2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU"

Transkript

1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014 Yılı Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız yılında yaģam hakkı ihlalleri, iģkence ve kötü muamele, düģünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, kadına ve çocuklara yönelik Ģiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değiģik ve kategorik konularda açığa çıkmıģtır. Bildiğiniz gibi 2013 yılında baģlayan çözüm süreci ile birlikte, çatıģma ortamından kaynaklı ortaya çıkan ihlallerde bir azalma yaģanmıģtı. Kürt meselesinin Ģiddet yöntemlerinin dıģında demokratik yol ve yöntemlerle çözülme çabasının bir sonucu olarak, ihlallerde yaģanan düģüģ, ne yazık ki 2014 yılında çözüm sürecinde beklenilen adımların atılmaması nedeniyle tekrar artıģ göstermiģtir. Dünya deneyimlerinden de biliyoruz ki, çatıģma süreçlerini uzlaģmaya ve çözüme dönüģtürmek sanıldığı kadar kolay değil ve on yılları bulan bir süreçtir. Ancak barıģın tesisinin sağlanması adına, çatıģmanın taraflarından beklenilen sorumluluklar ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin olduğu da unutulmamalıdır. BaĢta Kürdistan halkı olmak üzere Türkiye de bulunan tüm halklarda, yaģanan savaģın son bulacağı ve yıllardır beklenen barıģın tesis edileceği umudu; siyasal iktidarın çözüm sürecinde meseleye yaklaģım tarzı, kullanmıģ olduğu dil ve çözümü kendi tekelinde tutma çabası nedeniyle kırılmaya uğramıģ, süreç ile ilgili kaygıların oluģmasına yol açmıģtır. BaĢladığı günden bu yana hassas ve kırılgan yapısına yönelik yapıcı politikalar üretilmemesi nedeni ile süreç içerisinde ilerleme kaydedilmemiģ, bu da süreç içerisinde insan hakları ihlallerinin yoğunca ortaya çıkmasına neden olmuģtur. 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Kürdistan ve Türkiye kentlerinde, DAĠġ çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri sırasında yaģananlar, çözüm sürecinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha bizlere göstermiģtir. Olaylar sırasında çok sayıda kentte onlarca insan, güvenlik güçlerinin uyguladığı Ģiddet sonucu ve kimliği belirsiz kiģi ya da gruplarca yapılan saldırılarda yaģamını yitirmiģ, yüzlercesi ise değiģik biçimlerde yaralanmıģtır. Aynı Ģekilde yılın son günlerinde Cizre de, 4 ü çocuk 6 yurttaģın yaģamını yitirdiği olaylar bu duruma örnektir. Özellikle Cizre olaylarında yaģamını yitiren yurttaģlara iliģkin, ölümlerin güvenlik güçlerinin keyfi, kasti müdahalesi sonucu gerçekleģtiği yönündeki tanık beyanları olmasına rağmen, olaylarla ilgili etkin bir soruģturma yürütülmemiģ; hükümet yetkilileri de daha önce yaģanan benzer olaylarda olduğu gibi, ellerinde herhangi bir somut veri olmamasına rağmen, kolluk kuvvetlerini aklama çabası içerisine girmiģlerdir yılında da demokratik gösteri ve hak arama mücadelesine yönelik bir tahammülsüzlüğün had safhada olduğu raporumuzdaki istatistiklerle de ortadadır yılı içeresinde bölgede 230 toplumsal gösteriye yönelik gerçekleģen müdahaleler sırasında, bin 106 kiģinin çeģitli Ģekillerde yaralandığı görülmektedir. Sadece Kobanê olayları sırasında 56 sı çocuk 1128 kiģi gözaltına alınırken, yıl içersinde 444 ü çocuk 3840 kiģi gözaltına alınmıģtır. 106 sı çocuk 669 kiģi ise tutuklanmıģtır. Güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle veya keyfi ve kasti bir biçimde gerçekleģtirdiği müdahalelerde 19 sivil yurttaģın 2

3 yaģamını yitirdiği, 30 unun ise ağır biçimde yaralandığı görülen raporumuzda, orantısız güç kullanımına baģvurulduğu ve yasaların tanıdığı yetkilerin aģıldığı tespit edilmiģtir yılında gerek gözaltında olsun, gerekse gözaltı yerleri dıģında ve toplumsal olaylarda olsun iģkence ve kötü muamele haddini aģan bir düzeye ulaģmıģtır. Özellikle toplumsal olaylarda ve gözaltına alınma iģlemleri sırasında vatandaģların kolluk kuvvetleri tarafından darp edilmeleri, iģkencenin artık sokağa taģtığını gözler önüne sermektedir. Can ve uzuv kaybıyla sonuçlanan gaz bombası kullanımı, polisin hükümet ve yargının desteğini arkasına alarak, aģırı ve orantısız güç kullanımını aģan öldürme kastıyla ateģ açmaya dönüģmüģtür. Raporumuzda ayrıntılı veriler ve bilanço incelendiğinde, suç unsuru içeren pek çok örnekle karģılaģmak mümkündür. Ancak iģlenen suçlarla ilgili güvenlik güçlerine yönelik cezasızlık politikasının devam etmesi, güvenlik güçlerini cesaretlendirmektedir. Bu nedenle cezasızlık politikasının, ihlallerin oluģmasında çok önemli bir faktör olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle iç güvenlik paketiyle kolluğun yetkilerinin bu denli geniģletilmesi durumunda, kolluk güçlerince iģlenen suçlarda ve hak ihlallerinde ciddi bir artıģ olacağı, bu durumun kamu düzenini sağlamaktan çok, baskıcı ve otoriter yönetim anlayıģının devamı anlamına geleceği ve demokratik yaģamın inģasına bir darbe olacağı açıktır. Kamu düzeni özgürlüklerin arttırılması ve evrensel hukuk değerlerinin hayata geçirilmesi ile sağlanır. ĠĢkence ve kötü muamele, sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, çeģitli gerekçelerle mahpusların haklarından yoksun bırakılmaları gibi çok sayıda ihlalin meydana geldiği cezaevlerinde, sağlık hakkı ihlali ölümcül sonuçlar yaratmakta ve bunu iliģkin hiçbir tedbir alınmadığı görülmektedir. Belli aralıklarla güncelleyerek yayınladığımız hasta mahpuslar listesi verilerine göre, cezaevlerinde 247 si ağır 649 hasta mahpus bulunmaktadır. Ceza infaz yasalarının uluslararası hukuk mevzuatı ile örtüģmeyen bir içerik taģıması, hasta mahpusların tahliye edilmelerini veya uygun koģullarda tedavi olmalarını engellemektedir. Hükümet yetkilileri, yasal değiģiklikler yapmak yerine; çoğunluğu siyasi olan hasta mahpusları çözüm süreci bağlamında siyasi pazarlık konusu yapmakta, mahpuslarsa cezaevlerinde ölmektedirler. Sadece 2014 Aralık ayı ile 2015 ocak ayı içerisinde 4 hasta mahpus yaģamını yitirmiģtir. Postmodern bir idam türü olarak karģımıza çıkarılan hasta mahpuslar ile ilgili sürecin, hiçbir evrensel insan hakları ve hukuk değerleri ile bağdaģmadığını belirtir, bu nedenle baģta hükümet olmak üzere, sorumlu tüm mekanizmalara bu konuda sorumluluk bilinciyle harekete geçme ve gerekli mevzuat değiģikliklerini yapma çağrısında bulunuyoruz. Cezaevlerine yönelik ihlaller baģlığında değinmemiz gereken bir önemli konu da Ġmralı Cezaevi ndeki uygulamalardır. PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan a yönelik tecrit uygulaması 2014 yılında da devam etmiģtir. Sürecin baģlaması ile birlikte bazı heyetler ile görüģmesi sağlanmıģ olsa da, avukatları ile görüģtürülmemiģ olması hukuksuzluktur. 16 yıldan bu yana ağırlaģtırılmıģ bir tecrit ortamında tutulan Öcalan ın bu koģullarda tutulması hukuki olmayıp, gayri insanidir. Son yıllarda kadınların yaģam haklarına yönelik büyük artıģlar yaģanmaktadır. Sevgilinin, babanın, erkek kardeģin kadınların katili olduğu bir ülkede yaģanmanın utancı içindeyiz. Kadına yönelik Ģiddet, ister aile içi olsun, ister sokakta, ister gözaltında olsun; politiktir. Bu sorun ancak ve ancak yeterli tedbirleri içeren ve cinsiyet eģitliğini savunan geliģmiģ sosyal politikaların oluģturulmasıyla birlikte erkek egemen zihniyetiyle etkin mücadele edilerek aģılabilir. LGBTĠ bireylerine yönelik toplumsal alanda görünen homofobik ve nefret içeren saldırılar yıl içersinde artıģ göstermiģ, artıģ göstermesinde hükümet yetkililerinin değiģik 3

