2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU"

Transkript

1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014 Yılı Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız yılında yaģam hakkı ihlalleri, iģkence ve kötü muamele, düģünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, toplanma ve gösteri hakkına yönelik müdahaleler, kadına ve çocuklara yönelik Ģiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değiģik ve kategorik konularda açığa çıkmıģtır. Bildiğiniz gibi 2013 yılında baģlayan çözüm süreci ile birlikte, çatıģma ortamından kaynaklı ortaya çıkan ihlallerde bir azalma yaģanmıģtı. Kürt meselesinin Ģiddet yöntemlerinin dıģında demokratik yol ve yöntemlerle çözülme çabasının bir sonucu olarak, ihlallerde yaģanan düģüģ, ne yazık ki 2014 yılında çözüm sürecinde beklenilen adımların atılmaması nedeniyle tekrar artıģ göstermiģtir. Dünya deneyimlerinden de biliyoruz ki, çatıģma süreçlerini uzlaģmaya ve çözüme dönüģtürmek sanıldığı kadar kolay değil ve on yılları bulan bir süreçtir. Ancak barıģın tesisinin sağlanması adına, çatıģmanın taraflarından beklenilen sorumluluklar ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin olduğu da unutulmamalıdır. BaĢta Kürdistan halkı olmak üzere Türkiye de bulunan tüm halklarda, yaģanan savaģın son bulacağı ve yıllardır beklenen barıģın tesis edileceği umudu; siyasal iktidarın çözüm sürecinde meseleye yaklaģım tarzı, kullanmıģ olduğu dil ve çözümü kendi tekelinde tutma çabası nedeniyle kırılmaya uğramıģ, süreç ile ilgili kaygıların oluģmasına yol açmıģtır. BaĢladığı günden bu yana hassas ve kırılgan yapısına yönelik yapıcı politikalar üretilmemesi nedeni ile süreç içerisinde ilerleme kaydedilmemiģ, bu da süreç içerisinde insan hakları ihlallerinin yoğunca ortaya çıkmasına neden olmuģtur. 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Kürdistan ve Türkiye kentlerinde, DAĠġ çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarını protesto eylemleri sırasında yaģananlar, çözüm sürecinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha bizlere göstermiģtir. Olaylar sırasında çok sayıda kentte onlarca insan, güvenlik güçlerinin uyguladığı Ģiddet sonucu ve kimliği belirsiz kiģi ya da gruplarca yapılan saldırılarda yaģamını yitirmiģ, yüzlercesi ise değiģik biçimlerde yaralanmıģtır. Aynı Ģekilde yılın son günlerinde Cizre de, 4 ü çocuk 6 yurttaģın yaģamını yitirdiği olaylar bu duruma örnektir. Özellikle Cizre olaylarında yaģamını yitiren yurttaģlara iliģkin, ölümlerin güvenlik güçlerinin keyfi, kasti müdahalesi sonucu gerçekleģtiği yönündeki tanık beyanları olmasına rağmen, olaylarla ilgili etkin bir soruģturma yürütülmemiģ; hükümet yetkilileri de daha önce yaģanan benzer olaylarda olduğu gibi, ellerinde herhangi bir somut veri olmamasına rağmen, kolluk kuvvetlerini aklama çabası içerisine girmiģlerdir yılında da demokratik gösteri ve hak arama mücadelesine yönelik bir tahammülsüzlüğün had safhada olduğu raporumuzdaki istatistiklerle de ortadadır yılı içeresinde bölgede 230 toplumsal gösteriye yönelik gerçekleģen müdahaleler sırasında, bin 106 kiģinin çeģitli Ģekillerde yaralandığı görülmektedir. Sadece Kobanê olayları sırasında 56 sı çocuk 1128 kiģi gözaltına alınırken, yıl içersinde 444 ü çocuk 3840 kiģi gözaltına alınmıģtır. 106 sı çocuk 669 kiģi ise tutuklanmıģtır. Güvenlik güçlerinin toplumsal gösterilerde, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle veya keyfi ve kasti bir biçimde gerçekleģtirdiği müdahalelerde 19 sivil yurttaģın 2

3 yaģamını yitirdiği, 30 unun ise ağır biçimde yaralandığı görülen raporumuzda, orantısız güç kullanımına baģvurulduğu ve yasaların tanıdığı yetkilerin aģıldığı tespit edilmiģtir yılında gerek gözaltında olsun, gerekse gözaltı yerleri dıģında ve toplumsal olaylarda olsun iģkence ve kötü muamele haddini aģan bir düzeye ulaģmıģtır. Özellikle toplumsal olaylarda ve gözaltına alınma iģlemleri sırasında vatandaģların kolluk kuvvetleri tarafından darp edilmeleri, iģkencenin artık sokağa taģtığını gözler önüne sermektedir. Can ve uzuv kaybıyla sonuçlanan gaz bombası kullanımı, polisin hükümet ve yargının desteğini arkasına alarak, aģırı ve orantısız güç kullanımını aģan öldürme kastıyla ateģ açmaya dönüģmüģtür. Raporumuzda ayrıntılı veriler ve bilanço incelendiğinde, suç unsuru içeren pek çok örnekle karģılaģmak mümkündür. Ancak iģlenen suçlarla ilgili güvenlik güçlerine yönelik cezasızlık politikasının devam etmesi, güvenlik güçlerini cesaretlendirmektedir. Bu nedenle cezasızlık politikasının, ihlallerin oluģmasında çok önemli bir faktör olduğunu belirtmek istiyoruz. Özellikle iç güvenlik paketiyle kolluğun yetkilerinin bu denli geniģletilmesi durumunda, kolluk güçlerince iģlenen suçlarda ve hak ihlallerinde ciddi bir artıģ olacağı, bu durumun kamu düzenini sağlamaktan çok, baskıcı ve otoriter yönetim anlayıģının devamı anlamına geleceği ve demokratik yaģamın inģasına bir darbe olacağı açıktır. Kamu düzeni özgürlüklerin arttırılması ve evrensel hukuk değerlerinin hayata geçirilmesi ile sağlanır. ĠĢkence ve kötü muamele, sevk ve sürgünler, tecrit ve izolasyon, çeģitli gerekçelerle mahpusların haklarından yoksun bırakılmaları gibi çok sayıda ihlalin meydana geldiği cezaevlerinde, sağlık hakkı ihlali ölümcül sonuçlar yaratmakta ve bunu iliģkin hiçbir tedbir alınmadığı görülmektedir. Belli aralıklarla güncelleyerek yayınladığımız hasta mahpuslar listesi verilerine göre, cezaevlerinde 247 si ağır 649 hasta mahpus bulunmaktadır. Ceza infaz yasalarının uluslararası hukuk mevzuatı ile örtüģmeyen bir içerik taģıması, hasta mahpusların tahliye edilmelerini veya uygun koģullarda tedavi olmalarını engellemektedir. Hükümet yetkilileri, yasal değiģiklikler yapmak yerine; çoğunluğu siyasi olan hasta mahpusları çözüm süreci bağlamında siyasi pazarlık konusu yapmakta, mahpuslarsa cezaevlerinde ölmektedirler. Sadece 2014 Aralık ayı ile 2015 ocak ayı içerisinde 4 hasta mahpus yaģamını yitirmiģtir. Postmodern bir idam türü olarak karģımıza çıkarılan hasta mahpuslar ile ilgili sürecin, hiçbir evrensel insan hakları ve hukuk değerleri ile bağdaģmadığını belirtir, bu nedenle baģta hükümet olmak üzere, sorumlu tüm mekanizmalara bu konuda sorumluluk bilinciyle harekete geçme ve gerekli mevzuat değiģikliklerini yapma çağrısında bulunuyoruz. Cezaevlerine yönelik ihlaller baģlığında değinmemiz gereken bir önemli konu da Ġmralı Cezaevi ndeki uygulamalardır. PKK Lideri Sayın Abdullah Öcalan a yönelik tecrit uygulaması 2014 yılında da devam etmiģtir. Sürecin baģlaması ile birlikte bazı heyetler ile görüģmesi sağlanmıģ olsa da, avukatları ile görüģtürülmemiģ olması hukuksuzluktur. 16 yıldan bu yana ağırlaģtırılmıģ bir tecrit ortamında tutulan Öcalan ın bu koģullarda tutulması hukuki olmayıp, gayri insanidir. Son yıllarda kadınların yaģam haklarına yönelik büyük artıģlar yaģanmaktadır. Sevgilinin, babanın, erkek kardeģin kadınların katili olduğu bir ülkede yaģanmanın utancı içindeyiz. Kadına yönelik Ģiddet, ister aile içi olsun, ister sokakta, ister gözaltında olsun; politiktir. Bu sorun ancak ve ancak yeterli tedbirleri içeren ve cinsiyet eģitliğini savunan geliģmiģ sosyal politikaların oluģturulmasıyla birlikte erkek egemen zihniyetiyle etkin mücadele edilerek aģılabilir. LGBTĠ bireylerine yönelik toplumsal alanda görünen homofobik ve nefret içeren saldırılar yıl içersinde artıģ göstermiģ, artıģ göstermesinde hükümet yetkililerinin değiģik 3

4 zamanlarda ifade ettikleri söylemlerin bu artıģta etkili olduğu tespit edilmiģtir. LGBTĠ bireylerine yönelik geliģen insan hakkı ihlallerine yönelik, koruyucu önlemler içeren yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır. Toplumsal yaģamımızın geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın karģılaģtığı hak ihlalleri, geleceği kurgulama konusundaki umutlarımızda, kırılma yarattığını belirtmek isteriz. Toplumsal gösterilerde, gözaltında ve gözaltı yerleri dıģında çocuklara yönelik iģkence ve kötü muamele ihlallerinin yanı sıra, yıl içersinde onlarca çocuk polisin kurģunlarının hedefi haline gelmiģ ve çoğu yaģamını yitirmiģtir. Ayrıca, yaģamını yitiren çocuklarla ilgili hiçbir etkin soruģturma yapılmamıģtır yılı içerisinde 106 çocuk tutuklanmıģtır. Bu durum hiç Ģüphesiz geleceği kilitli kapıların ardında çürütmekle aynı anlamı taģımaktadır. Diyarbakır da, ailelerine kesilmek suretiyle 500 çocuğun hukuksuz bir Ģekilde idari para cezası ile cezalandırılması ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 900 e yakın çocuğun resmi internet sitesinden bilgilerinin yayınlanması suretiyle fiģlenmeleri tam anlamıyla birer skandaldır. Hukukla ve hiçbir insani değerle bağdaģmamaktadır. Bir diğer önemli gördüğümüz konu ise, üniversiteler. Yıl içerisinde bölgemizdeki pek çok üniversitede, özellikle Kürt öğrencilere yönelik ırkçı grupların saldırıları sonucu olaylar yaģanmıģtır. Bu konu ile ilgili yapmıģ olduğumuz izleme çalıģmalarında, olaylarda güvenlik güçlerinin olaylara müdahale konusunda taraflı davrandığı ya da sessiz kaldığı ve sonucunda istenmeyen olayların yaģandığı tarafımızdan tespit edilmiģtir. Üniversitelerde güvenliği sağlamak, baģta üniversite idaresi olmak üzere hükümetin görevidir. Bu durumu karģıt görüģlü öğrencilerin çatıģması olarak yorumlamak ve hiçbir Ģey yapmamak, güvenliği sağlamak ile ilgili sorumluluk üstlenmekten kaçınmaktır. Ayrıca üniversitelerde öğrencilerin toplumsal meselelere yönelik görüģlerini ifade etmeyi içeren basın açıklaması, yürüyüģ, anma gibi etkinliklere, üniversite idaresi tarafından soruģturmalar açılmasını politik bir tutum olarak gördüğümüzü ve bunun da üniversitelerde düģünce ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılması anlamı taģıdığını ifade etmek isteriz. YüzleĢme ve hakikatleri ortaya çıkararak adaleti sağlamak, çözüm süreci ile birlikte demokratik barıģçıl bir yaģamın tesis edilmesi açısından en birincil görevdir. Bölgemizde binlerle ifade edilen kayıp, toplu mezar ve faili meçhul cinayet olayları aradan geçen onca yıla rağmen hala aydınlatılmamıģ, bununla ilgili bir çaba gösterilmemiģtir. Her Cumartesi günü Ġstanbul, Diyarbakır baģta olmak üzere çok sayıda kentte kayıplarının akıbetine ulaģma mücadelesi veren ailelerin adalet çağrılarına, devlet kulaklarını tıkamıģtır. GeçmiĢle yüzleģmenin, toplumsal barıģın inģasında sağlayacağı katkılar açıktır. Bu nedenle, çözüm sürecinde sağlanacak ilerlemenin, yakın tarihimizde yaģanan insan hakları ihlallerinin ortaya çıkarılması ile mümkün olacağını belirtiyor, bir kez daha Hakikatleri AraĢtırma Komisyonu nun önemine vurgu yapmak istiyoruz. Sizlerin aracılığı ile bölgede yaģayan yurttaģlara seslenmek istiyoruz; Bu ülkede ihlaller, hayatımızdaki varlığını sürdürüyor. Ancak bilinmelidir ki, ihlallerle yaģamak zorunda değiliz ve hak arayıģı içersinde olmak bunun bir yoludur. Size yöneltilen bir haksızlığa karģı çıkmak ve haklarınızı savunmak, insani bir tepkidir. Biz insan hakları savunucuları ve aktivistleri olarak, daima yanınızdayız. Bu temelde, barıģ ve çözüm sürecinin müzakerelerle sürdürülmesi ve sonuç alınması yönünde daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulunuyor, ülkemizde yaģanan insan hakları 4

5 ihlallerinin son bulduğu, toplumsal barıģ ve özgürlüklerle dolu onurlu bir yaģam temenni ediyoruz. ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ 5

6 2014 YILI İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) YARALI Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 9 68 CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR 8 5 TOPLUMSAL GÖSTERĠLERDE FAĠLĠ MEÇHUL SALDIRILAR 27 5 RESMĠ HATA VE ĠHMAL SONUCU ÖLEN ve YARALANANLAR 3 POLĠS ASKER ĠNTĠHARLARI / ġüphelġ ÖLÜMLERĠ Polis ve Asker Ġntiharları / Ġntihar TeĢebbüsleri 4 2 ġüpheli Polis ve Asker Ölümleri 19 1 TOPLAM 23 3 SALDIRIYA UĞRAYANLAR Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 1 19 Gazeteci 8 Öğretmen / Öğretim Üyesi 3 Öğrenci 44 Yerel Yönetici 9 ĠĢçi 5 Ġnançları nedeniyle 3 Sağlık ÇalıĢanı 8 TOPLAM 1 99 SĠLAHLI ÇATIġMALAR Güvenlik Görevlisi Silahlı Militan 9 6 Siviller 1 Not: Patlayıcılar sonucu ölen ve yaralanan güvenlik güçleri de bu rakama dâhildir. TOPLAM SINIR HATLARINDA YAġANAN ÖLÜM VE YARALANMALAR

7 MAYIN VE SAHĠPSĠZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLÜM ve YARALANMALAR Erkek 1 2 Kadın 4 Çocuk 1 14 TOPLAM 2 20 KUġKULU ÖLÜMLER Erkek 29 Kadın 9 Çocuk 6 TOPLAM 44 0 NAMUS CĠNAYETLERĠ Kadın 4 TOPLAM 4 ĠNTĠHAR (Erkek) 29 6 ÇATIġMALI ORTAM NEDENĠYLE YAġANAN ĠHLALLER Arazi, Yayla, Mera ve Otlak Yasağı 1 Militanların Cenazelerine Yönelik Uygulamalar 2 Ölünün Hatıratına Saygısızlık 2 Militanların Ailelerinden Tazminat Talebi 11 Toplu Mezar Ġddiaları Ortaya Çıkan Toplu Mezarlar Ortaya Çıkan Gözaltında Kayıplar ve Yargısız Ġnfazlar Mezar Sayısı 7 KiĢi Sayısı 130 Mezar Sayısı 2 KiĢi Sayısı 240 KiĢi Sayısı 2 KADINLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Kadın Ġntiharları Ġntihar 29 TeĢebbüs 7 7

8 Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Kadınlar Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Kadınlar Ölü 16 Yaralı/ġiddet 5 Taciz 1 Ölü 11 Yaralı/ġiddet 4 Tecavuz 6 Taciz 8 TOPLAM 87 ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Çocuk Ġntiharları Aile Ġçi ġiddete Uğrayan Çocuklar Toplumsal Alanda ġiddete Uğrayan Çocuklar Ġntihar 12 TeĢebbüs 8 Yaralı/ġiddet 5 Tecavuz 1 Taciz 1 Ölü 3 Yaralı/ġiddet 2 Tecavuz 12 Taciz 3 TOPLAM 47 ĠġKENCE YASAĞI ĠġKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜġÜRÜCÜ DAVRANIġ ve CEZALANDIRMA Gözaltında ĠĢkence ve Kötü Muamele 96 Köy korucuları tarafından yapılan iģkence ve kötü muamele 4 Gözaltı Yerleri DıĢında ĠĢkence ve Kötü Muamele 116 Cezaevlerinde ĠĢkence 22 Kaçırma ve Ajanlık Tehdidi 98 Tehdit Edilenler 36 8

9 Gösterilerde G. Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 1106 Okulda ġiddet 2 TOPLAM 1480 KĠġĠ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLĠĞĠNE YÖNELĠK ĠHLALLER Gözaltına Alınanlar YetiĢkin 3396 Çocuk 444 TOPLAM 3840 Tutuklananlar YetiĢkin 563 Çocuk 106 TOPLAM 669 Ev Baskınları 895 Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 246 Örgüt Militanları Tarafından Alıkonulanlar 55 DÜġÜNCE ve ĠFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Yasaklanan Etkinlikler 1 Toplatılan ve Yasaklanan Yayınlar 2 Anadili Kullanma Özgürlüğüne Yönelik Ġhlaller 9 Anadilde Savunma Yasağı 4 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN SORUġTURMALAR SoruĢturma Sayısı 19 KiĢi Sayısı 584 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE KARġI AÇILAN DAVALAR Dava Sayısı 7 KiĢi Sayısı 169 DÜġÜNCELERĠNĠ ĠFADE EDENLERE VERĠLEN CEZALAR Dosya Sayısı 23 KiĢi Sayısı 724 TOPLAM

10 ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Siyasi Parti 29 Dernek 3 Eğitim ve Kültür Kurumu 3 Diğer 6 TOPLAM 41 Kapatılan / Kapatılmak Ġstenen Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu Eğitim ve Kültür Kurumu 5 TOPLAM 5 TOPLANTI ve GÖSTERĠ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELĠK ĠHLALLER Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteriler 230 Ertelenen, Yasaklanan Toplantı ve Gösteriler 3 TOPLAM 233 CEZAEVLERĠNDE YAġANAN ĠHLALLER Sevk Uygulamaları 56 Sağlık Hakkı Ġhlali 63 Aile GörüĢü Engellenenler 15 Tecrit ve Ġzolasyon 107 Disiplin Cezası Verilenler 75 HaberleĢme v.b Hakları Engellenenler 80 Cezaevlerinde Diğer Ġhaller 10 TOPLAM 406 EKONOMĠK ve SOSYAL HAKLARA YÖNELĠK ĠHLALLER ĠĢ Kazaları ĠĢ Kazalarında Ölenler 16 ĠĢ Kazalarında Yaralananlar 24 ĠĢten Çıkarılanlar 7757 Ġdari SoruĢturmalar 16 10

11 Verilen Cezalar 28 Sürgün Edilenler 5 Ücreti Verilmeyenler 315 TOPLAM 8161 EĞĠTĠM HAKKINA YÖNELĠK ĠHLALLER Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından SoruĢturma Açılanlar 725 Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Ceza Alanlar 101 Okuldan Atılan Öğrenciler 5 TOPLAM 831 ENGELLĠ HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkı Ġhlali 1 TOPLAM 1 AYRIMCILIK Cinsel Yönelim Hakkı Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 2 Etnik Köken Nedeniyle Ayrımcılığa Uğrama 1 TOPLAM 3 DĠĞER HAK ĠHLALLERĠ Sağlık Hakkı Ġhlali 27 Mülkiyet Hakkı Ġhlali 6 Konut Hakkı Ġhlali 1 Çevre Hakkı Ġhlali 2 DĠĞER BAġVURULAR 135 TOPLAM ĠHLAL SAYISI Bu veriler, ĠHD Doğu -Güneydoğu Anadolu Bölge ġubelerinden, ġubemize yapılan baģvurulardan ve günlük gazeteler ile internet haber sitelerinden derlenmiģtir YILI içerisinde Diyarbakır ġubemize toplam 337 baģvuru yapılmıģtır. 11

12 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ AYRINTILI VERĠLER YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ YARGISIZ ĠNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Ġhlali ve Dur Ġhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) -Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar *ġırnak'ın Cizre ilçesinde Nur Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi polis aracından hiçbir eylem olmamasına rağmen rasgele gaz bombası atıldı. Polisin attığı gaz bombası 11 yaģındaki Nihat Tadik'in gözüne isabet etti. Evinin önünde oyun oynayan Tadik yaralanarak ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun gözünün çevresinde morluklar oluģtuğu bildirildi. ( / Ozgur-gundem.com / ANF) *ġırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne yakın Haburiçi (Xabur) köyünde 9 yaģındaki AydiĢ Fak isimli bir çocuk, Habur Askeri Taburu yakınlarında, uzaklaģması için askerler tarafından atılan taģ nedeniyle yaralandı. BaĢına aldığı darbeyle ağır yaralanan Fak'ın, askeri helikopter ile ġırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. ( / DĠHA) *Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor Caddesi üzerinde eylem hazırlığında oldukları iddia edilen gençlere polis silahla müdahale etti. Müdahalede V.Ç. adlı 16 yaģındaki çocuk, kurģunla kalçasından yaralandı. Ġlk müdahalesi Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan V.Ç, ardından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuk, yolda yürürken polisin aracı üzerine sürdüğünü ve çarpıp düģürdükten sonra gelip yakından kendisine kurģun sıktığını söyledi. ( / ANF / Evrensel.net) *Hakkâri'nin ġemdinli ilçesine bağlı YeĢilova (Naveroja) köyünde Federal Kürdistan Bölgesi'ndeki akrabalarını ziyaret etmek için sınırın diğer tarafına geçen yurttaģların dönüģ yolunun önü askerler tarafından kesilmiģti. Köylüleri gözaltına almaya çalıģan YeĢilova Karakolu'nda görevli askerlerle yurttaģlar arasında çıkan gerginlik taģlı sopalı kavgaya dönüģtü. Kavgada, kafasına aldığı silah dipçiği sonucu Ferheng Dinç ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaģ yaralandı. ( / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr / Aljazeera.com.tr) *Diyarbakır Lice ilçesi Çalıbükü (Biryas) köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını protesto eden yurttaģlara askerlerin açtğı çapraz ateģ sonucu Ramazan Baran (24) ile Baki Akdemir (50) isimli yurttaģlar yaģamını yitirdi, Abdullah Akkulun (19) isimli yurttaģ ise ağır yaralandı. ( / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr) * tarihinde Ģubemize baģvuran Mehmet ġah Akdemir, Ģu beyanlarda bulundu: KardeĢim olan Baki Akdemir, 1989 yılında köylerin boģaltılması sonucu Adana ya yerleģmek zorunda kaldı. YaklaĢık olarak 3 yıldır kendi köyümüz olan Hedik Seyrek mezrasına yerleģmek için geri dönüģ yaptı. Ancak süreçle beraber son dönemlerde karakol ve baģlatılan operasyonlara karģı duran halk, sivil eylemler baģlatmıģtır. Sivil ve silahsız bir Ģekilde bir daha savaģ olmasın, insanlar ölmesin diye bunlara karģı durmak için Lice Biryas köyündeki askerlerle görüģmek isterken askerlerin sivil halka karģı açmıģ olduğu ateģ sonucu yaģamını yitirdi. Cenazesi köylüler tarafından olay yerinden alınarak Lice Devlet Hastanesine getirildi. Diyarbakır dan gelen Savcı ve doktorlar tarafından otopsisi yapılarak hastaneden cenazesi 12

13 tarafımızdan alındı defin ettik. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli iģlemlerin baģlatılmasını talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Siirt'in BarıĢ mahallesinde bir grup genç, Lice'de askerin açtığı ateģ sonucu sivil yurttaģların katledilmesini protesto etmek istedi. Gençlerin yürüyüģüne polisin müdahalesi etmesi ve gençlerinde polise karģılık vermesi sonucu çatıģmalar çıktı. Polisin yoğun gaz kullanımı nedeniyle mahallede bulunan 80 yaģındaki astım hastası Ramazan ErtaĢ isimli yurttaģın, yoğun gaza maruz kalarak nefes darlığı nedeniyle yaģamını yitirdiği iddia edildi. ( / ANF / Ozgur-gundem.com) *Van'ın ErciĢ ilçesine bağlı Söğütlü (Sogitlî) Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için çıktığı Akyurt mezrasında askerler tarafından önü kesilen Ahmet ĠĢgöz isimli çobanın, Hamur Ġlçe Jandarma Komutanı YüzbaĢı Musa Atar tarafından darp edildiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu yaralanan ĠĢgöz, köylüler tarafından kaldırıldığı ErciĢ Devlet Hastanesi'ne ardından da Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırıldı. ( / DĠHA) *Erzurum'un merkez Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'nde Furkan (15) ve Ġbrahim ÇavuĢ (16) adlı kardeģler evlerine götürmek için hayvanlarını yolun karģısına geçirirken, bir polis aracı süratli bir Ģekilde karģıya geçmekte olan ineklere çarptı. Ġneğin ölmesi üzerine Furkan ve Ġbrahim kardeģlerin polislere, "Neden süratli araba sürüyorsunuz" diye tepki göstermesinin ardından çıkan tartıģmada adı öğrenilemeyen resmi kıyafetli polis, belinden çıkardığı silahıyla iki kardeģin üzerine rastgele ateģ açtı. Açılan ateģ sonucu 15 yaģındaki Furkan karnından ağır yaralanırken, ağabeyi Ġbrahim ise bacağından yaralandı. Ambulans ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeģten durumu ağır olan Furkan ameliyata alındı. Ancak Furkan ÇavuĢ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaģamını yitirdi. Ġbrahim ÇavuĢ ise Tedavisinin ardından taburcu edildi. olayın ardından gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ve Rizeli olduğu öğrenilen katil zanlısı polis Ġ.Ö, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne tarafından Nefsi müdafaa kanunları çerçevesinde adam öldürmek" gerekçesiyle tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. ( / Cnnturk.com / Zaman.com.tr / Milliyet.com.tr / Taraf.com.tr) *Siirt'te Conkbayır mahallesinde, 17 Temmuz da yüzlerce kiģi tarafından yapılan protesto gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombalarından etkilenerek kalp krizi geçiren 73 yaģındaki Yusuf Özer, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaģamını yitirdi. ( / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) *Batman'ın Kozluk ilçesinde bağlı Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu önünde, Bitlis'ten 06 DY 926 plakalı otomobiliyle Batman'a gelmekte olan Serkan Sağıt'ın, kaçak sigara taģıdığı iddiasıyla Bekirhan Beldesi Jandarma Karakolu kontrol noktasında durdurulmak istendi. Askerlerce yapılan "dur" ihtarına uymadığı ve kaçmaya baģladığı iddia edilen Sağıt, askerlerce durdurulmak için yola kapan atıldı. Bunun üzerine Sağıt'ın kullandığı otomobil lastiklerinin kapana takılarak patlaması sonucu takla atarak devrildi. Sağıt ın, devrilen otomobilin içinde yaģamını yitirdiği belirtildi. ( / DHA) *Hakkari-Van karayolunun KurubaĢ mevkisinde kontrol noktası kuran polis, kaçakçılık yaptıkları iddia edilen bir minibüs ve aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlar polis tarafından uzun namlulu silahlarla tarandı. Minibüs hızla bölgeden uzaklaģırken, kurģunların hedefi olan 34 AS 0050 plakalı araç, taklalar atarak yolun kenarına savruldu. Olay 13

14 yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, araçta bulunan ismi öğrenilemeyen bir yurttaģ ağır yaralandı. ( / DĠHA) *Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan PKK mezarlığının giriģine yapılan Mahsum Korkmaz büstünün, askerlerce yıkımının gerçekleģtiği sırada mezarlıkta bulunan kitleye askerlerce açılan ateģ sonucu Mehdin TaĢkın (23), SavaĢ Topkaya (24) ve Ömer Dorudemir'in (17) isimli gençler, isabet eden kurģunlar sonucu ağır yaralandı. TaĢkın olay yerinde yaģamını yitirirken, vücuduna 4 kurģun isabet ettiği tespit edilen Topkaya ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna iki kurģun isabet eden Dorudemir ise Diyarbakır Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavi altına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcısı A. Hakan Özdemir'in nezaretinde Mehdin TaĢkın isimli gencin yapılan otopsisinde ise, TaĢkın'ın baģının sol kısmından giren ve arka kısmından çıkan kurģunla yaģamını yitirdiği belirtildi. ( / Radikal.com.tr / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) *Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında toplanan bir grup çocuğun slogan attığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen polislerin, gaz bombaları ile çocuklara müdahale ettiği kaydedildi. Müdahale sırasında evinin önünde oyun oynayan 9 yaģındaki H.E. isimli çocuk, kafasına isabet eden gaz bombası kapsülü nedeniyle ağır yaralandı. Erçik, Mardin Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. ( / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır'ın Lice Çalıbükü köyünde, 8 Haziran'da karakol ve kalekol yapımlarına karģı baģlatılan protesto eylemleri sırasında askerlerin göstericilere ateģ açması sonucu 2 yurttaģın hayatını kaybettiği olayda ağır yaralanan Abdullah Akkulu isimli yurttaģ, tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Akkulu nun vücuduna isabet eden kurģun yüzünden belden aģağısı felç kalan ve yaralandığı tarihten bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü belirtildi. ( / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) *MuĢ un Varto ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polis, Cumhuriyet Caddesi nde protesto gösterisi düzenleyen kitlenin üzerine ateģ açtı. Açılan ateģ sonucu, 25 yaģındaki Hakan Buksur isimli genç kafasından vuruldu. Panzerden açıldığı iddia edilen ateģ sonucu ağır yaralanan Buksur, olay yerinde yaģamını yitirdi. Buksur un cenazesi yurttaģlar tarafından Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. ( / Cnnturk.com / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr) *Siirt'te, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateģ sonucu Davut Nas (17) isimli genç yaģamını yitirdi. Nas'ın cenazesi Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ( / Radikal.com.tr / Haberturk.com) *Diyarbakır ın Bağlar ilçesi Fatih mahallesi 146. Sokak'ta, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere gerçekleģen polis müdahalesinde 24 yaģındaki Murat Dağ ve ismi öğrenilemeyen bir kiģi ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan Dağ ve diğer yaralı, çevredeki yurttaģlar tarafından önce bir apartman boģluğuna alındı, ardından da özel araç ile hastaneye götürüldü. Dağ, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi YaĢargil Devlet Hastanesi'nde yaģamını yitirdi. ( / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr) *Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Kobanê'ye yönelik DAĠġ saldırılarını protesto eylemlerinde çıkan olaylarda yaģamını yitiren Bilal Gezer ile Sinan Toprak için açılan taziye 14

15 çadırına ziyarette bulanan yurttaģların, taziyeden döndükleri sırada askerler tarafından üzerlerine ateģ açıldığı iddia edildi. Açılan ateģ sonucu, 28 yaģındaki Abdülkerim Seyhan yaģamını yitirken aralarında Dargeçit Belediye EĢ BaĢkanı Sinan Akan'ın da bulunduğu 3'ü ağır olmak üzere 10 kiģi yaralandı. ( / ANF / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) NOT: Bir kiģinin ölümü 10 kiģinin de yaralanması üzerine Dargeçit Cumhuriyet BaĢsavcılığı 18 Aralık 2014 tarihinde soruģturma açarak, olaya tanık olanların ifadelerine baģvurdu. *Diyarbakır da, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto gösterilere müdahale eden polis attığı gaz bombası nedeniyle yaralana ve Dicle Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi nde tedavi altına alınan Mesut MenekĢe (42), taburcu edildikten sonra evinde fenalaģarak hayatını kaybetti. ( / Ġmctv.com.tr / Hurriyet.com.tr / Bianet.org) *Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde 9 Ekim'de, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateģ sonucu Yunus AktaĢ (19) ve SavaĢ Yücedağ (19) adlı gençler ağır yaralandı. Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi kaldırılan 2 yaralıdan durumu ağır olan Yunus AktaĢ, tedavi gördüğü sırada yaģamını yitirdi. ( / Hurriyet.com.tr / Zaman.com.tr / Aljazeera.com.tr) *Urfa'nın ViranĢehir ilçesinde 9 Ekim günü, IġĠD çetelerinin Kobanê ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin attığı gaz bombasından etkilenerek beyin kanaması geçiren 28 yaģındaki Aynur Kudin yaģamını yitirdi. GölbaĢı Mahallesindeki gaz bombalı polis saldırısında evinin bulunduğu binanın merdivenlerini kullanan Kudin düģerek ağır yaralanmıģtı. Beyin kanaması teģhisi konulan Kudin, Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne 7 gün boyunca tedavi gördü. ( / Milliyet.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Kobanê direniģine destek vermek amacıyla çıkan olaylarda polisin Ģiddetini kınamak isteyen gençler ile polis arasında çatıģmalar çıktı. Çıkan olaylarda polisin gerçek silahlar ile gençlere müdahale ettiği belirtilirken, olaylar sırasında polisin silahından çıktığı iddia edilen kurģunlar ile ağır yaralanan E.T (17) isimli çocuk Sellahaddin Eyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine yoğun bakımda devam edilen E.T'nin vücudunun çeģitli yerlerinden kurģunlar ile vurulduğu ve hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. ( / DĠHA / Ozgur-gundem.com) *ġırnak'ta bulunan Cudi Dağı'nda baģlatılan askeri operasyon sonrası, Silopi'nin BaĢak mahallesinde operasyonları protesto eden gençlere polis müdahalesi ile baģlayan olaylar sırasında polislerin kullandığı gerçek mermilerin vücuduna kurģun isabet etmesi sonucu Salih Yiğit isimli genç, kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaģamını yitirdi. ( / DHA / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Abalı Jandarma Karakolu önünde barikat kurup arama ve kimlik kontrolü yapan askerler "dur" ihtarına uymadığı iddia edilen Muzaffer Gürül isimli yurttaģın kontrolündeki aracı taradı. Açılan ateģ sonucu Gürül, kafasına isabet eden bir kurģunla ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi altına alınan Gürül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. ( / Milliyet.com.tr / Radikal.com.tr / Ġmctv.com.tr) *Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Melikahmet Semti'nde, gösteri düzenleyen gençlere yönelik polis müdahalesi yaģandı. Müdahale sırasında silah da kullanan polislerin sıktığı 15

16 kurģunlar, 20 yaģında olduğu belirtilen Baran Ġpek isimli bir gence isabet etti. Karnına ve sol bacağına isabet eden kurģunlarla ağır yaralandığı öğrenilen genç, olay sonrası Gazi YaĢargil Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ġpek, olay anını Ģöyle anlattı: "Tevfik Fikret Ġlköğretim Okulu nun önünden arkadaģlarla geçerken olaylar vardı. Orada birden polisin üzerime ateģ ettiğini gördüm. Sağa sola kaçmaya baģladım. Üstüme ateģ etmesiyle zikzak çizmeye baģladım. Öyle olmasaydı sıktıklarının hepsi bana isabet edecekti. Ben kaçtım sonra baktım rastgele diğer arkadaģlarıma da sıkmaya baģladı. Benim olayla bir ilgim yoktu. Sadece oradan geçiyordum. Beni hedef gözeterek vurdular" ( / DĠHA / Ġmctv.com.tr / Milliyet.com.tr) *Hakkari nin Yüksekova ilçesinde 6-7 Aralık 2013 tarihinde, polis müdahalesinde yaģamını yitiren M. ReĢit ĠĢbilir, Veysel ĠĢbilir ve Bemal Tokçu isimli yurttaģları anmak için protesto gösterisi düzenlemek isteyen yurttaģlara polis sert müdahale bulundu. Müdahale ile baģlayan olaylarda, Ġpek Yolu üzerindeki Han Petrol yakınlarında polisin açtığı ateģ sonucu Rojhat Özdel isimli bir genç ağır yaralandı. Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabancı KavĢağı ndaki polis müdahalesi sırasında ise, zırhlı araçlardan atılan gaz bombası kapsülü yoldan geçen VEDAġ Arıza Servisi'ne ait aracın arka camına isabet etti. Aracın arka bölümünde oturan VEDAġ iģçisi Ġlker Aslan adlı yurttaģ çenesinden yaralandı. Aslan, mesai arkadaģları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ( / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Aljazeera.com.tr / Radikal.com.tr) *Diyarbakır ın Lice ilçesi nde bulunan Abalı Jandarma Karakolu'ndan dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle açıldığı iddia edilen ateģ sonucu Abalı köyü nüfusuna kayıtlı ReĢit Kırt (30) isimli yurttaģ yaralandı. KurĢunun çenesine isabet etmesi sonucu yaralan Kırt, Diyarbakır Gazi Yasargil AraĢtırma Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı. Askerlerin neden ateģ açtığı ise öğrenilemedi. ( / Ġmctv.com.tr / Cumhuriyet.com.tr) * tarihinde Ģubemize baģvuran Emine Kırt, Ģu beyanlarda bulundu: Ağabeyim ReĢit Kırt, sabah saat da diģ ağrısı çektiği için Diyarbakır DiĢ Hastanesine gideceğini söyleyerek evden çıktı. Annem dıģarıdaydı. Ağabeyim de karakola doğru gidiyordu. Ana yola doğru gittiğini gördük. Ġki silah sesiyle annem çağırdı. Bende dıģarı çıkıp baktım, karakolun yanındaki kulübenin yanında ağabeyim ellerini kaldırmıģtı. AteĢ etmeye devam ettiler. Ben ve annem karakola doğru koģtuk. Ben öndeydim. Askerler uzak dur gelme dediler. Silahları bana doğrultular. Yolun yarısından geri dönerken üzerime üç el ateģ açtılar. Ben eğilerek ayrılmak zorunda kaldım. Köylülerde o esnada geldiler. Karakola doğru köylülerle beraber yürüdük. Ama askerler bırakmadılar. Ağabeyimi yaralayarak ve yerden sürükleyerek götürdüler. Bize ne olduğunu söyleyin dedik. Bir Ģey yok dediler. O esnada sadece köy muhtarı Recep Kayran, yalnız gitti. Bizde dıģarıda bekliyorduk. Muhtar taksi getirin dedi ve 4-5 köylümüzde ağabeyimle birlikte Diyarbakır Hastanesine getirdiler. Bizde arkalarında yola çıktık ve hastaneye geldik. Ağabeyimin hiçbir suçu olmadan kendisine iģkence edildi. Bunu yapanlardan Ģikâyetçi ve davacıyız. Sorumluların yargılanmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araç konvoyunun ilçeye giriģinden önce, akrep ve TOMA'lar eski cezaevi kavģağına konuģlandırıldı ve onlarca zırhlı araçtan oluģan askeri konvoyun ilçeye girmesiyle beraber polis de, onlarca zırhlı araçla halka plastik mermi ve tazyikli suyla saldırıda bulundu. Çıkan olaylar esnasında, 3 genç de eski sebze hali civarında gözaltına aldı. Polisin rastgele attığı gaz bombaları KıĢla Mahallesi'nden bulunan Sağlık Ocağı'ndaki sağlık çalıģanlarını da etkiledi. Bu sırada sağlık ocağının penceresinden içeri 16

17 atılan gazdan etkilenen bir hemģire, dengesini kaybederek merdivenlerde yuvarlandı. HemĢire baygın bir halde ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. ( / Ozgur-gundem.com) *Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Kadir Çakmak (16) isimli çocuk, polisin açtığı ateģ sonucu vücuduna isabet eden 3 kurģunla yaģamını yitirdi. Ġlçedeki Yoğurt Pazarı civarında gece saatlerinde eylem yapan bir grup gence polisler gerçek silahlarla müdahale etti. Saldırı sırasında duvarın arkasında olan ve oradan polislere bakmak için kafasını çıkaran 16 yaģındaki Kadir Çakmak isimli çocuğun baģına bu sırada iki kurģun isabet etti. Ardından göğsüne de kurģun isabet eden Çakmak, olay yerinde yaģamını yitirdi. ( / Milliyet.com.tr / Sabah.com.tr / Radikal.com.tr / T24.com.tr) * tarihinde Ģubemize baģvuran Murat Çakmak, Ģu beyanlarda bulundu: Oğlum olan Abdulkadir Çakmak, günü mahallede, polislerin açtığı ateģ sonucu yaģamını yitirdi. Olay sırasında ben evdeydim. 2 küçük çocuk eve gelerek çocuğumun vurulduğunu söyledi. Cenazesini Devlet Hastanesine götürmüģler. Hastaneye gittiğimde morga götürmüģlerdir. Öğrendiğime göre olay yerinde bulunanlar ambulans çağırmıģ ancak polisler izin vermemiģler. Bunun üzerine arada bulunanlar bir araçla hastaneye götürmüģler. Benim olaya iliģkin bir görgüm yoktur. Oğlumun öldürülmesine iliģkin soruģturma baģlatılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *ġırnak'ın Silopi ilçesi Ofis Mahallesi'nin Cezaevi Caddesi'nde, hiçbir toplumsal gösteri ve kitle hareketliliği olmamasına rağmen rastgele gaz bombaları kullanan polis, Mesut Demirhan (25) isimli yurttaģı yaraladı. Yaralanan Demirhan mahalle sakinleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Demirhan ın gaz bombası kapsülünün sağ kaģına isabet etmesi sonucu yüzünde ĢiĢme ve yanıklar oluģtuğu belirtildi. ( / ANF / Ozgurgundem.com) *ġırnak ın Ġdil ilçesinin Atakent Mahallesi nin Adile NaĢit Caddesi üzerinde dolaģan akrep tipi zırhlı araçlara küçük yaģtaki çocukların taģ atması üzerine, etrafa rastgele gaz bombası atan polis 10 yaģındaki ġ.ġ. yi baģından yaraladı. Kafatasının kırıldığı belirtiline ġ.ġ., ambulansla kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. ( / DĠHA / Ozgur-gundem.com) -Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar *ġırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP den EĢ Belediye BaĢkanı seçilen Mehmet Demir in evine korucular tarafından saat sıralarında silahlı ve taģlı saldırı gerçekleģtirildi. Demir'in evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taģlar sonucu kırıldı. ġans eseri evde bulunanlar yaralanmazken, Demir'in kuzeni BeĢir Demir, korucular tarafından darp edildi. ( / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gundem.com) *Diyarbakır'ın Bismil Heyderli köyünde yaģayan Aslan ailesinden 7 korucunun, ilçenin ġentepe Mahallesi'nde ikamet eden Faik Gülsever'in evine kalaģnikof silahlarla baskın düzenlediği ve genç bir kadını zorla kaçırmaya çalıģtığı öğrenildi. Genç kadını kaçırmaya çalıģan 7 kiģi ile genç kadının babası Faik Gülsever arasında silahlı çatıģma çıktığı belirtildi. Polislerin olay yerine gelmesiyle çatıģma sona ererken, çatıģmada Faik Gülsever'in ağır yaralandığı kaydedildi. ( / DĠHA / Ozgur-gundem.com) 17

18 *Mardin'in Midyat ilçesinde bağlı Kutlubey köyünde Ali Alp adlı yurttaģ, Ġdris Muğlu ve Serkan Muğlu isimli korucular tarafından yolu kesilerek sopa ve yumruklarla darp edildi. Maruz kaldığı saldırıyı telefonla akrabalarına haber veren Alp, olay yerine gelen akrabaları tarafından Midyat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. ( / ANF / Ozgurgundem.com) *Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde Metin Eren, Veysi Eren, Rahmi Deniz, Sani Deniz ve Cihan IĢık isimli korucuların, köy kahvehanesine gelerek Ġdris Narin, Ramazan Ġpek ile Mehmet Acar, ġeyhmus DurmuĢ, Yunus Erarslan, Kemal Yalçın, Mücahit Baran, Musa Ġlik, Emin Acar ve ġeyhmus Ġpek isimli yurttaģları darp ettikleri belirtildi. HPG militanlarına ait kıyafetler giydikleri ve silahlı oldukları belirtilen korucuların, 10 köylüyü silah zoruyla yere yatırıp ayakları ile köylülerin üzerine basıp, bellerinden çıkardıkları kemerlerle dövdükleri ifade edildi. Koruların saldırısına uğrayan köylüler olaydan sonra, kendilerine saldırıda bulunan korucular hakkında Kulp Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. ( / Ozgur-gundem.com) *Mardin in Midyat ilçesinde, Lice de 2 yurttaģların askerler tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla bir yürüyüģ gerçekleģtiren yurttaģlara bir grup korucu tarafından otomotik silahlarla saldırı gerçekleģtirildi. YürüyüĢün düzenlendiği Cumhuriyet Mahallesine gelen sivil bir araç içersinde bulunan korucular, araçtan inerek otomatik silahlarla ateģ açtı. Bir korucu ise hızla kitlenin arasına girerek belinden çıkardığı tabancayla 50 yaģındaki MüĢerref Alper i kalçasından, Yusuf Akyüz (23) ile Mesut Akyüz ü (17) de ayaklarından vurdu. Ardından polis kitleye gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede bulundu. Yaralılar yürüyüģe katılan vatandaģlar tarafından Midyat Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. ( / Haberturk.com / Ġmctv.com.tr) *Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Kayadere köyünde koruculuk yapan 'Güven' ailesi ile akraba olan 'Budak' ve 'Demirkıran' aileleri arasında, muhtarlık seçimleri döneminde husumet baģladı. Ġki ailenin gençlerinin önceki gün köy meydanındaki tartıģması, taģlı ve sopalı kavgaya dönüģtü. Ömerli Kaymakamının muhtar ve diğer aile üyeleriyle görüģmesi ardından olayın kapandığı düģünüldü. Ancak Medeni Güven ile yakınları, teravih namazı için camiye giden Budak ve Demirkıran aile fertlerinin aralarında bulunduğu kalabalığa, evlerinin balkonundan otomatik silahlarla ateģ açtı. Celil Demirkıran ve yeğenleri Ġzzettin Budak, Ahmet Budak ve Figen Budak olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırıya uğrayan aileninde karģılık vermesi üzerine 27 kiģide yaralandı. ( / Sabah.com.tr / Milliyet.com.tr) *ġırnak'ın BeytüĢabap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde korucubaģı Tahir Adıyaman ile korucu akrabaları, köyün yakınından geçen su ile bahçelerini suladıkları bahanesiyle Ramazan ve Remzi Üce isimli kardeģlerin evlerini basıp, sopalarla darp etti. ( / Ozgurgundem.com) *Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı KuĢburnu köyünde korucubaģı Nurettin Demir, kardeģi Mirza Demir ve koruculuk yapan akrabalarının, aynı köyde korucu olmayan Altın ailesinin arazisini zapt ederek onları köyden çıkartmak istemesi üzerine gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine Altın ailesine tırpanlar ile saldıran korucular, Altın ailesinden 7 kiģiyi yaraladı. Söz konusu saldırıda korucubaģı Demir'in, "Benim arkamda devlet var. Siz kimsiniz. Hepinizi öldürürüz. Siz BDP'lisiniz, bu köyde duramazsınız" dediği iddia edildi. Saldırıda yaralanan 18

19 Rıdvan Altın, Deniz Altın, Selim Altın, Mehmet Altın, Mızgin Altın ve Rasime Altın, Diyadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ( / Ozgur-gundem.com) *MuĢ'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe (Liz) beldesinde BarıĢ Anneleri Ġnisiyatifi üyesi Fatma Tanrıverdi ile oğlu Cebrail Tanrıverdi, yolda karģılaģtıkları Erhan Toral isimli bir korucunun önce sözlü sonra fiziki saldırısına maruz kaldı. Kafasına aldığı darbeden sonra yere yığılan Tanrıverdi'ye tekme ve yumruklarla saldırmaya devam eden korucunun, anne ve oğlunu linç etmeye kalkıģtığı öğrenildi. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan saldırıda darp edilen anne Tanrıverdi, Bulanık Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. ( / DĠHA) * tarihinde Ģubemize baģvuran Cemal-Habib BaĢakçı, Ģu beyanlarda bulundu: tarihinde Bucak Mahallesine bağlı ve köyümüzün arazisi olan yere karpuz ve kavun ekmiģtik. Tarlamıza geldiğim de tarlamız da hayvan vardı. Bu hayvanların yanında çoban vardı. Ben hayvanları ekili arazimizden uzaklaģtırmak için yaklaģtığımda çobanlar itiraz etti ve burada otlatacağız hayvanlarımızı, dediler. Bunun üzerine aramızda sözlü tartıģma baģladı. Daha sonra hayvanları orada çıkaramadık ve eve gittik. Eve gittiğimizde bizi korucu olan Zübeyir YetiĢtiren aradı ve bana siz nasıl bizi araziden çıkarırsınız bu sizin yanınıza kalmaz, bundan sonra tarlanıza gidemezsiniz, bizim köyden geçemezsiniz, Diyarbakır a da gidemezsiniz deyip telefonu kapattı. Aynı gün içinde Yusuf YetiĢtiren adlı korucu da beni arayarak aynı tehditlerde bulundu. Üç gün sonra Diyarbakır a hayvanlarımızı satmaya geldik. Hayvanlarımızı sattıktan sonra köye geri döndük. Arazimizin içinden geçerken bir koyun sürüsü yolumuzu kapattı. Biz hayvanları ezmemek için durduğumuz da koyunların arasına saklanmıģ 10 kiģilik bir grup taģ ve sopalarla saldırmaya baģladı. Arabamıza taģlarla saldırdıkları için arabadan inmek zorunda kaldık. Arabamızın arkasına 2 araç park etmiģti. Bunlar üniformalı koruculardı. Arkadan bize saldırdılar. Kafamıza vurulan taģlardan dolayı bayıldı ve cebimde olan tüm paramı da aldılar. Ancak kimin aldığını görmedim. Sonra uyandığım da yaralı olarak Çınar a bağlı Karabudak karakoluna gittim. ġikâyetçi olduk. Karakoldan bizi Çınar devlet hastanesine götürdüler. Vücudumuzda darp izleri vardır. Habib in kafası kırılmıģ, Cemal in hem kafası hem de göz çevresinde darp izleri bulunmaktadır. Bu saldırıdan sonra jandarma olay yerine gitti. Biz saldırganlarla ilgili nasıl iģlem yapıldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla kimse tutuklanmamıģtır. Biz karakolda Ģikâyetçi olduğumuzu söyledik. Komutan ben bu iģi hallederim dedi. Bizim can güvenliğimiz yok. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. (ĠHD Diyarbakır ġubesi) *Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde 5 Temmuz'da Nazlı Bidikçi (18) isimli kadını kaçıran korucular, genç kadının akrabalarını silahla taradı. YaĢanan silahlı saldırı sonucu Nazlı Bidikçi'nin amcası ġahabettin Bidikçi'nin ağır yaralandı. ( / Ozgurgundem.com / Ġmctv.com.tr) *Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce (Sican) köyünde 5 Temmuz'da Nazlı Bidikçi (18) isimli kadını kaçıran korucular, 23 Ağustos ta genç kadının akrabalarına silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 13 kurģunla ağır yaralanan Bidikçi, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaģamını yitirdi. ( / Ozgur-gundem.com / Ġmctv.com.tr) *Siirt'in Kurtalan ilçesinde, IġĠD çetelerinin Kobane ye yönelik saldırılarını protesto etmek için bir araya gelen binlerce yurttaģa polis müdahalesi ardından, korucular tarafından silahlı 19

20 saldırı gerçekleģti. Saldırıda, 2 si çocuk, 3'ü kadın toplam 13 kiģi çeģitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların 4'ü Siirt Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yusuf Çelik (17) ile MEYA-DER Kurtalan Temsilcisi Mehdi Erdoğan (35) tedavi altına alındıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağman kurtarılamayarak yaģamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan ve yaģamını yitiren Yusuf Çelik in babası olduğu öğrenilen Necmettin Çelik isimli yurttaģta yaģamını yitirdi. ( / Hurriyet.com.tr / Radikal.com.tr / Haberturk.com) *Siirt in Alan mahallesinde, IġĠD çetelerinin Kobane ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan eylemlere müdahale ile baģlayan olaylar sırasında, Kaymaz Petrol de bulunan korucuların açtığı belirtilen ateģ sonucu Kamil TaĢ, isimli yurttaģ yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan TaĢ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaģamını yitirdi. ( / Radikal.com.tr / Hurriyet.com.tr) CEZAEVLERĠNDE ÖLEN ve YARALANANLAR *Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulduğu tek kiģilik hücrede kalp krizi geçiren, zamanında müdahale edilmeyen ve 18 gün boyunca hastanede yaģam mücadelesi veren 45 yaģındaki Seyithan TaĢkıran adlı politik hükümlü hayatını kaybetti. ( / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com) *Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi tutsak Oktay Mert'in kaldığı koğuģta, bedenini ateģe verdi. Sol kolu, sol bacağı ve karnında birinci dereceden yanık oluģan Mert, ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı. ( / Radikal.com.tr / Ozgur-gündem.com) *Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kapasite fazlalılığı gerekçesi ile 20 adli hükümlü, istemleri dıģında sevk edilmelerine karģı çıkarak isyan baģlattı. Çıkan olaylarda 4 hükümlünün kırılan camlardan yaralandığı öğrenildi. ( / Ġmctv.com.tr / Ozgur-gündem.com) *Mardin'in Midyat Ġlçesinde 36 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 7 yıldır kan kanseri teģhisi konulan hasta mahpus ġehmus Yetek (67), Ģuuru kaybettiği gerekçesiyle 9 Temmuz'da tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra ailesi tarafından Diyarbakır Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi'nde tedavi altında alınan Yetek, tedaviyi cevap vermeyerek yaģamını yitirdi. ( / Ġmctv.com.tr / Birgun.net / Ozgur-gundem.com) *2009 yılında yapılan KCK Kars operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve Ağrı M Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Celal Kılıçaslan (57), 24 Eylül'de cezaevinde aniden fenalaģarak Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirmesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim AraĢtırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılıçaslan, yoğum Bakım Ünitesi'ne tedavisine baģlanmasından 2 sonra tahliye edildi. Hastanedeki tedavisi devam ettiği sırada, Kılıçarslan yaģamını yitirdi. ( / ANF / Ozgur-gundem.com) *Cezaevinde bulunduğu sırada beyninde tümör oluģan ve vücudunun belden aģağısı felçli olan PKK davası hükümlüsü hasta mahpus Ramazan Özalp, 24 Mayıs'ta Adli Tıp Kurumu tarafından verilen rapor ile cezaevinden tahliye edildi. Tahliye edilen Özalp, tedavi altına alındığı hastanede yaģamını yitirdi. ( / ANF / Ozgur-gundem.com / Birgun.net) *Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan PKK li tutuklu Ahmet Aslan'ın (18) bulunduğu koğuģta intihar ettiği iddia edildi. Cezaevi arkadaģlarının koğuģta bulunmadığı bir anda intihar 20

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU

2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 2008 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAġAM HAKKI ĠHLALLERĠ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĠNFAZ Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah 33 45

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 12.11.2014 1 DEĞERLENDĠRME Bildiğiniz gibi 2013 yılında baģlayan çözüm süreci

Detaylı

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2006 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Yargısız Đnfazlar 44 914 Toplumsal Gösterilere Müdahalede Aşırı Güç Kullanımı 12 869 Dur ihtarı na Uymama ve Silah Kullanma Yetkisinin

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1 Bildiğiniz gibi son 6 aydır bölgemizde, şiddetli çatışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Asker, polis, örgüt militanı ve siviller, maalesef yaşamını yitiriyor. Hayatımızdan

Detaylı

TÜRK YE NSAN HAKLARI HLALLER B LÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ

TÜRK YE NSAN HAKLARI HLALLER B LÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ 007 TÜRK YE NSAN HAKLARI HLALLER B LÂNÇOSU YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ ÖLÜ YARALI YARGISIZ ĐNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin Đhlali ve Dur Đhtarına Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar)

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı nda binlerce barışsevere yönelik alçakça ve insanlık dışı gerçekleştirilen bombalı saldırıyı binlerce kez lanetliyoruz. Bu saldırıyı

Detaylı

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU İNSAN HAKLARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS AYLARI İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2014 GİRİŞ: Türkiye de son üç ayda (Haziran, Temmuz, Ağustos) insan hakları ihlalleri istikrarlı bir biçimde

Detaylı

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2014 1 DEĞERLENDĠRME 2013 yılının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hak Ġhlalleri

Detaylı

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler TOPLAM 5671

Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler TOPLAM 5671 2015 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ YARGISIZ İNFAZ ÖlÜ YARALI Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma

Detaylı

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 31.07.2013 1 DEĞERLENDĠRME Ġçinde bulunduğumuz süreci yılların özlemini içinde

Detaylı

2013 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2013 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI ĠLK 9 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 01.11.2013 1 DEĞERLENDĠRME 3 ay önce 6 aylık hak ihlalleri raporunu burada açıklarken

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Tren Garı nda binlerce barışsevere yönelik alçakça ve insanlık dışı gerçekleştirilen bombalı saldırıyı binlerce kez lanetliyoruz. Bu saldırıyı

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK 6 AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

Diyarbakır ve Yüksekova da kayıplarının failleri soruldu

Diyarbakır ve Yüksekova da kayıplarının failleri soruldu Diyarbakır ve Yüksekova da kayıplarının failleri soruldu İHD ve kayıp yakınları, faile meçhul cinayetlere kurban giden ve kaybedilenlerin faillerini Diyarbakır ve Yüksekova da bu hafta da biraraya gelerek

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q 2014 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU wertyuiopgüasdfghj klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk lsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjkls izxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwert

Detaylı

İHD, 2012 Yılı Newroz Haftası (16-22 Mart) Hak İhlal Bilançosu

İHD, 2012 Yılı Newroz Haftası (16-22 Mart) Hak İhlal Bilançosu İHD, 2012 Yılı Newroz Haftası (16-22 Mart) Hak İhlal Bilançosu İl İlçe Ölü Yaralı (178) Gözaltı (101) Tutuklama (206) Saldırı ve Müdahaleden Etkilenen Milletvekili, Kurum Temsilcisi, Kurum binası, Zarar

Detaylı

2004 TÜRKĐYE ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLANÇOSU

2004 TÜRKĐYE ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLANÇOSU 1 2004 TÜRKĐYE ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ BĐLANÇOSU I. YAŞAM HAKKI I.1. Yargısız Đnfaz Dur Đhtarı na Uymama, Silah Kullanma Yetkisinin Đhlali, Yargısız Đnfaz sonucu ve Köy Korucuları Tarafından Öldürülen

Detaylı

2012 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU

2012 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU YAŞAM HAKKINA SAYGI İSTİYORUZ 2012 YILI İHD MARMARA BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU İHD MARMARA BÖLGE RAPORU Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular,ihd

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION 1 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Bu raporda yer alan bilgiler, İHD şubelerine yapılan bireysel başvurular, İHD şubelerinin oluşturduğu İnsan Hakları İnceleme ve Araştırma Komisyonlarının

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ĠLK DÖRT AY ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 1 2012 YILI İLK 4 AY İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLANÇOSU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 3 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi 2 yıldır, ülkemizde

Detaylı

4 OCAK 28 MART 2014 TARĠHLERĠ ARASI SEÇĠM ÖNCESĠ YAġANAN ĠHLALLER

4 OCAK 28 MART 2014 TARĠHLERĠ ARASI SEÇĠM ÖNCESĠ YAġANAN ĠHLALLER 4 OCAK 28 MART 2014 TARĠHLERĠ ARASI SEÇĠM ÖNCESĠ YAġANAN ĠHLALLER AKP nin çalıģmalarını engellediği gerekçesi nedeni ile 228 kiģiye dava açıldı. 361 KiĢi gözaltına alındı. 134 kiģi yaralandı. HALKLARIN

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ġstanbul Milletvekili

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1 Bildiğiniz gibi son 6 aydır bölgemizde, şiddetli çatışmalar kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Asker, polis, örgüt militanı ve siviller, maalesef yaşamını yitiriyor. Hayatımızdan

Detaylı

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu

2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu 2005 Yılı Türkiye Đnsan Hakları Đhlalleri Bilançosu I. YAŞAM HAKKI ĐHLALLERĐ Ölü Yaralı Yargısız Đnfazlar 45 21 Faili Meçhul Cinayetler 1 Gözaltında Ölümler 5 Cezaevleri 13 2 *Çatışmalar 499 251 Güvenlik

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/04/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/03/2012-31/03/2012) İÇİNDEKİLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 3 1.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTĠLEN... 3 1.1.1- Ankara Milletvekili

Detaylı

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ

ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ ĠHD ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 1 İnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2015 Yılı Ġlk 6 Ay Ġnsan Hakları Ġhlalleri Raporunu açıklamak üzere bir aradayız. 2 yıldan fazla bir zamandır devam eden

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01. Günlük Haber Bülteni 26.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 25.01.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

2014 YILI ÇOCUK HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER RAPORU

2014 YILI ÇOCUK HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ÇOCUK HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER RAPORU 17.02.2015 1 ĠÇĠNDEKĠLER Değerlendirme : 3-4 Hak ihlalleri Bilançosu : 5-6 Ayrıntılı

Detaylı

Öcalan ın Cezaevinden Talimat Yağdırdıkça Örgüt Saldırıyı Artırdı

Öcalan ın Cezaevinden Talimat Yağdırdıkça Örgüt Saldırıyı Artırdı Öcalan ın Cezaevinden Talimat Yağdırdıkça Örgüt Saldırıyı Artırdı KCK nın üst yapılanmasını oluşturan Önderlik Komitesine, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 63017/11) Namık Kemal BATAR ve Diğerleri / TÜRKİYE T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmî çeviri, Adalet

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 13.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sabah.com.tr Tarih:12.03.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ. DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ. 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 2012 YILI CEZAEVLERĠNDE YAġANAN HAK ĠHLALLERĠ RAPORU 12 ġubat 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Değerlendirme -----------------------------------------------------------------------:

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU -BİLANÇO-

ARAŞTIRMA RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÇATIŞMALI ORTAMLARDA MEYDANA GELEN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ (24 TEMMUZ 2015 24 TEMMUZ 2016) -BİLANÇO- 30 AĞUSTOS 2016 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ DEĞERLENDİRME

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.balıklıgol.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.balıklıgol.com İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.balıklıgol.com Tarih:09.04.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfastar.com Tarih:09.04.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 13.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfanatik.com Tarih: 12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih:12.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02. Günlük Haber Bülteni 05.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 04.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01. Günlük Haber Bülteni 27.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanlıurfa.com Tarih: 26.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 26.01.2015

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01. Günlük Haber Bülteni 23.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.2015 1 2 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 22.01.2015 İNTERNET

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- SORU ÖNERGELERĠ... 6 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ... 6 1.1.1-2002-2013

Detaylı

Polis Taksim Meydanı'na girdi

Polis Taksim Meydanı'na girdi On5yirmi5.com Polis Taksim Meydanı'na girdi Gezi Parkı eylemlerinin 15. gününde polis, Taksim Meydanı na girdi. AKM ve Cumhuriyet Anıtı ndaki afişler söküldü, barikatlar da kaldırıldı. Yayın Tarihi : 11

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ Günlük Haber Bülteni 09.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.sondakika.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi :www.haberler.com.tr Tarih: 08.02.2015 İNTERNET

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ KOBANÊ YE DESTEK EYLEMLERİ SIRASINDA BÖLGEDE YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN ARAŞTIRMA RAPORU

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ KOBANÊ YE DESTEK EYLEMLERİ SIRASINDA BÖLGEDE YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN ARAŞTIRMA RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ KOBANÊ YE DESTEK EYLEMLERİ SIRASINDA BÖLGEDE YAŞANAN OLAYLARA İLİŞKİN ARAŞTIRMA RAPORU 06-13 EKİM 2014 KOBANE YE DESTEK EYLEMLERİ SIRASINDA BÖLGEDE YAŞANAN OLAYLARA

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

Diyarbakır dan Acı Haber

Diyarbakır dan Acı Haber Diyarbakır dan Acı Haber Dün Türkiye nin yüreği bir kez daha yandı. Bir günde 10 kahraman evladımızı terör belasına kurban verdik. Alçakça saldırıları bitmeyen PKK lı teröristler, bu defa Diyarbakır ın

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru No: 21719/10 Bilal ÇETİNER / Türkiye Başkan Nebojša Vučinić, Yargıçlar Paul Lemmens, Egidijus Kūris ve Bölüm Yazı

Detaylı

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu GÜNÜN MANŞETLERİ 23 Temmuz 2016 Cumartesi 11:52 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Darbeci Kurşununa Hedef Oldu FETÖ darbe girişimi olaylarında darbecilerin hedefinde UIC Yönetim

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

2011 YILI CEZAEVĠ RAPORU

2011 YILI CEZAEVĠ RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ DĠYARBAKIR ġubesġ DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ 2011 YILI CEZAEVĠ RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Genel Değerlendirme -----------------------------------------------------------------------:

Detaylı

HDP li 11 Vekil Gözaltında

HDP li 11 Vekil Gözaltında HDP li 11 Vekil Gözaltında Demokratik Toplum Kongresi (DTK), KCK ve 6-8 Ekim olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında ifade vermeye gitmedikleri için aralarında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş,

Detaylı

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Necatibey Cad. 82/11 12, Kızılay Ankara Tel: 00 90 312 230 35 67 68 69 Faks: 00 90 312 230 17 07 E-mail: posta@ihd.org.tr, http://www.ihd.org.tr 20 Kasım

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02. Günlük Haber Bülteni 02.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.urfastar.com Tarih: 01.02.2015 İNTERNET HABERLERİ

Detaylı

2013 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2013 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2013 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU 23 KASIM 2013 DEĞERLENDĠRME Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik

Detaylı

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU

SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU SORUŞTURMA ADIMLARI KILAVUZU EK-1 Sayın..(1).(2) nin.(3) tarih ve..(4) sayılı yazısı ile.(5) dığı iddiasıyla. (6) hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Detaylı

FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI

FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI FETÖ İMAMLARINDAN S. TÜRK ÜN OĞLU BODRUM DA GÖZALTINA ALINDI Hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ İmamlarından, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular,

Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular, İNSAN HAKLARI DERNEĞİ MARMARA BÖLGE İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2011 Roboski de ÖLDÜRÜLEN 34 INSANIMIZIN ANISINA Bu raporda yer alan bilgiler, İHD Marmara Bölgesi ne yapılan bireysel başvurular, İHD Marmara

Detaylı

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı!

9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! 9.Örnek Olay Çalışması Emniyet Kemeri Kullanımı: Doktor bey yaralandı! Doktor Haklan bey, sabah muayenesine yetişmek üzere hızla hastaneye doğru yürüyordu. Cep telefonu çaldı, arayan hemşire Ayten hanımdı.

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : Tarih:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi :  Tarih: Günlük Haber Bülteni 17.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfa.com Tarih: 16.02.2015 İnternet Haber Sitesi: www.urfanatik.com Tarih:16.02.2015 İnternet Haber Sitesi : www.urfanatik.com Tarih: 16.02.2015

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

2012 YILI ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER RAPORU

2012 YILI ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2012 YILI ÇOCUKLARIN YAġAM HAKLARINA YÖNELĠK ĠHLALLER RAPORU 27.02.2013 1 RAPORA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME İnsan Hakları Derneği olarak

Detaylı

Kenyada otele saldırı: 12 ölü

Kenyada otele saldırı: 12 ölü Kenyada otele saldırı: 12 ölü Kenya polis yetkililerinden yapılan açıklamada saldırganların işgal ettiği otelden aralarında yaralıların da bulunduğu 10 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Kenya yayın organlarında

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü

Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi Düştü Kahramanmaraş'a Şehit Ateşi KARS ın Kağızman İlçesi nde PKK lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarmauzman çavuş 23 yaşındaki Ahmet Ece nin Kahramanmaraş ın Ebistan İlçesi ndeki baba ocağına

Detaylı

Süt Skandalında 3'üncü Perde

Süt Skandalında 3'üncü Perde On5yirmi5.com Süt Skandalında 3'üncü Perde Türkiye'de yaşanan süt skandalı üçüncü günde de devam ediyor. 10 şehirde 193 öğrenci hastanelik oldu. Yayın Tarihi : 4 Mayıs 2012 Cuma (oluşturma : 1/23/2017)

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:30.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfanatik.com Tarih:30.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.haberler.com

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION

ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ HUMAN RIGHTS ASSOCIATION Necatibey Cad. 82/11 12, Kızılay Ankara Tel: 00 90 312 230 35 67 68 69 Faks: 00 90 312 230 17 07 E-mail: posta@ihd.org.tr, http://www.ihd.org.tr 07.03.2014

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01. Günlük Haber Bülteni 19.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.sanliurfa.com Tarih: 18.01.2015 İnternet Haber Sitesi : www.şanlıurfa.com Tarih:

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ŞIRNAK IN CİZRE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR VE OLAYLAR SIRASINDA 6 YURTTAŞIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İNCELEME VE TESPİT RAPORU

ŞIRNAK IN CİZRE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR VE OLAYLAR SIRASINDA 6 YURTTAŞIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İNCELEME VE TESPİT RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ ŞIRNAK IN CİZRE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR VE OLAYLAR SIRASINDA 6 YURTTAŞIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İNCELEME VE TESPİT RAPORU 20.01.2015 GİRİŞ 14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak a Cizre

Detaylı

Polis 'Adın çıkar evine git' deyip ölüme göndermiş - Evrensel.net

Polis 'Adın çıkar evine git' deyip ölüme göndermiş - Evrensel.net 1 / 6 07.04.2015 16:07 ANASAYFA YAZARLAR GÜNDEM İŞÇİ-SENDİKA POLİTİKA DÜNYA DERGİLER 2014'te dünyada ve Türkiye'de ne oldu? Yemen'de ne oldu, bugün ne oluyor? ANASAYFA / GÜNCEL Polis Ve 'Adın elbet çocuk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM Mahmut Bacak ve Diğer 44 (bk. ekteki liste) / TÜRKĠYE (Başvuru no. 18904/09) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR STRAZBURG T.C. Adalet Bakanlığı, 2014. Bu gayriresmi

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi:

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: Günlük Haber Bülteni 09.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 (1) (2) İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:08.03.2015 İNTERNET

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

İstihbarat raporu açıklandı : İşte Kandil gerçeği

İstihbarat raporu açıklandı : İşte Kandil gerçeği İstihbarat raporu açıklandı : İşte Kandil gerçeği Gençleri böyle sömürüyorlar. PKK lı kadın teröristlerin ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan istihbarat raporunda örgütün kadınlara yönelik baskı, tehdit

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi etmeden hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri ise dikkat çekti. Polis şüphelilerin

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi etmeden hırsızlık olayını gerçekleştirmeleri ise dikkat çekti. Polis şüphelilerin 3 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Hırsızlar kamerada TA bir kuruyemişçiye giren hırsızlar işyerindeki kasadan 650 TL parayı alarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere ait bilançolar,

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

(BaĢvuru no. 21038/09)

(BaĢvuru no. 21038/09) AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR (BaĢvuru no. 21038/09) Dilaver GÖRÜR ve Mehmet Ali İNCESU / TÜRKİYE Başkan, NebojšaVučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

'Uyardık ama ciddiye almadılar'

'Uyardık ama ciddiye almadılar' 1/5 ページ 8 Mart 2010, Pazartesi 'Uyardık ama ciddiye almadılar' Elazığ'da meydana gelen 6.0 şiddetindeki depremde ölü sayısı sürekli artıyor. Son bilgilere göre 51 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde

Detaylı

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU

2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2009-2012 YILI GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SİVİLLER RAPORU 2009-2012 YILLARI ARASI GÜVENLĠK GÜÇLERĠ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 1 İÇİNDEKİLER Değerlendirme : sf 3-4 Hak ihlalleri Bilançosu : sf 5 Ayrıntılı Veriler : sf 6 Çocukların Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülenler ve

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı