Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı"

Transkript

1 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir : (1) 3M, bu bilgilere ulaşmanızı sağlar, eğer önceki anlaşma size ulaşmadıysa, tüm bilginin değişiklik olmadan kopya edilmesini sağlar ve (2) bunun üzerinden kazanç sağlamak amacı ile ne kopyası ne de orijinali satılmaz ya da dağıtılmaz. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 1.1.Ürün tanımlayıcısı 3M Scotch-Weld Epoxy Adhesive 2214 Hi-Temp New Formula Gri Ürün Kimlik Numaraları Maddenin ya da karısımın ilgili tanımlanmıs kullanımları ve uyarı halindeki kullanımları tanımlanan kullanımlar Yapiskan 1.3 Güvenlik bilgi formunun tedarikçisine ait bilgiler ADRES: 3M TÜRKİYE, Şehit Sinan Eroğlu Cad. Akel İş Merkezi No:6,A Blok 34805,İstanbul Telefon: (90) E-posta Website: Acil telefon numaraları Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Sayfa: 1 / 16

2 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması CLP TÜZÜĞÜ (EC) No 1272/2008 SINIFLANDIRMA: Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi,Kategori 2-Göz Tah.2;H319 Cilt Aşındırıcılık/Tahriş,Kategori 2-Cilt Tah.2;H315 Cilt Hassasiyeti,Kategori 1-Cilt Hass.1;H317 Kanserojenik,Kategori 2-Kans.2;H351 Sucul ortamlar için tehlikeli (Kronik), Kategori 2 - Sucul Kronik 2; H411 H ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız Etiket elemanları CLP TÜZÜĞÜ (EC) No 1272/2008 SINYAL SÖZCÜĞÜ Dikkat Semboller: GHS07 ( Ünlem işareti) GHS08( Sağlık zararlılığı)ghs09(çevre) Resimli diyagram Malzemeler: Bileşen C.A.S. No. EC No. % Ağırlıkça İZOPROPİLİDENDİFENOL- EPİKLOROHİDRİN FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR TEHLİKE AÇIKLAMALARI: H319 H315 H317 H351 H411 Ciddi göz tahrişine yol açar. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Kansere yol açma şüphesi var. <Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.> Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. ÖNLEM AÇIKLAMALARI Sayfa: 2 / 16

3 Koruma: P280E P273 Cevap: P305 + P351 + P338 P333 + P313 Koruyucu eldiven kullanın. Çevreye verilmesinden kaçının. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. İmha edilebilir.: P501 İçeriği kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin. 125 ml'ye eşit ve daha küçük kaplar için takip eden Zararlılık ve Önlem İfadeleri kullanılabilir: 125 ml'ye eşit ve daha az Zararlılık İfadeleri H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. H351 Kansere yol açma şüphesi var. <Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.> <125 ml'ye eşit ve daha az Önlem İfadeleri Koruma: P280E Cevap: P333 + P313 Koruyucu eldiven kullanın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın. 5% bilinmeyen akut oral toksisitenin bileşenlerinin karışımından meydana gelen İçerir 6bileşenleri sucul çevreye zararlı bilinmeyen tehlikelele yüzdesi 2.3. Diğer zararlar Bilinen yok BÖLÜM 3 :Bileşimi/İçeriği Hakkında Bilgi Bileşen C.A.S. No. EC No. % Ağırlıkça sınıflandırma Aluminyum Alevlenir Solüsyon 1, H228; Sureaskyionu.2, H261 - Nota T İZOPROPİLİDENDİFENOL- EPİKLOROHİDRİN FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Cilt Tahr. 2, H315; Göz Tahrişi 2, H319; Cilt Hass. 1, H317; Sudaki Kronik 2, H Cilt Hass. 1, H317 Sayfa: 3 / 16

4 NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, Cilt Hass. 1, H317; Kans.2, DİKLORÜR H351; Sudaki Akut 1, H400,M=10; Sucul Kronik 1, H410,M=10 Kalsiyum Karbonat Madde, tehlikeli olarak DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ H ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. sınıflandırılmamıştır Madde, tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Mesleki malzeme maruziyet limitleri ya da PBT veya vpvb statüler bilgisi için GBF 'nin 8 ve 12. numaralı bölümlerine bakınız. BÖLÜM 4 :İlk Yardım Tedbirleri 4.1. İlk yardım önlemleri açıklaması Soluma: Kişiyi temiz havaya çıkarın. Eğer kendinizi kötü hissederseniz tıbbi yardım alınız. Cilt ileteması: Derhal su ve sabunla yıkayınız. Bulaşan giysilerinizi çıkarın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Belirtiler/semptomlar gelişirse, tıbbi yardım alın. Göz Teması: Bol miktarda su ile yıkayın. Eğer kolay çıkarılabiliyorsa kontakt lenslerinizi çıkarın.yıkamaya devam edin. Eğer belirtiler/semptomlar görülürse,doktora başvurun. Yutulması halinde: Ağzı yıkayın. Eğer kötü hissederseniz, tıbbi yardım alın En önemli semptomlar ve etkiler,hem akut hem de gecikmiş toksikolojik etkilerine dair bilgi için Bölüm 11.1 'e bakınız Herhangi bir acil tıbbi müdahale gösterilmesi ve gerekli özel tedavi Uygulanamaz. BÖLÜM 5: Yangınla Mücadele Tedbirleri 5.1. Yangın Söndürme Yangın durumunda: Söndürme için basit yanıcı maddeler için su veya köpük gibi uygun yangınla savaşma aracı kullanın Karışım veya maddeden kaynaklanan özel tehlikeler Ateşten kaynaklanan ısıya maruz kalan kapalı kaplarda basınç olusabilir ve infilak edebilir. Tehlikeli Bozunma veya Yan Ürünleri Sayfa: 4 / 16

5 Madde Şart Aldehitler Yanma sırasında Karbon monooksit Yanma sırasında Karbon dioksit Yanma sırasında 5.3. İtfaiyeciler için tavsiyeler İtfayeciler için özel koruyucu faaliyet öngörülmemektedir. BÖLÜM 6: Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Alanı boşaltın. Alani havalandiriniz. Fiziksel ve sağlık ile ilgili tehlikeler, solunum koruma, havalandırma ve kişişel koryucu ekipmanlar ile ilgil bilgi için GBF'nin ilgili bölümüne bakın Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının Temizleme ve şartlandırma Malzemeleri ve Yöntemleri Dökülen maddenin mümkün oldugu kadarini toplayiniz. Tasima icin uygun oldugu onaylanmis kapali kaba koyunuz. Kalintiyi temizleyiniz. Kabi kapatiniz. Toplanan maddeyi mümkün olduğunca yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin Diğer bölümlere referans Daha fazla bilgi için Bölüm 8 ve Bölüm 13'e başvurun. BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama 7.1. Taşıma için güvenlik önlemleri Derinin sicak madde ile temasindan kaçininiz. Sadece endüstriyel veya profesyonel amaçlarla kullanilir. Bütün güvenlik tedbirlerini okuyup anlamadan elleçlemeyin. Tozu/dumanı/gazı/sisi/buharları/spreyini solumayın. Gözlerin içine, deri ya da giysilerinizin temasından sakının. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Elleçlemeden sonra... ile iyice yıkayın. Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın. Çevreye verilmesinden kaçının. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Oksitleyici maddelerden sakının. (Örneğin:Klorin, kromik asit vb.) Önerilen kişisel koruyucu eküpmanlarını ( eldivenler, solunum cihazları vb...) kullanın Uyumsuzlukları da dahil olarak güvenli saklama koşulları Asitlerden uzakta saklayiniz. Kuvvetli bazlardan uzak depolayiniz. Oksidasyon araçlarindan uzakta tutunuz. Aminlerden uzakta depolayın Özel nihai kullanımlar Elleçleme ve depolama bilgileri için Bölüm 7.1 ve 7.2 'ye bakın. Maruziyet kontrolleri ve kişisel korunma bilgileri için Bölüm 8 'e bakın. BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma 8.1 Kontrol parametreleri Sayfa: 5 / 16

6 Mesleki maruziyet limitleri Bu GBF 'nin 3 nolu bölümünde listelenen bileşenlerin herhangi biri için mesleki malzeme maruziyet limit değeri mevcut değildir. 8.2.Maruziyet kontrolleri Mühendislik kontrolleri İlgili maruziyeti kontrol etmek ve/veya toz/duman/sis/buhar/sprey maruziyet limitlerini sınır değerinin altında tutmak için genel seyreltme havalandırması ve /veya ortam havalandırma çıkışını kullanın Kişisel koruyucu donanımlar (PPE) Göz/yüz koruma Maruriyet değerlendirme sonuçlarına göre teması önlemek için koruyucu gözlük / maske kullanın. Aşağıdaki göz / yüz koruması (ler) tavsiye edilir: Dolaylı Havalandırılmış Gözlük Cilt/EL koruması Maruziyet değerlendirme sonuçlarına göre ciltle teması önlemek için ilgili yerel standartlara göre onaylı eldiven ve / veya koruyucu giysi seçin ve kullanın. Seçim gibi maruz kalma seviyeleri, madde veya karışımın, sıklığı ve süresi konsantrasyonu, sıcaklık aşırı gibi fiziksel sorunlar ve diğer kullanım koşulları gibi faktörlere dayanarak seçim yapılmalıdır. Sizin için uygun eldiven ve / veya koruyucu giysi seçimi için koruyucu giysi üreticisi danışın. Not: El becerisini iyileştirmek için polimer kaplı eldivenlerin üzerine nitril eldivenler giyilebilir. Belirtilen malzemelerden yapılmış eldivenler tavsiye edilmektedir: Polimer lamine Solunum koruma Maruziyet değerlendirmesi için bir solunum cihazı gerekli olup olmadığına karar verilmelidir. Bir solunum cihazı gerekmesi halinde tam bir solunum koruma programının parçası olan bir solunum cihazı kullanın. Maruziyet değerlendirmesi sonuçlarına göre, inhalasyon maruzuriyetini azaltmak için aşağıdaki solunum tipini (tiplerini) seçin: Organik buharlar ve partiküller için uygun hava temizleyici yarım yüz veya tam yüz maskesi. Spesifik uygulamalarla ilgili uygunluk soruaro için, maske üreticisine başvurun. Termal Tehlikeler Bu malzemeyi taşırken ısıl termal yanıkları önlemek için ısı yalıtım eldivenlerini giyin. BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler Fiziksel durum Spesifik Fiziksel Form: Görünüş/Koku Koku eşiği Ph Katı Pasta Gri, epoksi koku. Mevcut Veri yok Uygulanamaz Sayfa: 6 / 16

7 Kaynama noktası/kaynama aralığı >=260 ºC Erime noktası Uygulanamaz Alevlenirlik ( katı, gaz) Sınıflandırılmamış Patlayıcı özellikleri: Sınıflandırılmamış Oksitleyici özellikleri: Sınıflandırılmamış Tutuşma noktası >=248,9 ºC [Test Metodu:Kapalı kutu] Otoignisyon sıcaklığı Uygulanamaz Alevlenme Limitleri(LEL) Uygulanamaz Alevlenme Limitleri( uel) Uygulanamaz Buhar basıncı Uygulanamaz Bağıl yoğunluk 1,5 [Ref Std:Su=1] Su çözünürlüğü Boş Partisyon katsayısı: n-oktanol/su Mevcut Veri yok Buharlaşma hızı Uygulanamaz Buhar Yoğunluğu Uygulanamaz Bozunma sıcaklığı Mevcut Veri yok Viskozite >= mpa-s [de 23 ºC ] Yoğunluk 1,5 g/ml 9.2. Diğer bilgiler AB Uçucu Organik Bileşikler Mevcut Veri yok Moleküler ağırlık Mevcut Veri yok BÖLÜM 10:Kararlılık ve Tepkime 10.1 Reaktivite Bu malzeme, belirli ajanlar ile belirli sartlar altinda reaktif olabilir. Bölümde ilgili basliga bakin Kimyasal stabilite Stabil Zararlı reaksiyon oluşma olasılığı Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez Kacinilmasi gereken sartlar Yoğun ısı ve duman üretimi esnasında prematüre reaksiyonu (eksoterm) önlemek için maddenin fazla miktarlarda kürleşmesinden sakının Uyumlu olmayan malzemeler Kuvvetli oksitleyici ajanlar Kuvvetli asitler Kuvvetli bazlar Aminler 10.6 Tehlikeli bozunma ürünleri Madde Şart Sayfa: 7 / 16

8 Bilinmiyor. Yanma sırasında tehlikeli bozunma ürünleri için Bölüm 5.2 'ye bakın. BÖLÜM 11:Toksikolojik Bilgi Yetkili otorite tarafından spesifik içerik sınıflandırmaları belirlendiyse aşağıda yer alan bilgi Bölüm 2'deki AB Madde Sınıflandırmasına ve/veya Bölüm 3'teki içerik sınıflandırmalarına uymayabilir. Buna ek olarak, Bölüm 11'de yer alan ibareler ve veriler 3M değerlendirmelerinden elde edilen UN GHS hesaplama kuralları ve sınıflandırmalarına dayanmaktadır Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Maruziyet Belirtileri ve Semptomlar komponentlerdeki ve/ veya test verisine dayali veri, bu malzemede belirtilen sağlık problemlerine neden olabilir: Soluma: Solunum yolu tahrisi: Semptomlar: öksürük, burun akintisi, hapsirma, ses kisilmasi, bas agrisi, burun ve bogaz agrisi. Cilt ileteması: Hafif Cilt Tahrişi: Belirtiler/semptomlar lokal kızarıklıklar, kabarıklık, kaşınma ve kuruluk şeklinde olabilir. Reaksiyonu: kizariklik, sislik, döküntü ve kasinti belirtiler/semptomlar olabilir. Allerjik Deri Göz Teması: Orta derecede göz irritasyonu: kizariklik, sisme, agri, yaslanma ve bulanik görüs belirtiler/semptomlardir. yoluyla alım: Gastrointestinal Irritasyon: Semptomlar; mide bozulmasi, karin agrisi, kusma, mide bulantisi ve isal. Sağlık Üzerinde İlave Etkiler: Kanserojenlik: Kansere neden olabilecek kimyasal ya da kimyasallar içermektedir. Toksikolojik Veri Eğer bir bileşen bölüm 3'te açıklanmış ancak aşağıdaki tabloda yer almıyorsa, dönüm noktası için hiçbir veri yoktur veya veriler yeterli değildir. Akut Toksisite İsim Rut Canlı Değer Genel ürün Mevcut Veri yok; hesaplanan ATE >5.000 mg/kg yoluyla alım Aluminyum Cilt ile ilgili LD50 Thamin edilen > mg/kg Aluminyum LD50 Thamin edilen > mg/kg yoluyla alım Aluminyum Soluma- Sıçan LC50 > 0,888 mg/l Sayfa: 8 / 16

9 Toz/Buhar (4 saatler) İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Cilt ile ilgili Sıçan LD50 > mg/kg İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Sıçan LD50 > mg/kg yoluyla alım FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Soluma- Sıçan LC50 > 1,7 mg/l Toz/Buhar (4 saatler) FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Sıçan LD50 > mg/kg yoluyla alım DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Cilt ile ilgili Tavşan LD50 > mg/kg DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Soluma- Sıçan LC50 > 0,691 mg/l Toz/Buhar (4 saatler) DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Sıçan LD50 > mg/kg yoluyla alım Kalsiyum Karbonat Cilt ile ilgili Sıçan LD50 > mg/kg Kalsiyum Karbonat Soluma- Sıçan LC50 3 mg/l Toz/Buhar (4 saatler) Kalsiyum Karbonat Sıçan LD mg/kg yoluyla alım ATE = akut toksisite kestirimi Cilt Aşındırıcısı/Tahrişi İsim Aluminyum Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Tavşan Hafif tahriş edici FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Tavşan Minimal tahriş DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. Kalsiyum Karbonat Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. Ciddi Göz Hasarı/ Tahriş İsim Aluminyum Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Tavşan Orta tahriş edici FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Tavşan Hafif tahriş edici DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. Kalsiyum Karbonat Tavşan Belirgin bir tahrişi edici etkisi yoktur. Canlı Canlı Değer Değer Cilt Hassasiyeti İsim Aluminyum İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Canlı Kobay faresi İnsan ve hayvan İnsan ve hayvan İnsan ve hayvan Değer Sınıflandırılmamış Hassaslaştırıcı Hassaslaştırıcı Sınıflandırılmamış Sayfa: 9 / 16

10 NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR benzer Hassaslaştırıcı bileşikler Solunum Duyarlılığı İsim Canlı Değer Aluminyum İnsan Sınıflandırılmamış İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN İnsan Sınıflandırılmamış Jerm Hücre Mutajenite İsim Rut Değer Aluminyum Vitroda Mutajenik değil İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Canlı Mutajenik değil dokularda İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Vitroda Bazı pozitif veriler mevcuttur, fakat mevcut data sınıflandırma yapmak için yeterli değil. FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Vitroda Bazı pozitif veriler mevcuttur, fakat mevcut data sınıflandırma yapmak için yeterli değil. DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Vitroda Mutajenik değil Kanserojenlik İsim Rut Canlı İZOPROPİLİDENDİFENOL-EPİKLOROHİDRİN Cilt ile Fare ilgili DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Belirlenm Fare emiş NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR Belirlenm emiş benzer bileşikler Değer Bazı pozitif veriler mevcuttur, fakat mevcut data sınıflandırma yapmak için yeterli değil. Bazı pozitif veriler mevcuttur, fakat mevcut data sınıflandırma yapmak için yeterli değil. Kanserojen Üreme Toksisite Üreme ve / veya Gelişimsel Etkileri İsim Rut Değer Canlı İZOPROPİLİDENDİFENOL- EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİFENOL- EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİFENOL- EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİFENOL- EPİKLOROHİDRİN DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ yoluyla alım yoluyla alım Cilt ile ilgili yoluyla alım yoluyla alım yoluyla alım yoluyla Test Sonucu Kadın üremesi için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL 750 Erkek üremesi için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL 750 Gelişim için sınıflandırılmamıştır Tavşan NOAEL 300 Gelişim için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL 750 Kadın üremesi için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL 509 Erkek üremesi için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL 497 Gelişim için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL Maruziyet Süresi 2 Nesil 2 Nesil organogenez sırasında 2 Nesil 1 Nesil 1 Nesil organogenez sırasında Sayfa: 10 / 16

11 alım Kalsiyum Karbonat Hedef Organ(lar) yoluyla alım Gelişim için sınıflandırılmamıştır Sıçan NOAEL 625 prematüre & gebelik süresince Spesifik Hedef Organ Toksisite- tek maruziyet İsim Rut Hedef Organ(lar) Değer Canlı Test Sonucu Kalsiyum Karbonat Soluma solunum sistemi Sınıflandırılmamış Sıçan NOAEL 0,812 mg/l Spesifik Hedef Organ Toksisite- tekrarlanan maruziyet İsim Rut Hedef Organ(lar) Değer Canlı Test Sonucu Aluminyum Soluma sinir sistemi Sınıflandırılmamış İnsan NOAEL solunum sistemi Mevcut değil İZOPROPİLİDENDİFEN OL-EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİFEN OL-EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİFEN OL-EPİKLOROHİDRİN DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ Cilt ile ilgili Cilt ile ilgili yoluyla alım karaciğer Sınıflandırılmamış Sıçan NOAEL sinir sistemi Sınıflandırılmamış Sıçan NOAEL işitme sistemi kalp Endokrin sistemi hematopoietik sistem karaciğer gözler Böbrek ve/veya mesane Soluma solunum sistemi Silikoz Sınıflandırılmamış Sıçan NOAEL Sınıflandırılmamış İnsan NOAEL Mevcut değil Kalsiyum Karbonat Soluma solunum sistemi Sınıflandırılmamış İnsan NOAEL Mevcut değil Maruziyet Süresi 90 dakika Maruziyet Süresi Mesleki Maruziyet 2 yıl 13 hafta 28 gün Mesleki Maruziyet Mesleki Maruziyet Aspirasyon Tehlikesi Bileşen/bileşenler için ya hiçbir veri şu anda mevcut değildir ya da veriler yeterli değildir. Bu malzeme ve/veya bileşlenlerine ait daha fazla toksikolojik bilgi için lütfen GBF'nin ilk sayfasında listelenen telefon numaraları ve adresler ile irtibat kurun. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgi Yetkili otorite tarafından spesifik içerik sınıflandırmaları belirlendiyse aşağıda yer alan bilgi Bölüm 2'deki AB Madde Sınıflandırmasına ve/veya Bölüm 3'teki içerik sınıflandırmalarına uymayabilir. Buna ek olarak, Bölüm 12'de yer alan ibareler ve veriler 3M değerlendirmelerinden elde edilen UN GHS hesaplama kuralları ve sınıflandırmalarına dayanmaktadır Toksisite Sayfa: 11 / 16

12 Ürün test verisi mevcut değildir. Malzeme Cas # Organizma Tür Maruziyet Test Bitiş Noktası Gökkuşağı Salmo Deneysel 96 saatler Letal İZOPROPİLİDENDİF Konsantrasyon % ENOL- 50 EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİF ENOL- EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİF ENOL- EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİF ENOL- EPİKLOROHİDRİN İZOPROPİLİDENDİF ENOL- EPİKLOROHİDRİN Yeşil Alg Deneysel 72 saatler Konsantrasyon etkisi % Su piresi Tahmin edilen 48 saatler Letal Konsantrasyon % Yeşil Alg Deneysel 72 saatler obs etki konsantrayonu mevcut değil Su piresi Deneysel 21 gün obs etki konsantrayonu mevcut değil Aluminyum Kullanılabilir veya FENOL- FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Kullanılabilir veya Kalsiyum Karbonat Sivrisinek Balığı Deneysel 96 saatler Letal Konsantrasyon % 50 Kalsiyum Karbonat Gökkuşağı Salmo Deneysel 42 gün obs etki konsantrayonu mevcut değil DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR Kullanılabilir veya Yeşil Alg Deneysel 96 saatler Konsantrasyon etkisi % Su piresi Deneysel 48 saatler Konsantrasyon etkisi % Sazan Balığı Deneysel 96 saatler Letal Konsantrasyon % 50 Test Sonucu 1,2 mg/l >11 mg/l 0,95 mg/l 4,2 mg/l 0,3 mg/l >100 mg/l >100 mg/l 0,06 mg/l 0,12 mg/l 12 mg/l Sayfa: 12 / 16

13 12.2. Dayanıklılık ve bozunabilirlik Malzeme CAS No. Test Türü Süresi Çalışma Türü Test Protokol Sonucu İZOPROPİLİDENDİFENO L-EPİKLOROHİDRİN Deneysel Biyodegradasyon 28 gün Biyolojik Oksijen Gereksinimi 0 BOİ/TeOİ % OECD 301C - MITI (I) İZOPROPİLİDENDİFENO L-EPİKLOROHİDRİN Tahmin edilen Hidroliz Aluminyum Kullanılabilir veya FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Laboratuvar Biyodegradasyon Kalsiyum Karbonat Kullanılabilir veya DIMETIL SILOKSAN, SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR 12.3 : Bioakümülatif potansiyel Kullanılabilir veya Kullanılabilir veya Hidrolitik yarı ömür <2 gün (t 1/2) Diğer metodlar Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz 28 gün Karbon dioksit değişimi 10 % ağırlık OECD 301B - Mod. Kasırga veya CO2 Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Malzeme CAS No. Test Türü Süresi Çalışma Türü Test Protokol Sonucu İZOPROPİLİDENDİFENO L-EPİKLOROHİDRİN Deneysel Biyokonsantrasyon Faktörü-Sazan 28 gün Biyolojik Birikim Faktörü <=42 OECD 305E-Biyobirikim Flthru fis Aluminyum Kullanılabilir veya Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz FENOL-FORMALDEHİT GLİSİDİL ETER Tahmin edilen Biyokonsantrasyon Kalsiyum Karbonat Kullanılabilir veya DIMETIL SILOKSAN, Kullanılabilir veya SILIKA ILE REAKSIYON ÜRÜNÜ NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR Kullanılabilir veya Topraktaki Hareketlilik Daha fazla detay için üretici ile iletişime geçin. Biyolojik Birikim Faktörü <=7.6 Yaklaşık biyokonsantrasyon faktörü Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Uygulanamaz Sayfa: 13 / 16

14 12.5. PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Şuan için bir bilgi mevcut değil, daha fazla detay için üreticiye başvurun Diğer yan etkileri Mevcut bilgi yok BÖLÜM 13 :Bertaraf Bilgileri 13.1 Atık arıtma yöntemleri toksikolojik etkilerine dair bilgi için Bölüm 11.1 'e bakınız. Tamamiyle kürlenmis maddeyi kimyasal atiklari almasina izin verilen bir tesiste imha ediniz. İmha alternatifi olarak, işlenmemiş ürünleri izinli bir atık yakma tesisinde yakın. Uygun yok etme yakma işlemi esnasında ek yakıt kullanımı gerektirebilir. Yanıcı ürünler halojen asitleri (HCl/HF/HBr) içerecektir. Tesis halojen materyalleri barındırmaya uygun olmalıdır. Tehlikeli kimyasalların (kimyasal maddeler/karışımlar/preparatlar, uygulanabilir regulasyonlar tarafından Tehlikeli sınıfına alınmış) taşınması ve elleçlenmesi için kullanılan boş variller/fıçılar/kaplar, uygulanabilir atık regülasyonları aksini belirtmedikçe tehlikeli atıklar olarak görülecek, saklanacak, davranılacak ve imha edilecektir. Uygun müdahaleyi ve atık tesislerini kararlaştırmak için regulasyon otoritelerine başvurun. Bir atık akışının kodlaması, tüketicinin ürünü kullanımınına dayalıdır. Bu, 3M kontrolü dışında olduğu için ürün kullanımından sonra hiçbir atık kodu sağlanmayacaktır. Lütfen, atık akışınıza göre doğru atık kodu için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 'ne başvurunuz. Kullanılan lisanslı atık sözleşmelerinin Ulusal yönetmeliklere uygun olarak düzenlendiğini her zaman garanti edin. AB atık kodu ( satılan ürün gibi) * Atık yapışkanlar ve organik çözücüler veya diğer tehlikeli maddeler içeren dolgu macunları * Tehlikeli maddeler içeren boyalar, mürekkepler, yapışkanlar ve reçineler BÖLÜM 14 :Taşımacılık Bilgileri Bileşen 1 ADR/ RID UN3082, NOT RESTRICTED AS PER SPECIAL PROVISION 375, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE EXEMPTION, (CONTAINS NICKEL SALT), III, --. IMDG-KODU: UN3082, NOT RESTRICTED AS PER IMDG CODE , MARINE POLLUTANT EXCEPTION, III, IMDG-Code segregation code: NONE, EMS: --. ICAO/IATA: UN3082, NOT RESTRICTED AS PER SPECIAL PROVISION A197, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE EXCEPTION, (CONTAINS NICKEL SALT), III. Bileşen 2 ADR/ RID UN1845, CARBON DIOXID, SOLID, AS COOLANT, --. IMDG-KODU: UN1845, CARBON DIOXIDE, SOLID, (DRY ICE), AS COOLANT(FORBIDDEN FOR SEA EXCEPT FOR SHORT EUROPEAN FERRYCROSSINGS), 9., IMDG-Code segregation code: NONE, longer distance allowed in Reefer Container, EMS: FC,SV. Sayfa: 14 / 16

15 ICAO/IATA: UN1845, CARBON DIOXIDE, SOLID, 9.. BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgileri Madde ve karışımı için güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/özel mevzuat Kanserojenlik Bileşen C.A.S. No. sınıflandırma Yönetmelik NİKEL(2+), HEKZAKİS (İMİDAZOL)-, DİKLORÜR Kans.2 (EC) No 1272/2008 Regülasyonu'na göre 3M sınıflandırıldı Global envanter statüsü Daha fazla bilgi için 3M ile irtibat kurunuz. Bu ürünün bileşenleri CEPA 'nın yeni madde bildirim esasları ile uyum içindedir. Bu ürünün bileşenleri TSCA 'nın kimyasal bildirim esasları ile uyum içindedir. Bu ürün, Yeni Kimyasal Maddelerin Çevre Yönetimi Önlemleri ile uyumludur. Tüm malzemeler Çin IECSC envanterinde muaf veya listelenmektedir. BÖLÜM 16 :Diğer bilgiler H açıklamalarına ilişkin Liste H228 H261 H315 H317 H319 H351 H400 H410 H411 Alevlenir katı. Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Ciddi göz tahrişine yol açar. Kansere yol açma şüphesi var. <Diğer maruz kalma yollarının hiçbirinin bu zararlılığı oluşturmadığı ispatlanmış ise, maruz kalma yolunu belirtiniz.> Sucul ortamda çok toksiktir. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. Revizyon bilgisi Bölüm 2: Ek etiket gereklilik ibareleri - Bilgi silindi. CLP: İçerik tablosu - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 2: Tehlike belirtileri bilgisi - Bilgi silindi. Etiket: Grafik Metin - Bilgi silindi. Etiket: Grafik - Bilgi silindi. Bölüm 2: Etiket içerik bilgisi - Bilgi silindi. Bölüm 2: R Tanımı referans - Bilgi silindi. Risk ibaresi - Bilgi silindi. Güvenlik ibaresi - Bilgi silindi. Bölüm 3: Bileşenler tablosu Bilgisi/ Bileşimi - Bilgi eklendi. Bölüm 3: Bileşenler tablosu Bilgisi/ Bileşimi - Bilgi silindi. Bölüm 3: Bölüm 16'daki H ibarelerinin açıklamasına başvurun. - Bilgi eklendi. Bölüm 3: Bölüm 16'daki R ve H ibarelerinin açıklamasına başvurun. - Bilgi silindi. Bölüm 6: Kaza sonucu yayılmada temizleme bilgisi - Bilgi modifiye edildi. Sayfa: 15 / 16

16 Bölüm 9: Opsiyonel özellikler için özellik tanımlaması - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 11: Üreme Toksisitesi Tablosu - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 11: Solunum Hassaslaştırıcılığı Tablosu - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 11: Cilt Hassaslaştırıcılığı Tablosu - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 11: Hedef Organlar - Tekrarlanan Tablo - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 11: Hedef Organlar - Tek Tablo - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 12: Komponent ekotoksisite bilgisi - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 12: Persistans ve Parçalanabilirlik bilgisi - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 12: Bioakümülativ potansiyel bilgisi - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 13: Standart İbare Kategori Atık GHS - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 15: Kanserojenlik bilgisi - Bilgi eklendi. Bölüm 15: Kanserojenlik bilgisi - Bilgi silindi. 15. Bölüm: Düzenlemeler - Envanter - Bilgi modifiye edildi. Bölüm 16: R ibare bilgisine ilişkin liste - Bilgi silindi. Bölüm 16: İlgili R-terimleri listesi - Bilgi silindi. Güvenlik Bilgi Formunun Hazırlayıcılarına ait Bilgiler Nergis Akın, ( ), Sertifika No/Yeterlilik Belge Tarihi:GBF-1910, 27/04/2015 Doküman Geçerlilik Tarihi:27/04/2018 TEKZİP: Güvenlik Bilgi Formlarınsa bulunan bilgiler deneyimlerimize dayalıdır ve yayım tarihine kadar sahip olduğumuz en doğru bilgidir, ama biz, herhangi bir kayıp, hasar veya kullanımdan kaynaklanan yaralanma için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz (yasa gereği hariç olarak).malzemenin diğer malzemelerle birlikte kombinasyonu halindeki kullanımlarında ya da Bilgi Formunda bulunan herhangi bir kullanım için bu bilgi geçerli olmayabilir. Bu nedenle, müşterilerin kendi amaçlanan uygulamaları için ürünün uygunluğunu görebilmek adına test yapmaları önemlidir. 3M Türkiye GBF'lerine adresinden ulaşabilirsiniz. Sayfa: 16 / 16

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Ürün Kimlik Numaraları DT DT DT DT DT DT

Ürün Kimlik Numaraları DT DT DT DT DT DT Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Ürün Kimlik Numaraları

Ürün Kimlik Numaraları Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2015, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Ürün Kimlik Numaraları DE KE KE KE KE KE

Ürün Kimlik Numaraları DE KE KE KE KE KE Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Ürün Kimlik Numaraları

Ürün Kimlik Numaraları Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

3M Scotch-Weld Hot Melt Adhesive 3792LM AE, 3792LM B, 3792LM PG, 3792LM Q, 3792LM TC

3M Scotch-Weld Hot Melt Adhesive 3792LM AE, 3792LM B, 3792LM PG, 3792LM Q, 3792LM TC Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2011, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2014, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 3M MARKA 05900 FPRM BOLUMLERI A/B Belge Grup 09-1221-2 Versiyon Numarası: 7.00 Taşıma versiyon numarası: Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Mesleki malzeme maruziyet limitleri ya da PBT veya vpvb statüler bilgisi için GBF 'nin 8 ve 12. numaralı bölümlerine bakınız.

Mesleki malzeme maruziyet limitleri ya da PBT veya vpvb statüler bilgisi için GBF 'nin 8 ve 12. numaralı bölümlerine bakınız. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Ultimate Wash & Wax Anywhere-Sprey Susuz Yıkama&Cila(G-3626) Kullanım Alanı : Sprey Susuz Yıkama&Cila İthalatçı Firma : HORİ-ZON GIDA

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI 3M(TM) ESPE(TM) EXPRESS(TM) XT LIGHT BODY HIZLI Kartus Belge Grup 23-3106-4 Versiyon Numarası: 4.00 Revizyon Tarihi: 22/04/2016 Önceki Versiyon Tarihi: 26/10/2011 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016,

Detaylı

Ürün Kimlik Numaraları

Ürün Kimlik Numaraları Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M Purification Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI 3M ESPE PHOTAC-FIL QUICK APLICAP Belge Grup 16-2809-8 Versiyon Numarası: 5.00 Taşıma versiyon numarası: Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2011, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 3M Scotch-Weld Structural Void Filling Compound EC-3500-2 B/A Belge Grup 04-1050-6 Versiyon Numarası: 5.00 Revizyon Tarihi: 10/03/2017 Önceki Versiyon Tarihi: 14/10/2016 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 3M(TM) ESPE(TM) PROTEMP(TM) 4 REFILLS Belge Grup 24-8575-3 Versiyon Numarası: 5.00 Revizyon Tarihi: 31/08/2017 Önceki Versiyon Tarihi: 19/08/2016 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2018, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoksi Yapistirici EC-3501 B/A Gri Belge Grup 25-2745-5 Versiyon Numarası: 4.02 Revizyon Tarihi: 20/03/2017 Önceki Versiyon Tarihi: 21/10/2016 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 3M Scotch-Weld Low Density Void Filler 3524 Antimony Free XA-9351/9352 Belge Grup 04-1027-4 Versiyon Numarası: 2.00 Revizyon Tarihi: 05/09/2017 Önceki Versiyon Tarihi: 17/02/2017 Güvenlik Bilgi Formu Telif

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

IMPREGUM PENTA SOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT MB/ IMPREGUM PENTA H DUOSOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT HB BASE

IMPREGUM PENTA SOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT MB/ IMPREGUM PENTA H DUOSOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT HB BASE Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2011, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Bu Malzeme Güvenlik Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında

Bu Malzeme Güvenlik Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 3M TECRA Pseudomonas VIA (formerly Biotrace TECRA Pseudomonas VIA, 96 well kit) Belge Grup 23-1069-6 Versiyon Numarası: 2.00 Revizyon Tarihi: 22/04/2016 Önceki Versiyon Tarihi: 04/04/2016 Taşıma versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2012, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında

Bu Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında 3M Surface Pre-Treatment AC-131 BB Belge Grup 30-3794-2 Versiyon Numarası: 3.01 Revizyon Tarihi: 12/10/2017 Önceki Versiyon Tarihi: 11/10/2017 Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir.

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, Meguiar's, Inc. Bütün hakları saklıdır. Meguiar's, Inc. ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2017, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Güvenlik Bilgi Formu. MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET / TAAHHÜT TANIMI TAŞIMACILIK BİLGİLERİ 3M Power Tools with Air Tool Lubricant, Back-up Pads; Elite's Belge Grup 30-1105-3 Versiyon Numarası: 3.00 Revizyon Tarihi: 27/07/2016 Önceki Versiyon Tarihi: 26/07/2016 Taşıma versiyon numarası: Güvenlik

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı

Güvenlik Bilgi Formu. BÖLÜM1:Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, BÖLÜM 2 :Tehlikelerin Tanıtımı Güvenlik Bilgi Formu Telif hakkı, 2016, 3M Şirketi'ne aittir. Bütün hakları saklıdır. 3M ürünlerinin önerilen şekilde kullanılması amacıyla kopyalanmasına ve / veya bu bilgilerin indirilmesine izin verilir

Detaylı