1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı"

Transkript

1 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

2

3 KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis Mimarlık Tarihi / Tarihi Binalar Restorasyonu Trakya Demokritos Üniversitesi,Yunanistan Giriş Bugün, geçmişin tarihselciliği tarihi anıtlarla karşılaştırıldığında ayrımsal değerleri daha fazla fark ediyoruz. Bazı durumlarda yeni mimari ilkeler getirerek, tarihi eserleri yeni mimari eserlere dönüştürme eğilimine gidiyoruz. Eski anıt ve yeni mimari yaratma arasında karşılıklı anlayış ve karşılıklı saygı geliştirildiği zaman kabul görmektedir, bu karşılıklı yayılmadır. ( ozmoz-geçişim ) Ancak, aynı zamanda, aralarında farklılaşmış bir bağımsızlık ilişkisini ve kendi öz değerlerini önemseyen bir şekilde, mimari tasarıma ve özgün yapının ruhuna göndermek için yeni yaratımı yönlendiren eleştirel bir tutumu fark edebiliriz. Tarihi bir anıtın, doğrudan ya da geniş çevresiyle, bunun yanı sıra tarihi kentsel alan içinde ya da çevresindeki kamusal alan ile birlikte yeniden tasarımı, tümüyle yenilikçi yaklaşan ruhun içine dahildir. Bugün tarihi anıt ve alanları pasif olmayan dinamik bir süreçte kentsel doku içine entegre etmeye çalışmaktayız. Tarihi anıtlar artık problematik süreksizlikler ya da modern kentsel mekan sürekliliği içinde boşluk olarak kabul edilmemektedir, tersine, etrafındaki kentsel alanın yeniden tasarım sürecinde sürdürülebilir gelişim için gerekli faktörleri olarak kabul görmektedir. (1) Biz insanlarla dost ve modern toplumun ihtiyaçlarına uyarlanmış uygun bir ortamda, kentsel mirasın devamına olanak veren entegre bir koruma bağlamına yöneliyoruz. Kültürel miras bunlardan sonra, a. Bir kent nüfusunun kendi farkındalığını teşvik etmek ve yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik kentsel dönüşüm için, ve b. Özellikle çok kültürlü toplumlarda toplumsal uyuma ve toplumsal barışa katkıda bulunan sakinlerin kültürel çeşitlilik tanımına dayalı yerel toplum kimliğini desteklemek için (2) güçlü bir faktör olarak kabul edilir Bu ruh içinde, kültürel mirasın çağdaş bütünleşik koruması iki temel bileşenden oluşur: - Koruma, korunma ve rehabilitasyon için somut eylemler yoluyla, kültürel çevreyi teşkil eden mirasın bakımı. - Anıtın sadece kendisi için değil, çevresindeki kentsel toplulukta da, iyileştirme ve geliştirme programları uygulayarak bugünün toplumunda bu mirasın entegrasyonu. 1. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde, kamusal alanda, kendi topluluğunda ya da daha geniş biçimde yer alan kentlerin ören yerleri, özellikle şehir anıtları, anıtsal topluluklar içindedir ve koruma kavramı içine dahil edilmiştir, bu nedenle doğal ve zorunlu olarak anıtın geniş çevresi kamusal alandır. Uluslararası düzenlemeler anıtın tarihi özüne atıfta bulunarak bir bölümüne, ya da (daha geniş alanlı) koruma bölgelerine koruma derecesi seviyeleri belirlemiştir. Dünya Kültürel Mirası Listesi ile olan uzun vadeli birlikteliğimiz ve bildiriye konu olan - tarihi anıtlara daha fazla ve daha güçlü müdahalelerde bulunmamızın nedenidir, bu müdahaleler normal bakımdan ziyade rekonstrüksiyon seviyesine ulaşmıştır. Buna paralel olarak, önemli dönüşümler tarihi alanların korunan bölgelerindeki kentsel alan içinde karşımıza çıkmaktadır. Ne yazık ki, bu çağdaş müdahaleler, anıt / sitenin tarihi karakter orijinalliğine ve bütünlüğüne destekleyici olmak yerine seçkin evrensel değerlerin en önemli kriteri olan tarihi bir bina / alan değerlemesine zarar verme riski taşımaktadır. 3

4 Planlama ve kentsel mekanın dönüşümü bağlamında tarihi alanların çevrelerindeki alanların sorunları iki ana kategoride tanımlanmıştır: a) Geçmişte eski ve esnek bir rejimde Ulusal Anıtlar Listeleri ve Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi şehirler ve anıtlar için master / yönetim planının olmaması ya da etkisizliği. Günümüzde, uluslararası teşvik ve önerilere rağmen hala tarihi bir yapının ve çevresinin kontrol ve planlama ve anında müdahalesi için etkin bir yasal çerçeve eksiktir. b) Tarihi alanların(ya da ören yerlerinin) kentsel çevrelerinin yeniden tasarlanması için koruma ve sahip çıkma yasal çerçevelerinde açık standartlar olsa dahi bunları uygulamaya koymak için uygun mekanizmaların olmaması ve özelliklerine uygun şekilde uygulanmaması. Artan riskler yerel yönetimlerin çoğunlukla kalkınma girişimlerinde tespit edilebilir, bunlar ve korunan binaların, özellikle kendi kentsel ortamlarında, geleneksel yapılarındaki kontrolsüz değişiklikler ve kötü demokratikleşme sonucudur. Yeni mimarinin getirdiği değişikliklerde merkezi güç onayı olmayabilir, veya, aksi halde, (açıkça) onun tarafından desteklenebilir, ya da (dolaylı olarak) tolere edilebilir. Bu durum iki güç düzeyi arasında bir siyasi çatışma nedeniyle ya da merkezi hükümet tarafından yerel yöneticilere siyasi destek için olabilir. Her durumda, yerel yönetimler seçmenin seçim gereksinimlerini karşılayan, siyasi ve ekonomik oyunu oynayanlardır. Kentsel değişiklikler için yerel yöneticilerin planları çoğu kez Yerel Kalkınma Ajansları aracılığıyla, merkezi hükümetten ya da uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilerek gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde yapı çevresinin tarihi karakterini, korumadaki karmaşık konuları, bunun yanı sıra burada yaşayan ve çalışan sosyo-ekonomik etkileri görmezden gelerek kentsel çevrenin ve tarihi alanın bedeni geliştirilir. Aşağıda farklı büyüklüklerde bazı örnekler sunulmuştur: 1.1. Makedonya daki Ohrid kentinde UNESCO nun ( ) doğal ve kültürel mirası olan bir anıt olarak çifte koruma vardır. Olağanüstü güzellikte bir göl bulunan bu kent ve tarihi-kültürel bölge, mimarisi Slav topraklarında geleneksel kent mimarisinin en iyi korunmuş topluluklarından birini temsil etmektedir. 20. yüzyılın son yıllarına kadar büyük ölçüde korunmuş önemli Bizans anıtları ve geleneksel konakları ile Ohrid, geleneksel Balkan şehri karakterini korumuştur. Ne yazık ki, Dünya Mirası Listesi ne katılan Ohrid şehri, bu anahtar değerleri baltalayan olağandışı yerel sömürü ve dönüşüme teslim olmuş görünüyor. (1. Resim) 1. Resim- Ohrid, Makedonya: Eski çarşının tarihi karakterinin bütününü tehlikeye sokma. 1.2 Adriyatik Denizi girişinde stratejik bir konumda bulunan ve Venedik kökenli kalelere (mimar Sanmicheli tarafından tasarlanmış) hakim Yunanistan daki Corfu, kendi özgünlüğünü, olağanüstü evrensel değerlere sahip mimari bir örnek bütünlüğünü teşkil etmektedir. Sur sistemi tasarımı ve neo-klasik bina stokunda (700 dönümde konut ve nüfuslu) kendine özgü kimliği ile Corfu, 2007 yılında Dünya Miras Listesi ne katıldı. Bugün özel ve kamu alanı yönetim planı dondurulmuş» gibi görünüyor. Tarihi binaların cephe restorasyonunda, rahatsızlık veren unsurlar (kablolar, klimalar, 4

5 borular) şimdiye kadar kaldırılmadı ve o kadar hızlı ilerlemiyor. Kasabanın taş kaldırımları uygun restorasyon görmemiştir. Kanalizasyon İngiliz idaresinden beri (19. yy ortaları) çoğunlukla aynıdır. Trafik ve park sorunları zorlu, boş arsalar bakımsız; deniz surları henüz yeterince korunamamıştır. (2. Resim) 2. Resim- Corfu (Yunanistan) şehrinin tarihsel merkezindeki kamusal alanın başarısız yönetimi hektarlık bir alanı kapsayan, daha büyük ölçekte daha ciddi sorunları olan, Kiev St.Sofia da (1990 Dünya Mirası Listesi) korumalı tampon bölgede kentsel alan planlamasını gösterir. İstanbul daki Aya Sofya ile yarışmak için tasarlanmış Katedral, 11. yüzyılda Doğu Hıristiyanlığı kültürünü temsil eden önemli yapılarından biridir. Dekorasyon üslup özellikleri Kiev Rusya da yayılmıştır. Kiliseyi manastır binaları kompleksi çevreler. Heybetli duvarlı manastır kompleksi, koruma altına alınan tarihi kentsel alanların merkezidir ve bu sorumluluklar ikileminin kurulduğu yerdir. (3. Resim) Ayasofya Müzesi Vakfı tarafından merkezi kontrolü sağlanan alan, tarihi binalar ve kiliselerin kaliteli düzeyde gerçekliği ile kültür, öğretme, araştırma işlevli bir merkezdir. Belediye Teknik Hizmetleri kontrolü altında olan tampon bölge, tarihi binaların kurtarılması ve bakımı için destekleyici bir politika yokluğu ile karakterize edilir. Buna karşılık, geleneksel binaları büyüterek ya da büyük binalar inşa edilerek (hacim ve yükseklik olarak) aşırı sömürülme politikası uygulanmaktadır. Yeni binalar şehrin tarihi merkezini, tarihi yapısını Dinyeper Nehri boyunca olan manastırları bile, risk altına almaktadır. Tarihi şehir trafiği tam anlamıyla kaotik iken, özel ofisler, oteller ve turistik gelişimdeki büyük yatırımlarda yanlış modern kalkınma gereksinimleri takip edilerek kentsel mekanın mevcut planlaması ve yerel karakteri kapsam dışı bırakılmıştır. Büyük finansal yatırımlar bağlamında, merkezi hükümetin onayıyla kazançlı gayrimenkul siyaseti uygulanmaktadır. En rahatlatıcı yön, genellikle yaratıcı formlarda olan sakinlerin tepkileridir. 3. Resim -St Sophia Katedrali topluluğu ile Kiev in tarihi merkezi (Ukrayna). 5

6 2. Avrupa ülkeleri boyunca dünya kültürel ve / veya doğal mirasa ait eserlerin tarihsel alanları/ topluluklarını, kaynak dağılımın risk analizinde daha geniş bir düzeyde sonuçlara yansıtmaya değerdir. (4) Bu, özel ve kamusal alanda yönetim ve kalkınma sorunlarından kaynaklanan risklerin en büyük yüzdeyi oluşturduğu gerçeğini gösterme yönüyle dikkat çekicidir. -% 30u: özel ve kamusal alanın yetersiz yönetiminden / kültür, eğitim ve karar alımı ve kontroldeki yerel halkın etkili katılım eksikliğinden /gelişim ihtiyaçları (örneğin yoksulluk) ve koruma sorunları arasında uyumsuzluktan; -% 23ü: genel kalkınma sorunlarından (geleneksel binaların yıkımı, ticaret, kaçak yapılaşma faaliyeti, ölçek dışı yeni binaların yapımı, gasplar); -% 16sı: insan yapımı afetlerden; (çevre kirliliği, vandalizm, savaşlar) veya doğal afetler (sel, deprem, kasırga, vb) -% 8: büyük ölçekli kalkınma projelerinden (havaalanları, yollar, köprüler, endüstriyel kompleksler); -% 7: anıtın küresel değer bilinci eksikliği / anıtın sahiciliği ya da bütünlüğünün eksikliği /değer yargılarındaki değişimler / anıta toplumsal önem eksikliği / geleneksel zanaatçı eksikliğinden; -% 6 turizmin gelişiminden; -% 6 Sosyo-ekonomik altyapının eksikliğinden; (finansal kaynak eksikliği veya koruma yasal çerçevesinin uygulanmasında başarısızlık) kaynaklanıyor. Yukarıdaki sonuçlar, çevrenin bozulması ya da turizmin gelişiminden gelen baskıdan kaynaklı özgünlük eksikliği gibi genellikle geleneksel risklerle çelişir. İki önemli gözlem daha: - Dünya Mirası Listesi anıtların geniş çevresi kentsel gelişim dönüşüm riskleri son iki yılda net bir yükseliş trendine girdi. - Anıt ve tarihi yerlerin % 12si, risk sürecinde sebat gösterirler. (5 yıldan fazla) 3. Bir anıt / ören yerinin çevresindeki çağdaş planlama dönüşümün uyumluluğu için önemli kriterler, bütünlük ve özgünlük değerleri üzerindeki etkileridir (5). Özellikle Dünya Miras Anıtları örneğinde, kamusal alanla birlikte özel alanı sınırlandırarak tek bir modül içinde oluşturmuştur. Genel kısıtlayıcı düzenlemeler, anıtın yazımını karakterize eden ve zaman içinde tartışmaya açık olmayan değişmeden kalan evrensel kültürel değerini korumak için tasarlanmıştır. Yeni bir girişim, küresel kültürel değerini oluşturmak, aynı zamanda kendi anlayışını topluma benimsetmek için bu unsurları desteklemelidir. Dünya Mirası Listesi tarihi bölge / anıt birincil alanındaki yeni bir dönüşümün sonuçları farklı şekillerde sınıflandırılabilir: Doğrudan veya dolaylı, toplu, geçici ya da kalıcı, geri döndürülebilir ya da döndürülemez, kolayca görülebilir ya da görülemez, anıtın doğası üzerine bir etki ile, sosyal ya da ekonomik. Doğrudan etkiler kullanımı geliştirmek veya değiştirmek için yeni bir konsept sonucu ortaya çıkar. Bunlar olumlu ya da olumsuz olarak sınıflandırılabilir ama her zaman anıt ya da ören yerinin seçkin evrensel değer oluşturan unsurlarının etkisi bakımından bu sınıflama yapılmalıdır. Doğrudan etkiler, anıtsal bir alanın çevresindeki değişikliklerle ve/ ya da somut nitelikteki kısmi ya da tamamen olan kayıplarla ilgili olabilir. Bizim yerin ruhu dediğimiz, şu anki doğal çevresi ya da oradaki değişimle, geçmişi ve bugünüyle olan bağıyla ilgili özelliklerinde olabilir. Bir özelliğinin kaybı genellikle kalıcı ve geri dönülemezdir ve geliştirme bağlamında yapılanların sonucu olarak ortaya çıkar. Tabi ki, bu değişkenlerin etkilerini yoğunluk olarak bir ölçeğe uydurabiliriz: Son derece olumlu, olumlu, biraz olumlu, önemsiz olumlu, nötr, önemsiz olumsuz, sadece olumsuz, olumsuz, çok olumsuz. 4. Aşağıda, olumlu etkili - örnek kentsel dönüşüm alanı tasarımlı tarihi merkezlerden bir dizi sunuyoruz Romanya nın Brasov tarihi merkezi, yüksek mimari değerler içinde geleneksel meydan dönüşümü için mükemmel bir örnek sağlar. (4.Resim) 6

7 4. Resim -Romanya, Brasov un istisnai tarihi merkezi II. Selim tarafından yaptırılan Selimiye Camii Külliyesi, eski Osmanlı başkenti Edirne nin siluetine egemen. 16. yüzyıl Osmanlı mimarlarının en ünlüsü Sinan ın, en iyi eseri (2011 Dünya Mirası Listesi) olarak medrese (İslami okullar), kapalı çarşı, saat kulesi, dış avlu ve kütüphane içerir. Surların dışında tarihi kent çekirdeğinin büyük bir kısmı; bunlar Üç Şerefeli Cami, yayalarla birlikte ana ticari cadde, sakinler için dinlenme alanı ve ziyaretçiler için Osmanlı mimari mirasının tanıtımına olanak sağlamıştır. (5. Resim) Surların içindeki alanda kalan, geleneksel ahşap evler ve tarihi eserleri kapsayan alanın, tarihi bölgenin yenilemesinin ikinci aşama projesinde olmasını bekliyoruz. 5. Resim- Edirne Selimiye Camii Külliyesi çevresindeki iyileştirilmiş alan Atina nın tarihi merkezindeki arkeolojik alanların birleşmesi, ören yerlerini ve anıtların artırılmasını ve bütünleşmesini hedefleyen büyük ölçekli projeleri içerir. Ortak açık alanlar halk için oluşturulmuştur. Atina sakinleri ve ziyaretçileri günlük hayatta tarih içinde bir açık müze de yürüyüş yapabilirler. Akropolis in hemen aşağısındaki Dionysius Areopagite Caddesi nin yapılanması basit bir yaya caddesi değildir, rekreasyonun direğidir (Şekil 6). Metro istasyonları, antik bulguları vurgulamaktadır. Bu proje kapsamında; Atina nın tarihi çehresinin karakteri, mimari ve kültürel kimliğin tesisi için geleneksel binaların (olası alanların) restorasyonuna müdahalesi, tarihi rotaların öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. 7

8 6. Resim- Yunanistan, Atina Akropolis in altındaki yeni yaya bölgesi Hırvatistan daki tarihi merkez Split, (Dünya Mirası Listesi ) tarihi eserlerin restorasyonu ve korunması için tutarlı bir yöntemdir ama yine de canlı bir kentsel kombinasyona çağdaş bir örnek olabilmiştir. Rehabilitasyon yaklaşımı ayrıntılı mimari ölçümlere ve derinlemesine çalışmalara özellikle dikkat etmiştir. Bunun nedeni ilk halini ve tarihsel kompleksin gelişimini açıklarken güncel müdahalelerin gizli artzamanlı değerlerini vurgulama ve yaşatma üzerine kurulmasıdır. (7. Resim) 7. Resim- Hırvatistan, Split in tarihi şehir merkezinin havadan görünümü Fransa da Vannes, (8.Resim) Angers, (9.Resim) Saverne, Chartres, Strazburg (Dünya Mirası Listesi-1988) şehirlerinin ören yerlerinde kentsel dönüşüm alanlarının ortak özelliklerinden söz edilebilir: - Geleneksel yapılı çevrenin korunmasına yönelik kurallara mutlaka uyulması. Geleneksel malzeme kullanımı gibi uygun ve dost metodolojinin yeni teknolojilerin tanıtılması ve kullanılması. - Modern malzemelerle yeni yapılar, ancak geleneksel verilerden alınan saygı ve ilham ile yapılır. - Tam kontrollü trafik ve yayaların sorunsuz yürüyebilmesi önceliğine yönelik kentsel mekan tasarımı. Ziyaretçilerin geleneksel çevrenin gizli değerlerini keşfetmesini, gerekli bilgileri, engelli insanların dolaşımını sağlayan konforlu ve cazip tur sistemi organizasyonu. 8

9 8. Resim- Vannes, Fransa: Tarihi savunma çukurunun örnek dönüşümü. 9. Resim -Fransa, Angers ın eski ve çağdaş gelişimi, sanat ve tarih şehri. 5. Sonuç olarak, Dünya Miras Listesine kayıtlı anıtsal topluluklar için aşağıdakileri öneriyoruz: a) Ören yerlerinin gelecekteki potansiyel risklerine gösterebilecek yönetim planlarının kaynak havuzu ihtiyacı. b) Kalkınma sorunları, derhal Dünya Kültür Mirası Listesi ne aday anıtlar / ören yerlerinin hazırlık dosyalarında ayrıntılı ve analitik planlama yoluyla tespit edilmelidir. Bu, ören yerini çevreleyen alan için değil daha geniş bir alan için sürdürülebilir bir yönetim sistemi kurmak gereklidir. c) Merkezi ve yerel kurumların temsilcileri tarafından kurulacak bir Koordinasyon ve Denetleme Kurulu, inşa edilmiş ve doğal çevrenin korunması için olan kuralları gözetim, sıkı denetimler ve yönetim planının geliştirilmesi için çalışmalıdır. Yeni planların (kamusal alan ve eski binalar ve / veya yeni binaların yapımı, rehabilitasyon dönüşümü ile ilgili) yetkilendirmeleri ele alınmalıdır. Ayrıca akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Mimarlar Odası, yerel ve merkezi hükümet ve yerel vatandaşlardan oluşan bir Danışma Konseyi, yönetim planının değerlendirilmesini ve önerileri sağlayacaktır. d) Şeffaf prosedürlerin sağlanması için korunan bölgelerin halkı için etkin, zorunlu geniş bilgilendirmelerle STK ların kurumsallaşmış katılımı ve yerel halkın karar alımına katılımı her müdahalenin yasal olarak güvence altına alınması gereklidir. 9

10 Referanslar - Kaynakça (1) Paris Deklarasyonu: Miras üzerinde gelişimin bir sürücüsü olarak, 17. ICOMOS Genel Kurulu ve Bilimsel Sempozyumu, Paris (2011). (2) Kentsel Rehabilitasyona Rehberlik, Teknik İşbirliği ve Danışmanlık Programı, Avrupa Konseyi Yayınları, Strasburg (2004). (3) Dünya Mirası Sözleşmesinin Uygulanması İçin Operasyonel Kılavuz İlkeleri UNESCO (2010); Dünya Mirası Teknik Değerlendirme Görevler Rehberi, ICOMOS, Paris. (4) Dünya Mirası Alanları için Tehditler Bir Analiz. ICOMOS, Paris (2005),Dünya Kültür Miras Varlıkları Mirası Etki Değerlendirmeleri Rehberliği. ICOMOS, Paris(2010). (5) Özgünlük orijinal ve bunu takip eden kültür miras özelliklerinin yanı sıra değeri, güvenilir veya doğru olarak atfedileni anlama yeteneği ile ilgilidir. Bütünlük doğal ve / veya kültürel mirasın ve onun özelliklerinin bütünlük ve bozulmamışlık ölçüsüdür. 10

11 TARİHİ YERLEŞİMLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASINDA SÜREÇ YÖNETİMİ Aysun DAĞABAKAN Mimar, Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Doç. Dr. Murat TAŞ Doç. Dr., Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Özet Tarihi çevreler, geçmişin sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerini, yaşam biçimini yansıtan, doğa-bina ve bina-insan arasındaki ilişkileri bakımından büyük bir birikimin ifadesidir. Günümüzde yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus artışı bu tarihi çevrelerin zarar görmesine ve hızla yok olmasına neden olmaktadır. Bu alanlarda yapılan restorasyon ve koruma çalışmalarının yanında kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, yeniden değerlendirme ya da yeniden canlandırma kavramları ortaya çıkmaya başlamıştır li yıllarda sosyal eşitsizlikleri ya da yoksulluğu gidermeyi hedefleyen toplumsal dönüşüm projeleri, tarihi miras ve koruma anlayışının güçlenmesiyle kültür eksenli projeler, sosyo-ekonomik ve mekânsal açıdan bütünleşmiş stratejik planlama yaklaşımlarının etkisiyle kentsel dönüşüm adıyla yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. Son dönemlerde kentsel dönüşüm çalışmaları altında yapılan uygulamalarda yaşanan sorunlar analiz edilerek, özellikle tarihi çevrelerin yenilenmesi, yeniden canlandırma süreçlerinin yönetimi, sürecin aktörleri ve bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl örgütlenmesi gerektiği, sürecin yönetim stratejileri, yasal mevzuat sorunları, proje ve uygulamaların nelerden etkilendiği ve nasıl biçimlendiği, finansal kaynakların nasıl sağlandığı konularında değerlendirmeler yapılması bu çalışmanın en önemli hedeflerindendir. Tarihi yerleşimlerin yaşam, mekân, tarihi, sosyo-kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması için yeni mekânsal yorumlarla zenginleştirilerek geleceğe aktarmak amacıyla yapılan yeniden canlandırma çalışmaları çok boyutlu eylemlerdir. Bu çalışmalarda yönetimsel yaklaşımların belirlenmemiş olması, çalışmaların başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu çalışmada öncelikle tarihi alan, tarihi çevre, tarihi yerleşim, tarihi kent dokusu, koruma ve yeniden canlandırma kavramları açıklandıktan sonra tarihi çevreleri yeniden değerlendirmenin ve tarihi çevrelerin yeniden yaşayan mekânlar haline dönüştürülmesinin önemi, gerekçeleri ve ilkeleri ile yeniden canlandırma çalışmaları süreç yönetimi kapsamında incelenerek, finansal kaynakları, aktörleri, dönüşüm sürecindeki örgütlenme ve organizasyon biçimleri, projelendirme ve uygulama ilkeleri örnekler üzerinden irdelenecektir. Sonuç olarak, kültürel mirasın korunması ötesinde, yerleşme ölçeğinde yapılan bu uygulamalarda sadece fiziki açıdan iyileştirme ile sorunlar aşılamaz. Sosyo-ekonomik, toplumsal, çevresel faktörlerin çok etkili olduğu çalışmalarda, sadece çok kapsamlı ve çok disiplinli çabalar ile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Tarihi çevre koruma, aynı zamanda toplumsal bir olgu, insanlığın kültürel kimlik, bilinç ve süreklilik gereksinimlerini sağlamayı amaçlayan bir çaba ve bilimsel bir uğraş alanıdır. Yeni bir kimlik kazanarak ortaya çıkan yapılar hem korunabilmekte, hem de yarattığı kullanım alanının işletilmesi sonucu ekonomik yarar sağlanarak yaşatılmaktadır. Korumanın ekonomik yönünün anlaşılması, sosyal-ekonomik faydalarının ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Tarihi yerleşmeyi korumak için günümüz ve gelecek için uygun bir koruma politikası saptayarak değişimi yönetmek çok önemlidir. Başarının ekonomik, kültürel, toplumsal ve çevresel açılardan sürdürülebilir olması tüm aktörlerin katıldığı sağlıklı yönetişim ortamlarının varlığıyla mümkün olabilir. Anahtar Kelimeler: Tarihi yerleşim, koruma-yaşatma, süreç yönetimi, sürdürebilirlik, yeniden canlandırma. Bu makale, Aysun DAĞABAKAN ın, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı nda Sayın Doç. Dr. Murat TAŞ ın danışmanlığında hazırlanan Tarihi Yerleşimlerin Yeniden Canlandırılması Çalışmalarında Süreç Yönetimi Modellerinin İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 11

12 GİRİŞ Farklı zamanlarda doğan, büyüyen ve gelişen uygarlıklar, birbirinden farklı yaşam tarzlarını, farklı mekan anlayışlarını ve kültür birikimlerini bırakmıştır. Bu izler tarihi süreç içerisinde birikerek tarihi yerleşimler olarak günümüze kadar gelmiştir. Tarihi yerleşimlerin kültürel, sosyal, ekonomik, toplumsal ve mekansal faktörleri göz önüne alınarak yenilenmesi/yeniden canlandırılması ve korunarak geleceğe aktarılması için yapılan çalışmalardaki süreç yönetim modelleri incelenerek; yapılacak bu tür çalışmalar için yol ve yöntem geliştirici sonuçlar çıkarmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Yeniden canlandırma hedefli uygulamalar ve bu uygulamaların tüm aşamalarında analitik ve stratejik bir yaklaşım tanımlama çabası içerisinde olan bu çalışma; genel anlamda tüm tarihi çevrelere, özelde ise tanımlı, yaşanabilir tarihi kentler, tarihi kırsal yerleşimler, tarihi kent dokuları gibi tüm tarihi yerleşimlere odaklanmayı hedeflemektedir. Tarihi Yerleşim Venedik tüzüğünün 1. maddesine göre (1964), tarihi anıt kavramının kapsamı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de içerir. Tarihi yerleşim, tarihi çevre ya da tarihi kent dokusu farklı zamanların katmanlaştığı, bu zamanların yaşam kültürlerinin izlerinin fiziki yapıyı oluşturduğu bir mekandır. Burada mekanın bir süreç içinde var olduğu; dünden bugüne ve hatta yarına doğru değişip, dönüşerek, üreyerek var oluşunu sürdürdüğü unutulmamalıdır (Yılmaz Saygın ve ark. 2004). Tarihi Çevre Bilinci Tarihi alanların değerinin çok yüksek olduğu tartışılmaz bir konudur. Ancak bu değerin bir anlamı olabilmesi toplumun bu bilince sahip olması ile mümkündür. Günümüze kadar ulaşabilmiş bu miras değerlerini yaşatmak, toplumun her ferdinin bilgilendirilmesi, bu kültüre sahip olması ile gerçekleşebilecektir. Koruma Giderek yok olan tarihi değerler, eskime ve kültürel çevre tahribatı beraberinde korumanın önemini gündeme getirmiştir. Günümüzde korumanın ana hedefi tek yapı ölçeğinden yerleşim ölçeğine doğru değişmiştir. Binan a (2005) göre, koruma: muhafaza etme, kutunun içine alma, kimseye dokundurtmama olarak çağrışım yapsa dahi, koruma kavramı, bilmeyenlerin düşündüğü gibi gelişme karşıtı ve onu durdurmayı amaçlayan bir kavram değil de, aslında bugün bütün uluslararası, ulusal metinler, uluslararası düzeyde yapılan toplantılarda dile getirilen, evrensel düzeyde kabul edilen koruma kavramı, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gelişmeyi, kendi içine alan bir kavramdır. Tarihi Yerleşimlerde Yeniden Canlandırma Tarihi yerleşimler kültürel ve duygusal değerlerinin yanı sıra işlevsel, ekonomik, sosyal ve siyasal yönden de önemli ölçüde kullanım değerine sahiptir. Korunacak olan yapı / çevre, sahip olduğu alt donanımları ve yapı potansiyeli ile bir kaynak niteliğindedir ve ekonomik değer taşımaktadır (Özen 2005). Yeniden canlandırma ile tarihi yerleşimler ekonominin bir parçası haline geldiklerinde şehrin geri kalanı ile uyumlu olabilir. Tarihi Yerleşimlerin Yeniden Canlandırılmasında Stratejik Yaklaşım Yeniden canlandırma diye tariflediğimiz çalışmalarda; yeniden canlandırılacak alanın sınırlarının ve özelliklerinin belirlendiği ön tespit çalışmalarının ardından; stratejik hedef ve önceliklerin, sürece katılacak aktörlerin, süreci yönetecek aktörlerin, süreç içerisinde farklı zamanlarda katkı koyacak tarafların ve rollerinin, süreçteki beklenti ve belirsizliklerin katılım yaklaşımı ve uzlaşma yöntemleri ile belirlendiği, stratejik bir eylem planı dahilinde yapılıyor olmalarını esas alarak stratejik yaklaşımla ele almak yararlı olacaktır. Alanın Sınırlarının ve Özelliklerinin Belirlenmesi (Ön Tespit Çalışmaları) Tarihi yerleşimlerin her biri farklı karakteristik özelliklere ve farklı problemlere sahip olduğundan, her alan sadece fiziki 12

13 müdahaleleri değil, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda müdahaleleri göz önüne alarak analiz edilmelidir. Çevre konusunda analiz başlıkları üç ana bölüme ayrılabilir: Çevre Analizi - Doğal Çevrenin Analizi - İnsan Yapımı (Yapma) Çevrenin Analizi > Fiziksel Analiz > Fonksiyonel Analiz - Sosyo-Ekonomik Çevrenin Analizi Pek çok alanda olduğu gibi tarihi çevre değerlendirme konusunda da çeşitli şekillerde ele alınabilecek bir yöntem olan SWOT, bölgenin geleceği için kısa ve uzun vadeli stratejik planlar yapılabilmesini sağlamakta, bu yöntem doğrultusunda bölgenin güçlü yönleri ve çevrenin sağladığı fırsatlar ele alınarak bölgenin zayıf yönleri ve çevrenin oluşturduğu tehditler elimine edilmeye çalışılmaktadır (Arabacıoğlu 2007). Stratejik Hedef ve Önceliklerin Belirlenmesi Değerlendirilecek alanla ilgili özelikler tanımlandıktan ve alanın fiziki, tarihi, sosyal ve ekonomik değerleri göz önünde bulundurularak bunların korunması ve yaşatılması için bir vizyon belirlendikten sonra, tarihi yerleşimler çok faktörlü çalışmalar gerektiğinden, değerlendirme yapılabilecek her aşama için nerede olmak istiyoruz sorusuna cevap olabilecek hedef ve önceliklerin belirlenmesi gerekir. Katılım Yaklaşımı ve Uzlaşma Yöntemlerinin Belirlenmesi Tarihi çevrelerin yeniden canlandırılması uygulamalarına baktığımızda bu süreçlerde yönetim kapsamında iki tür yaklaşımın olduğu görülmektedir: 1. Yukarıdan aşağıya yaklaşım 2. Aşağıdan yukarıya yaklaşım İlk yöntemde merkezi bir yönetim söz konusudur. Burada yerel anlamda kullanıcılar ya da diğer yerel gruplar karar alma, proje ve uygulama süreçlerinde yer almamaktadır. Sonuçta; bu tür yaklaşıma sahip projelerin çıktıları pahalı ve verimsiz olmakta, yenileme sonrası süreçte sorunlar ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yöntemin tersine, çoğunluk aşağıdan yukarıya yaklaşımları son yirmi yıldır benimsemektedir. Bu yaklaşımlar kullanıcıların ihtiyaçlarına, varlıklarına, yeteneklerine ve isteklerine daha iyi uymaktadır. Katılımcılık ilkesi, katılımcıların görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi, katılımcı kuruluşlar arasında eşgüdümün sağlanması, gelişmiş bir iletişim ağı oluşturulması, halk örgütleri kurulması ve bu örgütler arasında güçlü bir ortaklık sağlanması gibi temel stratejileri gerektirir. Stratejik Eylem Planı Eylem planları, örgütün amacı, hedefleri ve misyonlarını, program ve alt programlarının başarıya ulaşması için kullanılan yöntemleri, stratejileri ayrıntılı bir biçimde açıklar. Tarihi yerleşimleri yeniden canlandırma çalışmalarında, sürecin yönetimi ile ilgili ilkelerin belirlenmesi, sürecin planlanması ve programlaması, örgüt düzeninin kurulması, sürecin yürütülmesi ve koordinasyon ve denetlemenin yapılması için bir stratejik eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada Koruma Kavramının Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi Koruma anlayışı 17. yüzyıldan itibaren gelişmeye ve 18. yüzyıldan itibaren de kavramsallaşmaya ve kurumsallaşmaya başlamıştır. Kültürel ve doğal mirasın korunması 2000 li yıllarda devletlerin ve toplumların en çok ilgisini çeken konulardan biri olup, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve çeşitli organlarının çalışmalarının odaklandığı bir alan durumundadır. Korumaya ilişkin birçok uluslararası düzenlemenin yanında, doğal ve kültürel çevrenin (mirasın) korunması artık insan hakları (3. kuşak haklar, dayanışma hakları, çevre hakkı, vb) ile birlikte değerlendirilmeye başlanmıştır (Dağıstan Özdemir 2005). 13

14 Tarihi Yerleşimlerin Yeniden Canlandırılması Çalışmalarında Dünyadan Örnekler Graz Avusturya nın ikinci büyük kenti olan Graz ın tarihi kent merkezi için 2007 yılında hazırlanan Master Plan, tarihi kent merkezinin koruma ve gelişme ihtiyaçlarını belirleyen, gelişmiş bir koruma amaçlı imar planıdır. Yönetim Planı nın aşmaya çalıştığı en önemli sorun, tarihi kent merkezinin korunması ile sosyo-ekonomik gelişme arasındaki dengeyi kurmaktır. Çalışmaların en önemli ayağını oluşturan iletişim ve katılım sürecinde öncelikle paydaşlar belirlenerek, proje ve uygulamalara kentlilerin katılımı sağlanarak başarılı sonuçlar sağlanmıştır Graz tarihi merkezi Meydana dönüştürülen Stempfergasse yayayolu Beyrut Tarihi Merkez Bölgesinin Savaş Sonrası Planlama-Yenileme Projesi 1991 de yürürlüğe giren kanunla, belediye yönetimine, savaştan zarar görmüş bölgelerde gayrimenkul firmaları yaratma ve şehir planını geliştirme ve uygulama, mülkleri bireylere veya ortaklıklara satma ve pazarlama yetkisi verilmiştir te Beyrut merkez bölgesinin geliştirilmesi ve yeniden yapılanması amacıyla, bölgedeki mülk sahipleri ve mülk yatırımcılarının sahip olduğu SOLIDERE adında bir Lübnan Anonim Şirketi kurulmuştur. Örgütlenme modelinde kullanılan sistem nedeniyle, proje kendi kendini finanse ederek kamuya herhangi bir ek yük getirmemiştir. Solidere nin Kent Merkezi Planı Foch-Allenby tarihi koruma bölgesi Valetta Limanın hemen çıkışındaki bölgeyi kültür öncelikli bir canlandırma stratejisine kavuşturan Valletta daki çalışmaların en önemli boyutu, projelerin sonucunda hayat kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenen yerel halktır. Halkın sosyo-ekonomik durumunu ve 14

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI

KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME KAVRAMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer KENT ÖLÇEĞİNDE KORUMA ve YENİLEME

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/

UNESCO Dünya Mirası. http://whc.unesco.org/en/list/ UNESCO Dünya Mirası UNESCO Dünya Miras Listesi, Dünya Miras Komitesi nin üstün evrensel değere sahip olduğunu onayladığı kültürel, doğal ve karma miras alanlarını içermektedir. 802 si kültürel, 197 si

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ

VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ VI.ETAP ÇARŞI CADDESİ PROJE ÖZETİ PARSEL ALANI PROJE KAPALI ALANI PROJE TANIMI Çanakkale; tarihinin her döneminde birçok kültüre ev sahipliği yapmış, coğrafi konumu, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla,

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15

içindekiler Bölüm I Planlama Sürecine İlişkin Öneriler... 15 içindekiler GEÇMİŞİMİZ İÇİN BİR GELECEK...VII GİRİŞ...IX Bölüm I KÜLTÜREL MİRAS KAVRAMI VE TARİHSEL ÇEVRE KORUMASININ ÖNEMİ Kültürel Miras Kavram ve Tanımları...4 Kültürel Mirasın Korunmasının Önemi...5

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları

Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan (MMR 446) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan MMR 446 Seçmeli 2 0 0 2 3

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ

PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ PERŞEMBE PAZARI YENİLEME ALANI PROJESİ ALAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin amacı; Perşembe Pazarı

Detaylı

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ

PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ PARK-BAHÇE VE PEYZAJ MİMARİSİ Yrd.Doç.Dr. Simay KIRCA 2017-2018 Güz Yarıyılı DERS 5 KÜLTÜREL PEYZAJLAR Kültür; toplumların yaşam biçimleri, gelenek ve göreneklerinin, üretim olanaklarının bileşkesi olarak

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme

6 TEMEL İLKESİ. 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme U Z L A Ş M A Y Ö N E T İ M İ N İ N 6 TEMEL İLKESİ 1 Bilgi 2 Bilinç 3 Buluşma 4 Beklenti 5 Belirsizlik 6 Benimseme UZLAŞMA YÖNETİMİNİN 6B BASAMAKLARI Günümüzde, Planlama ve Proje Geliştirme süreçleri,

Detaylı

Planlama Kademelenmesi II

Planlama Kademelenmesi II Planlama Kademelenmesi II İMAR PLANLAMA SÜRECİ İmar Planı Elde Etme Yolları İmar planları İmar Planlarının Yapımını Yüklenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Yeterlilik Yönetmeliği nde tanımlanan niteliklere

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TARİH Kentsel dönüşüm tașınmazın yeniden üretimi anlamına gelmektedir ve sabit sermayenin yeniden üretimi söz konusudur. Bu yeniden üretim, kendiliğinden ve bilinçli șekilde olabilir.

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit

Çarşı Bölgesini koruma altına almak amacıyla Kültür Bakanlığı İstanbul İli II Numaralı K.T.V.K. Kurulu nca / 3623 sayılı kararı ile Sit KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE ve KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA ve TANITMA VAKFI Kadıköy,bugünkü çarşı alanı ile şekillenmeye başlamış, 18.yy da Türkler ve Rumların yaşadığı bölgeye Ermeniler de yerleşmeye başlamıştır.

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010

Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Konsept Yorum 200 EYLÜL 2010 Var olduğundan bu yana çevre şartlarına göre şekillenen fiziksel, yapısal ve davranışsal değişimleri ile türünü güçlendirerek sürdüren canlılar arasında insan, bu doğal değişimlerle

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

Mağusa Canlandırma Planı

Mağusa Canlandırma Planı Mağusa Canlandırma Planı 1 Mağusa 1974 hayat ve yaratıcılığın olduğu zamanlar. Photographs Laurie Patton, 1973 2 Mağusa 2014 bizi bekleyen zorluklar. 3 Mağusa 2014 bizi bekleyen zorluklar. 4 Hedef barış

Detaylı

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm

KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ PLN 703 KENTSEL POLİTİKALAR II. Bölüm 2014-2015 GÜZ YARIYILI Prof.Dr. Fatma ÜNSAL unsal.fatma@gmail.com TÜRKİYE NİN KENTLEŞME DİNAMİKLERİ Cumhuriyet öncesi Cumhuriyet

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE İÇERİK Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Dünya Miras Listesi Türkiye nin Dünya Miras Listesi ndeki Yeri Geçici Liste Dünya Miras Listesine

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/ ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI... 2 2 MEVCUT PLAN DURUMU...

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İZMİR ŞUBESİ KÜLTÜRPARK İMAR PLANLARINA İLİŞKİN EK RAPOR TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan Kültürpark Projesi Değerlendirme Raporu nda belirtilen görüşlerimizin

Detaylı

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç

H+Bredgatan H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ. Erik Giudice Architects sunar. Helsingborg, İsveç Görseller: EGA H+ BREDGATAN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ Helsingborg, İsveç İsveç in en iddialı planlama ve kentsel dönüşüm projelerinden biri olan H+ projesi, Helsingborg kentinin güney kısımlarının mavi-yeşil

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Prof.Dr. Erhan BUTUN ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Amaç ve İçerik ICAO Emniyet Yönetim Sistemi SARP leri aşağıdaki dökümanlarda bulunur: Annex 1 - Personnel Licensing

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN

Somut Olmayan Kültürel Miras. İrem ALPASLAN Somut Olmayan Kültürel Miras İrem ALPASLAN Sunum Planı Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşme Öncesinde Önemli Süreçler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Sözleşme Madde 2: Tanımlar Listeler

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI

BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI ISS EYLÜL BÜYÜKPARK SOSYAL ODAKLI KAFETERYA TASARIMI 2 YA AR Ü ERS TES M MARLIK FAKÜLTES MIMARLIK E E RE TASARIMI B LÜMÜ 3 Y M O AT LA B B B BİF (Bornova İçin Fikirler) Bir kenti tasarlamak, o kent için

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ 2013 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2013 YARIŞMA ŞARTNAMESİ ÖDÜLÜN AMACI Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 20 yılı aşkın bir süredir Avrupa da devam eden

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ BUCA SONUÇ RAPORU Tarih: 13 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 80 Katılımcı listesindeki Sayı: 76 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ MİM 1501 TEMEL TASARIM (*)(+) 4 4 6 10 MİM 1601 YAPIM BİLGİSİNE GİRİŞ I (+) 2 2 3 5 MİM 1503

Detaylı

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI

TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI TÜRKİYE DE KORUMA VE YENİLEME UYGULAMALARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİR YENİLEME KORUMA DERSİ Doç. Dr. İclal Dinçer TARİHİ KENT DOKUSUNUN DÖNÜŞÜM BASKISI

Detaylı

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha

Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon ve güç birliği (daha az enerji ile daha Yerel Kalkınma ve Yerel Aktörler Doç.Dr. Orhan AYDIN KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü TTSO Danışmanı Yerel veya Bölgesel Kalkınma? Mevcut kaynakların en etkin ve verimli şekilde kullanımı/paylaşımı Koordinasyon

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA]

[TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] BİRİM ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRME RAPORU [TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA MERKEZİ] [GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KAMPÜSÜ ESKİ MİSAFİRHANE TEKNİKOKULLAR-ANKARA] [26.01.2017] Gazi Üniversitesi

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı