II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Kabul Edilen Bildiriler Listesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Kabul Edilen Bildiriler Listesi"

Transkript

1 II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Sıra Baş. Yazar İsmi Bildiri İsmi Ali Cin Musa Hornasi (Musa Horanî) nin Tarih-İ Ermenistan Adlı Eseri A. Beril Tuğrul Abdilcelil Koç Abdilcelil Koç Abdulaziz Kardaş Abdulbaki Kınsün Üçlü Enerji Açmazı (Paradoksal Enerji Üçlemesi) ve Sosyal Yansımaları Türkiye'de En Büyük 1000 Sanayi Firmasında Toplam Katma Değer İçinde Emek ve Sermaye Gelirlerinin Politik İktisat Bağlamında Analizi ( ) Türkiye de Neo-Liberal Dönemde Sendika Üyeliği İle Ücretler Arasındaki İlişkinin Analizi ( ) Xx. Yüzyılın Başında Bitlis te Bir Aşiret Reisi: Hacı Musa Bey Günümüz Siyasetinde C. Schmitt in Siyasal Kavramı ve Alternatif Çözüm Arayışları Abdulhamit Eş, Cihan Çobanoğlu, Hakan Tahiri Mutlu, Bülent Ordu Finansal Firma Performanslarının Farklı Ağırlıklı Topsis Yöntemiyle Karşılaştırılması: Demir Çelik Sektöründe Bir Uygulama Abdulhamit Eş, Gülriz Hande Yılmaz Abdulkadir Dağlı, Birol Ak gül Metal Üretim Sektöründe Tedarikçi Seçimi İçin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Bir Uygulama Proje Tabanlı Yerel Kalkınma Çalışmalarında Proje Alanında İnceleme, Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri Abdulkadir Gül Son Dönem Osmanlı Taşrasında İç Göç Olgusu (Kemah Kazası Örneği)

2 Abdulkadir Gül Osmanlı Bürokrasisindeki Gayrimüslim Memurların Dil Öğrenme Düzeyleri an Abdulkadir Sağlam, Num Saylık, Rıdvan Turunç Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecindeki Mesleki Uygulamalara İlişkin Görüşleri Abdulkerim Bingöl Kur an ın Hiyerarşik Toplumsal Yapıya Yaklaşımı Abdulkerim Diktaş Bir Kültürel Miras Ögesi Olarak Ayasofya'nın Cami Kimliğiyle Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması Abdulkerim Diktaş, Ali Çağlar Deniz, Merve Balcıoğlu Uşak ta Yaşayan Roman Öğrencilerin Eğitim Sürecinden Beklentileri Abdullah Çevik, Akif Köse Abdullah Ceylan Öğretmenlerin Okul Kültürü Algıları İle Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelemesi Gümrük Vergisi İle Vuk Kapsamındaki Vergilerinin Usul Açısından Değerlendirilmesi Abdullah Coşkun, Hakan Tahiri Mutlu Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Algılarının Resim Çizme Tekniğiyle Araştırılması 2

3 Abdullah Coşkun, Hakan Tahiri Mutlu Hazırlık Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumları Abdullah Faruk Kılıç, Nuri Doğan Madde Ağırlıklandırmasının Testin Yapı Geçerliğine Etkisi Abdullah Muaz Güven, Necati Şahin Kütüphanelerde Kullanılan Dewey Onlu Sınıflandırma Sisteminin İslami İlimler Tasnifi Açısından Değerlendirilmesi - İsam Kütüphanesi-Neü İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi Örneği Abdullah Oğrak, Okan Karakaş Aile İşletmelerinde Yönetim Sorunları: Van İlinde Bir Araştırma İrfan Ertuğrul, Abdullah Özçil, Tayfun Öztaş, Gözde Sarı Çıkarımsal İstatistiki Yöntemlerle Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatı Beklentilerinin Karşılaştırılması Abdullah Şengönül Türkiye de 4. Nesil Savaş Konseptinin Terör Olayları Üzerinden Yansımalarının Medya Organları Üzerinde Değerlendirmesi Abdullahi Ahmed Adam, Zührem Ergün Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi Abdullahi Ahmed Adam, Zührem Ergün Determınants Of Purchase Intensıons For Luxury Brands Abdumalik Tuychibaev Fetvalar Işığında Semerkant (Xı. Yüzyıl) Abdumurad Tilavov Ali Şiir Nevai yi Nasıl Öğretmeliyiz? 3

4 Abdunnur Yıldız Sosyal Devlet ve Sosyal Güvenlik Anlayışında Meydana Gelen Değişiklikler Bağlamında Abd ve Türkiye deki Sağlık Reformlarının Karşılaştırılması ( ) Abdurrahman Ekinci, Serdar Bozan Göreve Başladıkları İlk Yıllarda Sınıf Yönetiminde Yaşadıkları Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Abubakar Muhammad Yahaya Özgürlük Ya Da Baskı: Nijerya Sinemasında Kadının Yeniden Sunumu Açelya Betül Gönüllü İllüstrasyondan İlhamla Şiir Yazmak Adem Sağır, Zeynep Aktaş Adem Sağır, Hülya Demirağ Adil Çoruk Adnan Adıgüzel Bir Korku Kültürü Sosyolojisi Denemesi: Korkular, Riskler ve Yabancılar Din ve Gelenek Bağlamında Kadın ve Kadınlık Tartışmaları : Diyanet Hutbeleri Örneği ( ) Akademik Teşvik Uygulamasının Herzberg in Çift Faktör Motivasyon Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi Xıı. Yüzyıl Sonlarında Eyyubîler-Muvahhidler Devleti İlişkileri Adnan Oktay Kanıtlanma Çabasında Bir Lisan; Türkçe 4

5 Adnan Veysel Ertemel, Doğukan Çudin Akıllı Telefon Kullanıcılarının Ücretli Uygulama Satın Alma Niyetini Etkileyen Etkenler Afif Ataman 1960'lar Türk Sineması'nın Ulusallaşma Çabaları Bekir Kayabaşı, Ahmet Akkaya Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Dil Öğretimi Sorunu Üzerine Ahmet Ali Çanakcı Ahmet Ali Ugan Ahmet Balcı, Yusuf Uyar Ergenlik/gençlik Dönemi Din Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Kadınların Temsiliyet Oranı ve Siyasi Partilerdeki Yeri Türkiye de Hazırlanan Okuma Alışkanlığı Konulu Lisansüstü Tezlerin Yöntem ve Sonuçlarının Değerlendrilmesi Ahmet Cahid Haksever İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Tasavvuf ve Tarikat Algısı: Ankara ve Hitit Üniversitesi Örneği Nesrin Sis, Ahmet Cihan Bulundu Hüseyin Nihal Atsız ın Türk Ülküsü Adlı Eserinde Söz Varlığı -Derlem Temelli Bir Uygulama Ahmet Edi Ahmet Ender Uysal Çanakkale Savaşlarında İtilaf Devletlerinin ve Türk Askerlerinin Kullandıkları Askeri Teknolojiye Karşılaştırmalı Bir Bakış Selfie (Özçekim) Olgusunun Narsisizm Üzerinden Mcluhan ve Meyrowitz e Dayalı İncelemesi 5

6 A. Erhan Bakırcı Ahmet Evis, Mustafa Karadeniz Ahmet Güzel Trafik Kazalarında Sürücü Yeterlilikleri Belgelenmesinde Prosedürel Bakış Postmodern Dil Felsefesinin Edebiyat Kuramındaki Yansımaları, Çok Dillilik ve Kültürlülük: Fındık Sekiz Örneği Kadınların Siyasete Etkisi Bağlamında Hayzüran Örneği Ahmet İhsan Aytek, Ayla Sevim Erol Antik Anadolu Kafataslarında Şekil Varyasyonları: Geometrik Morfometrik İnceleme Ahmet İhsan Aytek Anadolu Doğa Tarihi Müzeciliği ve Fosiller Ahmet İlyas, Ebru Gül Çoban Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Tarihsel Serüveni Ahmet Kazım Ürün Hz. Peygamberin Şiire ve Şairlere Bakışı Ahmet Kılınç Ahmet Koçyiğit Türkiye nin Avrupa Birliği Yolunda Yabancı Dil Eğitiminde Ki Konumu Değişen Reklam, Geleneksel Reklamcılıktan Dijital Reklamcılığa Geçiş Ahmet Şahin, Aydın Özdemir, Mert Özgüner Bankacılık Bölümü Öğrencilerinin Aldıkları Bankacılık Eğitimine Yönelik Beceri Gelişim Algısı Ahmet Şenol Ok Max Weber de Otorite ve Meşruiyet Tipolojisi 6

7 Sühal Şemsit, Ahmet Uçar, İsmail Başaran Avrupa Birliği Politikaları Bağlamında Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarında Yer Alan Sürdürülebilir Kent Önceliklerinin Değerlendirilmesi Ahmet Ünal Halkla İlişkiler Faaliyetleri Açısından Üniversite Web Siteleri Ahmet Uslu Son Dönem Türk Öykücülüğünde Mekân Algısı Ahmet Uyar Nebevi Merhametin İbadetlerdeki İzdüşümleri Ahmet Yılmaz Albayrak, Necati Yılmaz, Recep İmamoğlu Spor ve Oyun: Gümüşhane Köy Seyirlik Oyunları Ahmet Zeki Güven Ahmet Zeki Güven Akbota Abıyr Türkçe Derslerinde Değer Aktarımında Deyimlerin Kullanımı Türkçe Öğretmeni Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yunus Emre ve Magjan Jumabayev in Eserlerinde Hermeneutik Bağlantı Akif Akto, Semra Akto Okul Öncesi nde Din Eğitimi Akif Altınbıçak Anamur İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyelinin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi 7

8 Akif Arslan Akif Köse Akil Fikret Tosun Emin Akın, Akın Ay Yolsuzluk ve Hukuksuzluk Algısı Oluşturulmasına Yönelik Bir Söylem Çözümlemesi Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Alınan Eğitimlerin Öğretmenlik Uygulamalarına Katkısına İlişkin Aday Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi* Almanya'da Yaşayan Türk Yönetmenlerin Filmlerinde Göçmen Olgusu Küresel Markaların Yerel Kültürlerin Dönüşümdeki Etkisi Akın Ay, Uğur Dağtekin, Emin Akın Yerel Medya Çalışanlarının Sektör Sorunlarına Bakışı:merzifon Örneği Alev Dilek Aydın Finans Alanında Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı ve Finansal Analizlerde Sağladığı Avantajlar Alev Duran Macar Türkolog Ármin Vámbéry ve Türkoloji Ali Akdoğan Dinin Anlaşılmasında Sosyal Bilimlerin Yeri, Önemi ve Gücü Ali Altınbay, Eyyüp Göv Beyaz Yakalıların İşlediği Suçların Muhasebe Perspektifi Açısından Tespiti: Adli Muhasebe Ali Altınbay Sürdürülebilir Kalkınma Odaklı Çevre Muhasebesi 8

9 Ali Arıcı, İbrahim Alkara, Tufan Yayla İkna Teorileri Çerçevesinde Yapı Reklamlarına Yönelik Söylem Analizi Ali Arıcı, Tufan Yayla, İbrahim Alkara Hızın Toplumsal Rolü Üzerine Bir Tartışma: Hız Toplumu Modern Toplum Yaratır Mı? Ali Aslan Topçuoğlu Ali Balkan Ali Bayer, Duran Ali Yıldırım Ali Baz Bilici Osmanlıda Alanyalı Fâkih ve Devlet Adamı: Minkârîzâde Yahyâ Efendi( ) Yükseköğretim Yönetişiminde Öğrenci Konseylerinin Rolü Eşlerarası Şiddet ve Din: Şiddetin Önlenmesinde Erkeğin Rolü Hayatı Anlamlandırma Sürecinde, Boşanmanın Ortaokul Çocukları Üzerindeki Psiko-Sosyal Etkileri - Fevzi Çakmak Ortaokulu Örneği Ali Bilgiç, Tekin Bayrak, Aysel Çimen Seramik Atölyesinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Önleyici Uygulamaların Önemi Mustafa Konuk, Ali Bilgiç, Derya Konuk Mesleki Yükseköğretim Vasıtasıyla Mahkûmların İyileştirilmesi Ali Bora, Erdal Arslan Turgut Özal Döneminde Bankacılık: Yerli ve Yabancı Banka Karşılaştırması Ali Büyükaslan, Ahmet Serkan Okay Haber Söylemi: Sağlık Sektörüne Yönelik Haberlerin Sunumu "karaman'daki 'kızın Öldü!' Haber Örneği" 9

10 Ali Can Ali Fikret Aydın Bourdieu'nun Sembolik Şiddet Konsepti ve Sosyal Değişim Marka İletişimi Açısından Etkin Bir Kanal Olarak Sosyal Medya: Vodafone Freezone Örneği Ali Kuzudişli İbnu l-mukaffa ve İslami İlimlerin Oluşumundaki Rolü Ahmet Şahin, Ali Sabancı Ali Şen Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Eğitim Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Çalışması İktisat Eğitiminin Kişisel Çıkar -Toplumsal Fayda İlişkisi Üzerine Etkisi Ali Tekin Mantık Tarihi Açısından Platon u Konumlandırmak: Aristoteles ten Önce Mantık Bilimiyle İlişkili Sorular Soruldu Mu? Ali Ünal Harun Kırılmaz, Ali Ünsal Türker Baş, Ali Unsal Genel Sağlık Sigortası ve Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanımı Üzerine Bir Araştırma Türk Sağlık Sisteminin Performansı: Sağlık Harcamaları Üzerine Ekonometrik Bir Analiz Stratejik Karar Vermede Talep Tahmini: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama 10

11 Ali Yılmaz Gündüz Kayısı Üretiminin Sosyal ve Ekonomik Faydasının Yanında İnsan Sağlığı Açısından Önemi Aliye Bilge Certel, Ayşe Kalav Kent Mekânında Sosyal Dışlanma ve Güvencesizleştirme Alpaslan Öngel Demokrat Parti Dönemi Basının Kıbrıs Politikasına ve 6-7 Eylül Olaylarına Etkisi Alper Karavardar Üniversite Öğrencilerinin Vergi Kaçırma Konusundaki Algıları: Giresun Üniversitesi İibf de Bir İnceleme Alper Tazegül, Savaş Durmuş Muhasebe Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Yolları: Tra2 Bölgesi Meslek Yüksekokullarında Bir Uygulama Alper Tazegül, Bekir Gerekan Lisans Düzeyinde Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Tra2 Bölgesi Üniversitelerinde Bir Uygulama Altan Fahri Gülerci Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Hakkında Düşünceler Anıl Çağlar Erkan Küresel Bakışla Rusya Federasyonu nun Enerji Politikası ve Rus Arktika Bölgesi 11

12 Anıl Görkem Kimsesiz Çocuklarda Duygu Algılama ve İfade Etmeye Yönelik Müdahale Programının İncelenmesi: Olgu Sunumu Anjelika Hüseyinzade Şimşek Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği Türkçeye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ansu Yetiz Özden Banka Mobilyalarının Tarihi Gelişimi ve Banka Mobilyalarının Tasarımını Etkileyen Ergonomi Faktörünün İncelenmesi Arcan Tuzcu, Dilber Ulaş, Esra Satıcı Akademik ve İdari Personelin Gözünden Yöneticiler(İ): Ankara Üniversitesi Tömer Örneği Arif Demir Türk Musikisinde Dini Muhteva ve Formlar (Religious Content And Forms İn Turkish Music) Arif Yıldız, Barış Aytekin Sürdürülebilir Sanayileşme: Kent Markası Oluşturmanın Önemi 12

13 Arife Cibil Yıldırım Girişimci, Gaeteci ve Eğitimci Tarihi Bir Şahsiyet: Afyonkarahisarlı Hacı Ali Bey Arsun Uras Yılmaz, Didem Pamuk Göstergelerarası Çeviri Örneği Olarak "yaban" Romanının Filme Uyarlanması Arzu Boy Belgeler ve Tanıklar Işığında Çanakkale Savaşlarını Zafere Dönüştüren Etkenler Arzu Boy, Meral Metin Göksu Reşit Galip in Eğitim Alanındaki Faaliyetleri Arzu Bozdağ Tulum, Yelda Sevim İnsanoğlunun Hiç Eskimeyen Medyası : Dedikodu yu Anlamak Arzu Cebe Semavi Dinlerin Oluşturduğu Kültürlerde Kudüs ve Kutsallık Kavramı Arzu Organ, Barış Can Turfanda Macbeth Yöntemine Dayalı Aras Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi Arzu Organ, Erhan Kalaycı Bulanık Electre ve Bulanık Topsis Yöntemlerinin, Tekstil Sektöründe Makine Seçim Problemine Uygulanması 13

14 Arzu Özyön Albert Camus nun Yabancı ve Zülfü Livaneli nin Kardeşimin Hikayesi Adlı Romanlarında Yabancılaşmanın Farklı Boyutları Arzu Özyön Lorca nın Yerma Adlı Oyununda Yaratıcı/yıkıcı Bir Güç Olarak Kadın Nadire Ferah Yavuz, Arzu Özyürek Ebeveynlerin Okul Öncesi Çocukların Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerine Katılımına İlişkin Görüşleri Arzu Özyürek, Zuhal Begde, Nadire Ferah Yavuz, İsa Okul Öncesi Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Görüşleri ve Tutumları Arasındaki Özkan İlişki Arzu Uysal, Zührem Ergün Marka ve Ambalajın Tüketici Satın Alma Tutumları Üzerine Etkisi: Avm Müşterileri Üzerinde Bir Çalışma Asım Çoban Kıyı Ardı Orta Karadeniz Bölümünün İklim Özellikleri ve Yıllara Göre Sıcaklık İle Yağış Dağılışının Analizi 14

15 Emel Erol, Aşır Özbek Yem Sanayisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde İş Sağlığı Güvenliği Kriterlerinin Ağırlıklandırılması Merve Engür, Aşır Özbek Öğrenci Otomasyon Seçiminde Kriterlerin Önem Katsayılarının Belirlenmesi Asiye Çığrı Yıldırım Tragedya Işığında Modern Trajedinin Tahlil Unsurları: Mezopotamya Üçlemesi nde Trajik Ögeler Gökçe Deniz Güçlü, Aşkın Çokövün Ardıl Çeviride Araştırma Modelleri Aşkın Çokövün Doğu ve Batı Toplumlarında Çeviri Çalışmalarına Bir Bakış Aslı Arslan Batı Siyasal Düşüncesinde Erdemlilikten Erdemsizliğe Aslı Erciyeş Tosun Magnum Fotoğraf Ajansı ve Basın Fotoğrafçılığı Tarihindeki Önemi Aslı Güler Oynak Ekonomik Koşullar Altında Para Politikası Faiz Oranı ve Döviz Kuru Oynaklığı Arasındaki Etkileşim: Türkiye İçin Dinamik Zaman Serisi Analizi 15

16 Aslı Kahraman Çinar İlkçağ Kültürlerinde Sudan Çıkan Kurtarıcı Motifi (Musa Mitleri) Asiye Uğraş Dikmen, Aslı Kılınçkaya, Seçil Özkan, Eda Ödün, Hakan Tüzün Türkiye de Aile Hekimine Başvuranların Sağlık Okuryazarlığı Konusundaki Yaklaşımları Aslı Köse Ünal, Ali Ünal Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Aslı Köse Ünal Yetkinlik Yeterlilik Paradoksunda Sağlık Yöneticiliği Eğitimi Aslı Öztopcu Ağbağ ve Güvenin Küçük Ölçekli Firmaların İşgücü İhtiyacı Üzerindeki Etkisi Aslı Öztürk, Yakup Öztürk İletişim Teknolojilerinin Gelişmesiyle Değişen İş Yaşamında Kullanılan Mobil Uygulama Örnekleri Aslı Öztürk, Yakup Öztürk Sekreterlik Mesleği İmajının, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi 16

17 Aslı Yönten Balaban Türkiye de İklim Değişikliğiyle Mücadelede Barajların ve Hidroelektrik Santrallerin Yeri Asu Perihan Karadut Joseph Haydn No. V Do Majör Viyolonsel Konçertosu Çalışılması İçin Öneriler Gültekin Akengin, Asuman Aypek Arslan Resim Sanatı ve Gelenek Asuman Gökhan Sohrab Sepehrî ve Şiirlerinden Seçmeler Atalay Çağlar, Ferda Esin Gülel Eğitim İle Eğitimin Net Çıktıları Arasındaki İlişkinin İl Bazında İncelenmesi Atay Akdevelioğlu İran'da Rehberlik Kurumunun Dinsel Niteliği ve Dış Politikaya Etkisi Atilla Yücel, Yunus Emre Gür, Pınar Coşkun Trafik Kazaları Temalı Kamu Spotlarının Nöropazarlama Kapsamında Eeg Analizi Yöntemi İle İncelenmesi Atilla Yusuf Turgut "16. Yy. Osmanlı Tuğralarının Tezhip Yönünden İncelenmesi" 17

18 Ayberk Nuri Berkman Testing The Singer-Prebisch Hypothesis: The Evidence From Turkish Exports Ayberk Nuri Berkman A Causality Analysis Of The Impact Of Banking Sector On Economic Growth: Evidence From Turkey Çağla Pınar Bozoklu, Aybige Demirci Şenkal Formel İşlemsel Evredeki Adölesanların Demografik Özelliklerine Göre Akıllı İşaretlere Tepkileri: Ankara Örnekleminde Amprik Araştırma Aybike Kılık Stanislaw Ignacy Witkiewicz'in "doyumsuzluk" Adlı Romanı Üzerine: Bozguna Uğratılan Kültür Aybüke Betül Doğan Yesevi'nin Fakr-Nâmesindeki Deyim-Fiiller Üzerine Aybüke Yurteri Tiryaki, Bağdagül Sarıtaş, Gülen Baran Prematüre Bebeğe Sahip Annelerin Doğum Sonrası Süreçteki Duygularının İncelenmesi Aycan Özyaşar, Tayfun Servi 7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 18

19 Aydın Görmez, Nevzat Ağçakaya Femınıst Perspectıve On Wıtchcraft Aydın Özdemir, Ahmet Şahin, Mert Özgüner Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Liderlik Eğilimlerinin Belirlenmesi Ayhan Bayram, Yusuf Yıldırım, Senem Ergan İçsel Motivasyonun Sağlık Çalışanlarının Etiksel İfşa Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Ayhan Direk, Abdurrahman Açıkgöz, Barış Ömür Ortaokul Öğrencilerinin Gündelik Zaman Pratikleri ve Sosyal Sermaye Düzeyleri Güliz Uluç, Ayhan Küngerü, Arzu Yavuz Oryantalist Bir Strateji Olarak Sinemada Beyazlaştırma (Whıtewashıng) Olgusu Güliz Uluç, Ayhan Küngerü, Arzu Yavuz Kurtar Bizi Beyaz Adam!: Hollywood Sinemasında Beyaz Kurtarıcı (Whıte Savıor) Figürü Ayhan Kuşculuo Batılı Kaynaklar Işığında Amerikan-Japon İlişkileri ( ) Ayhan Yalçınsoy Yaşam Doyumu, Kaygı ve Motivasyon İlişkisi İle İlgili Üniversite Gençliğine Yönelik Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği 19

20 Ayla Deniz Binlerce Kilometrelik Bakım Yolculuğu: Türkiye deki Filipinli Kadınlar Ayla Kaşoğlu Çağdaş Rus Yazarı Lyudmila Yevgenevna Ulitskaya nın Medeya ve Çocukları Adlı Romanında Geçmişin İzleri Ayla Oğuz Anthony Burgess'in Otomatik Portakal'ında Şiddet ve Sosyal Öğrenme Aylin Alkaya, M. Halide Yıldırım, Nimet Elmacıoğlu Üniversite Öğrencilerinin Marka Giyim Tutum ve Davranışları: Ahi Evran Üniversitesi İle Erciyes Üniversitesi Örneği Aylin Kılıç "homo Faber"in Dünyasından Totalitarizme: Hannah Arendt'in Siyaset Teorisinde Totaliter Tahakkümün Vücut Bulduğu İnsanlık Koşulları Üzerine Bir İnceleme Aynur Yıldırım, M.faysal İktisadi Gelişme ve Boş Zaman: Türkiye de Boş Zaman Gökalp Tercihlerini Etkileyen Ekonomik ve Kurumsal Faktörler 20

21 Ayşe Atay Anar ın Çağdaş Hikâyelerinde Mizahi Unsurlar ve Molla Nasreddin Geleneği Nesrin Sis, Ayşe Ateş Yabancılara Türkçe Öğretiminde Vurgu Ayşe Bengisoy Davranım Bozukluğu Tanısı İle İzlenen Çocuğa Müdahale Programının İncelenmesi: Olgu Sunumu Ayşe Ergin Dış Ticaretin Liberasyonu ve Uluslararası Rekabet Gücü: Türkiye Örneği Ayşe Eroğlu Ayasofya nın Kubbesi'nde Töz-Form: "aristoteles'in Madde-Form Düalizmini Estetik Felsefesi Bağlamında Okuma; Ayşe Kaptan Piyanoya Başlangıç Aşamasında Carl Czerny'nin Etütlerinin Literatürdeki Önemi Ayşe Nahide Yılmaz Melezlik, Çoğulluk, Bireysellik: 12 Eylül Darbesi Sonrası Sanatın Siyaseti Ayşe Nuray Cebeci, Hakan Uğur Ersöz Manisa İli Alaşehir Yöresinde Yaş Üzüm Pazarlama Kooperatifinin Gerekliliği Üzerine 21

22 Ayşe Öz Anonymus ve Simon Kézai nin Kronik Çalışmalarında Hun-Macar Akrabalığı Melek Akgün, Ayşe Soy Temür Türkiye de Yapay Sinir Ağları İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma ( ) Ayşe Ulusoy Tunçel Edebî Eser Kahramanı Olarak Halide Edip Adıvar Ayşe Yanardağ Cumhuriyet Dönemi Darülfünun Tartışmaları ve 1933 Darülfünun Reformu Ömer Beyhan, Ayşe Yavuz, Selin (İnağ) Çenberci Prospectıve Mathematıcs Teachers Perceptıons Regard To The Teachıng Styles Of Theır Mathematıcs Lecturers Ayşe Yavuz, Selin (İnağ) Çenberci, Ömer Beyhan Konik Kesitleri Konusu Üzerinde Matematik Öğretmen Adaylarının Cebirsel ve Geometrik Temsilleri Çift Yönlü Kullanabilme Becerilerine İlişkin Bir İnceleme Zeynep Karataş, Ayşe Zeybekoğlu Ortaokul Öğrencilerinin Umut Düzeyini Yordamada Ebeveyn-Arkadaşa Bağlanma ve Depresyonun Rolü 22

23 Fatma Tezel Şahin, Ayşegül Akıncı Coşgun, Zeynep Nur Aydın Kılıç Anne Babaların Oyuncak Seçimine Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısının Etkisinin İncelenmesi Ayşegül Doğrucan Nihat Keklik Düşüncesinde Akıl Ayşegül Doğrucan, Aslıhan Albayrak Yönetim Felsefesi ve Farabi Ayşegül Koyuncu Okca, Mustafa Genç Yörük Göçlerinde Deve Ayşegül Özdemir, Başak Koca Özer Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Alt ve Üst Ekstremite Uzunluklarının Değerlendirilmesi Ayşegül Şentürk 1989 Bulgaristan'dan Kitlesel Türk Göçü ve Türkiye'nin Bu Konuda İzlediği Politika Aysun Dursun Sözlü Kültürün Yazılı Kültüre Etkisi: Toprak I Ekmek Aytaç Kurtuluş, Tuba Ada Konik Kesitler İle Çizim Yapalım, Denklemini Yazalım ve Model Oluşturalım Aytuğ Altın Yerelleşme ve Kamu Hizmetleri 23

24 Aziz Uçak Siyasal Liderlerin Retorik Stratejileri Kullanımı: Süleyman Demirel Örneği Bahadır Ekici Türk Tipi Başkanlık Sisteminin Teorik İncelemesi ve Sistem Önerisi Bahadır Gülbahar Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Bahadır Gülbahar, Gülşah Aksungur Şahin Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkili İletişim Becerileri Algı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Bahadır Gülbahar Yükseköğretimde Sınıflarda Karşılaşılan Olumsuz Öğretim Elemanı Davranışları ve Bu Davranışların Öğrenciler Üzerindeki Etkileriyle İlgili Nitel Bir Çalışma Bahadır Uçan Türk Çizgi Filmlerinde Nasreddin Hoca İmgesi: Evvel Zaman İçinde (1951), Nasreddin Hoca (1990) Bahar Gidersoy Osmanlı Reform Çağında Alışılmadık Bir Muhalefet: Prens Sabahaddin 24

25 Bahar İşigüzel Yabancı Dil Öğreniminde Konuşma Becerisinin Algısal Boyutlarının İncelenmesi Bahar İşigüzel Akış Yaşantısının Yazma Becerisi Üretimine ve Başarısına Etkisi Bahar Maraba Modernite ve Popüler Kültürün Giysi Alışverişi Yapan Kadın Davranışları Üzerindeki Etkileri Bahar Öcal Apaydın, İdil Tuncer Kazancı 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunundaki Taşınır Varlık Kavramına İlişkin Sorunlar Bahar Öcal Apaydın, Emine Aslı Küçükaydın Hükümsüzlük Yaptırımları: Medeni Hukuk Karşılıkları Bakımından Bir Değerlendirme Bahar Özşen Birinci Dünya Savaşı Sonrası Klasik Müzikte Caz Etkileri Bahattin Cizreli, Alkan Üstün Yapısal-İşlevselcilikte Çağdaş Eğilimler Gülay Temiz, Banu Akbaş Hz. Mevlana nın Mesnevi Adlı Eserinden Yararlanılarak Oluşturulmuş Çocuk Hikâye Kitaplarının Dış ve İç Yapısal Olarak İncelenmesi 25

26 Banu Akbaş Anadolu da Bulunan Geleneksel Çocuk Oyunlarında Değer Aktarımı Banu Altınova Şahsenem ve Nisan Ağlar Mayısa Romanlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış Banu Geboloğlu Yılları Arasında Türkiye de Müzik Alanında Yapılan Çalışmalar (Bir Bibliyografya Denemesi) Ebru Hançer, Barbaros Andiç Kadına Şiddetin Türk Tv Dizi ve Reklamlarında Meşrulaştırılması Kutup Ata Tuncer Müzik Terapide Kültürel Çalışmaların Analitik Yöntemlerle Açıklanması Barış Alpaslan Japonya nın Kapitalist Dönüşüm ve Yakalama Süreci ( ): Devletin Rolü Zafer Cesur, Barış Demir, Ömer Güngör, Ekrem Pehlivan Meslek Yüksek Okulunda İşletme Yönetimi Eğitimi Alan Öğrencilerin İşletme Yönetimi Eğitimine Yönelik Beklenti ve Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Araştırma: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksek Okulu Örneği 26

27 Barış Demir, Asiye Yüksel, Ömer Güngör, Zafer Cesur Üniversite Öğrencilerinin İnstagram da Gösterilen Reklamlara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Hande Tunçel Gölpek, Barış Kuleyin Deniz (Petrol) Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Merkezi Yer Seçiminde Çizge Teorisi Yaklaşımı: İzmir Körfezi Uygulaması Barış Yücesan Italo Calvino'nun Edebiyatta Hafiflik Kuramının Emlak Vurgunu Hikayesi Üzerinden İncelemesi Başak Karakoç Öztürk, B. Erdem Dağıstanlıoğlu Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazdıkları Öyküleyici Metinlerdeki Yazım Sorunları: Bir Hata Analizi Örneği Mustafa Aykaç, Bayram Balcı, Umut Yertüm Liberal Refah Devlet Modeli Bağlamında Abd de Sosyal Güvenlik ve Obamacare in İç Politikaya Etkisi Bayram Çetinkaya Kutadgu Bilig de Kavramsal Deyim Aktarmaları Bayramali Nazıroğlu İlahiyat Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Bakışı Üzerine Nitel Bir Araştırma Bekir Değirmenci, Erkan Sarsıcı, Cahit Öztürk Kurumsal Kültür ve Değerlerin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 27

28 Bekir Karadağ İslam Hukukuna Göre Kadının Hâkimliği Bekir Tatlı Mehmet Feyzî Efendi de (Ö. 1989) Türk-İslâm Sentezi Düşüncesi" Beliz Köroğlu İşyerinde Psikolojik Şiddetin Aleksitimi İle İlişkisini Belirlemeye Yönelik Kktc de Özel ve Devlet Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Bengi Heval Öz Woman School Theatre Structures Bengi Heval Öz Ekol Kadın Tiyatro Yapılanmaları Gamze Ebru Çiftçi, Bengü Hırlak, Lütfi Doğan Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Öğrenmenin İç Girişimcilik Düzeyi Üzerine Etkisi: Kırıkkale Belediyesinde Bir Araştırma Mustafa Taşlıyan, Bengü Hırlak, Enise Fidan, Hatice Gül Duygusal Zekânın İş Performansı ve Bazı Demografik Özellikler İle İlişkisi: Kahramanmaraş ta Üretim Sektöründe Bir Uygulama Bengütay Hayırsever Bir Kültür ve İletişim Dili Olarak Seramik Sanatının Geçmiş Çağlarda Ekonomik İlişkileri Yansıtması 28

29 Berat Çiçek, Y. Emre Karakaş İşletme Kuluçkaları Döneminde İnovasyon Hedefi ve Performansı İlişkisi: İşgem Örneği Berna Karakoç, Kevser Kara, Erdal Bay Gagne nin Teknoloji Destekli Öğretim Etkinlikleri Modelinin Fen Bilimleri Dersinde Başarı Düzeyine Etkisi Berna Ürün Karahan Türkçe Öğretmen Adaylarının Eleştirel Okuma Öz Yeterlik Algı Düzeylerinin İncelenmesi Berna Ürün Karahan Türkçe Öğretmen Adaylarının Medya Okuryazarlığı Düzeylerinin İncelenmesi Sare Şengül, Berna Yıldızhan 6. Sınıf Öğrencilerinin Harflerin Anlamı İle İlgili Düştükleri Kavram Yanılgılarının Aritmetikten Cebire Geçiş Süreci Bağlamında İncelenmesi ve Öğrencilerin Matematik Tutumları ve Öz Yeterlikleri İle Karşılaştırılması Berrin Oktay Yılmaz Lizbon Stratejisi nden Avrupa 2020 Stratejisi ne Avrupa Birliği nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları Nerede Duruyor? Beşir Mustafayev Türk-İslam ve Batı Medeniyeti Çatışması Üzerine Akademik Görüşler 29

30 Beste Nigar Erdem Yerel Medyada Mülkiyet İlişkileri: Haber Medya Grubu Örneği Murad Karaduman, Betül Akbulutgiller İnternet Gazeteciliği ve Haber Söylemi: Reina Saldırısı Haberlerinin Çözümlemesi Betül Altay Topcu, Burcu Oralhan Türkiye ve Oecd Ülkeleri nin Temel Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırılması Betül Cansu Özçakmak, Selim Coşkun, Fatma Merve Oğuz, Merve Başaran Akademik Arge Destekleri Bütçe Tahsisinin Önceliklendirilmesi İçin Bir Model Önerisi Selim Coşkun, Betül Cansu Özçakmak, Özlem Özkaya, Merve Başaran, Fatma Merve Oğuz Bir Fonlayıcı Kurumda Ahp Entegre Performans Değerlendirme ve Geliştirme Sistemi Betül Keray Dinçel Ortaokul Öğrencilerinin Okuma ve Dinleme Kavramlarına İlişkin Metaforları Betül Keray Dinçel Ortaokul Öğrencilerinin ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Dersi ve Türkçe Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Metaforları 30

31 Betül Sayış 1990 Sonrası Kocaeli de, Mekan Bağlamında Değişen Seyir Deneyimi Betül Serbest Yılmaz Rubens in Kral Leucippus un Kızlarına Tecavüz İsimli Eserinin Biçim-İçerik Olarak İncelenmesi Ahmet Hakan Yılmaz Hun Sanatına Ait Buluntuların Günümüz Türk Plastik Sanatlarında Sembol Olarak Kullanımı Betül Tarhan Osmanlı Kıyafet Albümlerinde Yer Alan Sokak Satıcısı, Esnaf ve Sokak Görevlisi Tasvirleri Betül Yalçınkaya Akçit Erec ve Dede Korkut Kitabı nda Erdem ve Kazanımlar Beyzade Nadir Çetin Tüketimin Popüler Jeopolitiği Bilgehan Tekin, Burak Deniz İyimserlik Önyargısının Firmalardaki Karar Verme Süreçlerine Etkisi Bilgit Sağlam Türkçe Fiil Cümlelerinde Belirlilik Birgül Alıcı, Gönül Cengiz Propaganda Aracı Olarak Sinema: Devrimden Sonra Filminin Göstergebilimsel Analizi 31

32 Birgül Çiçek, Leyla Ateşoğlu, Sibel Erkal Türkiye de Yılları Arasında Kurum Ev İdaresi Alanında Yapılan Çalışmalara Yönelik Literatür İncelemesi Birgül Çiçek, Fahri Özsungur, Sibel Erkal Hastanelerde Çalışan Kurum Ev İdaresi Personelinin Örgütsel Sessizliği: Adana Örneği Birgül Çiftci, Yavuz Çiftci Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık Kavramının Tartışılması Birol Akgül Odaklı Yerel Kalkınma Çalışmalarında Yerel Aktörlerin Fonksiyonel Etkisinin Analizi Birol Akgül, Mustafa Eren Kalkınma Ajanslarında Mali Destek Programlarının İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Etkinliği Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Yoksulluk ve Gelecek Kuşaklar Ekseninde Çevresel Birol Ertan Adalet ve Etik Birol İpek Bir Devrin Panoraması ve Cemal Amca Şiiri 32

33 Birol İpek Şiirimizde Ko(Y) Morfeminin İzin Vermek, Serbest Bırakmak, Ellememek Anlamında Kullanılması Tuncay Yılmaz, Bora Yenihan İş Doyumu ve İş-Aile Çatışması Arasındaki İlişki: Turizm Sektöründe Nicel Bir Araştırma Tuncay Yılmaz, Bora Yenihan, Bayram Balcı İşgücü Piyasası Verileri ve Göç Arasındaki İlişki: Kırklareli İli Üzerine Bir İnceleme Bülent Cercis Tanrıtanır Barbara Kıngsolver ın Hayvan Düşleri ve Uçuş Davranışı Adlı Romanlarında Çevre Eleştirel Yaklaşımlar ve Endişeler Bülent Cercis Tanrıtanır The Portraıt Of A Lady And The Wıngs Of Dove: Lıes And Deceıts Bülent Kilit Tenis Eğitiminde Tek ve Çift El Backhand Tekniklerinin Karşılaştırılması Burak Şahin, Neriman Açıkalın Romanların Mesleki Olarak Damgalanması: Mersin Örneği Arif Yıldız, Burak Telli Türkiye Türkçesi Ağızlarında Pazarlama İle İlgili Deyimler 33

34 Burak Türten Sinema Sanatında Hava Görüntülerinin Yeri Burçin Barut Dikicigiller Johann Sebastian Bach: Solo Flüt İçin La Minör Partita nın (Bwv 1013) Flüt Eğitim Repertuvarındaki Önemi Burçin Cevdet Çetinsöz Karanlık (Dark) Alanları Ziyaret Eden Yerli Turistleri Motive Eden Etmenler: Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesine Yönelik Bir İçerik Analizi Burcu Altıparmak Yavaş Şehirlerde Turizm Potansiyeli: Sürdürülebilirlik ve Turizm Üzerine Bir Değerlendirme Burcu Çalıkuşu Aykanat Demokrat Parti Döneminde Devlet-Din-Tarikat Burcu Gülsevil Belber, Gülhan Sözbilen Yerel Halk Gözüyle Turistik Talebin Kültürel Mirasa Etkisi: Kapadokya Örneği Burcu Öksüz, Zülfiye Acar E-Aşk: Sosyal Medyada Aşk Paylaşımları Şentürk 34

35 Burcu Ören Özer, Serap Dursun Güvenbaş, Serdar Özer, Özgür Kayapınar Meslek Yüksekokullarında Yabancı Dil Öğretiminin İtalya da Kullanılan Drama Yolu İle Yabancı Dil Eğitiminin Karşılaştırılması Buse Atalay Klasik Türk Edebiyatında "tâtâr" Buse Atalay Klasik Türk Edebiyatında Şâirlerimizin Sâkî Kavramına Kazandırdığı Anlamlar Büşra Kanoğlu Türk ve Yunan Edebiyatında Mübadele Büşra Kanoğlu Hasan Ali Toptaş Romanlarında Çocuk Kahramanlar Büşra Kutlu, Mehmet Can Hanaylı, Özel Sebetci, Gizem Gürel Dönük Tıp Fakültesı Hastanelerının Borçlanma Sebeplerının Hastane Bılgı Sıstemlerı Ile İlışkısının İncelenmesı Osman Kürşat Acar, Büşra Soydemir Banka Sektöründe Çalışanların Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi; Isparta İli Örneğinde Nitel Bir Analiz Çağatay Aşkit İö 215 Yılında Roma'da Seçimler ve Rahipler 35

36 Çağdaş Demren 16. ve 17. Yüzyılda Yabancı Seyyahların Osmanlı Üzerine Gözlemleri Bağlamında Antropolojik Bir Değerlendirme Cansu Solmaz, Çağla Üst Can Öğrencilerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Arş.gör L. Tolstoy un Pedagojik Çalışmaları: Yasnaya Polyana Okulu, Yasnaya Polyana Dergisi ve Azbuka Cahit Öztürk, Canan Gamze Bal, Erkan Sarsıcı Toplam Kalite Yönetiminin Üretim İşletmelerine Etkisi Bir Alan Çalışması Can Kakışım Aydınlanma Felsefesi, Modern Devlet ve Türkiye Canan Burcu Durmuş Hollywood da Kadının Yükselişi ve Düşüşü: Bilimkurgu Sinemasında Hıllary Clınton Tasvirleri Canan Güneri Çoklu Disiplinli Sanat ın Kaynağı Olarak Postmodern Görüş Canan Parla Anadolu Selçuklularının Uluslararası Ticarete Yönelik Politikaları ve Alanya Tersanesi 36

37 Yaşar Zorlu, Caner Çakı Avrupa'daki Sosyalist Partilerin Siyasal İletişim Amaçlı Sosyal Medya Kullanımları Caner Çakı, Gülbuğ Ebru Erol, Mustafa Karaca, Fatma İnce Adolf Hitler'in Reklamlarda Kullanımı: Mercedes ve Bıomen Reklamlarının Karşılaştırmalı İncelemesi Caner Çiçekdağı Platon a Bir Bakış: Tek ve Bütün Bir Ruh Mu, Üç Ayrı Ruh Mu? Yasemin Özdemir, Cansu Alas, Zeynep Sözcan Cam Tavan Sendromunu Aşan Kadın Yöneticiler: Kariyer Öyküleri İncelemesi Seçil Fettahlıoğlu, Cansu Birin, Sercan Yıltay Teknoloji Kabul Modeline Göre Kuşaklar Arası Farklılığın İncelenmesi: Akıllı Telefon Uygulamaları Kullananlara Yönelik Bir Araştırma Cansu Filik İşçen İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Azot ve Fosfor Döngüsü Hakkındaki Bilgilerinin Yazı ve Çizim Metoduyla Karşılaştırılması Seçil Özkan, Cansu Özbaş, Fatma Nur Baran Aksakal, Asiye Uğraş Dikmen, Kağan Karakaya Sağlık Personeline Sağlık Okuryazarlığı Konusunda Eğitim Programı Geliştirme ve Değerlendirme 37

38 Halime Yüceer Arslan, Cansu Özgören Solak Modern Dönem Üniseks Modasında Feminen ve Maskülen Boyut Celal Kızıldere Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları: Etkinlik ve Önemine Eleştirel Bir Bakış Celal Kızıldere Dünya Ekonomik Forumu Toplantıları: Eleştirel Bir Bakış ve 2017 Davos Zirvesi Değerlendirmesi Celil Arslan Kayseri-İskenderun Limanı Yol Güzergâhı Cem Şenol, Ahmet Kara, Suat Çapuk Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenmeye İlişkin Tutumları ve Algıladıkları Öğretim Elemanı Davranışlarının İncelenmesi Cemal Ekin Kula'da Karamanlıca Kitabeli Mezar Taşları Cemaliye Direktör, Cahit Nuri Kayıp Balık Dori ve Kaynaştırma Cemil Örgev Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin İlk Yardım Okuryazarlığı Düzeylerinin 38

39 Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Cemil Örgev, Dilek Çakmak Öğretim Elamanı ve Öğrencinin Öğrenci Odaklı Öğretim Elemanı Algısı Konulu Bir Araştırma Cemile Bahtiyar Karadeniz, Saffet Sarı, M.ozan Cinel Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Demokratik Tutum ve Davranışlarına İlişkin Algıları (Ordu, Sbmyo Örneği) Cemile Çetin, Pınar Kurban Çinar, Nazlı Müge Bilici Sağlık Kurumlarında Sağlıklı İletişim: Bilgisayar Operatörleri, Güvenlik Görevlileri ve Yönlendirme Çalışanları Örneklemi Ceren Yıldırım Rengin Arkeolojisi Kırmızının Simge Tarihi Cevdet Yılmaz İstisna Durumun Riskli Ötekileri Ceyda Gülsever Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı,nr De Bulunan Murâdî Dîvânının Tezhip Açısından İncelenmesi Ceylan Çağıl Yetiş, Zuhal Kırzıoğlu Çocuk Psikiyatrisi Hastalarının Davranış İdaresi Problemleri, Diş Fırçalama ve Kötü Ağız Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 39

40 Ceylan Erzincan, Gülşah Tırış Kent Hakkı Çerçevesinde Alternatif Bir Üretim: Geri Dönüşüm İşçileri Ceylan Yıldırım Amin Maalouf un Türkçeye Yapılan Çevirilerinin Çoğuldizge Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi Çiçek Hüseynova Göçürülme Romanında Psikolojik Detay Çiğdem Karış Türkiye de Enerji Tüketimi, Co2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Dönemi Çiğdem Pank Türkiye de Bürokrasinin Gücünün Kırılma Noktalarından Biri: Bakan Yardımcılığı Çiğdem Şahin, Fethiye Karslı Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Kavramsal Anlamalarına Etkisi: Kaldırma Kuvveti Fethiye Karslı, Yasemin Hacıoğlu, Koray Kocaman Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Stem) Eğitimi Etkinlik Örneği: Pıhtı Önleyici İlaç Çiğdem Ünal Yaşam Endeksine Göre Türkiyenin Bölgesel 40

41 Farklılıkları Çiğdem Ünal Türkiye de Sanayi Sektöründeki Değişimler Üzerine Bir Analiz Çiğdem Yıldızdöken Heidegger Bağlamında Batı Metafizik Geleneğinin Tahribi Gonca Yıldırım, Cihan Becan Öğrencilerin Halkla İlişkiler Eğitimine Yönelik Tutumlarına ve Meslek İmajını Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesine İlişkin Bir Değerlendirme: Halkla İlişkiler Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Saha Çalışması Cihan Oruç Babürlü Hükümdarı Şah Cihan ın Dış Siyasetinde Din Faktörü Cihan Taşgın Arası Türk-Rus Siyasi ve Ekonomik İlişkileri Cihan Yılmaz, Onur Demirci Türkiye Varlık Fonunun İslam Ülkeleri İle Kıyaslaması: Fondan Beklentiler ve Muhtemel Sonuçlar Damla Bulut, Yasemin Gülsoy Piyano Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Araştırmalar 41

42 Davut Dağabakan Herta Müller in Yürekteki Hayvan Romanında Diktatörlük Demet Şefika Mangır İnsan Hakları; Bir İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Demet Turgut Türbe-Mescid İlişkisi İçinde Akşebe Sultan Mescidi Deniz Akın Teknolojinin Tarihsel Örgütlü Yapısı Bağlamında Yeni Medya Üzerine Bir İnceleme Deniz Aşkın Osmanlı Eğitim Sisteminde Kırılma Dönemi: Medrese Eğitiminde Sadakat, Nepotizm ve Gerileme İlişkisi Deniz Atalay, Yasemin Özdemir Tekstil Sektöründe Vardiyalı Çalışan Kadın İşçilerin İşYaşam Dengesine İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Araştırma Deniz Ayşegül Söğüt, Mehmet Abir Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına İlişkin Görüşleri Deniz Ayşegül Söğüt, Emel Özdemir, Yahya Çıkılı Öğretmenlerin Etkili Kaynaştırma Uygulamaları İle İlgili Görüş ve Önerileri 42

43 Deniz Cengiz, Ayşe Çağlayan Suriyeli Göçmenlerin Ulusaşırılaşma Süreci; Antakya Örneği Deniz Kürşad Slayt Tasarımlarında Tipografik İyileştirmeler Deniz Ünal Adıgüzel, Emel Sarıtaş, Süleyman Barutçu Bireysel Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk: Öğrencilerin Bireysel Sorumluluk Algılarının Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Tutumlarına Etkisi Derya Ağca Ahmed Adnan Saygun un Köroğlu Operasında Niyazi Tağızade nin Yeri Derya Altıntaş Toptancı Motivasyonunun Belirleyicileri : Gıda Toptancıları Üzerinde Bir Uygulama Derya Benli, Petru Golban Doğa, Eşyazarlık ve Meta-Şiir: Tintern Abbey i Bildungsgedicht (Gelişim Şiiri) Olarak Okumak Derya Ceyhan, Zuhal Kırzıoğlu, Tolga Emek Genetik Geçişli Bir Dişsel Bozukluğun Çocuk-Genç Erişkin ve Ebeveyn Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri Derya Demirdizen Çevik, Serpil Gerdan Yerel Yönetimler Önlisans Programları Ders İçeriklerinin Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi 43

44 Derya Güneri Kapadokya Bölgesi Zelve Vadisi nde Bulunan 6 Nolu Kilise Derya Öztürk Kobi lerin Tam Zamanında Üretim Sisteminde Tedarikçi İlişkilerinin Belirlenmesi Derya Öztürk, Ferit Arıcı Fındık İşleme Tesislerinde Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin İncelenmesi: Ordu İli Örneği Derya Özveri Bezdekovsky Küresel Yönetişim Çerçevesinde Kriz Anlarında Birleşmiş Devletler-Devlet Egemenliği Sorunsalı Derya Perk 18. Yüzyıldaki İnfantisid Olgusunun Alman Edebiyatına Yansımaları Derya Semiz Çelik Küresel Dağıtım Sistemlerinin (Gds) Turizm Seyahat Acentelerinde Kullanımı ve Müşteri Memnuniyeti Derya Sönmez Eğitim ve Öğretim Alanındaki Çevre Etiği Tez Çalışmalarının İncelenmesi Devrim Vural Yılmaz Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma Yönetimi: Tespit ve Öneriler 44

45 Dilara Doğan Postmodern Tüketim Kültürü İmgelerinin Yeni Medyadaki Görünümü: Instagram Evreni Örneği Dilay Güvenç, Benan Yücebalkan, Barış Aksu Evlilik Programlarında Toplumsal Cinsiyet Kavramının İncelenmesi Dilay Güvenç, Murat Özgür Güvenç Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama Dilek Avsan, Gülçin Pulat Gökmen Denizli de Konut Alanlarında Yaşanan Sosyal ve Mekansal Değişim Dilek Çetindaş Kurgulanmış Hayatın Kurmacaları: Üstkurmacanın Sığınağında Türk Romanında Mehmed Siyahkalem Dilek Çetindaş Popüler Polisiye Roman Geleneği İçerisinde Bir Soylu Eşkıya Örneği: Fakabasmaz Zihni ve Maceraları Dilek Erdogan Aydın, Melike Taşçıoğlu Görsel İletişim ve Etkileşim Bakımından Kitap ve EKitap Tasarımının İncelenmesi Dilek Şahin İşte Var Olamama (Presenteeism) ve Sağlığı Geliştirme Programlarına İlişkin Bir Alanyazın İncelemesi 45

46 Dilek Şahin Özel Hastane Çalışanlarının Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma Dilek Sönmez, Özlem Acar Atıklarımızla Sanata Yolculuk Dilşad Nağme Akbaş Popüler Bir İmge Olarak Mevlana Diren Şahin Ülkeleri Terörist Oluşumları Desteklemeye İten Durumların Ortadoğu Bölgesinde İncelenmesi Diren Şahin Immanuel Wallerstein ın Dünya Sistemleri Analizi ve Rusya Federasyonu Doğanay Eryılmaz Ara Güler'in Öykücülüğü: "babil'den Sonra Yaşayacağız" Dönüş Sarıtaş Modern Dünyanın Bunalımı Karşısında Radikal Bir Eleştiri ve Alternatif Çözümler: Ivan Illıch Dönüş Sarıtaş Samiha Ayverdi: Medeniyet Problemi Deniz Taşcı, Burak Özdemir Entelektüel Sermaye Ölçeğinin Geçerlik ve 46

47 Güvenirliğinin Testi: Türkiye nin İlk 1000 Sanayi Kuruluşu nda Ampirik Bir Araştırma Burak Özdemir, Deniz Taşcı Örgütsel Yapı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Dudu Melek Sabuncuoğlu, Müzeyyen Yerlikaya, Özlem Akdeniz Çocuk Hakları ve Okul Öncesi Öğretmenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dündar Alikılıç Sultan Iı. Abdülhamid Han ın Türk Kütüphaneciliğine Katkıları Duran Ali Yıldırım, Ali Bayer Kur an da Ma rûf ve İhsân Temelli Aile Anlayışının Değeri Üzerine Duran Ekizer Hayvanlarla İlgili Metaforlar Özelinde Hz. Peygamberin Üslubunda Somutlaştırma Duygu Bölükbaşı Koruyucu Aile Bireylerinin Tanıtıcı Özellikleri İle Empatik Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Duygu Kayalık Şahin Türk İslâm Edebiyatı na Kaynaklık Bakımından Cönklerin Önemi: 06 Mil Yz Cönk 59 Numaralı Cönk Örneği 47

48 Duygu Kayalık Şahin Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar'ın KitabÜl Hiyel inde Dinî Muhteva Duygu Koçak Üniversite Yaşamına Uyumun Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Duygu Koçoğlu, Ayşenur Soysal, Selçuk Burak Haşıloğlu Sağlık Sektöründe Müşteri Odaklılık ve Hizmet Kalite Algısı Üzerine Bir Araştırma Duygu Koçoğlu, Mustafa Onur Kaçaroğlu Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlamanın Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi Örneği Duygu Nil Özer Sosyal Medyada İnşa Edilen Yeni Irkçılık Duygu Oruç Tarihi Romanda Kurgu ve Gerçeklik Sorunsalı Duygu Oylubaş Tarihi Roman ve Karakterleştirme Üzerine: Hilal Görününce den Gözyaşı Çeşmesi ne Bir İnceleme Ebru Açık Turğuter Polisiye Romanda Modern Birey: Dedektif Remzi Ünal 48

49 Ebru Balamir İtalyan Gerçekçi Yazar Giovanni Verga'nın Malavoglia'lar Adlı Romanında Nesil Farkları ve Aile Kavramının Önemi Ebru Elpe Antropolojinin Güzel Sanatlara Etkisi Üzerine Ebru Gülbuğ Erol Türk Medyasında Abd İmajının Sunumu: Çerçeveleme Unsurunun Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma Ebru Gülşah Güzel Mehmet Eroğlu nun 9,75 Santimetrekare Romanında Varoluşçu Temalar Barbaros Andıç, Ebru Hançer Sinema Filmlerinde Algı Yönetimi Aslıhan Kılıç, Ebru Ocakcı, Osman Samancı Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması: 2015 Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve 2017 Hayat Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı Ebru Onurlubaş, Bilge Gözener, Hamza Gençoğlu, Aslıhan Aydemir Çay Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği) 49

50 Bilge Gözener, Ebru Onurlubaş, Melek Yüksel, Kübra Çakmak Üniversite Öğrencilerinin Coğrafi İşaret Kavramını Tanımaları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Örneği) Ebru Oral Tasvir Sanatında Boğa Üzerinde Akrobasi Sahneleri Ebru Özer, Canan Sevinç Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Açıdan Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinin Edebiyata İz Düşümü: Dönemeçte Romanında Anadolu da Ekonomi, Siyaset İlişkileri Murat Topaloğlu, Ebru Özer Türkiye deki Liderlik Kavramındaki Değişim: Türk Sineması Üzerinden Bir Değerlendirme Ebru Yener Gökşenli Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Ortam ve Araçların Dil Edinimine Katkısı Ebubekir Sıddık Ata Görsel Çeviri Yoluyla Uyarlama: Ahmet Zeki Kocamemi nin Nü Çalışmaları Ece Eren Orta Paleolitik-Üst Paleolitik Geçiş Döneminde Modern İnsan Davranışlarının Gelişimi Anıl Sağlam, Ece Özdoğan Özbal Lisansüstü Öğrencilerin Nepotizm (Kayırmacılık) Algısının Motivasyon Üzerine Etkileri 50

51 Ece Sarıgül İlkokullarda Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Zorlukların Öğretmenlerin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ece Serrican Kabalcı Hüseyin Rahmi Gürpınar ın Kaleminde Ahlak Kavramı Eda Arısoy, Işkın Özbulduk Kılıç Kullanımlar ve Doyumlar Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı Ejder Güven, Asiye Toker Gökçe Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları Ekrem Ersin Cesur İşgücü Sunumunu Etkileyen Ücret Dışı Bir Unsur Olarak Düzensiz İşgücü Göçü ve Türkiye İşgücü Piyasasına Etkisi Elif Bakiler Hastane Tasarımında Malzeme Kriterleri: Helsingor Psychiatric Hospital Elif Bengi Ünsal Özberk, Hülya Gümüş, Meliha Ayşe Şahin Adalet Bakanlığı İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Uygulamalı ve Teorik Eğitimi Değerlendirme: Uyum Düzeyi Üzerine Bir Çalışma Elif Dastarlı Dellaloğlu Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Ankara Romanının İzinde: Erken Dönem Türk Resmine Dair Eleştirel Bir Okuma Önerisi 51

52 Elif Ertem Kadınların Mekan Deneyimleri Bağlamında Gecekondu ve Apartman: Ankara Akşemsettin Mahallesi Örneği Elif Kara, T. Şükrü Yapraklı Tutundurma Faaliyetlerinin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş ta Bir Saha Çalışması Elif Kaya Toplumcu Gerçekçi Yazar Kemal Bilbaşar ın Cemo Adlı Eserinden Yansıyan Anadolu Elif Özer Kültürel Miras: Aizanoi Elif Teceren, Esra Dil Türkiye'de Kadın Konusu Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik İncelemesi Elif Tüba Akçay, Sema Etikan Antalya Müzesi Etnografya Bölümü nde Sergilenen Ahşap Kaşıklar ve Süsleme Özellikleri Elif Türten Geleneksel Dergi Yayıncılığına Karşı Yeni Bir Kavram: Tablet Dergileri 52

53 Elif Ulutaş Deniz, Bilge Sözen Şahne, Selen Yeğenoğlu Nitel Araştırmaların Eczacılık Alanındaki Yeri Elif Yüksel Oktay, Bahar Menteşe Türkiye de 2002 Yılından İtibaren Kadın İstihdamına Yönelik Uygulanan Sosyal Politikalar Elif Yüksel Oktay, Gülhan Güven Küreselleşmenin Kadın Emeği Üzerindeki Etkileri Elmas Şahin Samuel Beckett'ın Godot'yu Beklerken ve Leylâ Erbil'in Clinton Godson Adlı Eserinde Hayatın Anlamsızlığı Elvan Kanmaz Görsel İletişimde Grafik Sembolizm, İdeogram Elvettin Akman, Çiğdem Akman, Ayberk Güçlü Yerel Kimliklerin Korunması ve Tanıtılmasında Tarihi Kentler Birliği: Alanya Örneği Çiğdem Akman, Elvettin Akman, Ayberk Güçlü Türkiye de Kardeş Şehir Uygulamalarının Alanya Belediyesi Üzerinden Bir Değerlendirmesi Emel Aycan Asma Franz Kafka nın Dönüşüm Ya Da Değişim : Die Verwandlung ve Yaşar Kemal in İnce Memed Adlı Eserlerinde Birey, Aile, Otorite, Hayat Mücadelesi ve Toplum 53

54 Emel Poyraz Türkiye de Kadın Girişimci Olmak Üzerine Bir Değerlendirme: Babaeski Örneği Emel Poyraz Yerel Yönetimlerde Siyasal Katılım ve Temsiliyet Sorunsalı Üzerine Bir Değerlendirme: Belediye Meclislerinin Etkinliği Emel Sarıtaş, Süleyman Barutçu Dijital İletişimde Kuşaklar ve Kuşakların Dijital İletişim Unsurlarına Yönelik Tutumları Emel Selimoğlu Yönetici Asistanının Staj ve İşyeri Eğitim Dönemlerinde Mesleki Yeterliliklerinin Araştırılması Emel Selimoğlu Sosyal Sermayenin Yönetici Asistanlığı Mesleği Açısından Önemi Emel Şener Boy Geleneksel Merzifon Evleri Emel Yeşilkayalı Nitel Manevi Değerlendirmede, Manevi Geçmiş Alınması İle Manevi Çevre Haritalarının Karşılaştırılması 54

55 Emel Yeşilkayalı, Selda Meydan Bir Ortaokul Özelinde Okul Sosyal Hizmeti İhtiyacının Belirlenmesi Gönül Türkan Demir, Emine Altunay Şam Halk Dershane ve Konferansları Talimatnamesi Üzerine Bir İnceleme Emine Arduç Kara, Hayrullah Yanık İnternet Haberciliğinde Dil Sorunu-Argo Kullanımı Üzerine Bir Söylem ve İçerik Analizi Emine Ceng Çerçeveleme Teorisinin Sosyal Medyaya Yansıması: Siyasilerin Hashtag Kullanımı Üzerine Bir İnceleme Emine Çetin, İsmail Ağırbaş Hastane Tekrar Yatışlarının Toplum ve Sağlık Sistemi Açısından Önemi Emine Karakaplan Özer, Edip Doğan Yaşam Doyumu ve Performans İlişkisi: Adıyaman Üniversitesi Akademik Personeli Uygulaması Emine Koban, Jale Bulu Yükseköğretim Öğrencilerinin Vergi Farkındalığı ve Vergiye Gönüllü Uyuma Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Emine Koban, Tayfun Ercan Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemeleri ve Vergi Kayıp ve Kaçakları Üzerindeki Etkisi 55

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ İLAHİYAT T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 2012-2013 EĞİTİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YEDEK ADAY KAYIT LİSTESİ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi KAYIT HAKKI KAZANAN

Detaylı

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta

Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı 1. Hafta 2. Hafta 3. Hafta 4. Hafta 5. Hafta 6. Hafta 7. Hafta 8. Hafta 9. Hafta Hafta Hafta Hafta Sorumlu Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. Cemal AKÜZÜM Uygulama Okulu : MEVLANA İLKOKULU Sıra No Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 BUŞRA YONTAŞ 0 00 MEHMET ZABIT MENTEŞ 00 SAADET MERVE BAYDİLLİ 00

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLE TATİLİ ÖĞLE TATİLİ I EKONOMETRİ BÖLÜMÜ - NORMAL ÖĞRETİM Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 09:25-10:10 Anayasa Hukuku İstatistik II Elif Akar (Uzaktan Eğitim) 10:20-11:05 Türk Dili II Adnan Küçük İsmail Koçak İngilizce

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE

20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans Tezsiz Programı 20113101004 EREN AKKALE 20113101002 TUĞÇE AÇAN İşletme Yüksek Lisans 20113101003 ÇAĞATAY AKAR İşletme Yüksek Lisans 20113101004 EREN AKKALE İşletme Yüksek Lisans 20113101005 ERGUN ARISOY İşletme Yüksek Lisans 20113101006 TOLGA

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF

İKTİSAT 1. SINIF İKTİSAT 2. SINIF İKTİSAT 1. SINIF 23.01.2017 10:30 İNGİLİZCE I Okutman MELİKE AYPAR D110 D112 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr. OSMAN DEMİR D214 D215 D216 D217 D112 D113 24.01.2017 10:30 İKTİSADA GİRİŞ I Prof.Dr.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 20110499 NAZMİ SENİH YURTTAKAL 2 20110087 OKAY ALTINBIÇAK 3 20110356 YAĞMUR UZUN 4 20110455 ENES MEMİŞ 5 20110053 ŞENAY REYHAN ÖZGÜÇLÜ 6 20110069

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 06.09.2013 TARİHİNDE YAYIMLANAN ÖĞRETİM ELEMANI (ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE OKUTMAN) İLANI ÖN SONUÇLARI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Detaylı

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30

Ayşe KOÇER Resim (İÖ) 29 Neslihan AYAN Resim (İÖ) 30 Ad Soyad Yedek kazanılan Program Kodu Yedek kazanılan Program Adı Yedek Sıra Anıl KÜRT 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 1 Rumeysa ERŞAN 18141 Çizgi Film Animasyon (NÖ) 2 Buket ÇAKAR 18141 Çizgi Film Animasyon

Detaylı

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya

KADRO SAYISI DERECESİ A.B.D./PROGRAMI : Organik Kimya ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK UYARINCA ÜNİVERSİTEMİZİN

Detaylı

TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 19.08.2011 TARİHLİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ) GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 1. ALİ EREN ADI SOYADI ALANI ALES Y.DİL PUAN

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU (30 Aralık 206 Tarihinde İlan Edilen lara Başvuran Adayların Ön Sonuçları) İlan No Birim Ön 05494 Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Müzikoloji 6 Erhan ÖZTÜRK 80,02 Erol IŞILDAK 76,38 Uğur ASLAN 74,6 Özgün

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU (30 Aralık 206 Tarihinde İlan Edilen lara Başvuran Adayların Ön Sonuçları) Not: Ön değerlendirmeyi kazanan adayların değerlendirme sınavları (Giriş Sınavları) 08 Şubat 207 tarihinde listede belirtilen

Detaylı

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel

Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı. Dersi Yürüten Personel Tarih Saat Bölüm/Program Sınıf Öğretim Şube Ders Kodu Ders Adı Öğrenci Sayısı Dersi Yürüten Personel 20.10.2014 11:00:00 Ekonometri 1 1 1 111611104 Muhasebeye Giriş 16 Hüseyin ERGİN 20.10.2014 11:00:00

Detaylı

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU

DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT GİREBİLİRLER EKONOMİ HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SIRA NO ADAY NO AD SOYAD DURUMU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 2016-2017 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ 02 ŞUBAT 2017 TARİHİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAV SONUÇLARI DİL SINAVINDA BAŞARISIZ OLAN ADAYLAR MÜLAKAT

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER SIRA Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABDULMELİK TOPTAŞ ONUR POLAT Mimarlık Maliye ULUDAĞ

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi.

Fakülte/MY. Fakültesi. Mühendisliği. Fakültesi. Necatibey. Fakültesi DOKUZ EYLÜL. Fakültesi. Mühendislik. Fakültesi ORDU. Fakültesi. Sayfa : 1-6 Adı 27566513768 BATUHAN SAMANTIR NORMAL 108710015 Sınıf RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) 60589519508 AYŞE GÜRCAN NORMAL 108610273 Gıda Mühendisliği PAMUKKALE 45817614354 AYŞE EMRE NORMAL 101510241

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Üniversitesi NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Eğitime Başvuran Adayların Sonuçları Kazanan Adaylar 02-06 Eylül 2013 Tarihleri Arasında Kesin Kayıtlarını

Detaylı

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE

Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE Lisansüstü (Yüksek Lisans / Doktora) Programlarına Kesin Kayıt Yaptıracakların DİKKATİNE KESİN KAYIT TARİHİ: 31 Ağustos-01-02 Eylül 2010 Başarılı olanların, belirtilen tarihlerde Fen Bilimleri Enstitüsüne

Detaylı

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi

TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mezun TARİH GRUBU MEZUN ASİL LİSTE 1 RANA ECE KARAHAN Ege Edebiyat 90.9 2 ÖZGE ERBAY Uşak 3 PINAR SAVUL Niğde 4 BURÇİN BİÇKİ 5 EMİNE ARSLANOĞULLARI 6 ÇAĞRI DOĞAN 7 MERVE ÜNLÜ Muğla Sıtkı Koçman Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BÖLÜM/PROGRAM : İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KONTENJAN : 10 1 ÖZNUR CANIŞ 2 EMRE GÖRSE 3 DAMLA TOROSLU 4 FATMA ÖZER 5 SEHER TOSUN 6 SELDA BELET 7 YUSUF YAMAN 8 DİDEM ÇELİK 9 KEREM BOZOĞLU

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavları İktisat Bölümü 03 Kasım 2014 Pazartesi 10 Genel Matematik Yrd. Doç. Dr. Şamil AKÇAĞIL 04 Kasım 2014 Salı 11 Genel Muhasebe 05 Kasım 2014 Çarşamba 10 Hukukun Temel Kavramları 06 Kasım 2014 Perşembe 9 İşletmeye

Detaylı

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI

CUMA. Not: Okul Deneyimi dersi kapsamında öğretmen adayları haftada en az 4 saat gözlem yapmak zorundadır. UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI 1 1001001 ERHAN ACAR İLK BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM- YILI BAHAR YARIYILI DERSİ PROGRAMI 2 1001002 KÜBRA HİLAL EKİN 100100 UĞUR AYGÜNEŞ 4 1001004 BÜŞRA YILMAZ 5 1001005 MELEK DİNÇER

Detaylı

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI T. C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2010 2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI Kayıt hakkı kazanan asil adayların 16-22 Eylül 2010 tarihleri arasında 5 (beş) iş günü

Detaylı

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.

7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö. 7/3/1992-2/10/2017 tarih aralığında kayıtlanan 1/1/2003-2/10/2017 tarih aralığında mezun olan öğrenciler Tekstil Tasarımı Bölümü (N.Ö.) Ad Soyad Kayıt Sebebi 1 Seher SÜLEYMANOĞLU 2 Seda UYSAL 3 Sibel ONUR

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ

GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT: ETLİK YERLEŞKESİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TDL 101 ViZE PROGRAMI ETLİK YERLEŞKESİ 22 KASIM 2015 PAZAR SAAT 16: 30 Derslik No Kapasite Bölüm Dersi Veren Öğretim Görevlisi Sınavda Görevli Araştırma

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI BAŞVURU LİSTESİ ÖĞRENCİ NO Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2 15010519 Mert SEVİGEN Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2 3,84 65 ASİL Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 6 15010467 İsmail

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

Felsefe Grubu Asil Liste DEU

Felsefe Grubu Asil Liste DEU Felsefe Grubu Asil Liste DEU 1 AYŞE DURMUŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSITESİ EDEBİYAT FAKÜLTESI 3.2 81.33 1.6.1993 2012 2016 2 ZEHRA KESKİNOĞLU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 3.14 79.93 14.9.1992 2012

Detaylı

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T P

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SINAV ALANI İL İLÇE SINIF YE GÖRE LI LİSTE SAYFA LAMA ALANI SINAV TARİHİ 01.07.2014 RAPOR TÜRÜ Ders Grup 1 TC KİMLİK ADI SOYADI DOĞRU YANLIŞ NET SAYISAL SÖZEL EŞİT AĞIRLIK D Y N D Y N 1 57730254654 106-Kayıtlı

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - F İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL 1.GRUP ABDULSAMED ENGİN GÜL YALÇIN AHU BERİKA EMRAHOĞLU GÜL YALÇIN ALEV ANDİÇ GÜL YALÇIN AYŞE AYDOĞMUŞ GÜL YALÇIN AYŞE KOÇAK GÜL YALÇIN BAHAR NOHUT GÜL YALÇIN BARIŞ CAN

Detaylı

Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20. Diger Universiteler Kontenjan: 19. Yüzde Karşılığı SONUÇ BİYOLOJİ ,533 ASiL.

Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20. Diger Universiteler Kontenjan: 19. Yüzde Karşılığı SONUÇ BİYOLOJİ ,533 ASiL. Şube 1 - Biyoloji Grubu - Kontenjan: 20 Diger Universiteler Kontenjan: 19 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 GÖZDE KAYNAK 2 BEHİCAN BAHAR DÖNMEZ 3 SELVİ NİSAN GÖK NEVŞEHİR GİRESUN Not Ortalaması

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI

İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Dönem Bölümü Programı Şube Ders Kodu 2013-2014 İ.İ.B.F Yaz Okulu Ders PROGRAMI Böl/Sınıf DERSLER T U K DERSİ YÜRÜTECEK ÖĞRETİM ELEMANI G EKO EKO/1.S N.Ö. 1.Şb. 111611101 İstatistik I 3 0 3 Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI

YABANCI DİL PUANI KADRO DERECESİ ALES PUANI İlgi : DUYURU DETAY NO: 1021490 MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI

2011-2012 ÖĞRETĐM YILI YATAY GEÇĐŞ SONUÇLARI 2011-2012 ÖĞRETĐM YATAY GEÇĐŞ LARI Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Đlişkin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KONUSU BELİRLENEN ÖĞRENCİLER Güncelleme Tarihi :26.11.2015 SIRA NO ADI SOYADI ABD PROGRAMI DANIŞMANI TEZ KONUSU YÖNETİM KURULU TARİHİ YÖNETİM KURULU

Detaylı

ADALET BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ)

ADALET BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) ADALET BRANŞINDA PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR (OKUYAN/4. ÖĞRENCİSİ) Fakülte Mezun Olduğu Öğrenim Sıralama Adı Soyadı Üniversite Fakülte Türü Program GNO

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 07.01.2016 ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI REKTÖRLÜK OKUTMAN (KADRO SAYISI 1) (DERECE 5) (İLAN NUMARASI: 1004392) (İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dil Bilimi

Detaylı

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF

BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI I.SINIF Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt. Y. UÇAK - F303 Türk Dili I - Okt. B. DÜNDAR - İşletme I (B) - Yrd. Doç. Dr. M. ULUKÖY - F304 Yabancı Dil I - Okt. B. ÇAKIR - F303 A.İ.T.T. I - Okt.

Detaylı

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ

KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU 10 11 TEMMUZ 2007 SABANCI ÜNİVERSİTESİ, TUZLA KAMPÜSÜ 10 Temmuz 2007, Salı 09:00 09:15 Açılış 09:15 10:30 Panel I Kadın ve Sağlık 10:30 10:45 Kahve arası 10:45 12:00 Panel

Detaylı

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ

MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ Ay 9 Bütçe Yılı 2014 13 1 31 62 Kurum Adı Milli Eğitim Bakanlığı Birim Adı Aktif Eğitimciler Sendikası Beştepe Mah.33.Sok.No13 Yenimahalle/Ankara TC ZIRAAT BANKASI Banka Şube Adı ÇUKURAMBAR/ANKARA TR8800010019376

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, OKUTMAN VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMLARI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI tu 1 30154623510 Emine GÖZEL ÇOCUK GELİŞİMİ 83,52 Y.Lisans 68,03 78,873 2 28840014940 Özlem AKTAŞ

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ SONUCU O.Ö.Ö 394,02348 ASİL MENDERES ÜNİ. AYŞE ARSLAN ADNAN MENDERS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM YILI TABAN PUANA GÖRE EK MADDE I YATAY GEÇİŞE HAK KAZANANAN ADAYLARIN LİSTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ Adı Soyadı ÖZGE ALÇI ADNAN O.Ö.Ö 394,02348

Detaylı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı

Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı 15.06.2015 Pazartesi 13:00 STRATEJİK YÖNETİM VE İŞLETME MALİYET MUHASEBESİ II İLKNUR ULUSLARARASI FİNANSA GİRİŞ CELAL T. KAMU YÖNETİMİ KÜRŞAD H. İKTİSADA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI SONUÇLARI ( Eğitim-Öğretim Yılı) ADI SOYADI BÖLÜMÜ KABUL EDİLDİĞİ BÖLÜM Y.YIL ÖĞRETİMİ NOT ORT. ASİL/YEDEK SALİHA ÜLEV SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,26 ASİL ESRA ÇİÇEK SOSYOLOJİ SOSYAL HİZMET 5 1 3,18 ASİL HİLAL ŞENKARDEŞLER SOSYOLOJİ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR

13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR 13 AKDE ĐZ Ü ĐVERSĐTESĐ ÖĞRE CĐSĐ OLUP BAŞKA Ü ĐVERSĐTELERE GĐDECEK ÖĞRE CĐ LĐSTESĐ (KESĐ Ö KABUL ALMIŞ OLA LAR SIRA ADI-SOYADI GİDECEĞİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜ 1 ABDULLAH ÖZKAN ÇUKUROVA ÜNİ.

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 16.02.2015 / 20.02.2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK MAZERET SINAVI ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI DERSİN KODU DERSİN ADI 1 21000049 Yavuz ESEROĞLU

Detaylı

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu

Öğretim Elemanının Unvanı, Adı- Dersin Adı T U K Şube Kodu Tablo 1. Fakülte Seçmeli Dersleri Tekrar Alacak Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri İçin açılan İkinci Sınıf (Dördüncü Dönem) Birinci Öğretim SECF Kodlu Fakülte Seçmeli Dersleri Öğretim Elemanının Unvanı,

Detaylı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı

GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SIRA Sıra No Öğrenci No Adı Soyadı Not Ort. Burs Oranı 1 1 1301.02049 PINAR ECE KIRAÇ 4 %100 2 2 1301.02028 DUYGU BAKIR 3,98 %100 3 3 1201.02066 YASEMİN GÜLER

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET ECEVİT AHMET BİNNUR ARZU MEHTAP FATMA KÜBRA CEMİLE ZERRİN ZELİHA NURİYE ALİ FİRDES KÜBRA TUĞBA EMRE SEVİNÇ MAK BALCI ULUDAĞ KARAKAYA ARI ÖZDEMİR ŞEKER BÖLÜKBAŞI MAZACA ÇETİNER

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

OKULUMUZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNU ÖĞRENCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE - BÖLÜM

OKULUMUZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNU ÖĞRENCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE - BÖLÜM OKULUMUZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI MEZUNU ÖĞRENCİLERİMİZİN KAZANDIKLARI 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI ÜNİVERSİTE - FAKÜLTE - BÖLÜM S. N ADI SOYADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE BÖLÜM 1 BÜŞRA KOTENOĞLU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır.

Not: Öğretmenlik Uygulaması, uygulama okullarında haftalık 6 saat olarak uygulanır. SAĞMALCILAR ANADOLU LİSESİ Beden Eğitimi Öğretmenliği Grubu PF39140319 MURAT ÖZDEMİR PF39140230 ENGİN KARATAŞ PF39140113 EMİNE AK PF39140090 CANAN DURAN PF39140097 ENES KAPICIOĞLU PF39140083 ŞULE SIRAKAYA

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN YABANCI DİL DÜZEY BELİRLEME SINAVI(ETLİK YERLEŞKESİ SAAT-09:30) SIRA NO ÖĞRENCİ NO TC KİMLİK NO ADI SOYADI FAKÜLTE / ENSTİTÜ BÖLÜM / PROGRAM CLASS Z-17 1 1 135206102 55093111454

Detaylı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı

AMFİ 1. LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1. Sıra no Öğrenci No Adı Soyadı LAW 401 Ceza Muhakemesi Hukuku 1 1 1101011032 FATMA BAŞARAN 2 1101011036 MERVE GÜNEY 3 1101011039 MİRAÇ EMRE SARRAÇ 4 1101011047 MEHMET FATİH YAZAR 5 1101011050 CEMAL İÇYER 6 1101011052 KARTAL TAŞCIOĞLU

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS KATALOĞU TARİH ANABİLİM DALI 9103500 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103300 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Zorunlu 6 0 0 6 9103129 Tarih Araştırmalarında Yöntem ve Teknikler Zorunlu 9103500 Yüksek Lisans

Detaylı

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR.

OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. OKULDAN ÇIRAK İSTEYEN FİRMALAR ÖĞRENİLECEKTİR. ÖĞRENCİ AD-SOYAD ABDULLAH AKTEPE ABDULLAH GÜVEN MEBET VE MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN DAL MÜLAKAT SONUCU ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMI FİRMA ABDULLAH HALİT ER MAKİNA CNC SİMEP AKKAYALAR ABDULLAH TEKTEN METAL ALİ BURAK

Detaylı

İKTİSAT 1.SINIF İKTİSAT 2.SINIF

İKTİSAT 1.SINIF İKTİSAT 2.SINIF İKTİSAT 1.SINIF 08.06.2016 10:30 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Öğr.Gör. SERHAT KILIÇARSLAN A105 D106 08.06.2016 12:00 MATEMATİK II Öğr.Gör. NECATİ KIRCAER D315 09.06.2016 10:30 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI

ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALACAKLARI DERSLER BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI 2. YARIYIL ZORUNLU DERSLER LİSTESİ* DERSİN KODU VE ADI DERSİN OPTİK KODU T

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ

ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ ARDEŞEN KANUNİ ANADOLU LİSESİ ( ARDEŞEN ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ) 2015 YILI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİ LİSTESİ SIRA NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PUAN TÜRÜ YERLEŞTİĞİ ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE / BÖLÜM 1 MUSTAFA

Detaylı

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU

Mühendislik Grubu Asil Liste DEU Mühendislik Grubu Asil Liste DEU 1 ÇAĞRI ÖZDİM 2 GİZEM GALELİ 3 AHMET ÖZMEN 4 HAKAN AYTEKİN DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 91.24 91.24 4.3.1989 2007 2011 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME 82.93 82.93 15.5.1988 2006 2011

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1

1 35 GÖKÇE BORA EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ CANAN UĞURLU EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK GIDA 1 Şube 4 - Mühendislik Grubu Diger Mezun 35 GÖKÇE BORA EGE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA 2 78 CANAN UĞURLU EGE MÜHENDİSLİK GIDA 3 20 SERPİL SEDEF ERDEM ESKİŞEHİR ANADOLU TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz A2-A3-A4-A5 BÖTE Bilgisayar Donanımı Öğrt. Gör. Ali Atalay A15 BÖTE Siyaset Bilimine Giriş Yrd. Doç. Dr. Halis A. Arslantaş A11-A12 İlköğretim

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu

II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu II. Ulusal Yerel Yönetimler Öğrenci Sempozyumu (16-17-18 MAYIS 2013) PROGRAM BİRİNCİ GÜN (16 Mayıs 2013 Perşembe) 10.00 Sempozyum Açılışı Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşması Protokol Konuşmaları

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ENSTİTÜ KURULU KARARLARI TOPLANTI TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI 20.01.2017 01 2017 01/01 04 Enstitü Kurulumuz 20.01.2017 tarihinde

Detaylı