DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI"

Transkript

1 MECLİS TARİHİ : DÖNEM NO : 2 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1., 2. VE 3. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi Salı günü saat 16.00'da Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanı R.İsmail UYGUR un başkanlığında üyelerden; Ömer Şentürk, Mehmet Emirdar, Ufuk Yörük, Ekan Zeylan, Önder Deveci, Hamit Cömert, Osman Sargın, Mehmet Kurt, Yalçın Efe,Kerim Özlü, Sabri Girgin, Emin Bardakçı, Mehmet Yıldız Sivrikaya, Mithat Tekin, Nurettin Gündoğdu, Adnan Yaşar Görmez, Nurettin Albaş, Süleyman Ayaz, Cevdet Kıvılcım, Hüseyin Karaman ve Mehmet Türkoğlu dan teşekkül ederek 5393 sayılı yasanın 20. Maddesi gereğince toplandı. Yoklama yapıldı; Üyelerden İbrahim Cinkılıç, Sefer İpekli, Düzgün Yılmaz, Kazım Celimli, Yasemin Yılmaz, Hasan Karatoklu, Ender Subakan, Hamit Şen, Şenol Güler ve İbrahim Tek in salonda bulunmadıkları tespit edildi. Yazı İşleri Müdürü V. Muazzez Bağcı söz alarak; Başkanım çoğunluk vardır, meclisi açabilirsiniz. Olmayan arkadaşlarımızı sayıyorum, İbrahim Cinkılıç, Sefer İpekli, Düzgün Yılmaz, Kazım Celimli, Yasemin Yılmaz, Hasan Karatoklu, Ender Subakan, Hamit Şen, Şenol Güler ve İbrahim Tek in salonda bulunmadıkları tespit edilmiştir. Sefer İpekli rahatsızlığını bildirdi. İbrahim Cinkılıç ilçe dışında ve İbrahim Tek de gelemeyeceğini bildirdiler. Bilgilerinize arz olunur. Başkan; Değerli arkadaşlarımız çoğunluğumuz vardır.meclisimizi açabiliriz. Gündemimize geçmeden önce mazereti olan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Başkan; daha sonra salonda ekseriyetin mevcut olduğunu belirterek 2013 Şubat ayı toplantı döneminin 1.inci birleşiminin birinci oturumunu açtı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. MADDE 1-( 23 ) Gündemin birinci maddesi " Geçmiş tutanağın okunması ve oya sunulması hakkındaydı. Gündemin birinci maddesini teşkil eden geçmiş tutanak tüm Meclis üyelerine dağıtıldığından okunmadı ve Başkan bu hususta söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen bulunmadığından, geçmiş tutanak yapılan açık oylamada mevcudun oybirliği ile kabul edildi. MADDE 2 Gündemin ikinci maddesi Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi hakkındaydı. A)İMAR KOMİSYONU RAPORU (24) Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen konular, Komisyonumuzca gerek mahallinde gerekse imar paftaları üzerinde incelenerek, Komisyonumuz görüşü aşağıda maddeler halinde belirtilerek oybirliği ile karar verilmiştir. 1

2 1-Belediye Meclisimizin tarih ve 1/18 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 332 ada 3 parselindeki taşınmaz sahibi Mehmet ÇEVİK, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde, 332 ada 3 numaralı parselin imar durumlarının 0.50 olarak verildiği belirtilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değişiklikle onaylanan uygulama imar planı plan notlarında Sanayi amaçlı yapılacak parsellerde, emsal (E=0.40) dahilinde sanayi hammadde ve mamul madde depoları, idari büro ve servis mekanları da oluşturulabilir. Denildiğinden itirazın reddine karar verildi. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım komisyonumuz konuyu incelemiş ve oybirliği ile karar vermiş. O da itirazın reddi yönünde. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa verelim, yoksa komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunalım, olmadığına göre, komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Başkan; görüşmelere son verilip verilmemesini oya sundu. Yapılan açık oylama sonunda; görüşmelere son verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra yapılan açık oylamada; Belediye Meclisimizin tarih ve 1/18 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, İzmir İli Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi 332 ada 3 parselindeki taşınmaz sahibi Mehmet ÇEVİK, 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı askı süresi içerisinde, Tarih ve 2012/D sayılı dilekçesi ile itiraz etmiştir. İlgili itiraz dilekçesi incelendiğinde, 332 ada 3 numaralı parselin imar durumlarının 0.50 olarak verildiği belirtilmiş olup, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından değişiklikle onaylanan uygulama imar planı plan notlarında Sanayi amaçlı yapılacak parsellerde, emsal (E=0.40) dahilinde sanayi hammadde ve mamul madde depoları, idari büro ve servis mekanları da oluşturulabilir. Denildiğinden itirazın reddi konusu komisyondan geldiği şekliyle mevcudun oybirliği ile kabul edildi. B)HUKUK KOMİSYONU RAPORU (25) Belediyemiz Meclisinin tarih ve 1/10 sayılı kararı ile tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulan Belediyemiz Birimlerinden, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü nezdinde Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nezdinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi Yönetmeliği, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezdinde Kadın Sığınma ve Danışma Merkezi Yönetmeliği, Çocuk Konuk Evi Kuruluş, İşleyiş, Usul ve Esasları Yönetmeliği, Tanzim Satış Fon Yönetmeliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında hazırlanan Yönetmelikler ekte sunulmuştur. Meclisce görüşülerek gerekli kararın alınmasını arz ederiz. Denilmektedir. Başkan;Değerli arkadaşlarım bu konuda da komisyonumuz çalıştı ve yönetmelikler tekrar gözden geçirilerek eksiklikleri de giderilerek tamamlandı. Söz almak isteyen arkadaşımız varsa söz verelim, yoksa komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunacağım. Söz alan olmadığına göre 2

3 komisyondan geldiği şekliyle bütün yönetmelikleri oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Başkan; görüşmelere son verilip verilmemesini oya sundu. Yapılan açık oylama sonunda; görüşmelere son verilmesi mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra yapılan açık oylamada; Belediyemiz Meclisinin tarih ve 1/10 sayılı kararı ile tetkik edilmek üzere komisyonumuza havale edilen, Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak oluşturulan Belediyemiz Birimlerinden, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü nezdinde Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri Yönetmeliği, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nezdinde Gönüllü Katılım Yönetmeliği, Kent Arşivi ve Tanıtım Merkezi Yönetmeliği, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nezdinde Kadın Sığınma ve Danışma Merkezi Yönetmeliği, Çocuk Konuk Evi Kuruluş, İşleyiş, Usul ve Esasları Yönetmeliği, Tanzim Satış Fon Yönetmeliği, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait Görev Yetki ve Çalışma Esasları Hakkında hazırlanan Yönetmelikler komisyondan geldiği şekliyle aşağıda yazıldığı şekilde mevcudun oybirliği ile kabul edildi. T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1)Bu Yönetmelik, Torbalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde görevli personelin görev, yetki,çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1)Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b,18/m, maddesine ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına ilişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1)Bu yönetmelikte adı geçen; a)başkan :Torbalı Belediye Başkanını, b)başkanlık : Torbalı Belediye Başkanlığını, 3

4 c)belediye: Torbalı Belediyesini, d)encümen: Torbalı Belediyesi Encümenini, e)evlendirme memuru: Belediye Başkanınca evlendirme yetkisi verilen personeli, f)meclis : Torbalı Belediyesi Meclisini, g)müdür: Yazı İşleri Müdürünü, ğ)müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğünü, h)personel: Yazı İşleri Müdürlüğü Personelini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılığı ve Örgütlenme Yapısı Kuruluş MADDE 5 (1)Müdürlük, Belediyemizin kurulması ile birlikte kurulmuş olup; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına Dair Yönetmelik ekindeki cetvellerde de görüleceği üzere ana kadrolardandır. Bağlılık MADDE 6 (1)Müdürlük, Belediye Başkanına bağlıdır. Örgütlenme yapısı MADDE 7 - (1)Müdürlüğün örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmaktadır. (a)müdür (b)yazı İşleri Servisi (c)ilan ve Yayın Bürosu (d)evlendirme Memurluğu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün görevleri MADDE 8 (1)Yazı işleri Müdürlüğü, Belediyemize gelen bütün evrakların kayda alınıp ilgili müdürlüğüne iletilmesi, Belediyemizden çıkan her türlü evrakın yine kayıt yapılarak ilgili yerlerine elden, posta veya kargo yolu ile gönderilmesi, Meclis ve Encümen gündemlerinin oluşturulması, toplanma çağrısı, karar ve tutanakların çözümü-yazımı, kararların kesinleşme süreçlerinin tamamlanmasından sonra ilgililerine gönderilmesi ile evlenmek üzere Belediyemize başvuran vatandaşlarımızın evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi görevlerini yapar. Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 9 (1)Müdürün görevleri; a)yazı işleri Müdürlüğünü, Başkanlık Makamına karşı temsil etmek ve Başkanlık Makamınca verilen görevleri gerçekleştirmek, b)müdürlüğün görev ve sorumluluk alanına giren konuları, Belediye Başkanından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek, c)müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek, ç)belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili çalışmalar yapmak,hedefleri gerçekleştirmek, d)müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak, 4

5 e)müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük faaliyetlerini üst makamlara sunmak, f)müdürlük Personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza veya ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, Müdürlük personelinin izin planlarını yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol etmek, g)belediye Başkanlığı adına gelen-giden evrakların kontrolünü yapmak, sevk ve havalesini yaptıktan sonra yerine ulaşmasını ve arşivlenmesini kontrol etmek, ğ)belediye Meclisine ve Encümenine görüşülmesi için sevkli gelen evrakları düzenleyerek meclis ve encümen gündemlerinin oluşturulması için Başkanlığa sunulmasını sağlamak, h)meclis toplantı tarihinin ve Belediye Başkanı tarafından belirlenen gündem maddelerinin, Belediye Kanununun 20. ve 21. maddeleri gereğince en az üç gün önceden meclis üyelerine ulaşmasının kontrolünü yapmak ve gündemin duyurulmasını sağlamak, ı)belediye meclisinde görüşülen konulara ilişkin karar özetlerinin, toplantı tutanaklarının ve bir sonraki meclis toplantısının duyurulmasını sağlamak, i)alınan meclis kararlarının kesinleşme sürecini takip etmek, kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, j)belediye Encümenince alınan kararların yazımı ve ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak, k)meclis ve Encümen üyelerinin devamlılık cetvellerinin tutulmasını sağlamak. l)evlendirme hizmetlerinin sunulmasını ve kontrolünü yapmak. (2)Müdürün Yetkileri; a)müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatıyla Belediye bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak, b)müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve Müdürlük dahilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir. (3)Müdürün sorumlulukları; a)müdür, yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanına ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludur. Yazı işleri servisi MADDE 11 (1)Yazı işleri servisinin görevleri; a)belediye Başkanlığı adına gelen her türlü evrakın teslim alınarak giriş kayıtlarını yapmak, b)gelen evrakları havale edilmek üzere konularına göre ayırarak üst makama sunmak, c)havale edilen evrakın zimmet defterine işlenerek ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak, d)belediyemiz birimlerinden resmi ve özel kuruluşlarla vatandaşlara gönderilmek üzere hazırlanan evrakın teslim alınarak kaydını yapmak, e)posta yolu ile gönderilecek evrakın posta kaydının yapılarak P.T.T' ye teslim edilmesini sağlamak, f)yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek. Evlendirme Memurluğunun görev,yetki ve sorumlulukları MADDE 14 (1)Evlendirme Memurluğu, Müdürlüğe bağlı olarak Belediye Başkanınca yetkili kılınan Evlendirme Memurları tarafından yürütülür. 5

6 (2)Evlendirme Memurlarının görevleri; a)evlendirme Memurları, Belediyemize evlenmek için gelen kadın ve erkeğin evlenmeye ilişkin müracaatlarını kabul etmek, b)mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, c)evlenme akdini yapmak, d)aile cüzdanı düzenleyip vermek, e)evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, f)evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek, g)denetim yapmak isteyen yetkililerce istenen kütük, dosya ve belgeleri denetime hazır halde bulundurmak, ğ)işlerin aksamadan yapılmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak, h)müdür tarafından verilen görevleri yapmak. (3)Evlendirme Memurlarının yetkileri; a)evlendirme Memurlukları ve Nüfus İdareleri ile doğrudan yazışmak. (4)Evlendirme Memurlarının sorumlulukları; a)evlendirme Memurları, evlilik işlemlerinin mevzuata uygunluğu yönünden Nüfus Müdürlüğüne görevleri ve yetkileri yönünden Başkana ve yürürlükteki mevzuata karşı sorumludurlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 15 (1)Müdürlüğün, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde, Müdürden sonra gelmek, Müdüre karşı sorumlu olmak ve sınırları belirtilmek suretiyle Müdürün teklifi üzerine Belediye Başkanı onayı alınarak imza yetkilisi görevlendirilebilir. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 16 (1)Belediye Meclisinin 07/07/2009 tarih ve 12/94 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Yazı İşleri Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmelikte yer almayan hükümler MADDE 17-(1)Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. girer. Yürürlük MADDE 18-(1)Bu yönetmelik Torbalı Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra yürürlüğe Yürütme MADDE 19 (1)Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 6

7 T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma susul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak Madde 2- Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen ; a) Mali Hizmetler Müdürlüğü: Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü b) Mali Hizmetler Müdürü: Torbalı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü c) İdare: Torbalı Belediyesi d) Birim: Mali Hizmetler Müdürlüğü ne Bağlı Birimler İKİNCİ BÖLÜM Müdürlüğün İdari Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Müdürlüğün İdari Yapısı Madde 4- Mali Hizmetler Müdürlüğü, görevlendirilecek birim yetkilileri ile; a) Muhasebe Birimi b) Muhasebe Şefliği c) Gelir Servisi Birimi d) Emlak Servisi Birimi nden oluşur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Yetki, İşlemlerin Yürütümü ve Sorumluluk Görev ve Yetki Madde 5- a) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek, b) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak, c) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak, 7

8 d) İlgili mevzuatı çerçevesinde, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, e) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, f) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, g) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak, h) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek, i) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, j) Para ve para ile ifade edilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililerine vermek veya göndermek, k) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerin de belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, l) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. Muhasebe Yetkilisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 6- Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek, b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek, c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek, d) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek, e) Gerekli bilgi ve raporları, Maliye Bakanlığı na, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek, f) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak, g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek, h) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak, i) Muhasebe birimini yönetmek, j) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak, k) Üst Yönetici ve Mali Hizmetler Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak. 8

9 Muhasebe Yetkilisi Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 7- Muhasebe yetkilisi yardımcısının görev, yetki ve sorumluluğu aşağıda belirtilmiştir; a) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, kendisine bağlı servislerin iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak ve zamanında yapmak ve yaptırmak ile yetkili ve sorumludur. b) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı, amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmakla görevli ve sorumludur. c) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı iş ve işlemlerin mevzuata uygun ve zamanında yerine getirilmemesinden dolayı Muhasebe yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürüne karşı sorumludur. d) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı kanunların uygulanması ile ilgili olarak verdiği emirlerden doğan kamu zararlarından sorumludur. e) Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan İdare zararlarından, o iş ve işlemi yapan memur veya çalışanla birlikte sorumlu tutulur. Görev, yetki ve sorumlulukların devri Madde 8- Muhasebe yetkilisi, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden bir kısmını Maliye Bakanlığı nca belirlenen usul ve esaslara göre yardımcılarına devredebilirler. Muhasebe yetkilisi hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki devri yapılanlar hakkında da uygulanır. Muhasebe yetkilisi devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından usulüne uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür. Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcılar tarafından tereddüde düşülen konulardaki işlemler, uygun bulunması halinde muhasebe yetkilisi tarafından sonuçlandırılır. İşlerin Yürütümü ve Sorumluluk Madde 9- Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren tüm işlemlerde 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile buna ilişkin uygulama yönetmeliklerindeki hükümler uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Madde 10-Mali Hizmetler Müdürlüğünce yapılan tüm işlemler iç ve dış denetime tabidir. - İç Denetim: İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynaklarını ekonomiklik, etkili ve verimlilik esaslarına göre yönetip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır. - Dış Denetim: Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve programlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türküye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır. 9

10 BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Hususlar Madde 11- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 5393 sayılı Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer kanun yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürütme Madde 12-Bu yönetmelik Torbalı Belediye Başkanlığınca yürütülür. Yürürlük Madde 13- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/1-m bendi gereği Torbalı Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. YASAL DAYANAK MADDE 2 Bu Yönetmelik, 03/ 07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/ 07/2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR MADDE 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Belediye :Torbalı Belediye Başkanlığı nı, Başkan :Torbalı Belediye Başkanı nı, Başkan Yardımcısı :Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı nı Müdür :Fen İşleri Müdürü nü, Müdürlük :Fen İşleri Müdürlüğü nü, Personel :Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü ( işçi-memur) ifade eder. 10

11 TEMEL İLKELER, MİSYON VE VİZYON MADDE 4 - Torbalı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında; TEMEL İLKELERİMİZ: 1) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık, 2) İnsan ve çevre haklarına saygılı olmak 3) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 4) Uygulanabilir proje üretmek 5) Hesap verebilirlik, 6) Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti, 7) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 8) Uygulamalarda ve hizmetlerde adalet ve eşitlik, 9) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 10) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkeleri esas alır. MİSYONUMUZ: 86 yıldır güvenilir ve sağlam belediyecilik anlayışı ile, güçlü ve istikrarlı finansal performans gösteren, İzmir in tüm önemli belediyeleri arasında güçlü bir varlığı olan, tüm uygulamalarda tam anlamıyla mükemmel hizmet vermek ve vatandaşların ödediği vergilerin kıymetini bilen, var olduğu toplum ve çevreye duyarlı, deneyim ve birikimlerinden yararlanarak geleceğe umut ve azimle bakan öncü belediye olmayı sürdürmektir. VİZYONUMUZ: İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, gereksinimlerini çağdaş koşullarda sağlayabileceği, belediye hizmetlerinin kentin tüm noktalarına eşit, kaliteli ve hızlı ulaştığı belediye olabilmektir. İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ PERSONEL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR MADDE 5 BU YÖNETMELİK TARİHLİ VE 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15/b BENDİ HÜKÜMLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. PERSONEL MADDE 6 Torbalı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nde bir Müdür ile mer i norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR MADDE 7 Torbalı Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda; Torbalı Belediye si sınırlan içerisinde yürürlükteki İmar Planlarına uygun olarak yeni yolların yapılması ve mevcut yolların onarılmasını sağlamaktan, kış şartlarında yolların ulaşıma açık tutulmasından, biriminin çalışma programını hazırlayıp takip etmekten, 11

12 Belediye'nin Yapı Kontrol Müdürlüğü ile diğer birimleri ile işbirliği içerisinde kaçak yapıların yıkılması için gerekli araç-gereç ve ekipmanı sağlamaktan, kendi müdürlüğü ile alakalı hafriyat işlerinin yürütülmesini takip etmekten, vatandaşların istek ve şikâyetlerini alıp değerlendirmek ve sonucunu ilgili kişi ve kurumlara iletmek ile ilgili işleri yürütmekten, kentin altyapı ve yatırımlarının amaca ve onaylanan planlara uygun olarak yapılmasından; Torbalı Belediye si sınırlan içerisinde imar planlarında voleybol, basketbol, tenis, yaya yürüyüş yolu, bisiklet yolu, oyun ve spor alanları vb. şekilde toplumun ortak kullanım alanı olarak değerlendirilmesi çalışmalarını planlamak ve yürütmekten, yeni parklar oluşturmak ve eski parkların bakım ve revizyonunu sağlamaktan, topluma çevre bilincinin aşılanmasında biriminin üzerine düşen görevleri yürütmekten, bölgedeki molozların toplanmasından ve döküm yerlerine nakledilmesinden, biriminin sunduğu hizmetlerle ilgili ve Fen İşleri Müdürlüğünce ihale yoluyla yapılacak işlerin proje ve ihale işlemlerini, hak edişleri ve ödemelerini takip etmekten kontrollük görevini yürütmekten Fen İşleri Müdürlüğü ne ait tüm araç ve iş makinelerinin onarım tamir ve bakımlarını yapmak veya yaptırmaktan sorumludur. Belediye Başkanı nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında: FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - Kendisine bağlı olan görev yerlerinde işlerin etkin, sağlıklı ve mevzuata uygun bir şekilde planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak. - Kendisine bağlı teknik personelin, şantiyelerin ekip ve işçilerin görev dağılımı ve iş programını yapmak, uygulamayı denetlemek ve ekiplerin uyum ve eşgüdüm içinde verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmalarını sağlamak, - Belediye Meclisince onaylanan yıllık Belediye bütçesinde yer alan ; Yeni yol açılması ve stabilizasyonu, Yol üzerindeki sanat yapıları, Bina yapım, bakım ve onarımı, Belediye İmar Planında belirlenen yerlere hizmet binaları, spor tesisleri, pazaryerleri, umumi tuvaletler ve sosyal tesislerin yapılması, Tesisat yapım, bakım ve onarımı, Belediye Hizmet Binaları, spor tesisleri, oyun alanları, pazaryerleri, umumi tuvaletlerin yapım ve bakım işleri, Belediye sınırları içinde bulunan tarihi binaların Restorasyonunu yaptırmak, Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sinyalizasyonlu döner kavşak yaptırmak, Karayolu ulaşımını sağlamak için Karayolu geçiş köprüsü yaptırmak, Yayalar için üst geçitler yaptırmak, Alternatif çevre yolları planlayıp yaptırmak, - İşlerinin yıllık yatırım programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlamak, Başkanlığın onayına sunmak, uygun görülenler ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yürütmek, - Bayındırlık konularında proje üretmek ve Başkanlığa önerilerde bulunmak, - Belediye hizmetleri için gerekli her türlü yapı ve tesisin zemin etüt ve projelerini yaptırmak, - Yıllık yatırım programı doğrultusunda yol açılması, yol düzeltilmesi, yollara malzeme serilmesi, malzeme ve moloz kaldırılması ve nakledilmesi gibi işlerde Fen İşleri Şantiyesinde bulunan iş makinelerinin verimli ve ekonomik olarak kullanılmalarını sağlamak Sayılı Büyük Şehir Belediyeleri Kanunu kapsamında Büyük Şehir Belediyesinin sorumluluğuna verilmiş ana arter, bulvar ve caddelerin yapımı, bakımı ve sinyalizasyonu konusunda Büyük Şehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunmak üzere teklifler hazırlatıp Başkanlık Makamına sunmak, 12

13 - Belediyenin İmar Planında belirlenen yerlerdeki yerel ve bölgesel otoparkların önceliklerine göre yapımı için Büyük Şehir Belediyesi nezdinde teklifte ve girişimlerde bulunmak üzere Başkanlık Makamına teklif sunmak, - Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen yazılar ve yazışmaları yapmak, - Özel sektörden gelen yazılar ve yazışmaları yapmak, - İş deneyim belgelerini hazırlamak, - Vatandaş müracaatlarını yerinde tetkik, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak, - İhalesi yapılacak projelerin listesini hazırlatarak Başkanlığa sunmak, - İhalesi sonuçlanan işlerin kontrollüğünü yaptırmak, - Hak edişleri hazırlatmak, - Geçici ve kesin kabulü yaptırmak, - Yol ölçümleri, mülkiyet ölçümleri, yaya yolu ölçümleri, kod ve haritacılık ölçümlerini yapmak, - Sıhhi tesisat projesi, ısı yalıtım projesi ve hesapları yaptırmak, - Isıtma ve soğutma projesi yaptırmak, - İlçemizde yaşayan özürlü ve engelliler için yol ve tretuvarlar ile resmi bina girişlerinde gerekli düzenlemeleri yaptırmak, - Vatandaşlardan gelen su sızıntısı şikâyetlerini yerinde tetkikini yaptırmak, - Yol, yaya yolu vs. yapım ve bakımları ihale ile ilgili hazırlıkları yaptırmak, - Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılan motorlu araç, iş makinelerinin yıllık gereksinimi olan yedek parça, yağ, lastik, akaryakıt vs. ihtiyaçlarını tespit etmek ve ihale yoluyla temin edilmesini sağlamak. Bu işlemler için gerekli olan teknik ve idari şartnamenin hazırlanmasını, ihalelerin sağlıklı yapılabilmesini sağlamak, yasal süreçlerin takvime dayalı takibini yapmak, teslim komisyonlarını oluşturup, teslim alınan ve mal ve hizmetlerin hak edişlerini sağlıklı şekilde yaptırmak, - Fen İşleri Müdürlüğü ne ait araçların trafik, sigorta, ruhsat, vize, muayene vb. işlerinin aksamadan zamanında ve düzenli olarak yapılmasını sağlattırmak. - PERSONELİN GÖREVLERİ MADDE 8 Bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları, mer i mevzuat ve Belediye Başkanı nın veya görevlendirdiği Başkan Yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler belirtilen görevleri ifa ederler. Pozisyonları belirlenen personelin görev, yetki ve sorumlulukları ekteki görev tanımı formlarına göre uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümleri; Torbalı Belediyesi Meclisinin kararından sonra yayımı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümleri toplam 10 ( on) maddeden oluşmakta olup Torbalı Belediye Başkanı tarafından yürütülür. 13

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: MADDE 6: AMAÇ : Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE 1: AMAÇ a) Belediye hizmet binalarının genel temizliğini, bakımını, onarımını, tesisat işlerini, araç havuzunu, birimler

Detaylı

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Karar Tarihi: 02.05.2007 Karar Numarası: 06 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM Bu Yönetmelik

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: AMAÇ : Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanlık Makamıyla belde halkı, sivil toplum örgütleri,

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM: MADDE 1 Adli ve idari yargı önünde Belediyeyi temsil etmek, Belediyede

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE: 1 Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanlık Makamıyla belde halkı, sivil

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE: 1 Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanlık Makamıyla belde halkı, sivil ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : MADDE: 1 Özel Kalem Müdürlüğü: Başkanlık Makamıyla belde halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE : 1 AMAÇ : Temiz bir çevrede insanların sağlıklı, mutlu çağdaş bir şekilde yaşama haklarından hareketle yerleşim

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: MADDE 1- T.C. TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Belediyemiz tarafından belde

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliknin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı