Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası"

Transkript

1 İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar)

2 Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış yollarıyla yeraltındaki bütün kazıları, bu kazılardan çıkan paşanın çıkartıldığı yatımlı ve düz galerileri, diğer yolları ve üretim yerlerini, çıkarma, taşıma, havalandırma tesislerini, yeraltında kullanılan enerjinin sağlanmasında ve iletilmesinde kullanılan sabit tesisleri, açık işletmelerde giriş çıkış yolları ile tüm maden kazıları, bu kazılardan çıkan pasanın döküldüğü döküm sahaları na. denir. cümlesindeki boşluğu doldurunuz. a. Maden b. Maden Ocağı c. Ocak d. İşletme Soru 06 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nde sözü edilen Sağlık ve Güvenlik Dokümanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşyerinde çalışmaya başlanılmadan önce hazırlanır. b. Çalışma sürecinde, uygulamalar ve teknolojik işlemler görülerek hazırlanır. c. İşyerinde önemli değişiklikler veya ilave yapıldığında revize edilir. d. İşyerinde meydana gelen iş kazası; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaylardan sonra gözden geçirilir. Soru 02 Patlayıcı madde kullanılması koşullarını yerine getirmek üzere, yeterlik belgesine sahip kişi ye.. denir. cümlesindeki boşluğu doldurunuz. a. Ateşçi b. Ateşleyici c. Barutçu d. Patlatıcı Soru 03 Lağım deliklerine patlayıcı madde konulduktan sonra kalan boşluğun gerektiği biçimde doldurulması na. denir. cümlesindeki boşluğu doldurunuz. a. Sıkılama b. Boşluk Doldurma c. Patlayıcı d. Malzeme Doldurma Soru 04 Metanın havayla karışımı na denir. cümlesindeki boşluğu doldurunuz. a. Metan Hava Karışımı b. Grizu c. Gaz Karışımı d. Ocak Gazı Soru 05 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nde sözü edilen Sağlık ve Güvenlik Dökümanı nı kim hazırlamakla yükümlüdür? a. İş Güvenliği Uzmanı b. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu c. İşveren d. Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanı Soru 07 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nde sözü edilen Sağlık ve Güvenlik Dokümanı nda yer alan konulardan Çalışanların işyerinde maruz kalabilecekleri.. risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi ifadesindeki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulabilir? a. psikososyal riskler dahil olmak üzere b. fiziksel riskler dahil olmak üzere c. kimyasal riskler dahil olmak üzere d. biyolojik riskler dahil olmak üzere Soru 08 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nde Bir işyerinde birden çok işverene ait çalışanların bulunması durumunda, her işveren kendi kontrolü altındaki işlerden sorumludur. Ancak işyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine eder. Kendisine ait sağlık ve güvenlik dokümanında koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak tedbirler ile uygulanacak yöntemleri belirler. cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İşyerinin tamamından sorumlu olan işveren sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlar. b. Diğer işverenler de sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlamakla yükümlüdür. c. Diğer işverenler sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlamakla yükümlü değildir. d. İşyerinin tamamından sorumlu olan işveren, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasının koordinasyonunu yapar.

3 Soru 09 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği nde işveren, patlama ve yangın çıkmasını ve bunların olumsuz etkilerini önlemek üzere yapılan işe uygun tedbirler alır. Aşağıda verilen bu tedbirleri öncelik sırasına göre sıralayınız. I. Patlayıcı ve sağlığa zararlı ortam havasının oluşmasını önlemek II. Patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek III. Patlama ve yangın başlangıçlarını tespit etmek IV. Yayılmasını önlemek ve mücadele etmek a. I, III, II, IV b. I, III, IV, II c. I, II, III, IV d. III, I, II, IV Soru 10 kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Ocağa giriş ve çıkışlar ile çalışanların bulunduğu yerler belirtilerek kayıt altına alınır. b. Çalışılan yerler gözetim yapan kişi tarafından her gün en az bir defa kontrol edilir. c. Ocak yönetimince yazılı izin verilmemiş kimseler ocağa giremezler. d. Yazılı izin almış olanlar ise, ocağa ancak yetkili bir çalışanın eşliğinde girebilirler. Soru 11 kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Tek vardiyayla çalışılan işyerlerinde veya tatil gibi güvenliği riske sokacak kadar ara verilmesinden sonra, çalışanlar ocağa girmeden ve herhangi bir faaliyete başlanmadan önce, sorumlu kişiler tarafından ocağın her yeri sağlık ve güvenlik yönünden denetlenir. b. Çalışma gerilimi 42 voltun üzerinde ise, elektrik kaçağı yapabilecek elektrikli aygıtlar ve madeni kısımlar, topraklamayla güvenlik altına alınır. c. Yangın veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda tütün ve tütün ürünlerinin içilmesi için özel kapalı alanlar oluşturulur. d. Yangın çıkması veya patlama meydana gelmesine karşı yeterli tedbir alınmadığı sürece, açık alev kullanılması ve kıvılcım çıkarabilecek veya tutuşmaya neden olabilecek herhangi bir tutuşturucu kaynakla çalışma yapılması yasaklanır. Soru 12 kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Çalışanların zararlı ortam havasına maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayıda uygun solunum ve canlandırma ekipmanı bulundurulur. b. Yangın çıkma ihtimali bulunan yerler yağ, kükürt, kömür tozu vb. kolay yanabilecek maddelerden temizlenir. c. Yangınla hızlı ve etkili mücadele için gerekli tertibat hazırlanır. d. Kendiliğinden yanmaya elverişli madenlerde, emniyet kapıları yapımı dahil olmak üzere gerekli tedbirler alınır. Soru 13 kapsamında yeralan yeraltı patlayıcı madde depoları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. 50 kilogramdan az patlayıcı madde bulunan depolara ana yoldan 90 derecelik bir, daha çok patlayıcı madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek oluşturan yolla girilmeli ve patlayıcı madde deponun son kısmına konulmalıdır. b. Bir patlama olasılığına karşı, patlayıcı madde depolarının karşısına, dirseklerden en az beş metre derinlikte hız kesici cepler yapılmalıdır. c. Yeraltı deposunda, sıcaklığın 8 dereceden aşağı ve 30 dereceden yukarı olmaması sağlanır. d. Patlayıcı madde dağıtımı, depo çıkışındaki özel bir cepte yapılır ve buralarda statik elektrik boşalmasına karşı gereken tedbirler alınır. Soru 14 kapsamında yeralan yeraltı patlayıcı madde depoları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Patlayıcı madde depolarında, patlayıcı madde ve bu maddelerin tüketim kaydı tutulur. b. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz. c. Ateşleyicinin vücudundaki statik elektriğin boşaltılması için gerekli tedbirler alınır. d. Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 25 kilogramı geçemez.

4 Soru 15 kapsamında yeralan Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı a. İşyerinde yapılacak çalışmalar, toprak kayması veya çökmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alınarak planlanır. b. Kazı ya da lağımlarla oyularak kademe alınlarının askıya alınması (ters ıskarpa) öncelikle tercih edilmesi gereken bir çalışma yöntemidir. c. Çalışma yapılan her kademeye ait en az bir adet çalışma yolu olur. d. Yıldırım düşmesi tehlikesi varsa; elektrikli kapsülle ateşleme yapılan açık ocaklarda, lağım delikleri gerekli tedbirler alınmadan doldurulmaz. Soru 16 kapsamında yeralan Yerüstü Maden İşlerinin Yapıldığı a. Ateşlemelerden ve donmaları izleyen arazi gevşemesi kar, yağmur vb. doğal olaylardan sonra, yeniden işe başlamalarda, kademe yüzleri ve çevresi bu işe ayrılmış deneyimli çalışanlar tarafından aşağıdan başlanıp yukarıya doğru sürdürülmek suretiyle çatlak sökümü yapılarak temizlenir. b. Elle kazı ve yükleme yapılan açık ocaklarda kademe yüksekliği 3 metreyi geçemez. c. Ocaklarda şev açısı sağlam arazide 60 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi geçemez. d. Ocaklarda şev açısı çöküntülü ve ezik arazide, kum, çakıl ve dere tortuları olan yerlerde, killi tabakalarda, ayrışıma uğramış kalkerlerde, parçalanmış volkanik taş ve tüflerde 45 dereceyi, geçemez. Soru 17 kapsamında yeralan patlayıcı madde kullanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kapsüller kartuşlara ateşleme yapılacağı sırada yerleştirilir ve lağım delikleri ancak ateşlenecekleri zaman doldurulur. b. Kapsül tellerinin uçlarının temizlenmesi, birbirlerine ve ateşleme tellerine bağlanması ve ateşlenmesi işini bizzat ateşleyici yapar. c. Ateşlemeden önce, bütün bağlantılar gözden geçirilir ve özel ölçüm aygıtları ile devre kontrolü yapılır. d. Patlamamış patlayıcı madde artıkları, bir sorumlu kişinin gözetiminde, mümkünse o lağımı delen çalışan tarafından, patlamamış lağım deliğinin en az 25 santimetre yakınında, ona paralel başka bir delik delinip doldurularak ateşlenir. Soru 18 kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Ocaklara kesici ve yaralayıcı alet, silah veya alkollü içki sokulamaz. b. Destek elemanı görevlendirme zorunluluğunun 10 dan az olduğu ve çalışan sayısının da 10 dan az olduğu ocaklarda en az 3 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. c. Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. d. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Soru 19 kapsamında yeralan patlayıcı madde kullanımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Patlayıcı madde lağım deliği iyice temizlendikten ve gerekli hallerde yastık maddesi yerleştirildikten sonra doldurulur. b. Sıkılama maddesinin boyu 40 santimetreye kadar olan kartuşlar için 35 santimetredir. c. Patlayıcı maddenin boyu, üçte ikisinden fazla olamaz geçemez. d. Artan boşluk, sıkılama maddesiyle doldurulur. Soru 20 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Yeraltı çalışma planları en geç üç ayda bir güncelleştirilir ve işyerinde bulundurulur. b. Eski çalışma yerleri, ocak içinde veya çevresinde su bulunması muhtemel tabakalar, faylar ve su kaynakları gibi doğal ve arızi su birikintilerinin durumu, genişliği ve derinliğiyle ilgili bütün bilgiler, ayrıntılı olarak imalat haritalarına işlenir. c. Tüm yeraltı çalışmalarında, çalışanların kolayca ulaşabileceği, birbirinden bağımsız ve güvenli yapıda en az iki ayrı yoldan yerüstü bağlantısı bulunur. Bu yollar arasındaki topuk 30 metreden aşağı olmaz, bu yolların ağızları aynı çatı altında bulundurulmaz. d. Taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az 180 santimetre yükseklikte ve araçlarla galerinin yan duvarlarından birisi arasında en az 60 santimetre mesafe kalacak şekilde bırakılır.

5 Soru 21 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Taşıma yollarındaki hava içinde patlamaya neden olabilecek miktarda kömür tozu bulunan veya metan oranı % 0.5 ü geçen kömür ocaklarıyla kükürt tozu bulunan kükürt ocaklarında, elektrikli lokomotifler kullanılmaz. b. Kömür ve kükürt ocaklarında, benzinli lokomotiflerin ve benzinle çalışan araçların kullanılması yasaktır. c. Taşıma halatıyla kafes arasındaki bağlayıcı parçaların (koşum düzeni) maruz kalabilecekleri dinamik çarpma ve gerilmeler de hesaba katılmış olmak koşuluyla, yapımda uygulanacak güvenlik katsayısı, kafesin taşıyacağı en çok statik yüke nazaran en az 12 olmalıdır. d. Taşıyıcı halatla kafes arasındaki koşum düzeni, yılda en az bir kez, zincirler, ayırma kancaları ve diğer parçalar sökülmek, parçaların kesitleri uygun aletlerle ölçülmek suretiyle aşınma, pas ve çatlak bulunup bulunmadığı yönünden muayene edilir. Soru 22 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Havalandırmanın doğal havalandırma ile sağlanamadığı yerlerde, havalandırma bir veya daha fazla mekanik sistemle sağlanır. b. Mekanik havalandırma sistemi kullanılan ocaklarda hava akımı mümkünse doğal hava akımı doğrultusunda yönlendirilir. c. İnsan ve malzeme taşımasında kullanılan kuyularda, lağımlarda, ana nefeslik yollarında, eğimli ve düz yollarda, hava hızı, saniyede 10 metreyi geçmez. d. Havalandırma ile ilgili değerler periyodik olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları kaydedilir. Havalandırma sisteminin detaylarını kapsayan bir havalandırma planı hazırlanır, periyodik olarak güncellenir ve işyerinde hazır bulundurulur. Soru 23 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Emniyet lambası veya metan detektörleriyle yapılan ölçümlerde % 1 veya daha çok metan bulunan kısımlarda, 10 kg a kadar hariç, patlayıcı madde kullanılmaz. b. Grizu bulunması muhtemel yerler, grizu kontrolü yapılamayan eski veya yeni imalat boşlukları veya çatlakları olan yerlerde patlayıcı madde kullanılmaz. c. Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında patlayıcı madde kullanılmaz. d. Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında patlayıcı madde kullanılmaz. Soru 24 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Ayrıca kuyular ve çevreleri belirli aralıklarla toz birikintilerinden temizlenir. Tozların havaya karışmasına engel olacak tedbirler alınmadığı takdirde ocak dışında hava giriş kuyusuna 120 metreden daha yakın eleme ve ayıklama tesisi kurulmaz. b. Havasında % 19 dan az oksijen, % 2 den çok metan, % 0.5 den çok karbondioksit, 50 ppm (%0.005) den çok karbonmonoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılmaz. 8 saatlik çalışma için müsaade edilen en yüksek hidrojensülfür oranı 20 ppm (% 0,002) dir. c. Ana vantilatör ve aspiratörler birbirinden bağımsız iki ayrı enerji kaynağına bağlanır. Bu enerji kaynaklarından birinin durması halinde diğer kaynağın ocak havalandırmasını aksatmayacak en kısa zamanda devreye girmesi sağlanır. d. Ocağın çeşitli kısımlarında, sıcaklık ve nem oranı düzenli olarak ölçülür. Ölçme işlemi her gün gerekli görülecek aralıklarla yapılır ve ölçme sonuçları havalandırma defterine yazılır.

6 Soru 25 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Yeraltı çalışmalarında yanıcı veya patlayıcı ortam oluşması riski meydana getirecek miktarda metan gazı çıkma ihtimalinin olduğu yerler grizulu kabul edilir. b. Bacalar, ani grizu boşalabilecek yönlerde veya grizu bulunabilecek eski çalışma yerlerinde devam ettirildiği takdirde, yapısal özellikler göz önünde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol sondajları yapılması sağlanır. c. Grizulu ocaklarda havalandırma ile ilgili değerler her gün ölçülür, metan gazı ölçümleri bu ölçümlerle beraber yapılır. d. Havalandırma esas itibariyle aşağıdan yukarıya doğru yapılır. Soru 26 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Üretim, yükleme, taşıma, aktarma ve boşaltma yapılan yerlerde tozun havaya yayılmasını önlemek için pülverize su fisketeleri gibi gerekli tedbirler alınır. b. Taş tozu serpme işlemi, kömür tozunun yanma ve patlama etkisini yok edecek veya azaltacak oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapılır. c. Yanıcı toz ve/veya grizu patlamalarının olabileceği veya yeraltı suyunun tehlikeye neden olacağı ocaklarda çalışılmakta olan yerler yakınında, zararlı gazların bulunma ihtimali olan su birikintilerinde, eski çalışma yerleri ve buralardaki sularda uzunlukları 50 metreden aşağı olmamak üzere alın yönünde kontrol sondajı yapılır. d. Suyla dolu olduğu bilinen veya bundan kuşkulanılan arazi tabakaları altındaki ocaklarda, suyun bu ocaklarda herhangi bir tehlike oluşturmasını önlemeye ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaya yönelik bir emniyet topuğu bırakılır. Soru 27 Aşağıdakilerden hangisi yapı işleri kapsamında değildir? a. Kazı, yarma ve doldurma işleri b. Maden Ocaklarındaki demiryolu yapımı c. İskele, liman, dalga kıran, gemi d. Kanalizasyon, lağım inşaatı Soru 28 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, tüm çalışanlar, çalışma süresince, yanlarında karbonmonoksit maskesi veya ferdi oksijen kurtarıcıları taşır ve gerektiğinde kullanır. b. Havasında % 1,5 den çok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kısımlarında, çalışanların kurtarılması ve grizunun temizlenmesi dışında çalışma yapılmaz. c. Metan oranının çalışma ortamında sık sık değiştiği hallerde, metan oranına göre ayarlı, ses ve ışık uyarısı yapan metan dedektörü bulundurulur veya bir merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur. d. Genel havasındaki metan oranı % 1,5 i geçen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygıtların gerilimi derhal kesilir ve şartlar düzelmedikçe yeniden verilmez. Soru 29 işveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişi tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Proje Müdürü b. Sağlık ve Güvenlik Uygulama Koordinatörü c. Proje Sorumlusu d. Sağlık ve Güvenlik Hazırlık Koordinatörü Soru 30 Projenin uygulama aşamasında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişi tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Proje Müdürü b. Sağlık ve Güvenlik Uygulama Koordinatörü c. Proje Sorumlusu d. Sağlık ve Güvenlik Hazırlık Koordinatörü

7 Soru 31 kapsamında yeralan Yeraltı Maden İşlerinin Yapıldığı a. Ateşleyici, grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce 30 metre yarıçapındaki bir alan içinde ve özellikle tavandaki boşluklar, çatlaklar ve oyuklarda grizu ölçümü yapar. b. Metan oranı % 1 in altındaysa lağımlar ateşlenir, üstündeyse % 1 in altına düşünceye kadar ateşleme yapılmaz. c. Kömür tozu bulunan veya kömür tozu oluşabilecek kömür damarlarının bulunduğu ocaklarda, ateşlenecek yerlerde lağım delikleri doldurulmadan önce taş tozu serpmek, sulamak gibi koruyucu tedbirler alınır. d. Yanıcı toz birikimini azaltacak, taş tozu ve benzeri maddelerle yanma özelliğini yok edecek veya su ve benzeri maddelerde tozu bağlayarak uzaklaştırılmasını sağlayacak tedbirler alınır. Soru 32 kapsamında yeralan Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Patlamaların etkisine, duman ve gaz sızmalarına ve yangın çıkmasına ve yangının yayılmasına karşı uygun şekilde korunur. b. Her katta, kaçış yollarına açılan birbirinden bağımsız en az üç çıkış yeri bulunur. c. Diğer alanlardan gelebilecek, sağlığa zararlı gürültü, koku ve dumana ve sert hava koşullarına karşı korunmalı olur. d. Helikopter pisti, planlanan hizmetlere uygun yapıda tasarlanır ve inşa edilir. Soru 33 kapsamında yeralan Sondajla Maden Çıkarılan İşlerin Yapıldığı İşyerlerinde cankurtaran sandalı, botu, can simidi ve yeleği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Yeterli bir süre hayatta kalmayı sağlayacak uygunlukta ve donanımda olur. b. Bütün çalışanların en az üçte ikisine yetecek sayıda olur. c. İşlevleri ve kullanılacakları koşullar dikkate alınarak uygun malzemeden yapılmış olur ve kullanım için hazır bulundurulur. d. Kullanıldıklarında dikkat çekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin dikkatini çekmekte kullanılacak araçlarla donatılır. Soru 34 Projenin hazırlık aşamasında, işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişi tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Proje Müdürü b. Sağlık ve Güvenlik Uygulama Koordinatörü c. Proje Sorumlusu d. Sağlık ve Güvenlik Hazırlık Koordinatörü Soru 35 Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan plan tanımı aşağıdakilerden hangisidir? a. Sağlık ve Güvenlik Dokümanı b. İş Planı c. Sağlık ve Güvenlik Planı d. Güvenlik Belgesi Soru 36 Sağlık ve Güvenlik Planı nının hazırlanması kimin görevi değildir? a. İşveren b. Sağlık ve Güvenlik Uygulama Koordinatörü c. Proje Sorumlusu d. Sağlık ve Güvenlik Hazırlık Koordinatörü Soru 37 kapsamında aşağıdakilerden hangisi işveren yükümlülükleri kapsamına girmez? a. Yapı alanının düzenli tutulmasını ve yeterli temizlikte olması b. Malzemenin kullanım ve taşıma şartlarının düzenlenmesini, c. Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetler ile etkileşim d. Yapı alanındaki veya yakınındaki endüstriyel faaliyetlerin yapım yöntemi

8 Soru 38 Korkuluklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Yükseklik, platformdan en az bir metre b. Herhangi bir yönden gelebilecek en az 150 kilogramlık yüke dayanıklı c. Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası d. Topuk levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak Soru 39 kapsamında yer alan Yapı İşine İlişkin Bildirim için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Yapı işinin 30 işgününden fazla sürmesi ve devamlı olarak 20 den fazla çalışan istihdam edilmesi halinde bildirim yapmak gerekir. b. İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirmesi halinde bildirim yapmak gerekir. c. İşveren, bildirimi Bakanlığın Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. d. Bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulur. Soru 40 Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıda verilen iş güvenliği önlemlerinden hangisi yanlıştır? a. Yüksekte yapılan çalışmalar ekip üyelerinden bir kişinin kontrolü altında gerçekleştirilir. b. Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır. c. Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır. d. Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır. Soru 41 Aşağıdaki tanımlardan hangisi Yüksekte Çalışma nın tam olarak karşılığıdır? a. Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma b. Seviye farkı olmasada ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma c. Seviye farkı bulunan ve takılma sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma d. Seviye farkı bulunan ve kayma sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma Soru 42 kapsamında Aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işverenin bulunması durumunda, işveren veya proje sorumlusu, sağlık ve güvenlik konularında bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirir yer alan ibare doğrultusunda 10 alt işverenin bulunduğu yapı işinde en az kaç sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirilmelidir? a. en az 11 b. en az 10 c. en az 2 d. en az 1 Soru 43 İskelelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması b. İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı uygun şekilde sabitlenmesi c. İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve bağlantı elemanlarının kullanılmaması d. Kısa süreli işler dışındaki işlerde, iskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi

9 Soru 44 kapsamında yeralan Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşlerinde kazı (yan) yüzlerinde yapılacak kontrollar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Hafta tatili bitiminde, çalışmaya başlamadan önce kontrol yapılır. b. Patlatma yapılıyorsa her patlatmadan sonra kontrol yapılır. c. Beklenmedik parça düşmelerinden sonra kontrol yapılır. d. Desteklerdeki önemli bir zarardan sonra kontrol yapılır. Soru 45 İskelelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İskelelerin taşıyabilecekleri azami ağırlıklar, levhalar üzerine yazılarak iskelelerin uygun ve görülebilir yerlerine asılır. Kısa süreli işlerde ağırlığın yüzde 10 fazlası yük iskelelere yüklenebilir. b. İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler bırakılmaz. c. İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve kenarlarında tanımlanan özelliklere uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılır. d. Vinç veya benzeri makinelerin kullanılması sırasında, yüklenen malzemenin iskeleye takılmaması için gerekli tedbirler alınır. Soru 46 Asma İskele, Cephe Platformu ve Asılı Erişim Donanımları Şeklindeki İskele Sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İskele taşıyıcı sistemi için kullanılacak halatlar, hareketi sağlayan mekanik tesisat ve motor tertibatı, fren sistemleri, çalışma platformu ve diğer güvenlik teçhizatları her hafta kontrol edilir. b. İskelelerin hareketlerini sağlayan makine, teçhizat ve vinçlerin, kullanılmaya başlanmadan önce, montajını gerçekleştiren yetkili teknik elemanlarca kullanıma elverişli olduklarına dair belgeler hazırlanarak, bu belgeler işyerinde bulundurulur. c. Halatlı sistemlerde halatların sarıldığı ve geçtiği mekanik teçhizatlardan kurtulmalarını, hareket sırasında çekme sisteminde halatların kaymasını önleyen tedbirler alınır. d. İskele platformunu taşıyan, tutan sistem ve bu sistemin bağlantı ve sabitleme noktalarının en olumsuz yükleme koşullarında oluşan statik ve dinamik kuvvetleri karşılayacak nitelikte olması sağlanır. Soru 47 İskelelerin kontrolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kullanılmaya başlamadan önce, b. İki haftada en az bir kez, c. Üzerinde değişiklik yapıldığında, d. Belli bir süre kullanılmadığında, Soru 48 kapsamında yeralan Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kazının bitişik yapıları etkileyip etkilemeyeceği araştırılır ve etkileme ihtimali mevcut ise kazı başlamadan önce gerekli tedbirler alınır. b. Yer altı kabloları, gaz boruları, su, kanalizasyon ve diğer dağıtım sistemlerinin yerleri belirlenir ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli tedbirler alınır. c. Meskûn mahallerde, yapı alanının çevresi ikaz ve uyarı için şeritler çekilerek gerekli düzenlemeler yapılır, bunlar yapının bitimine kadar bu şekilde korunur. d. Meskûn mahallerin dışında yapılan kazıların kenarlarına uyarı şeritleri çekilerek ikaz levhaları asılır. Soru 49 kapsamında yeralan Kazı İşleri, Kuyular, Yeraltı İşleri, Tünel ve Kanal İşleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Meskûn mahallerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 80 santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır. b. Meskûn mahallerin dışında kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış asgari 60 santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır. c. Açıkta yapılan 150 santimetreden daha derin kazı işlerinde ve her derinlikte yapılan temel ve kanal kazılarında yan yüzeylerin altlarının şerit gibi kazılarak yukarıdan çökertilmesi şeklinde çalışma yapılması engellenir. d. Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur ve hafriyatın kazı alanına akma riski bulunuyorsa uygun bariyerler kullanılır.

10 Soru 50 kapsamında yeralan Beton Döküm İşleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Beton pompası bom ve hortumların birleşim yerlerinde hava basıncından dolayı oluşabilecek açmaların önlenebilmesi için gerekli kontroller yapılması, b. Pompa kollarının açılmasında ve toplanmasında çevredeki bina, elektrik iletim hatları gibi tesislerin oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılması, c. Beton yığılmasının tehlike oluşturacağı döşeme betonu dökümü gibi işlerde betonun kalaslar kullanılarak yayılarak dökülmesi, d. Beton pompası operatörünün betonun döküldüğü yeri görmemesi durumunda uygun haberleşme imkânı sağlanması, Soru 51 kapsamında yeralan Betonarme Kalıp İşleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kalıp işleri işveren tarafından görevlendirilen ehil kişi gözetiminde ve konu ile ilgili tecrübe sahibi çalışanlarca yapılır. b. Kalıp panolarının, geçici destek ve payandaların üzerlerine binen yüke ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır. c. Çalışanları, kalıp sisteminin geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır. d. Betonarme kalıplarının yeterliliği her hafta kontrol edilir. Soru 52 kapsamında yeralan Yıkım İşleri aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik kontrol edilir ve yıkılacak kısmın etrafında, güvenlik alanı bırakılarak gerekli tedbirler alınır. b. Çalışmalarda uygun çalışma yöntemleri ve ekipmanlar kullanılır, gerekli tedbirler alınır. c. Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında planlanır ve yürütülür. d. Yıkım esnasında toz kalkmaması ve yıkılan kısma ait malzeme ve molozların çalışma ortamından güvenli bir şekilde uzaklaştırılması için gerekli tedbirler alınır. Soru 53 kapsamında yeralan Metal ve Beton Karkas ve Prefabrik Elemanlar, Çelik Yapı İşleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Metal veya beton karkaslar ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının üzerlerine binen yük ve gerilime dayanacak şekilde planlanması, tasarlanması, kurulması ve korunması sağlanır. b. Metal veya beton karkasların ve bunların parçalarının, geçici destekler ve payandaların, prefabrik yapı elemanlarının ve çelik yapı elemanlarının kaldırılması, yüklenmesi, taşınması, montajı ve sökümü, ekip içinden bir çalışanca gerçekleştirilir. c. Montaj yapılacak mahallin etrafı emniyet şeridiyle işaretlenir. Bu alanın etrafına montaj yapıldığını gösterir levhalar asılır ve görevliler haricinde montaj sahasına giriş çıkışlar engellenir. Montaj çalışması yapılan mahallin altında çalışan bulundurulmaz. d. Çalışanları, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan risklerden korumak için yeterli tedbirler alınır. Soru 54 Aşağıdakilerden hangisi Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına girmez? a. Makinaların piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları belirlemek b. İşyerinde, iş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyet ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirlemek c. Makinaların piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini belirlemek d. Makinaların piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri belirlemek

11 Soru 55 Aşağıdakilerden hangisi Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamına girer? a. Makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinalar b. Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları c. Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları d. Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar Soru 56 Makine Emniyeti Yönetmeliği ne göre imalatçı veya yetkili temsilcisi makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete sunmadan önce yapılacak işlemlerden hangisi gerekmez? a. Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek b. AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak hazırlamak c. CE uygunluk işaretini iliştirmek d. Periyodik kontrolları yaptırmak Soru 57 CE uygunluk işareti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. CE uygunluk işareti CE baş harflerinden oluşmalıdır: b. CE uygunluk işareti büyütülür veya küçültülür. c. CE uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey ölçüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 10 mm den küçük olmamalıdır. d. CE uygunluk işareti, aynı teknik kullanılarak, imalâtçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir. Soru 58 İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisata. denir. cümlesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? a. İş Makinası b. İş Ekipmanı c. İş Makinası Tamir Takımı d. Tamir Bakım Ekipmanı Soru 59 Aşağıdakilerden hangisi, işverenin iş ekipmanı konusunda dikkat etmesi gereken yükümlülüklerden değildir? a. İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun model ve markada olmasını sağlar b. İşveren ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır. c. İşveren iş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder. d. İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır. Soru 60 İş ekipmanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir. b. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının; Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması sağlanır. c. Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır. d. İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge, gerektiğinde muhafaza edildiği yerden alınarak, ilgililere gösterilir. Soru 61 Yönetmeliği kapsamında çalışanların bilgilendirilmesi konusuyla ilgili olarak hangisi yanlıştır? a. Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir. b. Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. c. Talimatlar uygun bir ortamda muhafaza edilir. d. Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.

12 Soru 62 Yönetmeliği kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. b. Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir. c. Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. d. Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren beş yıl içerisinde yaptığı başvurular, beş yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır. Soru 63 Yönetmeliği kapsamında İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler konusunda hangisi yanlıştır? a. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları muhafazalı ve kapalı bir bölümde korunur. b. Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. c. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir. d. Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olması gerekir. Soru 64 Yönetmeliği kapsamında yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler konusunda hangisi yanlıştır? a. Yüklerin kaldırılması için kullanılan makinelerde, kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görünecek şekilde işaretlenir. b. İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, amacı dışında kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenir. c. Sabit olarak kurulacak iş ekipmanı, yükün; çalışanlara çarpması, tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi, istem dışı kurtulması, riskini azaltacak şekilde tesis edilir. d. Şayet, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farklılıklarından dolayı taşıma kabininin düşme riski, alınan güvenlik önlemlerine rağmen önlenemiyorsa, emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilip, en geç gün aşırı kontrol edilir. Soru 65 Yönetmeliği kapsamında İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler konusunda hangisi yanlıştır? a. İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır. b. Bakım zorunluluğu bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir. c. İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur. d. İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur. Soru 66 Yönetmeliği kapsamında kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır. b. İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları ile hız sınırları konulur ve uygulanır. c. Kendinden hareketli iş ekipmanının çalışma alanında, görevli olmayan çalışanların bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılır. d. İşin gereği olarak bu alanda çalışan bulunması zorunlu ise, bu çalışanların iş ekipmanı nedeniyle en az zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınır. Soru 67 Yönetmeliği kapsamında İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler konusunda hangisi yanlıştır? a. İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılır. b. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır. c. İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur. d. İş ekipmanının bir kısım bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir.

13 Soru 68 Yönetmeliği kapsamında yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüptakılabilir iş ekipmanlarının zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanır. b. Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir. c. Çalışanlar yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunur. Kaldırma ekipmanındaki kişilerin güvenilir haberleşme imkânlarıyla herhangi bir tehlike halinde tahliye için güvenilir araçları bulunur. d. Teknik zorunluluk olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınır. Ancak, Çalışanların bulunabileceği korunmasız çalışma yerlerinin üzerinden, çalışanlara haber verilerek, yük geçirilebilir. Soru 69 Yönetmeliği kapsamında el merdivenlerinin kullanımı ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilir. b. Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde durmalıdır. c. Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket edebilecek şekilde kullanılır. d. El merdivenlerinde her zaman çalışanların elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunur. Soru 70 Yönetmeliği kapsamında basınçlı kap ve tesisatlarda periyodik kontrol süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kaldırma ve/veya iletme araçları 1 Yıl b. Asansör (insan ve yük taşıyan) 1 Yıl c. İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) 1 Yıl d. Yapı İskeleleri 3 Ay Soru 71 Yönetmeliği kapsamında basınçlı kap ve tesisatlarda periyodik kontrol süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı 1 Yıl b. Akümülatör, Transformatör 1 Yıl c. Yangın Tesisatı ve Hortumlar 6 ay d. Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 Yıl Soru 72 Yönetmeliği kapsamında yüksekte yapılan geçici işlerde iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. Yüksekteki geçici çalışma yerlerine ulaşmak için en uygun yol ve araçlar, geçişlerin sıklığı, söz konusu yerin yüksekliği ve kullanım süresi göz önüne alınarak belirlenir. b. Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak risk değerlendirmesi sonucuna göre işin güvenle yapılabileceği ve daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir. c. Düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular seyyar veya sabit merdiven başlarında da kesintiye uğratılamaz. d. Yüksekte yapılan geçici işler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmayacak uygun hava koşullarında sürdürülür. Soru 73 Yönetmeliği kapsamında bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili özel hükümler ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır. b. İş ekipmanlarının, operatörleri tarafından, her gün kontrollere tabi tutulmaları sağlanır. c. Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. d. Birden fazla iş yapmak amacıyla imal edilen iş ekipmanları yaptıkları işler göz önünde bulundurularak ayrı ayrı periyodik kontrole tabi tutulur.

14 Soru 74 Yönetmeliği kapsamında iskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. Seçilen iskelenin sağlamlık ve dayanıklılık hesabı mevcut değilse bunların sağlamlık ve dayanıklılık hesapları yapılır. Bu hesaplar yapılmadan iskeleler kullanılamaz. b. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; yapı işlerinde inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından yapılır veya yaptırılır. c. Seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; gemi inşası ve sökümü işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi veya makine mühendisi tarafından yapılır veya yaptırılır. d. İskelenin taşıyıcı elemanlarının kayması; yeterli sağlamlıktaki taşıyıcı zemine sabitlenerek, kaymaz araçlar kullanarak veya aynı etkiye sahip diğer yöntemlerle önlenir. Soru 75 Yönetmeliği kapsamında basınçlı kap ve tesisatlarda periyodik kontrol ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. b. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,25 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. c. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. d. Periyodik kontroller, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Soru 76 Yönetmeliği kapsamında basınçlı kap ve tesisatlarda periyodik kontrol süresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Kalorifer kazanları 1 Yıl b. Taşınabilir gaz tüpleri (dikişli, dikişsiz) 2Yıl c. Sıvılaştırılmış gaz tankları (yerüstü) 10 Yıl d. Basınçlı hava tankları 1 Yıl Soru 77 Yönetmeliği kapsamında iskelelerin kullanımı ile ilgili hususlar konusunda hangisi yanlıştır? a. İskele platformları normal kullanımda, elemanları hareket etmeyecek şekilde kurulur. Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmaması gerekir. b. Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde genel uyarı işaretleri ile işaretlenir ve tehlikeli bölgeye girişler fiziki olarak engellenir. c. İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, işle ilgili yeterli eğitim inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından yapılır. d. Gözetim yapan kişi ve ilgili çalışanlara gerekli talimatları da içeren kurma ve sökme planları verilir. Soru 78 Aşağıdaki işlerden hangisi günde azami yedibuçuk saat çalışılabilecek işler sınıfında değildir? a. Kurşun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi cevherlerin çıkarılmasına ilişkin maden ocağı işleri. b. Eritme işleri (otomatik besleme fırınlarıyla çalışılmadığı takdirde). c. Cevherin kuru veya yaş yöntemle zenginleştirilmesi ve elde edilmesi işleri. d. Karbon sülfürden etkilenme tehlikesi bulunan işler Soru 79 Aşağıdaki işlerden hangisi günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işler sınıfında değildir? a. İlkel maddeleri kırma, ufalama, ezme, eleme ve karıştırma işleri. b (20 hariç) m. derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm 2 basınçta. c. Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri d. Karbamatlı ve organik fosforlu insektisitlerin yapımı, paketlenmesi, çözelti olarak hazırlanması ve uygulanması işleri

15 Soru 80 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken Yönetmelik kapsamında yanlıştır? a. Bu işlerde çalışanlar, günde azami yedi buçuk saat çalışılabilecek işler ve günde yedi buçuk saatten daha az çalışılması gereken işlerde belirtilen günlük azami iş sürelerinden sonra diğer herhangi bir işte çalıştırılamazlar. b. Bu işler kapsamına giren işlerde fazla çalışma yapılamaz. c. Bu işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, bu işlerin çeşit ve niteliklerini, yapılma zamanlarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. d. Bu işlerden herhangi birinin veya birkaçının sürekli olarak yapıldığı işyeri işverenleri, anılan işlerde çalışanların erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek suretiyle sayılarını, işe başlamadan önce işin yürütüldüğü yerin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Soru 81 Tozla Mücadele Yönetmeliği ne göre aşağıdakilerden hangisi Asbest değildir? a. Aktinolit Asbest b. Antofilit Asbest c. Grünerit Asbest (Amosit) d. Siderit Asbest Soru 82 Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Toz tanımıdır? a. Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar b. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar c. Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar d. İşyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar Soru 83 Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Solunabilir Toz tanımıdır? a. Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar b. İnert toz: Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar c. Lifsi tozlar: Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar d. Toz: İşyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar Soru 84 Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi İnert Toz tanımıdır? a. Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar b. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar c. Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar d. İşyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar Soru 85 Tozla Mücadele Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi Lifsi Toz tanımıdır? a. Aerodinamik eşdeğer çapı 0,1 5,0 mikron büyüklüğünde kristal veya amorf yapıda toz ile çapı üç mikrondan küçük, uzunluğu çapının en az üç katı olan lifsi tozlar b. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlar c. Uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu eninin üç katından büyük olan parçacıklar d. İşyeri ortam havasına yayılan veya yayılma potansiyeli olan parçacıklar

16 Soru 86 Tozla Mücadele Yönetmeliği ne göre, işveren, sağlık dosyalarının kayıtlarını çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren süreyle saklar cümlesindeki boşluğu doldurunuz a. 15 b. 20 c. 30 d. 40 Soru 87 Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki önlemlerden hangisi en sırada yer alır? a. İkame yöntemi uygulanarak, toz oluşumuna neden olabilecek tehlikeli madde yerine çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tehlikesiz veya daha az tehlikeli olan maddelerin kullanılması b. Önlemlerin etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak üzere yeterli kontrol, denetim ve gözetim yapılması c. Riski kaynağında önlemek üzere; uygun iş organizasyonunun yapılmasını ve toplu koruma yöntemlerinin uygulanması d. Alınan önlemlerin yeterli olmadığı durumlarda çalışanlara tozun niteliğine uygun kişisel koruyucu donanımların verilmesini ve kullanılması Soru 88 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır? Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri a. Gemide acil durumlarda kullanılmak üzere acil durum elektrik güç kaynağı bulundurulur. b. Acil durum elektrik güç kaynağı, açık gemiler hariç, makine dairesinin dışına konulur ve herhangi bir yangın veya ana elektrik ekipmanının çalışmadığı diğer durumlarda, aşağıdaki sistemlerin en az iki saat süreyle aynı anda çalışmasını sağlayabilecek şekilde düzenlenir. c. Ana elektrik panosu ile acil durum elektrik panosu, mümkün olduğunca, her ikisi birden suya veya yangına maruz kalmayacak biçimde yerleştirilir. d. Uzunluğu 45 metreden fazla olan veya beş ve daha çok çalışan bulunan gemilerde; acil durumlarda görev alacak çalışanların listesi ile görevli her çalışan için acil durumlarda yapması gereken işleri açıkça gösteren talimatlar hazırlanır. Soru 89 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında donatan kelimesi aşağıdaki tanımlardan hangisinin karşılığıdır? a. Limanda görev yapan personel ve kılavuz kaptanlar b. Limanda görev yapan yardımcı olarak çalışanlar ve stajyerler dahil gemide çalışan kişiyi, c. Geminin üzerine kayıtlı olduğu kişiyi veya gemi kısmen veya tamamen bir başka gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir anlaşma çerçevesinde işletiliyorsa; işleten gerçek veya tüzel kişi d. Gemiyi sevk ve idare eden veya gemiden sorumlu olan çalışanı, Soru 90 İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir? a. Kaldırma şekilleri b. Kavrama yerleri c. Ölçüleri d. Ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri Soru 91 Aşağıdaki çalışma ortamı özelliklerden hangisi sırt incinmesi riskini artırabilir a. Zemin düz ve engeller bulunmamalı b. Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun olmalı c. Çalışılan yer işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte olmalı d. İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farklılıkları olmalı Soru 92 Aşağıdakilerden hangisi Elle taşıma İşlerinde Bireysel Risk Faktörleri kapsamına girmez a. Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapının uygun olmaması b. Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyalar kullanılması c. Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olunmaması d. Yetersiz ara ve dinlenme süresi

17 Soru 93 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır a. Geçici veya hareketli iş alanlarında b. Balıkçı teknelerinde c. Fabrika ve depolarda d. Maden, petrol ve gaz çıkarma işlerinde Soru 94 Aşağıdaki işyeri bina ve eklentilerinde acil çıkış yolları ve kapılarının özelliklerinden hangisi yanlıştır a. Acil çıkış yolları ve kapıları güvenli bir alana açılmalıdır b. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılmalıdır c. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmalı d. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmamalı Soru 95 Kişisel Koruyucu Donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır a. Toplu korunma önlemleri alınmışsa b. Teknik Tedbirler yetersizse c. Riskler yeterli derecede azaltılmışsa d. Riskler önlenmişse Soru 96 Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucu donanım olarak kullanılabilir a. Gaz ölçüm cihazı b. Tabanca c. Çizme d. Sedye Soru 97 Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır a. Risk yaratmadan ilgili riski önlemeye uygun olmalı b. Ergonomik gereksinimlere uygun olmalı c. İstisnai ve özel koşullar uygun olmalı d. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalı Soru 98 Kişisel koruyucu donanımların kullanılma koşullarının belirlenmesinde en önemsizi aşağıdakilerden hangisidir a. Kullanılma süreleri b. Riskin derecesi ve maruziyet sıklığı c. İşçinin çalıştığı yerin özellikleri d. Kişisel koruyucu donanımın kalitesi Soru 99 Aşağıdakilerden hangisi delinmez tabanlı emniyet ayakkabıların gerekli olabileceği en uygun işlerdendir a. Bina yıkım işleri b. Metal çekme fabrikalarında yapılan işler c. Demiryolu manevra işleri d. Ergitme ocaklarında yapılan işleri Soru 100 Aşağıdaki işlerden hangisinde koruyucu eldiven giyilmemelidir a. Boru, kalas vb. maddeleri taşırken b. Torna, pres ve matkap çalıştırırken c. Düz cam ürünleriyle çalışırken d. Derin dondurucu odalarda çalışırken Soru 101 Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR veya SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir a. Gürültü Azaltma Oranı b. Kulak Koruyucusu Tipi c. Emniyet Faktörü d. Kulak koruyucusu Standardı Soru 102 Miğfer tipi kulak koruyucularının kullanılmasının asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir a. Hava yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek b. Kemik yoluyla sesin iç kulağa iletilmesini önlemek c. Yüzü ve kulağı korumak d. Kaynak ışınlarından gözü korumak

18 Soru 103 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımdır a. Spor ekipmanı b. Portatif gaz ölçüm cihazı c. Çelik burunlu ayakkabı d. Bekçi üniforması Soru 104 Kişisel koruyucu donanımlarda aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur a. Ek risk yaratmamalı b. Koşullara uygun olmalı c. Kullananın sağlık durumuna uygun olmalı d. Kullanan kişiye özel olmalı Soru 105 Yaptığı etkiye göre Karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer a. Basit boğucular b. Kimyasal boğucular c. Tahriş ediciler d. Sistemik zehirler Soru 106 İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır a. P2 b. P3 c. FFP1 d. FFP2 Soru 107 Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur a. Ayakkabının ön tarafında parmakların rahatça hareket edebileceği yer olacak şekilde seçilmeli b. Ayakkabı ayağa tam oturacak fakat sıkmayacak şekilde seçilmeli c. Her iki ayağa ayakkabı giyilip denenerek seçilmeli d. Sabah vakitlerinde denerek seçilmeli Soru 108 Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir a. Nitril b. Deri c. Neopren d. PVC Soru 109 Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır a. Cam kesme işleri b. Boru kalas taşıma işleri c. Torna ve matkap tezgahında yapılan işlerde d. Asit ve baz çözeltileriyle yapılan çalışmalarda Soru 110 Emniyet kemerlerinin taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır a. 550 kg b. 750 kg c kg d kg Soru 111 Çalışanın yüksekten düşme ihtimali olan çatı kenarı gibi yerlere aşağıdaki çalışma konumu belirleme sistemlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur a. Ankraj hattı üzerindeki kılavuz tip düşmeyi önleme sistemleri b. Askı sistemleri c. Kurtarma sistemleri d. Çalışma alanını sınırlayan sistemler Soru 112 Kafa koruyucularından olan baretlerin içlik yani süspansiyon sistemi kullanıcının kafası ile baret arasında oluşabilecek şokları absorblayacak bir iç koruma sağlaması için kullanıcının başından ne kadar emniyetli bölge yaratacak şekilde asılı olmalıdır a. 1,54-2,00 cm b. 2,54-3,18 cm c. 3,5-4,22 cm d. 4,5-5,11 cm Soru 113 Yüz siperlerinin aşağıdakilerden hangisinde kullanılması uygun değildir a. Ağır parça darbelerine karşı b. Öğütme işlerinde c. Sıcak ve korrozif malzemeyle çalışmalarda d. Taşlama işlerinde

19 Soru 114 Göz koruyucu seçiminin doğru bir şekilde yapılabilmesi için ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır a. Özel işyeri tehlikeleri tanımlanmalıdır., b. Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir c. Önerilen Göz ve Yüz Koruyucuları Sınıf Numaraları belirlenmelidir d. Radyan Enerjiye Karşı Koruyucu Filtre Lensleri Tablosundan filtre seçimi yapılmalıdır Soru 115 Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir a. Ergimiş maddelerin ayakkabıdan içeri girme riski bulunan işler b. Seramik eşya ve inşaat malzemesi kalıp işleri c. Şantiye alanı ve depolardaki işler d. Karkas ve temel işleri, yol çalışmaları Soru 116 Delinmez tabanlı emniyet ayakkabısı giyilmesi gereken en uygun iş veya işlem aşağıdakilerden hangisidir a. Taş yontma ve taş işleme işleri b. Bina yıkım işleri c. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi d. Konserve yiyeceklerin paketlemesi işler Soru 117 Yağ akaryakıt gibi maddelere karşı ve hafif koruma gerektiren durumlarda aşağıdaki iş elbisesi türlerinden hangisinin kullanılması daha uygun olur a. Yünlü b. Pamuklu c. Keten d. Deri Soru 118 Soru 119 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisinde uygulanır a. Taşıma araçlarındaki bilgisayar sistemlerinde, b. Ekranlı daktilolarda c. Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde d. Toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemlerinde Soru 120 Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamına girmez a. Hızlı yazma teknikleri b. Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları c. Gözlerin korunması d. Doğru oturuş Soru 121 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik yayımlandığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezleri en fazla kaç yıl içinde Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmeleri zorunludur a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Soru 122 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir a. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce b. Düzenli aralıklarla c. Ekranlı araçla çalışmalardan kaynaklanacak görme zorluğu olduğunda d. Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda Alev alma ve parlama ihtimali bulunan işlerde kullanılacak koruyucu elbiselerde öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır a. Cepsiz olmalı b. Güç yanan malzemeden olmalı c. Tulum şeklinde tek parça olmalı d. Vücudu sıkıca sarmalı

20 Cevaplar c b a b c b a c c b c d b d b a d b c a a c a a c c b b c b a b b d c b d b c a a a d a a a b c b c d a b b a d c b a d c d a d b d d d c d c c b c b b c d a d d d a b c a b b c d d d c c b c c d a b a b c d a b d b c c d b a a a b b b c a b d

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 6 Your company information SORU 1 s61)taşıma elle veya bir mekanik araçla yapıldığı takdirde, yaya yolları galeri tabanından en az...santimetre yükseklikte

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 5. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 5. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 5 Your company information SORU 1 s46)maden yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)İşyerinde yapılacak her türlü çalışma, yetkili kişinin

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Kapalı Alanlarda Çalışmalarda Güvenlik Eğitimin Amacı Eğitimin amacı, işyerlerinde sağlıklı güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını %0 a indirmek, çalışanları yasal hak ve

Detaylı

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YÜKSEKTE YAPILAN GEÇİCİ İŞLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 1. Genel hususlar a. Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Mustafa ÖNDER

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Mustafa ÖNDER MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Mustafa ÖNDER Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Katılımcıların, maden işyerlerinde

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 4 Your company information SORU 1 s31)iskeleler aşağıda belirtilen durumlarda işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişi tarafından kontrole tabi tutularak,

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği

EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ. Çevre & ĠĢ Güvenliği EYLÜL 2013 MEVZUAT BÜLTENĠ Çevre & ĠĢ Güvenliği MEVZUATIN ADI : AĞIR VE TEHLĠKELĠ ĠġLERDE ÇALIġTIRILACAK ĠġÇĠLERĠN MESLEKĠ EĞĠTĠMLERĠNE DAĠR TEBLĠĞĠN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ R. G. TARĠHĠ

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mevzuatta Yüksekte Çalışma ve Cephe İskeleleri Sabit Yasin BOSTANCI İSG Uzman Yardımcısı Gaziantep, 2014 Sunum İçeriği

Detaylı

Süleyman AKSU İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici

Süleyman AKSU İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Süleyman AKSU İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Yapı işleri Çalışma şartları bakımından, riskli sektör olup; iş kazası sayısı ve kaza sonucu meydana gelen ölüm sayısı bakımından, sektörler

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

1)Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik kapsamında değildir?

1)Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik kapsamında değildir? 1)Aşağıdakilerden hangisi işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik kapsamında değildir? a) Kamu kurumlarının bulunduğu yapılar b) Hastane,otel,eğitim kurumlarının

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi 2017 İstanbul T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi

İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROL ESASLARI Murat AKTAŞ İş Güvenliği Uzmanı TMGD-Bilirkişi OHSAS & İSO Başdenetçi İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 11/02/2004 25/04/2013

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir?

saatleri dışında olmak üzere güne en fazla kaç saattir? 1) Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri günde en fazla kaç saattir? a) 4 b) 6 c) 7 d) 7,5 e) 8 4) Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri,eğitim

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT ve KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT ve KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları İşverenlerin Yükümlülükleri Genel Yükümlülükler 1- İşveren, işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara

Detaylı

İskelelerde alınması ve izlenmesi gereken önleyici düzeltici faaliyetler

İskelelerde alınması ve izlenmesi gereken önleyici düzeltici faaliyetler İskelelerde alınması ve izlenmesi gereken önleyici düzeltici faaliyetler 1-Üretici firmadan sağlamlık ve dayanıklılık hesapları temin edilmelidir. Eğer mümkün değilse yapılması ya da yaptırılması gereklidir.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MERDİVEN VE İSKELELERDE ISG Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr. YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜNÜN KISIMLARI Genel Hükümler Yapı İskelelerinde ve Merdivenlerinde Alınacak Güvenlik

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI

FINE KINNEY METODU İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ VE EYLEM PLANI Elektrik işi ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar Elektrik BEKLENİR KESİN ÖLDÜRÜCÜ KAZA ciddi çevresel zarar İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ EK - 2.9 RİSK ALTINDAKİLER

Detaylı

YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER YERALTI MADEN İŞLERİNİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER 1. Yeraltı çalışma planları (imalat haritası) 1.l. Yeraltı çalışmalarını açıkça gösterecek ölçekli bir yeraltı çalışma planı

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı

ZONTAŞ Grizu Kazası Başkanlığı ZONTAŞ Grizu Kazası 13.7.2003 1 Olay Karadon Müessesesi (Gelik mevkii) 16 nolu rödovanslı sahada üretim yapan ZONTAŞ firmasına ait yer altı işletmesinde 13.07.2003 günü bir grizu patlaması meydana gelmiştir.

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN

30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN 30 Nisan 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28633 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER

TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER TEFTİŞLERDE İNŞAAT İÇİN İSTENEBİLECEK BELGELER 1. İş iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmamıştır. 2. İskelenin ana/ara korkuluk sistemleri yoktur. 3. İskele üzerindeki çalışma platformları

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete'de Yayınlanma Tarihi : 26.12.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25328 Dayandığı Kanunun Tarihi : 22.5.2003 No: 4857 BİRİNCİ

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G.

ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G. ELLE KALDIRMAve TAŞIMAİŞLERİNDE İ S G http://www2.worksafebc.com/publications/multimedia/videos.asp?reportid=36871 ELLE KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER

DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER DUVAR İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE DUVAR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Sabit İskeleler üzerinde çalışma 1 Takılıp düşme 2

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük

İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası (35/2008 sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası ( sayılı Yasa) 44 üncü Madde Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası nın 44 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇATI YAPIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Yüksekte çalışmaya başlamadan önce çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verilmelidir.

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERSİ 1 YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır. Yapı işyerlerinde yapılan işlerin

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk Usluoğulları İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği AMAÇ ve KAPSAM AMAÇ:, Kazaların en sık görüldüğü iş kollarından biri olan İNŞAAT SEKTÖRÜNDE, meydana

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını

Detaylı

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I HÜSEYİN ÖNDER Maden Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğiticisi onderhus@gmail.com 0.532.5071803 1 MADEN İŞYERLERİNDE

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30032

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30032 YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 08.04.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30032 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 2. Your company information

İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 2. Your company information İş Güvenliği Sınavına Hazırlık Soruları Bölüm 2 Your company information SORU 1 s16)işçilerin mesleki öykülerinde aşağıdakilerden hangisinin alınmasına gerek yoktur? A)İşçinin aldığı ücret B)İş dışı etkilenimler

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek

Detaylı

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER

ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER ASANSÖR İMALAT İŞLERİNDE TEHLİKELER FAALİYET ALT FAALİYET NO TEHLİKE ASANSÖR İMALATI Elle malzeme taşınması Araçla malzeme taşınması Araçtan malzeme indirilmesi Elektriksiz el aletlerinin kullanımı(tornavida,anahtar

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI

ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI ACİL DURUM PLANI 6331 Sayılı Kanun: Madde:11-12 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONU BAŞLIKLARI İş ekipmanlarına ilişkin kurallar ve kontolü Özel risk taşıyan iş ekipmanı İş sağlığı, güvenliği ve ergonomi İşçilerin bilgilendirilmesi ve

Detaylı

EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA

EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA EL ALETLERİ ELLE TAŞIMA Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi MADDE 8 (1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI EK 4 Yüksekte Çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu

Detaylı

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ

İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ İŞYERİ BİNA EKLENTİLERİ Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren bütün işyerlerini kapsar. (2) Bu Yönetmelik;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Burhanettin KURT Genel Müdür Yardımcısı 23 Aralık 2014 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

25 Nisan 2013 Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE

25 Nisan 2013 Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE 25 Nisan 2013 Resmî Gazete Sayı : 28628 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Cengizhan KARPUZ 145148008

Cengizhan KARPUZ 145148008 Cengizhan KARPUZ 145148008 Yaşam Hattı Sistemleri Yüksekte Çalışma ; Merdiven ya da başka bir yükseltici ekipman yardımı dışında yapılamayan işler ; ayrıca yer seviyesinin altında veya üstünde kişinin

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile

Detaylı

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE

Makina Güvenliği. Ali TURAN CMSE Makine Mühendisleri Odası Ankara Şube 16.05.2017 Makina Güvenliği Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert Mak. Müh. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 0533 339 71 20 ali.turan@etkiisguvenligi.com Neden

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

Bina Dış Cephe Platformları ve Asılı Sistemlerde Güvenlik

Bina Dış Cephe Platformları ve Asılı Sistemlerde Güvenlik Bina Dış Cephe Platformları ve Asılı Sistemlerde Güvenlik Ali Turan Makina Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı (A) 0533 339 71 20 Amaç Bina Cephe Platformlarının kullanımı son yıllarda hızla artmış ve bu artışla

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 25.04.2013 28628

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 25.04.2013 28628 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 25.04.2013 28628 İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam,

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 25 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28628 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı