AKDENİZ DE DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN REHBER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKDENİZ DE DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN REHBER"

Transkript

1 AKDENİZ DE DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARI NIN OLUŞTURULMASI VE YÖNETİLMESİ İÇİN REHBER Arturo López Ornat, Editör MedMPA Project

2 UNEP BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇEVRE PROGRAMI MAP AKDENİZ EYLEM PLANI RAC/SPA ÖZEL KORUMA ALANLARI BÖLGESEL FAALİYET MERKEZİ MedMPA AKDENİZ BÖLGESİ NDEKİ DENİZ VE KIYI KORUMA ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ BÖLGESEL PROJESİ Akdeniz de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları nın Oluşturulması ve Yönetilmesi için Rehber

3 Not: Bu yayında kullanılan gösterimler ve materyallerin sunumunun hiçbir parçası, UNEP in herhangi bir devlet, ülke, şehir veya alan ya da onların yetki makamları veya onların sınır ya da hudutlarının sınırlaması ile ilgili herhangi bir fikrinin ifadesini içermez Birleşmiş Milletler Çevre Programı (United Nations Environment Programme-UNEP) Akdeniz Eylem Planı (Mediterranean Action Plan-MAP) Özel Koruma Alanları Bölgesel Faaliyet Merkezi (Regional Activity Centre for Specially Protected Areas-RAC/SPA) Boulevard du Leader Yasser Arafat B.P Tunis CEDEX - TUNISIA e-posta: MedMPA Projesinin programı, RAC/SPA tarafından, icra sorumluluğu gereği organize ve koordine edilmiştir. Daimi RAC/SPA uzmanları (*) ve Merkez Müdürünün gözetiminde proje esnasında yetiştirilen uzmanlar tarafından yönetilmiştir. (*) Chedly Rais, Souha El Asmi and Daniel Cebrián, RAC/SPA Aşağıdaki iki ortak, MedMPA Projesinin gerçekleştirilmesini desteklemişlerdir: PANGEA Consultores S.L. Ronda de Toledo Madrid Spain Empresa de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) C/ Juan Gutemberg s/n Sevilla Spain Bu eser kaynakça amacıyla şu şekilde atfedilebilir: López Ornat,A. (Editor) Guidelines for the Establishment and Management of Mediterranean Marine and Coastal Protected Areas. MedMPA project. Ed: UNEP-MAP RAC\SPA.Tunis. Ön ve arka kapak fotoğrafları, Daniel Cebrián. MedMPA projesi, finansal bakımdan Avrupa Komisyonu (EU) tarafından desteklenmektedir. Bu yayın Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP Türkiye), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Türkiye nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Türkçe ye çevrilerek basılmıştır. Tercüme Serisi: 1 Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Alparslan Türkeş Cad. 31. Sok. 10 Nolu Hizmet Binası Beştepe/Yenimahalle/Ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Birlik Mahallesi 2. Cadde No Çankaya/Ankara Tel: 0 (312) Faks: 0 (312) ISBN: Çeviri: Murat Bilecenoğlu Düzelti: Güner Ergün ve Harun Güçlüsoy Tasarım: UNEP-MAP-RAC/SPA Türkçe Uygulama: Murat Mert Temel Türkçe Uygulama Kontrol: H. Suda Ekici, Nurhan Şen ve Gülden Atkın Gençoğlu Baskı: Yorum Basın Sanayi Ltd. Şti. Türkçe Baskı Tarihi ve Yeri: 2011, ANKARA Bu belge, Birleşmiş Milletler resmi belgesi olarak düşünülmemelidir.

4 Akdeniz de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları nın Oluşturulması ve Yönetilmesi için Rehber Arturo López Ornat, Editör

5

6 Önsöz Korunan alanlar biyolojik çeşitliliğin muhafazası, önemli çevresel hizmetlerin garanti altına alınması ve bir takım toplumsal hedeflerin karşılanması için gereklidir. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (1992) ile özellikle Barselona Sözleşmesi ve 1995 yılında gözden geçirilen Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitlilik hakkındaki protokollerini takiben Akdeniz ülkeleri, korunan alanları oluşturmak ve yönetmek adına adım attılar. Sonuç olarak, koruma altına alınan bölgelerin sayıları ve alanları son yıllarda artmış ve bölgemizdeki kıyısal/denizel koruma alanlarında belirgin gelişmeler meydana gelmiştir. Bununla birlikte, potansiyel kazançların farkedilebilmesi için uygun yönetim mevcudiyetinin sağlanması, pek çok bölgede temel bir problemdir. RAC/SPA tarafından yılında yapılan bir değerlendirmede, ÖKA lardaki personel durumunun yönetsel ihtiyaçların gerisinde olduğunun altı çizilmiştir (optimumun %46 sı). Alanlar belirli bir öneme ve karmaşıklığa göre geliştiklerinden, ilgili personel korunan alan yönetimi hakkındaki resmi eğitimlerden mahrum kalabilmektedir. ÖKA personelinin niteliği orta seviyeli olarak varsayılırken, Deniz Koruma Alanları yöneticileri için çok sınırlı eğitim öğretim imkanı bulunmaktadır (ülkelerin sadece %27 sinde mevcut). Bu amaçla RAC/SPA, EU-SMAP Programının MedMPA Projesinden sağladığı finansal destek ile, burada sunulan rehberin de gözden geçirildiği Akdeniz in Deniz ve Kıyı Koruma Alanları nın Yönetimi ve Planlanması hakkındaki bölgesel eğitim seminerini organize etmiştir. Bu rehber, şu anda yürütülen eğitim kursuna katılan Deniz Koruma Alanları yöneticileriyle sınırlı kalmayıp, tüm Akdeniz kıyılarındaki 100 den fazla yönetici için gelecekteki çalışmalara yol gösterecek temel yönetim ve eğitim materyali niteliğindedir. 1 RAC/SPA Assessment on the Management of marine and coastal Specially Protected Areas in the Mediterranean. Regional Activity Centre for Specially Protected Areas. Mediterranean Action Plan.Tunis. Mevcut rehberler hükümetlerin çeşitli kademelerindeki karar vericilerden, STK lar, akademisyenler ve uluslararası fon kuruluşlarına kadar, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları nın politika ve uygulamalarıyla ilgilenen herkesin kullanımını amaçlamaktadır. Bu rehberlerin yayınlanması ve dağıtımıyla ilgili olarak RAC/SPA, koruma alanları yönetiminin ihtiyaçlarının ve bölgelerdeki yönetsel standartların daha iyi anlaşılmasını ümit etmektedir.

7

8 Türkçe Çeviriye Önsöz Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyıları olmak üzere yaklaşık km kıyı uzunluğuna sahip kara sularımızın Akdeniz ve Ege kıyılarında yer alan 10 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi yaklaşık km kıyı uzunluğu ile 2865 km 2 lik deniz alanını ihtiva etmektedir. Türkiye, Akdeniz in en büyük deniz koruma alanına sahip ülkesidir ve kara sularının yaklaşık % 4 ü koruma altındadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kıyı ve deniz alanlarının doğal, tarihi ve kültürel değerleri, kentsel baskı, kirlilik ve aşırı avcılık tehdidi altındadır. Bu tehditlerin azaltılması, denizel biyolojik çeşitliliğinin korunması sağlıklı bir ekosistemin sürdürülebilmesi için gereklidir. Ülkemizde bu alanlardan önemli olanları Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmektedir. Bununla birlikte uzun vadeli çözüm için, etkin, uyarlanabilir ve sürdürülebilir bir yönetim altında, biyolojik çeşitliliği korurken aynı zamanda ekosistem hizmetlerini de uygun hale getiren Deniz ve Kıyı Koruma Alanları (DKKA) sisteminin kurulması da temel bir araçtır. Bu kapsamda, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ortaklığında ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği (UNDP Türkiye) uygulayıcı ortaklığıyla, deniz ve kıyı koruma alanlarının genişletilmesi ve etkin korunmasının sağlanması amacıyla Türkiye nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi yürütülmektedir. Deniz koruma alanları tüm dünyada deniz alanının korunması ve yönetiminde önemli rol oynamaktadır. Korunan bir alanın uygun yönetiminin sağlanmasına doğru atılan en önemli adım ise Yönetim Planlarıdır. Basit anlamı ile Yönetim Planı belirli bir zaman süresinde koruma alanı içinde başvurulan yönetim yaklaşımı ve hedefini, karar alma çerçevesi ile birlikte beyan eden bir dokümandır. Dünyadaki çeşitli koruma alanlarından uygulamalara dayalı durum ve çalışma çerçevesinin sunulduğu bu rehberin, deniz koruma alanları planlayıcı ve yöneticilerinin çalışmalarında bilgilendirici, destekleyici ve teşvik edici olmasını dilerim. Saygılarımla Ahmet ÖZYANIK Kurum Başkanı

9

10 İçindekiler Bölüm 1. DENİZ ÇEVRESİNİN MUHAFAZA EDİLMESİNDE KORUNAN ALANLARIN ROLÜ Diego Moreno Lampreave (EGMASA) 1. GİRİŞ DENİZ EKOLOJİSİ Denizel ekolojik parametreler ve özellikleri Deniz ekosistemleri Doğa tarihi açısından denizel habitatların ve türlerin korunması: üreme stratejileri Akdeniz in denizel biyolojik çeşitliliği: türler, endemizm, habitat Karasal türlerin üreme, barınma ve beslenme durumları Denizel ekosistemler üzerindeki tehditler Akdeniz denizel biyolojik çeşitliliğinin durumu ve maruz kaldığı tehditler DENİZ KORUMASI Deniz korumasının tarihi Deniz Koruma Alanları nın hedefleri: kategoriler, uluslararası ağlar Akdeniz deki Deniz Koruma Alanları: geniş ve küçük bölgelerdeki amaçlar ve değerler Deniz Koruma Alanları nın ilanından önceki temel çalışmalar Yasal kapsam ve uygulanabilir yönetmelikler Akdeniz deki Deniz Koruma Alanları: kuzey ve güney kıyılardaki alanlar Temel Yönetsel İhtiyaçlar: işaretler, tedbir, kontrol ve izleme: değişik yöntemlerin karşılaştırılması ve nispi masrafları Diğer yönetim programları: çevre eğitimi. Etkinliklerin odağı KAYNAKLAR EK BÖLÜM 1. BARSELONA SÖZLEŞMESİ (UNEP, 1996) EK BÖLÜM 2. AKDENİZ DEKİ DENİZ KORUMA ALANLARI Bölüm 2. ULUSAL KORUNAN ALANLAR SİSTEMİ İÇİN PLANLAMA Arturo López Ornat and Elena Correas (PANGEA Consultores S.L.) 1. GİRİŞ HEDEFLER VE DENİZ KORUMA ALANLARININ TİPLERİ Tanımlar Koruma alanları için IUCN kategorileri Deniz Koruma Alanları nın hedefleri (Kelleher 1999 a dayanılarak) Deniz Koruma Alanları nın tipleri Deniz Koruma Alanları nın boyutları Yönetsel açıdan dikkat edilmesi gerekenler ULUSLARARASI KORUNAN ALAN AĞLARI Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BÇS) Akdeniz deki Deniz Ortamlarının ve Kıyı Bölgelerinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi) Dünya Mirası Sözleşmesi UNESCO Biyosfer Rezervleri Natura 2000 Ağı Ramsar veya Sulakalan Sözleşmesi DENİZ KORUMA ALANLARINDAKİ GENEL TEHDİTLER SİSTEM PLANLAMASI? Hedefler İçerik Dikkate alınması gereken anahtar noktalar BİR KORUMA ALANI SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

11 6.1. Temsil edilebilirlik, kapsamlılık, denge Yeterlilik Uyumluluk ve tamamlayıcılık Maliyet etkinliği, verimlilik, tarafsızlık HUKUKİ ÇERÇEVENİN GELİŞTİRİLMESİ Yaklaşımlar Mevzuat çerçevesi Dikkat edilmesi gerekenler SİSTEM PLANININ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI İÇİN GEREKENLER Yükümlülük ve politik destek Kurumlar Ortaklıklar Finansman Eğitim İzleme ve değerlendirme KAYNAKLAR EK I. DENİZ KORUMA ALANLARININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ Bölüm 3. DENİZ KORUMA ALANLARI NIN PLANLANMASINDA VE YÖNETİLMESİNDE PAYDAŞ KATILIMI Arturo López Ornat and Maya Ormazabal (PANGEA Consultores S.L.) 1. GİRİŞ Paydaş katılımının önemi Uluslararası hukuki şartlar KATILIM VE PAYDAŞLARIN DAHİL EDİLMESİ Faydalar, riskler, anahtar önlemler ve zorluklar Danışma ve katılım Yukarıdan aşağıya/aşağıdan yukarıya karar alma yaklaşımları Katılımın faydaları Katılımın zorlukları ve riskleri Anahtar zorluklar Anahtar ihtiyaçlar: uygun kaynaklar, beceriler ve zaman KİMLER, NE ÖLÇÜDE KATILIR? Paydaşlar Farklı seçeneklerde ve düzeylerde katılım Kimler katılmalıdır? KATILIM PROGRAMI İÇİN SAFHALAR Giriş Katılımcı süreç için önkoşullar Program tasarımı Programın başlaması Katılım kurumları ve yapıları Programın geliştirilmesi TEKNİKLER Giriş Kolaylaştırıcı Paydaş analizi Bilgilendirme Katılım teknikleri KAYNAKLAR EK I. KATILIMA KLAVUZLUK ETMEK İÇİN ANAHTAR İLKELER EK II

12 Bölüm 4. KIYISAL KORUMA ALANLARI NDAKİ ZİYARETÇİLERİN TEŞVİK EDİLMESİ, PLANLANMASI VE İZLENMESİ Alicia Portillo Navarro (EGMASA) 1. AKDENİZDEKİ KORUMA ALANLARI İÇİN ZİYARETÇİ YÖNETİMİNİN KAPSAMI YÖNETİM PLANLARI BAĞLAMINDA, KORUMA ALANLARI İÇİN ZİYARETÇİ YÖNETİMİNİN PLANLANMASI Koruma alanlarının ve ziyaretçilerin yönetilmesi Ziyaretçi yönetiminin planlanması ESAS DURUMUN TEŞHİSİ YÖNETİM MODELİNİN SEÇİMİ ZİYARETÇİ YÖNETİM PROGRAMLARI TAŞIMA KAPASİTESİ, KABUL EDİLEBİLİR DEĞİŞİKLİK SINIRLARI VE ETKİ İZLEMESİ Doğal çevre üzerindeki etkiler ve sosyoekonomik etkiler Etki değerlendirmesi Taşıma kapasitesi: kavramlar ve metodoloji Taşıma kapasitesi uygulamalarının kısıtlanması Rekreasyonel ziyaretçi taşıma kapasitesinin hesaplanması için metodoloji Kabul edilebilir değişim sınırı için metodoloji KAYNAKLAR Bölüm 5. DENİZ KORUMA ALANLARI NDA İZLEME ÇALIŞMALARI: TEMEL KAVRAMLAR VE ÖNEMİ Juan Jiménez Pérez (PANGEA Consultores S.L.) 1. GİRİŞ NEDEN İZLEME? İZLEME PROGRAMININ PLANLANMASI Neleri izlemeliyiz? Ne zaman izleme çalışması yapmalıyız? İzleme çalışmalarında kimler görevlendirilmelidir? Masraflar GÖSTERGE TİPLERİ Doğal göstergeler Halk kullanım göstergeleri Sosyal göstergeler YÖNTEMLER VE KARŞILAŞTIRMALAR KAYNAKLAR Bölüm 6. DENİZ KORUMA ALANLARI NDA İZLEME: İZLEME VERİLERİNİN YÖNETİMİ Juan Jiménez Pérez (PANGEA Consultores S.L.) DURUM ÇALIŞMALARINA GİRİŞ DURUM ÇALIŞMASI 1: Posidonia çayırlarının izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 2: Biyogöstergeler ile kirliliğin izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 3: Delici midye (Pinna nobilis) popülasyonlarının izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 4: Koruma alanlarında balıkların izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 5: Deniz kuşlarının izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 6: Deniz memelilerinin izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 7: Ziyaretçi akışının izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 8: Ziyaretçi etkinliklerinin izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 9: Paydaşlar üzerindeki düzenleme etkisinin izlenmesi DURUM ÇALIŞMASI 10: Paydaşların ve ziyaretçilerin tutumlarının izlenmesi DENİZ KORUMA ALANLARINDA İZLEME ÜZERİNE KİTAPLAR VE MONOGRAFLAR

13 12

14 1. Giriş 1. Deniz Çevresinin Muhafaza Edilmesinde Korunan Alanların Rolü Diego Moreno Lampreave (EGMASA) Kıyı şeritlerindeki büyük uzunluklara ve denizdeki engin mesafelere rağmen, deniz ekosistemleri birbirleriyle ve özellikle kıyılardaki karasal kullanım faaliyetleriyle yakından ilişkilidir. Deniz suyu atmosfere göre 800 kat daha yoğundur ve bu özelliğiyle molekülleri, partikülleri, bitkileri, hayvanları, kirleticileri ve çökeltileri askıda tutmak, uzun süre korumak ve taşımak açısından daha büyük bir kapasiteye sahiptir. Deniz suyunun yoğunluğu uzak bölgeleri bile öylesine birleştirir ki, eğer alan çok büyük değilse, araştırma ve projelerin elverişliliği için dahi izole olarak kabul edilmesi zordur. Şu ana kadar, küresel deniz ekosistemlerinin yönetimiyle ilgili bütünleşik bir yaklaşım, henüz tamamlanmamıştır. Deniz ve deniz tabanı, dünyadaki tüm karasal bölgenin yüzölçümünden 2,5 kat daha fazla alana sahip olmasına karşın, denizel ortamın günümüzde sadece %1 lik kısmı korunan alanlara dahildir. Denizel çevrenin korunması için harcanan gayretler, kara ortamına göre çok daha gerilerde kalmaktadır. Pek çok deniz alanı ciddi problemlerle karşı karşıyadır, örneğin kirlilik, kaynakların azalması (türler dahil), kaynakların uygunsuz kullanımı ve habitatların maruz kaldığı hasarlar. Çoğu durumda tehditler, karasal faaliyetler ile ilişkilidir. İdeal durum, havzaların, kıyısal kara ve suların koordineli yönetimleri ile derin denizlerin (döküntüler, balıkçılık vs.) yönetimini ilişkilendiren iç içe (yuvalanmış) hiyerarşi ile gösterilebilir. Böyle bir şemsiye altında, kaynakların çekilmesi ve 13

15 denizel ortama gerçekleşen girdilerin kontrolü ve sınırlamaları söz konusu olacak, aynı zamanda bazı bölgeler bir kenarda tutularak referans, araştırma, rekreasyon ve yerel halkın varlığını sağlayacak diğer özelliklerle birlikte korunacaktır. Bütünleşik yönetim, ekosistem yönetiminin geniş çatılı yapısının bir bileşeni olarak ya belirli habitatlar, bentik türler, plankton dışındaki ve karasal türler için çok önemli olan bir seri nispeten küçük Deniz Koruma Alanları nın (DKA) oluşturulmasıyla; ya da balıkçılık düzenlemeleri ve balıkçılığa kapalı alanlar ile birlikte büyük, çoklu kullanıma açık bölgeler ve Deniz Koruma Alanları nın oluşturulmasıyla başarılabilir. DKA ların konumlarının ve DKA larının kapsamının tanımlanması, şu hedeflerin dikkate alınmasını gerektirmektedir: (a) önemli ekolojik olguların devamlılığının sağlanması, (b) türlerin ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımlarının garanti altına alınması ve (c) biyolojik çeşitliliğin korunması. Karalardan farklı olarak, denizel habitatlar nadiren kesin veya kritik şekilde sınırlanmıştır. Türlerin hayatta kalmaları, her zaman özel bir bölgeyle ilişkili olmayabilir. Pek çok serbest yüzen türlerin çok büyük alan yayılımları vardır ve su akıntıları sedenter veya karasal türlerin genetik materyallerini büyük mesafelere taşıyabilir. Endemizm e nadiren rastlanılır ve planktonik faza sahip türler için yok oluşlar henüz rapor edilmemiştir. Bahsi geçen kavramlar deniz memelileri, deniz kaplumbağaları ve deniz kuşları için kritik alanlara ve nadir endemik türlerin habitatlarına uygulanabilir. Dolayısıyla denizlerde, bir alanın korunması için gereken ekolojik durum tehdit altındaki türlerin kritik habitatlarını daha az dikkate alabilir, fakat ticari ve rekreasyonel bakımından önemli türlerin önemli habitatlarının korunmasını veya kommünitelerinin genetik ve özel çeşitliliğiyle beraber dikkat çekici örnek oluşturan habitat tiplerinin korunmasını daha yüksek ihtimalle esas alır. Sonraki sayfalarda, denizel çevrelerin güncel durumları iki bölüm halinde kısaca sunulmuştur: her ikisi de Akdeniz havzasından örnekler içermek üzere A) Deniz Ekolojisi ve B) Denizlerin Korunması. 2. Deniz Ekolojisi 2.1. Denizel ekolojik parametreler ve özellikleri Dünya yüzeyinin %70 lik kısmı okyanus ve denizlerle kaplıdır. Su, yaşam ve çevresel süreçlerde temel role sahip bir maddedir. Fiziksel ve kimyasal özellikleri alışılmışın dışındadır. Suyun katı hali olan buz, sıvı haldeki sudan daha az yoğundur ve bu yüzden kutup bölgelerinde yüzeyde kalır. Böylesine olağandışı bir davranışı olmasaydı, buz, çevresindeki su kütlesinden daha yoğun olacaktı ve batacaktı. Eğer buz batsaydı, kutup denizleri tamamen katı halde olacak ve hem deniz hayatına, hem de dünya iklimine çok yüksek etkilerde bulunacaktı. Suya ait diğer önemli fiziksel özellikler, ısıyı muhafaza etmekteki olağanüstü kapasitesi, diğer sıvılara göre daha fazla madde eritebilme kapasitesi, 14

16 sıkıştırılamayan bir madde durumunda olması, vizkozitesi ve optik özellikleridir (Bramwell, 1977). Ayrıca, deniz suyunun tüm dünyadaki sürekli dağılımının düzenli bir çevre oluşturduğunu bilmek de önemlidir. Kimyasal bakımdan deniz suyu son derece ilginç bir yapıya sahiptir. %95 inden fazlası sudan oluşan bu alışılmadık derecedeki saf madde, ticari olarak üretilen bileşiklerin çoğundan daha fazla saflık derecesine sahiptir (Bramwell, 1977). Deniz suyunun toplam tuz konsantrasyonu (binde) ile ifade edilir. Okyanuslarda bu değer 35 ler civarındadır, fakat buharlaşmanın oldukça yoğun gözlendiği Akdeniz havzasında tuzluluk a kadar çıkabilir. Gel-git hareketleri, okyanusların dünya yüzeyindeki iki dengesiz gücüne karşı sergilediği bir davranıştır: yerçekimi (ay ve güneş gibi objelerin çekim gücünden kaynaklanır) ve merkezkaç kuvveti. Kapalı bir havza olan Akdeniz de sadece küçük çaplı gel-gitlere rastlanılır (50 cm yüksekliğinde) ve Atlantik Okyanusu kıyılarıyla karşılaştırıldığı zaman littoral yaşam üzerinde çok sınırlı bir etkisi vardır. Gel-git veya rüzgar etkisiyle oluşan akıntılar, deniz ve okyanus yüzeyindeki su kütlelerini sürükler. Aynı zamanda derin sularda da, sıcak ve soğuk su kütlelerinin yoğunluk farkından kaynaklanan hareketlere rastlanılır. Akdeniz in diğer denizlerle olan tek doğal bağlantısı, Cebelitarık Boğazı ile sağlanır. Yüksek buharlaşmanın gözlendiği bu dikkat çekici havza, Atlantik Okyanusu ndan Akdeniz e doğru ilerleyen soğuk ve düşük tuzluluğa sahip bir yüzey akıntısına ve tam aksi istikamette ilerleyen sıcak ve yüksek tuzluluktaki başka bir derin deniz akıntısına sahiptir (Rodríguez, 1982). Özellikle yüzeydeki deniz akıntıları, pek çoğu deniz diplerinde yaşayan organizmaların (bentoz) larvaları da dahil olmak üzere, planktonun yayılımında çok önemli bir role sahiptir Deniz ekosistemleri Suyun özellikleri, yatay düzleme kıyasla dikey olarak çok daha hızlı olmak üzere (özellikle sıcaklık, basınç ve radyasyon), denizin her bölgesinde değişir. Işık, açık sularda en fazla 200 metre derinliğe kadar ulaşabilir. Bu olgu, kıyılardan derin deniz diplerine hareket edildiğinde rastlanan çevresel koşullardaki hızlı değişimi açıklar. Her organizma, kendine özel çevresel koşullarda yaşar ve dolayısıyla her tür sadece bir habitatta (örneğin kum, kaya, deniz çayırları) veya belli bir derinlikte (kıyılarda, m derinlikler arasında) bulunur. Kıyı zonları kavramı, biyolojik kommünitelerin araştırılmasında çok önemli bir araçtır. Vertikal (dikey) tabakalaşma, deniz diplerini pek çok bölgeye ayırmaktadır (Margalef 1989): 15

17 Supralittoral (deniz yüzeyinin dışı), gel-git zonu (med ve cezir arasındaki kıyı), Infralittoral (her zaman deniz yüzeyinin altında bulunur), Sirkalittoral (deniz çayırlarının sonlandığı derinlik), Batiyal bölge (güneş radyasyonu sınırından itibaren), abissal bölge (derin abissal düzlüklerde). Bu bölgelerin tamamı Akdeniz de mevcuttur, fakat sonuncu maddedeki abissal bölge son derece sınırlı yerde bulunur. Deniz tabanının çeşidi de türlerin ve kommünitelerin dağılışına etki eder: Yumuşak substratum çamur, kum ve çakıldan oluşur ve deniz diplerinin önemli bir kısmını teşkil eder. Sedimentin içinde gömülerek yaşayan yüksek çeşitlilikteki bir faunaya (çeşitli gruplara ait kurtlar, midyeler, karındanbacaklılar, yengeçler, deniz yıldızları ve balıklar) korunak görevi yapar. Sert substratum taş ve kayalardan oluşur ve barındırdığı pek çok alg grubu, süngerler, mercanlar, deniz şakayıkları, kurtlar, yumuşakçalar, derisi dikenliler, krustaseler ve balıklar ile en yüksek biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Deniz çayırları, fanerogam (çiçekli) bitkiler tarafından oluşturulan karmaşık ekosistemler olup, yumuşak zeminlerde yaşarlar. Deniz çayırlarının varlığı, substratumun yapısını çok belirgin şekilde değiştirebilir. Deniz çayırlarının temel fonksiyonları: a) bitkiler deniz diplerini kıyısal sedimanları dengede tutar, b) yapraklar dalga ve akıntı gibi su hareketlerini hem yavaşlatıp, hem de geciktirerek sedimantasyonu arttırırlar, c) çayırlar, pek çoğu ticari öneme sahip olan jüvenil (genç) ve ergin hayvanlar için korunma ve barınma ortamı sunarlar, d) bitkiler yüksek büyüme ve üretimi sağlarlar (biyokütle ve oksijen). Açık sular pelajik ve planktonik organizmalar için barınma sağlar. Diatom gibi mikroskopik alglerlerden oluşan fitoplankton ve pek çok larva ve küçük hayvanlarla birlikte zooplankton akıntılar ile hareket ederlerken, nektonu oluşturan hayvanlar (kafadanbacaklılar, balıklar ve yunuslar) iyi yüzücülerdir Doğa tarihi açısından denizel habitatların ve türlerin korunması: üreme stratejileri Deniz canlıları açık suları yayılmak ve jüvenil safhalarında (larva) korunmak için kullanabilir. Bentoz dan pek çok grup ve tür metamorfoza uğrayıp planktonla beslenen larvalara sahipken (planktotrofik gelişim); diğer taraftaki gruplar ve türler ise bir yumurta kapsülü sayesinde beslenirler (doğrudan gelişim) ve metamorfoz geçirmezler. Planktotrofik gelişime sahip türler, tıpkı istiridyelerin milyon yumurta oluşturması gibi (buna R stratejisi denilir), genellikle büyük sayıda yumurta 16

18 üretirler. Bunlar çok etkin öncüler olup, larvalar bir haftadan aylara kadar uzanan sürelerde hayatta kalabildiklerinden çok önemli bir yayılım kapasitesine sahiptirler. Bununla birlikte, doğrudan gelişim gösteren türlerin planktonik yaşantıları yoktur ve az sayıda büyük boyutlu yumurta kapsülleri üretebilirler (buna K stratejisi denilir). Yayılım kapasiteleri daha sınırlı olsa da, popülasyonları çok daha kararlı ve dengelidir Akdeniz in denizel biyolojik çeşitliliği: türler, endemizm, habitat Yaşamın çeşitliliği veya daha basit bir ifadeyle biyolojik çeşitlilik, biyolojik açıdan pek çok hiyerarşik seviyede bulunabilir: genetik, tür, yüksek taksonomik gruplar ve ekosistem çeşitliliği (Norse, 1993). En düşük seviye olan türe ait genetik çeşitlilik, en az görülebilir ve çalışılmış olanıdır. Her tür bir veya daha fazla sayıda popülasyondan oluşur. Değişik popülasyonlar sınırlı genetik karışıma sahip olduklarından, genetik çeşitliliklerini mutasyon veya doğal seçilim ile sağlamaya meyillidirler. Tür çeşitliliği Hiyerarşik modelimizde tür çeşitliliği en belirgin seviyedir. Tür sayıları hem aile (familya) veya sınıf gibi yüksek taxonomik gruplarda, hem de coğrafik bölgeler arasında oldukça değişiklilik gösterir. Örneğin, yumuşakçaların tür sayısı, derisidikenlilere nazaran çok daha fazladır. Benzer şekilde, yumuşakçalar gibi küçük türler, deniz çayırları gibi büyük türlerden sayıca fazladır. Bitkiler aleminden pek çok alg grubu infralittoral bölgede önemli rol oynarlar: örneğin yeşil (Chlorophyta), kahverengi (Phaeophyta) ve kırmızı algler (Rhodophyta). Bu organizma gruplarının kayalık diplerde yaşayan yüzlerce türü bulunmaktadır. Chlorophyta içerisinde deniz marulu olarak bilinen Ulva spp. gibi yenilebilen alglerin yanısıra, algler için alışılmadık kökleriyle yumuşak zeminlere tutunabilen Caulerpa cinsine ait türler de yer alır. Caulerpa prolifera tipik bir Akdeniz türüdür ve Caulerpa taxifolia ise yabancı bir türdür. Cystoseira cinsinin dahil olduğu kahverengi algler tehdit altında olup (Barselona Sözleşmesi, Ek II, bkz. Ek Bölüm I) aynı zamanda iyi belirteç (gösterge) türlerdir ve infralittoral bölgenin üst kısımlarında yaşarlar. Lithophyllum byssoides (Barselona Sözleşmesi, Ek II, bkz. Ek Bölüm I, aynı şekilde Goniolithon byssoides ve L. lichenoides) gibi bazı kırmızı algler kalkerli yapıda olup kayalık kıyılarda yaşarlar ve infralittoral bölgenin üst kısımlarında saçak benzeri tretuvar adı verilen ilginç yapılar oluştururlar. Diğer kırmızı algler güneş ışınlarının daha az erişim gösterdiği sirkalittoral bölgede yaşayabilirler. Posidonia oceanica, Cymonodocea nodosa, Zostera marina ve Zostera noltii gibi deniz çayırları alg değillerdir. Bu fanerogam (=çiçekli) bitkiler esasen karasal bir kökene sahiptir ve deniz habitatlarına ikincil bir adaptasyonla katılmışlardır. Bu bitkilerin infralittoral bölgedeki önemleri tüm dünyada oldukça yüksektir (Luque ve 17

19 Posidonia oceanica Akdeniz e endemik bir deniz çayırı olup infralittoral ortamda önemli rol oynar (Cabo de Gata Nijar Doğa Parkı, Almeria, İspanya). Fotoğraf: Diego Moreno Templado, 2004). Bunların arasından en önemli tür, şüphesiz Posidonia oceanica (öncelikli habitat, Habitat Direktifi 92/43/EEC; Barselona Sözleşmesi, Ek II, bkz. Ek Bölüm 1) olup Akdeniz e endemiktir; ve büyük kök ile yaprakları sayesinde 30 metre derinliğe kadar olan kıyılarda yaşayabilir (hatta resif benzeri bariyerler oluşturabilir). Ayrıca meydana getirdiği çayırlar ile yüksek bir üretime ve biyolojik çeşitliliğe imkan sağlar. Hayvanlar arasından çok farklı gruplar denizel ortamda yaşayabilir. Süngerler (Porifera) ilkel ve sesil (substratum üzerinde sabit) organizmalar olup, sayısız porlarını sil hareketleriyle sudaki besini süzmek amacıyla kullanırlar. Axinella polypoides korallijenli biyosönozlarda yaşayan büyük boylu bir türdür (Barselona Sözleşmesi, Ek II, bkz. Ek Bölüm 1). Banyo süngerlerinin de yer aldığı Spongia cinsine ait türler Barselona Sözleşmesinin Ek-III üne dahil edilmiştir (bkz. Ek Bölüm I). Cnidaria şubesi, deniz eğreltileri (Hydrozoa), deniz şakayıkları, mercanlar (Anthozoa), deniz anaları veya medüzler (Scyphozoa) gibi ilginç hayvanları içerir. Bunlardan turuncu mercan olarak bilinen Astroides calycularis, olağanüstü bir güzelliğe sahiptir ve sadece batı Akdeniz havzasında dağılım gösterir (Barselona Sözleşmesi, Ek II, bkz. Ek Bölüm 1). Kırmızı mercan (Corallium rubrum) ve siyah mercanlar (Antipthes sp.) gibi türlerin avcılıkları Barselona Sözleşmesinin Ek-III ü kapsamında düzenlenmektedir (bkz. Ek Bölüm I). Popüler bir isim olan solucan ve kurt, pek çok farklı hayvan için kullanılmaktadır, örneğin Turbelleria (yassı kurtlar), Nemertina (şerit kurtları), Nematoda (yuvarlak solucanlar), Priapulida, Echiurida, Sipuncula ve Annelida (halkalı solucanlar). En son gruba dahil olan türlerden solucanların karasal ortamda da yaşayan temsilcileri vardır, sülükler hem tatlısu, hem de deniz habitatlarında bulunabilir ve tüplü kurtlar (aynı zamanda poliketler denilir) deniz ortamında oldukça yaygındır. Yumuşakçalar (Mollusca), yaşamın pek çok safhasında oldukça başarılı olmuş ve tür sayısı bakımından eklembacaklılardan (Artropoda) hemen sonra gelen bir şubeyi oluşturur. Kara ve tatlısularda da yaygın olsalar bile, çoğu yumuşakça denizeldir ve deniz ortamının her kısmında bulunabilirler. Yumuşakçaların çok farklı grupları vardır: sekiz plakadan oluşan Kitonlar (Polyplacophora), spiral şeklinde bir kabuğa sahip karındanbacaklılar (Gastropoda; istisnai olarak deniz tavşanlarında kabuk yoktur), çift kabuklular (Bivalvia), küçük fil dişlerine benzeyen tüp şekilli kabuklar (Scaphopoda) ve bir iç kabuk içerebilen ahtapotlar, kalamarlar ve sübyeler (Cephalopoda). Bazı karındanbacaklılar ve çift kabuklu midyeler, büyük boyları ve etkileyici güzellikteki kabukları nedeniyle koleksiyoncuların hedeflerinden biridir ve bu 18

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı Sonuç Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı Sonuç Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas Alanları Belirleme Çalıştayı Sonuç Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Deniz Hassas

Detaylı

Akdenİz den Alınan Dersler

Akdenİz den Alınan Dersler DENİZ KORUMA ALANLARININ BAŞARISINI SAĞLAMAK Akdenİz den Alınan Dersler Yazarlar Marina Gomei ve Giuseppe Di Carlo Katkıda Bulunanlar Nilay Akca, Nilüfer Araç, Yassine Belhimer, Sami Dhouib, Fadhel Ghariani,

Detaylı

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Şube

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Foça Özel

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI)

TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) TÜRKĐYE DEKĐ RAMSAR ALANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU WWF-TÜRKĐYE (DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI) 1 Bu rapor WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından hazırlanmıştır. Editör: Deniz Şilliler Tapan Metinler:

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

ULUSAL UYGULAMA PLANI

ULUSAL UYGULAMA PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI KALICI ORGANİK KİRLETİCİLERE (KOK LAR) İLİŞKİN STOCKHOLM SÖZLEŞMESİ İÇİN ULUSAL UYGULAMA PLANI Proje No. GF/TUR/03/008 Prof. Dr. Altan Acara Ulusal Proje Koordinatörü

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri Avrupa Birliği nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız,

Detaylı

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi

A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi A dan Z ye İklim Değişikliği Başucu Rehberi Çok geç olmadan harekete geçmek isteyenler için Hazırlayanlar Yunus Arıkan Gülçin Özsoy REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ

FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ FAO/KÜRESEL ÇEVRE FONU PROJE BELGESİ PROJE ADI: SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ VE İKLİM DOSTU TARIM PROJE SEMBOLÜ: GCP /TUR/056/GFF Alıcı Ülke: Türkiye Kaynak Paydaşı: Küresel Çevre Fonu (GEF) FAO Proje

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda

YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA. TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM. Yolunda YAŞAYAN GEZEGEN RAPORU 2012 RIO+20 YOLUNDA TR 2012 Yaşayan Gezegen Raporu 2012 ÖZEL BASIM Rio+20 Yolunda 1 Simon de Trey-White / WWF-UK Ot biçen kadınlar, Khata, Nepal. 2 x DÜNYAYI YAŞAYAN BİR GEZEGEN

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı