Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009-2010 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK in tarihinde yapılmış olan 2009 yılı Genel Kurulu ile 20 Mart 2010 tarihindeki 2010 Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler aşağıdaki başlıklar altında verilmiştir. 1. Genel Kurul sonrası işlemler 2. Yönetim Kurulu ve toplantıları 3. MÜDEK belgeleri ve yönergeler 4. MÜDEK üyeliği 5. ENAEE ilişkileri, EUR-ACE Etiketi, EUR-ACE SPREAD projesi 6. ABET ilişkileri 7. Washington Accord üyeliği başvurusu 8. EQAR üyeliği 9. Eğitim çalıştayları 10. MÜDEK sunumları ve katılımları 11. MAK etkinlikleri 12. MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları 13. Akreditasyon değerlendirme bedelleri 14. MÜDEK İktisadi İşletmesi 15. MÜDEK web sayfası ve alan adı 16. MÜDEK logosu ve MÜDEK adının tescili 17. MÜDEK Genel Sekreteri 18. MÜDEK sekreterlik hizmetleri 19. MÜDEK merkezinin taşınması 20. Mali Durum 21. Sonuç 1. Genel Kurul sonrası işlemler tarihinde yapılmış olan 2009 yılı Genel Kurul toplantısı sonrası Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekinde verilmesi gerekli olan belgeler yasal süre içinde hazırlanarak İstanbul Valiliği Dernekler İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. Nisan ayında teslimi gereken Dernek Beyannamesi hazırlanarak İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir. 2. Yönetim Kurulu ve toplantıları tarihinde yapılmış olan 2009 yılı Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu asil üyeliklerine 2 yıl için seçilmiş olan Engin Arıkan, Şerife Birgül Ersolmaz, Arif Bülent Özgüler, Bülent Emre Platin ve Refik Üreyen ilk toplantılarında aşağıdaki görev dağılımını yapmışlardır. Refik Üreyen, Başkan Arif Bülent Özgüler, Başkan Yardımcısı Şerife Birgül Ersolmaz, Sayman üye Bülent Emre Platin, Sekreter üye Engin Arıkan, üye Geçen dönem içinde Yönetim Kurulu , , , , , 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 1 / 10

2 , , , , , , , , ve tarihlerinde olmak üzere toplam 15 toplantı yapmıştır. Bu toplantılardan dördü MÜDEK Merkezi nde üyelerin bizzat katılımıyla, geri kalanlar ise tümüyle elektronik ortamda e-posta aracılığıyla gerçekleşmiştir. Toplantılara MAK adına MAK Başkanı olarak Hamit Serbest ve zaman zaman MAK Başkan Yardımcısı Ahmet Aran, önceki MAK Başkanı Erbil Payzın ve daha önceki MAK Başkanı Ayşe Erdem-Şenatalar katılmıştır. 3. MÜDEK belgeleri ve yönergeler MÜDEK'in çeşitli (ENAEE, EUR-ACE Etiketi, EUR-ACE Projeleri, Washington Accord başvurusu, vb.) yurt dışı temaslarında kullanılmak ve hazırlanan İngilizce web sitesine konulmak üzere MÜDEK Tüzüğü, Çalışma Yönetmeliği, yönergeler ve diğer belgelerin İngilizce çevirilerinin editörlüğü profesyonel hizmet alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu editörlük işlemleri sırasında aşağıda listelenmiş olan belgelerin Türkçe sürümlerinde de bir dizi iyileştirme önerileri ortaya çıkmış, bu öneriler Yönetim Kurulu tarafından görüşülmüş ve bu belgelerin yeni sürümleri oluşturularak yürürlüğe girmiştir. Bu belgelerden Özdeğerlendirme Raporu'nun daha önce kabul edilen MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri'nin yeni sürümüyle uyumu da sağlanmıştır. Sürümleri yenilenen belgeler: Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi, Sürüm Değerlendirme Kılavuzu, Sürüm Özdeğerlendirme Raporu, Sürüm Program Değerlendiricisi Raporu, Sürüm Aday Belirleme Komitesi Yönergesi, Sürüm Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi, Sürüm Etik Kurallar, Sürüm Geliştirilmekte olan belgeler: Aşağıdaki belgenin taslağı üzerindeki çalışmalar halen sürmektedir. Bütçe ve Mali Süreçler Yönergesi Bütçenin hazırlanmasında izlenecek sürecin tarifli olması muhtelif kaynaklardan gelen bilginin nitelik ve zaman bakımından uyumlu olmasını sağlayacaktır. Genel Kurul'un onayladığı bütçenin uygulanmasında sorumlu ve yetkili olan Yönetim Kurulu bu yetkilerinden bazılarını kalem bazında Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olacak kişilere dağıtmasının işlerin hızla yapılmasını sağlayacaktır. Bu iki düşünceden hareketle süreçleri bir yönergede tarif etmek üzere Engin Arıkan, Refik Üreyen, Erbil Payzın ve Birgül Tantekin-Ersolmaz görevlendirilmiştir. Hazırlanacak yönerge taslağı Mayıs 2010 ayında Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacaktır. 4. MÜDEK üyeliği Başvuruları Yönetim Kurulu'nca kabul edilen 3 yeni üye ile toplam üye sayımız 32'e yükselmiştir. Yeni üyelerimiz Samim Saner, Ayşegül Tanık ve Timur Doğu'ya MÜDEK ailesine hoş geldiniz diyoruz. 5. ENAEE ilişkileri, EUR-ACE Etiketi, EUR-ACE SPREAD projesi ENAEE ilişkileri: MÜDEK, tarihinden beri asil üyesi olduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education) ile ilişkilerini 2009 yılında da 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 2 / 10

3 aktif olarak sürdürmüştür. MÜDEK i, ENAEE nezdinde temsil eden Erbil Payzın, ENAEE nin tarihli genel kurul toplantısında tarihinden başlamak üzere üç yıl süre ile ENAEE Yönetim Kurulu (Administrative Council) üyeliğine seçilmiştir. Erbil Payzın, seçildiği tarihten itibaren yapılan ENAEE Yönetim Kurulu toplantılarının tümüne (en sonuncusu tarihinde olmak üzere, 4 toplantı) katılmıştır. Ayrıca EUR-ACE / Washington Accord program çıktılarının kıyaslaması çalışması ENAEE ve International Engineering Alliance (IEA) tarafından oluşturulan ortak çalışma grubuna da ENAEE temsilcisi olarak seçilmiştir. Bu çalışma grubunun çalışmaları 2010 yılında devam edecek ve ilk sonuçlarını 2011 yılının ilk yarısında yayınlayacaktır. EUR-ACE Etiketi: ENAEE nin tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile MÜDEK e tarihleri arasında geçerli olmak üzere 5 yıl süre ile akredite ettiği mühendislik lisans programlarına EUR-ACE (First Cycle) Etiketi verme yetkisi tanınmıştır. Bu şekilde MÜDEK ENAEE tarafından EUR-ECE Etiketi verme yetkisi tanınan 7. akreditasyon ajansı olmuştur. Ayrıca bu yetkinin tanınmasının ardından, Erbil Payzın MÜDEK temsilcisi olarak ENAEE nin Etiket Komitesi nin (Label Committee) üyeliğine seçilmiştir. ENAEE Kurallarına göre EUR-ACE Etiket Komitesi EUR-ACE Etiketi verme yetkilisi olan akreditasyon ajanslarının birer temsilcisinden (halen 7) oluşmaktadır MÜDEK 2009 yılında akredite ettiği 29 programa EUR-ACE (First Cycle) Etiketi vermiştir. Bu programlar MÜDEK in web sitesinin yanı sıra ENAEE nin ve FEANI nin web sitelerinde de yayımlanmıştır. EUR-ACE SPREAD Projesi: EUR-ACE SPREAD Projesi Avrupa Komisyonu nun Lifelong Learning (Yaşam Boyu Öğrenme) program tarafından desteklenen bir projedir. Projenin amacı EUR-ACE Akreditasyon Sistemin nin Avrupa içinde değişik ülkelerde yaygınlaştırılmasını ve EUR-ACE Etiketi verme yetkisi olan akreditasyon ajansı sayısının çoğaltılmasını sağlamaktır. ENAEE koordinatörlüğünde yürütülen EUR-ACE SPREAD Projesi ne 6 Avrupa ülkesinden (Almanya, Belçika, İtalya, Litvanya, Romanya, Türkiye), mühendislik eğitimi ve akreditasyonu ile ilgi, biri MÜDEK olmak üzere 10 ortak kuruluş katılmaktadır. Proje tarihinde başlamış olup tarihinde tamamlanacaktır. MÜDEK in ENAEE tarafından değerlendirilme süreci EUR-ACE SPREAD Projesi kapsamında tamamlanmış ve bu proje tarafından kısmen fonlanmıştır. EUR-ACE SPREAD Projesinin 2009 yılı içinde kaydettiği en önemli gelişme MÜDEK in ENAEE tarafından 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren EUR-ACE Etiketi vermek üzere yetkilendirilmesi ve 2009 yılı içinde akredite ettiği 29 mühendislik lisans programına EUR-ACE Etiketi vermesi olmuştur. Proje sonuna kadar İtalya nın, Litvanya nın ve Romanya nın mühendislik eğitimi akreditasyon ajanslarının EUR-ACE Sistemi ne dahil olması ve EUR-ACE Akreditasyon Sisteminin ilave bazı Avrupa ülkelerine yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda MÜDEK Yönetim Kurulu üyemiz Birgül Tantekin- Ersolmaz, Litvanya nın akreditasyon ajansı SKVC nin EUR-ACE Etiketi verme için yetkilendirme başvurusu hazırlık çalışmalarında mentor olarak destek vermektedir. Birgül Tantekin-Ersolmaz bu amaçla 2009 Aralık ayı içinde SKVC tarafından yapılan bir akreditasyon ziyaretine gözlemci olarak katılmıştır. 1 Mart 2010 tarihinde İstanbul da EUR-ACE SPREAD Projesi Ara Dönem Toplantısı (Mid-Term Conference) düzenlendi. Bir günlük bir konferans biçiminde düzenlenen bu toplantı İstanbul Sanayi Odası nın (İSO) sponsorluğunda, İSO nun ODAKULE konferans salonunda gerçekleştirildi. Konferansa Avrupa daki mühendislik eğitimi ile ilgili akreditasyon kuruluşlarının temsilcileri dahil, çoğu 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 3 / 10

4 yurtdışından olmak üzere yaklaşık 60 kişi katıldı. Konferans kapsamında proje ortaklarının sunumlarının yanı sıra YÖK İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Atilla Eriş, MDK Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Mandal ve MÜDEK üyemiz Doç. Dr. Orhan Alankuş dahil 11 konuk konuşmacının sunumları yer aldı. 6. ABET ilişkileri Mühendislik programlarını ABET'e akredite ettirtmek isteyen iki üniversitemizin (ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi) MÜDEK'e başvurusu üzerine, ABET'in bu akreditasyon etkinliğinin MÜDEK açısından herhangi bir sakıncası olmadığına dair 2009 yılı başında bir bildirim yapılmıştır. ABET'in her iki üniversiteye yaptığı ziyaretler sırasında ABET ziyaret takımlarında birer MÜDEK temsilcisi (ODTÜ için Ahmet Aran, Boğaziçi Üniversitesi için Birgül Tantekin-Ersolmaz) "gözlemci" kimliğiyle yer almış, gözlemlerini Yönetim Kurulu ile sözlü olarak paylaşmıştır. 7. Washington Accord üyeliği başvurusu Japonya'nın Kyoto kentinde Haziran 2009 tarihlerinde yapılan International Engineering Meeting toplantısına MÜDEK adına Bülent Özgüler katılarak Türkiye'deki mühendislik eğitimi ve MÜDEK'i tanıtan bir sunum yapmıştır. Yönetim Kurulu'nun tarihli kararı ile Ayşegül Tanık, Bülent E. Platin ve Erbil Payzın'dan oluşan bir çalışma grubuna Bülent Özgüler de dahil edilmiş ve WA Provisional Membership (WAPM) başvurusunu koordine etmesi istenmiştir. WAPM için gerekli olan iki adet üyeliğe aday gösteren mektup (nomination letter) sırasıyla 27 Kasım 2009 ve 03 Aralık 2009 tarihlerinde Engineering Council UK ve Engineers Ireland kuruluşlarından temin edilmiştir. WAPM'e başvuru ücreti olan Euro 22 Şubat 2010 tarihinde ödenmiştir. WAPM başvurusu için gereken başvuru belgelerinin tümü tamamlanarak 05 Mart 2010 tarihinde IEA sekreterliğine gönderilmiştir. Yönetim Kurulu'nun tarihli toplantısında WAPM başvurusunun görüşüleceği ve Haziran 2010'da Kanada'da yapılacak olan IEA Interim Meetings Ottawa 2010 toplantısına MÜDEK adına Erbil Payzın ve Bülent Özgüler'in katılması kararlaştırılmıştır. 8. EQAR üyeliği MÜDEK'in olası EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) üyeliği için başvuru koşullarının incelenmesi amacıyla Yönetim Kurulu'nu talebi üzerine Ahmet Aran bir ön inceleme yaparak bulgu ve görüşlerini Yönetim Kurulu ile paylaşmıştır. Bu bilgilerden, başvuruların her yılın Şubat ayında yapıldığı, yapılan başvuruların o yılın sonbaharında karar bağlandığı, bu nedenle başvuru yapılması düşünülüyor ise 2011 yılının ilk ayları için hazırlık yapılması gerektiği, MÜDEK ölçütlerinin mevcut haliyle başvuru ve kabul ölçütlerini büyük ölçüde sağlamakta yeterli olduğu, ancak MÜDEK'te öğrenci temsilcilerinin yer alması ve değerlendirme sürecine örgencilerin dahil edilmesi gibi bazı konularda düzenleme gerekebileceği, başvuru için MÜDEK in bir özdeğerlendirme raporu hazırlayıp ve kendini bir dış kuruma değerlendirtmesi, bu dış kurumun EQAR'a üye olması durumunda ENAEE olabileceği anlaşılmıştır. ENAEE'nin EQAR'a başvuracak akreditasyon ajanslarının dış değerlendirmesini yapması konusu 25 Mart 2010 tarihinde yapılacak olan ENAEE Yönetim Kurulu toplantısının gündemindedir. ENAEE- EQAR ilişkisi konusundaki güncel durum Mart ayı sonunda netleşecektir. 9. Eğitim çalıştayları Bu çalışma döneminde, Temmuz 2009 tarihlerinde 15 katılımcıyla İstanbul The Marmara Şişli Oteli'nde, Eylül 2009 tarihlerinde 15 katılımcıyla Ankara Neva Palas Oteli'nde ve 26 Eylül Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 4 / 10

5 tarihinde 4 katılımcıyla Ankara ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde olmak üzere toplam üç değerlendirici eğitimi çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Böylelikle, Ocak Eylül 2009 tarihleri arasında yapılan 9 çalıştay aracılığıyla, 35'i sanayiden olmak üzere toplam 125 program değerlendiricisine eğitim verilmiştir. Mart 2010 itibariyle değerlendirici havuzundaki eğitilmiş net değerlendirici sayısı 113 tür yılı içinde, programlarının MÜDEK akreditasyonu için hazırlanan yükseköğretim kurumları üyelerine yönelik iki adet birer gün süreli MÜDEK Eğitim Çalıştayı yapılmıştır. Bu iki çalıştaya 19 farklı üniversiteden toplam 48 katılımcı katılmıştır yapılan MÜDEK eğitim çalıştayları için ilk kez katılımcılardan katılım ücreti alınmış ve gene ilk kez katılımcılara çalıştay katılım belgesi verilmiştir. 30 Ocak 2010 tarihinde, KKTC de, Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi nde, KKTC deki yükseköğretim kurumlarının temsilcilerine yönelik bir gün süreli MÜDEK Eğitim Çalıştayı düzenlenmiştir. KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı nın talebi doğrultusunda gerçekleştirilen ve masrafları YÖDAK Başkanlığı tarafından karşılanan bu eğitim çalıştayına KKTC de kurulu 8 yükseköğretim kurumunun 26 temsilcisi katılmıştır yılında Nisan ve Mayıs aylarında programlarını MÜDEK değerlendirmesinden geçirmek isteyen yükseköğretim kurumlarının yönetici ve öğretim kadrosunun eğitimine yönelik birer günlük iki adet çalıştay düzenlenmesi hedeflenmektedir. 10. MÜDEK sunumları ve katılımları Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında MÜDEK ve etkinliklerini tanıtmak ve MÜDEK'i temsil etmek üzere aşağıda listelenen sunumlar ve katılımlar gerçekleştirilmiştir. Tüm sunumlara MÜDEK web sayfasından erişilebilir. 20 Mayıs 2009, Erbil Payzın, EUR-ACE Label Committee (Etiket Komitesi) toplantısı, St. Petersburg, Rusya Federasyonu. 21 Mayıs 2009, Erbil Payzın ve Hamit Serbest, "Accreditation of Engineering Programs in Turkey", RAEE International Colloquium, St. Petersburg, Rusya Federasyonu. 23 Mayıs 2009, Hamit Serbest, "Program Akreditasyonu ve MÜDEK Uygulamaları", 18. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 04 Haziran 2009, Erbil Payzın, ENAEE Administrative Council (Yönetim Kurulu) toplantısı, Brüksel, Belçika Haziran 2009, Erbil Payzın, Techno-TN Forum 2009 toplantısı, Brüksel, Belçika. 18 Haziran 2009, Bülent Özgüler, "Accreditation of Engineering Programs in Turkey", International Engineering Alliance 2009, Kyoto, Japonya. 24 Haziran 2009, Erbil Payzın, "MÜDEK ve Akreditasyon Süreci", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, Ankara. 08 Eylül 2009, Bülent E. Platin, "MÜDEK ve Mühendislik Programlarının Akreditasyonu", YÖDAK - Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC. 25 Eylül 2009, Erbil Payzın, ENAEE Administrative Council (Yönetim Kurulu) toplantısı, Brüksel, Belçika. 09 Ekim 2009, Erbil Payzın, Birgül Tantekin-Ersolmaz, Hamit Serbest, EUR-ACE Spread projesi 1st Project Board Meeting (Birinci Proje Kurulu) toplantısı, Floransa, İtalya. 10 Ekim 2009, Ayşe Erdem-Şenatalar, Refik Üreyen, "MÜDEK ve Akreditasyon Süreci", Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanları Toplantısı, İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri, İstanbul. 22 Ekim 2009, Erbil Payzın, "MÜDEK: Mühendislik Eğitim Programlarının Akreditasyonu için 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 5 / 10

6 Ulusal Örgüt", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu, Eskişehir. 22 Ekim 2009, Bülent Özgüler, "Mühendislik Program Akreditasyonu: Uluslararası Anlaşmalar", Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendislikleri Eğitimi 4. Ulusal Sempozyumu, Eskişehir. 30 Ekim 2009, Bülent Özgüler, "1. MÜDEK ve Değerlendirme Süreci, 2. Değerlendirme Ölçütleri, 3. Özdeğerlendirme ve MÜDEK Değerlendirmesi", 13. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi, Ilgaz, Kastamonu. 03 Kasım 2009, Erbil Payzın, ENAEE Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Bonn, Almanya. 04 Kasım 2009, Erbil Payzın, EUR-ACE Label Committee (Etiket Komitesi) toplantısı, Bonn, Almanya. 07 Kasım 2009, Hamit Serbest, "Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)", 19. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun. 20 Kasım 2009, Bülent Özgüler, "MÜDEK: Mühendislik Eğitim Programlarının Akreditasyonu için Ulusal Örgüt", Bilişim '09, Ankara. 01 Mart 2010, Erbil Payzın, "The EUR-ACE System in Turkey", EUR-ACE SPREAD Ara Dönem Toplantısı (Mid-Term Conference), Odakule, İstanbul. 01 Mart 2010, Erbil Payzın, EUR-ACE Label Committee (Etiket Komitesi) toplantısı, Odakule, İstanbul. 01 Mart 2010, Erbil Payzın, EUR-ACE Spread projesi 2nd Project Board Meeting (İkinci Proje Kurulu) toplantısı, Odakule, İstanbul. 11. MAK etkinlikleri MÜDEK in program değerlendirme ve akreditasyon sürecini yürütmekten sorumlu olan Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (MAK), tarihlerini kapsayan 2 yıllık dönem için aşağıdaki 8 üyeden oluşmuştur: Prof. Dr. A. Hamit Serbest (Başkan ve üniversite temsilcisi) Prof. Dr. Ahmet Aran (Başkan Yardımcısı ve üniversite temsilcisi üye) Doç. Dr. A. Erbil Payzın (Önceki Başkan ve sanayi temsilcisi) Prof. Dr. Timur Doğu (Üniversite temsilcisi üye) Prof. Dr. Ayşegül Tanık (Üniversite temsilcisi üye) Mustafa Çobanoğlu (Sanayi temsilcisi üye) Orhan Örücü (TMMOB temsilcisi üye) Salih Arıman (KalDer temsilcisi üye) MAK, 2009 yılı içinde , , , , sanal ortamda, sanal ortamda, tarihlerinde 7 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu temsilcisi olarak ve tarihli toplantılarda Bülent E. Platin ve diğer toplantılarda da Bülent Özgüler yer almıştır. Ayrıca, toplantıların bir bölümüne MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı Refik Üreyen ve bazı Yönetim Kurulu üyeleri de katılmışlardır değerlendirme dönemine ilişkin akreditasyon kararları değerlendirme döneminde, 8 yükseköğretim kurumundan 14 farklı disiplinde toplam 29 mühendislik lisans programı için başlatılan değerlendirme çalışmaları 2009 yılı içinde tamamlanmıştır. Bu 29 programdan 10'u için ara değerlendirme ve 19'u için genel değerlendirme yapılmıştır Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 6 / 10

7 tarihli MAK karar toplantısında, bu programlardan 1 tanesine bir sonraki genel değerlendirmeye kadar Kanıt Gösterle Uzatma kararı, 9 program için 2 yıl süreli Ara Ziyaret (AZ) koşullu akreditasyon kararı, 9 program için bir sonraki genel değerlendirmeye kadar Ara Ziyaretle Uzatma kararı ve 10 program için de bir sonraki genel değerlendirmeye kadar akreditasyon kararı verilmiştir değerlendirme dönemi değerlendirme çalışmaları değerlendirme döneminde, 8 yükseköğretim kurumundan 14 farklı disiplinde toplam 47 mühendislik lisans programı için değerlendirme çalışmaları başlatılmıştır. Bu 47 programdan 15'i için ara değerlendirme, 24'ü için genel değerlendirme ve 8 tanesi için de sonraki değerlendirme yapılmaktadır. Bu programlar için MAK tarafından oluşturulan 8 değerlendirme takımında toplam 12 takım başkanı/eşbaşkanı ve 59 program değerlendirici/eş-değerlendirici görev almıştır. Bu 47 lisans programı ile ilgili akreditasyon kararları MAK ın 2010 Haziran ayı toplantısında verilecektir değerlendirme dönemi değerlendirme başvuruları döneminde mühendislik lisans programlarının değerlendirilmesi için MÜDEK e niyet beyanında bulunan 11 değişik yükseköğretim kurumunun 13 değişik disiplinde toplam 44 mühendislik lisans programı için değerlendirme yapılması planlanmaktadır. Bu programlardan 9 u için ara değerlendirme ve 35 i için genel değerlendirme yapılacaktır. 12. MÜDEK Ölçütler Komitesi çalışmaları MÜDEK Ölçütler Komitesi tarihli Yönetim Kurulu kararıyla (i) ABET'in dört ayrı alanda getirdiği değerlendirme ölçütlerindeki değişikliklerin MÜDEK'i ne ölçüde ilgilendirdiği ve (ii) Orman Mühendisliği programlarının MÜDEK kapsamına alınması konularının inceleyerek Yönetim Kurulu'na sunmakla görevlendirilmiştir. Birinci görevle ilgili olarak MÜDEK Ölçütler Komitesi'nde bir komite görüşü oluşturulamamıştır. Ancak, komite üyesi Bülent Özgüler Yönetim Kurulu'na aşağıdaki görüşü sunmuştur: ABET'in " Criteria for Accrediting Engineering Programs Proposed Changes, Proposed Harmonized General Criteria for Engineering Programs, Recommended Additions and Deletions" adı altında sunduğu önerilerden kapsamlı olanlar ve MÜDEK'i ilgilendirebilecekler "Continuous Improvement", "Curriculum" ve "Institutional Support" ölçütlerinde yapılmıştır. Bu değişiklikler daha çok eskiden varolan ama yanlış anlamalara yol açabilen bazı ifadeleri daha açık bir şekilde ve vurgulayarak yeniden yazmak şeklindedir. Bunlar, MÜDEK Ölçütlerinin acilen gözden geçirilmesini gerektirmeyen ancak ölçütler için yeni sürüm çalışması yapılacağı zaman göz önüne alınması gereken türden değişikliklerdir. İkinci görevle ilgili olarak, halen Orman Mühendisliği ile birlikte Ziraat Mühendisliği dekanlarının da üye kabul edilmediği Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK)'nın, MÜDEK paydaşı olarak görüşü alınmıştır. MDK özetle bu fakültelerin varolan üye sayılarını önemli ölçüde artıracağı nedeniyle MDK'ya dahil edilmediğini, ancak eğer olanakları yeterliyse MÜDEK'in bu programları da değerlendirme kapsamına almasının mühendislik programlarının gelişmesine katkı yapacağı yolunda bir görüş belirtmiştir. Orman Mühendisliği Dekanları ile irtibat kurularak 30 Ekim 2009'da Ilgaz'da gerçekleşen Orman Mühendisliği Dekanları konseyinde Bülent Özgüler, MÜDEK'i ve MÜDEK Ölçütlerini tanıtan bir sunum yapmış ve Orman Mühendisliği program temsilcilerinin en yakın tarihli bir MÜDEK Eğitim Çalıştayı'na katılmasının yararlı olacağını belirtmiştir Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 7 / 10

8 13. Akreditasyon değerlendirme bedelleri Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında, değerlendirme dönemindeki Değerlendirme ve Akreditasyon Ücretleri'nin arttırılmayarak değerlendirme döneminde uygulanan ücretlerin aynı kalmasına karar verilmiştir. Buna göre, dönemi değerlendirmeleri için kurumların ödeyeceği ücretlerin o o Kurum başına 4.600TL+KDV Program başına (normal ve ikinci öğretim için ayrı ayrı olmak üzere) Genel ve ziyaretli ara değerlendirmeler için 4.600TL+KDV Rapor üzerinden ara değerlendirmeler için 1.725TL+KDV olarak belirlenmiştir. Bu karar MÜDEK web sayfasında yayınlanmıştır ve döneminde programlarının değerlendirilmesi için niyet beyanında bulunan üniversitelere yazıyla bildirilmiştir. 14. MÜDEK İktisadi İşletmesi 2009 yılında, MÜDEK in zorunlu olarak dernek tarafından yapılması gereken parasal işlemleri dışındaki tüm parasal işlemleri tarihine kurulan MÜDEK İktisadi İşletmesi (MÜDEK İşletmesi) tarafından yürütülmüştür. Bu bağlamda, MÜDEK tarafından değerlendirilen programlar için ilgili kurumlardan MÜDEK İşletmesi tarafından düzenlenen faturalar karşılığı değerlendirme ücreti alınmış ve değerlendirme sürecinin içerdiği tüm masraflar da gene MÜDEK İşletmesi tarafından karşılanmıştır yılı içinde düzenlenen MÜDEK Eğitim Çalıştayı için katılım ücretleri MÜDEK işletmesi tarafından düzenlenen faturalar karşılığı tahsil edilmiştir. Gerek kurumlara yönelik gerekse değerlendirici eğitimi için yapılan çalıştayların tüm masrafları da gene MÜDEK İşletmesi tarafından karşılanmıştır. MÜDEK kurullarının üyelerinin MÜDEK faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları tüm seyahatlerin masrafları da MÜDEK İşletmesi tarafından karşılanmıştır. MÜDEK İşletmesinin tarihindeki kuruluşundan tarihine kadar İşletme müdürleri olarak Ahmet Erbil Payzın, Şerife Birgül Ersolmaz ve Aydın Kosova görev yapmışlardır. Ahmet Erbil Payzın ve Şerife Birgül Ersolmaz tarihinden itibaren tarihine kadar MÜDEK İşletmesi nin müdürleri olarak yeniden atanmışlardır. 15. MÜDEK web sayfası ve alan adı tarihinden beri nic.tr'den yıllık kullanım ücreti ile satın alınmış olan mudek.org.tr alan adı kullanılmaya devam edilmiş ve 2010 yılı için bir yıllığına yenilenmiştir tarihinden beri Dataxi (Buzpark Bilişim Yayıncılık ve Ticaret Ltd. Şti.) firmasından yıllık kullanım ücreti ile satın alınmış olan web sayfası ve e-posta hizmetleri ciddi herhangi bir aksaklık yaşanmadan kullanılmış ve 2010 yılı için bir yıllığına yenilenmiştir. MÜDEK web sitesinin mimarisi, içeriği, menü seçenekleri yenilenmiş ve tüm sayfaların İngilizce sürümü hazırlanarak 15 Eylül 2009'da devreye alınmıştır. 16. MÜDEK logosu ve MÜDEK adının tescili 2007 yılı Genel Kurul toplantısında MÜDEK adının marka olarak tescil ettirilmesi dileği Yönetim Kurulu nca görüşülmüş ve bu konunun MÜDEK logosu ile birlikte daha ileri bir zamanda marka tescili olarak ele alınması görüşünü benimsemiştir. MÜDEK logosunun Eğitim ve öğretim hizmetleri, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri, dergi, kitap, gazete v.b. yayımlama hizmetleri, tercüme hizmetleri. kapsamındaki 41. sınıf ve Bilimsel ve sinai inceleme, 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 8 / 10

9 araştırma hizmetleri; mühendislik hizmetleri, bilgisayar hizmetleri kapsamındaki 42. sınıf için MÜDEK - Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği adına tescil edilmek üzere Türk Patent Enstitüsü ne gerekli başvuru yapılmıştır. Her iki sınıf için de başvurumuz kabul edilmiştir. 265 TL tutarındaki harç da ödenmiştir. Bu konuda Sayın Hamit Serbest'e ve Ankara Patent Ofisi'nden Sayın Kaan Dericioğlu'na teşekkür ederiz. Gelişmeleri Türk Patent Enstitüsü nün web sitesinde online olarak izlemekteyiz tarihi itibari ile, başvurumuzun için tarihinde yayın kararı alındığı bildirilmektedir. Aşağıdaki kopyalanmış nottan da görüleceği gibi. itiraz olmaması halinde Nisan ayı içinde tescil süreci başlayacaktır. Başvurunuzun incelenmesi sonucunda ilan edilmesine karar verilmiş olup bu karara ilişkin yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil ücretinin ödenmesi gerektiğine dair yazımız ilan süresinin bitiminden 15 gün sonra tarafınıza gönderilecektir. İtiraz gelmesi halinde başvurunuz, 3 aylık ilan süresinin dolmasından sonra KHK''nın 8. maddesi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere itirazlar birimine gönderilecektir. 17. MÜDEK Genel Sekreteri 2009 yılı bütçesinde belirtildiği gibi 2009 yılı Kasım ayından itibaren bir genel sekreterin göreve başlaması öngörülmüştü. Bu amaçla Ayşe Erdem-Şenatalar, Erbil Payzın ve Refik Üreyen den oluşan bir komite bu konum için bir iş tanımlama belgesi hazırlamışlardır. Bu arada bu ihtiyacı bilen MÜDEK üyelerince aday önerileri de yapılmıştır. Profesyonel eleman sağlayan büroların bu tip işler için yeterli olmadığı da yapılan temaslardan anlaşıldıktan sonra önerilen üç aday arasında bir seçim yapılmış ve Mart ayı itibari ile Selim Güven yarı zamanlı olarak bu göreve başlamıştır. 18. MÜDEK sekreterlik hizmetleri MÜDEK ofis faaliyetlerini sürekli yürütecek bir sekreter alımı 2009 bütçesinde öngörülmüştü. Ancak zaten birçok faaliyetin aynı ofiste bulunan Teknoloji Yatırım A.Ş.'nin (Sermayesinin %100'ü TTGV'ye ait olan bir şirket) ofis yöneticisi tarafından görüldüğü gözlendiğinden bu hizmetin adı geçen şirketten satın alınması için Yönetim Kurulu nun onayı ile anlaşma yapılmıştır. MÜDEK faaliyetlerine yardımcı olan bu şirketin Genel Müdürü Haluk Zontul a ve Damla Küçük e teşekkür ederiz. Merkezin Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek taşınma takvimine göre sekreterlik hizmetlerinin sağlanması için 2010 yılında tam zamanlı bir eleman alınması planlanmaktadır. 19. MÜDEK merkezinin taşınması MÜDEK Merkezinin TTGV nin İstanbul Ofisi'nde bilâ bedel faaliyet göstermesi için verdiği süre 2009 yılı başında, yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Dolayısıyla 2009 yılı Aralık ayı başında bir yerin kiralanması planlanmıştı. Gerek Genel Sekreter'in belli olmasının gerekse 2010 yılı mali durumunun belirginleşmesinin beklenmesi için bu faaliyet ertelenmiştir. TTGV yönetimi ile yapılan görüşmede, TTGV Ofisi'nde bir süre daha kalabileceğimiz saptanmıştır. Önümüzdeki sürede Yönetim Kurulu olarak durum değerlendirilecektir. 20. Mali Durum tarihleri arasında MÜDEK in dernek ve iktisadi işletme gelirleri toplamı KDV 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 9 / 10

10 hariç TL olmuştur. Bu gelirin TL sini akreditasyon gelirleri, 4320 TL sini eğitim gelirleri, TL sini faiz ve kambiyo gelirleri, TL sini olağandışı gelirler ve TL sini üyelik aidatları oluşturmuştur. Aynı dönem içinde, dernek ve iktisadi işletmenin toplam giderleri TL olmuştur. Bu dönem içinde MÜDEK iktisadi işletmesinin 2009 dönemi vergi sonrası net kârı TL olmuştur. MÜDEK dernek ve iktisadi işletme kasa ve banka hesapları 2010 yılına TL devretmiştir. MÜDEK dernek ve iktisadi işletmenin 2010 yılına devir olan net borcu TL dir yılına ait kesin bilanço ve gelir-gider çizelgeleri ile 2010 ve 2011 yılları tahmini bütçeleri Genel Kurul üyelerine ayrıca sunulacaktır. 21. Sonuç Geçen yılki faaliyet raporumuzda da belirttiğimiz gibi tüzel kişiliği kazanmasından sonra geçen bu üç yılda da MÜDEK Derneği, önceki altı yılda bir tüzel kişiliğe sahip olmadan elde edilen olağanüstü saygınlık ve güveni artırarak korumuştur. Gönüllük temelinde gerçekleşen bu faaliyet için üyelerimize, değerlendiricilerimize ve MÜDEK değerlendirme ve akreditasyonunu önemseyen bütün kurumlara teşekkür ederiz. MÜDEK fikrinin doğuşunu ve hayata geçirilmesini sağlamış olan ve kuruluşumuzu her ortamda tanıtmayı sürdüren MDK ya özel olarak teşekkür ederiz; bilhassa MDK Genel Sekreteri Sayın Hasan Mandal a özellikle teşekkür ederiz. MÜDEK in YÖK tarafından tanınma sonrası ilişkilerin devamının sağlanmasında yardımları MÜDEK için çok değerli olmuştur. Geçen dönemlerde YÖK ve ENAEE tarafından tanınmamızı sağlayan çalışmaları yapanlar bu yıl da Washington Accord başvurumuz için aynı çabayı yukarıda belirtilen faaliyetler içinde yer alarak yılmadan sürdürmüşlerdir ve sürdürmektedirler. Kendilerine huzurunuzda teşekkür etmek isteriz. MÜDEK in bağımsızlığı güvenirliliğinin ve tarafsızlığının bir teminatıdır. Bu özellikler, gönüllü olarak MÜDEK sürecinin uygulanması için başvuran kurumları ödediği ücretler ile sağlanmaktadır. Sağlanan gelirlerin değerlendirme ve akreditasyon sürecinde ve MÜDEK in amaçları doğrultusunda kullanılmasını yöneticileri gönüllü olmasına karşın MÜDEK İşletmesi tam bir profesyonel kurum olarak sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde bu faaliyetin kalitesinin daha da yükseleceğine eminiz. Bu vesile ile Şerife Birgül Ersolmaz a, Erbil Payzın a ve Damla Küçük e teşekkür ederiz Saygılarımla; Refik Üreyen Yönetim Kurulu Başkanı 2010 Genel Kurulu YK Faaliyet Raporu 20 Mart 2010 Sayfa 10 / 10

2008-2009 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

2008-2009 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 2008-2009 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK in 15.03.2008 tarihinde yapılmış olan 2008 yılı Genel Kurulu ile 21 Mart 2009 tarihindeki 2009 Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemindeki

Detaylı

2007-2008 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 15 Mart 2008

2007-2008 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 15 Mart 2008 2007-2008 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 15 Mart 2008 Bu faaliyet raporu MÜDEK in 23.06.2007 tarihinde yapılmış olan 2007 yılı Genel Kurulu ile 15.03.2008 tarihindeki 2008 Genel Kurulu arasındaki çalışma

Detaylı

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza Hoşgeldiniz

2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza Hoşgeldiniz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Sayın Üyeleri 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımıza Hoşgeldiniz 21 Mart 2009 GÜNDEM 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan heyeti seçimi

Detaylı

2010-2011 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

2010-2011 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 2010-2011 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 20.03.2010 tarihinde yapılmış olan 2010 yılı Genel Kurulu ile 19.03.2011 tarihli 2011 yılı Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemi faaliyetlerini

Detaylı

Sunum İçeriği. 27. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Porto Bello Hotel, Antalya, 1-2 Kasım 2013

Sunum İçeriği. 27. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı Porto Bello Hotel, Antalya, 1-2 Kasım 2013 Sunum İçeriği MÜDEK in kısa tanıtımı Son Gelişmeler - Değerlendirme ve Akreditasyon - Ulusal ve Uluslararası Tanınma - Dış İlişkiler - Program Değerlendirmeleri MÜDEK Akreditasyonlu Programlar için Hatırlatma

Detaylı

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK)

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Prof. Dr. A. Hamit SERBEST MÜDEK MAK Başkanı 1 Sunum İçeriği Mühendislik eğitim programlarının akreditasyonu nedir, ne işe yarar?

Detaylı

MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler

MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler Dr. M. Yavuz Erçil Genel Sekreter Fırat Üniversitesi, Elazığ 24 Ekim 2014 Sunum İçeriği MÜDEK in kısa tanıtımı MÜDEK Katma Değerleri Son Gelişmeler Sayılarla MÜDEK

Detaylı

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI 2011 GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) 2011 yılı Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart 2011 tarihinde gerekli olan çoğunluk sağlanamadığından,

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

2011-2012 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

2011-2012 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 2011-2012 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 19.03.2011 tarihinde yapılmış olan 2011 yılı Genel Kurulu ile 17.03.2012 tarihli 2012 yılı Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemi faaliyetlerini

Detaylı

2012-2013 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

2012-2013 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 2012-2013 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 17.03.2012 tarihinde yapılmış olan 2012 yılı Genel Kurulu ile 30.03.2013 tarihli 2013 yılı Genel Kurulu arasındaki çalışma dönemi faaliyetlerini

Detaylı

2013-2014 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

2013-2014 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 2013-2014 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 30.03.2013 tarihinde yapılmış olan 2013 yılı Genel Kurulu ile 2014 yılı Genel Kurulu hazırlıklarının tamamlandığı 7 Mart 2014 tarihi

Detaylı

MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Mayıs 2017, İstanbul

MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Mayıs 2017, İstanbul MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu MÜDEK Eğitim Çalıştayı 13 Mayıs 2017, İstanbul Sunum İçeriği Akreditasyon: Tanım MÜDEK: Amaç ve Paydaşlar MÜDEK: Ulusal ve Uluslararası Sorumluluklar MÜDEK:

Detaylı

Program Akreditasyonuna MÜDEK Yaklaşımı

Program Akreditasyonuna MÜDEK Yaklaşımı Program Akreditasyonuna MÜDEK Yaklaşımı A. Erbil PAYZIN MÜDEK Kurucu Üyesi ve Önceki Yönetim Kurulu Başkanı EDUSUMMIT 2015 17.04.2015, İstanbul MÜDEK in temel özellikleri Sunumun İçeriği MÜDEK akreditasyon

Detaylı

MÜDEK ve. MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK ve. MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK ve Eğitim Programlarının Akreditasyonu MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Akreditasyon: Tanım MÜDEK: Amaç ve Paydaşlar MÜDEK: Ulusal ve Uluslararası

Detaylı

MÜDEK ve. MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Ocak 2017, Ankara

MÜDEK ve. MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Ocak 2017, Ankara MÜDEK ve Eğitim m Programlarının n Akreditasyonu MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 21-22 Ocak 2017, Ankara Akreditasyon: Tanım MÜDEK: Amaç ve Paydaşlar Sunum İçeriği MÜDEK: Ulusal ve Uluslararası

Detaylı

2012 YılıY MÜDEK Olağan an Genel Kurul Toplantısı. Hoş Geldiniz! 17 Mart 2012

2012 YılıY MÜDEK Olağan an Genel Kurul Toplantısı. Hoş Geldiniz! 17 Mart 2012 2012 YılıY MÜDEK Olağan an Genel Kurul Tplantısı Hş Geldiniz! 17 Mart 2012 ARI Teknkent, ARI-2A Blk, Dr. Akın Çakmakçı Knferans Salnu, İstanbul Tplantı Gündemi 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan heyeti

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası,

Detaylı

2015 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı. Hoş Geldiniz! 21 Mart 2015 İTÜ ARI Teknokent, ARI 2-A Blok Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu

2015 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı. Hoş Geldiniz! 21 Mart 2015 İTÜ ARI Teknokent, ARI 2-A Blok Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu 2015 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Tplantısı Hş Geldiniz! 21 Mart 2015 İTÜ ARI Teknkent, ARI 2-A Blk Dr. Akın Çakmakçı Knferans Salnu Tplantı Gündemi 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan heyeti seçimi 3.

Detaylı

2014-2015 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu

2014-2015 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu 2014-2015 Çalışma Dönemi Faaliyet Raporu Bu faaliyet raporu MÜDEK'in 22.03.2014 tarihinde yapılmış olan 2014 yılı Genel Kurulu ile 2015 yılı Genel Kurul hazırlıklarının tamamlandığı 07.03.2015 tarihi arasındaki

Detaylı

MÜDEK AKREDİTASYON DENEYİMİ. Prof. Dr. Ergün KÖSE MCBÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

MÜDEK AKREDİTASYON DENEYİMİ. Prof. Dr. Ergün KÖSE MCBÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü MÜDEK AKREDİTASYON DENEYİMİ Prof. Dr. Ergün KÖSE MCBÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2017 1 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Mayıs 2002: Mühendislik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017, MÜDEK Ofisi, İstanbul

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017, MÜDEK Ofisi, İstanbul MÜDEK Akreditasyon Süreci ve Öğrenci Değerlendiricilerin Sürece Katılımı MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017, MÜDEK Ofisi, İstanbul Gerekçe 2005 yılında Bergen'de Bologna süreci

Detaylı

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014

NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ. 12 Şubat 2014 NEDEN MÜDEK? Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ Bölüm Başkanı 12 Şubat 2014 MÜDEK'İN AMACI MÜDEK'in anmacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme

Detaylı

2014 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı. Hoş Geldiniz! 22 Mart 2014 ARI Teknokent, ARI-2A Blok, Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu, İstanbul

2014 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı. Hoş Geldiniz! 22 Mart 2014 ARI Teknokent, ARI-2A Blok, Dr. Akın Çakmakçı Konferans Salonu, İstanbul 2014 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Tplantısı Hş Geldiniz! 22 Mart 2014 ARI Teknkent, ARI-2A Blk, Dr. Akın Çakmakçı Knferans Salnu, İstanbul Tplantı Gündemi 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan heyeti seçimi

Detaylı

ZİDEK Çalışma Yönetmeliği Dayanak, Amaç ve Kapsam MADDE 1- Dayanak MADDE 2- Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 3-

ZİDEK Çalışma Yönetmeliği Dayanak, Amaç ve Kapsam MADDE 1- Dayanak MADDE 2- Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 3- ZİDEK Çalışma Yönetmeliği Dayanak, Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ZİDEK in ZAK ile ilişkilerini ve ZİDEK organı olarak çalışacak diğer kurulların, komisyonların ve çalışma gruplarının

Detaylı

MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler

MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler MÜDEK: Genel Bilgiler ve Son Gelişmeler Prof. Dr. Ramazan Yıldırım Yönetim Kurulu Başkanı Başkent Üniversitesi, Ankara 28 Mart 2017 Sunum İçeriği Kısa Tanıtım ve Tarihçe MÜDEK Katma Değerleri Ulusal ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK AKREDİTASYONU ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK AKREDİTASYONU ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK AKREDİTASYONU ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Akreditasyon nedir? *Bir ürünün ya da hizmetin, piyasanın talep ettiği şartlara, standartlara, yönetmeliklere

Detaylı

PROF. DR. SERMİN ÖRNEKTEKİN

PROF. DR. SERMİN ÖRNEKTEKİN PROF. DR. SERMİN ÖRNEKTEKİN FEDEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI 28 EYLÜL 2012 10. YILINDA MÜDEK İstanbul 1 FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İLEDAK AKREDİTASYON SÜRECİ ÖZETİ. İLEDAK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 10 Aralık 2016, İstanbul

İLEDAK AKREDİTASYON SÜRECİ ÖZETİ. İLEDAK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 10 Aralık 2016, İstanbul İLEDAK AKREDİTASYON SÜRECİ ÖZETİ İLEDAK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 10 Aralık 2016, İstanbul Sunum İçeriği İLAD VE İLEDAK: Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim

Detaylı

EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi

EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından öğretmen

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

MÜDEK in Sayın Üyeleri 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı na Hoş Geldiniz

MÜDEK in Sayın Üyeleri 2011 Olağan Genel Kurul Toplantısı na Hoş Geldiniz MÜDEK in Sayın Üyeleri 2011 Olağan an Genel Kurul Tplantısı na na Hş Geldiniz 2011Yılı Genel Kurulu 19 Mart 2011 1 Genel Kurul Tplantı Gündemi 1. Genel Kurul snrası işlemler 2. Yönetim Kurulu ve tplantıları

Detaylı

25 KASIM 2014 YÖK BAŞKANLIĞI, ANKARA

25 KASIM 2014 YÖK BAŞKANLIĞI, ANKARA FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ http://www.fedek.org.tr 1 FEDEK gelişimi, temel özellikler, yapısı Değerlendirme

Detaylı

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hoş Geldiniz!

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hoş Geldiniz! 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Tplantısı Hş Geldiniz! 30 Mart 2013 ARI Teknkent, ARI-2A Blk, Dr. Akın Çakmakçı Knferans Salnu, İstanbul Tplantı Gündemi 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan heyeti seçimi 3.

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi

Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi 2015 Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi SÜRÜM 1.0 28.04.2015 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ 29 Kasım 2016 ANKARA Sunum İçeriği Kurumsal Dış Değerlendirmenin; Mevzuattaki Yeri, Tanımı, Temel Özellikleri ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

MÜDEK ve Program Akreditasyonunun Uluslararası Tanınırlığı

MÜDEK ve Program Akreditasyonunun Uluslararası Tanınırlığı MÜDEK ve Program Akreditasyonunun Uluslararası Tanınırlığı Yavuz Erçil Genel Sekreter, MÜDEK A. Bülent Özgüler MAK, MÜDEK 16-17 Ekim 2015, Bilecik Sunum İçeriği 1. MÜDEK in Mühendislik Eğitiminde Yeri

Detaylı

11. Toplantısı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri

11. Toplantısı. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri MÜHENDİSLİK K DEKANLARI KONSEYİ 11. Toplantısı 2-33 Aralık k 2005 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ali Rıza Kaylan MDK Genel Sekreteri Konseyin Amacı Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde

Detaylı

EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI

EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı EURODESK TEMAS NOKTASI OLMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI 23 Mayıs 2012 GENEL HUSUSLAR EURODESK

Detaylı

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON

06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 06.11.2015 15:55:27 BÖLÜM 4 KALİTE VE AKREDİTASYON 1 4.1. KALİTE 06.11.2015 15:55:27 Türk Dil Kurumu na göre kalite; Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumudur. Diğer tanımlar

Detaylı

MÜDEK ve lar. MÜDEK DENEYİM PAYLAŞIMI ve TEŞEKKÜR PLAKETİ TÖRENİ 27 Eylül 2014, İstanbul

MÜDEK ve lar. MÜDEK DENEYİM PAYLAŞIMI ve TEŞEKKÜR PLAKETİ TÖRENİ 27 Eylül 2014, İstanbul MÜDEK ve Hısım Kuruluşlar lar MÜDEK DENEYİM PAYLAŞIMI ve TEŞEKKÜR PLAKETİ TÖRENİ 27 Eylül 2014, İstanbul Sınıflandırma Sunum İçeriği YÖK Yükseköğretim Kurulu MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu ENAEE Avrupa

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara

MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 03-04 Ekim 2015, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü İstanbul Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörlüğü Oluşumu Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Hoş Geldiniz! 2016 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı

Hoş Geldiniz! 2016 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Toplantısı 2016 Yılı MÜDEK Olağan Genel Kurul Tplantısı Hş Geldiniz! 16 Nisan 2016 İTÜ ARI Teknkent, ARI 2-A Blk Kat 7 TTGV Istanbul Temsilciliği Seminer Salnu Tplantı Gündemi 1. Açılış ve saygı duruşu 2. Divan heyeti

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

MÜDEK Akreditasyon SüreciS ve Öğrenci Değerlendiricilerin. erlendiricilerin. MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı

MÜDEK Akreditasyon SüreciS ve Öğrenci Değerlendiricilerin. erlendiricilerin. MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı MÜDEK Akreditasyon SüreciS ve Öğrenci Değerlendiricilerin erlendiricilerin Sürece Katılımı MÜDEK Program Değerlendirici Eğitim Çalıştayı Gerekçe 2005 yılında Bergen'de Bologna süreci bakanlar zirvesinde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ

29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ 29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 24-25 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ Mühendislik Dekanları Konseyi Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİNE GİRECEK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİLGİ PAYLAŞIMI TOPLANTISI KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEYE GENEL BİR BAKIŞ 30 Kasım 2016 ANKARA Sunum İçeriği Kurumsal Dış Değerlendirmenin;

Detaylı

FEDEK ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

FEDEK ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ FEN, EDEBİYAT, FEN- EDEBiYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (FEDEK) FEDEK ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 1 Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması)

ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) ÇALIŞMA GRUBU II Mühendislik programlarında Çekirdek Müfredat (Yeterlilik Temelli Eğitim Planı oluşturulması) 28 Mart 2017 33. MDK Toplantısı, ANKARA ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMINDAN (ÇEP) NE ANLAŞILMAKTADIR?

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim 25-26 Ocak 2014, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ

TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ TÜRK KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ YETERLİK KURULU YENİDEN BELGELENDİRME YÖNERGESİ Madde 1. Dayanak: Bu yönerge Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (Türk KBB ve BBC) Yeterlik Kurulu

Detaylı

Aday Belirleme Komitesi Yönergesi

Aday Belirleme Komitesi Yönergesi 2017 Aday Belirleme Komitesi Yönergesi SÜRÜM 1.1-27.03.2017 EPDAD EĞİTİM FAKÜLTELERİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Detaylı

Yurtdışı. mları. Ş. Birgül Tantekin-Ersolmaz. Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni 27 Eylül 2014, İstanbul

Yurtdışı. mları. Ş. Birgül Tantekin-Ersolmaz. Deneyim Paylaşımı Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni 27 Eylül 2014, İstanbul Yurtdışı ışında Değerlendirici erlendirici Kullanımlar mları Ş. Birgül Deneyim Paylaür Plaketi Töreni 27 Eylül 2014, İstanbul Sunum İçeriği Terminoloji WA ve EUR-ACE kapsamındaki akreditasyon kuruluşları

Detaylı

20. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ. 14-16 Mayıs 2010 Trakya Üniversitesi Edirne

20. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ. 14-16 Mayıs 2010 Trakya Üniversitesi Edirne 20. MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 14-16 Mayıs 2010 Trakya Üniversitesi Edirne Konseyin Amacı Ülkemizde mühendislik fakültelerinin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, Mühendislik eğitiminin

Detaylı

TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (TEPDAD) IN KALİTE DEĞERLENDİRME TESCİL BELGESİ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN

TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (TEPDAD) IN KALİTE DEĞERLENDİRME TESCİL BELGESİ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TIP EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ (TEPDAD) IN KALİTE DEĞERLENDİRME TESCİL BELGESİ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN BAŞVURUSU HAKKINDA DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Tıp Eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 2015 Yılı Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Mart 2015

TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 2015 Yılı Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Mart 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU 2015 Yılı Yürütme Kurulu Toplantısı 16 Mart 2015 Dr. Hakan AKSU TUHK Sekreteri TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ

Detaylı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı

Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Kariyer ve Yetenek Yönetimi Ulusal Meslek Standardı Süleyman ARIKBOĞA MYK Uzmanı İTÜ III. Ulusal Kariyer Çalıştayı 26 Şubat 2015, İstanbul Sunum Planı Mesleki Yeterlilik Kurumuna İlişkin Genel Bilgiler

Detaylı

MÜDEK ARTI DEĞER ERİ. Timur Doğu MÜDEK. MÜDEK Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni 27.09.2014 İstanbul

MÜDEK ARTI DEĞER ERİ. Timur Doğu MÜDEK. MÜDEK Deneyim Paylaşım Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni 27.09.2014 İstanbul MÜDEK ARTI DEĞER ERİ Timur Doğu MÜDEK m Toplantısı ve Teşekkür Plaketi Töreni 27.09.2014 İstanbul Sunum İçeriği 1. MÜDEK in amacı ve sürekli iyileşmeye destek 2. Uluslararası tanınma - ENAEE ve EUR-ACE

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİMİ ÖĞRENCİ KOMİSYONU (TEÖK) YÖNERGESİ Kapsam: Madde 1- Bu Yönerge; Tıp Eğitimi Öğrenci Komisyonu nun oluşumunu, amacını, görevlerini, üyelerin görev dağılımını,

Detaylı

YÖNERGE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNERGE GAZİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge, Gazi Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL/SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME YÖNERGESİ 1. Amaç; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim elemanlarının, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılımına

Detaylı

MÜDEK 2008 YılıY. Etkinlikleri ve Gelişmeleri. Ali Rıza Kaylan. A. Erbil Payzın. 17. MDK Toplantısı Kasım 2008, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep

MÜDEK 2008 YılıY. Etkinlikleri ve Gelişmeleri. Ali Rıza Kaylan. A. Erbil Payzın. 17. MDK Toplantısı Kasım 2008, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep MÜDEK 2008 YılıY Etkinlikleri ve Gelişmeleri Ali Rıza Kaylan MÜDEK Yönetim Kurulu Başkan Yard. Bğaziçi Üniv. Endüstri Mühendisliği Bölümü A. Erbil Payzın MÜDEK MAK Başkanı (2007-2008) Payzın Danışmanlık

Detaylı

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERNEĞİ FAALİYET RAPORU Derneğin Kuruluşu (28 Mart 2013) 06-106-093 kütük numarası ile 28 Mart 2013 tarihinde derneğimiz resmen kurulmuştur. Olağan

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI

BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ 2001-2014 DÖNEMİ ve SONRASI 25 Kasım 2014 Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı ve AYA Danışma Kurulu Üyesi YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ EĞİLİMLER Azalan kamu kaynakları

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLETMELERİ PROSEDÜRÜ SÜRECİN AMACI Özyeğin üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik fikirlerinin değerlendirilmesi ve Üniversite içinde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet tedarikine

Detaylı

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği

TEPDAD Çalışma Yönetmeliği TEPDAD Çalışma Yönetmeliği sürüm. 1.1. 2010 (19.12. 2010 tarihli TEPDAD Genel Kurulu nda kabul edilmiştir) MADDE 1- Dayanak ve Amaç Bu yönetmelik, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 16 Mayıs 2015, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Eğitim Çalıştayı 16 Mayıs 2015, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Eğitim Çalıştayı 16 Mayıs 2015, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

MÜDEK Gelişmeler ve Etkinlikler

MÜDEK Gelişmeler ve Etkinlikler MÜDEK Sn 1 Yıldaki Y Gelişmeler ve Etkinlikler Refik Üreyen MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı TTGV Genel Sekreter Danışmanı Bülent E. Platin MÜDEK YK ve MAK Üyesi ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü 16. MDK Tplantısı

Detaylı

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği Bilgi Teknolojisi Çözümleri Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği Faaliyet ve Bilgilendirme Raporu 2016 Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği Mustafa Kemal Cd Hukukçular Towers Kat 15 D.100

Detaylı

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI

31.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ TOPLANTISI 31. TOPLANTISI 16-17 Ekim 2015 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, BİLECİK MÜHENDİSLİK MÜHENDİSLİK DEKANLARI DEKANLARI KONSEYİ KONSEYİ (MDK) Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş.

MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. MERSİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUM VE İŞLETİCİ TİC. A.Ş. PROJE ADI: PROJE KODU: AVRUPA DA İŞ BAŞINDA EĞİTİM MODELLERİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ 2014-1-TR01-KA200-013401 KOORDİNATÖR KURUM:

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017, MÜDEK Ofisi, İstanbul

MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017, MÜDEK Ofisi, İstanbul Değerlendirme Süreci: Öğrenci Değerlendirici Bilgileri MÜDEK Öğrenci Değerlendirici Eğitim Çalıştayı 28 Ocak 2017, MÜDEK Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ KURULUŞ ve AMAÇ: Madde 1 T.C. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı

Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı T.C. Yükseköğretim Kurulu AVRUPA YÜKSEK ÖĞRETİM ALANININ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA TÜRK YÜKSEK ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KALİTE GÜVENCESİ 7 Mayıs 2012 Prof. Dr. Hasan MANDAL Bologna Uzmanı ÜNİVERSİTELERİMİZİN

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı