ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ"

Transkript

1 HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi Değerleme, yatırımcıları ilgili fiasal varlıklar içi ödemeye razı oldukları tutarı tespit edilmesi olarak taımlaabilir. Değerleme yapılırke, varlıkları kazaçgücüvegelecekteki karlılığı dikkatealıır. Mekul kıymetler değerlemeside kullaılacak temel değerleme modeli aşağıdaki gibi gösterilebilir: = ( ) Bu ifadede; P =mekul kıymeti değerii T= döemleri N= mekul kıymeti vade soua kadar döem sayısıı C t = t döemideki mekul kıymette elde edilecek akit girişii k = döemsel ıskoto oraıı k= Risksiz faiz oraı(r f )+ Sistematik risk primi + Sistematik olmaya risk primii ifade etmektedir. Hazie Boosu, Tahvil, Hisse seedi vb. mekul kıymetleri bugükü değerii tespiti yapılırke geel olarak bu mekul kıymetlerde vadesie kadar elde edilecek akit akışı (faiz, aapara ödemeleri, kar payları vs.) tespit edilir. Iskoto oraı olarak bu araçlarda yatırımcıları bugü istemiş oldukları getiri oraı(cari faiz oraı) kullaılır. Belli bir sürei her oktasıda, ayı riskli bütü mekul kıymetler ayı beklee getiri oraı sağlayacak şekilde fiyatlaır. 4 Tahvil Değerlemesi Tahvile yatırım yapalar folarıı ödüç verdikleri süre boyuca döemsel faiz geliri elde etmeyi ve vade souda tahvili omial değerii almayı amaçlarlar. Tahvil satı alıdığıda aoim şirkete doğru akit akışı, döemsel faiz ödemeleri ve vade souda aaparaı geri ödemesi durumuda yatırımcıya doğru akit akışı olmaktadır. Tahvili değerii yatırımcıı gelecekte elde edeceği akit akımlarıı bugükü değeri olarak ifade etmek mümküdür. Tahvil Değerlemeside Aahtar Kavramlar Nomial değer, Vade değeri: Firmaı ödüç aldığı ve gelecekte belli bir tarihte, vadeside, geri ödemeyi taahhüt ettiği para miktarı. Kupo Ödemesi: Tahvil sahiplerie her döem, geellikle her 6 ayda bir, yapıla faiz ödemeleri. Kupo Oraı: Vade değerii bir yüzdesi olarak yıllık faiz ödemesi. 5 6

2 2..28 Kupolu Tahvil Değerlemesi Kupolu tahvili değeri, bu tahvillerde gelecekte elde edilecek faiz ve aapara geri ödemelerii cari faiz oraı ile bugüde iskoto edilmesi ile buluur. C t FV PV = + t= +i +i (+i) - + FV PV = C (+i) x i PV Tahvili Fiyatı C = Yıllık Kupo Ödemesi FV = Tahvili Nomial Değeri = Vadeye Kadar Yıl Sayısı (+i) i= Faiz Oraı (Vadeye kadar getiri oraı) Tahvil Değerlemesi Tahvili değeri her devre elde edile faiz tutarı ile vade soudaki aaparaı belli bir iskoto oraıda bugüe idirgemiş değerlerii toplamıdır. İskoto oraı ile omial faiz oraı arasıdaki farklılık, tahvili piyasa değeriiomial değeridefarklılaştırır. Döemsel faiz getirileri ve vade souda ödeecek aapara tutarı belli olduğua göre, tahvili piyasa fiyatıı belirleyecek oladeğişke iskoto oraıdır. Uzakta Eğitim Uygulama ve 7 8 Tahvil Değerlemesi Biricil Piyasada Tahvil Değerlemesi Tahvillerde beklee akit akışları söz kousu tahvilleri özelliklerie göredeğişmektedir. Kupo faiz ödemeli bir tahvili akit akışı, vadesi boyuca ödeecek sabit faizleri ve vade souda aapara ödemesii bugüeidirgemiş değerleri toplamıdır. Değişke faizli tahvilleri faiz ödemeleri, faiz oralarıdaki değişikliklere bağlı olarak değişeceğide tahvili değeri de bu değişikliğe bağlıolarakdeğişecektir. Sıfır kupolu tahvillerde faiz ödemesi olmadığı içi, getiri, vade souda geri ödemesi gereke aaparaı bugükü değeriyle hesaplamaktadır. Örek: Vadesie yıl kalmış. TL omial değerli yılda bir kupo faiz ödemeli %2 faiz oralı bir tahvili; Piyasa faiz oraı %5 olması halide, Piyasa faiz oraı % 2 olması halide, Piyasa faiz oraı % 25 olması halide, Değerii hesaplayıız. **Piyasa faiz oralarıdaki değişmei tahvili değerii asıl etkilediğie dikkat ediiz.** 9 Piyasa Faiz Oraı %5 Olması Halide Piyasa Faiz Oraı %2 Olması Halide.Yıl 2. Yıl.Yıl Faiz Aapara - -. Toplam Yıl 2. Yıl.Yıl Faiz Aapara - -. Toplam (+i) - PV = C + FV (+i) x i (+i) PV =?, C = 2, FV =., i = %5, = yıl (+,5) - PV = 2 +. (+,5) x,5 (+,5) PV = 2 2,28 +.,658 PV =.4 TL (+i) - PV = C + FV (+i) x i (+i) PV =?, C = 2, FV =., i = %2, = yıl (+,2) - PV = 2 +. (+,2) x,2 (+,2) PV = 2 2,6 +.,579 PV =. TL 2 2

3 2..28 Piyasa Faiz Oraı %25 Olması Halide.Yıl 2. Yıl.Yıl Faiz Aapara - -. Toplam (+i) - PV = C + FV (+i) x i (+i) PV =?, C = 2, FV =., i = % 25, = yıl (+,25) - PV = 2 +. (+,25) x,25 (+,25) PV = 2,952 +.,52 PV = 92 TL Piyasa Faiz Oraıı Tahvili Değerie Etkisi Tahvil içi öerile faiz oraı piyasa faiz oraıda büyük ise tahvili değeri omial değeride yüksektir. Acak vadeye kala süre azaldıkçatahvili değeri omial değere yaklaşır. Tahvili değeri piyasa faiz oraları arasıda ters yölü bir ilişki vardır. Piyasa faiz oraları arttıkça tahvili değeri düşer. Piyasa faizoraları düştükçetahvili değeri artar. 4 Piyasa Faiz Oraıı Tahvili Değerie Etkisi Tahvili değeri zama içide değişir. Tahvili vadesie kala döem sayısı artıkça, tahvili fiyatı piyasa faiz oralarıda meydaa gele değişmelere dahaduyarlı olur. Piyasa faiz oralarıı tahvili değeri üzerideki etkisi tahvili vadesie kaladöem sayısıartıkça azalarakartar. Tahvili öerile faiz oraı ile tahvili değeri arasıda doğrusal birilişki vardır. Öerile faizoraıartıkça tahvili değeri artar. Piyasa Faiz Oraıı Tahvili Değerie Etkisi Eğer tahvili beklee getiri oraı, k d, kupo oraıa eşitse, tahvili değeri vade değerie eşittir. Faiz oraları düştükçe tahvil fiyatları yükselir (Primli Tahvil): Eğer tahviller çıkarıldıkta sora ekoomideki faiz oraları düşerse, k d kupo oraıda daha düşük demektir. Faiz ödemeleri ve vadede ödeecek meblağ ayı kalır acak PVIF ad PVIFA değerleri değişerek tahvil değerii artmasıa sebep olur. Faiz oraları yükseldikçe tahvil fiyatları düşer (İdirimli tahvil). 5 Faiz oraları %, 5%, ve 2% olduğu zama 5% kupo oralı, $ vade değeri ola tahvili piyasa değerii zamala değişmesi. Piyasa Faiz Oraıı Tahvili Değerie Etkisi Firmaı iflas etmeyeceğii varsayarsak, bir tahvili piyasa değeri vadesi yaklaştıkça daima vade (itibari) değerie yaklaşacaktır. Yıl kd = % kd = 5% kd = 2% $.8, $., $766,2 $.68, $., $769,47 2 $.55,7 $., $77,7 $.4,68 $., $778,4 4 $.24,75 $., $78,65 5 $.7,2 $., $79,8 6 $.287,95 $., $798,45 7 $.266,75 $., $88,4 8 $.24,42 $., $89,77 9 $.27,76 $., $8,72 $.89,54 $., $85,47 $.58,49 $., $87,56 2 $.24,4 $., $894,68 $.86,78 $., $92,6 4 $.45,45 $., $958, 5 $., $., $., Faiz oraları %, 5%, ve 2% olduğu zama %5 kupo oralı, $ vade değerli bir tahvili piyasa değerii zamala değişmesi Tahvil Değeri $,5 K d < Kupo Oraı $,25 K d = Kupo Oraı $, $75 K d > Kupo Oraı $5 $25 $ Yıl

4 2..28 Tahviller içi Faiz Oraı Riski Tahvil Fiyatları Zama İçide Dalgalaır Tahviller ilk olarak ihraç edildikleri zama, kupo faiz oraı piyasadaki gücel faiz oralarıa göre belirleir. Zama geçtikçe, piyasa faiz oraları değişebilir, fakat kupo faiz oraı sabit kalır. Souç olarak, tahvili gerçek fiyatı değişir. Tahviller içi Faiz Oraı Riski Tahvil Fiyatları Zama İçide Dalgalaır Ekoomideki faiz oraları ile tahvil değerleri arasıda egatif bir ilişki bulumaktadır. Faiz oraları arttığıda tahvili değeri düşer. Piyasa Faiz Oraları V b = Tahvili Değeri Tahviller içi Faiz Oraı Riski Tahvil Fiyatları Zama İçide Dalgalaır Ekoomideki faiz oraları ile tahvil değerleri arasıda egatif bir ilişki bulumaktadır. Faiz oraları düştüğüde tahvili değeri artar. Piyasa Faiz Oraları V b = Tahvili Değeri Kuposuz (İskotolu) Tahvil Değerlemesi Bileşik faiz oraı verildiğide kuposuz tahvili bugükü değeri yadaki şekilde hesaplaır. PV: Kuposuz Tahvili Bugükü Değeri FV: Kuposuz Tahvili Nomial Değeri i: Yıllık Cari Bileşik Faiz Oraı : Vadeye Kala Yıl Sayısı PV= FV +i Uzakta Eğitim Uygulama ve 22 Kuposuz (İskotolu) Tahvil Değerlemesi Cari faiz oraıı %2 olduğu bir ekoomide,. TL omial değerli, 2 yıl vadeli kuposuz tahvili ihraç değeri kaç TL dir? FV PV= +i. FV =. TL PV= 2 +,2 PV=694,44 TL i =,2 =2yıl Devlet Borçlama Seetleri Devleti borçlama araçlarıa geel olarak Devlet İç Borçlama Seetleri adı verilir. Bu araçlar değişik açılarda şu şekilde tasif edilebilir. Vadeye göre Devlet Tahvilleri: yıl ve daha uzu vadeli Hazie Booları: yılda kısa vadeli Para cisie göre TL üzeride ihraç edile araçlar Döviz üzeride ihraç edile araçlar Dövize edeksli ihraç edile araçlar Uzakta Eğitim Uygulama ve

5 2..28 Kamu Mekul Kıymetlerii Çeşitleri İskotolu ve kupolu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.. Kupolu mekul kıymetlere, her altı ayda bir faiz ve vade souda aa para ödemesi yapılmaktadır. 2. Iskotolu mekul kıymetler, vade souda, öcede belirlemiş sabit bir miktarı ödemeyi garati ede mekul kıymetlerdir. Hazie Boosu; Bir yıl veya bir yılda daha kısa vadeli ıskotolu olarakihraçedile mekulkıymetlerdir. Devlet tahvili; Hazie'i iki yıl veya daha uzu vadeli olarak çıkardığı kupolu mekul kıymetlerdir Hazie Boosu Değerlemesi Hazie booları, yerel estrümalar olarak hükümetler tarafıda kısa vadeli fiasal ihtiyaçları karşılamak amacıyla çıkarıla mekul kıymetlerdir. Hazie booları, ihale yoluyla hamilie yazılı olarak ihraç edilmekte ve ıskotolu olarak satılmaktadırlar. Yai omial değeri altıda bir fiyatta satılır, vade souda omial değer ödeir. Hazie booları geellikle, 26 veya 52 haftalık olarak vadelerle ihraç edilmektedirler. Nomial değer ile ıskotolu değer arasıdaki fark kadar yatırımcıı faiz getirisi söz kousudur. Hazie boolarıı bugükü değeri tespit edilirke geellikle yatırımcıları bu araçta istemiş oldukları getiri basit faiz şeklide ifade edilir Hazie Boosu Değerleme Örek: Basit faiz oraı verildiğide bir Hazie Boosuu bugükü değeri şöyle buluur. PV: Hazie Boosuu Bugükü Değeri FV: Hazie Boosuu Nomial Değeri i: Yıllık Basit Faiz Oraı : Hazie Boosuu Vadesie (itfasıa) Kala Gü Sayısı FV PV= i gü vadeli %8 getirili olarak ihraç edile hazie boosuu omial değeri TL dir. Yatırımcıı ihraç güü ödemek isteyeceği tutar e kadarolacaktır? Uzakta Eğitim Uygulama ve 27 Uzakta Eğitim Uygulama ve 28 Örek Repo / Ters Repo % 2 faiz oraı ile ihraç edile. TL omial değeri 82 gü vadeli hazie boosuu ihraç değeri kaç TL dir.. PV=.2 82 gü + 65 PV=99,2 TL Repo, mekul kıymetleri geri alım taahhüdü ile satışıdır. Repo kısavadelibir fotoplamatekiğidir. Ters repo ise mekul kıymetleri geri satış taahhüdü ile alımı alamıa gelmektedir. Tersrepokısa vadelifosatış tekiğidir. Bu işlemler, yetki sahibi aracı kuruluşlar tarafıda, kedi aralarıda veya gerçek ve tüzel kişilerle belirli bir vade ve belirli birfiyatta gerçekleştirilir. Repove ters repo işlemleride vade: gecelik, gülükve haftalık vadelerdir. Hazie boosu, devlet tahvili, ve gelir ortaklığı seedi gibi likidite derecesi çok yüksek mekul kıymetler karşılık olarak kullaılmaktadır. Uzakta Eğitim Uygulama ve 29 5

6 2..28 Repo / Ters Repo Uygulamada repoya kou ola değerler, fiziki olarak müşterilere teslim edilmeyip, bilgisayar ortamıda, bu kıymetleri satıcıda emaette olduğu göstere emaet makbuzlar ile izlemektedir. Repo sözleşmesii vadesi dolduğuda müşteri makbuzu bakaya ibraz eder. Makbuz ibrazıda tutar kedisie akde ödeir. P P= Hazie boosuu bugükü değerii R=Geri satı alma ıskoto oraıı = Vadeyi G=Geri satı alma fiyatıı i= Faiz oraı Örek: 82 gü vadeli, TL omial değerli hazie boosu, %6 faiz oraı ile satılmaktadır. Söz kousu hazie boosu içi 8 gü sora %6 faiz işletilerekgerisatıalma alaşmasıyapılmıştır. Bu verilere göreaşağıdakisoruları cevaplayıız Hazieboosuu satışfiyatıekadardır? Hazieboosuu gerialışfiyatıekadardır? 2 Çözüm: Hisse seedie yatırım yapmak isteye bir yatırımcı, satı almayı düşüdüğü hisse seedii piyasa fiyatıı takdir etmek zorudadır. Hisse seedii değerlemeside piyasa değeri ve gerçek değer kavramları öplaaçıkmaktadır. Piyasadeğeri, hisse seedii arzvetalebegöre oluşafiyatıdır. Gerçek değer, yatırımcıları hisse seedie ödemeye razı oldukları tutardır. İşletmei bugükü varlıklarıı kazaç gücüevegelecekteki yatırımlarıı karlılığıa dayaır. 4 Nomial Değeri; hisse seedii üzeride yazılı ola muhasebe kayıtlarıa geçirile değerdir. Nomial değer e az kuruştur ve bu acak er kuruş olarak artırılabilir. Eğer bir şirketi dolaımda milyo adet hisse seedi varsa ve hisse seetlerii omial değeri TL ise bu şirketi esas sermayesi Milyo TLolarakhesaplaır. Şirketi Esas Sermayesi HS. Nomial Değeri = Şirketi Hisse Seedi Sayısı.. TL HS. Nomial Değeri = = TL.. adet Defter Değeri; İşletmei varlıklarıda borçlarıı çıkarılması suretiyle özkayaklar elde edilir. Defter değeri, özkayakları hisse seedi sayısıa bölümesiyle hesaplaır. Defter değeri, hisse seedi sahibii şirketi iktisadi varlıklarıı kayıtlı değeri üzerideki mülkiyet hakkıı gösterir. (Varlıklar - Borçlar) Özkayaklar H S. D efter D eğeri = Şirketi Hisse Seedi S ayısı Örek: Yukarıdaki şirketi öz kayakları 5 Milyo TL olması durumuda defter değeri,5tlolarakhesaplaır. 5.. H S. D efter Değeri = =,5 TL

7 2..28 Piyasa Değeri; daha öcede şirket tarafıda biricil piyasaya sürülmüş hisse seetlerii yatırımcılar arasıda arz ve talebe göreoluşafiyatıa piyasa fiyatıveya piyasa değeri deir. Eğer hisse seetleri belirli bir piyasada işlem görüyorsa, yatırımcılar arasıdaki arz ve talebe göre borsada oluşa fiyata borsafiyatı veya borsadeğeri deir. Tasfiye Değeri; şirketi varlıklarıı belirli bir süre içide zorulu olarak satılması soucu elde edile meblağda borçlar düşüldükte sora geri kala tutarı hisse seedi sayısıa bölümesiyle hesaplaa değere tasfiyedeğeri deir. Tasfiye değeri hisse seedii piyasa fiyatı içi alt sıırı oluşturur. Çükü eğer piyasa fiyatı tasfiye değerii altıa düşerse, şirketi tasfiye edip, tasfiyedepayalmakortaklar açısıda dahamatıklı birdavraışolur. Şirketi Aktiflerii Satış Bedeli - Borçlar Tasfiye Değeri = Şirketi Hisse Seedi Sayısı 7 8 Hisse Seedi ve Türleri Örek : Toplam aktifleri 25 Milyo TL, kısa ve uzu vadeli borçlarıı toplamı Milyo TL ola bir şirketi TL omial değerli Milyo adet hisse seedi bulumaktadır. Tasfiye ortamıda iktisadi varlıkları satışıda 5 Milyo TL tahsil edileceği tahmi edilmektedir. Bu durumda tasfiye değerii hesaplayıız T asfiye Değeri = =,5 T L.. İşleye Teşebbüs Değeri; şirketi çalışır vaziyette bir bütü olarak satılması veya devredilmesi durumuda elde edile satış geliride borçları düşülmesi soucu kala meblağı hisse seedi sayısıa bölümesi suretiyle hesaplaa değere işleye teşebbüsdeğeri deir. İşleyeteşebbüs değeriietkileye faktörler, Ekstra kazaçgücü, Maddiolmayaduravarlıklar, Gelecekteki yatırımlarıdeğeri İşleyeteşebbüs değeripiyasafiyatı içiüstsıırı oluşturur. 9 4 Hisse Seedi ve Türleri Hisse Seedi ve Türleri İşleyeTeşebbüs değeriiformülü aşağıdakigibi gösterilebilir: Şirketi Bir Bütü Satışıda Elde Edile Tutarı - Borçlar İTD = Şirketi Hisse Seedi Sayısı Normal şartlarda piyasa fiyatı işleye teşebbüs değeri ile tasfiye değeri arasıda biryerlerde oluşmaktadır. Örek : Toplam aktifleri 25 Milyo TL, kısa ve uzu vadeli borçlarıı toplamı Milyo TL ola bir şirketi TL omial değerli Milyoadet hisseseedibulumaktadır. Bu şirketi5 Milyo TL ye başka bir şirket tarafıda satı alıması durumuda işleye teşebbüsdeğerii hesaplayıız: İTD = = 2, 5 TL

8 2..28 Hisse Seedi ve Türleri Gerçek Değeri; yatırımcıları firma içi ödemeye razı oldukları değerdir. Gerçek değer işletmei bugükü varlıklarıı kazaç gücüevegelecekteki yatırımlarıı karlılığıa dayaır. Hisse seetlerii piyasa değeri ile gerçek değeri karşılaştırıldığıda üçdurumsözkousu olabilir: Karşılaştırma Souç Eylem Piyasa Değeri > GerçekDeğer ise ilgilihisseseedii alımadüşmesiibekleveya eldemevcutsabuhisseseetleri sat. PiyasaDeğeri = GerçekDeğer isedegepozisyoukoru Piyasa Değeri < Gerçek Değer ise ilgili hisse seedii satı al veya elde mevcutsa satmayükselmesii bekle. Piyasadeğeri gerçek değerde farklıolabilir. Eğer hisseseedii piyasa fiyatı gerçekdeğeriialtıda ise, hisseseedii düşükdeğerlediği; Eğer hisse seedii piyasa fiyatı gerçek değerii üzeride ise, hisse seedii aşırıdeğerlediği ifadeedilir. Kuramsal olarak, piyasa değeri ile gerçek değeri birbirie eşit olmasıveya birbirie yakıolması gerekir Hisse Seedi Değerleme Yötemleri Kar Payı İskoto Modeli Hisse seedi değerleme işlemi, hisse seedii gelecekte sağlayacağı tahmi edile döemsel kazaçlarıı belirli bir iskoto oraıile iskoto edilerek toplamaları işlemidir. Acak tahvili gelecekte sağlayacağı faiz tutarları ve ödeme zamaları belliyke; hisse seedi kazaçlarıı tutarıı ve bularıödeme zamaıı öcedebilmek zordur. Şirketi kar elde etmesi ve dağıtması bir çok faktöre bağlı olduğuda, hisse seedie yatırım yapalar, tahvile yatırım yapalarda dahayüksekgetiri talepederler. Başkabirifadeyle hisseseedi yatırımları riskli yatırımlardır. Kar payı iskoto modelide Hisse seedii değeri; hisse seedide gelecekte elde edilecek kar payıı bugüe iskoto edilmesiyle elde edilir. Dıv Dıv2 Dıv Dıv PV = k e +ke +k e +k e PV = Bugükü Değer Dıv = Temettü Ödemesi k e = İskoto oraı, ayı risk düzeyie sahip hisse seetlerii getiri oraı 45 Uzakta Eğitim Uygulama ve 46 Kar Payı İskoto Modeli Serdemir işletmesi hisse seedie yatırım yapa bir yatırımcı, bu yatırımda üç yıl boyuca hisse başıa,75 TL, 2,25 TL, ve, TL kar payı elde etmeyi beklemektedir. Yatırımcıı beklediği kazaç oraı ve kullaılacak iskoto oraı % 7 ise, bu hisse seedii piyasafiyatı kaçtl dir. Dıv Dıv2 Dıv Dıv PV = ke +k e +k e +k e PV =? Dıv =,75 TL, Dıv = 2,25 TL, Dıv =,TL, k = %7 2,75 2,25, PV= + 2 (+.7) (+.7) (+.7) 5 TL e Gordo Büyüme Modeli(Sabit Büyüme Modeli) Dağıtılacak temettü her yıl sabit olarak büyümekte ise hisse seedii piyasa fiyatı g<k e olduğu sürece bugükü değeri söyle hesaplaır; PV = k e - g e Div Dıv : Cari Döemde(şimdi) Ödee Temettü g : Ödeecek temettülerdeki büyüme oraı k : Hisse seedide beklee getiri oraı(iskoto oraı) Uzakta Eğitim Uygulama ve 47 Uzakta Eğitim Uygulama ve 48 8

9 2..28 Örek: Beklee Getiri Oraı Hesaplaması Öümüzdeki yıl hisse başıa 2, TL kar payı dağıtılacağıı açıklaya Serdemir işletmesii kar payıı her yıl %8 büyüyeceği tahmi edilmektedir. Beklee getiri oraı ise % 2 ise, Serdemir AŞ i hisse seetlerii gerçek değeri kaç TL dir. Div PV = k e - g PV = 2 2 = = 6,66 TL (,2 -,8),2 Her hisse seedide sermaye ve temettü kazacı olmak üzere iki türlü kazaç bekleir. Yatırımcıı bir döem içi hisse seetlerii elde tutmayı düşüdü varsayıldığıda hisse seedide elde etmeyi plaladığı getiri oraı aşağıdaki formülle hesaplaabilir: Div ( P P ) E(r) = P E(r) = Beklee Getiri, Dıv = Döem sou temettü tutarı, P = Döem Sou Fiyatı, P = Döem Başı Fiyatı, Uzakta Eğitim Uygulama ve 49 Uzakta Eğitim Uygulama ve 5 Beklee Getiri Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Serdemir işletmesi hisse seedie yatırım yapa bir yatırımcı, hisse seetlerii,75 TL de almış, döem souda ise 2,25 TL, olacağıı tahmi ettiğii ve yıl souda hisse başıa TL kar payı beklediğii varsayarsak; beklee getiriyi aşağıdaki gibi hesaplarız. D ıv ( P P ) E (r) = P E (r) =? D ıv = T L, P = 2,25 T L P =,75 T L, + (2,25-,75) E (R )= % 85,75 Fiyat / Kazaç oraı yaklaşım hisse başıa et kar ile hisse seedi fiyatıarasıda uygubirkatsayıı bulumasıdır. Söz kousu katsayı, yatırımcıları işletmei vergi öcesi hisse başıakarıa karşılık, kaçlira ödemek istediklerii gösterir. Özellikle büyüme potasiyeli yüksek, geleceği iyi gözüke işletmeleri hisse başıa düşe karıa, yatırımcılar daha fazla ödeme yaparlar. Fiyat Fiyat PV= = Kazaç Oraı Pay Başıa Kazaç Uzakta Eğitim Uygulama ve 5 52 Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Bu ora yatırımcııbirbirimkarbekletisiiçi hisseseedie e kadaryatırım yapmasıgerektiğii ifadeetmektedir. Hisse seedi satı alırke, ortalama fiyat kazaç oraıda faydalaarakhisse seedii fiyatı belirleebilir: PV = Hisse Başıa Net Kar x Ortalama Fiyat/Kazaç Oraı Serdemir işletmesii gelecek yıl içi hisse seedi başıa et karıı 9 TL olacağı tahmi edilmektedir. İşletmei geçmiş beş yıla ait verileri aşağıdaki tablodaki gibidir. Bua göre işletmei hisse seetlerii değerii buluuz. Yıl Ortalama Piyasa Fiyatı Hisse Başıa Kar F/K Oraı 27 6,,4 kr ,2,7 kr, ,8,4 kr 7 2 5,2, kr 7, 2 6,6, 7 kr

10 2..28 Fiyat / Kazaç Oraı Yaklaşımı Yıl Ortalama Piyasa Fiyatı Hisse Başıa Kar F/K Oraı 27 6,,4 kr ,2,7 kr, ,8,4 kr 7 2 5,2, kr 7, 2 6,6, 7 kr ,28+7+7,+9,4 Ortalama Fiyat/Kazaç Oraı = =,8 5 P = 9 x,8 = 24,27 TL Sabit Kar Payı (İmtiyazlı Hisse Seedi) İmtiyazlı hisse seetleride her yıl sabit tutarda temettü dağıtılmaktadır. Sabit tutarda temettü dağıtılmakta ise hisse seedii bugükü değeri; D PV= k e 55 Uzakta Eğitim Uygulama ve 56 Örek: Çeşitli Mekul Kıymetleri Risk ve Getiri İlişkisi Serdemir AŞ İmtiyazlı hisse seedie her yıl 5 TL temettü ödemektedir. Ortakları yatırımlarıda bekledikleri getiri oraı %8isehisseseedii fiyatı; 5 PV= = 27 TL %8 Uzakta Eğitim Uygulama ve Faiz ile İlgili Diğer Kavramlar Piyasada gözlemlee faiz oraı omial faiz oraıdır. Oysa mekul kıymetleri fiyatlarıda meydaa gele değişmeler, ülkede yaşaa eflasyo oraıda meydaa gelecek değişmeler ve ödeecek vergi miktarıdaki değişmeler göz öüe alıdığıda farklı faiz kavramları ile karşılaşmak mümküdür. Faiz İle İlgili Diğer Kavramlar Getiri oraı bir mekul kıymeti sahibie sağlayacağı ödemeler ve değer değişiklikleride elde edile kazacı, bu mekul kıymeti alışfiyatıa oraıdır. Reel faiz oraı, omial faiz oraıda eflasyou etkilerii giderilmesi soucu eldeedile faizoraıdır. Vergi sorası faiz oraı, omial faiz oraıı ödemesi gereke vergi oraıa göre düzeltilmesi sorasıda elde edile faiz oraıdır. Bazı fiasal araçlarda elde edile faiz geliri mekul kıymet sermaye iradı adı altıda gelir vergisie tabidir. Öreği mevduatlarda verepo işlemleride eldeedile faizgeliri gibi. i(-t) 59 6

11 2..28 Kayakça Teşekkür Ederim Ahmet Aksoy, Ciha Tarıöve, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Aalizi, Gazi Kitabevi, Akara, 27. AliCeyla, Tura Korkmaz, Fiasal Tekikler, Eki Kitabevi, Bursa,2. GüveSayılga, SoruveYaıtlarıyla İşletmeFiasmaı, Turha Kitabevi, Akara,2. Kürşat Yalçıer, vd., Fiasal Tekikler vetürevaraçları, DetayYayıcılık, Akara,2. MehmetBahaKara, Yatırım Aalizi veportföy Yöetimi, GaziKitabevi, Akara,2. MuharremAfşar,AslıAfşar, Fiasal Ekoomi Detay Yayıcılık,Akara, 2. Turha Korkmaz, Ali Ceyla, Sermaye Piyasası ve MekulDeğer Aalizi,Eki Kitapevi, Bursa, 26. SadiUzuoğlu, ParaveDövizPiyasaları, Literatür Yayıevi, İstabul, 2. TSPAKB TemelLisaslama Sıavları Eğitim Notları İstabul. Sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeiz temeisiyle, iyi çalışmalar dilerim 6 62

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ .4.26 5. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ Mekul Kıymet Yatırımlarıı Değerlemesi Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Temel Değerleme Modeli Mekul Kıymet Değerlemesi

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ 4. HAFTA ISF44 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE GETİRİ ÇEŞİTLERİ Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Paraı Zama Değeri Paraı Zama Değeri Yatırım

Detaylı

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir:

Bileşik faiz hesaplamalarında kullanılan semboller basit faizdeki ile aynıdır. Temel formüller ise şöyledir: 1 BİLEŞİK FAİZ: Basit faiz hesabı kısa vadeli(1 yılda az) kredi işlemleride uygulaa bir metot idi. Ayrıca basit faiz metoduda her döem içi aapara sabit kalmakta olup o döem elde edile faiz tutarı bir soraki

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ

ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ 8. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALARI VE MENKUL KIYMETYÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİMİ II Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Geleeksel Portföy Yaklaşımı, Bu yaklaşıma göre portföy bir bilim değil,

Detaylı

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz

TĐCARĐ MATEMATĐK - 5.2 Bileşik Faiz TĐCARĐ MATEMATĐK - 5 Bileşik 57ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER: Örek 57: 0000 YTL yıllık %40 faiz oraıyla yıl bileşik faiz ile bakaya yatırılmıştır Bu paraı yılı souda ulaşacağı değer edir? IYol: PV = 0000 YTL = PV (

Detaylı

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Doç. Dr. M. Mete DOĞANAY Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ TAHVİL DEĞERLEMESİ Doç. Dr. M. Mee DOĞANAY Prof. Dr. Ramaza AKTAŞ 1 İçerik Tahvil ve Özellikleri Faiz Oraı ve Tahvil Değeri Arasıdaki İlişki Tahvili Geiri Oraı ve Vadeye Kadar Geirisi Faiz Oraı Riski Verim

Detaylı

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I

Gayrimenkul Değerleme Esasları Dönem Deneme Sınavı I 1) I. Bia türü II. Bia yaşı III. Bia sııfı IV. İşaat evi V. Yıprama oraı Türkiye de bia metrekare ormal işaat maliyet bedelleri yukarıdakilerde hagilerie göre belirleir? A) Yalız II B) Yalız III C) II

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... 3/21/2013. Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri

Bölüm 4. Tahviller. Tahvil Fiyatlaması BD = + + + ... Tahvil Değerleme. İşletme Finansının Temelleri İşletme Finansının Temelleri Bölüm 4 Tahvil Değerleme İşlenecek Konular Tahvil Piyasası Faiz Oranları ve Tahvil Fiyatları Cari Getiri ve Vadeye Kadar Getiri Tahvil Getiri Oranları Getiri Eğrisi Şirket

Detaylı

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER BÖLÜM 3 YER ÖLÇÜLERİ İkici bölümde verileri frekas tablolarıı hazırlaması ve grafikleri çizilmesideki esas amaç; gözlemleri doğal olarak ait oldukları populasyo dağılışıı belirlemek ve dağılışı geel özelliklerii

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ

MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ MEKANİK TESİSATTA EKONOMİK ANALİZ Mustafa ÖZDEMİR İ. Cem PARMAKSIZOĞLU ÖZET Düya çapıda rekabeti ö plaa çıktığı bu gükü şartlarda, e gelişmiş ürüü, e kısa sürede, e ucuza üretmek veya ilk yatırım ve işletme

Detaylı

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş

4.Bölüm Tahvil Değerlemesi. Doç. Dr. Mete Doğanay Prof. Dr. Ramazan Aktaş 4.Bölüm Tahvil Değerlemesi Doç. Dr. Mee Doğaay Prof. Dr. Ramaza Akaş Amaçlarımız Bu bölümü amamladıka sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Tahvillerle ilgili emel kavramları bilmek

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı

Öğrenci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı Öğreci Numarası İmzası: Not Adı ve Soyadı SORU 1. a) Ekoomii taımıı yapıız, amaçlarıı yazıız. Tam istihdam ile ekoomik büyüme arasıdaki ilişkiyi açıklayıız. b) Arz-talep kauu edir? Arz ve talep asıl artar

Detaylı

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası

Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI

Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI SERMAYE MALİYETİ Yrd. Doç. Dr. Eşref Savaş BAŞCI İçerik Öz Sermaye Maliyeti İmtiyazlı Hisse Senedi Maliyetinin Yaygın (Adi) Hisse Senedinin Maliyetinin Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeline Göre Özsermaye

Detaylı

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1

İŞL-514 Finansal Yönetim. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasası. Bahar 2012-2013 1 Bölüm 5 Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? İşlenecek Konular Hisse Senetleri ve Hisse Senedi Piyasaları Piyasa, Defter ve Tasfiye Değerleri Hisse Senetlerinin Değerlemesi (Kar payı İskonto Modeli) Kar payı

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics DERS 4-YATIRIM ARAÇLARI Tahvil Tahvil Tahvil, alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil

Detaylı

Tahvil Değerlemesi. Risk Yönetimi

Tahvil Değerlemesi. Risk Yönetimi Tahvil Değerlemesi Risk Yönetimi Not 2 SBMYO 2017 Bahar Dönemi I Tahvile yatırım yapanlar, yatırım kararı verirken, fonlarını belirli bir süre ödünç vermeyi, ödünç verdiği süre boyunca dönemsel faiz geliri

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç DERS 3-YATIRIM ARAÇLARI Hisse Senetleri Giriş Hisse Senetleri Sermaye piyasasının temel finansal araçlarından biri olan hisse senetleri, anonim

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları

1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Hazırlık Soruları 1. Vize Sınavına Hazırlık Soruları Bahar, 2016-2017 1 1.Aylık $800 tutarında kredi ödemelerini önümüzdeki 30 yıl boyunca yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Nominal faiz oranı % 24 dür. Eğer toplam birikiminiz

Detaylı

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04

YAPIM YÖNETİMİ - EKONOMİSİ 04 İşaat projelerii içi fiasal ve ekoomik aaliz yötemleri İşaat projeleri içi temel maliyet kavramları Yaşam boyu maliyet: Projei kafamızda şekillemeye başladığı ada itibare başlayıp kullaım ömrüü tamamlayaa

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

Nakit Yönetim Ürünleri

Nakit Yönetim Ürünleri Nakit Yönetim Ürünleri Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Nakit Ürünleri Risk Derecesi 1» Anapara kaybı yaşamazsınız.» Sabit getirili ve düşük risklidir.» Yatırımlarınıza değer katmanın en kolay

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için

ÖzelKredi. İsteklerinize daha kolay ulaşmanız için ÖzelKredi İstekleriize daha kolay ulaşmaız içi Yei özgürlükler keşfedi. Sizi içi öemli olaları gerçekleştiri. Hayalleriizi süsleye yei bir arabaya yei mobilyalara kavuşmak mı istiyorsuuz? Veya özel güler

Detaylı

Hazine tahvilleri 3 Hükümet tarafından ihraç edilen tahvillerdir, devlet tahvili olarak da bilinir. Hazine tahvilleri ödenmeme riski taşımazlar çünkü

Hazine tahvilleri 3 Hükümet tarafından ihraç edilen tahvillerdir, devlet tahvili olarak da bilinir. Hazine tahvilleri ödenmeme riski taşımazlar çünkü Bölüm 4.1 Tahviller ve Değerlemesi Mühendislik Ekonomisi Giriş Tahvil, borç alan tarafın tahvil sahibine (tahvili satın alan tarafa) belli tarihlerde faiz ve anapara ödemeyi taahhüt ettiği uzun vadeli

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi

TAHVİL DEĞERLEMESİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Tahvil Değerlemesi TAHVİL DEĞERLEMESİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Tahvillerin özellikleri Tahvilin piyasa fiyatının hesaplanması Tahvillerde fiyat ve piyasa faizi ilişkisi Vadeye kadarki getirinin hesaplanması

Detaylı

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E-ŞUBE DE BONO İŞLEMLERİ Bono ve Tahvil Nedir? Bonolar (vadesi 1 yıldan kısa süreli), tahviller (vadesi 1 yıldan uzun süreli); hazine veya özel şirketlerin ödünç para

Detaylı

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects

Yatırım Projelerinde Kaynak Dağıtımı Analizi. Analysis of Resource Distribution in Investment Projects Uşak Üiversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/2, 89-101 Yatırım Projeleride Kayak Dağıtımı Aalizi Bahma Alp RENÇBER * Özet Bu çalışmaı amacı, yatırım projeleride kayak dağıtımıı icelemesidir. Yatırım

Detaylı

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti

SERMAYE MALİYETİ. Prof. Dr. Aydın Yüksel MAN 504T Yön. için Finansal Analiz & Araçları Ders: Sermaye Maliyeti SERMAYE MALİYETİ 1 Giriş İşlenecek ana başlıkları sıralarsak: Firmanın ihraç ettiği menkul kıymetler için istenen getiri oranlarının hesaplanması Sermaye maliyetinin hesaplanması Yeni bir proje için hangi

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 2 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 2 PORTFÖY YÖNETİM SÜRECİ 1. Portföy Planlaması Yatırımcının risk, getiri ve vade beklentileri doğrultusunda yatırım ölçütleri belirlenir. Mevcut finansal durum

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr

İSTATİSTİK 2. Tahmin Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI. aysecagli@beykent.edu.tr İSTATİSTİK 2 Tahmi Teorisi 07/03/2012 AYŞE S. ÇAĞLI aysecagli@beyket.edu.tr İstatistik yötemler İstatistik yötemler Betimsel istatistik Çıkarımsal istatistik Tahmi Hipotez testleri Nokta tahmii Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

Ki- kare Bağımsızlık Testi

Ki- kare Bağımsızlık Testi PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN Ki- kare Bağımsızlık Testi Daha öceki bölümlerde ölçümler arasıdaki ilişkileri asıl iceleeceğii gördük. Acak sıklıkla ilgileile veriler ölçüm

Detaylı

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414

Değerlemenin Temelleri. Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Değerlemenin Temelleri Ders 2 Finansal Yönetim, 15.414 Bugün Değerlemenin Temelleri Bugünkü değer Paranın Fırsat maliyeti Okuma Brealey ve Myers, 2. ve 3. Bölümler Değerleme Uygulamalar Gerçek varlıklar

Detaylı

Alternatif Karşılaştırma Metotları

Alternatif Karşılaştırma Metotları Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Karşılaştırma Metotları-1 Alternatif Karşılaştırma Metotları Minimum çekici getiri oranı (Minimum attractive rate of return- MARR) Eşdeğer Kıymet

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM Finans kavramı. İşletme finansı. Finans ve yatırım tercihleri. Kişisel servet maksimizasyonu

FİNANSAL YÖNETİM Finans kavramı. İşletme finansı. Finans ve yatırım tercihleri. Kişisel servet maksimizasyonu 1.10.2016 Fiasal Yöetim 2 Fias kavramı FİNANSAL YÖNETİM 01. TEMEL KAVRAMLAR Bir işletmei firma değerii ve ortaklarıı işletmeye koymuş oldukları sermayeyi (serveti) maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla,

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER

ÜNİTE. İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erkan OKTAY İÇİNDEKİLER HEDEFLER İNDEKSLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER İNDEKSLER Basit İdeksler Bileşik İdeksler Tartısız İdeksler Tartılı İdeksler Mekâ İdeksleri İSTATİSTİĞE GİRİŞ Prof.Dr.Erka OKTAY İktisadi göstergeleri daha iyi yorumlayıp karşılaştırılabilecek

Detaylı

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir.

HİPOTEZ TESTLERİ. İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adlandırılır. Ortaya atılan doğru veya yanlış iddialara hipotez denir. HİPOTEZ TETLERİ İstatistikte hipotez testleri, karar teorisi olarak adladırılır. Ortaya atıla doğru veya yalış iddialara hipotez deir. Öreği para hilesizdir deildiğide bu bir hipotezdir. Ortaya atıla iddiaya

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 4. HAFTA 11 Menkul Kıymetler Grubu Muhasebe standartları(tfrs ve TMS) menkul kıymetlerden finansalaraçlarolarakbahsetmiştir.

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL.

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP ve BİLGİ FORMU TAHSİLAT PERİYODU 15,-TL. 3 er aylık. 5 TL Talep başına 5 TL. İşlem Başına 5-TL. TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP ve BİLGİ FORMU ÜRÜNÜN /TANIMI : Katılım Fou (/Yabacı Para) Süresi (Vadesi) : Süresiz TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON; Özel Cari Hesap İşletim Ücreti Hesap Özeti

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 13: Sabit Getiri Piyasası. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 13: Sabit Getiri Piyasası. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 13: Sabit Getiri Piyasası Bölüm 1: Giriş Bahar 2003 Hisse Senetleri ve Tahviller Şekil 1: Temmuz 1985, Ekim 2001 tarihleri arasında S&P 500 endeksi, Nasdaq endeksi ve 10 yıllık hazine

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi

Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Finansal Yatırım ve Portföy Analizi Ayşegül İşcano glu Çekiç Trakya University-Department of Econometrics HAFTA 5 BÖLÜM B:Değerleme 1 Hisse Senedi Değerleme Hisse Senedi Değerleme Hisse senetlerinin değerlerinin

Detaylı

Güncellenmiş Faiz Dersi

Güncellenmiş Faiz Dersi Güncellenmiş Faiz Dersi Faiz Nedir Nasıl Hesaplanır? Faiz Nedir? Piyasa açısından bakarsak faizi, tasarruf sahibinin, tasarrufunu, ihtiyacı olana belirli süre için kullandırmasının karşılığı olarak aldığı

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler 11 Menkul Kıymetler Menkul kıymetler, faiz geliri

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI µ µ içi Güve Aralığı ALTERNATİF İTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMAI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK AKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA ELEMANLARI LABORATUARI DENEY ÖYÜ DENEY I VİDALARDA OTOBLOKAJ DENEY II SÜRTÜNME KATSAYISININ BELİRLENMESİ DERSİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 9. HAFTA 24 Mali Duran Varlıklar ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 24- Mali Duran Varlıklar Grubu 240 Bağlı Menkul Kıymetler 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona

Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona Zaman tercihinden dolayı paranın zaman değeri her zaman söz konusudur. Parayı şimdi yada gelecekte almanın tercihi hangisi daha avantajlı ise ona göre yapılır. Bugün paranızı harcamayıp gelecekte harcamak

Detaylı

291 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

291 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.04.2016/63-1 291 SERİ NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan TÜFE'ye

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO 8. HAFTA ISL 203 ENVANTER VE BİLANÇO Yabancı Kaynakların Envanteri Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 BİLANÇO Bilançonun sol tarafı işletmeni varlıklarını yani aktif tarafı gösterirken;

Detaylı

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ. Finansal Araçlar. Para Piyasası ve Araçları. Hazine Bonosu. Para Piyasası Araçları 11.3.

ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ. Finansal Araçlar. Para Piyasası ve Araçları. Hazine Bonosu. Para Piyasası Araçları 11.3. 3. HAFTA ISF404 SERMAYE PİYASALAR VE MENKUL KIYMETLER YÖNETİMİ FİNANSAL ARAÇLAR Para Piyasası Araçları Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 Finansal Araçlar Fonların, arz edenlerden talep

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Dönen Varlıklar-Hazır Değerler. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Dönen Varlıklar-Hazır Değerler Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi DÖNEN VARLIKLAR Dönen varlıklar; işletmelerin bir yıl veya daha kısa sürede nakde dönüştürmeyi

Detaylı

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414

İskonto Oranları. Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 İskonto Oranları Ders 12 Finansal Yönetim 15.414 Bugün İskonto oranlar SVFM kullanarak Beta ve sermaye maliyetini tahmin Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 9 Graham ve Harvey (2000, sayfa 1-10) Tekrar SVFM

Detaylı

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları

7. Ders. Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları Hatırlatma: ( Ω, U, P) bir olasılık uzayı ve 7. Ders Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları : Ω ω R ( ω) foksiyou Borel ölçülebilir, yai B B içi { ω Ω : ( ω) B } U oluyorsa foksiyoua bir Rasgele Değişke deir.

Detaylı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı

Dr. AKIN PALA. Damızlık Değeri, genotipik değer, allel frekansları. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı. Damızlık değeri hesabı Damızlık Değeri, geotipik değer, allel frekasları Aki Pala, aki@comu.edu.tr ttp://members.comu.edu.tr/aki/ Damızlık değeri esabı µ Ökkeş =800 gr gülük calı ağırlık Sürü A Sürü µ Döller µ 500gr 700 DD esabı

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler

MAK312 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME OTOMATİK KONTROL LABORATUARI 1. Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlendiriciler MAK32 ÖLÇME ve DEĞELENDİME OTOMATİK KONTOL LABOATUAI Elektriksel Ölçümler ve İşlemsel Kuvvetlediriciler AMAÇLA:. Multimetre ile direç, gerilim ve akım ölçümleri, 2. Direç ölçümüde belirsizlik aalizii yapılması

Detaylı

Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Döngüsellik Karşıtı Para Politikası Uygulayabilir Mi? Türkiye Deneyimi

Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri Döngüsellik Karşıtı Para Politikası Uygulayabilir Mi? Türkiye Deneyimi Gelişmekte Ola Piyasa Ekoomileri Dögüsellik Karşıtı Para Politikası Uygulayabilir Mi? Türkiye Deeyimi Dr. Tolga Dağlaroğlu Gazi Üiversitesi İktisat Bölümü Dr. Baki Demirel Gazi Osma Paşa Üiversitesi İktisat

Detaylı

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ALTERNATİF SİSTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Bezetimi e öemli faydalarıda birisi, uygulamaya koymada öce alteratifleri karşılaştırmaı mümkü olmasıdır. Alteratifler; Fabrika yerleşim tasarımları Alteratif üretim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı)

TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ Sapmasızlık 3.2. Tutarlılık 3.3. Etkinlik minimum varyans 3.4. Aralık tahmini (güven aralığı) 3 TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ 3.1. Sapmasızlık 3.. Tutarlılık 3.3. Etkilik miimum varyas 3.4. Aralık tahmii (güve aralığı) İyi bir tahmi edici dağılımı tahmi edilecek populasyo parametresie yakı civarda

Detaylı

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri

Kuyruk Teorisi Ders Notları: Bazı Kuyruk Modelleri uyruk Teorisi Ders Notları: Bazı uyruk Modelleri Mehmet YILMAZ mehmetyilmaz@akara.edu.tr 10 ASIM 2017 11. HAFTA 6 Çok kaallı, solu N kapasiteli, kuyruk sistemi M/M//N/ Birimleri sisteme gelişleri arasıdaki

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE II

ISL 108 GENEL MUHASEBE II 4. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE II Bilançonun Pasif Yapısı ve Kısa Vadeli Yabancı Yrd. Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr Bilançonun Pasif Yapısı İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların

Detaylı

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414

Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Firma Değerlemesi (1) Ders 6 Finansal Yönetim 15.414 Bugün Firma Değerlemesi Temettü iskonto modeli (DDM) Nakit akışı, karlılık ve büyüme Okuma Brealey ve Myers, Bölüm 4 Firma Değerleme WSJ haberine göre

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ

ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME VE İSTATİSTİKSEL YORUMLAMA TAHMİNLEME SÜRECİ VE YORUMLAMA SÜRECİ ÖRNEKLEME TEORİSİ VE TAHMİN TEORİSİ ÖRNEKLEME VE ÖRNEKLEME ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI VE ÖRNEKLEME DAĞILIMLARI Yorumlama

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr

OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER. www.yf.com.tr OPSİYON HAKKINDA GENEL BİLGİLER www.yf.com.tr 1 Opsiyon Nedir? Opsiyon, satın alan tarafa herhangi bir ürünü bugünden belirlenen bir fiyat (kullanım fiyatı) üzerinden ileride bir vadede satın alma ya da

Detaylı

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?

Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir? www.pwc.com.tr Şirketlerde Optimal Sermaye Yapısı Nedir ve Nasıl Analiz Edilir?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Optimum Sermaye Yapısı İşletmenin sermaye maliyetini minimum ve işletme değerini maksimum

Detaylı