Diktatörden samimiyet ça r s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diktatörden samimiyet ça r s"

Transkript

1 Wolfgang Schüssel Türk zurnas n unutam yor Avrupa yı kilitleyen Avusturya Başbakanı Wolfgang Schüssel in takıntısının sebebi unutamadığı Türk kudüm ve zurnasının güçlü sesi. Sayfa: 4 Perihan Abla evlenmeye haz r Avrupa spor spor bas n takla at yor Sayfa: 6 Kuzguncuklu Perihan Abla, 58 inde evlenmek istiyor. Nikah masas na davet edilen fiakir se dansöz dostu oldu Sayfa: 5 Kurt hoca R za Çal mbay dan sürpriz taktik: Yeter art k bafll yoruz beyler! Stad bilmeyenlere kaleyi tarif edemedi Tuna Kiremitçi EKfi ye konufltu: ISSN Yeni de ilim! Yafl tlar piflpirik oynarken kariyerini flimdiden fliirler, flark lar ve romanlarla doldurmufl genç sanatç, bize iç dünyas ve yarat c l na iliflkin çok fley anlatt. Bir tek Eskiflehir den bahsetmedi. Onu sormay unuttuk... içeride: n 17. yüzy lda zmir n Yonja n Kaos GL n 80 lerden Sex & City e ekfli sözlük ün haftal k yay n organ d r y l: 1 say : 4 fiyat : 1 YTL (1 Milyon TL) 7-13 Ekim 2005 Tar m Bakanl n n Saklad n z samanlar n zaman geldi aç klamas kafa kar flt rd. Sayfa: 3 Diktatörden samimiyet ça r s Kamerun un kurtar c s Cumhurbaflkan Awugana, çtenlikli, Canayak n ve fiirin gibi s fatlarla an lmaktan dertli. Banknotlarda bile mozaiklenmifl resimlerini görebilen Awugana, halk na sitem etti. Evli, k s r ve 12 okapi (antilobun büyü ü) sahibi mutsuz diktatör vatandafllar yla yüzleflti Sayfa: 4 Diyanetten erkeklere Magnum müjdesi: Kötü fleyler düflünmedi iniz sürece yiyebilirsiniz Sayfa: 4 3 yafl ndaki çocukla leopar n ibret verici dostlu u hüzünle bitti. Sayfa: 5 Besin piramidini uzayl lar m yapt? Sayfa: 7 statistik Bir okul senesi daha torenlerle basladi. Bu dönem üniversite ö rencileri arasinda en ra bet gören seçmeli dersler hangileri? 25 Yaflar Usta n n tiradlar bezdirdi G ülen Gözler, Neşeli Günler gibi filmlerden tanıdığımız Yaşar Usta zorda. 30 yıldır ne zaman dara düşse tirad atma yolunu seçen ve devamlı maddi sıkıntı yaşayan Yaşar Usta, en son veresiye borcu sebebiyle bakkala tirad atınca esnafça tartaklandı. Olay hakkında konuşan bakkal Çok defa borcunu ödemesini istedim. Hep Öderiz diyerek nemli gözlerle baktı. Affettim. Borcunu sıfırladım. Sonunda sabrım taştı. Veresiyeni öde Yaşar Us- ta dedim. O ise Bak beyim ile başlayan ünlü tiradını okumaya başladı. Sen mi büyüksün, yoksa ben mi ye gelince nevrim döndü. Gırtlağına sarılmışım. Elimden zor aldılar dedi. Mahalle esnafı ise Yaşar Usta dan ve tiradlarından bıktık. Tirad değil nakit atıldığını görmek istiyoruz dediler. Konu hakkında açıklamada bulunmak üzere basın toplantısı düzenleyen Yaşar Usta nın yine tirad atması üzerine basın mensupları hızla toplantıyı terk ettiler n Daha iyi bir üniversiteye yatay geçifl yöntemleri (%22) n Falan olmak ya da olmamak: Hamlet ve modern gençlik (%19) n Uygulamal okeye dönüfl teknikleri (%14) n Karfl cinse asimptotik yaklafl mlar (%12) n Avrupa Birli i ekonomisine girifl ( psala S n r Kap s üzerinden (%8) n Kuantum fizi inin temel ilkele...aaaa fener maç bafllam fl! (%25) Tam 10 sayfa! Aktör Peter O Toole, Anelka hayran ç kt ltın Portakal Film Festivali nde onur ödülü alan O Toole, konuşma yaptığı sahnede Gazetede kaleciyle birlikte zıplayan hoş bir adamın fotoğrafını gördüm. Karizmatikti, elindeki topu zerafetle ittiveri- A yordu. Merak ettim. Çevremdekiler Fenerbahçe adlı takımın kurtarıcısı olduğunu söylediler. Ondan çok etkilendim. Buradakilerin bana şimdi öğrettiği şu Türkçe söz ile Anelka ya sesleniyorum: ciim boom bom dedi. Ersin Karabulut klonlar avlan yor İ stanbul- Dün sabaha karşı Beyoğlu Sandıkiçi Sokak ta heyecan dolu bir kovalamaca yaşandı. Dolandırıcılık ve Sahtecilik Masası na bağlı emniyet birimleri, sayısı son günlerde oldukça artan ihbarları değerlendirerek geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Ünlü çizer Ersin Karabulut a olan benzerlikleriyle İstiklal Caddesi sakinlerini bunaltan gençler gözaltına alındı. Sayfa: 2

2 Vatan Dergi Grubu A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Serdar Mutlu Genel Müdür Nüket Mutlu Yay nlar Direktörü Özgür Yici Grup Koordinatörü Onur Y ld r m Kreatif Direktör Ali Murat Y lmaz Koordinasyon Murat Emir Eren Tasar m-uygulama Serter Gezdiren Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ali Naz m Onaran n Genel Yay n Yönetmeni Aziz Kedi Editörler An l Helvac, Bar fl Bilge Günal, Gürman Timurhan, Onur Sar saban, Pelin Kesebir Foto raflar Efe Nalçac Katk da bulunanlar: days, gerrain, konor, otisabi, ck, ssg, n.demirel n Reklam Grup Baflkan Yusuf Gökçek Reklam Grup Baflkan Yrd. Yenal Bökeer Müflteri liflkileri Direktörü Zeynep Afl klar Müflteri liflkileri Ayflen Özbay, Burak fiengül, Elçin Ayd n Baflar, Gülriz Gökova, Dilay Sudanç kmaz, Zeynep Arslan, Burak Bayram Reklam Rezervasyon fiule Tutsak Tel: n Adres: Büyükdere Cad. No: Gayrettepe- stanbul Tel: Fax: Bask : DPC Do an Medya Tesisleri Esenyurt- stanbul Tel: (0212) Tel: Yerel Süreli Yay n Da t m: Yaysat A.fi. Tel: ekfli sözlük ün haftal k yay n organ d r Ekfli, bas n meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Bu dergideki tüm haberler uydurmad r. Kiflileri ba lay c bir niteli i yoktur. Her hakk sakl d r. Kaynak gösterilerek dahi al nt yap lamaz. Bizzat yazmak üzerine (ya da cesur ve güzel) Orta direk evinde maymun beslenir mi? Ulan haydi ayın sonunu getiremezken soktun maymunu eve; tutup da adı Patik konur mu? Evde cinneti turboya takan babam bize uçan tekme atmaz mı? Tüm kurallara karşı çıkmayı kurallaştırmak, ancak tüm kurallara uymakla yarışabilecek bir ahmaklıktır. Eli Tèrrasion ocukken bir maymunum vardı. İsmi Patik ti. Kapuska yemeyi severdi. En büyük eğlencelerimden biri mürebbiyemin elinden kurtulup gizlice Patik i izlemekti. Bazen kaptığı bir füzen parçasıyla eline geçirdiği kağıtları gelişigüzel karalar, bazen de onları buruşturup ağzına tıkardı. Zavallı hayvan, emr-i hak vaki olunca öldü gitti. Gitti ama bana ileride kafama takacak çok karmaşık bir bilmece bıraktı. Bir maymun kağıt ve kalemle nasıl ilişki kurabiliyordu? Kendini anlatmak istediği gün gibi ortadaydı. Acaba kütüphanemizde dizili onca ansiklopedi de aynı arzuyla dolu insanlardan mı bahsediyordu? Bu arzunun doğasına yapacağım yolculukta, yazma eyleminin sırrına ermeyi düşünmeden evvel, önce işin fiziksel tarafı beni kendine çekmeye başladı. Tıpkı bir atın pattır pattır kaka yaptığını, beygir gibi (evet?) çiftleştiğini hiç hayal etmemiş küçücük bir çocuğun, yalnızca gördüğü tek bir sevimli at resmi üzerinden ömrü boyunca aşık olacağı bir idea yaratması, en sevdiğim hayvan attır öğretmenim demesi gibi...elime kağıdı, kalemi aldım. İki bin bir senesinin Temmuz ayında Ekşi Sözlük e ilk entryimi girdiğim vakit (ki başlık L harfini telaffuz edemeyen bir rock şarkıcımıza aitti ve kendisini Neandertal İn- Ç sanı na benzetmiş olmaktan bir an bile yerinmiş değilim. Zira hümanoid dediğin adam bugün dünya tarihinin elifbası, gurur kaynağıdır) burada anlatmaya çalışacağım büyük muammaya kıyısından da olsa temas ettiğimi bilemezdim. Belki bu yazı şu güne dek gittiğim yolun arpa boyu cinsinden bakiyesini de verir...diye düşünüyorum ben. Cümle sonlarındaki tirleri-türleri dikkate almayınız, bir diyalekt yaratmak zorundayım; yazı yazmak bir pratiktir. Başı, kıçı, neticesi ve geribeslemesi açısından böyledir. Ruh hastası olmayan hiç kimse okunmamak için yazmaz. Kafka nın bile ölmeden önce yapıtlarına kıyamayıp yalandan abi şunları bir yaksak? diye arkadaşı Max Brod a verdiği malumdur. Peki sebep nedir? Huylu musun, titrek misin? Niçin yazarsın? Ben sözlüğe yazmaya başladığım zaman belirli bir fikrim yoktu. Yazmak iyi oluyordu. Fakat aradan bir müddet geçince gizli bir döngü keşfettim. İki tane çok önemli parametre, yazmayı bırak, yaşamın dahi krank milini döndürüyordu (krank mili nedir dersen bilmem. Ehliyet sınavı, motor bölümü: 70 puan, tam sınırda!). Parametrelerin birincisi şu idi: bildiğin palavra! Hem öyle beyaz yalanmış, politically correct miş falan değil. Zift gibi, katran gibi martaval... Bir gün içinde kaç kez yalan söylediğimizi Hürriyet in Kelebek ekinden kolayca okuduğumuzdan dolayı yalanın, palavranın hayatımıza ne denli içkin bir kavram olduğunu biliyoruz. İçkin lafını hafif yanlış da olsa, sonunda kullandığım için parantez dahi açamayacak bir mutluluk ivmesi ile doldum. E diğer yandan bu kadar ense kökümüzde duran palavracılık erdemsizlik lerin en tiksinci sayılıyor? İşte giz burada! Theodor Adorno Yaşam yanlış anlaşmaların eseridir diyor. Haddim olmayarak ekleyeyim, yaşam yanlış anlatmaların da eseridir. Sanatçının eseri de yanlış anlatmanın eseridir...diye düşünüyorum ben. Şunu iyi bilelim, plastik sanatları azıcık tenzih ediyorum, sanatçı sizleri bizleri kandırmaktadır. Onun kendine has bakış açısı gibi naif bir yorum yapmakla yetinmek, otisabi nin enfes tonlamasıyla iiiiiiiiiiiiğğrennç bir ıska geçiştir. Konumuz ekseninde, yazar sizi düpedüz aldatmaktadır. Yazdığı şeyler palavradır. Ya da şöyle diyeyim, tasarladığı evren uydurmacadır. Hayır fantastik değil, kasten kıçından sallanmış! Roland Barthes in Çağdaş Söy- lenler yapıtında şöyle dediği aklıma geldi:...yalan gerçeğin düşmanı değil, panzehiridir. Oscar Wilde ise derhal tie-break te servis kırarcasına yanıtlıyor: Hayattaki ilk amaç olabildiğince yapay olmaktır. Elbette bu bir yanıt değil, destek. Yazar, ya senin sandığından daha cahil, daha sığ ve mattır; ya da öylesine insanüstü bir hali vardır ki sen ona hadlen deli! dersin. Biz çok daha kalabalık olan ilk grupla ilgilendiğimiz için devam edelim. Niçin yazıyorsun? sorusunun yanıtını sıhhatlice analiz etmek için yukarıda andığım ikinci parametreyi de açıklamam gerekir. İddiasızca beğenilme isteğinden ibarettir bu ikincisi. Yemek içmek gibi, hava gibi, worldsex.com gibi elzem, o egonun anası, o egonun kölesi içgüdü. Yazar beğenilmek için yazar. Palavra diyorum ya, yazarın niçin yazdığına ilişkin verdiği ilk tepkisel yanıt bile yalanın dik alasıdır: Bilmiyorum, der, ya yazacağım ya öleceğim. Kimse yazmazsa ölmez! Oysa beğe- nilmediği için öleyazan ve yıllar boyunca kendisi boşayan eşine izafeten intikam temalı şarkılar besteleyen pop şarkıcıları tanıyorum. Şimdi iki değişkeni birleştirebildik mi? Yazar, beğenilmek için palavra atar!...diye düşünüyorum ben. Yine herkesin sevgilisi sözlük yazarı arkadaşlarımdan benbirpipodeğilim ile yaptığım bir sohbette, uzun ve sarı saçlarını bir dikkat çekme aracı olarak kullandığını itiraf edişini anımsadım. Şimdi siz bu adamın bir yazar olarak portresini, saçından hareket ederek ne cins palavralarla ne şiddetli beğenilme trikleri attığını bir düşünün. Madem isim verdim, açılımı da getireyim, övgüde bulunmuş da olayım. Pipo, genel olarak nesnel veri üzerine harikulade öznel yorumlar hatteden bir yazardır. Ve yazısının kalbi bu yorumlardır. (Böyle güzel yorumların eski dildeki söylenişi ferc-i mütenasip tir.) Eminim ki bu yorumlara temel teşkil eden Aziz Kedi (10) ve maymunu Patik (7,5) hatıralarını, gözlemlerini veya çıkarımlarını palavralaştırmadan nakletse, yazılarını kendisi okumaya dahi tahammül edemezdi. Oysa palavra sosuyla servis ettiği...bu iğrenç cümleyi tamamlayamayacağım. Niçin yazıyorsun? Yazıyorum çünkü: yalanın varlığı ya da yokluğu değil, kalitesi tartışılır (Bunu kanıtlamaya çalışmadım mı?). Çünkü sözünü ettiğim kilit döngü beni bir palavralar evreni yaratmaya, onu yazdıklarıma yansıtmaya, yazdıklarımı tepki alma gayesiyle okura iletmeye ve başa dönerek gelen tepkiyi yalanlar kralı yazar olmayan diğer kimliğime iletmeye ezel ebed devam ediyor. Yazıyorum, çünkü iyi paketlenmiş bir yalan (ya da yalanlar zinciri) yalnızca zahiri bir gerçekliği değil, doğmuş, başarıyla yaşayan, sevilen, sözünü söylediğinde inandırıcı olan sahtekar bir başrol karakterini de besliyor. Diyorum ki: Cingözlük etmeyiniz! Yazarlara kanınız. Onların kimi zaman sakatlanmış, topallayan yalanları sadece sizinle onlar arasında çok zevkli bir oyun yaratmayacak, herkesin bildiği ama kimsenin sözünü etmediği bu büyük antlaşmayı ihlal etmenizi de engelleyecektir... fiimdi buray iyi oku: Birincisi ben iki tane kırtipil öğretmenin oğlu, memur çocuğu bir insanım. Anam delirse, mutfak masra- fından kesip bana mürebbiye tutsa babam cinnet geçirmez miydi? Orta direk evinde maymun beslenir mi? Ulan haydi ayın sonunu getiremezken manyağın oğlu gibi soktun maymunu eve; ben onun adını tutup da Patik koyar mıydım?? Evde bir (bkz: mandril) gören ve cinneti turboya takan babam bize uçan tekmeler atmaz mıydı? Kapuska yiyen, kağıda murabba yazan maymun mu olur?! Yazısına sizli bizli başlayıp senli benli giden dengesiz bir yazar okurken mışıl mışıl uyuduğunu biliyorum sevgili okur, ama bu kadarı da fazla değil mi? Yok efendim en başa aforizma koymuş. Kim? Eli Tèrrasion!! O aforizmayı aynen attım kafamdan. Eli Tèrrasion ismini bir daha oku! Neye benziyor? Fransız Yahudisi bir yazara değil mi? Aliterasyon sözcüğünün bükülmüş halinden başka bir şey değil... Sonra, Theodor Adorno hayatı boyunca yukarıdaki gibi bir cümle sarfetmedi. Tamamen salladım. Barthes in sözü aklıma gelmişmiş! Onu yazmayı iki saattir planladığım gibi elbette Barthes de öyle bir kelam etmiş değil. Benbirpipodeğilim in uzun ve sarı saçlı olduğuna da inandın. Neden inanmayasın ki? Ama bil ki bu uydurmaya tepine tepine gülüyorum şu anda. Özürler diliyorum. Peki ferc-i mütenasip dediğim sahte tamlamanın düzgün vajina anlamına geldiğine uyandın mı? Hahaha neredee?!! Boris Vian sever misiniz? İşte Boris ağabey benim deminden beri yapmaya çalıştığım şeyi yaptı. Bilerek ve eğlenerek. Oğuz Atay ha keza. Yalanların aslını faslını anlamaya değil, lezzetini almaya gayret edelim. Orijinalliği başka yerlerde arayalım. Örneğin sırıkla yüksek atlama rekorunu her yıl bir santim yükseğe taşımak da ne yaratıcı ne de orijinal bir fikir ama her yıl ortalama iki yüz atlet bu uğurda bel fıtığı oluyor. Diye düşünüyorum ben. aziz kedi

3 an Ekim EKfi Soldan sa a... Solu sa m kalm fl lan bunun?.. Baksana bibifl gibiler. Dün dündü ve güzeldi... Hepimiz solcuyduk, muhaliftik. Kanon yapmaktan çok daha coflkuluydu hep bir a zdan söylenen marfllar, hep beraber ellerimizi ç rp nca alk fltan y k l yordu özellefltirilmeye çal fl lan yemekhane... Herkes çav bella y ezbere biliyordu li yıllara varmadan tüm öğrenim hayatını tamamlamış biri olarak yazıyorum bu satırları; yani olanca kıroluğu ile seksenleri, sınırsız anlamsızlığı ile doksanları hayatımın en civelek döneminde yaşamış biri olarak yazıyorum, -one night stand- dönemini uzun süreli aşık olduğum için kenarından kaçırmış biri olarak yazıyorum. Nostaljik bir hıyar olarak, teknolojinin nimetlerinden yararlanmayı başaramamış bir aklı evvel olarak yazıyorum ve itiraf ediyorum; tüm kıroluklarımı özlüyorum! Her şey anneannemin evinde bir şeyler ararken, Kuran-ı Kerim in içinden New Kids On The Block kartpostalı çıkmasıyla başladı. -Aaaaaa Bu ne anneanne? -Ha? Haaaa, arkadaşlarının resmi kalmış bende, kaybolmasın diye oraya koydum. Ah be anneannem; ben o karikatürize saçlı şalvar model kotlu çocuklarla arkadaş olabilmek için gerekirse senin evi satardım 15 sene önce. Sitep bay sitep uuuuu beybiii yi hiç İngilizce bilmeden ezberlemek ne zordu, ve çat pat İngilizce öğrendiğinde, bir zamanlar o şarkıyı söylerken düştüğün dangalak duruma intikal edebilmek. 2 Yemek haz r kör olmayas ca... Birbirimize karışık kaset çekerdik, bu da tek kasetçalarlı bir teybi diğer tek kasetçalarlının karşına getirip, birinin play birinin record tuşuna basmak suretiyle yapılıyordu. Dolayısıyla kayıt iğrenç ve parça araları takırt, çıkth, şıkırth gibi düğmeye basma efektleri ile dolu olurdu. Hatta bazen dikkatli dinlerseniz, Falco, jeaaaannyyyy diye bağırırken arkadan arkadaşınızın annesinin yemek hazır diyorum gözü kör olmayasıca beş saattir, yıka ellerini gel çığlıklarına da rastlayabilirdiniz. Lee cooper piyasaya uaah uahh muck muck Lee Cooper sloganlı muhteşem reklam filmi ile delicesine dalmıştı (O zamanlar nasıl salak bir alışkanlıksa tüm reklam jinglelarını ezberlerdik. Kartopu örelim kartopu giyelim Müjdeeee müjdeeee sizee parizyenden müjdeeee sizeee, rahat sağlam esnek çoraaap güzeeeeel çoraaaap Aktif dinamik heyecanlı her sporda genç sportta daha canlı bir bilmecem var çocuklar klasiğine ise hiç girmeyeceğim). Bu memur çocuğu bünye çıldırıyordu bir Lee Cooper için, o kotu giyince kıçım reklamlardaki kızlar gibi küçücük görünecek, boyum 1.55 gibi duracaktı. -hayır pigme değildim o zamanlar; henüz uzamakta olan bir ortaokul öğrencisiydim- Ama ne olurdu? Her seferinde Lee Cooper alma hedefiyle çıkılan alışveriş, elimde bir Vena poşeti ve içinde yüksek bel şalvar kesim kotla son bulurdu. O dönemki sıtreç kot modası da şükür erkenden tedavülden kalktı da koca bir nesil kısır kalmaktan kurtulduk. Ben bol ve yüksek bel kotumu giyer, üzerine yarasa kollu penye bluzumu geçirir, saçlarımı da en sert jöle ile soldan sağa doğru bir kavis vererek yapıştırırdım. Kafamın üzerinde saçtan bir tepecik yaratırdım. ki parmakla tıklandığında voinnkkkk diyecek kadar sert olurdu.- kalan saçları da Serpil Çakmaklı gibi beynim kulaklarımdan akana kadar sıkar, ucu çengel demirli lastik tokalarla kafa derimi yüzerek toplardım. Lise yılları ise daha bir coşkulu geçti, sevgi emek ister dönemleriydi. İşte artık e kadar izne ihtiyaç vardı. Yapacak hiç bir şey olmasa bile parklarda bahçelerde sevgiliyle birbirimizi keşfederdik, laflardık, oynaşırdık ama lanet olsun dostum geçen yıllar bize sadece bir saat bilemedin bir buçuk saat daha fazla serbestiyet tanımıştı. Zaten yanaklardaki allık geçsin diye apartman boşluğunda da biraz oyalanmak gerekiyordu. Doksanların ilk yarısını bitirdiğimizde Türkiye ye bir haller oluyordu. Bütün müdür muavinleri din bilgisi öğretmeniydi, Eğitim-sen bağırış çağırış isyanlardaydı. Ve biz pazartesileri okula ceketle gelmeyi reddedenler, özgür ruhu üniformaya sığmayanlar isyan bayrağını çekmiştik. Hepimiz solcuyduk, muhaliftik. Kanon yapmaktan çok daha coşkuluydu hep bir ağızdan söylenen marşlar, hepimiz birden ellerimizi çırpınca alkıştan yıkılıyordu özelleştirilmeye çalışılan yemekhane. Herkes çav bella yı ezbere biliyordu. kıyordu. Kalkamayanlar da oldu. Sonrası biraz bulanık... Sevgilimin anlatışını hatırlıyorum; internet diye bir şey var, şahane. Daha Türkçe çok site yok ama İngilizce çok şey var -Resimler falan mı var? Diye soruyorum. Annem cep telefonu almam için yalvarıyor. Evden ulaşamayınca çok merak ediyorum diyor. Eve bilgisayar alıp icq yüklüyorum. Sonra 2001 krizi, delice cv hazırlıyorum. Yeni mezunum, anasını sattığım bir sayfa cv sini dolduramıyorum bile. Okul mokul, hobiler, ulan staj bile yok ki coşkulu coşkulu sallayayım. Ben büyükelçi olsam mı olmasam mı diye karar verememişken, gittiğim her iş görüşmesinde kendisine metres arayan küçük esnafın sekreter arıyorum kisvesiyle karşılaşıyorum... Taaa buralara nasıl mı geldik? Bilmiyorum, geçen gün bilgisayar çöktü harddisk yandı. 2 yıldır digital fotoğraf makinası ile çekilmiş tüm resimleri kaybettik. Yılbaşı partimiz, doğal ortam bulup yayılmalarımız, İstanbul sefalarımız hepsi gitti. Hadi bakalım kurtarsın benim anılarımı şimdi HP, Microsoft. Ama hıyarlık bende, ne diye büyük kanka computere güvenip bastırmazsın resimleri? Teknolojinin kullanım kolaylığı sağlayan her ürünü daha da kolaycılığa alıştırdı bizi. Her şeye daha az emek harcıyoruz ama her şeye daha az vakit kalıyor nedense. Makinalara o kadar gömüldük ki, asosyalleşiyoruz günden güne. Olduğumuz gibi olma mecburiyetinden kurtuluyoruz sanal ortam sayesinde, ortamlara hot blonde nickiyle akan 40 yaşındaki muhasebeci dul kadınlar, richboy nickli Bayrampaşa da bir internet kafenin müdavimi asker kaçağı delikanlılar. Sonunda o kadar uzaklaştık ki gerçek biz olmaktan, ne kendimize ne de bizim gibi olmayana tahammülümüz kalmadı. nternet diye bir fley var Gazi olayları oldu sonra, ölüm oruçları, 1996 nın olaylı 1 Mayıs ı. Çok zengin bir işadamı dedi ki: 6 metre duvarları olan alarm sistemli bir evde oturuyorum, özel güvenliğim kapıda bekliyor, gene de bir gece gecekondulardan gelip boğazımı kesecekler diye korkuyorum. Devrim geliyordu, dalga dalga değil, tsunami gibi. Tüm yaşıtlarım fitilli kadife pantolon giyiyordu. Oğlanların bıyıkları vardı, biz kızların örgülü saçları. Çeşit çeşit halay biliyorduk, binlerce türkü. Hepimizin sesi gürdü, kanı boldu. Hacıyatmaz gibiydik. Dayağı yiyen geri kal- Pikni e gitmek mecburi olsun! Haftalık çıkan ve fiyatı bir milyona düşen tüm kuşe kağıtlı dergilerin Allah Allah kontesi kim becerdi? konseptine bakalım: İslamcı tarikatlar, Kürtler, Ermeniler, fuhuş. Çünkü artık can alıcı noktamız bu, tahammülsüzüz kendimizden olmayana. Agresif ve asosyal bir toplumuz bir süredir. İşbu sebeple yasa tasarısı sunuyorum; herkes mahalle muhtarına iki adet samimi arkadaş kaydettirmek zorunda olsun, 35 yaşına gelip de aşk acısı çekmeyenler aileden sorumlu bakana başvursunlar, bakanlık kendilerine aşık olunacak birilerini bulsun. Devlet dertleşmek isteyen ve beş kişiden kalabalık arkadaş grubuna rakı teşviği sağlasın. Haftada bir gün sinemaya gidenlere aylık sinema pasosu verilsin. Haftada bir evine misafir gelmeyen aileler durum açıklayıcı dilekçelerini 30 işgünü içerisinde bağlı bulundukları adliyeye teslim etmezlerse, evlerine, devletin atadığı arkadaşlar ev oturmasına gönderilsin. Her bahar pikniğe ya da kır gezisine gitmek mecburi olsun, giden kişiler mesire yerinden aldıkları eğlenildiğine dair pul u arabalarına yapıştırmak suretiyle ketumluk vergisi vermekten kurtulsunlar. Evdeki her şarj aleti için bir evcil hayvan beslemek şart olsun. Böylece 3 cep telefonu, 1 laptop, bir normal pc, digital fotoğraf makinesi, kamera, scanner, ipod, mp3 player, dvd vs vs nin gereksiz olanlarından kurtulalım, özgürleşelim. İşyerleri bu yasadan muaf olabilir. Herkesin gerçekten konuşmayı bilip bilmediği milli eğitim müfettişlerince kontrol edilsin. Sevgilisi ile beş saat bira içip tek bir kelime etmeyenler testlere tabi tutulup eğer geçemezlerse ücretsiz güzel konuşma ve yazma kurslarına kaydettirilsinler. İçinde İngilizce kelime geçmeyen cümle kuramayanlar her cümleye well... diyerek başlama cezasına çarptırılsınlar. ve bu ceza semtin halk pazarında uygulansın. Gündelik yaşamında birilerine öykünmek isteyenler, bunun sebeplerini ve öykünecekleri kişiyi 4 sayfa A4 boyutu geçmeyecek şekilde yazsınlar ve bir psikoloji profesörüne onaylatarak mahalle karakoluna teslim etsinler. Böylece artık elinde olmayan bagetle duff dufff trummm taaaak deyip kafa sallayanlar, dağınık saçlarını yüzüne düşürüp bir Kurt Cobain im imajı vermeye çalışanlar, Polat Alemdar takım elbisesi ile kaşlarına kramp girene kadar gözlerini kısanlar bunu bilinçli yaptıklarını belgelesinler, Aaaa benziyor muyum hakketen? Allah vergisi demek demesinler. Mesai saatleri de sona ersin, fabrikalar üç vardiya çalışsın, özel sektör çalışanları ve işçiler de şeker yiyebilsinler, cumartesi işe eleman getiren patronların golf ya da squash oynaması yasaklansın. Yeniden oynayabilmek için 140 işgünü boyunca hiçbir elemanına beleşe fazla mesai yaptırmadığını ispatlaması gereksin vs. vs. gibi hayallerim var. Hard diski kurtarabilseydik belki de her şey farklı olurdu; bilmiyorum. terelelli temcik

4 14 EKfi 7-13 Ekim aç - karfl aç fiiirimiz kaostur abiler! Sarhoflun teki d flarda nara ataraken evinizde kendinizi güvende mi hissediyorsunuz? Kaz n aya öyle de il, iflte flöyle: Valilik derne in kurulmas na itiraz etti, Avrupa Komisyonu bu ifle flaflt ve olaylar geliflti... 3Ekim. Aylardır duyduğumuz, konuştuğumuz tarih. Kritik gün geldi çattı. 25 AB dışişleri bakanının Lüksemburg da varacağı mutabakata, imtiyazlı ortaklık pürüzü aşılır da Ankara onay verirse yeni müzakereler başlayacak ve Türkiye nin AB ile sittin senedir tutuşmuş olduğu lades, lehimize ve vatana millete hayırlı olacağını umduğumuz yeni bir platforma taşınacak. En yalın ve dolambaçsız haliyle: Kaos GL nin önüne devlet eliyle demirden bir ağ örülüyor de İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ne bağlı olarak başladıkları örgüt hayatına sonradan bağımsız olarak Kaos GL grubu olarak devam eden ve aynı adlı dergilerini 11 yıl boyunca yurt sathında girebileceği en ücra noktaya kadar taşımaya çalışan, emektarları hukukçulardan, akademisyenlerden, sendikacılardan ve en önemlisi sivil olmayı başarabilmiş gözü kara insanlardan mürekkep oluşumdan söz ediyorum. Kaos GL bu yıl içerisinde kurumsal bir kimlik kazanmak istedi ve Ankara Dernekler Müdürlüğü ne başvurarak, resmi sitelerinden içeriğe ulaşabileceğiniz gayet sıkı dernek tüzüklerini de koltuğunun altına alarak, Kaos Gey Ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar Derneği ni kurduklarını bildirdi. 2 ay süren onay süresini takiben gelen 15 Eylül tarihli cevap mideye taş gibi oturacak cinstendi: Ankara Valisi Kemal Önal a vekalet eden vali yardımcılarından Selahattin Ekremoğlu tarafından kaleme alınan yazıda derneğin adının ve tüzüğün amaç bölümünün 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu nun 56. maddesinde yer alan Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz hükmünü ihlalden Asliye Hukuk Mahkemesi nde dava açılması suretiyle derneğin feshedileceği yazıyordu. Karar Kaos GL cilerde soğuk duş etkisi yarattı. Tüzüğün Derneğin Adı, Merkezi, Amacı ve Çalışmaları başlıklı birinci bölümünde gayet profesyonel bir hukuki dil ve iyi niyetlerle inci gibi dizilmiş maddelerin, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla çalkalanan merciler tarafından hukuka ve ahlaka mugayir olmakla karalanması büyük tezattı. Nitekim derneğin avukatlarından Hakan Yıldırım basına yaptığı açıklamada bu istemin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 11. maddesinde yer alan örgütlenme özgürlüğüne sığmadığını, tüzükteki ifadelerin gayet resmi olduğunu; varoluş üzerinden yapılan bir tanımlamanın ahlaka uygunsuz sayılamayacağını söylüyordu. Yıldırım ın sözleriyle devam edersek, azınlıkta kalmış bir kesimin kendini ifade etmesi için kurulmuş ve bu alanda çalışma amaçlamış bir dernek ahlaka, hukuka aykırı sayılamaz dı. Derneğin kurucu üyelerinden Ali Erol acı bir dille soruyordu: Gey mi, lezbiyen mi, kaos mu? Ahlaka ve hukuku aykırı olan hangisi? Gey ve lezbiyen mücadelesi ateşten bir gömlek, bunu Kaos GL ciler çok iyi biliyorlar. Kimi iddialara göre AB nin anahtarı eşcinsel lobide. Şaibeli ve çifte standartçı yanları bir tarafa AB nin ırk ve cinsel ayrımcılığa içgüdüsel bir duyarlıkla yaklaştığı biliniyor. Sivil toplum örgütlerinden tepkiler yağarken Avrupa Komisyonu ndan beklenen tepki de gecikmiyor, Ankara Valiliği ne Bu insan hakları ihlalidir, derhal düzeltin uyarısı geliyor. Valilik bu uyarıya ne derece biat edecek bilinmezken Medeni Kanunu nun genel ahlak olarak tanımladığı dogma birçok kadın ve erkek eşcinseli, Kaos GL dergisinde logonun altında yazan o yakışıklı başlığa inat ( Eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de özgürleştirecektir ) düzcinselleri hayata küstürmeye devam edecek. Siz ister kadın olun ister erkek, sevdiğiniz ister hemcinsiniz olsun ister karşıcinsiniz, vapurda öpüşemeyecek, aynı evi nikahsız paylaşamayacak, bir otel odasında diz dize sabahlayamayacaksınız. Aksi olursa bunu ya talihinize ya da yaşadığınız şehrin kozmopolit yapısına bağlayacaksınız. Dışarıda neye ve kime hizmet ettiği muğlak, öğütücü ve şoven bir mekanizma işliyor. Sistemin ufak fakat hayati bir parçasını yerinden koparıp fütursuzca yüzümüze fırlatan asi ve aydınlık fikirli insanlara müstahak görülen cezadan payımıza düşeni gün gelir biz de alırız; alacağız. Not: 8 Haziran da İzmir otogarında yakalanıp yaka paça askeri birliğine götürülen, vicdani retçi olduğu için Tokat ta, emre itaatsizlik suçundan dört yıl hapis cezasıyla yatırıldığı Sivas Askeri Cezaevi nde akla hayale gelmedik fiziksel ve ruhani işkencelere maruz bırakılan, gençliğinden, sevdiklerinden, inançlarından, sözlerin anlatmaya yetmediği o kocaman güzelim yaşamından iğrenç bir şekilde mahrum edilen Mehmet Tahran ı unutmayın. Bu sefil toprak parçası üzerinde güç bela ama sağlığınızdan yitirmeden geçirdiğimiz her gün için içimizden ufak bir et parçası, yürekten bir gözyaşı damlası kopsun ve O na şifa ve gelecek olarak geri dönsün. Azrail e bir can borcu kalmasın Mehmet in. velouria Kendine gel, eflcinsel! Sarhofllar, dejenerasyon toplumlarda her gün karfl laflt m z kavramlard r. Eflcinsel ad üstünde efliyle cinsellik yaflayan erkek veya adam olmas gerekirken, flu yaflananlara bak n... En yalın ve dolambaçsız haliyle: Kaos GL nin önüne devlet eliyle demirden bir ağ örülüyor de İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi ne bağlı olarak başladıkları örgüt hayatına sonradan bağımsız olarak Kaos GL grubu olarak devam eden ve aynı adlı dergilerini 11 yıl boyunca yurt sathında girebileceği en ücra noktaya kadar taşımaya çalışan, emektarları hukukçulardan, akademisyenlerden, sendikacılardan ve en önemlisi sivil olmayı başarabilmiş gözü kara insanlardan mürekkep oluşumdan söz ediyorum... -Üzerlerine çeşitli bazı festival, Almanya, Berlin gibi yerlerdeki yürüyüşlerde deriler, zincirler dolayan insanlar ve yüzüne kuştüyünden maskeler takarak kalkıp bu devlet demirden bir ağ örüyor diyemez. Sokaklarda en yalın haliyle koşturmayı, erkek erkeğe öpüşenler sanıyorum hukukçu da olamaz sendikacı da olamaz. Ama gözü kara!...2 ay süren onay süresini takiben gelen 15 Eylül tarihli cevap mideye taş gibi oturacak cinstendi... -Herhalde bunların dernek binasına taş attığımızdan bahsediliyor. Onlar tam olarak taş değil, çakıl, kiremit gibi daha hafif ve parça tesirli olmayan taşlardır. Ölen veya yaralanan veya mala zarar bile düşey miktardadır sayılı Türk Medeni Kanunu nun 56. maddesinde yer alan Hukuka ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz hükmünü ihlalden... -Bizim 1 sayılı medeni kanunumuz herkes haddini bilecek tir! Hukuka aykırı olmak ahlaka aykırı olmak demek değildir. En önemlisi ahlaka aykırı olmaktır. Ona oldun mu o zaman yolda gezen binler sana aykırı olur. Bu iş o kadar kolay değil....avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 11. maddesinde yer alan örgütlenme özgürlüğüne sığmadığını... -Avrupa insan halkları kardeştir. Ona bir dediğimiz yok. Ama örgütlenme özgürse o zaman haydi deliler dedi ki biz örgütlendik. Sonra evimize girip televizyonu herşeyi kırdılar? Ya da kadınlar dedi ki Biz dernekleştik. Kocalarımızdan kaçıyoruz ve bir çatı altına sığınıyoruz. Her toplumun kendi bir düzeni vardır. O aranjeye sevimli gelmeyen her çıkıntı maalesef kırılır. Mahkemeler bağımsızlıktır....acı bir dille soruyordu: Gey mi, lezbiyen mi, kaos mu? Ahlaka ve hukuku aykırı olan hangisi?.. -Kanuna en büyük aykırı olan geydir. Sonra kaos öncesi günlerde bazıları kullanıldı. İşte o kaostur. Ne kadar büyük dert olduğunu bilen bilir. Lezbiyen evde, kendi özel yerinde normaldir. En azından ortaya çıkıp ablacı, sevici olmadığı süreçte....gey ve lezbiyen mücadelesi ateşten bir gömlek, bunu Kaos GL ciler çok iyi biliyorlar... -Şöyle bir espri yapmak gerekirse o mücadele ateşten gömlek değil, aynı zamanda demirden potin, titanyumdan kruvaze çekettir. Domdom kurşunundan tumandır...bunu da çok iyi bilmesi gerekenler vardır....ab nin ırk ve cinsel ayrımcılığa içgüdüsel bir duyarlıkla yaklaştığı biliniyor... -Kadın ve erkek ırkı arasındaki en önemli fark meme, uzun saç ve yüze sürülen pudra, allık, ruj ve permadır. Bu tip saç ve makyajlar içgüdüsel olarak kendi kendine ayrımcılık yapar. Bir erkek ruj sürmez, yüzüne allık çekmez. Veya bir kadın erkek gibi kahveye gidemez, yere tüküremez. AB buna da ona göre yaklaşırsa herkesin faydalandığı bir ortam olur....eşcinsellerin kurtuluşu heteroseksüelleri de özgürleştirecektir... -Eşcinsellerin kurtuluşu doktor yoluyla tedavi etmektir. Gerekirse özel yapım hastanelerde, karşısına geçip bunun yanlış olduğu, bir kerelik bir deneme tamam ama sonrasının çok fena olduğu anlatılması gerekir. Direnen olunca iğneyle, ilaçla bunu dünyanın her yeri böyle yapıyor. Heteroseksüel de eşcinselin bir derece daha iyisi. Onu ayakta tedavi etmek yeter....aynı evi nikahsız paylaşamayacak, bir otel odasında diz dize sabahlayamayacaksınız... -Bir evde otururken emlakçıyla kontrat yapmadan oturmak mümkün müdür? Ya da bakkala gittim yarım kilo kaşar aldın, para vermeyim? Olmaz. Doğanın bir kuralları vardır. Nikahsız otele gitmek, diz dize durmak korkunç bir batı hayranı Avrupa nın en zehirli yılanlarıdır. Otele gittiğin zaman yapılacak herşey bunun kanununda bellidir. Nikah doğunun Parisidir....kime hizmet ettiği muğlak, öğütücü ve şoven bir mekanizma işliyor... -eğlence sektörüne dahi dil uzatan geyler sanki kendi her gece tvde mehmet ali erbil, türüt şov gibi programları izlemiyorlar. Bunu öğütmesin dersen yapacağın bellidir, televizyonunun fişini kapatırsın, klasik müzik mi dinliyorsun, yabancı pop mu dinliyorsun, onu da bizim kapasitemiz biraz aşıyor (gülüyor). Mestan Sözbilir

Türkçe deki en güçlü kelime aç kland : Sözde

Türkçe deki en güçlü kelime aç kland : Sözde Solo test puan bareminde kapsaml bir de iflikli e gidiliyor Alt n anahtar panik yaratt! Viyana kentinin sembolik alt n anahtar n n bir Türk ifladam na verilmesi Sayfa: 4 tart fl l yor. Güreflte eflek t rafl

Detaylı

Edi Gürman Timurhan ve Ersin Salman a teşekkürler. İletişim: twitter.com/isilcinmen Kitaptaki bazı isimler değiştirilmiştir.

Edi Gürman Timurhan ve Ersin Salman a teşekkürler. İletişim: twitter.com/isilcinmen Kitaptaki bazı isimler değiştirilmiştir. 1 Edi Gürman Timurhan ve Ersin Salman a teşekkürler. İletişim: twitter.com/isilcinmen Kitaptaki bazı isimler değiştirilmiştir. 2 Bu kitap Anneme, Babama, Oya Teyze ye Şehnaz a Selin e Coni ye ve Amip e

Detaylı

DIŞARIDAKİLER * * * * *

DIŞARIDAKİLER * * * * * İçindekiler GİRİŞ...2 TELEFON SESİ İLE UYANMAK...4 GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK... 7 10 YIL ÖNCE... 8 RASTLANTI...11 İŞÇİLER - GÜÇLÜLER...16 DERNEKÇİLİK... 19 MÜLTECİLER...22 YURTDIŞINDAKİLER... 25 GÖZLER

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Ankara da Temel Atma Töreni

Ankara da Temel Atma Töreni 15 OCAK 2013 SAYI: 43 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com İST DAKİ SİVAS PLATFORMUNDA ÖNEMLİ BİR SUNUM: TARLALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PİLOT UYGULAMA SİVAS TA! Ankara da Temel Atma Töreni

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ ***İLK DOSYA*** İLK YAYIN TARİHİ: 15 HAZİRAN 2009 Satış ve Pazarlama Öyküleri e-kitabı yahoo grubu resmi Satış ve Pazarlama Öyküleri Kalmasın Bu e-kitap çoklu yazarlı olarak

Detaylı

Mehmet Bilâl. Türk Hafif Yazıları

Mehmet Bilâl. Türk Hafif Yazıları Türk Hafif Yazıları Mehmet Bilâl Türk Hafif Yazıları Editör: Feryal Tilmaç Sürüm: Mart 2007 Kapak Tasarım: Nazlı Ongan 2007 altkitap Yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

2. Dönem, Sayı 1 Yazdırılabilir Sürüm

2. Dönem, Sayı 1 Yazdırılabilir Sürüm 2. Dönem, Sayı 1 Yazdırılabilir Sürüm Bu sürüm, bilgisayardan okuyacağı her şeyi, öncesinde yazıcı çıktısını alarak okuyanlar için hazırlandı. Resim yok, renk yok, yazılar 1 punto daha büyük, 4 sütun yerine

Detaylı

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI Anılardan Bir Demet Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI SAĞLIK SEN YAYINLARI: 2 Sağlık Sen Adına Sahibi: Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mahfuz SUNAR Genel

Detaylı

flte kahraman: Turgay fieren

flte kahraman: Turgay fieren ISSN 1306 0830 y l: 1 say : 11 fiyat : 1 YTL (1 Milyon TL) 25 Kas m-1 Aral k 2005 Cennette yer kalmay nca zombi olarak dünyaya dönen hac lar isteksiz ve moralsiz H ristiyanlar n zombileflmemesi gerçe i

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Öğünen, Çalışan, Güvenen Sendika TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Ağustos 2005 Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA Tel :0 312 424 09 60 Faks :0 312 424 09 68 www.turkegitimsen.org.tr

Detaylı

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması

genel seçime daha erkek erkeğe gitmeye ve meclisi erkek dayanışması İzmir Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi nde tutulan Libyalılarla görüştük. NATO nun Libya ya düzenlediği operasyonlar kapsamında, tıbbi yardım için Mısrata dan İzmir e getirilen Libyalılar, ülkenin

Detaylı

PRAG'DA BRUCE SPRINGSTEEN KALİTE YAŞAMIN KENDİSİDİR

PRAG'DA BRUCE SPRINGSTEEN KALİTE YAŞAMIN KENDİSİDİR BULU AĞUSTOS 2012 SAYI 13 www.sev.org.tr MA PRAG'DA BRUCE SPRINGSTEEN KALİTE YAŞAMIN KENDİSİDİR AMERİKAN KOLEJLERİ'NDE RENGâRENK BAHAR TÜRK POP MÜZİĞİNİN 50 YILI TATLININ DAYANILMAZ CAZİBESİ Merhaba Değerli

Detaylı

RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI

RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI Suat Taşpınar RUSYA DA BAŞARISIZ OLMANIN YOLLARI Son 15 yılda dünya o kadar hızlı değişti ki, vakti zamanında ideolojik şartlandırmalarla hasım saydığımız Rusya ile artık hısım olduk. İlişkilerde klasik

Detaylı

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı.

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı. İpek Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tarafından Büyük Savaş olarak adlandırılan 1. Dünya Savaşı nın 100. Yılında bir konferans düzenlenecek. Türkiye Çalışmaları Yıllık Konferansı kapsamında üniversitemiz

Detaylı

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri

Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Sayı: İlkbahar 12/16 Nehar Tüblek Karikatür Ödülleri Genç Cumhuriyet in coşkulu bayram kutlamaları Türkiye nin ilk grafik sanatçısı: İhap Hulusi Görey Bir Cumhuriyet kadını: Keriman Halis Ece Sanatçı gözüyle:

Detaylı

Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Size düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır.

Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye nin yüzyıllar için mutluluğunu üstlenmiştir. Size düşen onu kavrayarak ve takdir ederek çalışmaktır. ÖNE ÇIKANLAR KİTAP İPEK ÇALIŞLAR MİMAR MUSTAFA TONER KOLEKSİYON MUHTAR KATIRCIOĞLU TELEVİZYON ENGİN ALTAN DÜZYATAN PORTRE TULUHAN TEKELİOĞLU SÖYLEŞİ DENİZ HERTZ SAYI: 14 Arkadaşlar! Devrimimiz Türkiye

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

glntı BEKİR DEVELİ KARTEPE İLK HOSTESLER NELER İCAT ETTİ? HANGİ OTOMOTİV PARÇALARININ PATENTİNİ ALDI? NASIL TAKİP EDİLDİ?

glntı BEKİR DEVELİ KARTEPE İLK HOSTESLER NELER İCAT ETTİ? HANGİ OTOMOTİV PARÇALARININ PATENTİNİ ALDI? NASIL TAKİP EDİLDİ? baa glntı Noktası TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ, VAN DEPREMİNDEN BAŞARIYLA ÇIKTI BEKİR DEVELİ TRAKTÖR RÖMORKUNDAN YAPILMA SAHNEDEN, ŞÖHRETE DÜNYA ŞAMPİYONU METE BİNAY: BESMELESİZ ÇIKMAM İLK HOSTESLER YOLCULARIN

Detaylı

1. yaşımız kutlu olsun

1. yaşımız kutlu olsun İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ ARALIK 2014 1. yaşımız kutlu olsun İÇİNDEKİLER Kedi sevgisi Bir yılı geride bıraktık IKBU.Where it all begins.. Attempto! Edebiyat bir direniş biçimidir Üniversitenin

Detaylı

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli

Merhaba, Prof. Dr. Mete Çamdereli İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı. Prof. Dr. Mete Çamdereli 1 Merhaba, Yeniden bir akademik döneme daha başladık. En son sayımızdan bu yana öğrencilerimizi mezun ettik, şimdi de yeni öğrencilerimizle buluştuk. Her mezun öğrencimizle biraz azaldık, onlar bizlerden

Detaylı

* 1 + Aptallığıma verin 2010

* 1 + Aptallığıma verin 2010 * 1 + Aptallığıma verin 2010 Metin düzeltmelerindeki katkılarından dolayı Deniz Günal a teş ekürler * 2 + 2010 yıllında ayorum.com sitesinede yayınlanan Aptallığıma verin yazı dizisinden derlenmi tir.

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Begin. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 19 mei 9.00 11.30 uur 20 04 Tekstboekje 400014-1-12t Begin Tekst 1 Urfa nire, Milano nire demeyin 1 Avrupalı

Detaylı

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir.

HABERLER 1. Bosphorus Chronicle ın Ekidir. Aralık 2014 HABERLER 1 köprü Bosphorus Chronicle ın Ekidir. İkizlerimi sadece doğdukları gün gördüm. -Mathew Rose Röportajı Bilgisayarlar her yerde ve hiçbir yerde olacaklar. Dr. Michio Kaku -Turkcell

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY

İÇİNDEKİLER ÖMER YAPRAKKIRAN-OSMAN ÇUTSAY İÇİNDEKİLER 3 Münih Güvenlik Konferansı 49 yaşına girdi Batı Cephesinde Yeni bir Şey Yok Dünya, birçok bölgesinde, özellikle de Batı nın kapısı sayılan Ortadoğu da cayır cayır yanarken, geleneksel bir

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

Kalmasın. ****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk 25 bölümünü içermektedir.

Kalmasın. ****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk 25 bölümünü içermektedir. ***İLK 25 BÖLÜM*** UMUTLAR BAŞKA BAHARA. Kalmasın Romanıma gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler. İyi okumalar dilerim. ****Bu dosya romanın yahoo grubunda yayınlanmış ilk 25 bölümünü içermektedir. Diğer

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı