T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu 2011/03 Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarının Kurulması Doç. Dr. Bilge Hilal ÇADIRCI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Şubat, 2013 ÖZET(*) Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarının Kurulması Mikroorganizmaların bulundukları ortam ve metabolik aktiviteleri göz önüne alınarak mikrobiyolojinin çeşitli bölümlerine Tıbbi mikrobiyoloji, Veteriner Mikrobiyolojisi,

2 Tarım Mikrobiyolojisi, Toprak Mikrobiyolojisi, Deniz Mikrobiyolojisi, Endüstriyel Mikrobiyoloji gibi adlar verilmiştir. Endüstriyel mikrobiyoloji, mikroorganizmaların ve ürünlerinin endüstriyel alanlarda kullanılarak insanlara yararlı halde getirilmesi için çalışmaların yapıldığı bilim dalıdır. Çok geniş bir çalışma alanı olan endüstriyel mikrobiyoloji, mikrobiyolojinin ekonomik yönü olan her konu ile ilgilenir. Üniversitemizde ve bölümümüzde bu tarz çalışmaların yapılabilmesi için kurulan Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarında, Buzdolabı, Yatay jel elektroforezler, Termoblok- Modular Heating Block, Masaüstü shaker, Santrifüj, ph metre, Etüv, Pastör fırını, Vakum pompası alınarak mikroorganizmaların izolasyonu için temel ihtiyaçlar karşılanmıştır. Anahtar Kelimeler: Endüstriyel mikrobiyoloji, Biyoteknoloji, Enzimler, Mikroorganizmaların moleküler biyolojisi (*) Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: ).

3 ABSTRACT (*) Construction of Industrial Microbiology and Biotechnology Laboratory Taking into account of the environment and the metabolic activities of the microorganisms, microbiology is divided into Medical Microbiology, Veterinary Microbiology, Agricultural Microbiology, Soil Microbiology, Marine Microbiology, Industrial Microbiology. Industrial microbiology is interested into increase the benefit of human being by usage of the microorganisms and their metabolites in industry. Industrial microbiology is interested in all economically relevant microbiology topics. In the Industrial Microbiology and Biotechnology Laboratory which is constructed by this project, we have fundamental equipments like a refrigerator, two horizontal gel electrophoresis apparatus, thermoblock and modular heating blocks, desktop shaker, desktop microcentrifuge, ph meter, Incubator, Pasteur Oven, and a vacuum pump in order to conduct these kinds of studies in our university and in the department. Keywords: Industrial microbiology, Biotechnology, Enzymes, Molecular biology of microorganisms (*): This Project is supported by Gaziosmanpasa University Scientific Research Committee (Project No: )

4 ÖNSÖZ Yaşadığımız mikrobiyoloji çağında neredeyse hergün yeni enfeksiyonlar, yeni organizmalar ve keşifleri kolaylaştıracak yeni araçlar gibi, bu bilim dalında yapılmış yeni keşiflerin haberini alıyoruz. 19. yüzyıldan beri Bakteriler, buna ilaveten 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren de Archaea türleri, canlılıkla ilgili pek çok olayın (protein sentezi, DNA replikasyonu, alışılmadık fermantasyon tipleri vs) moleküler düzeyde anlaşılmasında model canlılar olarak kullanılmaktadır. İnsanoğlu mikroorganizmaların, iyimser bir tahminle, ancak %2 sini izole edebilmiş ve saf kültür halinde kültür koleksiyon merkezlerinde stok altına alabilmiştir. Bu düşük orana rağmen, bu canlılarda çok farklı yol izleri ve metabolik tipler ortaya konmuştur. Bunlara ilişkin çalışmaları gerçekleştiren bilim insanları da Nobel bilim ödülüne layık görülmüştür. Mikroorganizmalar model organizma olmaları dışında, primer ve sekonder metabolitlerin üretiminde de yoğun biçimde kullanılmaktadır. Bu süreç onları henüz tanımadığımız çok eski çağlardan beri devam etmektedir. Şüphesiz ki mikroorganizmalarda gerçekleşen metabolik olayları anlamak ve onları uygulama alanlarında kullanmak ekonomik büyümenin de önemli bir unsuru haline gelmiştir. Bilimin pek çok alanında bir şekilde yararlandığımız endüstriyel öneme sahip mikroorganizmaların izole edilmesi ve bunların genetik modifikasyonlar ile biyoteknolojik öneminin arttırılmasına yönelik çalışmaları yapabilmemiz için kurduğumuz Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji Laboratuarında aktif olarak çalışmakta ve çalışmaların sürdürülmesi için proje yazımları devam etmektedir. Laboratuarda şu an itibari ile çalışacak 2 doktora ve 5 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca lisans öğrencileri de çalışmalara katılabilmektedir. Ancak maalesef mekan kısıtlılığından dolayı laboratuarımız bir başka laboratuar ile ortaklaşa kullanılmaktadır. İleride bu sorunun çözüleceğini ümit etmekteyiz. Bu laboratuarın kurulmasında destek olan başta rektör olmak üzere Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri komisyonuna teşekkür ederim. Ayrıca laboratuarın aktif olarak çalışmasını sağlayan sevgili yüksek lisans ve doktora öğrencilerime de teşekkür ederim.

5 İÇİNDEKİLER Sayfa Özet... Abstract. Önsöz. İçindekiler.. Şekiller Dizini.. i ii iii iv v Giriş.. 1 Materyal ve Yöntem 2 Buzdolabı.. 2 Yatay jel elektroforezi. 3 Termoblok ve Modular Heating Block 4 Masaüstü Shaker. 5 Santrifüj... 6 ph metre.. 7 Etüv.. 8 Pastör fırını... 9 Vakum pompası Tartışma ve Sonuç Kaynaklar

6 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1. Buzdolabı. 2 Şekil 2. Yatay jel elektroforezi Şekil 3. Termoblok ve Modular Heating Block.. 4 Şekil 4. Masaüstü Shaker Şekil 5. Santrifüj Şekil 6. ph metre Şekil 7. Etüv Şekil 8. Pastör fırını.. 9 Şekil 9. Vakum pompası GİRİŞ Mikrobiyal yolla kimyasal ürünlerin elde edilmesi besin maddeleri, içkiler, hayvan yemleri ve vitamin, antibiyotik gibi tıbbi maddelerin üretimi, muhafazası ve kalite kontrolü endüstriyel mikrobiyolojinin kapsamına girer. Tekstil ürünleri, jet yakıtları, kağıt gibi ürünlerin bozulmamasının sağlanması da diğer konularıdır. Son yıllarda endüstriyel önemi olan maddelerin üretiminde moleküler tekniklerin kullanımı ile bu alan oldukça popüler hale gelmiştir. Ülkemizin kendi kaynaklarını endüstride kullanması açısından konunun önemi açıktır. Bölümümüzde Endüstriyel Mikrobiyoloji laboratuarının kurulması milli çıkarlar açısından önem arz etmektedir. Mikroorganizmaların topraktaki organik maddenin dekompozisyonundaki görevleri, atmosferik bileşenlerin düzenlenmesi, azot fiksasyonu ve fotosentez gibi dünyanın biyokimyasal sürecinin belirlenmesindeki rolleri onların önemini arttırmaktadır. Çöllerden

7 jeotermal kaynaklara kadar uygun olmayan çevrelerde yaşayabilen canlılara ekstremofiller denir (Stolp, 1988). Sıcak su kaynakları jeolojik aktivitenin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve uçta kalan çevreler olarak kabul edilir. Termal alanlar ABD de bulunan Yellowstone Ulusal Park ında korunmaya alınmış ve mikrobiyal ekolojik çalışmaların pek çoğu bu alandan elde edilmiştir (Reysenbach ve ark., 2001). Ekstremofiller, özellikle termofillerden elde edilen proteaz, lipaz gibi enzimler, deterjan sanayi, deri sanayi, kağıt sanayi ve moleküler biyoloji ve biyoteknoloji gibi endüstriyel uygulamalarda önem taşımaktadır. Mikroorganizmalar metan, H 2 gibi gazların üretimi ile enerji endüstrisinde de geniş kullanım alanı bulmaktadır (Cakin ve ark., 2006) Standart izolasyon yöntemleri ile kültüre edilen mikroorganizmalar, asıl mikrobiyal çeşitliliğin ancak %1 ini oluşturmaktadır. Dolayısı ile belli bir reaksiyonu katalizleyen enzimlerin çeşitliliği kısmen bilinmektedir. Çevresel örneklerdeki genetik çeşitlilikten yararlanmanın bir yolu da DNA kütüphanelerinin oluşturulmasıdır. Kütüphaneler oluşturmak için kullanılan DNA mevcut olan organizma kültüre edilmeden topraktan izole edilir (Henne ve ark., 1999). Bu yaklaşım, canlılarda kaynağı bilinmeyen enfeksiyonları tanımlamada kullanılmakla birlikte deniz suyu, atık sular, maden yatakları gibi sonuçların ekonomik değer yarattığı alanlarda daha sık kullanılmakladır. Endüstriyel mikrobiyoloji ve biyoteknoloji laboratuarı ile yukarıda sözü edilen çalışmaların yapılabilmesi için bölümümüzde zemin hazırlanmıştır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM 2.1. Buzdolabı:

8 Şekil 1. Buzdolabı Vestel Marka buzdolabı hacmi 454 litredir. Kullanılan kimyasalların ve enzimlerin korunması ve kültür koleksiyonlarından alınan veya topraktan izole edilen mikroorganizmaların saklanması için kullanılmıştır. 2. Yatay Jel Elektroforezleri:

9 Şekil 2. Elektroforez tankları Elektroforez, farklı büyüklükte, yükte ya da konformasyonda olan makromolekülleri, özellikle protein ve nükleik asitleri, ayırmak, saflaştırmak ve molekül ağırlıklarını saptamak amacıyla biyokimya ve moleküler biyolojide en yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Elektroforez, elektriksel bir alanda moleküllerin yüklerine, moleküler ağırlıklarına ve büyüklüklerine göre ayırt edildikleri bir tekniktir. Elektroforetik analizin temeli, moleküllerin elektriksel bir alanda jel üzerindeki göçüne dayanır. Yüklü moleküller bir elektrik alanına maruz bırakıldığında, yüklerine göre ya pozitif (anod) ya da negatif (katot) kutba doğru göç ederler. Net negatif ya da pozitif yüke sahip olan proteinlerin aksine, nükleik asitler fosfat omurgaları iyonize olduğundan, negatif bir yüke sahiptirler ve bu yüzden anota doğru göç ederler. Bu göç hızı molekülün büyüklüğüne, yapısına, jeldeki kullanılan maddenin konsantrasyonuna, iyonik kuvvete ve uygulanan akıma bağlı olarak değişmektedir. Sistemin ürettiği güç direnç ile akımın karesinin çarpımına eşittir. Üretilen güç ısı şeklinde ortaya çıkar ve elektoforez aygıtı, jelin sıcaklığını artırmaksızın ancak belli miktarda gücü dağıtabilir. Bu nedenle voltajın üst sınırı genellikle elektroforez aygıtının ısıyı dağıtma yeteneğine bağlıdır.

10 VWR marka Jel Elektroforezinde korozyona dirençli platin elektrotlar kullanılmıştır. Bu da ısı dağıtımının eş olması için oldukça önemlidir. Laboratuarımızda yapılan çalışmalarda jel elektroforezleri, izole edilen mikroorganizmaların tanılanması için DNA larının ve plazmitlerinin miktar ve ebatlarınının belirlenmesi için kullanılmıştır. 3. Termoblok ve Modular Heating Block: Şekil 3. Termoblok ve 1,5 + 0,5 ml lik moduler ısıtma aparatı Almış olduğumuz analog tek bloklu VWR marka Termoblok ve uygun Modüler Heating Bloklar, eşit ısı dağılımının sağlandığı aletlerdir. DNA nın jelden geri kazanımı sırasında jelin eritilmesi, sıcaklıkla çözünürleştiren bazı kimyasalların eritilmesi, enzimatik reaksiyonları stabil sıcaklıkta gerçekleştirmek için kullanılan termoblokta, 0,2-0,5-1,5 ve 2 mililitre hacimlerinde ependorflar için uygun ısıtma bloğu taşımaktadır. Böylece hem PCR için ependorflara hem de standart 1.5 ml lik ependorflara uygundur. Bu alet hem kendi laboratuarımızda hem de Protein Mühendisliği Laboratuarında kullanılmaktadır.

11 4. Masaüstü Shaker: Şekil. 4.Masaüstü Shaker Kültür elde etmede (mikroorganizmaları belli bir besiyerinde üretmek) kullanılan ve sıcaklığı ayarlanabilen inkübasyon aletidir. Shakerlar da inkübatördür. Genellikle incelenen örnek veya mikroorganizma hangi sıcaklık derecesini gerektiriyorsa ona uygun olarak, 20, 25, 30, 37 ve 55 C gibi çalışılacak sıcaklık derecesine ayarlanarak karıştırmalı olarak kullanılır. Etüvün bünyesindeki termostat shaker içinin belli bir sıcaklığa ulaşmasını ve bu sıcaklığın devamlılığını sağlar. Soğutmalı, rutubet ayarlı ve çalkalamalı tipleri de bulunmaktadır Sıcaklık ayarlama sınırları genel olarak C'dir. Isıtmalı karıştırma sağlayan, 100 ml lik 250 ml lik 500 ml lik 1000 ml ve 2000 ml lik erlenlere uygun aparatları ile birlikte satın alınan SI-600 marka masaüstü shaker, izole edilen kültürlerin çalkalamalı olarak havalandırma prensibine göre inkübasyonunda kullanılmıştır. 5. Santrifüj:

12 Şekil 5. Masaüstü mikrosantrifüj Santrifüj, belirli bir devir hızında molekül büyüklüğüne veya konsantrasyon gradiyentine bağlı olarak bir karışımda bulunan partiküllerin boyutlarındaki farklılıklarına göre ayırmada kullanılan bir alettir. Homojenat relatif santrifügal kuvvet (RCF) arttırıldıkça fraksiyonlarına ayrılmaktadır. Laboratuarımızda, hücre dışı enzimlerin veya DNA nın eldesi esnasında hücrelerin uzaklaştırılması veya eldesi için kullanılan Hettich marka Mikro 120 Dijital Mikrosantrifüj, bir dakikada devirde dönerek amaca uygunluk sağlamıştır. 6. ph Metre:

13 Şekil 6. Masaüstü ph metre ph, hidrojen iyonları konsantrasyonu anlamına gelen latince Potentia Hidrogenii teriminin kısaltmasıdır. ph, bir çözeltinin hidrojen iyonu aktivitesinin kısa gösterimi olup hidrojen iyon konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır. ph = - log [H + ] = log 1 [H ] ph skalası, 0-14 aralığında değişen bir skala olup, bir çözeltinin asidiklik veya baziklik özelliğini belirlemede kullanılan bir skaladır. Burada ph 0-6 arası asidik, ph 7 nötral, ph 8-14 arası ise bazik bölgeyi ifade eder. ph değeri, asitlerle bazları ayırdetmek ve kuvvetlerini ölçmek için bir ölçüdür. Su içeren herşeyin bir ph değeri vardır ve ph metre gibi elektronik aletlerle veya indikatörlerle belirlenebilir. Mikroorganizmaların kültivasyonu için kullanılan ortamların tasarımı çok iyi biçimde ortaya konmuş besinsel ve fizyolojik verilere dayandırılmış olmasına karşın, ortam bileşenlerinin arasındaki girişim ve konsantrasyonun tahmin edilemeyen etkileri şaşırtıcı sonuçlar vermektedir. Büyümenin kontrolünde sıcaklık, ph, su aktivitesi ve oksijen önemli rol oynamaktadır. Belli bir ph ve konsantrasyonda kolayca kullanılabilen bir karbon ve enerji kaynağı, farklı bir ph ve konsantrasyonda inhibe edici olabilir. Bazı bileşenler, etkileşimsiz

14 olarak ortamda bulunabilir ancak başka bir bileşen ile beraber olduğunda büyümeyi inhibe edebilir veya durdurabilir. ph metrelerde elektrotlar sıklıkla problem çıkartmakta, ölçümleri doğru yapamamaktadır. Güvenilir bir marka olan WTW İnolab bölümümüzde protein laboratuvarında bulunan diğer ph metre ile uyumludur. Böylece elektrotların ortak kullanılabileceği düşünülerek bu marka seçilmiş ve kullanılan çözeltilerin, tamponların ve besiyerlerinin ph larının ölçülmesinde kullanılmıştır. 7. Etüv: Şekil 7. Etüv Etüvler, kültür elde etmede (mikroorganizmaları belli bir besiyerinde üretmek) kullanılan ve sıcaklığı ayarlanabilen inkübasyon dolaplarıdır. Genellikle 20, 25, 30, 37 ve 55 C gibi çalışılacak sıcaklık derecesine ayarlanarak kullanılır (incelenen örnek veya mikroorganizma hangi sıcaklık derecesini gerektiriyorsa ona uyulmalıdır). Etüvün bünyesindeki termosta etüv içinin belli bir sıcaklığa ulaşmasını ve bu sıcaklığın devamlılığını sağlar. Soğutmalı, rutubet ayarlı ve çalkalamalı tipleri de bulunmaktadır Sıcaklık ayarlama sınırları genel olarak C'dir. Mikroorganizmaların sabit sıcaklıkta istenilen ortamlarda büyütülmesi ve izolasyonunda kullanılmıştır.

15 8. Pastör Fırını: Şekil 8. Pastör fırını Kuru sıcak hava ile sterilizasyon amacıyla kullanılan sterilizatörlerdir. İçi boş, temizlenmiş ve sterilizasyona hazırlanmış cam ve metal kaplar ile malzemeyi sterilize etmede kullanılır. Sterilizasyon için malzemenin C'de saat tutulması yeterlidir. Pastör fırınından çıkan steril malzeme soğutulduktan sonra kullanılmalıdır. Pastör fırınının (kuru sterilizatör) sıcaklık ayarlama sınırları genel olarak C'dir. Mikroorganizmaların izolasyonunda kullanılan cam kapların sterilizasyonunda kullanılmıştır. 9. Vakum pompası:

16 Şekil 9. Vakum pompası Vakum pompası sıvı örneklerden mikroorganizmaların yoğunlaştırılarak izole edilmesi, ısı ile bozulabilecek ortamların filtrasyonla sterilizasyonunda kullanılmıştır. 3. TARTIŞMA VE SONUÇ Bölümümüzde kurulan Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji laboratuarı, çeşitli araştırmalarda kullanılmıştır. Bunlar arasında; 1. Topraktan izole edilen toluene toleran mikroorganizmaların izolasyonu çalışmasında, 2. Zile de bulunan bir kablo temizleme firmasının kablolardan yağların temizlenmesi esnasında yağlarla çözgenlerin doyması nedeniyle yaşadıkları maddi kaybın giderilmesi için yapılan ön çalışmada, 3. Topraktan izole edilen ve ksiloz oluşturan ksilanaz üreticisi mikroorganizmanın aranması çalışmasında 4. Ayrıca biyomühendislik öğrencilerinin uygulama derslerini yürütebilmeleri için de bu laboratuardan yararlanılmıştır. Laboratuarımızda çalışılması planlanan 1 Avrupa İkili İş Birliği, IntenC projesi Almanya ile sunulmuş, iki proje de BAP a sunulmuştur. Proje sonuçları beklenmektedir. Bir proje de

17 TUBİTAK 1001 Araştırma Projelerine sunmak üzere hazırlanmaktadır. Laboratuarımızda 2 yüksek lisans bir doktora öğrencisi düzenli olarak çalışmaktadır. Bu dönemde iki iki yüksek lisans bir doktora öğrencisi daha çalışmalara katılacaktır. Ayrıca lisans öğrencilerinden de ilgi duyan öğrenciler laboratuar çalışmalarına katılmaktadır. 4. KAYNAKLAR Cakin, A., Kutluca, A.K. and Cadirci, B.H., Jeotermal Uygulamaların Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve Sosyo-ekonomik Etkileri, III. Ege Enerji Sempozyumu, Mayıs 2006, Mugla. Henne, A., Daniel, R. Schmitz, R. A. and Gottschalk, G., Construction of Environmental DNA Libraries in Escherichia coli and Screening for the Presence of Genes Conferring Utilization of 4-Hydroxybutyrate. Applied and Environmental Microbiology, 65/ 9, Reysenbach, A.L. and Cady, S.L., Microbiology of Ancient and Modern Hydrothermal Systems. Trends Microbiology. 9, Stolp, H., Microbial Ecology: Organisms, Habitats, Activities. Cambridge University Press. Cambridge.

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ

TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ TAVUK GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ÜRETİMİ İÇİN EN UYGUN KOŞULLARIN BELİRLENMESİ Mustafa Serhat EKİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2007 ANKARA Mustafa

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UŞAK BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİMİ FİZİBİLİTE RAPORUNA ESAS SONDAJLI ATIK SAHASI KARAKTERİZASYONU BELİRLENMESİ VE GAZ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK AR-GE PROJESİ Nisan, 2010 İZMİR T.C. DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri

Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik Açıdan Önemli Bazı Enzimleri Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2011 Cilt: 09 Sayı: 1 Sayfa: 1-10 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702110101.pdf Termofilik Bakteriler ve Biyoteknolojik

Detaylı

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı 1 01. Genel Bilgiler 02. Personel 03. Fiziki Yerleşim 04. Laboratuvar Cihazları ve Ekipman 04.01. Otoklav 04.02. İnkübatör 04.03. Etüv (Kuru Hava Sterilizatörü) 04.04.

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri;

AAT. Çamur bertaraf yöntemleri; VEZİRKÖPRÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ ETÜD RAPOR VE SUNUM AAT Uygulama Projeleri hazırlık aşamasında olan Vezirköprü biyolojik atık su arıtma tesisi toplam 65.000 nüfusa yönelik hazırlanmaktadır. Şu anda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ

ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Şeyda KORKUT ÇEV354 SU KALİTESİ YÖNETİMİ Sürdürülebilir kalkınma için en önemli yaşamsal kaynaklardan biri sudur. 20. yüzyılda dünya nüfusu 19.yüzyıla oranla üç kat artmasına rağmen, su kaynaklarının

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü DİYARBAKIR İÇME SUYU PROJESİNİN ARITIM TEKNİKLERİ VE KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MUZAFFER SÖZER YÜKSEK LİSANS TEZİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI

ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI 1 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ LABORATUVAR KİTAPÇIĞI Dersin Sorumluları: Yrd. Doç. Dr. Evrim Karaçetin Arş. Gör. Hamdi Mıhçıokur Arş. Gör. Ömür Gökkuş Arş. Gör. Taner Azgın 2 ÇM 208 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ

Detaylı

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği

Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Evsel Nitelikli Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonla Bertaraf Alternatifleri: İstanbul Örneği Şenol Yıldız, Elif Yılmaz, Esra Ölmez İstaç A.Ş., Piyalepaşa Bulvarı No.74, Şişli,34379,İstanbul. Özet İstanbulda

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ERHAN ŞENGÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2013 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AKSU DERESİ SU KALİTESİ VE KİRLİLİK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇİMENTO ÜRETİMİ AVRUPA ÇİMENTO SANAYİNDE ALTERNATİF YAKIT VE HAMMADDELERİN BİRLİKTE İŞLENMESİ İÇİNDEKİLER Çimento ve beton üretimi: işlem... 2 Birlikte işleme: atık yönetiminden kaynak yönetimine...

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli

Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Malatya İlinde Oluşan Evsel Katı Atıklardaki Enerji Potansiyeli Rasim BEHÇET 1 * Cumali İLKILIÇ 2 Faruk ORAL 3 1 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, MALATYA 2 Fırat Üniversitesi

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ

ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ ENDÜSTRİ VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ A.Kadir HALKMAN 1, Metin ATAMER 2, A.Hamdi ERTAŞ 3 ÖZET Sanayileşme sürecindeki ülkelerde gelişmiş ve gelişmemiş ülkelere oranla daha çok çevre kirliliği oluşmaktadır. Artan

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ

04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU. Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 04.04.2012 TR81 BÖLGESİ (ZONGULDAK, KARABÜK, BARTIN) ENERJİ RAPORU Şahin BAŞ Talha GÖKTAŞ 1 İçindekiler ÖZET... 1 ABSTRACT... 2 GİRİŞ... 3 1.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEŞİTLERİ... 6 1.1. YENİLENEBİLİR

Detaylı

TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI

TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI TEMA VAKFI ULUSAL VERMİKÜLTÜR ÇALIŞTAYI (16 Nisan 2013, Ankara) Bildiri Kitabı Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım amacıyla, kaynak göstermek şartıyla kısa alıntılar dışında gerek metin, gerek

Detaylı