzerinde olduğu yerlerde meydana gelen olaydır. Oksijen az olduğundan canlı kalıntıları çürümez ve üst üste birikir. Toprak asitleşir ve yeşilimsi, mavimsi renkler alır. 9. Dandritik drenaj, homojen yapılarda gelişir. Bir ağacın dallarına benzer. Ortagonal drenajda akarsular, birbirleriyle dik açılarla birleşir. Sentripetal drenajda akarsular çevreden bir merkeze doğru akar. Akarsuların birbirine paralel uzandığı drenaja paralel drenaj denir. Radyal drenajda akarsular, bir merkezden çevreye doğru dağılır. Volkan konilerinde durum böyledir. 3

4 10. Oxbow gölleri, Mississippi de kopmuş menderes gölleridir. Meteorit göller, gök taşlarının açtığı çanaklarda meydana gelen göllerdir. Relikt göller, eski jeolojik devirlerde oluşmuş iç denizlerin kalıntıları olan göllerdir: Hazar ve Aras gibi. Proglasyal göller, moren seti ile oluşan göllerdir. Söl gölleri, gerileyen buzullardan kopan buzulların oluşturduğu çanaklarda meydana gelen göllerdir. 13. Gezginlerin, gezdikleri yerleri anlattıkları seyahatnameleri içeren dönem ansiklopedik devre olarak adlandırılır. Klasik devre Alman coğrafyacıların (Alexander von Humboldt, Carl Ritter ve Frideric Ratzel) görüşlerini ortaya koyduğu devredir. Fransız coğrafyacı Paul Vidal de la Blache nin kuruculuğunu yaptığı ve coğrafi özelliklerin sınırları belirlenmiş bir alanda incelenmesine bölgesel devre denir. Buna rejiyonal coğrafya da denir. Coğrafyanın planlamaya (fiziki, ekonomik, şehir vb.) uygulanması devresi uygulamalı devre olarak adlandırılır. 16. Erdkunde adlı esere ömrünü adayan ve beşerî coğrafyanın temellerini atan Carl Ritter dir. Alexandre von Humboldt fiziki coğrafyanın temelini atmıştır. Paul Vidal de la Blache bölgesel coğrafyanın kurucusudur. Bernhard Varenius, coğrafyayı genel ve özel olarak sınıflandırmıştır. Willy Brandt, ülkeleri gelişmişlik düzeyi bakımından kuzey ve güney olmak üzere sınıflandırmıştır. 11. Baykal Gölü nün kriptodepresyon derinliği 1286 m dir. Bu derinlik Superior da 123 m, Huron da 52 m, Ontario da 150 m, Ladoga da 221 m dir. 14. Bir bölgenin iklimini etkileyen basınç merkezlerine aksiyon merkezi denir. Asor antisiklonu Batı ve Orta Avrupa yı etkilemektedir. Antisiklonlarda dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır. Antisiklonlarda yatay yönlü hava hareketi çevreden merkeze değil, merkezden çevreye doğrudur. Asor, sıcak çekirdekli olduğundan geçtiği yerlerin sıcaklığını artırır. 17. Çin de Çukutien (günümüzden bin yıl önce), Türkiye de Yarımburgaz ( bin yıl önce) ve Karain ( bin yıl önce) mağaraları yerleşim alanı olarak kullanılan en eski barınaklar troglotidlerdir. Eskimoların yazın kullandıkları çadırlara tipi denir. İglo, eskimoların kışın kullandıkları kar evlerdir. Kibitka Moğol göçebelerinin çadırına verilen addır. Bunlara yurd da denilmektedir. 12. Ekvatoral bölgede 1000 metre yüksekliğe kadar olan kesimde yıl boyunca yeşil kalan geniş yapraklı ağaçlar görülmektedir. Bunun nedeni sıcaklığın yıl boyunca çok az değişmesi ve yağış rejiminin düzenli olmasıdır paralelde cm 2 ye dakikada gram kalori olarak gelen enerji 12, radyasyon ise 25 civarındadır. Buna göre kutupların soğuk olmasının nedeni gelen enerjinin az, radyasyonunun çok olmasıdır. 18. Dünyanın kültür âlemleri arasında bulunan Avrupa kültür âlemi içinde Avrupa Kıtası ndaki ülkeler ile Amerika Kıtası nda yer alan ABD ve Kanada yer alır. Amerika Kıtası nda bulunan Meksika ve diğer ülkeler Latin Amerika kültür âleminde yer almaktadır. 4

5 19. İsviçre Almanca, Fransızca ve Latince yi tanımaktadır. Lichtenstein tek dillidir ve dili Almanca dır. Bermuda tek dillidir, dili İngilizcedir. Belçika, Fransız ve Flaman dillerini tanımaktadır. Bazı ülkeler resmî olarak çok dillidir. Örneğin Kanada Anglofon (İngilizce konuşan) ve Frankofon (Fransızca konuşan) topluluklardan oluşmaktadır. 22. Marks a göre nüfus artışı, toplumsal sıkıntılar ve yoksulluğun nedeni değildir. Toplumsal sorunların nedeni üretimden elde edilen gelirin adaletsiz dağılımıdır. Malthus a göre toplumsal sıkıntıların ve yoksulluğun nedeni nüfusun aşırı artışıdır. Ester Boserup a göre nüfusun artışı tarımsal üretimin artmasına neden olmaktadır. 25. Akdeniz iklimi Akdeniz kıyıları, Kaliforniya, (IV) Orta Şili (III), Kap Bölgesi (II) ve Güneybatı Avustralya da (I) etkilidir. V numarayla gösterilen Batı Avrupa da Akdeniz iklimi etkili olmadığından burada Akdeniz tipi tarımdan da söz edilemez. 20. Dünya nüfusunun %60 ı Asya, %15 i Afrika, %14 ü Amerika, %10,5 u Avrupa %0,5 i Okyanusya da yaşamaktadır. Buna göre II, Afrika; III, Amerika dır. 23. Gelişmiş ülkelerde doğum oranı düşük olduğundan doğurganlık oranı da düşük olur. Buna göre seçeneklerde verilen ülkelerden Almanya da doğurganlık oranı daha düşüktür. 26. Dünya altın üretiminde Güney Afrika Cumhuriyeti ilk sırada yer almaktadır. ABD, Avustralya, Çin, Rusya ve Peru bu ülkeyi izlemektedir. 21. Güneydoğu ve Doğu Asya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika nın doğusu ve Afrika da Nijerya nın bulunduğu yer dünyanın yoğun nüfuslu alanlarıdır. IV numarayla gösterilen yer Kalahari Çölü nün bulunduğu alandır. Burası dünyanın seyrek nüfuslu alanlarındandır. 24. Dünyada nüfus politikalarıyla ilgili ilk toplantı 1974 te yapılmıştır. Bu toplantıda önemli tartışmalar gerçekleşmişse de ülkelerin büyük bir kısmı aşırı nüfus artışının önlenmesi konusunda görüş birliğine varmışlardır. Bu toplantı Romanya Bükreş te yapılmıştır te Meksico City de, 1994 te Kahire de aynı amaçla toplantılar gerçekleştirilmiştir. İstanbul ve Atina da bu tür toplantılar yapılmamıştır. 27. Sanayi Devrimi nin İngiltere de başlamış olmasında; Sömürgelerden elde edilen sermaye, Siyasi birliğini diğer Avrupa ülkelerinden önce tamamlamış olması Beyin göçü, Dokuma alanındaki deneyim önemli bir etmen olmuştur. Devrimin başladığı alan pamuklu dokuma olmuştur. 5

6 28. Yellowstone dünyanın ilk ulusal parkıdır. Şelaleleri, gayzerleri ve özgün hayvanlarıyla ön plana çıkmıştır. Kruger, vahşi hayvanlara ev sahipliği yapan ve Güney Afrika da bulunan millî parktır. Grand Canyon, kanyon vadilerin bulunduğu ve ABD de bulunan ulusal parktır. Sekoyalar, ABD nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Yosemite ulusal parkına özgü ağaçlardır. Serengeti, Tanzanya da bulunan, vahşi hayvanların doğal yaşam alanı olan parktır. 30. Hükûmetlerin bazı ithal malların alımı için gerçekleştirdiği döviz sınırlandırmasına döviz kontrolü denir. Kota uygulamasında dış alım sınırlandırılır. Sübvansiyon uygulamasında yerli üretim ürünlerinin fiyatını düşürmek için hükûmet, üretici veya satıcıyı ekonomik olarak desteklemektedir. Gümrük tarifelerinde bazı ürünlerin ithalat fiyatını artırmak için yüksek vergiler konulur. Enerji tüketimini sınırlandırma dış ticaret açığını azaltmaya yönelik bir uygulama değildir. Enerji tüketiminin sınırlandırılması üretimi olumsuz yönde etkiler. 32. Türkiye nin en son ilân edilen millî parkı Erzurum da bulunan Nene Hatun Millî Parkı dır. Antalya da dört tane millî park var: Güllük Dağı (Termasos), Beydağları (Olimpos), Köprülü Kanyon ve Altınbeşik Mağarası. Şanlıurfa daki millî park Tek Tek Dağları Millî Parkı dır. Balıklıgöl millî park alanı değildir. 29. Tarımsal ve hayvansal gıda maddeleri taşıyan bazı gemiler, ürünlerin bozulmaması için tümüyle soğuk hava tesisi şeklinde üretilmiştir. Bu tür gemilere reefer denir. Kruvaziyer, denizde tatil geçirmek isteyenler için yapılmış turistik gemilerdir. Ferryboatlar araba taşıyan gemilerdir. Trampler, düzenli seferleri olmayan; lineer düzenli seferi olan gemilerdir. 31. Kapıkule Türkiye ve Orta Doğu nun Avrupa ya açılan kapısıdır. Habur ise Türkiye ve Avrupa nın Orta Doğu ya açılan kapısı konumundadır. Bu nedenle Kapıkule ve Habur Türkiye nin en işlek sınır kapılarıdır. 33. Avustralya nın Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus a kayısı bulunmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti nin Hem Atlas hem de Hint Okyanusu na kıyısı bulunmaktadır. Şili nin Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu na kıyısı bulunmaktadır. Yeni Zelanda, Büyük Okyanus ta bulunan adalardır. Madagaskar, Hint Okyanusu nda yer alan bir adadır. 6

7 34. Artvin, Doğu Karadeniz; Şırnak, Güneydoğu Anadolu; Bartın, Zonguldak, Bartın ve Karabük; Hakkâri, Doğu Anadolu kalkınma bölgesinde yer almaktadır. Samsun, hem Yeşilırmak Havzası Geliştirme Projesi hem de Doğu Karadeniz Projesi nde yer almaktadır. 37. İnsani gelişmişlik endeksi, Pakistanlı ekonomist Mahbub ul Haq tarafından geliştirilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından benimsenmiştir. Uzun ve sağlıklı bir yaşam bu endeksin ölçütlerinden biridir. Çok gelişmiş ülkeler arasında Norveç, Fransa ve Japonya da yer almaktadır. Bu endeksin uluslararası bir bağlayıcılığı yoktur ve ülkeler ekonomilerini bu endekse göre belirlemez. 40. Sudan ın Mısır, Çad, Etiyopya gibi birçok ülkeyle sınırları bulunmaktadır. Kenya nın Somali, Etiyopya, Uganda ve Tanzanya ya sınırları vardır. Laos Tayland, Çin, Kamboçya ve Vietnam a komşudur. Pakistan Hindistan, Çin, Afganistan ve İran a sınır komşusudur. Lesotho Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından çevrilmiş bir ülkedir. 35. Batı Sahra, Angola, Bolivya, Sudan, Mısır ve Tunus ülke içi çatışmaların olduğu yerlerdir. Afganistan, Irak, Suriye ve Libya uluslararası çatışma alanlarındandır. Meksika ve Avustralya çatışma alanlarından değildir. 38. Galapagos Adaları deniz altı ve yeryüzü canlı çeşitliliği bakımından dünyada özel bir yere sahiptir. Başka yerlerde bulunmayan birçok canlı türünü barındıran bu adalar, biyoçeşitlilik bakımından dünya mirası kabul edilmiştir. 41. Önder öğretmen konunun kazanımlarına ulaşmada planlı olarak rol oynama yöntemini kullanmıştır. Öğrencilerin bir durumu veya olayı gruplar hâlinde veya bireysel olarak canlandırdığı bir uygulamadır. Bu yöntemde öğrenciler derse aktif katılır, ders daha faydalı ve kalıcı olur. Öğrenciler güdülenir, iletişim becerileri gelişir. 36. Almanya da tarımda çalışan nüfus az, yaşlı nüfus oranı fazladır. Nijerya da doğum oranı ve çocuk nüfusu fazladır. Nüfusun yarıdan fazlası kırsal kesimde yaşamaktadır. 39. Venezuela ve Brezilya nın yalnızca Atlas Okyanusu na, Peru ve Ekvador un yalnızca Büyük Okyanus a kıyısı vardır. Kolombiya nın hem Atlas hem de Büyük Okyanus a kıyısı bulunmaktadır. 42. Beyin fırtınası yöntemi öğrencilerin hayal güçlerini kullanmalarını sağlayan ve yaratıcılıklarını yüreklendirici bir yöntemdir. Bu yöntem sürecinde konuşmalar, kesinlikle herhangi bir kayıt cihazına kaydedilmemelidir. Seslerin kaydedildiğini bilmek öğrencilerin yaratıcı fikirler üretmelerini engeller. 7

8 43. B seçeneğinde verilen kazanım 11. sınıf coğrafya öğretim programına aittir. Diğerlerinde 10. sınıf kazanımlarıyla ilgili arazi çalışması planlanmıştır. 46. Performans ödevinde önceden tanımlanmış ölçütlerle, öğrencinin bir beceriyi hangi düzeyde gerçekleştirdiğini etkinliklerle tespit eder. Performans ödevi yukarıda belirtilen konu ile ilgili olduğundan her ay yayımlanacak olan okul gazetesi ile performans değerlendirmesi yapmak zor olacaktır. 49. Zıt panelde biri soru soran diğeri yanıtlayan iki grup oluşturulur. Grupların konu üzerinde ön hazırlık yapması gerekir. Derste işlenmiş konuların tekrar edilmesi ya da özetlenmesinde iyi bir yöntemdir. 44. Öğrencilerin bilgilerinin tamamlandığı öğretmen merkezli III. aşama açıklamadır. Öğretmen bu aşamada düz anlatımı tercih edebileceği gibi başka yöntemler de kullanır. 47. Araştırma - inceleme yoluyla öğrenme yönteminde öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımı sağlanır. Bu süreçler; 1. bir problem durumunu fark etme, hissetme, tanıma, yüzleşme, 2. problemi netleştirme, tanımlama, 3. hipotezler geliştirme, 4. problem çözümü için yöntem geliştirme, verilerin ve kanıtların toplanması, 5. toplanan veri ve kanıtların analizi, hipotezlerin test edilmesi, analiz sonuçlarının karşılaştırılması ve yorumlanması, 6. sonuca ulaşılması ve ulaşılan sonucun raporlaştırılması şeklindedir. 50. Gözlem becerisi şunları içerir: Olay ve olgulara dikkat etme, algılama, tanımlama, neden ve sonuçlarını açıklama, gözlemlediklerinin nedenlerini sorgulayıp sonuçları tahmin edebilme. Ancak kıtaların ve okyanusların konumu ile ilgili bir gözlem gerçekleştirmek süre olarak mümkün olmayacaktır. 45. Bütünlük ilkesini konular arasında bütünlük ve konularda sergilenen bilgilerin bütünlüğü şeklinde düşünmeleri gerekir. Bütünlük sebep - sonuç ilişkisi açısından göz önüne alınmalıdır. 48. İki grup hâlinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi ögelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesidir. Eşleştirmede öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır. Cevap sayısı fazla olur. 8

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm II. Mevcut Durum ve Eğilimler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar

KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM. - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım. - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya. - Boğazlar ve Kanallar KITALARIN KEŞFİ VE KÜÇÜLEN DÜNYA 13. BÖLÜM - Dünya yı Birbirine Bağlayan Ağlar: Ulaşım - Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya - Boğazlar ve Kanallar D Ü N YA Y I B İ R B İ R İ N E B A Ğ L AYA N A Ğ L A R :

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ

DÜNYA SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 www.ulusalsutkonseyi.org.tr DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ 1 Üyesidir 2 3 DÜNYA VE TÜRKİYE DE SÜT SEKTÖR İSTATİSTİKLERİ HAZIRLAYANLAR Dr.

Detaylı

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR COĞRAFYA Dünya Bölgeleri: Güney Amerika Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR T.C. STANBUL ÜN VERS TES 2010 T M FAKÜLTES AÇIK VE UZAKTAN E 1.Bölüm e-ders Kitap Bölümü ÖZET Birinci hafta dersinde ilk olarak Güney Amerika

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY II BÖLGESİ (AĞRI, ARDAHAN, IĞDIR, KARS) 2010 2013 BÖLGE PLANI EKİM 2010 SUNUŞ Ekonomik ve sosyal değişimler bakımından yeryüzü, belki de en hızlı ve baş döndürücü

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Yaşam Hakkı Olarak Su 1

Yaşam Hakkı Olarak Su 1 Yaşam Su Hakkı Olarak Su En Önemli Doğal Kaynağın Tahrip Edilmesi, Kirletilmesi ve Çıkar Kaynağına Dönüştürülmesi Üzerine Ercan Ayboğa 1.Baskı Sosyal Değişim Derneği Ağustos 2010, İstanbul Yaşam Hakkı

Detaylı

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 2177 Lise Coğrafya 9 ve Lise Coğrafya 11 Ders Kitaplarının Bazı Okunabilirlik Formülleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Ankara, Türkiye Katkıda bulunan: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ

KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ KONYA İLİ İHRACAT ANALİZİ Hazırlayanlar: Hakan AKIN Kıdemli Dış Ticaret Uzmanı Nazlı ÜSTÜN KTO Etüd Araştırma Md. Yrd. Feyzullah ALTAY KTO Etüd Araştırma Uzmanı Hacı Dede Hakan KARAGÖZ KTO Etüd Araştırma

Detaylı