1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı"

Transkript

1 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

2

3 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis Mimarlık Tarihi / Tarihi Binalar Restorasyonu Trakya Demokritos Üniversitesi,Yunanistan Giriş Bugün, geçmişin tarihselciliği tarihi anıtlarla karşılaştırıldığında ayrımsal değerleri daha fazla fark ediyoruz. Bazı durumlarda yeni mimari ilkeler getirerek, tarihi eserleri yeni mimari eserlere dönüştürme eğilimine gidiyoruz. Eski anıt ve yeni mimari yaratma arasında karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı geliştirildiği zaman kabul görmektedir, bu karşılıklı yayılmadır. ( ozmoz-geçişim ) Ancak, aynı zamanda, aralarında farklılaşmış bir bağımsızlık ilişkisini ve kendi öz değerlerini önemseyen bir şekilde, mimari tasarıma ve özgün yapının ruhuna göndermek için yeni yaratımı yönlendiren eleştirel bir tutumu fark edebiliriz. Tarihi bir anıtın, doğrudan ya da geniş çevresiyle, bunun yanı sıra tarihi kentsel alan içinde ya da çevresindeki kamusal alan ile birlikte yeniden tasarımı, tümüyle yenilikçi yaklaşan ruhun içine dahildir. Bugün tarihi anıt ve alanları pasif olmayan dinamik bir süreçte kentsel doku içine entegre etmeye çalışmaktayız. Tarihi anıtlar artık problematik süreksizlikler ya da modern kentsel mekan sürekliliği içinde boşluk olarak kabul edilmemektedir, tersine, etrafındaki kentsel alanın yeniden tasarım sürecinde sürdürülebilir gelişim için gerekli faktörleri olarak kabul görmektedir. (1) Biz insanlarla dost ve modern toplumun ihtiyaçlarına uyarlanmış uygun bir ortamda, kentsel mirasın devamına olanak veren entegre bir koruma bağlamına yöneliyoruz. Kültürel miras bunlardan sonra, a. Bir kent nüfusunun kendi farkındalığını teşvik etmek ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik kentsel dönüşüm için, ve b. Özellikle çok kültürlü toplumlarda toplumsal uyuma ve toplumsal barışa katkıda bulunan sakinlerin kültürel çeşitlilik tanımına dayalı yerel toplum kimliğini desteklemek için (2) güçlü bir faktör olarak kabul edilir Bu ruh içinde, kültürel mirasın çağdaş bütünleşik koruması iki temel bileşenden oluşur: - Koruma, korunma ve rehabilitasyon için somut eylemler yoluyla, kültürel çevreyi teşkil eden mirasın bakımı. - Anıtın sadece kendisi için değil, çevresindeki kentsel toplulukta da, iyileştirme ve geliştirme programları uygulayarak bugünün toplumunda bu mirasın entegrasyonu. 1. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde, kamusal alanda, kendi topluluğunda ya da daha geniş biçimde yer alan kentlerin ören yerleri, özellikle şehir anıtları, anıtsal topluluklar içindedir ve koruma kavramı içine dahil edilmiştir, bu nedenle doğal ve zorunlu olarak anıtın geniş çevresi kamusal alandır. Uluslararası düzenlemeler anıtın tarihi özüne atıfta bulunarak bir bölümüne, ya da (daha geniş alanlı) koruma bölgelerine koruma derecesi seviyeleri belirlemiştir. Dünya Kültürel Mirası Listesi ile olan uzun vadeli birlikteliğimiz ve bildiriye konu olan - tarihi anıtlara daha fazla ve daha güçlü müdahalelerde bulunmamızın nedenidir, bu müdahaleler normal bakımdan ziyade rekonstrüksiyon seviyesine ulaşmıştır. Buna paralel olarak, önemli dönüşümler tarihi alanların korunan bölgelerindeki kentsel alan içinde karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki, bu çağdaş müdahaleler, anıt / sitenin tarihi karakter orijinalliğine ve bütünlüğüne destekleyici olmak yerine seçkin evrensel değerlerin en önemli kriteri olan tarihi bir bina / alan değerlemesine zarar verme riski taşımaktadır. 3

4 Planlama ve kentsel mekanın dönüşümü bağlamında tarihi alanların çevrelerindeki alanların sorunları iki ana kategoride tanımlanmıştır: a) Geçmişte eski ve esnek bir rejimde Ulusal Anıtlar Listeleri ve Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi şehirler ve anıtlar için master / yönetim planının olmaması ya da etkisizliği. Günümüzde, uluslararası teşvik ve önerilere rağmen hala tarihi bir yapının ve çevresinin kontrol ve planlama ve anında müdahalesi için etkin bir yasal çerçeve eksiktir. b) Tarihi alanların(ya da ören yerlerinin) kentsel çevrelerinin yeniden tasarlanması için koruma ve sahip çıkma yasal çerçevelerinde açık standartlar olsa dahi bunları uygulamaya koymak için uygun mekanizmaların olmaması ve özelliklerine uygun şekilde uygulanmaması. Artan riskler yerel yönetimlerin çoğunlukla kalkınma girişimlerinde tespit edilebilir, bunlar ve korunan binaların, özellikle kendi kentsel ortamlarında, geleneksel yapılarındaki kontrolsüz değişiklikler ve kötü demokratikleşme sonucudur. Yeni mimarinin getirdiği değişikliklerde merkezi güç onayı olmayabilir, veya, aksi halde, (açıkça) onun tarafından desteklenebilir, ya da (dolaylı olarak) tolere edilebilir. Bu durum iki güç düzeyi arasında bir siyasi çatışma nedeniyle ya da merkezi hükümet tarafından yerel yöneticilere siyasi destek için olabilir. Her durumda, yerel yönetimler seçmenin seçim gereksinimlerini karşılayan, siyasi ve ekonomik oyunu oynayanlardır. Kentsel değişiklikler için yerel yöneticilerin planları çoğu kez Yerel Kalkınma Ajansları aracılığıyla, merkezi hükümetten ya da uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapı çevresinin tarihi karakterini, korumadaki karmaşık konuları, bunun yanı sıra burada yaşayan ve çalışan sosyo-ekonomik etkileri görmezden gelerek kentsel çevrenin ve tarihi alanın bedeni geliştirilir. Aşağıda farklı büyüklüklerde bazı örnekler sunulmuştur: 1.1. Makedonya daki Ohrid kentinde UNESCO nun ( ) doğal ve kültürel mirası olan bir anıt olarak çifte koruma vardır. Olağanüstü güzellikte bir göl bulunan bu kent ve tarihi-kültürel bölge, mimarisi Slav topraklarında geleneksel kent mimarisinin en iyi korunmuş topluluklarından birini temsil etmektedir. 20. yüzyılın son yıllarına kadar büyük ölçüde korunmuş önemli Bizans anıtları ve geleneksel konakları ile Ohrid, geleneksel Balkan şehri karakterini korumuştur. Ne yazık ki, Dünya Mirası Listesi ne katılan Ohrid şehri, bu anahtar değerleri baltalayan olağandışı yerel sömürü ve dönüşüme teslim olmuş görünüyor. (1. Resim) 1. Resim- Ohrid, Makedonya: Eski çarşının tarihi karakterinin bütününü tehlikeye sokma. 1.2 Adriyatik Denizi girişinde stratejik bir konumda bulunan ve Venedik kökenli kalelere (mimar Sanmicheli tarafından tasarlanmış) hakim Yunanistan daki Corfu, kendi özgünlüğünü, olağanüstü evrensel değerlere sahip mimari bir örnek bütünlüğünü teşkil etmektedir. Sur sistemi tasarımı ve neo-klasik bina stokunda (700 dönümde konut ve nüfuslu) kendine özgü kimliği ile Corfu, 2007 yılında Dünya Miras Listesi ne katıldı. Bugün özel ve kamu alanı yönetim planı dondurulmuş» gibi görünüyor. Tarihi binaların cephe restorasyonunda, rahatsızlık veren unsurlar (kablolar, klimalar, 4

5 borular) şimdiye kadar kaldırılmadı ve o kadar hızlı ilerlemiyor. Kasabanın taş kaldırımları uygun restorasyon görmemiştir. Kanalizasyon İngiliz idaresinden beri (19. yy ortaları) çoğunlukla aynıdır. Trafik ve park sorunları zorlu, boş arsalar bakımsız; deniz surları henüz yeterince korunamamıştır. (2. Resim) 2. Resim- Corfu (Yunanistan) şehrinin tarihsel merkezindeki kamusal alanın başarısız yönetimi hektarlık bir alanı kapsayan, daha büyük ölçekte daha ciddi sorunları olan, Kiev St.Sofia da (1990 Dünya Mirası Listesi) korumalı tampon bölgede kentsel alan planlamasını gösterir. İstanbul daki Aya Sofya ile yarışmak için tasarlanmış Katedral, 11. yüzyılda Doğu Hıristiyanlığı kültürünü temsil eden önemli yapılarından biridir. Dekorasyon üslup özellikleri Kiev Rusya da yayılmıştır. Kiliseyi manastır binaları kompleksi çevreler. Heybetli duvarlı manastır kompleksi, koruma altına alınan tarihi kentsel alanların merkezidir ve bu sorumluluklar ikileminin kurulduğu yerdir. (3. Resim) Ayasofya Müzesi Vakfı tarafından merkezi kontrolü sağlanan alan, tarihi binalar ve kiliselerin kaliteli düzeyde gerçekliği ile kültür, öğretme, araştırma işlevli bir merkezdir. Belediye Teknik Hizmetleri kontrolü altında olan tampon bölge, tarihi binaların kurtarılması ve bakımı için destekleyici bir politika yokluğu ile karakterize edilir. Buna karşılık, geleneksel binaları büyüterek ya da büyük binalar inşa edilerek (hacim ve yükseklik olarak) aşırı sömürülme politikası uygulanmaktadır. Yeni binalar şehrin tarihi merkezini, tarihi yapısını Dinyeper Nehri boyunca olan manastırları bile, risk altına almaktadır. Tarihi şehir trafiği tam anlamıyla kaotik iken, özel ofisler, oteller ve turistik gelişimdeki büyük yatırımlarda yanlış modern kalkınma gereksinimleri takip edilerek kentsel mekanın mevcut planlaması ve yerel karakteri kapsam dışı bırakılmıştır. Büyük finansal yatırımlar bağlamında, merkezi hükümetin onayıyla kazançlı gayrimenkul siyaseti uygulanmaktadır. En rahatlatıcı yön, genellikle yaratıcı formlarda olan sakinlerin tepkileridir. 3. Resim -St Sophia Katedrali topluluğu ile Kiev in tarihi merkezi (Ukrayna). 5

6 2. Avrupa ülkeleri boyunca dünya kültürel ve / veya doğal mirasa ait eserlerin tarihsel alanları/ topluluklarını, kaynak dağılımın risk analizinde daha geniş bir düzeyde sonuçlara yansıtmaya değerdir. (4) Bu, özel ve kamusal alanda yönetim ve kalkınma sorunlarından kaynaklanan risklerin en büyük yüzdeyi oluşturduğu gerçeğini gösterme yönüyle dikkat çekicidir. -% 30u: özel ve kamusal alanın yetersiz yönetiminden / kültür, eğitim ve karar alımı ve kontroldeki yerel halkın etkili katılım eksikliğinden /gelişim ihtiyaçları (örneğin yoksulluk) ve koruma sorunları arasında uyumsuzluktan; -% 23ü: genel kalkınma sorunlarından (geleneksel binaların yıkımı, ticaret, kaçak yapılaşma faaliyeti, ölçek dışı yeni binaların yapımı, gasplar); -% 16sı: insan yapımı afetlerden; (çevre kirliliği, vandalizm, savaşlar) veya doğal afetler (sel, deprem, kasırga, vb) -% 8: büyük ölçekli kalkınma projelerinden (havaalanları, yollar, köprüler, endüstriyel kompleksler); -% 7: anıtın küresel değer bilinci eksikliği / anıtın sahiciliği ya da bütünlüğünün eksikliği /değer yargılarındaki değişimler / anıta toplumsal önem eksikliği / geleneksel zanaatçı eksikliğinden; -% 6 turizmin gelişiminden; -% 6 Sosyo-ekonomik altyapının eksikliğinden; (finansal kaynak eksikliği veya koruma yasal çerçevesinin uygulanmasında başarısızlık) kaynaklanıyor. Yukarıdaki sonuçlar, çevrenin bozulması ya da turizmin gelişiminden gelen baskıdan kaynaklı özgünlük eksikliği gibi genellikle geleneksel risklerle çelişir. İki önemli gözlem daha: - Dünya Mirası Listesi anıtların geniş çevresi kentsel gelişim dönüşüm riskleri son iki yılda net bir yükseliş trendine girdi. - Anıt ve tarihi yerlerin % 12si, risk sürecinde sebat gösterirler. (5 yıldan fazla) 3. Bir anıt / ören yerinin çevresindeki çağdaş planlama dönüşümün uyumluluğu için önemli kriterler, bütünlük ve özgünlük değerleri üzerindeki etkileridir (5). Özellikle Dünya Miras Anıtları örneğinde, kamusal alanla birlikte özel alanı sınırlandırarak tek bir modül içinde oluşturmuştur. Genel kısıtlayıcı düzenlemeler, anıtın yazımını karakterize eden ve zaman içinde tartışmaya açık olmayan değişmeden kalan evrensel kültürel değerini korumak için tasarlanmıştır. Yeni bir girişim, küresel kültürel değerini oluşturmak, aynı zamanda kendi anlayışını topluma benimsetmek için bu unsurları desteklemelidir. Dünya Mirası Listesi tarihi bölge / anıt birincil alanındaki yeni bir dönüşümün sonuçları farklı şekillerde sınıflandırılabilir: Doğrudan veya dolaylı, toplu, geçici ya da kalıcı, geri döndürülebilir ya da döndürülemez, kolayca görülebilir ya da görülemez, anıtın doğası üzerine bir etki ile, sosyal ya da ekonomik. Doğrudan etkiler kullanımı geliştirmek veya değiştirmek için yeni bir konsept sonucu ortaya çıkar. Bunlar olumlu ya da olumsuz olarak sınıflandırılabilir ama her zaman anıt ya da ören yerinin seçkin evrensel değer oluşturan unsurlarının etkisi bakımından bu sınıflama yapılmalıdır. Doğrudan etkiler, anıtsal bir alanın çevresindeki değişikliklerle ve/ ya da somut nitelikteki kısmi ya da tamamen olan kayıplarla ilgili olabilir. Bizim yerin ruhu dediğimiz, şu anki doğal çevresi ya da oradaki değişimle, geçmişi ve bugünüyle olan bağıyla ilgili özelliklerinde olabilir. Bir özelliğinin kaybı genellikle kalıcı ve geri dönülemezdir ve geliştirme bağlamında yapılanların sonucu olarak ortaya çıkar. Tabi ki, bu değişkenlerin etkilerini yoğunluk olarak bir ölçeğe uydurabiliriz: Son derece olumlu, olumlu, biraz olumlu, önemsiz olumlu, nötr, önemsiz olumsuz, sadece olumsuz, olumsuz, çok olumsuz. 4. Aşağıda, olumlu etkili - örnek kentsel dönüşüm alanı tasarımlı tarihi merkezlerden bir dizi sunuyoruz Romanya nın Brasov tarihi merkezi, yüksek mimari değerler içinde geleneksel meydan dönüşümü için mükemmel bir örnek sağlar. (4.Resim) 6

7 4. Resim -Romanya, Brasov un istisnai tarihi merkezi II. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camii Külliyesi, eski Osmanlı başkenti Edirne nin siluetine egemen. 16. yüzyıl Osmanlı mimarlarının en ünlüsü Sinan ın, en iyi eseri (2011 Dünya Mirası Listesi) olarak medrese (İslami okullar), kapalı çarşı, saat kulesi, dış avlu ve kütüphane içerir. Surların dışında tarihi kent çekirdeğinin büyük bir kısmı; bunlar Üç Şerefeli Cami, yayalarla birlikte ana ticari cadde, sakinler için dinlenme alanı ve ziyaretçiler için Osmanlı mimari mirasının tanıtımına olanak sağlamıştır. (5. Resim) Surların içindeki alanda kalan, geleneksel ahşap evler ve tarihi eserleri kapsayan alanın, tarihi bölgenin yenilemesinin ikinci aşama projesinde olmasını bekliyoruz. 5. Resim- Edirne Selimiye Camii Külliyesi çevresindeki iyileştirilmiş alan Atina nın tarihi merkezindeki arkeolojik alanların birleşmesi, ören yerlerini ve anıtların artırılmasını ve bütünleşmesini hedefleyen büyük ölçekli projeleri içerir. Ortak açık alanlar halk için oluşturulmuştur. Atina sakinleri ve ziyaretçileri günlük hayatta tarih içinde bir açık müze de yürüyüş yapabilirler. Akropolis in hemen aşağısındaki Dionysius Areopagite Caddesi nin yapılanması basit bir yaya caddesi değildir, rekreasyonun direğidir (Şekil 6). Metro istasyonları, antik bulguları vurgulamaktadır. Bu proje kapsamında; Atina nın tarihi çehresinin karakteri, mimari ve kültürel kimliğin tesisi için geleneksel binaların (olası alanların) restorasyonuna müdahalesi, tarihi rotaların öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. 7

8 6. Resim- Yunanistan, Atina Akropolis in altındaki yeni yaya bölgesi Hırvatistan daki tarihi merkez Split, (Dünya Mirası Listesi ) tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için tutarlı bir yöntemdir ama yine de canlı bir kentsel kombinasyona çağdaş bir örnek olabilmiştir. Rehabilitasyon yaklaşımı ayrıntılı mimari ölçümlere ve derinlemesine çalışmalara özellikle dikkat etmiştir. Bunun nedeni ilk halini ve tarihsel kompleksin gelişimini açıklarken güncel müdahalelerin gizli artzamanlı değerlerini vurgulama ve yaşatma üzerine kurulmasıdır. (7. Resim) 7. Resim- Hırvatistan, Split in tarihi şehir merkezinin havadan görünümü Fransa da Vannes, (8.Resim) Angers, (9.Resim) Saverne, Chartres, Strazburg (Dünya Mirası Listesi-1988) şehirlerinin ören yerlerinde kentsel dönüşüm alanlarının ortak özelliklerinden söz edilebilir: - Geleneksel yapılı çevrenin korunmasına yönelik kurallara mutlaka uyulması. Geleneksel malzeme kullanımı gibi uygun ve dost metodolojinin yeni teknolojilerin tanıtılması ve kullanılması. - Modern malzemelerle yeni yapılar, ancak geleneksel verilerden alınan saygı ve ilham ile yapılır. - Tam kontrollü trafik ve yayaların sorunsuz yürüyebilmesi önceliğine yönelik kentsel mekan tasarımı. Ziyaretçilerin geleneksel çevrenin gizli değerlerini keşfetmesini, gerekli bilgileri, engelli insanların dolaşımını sağlayan konforlu ve cazip tur sistemi organizasyonu. 8

9 8. Resim- Vannes, Fransa: Tarihi savunma çukurunun örnek dönüşümü. 9. Resim -Fransa, Angers ın eski ve çağdaş gelişimi, sanat ve tarih şehri. 5. Sonuç olarak, Dünya Miras Listesine kayıtlı anıtsal topluluklar için aşağıdakileri öneriyoruz: a) Ören yerlerinin gelecekteki potansiyel risklerine gösterebilecek yönetim planlarının kaynak havuzu ihtiyacı. b) Kalkınma sorunları, derhal Dünya Kültür Mirası Listesi ne aday anıtlar / ören yerlerinin hazırlık dosyalarında ayrıntılı ve analitik planlama yoluyla tespit edilmelidir. Bu, ören yerini çevreleyen alan için değil daha geniş bir alan için sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurmak gereklidir. c) Merkezi ve yerel kurumların temsilcileri tarafından kurulacak bir Koordinasyon ve Denetleme Kurulu, inşa edilmiş ve doğal çevrenin korunması için olan kuralları gözetim, sıkı denetimler ve yönetim planının geliştirilmesi için çalışmalıdır. Yeni planların (kamusal alan ve eski binalar ve / veya yeni binaların yapımı, rehabilitasyon dönüşümü ile ilgili) yetkilendirmeleri ele alınmalıdır. Ayrıca akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mimarlar Odası, yerel ve merkezi hükümet ve yerel vatandaşlardan oluşan bir Danışma Konseyi, yönetim planının değerlendirilmesini ve önerileri sağlayacaktır. d) Şeffaf prosedürlerin sağlanması için korunan bölgelerin halkı için etkin, zorunlu geniş bilgilendirmelerle STK ların kurumsallaşmış katılımı ve yerel halkın karar alımına katılımı her müdahalenin yasal olarak güvence altına alınması gereklidir. 9

10 Referanslar - Kaynakça (1) Paris Deklarasyonu: Miras üzerinde gelişimin bir sürücüsü olarak, 17. ICOMOS Genel Kurulu ve Bilimsel Sempozyumu, Paris (2011). (2) Kentsel Rehabilitasyona Rehberlik, Teknik İşbirliği ve Danışmanlık Programı, Avrupa Konseyi Yayınları, Strasburg (2004). (3) Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanması İçin Operasyonel Kılavuz İlkeleri UNESCO (2010); Dünya Mirası Teknik Değerlendirme Görevler Rehberi, ICOMOS, Paris. (4) Dünya Mirası Alanları için Tehditler Bir Analiz. ICOMOS, Paris (2005),Dünya Kültür Miras Varlıkları Mirası Etki Değerlendirmeleri Rehberliği. ICOMOS, Paris(2010). (5) Özgünlük orijinal ve bunu takip eden kültür miras özelliklerinin yanı sıra değeri, güvenilir veya doğru olarak atfedileni anlama yeteneği ile ilgilidir. Bütünlük doğal ve / veya kültürel mirasın ve onun özelliklerinin bütünlük ve bozulmamışlık ölçüsüdür. 10

11 TARİHİ YERLEŞİMLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASINDA SÜREÇ YÖNETİMİ Aysun DAĞABAKAN Mimar, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Doç. Dr. Murat TAŞ Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Özet Tarihi çevreler, geçmişin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini, yaşam biçimini yansıtan, doğa-bina ve bina-insan arasındaki ilişkileri bakımından büyük bir birikimin ifadesidir. Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı bu tarihi çevrelerin zarar görmesine ve hızla yok olmasına neden olmaktadır. Bu alanlarda yapılan restorasyon ve koruma çalışmalarının yanında kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, yeniden değerlendirme ya da yeniden canlandırma kavramları ortaya çıkmaya başlamıştır li yıllarda sosyal eşitsizlikleri ya da yoksulluğu gidermeyi hedefleyen toplumsal dönüşüm projeleri, tarihi miras ve koruma anlayışının güçlenmesiyle kültür eksenli projeler, sosyo-ekonomik ve mekânsal açıdan bütünleşmiş stratejik planlama yaklaşımlarının etkisiyle kentsel dönüşüm adıyla yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. Son dönemlerde kentsel dönüşüm çalışmaları altında yapılan uygulamalarda yaşanan sorunlar analiz edilerek, özellikle tarihi çevrelerin yenilenmesi, yeniden canlandırma süreçlerinin yönetimi, sürecin aktörleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl örgütlenmesi gerektiği, sürecin yönetim stratejileri, yasal mevzuat sorunları, proje ve uygulamaların nelerden etkilendiği ve nasıl biçimlendiği, finansal kaynakların nasıl sağlandığı konularında değerlendirmeler yapılması bu çalışmanın en önemli hedeflerindendir. Tarihi yerleşimlerin yaşam, mekân, tarihi, sosyo-kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni mekânsal yorumlarla zenginleştirilerek geleceğe aktarmak amacıyla yapılan yeniden canlandırma çalışmaları çok boyutlu eylemlerdir. Bu çalışmalarda yönetimsel yaklaşımların belirlenmemiş olması, çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu çalışmada öncelikle tarihi alan, tarihi çevre, tarihi yerleşim, tarihi kent dokusu, koruma ve yeniden canlandırma kavramları açıklandıktan sonra tarihi çevreleri yeniden değerlendirmenin ve tarihi çevrelerin yeniden yaşayan mekânlar haline dönüştürülmesinin önemi, gerekçeleri ve ilkeleri ile yeniden canlandırma çalışmaları süreç yönetimi kapsamında incelenerek, finansal kaynakları, aktörleri, dönüşüm sürecindeki örgütlenme ve organizasyon biçimleri, projelendirme ve uygulama ilkeleri örnekler üzerinden irdelenecektir. Sonuç olarak, kültürel mirasın korunması ötesinde, yerleşme ölçeğinde yapılan bu uygulamalarda sadece fiziki açıdan iyileştirme ile sorunlar aşılamaz. Sosyo-ekonomik, toplumsal, çevresel faktörlerin çok etkili olduğu çalışmalarda, sadece çok kapsamlı ve çok disiplinli çabalar ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Tarihi çevre koruma, aynı zamanda toplumsal bir olgu, insanlığın kültürel kimlik, bilinç ve süreklilik gereksinimlerini sağlamayı amaçlayan bir çaba ve bilimsel bir uğraş alanıdır. Yeni bir kimlik kazanarak ortaya çıkan yapılar hem korunabilmekte, hem de yarattığı kullanım alanının işletilmesi sonucu ekonomik yarar sağlanarak yaşatılmaktadır. Korumanın ekonomik yönünün anlaşılması, sosyal-ekonomik faydalarının ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Tarihi yerleşmeyi korumak için günümüz ve gelecek için uygun bir koruma politikası saptayarak değişimi yönetmek çok önemlidir. Başarının ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel açılardan sürdürülebilir olması tüm aktörlerin katıldığı sağlıklı yönetişim ortamlarının varlığıyla mümkün olabilir. Anahtar Kelimeler: Tarihi yerleşim, koruma-yaşatma, süreç yönetimi, sürdürebilirlik, yeniden canlandırma. Bu makale, Aysun DAĞABAKAN ın, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı nda Sayın Doç. Dr. Murat TAŞ ın danışmanlığında hazırlanan Tarihi Yerleşimlerin Yeniden Canlandırılması Çalışmalarında Süreç Yönetimi Modellerinin İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 11

12 GİRİŞ Farklı zamanlarda doğan, büyüyen ve gelişen uygarlıklar, birbirinden farklı yaşam tarzlarını, farklı mekan anlayışlarını ve kültür birikimlerini bırakmıştır. Bu izler tarihi süreç içerisinde birikerek tarihi yerleşimler olarak günümüze kadar gelmiştir. Tarihi yerleşimlerin kültürel, sosyal, ekonomik, toplumsal ve mekansal faktörleri göz önüne alınarak yenilenmesi/yeniden canlandırılması ve korunarak geleceğe aktarılması için yapılan çalışmalardaki süreç yönetim modelleri incelenerek; yapılacak bu tür çalışmalar için yol ve yöntem geliştirici sonuçlar çıkarmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yeniden canlandırma hedefli uygulamalar ve bu uygulamaların tüm aşamalarında analitik ve stratejik bir yaklaşım tanımlama çabası içerisinde olan bu çalışma; genel anlamda tüm tarihi çevrelere, özelde ise tanımlı, yaşanabilir tarihi kentler, tarihi kırsal yerleşimler, tarihi kent dokuları gibi tüm tarihi yerleşimlere odaklanmayı hedeflemektedir. Tarihi Yerleşim Venedik tüzüğünün 1. maddesine göre (1964), tarihi anıt kavramının kapsamı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de içerir. Tarihi yerleşim, tarihi çevre ya da tarihi kent dokusu farklı zamanların katmanlaştığı, bu zamanların yaşam kültürlerinin izlerinin fiziki yapıyı oluşturduğu bir mekandır. Burada mekanın bir süreç içinde var olduğu; dünden bugüne ve hatta yarına doğru değişip, dönüşerek, üreyerek var oluşunu sürdürdüğü unutulmamalıdır (Yılmaz Saygın ve ark. 2004). Tarihi Çevre Bilinci Tarihi alanların değerinin çok yüksek olduğu tartışılmaz bir konudur. Ancak bu değerin bir anlamı olabilmesi toplumun bu bilince sahip olması ile mümkündür. Günümüze kadar ulaşabilmiş bu miras değerlerini yaşatmak, toplumun her ferdinin bilgilendirilmesi, bu kültüre sahip olması ile gerçekleşebilecektir. Koruma Giderek yok olan tarihi değerler, eskime ve kültürel çevre tahribatı beraberinde korumanın önemini gündeme getirmiştir. Günümüzde korumanın ana hedefi tek yapı ölçeğinden yerleşim ölçeğine doğru değişmiştir. Binan a (2005) göre, koruma: muhafaza etme, kutunun içine alma, kimseye dokundurtmama olarak çağrışım yapsa dahi, koruma kavramı, bilmeyenlerin düşündüğü gibi gelişme karşıtı ve onu durdurmayı amaçlayan bir kavram değil de, aslında bugün bütün uluslararası, ulusal metinler, uluslararası düzeyde yapılan toplantılarda dile getirilen, evrensel düzeyde kabul edilen koruma kavramı, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gelişmeyi, kendi içine alan bir kavramdır. Tarihi Yerleşimlerde Yeniden Canlandırma Tarihi yerleşimler kültürel ve duygusal değerlerinin yanı sıra işlevsel, ekonomik, sosyal ve siyasal yönden de önemli ölçüde kullanım değerine sahiptir. Korunacak olan yapı / çevre, sahip olduğu alt donanımları ve yapı potansiyeli ile bir kaynak niteliğindedir ve ekonomik değer taşımaktadır (Özen 2005). Yeniden canlandırma ile tarihi yerleşimler ekonominin bir parçası haline geldiklerinde şehrin geri kalanı ile uyumlu olabilir. Tarihi Yerleşimlerin Yeniden Canlandırılmasında Stratejik Yaklaşım Yeniden canlandırma diye tariflediğimiz çalışmalarda; yeniden canlandırılacak alanın sınırlarının ve özelliklerinin belirlendiği ön tespit çalışmalarının ardından; stratejik hedef ve önceliklerin, sürece katılacak aktörlerin, süreci yönetecek aktörlerin, süreç içerisinde farklı zamanlarda katkı koyacak tarafların ve rollerinin, süreçteki beklenti ve belirsizliklerin katılım yaklaşımı ve uzlaşma yöntemleri ile belirlendiği, stratejik bir eylem planı dahilinde yapılıyor olmalarını esas alarak stratejik yaklaşımla ele almak yararlı olacaktır. Alanın Sınırlarının ve Özelliklerinin Belirlenmesi (Ön Tespit Çalışmaları) Tarihi yerleşimlerin her biri farklı karakteristik özelliklere ve farklı problemlere sahip olduğundan, her alan sadece fiziki 12

13 müdahaleleri değil, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda müdahaleleri göz önüne alarak analiz edilmelidir. Çevre konusunda analiz başlıkları üç ana bölüme ayrılabilir: Çevre Analizi - Doğal Çevrenin Analizi - İnsan Yapımı (Yapma) Çevrenin Analizi > Fiziksel Analiz > Fonksiyonel Analiz - Sosyo-Ekonomik Çevrenin Analizi Pek çok alanda olduğu gibi tarihi çevre değerlendirme konusunda da çeşitli şekillerde ele alınabilecek bir yöntem olan SWOT, bölgenin geleceği için kısa ve uzun vadeli stratejik planlar yapılabilmesini sağlamakta, bu yöntem doğrultusunda bölgenin güçlü yönleri ve çevrenin sağladığı fırsatlar ele alınarak bölgenin zayıf yönleri ve çevrenin oluşturduğu tehditler elimine edilmeye çalışılmaktadır (Arabacıoğlu 2007). Stratejik Hedef ve Önceliklerin Belirlenmesi Değerlendirilecek alanla ilgili özelikler tanımlandıktan ve alanın fiziki, tarihi, sosyal ve ekonomik değerleri göz önünde bulundurularak bunların korunması ve yaşatılması için bir vizyon belirlendikten sonra, tarihi yerleşimler çok faktörlü çalışmalar gerektiğinden, değerlendirme yapılabilecek her aşama için nerede olmak istiyoruz sorusuna cevap olabilecek hedef ve önceliklerin belirlenmesi gerekir. Katılım Yaklaşımı ve Uzlaşma Yöntemlerinin Belirlenmesi Tarihi çevrelerin yeniden canlandırılması uygulamalarına baktığımızda bu süreçlerde yönetim kapsamında iki tür yaklaşımın olduğu görülmektedir: 1. Yukarıdan aşağıya yaklaşım 2. Aşağıdan yukarıya yaklaşım İlk yöntemde merkezi bir yönetim söz konusudur. Burada yerel anlamda kullanıcılar ya da diğer yerel gruplar karar alma, proje ve uygulama süreçlerinde yer almamaktadır. Sonuçta; bu tür yaklaşıma sahip projelerin çıktıları pahalı ve verimsiz olmakta, yenileme sonrası süreçte sorunlar ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yöntemin tersine, çoğunluk aşağıdan yukarıya yaklaşımları son yirmi yıldır benimsemektedir. Bu yaklaşımlar kullanıcıların ihtiyaçlarına, varlıklarına, yeteneklerine ve isteklerine daha iyi uymaktadır. Katılımcılık ilkesi, katılımcıların görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi, katılımcı kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması, gelişmiş bir iletişim ağı oluşturulması, halk örgütleri kurulması ve bu örgütler arasında güçlü bir ortaklık sağlanması gibi temel stratejileri gerektirir. Stratejik Eylem Planı Eylem planları, örgütün amacı, hedefleri ve misyonlarını, program ve alt programlarının başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir biçimde açıklar. Tarihi yerleşimleri yeniden canlandırma çalışmalarında, sürecin yönetimi ile ilgili ilkelerin belirlenmesi, sürecin planlanması ve programlaması, örgüt düzeninin kurulması, sürecin yürütülmesi ve koordinasyon ve denetlemenin yapılması için bir stratejik eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada Koruma Kavramının Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi Koruma anlayışı 17. yüzyıldan itibaren gelişmeye ve 18. yüzyıldan itibaren de kavramsallaşmaya ve kurumsallaşmaya başlamıştır. Kültürel ve doğal mirasın korunması 2000 li yıllarda devletlerin ve toplumların en çok ilgisini çeken konulardan biri olup, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve çeşitli organlarının çalışmalarının odaklandığı bir alan durumundadır. Korumaya ilişkin birçok uluslararası düzenlemenin yanında, doğal ve kültürel çevrenin (mirasın) korunması artık insan hakları (3. kuşak haklar, dayanışma hakları, çevre hakkı, vb) ile birlikte değerlendirilmeye başlanmıştır (Dağıstan Özdemir 2005). 13

14 Tarihi Yerleşimlerin Yeniden Canlandırılması Çalışmalarında Dünyadan Örnekler Graz Avusturya nın ikinci büyük kenti olan Graz ın tarihi kent merkezi için 2007 yılında hazırlanan Master Plan, tarihi kent merkezinin koruma ve gelişme ihtiyaçlarını belirleyen, gelişmiş bir koruma amaçlı imar planıdır. Yönetim Planı nın aşmaya çalıştığı en önemli sorun, tarihi kent merkezinin korunması ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki dengeyi kurmaktır. Çalışmaların en önemli ayağını oluşturan iletişim ve katılım sürecinde öncelikle paydaşlar belirlenerek, proje ve uygulamalara kentlilerin katılımı sağlanarak başarılı sonuçlar sağlanmıştır Graz tarihi merkezi Meydana dönüştürülen Stempfergasse yayayolu Beyrut Tarihi Merkez Bölgesinin Savaş Sonrası Planlama-Yenileme Projesi 1991 de yürürlüğe giren kanunla, belediye yönetimine, savaştan zarar görmüş bölgelerde gayrimenkul firmaları yaratma ve şehir planını geliştirme ve uygulama, mülkleri bireylere veya ortaklıklara satma ve pazarlama yetkisi verilmiştir te Beyrut merkez bölgesinin geliştirilmesi ve yeniden yapılanması amacıyla, bölgedeki mülk sahipleri ve mülk yatırımcılarının sahip olduğu SOLIDERE adında bir Lübnan Anonim Şirketi kurulmuştur. Örgütlenme modelinde kullanılan sistem nedeniyle, proje kendi kendini finanse ederek kamuya herhangi bir ek yük getirmemiştir. Solidere nin Kent Merkezi Planı Foch-Allenby tarihi koruma bölgesi Valetta Limanın hemen çıkışındaki bölgeyi kültür öncelikli bir canlandırma stratejisine kavuşturan Valletta daki çalışmaların en önemli boyutu, projelerin sonucunda hayat kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenen yerel halktır. Halkın sosyo-ekonomik durumunu ve 14

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI ÖZET A. Şisman 1, D. Kibaroğlu 1

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1

Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2008 Cilt:15 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Kentsel Dönüşüm: Mevzuat ve Uygulamaların Genel Görünümü 1 Yrd. Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ Adnan Menderes Üniversitesi,

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

2006-2007 YÖNETİM KURULU

2006-2007 YÖNETİM KURULU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN 1.Açılış 2.Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 3.Konuk konuşmacıların dinlenmesi, 4.Şube Yönetim Kurulu Çalışma raporunun

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN

DÖNÜŞÜM HUKUKU KENTSEL. EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN UKUKU KENTSEL DÖNÜŞÜM HUKUKU EDİTÖRLER: Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN / Yrd. Doç. Dr. CENK ŞAHİN Editörler Doç. Dr. Melikşah YASİN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi

ICOMOS. Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi ICOMOS Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Etki Değerlendirmesi Rehberi Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi nin bir yayınıdır. Ocak 2011 1 Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Kültür Mirası Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Zanaat Eksenli Canlandırma Modeli Kuyumculuk Mahallesi

Zanaat Eksenli Canlandırma Modeli Kuyumculuk Mahallesi Zanaat Eksenli Canlandırma Modeli Kuyumculuk Mahallesi İstanbul Tarihi Kent Merkezinin Somut Olmayan Kültür Mirasıyla Birlikte Sürdürülmesi İçin Bir Öneri 1 ÖZET Global pazarlarda daha iyi rekabet edebilme

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım

ARAŞTIRMA PROJESİ. Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı Mesire Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım ARAŞTIRMA PROJESİ Kağıthane Peyzajı : Yeni Bir Peyzaj Modeli Arayışı "Mesire" Kavramına Güncel ve Özgün Bir Yaklaşım Proje Yüklenicisi: B. Deniz Çalış Kural, Yrd. Doç. Dr. Ağustos 2008 2007-İstanbul. Bu

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

Ticaret Yapıları / Alışveriş Merkezleri

Ticaret Yapıları / Alışveriş Merkezleri Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ MART2013.SAYI11 Ticaret Yapıları / Alışveriş Merkezleri ADANA DA TARİHÎ VE YENİ GELİŞMELERDE ALIŞVERİŞ MEKÂNLARININ ANALİZİ Serpil

Detaylı

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube

çalışma programı tmmob makina mühendisleri odası bursa şube 14. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. Giriş Çalışma programımız; dünyaya bakışımızı, sistem içerisinde duruşumuzu, safımızı ve çalışma anlayışımızı ortaya koyan, yapacağımız çalışmaları ve gerekçelerini açıklayan,

Detaylı