4 zamanlarda ifade ettikleri söylemlerin bu artıģta etkili olduğu tespit edilmiģtir. LGBTĠ bireylerine yönelik geliģen insan hakkı ihlallerine yönelik, koruyucu önlemler içeren yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Toplumsal yaģamımızın geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın karģılaģtığı hak ihlalleri, geleceği kurgulama konusundaki umutlarımızda, kırılma yarattığını belirtmek isteriz. Toplumsal gösterilerde, gözaltında ve gözaltı yerleri dıģında çocuklara yönelik iģkence ve kötü muamele ihlallerinin yanı sıra, yıl içersinde onlarca çocuk polisin kurģunlarının hedefi haline gelmiģ ve çoğu yaģamını yitirmiģtir. Ayrıca, yaģamını yitiren çocuklarla ilgili hiçbir etkin soruģturma yapılmamıģtır yılı içerisinde 106 çocuk tutuklanmıģtır. Bu durum hiç Ģüphesiz geleceği kilitli kapıların ardında çürütmekle aynı anlamı taģımaktadır. Diyarbakır da, ailelerine kesilmek suretiyle 500 çocuğun hukuksuz bir Ģekilde idari para cezası ile cezalandırılması ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 900 e yakın çocuğun resmi internet sitesinden bilgilerinin yayınlanması suretiyle fiģlenmeleri tam anlamıyla birer skandaldır. Hukukla ve hiçbir insani değerle bağdaģmamaktadır. Bir diğer önemli gördüğümüz konu ise, üniversiteler. Yıl içerisinde bölgemizdeki pek çok üniversitede, özellikle Kürt öğrencilere yönelik ırkçı grupların saldırıları sonucu olaylar yaģanmıģtır. Bu konu ile ilgili yapmıģ olduğumuz izleme çalıģmalarında, olaylarda güvenlik güçlerinin olaylara müdahale konusunda taraflı davrandığı ya da sessiz kaldığı ve sonucunda istenmeyen olayların yaģandığı tarafımızdan tespit edilmiģtir. Üniversitelerde güvenliği sağlamak, baģta üniversite idaresi olmak üzere hükümetin görevidir. Bu durumu karģıt görüģlü öğrencilerin çatıģması olarak yorumlamak ve hiçbir Ģey yapmamak, güvenliği sağlamak ile ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçınmaktır. Ayrıca üniversitelerde öğrencilerin toplumsal meselelere yönelik görüģlerini ifade etmeyi içeren basın açıklaması, yürüyüģ, anma gibi etkinliklere, üniversite idaresi tarafından soruģturmalar açılmasını politik bir tutum olarak gördüğümüzü ve bunun da üniversitelerde düģünce ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılması anlamı taģıdığını ifade etmek isteriz. YüzleĢme ve hakikatleri ortaya çıkararak adaleti sağlamak, çözüm süreci ile birlikte demokratik barıģçıl bir yaģamın tesis edilmesi açısından en birincil görevdir. Bölgemizde binlerle ifade edilen kayıp, toplu mezar ve faili meçhul cinayet olayları aradan geçen onca yıla rağmen hala aydınlatılmamıģ, bununla ilgili bir çaba gösterilmemiģtir. Her Cumartesi günü Ġstanbul, Diyarbakır baģta olmak üzere çok sayıda kentte kayıplarının akıbetine ulaģma mücadelesi veren ailelerin adalet çağrılarına, devlet kulaklarını tıkamıģtır. GeçmiĢle yüzleģmenin, toplumsal barıģın inģasında sağlayacağı katkılar açıktır. Bu nedenle, çözüm sürecinde sağlanacak ilerlemenin, yakın tarihimizde yaģanan insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması ile mümkün olacağını belirtiyor, bir kez daha Hakikatleri AraĢtırma Komisyonu nun önemine vurgu yapmak istiyoruz. Sizlerin aracılığı ile bölgede yaģayan yurttaģlara seslenmek istiyoruz; Bu ülkede ihlaller, hayatımızdaki varlığını sürdürüyor. Ancak bilinmelidir ki, ihlallerle yaģamak zorunda değiliz ve hak arayıģı içersinde olmak bunun bir yoludur. Size yöneltilen bir haksızlığa karģı çıkmak ve haklarınızı savunmak, insani bir tepkidir. Biz insan hakları savunucuları ve aktivistleri olarak, daima yanınızdayız. Bu temelde, barıģ ve çözüm sürecinin müzakerelerle sürdürülmesi ve sonuç alınması yönünde daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor, ülkemizde yaģanan insan hakları 4

5 ihlallerinin son bulduğu, toplumsal barıģ ve özgürlüklerle dolu onurlu bir yaģam temenni ediyoruz. ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ 5

6 2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) YARALI Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 9 68 CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 8 5 TOPLUMSAL GÖSTERĠLERDE FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR 27 5 RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 3 POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġüphelġ ÖLÜMLERĠ Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 4 2 ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri 19 1 TOPLAM 23 3 SALDIRIYA UĞRAYANLAR Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 1 19 Gazeteci 8 Öğretmen / Öğretim Üyesi 3 Öğrenci 44 Yerel Yönetici 9 ĠĢçi 5 Ġnançları nedeniyle 3 Sağlık ÇalıĢanı 8 TOPLAM 1 99 SĠLAHLI ÇATIġMALAR Güvenlik Görevlisi Silahlı Militan 9 6 Siviller 1 Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir. TOPLAM SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR

7 MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR Erkek 1 2 Kadın 4 Çocuk 1 14 TOPLAM 2 20 KUġKULU ÖLÜMLER Erkek 29 Kadın 9 Çocuk 6 TOPLAM 44 0 NAMUS CĠNAYETLERĠ Kadın 4 TOPLAM 4 ĠNTĠHAR (Erkek) 29 6 ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN ĠHLALLER Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 1 Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 2 Ölünün Hatıratına Saygısızlık 2 Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 11 Toplu Mezar Ġddiaları Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar Ortaya Çıkan Gözaltında Kayıplar ve Yargısız Ġnfazlar Mezar Sayısı 7 KiĢi Sayısı 130 Mezar Sayısı 2 KiĢi Sayısı 240 KiĢi Sayısı 2 KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Kadın Ġntiharları Ġntihar 29 TeĢebbüs 7 7

8 Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar Ölü 16 Yaralı/ġiddet 5 Taciz 1 Ölü 11 Yaralı/ġiddet 4 Tecavuz 6 Taciz 8 TOPLAM 87 ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Çocuk Ġntiharları Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Ġntihar 12 TeĢebbüs 8 Yaralı/ġiddet 5 Tecavuz 1 Taciz 1 Ölü 3 Yaralı/ġiddet 2 Tecavuz 12 Taciz 3 TOPLAM 47 ĠġKENCE YASAĞI ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 96 Köy korucuları tarafından yapılan iģkence ve kötü muamele 4 Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 116 Cezaevlerinde ĠĢkence 22 Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 98 Tehdit Edilenler 36 8

9 Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 1106 Okulda ġiddet 2 TOPLAM 1480 KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER Gözaltına Alınanlar YetiĢkin 3396 Çocuk 444 TOPLAM 3840 Tutuklananlar YetiĢkin 563 Çocuk 106 TOPLAM 669 Ev Baskınları 895 Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 246 Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar 55 DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Yasaklanan Etkinlikler 1 Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 2 Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 9 Anadilde Savunma Yasağı 4 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR SoruĢturma Sayısı 19 KiĢi Sayısı 584 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR Dava Sayısı 7 KiĢi Sayısı 169 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR Dosya Sayısı 23 KiĢi Sayısı 724 TOPLAM

10 ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Siyasi Parti 29 Dernek 3 Eğitim ve Kültür Kurumu 3 Diğer 6 TOPLAM 41 Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Eğitim ve Kültür Kurumu 5 TOPLAM 5 TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 230 Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 3 TOPLAM 233 CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER Sevk Uygulamaları 56 Sağlık Hakkı Ġhlali 63 Aile GörüĢü Engellenenler 15 Tecrit ve Ġzolasyon 107 Disiplin Cezası Verilenler 75 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 80 Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 10 TOPLAM 406 EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER ĠĢ Kazaları ĠĢ Kazalarında Ölenler 16 ĠĢ Kazalarında Yaralananlar 24 ĠĢten Çıkarılanlar 7757 Ġdari SoruĢturmalar 16 10

11 Verilen Cezalar 28 Sürgün Edilenler 5 Ücreti Verilmeyenler 315 TOPLAM 8161 EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 725 Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 101 Okuldan Atılan Öğrenciler 5 TOPLAM 831 ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali 1 TOPLAM 1 AYRIMCILIK Cinsel Yönelim Hakkı Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 2 Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 1 TOPLAM 3 DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ Sağlık Hakkı Ġhlali 27 Mülkiyet Hakkı Ġhlali 6 Konut Hakkı Ġhlali 1 Çevre Hakkı Ġhlali 2 DĠĞER BAġVURULAR 135 TOPLAM ĠHLAL SAYISI Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan baģvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiģtir YILI içerisinde Diyarbakır ġubemize toplam 337 baģvuru yapılmıģtır. 11

12 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ AYRINTILI VERĠLER YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) -Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar *ġırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi polis aracından hiçbir eylem olmamasına rağmen rasgele gaz bombası atıldı. Polisin attığı gaz bombası 11 yaģındaki Nihat Tadik'in gözüne isabet etti. Evinin önünde oyun oynayan Tadik yaralanarak ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun gözünün çevresinde morluklar oluģtuğu bildirildi. ( / Ozgur-gundem.com / ANF) *ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne yakın Haburiçi (Xabur) köyünde 9 yaģındaki AydiĢ Fak isimli bir çocuk, Habur Askeri Taburu yakınlarında, uzaklaģması için askerler tarafından atılan taģ nedeniyle yaralandı. BaĢına aldığı darbeyle ağır yaralanan Fak'ın, askeri helikopter ile ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. ( / DĠHA) *Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor Caddesi üzerinde eylem hazırlığında oldukları iddia edilen gençlere polis silahla müdahale etti. Müdahalede V.Ç. adlı 16 yaģındaki çocuk, kurģunla kalçasından yaralandı. Ġlk müdahalesi Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan V.Ç, ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuk, yolda yürürken polisin aracı üzerine sürdüğünü ve çarpıp düģürdükten sonra gelip yakından kendisine kurģun sıktığını söyledi. ( / ANF / Evrensel.net) *Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Naveroja) köyünde Federal Kürdistan Bölgesi'ndeki akrabalarını ziyaret etmek için sınırın diğer tarafına geçen yurttaģların dönüģ yolunun önü askerler tarafından kesilmiģti. Köylüleri gözaltına almaya çalıģan YeĢilova Karakolu'nda görevli askerlerle yurttaģlar arasında çıkan gerginlik taģlı sopalı kavgaya dönüģtü. Kavgada, kafasına aldığı silah dipçiği sonucu Ferheng Dinç ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaģ yaralandı. ( / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr) *Diyarbakır Lice ilçesi Çalıbükü (Biryas) köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto eden yurttaģlara askerlerin açtğı çapraz ateģ sonucu Ramazan Baran (24) ile Baki Akdemir (50) isimli yurttaģlar yaģamını yitirdi, Abdullah Akkulun (19) isimli yurttaģ ise ağır yaralandı. ( / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) * tarihinde Ģubemize baģvuran Mehmet ġah Akdemir, Ģu beyanlarda bulundu: KardeĢim olan Baki Akdemir, 1989 yılında köylerin boģaltılması sonucu Adana ya yerleģmek zorunda kaldı. YaklaĢık olarak 3 yıldır kendi köyümüz olan Hedik Seyrek mezrasına yerleģmek için geri dönüģ yaptı. Ancak süreçle beraber son dönemlerde karakol ve baģlatılan operasyonlara karģı duran halk, sivil eylemler baģlatmıģtır. Sivil ve silahsız bir Ģekilde bir daha savaģ olmasın, insanlar ölmesin diye bunlara karģı durmak için Lice Biryas köyündeki askerlerle görüģmek isterken askerlerin sivil halka karģı açmıģ olduğu ateģ sonucu yaģamını yitirdi. Cenazesi köylüler tarafından olay yerinden alınarak Lice Devlet Hastanesine getirildi. Diyarbakır dan gelen Savcı ve doktorlar tarafından otopsisi yapılarak hastaneden cenazesi 12

13 tarafımızdan alındı defin ettik. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli iģlemlerin baģlatılmasını talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Siirt'in BarıĢ mahallesinde bir grup genç, Lice'de askerin açtığı ateģ sonucu sivil yurttaģların katledilmesini protesto etmek istedi. Gençlerin yürüyüģüne polisin müdahalesi etmesi ve gençlerinde polise karģılık vermesi sonucu çatıģmalar çıktı. Polisin yoğun gaz kullanımı nedeniyle mahallede bulunan 80 yaģındaki astım hastası Ramazan ErtaĢ isimli yurttaģın, yoğun gaza maruz kalarak nefes darlığı nedeniyle yaģamını yitirdiği iddia edildi. ( / ANF / Ozgur-gundem.com) *Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Söğütlü (Sogitlî) Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için çıktığı Akyurt mezrasında askerler tarafından önü kesilen Ahmet ĠĢgöz isimli çobanın, Hamur Ġlçe Jandarma Komutanı YüzbaĢı Musa Atar tarafından darp edildiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan ĠĢgöz, köylüler tarafından kaldırıldığı ErciĢ Devlet Hastanesi'ne ardından da Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ( / DĠHA) *Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'nde Furkan (15) ve Ġbrahim ÇavuĢ (16) adlı kardeģler evlerine götürmek için hayvanlarını yolun karģısına geçirirken, bir polis aracı süratli bir Ģekilde karģıya geçmekte olan ineklere çarptı. Ġneğin ölmesi üzerine Furkan ve Ġbrahim kardeģlerin polislere, "Neden süratli araba sürüyorsunuz" diye tepki göstermesinin ardından çıkan tartıģmada adı öğrenilemeyen resmi kıyafetli polis, belinden çıkardığı silahıyla iki kardeģin üzerine rastgele ateģ açtı. Açılan ateģ sonucu 15 yaģındaki Furkan karnından ağır yaralanırken, ağabeyi Ġbrahim ise bacağından yaralandı. Ambulans ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeģten durumu ağır olan Furkan ameliyata alındı. Ancak Furkan ÇavuĢ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaģamını yitirdi. Ġbrahim ÇavuĢ ise Tedavisinin ardından taburcu edildi. olayın ardından gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ve Rizeli olduğu öğrenilen katil zanlısı polis Ġ.Ö, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tarafından Nefsi müdafaa kanunları çerçevesinde adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. ( / Cnnturk.com / Zaman.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr) *Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 17 Temmuz da yüzlerce kiģi tarafından yapılan protesto gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombalarından etkilenerek kalp krizi geçiren 73 yaģındaki Yusuf Özer, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaģamını yitirdi. ( / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) *Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu önünde, Bitlis'ten 06 DY 926 plakalı otomobiliyle Batman'a gelmekte olan Serkan Sağıt'ın, kaçak sigara taģıdığı iddiasıyla Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu kontrol noktasında durdurulmak istendi. Askerlerce yapılan "dur" ihtarına uymadığı ve kaçmaya baģladığı iddia edilen Sağıt, askerlerce durdurulmak için yola kapan atıldı. Bunun üzerine Sağıt'ın kullandığı otomobil lastiklerinin kapana takılarak patlaması sonucu takla atarak devrildi. Sağıt ın, devrilen otomobilin içinde yaģamını yitirdiği belirtildi. ( / DHA) *Hakkari-Van karayolunun KurubaĢ mevkisinde kontrol noktası kuran polis, kaçakçılık yaptıkları iddia edilen bir minibüs ve aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlar polis tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Minibüs hızla bölgeden uzaklaģırken, kurģunların hedefi olan 34 AS 0050 plakalı araç, taklalar atarak yolun kenarına savruldu. Olay 13

14 yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir yurttaģ ağır yaralandı. ( / DĠHA) *Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriģine yapılan Mahsum Korkmaz büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleģtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce açılan ateģ sonucu Mehdin TaĢkın (23), SavaĢ Topkaya (24) ve Ömer Dorudemir'in (17) isimli gençler, isabet eden kurģunlar sonucu ağır yaralandı. TaĢkın olay yerinde yaģamını yitirirken, vücuduna 4 kurģun isabet ettiği tespit edilen Topkaya ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna iki kurģun isabet eden Dorudemir ise Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavi altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısı A. Hakan Özdemir'in nezaretinde Mehdin TaĢkın isimli gencin yapılan otopsisinde ise, TaĢkın'ın baģının sol kısmından giren ve arka kısmından çıkan kurģunla yaģamını yitirdiği belirtildi. ( / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) *Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında toplanan bir grup çocuğun slogan attığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polislerin, gaz bombaları ile çocuklara müdahale ettiği kaydedildi. Müdahale sırasında evinin önünde oyun oynayan 9 yaģındaki H.E. isimli çocuk, kafasına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Erçik, Mardin Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. ( / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır'ın Lice Çalıbükü köyünde, 8 Haziran'da karakol ve kalekol yapımlarına karģı baģlatılan protesto eylemleri sırasında askerlerin göstericilere ateģ açması sonucu 2 yurttaģın hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan Abdullah Akkulu isimli yurttaģ, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Akkulu nun vücuduna isabet eden kurģun yüzünden belden aģağısı felç kalan ve yaralandığı tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi. ( / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) *MuĢ un Varto ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polis, Cumhuriyet Caddesi nde protesto gösterisi düzenleyen kitlenin üzerine ateģ açtı. Açılan ateģ sonucu, 25 yaģındaki Hakan Buksur isimli genç kafasından vuruldu. Panzerden açıldığı iddia edilen ateģ sonucu ağır yaralanan Buksur, olay yerinde yaģamını yitirdi. Buksur un cenazesi yurttaģlar tarafından Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. ( / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr) *Siirt'te, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateģ sonucu Davut Nas (17) isimli genç yaģamını yitirdi. Nas'ın cenazesi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ( / Radikal.com.tr / Haberturk.com) *Diyarbakır ın Bağlar ilçesi Fatih mahallesi 146. Sokak'ta, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere gerçekleģen polis müdahalesinde 24 yaģındaki Murat Dağ ve ismi öğrenilemeyen bir kiģi ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Dağ ve diğer yaralı, çevredeki yurttaģlar tarafından önce bir apartman boģluğuna alındı, ardından da özel araç ile hastaneye götürüldü. Dağ, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi YaĢargil Devlet Hastanesi'nde yaģamını yitirdi. ( / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) *Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Kobanê'ye yönelik DAĠġ saldırılarını protesto eylemlerinde çıkan olaylarda yaģamını yitiren Bilal Gezer ile Sinan Toprak için açılan taziye 14

15 çadırına ziyarette bulanan yurttaģların, taziyeden döndükleri sırada askerler tarafından üzerlerine ateģ açıldığı iddia edildi. Açılan ateģ sonucu, 28 yaģındaki Abdülkerim Seyhan yaģamını yitirken aralarında Dargeçit Belediye EĢ BaĢkanı Sinan Akan'ın da bulunduğu 3'ü ağır olmak üzere 10 kiģi yaralandı. ( / ANF / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) NOT: Bir kiģinin ölümü 10 kiģinin de yaralanması üzerine Dargeçit Cumhuriyet BaĢsavcılığı 18 Aralık 2014 tarihinde soruģturma açarak, olaya tanık olanların ifadelerine baģvurdu. *Diyarbakır da, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto gösterilere müdahale eden polis attığı gaz bombası nedeniyle yaralana ve Dicle Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde tedavi altına alınan Mesut MenekĢe (42), taburcu edildikten sonra evinde fenalaģarak hayatını kaybetti. ( / Ġmctv.com.tr / Hurriyet.com.tr / Bianet.org) *Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde 9 Ekim'de, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateģ sonucu Yunus AktaĢ (19) ve SavaĢ Yücedağ (19) adlı gençler ağır yaralandı. Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi kaldırılan 2 yaralıdan durumu ağır olan Yunus AktaĢ, tedavi gördüğü sırada yaģamını yitirdi. ( / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr / Aljazeera.com.tr) *Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde 9 Ekim günü, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin attığı gaz bombasından etkilenerek beyin kanaması geçiren 28 yaģındaki Aynur Kudin yaģamını yitirdi. GölbaĢı Mahallesindeki gaz bombalı polis saldırısında evinin bulunduğu binanın merdivenlerini kullanan Kudin düģerek ağır yaralanmıģtı. Beyin kanaması teģhisi konulan Kudin, Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne 7 gün boyunca tedavi gördü. ( / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Kobanê direniģine destek vermek amacıyla çıkan olaylarda polisin Ģiddetini kınamak isteyen gençler ile polis arasında çatıģmalar çıktı. Çıkan olaylarda polisin gerçek silahlar ile gençlere müdahale ettiği belirtilirken, olaylar sırasında polisin silahından çıktığı iddia edilen kurģunlar ile ağır yaralanan E.T (17) isimli çocuk Sellahaddin Eyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen E.T'nin vücudunun çeģitli yerlerinden kurģunlar ile vurulduğu ve hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. ( / DĠHA / Ozgur-gundem.com) *ġırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda baģlatılan askeri operasyon sonrası, Silopi'nin BaĢak mahallesinde operasyonları protesto eden gençlere polis müdahalesi ile baģlayan olaylar sırasında polislerin kullandığı gerçek mermilerin vücuduna kurģun isabet etmesi sonucu Salih Yiğit isimli genç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaģamını yitirdi. ( / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Abalı Jandarma Karakolu önünde barikat kurup arama ve kimlik kontrolü yapan askerler "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen Muzaffer Gürül isimli yurttaģın kontrolündeki aracı taradı. Açılan ateģ sonucu Gürül, kafasına isabet eden bir kurģunla ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi altına alınan Gürül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ( / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Melikahmet Semti'nde, gösteri düzenleyen gençlere yönelik polis müdahalesi yaģandı. Müdahale sırasında silah da kullanan polislerin sıktığı 15

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu

Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu Türkiye İNSAN HAKLARI Raporu 2012 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları 86 TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2012 Evren Özer Ankara, Mayıs 2013 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Ek: PVSK Değişikliğinden Sonra Meydana Gelen Hak İhlallerinin Dökümü: 14 Haziran 2007-31 Aralık 2007 16 Haziran 2007 de İbrahim Demiryege nin (17) adlı Hatay ın Reyhanlı İlçesi nde polis memurları tarafından

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2014 RAPORU

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2014 RAPORU TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI 2014 RAPORU 1 Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı 2014 Raporu Gündem Çocuk Derneği Çocuk Hakları Merkezi Remzi Oğuz Arık Mah. Büklüm Sok. 44/4 Kavaklıdere / Ankara Türkiye +90

Detaylı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Türkiye de Mayıs Ayı İnsan Hakları İhlalleri raporunu açıkladı. - İnsan hakları devletin veya hükümetlerin insafına terk edilemeyecek kadar hayatî önem taşır.

Detaylı

EKİM-ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ R A P O R U

EKİM-ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ R A P O R U EKİM-ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI İHLALLERİ R A P O R U İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İHD Genel Merkezi, Tunalı Hilmi Caddesi 104/4 Kavaklıdere- Ankara Tel.466 49 13-14 İÇİNDEKİLER EKİM - ARALIK 2001 İNSAN HAKLARI

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI RAPORU. Report on the Child s Right to Life in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI RAPORU. Report on the Child s Right to Life in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI RAPORU Report on the Child s Right to Life in Turkey 2013 Türkiye de Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu 2013 Report on the Child s Right to Life in Turkey - 2013 Raportör/ Rapporteur

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

1 Şubat 2010. Saldırı ve Tehditler

1 Şubat 2010. Saldırı ve Tehditler "Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı"- BİA 2009 Nisan-Mayıs- Haziran Medya Gözlem Raporu 1 Şubat 2010 BİA Medya Gözlem Masası'nın yayımladığı 2009 yılı raporuna göre, 123 ü gazeteci

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek: Deprem,

Detaylı

2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK

2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK 2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK Bugün, sağlıkta taşeron çalıştırmanın durdurulduğu Çukurova Ünv. Tıp Fak. nde, taşeronlaştırma ve güvencesizleştirmeye karşı mücadele

Detaylı

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU

TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU TOPLUMSAL BARIŞ YOLLARININ ARAŞTIRILMASI VE ÇÖZÜM SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORU ANKARA-KASIM 2013 1 / 438 2 / 438 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: KOMİSYONUN KURULUŞU

Detaylı

ĠHD İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ TÜRKĠYE DE TOPLU MEZARLAR RAPORU

ĠHD İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ TÜRKĠYE DE TOPLU MEZARLAR RAPORU ĠHD İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ TÜRKĠYE DE TOPLU MEZARLAR RAPORU 2014 1 GĠRĠġ Toplu mezarlar dünya çapında her dönem kendinden söz ettirmiş, birçok ülkede yaşanan savaşlar veya çatışmalarda

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN

ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN ÇOCUK HAKLARI EVRENSELDİR TÜRKİYE DE ÇOCUKLARIN TERÖRLE MÜCADELE YASALARI ALTINDA ADİL OLMAYAN YARGILAMALARINA SON VERİN Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 2.8 milyon üyesi,

Detaylı

Press for Freedom Özgürlük için Basın

Press for Freedom Özgürlük için Basın Press for Freedom Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu Haziran 2015 Press for Freedom / Özgürlük için Basın İfade ve Basın Özgürlüğü İhlalleri Raporu, Haziran 2015 İçindekiler

Detaylı

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 S. Erdem Türközü Evren Özer

Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 S. Erdem Türközü Evren Özer TİHV Türkiye İnsan Hakları Vakfı Türkiye İnsan Hakları Raporu 2009 S. Erdem Türközü Evren Özer Ankara, Mayıs 2010 Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları (65) ISBN: 978-975-7217-74-9 Türkiye İnsan Hakları

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BİNGÖL'DE MİNİK UMKECİLER CUMHURİYET BAYRAMINDA Bingöl'de 112 ve UMKE Miniklerimizin

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI ORTADOĞU GÜNDEMĠ... 2 Halep'te otele saldırı: 50 ölü... 2 Filistin barıģ müzakerelerine hazır... 2 Ġsrail'den Nisan ayında 135 gözaltı... 3 Mısır'da seçim kampanyaları Ġhvan karģıtlığı üzerine kurulu...

Detaylı

YARALAR AÇIK, ADALET HALA YOK GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN BİR YIL SONRA

YARALAR AÇIK, ADALET HALA YOK GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN BİR YIL SONRA YARALAR AÇIK, ADALET HALA YOK GEZİ PARKI EYLEMLERİNDEN BİR YIL SONRA Uluslararası Af Örgütü dünya çapında 150 den fazla ülke ve bölgede 3 milyon üyesi, destekçisi ve aktivisti ile insan hakları ihlallerine

Detaylı

GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ İSTANBUL 2013 TÜRKİYE DE KORUCULUK SİSTEMİ: ZORUNLU GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞLER

GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ İSTANBUL 2013 TÜRKİYE DE KORUCULUK SİSTEMİ: ZORUNLU GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞLER GÖÇ EDENLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ İSTANBUL 2013 TÜRKİYE DE KORUCULUK SİSTEMİ: ZORUNLU GÖÇ VE GERİ DÖNÜŞLER İçindekiler 1. Giriş... 1 2. Arka Plan... 3 2.1.Geçici Köy Koruculuğu Sisteminin

Detaylı

T.C. V A N CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI (CMK.nun 250. Maddesi ile Yetkili) SORUŞTURMA NO : 2005/750 ESAS NO : 2006/32 KARAR NO : 2006/31 T U T U K L U İ D D İ A N A M E VAN ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu...

Giriş... 5. Metodoloji... 7. Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8. Hükümetin düşmanca tutumu... İÇİNDEKİLER Giriş... 5 Metodoloji... 7 Ayrımcılığın önlenmemesi: Hükümetin duyarsızlığı ve yasal korumaların eksikliği... 8 Hükümetin düşmanca tutumu... 8 LGBT hakları reformu yapılmıyor... 9 Yasaların

Detaylı

BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014

BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014 BASINDA SAĞLIK - ŞUBAT - MART 2014 Herkese merhaba; Şubat ve Mart ayının basında sağlık köşesinde sağlıkla ilgili olabilecek bazı haberlerle birlikteyiz. Bugünlerde kimsenin sağlıkla ilgili gündeme bakacak

Detaylı

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye

1971 askeri müdahalesi ile hem TKDP içerisinde yer alan hem de Kürt solunun Türkiye Toplum ve Kuram Dergisi nin IV. Sayısında 17.-37. sayfalar arasında yayınlanmıştır. KÜRT HAREKETİNİN TARİHÇESİ (1960 lardan 1999 a) * 1950 lerin Sonu Türkiye devletinin şiddet tekelini Kürt bölgesinde

Detaylı

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15

EĞITIM HAKKI... 14 ÇOCUĞA ÖZGÜ ADALET SİSTEMİ... 15. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Görüşmesi;... 15 1 Kısaltmalar... 3 Türkiye 2012; Çocuklar Sadece Hak İhlallerinden Pay Aldı... 4 GİRİŞ... 4 YÖNTEM:... 5 Bilgi Edinme Yasası Kapsamında Yapılan Başvurular ve Alınan Yanıtlar... 6 İHLAL BİLANÇOSU... 10

Detaylı

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU

HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU HALKEVLERİ SOSYAL HAK İZLEME RAPORU MAYIS 2010 HAZIRLAYAN: İSTANBUL HALKEVİ SOSYAL HAK İZLEME BİRİMİ Eğitim: Hatice Allahverdi Sağlık: Erkut Güzel Barınma ve Kent: Başak Koramaz Çalışma yaşamı: Umar Karatepe

Detaylı