Liceul Teoretic Ştefan Odobleja cu clasele I-XII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Liceul Teoretic Ştefan Odobleja cu clasele I-XII"

Transkript

1 Liceul Teoretic Ştefan Odobleja cu clasele I-XII 1

2 Să formezi o echipă este doar INCEPUTUL, să rămâi împreună este PROGRESUL, să lucrezi împreună este SUCCESUL. HENRY FORD Bucureşti, sector 5, Str. Dorneasca, 7A Web: Aprobat în C.P. / 9 octombrie

3 o Contextul legislativ o Puncte tari, puncte slabe o Propuneri soluţii 3

4 CONTEXTUL LEGISLATIV Raport privind starea învăţământului Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ în anul şcolar s-au desfăşurat în conformitate cu: - Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/ 2011; - Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005; - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OMEdC 4925/ ; - Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; - Legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă; - Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; - Alte documente legislative generale şi specifice educaţiei. PUNCTE TARI. PUNCTE SLABE. Puncte tari Transfer de competenţe pentru accelerarea ritmului Reformei, în paralel cu conştientizarea apartenenţei la acelaşi sistem de valori europene şi motivarea trecerii de la metodele tradiţionale la metodele de învăţare interactive centrate pe elev; Extinderea modalităţilor de învăţare şi perfecţionare continuă a competenţelor profesionale şi manageriale ale cadrelor didactice: lecţii demonstrative, dezbateri metodice, colocvii, schimb de experienţă etc.; Schimbarea mentalităţii cu privire la desfăşurarea activităţii instructiv-educative; Consiliere şcolară pentru elevi, părinţi şi profesori; Bună colaborare cu Comitetul Reprezentativ al părinţilor; Personal didactic calificat în proporţie de 100%; Spaţii şcolare adecvate şi dotate cu mijloace tehnice performante şi material didactic modern; Colaborări şi Programe derulate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţii locale; Parteneriate cu unităţi de învăţământ din capitală sau din alte localităţi şi cu instituţii de învăţământ superior; Două Proiecte europene - Comenius; Cadre didactice ce au desfăşurat activităţi cu elevii şi sâmbăta sau duminica; Ore suplimentare de pregătire pentru examenele naţionale (Evaluare Naţională şi Bacalaureat); Atât comunicarea cât şi organizarea în interiorul tuturor comisiilor metodice a funcţionat mult mai bine decât în anii precedenţi; Dosarele comisiilor metodice au fost la timp şi corect întocmite; Relaţia diriginte părinte s-a îmbunătăţit simţitor faţă de anul şcolar trecut; Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu calificare înaltă, împlicaţi în activităţi de formare continuă; Preocupări pentru cercetare, participare la sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel municipal, naţional şi internaţional. 4

5 Puncte slabe Fluctuaţia cadrelor didactice suplinitoare şi neasigurarea continuităţii la clase; Insuficiente activităţi extraşcolare; Lipsa mijloacelor de motivare a participării cadrelor didactice la activităţi extraşcolare; Insuficienta pregătire metodică a cadrelor didactice debutante. Ore insuficiente de pregătire suplimentară pentru elevii ce doresc performanţă; Pauzele dintre ore de 5 minute (excepţii cele pentru lapte şi corn); Structura Consiliului de Administraţie (cadre didactice minoritare ca număr); Disfuncţionalităţi cursuri (clasele aiii-a şi a IV-a în tura a II-a); Lipsa unei săli de festivităţi. OPORTUNITĂŢI: Acces rapid la informaţiile privind dinamica curriculumului; Receptivitatea manifestată de către ISMB şi MEN privind introducerea unor discipline opţionale şi specializări care corespund învăţământului modern; Interesul manifestat de unele organizaţii civice în domeniul educaţional; Scrierea de proiecte accesând fonduri europene nerambursabile (POSDRU); Deschiderea faţă de internaţionalizare; Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic; Deschiderea tinerei generaţii către operarea pe calculator; Existenţa multiplelor posibilităţi de informare (intrenet) şi de formare a cadrelor didactice (programe naţionale, internaţionale); Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, Universiatea Bucureşti. AMENINŢĂRI Desele modificări ale strategiilor curriculare privind evoluţia învăţământului pe termen mediu şi lung; Desele schimbări legislative în domeniul educaţiei; Discontinuitatea şi modificările permanente ale metodologiei privind mişcarea de personal didactic. Scăderea populaţiei şcolare din punct de vedere demografic; Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice; Lipsa de interes manifestată de unele cadre didactice pentru propria formare profesională şi/ sau managerială; Lipsa unor prevederi speciale în legislaţia şcolară care să permită atenţionarea/ sancţionarea cadrelor didactice dezinteresate faţă de propria dezvoltare profesională; Slaba motivare financiară a cadrelor didactice; Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite profesional. 5

6 PROPUNERI. SOLUŢII. Creşterea rolului decizional al directorului şi implicarea în actul decizional a celor afectaţi de decizie; Organizarea activităţilor de dezvoltare profesională având în vedere resursele financiare/ de timp ale cadrelor didactice; O mai bună comunicare cu elevii şi cu părinţii acestora prin orele de dirigenţie, de consiliere şcolară şi extraşcolară şi prin creşterea frecvenţei prezenţei părinţilor la şedinţele lunare; Responsabilizarea comisiei de imagine a şcolii Un program susţinut de lobby pentru şcoală; Asigurarea feedback-ului activităţilor extraşcolare şi a celor de pregătire suplimentară; Diversificarea planului de şcolarizare; Structurarea eficientă a Programelor de activităţi metodice la nivelul Catedrelor; Program de mentorat pentru cadrele didactice tinere; Revigorarea cercurilor pe discipline. 6

7 o Număr clase o Număr elevi o Curriculum o Tendinţe generale 7

8 În anul şcolar au funcţionat 53 de colective de elevi, după cum urmează: CLASA NR. CLASE pregătitoare 2 I 4 aiia 4 aiiia 3 aiva 3 CLASA NR. CLASE ava 4 avia 3 aviia 3 aviiia 3 8

9 SPECIALIZAREA NUMAR CLASE IX X XI XII Matematică informatică Matematică informatică intensiv INFORMATICĂ Filologie Total

10 EFECTIVE CICLUL PRIMAR CLASA PREG. I II III IV NR. CLASE NR. ELEVI CICLUL GIMNAZIAL CLASA V VI VII VIII NR. CLASE NR. ELEVI LICEU CLASA IX X XI XII NR. CLASE NR. ELEVI La sfârşitul anului şcolar

11 STRUCTURA CDŞ AN ŞCOLAR Raport privind starea învăţământului PRIMAR CLASA NR. ORE CDS APROFUNDARE EXTINDERE OPŢIONALE nr. nr. nr. disciplina disciplina denumire ore ore ore Limba Engleză First steps Limba Engleză First steps PA 2 Lb. română 1 PB 2 Lb. română 1 IA 3-2 I B 3-2 I C 3-2 ID 3-2 Matematică Lb. română Lb. română Matematică Lb. Română Matematică Lb. Română Matematică IIA 3-1 Matematică 2 II B 3-1 Matematică 2 II C 3-1 Matematică 2 II D 3-1 Matematică Limba Engleză First steps Limba Engleză First steps Limba Engleză First steps Limba Engleză First steps Limba Engleză ABC-ul sănătăţii Limba Engleză ABC-ul sănătăţii Limba Engleză ABC-ul sănătăţii Limba Engleză ABC-ul sănătăţii III A 3 1 Limba română 1 Matematică 1 Literatura pentru copii III B 3 1 Limba română 1 Matematică 1 Literatura pentru copii III C 3 1 Limba română 1 Matematică 1 Literatura pentru copii IV A Matematică 1 Pe urmele descoperirilor istorice IV B Matematică 1 Pe urmele descoperirilor istorice IV C Matematică 1 Literatura pentru copii 11

12 CLASELE V-VIII Clasa a V a A,B,C a VI a A,B,C a VII a A,B,C, a VIII a A,B,C Raport privind starea învăţământului Nr. APROFUNDARE EXTINDERE OPŢIONALE ore Nr. Nr. Nr. Disciplina Disciplina CDŞ ore ore ore Denumire Educaţie pentru sănătate Prietenul meu calculatorul 1 - Prietenul meu calculatorul 1 - Noţiuni elementare de programare în C Pagini WEB cu HTML CLASELE IX-XII Clasa a IX a B,C,D,E aixaa a IX a F axaa a X a B,C,D,E a X a F a XI a A profil / specializare real mate-info real -informatică Intensiv info uman filologie real -informatică Intensiv info real mate-info uman filologie Real -informatică Intensiv info Nr. ore CDŞ APROFUNDARE EXTINDERE OPŢIONALE Nr. Nr. Nr. Disciplina Disciplina Denumire ore ore ore 1 1 Matematică Informatică Informatică Istoria evreilor. Holocaust 1 1 Matematică Matematică Informatică Dezbatere, oratorie şi retorică

13 a XI a,b, C,D,E a XI a F a XII a BC,D,E a XII a A a XII a F Real -informatică Uman filologie real -informatică real -informatică Intensiv informatică uman filologie 3 1 Matematică Lb. Latină Lb. Engleză Matematică Lb.Engleză Informatică Matematică Lb. Latină Lb. Engleză Geografie Aplicarea normelor DOOM2 XIB,C,D,E Aplicaţii ale calculului diferenţial Educaţie pentru sănătate Tradiţia intelectuală a Franţei Aplicarea normelor DOOM2 Migraţii contemporane sec XX-XXI Aplicarea normelor DOOM212C,12D, 12E/Jurnalism 12B Aplicaţii ale calculului integral Jurnalism Educaţie pentru sănătate Istoria evreilor. Holocaust 13

14 Programe pentru cursuri opţionale, avizate de inspectorul de specialitate ISMB şi derulate în acest an şcolar: Nr. crt. Numele cadrului didactic Specialitatea Clasa Denumirea opţionalului 1 Delion Daniela Lb. română XI B,C,D,E Aplicare norme DOOM Probleme de fonetică 2 Delion Daniela Lb. română XII B,F Jurnalism Redactare de text 3 Delion Daniela Lb. română XII C,D,E Aplicare norme DOOM Probleme de morfologie 4 Delion Daniela Lb. română XI F Aplicare norme DOOM Probleme de fonetică şi stilistică 5 Asproiu Livia Lb. franceză XI F Franţa cultură şi interculturalitate 6 Catedra de Matematică XI Aplicaţii ale calculului diferenţial în algebră, geometrie şi mecanică 7 Catedra de Matematică XII Aplicaţii ale calculului diferenţial în algebră, geometrie şi mecanică 8 Suciu - istorie XII F Românii de-a lungul veacurilor Cristina 9 Mihai Ersilia istorie X F Discurs, oratorie, retorică 10 Milieş Raluca Informatică VII Noţiuni elementare de programare în C++ Elena 11 Neacşu Silvica TIC V, VI Prietenul meu calculatorul 12 Neacşu Silvica TIC VIII Pagini web cu HTML 13 Vlad Faustina Limba Pregătitoare, First Steps engleză I, II 14 Bolocan Mona Elena Lb. franceză XI F Tradiţia intelectuală a Franţei 15 Mogoş Mariana ÎP II A ABC-ul sănătăţii 16 Juncu Cerasella ÎP II B ABC-ul sănătăţii 17 Antonescu ÎP II C ABC-ul sănătăţii Claudia 18 Antonescu ÎP II D ABC-ul sănătăţii Claudia 19 Manda Eugenia ÎP III A Literatura pentru copii 20 Ciobanu ÎP III B Literatura pentru copii Cornelia 21 Mistodie ÎP III C Literatura pentru copii Mirela 22 Mocanu Raluca ÎP IV B Pe urmele descoperirilor istorice 23 Golinescu ÎP IV A Pe urmele descoperirilor istorice Mihaela 24 Maican Loredana ÎP IV C Literatura pentru copii 14

15 o Statistică posturi o Normare şi repartizare posturi o Tendinţe generale 15

16 În privinţa resursei umane, la nivelul unităţii noastre s-au desfăşurat următoarele activităţi: asigurarea cu personal didactic a tuturor posturilor în conformitate cu Planul Cadru P-XII; colaborarea cu Inspectoratul Şcolar, municipal şi de sector, pentru rezolvarea problemelor legate de posturile vacante; monitorizarea şi sprijinirea cadrelor didactice care s-au înscris la examenele pentru obţinerea gradelor didactice; întocmirea şi transmiterea la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a tuturor situaţiilor legate de resurse umane. SITUAŢIA ÎNCADRĂRII S-a respectat legislaţia în vigoare în cazul încadrării pe post a personalului didactic auxiliar şi nedidactic. Încadrarea personalului didactic a fost făcută conform deciziilor de numire pe post eliberate de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. PERSONALUL ÎNCADRAT ÎN LICEUL TEORETIC ŞTEFAN ODOBLEJA AN ŞCOLAR 2012 / 2013 NR. CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA 1. BURCĂU DOINA DIRECTOR 2. BARBU ELENA DIRECTOR ADJUNCT 3. MOGOŞ MARIANA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 4. DRAGOMIR GEORGETA CRISTINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 5. GOLINESCU MIHAELA ADINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 6. ANTONESCU CLAUDIA MIHAELA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 7. MAICAN NADIA LOREDANA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 8. PADURARU ANCA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 9. CIOBANU CORNELIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 10. DRAGOMIR AURA IULIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 11. JUNCU CERASELA NATALIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 12. LĂZĂROIU CARMEN PROFESOR ÎNV. PRIMAR 13. MANDA EUGENIA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 14. MISTODIE MIRELA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 15. MOCANU PAULA RALUCA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 16. GÂRBOVU NICOLETA MIHAELA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 17. GHIZDAVEŢ FLORINA PROFESOR ÎNV. PRIMAR 18. DELION ECATERINA DANIELA LB.ROMÂNĂ 19. ENE MIHAELA LB.ROMÂNĂ 16

17 20. BUTNĂRESCU STELUTA MONICA LB.ROMÂNĂ 21. CHIŢA TEONICA LB.ROMÂNĂ 22. CIORAN MIRELA CONSTANŢA LB.ROMÂNĂ 23. STANCIU MIHAELA LB.ROMÂNĂ 24. HADÂMBU IOANA CRISTINA LB.ROMÂNĂ 25. VLADESCU CRISTINA LB.ROMÂNĂ 26. PETCU VALENTINA LB. LATINĂ 27. ZIMMER INGRID MARIE LB.ENGLEZĂ 28. ŞTEFĂNESCU VALENTINA LB.ENGLEZĂ 29. CÎRCIUMARU GEORGETA LB.ENGLEZĂ 30. BULUMAC SIMONA ELENA LB.ENGLEZĂ 31. VLAD FAUSTINA LUIZA LB.ENGLEZĂ 32. DUCA MIHAELA LILIANA LB.ENGLEZĂ 33. ALIXANDRU ANCA LB.ENGLEZĂ 34. ASPROIU LIVIA LB.FRANCEZĂ 35. COSTACHE VIORICA LB.FRANCEZĂ 36. MATEI VALENTINA LB.FRANCEZĂ 37. BOLOCAN MONA ELENA LB.FRANCEZĂ 38. MIHAI ELENA ERSILIA ISTORIE 39. ROTARU MIRELA ISTORIE 40. SUCIU ANA CRISTINA ISTORIE 41. PODARU LUCICA RELIGIE 42. MOLDOVEANU MARIA RELIGIE 43. ILIESCU ALINA RELIGIE 44. STOIAN LUCIAN LOGICĂ ŞI FILOSOFIE 45. CIULPAN CARMEN ELENA ECONOMIE 46. BOLBORICI STANA PSIHOLOGIE, SOCIOLOGIE 47. COSTACHE SIMONA MATEMATICĂ 48. ALEXANDRESCU ANA ALEXANDRINA DOINA MATEMATICĂ 49. TOMA STEFANIA MATEMATICĂ 50. DUMITRU CAMELIA MATEMATICĂ 51. IUGA IULIAN MATEMATICĂ 52. SIMION CRISTINA MATEMATICĂ 53. ŢIRIPA VICTORINA MATEMATICĂ 54. IUGA IOANA CRISTINA MATEMATICĂ 55. MIHAILESCU IVANA/ GAINA DANIEL INFORMATICĂ 56. MILIEŞ RALUCA INFORMATICĂ 57. LUCHIAN CRISTINA INFORMATICĂ 58. DUINEA CARMEN CRISTINA TIC 59. ŞTEFAN NICOLAIE FIZICĂ 60. MINA DANIELA NINELA FIZICĂ 61. VIZIRU MARILENA FIZICĂ 62. STANCIU NICOLAE FIZICĂ 17

18 63. ŢURCANU MONICA FIZICĂ 64. CONSTANTIN LILIANA MARIANA CHIMIE 65. DOGARU GENOVEVA CHIMIE 66. TIŢA CRISTINA LUCREŢIA CHIMIE 67. BURDUŞEL MARIA BIOLOGIE 68. DRĂGULINESCU MARIANA BIOLOGIE 69. ADOMNICĂI LILIANA BIOLOGIE 70. GHIŢĂ CRISTINA GEOGRAFIE 71. DUMITRAŞCU CARMEN GEOGRAFIE 72. CÂRLAN DORINA GEOGRAFIE 73. STAMATIADE CONSTANTIN EDUCAŢIE MUZICALĂ 74. IGNAT AURORA EDUCAŢIE VIZUALĂ 75. NEACŞU SILVICA ED. TEHNOLOGICĂ 76. CARÂP MIHAELA ED. FIZICĂ 77. RONTESCU IULIAN ED. FIZICĂ 78. PÎSLARU VERA ANA ED. FIZICĂ 79. STAN MARIAN ED. FIZICĂ 80. STUPINĂ ALEXANDRU ŞTEFAN ED. FIZICĂ 81. FRANGU LUMINIŢA SECRETAR ŞEF 82. DINU PIEA FILOFTEIA SECRETAR 83. STANCIU GINA BIBLIOTECAR 84. BABALUCĂ CRISTINA LABORANT / ADM. FIN. PATR. 85. BUŢOI PETRUŢA STELIANA ADM. FINANCIAR 86. URSICĂ ŞTEFANIA MIRELA INFORMATICIAN 87. BRATU RODICA AJUTOR PROGRAMATOR 88. GEACĂR LUMINIŢA AJ. PRG. / ADM. FIN. PATR. 89. BONE MARIA ÎNGRIJITOR 90. DASCĂLU RODICA ÎNGRIJITOR 91. GHIŢĂ STELA ÎNGRIJITOR 92. ENE MARIA ÎNGRIJITOR 93. TUDORACHE OLGA ÎNGRIJITOR 94. CARDAŞ MARIA ÎNGRIJITOR 95. MIROŞEANU MARIA CEZARINA ÎNGRIJITOR 96. STOIAN FLORIAN PAZNIC 97. POPESCU FLORIN CĂTĂLIN PAZNIC 98. GRAMA ŞTEFAN MUNCITOR 99. SIKRA VASILE MUNCITOR 18

19 COMPONENŢA COLECTIVULUI DE CADRE DIDACTICE 18.75% 2.50% 5.00% 73.75% titular suplinitor detaşat pensionar PERSONAL DIDACTIC: 59 TITULARI, 15 SUPLINITORI, 2 DETAŞAŢI, 4 PENSIONARI NR. POSTURI PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR: 10, ocupate 9 NR. POSTURI PERSONAL NEDIDACTIC: 12, ocupate 11 19

20 SITUAŢIA STATISTICĂ A GRADELOR DIDACTICE 3.75% 6.25% 10.00% 66.25% 13.75% debutant definitivat grad II grad I doctorat Nr. ÎNSCRIŞI OBIECTUL C.d. DEB. DEF GR.I GR.I DR. DEF GR.II GR.I DRD.. I. Limba şi literatura română Limba latină Limba engleză Limba franceză Matematică Fizică Chimie Biologie Istorie Geografie Socio-umane Religie Informatică Educaţie tehnologică Educaţie fizică Muzică Desen Învăţători TOTAL

21 RESPONSABILII ARIILOR CURRICULARE Nr. crt. Catedra/Comisia Responsabil 1 Limba şi literatura română Delion Daniela 2 Limba engleză Duca Mihaela 3 Limba franceză Bolocan Mona 4 Matematică Iuga Iulian 5 Fizică Viziru Marilena 6 Chimie Dogaru Genoveva 7 Biologie - geografie Ghiţă Cristina 8 Istorie - socio-umane Mihai Ersilia 9 Arte - religie Podaru Lucica 10 Tehnologii Milieş Raluca 11 Educaţie fizică Rontescu Iulian 12 Comisie învăţământ primar Păduraru Anca SITUAŢIA ÎNSCRIERII LA GRADELE DIDACTICE Nr. Numele şi prenumele Specialitatea Gradul Perioada crt. cadrului didactic didactic 1 Bulumac Simona Limba engleză Definitivat Hadâmbu Cristina Limba şi literatura română II Iliescu Alina Religie II Toma Ştefania Matematică II Matei Valentina Limba franceză I Duca Mihaela Limba engleză I Ene Mihaela Limba şi literatura română I Podaru Lucica Religie I Burduşel Maria Biologie Doctorand Rotaru Mirela Istorie Doctorand SITUAŢIA OBŢINERII DE GRADAŢII DE MERIT Nr. crt. Numele cadrului didactic Specialitatea/ Perioada 1 Burcău Doina Chimie Barbu Elena Fizică Manda Eugenia PÎP Mocanu Raluca PÎP Lăzăroiu Carmen PÎP

22 6 Mogoş Mariana PÎP Chiţa Teonica Limba şi literatura română Delion Daniela Limba şi literatura română Vlădescu Cristiana Limba şi literatura română Vlad Faustina Limba engleză Matematică Dumitru Camelia Matematică Neacşu Silvica Educaţie tehnologică Rontescu Iulian Educaţie fizică Frangu Luminiţa Secretar şef Ursică Mirela Ajutor programator Pîslaru Verea Educaţie fizică Mistodie Mirela PÎP Dogaru Genoveva Chimie Burduşel Maria Biologie Ene Mihaela Limba şi literatura română Moldoveanu Maria Religie

23 o Stilul de conducere la nivelul unităţii şcolare o Inspecţia şcolară o Activităţi de formare o Parteneriat cu comunitatea locală o Relaţii cu partenerii sociali o Consiliul elevilor o Comitetul reprezentativ al părinţilor 23

24 STILUL DE CONDUCERE LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE Stilul de conducere practicat la nivelul unităţii noastre este cel participativ. Acest stil se caracterizează prin: Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o analiză profundă a problemelor şcolii; Directa implicare a directorului în problemele instructiv educative, administrative şi organizatorice ale şcolii ; Existenţa unor structuri submanageriale (comisii metodice) constituite după apartenenţa la arie curriculară; Delegarea de sarcini (către director adjunct, membrii Consiliului de Administraţie, având atribuţii concrete pentru fiecare membru şi plan de muncă) ; Elaborarea unor fişe ale postului personalizate; Dezbateri şi decizii luate în Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral; Consultarea şi implicarea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; Consultarea elevilor şi implicarea lor în problemele care-i privesc; Gestionarea cu succes a tuturor situaţiilor de criză apărute la nivel elev-elev, elev-părinte, profesor-elev şi profesor-părinte; Existenţa unui regulament intern. I.S.M.B I.S. 5 LICEULTEORETIC ŞTEFAN ODOBLEJA CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII (CEAC) CONSILIUL PROFESORAL DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT COORDONATOR PROIECTE ŞI PROGRAME COMISIA DIRIGINŢILOR C.R.P. CONSILIUL ELEVILOR ADMINISTRATOR PERSONAL DE PAZĂ MECANICI DE ÎNTREŢINERE PERSONAL DE ÎNGRIJIRE CONTABIL ŞEF COMPARTIMENT CONTABILITATE SECRETARIAT BIBLIOTECĂ ANALIŞTI PROGRAMATORI AJ. COMISIE DE BURSE COMISIE DE MANUALE CATEDRE COMISII PE PROBLEME 24

25 INSPECŢII ŞCOLARE AN ŞCOLAR Nr. Data Tipul inspecţiei Inspector Inspectat crt Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Dogaru Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Dogaru Inspecţie specială în vederea acordării examenului naţional de definitivat Prof. metodist Violeta Voicilă Prof. Simona Elena Bulumac Inspecţie curentă pentru acordarea gradului didactic I Prof. metodist Mira Predeţeanu Prof. Mihaela Duca Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Dogaru Inspecţie de monitorizare a Insp. Florina Ţîrdei curriculumului diferenţiat Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Inspecţie la clasă specială în vederea acordării examrenului naţional de definitivat Inspecţie curentă pentru acordarea gradului didactic I Dogaru Prof. metodsist Mira Predeţeanu Prof. metodist Adelina Vîlcu Inspecţie curentă pentru acordarea gradului didactic II Prof. metodist Alina Ilie Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Dogaru Inspecţie la clasă specială în Prof. metodsist vederea acordării Mira Predeţeanu examrenului naţional de definitivat Inspecţie specială pentru acordarea gradului didactic I Conf. Dr. Luminiţa Diaconu Insp. de specialitate Clementina Anghel Prof. dr. Anca Cosăceanu Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Dogaru Inspecţie monitorizare examen de Evaluare Naţională Insp. Victor Stoica Inspecţie tematică ISMB Insp. Gheorghe Dogaru Prof. Simona Elena Bulumac Prof. Valentina Matei Prof. Ştefania Toma Prof. Simona Elena Bulumac Prof. Valentina Matei 25

26 ACTIVITATEA DE FORMARE În ceea ce priveşte activitatea de formare la nivelul unităţii s-au impus următoarele: 1. Standarde înalte privind activităţile didactice şi rezultate bune ale elevilor pentru a asigura prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat; 2. Identificarea nevoii de programe de formare continuă a personalului didactic al şcolii; 3. Facilitarea accesului întregului personal al şcolii la cursuri de formare continuă; 4. Promovarea metodelor active de învăţare prin formarea profesorilor privind învăţarea centrată pe elev şi iniţierea proiectului de cercetare didactică; 5. Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare/ formare continuă în colaborare cu C.C.D. şi celelalte instituţii abilitate; 6. Schimbarea caracterului învăţământului din reproductiv în formator de capacităţi şi competenţe. A. LOGISTICĂ 1. Evidenţa cadrelor didactice înscrise la grade; 2. Evidenţa cadrelor care au depăşit cinci ani de la susţinerea ultimului grad didactic; 3. liza nevoilor de formare şi proiectarea activităţii de formare continuă şi dezvoltare profesională; 4. Popularizarea activităţii CCD şi a centrelor autorizate de perfecţionare; 5. Antrenarea profesorilor la elaborarea unor materiale anexe explicative; 6. Semnalarea apariţiilor editoriale cu specific psihopedagogic şi metodic; 7. Extinderea modalităţilor de învăţare şi perfecţionare continuă a competenţelor profesionale şi manageriale ale cadrelor didactice: lecţii demonstrative, dezbateri metodice, colocvii, schimb de experienţă etc.; 8. Consiliere şcolară pentru elevi, părinţi şi profesori; 9. Schimbarea mentalităţii cu privire la desfăşurarea activităţii instructiv-educative; 10. Transfer de competenţe pentru accelerarea ritmului Reformei, în paralel cu conştientizarea apartenenţei la acelaşi sistem de valori europene şi motivarea trecerii de la metodele tradiţionale la metodele de învăţare interactive centrate pe elev; 11. Validarea experienţei printr-o confruntare cu cunoscători, prilej de a pune bazele unor colaborări viitoare; 12. Interesul pentru formarea profesională continuă; 13. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională; 14. Implicarea şi participarea la activităţi metodice ce vizează îmbunătăţirea tehnicilor de predare învăţare evaluare; 15. Rezultate la activităţi şi manifestări ştiinţifice, inclusiv concursuri şi olimpiade şcolare; 16. Implicarea în activităţi de cercetare şi perfecţionare în metodica disciplinelor predate; 17. Diseminarea experienţei câştigate prin acţiuni/ activităţi de informare în cadrul Consiliului profesoral al şcolii şi în Raportul de activitate anual. B. CURRICULUM Acţiuni specifice de cunoaştere şi aprofundare a Programei şcolare pentru clasa pregătitoare şi clasele I XII; Aplicarea modelului comunicativ funcţional în lecţie; 26

27 Relaţia directă cu manualul şi cu alte materiale ajutătoare (ghid, culegere, CD, caiete didactice, volum etc.); Realizarea, la nivelul fiecărei catedre, a unor aplicaţii, referate şi discuţii cu caracter practic funcţional; Centrarea activităţii de învăţare pe elev; Elaborarea de proiecte/ schiţe didactice; C. EVALUARE Preocupări constante pentru ritmicitatea notării motivată şi motivantă; Valorificarea formelor moderne de evaluare, la nivelul standardelor educaţionale; Raportarea la conceptele operaţionale ale programelor I XII şi la obiectivele de evaluare ale programelor pentru teze şi bacalaureat; Elaborarea de itemi şi subiecte pentru testele iniţiale, conform modelului promovat de MECTS; Realizarea unui portofoliu de itemi şi de subiecte cu teme pentru acasă, modele de teste predictive şi sumative, modele de lucrări curente, modele de lucrări semestriale, subiecte pentru examene; Dezbaterea documentelor (instrucţiuni, note, materiale orientative etc.) emise de MECTS, ARACIP, ISMB; liza modalităţilor de evaluare pe manualele alternative de la particular la general. D. RESURSE UMANE Responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare. Implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative. Implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat. Susţinerea tinerilor absolvenţi, a cadrelor didactice fără experienţă, în desfăşurarea activităţii la clasă. CADRELE DIDACTICE CU STATUT DE METODIST ISMB Nr. Numele cadrului didactic Disciplina crt. 1 Mocanu Raluca învăţământ primar; mentor 2 Mogoş Mariana învăţământ primar 3 Vlad Faustina limba engleză 4 Neacşu Silvica educaţie tehnologică 5 Pîslaru Vera educaţie fizică 6 Rontescu Iulian educaţie fizică 7 Moldoveanu Maria religie 27

28 Perfecţionare/ formare/ cercetare ştiinţifică CURSURI DE PERFECŢIONARE - MASTER Nr. Denumirea cursului/masterului crt. 1 Master TICE (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiei în educaţie) Instituţia/ Cadre didactice perioada participante Ciobanu Cornelia, Dragomir Aura CURSURI DE FORMARE Nr. Crt. Denumirea cursului 1 Formarea profesorilor de şi ştiinţe în societatea cunoaşterii. Nr. credite Instituţia organizatoare, perioada 50 Curs POSDRU ID Abilitate curriculară şi instruire diferenţiată. 50 Curs POSDRU Formarea continuă a profesorilor de limba română 50 curs POSDRU. ID 4 Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din cls. I-IV Tip blended learning! Curs ADHD 18 CCD Restructurarea sistemului de formare continuă a 50 Curs personalului din învăţământul preuniversitar, prin POSDRU ID generalizarea sistemului de credite profesionale 3777 transferabile Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare. 15 Cus POSDRU Curs pentru clasa pregătitoare. CCD Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea POSDRU resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze şi evaluarea la nivel european a competenţelor lingvistice. 10 Formarea profesorilor de în societatea cunoaşterii (M I, II) 50 ISJ Iaşi Ianuarie-Mai 2013 Cadre didactice participante Mocanu Raluca, Juncu Cerasella, Dragomir Aura, Păduraru Anca, Mistodie Mirela Lăzăroiu Carmen Mistodie Mirela, Lăzăroiu Carmen Dragomir Georgeta Păduraru Anca, Dragomir Aura Mocanu Raluca Mocanu Raluca Dragomir Georgeta Ştefănescu Valentina, Bulumac Simona Iuga Iulian, Iuga Cristina, Ţiripa Victorina, A, Dumitru Camelia, Simion Cristina 28

29 Nr. Crt. Denumirea cursului 11 Formarea profesorilor de Matematică şi Ştiinte în societatea cunoaşterii (M II) 12 FLEXFORM - Program de formare profesională flexibilă pe platfo14rme mecatronice. 13 Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare (I) + Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional (II) 14 Pro-chimie - Abilitare curriculară în ştiinţe (M I); Manegementul carierei didactice (M II) Raport privind starea învăţământului Nr. credite Instituţia organizatoare, perioada 25 ISJ Bacău/ISMB 65 UT Cluj- Napoca, UP Bucureşti 25 Siveco România Cadre didactice participante Barbu Elena, Ştefan Nicolaie, Mina Daniela, Stanciu Nicolae, Ţurcanu Monica, Viziru Marilena Viziru Marilena, Mina Daniela Ţurcanu Monica 50 ISJ Târgu-Jiu Burcău Doina, Dogaru Genoveva, Burduşel Maria 15 E Prof 15 UPB Dogaru Genoveva 16 Matematică şi ştiinţă (M I, II) 25 ISJ Bihor Burcău Doina, Dogaru Genoveva 17 Formarea profesorilor de şi ştiinţe în societatea cunoaşterii (M II) 18 Abilitare curriculară (Modul A) şi Instruire diferenţiată (Modul B). 25 POSDRU 87/1.3/5/ POSDRU Univ. Valahia Martie-iunie 2013 Drăgulinescu Mariana, Adomnicăi Liliana, Burduşel Maria Ghiţă Cristina, Cârlan Dorina, Dumitraşcu Carmen 19 Cadrul de referinţă al Curriculum-ului Naţional 30 POSDRU Burduşel Maria pentru învăţământul preuniversitar. 20 Flexform 65 UPB iulieaugust Milieş Raluca Flexform 65 UPB, octombrie aprilie 2013 Luchian Cristina 22 Dezvoltarea competenţelor personalului didactic, didactic auxiliar şi de conducere din sistemul de învaţământ preuniversitar COMPENDIU. 23 Utilizarea avansată a calculatoarelor pentru pregătirea lecţiilor, în predare şi evaluare. 24 Utilizarea TIC pentru optimizarea procesului educaţional. CCD Braşov, UPB + col. MECTS, Siveco MECTS, Siveco Milieş Raluca Duinea Carmen Duinea Carmen 29

30 Nr. Crt. Denumirea cursului Raport privind starea învăţământului Nr. credite Instituţia organizatoare, perioada 25 Ştiinţă şi Religie 35 Facultatea de Teologie Ortodoxă Cadre didactice participante Moldoveanu Maria, Podaru Lucica Stănescu Corina 26 Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu. 60 Sept.-nov UB 27 Profesorul şi cariera de succes. 25 ISMB Carâp Mihaela 28 Competenţe în comunicare - performanţă în 25 UNATC,,I.L.C Cioran Mirela educaţie ID63169 aragiale", 29 Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV 30 Înregistrarea electronică a autoevaluării RAEI (CEAC) iulie ISMB Mocanu Raluca, Mihaela Golinescu 5 ARACIP Mocanu Raluca SIMPOZIOANE NAŢIONALE/INTERNAŢIONALE Nr. Crt. Denumirea cursului 1 Simpozionul Municipal cu tema Cum să fiu în armonie cu mine şi cu mediul?, lucrarea Un mediu european. 2 Simpozionul Naţional cu tema Ortodoxie şi Etos românesc, lucrarea Dialogul intercultural şi educaţia contemporană. 3 Simpozionul Naţional Dimensiunea europeană a educaţiei, lucrarea Sistemul educaţional european între oportunitate şi responsabilitate. 4 Chimia prieten sau duşman - Metoda proiectului în predarea chimiei. 5 Simpozionul Internaţional de - Competenţe matematice prin interdisciplinaritate. Nr. credite Instituţia organizatoare, perioada LT Mecanică Fină apr Liceul Onicescu Mihoc, 24 aprilie 2013 Şcoala gimnazială Titu Maiorescu, aprilie 2013 UPB MECTS /Arhimede Cadre didactice Participante Ene Mihaela Ene Mihaela, Dogaru Genoveva Ene Mihaela Dogaru Genoveva Dogaru Genoveva 30

31 Cărţi publicate cu ISBN: Nr. crt. Numele cadrului didactic (+ colaboratori) Titlul cărţii Editura Anul apariţiei 1 Mătrăcaru Florentina Culegere de evaluare naţională - clasa a VIII-a Ed. Erc. Press 2 Teme de - clasa a V-a Ed. Nomina 3 Evaluare naţională - clasa a Ed. VIII-a Nomina 4 Teme pentru timpul liber - clasele a VI-a Ed. şi a VII-a Nomina 5 Dumitru Camelia Teste naţionale Ed. Nomina 6 Dumitru Camelia Ghid de probleme şi exerciţii - clasa a V-a Ed. Semne 7 Dumitru Camelia Ghid de probleme şi exerciţii - clasa a Ed. VIII-a Semne ASIGURAREA MANUALELOR ŞCOLARE la clasă a fost una din priorităţile anului şcolar S-a urmărit completarea numărului de manuale necesare la clase, înlocuirea celor ieşite din uz sau a celor care nu corespund programelor şcolare în vigoare. Deşi comanda de manuale în anul şcolar precedent a fost făcută la timp, stocul nu a fost completat deoarece manualele nu au sosit în şcoală. Din cauza acestui aspect, o serie de clase de la ciclul inferior al liceului nu au putut primi integral necesarul de manuale. Trebuie menţionat faptul că stocul actual de manuale este depozitat corespunzător, în condiţii care respectă normele în vigoare. În semestrul al II-lea toţi membrii comisiei s-au consultat cu profesorii de specialitate şi au întocmit necesarul de manuale pentru anul şcolar Comanda a fost făcută în timp util pentru a asigura eficientizarea distribuţiei de manuale la începutul noul an şcolar. Nr. crt. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ a cuprins următoarele activităţi: Denumire activitate 1. Parteneriat şcolar multilateral COMENIUS,,Caught not taught,, Profesori coordonatori Vlad Faustina Profesori participanţi Burcău Doina Barbu Elena Ene Mihaela Manda Eugenia Ursică Mirela Instituţii partenere Ozel Istanbul Bilim Ilkogretim Okulu, Turcia St. Laurence,s National School, Irlanda Scuola Secondaria di I Grado,,Alberico Gentili,, Italia Observaţii Parteneriat şcolar Vlad Faustina Burcău Doina Instituto de

32 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori Profesori participanţi Instituţii partenere Observaţii multilateral COMENIUS,,Mind your manners,, 3. Proiectul,,Elevii dau news,, Delion Daniela Barbu Elena Ene Mihaela Manda Eugenia Delion Daniela Burduşel Maria Mocanu Raluca Neacşu Silvica Dogaru Genoveva Costache Viorica Educatcion Secundaria La Canuela, Yuncos, Spania Zespol Placowek Oswiatowych w Zbludowicach, Busko- Zdroj, Polonia Yesili Cumburiyet High School, Mardin, Turcia Primăria Municipiului Bucureşti, Antena 3 aprilie Proiect concurs naţional,,tinerii dezbat,, 5. Campania Globală pentru Educaţie 2013-,,Toţi copiii au nevoie de un profesor,, 6. Proiectul,,Şcoala Europeană,, 7. Proiectul,,Tineri în Europa,, Mihai Elena Ersilia Burcău Doina Barbu Elena Burduşel Maria Burcău Doina Barbu Elena Burcău Doina Barbu Elena A. Bolocan Mona Costache Viorica Chiţa Teonica Dogaru Genoveva Dumitru Camelia Duca Mihaela Duinea Carmen Ene Mihaela Ignat Aurora Iuga Cristina Juncu Cerasela Manda Eugenia Milieş Raluca Mocanu Raluca Neacşu Silvica Rotaru Mirela Simion Cristina Ţiripa Victorina Burcău Doina Barbu Elena Ene Mihaela Duca Mihaela MEN ISMB IS5 I.S.M.B. Salvaţi copiii MEN ISMB aprilie

33 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori Profesori participanţi Instituţii partenere Observaţii 8. Proiectul naţional CIADO 9. Proiectul,,Fii tânăr, liber şi responsabil!,, Ghiţă Cristina Burcău Doina Barbu Elena Manda Eugenia A. Burduşel Maria Agenţia Naţională Antidrog, Fundaţia CIADO Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Proiect educaţional,,tradiţii populare româneşti,, 11. Proiect educaţional Cinema Edu 12. Proiectul naţional,,şcoala Arborilor,, 13. Proiect naţional,,marşul antidrog,, Burcău Doina Stemate Daniel Barbu Elena Manda Eugenia Mazilu Elena Stanciu Gina Ursică Mirela Burduşel Maria Burcău Doina Barbu Elena Burduşel Maria Mocanu Raluca Burduşel Maria 20 cadre didactice din Liceul Teoretic,,Ştefan Odobleja,, 8 cadre didactice din Şcoala Gimnazială nr.2,,ion Minulescu,, Burcău Doina Barbu Elena Burduşel Maria Simion Cristina Cârciumaru Georgeta Toma Ştefania Carâp Mihaela Milieş Raluca Dogaru Genoveva Iuga Cristina Ţiripa Victorina Bolocan Mona Duca Mihaela Profesori pentru învăţământul primar Delion Daniela Duca Mihaela Bolocan Mona Burduşel Maria Burduşel Maria Dogaru Genoveva Simion Cristina A. I.S.M.B. I.S.J.A. Şcoala Gimnazială nr.2,,ion Minulescu,, Argeş MEN I.S.M.B. Asociaţia Culturală Macondo MEN ISMB Şcoala Gimnazială nr.190 I.S.M.B. Agenţia Naţională Antidrog, Ministerul Afacerilor Externe

34 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori Profesori participanţi Instituţii partenere Observaţii 14. Proiect naţional antidrog concurs,,împreună,, Premiul I-faza pe municipiul Bucureşti Locul 9 din 38 echipe-faza naţională 15. Proiectul,,Doodle 4 Google,, 16. Proiectul,,Un copil, o carte,, 17. Proiectul,,Deschide uşa cărţilor,, 18. Proiectul,,Micul olar,, 19. Proiectul naţional,,povestea oraşului meu,, Burduşel Maria Mocanu Raluca Ignat Aurora Mocanu Raluca Juncu Cerasela Mistodie Mirela Manda Eugenia Mocanu Raluca Juncu Cerasela Mistodie Mirela Manda Eugenia Burcău Doiuna Barbu Elena Mocanu Raluca Burcău Doina Stemate Daniel Barbu Elena Manda Eugenia Mazilu Elena Stanciu Gina Ursică Mirela Burduşel Maria Învăţătoarele 20 cadre didactice din Liceul Teoretic,,Ştefan Odobleja,, 8 cadre didactice din Şcoala Gimnazială nr.2,,ion Minulescu,, MEN I.S.M.B. Agenţia Naţională Antidrog MEN Google România Uniunea scriitorilor din România Uniunea scriitorilor din România Asociaţia meşterilor olari Şcoala Gimnazială Coseşti Argeş Şcoala Gimnazială nr.2 Piteşti Şcoala Gimnazială Coseşti 25martie- 25mai 2013-faza pe municipiu; faza naţională

35 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori Profesori participanţi Instituţii partenere Observaţii 20. Proiectul,,Şi eu trăiesc sănătos!,, 21. Proiectul naţional ECOlimpiada elevilor 22. Proiectul,, Unde-i lege, nu-i tocmeală,, 23. Proiectul municipal,,1iunie Ziua copilului,, Terra Park 24. Proiectul de educaţie pentru formare profesională JOB SHADOW DAY Junior Achievement România 25. Proiectul,,Ziua porţilor deschise la Bursa de Valori Bucureşti,, 26. Proiectul naţional Parteneriat COMPER Mocanu Raluca Mocanu Raluca Mistodie Mirela Vlad Faustina Burcău Doina Barbu Elena Manda Eugenia Mistodie Mirela Burduşel Maria Duinea Carmen Burduşel Maria Duinea Carmen -prof.înv.primar: Manda Eugenia, Ciobanu Cornelia, Mistodie Mirela, Golinescu Mihaela, Mocanu Raluca, Rugă Loredana Manda Eugenia Ciobanu Cornelia prof.înv.primar: Carmen Lăzăroiu, Aura Dragomir, Anca Păduraru Mariana Mogoş, Cerasella Juncu, Claudia Antonescu, Eugenia Manda, Cornelia Ciobanu Mirela Mistodie, Raluca Mocanu, Mihaela Golinescu MEN ISMB Fundaţia Prais România MEN ISMB Eco-Rom ISMB Poliţia Capitalei ISMB Terra Park Junior Achievement România Junior Achievement România aprilie Editura Paralela /

36 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori Profesori participanţi Instituţii partenere Observaţii 27. Proiectul municipal,,fabuloasa lume a banilor,, 28. Proiectul CNA,,Violenţa în şcoli iese de pe TV,, Mistodie Mirela Burduşel Maria Simion Cristina Dumitru Camelia A. Milieş Raluca BCR ISMB CNA 29. Proiectul parteneriat- Liceul Tehnologic Dărmăneşti-Liceul Teoretic,,Ştefan Odobleja,, 30. Proiectul,,Parada elevilor bucureşteni,, 31. Programul internaţional:,,tehnici de comunicare,,,,este afacerea mea,,,,succesul profesional,, 32. Proiect-parteneriat:,,Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Violenţei în Familie,, 33. Proiect-parteneriat:,,Promovarea profesiei militare,, 34. Proiectul Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi PMB TEAM 2013, Grecia, Paralia Katerini Burcău Doina Barbu Elena Manda Eugenia Burduşel Maria Burduşel Maria Burcău Doina Barbu Elena Burduşel Maria Director prof.doina Burcău Burduşel Maria 25 cadre didactice (480 elevi) Rotaru Mirelaclasa a VIII-a C Bolocan Monaclasa a IX-a C Duca Mihaelaclasa a X-a E Milieş Ralucaclasa a XII-a A Burduşel Mariaclasa a XII-a E Suciu Cristinaclasa a XII-a F Burduşel Maria Burduşel Maria Ene Mihaela LiceulTehnologic Dărmăneşti ISJB CCD Bacău Universitatea,,Vasile Alecsandri Bacău,, ISMB Primăria Municipiului Bucureşti Junior Achievement România ISMB, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Academia de Poliţie,,Alexandru Ioan Cuza,, M.Ap.N-Centrul Militar al ului 5 Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale

37 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori 35. Balul Bobocilor Burduşel Maria Bolocan Mona 36. Proiect municipal EcoŞcoala 37. Proiectul Naţional de implementare a jocului de superrugby în şcolile gimnaziale şi licee; şi a jocului de rugby în 7 în liceele din zona Muntenia sud. perioada de desfaşurare 4 ani 38. Club de mitologie şi folclor Mythos 39. Festivalul Naţional al Şanselor Tale 40. Maratonul Internaţional Bucureşti Cursa Copiilor, Piaţa Constituţiei 41. Naţional de şah Elisabeta Polihroniade Pîslaru Vera Rontescu Iulian Ene Mihaela Vlad Faustina Pîslaru Vera Rontescu Iulian Pîslaru Vera Rontescu Iulian Pîslaru Vera Rontescu Iulian Profesori participanţi Diriginţii claselor a XI-a Manda Eugenia Ciobanu Cornelia Mistodie Mirela Mocanu Raluca Golinescu Mihaela Rugă Loredana Instituţii partenere Observaţii Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti, Centrul de Proiecte şi Programe Educaţionale I.S.M.B Casa de cultură a armatei MEN ISMB Colegiul Naţional Mihai Eminescu Hotel Marshall Garden noiembriedecembrie Crosul Loteria Română Piaţa Constituţiei 43.,,Little big stars,, concurs de muzică -eleva Pîslaru Vera Rontescu Iulian Stamatiade Constantin Loteria Română MEN ISMB 37

38 Nr. crt. Denumire activitate Profesori coordonatori Profesori participanţi Instituţii partenere Observaţii 44. Voluntariat: -,, O şansă pentru mai departe,, - donaţie de carte pentru şcoli din mediul rural 45. Voluntariat,, Acţiune caritabilă pentru bătrânii din vecinătatea şcolii,, - strângere de fonduri, distribuirea de către elevi a pachetelor cu alimente 46. Manifestări în cadrul zilelor naţionale/ internaţionale: - 1Decembrie Ziua naţională a României - comemorarea Holocaustului -,,180 de la naşterea lui Gustave Eiffel,, -Ziua europeană a limbilor,, -activitate pe sector - 46 Lectorate cu părinţii elevilor din şcolile generale din sector 47 Târgul Gaudeamus Parteneriat,,Performer la şcoală şi în viaţă,, Ghiţă Cristina Duca Mihaela Bolocan Mona Prof.diriginţi Suciu Cristina Mihai Ersilia Matei Valentina Bolocan Mona Duca Mihaela Bolocan Mona Duca Mihaela Tiripa Victorina Iuga Cristina Iuga Iulian Ghiţă Cristina Podaru Lucica Bolocan Mona Diriginţii claselor aviia şi a VIIIa, Duca Mihaela, Ghiţă Cristina, Ene Mihaela, Podaru Lucica, Hadâmbu Cristina Burcău Doina Învăţătoarele Barbu Elena Manda Eugenia Centrul de voluntariat sector 5, Word Vision România Şcoala Gimnazială Nr.1 Chirnogi Primăria Chirnogi

39 ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR ÎNVĂŢĂTORI - CLASELE I IV ȘI CLASELE PREGĂTITOARE Activităţi metodico-ştiinţifice: Proiect tematic interdisciplinar Grădina de legume Cls. preg. A înv. Dragomir Cristina Referat Instrumente de evaluare a performanțelor şcolare înv. Dragomir Cristina Dezbatere Ora de lectură la clasa I Proiecte de lectură prezentate de înv. Păduraru Anca și Dragomir Aura Organizarea, coordonarea şi participarea la Cercul Pedagogic al claselor a III-a de la Liceul Teoretic Ștefan Odobleja, cu tema Ȋmbunătățirea competențelor de lectura la elevii din ciclul primar Participarea la Cercul Pedagogic al claselor I desfașurat la Liceul Teoretic Ion Barbu cu tema Rolul evaluarii ȋn orientarea și optimizarea ȋnvățării la clasele primare - Dragomir Aura și Păduraru Anca Masă rotundă unde au participat toate cadrele didactice de la clasele I-IV: Modalităţi de evaluare la noi şi în alte ţări - înv. Mogoş Mariana (dezbatere) noiembrie 2012 Dezbatere cu tema Evaluarea națională la clasa a IV-a. Programe educative cu elevii Proiect educațional Scoala arborilor Parteneriat educational Mȃini dibace, olărit pot face toate clasele Activitate de caritate pentru copiii de la Casa de copii Valea Plopului clasele I, a IIa, aiiia Proiect educațional Copacul de hȃrtie toate clasele Proiect educațional Porți deschise către viitor clasa I A Proiect educațional Și eu trăiesc sănătos - clasele I, aiiia Acţiuni de caritate cu Centrul de Plasament Cireşarii II Juncu Cerasella şi Antonescu Claudia Proiectul educational Terra Park clasele a IIIa Proiectul educational Tradiţii populare româneşti - clasele aiiia Concursuri scolare EUROJUNIOR CULTURᾸ GENERALᾸ COMPER - LB. ROMÂNᾸ si MATEMATICA SMART - LB. ROMÂNᾸ, MATEMATICA. CULTURA GENERALA OLIMPICII CUNOAŞTERII - LB. ROMÂNᾸ si MATEMATICA PITICOT - LB. ROMÂNᾸ si MATEMATICA PROEDUCAŢIA - LB. ROMÂNᾸ si MATEMATICA CANGURUL ȊN LUMEA POVEȘTILOR CANGURAȘUL MATEMATICIAN CANGURUL EXPLORATOR PERFORMER IN EDUCATIE EUCLID,,ARHIMEDE MATEMATICA clasa a III a A,,PERFORMER LA SCOALA SI IN VIATA clasele a III A, III B,III C CONCURSUL NATIONAL FII INTELIGENT LA MATEMATICA CONCURSUL NATIONAL COMUNICARE ORTOGRAFIE CONCURSUL NATIONAL MeKi MEDIA EcoOLIMPIADA ELEVILOR PROEDUCAȚIA 39

40 şcolar "Cangurul " interdisciplinar Performer la şcoală şi în viaţă şcolar Olimpicii Cunoaşterii şcolar "Smart" Concurs de "EUCLID" a)cangurul explorator b)cangurul matematician a)limba engleză b)cultură generală c) d)limba română - etapa naţională - etapa naţională -etapa naţională -etapa naţională - etapa pe municipiu -etapa pe municipiu etapa pe municipiu - etapa naţională etapa pe municipiu etapa pe municipiu - etapa pe municipiu - 69 premii I -14 premii II -3 premii III - 71 premii I - 40 premii II - 28 premii III -55 premii I - 15 premii II - 10 premii III -12 menţiuni - 18 premii I - 4 premii II - 1 premiu III - 23 premii I - 22 premii II - 13 premii III - 15 menţiuni - 7 premii I - 10 premii II -8 premii III -18 menţiuni - 34 premii I - 51 premii II -50 premii III -62 menţiuni - 29 premii I - 12premii II -8 premii III -4 menţiuni - 59 premii I - 40 premii II -35 premii III -87 menţiuni - 83 premii I - 50 premii II -31 premii III -89 menţiuni 3 premii I - 4 premii II 40

41 - etapa naţională 4 premii I 1 premiu II a)limba română 4 premii I - etapa pe "Evaluare în 3 premii II 6. municipiu educaţie" 4 premii III - etapa naţională 1 premiu I b) - etapa pe 1 premiu I municipiu 4 premii II 1 premiu I 7. "Eurojunior" - etapa pe municipiu 1 premiu I 62 menţiuni 8. "Enghish my love" - etapa pe municipiu 3 menţiuni a)limba română - etapa pe municipiu 1 premiu I 36 menţiuni 9. "Proeducaţia" b) - etapa pe 2 premii III municipiu 26 menţiuni c) ştiinţe - etapa pe municipiu 2 menţiuni 10. "Media Kinder" - etapa naţională 4 premii I Activităţi cultural-educative Turul oraşului Bucureşti - octombrie 2012-= -Clasa I A - Poiana Braşov 8-9 decembrie Clasa I A - Excursie tematică la Slanic-Prahova octombrie 2012 clasele aiia - Atelierul de pizza de la Pietroșani, jud. Argeș aprilie Clasa I, a IIIa - Mamaia 2 zile sărbătorirea sfȃrșitului clasei I, iunie, Clasa I A - Atelierul de ciocolata Pietroșani, Muzeul de Istorie Pitești, jud. Argeș-mai 2013-Clasele I B, I C și I D -,,Atelierul de ciocolata de la Constanta iunie Tabara scolara in Banat clasa a III-a A Atelierul de globulețe Curtea de Argeş -- decembrie 2012-Clasele pregătitoare A şi B - Ferma de animale Pantelimon-Clasele pregătitoare A şi B - Plimbare în Parcul Sebastian- Clasele pregătitoare şi clasele I B; I C; I D -Concurs de desene Carrefour Orhideea - Clasele pregătitoare şi clasele I B; I C; I D - Activitate în colaborare cu poliţia Atenţie la neatenţie! toate clasele - Vizionare teatru de păpusi Motanul încălţat clasele pregătitoare decembrie Vizionare teatru de păpusi Ursul păcălit de vulpe clasele I B, I C, I D aprilie Vizionare spectacol de circ 22 mai 2013, toate clasele -Circ&Variete Circul Globus - Tradiţii si obiceiuri de Crăciun serbări, şezători Clasele pregătitoare şi clasele I B; I C; I D - Serbarea Abecedarului clasele I B, I C, I D. - Serbarea Boboceilor clasele pregătitoare Alte activităţi -Meditaţii Clasa I A- bilunar (miercuri 11, 45-12, 30) şi clasele I B; I C; I D când situaţia a impus-o, după ore, la Cabinetul Invăţătorului 41

42 -Participarea ca supraveghetori la concursurile desfășurate ȋn școală- Lăzăroiu Carmen, Ghizdăveț Florina, Dragomir Aura, Păduraru Anca -Participarea ca supraveghetori la examenele naționale Dragomir Georgeta,Gȃrbovu Nicoleta, Lăzăroiu Carmen, Dragomir Aura, Păduraru Anca -Participarea ca supraveghetor la bacalaureat Dragomir Georgeta, Dragomir Aura,,Lăzăroiu Carmen, Gȃrbovu Nicoleta. -Membru in Comisia de titularizare de la Colegiul Economic Viilor - Gȃrbovu Nicoleta CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ prof. Delion Daniela: Program de pregătire a elevilor pentru bacalaureat şi olimpiadă, Săptămânal, XIIB, XIIF, XF, Cabinet LLR Participare la activitatea de lansare a Proiectului Comenius "Mind Your Manners", 19 nov. 2012, Echipa de 18 elevi jurnalişti, clasele XF şi XIIF, Şcoală Participare la Proiectul Educaţional,,Copacul de hârtie - Concurs Naţional Cel mai bun ziar de educaţie ecologică SOS5 Ecoul Tânăr, 11 nov. 2012, Coordonarea colectivului redacţional, XIIF Opţional Jurnalism II, Şcoală, Şcoala 190, Bucureşti Organizarea, aplicarea şi evaluarea testului iniţial; statistici, sept. 2012, Clasele V, VIII, IX, XII, Şcoală,,Ziua Internaţională a Limbilor, 26 sept., Aria curriculară Limbă şi Comunicare, Şcoală Elaborat Procedura pentru aplicarea tezei cu subiect unic, Sem. I, Gimnaziu şi liceu, Şcoală Organizarea, aplicarea şi evaluarea tezei cu subiect unic; statistici, Sem.I, II, Clasele V-XII Şcoală Organizare, aplicare şi evaluare - Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română,,g. Călinescu Faza pe Şcoală; statistici, 8 dec.2012, Clasele V-XII, Şcoală Organizare, aplicare şi evaluare - Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română,,g. Călinescu Faza pe 5 Liceu; statistici, Ian. 2013, Clasele IX-XII, Şcoală Proiectului Comenius "Mind Your Manners" organizat şi desfăşurat ctivitatea "Mails and E- mails", Febr.2013, VIIIB, XD, Comenius Room Activităţi în Programul,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!, Apr. 2013, Clasa a X-a F, Şcoală şi în afara ei Evaluator bacalaureat Proba A, Iunie 2013, Clasele XIIA, B, E,F, Şcoală Aplicat la clase tema de cercetare propusă de Comisia de perfecţionare: Portofoliul Modalitate de evaluare/autoevaluare - cadru didactic şi elev., An şcolar, XB, XF, XIB, XIIB, XIIF, Şcoală Evaluator la cele două simulări pentru examenul de bacalaureat, elaborat statistici, Sem.I, II, Clasele a XII-a, Şcoală Coordonat redacţia revistei şcolii - CONSONANŢE; tehnoredactat Nr , Sem.I, II, XIIF, XF, Şcoală Coordonat Cercul de creaţie jurnalistică Eminesciana; participare la concursuri, Sem. II, XF, XIIF, Şcoală Participare la şedinţele cu părinţii elevilor de clasa a XII-a, Sem. I, II, XIIB, XIIF, Şcoală prof. Chiţa Teonica Participare la Centrul Cultural al M.AP.I, Cenaclul literar, scriitorii: Titus Dumitrescu, Ştefan Mitroi(5 elevi au citit creaţiile proprii), Nov.2012, VIIB: Scarlat Cristian, Moraru Ştefania, Oneţ Miruna, Călin Irina, (VIIIC), Grigorie Alexandru (VIIIC) 42

43 Participare la BOOKFEST, 15 dec. 2012, Piroşcă Ştefania, Străuneanu Ruxandra (VIIB), Gheorghe Alexia, Ifrim Alexandra, Uţă Ştefan(VIIC), Biblioteca Academiei Evaluator Testarea iniţială şi teză cu subiect unic., Oct.-Nov., Clasele: a V-a D; a VI-a C; a VII-a B; a VIII-a A,C, Şcoală Subiect şi Evaluator la Olimpiada de limba română-etapa pe şcoală (clasele: a V-a D; avi-a C; a VII-a B; a VIII-a A,C), 14 dec. 2012, clasele: a V-a D; a VI-a C; a VII-a B; a VIII-a A,C Subiect şi responsabil de Teză cu subiect unic, 28 nov., Clasele a VIII-a, Şcoală Participare la Campania de voluntariat,,o carte pentru un copil, o şansă pentru mai departe, organizator World Vision-Romania, Nov.-Dec., Şcoală Participare la Târgul de ofertă educaţională, Oct., Sala Polivalentă Participare la proiectul Junior Achievement, Oct., Şcoală Activităţi în colaborare cu biblioteca şcolii, Oct.-Dec., Biblioteca şcolii Participare la Bukfest, Iunie 2013, Piroşcă Ştefania, Străuneanu Ruxandra (VIIB), Gheorghe Alexia, Ifrim Alexandra, Uţă Ştefan(VIIC), Romexpo Evaluator la simulările pentru evaluarea naţională, Sem.I, II, Clasele a VIII-a, Şcoală Colaborare cu Parohia "Sf.Haralambie Belu ", contribuind la Programul social-filantropic al Parohiei, aprilie, Clasa avic, Parohia, "Sf..Haralambie Belu", Bucureşti Participare la activitate umanitară "Dăruind vei dobândi", mai, donaţie de alimente, Valea Plopului Participare la activităţile din 1-5 aprilie în cadrul Organizaţiei "Salvaţi copiii.", aprilie, Clasa VIIB, VIC, VD, VIIIC, Vizionare de film educativ la Muzeul ţăranului român, Vizită la hergheliile Clubului Steaua, Vizită la muzeul Militar, Vizită la Palatul Cotroceni, Vizită la Muzeul Literaturii Române, Concurs "Cea mai frumoasă creaţie literară în proză. (în şcoală). Colaborator şi organizator la interdisciplinar "Performer la şcoală şi în viaţă ", clasele a IlI-a, a IV-a, ediţia a Il-a,2013, mai, clasele a IlI-a, a IV-a, ediţia a II- a,2013, Piteşti, jud. Argeş Participare la Competenţe digitale, prof asistent, iunie, Clasele a XII-a, şcoală Meditaţii pentru Testarea Naţională, octombrie- iunie, 1, oră/săptămână, Clasele a VI-a A,C, şcoală prof. Cioran Mirela Asistent Olimpiada de Fizică, 15 dec., Şcoală Profesor evaluator Olimpiadă română, 15.02, Liceu, Şcoală Cerc pedagogic - Lecţie deschisă, 28.02, Clasa a IX-a, Gh.Lazăr Atelier pictură, 23.02, Clasa a IX-a A, Cercul Militar Atelier lectură, 9.03, Clasa a IX-a, Bastilia Vizită la bibliotecă, 1.04, Clasa a XI-a A, Bibioteca Metropolitană Atelier teatru, 2.04, Clasa a XI-a A, Teatrul Odeon Vizită muzeu, 3.04, Clasa a XI-a A, Muzeul Antipa Atelier pictură, 26.04, Clasa a IX-a A, Bibioteca Pedagogică Atelier pictură, 1.06, Clasa a IX-a A, Grădina Icoanei Pregatire Bacalaureat 2013, Sem.I, II, Clasa a XII-a C, Şcoală Evaluator la cele două simulări pentru bacalaureat. Sem.I, II, Clasele a XII-a, Şcoală Evaluator bacalaureat Proba A, Iunie 2013, Clasele XIIC,D, Şcoală prof. Ene Mihaela Implicarea în organizarea şi desfăşurarea Proiectului Parada elevilor bucureşteni, 29 sept. 2012, X D, Bucureşti 43

44 Aplicarea Proiectului Comenius, "Caught not Taught", Oct. 2012, Elevi din România (VII C, VII A, VIII B, VII B) şi din Turcia, Italia, Irlanda, Istanbul, Turcia Aplicare şi evaluare Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română,,george Călinescu, 8 dec. 2012, IX-XII, Şcoală Organizarea şi lansarea Proiectului Comenius "Mind Your Manners", Participarea în cadrul Kickoff meeting, 19 nov. 2012, Elevi şi profesori din România, (liceu şi gimnaziu), profesori din Spania, Polonia, Turcia, România, Şcoală Proiectul Comenius "Mind Your Manners" - desfăşurarea activităţilor lunare, conform aplicaţiilor, participarea la videoconferinţele tematice lunare., joia şi sâmbăta, VII A, VII B, VII C, VIII B, XD, Comenius Room Coordonarea Clubului de Mitologie şi Folclor Mythos, joia/sâmbăta, VII-XI, Comenius Room Aplicarea şi evaluarea tezei cu subiect unic, 27 nov., 2012, VII, X, XI, Şcoală Participarea la activitatea Going for a Trip în cadrul parteneriatului şcolar multilateral Mind Your Manners!, Martie 2013, VII-X, SINAIA Coordonarea elevelor Turcu Alexandra şi Neacşu Oana în vederea participării la Faza Naţională a ui Made for Europe, Aprilie 2013, VIII B, Comenius Room Coordonarea elevilor Boldur Bogdan şi Neagu Răzvan pentru participarea la Simpozionul cu tema Cum să fiu în armonie cu mine şi cu mediul?, 1Aprilie 2013, XD, Comenius Room Organizarea şi coordonarea vizitelor la Muzeul Naţional Cotroceni, Grădina Botanică, Institutul Naţional de Fizică Nucleară, în colaborare cu cadre didactice de la catedrele de Biologie (prof. Liliana Adomnicăi), Limba şi Literatura Română (prof. Daniela Delion), Fizică (prof. Nicolae Stanciu). Colaborarea cu prof. Mihaela Carâp, în vederea participării elevilor din clasa a X-a D la competiţiile sportive organizate la nivel de şcoală de Catedra de Educaţie Fizică, 2-5 aprilie Participarea în cadrul mobilităţii din Yuncos, Spania (organizarea, planificarea, monitorizarea modului de implementare a proiectelor, realizarea minutelor întâlnirilor, desfăşurarea activităţilor lunare, conform aplicaţiilor), Mai, 2013, Elevi din România (VIII B, X D) şi din Turcia, Polonia, Spania, Yuncos, Spania Participarea la campania umanitară organizată în sprijinul copiilor din Valea Plopilor coordonată de catedra de religie a Liceului Teoretic Ştefan Odobleja, Mai 2013, X D, Cabinetul Învăţătorului Participarea la reuniunea finală a proiectului de parteneriat şcolar multilateral Caught not Taught din România, Mai, 2013, VII-VIII, România Organizarea Tezelor cu Subiect Unic la nivel de şcoală- elaborare subiecte, organizare efectivă, evaluare, întocmire liză S.W.O.T, Noiembrie 2012-Mai 2013, V-XII, Şcoală Întâlnire cu agent şef Stanciu Aurel în cadrul orei de dirigenşie în vederea prevenirii şi combaterii violenţei juvenile şi a infracţiunilor cu violenţă, 2 noi. 2012, XD, Sala 22, Etajul III, Participarea la activitatea Let"s behave properly at church! în cadrul parteneriatului şcolar multilateral Mind Your Manners!, 1 iunie 2013, VII-X, Biserica ortodoxă Sfântul Haralambie- Bucureşti Coordonarea elevilor participanţi în Tabăra Elevilor Activi şi Merituoşi - Team 2013, 7-14 iulie 2013, IX-XI, Paralia Katerini, Grecia Desfăşurarea şedinţelor cu părinţii elevilor implicaţi în parteneriatele şcolare multilaterale Comenius-Caught not Taught şi Mind Your Manners! în vederea organizării reuniunii finale de proiect din România şi a mobilităţii din Spania-mai 2013, Mai 2013, VII-X, Comenius Room prof. Hadâmbu Cristina Pregătire pentru examenul de bacalaureat, Săptămânal, XIIE, XIIA, Laboratorul de biologie Aplicarea şi evaluarea testului iniţial, sept., XIIA, XIIE, Şcoală 44

45 Aplicarea şi evaluarea tezei cu subiect unic, 27,28 nov. 2012, Clasele VI, X, XI, XII, Şcoală Aplicare şi evaluare Olimpiada de Limbă, comunicare şi literatură română,,g. Călinescu Faza pe Şcoală, 8 dec., Clasele V-XII, Şcoală Evaluator la cele două simulări pentru bacalaureat., Sem.I, II, Clasele a XII-a, Şcoală Propunător de subiecte pentru Olimpiada de Limba şi literatura romană, etapa pe sector, Dec.2012, IX-XII, ISMB Evaluator contestaţii, Olimpiada de Limba şi literatura romană, etapa pe sector, Ian.2013, liceu, Şcoală Evaluator - Olimpiada de Limba şi literatura romană, etapa pe municipiu, , liceu, CN,,I.L. Caragiale Profesor asistent - Olimpiada de Limbi Clasice, etapa pe sector, , liceu, LT,,C-tin Brâncoveanu" Evaluator în cadrul examenului naţional de bacalaureat Proba A, , 2013, XIIA, XIIB, XIIE, XIIF, Şcoală Profesor asistent bacalaureat, Proba D, 17 şi , Clasele a XII-a, Şcoală prof. Butnărescu Monica Pregătirea elevilor pentru Olimpiadă, Sem. I, II, VB, VC, Şcoală Propunere de subiecte pentru testul iniţial, Sem.I, Clasele a V-a, Şcoală Propunere de subiecte pentru teză, Sem.I, II, Clasele a V-a, Şcoală Evaluator la simulările pentru evaluarea naţională, Sem.I, II, Clasele a VIII-a, Şcoală prof. Vlădescu Cristiana Parada liceelor, , IXE, Piaţa Parlamentului Profesor evaluator Olimpiada Limba şi literatura română, , Şcoală Vizită muzeu, , IXE, Muzeul Grigore Antipa Vizită bibliotecă, , IXE, Biblioteca Metropolitană Vizită muzeu, , IXE, Muzeul Naţional Cotroceni Vizită Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară, , IXE, IFIN - HH Vizită Grădina Botanică, , IXE, Grădina Botanică Pregătire Bacalaureat 2013, Sem.I, II, XIID, Şcoală Promovarea imaginii liceului, , Clasele a VIII-a, Şcoala 128 Bucureşti Evaluator la cele două simulări pentru bacalaureat., Sem.I, II, Clasele a XII-a, Şcoală Evaluator bacalaureat Proba A, Iunie 2013, Clasele XIIC,D, Şcoală prof. Petcu Valentina Pregătire olimpiadă/concursuri, Sem. I, I,, Clasa a X-a: Pandelea Isabela, Gheorghe Mirela, Clasa XIa: Ghergu Adriana, Clasa a VIII-a: Munteanu Bianca, Nedelcu Cosmina, Neacşu Oana, Cabinet Olimpiada de limbi clasice, etapa pe şcoală organizator şi evaluator, , Pandelea Isabela, Gheorghe Mirela, Ghergu Adriana, Munteanu Bianca, Nedelcu Cosmina, Neacşu Oana, Cabinetul LC Olimpiada de limbi clasice, etapa pe sector evaluator, , Ghergu Adriana, Munteanu Bianca, Nedelcu Cosmina, Neacşu Oana, LT,,C-tin Brâncoveanu Olimpiada de limba română, etapa pe sector profesor asistent, , -, Şcoala nr. 280 Olimpiada de limbi clasice, etapa pe municipiu evaluator şi propunător de subiecte, , Ghergu Adriana, Munteanu Bianca, Nedelcu Cosmina, Neacşu Oana, LT,,M. de Cervantes Olimpiada de limbi clasice, etapa pe municipiu, baraj evaluator, , -, LT,,M. de Cervantes 45

46 Premiul Nivel Clasa Raport privind starea învăţământului Olimpiada de limbi clasice, etapa naţională - însoţitor, , Ghergu Adriana, Botoşani Şcoala Altfel: Atelier dramatic ( Ad Iovis iudicium ), , Clasa a X-a F, Şcoală Certamen Ovidianum Ponticum, etapa pe municipiu - evaluator, , Ghergu Adriana, CN,,Octav Onicescu Certamen Ovidianum Ponticum, etapa naţională - însoţitor, , 2013, Constanţa Competenţe digitale profesor asistent, , Clasa a XII-a, Şcoală Competenţe lingvistice profesor asistent, , Clasa a XII-a, Şcoală prof. Stanciu Mihaela Pregătire examen Evaluare Naţională, În fiecare miercuri , VIIIB/ 29, Sala de clasă Pregătire olimpiadă, Consultaţii pentru faza pe şcoală, sector şi municipiu, V, VI, VII, VIII, Sala de clasă Cerc de teatru Stele în devenire, lunar, V (,,Punguţa cu doi bani ), VII (,,Imnul clasei ), Sala de clasă O carte, o librărie, semestrial, VI, Librăria 13 Septembrie Scoala Altfel : Catehizare Biserica Sfânta Treime ; vizită la Muzeul Cotroceni ; vizită la Muzeul Literaturii Române ; program de divertisment; vizionare film Grozavul şi puternicul Oz, , VI/27, Biserica Sfânta Treime, Muzeul Cotroceni, Muzeul Literaturii Române, Cinematograful Cotroceni Evaluator, simulare Evaluare Naţională, Ian.2013,, Mai 2013, Liceul Teoretic,,Ştefan Odobleja Evaluator olimpiada de limba şi literatura română, faza pe şcoală, Ian.2013, gimnaziu, Liceul Teoretic,,Ştefan Odobleja Evaluator olimpiada de limba şi literatura română, faza pe sector, , gimnaziu, Şcoala Gimnazială nr.280 Evaluator olimpiada de limba şi literatura română, faza pe municipiu, , gimnaziu, Şcoala Gimnazială nr.79 Evaluator Evaluare Naţională, , VIII, Şcoala Gimnazială Principesa Margareta Evaluator - Bacalaureat, , XII, Liceul Teoretic,,Ady Endre Situaţia elevilor care au obţinut premii la Concursuri şcolare: Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Denumirea ui (ediţie, data, organizator) Cadrul didactic Îndrumător 1 Anghel Vlad I M XIIF,,Elevii dau news Delion Daniela 2 Cănănică Andreea II M XF,,Elevii dau news Delion Daniela 3 Perţoiu Andreea II M XF,,Elevii dau news Delion Daniela 4 Tuluc Cătălin III M XIIF,,Elevii dau news Delion Daniela 5 Ziarul SOS5 Ecoul Tânăr - Liceul Teoretic,,Ştefan Odobleja I N XIIF Proiectul Educaţional,,Copacul de hârtie - Concurs Naţional,,Cel mai bun ziar de educaţie ecologică Delion Daniela 6 Cănănică Andreea II N Junior ştirea Delion Daniela 7 Mocanu Andreea II N Junior sondaj Delion Daniela de opimie 46

47 8 Mocanu Andreea II N Junior eseu Delion Daniela 9 Mocanu Andreea II N Junior poezie Delion Daniela 10 Cîrciumaru Alexandru II N Junior interviu Delion Daniela 11 Cîrciumaru Alexandru II N Junior poezie Delion Daniela 12 Ivan Teodora II N Junior interviu Delion Daniela 13 Marinescu Mariana III N Junior editorial Delion Daniela 14 Stoicea Iulia III N Junior reportaj Delion Daniela 15 Pandelea Isabela III N Junior teatru Delion Daniela 16 Bulai Marina Andreea, Păun Georgiana Alexandra, Stan Ruxandra Ioana 17 Ionescu Andreea Sorina, Tuluc Cătălin, Mincu Cristina scurt I I XIIF,,EcoFest Junior Eco Media Delion Daniela I I XIIF,,EcoFest Junior Eco Delion Daniela Media 18 Bulai Marina Andreea II I XIIF,,EcoFest Junior Jurnalul Delion Daniela meu Eco 19 Tuluc Cătălin II I XIIF,,EcoFest Junior Eco Delion Daniela Media 20 Neagu Luciana Ionela II I XIIF,,EcoFest Junior Eco Ecuson Delion Daniela 21 Bulai Marina Andreea III I XIIF,,EcoFest Junior Afiş Eco Delion Daniela 22 Păun Georgiana III I XIIF,,EcoFest Junior Afiş Eco Delion Daniela 23 Mocanu Andreea III I XF,,EcoFest Junior Eco Delion Daniela Cristiana Media 24 Cîrciumaru Alexandru III I XIIF,,EcoFest Junior Eco Delion Daniela Junior Creativ 25 Bulai Marina Andreea III I XIIF,,EcoFest Junior Eco Delion Daniela Junior Creativ 26 Piroşcă Ştefania DM M VIIB Evaluare în educaţie-limba Chiţa Teonica română 27 Stăuneanu Ruxandra DM Et. VIIB Evaluare în educaţie-limba Chiţa Teonica I română 28 Stăuneanu Ruxandra II M VIIB Tinere Condeie Chiţa Teonica 29 Viziteu Raluca II M VIIIA Tinere Condeie Chiţa Teonica 30 Piroşcă Ştefania II M VIIB Tinere Condeie Chiţa Teonica 31 Călin Irina III M VIIIC Tinere Condeie Chiţa Teonica 32 Dumitraşcu Laura III M VIIIC Tinere Condeie Chiţa Teonica 33 Popescu Alexandra M M VIIIA Tinere Condeie Chiţa Teonica 34 Scarlat Cristian M M VIIB Tinere Condeie Chiţa Teonica 35 Dumitraşcu Laura M M VIIIC Tinere Condeie Chiţa Teonica 36 Ghergu Adriana M M XIF Certamen Ovidianum Ponticum Petcu Valentina 37 Ghergu Adriana Loc 7 N XIF Certamen Ciceronianum Arpinum Petcu Valentina 38 Iacob Felicia 100p M VA Evaluare în educaţie-limba Stanciu 47

48 39 Andrei Diana 88p M VA română Mihaela 40 Elevii implicaţi în parteneriatul şcolar multilateral Comenius- Caught not Taught I M VII- VIII Made for Europe - Secţiunea SITE Ene Mihaela CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ Activităţi extracurriculare: Vizită la Târgul de carte Gaudeamus 2012 prof. M. Bolocan Vizitǎ la Institutul Francez Bucureşti în vederea perfecţionǎrii lor prin susţinerea examenelor DELF respectiv DALF (membrii catedrei) Organizarea Zilei Europene a Limbilor ( 26.septembrie 2011), prof. M. Bolocan, în colaborare cu catedra de lb. englezǎ, d-na prof. M. Duca, prof. L. Asproiu, prof. V. Costache; Participare la Parada Liceelor cu elevii clasei a IX-a C (prof. M. Bolocan) Participare la Conferinţa de lansare a proiectului multilateral Comenius «Mind your manners» (prof. V. Costache); Participare cu elevii clasei a IX-a C la acţiunea caritabilă de Crăciun pentru bătrânii din sectorul (prof. M. Bolocan) Premiul I etapa naţională pentru revista concepută în proiectul «Şcoala Arborilor» (prof. M. Bolocan) Participare le lectoratul cu părinţii elevilor de clasa aviii-a din Scoala nr. 135 şi 280, în vederea promovării imaginii şcolii (prof. M. Bolocan) Expoziţie cu ocazia celebrării a 180 de ani de la naşterea inginerului Gustave Eiffel ( prof. L. Asproiu, prof. V. Matei) Participarea la proiectul cu tema «Dăruind vei dobândi» - voluntariat (prof. M. Bolocan, prof. V. Matei, V. Costache) Organizare şi participare la «Târgul de ofertă educaţională desfăşurat in perioada mai 2013 (prof. M. Bolocan) CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ -Apariţia unui nou număr al revistei NEW HORIZONS, coordonată de prof. Georgeta Cîrciumaru. -Implicarea în diferite activităţi desfăşurate cu ocazia Zilei Limbilor Europene, Zilei Europei, Săptămâna Altfel -Vizite la British Council şi Institutul Francez -Acţiuni caritabile de Crăciun şi de Paşte şi în colaborare cu catedra de religie, dna prof. Maria Moldoveanu. Desfăşurarea în continuare cu succes a celor două proiecte Comenius, Caught Not Taught şi Mind Your Manners, doamna profesor Vlad Faustina Participarea la proiectul Şcoala arborilor care s-a finalizat cu obţinerea unui premiu pt. ziarul eco, prof. Mihaela Duca Toţi membrii catedrei au participat la acţiuni specifice în cadrul programului intitulat Să ştii mai multe, să fii mai bun. 48

49 CATEDRA DE BIOLOGIE/GEOGRAFIE Participarea la activitati metodice organizate la nivel de scoala, sector, municipiu. Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor, a testelor de evaluare predictiva si sumativa. Intocmirea planurilor manageriale si de activitati pentru fiecare catedra in parte, dar si pentru comisia metodica de biologie-geografie. Parcurgerea programului de pregatire pentru doctorat; prof. Maria Burdusel. Pregatirea elevilor pentru bacalaureat: prof. Maria Burdusel, prof. Liliana Adomnicai, prof. Dorina Carlan. Activitati la nivel de comisie sub forma dezbaterilor pe tema programelor scolare, a proiectarii didactice, a obligativitatii utilizarii lecturii in demersul didactic - toate cadrele didactice membre ale comisiei metodice. Excursii tematice si aplicaţii practice: Arefu- Vidraru, Baile Herculane -prof. C. Ghiţă şi D. Carlan, M. Apuseni- prof. C. Dumitrascu. Vizite: - Muzeul de Geologie, Penitenciarul Rahova si Clubul de Echitatie al armatei Steaua prof. C. Ghita si D. Carlan. Voluntariat: Antidrog- premiul III pe municipiu si locul 9/38 la nivel national- prof. M. Burdusel. World Vision Romania colectă de carte pentru copiii defavorizati- prof. C. Ghita si T. Chita. Realizarea, aplicarea si evaluarea testelor predictive; biologie- clasele IX-XII prof. M. Burdusel si L. Adomnicai; -clasele V-VIII prof. M. Dragulinescu; geografie- clasele a Va, aixa, a X a, a XIa, a XIIa - prof. C. Ghita, D. Carlan si C. Dumitrascu. Evaluator olimpiada - faza pe municipiu- prof. D. Carlan, faza pe municipiu prof. Burdusel Maria, faza pe sector prof. Membru in comitetul de organizare, faza nationala, Burdusel Maria Membru in Comisia pentru Evaluare Nationala - prof. C. Ghiţă Membru in comitetul de organizare a Olimpiadei Stiintele Pamantului, Burduşel Maria Corectare bacalaureat - Adomnicai Liliana. COMISIA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE - Cu ocazia Zilei Comemorării Holocaustului, 9 octombrie 2012, s-a organizat o vizită cu elevii la Muzeul Comunităţii Evreieşti (clasele a X-a şi a XII-a); - În şcoală s-a organizat, pe această temă o dezbatere, prezentarea unui film documentar, pliante, etc; - În luna octombrie 2012 s-a organizat o vizită la Arhivele Naţionale Istorice Centrale, cu ocazia săptămânii,,porţilor deschise ; au participat profesorii de istorie şi elevii claselor a X-a F, a XII-aF; - Octombrie 2012 Vizitarea Muzeului Militar Central marcarea Zilei Armatei Române; - Decembrie 2012 Susţinerea unei sesiuni de referate cu tema,,1 Decembrie Ziua Naţională a României ; - Organizarea unei excursii tematice,,mânăstirile şi bisericile din România izvor nesecat de istorie şi civilizaţie, pe traseul Bucureşti Rm.Vâlcea Hurezi, noiembrie

50 CATEDRA DE FIZICĂ - Vizită la Facultatea de Fizică şi participarea la activitatea Cu mic, cu mare, dincolo de Soare prof. Marilena Viziru -Vizită la facultăţi din cadrul UPB CATEDRA DE MATEMATICĂ prof. Iuga Iulian -Sef catedra de matematica -Elaborarea documentelor la catedra de matematica -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Participarea la activitati metodice organizate la nivel de sector si municipiu -Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor, a testelor initiale -Planificări, teze cu subiect unic la clasele IX-XII si teste sumative -Pregatirea elevilor pentru olimpiada -Pregatirea elevilor pentru bacalaureat -Pregatirea elevilor pentru tezele cu subiect unic -Orientarea si pregatirea elevilor pentru urmarea Facultatii de Matematica si Informatica -Orientarea scolara si profesionala a elevilor in calitate de diriginte clasa a X-aC -Elaborare orar clasele IX-XII -Profesor evaluator bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013, sesiunea august-septembrie 2013 prof. Ţiripa Victorina -Elaborarea documentelor la catedra de matematica -Participarea la activitati metodice organizate la nivel de sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor, a testelor initiale -Planificări, teze cu subiect unic la clasele IX-XII si teste sumative -Pregatirea elevilor pentru olimpiada -Pregatirea suplimentara aelevilor pentru bacalaureat -Pregatirea elevilor pentru tezele cu subiect unic -Orientarea si pregatirea elevilor pentru urmarea Facultatii de Matematica si Informatica -Orientarea scolara si profesionala a elevilor in calitate de diriginta clasa a IX-a B -Profesor evaluator bacalaureat, sesiunea iunie-iulie Bacalaureat, dupa sesiunea iunie-iulie 2013-promovabilitate 100%-clasaXIIA prof. Simion Cristina -Elaborarea documentelor la catedra de matematica -Participarea la activitati metodice organizate la nivel de sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor, a testelor initiale -Planificări, teze cu subiect unic la clasele IX-XII si teste sumative -Pregatirea elevilor pentru olimpiada -Pregatirea suplimentara a elevilor pentru bacalaureat -Pregatirea elevilor pentru tezele cu subiect unic 50

51 -Orientarea si pregatirea elevilor pentru urmarea Facultatii de Matematica si Informatica -Orientarea scolara si profesionala a elevilor in calitate de diriginta clasa a X-a B -Bacalaureat, dupa sesiunea iunie-iulie 2013-promovabilitate 100%-clasaXIIE prof. Iuga Ioana-Cristina -Elaborarea documentelor la catedra de matematica -Participarea la activitati metodice organizate la nivel de sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor, a testelor initiale -Planificări, teze cu subiect unic la clasele IX-XII si teste sumative -Pregatirea elevilor pentru olimpiada -Pregatirea suplimentara a elevilor pentru bacalaureat -Pregatirea elevilor pentru tezele cu subiect unic -Orientarea si pregatirea elevilor pentru urmarea Facultatii de Matematica si Informatica -Orientarea scolara si profesionala a elevilor in calitate de diriginte clasa a IX-a D -Profesor evaluator evaluare nationala clasa a VIII-a, bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013, sesiunea august-septembrie Bacalaureat, dupa sesiunea iunie-iulie 2013-promovabilitate 92%-clasaXIIC -Bacalaureat,dupa sesiunea august-septembrie-promovabilitate matematica 100%-clasaXIIC prof. Costache Simona-Violeta -Elaborarea documentelor la catedra de matematica -Participarea la activitati metodice organizate la nivel de sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor -Planificări, teze cu subiect unic la clasele IX-XII si teste sumative -Pregatirea elevilor pentru olimpiada -Pregatirea suplimentara a elevilor pentru bacalaureat -Pregatirea elevilor pentru tezele cu subiect unic -Orientarea si pregatirea elevilor pentru urmarea Facultatii de Matematica si Informatica -Bacalaureat, dupa sesiunea iunie-iulie 2013-promovabilitate 81%-clasaXIID si 89%-clasa XIIB -Bacalaureat, dupa sesiunea august-septembrie2013-promovabilitate 100%-clasa XIIB -Profesor supraveghetor-evaluator in comisia de admitere din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti-sesiunea iulie Recenzent la Zentralblatt fur Mathematik prof. Alexandrina Doina -Elaborarea documentelor scolare -Participări la activităti metodice pe sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Planificări, teze cu subiect unic la clasele V-VIII si teste sumative -Pregătirea elevilor pentru olimpiade si pentru alte concursuri scolare la -Pregatire suplimentară pentru examenul de Evaluare Natională cu elevii de la clasa a VIII-a A -Evaluator la National de Evaluare în Educatie - etapa I 20 octombrie Evaluator la National de Matematică Arhimede- etapa I 24 noiembrie Activităti cu politia combaterea violentei si prevenirea ei ( clasa 7A-noiembrie 2012) 51

52 -Activităti cu clasa a VII-a A unde sunt dirigintă Matematica este o sansă pentru viitorul tău -referate si dezbateri realizate cu clasa a VII-a A,unde au fost invitati trei părinti din comitetul de părinti pe clasă în cadrul Proiectului O SANSĂ PENTRUL VIITORUL TĂU - Serbare de Craciun cu clasa 7A - Participare cu clasa a VII-a A la Proiectul PARADA ELEVILOR BUCUREȘTENI- 29 septembrie 2012, eveniment initiat si derulat de Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti -Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. -Am participat la activitățile derulate în cadrul Proiectelor: - Școala Arborilor, - Deschideți ușa cărților, - Fii tânăr, liber și responsabil! sub egida Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, sector 5 București; - Tradiții populare românești parteneriat între școli. -Prezentarea și susținerea proiectului CauGht not Taught- Prin fapte, nu din carte -Parteneriat Școlar Multilateral COMENIUS, în fața elevilor și a părinților. -Prezentarea și susținerea proiectului Fiți atenți la maniere! -Parteneriat Școlar Multilateral COMENIUS, finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în fața elevilor și a părinților. -Colaborare cu comunitatea locală, cu părinții, cu factorii de cultură, etc. (Poliția de Proximitate, Biserica Sf. Treime Sebastian). -Participare la spectacolul Cora serbează copilaria Colaborator la interdisciplinar Performer la școală și în viață -Colaborator la Școlar Național Smart sem. I și II, , Editia a XVII-a - Participare la concursuri scolare si olipmpiada de matematica cu următoarele rezultate: Nr. Crt. 1 2 Nume si prenume elev LAZĂR IOANA DIACONESCU VLAD Concursl scolar/olimpiada de matematica Olimpiada Matematică sector Olimpiada Matematică sector Clasa Premiul Profesor coordonator V A III Prof. VII A III Prof. 3 IACOB FELICIA Arhimede -sector V A Mențiune Prof. 4 ZANFIR CLAUDIU Arhimede-sector VI B Mențiune Prof. 5 BĂDILAȘ RADU Arhimede-sector VI B Mențiune Prof. 6 CUȚITEI RUXANDRA Arhimede-sector VI B Mențiune Prof. 7 COLCIGEANU OANA Arhimede-sector VII A Mențiune Prof. 8 NAN DIANA Arhimede-sector VII A Mențiune Prof. 9 POPESCU TEODORA Arhimede-sector VII A Mențiune Prof. 10 LEONESCU ANAMARIA Arhimede-sector VIII A III Prof. 52

53 11 POPESCU ALEXANDRA Arhimede-sector VIII A Mențiune Prof. 12 FLORESCU LUCA Arhimede-sector VIII A Mențiune Prof. 13 PERJU TEODORA Arhimedemunicipiu V A III Prof. 14 COLCIGEANU Arhimedemunicipiu OANA VII A mențiune Prof. 15 DIACONESCU Arhimedemunicipiu VLAD VII A mențiune Prof. 16 BADEA GABRIEL Arhimedemunicipiu VIII A mențiune Prof. 17 IACOB FELICIA Arhimede- naţional V A III Prof. 18 LAZAR IOANA Arhimede- naţional V A mențiune Prof. 19 COLCIGEANU ANA Arhimede- naţional VII A mențiune Prof. 20 FLORESCU LUCA Euclid-et.I VIII A I Prof. 21 IACOB FELICIA Euclid-et.I V A I Prof. 22 LEONESCU ANAMARIA Euclid-et.I VIII A I Prof. 23 LAZĂR IOANA Euclid-et.I V A mențiune Prof. 24 RACOVIȚEANU MARIA Euclid-et.I V A mențiune Prof. 25 ALEXE MATEI Euclid-et.I V A mențiune Prof. 26 NEAGU CHRIS Euclid-et.I V A mențiune Prof. 27 TRUȘCĂ IULIAN Euclid-et.I VI B mențiune Prof. 28 CUȚITEI RUXANDRA Euclid-et.I VI B mențiune Prof. 29 CONSTANTIN AURA Euclid-et.I VI B mențiune Prof. 30 POPESCU MARIA Euclid-et.I VI B mențiune Prof. 31 COLCIGEANU OANA Euclid-et.I VII A mențiune Prof. 32 DIACONESCU VLAD Euclid-et.I VII A mențiune Prof. 33 BARBU MATEI Euclid-et.I VII B mențiune Prof. 34 BADEA GABRIEL Euclid-et.I VIII A mențiune Prof. 35 IACOB FELICIA Euclid-et.II V A III Prof. 36 LAZĂR IOANA Euclid-et.II V A III Prof. 37 ALEXANDRU ILONA Euclid-et.II V A mențiune Prof. 38 VELEA ANA MARIA Euclid-et.II V A mențiune Prof. 39 TRUȘCĂ IULIAN Euclid-et.II VI B mențiune Prof. 40 BĂDILAȘ RADU Euclid-et.II VI B mențiune Prof. 53

54 41 IORDĂCHESCU VLAD Euclid-et.II VIB mențiune Prof. 42 POPESCU MARIA Euclid-et.II VI B mențiune Prof. 43 COLCIGEANU OANA Euclid-et.II VII A mențiune Prof. 44 BAN FLAVIUS Euclid-et.II VI B mențiune Prof. 45 IACOB FELICIA Euclid-et.III V A mențiune Prof. 46 LAZĂR IOANA Euclid-et.III V A III Prof. 47 ALEXANDRU ILONA Euclid-et.III V A mențiune Prof. 48 VELEA ANA MARIA Euclid-et.III V A mențiune Prof. 49 LEONESCU Evaluare in ANAMARIA educatie-sector VIIIA III Prof. 50 Evaluare in educatie IACOB FELICIA -municipiu VA I Prof. 51 Evaluare in educatie IACOB FELICIA -naţional VA III Prof. prof. Dumitru Camelia Gabi -Elaborarea documentelor scolare -Participări la activităti metodice pe sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Planificări, teze cu subiect unic la clasele V-VIII si teste sumative -Pregătirea elevilor pentru olimpiade si pentru alte concursuri scolare la -Pregatire suplimentară pentru examenul de Evaluare Natională cu elevii claselor aviii-ab şi C -Evaluator la National de Evaluare în Educatie - etapa I 20 octombrie Organizator si evaluator la National de Matematică Arhimede- etapa I 24 noiembrie Organizator si evaluator la National de Matematică Arhimede- etapa II 23februarie2013 -Organizator si evaluator la National de Matematică Arhimede- etapa III 27aprilie2013 -Evaluator Olimpiada de faza pe sector 09 februarie Activităti cu politia Combaterea violentei si prevenirea ei ( clasa ava B-12 octombrie 2012, 23 noiembrie 2012) -Participare cu clasa la Proiectul PARADA ELEVILOR BUCUREȘTENI- 29 septembrie 2012, eveniment initiat si derulat de Centrul de Proiecte si Programe Educationale si Sportive pentru Copii si Tineret din cadrul Primăriei Municipiului Bucuresti, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti -Participare la concursuri scolare/olimpiada de matematica cu următoarele rezultate: Nr. Nume si prenume Profesor Crt. elev scolar/olimpiada de Clasa Premiul coordonator matematica 1. IONESCU MARIA Arhimede national VB M Dumitru Camelia 2. MARICI MIHNEA Arhimede national VIA III Dumitru Camelia 3. STÃNCIULESCU Arhimede national VIA III Dumitru Camelia 4. MARIUS ALEXANDRU Arhimede national VIIIC M Dumitru Camelia 5. ANDREI ALEXANDRU ANDREI Arhimede municipiu VIIIC M Dumitru Camelia 54

55 6. IONESCU MARIA Arhimede VB M Dumitru Camelia 7. MARICI MIHNEA Arhimede VIA M Dumitru Camelia 8. STÃNCIULESCU Arhimede VIA M Dumitru Camelia 9. MARIUS STÃNCIULESCU Arhimede VIIC M Dumitru Camelia 10. ANDREI FLORESCU IULIA Arhimede VIIC M Dumitru Camelia 11. LUŢÃ ANDREEA Arhimede VIIC M Dumitru Camelia 12. ALEXANDRU Arhimede VIIIC M Dumitru Camelia 13. ANDREI CÂNDEA Euclid -et III VIIIB II Dumitru Camelia 14. ALEXANDRU IONESCU MARIA Euclid -et II VB M Dumitru Camelia 15. BAŞTEA MARA Euclid -et II V B M Dumitru Camelia 16. MAGDICI Euclid -et I V B M Dumitru Camelia 17. ANTONIA MARICI MIHNEA Euclid -et I VIA II Dumitru Camelia 18. STANCIULESCU Euclid -et I VIA II Dumitru Camelia 19. MARIUS POPESCU ANA Euclid -et I VIA III Dumitru Camelia 20. MARIA VASILE VICTOR Euclid -et I VIIIB II Dumitru Camelia 21. CANDEA Euclid -et I VIIIB III Dumitru Camelia 22. ALEXANDRU ANDREI Euclid -et I VIIIC III Dumitru Camelia prof. Toma Ştefania -Elaborarea documentelor la catedra de matematica -Participarea la activitati metodice organizate la nivel de sector si municipiu -Participarea la sedintele din cadrul catedrei de matematica -Studierea programelor scolare, intocmirea planificarilor, a testelor initiale -Folosirea metodelor active-participative centrate pe elev in activitatea didactica -Planificări, teze cu subiect unic la clasele V-XI si teste summative -Organizarea si desfasurarea simularilor examenelor nationale -Pregatirea elevilor pentru olimpiadasi alte concursuri -Evaluator la National de Matematică Arhimede- etapa I 24 noiembrie Evaluator la National de Matematică Arhimede- etapa III 27aprilie2013 -Pregatirea elevilor pentru tezele cu subiect unic -Orientarea scolara si profesionala a elevilor in calitate de diriginte clasa a XI-a C -Participarea la Targul de Oferta Educationala -Participare la concursuri scolare/olimpiada de matematica cu următoarele rezultate: Nr.C rt. Nume si prenume elev scolar/ Olimpiada de matematica Clasa Premiul Profesor coordonator 1 ARSENE DRAGOS Arhimede national V C III Stefania Toma 2 ARSENE DRAGOS Arhimede municipiu V C III Stefania Toma 3 PORUMB GEORGE Euclid -et. II V D M Stefania Toma 4 PORUMB GEORGE Euclid et. I V D M Stefania Toma 5 AGACHE STEFAN Euclid -et. I V C M Stefania Toma 55

56 CATEDRA DE INFORMATICĂ/ TEHNOLOGII Întreţinerea, modernizarea şi actualizarea site-ului liceului (coordonator - prof. Milieş). Educarea elevilor pentru învăţarea permanentă şi autodocumentare, precum şi îndrumarea acestora pe parcursul acestui demers, în vederea lărgirii orizontului informatic şi informaţional al acestora (toţi membrii catedrei). Realizarea de consultaţii şi desfăşurarea programului de pregătire pentru bacalaureat, (prof. Raluca Milieş, prof. Cristina Luchian, prof. Ivana Mihăilescu). Înscrierea claselor a XI-a F şi a XII-a A la cursuri Junior Achievement şi parcurgerea acestora (XI F: "Succesul profesional" şi "Tehnici de comunicare"; XII A : "Succesul profesional"). Selectarea, pregătirea şi îndrumarea elevilor pentru participarea la olimpiade şcolare (toţi membrii catedrei). Membrii comisiei care sunt diriginţi au organizat excursii tematice cu clasele, serbări, vizionare de film, etc. Astfel, clasa a XII-a A a organizat împreună cu diriginta clasei, prof. Milieş, excursie la Horezu, Seara de Haloween şi serbarea de Crăciun; prof. Duinea împreună cu clasa a XI-a F a organizat activităţi de vizionare de film la Mall AFI şi o excursie în luna octombrie. În săptămâna 1-5 aprilie, în cadrul programului,,să ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!,, obiectivele vizate de către diriginţi au fost: îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la domenii de activitate de succes din ţara noastră, îmbogăţirea cunoştinţelor referitoare la posibilităţile de continuare a studiilor după terminarea liceului, conştientizarea elevilor cu privire la aspecte economice şi sociale privind ţara noastră, stimularea participării elevilor la acțiuni variate, în contexte nonformale. Au fost vizitate instituţii precum: Muzeul Ţăranului Român, Platforma IFIN de la Măgurele, UPB, printre activităţi numărându-se: Acţiune CNA cu temele Combaterea violenţei şi Siguranţa pe internet, Vizionare de film documentar la Muzeul Ţăranului Român, Ziua porţilor deschise la UPB, Vizită la IFIN. Parteneri: IFIN, CNA. CATEDRA DE ARTE prof. Ignat Aurora Participarea la activitatile organizate la nivel de sector si municipiu Elaborarea testelor pentru testarea inițială liza rezultatelor obtinute la testele inițiale si propunerea măsurilor de recuperare Atelier de lucru Proiectarea Unităţii de invăţare Expozitie concurs de arta plastica si fotografie la liceul «Spiru Haret» Expozitie de pictura in scoala cu tema «Iata vine Mos Craciun» Executarea de felicitari de Crăciun pentru azilul de batrâni - 6 decembrie 2013 Participare la concursul,,sfintii-prietenii copiilor prof. Ene Silvia Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de sector. Studierea programelor şcolare, întocmirea planificărilor, a testelor de evaluare inițială şi sumativă Elaborarea testelor inițiale liza rezultatelor obținute la testele inițiale și propunerea măsurilor de recuperare Organizarea concertelor de colinde cu ocazia sarbatorilor de iarna cu tema Iata vine Mos Craciun Participarea la Festivalul de Colinde Astazi S-a nascut Hristos, sub egida ISMB diploma de merit pentru repertoriu,interpretare si tinuta scenica. 56

57 CATEDRA DE RELIGIE prof. Podaru Lucica, prof. Moldoveanu Maria, prof. Iliescu Alina Participarea la activităţi metodice organizate la nivel de sector. Studierea programelor şcolare, întocmirea planificărilor, a testelor de evaluare inițială şi sumativă. Elaborarea testelor inițiale Elaborarea documentelor din dosarul comisiei arte si religie Întocmirea Planului managerial şi Planului de activităţi ale Comisiei metodice de arte si religie Organizarea si insotirea elevilor la Parada liceelor din 29 septembrie 2012 Pelerinaj la moastele Sf. Dimitrie cel Nou, Catedrala Patriarhala, 27 octombrie 2012 Proiect de parteneriat educational Sfinţi creştini- modele de viata editia a II-a, 30 nov Festivalul de colinde Sf. Nicolae-prietenul copiilor - organizat de Patriarhia Romana, 6 Decembrie 2012 Proiect comun cu şcoala speciala Sf. Maria (hipo-acuzici) la biserica Sf. Treime-Ghencea -nov Cateheze realizate in parteneriat cu biserica Sf. Treime-Ghencea in fiecare vineri pe tot parcursul anului scolar. Pregatire pentru marile sarbatori religioase prin participarea la slujbele bisericii, spovedanie si impartasanie Rezultate deosebite la olimpiada de religie pe municipiu, elevii calificati atât pe municipiu cât și pe sector la olimpiada de religie fiind răsplătiti cu o excursie pelerinaj de 3 zile în Bucovina în luna mai 2013, însotiti de profesorii de religie. ACTIVITATEA DE PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII şi-a propus ca obiectiv strategic crearea unei imagini a spaţiului şcolar eficient şi prietenos unde toate resursele umane sunt folosite pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului în conformitate cu posibilităţile şi aşteptările acestuia în vederea integrării sociale şi profesionale în spaţiul european. Scopul tuturor acţiunilor a fost acela de a permite ca în viitor şcoala să fie cunoscută şi apreciată pentru că permite interacţiunea cu mediul social, cultural, economic şi că este un centru de resurse educaţionale de încredere şi de servicii de calitate oferite comunităţii. Activităţile caritabile pe care le-au întreprins elevii liceului nostru au fost completate în pragul sărbătorii Crăciunului când un număr de elevi reprezentând mai multe clase de liceu au împărţit cadouri specifice unor pensionari din comunitatea locală. Acţiunea a fost completată în semestrul al II lea, de Paşte, când elevii au manifestat acelaşi grad de interes şi au continuat tradiţia împărţind cadouri bătrânilor din sectorul 5. Desfăşurarea Târgului de Ofertă Educaţională a reprezentat încă un prilej oportun pentru a evidenţia punctele forte ale instituţiei noastre. La nivelul şcolii a fost alcătuită o comisie care s-a ocupat de amenajarea şi dotarea standului din cadrul Târgului. Prof. Iuga Cristina, prof. Iuga Iulian, prof. Costache Viorica, prof. Ţiripa Victorina, prof. Bolocan Mona, prof. Duca Mihaela, prof. Vlădescu Cristiana, prof. Cârlan Dorina, prof. Mihai Ersilia, prof. Ghiţă Cristina, prof. Simion Cristina, Chiţa Teonica, Ştefănescu Valentina au participat la întâlniri cu elevii şi părinţii de la şcoli din sector, scopul fiind popularizarea ofertei educaţionale a liceului nostru în comunitatea locală. Rezultatele acestor acţiuni se reflectă în numărul în creştere de absolvenţi ai claselor aviiia din sectorul 5 care au optat pentru liceul nostru, precum şi a creşterii mediei de admitere la ambele secţii (-informatică şi uman). 57

58 Din categoria activităţilor extracurriculare menţionăm continuarea editării revistei liceului Consonanţe, precum şi apariţia unor noi numere ale revistei NEW HORIZONS, coordonată de prof. Georgeta Cîrciumaru. A fost acordată o atenţie specială site-ului liceului, o metodă eficientă de a face cunoscută instituţia. Reactualizarea paginii web, precum şi postarea de informaţii şi informări cât mai des posibil a fost unul dintre obiectivele catedrei de informatică, sarcină de care s-a achitat cu succes prof. Raluca Milieş. CONSILIUL ELEVILOR a desfăşurat în anul şcolar activitate complexă şi variată, care a urmărit: - Alegerea unor elevi competenţi în cadrul consiliului (cls 5-a/cls 9-a); - Îmbunătăţirea relaţiilor dintre elevi; - Îndrumarea elevilor în an terminal spre alegerea unei facultăţi potrivite; -Încurajarea elevilor pentru obţinerea unor rezultate bune în cadrul olimpiadelor/ concursurilor; - Organizarea şi realizarea cât mai multor activităţi interactive; Membrii Consiliului Elevilor si-au efectuat cu conştiinciozitate îndatoririle şi au participat la toate activităţile şcolare la care au fost solicitaţi, dialogul dintre elevii şi profesorii acestui liceu fiind caracterizat de cuvintele: transparenţă şi eficienţă. Componenţa consiliului elevilor în anul şcolar a fost următoarea: Preşedinte: Nica George clasa 9A Vicepreşedinţi: Iliescu Adrian clasa 10E, Mocanu Andreea clasa 10F, Sindie Mihaela clasa 11C Secretar: Voicu Andreea clasa 11F Director Departament Concursuri Şcolare şi Extrascolare: Dumitru Adrian clasa 11A Director Departement Cultura, Educatie si Programe Şcolare: Ghiţică Alexandra clasa 11E Director Departament Sport si Programe de Tineret: Firicel Marius clasa 9 D Director Departament Avocatul Elevului: Cănănică Andreea clasa 10 F Director Departament Mobilitate-Informare-Formare-Consiliere: Săvulete Alexandru clasa 9C Prof. Coordonator Consiliul Şcolar al Elevilor: Mona-Elena Bolocan Nr.crt. Nume si Prenume Clasa 1 Perju Theodora 5A 2 Roşu Alice 5B 3 Boboc Diana 5C 4 Roşu Raluca 5D 5 Marici Mihnea 6A 6 Cuţitei Ruxandra 6B 7 Avram Radu Costin 6C 8 Nan Diana 7A 9 Eftimiu Daniel 7B 10 Alexandru Daniel 7C 10 Mărgărit Radu 8A 11 Vişescu Octavian 8B 12 Dumitraşcu Laura 8C 13 Dumitrache Ioana 9A 14 Chiriac Cătălin 9B 15 Săvulete Alexandru 9C 16 Firicel Marius 9D 58

59 17 Spătaru Alexandra 9E 18 Niculai Mihaela 9F 19 Botoşaru Gabriel 10A 20 Ţonea Oana 10B 21 Buzoianu Andreea 10C 22 Boldur Bogdan 10D 23 Biclineru Mihai 10E 24 Mutu Mihai 10F 25 Dumitru Adrian Alexandru 11A 26 Bădoi Marina 11B 27 Brat Laura 11C 28 Popa Andreea 11D 29 Ghiţică Alexandra 11E 30 Voicu Andreea 11F 31 Ionescu Irina 12A 32 Dragomir Dana 12B 33 Neagu Georgiana 12C 34 Grancea Sabina 12D 35 Tudose Gloria 12E 36 Anghel Vlad 12F 37 Cîrciumaru Alexandru 12F 38. Mocanu Andreea 10 F Vicepreşedinte 39. Sindie Mihaela 11C Vicepreşedinte 40. Nica George 9 A Preşedinte Ca şi în anii precedenţi, consiliul elevilor a realizat o gamă variată de activităţi benefice elevilor. Odată cu începerea noului an şcolar, s-a sǎrbătorit şi Ziua Europeană a Limbilor (26 septembrie 2011), prin care elevii au concurat în competiţii cu teme ce reflectă istoria şi cultura Franţei şi a Angliei dar şi concursuri de creaţie poetică bilingvă, creându-se versuri, ce alternau în mai multe limbi, folosindu-se astfel un mijloc interactiv de educare culminând cu vizite la Institutul Francez, British Council. Din cauza noilor reforme introduse pentru reglementarea Consiliului Şcolar al Elevilor, au trebuit organizate noi alegeri pentru conducerea acestuia, aşadar, vechii lideri împreunǎ cu profesori, au dat posibilitatea elevilor dornici să se afirme, să participe la aceste alegeri, atât pentru posturile de preşedinte, vicepreşedinţi, secretar dar şi pentru departamentele introduse în structura CŞE. După aceste alegeri, preşedintele CŞE, elevul Nica George a participat la alegerile municipale pentru funcţia de vicepreşedinte al CME funcţie in care a fost desemnat. In data de 29 septembrie elevii Liceului Teoretic «Ştefan Odobleja» au participat la Parada Elevilor Bucureşteni, manifestare de mare anvergură şi impact in rândul elevilor bucureşteni. Evenimentul s-a aflat la cea de a patra ediţie fiind organizat de Şcoala Democraţiei in parteneriat cu ISMB si cu CPPESCTB al PMB. Astfel elevii noştri au avut prilejul de a-şi demonstra in mod creativ, original şi civilizat apartenenţa la liceul în care învaţă. Pe parcursul întregului an şcolar s-au desfăşurat diferite tabere şi excursii în zone precum Piatra Neamţ, Valea Oltului sau Maramureş oferind astfel posibilitatea elevilor de a vedea frumuseţea pe care şi ţara noastra o are de oferit. 59

60 Şi în acest an, liceul s-a ocupat cu strângerea de fonduri pentru oferirea de alimente bătrânilor din cartier in cadrul proiectului Oameni pentru Oameni, oferind frumoase cadouri de Moş Crǎciun. Liceul nostru a iniţiat proiectul multilateral Comenius Mind your manners, ( Fiti atenţi la maniere ), acesta desfăşurându-se în perioada august 2012-august 2014, scopul fiind înţelegerea de către elevi a modului de viaţă şi cultura tuturor dar şi solicitarea la toleranţă interculturală, identificându-se nevoia de consolidare a gradului de conştientizare interculturală, de formare a unei culturi a interculturalităţii la elevi, la familiile acestora chiar şi la cadrele didactice. Liceul nostru a încheiat cu succes proiectul multilateral Comenius «Caught not Taught»,( Prin fapte nu din carte ), acesta desfăşurându-se în perioada august 2011-august (O6). Elevii de gimnaziu au participat şi în proiecte religioase, ce au presupus vizite la biserici din Bucureşti, unde aceştia şi-au aprofundat cunoştiinţele religioase şi au luat contact direct cu viaţa bisericească. In data de 7 decembrie 2012, membrii biroului executiv al CŞE precum şi elevi merituoşi au participat la Gala Consiliului Municipal al Elevilor, organizat de CPPESCTB din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti in parteneriat cu ISMB. Pe tot parcursul acestui an scolar elevii au participat de asemenea la multe acţiuni de voluntariat organizate de Centrul Unic pentru Voluntariat al ului 5, si s-au implicat activ in proiectul «Dăruind, vei dobândi» ce a avut ca obiective susţinerea persoanelor nevoiaşe cât si dezvoltarea solidarităţii umane beneficiarul fiind Valea Plopului. În plus, elevii au participat la diferite olimpiade (română, biologie, geografie, lb. engleză etc) obţinând numeroase premii la etapele de pe sector, municipiu, naţională. In cadrul cluburilor de ( cercul Deltapi) dar şi de mitologie şi tradiţie românească şi universală ( cercul Mythos) elevii au aprofundat cunoştiinţele predate în cadrul orelor de curs, şi şi-au lărgit orizonturile culturale. De asemenea liceul a continuat tradiţia de a publica cele 3 reviste ale sale: New Horizons, Crepuscul şi Consonanţe creând posibilitatea unei activităţi extraşcolare pentru elevii cu aptitudini jurnalistice. Echipele liceului la sporturi precum volei, baschet, rugby, şah, tenis de masa au obţinut rezultate deosebite la competiţiile pe sector, cele municipale, cele naţionale(o4). Respectând tradiţia, nici în acest an nu a lipsit celebrarea elevilor de clasa a IX-a la Balul Bobocilor (30 martie 2013) cât şi celebrarea elevilor absolvenţi ai claselor a XII-a (30mai- 31 mai 2013). În cadrul săptămânii «Să ştii mai multe să fii mai bun 1-5 aprilie» Consiliul elevilor din Liceul Teoretic Stefan Odobleja a desfăşurat activităţi ce au avut ca obiective sporirea interesului faţă de activităţile cultural artistice, organizarea de activități interactive de socializare între elevi într-un mediu formal, descoperirea de noi talente în școli și promovarea acestora oferirea elevilor a diferite oportunități de dezvoltare personal. In luna aprilie, Consiliului Şcolar al Elevilor Liceul Teoretic Ştefan Odobleja a organizat diverse cercuri de arte pentru elevii liceului susţinute de către elevi, coordonate de către profesori. Cercurile au fost următoarele: Cerc de pictura, Cerc de fotografie, Cerc de dezbatere, Cerc de scriere artistica. Liceul Teoretic Ştefan Odobleja a participat cu un numar de 4 elevi, clasa ax-a A, coordonaţi de dna prof. Maria Burduşel la concursul naţional anti-drog «Impreună» organizat de către Asociaţia Naţionala Anti-Drog (A.N.A.), cu sprijinul MEN şi ISMB, obţinând locul I la faza municipală şi locul 9 din 38 la faza naţională. În luna mai a avut loc întâlnirea Preşedinţilor de Consilii Şcolare împreuna cu Preşedintii de Consilii Locale şi a membrilor Biroului Executiv ai C.M.E. Bucureşti cu membrii ai Inspectoratului 60

61 Şcolar al Municipiului Bucureşti la şcoala Superioara Comerciala A. Kiriţescu pentru a informa elevii despre activitatile consiliilor active în municipiul Bucureşti. CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR are dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în vederea realizării obiectivelor educaţionale. În acest sens observă procesul educaţional, menţine relaţia cu conducerea şcolii şi cu personalul educativ, sprijină dezvoltarea şcolii. La nivelul şcolii s-au desfăşurat lunar şedinţe cu părinţii pe clase. Semestrial s-a desfăşurat şedinţa Comitetului Reprezentativ pe Şcoală. Dintre activităţile şi acţiunile finanţate din Fondul Comitetului de Părinţi amintim: dotări pentru clase; suplimentarea premiilor acordate la sfârşit de an şcolar pentru rezultate la învăţătură; contribuţii la organizarea unor vizite în şcoală a unor delegaţii din străinătate; promovare imagine liceu: pliante, broşuri promoţionale, domeniu site; evenimente şcolare şi extraşcolare; proiecte propuse de elevi şi profesori; sprijin financiar în cazul decesului unui părinte; dotări secretariat (xerox, imprimantă); suplimentare cheltuieli pentru olimpici (transport); materiale sanitare; refacerea iluminatului din curtea şcolii; refacerea firmei liceului; sponsorizare echipa de rugby tag, prin achiziţionare de echipament sportiv şi materiale sportive) sprijin financiar pentru achiziţionarea de materiale didactice pentru grupele pregătitoare; igienizare şcoală. TABEL NOMINAL CU PREŞEDINŢII COMITETELOR DE PĂRINŢI PE CLASĂ Nr. Numele şi prenumele clasa crt. 1. RIPANU KLAUS PA 2. FOCHIANU GIANINA PB 3. MURGULEŢ ADALCIZA IA 4. LAZARESCU CRISTINA IB 5. VIEZURE SILINESCU DIANA IC 6. CAZANA MANUELA ID 7. COZEA NICOLETA II A 8. SBIRNA GEORGE ŞTEFAN II B 9. AL MALIH ANGELA II C 10. LUPU AURA II D 11. IONESCU MIHAELA III A 12. GRIGORAŞCI MĂRIO III A 13. ANASTASESCU DANA III B 61

62 14. ANCUCEANU CORINA III C 15. STELEA AMALIA IV A 16. ŞTEFAN ION IV B 17. TIANU FLORENTINA IV C 18. ANDREI LENUŢA VA 19. IFTIMESCU DANIELA VB 20, IONIŢA GABRIELA VC 21. OPRIŢA LIUBA VD 22. IV AN MARIA VIA 23. CODIN GEORGETA VI B 24. DOBRE MONICA VI C 25. NICOLAE MIHAELA VII A 26. DANCIU RODICA VII B 27. COZEA NICOLETA VIIC 29. IVAN MARIA VIII B 30. ALEXANDRU FLORIN VIIIC 31. MIHAILA FLORICA IX A 32. VACAR IULIA O ANA IX B 33. SAVULETE MONICA IX C 34. FIRICEL FLORENTINA IX D 35. CEPLEU DAN IX E 36. ABOUL HOSN IOLANDA IX F 37. BADULESCU STELUŢA XA 38. STANCIU DANIELA XB 39. PAUNESCU IONEL XC 40. BOLDUR MARIANA XD 41. IVAN MARIA XE 42. ILIESCU ECATERINA XF 43. TRUŞCA DORINA XI A 44. ROŞU ION XI B 45. SOARE VASILE XI C 46. NICA REMUS XI D 47. SURDU MARIANA XI E 49. UNGUREANU LEONTINA XII A 50. BADESCU LIVIA XII B 51. GHIORGHICEANU MARIANA XIIC 52. ALEXANDRU SIMONA XII D 53. DINESCU MARIA XII E 54. ANGHEL ADRIAN XII F 62

63 . o Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului şcolar o Situaţia absenţelor o Burse o Rezultatele şcolare la examene naţionale, olimpiade, concursuri 63

64 o SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR PROMOVABILITATE an şcolar % PROMOVAŢI REPETENŢI 1.33% 64

65 PROMOVABILITATE - NIVEL PRIMAR - an şcolar Raport privind starea învăţământului % promovaţi PROMOVABILITATE - NIVEL GIMNAZIAL - an şcolar % 0.29% repetenţi promovaţi 97.94% PROMOVABILITATE - NIVEL LICEAL - an şcolar repetenţi promovaţi 2.06% 65

66 ŞEFI DE PROMOŢIE 2013 GIMNAZIU FURTUNĂ C. MARIA LUIZA media 10 NEACŞU C.M. OANA media 10 TĂNĂSOIU G. ALEXANDRA IOANA media 10 VIŞESCU F. OCTAVIAN NICOLAE media 10 FLORESCU G. GEORGE-LUCA media 10 VIZITEU D. RALUCA-ANA-MARIA media 10 LEONESCU D. ANAMARIA media 10 LICEU TUDOSE I.C. GLORIA-CRISTIANA media 9,93 (profil -informatică) 66

67 REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ - NIVEL GIMNAZIAL % % 0.29% REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ - NIVEL LICEAL % 16.39% 6.35% 67

68 Situaţia absenţelor AN ŞCOLAR primar, 4931 gimnazial, liceal, Media pe elev este următoarea: - Primar: 12,21 de absenţe pe elev - Gimnazial: 33,88 de absenţe pe elev - Liceal: 88,01 de absenţe pe elev Situaţia comparativă a numărului de absenţe, pe ani şcolari: An scolar Nr. total de absente primar gimnazial liceal

69 . BURSE 4.69% 6.10% 2.35% 8.45% 6.10% MERIT (învăţătură) 8.92% MERIT(concursuri) STUDIU PERFORMANŢĂ AJ. SOCIAL BOALĂ ORFANI 63.38% MERIT (pentru rezultate deosebite la învăţătură) MERIT (pentru rezultate deosebite la concursuri) PERFORMANŢĂ STUDIU AJUTOR SOCIAL BOALĂ ORFANI TOTAL

70 SITUAŢIA PRIVIND REZULTATELE ŞCOLARE LA EXAMENELE NAŢIONALE EVALUARE NAŢIONALĂ 2013 Media de admitere în Liceul Teoretic Ştefan Odobleja s-a situat între: - Profil real 9,84-7,26 - Profil uman 9,66-8,60 STATISTICĂ ADMITERE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ locuri 22.41% 29.31% 12.07% 31.90% % 1.72% STATISTICĂ ADMITERE FILOLOGIE - 58 locuri 22.41% % 3.45% 70

71 Situaţia propriilor absolvenţi liceele pentru care au optat: Unitatea şcolară Număr elevi Ştefan Odobleja 22 Ion Barbu 2 Dimitrie Bolintineanu 3 Gheorghe Lazăr 4 Sava 3 Caragiale 1 Vianu 1 Jean Monet 1 Nicolae Iorga 1 Madgearu 1 Colegiul Tehnic Media 1 George Călinescu 1 Mihai Viteazul 3 Haşdeu 2 Spiru Haret 1 George Coşbuc 3 Şcoala Centrală 1 Matei Basarab 2 Kretulescu 1 Nichita Stănescu 1 Mihai Eminescu 2 Gheorghe Şincai 4 Dimitrie Gusti 1 Colegiul Economic Viilor 2 Elena Cuza 1 Grigore Moisil 2 Marin Preda 1 Tudor Vladimirescu ,64 % dintre absolvenţi au optat pentru continuarea studiilor în liceul nostru. 71

72 Şcolile de provenienţă ale elevilor admişi în clasa a IX-a Real Şcoala de provenienţă Număr elevi Lic. Ştefan Odobleja 17 Lic. Ion Barbu 10 Lic. Mihai Eminescu 3 Lic. Dinu Lipatti 1 Lic.Ortodox Sf.Antim Ivireanu 1 Lic. Sportiv Clinceni 3 Lic. Eugen Lovinescu 2 Lic. Vlahuţă 1 Lic. Bolintineanu 1 Horia Hulubei 2 Şcoala Nr Şcoala Adrian Păunescu 1 Şcoala Constantin Brâncuşi 1 Şcoala Nr.1 1 Decembrie 2 Şcoala Nr.1 Bragadiru 4 Şcoala Nr.1 Cornetu 4 Şcoala Emil Racoviţă 1 Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala I.C.Brătianu 1 Şcoala Mircea Sântimbreanu 14 Şcoala Gimnazială Principesa Margareta 1 Şcoala Sfântul Andrei 2 Şcoala Vasile Alecsandri 1 Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Adunaţii Copăceni 1 Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr Şcoala Nr

73 Şcoala Nr.79 1 Şcoala Nr.81 1 Şcoala Nr.2 Pădureni, Giurgiu 1 Şcoala Slobozia Moară Uman Lic. Ştefan Odobleja 5 Lic. Mihai Eminescu 2 Lic. Romano-Catolic Sf. Iosif 1 Lic. Horia Hulubei 2 Lic. Ion Barbu 3 Lic. Nicolae Iorga 1 Şc. Gimnazială stasia Popescu 1 Şc. Gimnazială Lorca 2 Şc. Gimnazială George Bacovia 1 Şc. Gimnazială George Călinescu 1 Şc. Nr Şc. Gimnazială Luceafărul 1 Şc. Gimnazială Mircea Sântimbreanu 5 Şc. Gimnazială Petre Ghelmez 1 Şc. Gimnazială Regele Mihai 1 Şc. Gimnazială Sf. Andrei 3 Şc. Gimnazială Sf.Constantin şi Elena 1 Şc. Gimnazială Colelia Nr.1, Ilfov 1 Şc. Gimnazială Nr.1 Bragadiru 1 Şc. Nr Şc. Gimnazială Nr.1 Domneşti 1 Şc. Nr.67 1 Şc. Nr Şc. Nr. 1 Baloteşti 1 Şc. Gimnazială Nr. 1 Cornetu 1 Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr Raport privind starea învăţământului

74 Şc. Nr. 2 1 Şc. Nr Şc. Nr Şc. Nr. 5 1 Şc. Nr Şc. Gimnazială Nr. 1, Ghimpaţi 1 Şc. Gimnazială Nr. 1, Popeşti, Giurgiu 1 Şc. Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş, Călăraşi 1 Şc. Gimnazială Nr. 2, Grădiştea, Giurgiu 1 58 Raport privind starea învăţământului REZULTATUL EVALUĂRII NAŢIONALE PE TRANŞE DE NOTE Disciplina LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 43.66% 22.54% 16.90% 9.86% 5.63% 1.41% Disciplina MATEMATICĂ 46.48% 16.90% 12.68% 11.27% 5.63% 7.04%

75 BACALAUREAT 2013 liza rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat Total absolvenţi promoţia Promovabilitatea la examenul de Bacalaureat 2013 (după desfăşurarea celor 2 sesiuni) respinşi 14.38% reuşiţi 85.62% Statistica pe tranşe de medii 9-9, % 8-8, % 7-7, % 6-6, % 5-5, % 3-3, % 75

Nr /

Nr / Nr. 5314 / 28.09.2017 Nr. 5314 / 28.09.2017 RAPORT privind starea învăţământului din judeţul Maramureş în anul şcolar 2016 2017 I. ANALIZA CALITĂŢII PROCESULUI DE PREDARE ÎNVĂŢARE EVALUARE A. CONTEXTUL

Detaylı

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010

Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 Evaluarea la disciplina Limba şi literatura turcă maternă în cadrul examenului naţional de bacalaureat 2010 În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2009, pentru modificarea Legii Învăţământului

Detaylı

ANKARA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI KURUMU Societatea de Cercetare a Culturii Populare din Ankara

ANKARA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI KURUMU Societatea de Cercetare a Culturii Populare din Ankara ANKARA HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI KURUMU Societatea de Cercetare a Culturii Populare din Ankara SECȚIA DE LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI Bükreş Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı

Detaylı

Atelier de pregătire a proiectelor. Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre Elementele cheie ale 1 lui apel de propuneri

Atelier de pregătire a proiectelor. Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre Elementele cheie ale 1 lui apel de propuneri Atelier de pregătire a proiectelor Programul Operațional Comun Bazinului Mării Negre 2014-2020 Elementele cheie ale 1 lui apel de propuneri Locul, data 2017 Obiectivele generale CTF Cooperare Transfrontalieră

Detaylı

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR PROGRAMA

Detaylı

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă

REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Concursului național de religie islamică în limba turcă DIRECȚIA MINORITĂȚI Nr.165/06.05.2016 Se aprobă, Secretar de stat, Monica Cristina ANISIEAndrás György KIRÁLY Se aprobă, Secretar de stat, I. Cadrul general REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea

Detaylı

RAPORT DE ACTIVITATE COMENIUS 1 PROIECTE ŞCOLARE

RAPORT DE ACTIVITATE COMENIUS 1 PROIECTE ŞCOLARE Anexa IV F 157 RAPORT DE ACTIVITATE COMENIUS 1 PROIECTE ŞCOLARE Perioada contractuală: 1 august 2006 31 iulie 2007 Raportul se va trimite la ANPCDEFP până la data de 31 august 2007, cel mai târziu. Numărul

Detaylı

Centralizator de parteneriate universitare internaţionale

Centralizator de parteneriate universitare internaţionale Centralizator de parteneriate universitare internaţionale Nr. crt. Universitatea Conţinutul documentelor de parteneriat Propuneri 1. Universita Degli Studi di Firenze, Italia Piazza S.Marco, 4-50121 Firenze

Detaylı

EVO-JET brülör, kolay kurulum ve bakım için modüler yapıda imal edilmiştir.

EVO-JET brülör, kolay kurulum ve bakım için modüler yapıda imal edilmiştir. Arzătorul EVO-JET este construit în sistem modular astfel încât accesul şi mentananţa sunt uşor de efectuat. Acesta este amplasat pe şine şi poate fi mutat uşor în funcţie şi de spaţiul necesar pentru

Detaylı

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, organizează CONCURS

Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Geniului, nr. 42C, sector 6, organizează CONCURS R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului ministrului

Detaylı

Mix Mobile MBA 2000 cu buncăr de agregate calde de 20 t şi buncăr mobil de asfalt cu o capacitate de 90 t.

Mix Mobile MBA 2000 cu buncăr de agregate calde de 20 t şi buncăr mobil de asfalt cu o capacitate de 90 t. Mix Mobile MBA 2000 cu buncăr de agregate calde de 20 t şi buncăr mobil de asfalt cu o capacitate de 90 t. Unităţi de dozare pentru ceară, granule şi fibre instalate pe un Mix Mobile MBA2500 cu buncăr

Detaylı

Onlar bize ellerini uzattılar

Onlar bize ellerini uzattılar - Noiembrie / Kasım 2002 pagina / sayfa 16 Onlar bize ellerini uzattılar Anul IV 2002, Nr. 11 (89) VOCEA AUTENTICĂ NOIEMBRIE / KASIM ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL

Detaylı

MESAJUL DE ANUL NOU al Preºedintelui României

MESAJUL DE ANUL NOU al Preºedintelui României - Ianuarie / Ocak 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 1 (91) VOCEA AUTENTICĂ IANUARIE / OCAK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

LED-uri integrate pentru indicarea starii sistemului Tümleşik Durum LED i. Carcasa turnata Muhafaza birimi. Grad de protectie IP67 Hava ısıtıcı / P67

LED-uri integrate pentru indicarea starii sistemului Tümleşik Durum LED i. Carcasa turnata Muhafaza birimi. Grad de protectie IP67 Hava ısıtıcı / P67 Avantaje: Vedere de ansamblu asupra sistemului Afisaj in timp real Pachet software stabil PC industrial Constructie modulara Transfer de date la viteza mare Autodiagnoza a defectelor Raport privind parametri

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

Başvuru: Türkçe - Romence

Başvuru: Türkçe - Romence Başvuru: Türkçe - Romence Adlar/İsimler Çalışma saatleri kısmi zamanlı çalışma tam zamanlı çalışma kısmi zamanlı çalışma deneme süresi fazla mesai vardiyalı iş çalışma saatleri Referanslar deneme çalışması

Detaylı

PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice

PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice - Februarie / Şubat 2003 pagina / sayfa 16 PROIECT DE ACÞIUNI PE ANUL 2003 1. Serata literar-muzicală Poezia eminesciană în lumea turcă Constanţa, ianuarie; 2. Zilele culturii turcoislamice Kurban Bayram

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: - România str. Crişanei,

Detaylı

Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995

Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995 Guvernul României HOTĂRÂRE Nr. 837 Republicată*) din 19 octombrie 1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă

Detaylı

aplicare: română - turcă

aplicare: română - turcă aplicare: română - turcă Substantive timp de lucru muncă cu fracţiune de normă muncă cu normă întreagă muncă cu fracţiune de normă perioadă de probă oră suplimentară muncă în schimburi timp de lucru referinţe

Detaylı

PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL

PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL I ; PROTOCOLUL ŞEDINŢEI COMISIEI MIXTE MOLDO-TURCE PRIVIND TRANSPORTUL AUTO INTERNAŢIONAL In conformitate cu Articolul 7 al Acordului cu privire la transportul auto internaţional între Guvernul Republicii

Detaylı

NEVRUZ GELENEĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Nevruz Yine geldi ilkbahar kavuştu sultan Nevruy Yeni gün doğuş, sevgi ve barışa bir rumuz

NEVRUZ GELENEĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Nevruz Yine geldi ilkbahar kavuştu sultan Nevruy Yeni gün doğuş, sevgi ve barışa bir rumuz - Martie / Mart 2003 pagina / sayfa 16 MARTIE / MART ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITĂŢILOR

Detaylı

VIITORUL ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE

VIITORUL ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE - Octombrie / Ekim 2004 pagina / sayfa 16 IFTAR DUASI Allahım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Orucumu kabul eyle ve günahlarımı bağışla.

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 1 (186) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

ROMANYA'DA KURBAN BAYRAM FAALİYETLERİ

ROMANYA'DA KURBAN BAYRAM FAALİYETLERİ - Ianuarie / Ocak 2006 pagina / sayfa 16 În timpul ultimului unui drum la Mekka, din cadrul filialei UDTR - Bucuresti, a plecat dintre noi şi a rămas definitiv la Mormântul Sfânt, d-na Ulfet ABLAY. Figură

Detaylı

Pr i mul mi nar et cu tr e i ba lcoa ne di n

Pr i mul mi nar et cu tr e i ba lcoa ne di n VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XIII 2011, Nr. 10 (195) PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 8 (74) AUGUST / AĞUSTOS VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

European Journal of Social Sciences Education and Research

European Journal of Social Sciences Education and Research EUSER Publishing European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2312-8429 Vol. 2, Nr. 3, September 2014 International Advisory Board Prof. Dr. Catalin Zamfir, Director, ICCV, Academia

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 12 (78) DECEMBRIE / ARALIK VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

Miracolul diversitãþii VIZITA VICEPREMIERULUI TURCIEI ÎN ROMÂNIA V. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ

Miracolul diversitãþii VIZITA VICEPREMIERULUI TURCIEI ÎN ROMÂNIA V. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ - Mai / Mayıs 2005 pagina / sayfa 16 Miracolul diversitãþii Sub sloganul Diversitate etnică şi culturală în perioada 07-11.05.2005 în Bucureşti s-a desfăşurat festivalul târgul minorităţilor cu titulatura

Detaylı

CASA NAŢIONALĂ DE. Nr. 423 / Nr. 191/

CASA NAŢIONALĂ DE. Nr. 423 / Nr. 191/ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 423 / 29.03.2013 Nr. 191/29.03.2013 ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile

Detaylı

Arapça c-m-a cem kökünden

Arapça c-m-a cem kökünden - Aprilie / Nisan 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 4 (94) VOCEA AUTENTICĂ APRILIE / NİSAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

HAPPY NEW YEAR! EIN GLÜCKLICHES NEUJAHR! BONNE ANNEE!

HAPPY NEW YEAR! EIN GLÜCKLICHES NEUJAHR! BONNE ANNEE! - Decembrie / Aralık 2002 pagina / sayfa 16 Anul IV 2002, Nr. 12 (90) VOCEA AUTENTICĂ DECEMBRIE / ARALIK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - 900613 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XII 2010, Nr. 5 (178) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ. Prin retragerea domnului Asan Murat din funcţia de. Un nou Preºedinte pentru Uniunea Democratã Turcã din România

VOCEA AUTENTICÃ. Prin retragerea domnului Asan Murat din funcţia de. Un nou Preºedinte pentru Uniunea Democratã Turcã din România NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 11 (77) NOIEMBRIE / KASIM VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE TRABZON

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE TRABZON NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul IX, 2002 Nr. 6 (84) IUNIE / HAZİRAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE

PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL CONSILIULUI MINORITÃÞILOR NAÞIONALE NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VII, 2000 Nr. 10 (64) OCTOMBRIE / EKİM VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

Parlamentul României LEGE Nr. 495*) din 12 noiembrie 2004

Parlamentul României LEGE Nr. 495*) din 12 noiembrie 2004 Parlamentul României LEGE Nr. 495*) din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice,

Detaylı

European Journal of Social Sciences Education and Research

European Journal of Social Sciences Education and Research EUSER Publishing European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2312-8429 Vol. 2, Nr. 3, September 2014 International Advisory Board Prof. Dr. Catalin Zamfir, Director, ICCV, Academia

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/ web: Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod

HAKSES. tel./fax: 0241/ web:    Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. Constanţa - 900613. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. tel./fax: 0241/550.903 str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. Constanţa - 900613. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XI 2009, Nr. 2 (163) FEBRUARIE / ŞUBAT PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web:

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web: HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ VOCEA AUTENTICĂ

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ VOCEA AUTENTICĂ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ Anul VIII 2006, Nr. 4 (130) VOCEA AUTENTICĂ APRILIE / NİSAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

Mesajul de Anul Nou al domnului Ion Iliescu, Preºedintele României

Mesajul de Anul Nou al domnului Ion Iliescu, Preºedintele României - Ianuarie / Ocak 2004 pagina / sayfa 16 Anul VI 2004, Nr. 1 (103) VOCEA AUTENTICĂ IANUARIE / OCAK ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web:

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web: HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 7 (192) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul IX, 2002 Nr. 4 (82) APRILIE / NİSAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

M. A. I. GHID ADRESAT STRUCTURILOR M.A.I. PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII

M. A. I. GHID ADRESAT STRUCTURILOR M.A.I. PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII M. A. I. GHID ADRESAT STRUCTURILOR PENTRU ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE STRUCTURALE ȘI DE INVESTIȚII Bucureşti 2016 CUPRINS Introducere 1. România Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014-2020

Detaylı

Îţi dorim mult succes!

Îţi dorim mult succes! MINISTERUL EDUCŢIEI L REPUBLICII MOLDOV Numele: Prenumele: Patronimicul: Instituţia de învăţămînt: Localitatea: genţia de sigurare a Calităţii Raionul / Municipiul: LIMB TURCĂ PRETESTRE EXMENUL DE BSOLVIRE

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/ web:

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa str. Bogdan Vodă, nr. 75, etaj 2. tel./fax: 0241/ web: Anul XII 2010, Nr. 2 (175) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

HAFIZALARDA EDEBIYEN KALACAK ANILAR

HAFIZALARDA EDEBIYEN KALACAK ANILAR DIRECTOR NUREDIN IBRAM Redactor-şef Abdula gülten - Mai / Mayıs 2003 Colectiv redacþional: Iomer Subihan, Ervin Ibraim Firdevs Veli Nurcan Ibraim Adresa de corespondenţă: B-dul Tomis nr. 99, bl. S0, ap.

Detaylı

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/550.903 fax: 0341/4 40. 274 str. Crişanei, nr. 4 4 cod 900573

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/550.903 fax: 0341/4 40. 274 str. Crişanei, nr. 4 4 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România

Detaylı

Vizita ambasadorului Turciei la Constanþa

Vizita ambasadorului Turciei la Constanþa - Martie / Mart 2005 pagina / sayfa 16 İLKBAHAR Artık geldi ilkbahar, Neişelendiriyor bizi bu bahar, Doğa birden yeşillendi Ve çocuklar neşelendi. Kuşlar geliyorlar sıcak memleketlerden Çiçekler açıyor

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web:

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/ str. Crişana, nr. 44 cod web: HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/ fax: 0341/ str. Crişanei, nr. 4 4 cod

HAKSES. adresa: Constanţa - România. telefon: 0241/ fax: 0341/ str. Crişanei, nr. 4 4 cod HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: - România telefon: 0241/550.903

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer Kayboldum. Nerede olduğunu bilmeme Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir misiniz? Haritada belli bir sorma M-am rătăcit. Îmi puteți arăta unde este pe hartă? ı nerede bulurum? Unde pot găsi?

Detaylı

Seyahat Etrafı Dolaşma

Seyahat Etrafı Dolaşma - Yer M-am rătăcit. Nerede olduğunu bilmeme Îmi puteți arăta unde este pe hartă? Haritada belli bir sorma Unde pot găsi? Belli bir hakkında sorma Kayboldum. Onun haritada nerede olduğunu bana gösterir

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR.T. POPA" IAŞI

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GR.T. POPA IAŞI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR.T. POPA" IAŞI PLAN TEMATIC AL CURSURILOR POSTUNIVERSITARE 2014/ 2015 FACULTATEA DE MEDICINA Nr. Crt. Tip curs Denumirea

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VIII, 2001 Nr. 3 (69) MARTIE / MART VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: - România str. Crişanei,

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 2 (187) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa str. Bogdan Vodă, nr.

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa str. Bogdan Vodă, nr. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ MAI / MAYIS Anul X 2008, Nr. 5 (155) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE

Detaylı

Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. din şi nr.

Având în vedere Referatul de aprobare comun al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. din şi nr. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. din Nr. din ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale

Detaylı

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK AÇILAN 8 MARTIN GONCALARI. Anul IX, 2002 MARTIE / MART. Nr. 3 (81)

VOCEA AUTENTICÃ NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK AÇILAN 8 MARTIN GONCALARI. Anul IX, 2002 MARTIE / MART. Nr. 3 (81) NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul IX, 2002 Nr. 3 (81) MARTIE / MART VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU

Detaylı

Îţi dorim mult succes!

Îţi dorim mult succes! Raionul MINISTERUL EDUCŢIEI L REPUBLICII MOLDOV GENŢI NŢIONLĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVLURE Localitatea Instituţia de învăţămînt Numele, prenumele elevului LIMB TURCĂ PRETESTRE CICLUL LICEL Profil real,

Detaylı

Text în vigoare începând cu data de 18 septembrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

Text în vigoare începând cu data de 18 septembrie 2009 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ ORDIN Nr. 416/428 din 31 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. s.c. Adco Star s.r.l. Constanþa

VOCEA AUTENTICĂ. s.c. Adco Star s.r.l. Constanþa - Octombrie / Ekim 2002 pagina / sayfa 16 Anul IV 2002, Nr. 10 (88) VOCEA AUTENTICĂ OCTOMBRIE / EKİM ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/550.903 str. Crişana, nr. 44 cod 900573. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro

HAKSES. Constanţa - România. tel./fax: 0241/550.903 str. Crişana, nr. 44 cod 900573. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.ro HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România tel./fax:

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România. tel./fax: 0241/550.903 str. Crişana, nr. 44 cod 900573. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România. tel./fax: 0241/550.903 str. Crişana, nr. 44 cod 900573. web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR Anul XII 2010, Nr. 12 (185) PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr.

VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.ro e-mail: office@udtr. Anul XIII 2011, Nr. 8 (193) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

Detaylı

Ziua minoritãþilor naþionale

Ziua minoritãþilor naþionale - Decembrie / Aralık 2005 pagina / sayfa 16 Ziua minoritãþilor naþionale participat d-nul Platon Valentin subsecretar de stat, confirmând că este o realitate că în ţara urmare din pagina 15 nostră minorităţile

Detaylı

Candidaþii noºtri la funcþia de consilier judeþean ºi municipal

Candidaþii noºtri la funcþia de consilier judeþean ºi municipal NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE ATATÜRK Anul VII, 2000 Nr. 4 (58) APRILIE / NİSAN VOCEA AUTENTICÃ ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNA AİT TÜRBELERİMİZ

TÜRK TOPLUMUNA AİT TÜRBELERİMİZ - Iunie / Haziran 2003 pagina / sayfa 16 Anul V 2003, Nr. 6 (96) VOCEA AUTENTICĂ IUNIE / HAZİRAN ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİNİN YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA

Detaylı

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins

CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE adresa: Constanţa - România str.

Detaylı

Yıl XXIII Sayı 229/7 Haziran 2012 Iunie 2012

Yıl XXIII Sayı 229/7 Haziran 2012 Iunie 2012 Yıl XXIII Sayı 229/7 Haziran 2012 Iunie 2012 Mecmuası Işindekiler (Cuprins) CONGRESUL U.DT.T.M.R...1 Ing. ESERGHEP Gelil - Preşedinte U.D.T.T.M.R. - CURRICULUM VITAE...2 Ing. ESERGHEP Gelil - Preşedinte

Detaylı

1 Iunie FESTIVALUL COPIILOR DIN LUMEA TURCÃ. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ

1 Iunie FESTIVALUL COPIILOR DIN LUMEA TURCÃ. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ - Iunie / Haziran 2004 1 Iunie Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor, U.D.T.R. a oferit o mică atenţie copiilor din judeţul Constanţa, constând într-o excursie la Delfinariul şi Acvariul din Constanţa.

Detaylı

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE Nr../... CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr../. ORDIN pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei

Detaylı

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573

HAKSES. tel./fax: 0241/550.903 web: www.udtr.org e-mail: office@udtr.org. Constanţa - România str. Crişana, nr. 44 cod 900573 HAKSES ROMANYA TÜRK DEMOKRAT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE Constanţa - România str. Crişana,

Detaylı

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ SEPTEMBRIE / EYLÜL Anul IX 2007, Nr. 9 (147) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

TRIBUNALUL BRAILA DOSAR 1233/113/2013

TRIBUNALUL BRAILA DOSAR 1233/113/2013 TRIBUNALUL BRAILA DOSAR 1233/113/2013 TABEL PRELIMINAR RECTIFICAT cuprinzand creantele inregistrate impotriva averii debitoarei S.C. LAMINORUL S.A. Braila - in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Detaylı

GRATUIT INFORMA II AFACERI MARKETING MANAGEMENT FIRME

GRATUIT INFORMA II AFACERI MARKETING MANAGEMENT FIRME INFORMA II AFACERI MARKETING MANAGEMENT FIRME GRATUIT REVISTA INFORMATIONALA EDITATA SUB EGIDA CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA Anul XIX Serie nou` Nr. 235 Vineri, 20 Februarie

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 23 Ekim 1984 SALI Sayı: 18554 J YÜRÜTME VEİDAREBÖLÜMÜ

Detaylı

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ

UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ DECEMBRIE / ARALIK Anul IX 2007, Nr. 12 (150) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

ج ج ب غ ض ت ك ق ه ش ش ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa

ج ج ب غ ض ت ك ق ه ش ش ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ Anul IX 2007, Nr. 11 (149) VOCEA AUTENTICĂ NOIEMBRIE / KASIM ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII

Detaylı

LA MOMENT ANIVERSAR SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZA. Selam Printing VOCEA AUTENTICĂ. Konuşmayanlar. Ev ödevi. Hepsi bu kadar mı?

LA MOMENT ANIVERSAR SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZA. Selam Printing VOCEA AUTENTICĂ. Konuşmayanlar. Ev ödevi. Hepsi bu kadar mı? - Iunie / Haziran 2005 pagina / sayfa 16 SEVGİLİ ÇOCUKLARIMIZA Konuşmayanlar Hayat bilgisi dersinde öğretmen sordu: Balıklar neden konuşmaz? Funda parmak kaldırdı: Öğretmenim, siz de başınızı suya soksanız

Detaylı

ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa 900613. str. Bogdan Vodă, nr.

ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA VOCEA AUTENTICĂ. Constanţa 900613. str. Bogdan Vodă, nr. UNIUNEA DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA ROMANYA DEMOKRAT TÜRK BİRLİĞİ APRILIE / NİSAN Anul X 2008, Nr. 4 (154) VOCEA AUTENTICĂ ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE

Detaylı

CAN ANA. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ

CAN ANA. Xpress Promotion VOCEA AUTENTICĂ - Martie / Mart 2004 pagina / sayfa 16 vvel zaman içinde, kalbur saman içinde yerden bitti üç cüce. Ben cüceleri görünce; dedim haliniz nice? Biri dedi masalım var, dinler misiniz?) deyince, hepsi birden

Detaylı

58.Balkan Cross Country Championships Kocaeli-TUR 6.Km.

58.Balkan Cross Country Championships Kocaeli-TUR 6.Km. Junior Men 6.Km. 8 November 2014 10:30 Rank BIB Name-Surname Country Team / Individual Date of Birth Score Point 1 24 Süleyman BEKMEZCİ TUR T 1995 17:15 1 2 25 Ramazan KARAGÖZ TUR T 1997 17:25 2 3 27 Ferhat

Detaylı

POO Laborator 3 Metode si constructori. Supraincarcarea numelor. Relatii intre clase: asocierea si utilizarea

POO Laborator 3 Metode si constructori. Supraincarcarea numelor. Relatii intre clase: asocierea si utilizarea Laborator POO - 2006 (draft) 2006-2007 1/12 11/7/2006 2006_POO_Lab_3_Main_v01.htm POO Laborator 3 Metode si constructori. Supraincarcarea numelor. Relatii intre clase: asocierea si utilizarea 3.1. Descrierea

Detaylı

Îţi dorim mult succes!

Îţi dorim mult succes! Raionul MINISTERUL EDUCŢIEI L REPUBLICII MOLDOV GENŢI NŢIONLĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVLURE Localitatea Instituţia de învăţămînt Numele, prenumele elevului TESTUL Nr. LIMB TURCĂ TEST PENTRU EXERSRE CICLUL

Detaylı