ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP"

Transkript

1 ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP 1. Bir ülkenin ihracatı; a) GSMH eksi tüketim eksi yatırım eksi hükümet harcamalarına eşittir b) GSMH eksi yurtiçi mal ve hizmetlerin tüketimi eksi yurtiçi mal ve hizmetlerin yatırımı eksi yurtiçi mal ve hizmetlerde yapılan hükümet harcamalarına eşittir c) ithalat d) GSMH eksi ithalat 2. Net ihracat aşağıdakilerden hangisine eşittir: a) GSMH eksi bütün mal ve hizmetlerden yapılan yurtiçi harcamalar b) GSMH eksi bütün mal ve hizmetlerden yapılan yurtiçi harcamalar artı yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yabancıların yaptığı harcamalar c) GSMH eksi yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapılan yurtiçi harcamalar d) GSMH eksi yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapılan yurtiçi harcamalar eksi yurtiçind üretilen mal ve hizmetlere yabancıların yaptığı harcamalar 3. Şayet yurtiçi harcamalar üretim düzeyinden fazla ise; a) aradaki farkı ithal ederiz-net ihracat negatif olur b) aradaki farkı ihraç ederiz- net ihracat pozitif olur c) aradaki farkı ithal ederiz-net ihracat pozitif olur d) aradaki farklı ithal ederiz-net ihracat negatif olur 4. Net ihracat değeri, aynı zamanda değeridir. a) net yatırım b) net tasarruf c) milli tasarruf d) milli tasarrufların yurtiçi yatırımları aşan kısmıdır 5. Şayet net yabancı yatırımlar pozitif ise, a) ihracat pozitif olmalı b) ihracat negatif olmalı c) ticaret dengesi pozitif olmalı d) ticaret dengesi negatif olmalı 6. Net yabancı yatırımlar aşağıdakilerden hangisine eşittir? a) milli tasarruflar eksi ticaret dengesi b) yurtiçi yatırımlar artı ticaret dengesi c) yurtiçi yatırımlar eksi milli tasarruflar d) milli tasarruflar eksi yurtiçi yatırımlar 7. Net yabancı yatırımlar aşağıdaki miktarlardan hangisine eşittir? a) yabancı yatırımcıların yerleşiklere verdiği ödünçlere b) yerleşik yatırımcıların yabancılara verdiği ödünce c) yabancı yatırımcıların yerleşiklere verdiği ödünç eksi yerleşik yatırımcıların yabancılara verdiği ödünce d) yerleşik yatırımcıların yabancılara verdiği ödünç eksi yabancı yatırımcıların yerleşiklere verdiği ödünç 8. Net yabancı yatırımın anlamı; a) yabancı yatırımlar eksi yerli yatırımlar b) yerli yatırım eksi yabancı yatırım c) yerleşiklerin yabancı ülkedeki yatırımları eksi yabancıların yurtiçindeki yatırımları d) yabancıların yurtiçindeki yatırımları eksi yerlilerin yabancı ülkelerdeki yatırımları 9. Şayet ithalat ihracattan daha fazla ise, yerli ülkenin net yabancı yatırımları negatif olmalı çünkü: a) net yabancı yatırım pozitif ise, yerli yatırım tasarrufu geçmiş demektir b) ithalatı, yabancıların yerleşiklere verdiği borçlar mümkün hale getirmiştir ve aynı zamanda tasarruflardan daha büyük yatırım yapılabilmiştir c) yabancılar ihracattan elde ettikleri parayı tasarruf etmişlerdir d) yatırımlar her zaman tasarruflara eşittir ve bundan dolayı net yabancı yatırımlar daima sıfır olmak zorundadır

2 10. Küçük dışa açık bir ekonomide reel faiz oranları her zaman, a) dünya reel faiz oranlarının üzerinde olacaktır b) dünya reel faiz oranlarının altında olacaktır c) dünya reel faiz oranlarına eşit olacaktır d) dünya nominal faiz oranlarına eşit olacaktır 11. Küçük dışa açık bir ekonomide, şayet dünya reel faiz oranları, milli tasarrufların yurtiçi yatırımlardan daha büyük olmasına yol açan faiz oranlarından yüksekse, a) ticaret dengesi pozitif ve net yabancı yatırımlar negatiftir b) ticaret dengesi negatif ve net yabancı yatırımlar pozitiftir c) ticaret dengesi pozitif ve net yabancı yatırımlar pozitiftir d) ticaret dengesi negatif ve net yabancı yatırımlar negatiftir 12. Küçük dışa açık bir ekonomide, ticaret dengesi dengede iken, hükümetin harcamalarını artırması durumunda; a) ticaret dengesi açık verecektir ve net yabancı yatırımlar negatiftir b) ticaret dengesi fazla verecektir ve net yabancı yatırımlar pozitiftir c) ticaret dengesi açık verecektir ve net yabancı yatırımlar pozitiftir d) ticaret dengesi fazla verecektir ve net yabancı yatırımlar negatiftir 13. Küçük dışa açık bir ekonomide, ticaret dengesi dengede iken, hükümetin yurtiçi gelir vergisini artırması durumunda; a) ticaret dengesi açık verecektir ve net yabancı yatırımlar negatiftir b) ticaret dengesi fazla verecektir ve net yabancı yatırımlar pozitiftir c) ticaret dengesi açık verecektir ve net yabancı yatırımlar pozitiftir d) ticaret dengesi fazla verecektir ve net yabancı yatırımlar negatiftir 14. Dışa açık bir ekonomide vergileri düşürmeye yönelik çıkarılan bir kanun, a) milli tasarrufları arttırır ve ticaret dengesi fazlasına yol açar b) milli tasarrufları arttırır ve ticaret dengesi açığına yol açar c) milli tasarrufları azaltır ve ticaret dengesi fazlasına yol açar d) milli tasarrufları azaltır ve ticaret dengesi açığına yol açar 15. Küçük dışa açık bir ekonomide, ticaret dengesi dengede iken, şayet büyük yabancı ülkeler ülkelerindeki hükümet harcamalarını artırırlarsa, bu politika sonucunda; a) küçük dışa açık ekonomide yatırımlar artar b) küçük dışa açık ekonomide tasarruf artar c) küçük dışa açık ekonominin yaptığı ihracat artar d) küçük dışa açık ekonominin yaptığı ithalat artar 16. Küçük dışa açık bir ekonomide yatırım teşviki uygulamasına geçmesi; a) Bu ekonomide ne yurtiçi yatırımların ve ne de yurtiçi tasarrufların değişmesine yol açar b) Bu ekonomide, hem yurtiçi yatırımların ve hem de yurtiçi tasarrufların artmasına yol açar c) Dışa açık küçük ekonomide yurtiçi tasarrufları artırırken, yurtiçi yatırımları etkilemez. d) Dışa açık küçük ekonomide yurtiçi yatırımları artırır ve fakat yurtiçi tasarrufları etkilemez 17. Küçük dışa açık bir ekonomide, yatırım ve tasarrufu arttırıcı politikaların etkisi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) yatırımları arttırıcı politikalar ticaret fazlasına yol açarlar b) yatırımları arttırıcı politikalar ticaret açıklarına yol açarlar c) tasarrufları arttırıcı politikalar ticaret dengesini etkilemez d) tasarrufları arttırıcı politikalar ticaret açığına yol açarlar 18. Amerikan doları ve Türk lirası arasındaki nominal döviz kuru, a) bir TL ile alabileceğiniz dolar miktarını gösterir b) bir dolar alabilmek için ödemeniz gereken TL miktarını gösterir c) Türk mallarının fiyatlarının Amerikan malları fiyatına bölümüne eşittir d) Amerikan malları fiyatlarının Türk malları fiyatlarına bölümüne eşittir

3 19. Şayet bir dolar için ödenmesi gereken TL miktarı artarsa, a) Bu TL nin değer kazandığı anlamına gelir b) Bu doların değer kazandığı anlamına gelir c) nominal TL/$ döviz kuru azalmıştır d) nominal $/TL kuru yükselmiştir 20. Reel döviz kuru, a) bir TL için gerçekte kaç dolar alınabileceğini ölçer b) nominal döviz kurunun, yabancı fiyatları bölü yurtiçi fiyatlar oranın ile çarpımına eşittir c) nominal döviz kuru çarpı yerli fiyatlar bölü yabancı fiyatlara eşittir d) yerli araba fiyatının yabancı araba fiyatına bölümüne eşittir 21. Şayet reel döviz kuru yükseliyorsa, a) yabancı ve yerli malların nispi olarak ucuzlamış demektir b) yabancı ve yerli malların nispi olarak pahalılaşması demektir c) yabancı malların nispi olarak ucuzlaması yerli malların pahalı hale gelmesi demektir d) yabancı malların nispi olarak pahalılaşması ve yerli malların ucuzlaması demektir 22. Reel döviz kuru yükselirse, a) ihracat düşer fakat ithalat etkilenmez b) ithalat düşer ve fakat ihracat etkilenmez c) ihracat azalacaktır ve ithalat artacaktır d) ihracat artacaktır ve ithalat azalacaktır 23. Türk Lirası zayıftır denir şayet, a) bir TL ile daha fazla mal alınabiliyorsa b) reel döviz kuru düşüyor ise c) reel döviz kuru yükseliyor ise d) Türkiye nin ithalatı yüksek olduğu zaman 24. Şayet Amerika ve Türkiye arasındaki döviz kuru sabitken, Türkiye deki enflasyon oranı %6 ve Amerika daki enflasyon %3 ise, a) Dolara karşı TL %3 değer kazanacaktır b) Dolara karşı TL %3 değer kaybedecektir c) TL dolara karşı %6 değer kazanacaktır d) TL dolara karşı %9 değer kazanacaktır 25. Şayet satın alma gücü paritesi teorisi doğru ise, a) net ihracat fonksiyonu oldukça dik olurdu b) reel döviz kurundaki değişikliklerin tamamı fiyat düzeylerindeki değişmelerden kaynaklanır c) nominal döviz kurundaki bütün değişmeler fiyat düzeylerindeki değişmelerden kaynaklanır d) tasarruflardaki veya yatırımlardaki değişmeler yalnızca reel döviz kurunu etkiler 26. Satın alam gücü paritesi doktrini, a) dünyanın tam doğru bir tanımıdır b) tamamen doğru olabilirdi şayet bütün mallar ticarete konu mallar (traded goods) olsa idi c) tamamen doğru olabilirdi şayet tüm tüketiciler aynı tercihe sahip olsalardı d) reel döviz kurundaki hareketliliğin küçük ve geçici olacağı yönündeki beklentilere mantıki dayanak sağlar 27. Mundell-Fleming modeli: a) fiyatların esnek, IS-LM modeli fiyatların sabit olduğunu varsayar b) fiyatların sabit, IS-LM modeli fiyatların esnek olduğunu varsayar c) IS-LM modeli gibi fiyatların sabit olduğunu varsayar d) IS-LM modeli gibi fiyatların esnek olduğunu varsayar 28. Mundell-Fleming modeli: a) küçük açık ekonomi kısa dönem modelidir b) büyük açık ekonomi kısa dönem modelidir c) büyük açık ekonomi uzun dönem modelidir d) küçük açık ekonomi uzun dönem modelidir

4 29. Mundell-Fleming modelinde: a) döviz kuru sistemi dalgalı döviz kuru sistemi olmalıdır b) döviz kuru sistemi sabit kur sistemi olmalıdır c) döviz kuru sisteminin dalgalı veya sabit kur sistemi olması fark etmez d) ekonominin davranışı, döviz kur sisteminin dalgalı veya sabit olmasına bağlı olarak değişir 30. Dışa açık küçük bir ekonomide: a) döviz kurunun milli para için ödenen yabancı para miktarı olarak tanımlandığı durumda, net ihracat döviz kurunun negatif fonksiyonudur b) döviz kurunun yabancı para için ödenen milli para miktarı olarak tanımlandığı durumda, net ihracat döviz kurunun negatif fonksiyonudur c) döviz kurunun milli para için ödenen yabancı para miktarı olarak tanımlandığı durumda, net ihracat döviz kurunun pozitif fonksiyonudur d) Yukarıdakilerin hiçbirisi doğru değildir 31. Mundell-Fleming modelinde, yurtiçi faiz oranı, a) LM nin IS'yi kestiği noktada belirlenir b) yurtiçi enflasyon oranı tarafından belirlenir c) dünya enflasyon oranı tarafından belirlenir d) dünya faiz oranları tarafından belirlenir 32. Yatay eksende Y'nin ve dikey eksende r'nin yer aldığı bir grafikle ifade edilen Mundell-Fleming modelinde, kısa dönem dengenin oluşması için, a) LM ve IS doğruları, dünya faiz oranlarının üzerindeki bir faiz oranında bir birlerini kesmeli b) LM ve IS doğruları, dünya faiz oranlarının altında bir faiz oranında bir birlerini kesmeli c) LM ve IS doğruları, dünya faiz oranlarına eşit bir faiz oranında bir birlerini kesmeli d) LM ve IS doğrularının birbirini kestikleri faiz oranını dünya faiz oranına ancak çok bir zaman aralığı hariç eşit olamaz. 33. Esnek döviz kuru rejiminin uygulandığı Mundell-Fleming modelinde, şayet LM'nin IS'yi kestiği faiz oranı dünya faiz oranının üzerinde ise; a) yabancı yatırımcılar yerli ekonomiye yatırım yapmaya çalışacaklar ve bu da döviz kurunun düşmesine ve IS doğrusunun sola aşağıya kaymasına yol açacaktır. b) yabancı yatırımcılar yerli ekonomiye yatırım yapmaya çalışacaklar ve bu da döviz kurunun yükselmesine ve IS doğrusunun sola aşağıya kaymasına yol açacaktır. c) yabancı yatırımcılar yerli ekonomiye yatırım yapmaya çalışacaklar ve bu da döviz kurunun düşmesine ve LM doğrusunun sağ aşağıya kaymasına yol açacaktır. d) yabancı yatırımcılar yerli ekonomiye yatırım yapmaya çalışacaklar ve bu da döviz kurunun yükselmesine ve LM doğrusunun sağ aşağıya kaymasına yol açacaktır. 34. Esnek döviz kuru rejiminin geçerli olduğu dışa açık küçük bir ekonomide şayet hükümet genişletici maliye politikası uygulamaya koyarsa, yeni kısa dönem dengesinde, a) gelir ve döviz kurunun her ikisi de yükselir b) döviz kuru düşecektir ve gelir değişmeden kalır c) gelir artacaktır fakat döviz kuru değişmeden kalır d) hem gelir ve hem de döviz kuru düşer 35. Esnek döviz kuru rejiminin geçerli olduğu dışa açık küçük bir ekonomide, hükümet harcamalarındaki artış, yeni kısa dönem dengesinde, faiz oranlarını arttırır ve: a) yatırımları dışlar fakat yatırımlardaki bu azalma hükümet harcamalarındaki artıştan daha azdır b) yatırımların, hükümet harcamalarındaki artışa eşit miktarda azalmasına yola açar c) yabancı sermaye girişine yol açar ve böylelikle döviz kuru artar, net ihracat düşer fakat bu düşüş hükümet harcamalarındaki artıştan daha azdır d) yabancı sermaye girişine yol açarak döviz kurunun azalmasına, net ihracatın hükümet harcamalarındaki artışına eşit miktarda azalmasına yol açar

5 36. Esnek döviz kuru rejiminin geçerli olduğu dışa açık küçük bir ekonomide, şayet hükümet para arzını azaltırsa, yeni kısa dönem dengede, a) gelir düşer ve döviz kuru düşer b) döviz kuru düşer ve gelir artar c) gelir değişmez fakat döviz kuru yükselir d) döviz kuru değişmez fakat gelir düşer 37. Esnek döviz kuru rejiminin geçerli olduğu dışa açık küçük bir ekonomide, para arzındaki artış, yeni kısa dönem dengede, a) faiz oranlarını düşürür ve yatırım düzeyini arttırır b) döviz kurunu arttırır ve net ihracatı arttırır c) faiz oranlarını düşürür fakat yatırım düzeyini arttırmaz d) döviz kurunu düşürür fakat net ihracatı arttırmaz 38. Esnek döviz kuru rejiminin geçerli olduğu dışa açık küçük bir ekonomide, şayet hükümet ithalata kota koyarsa, yeni kısa dönem dengede IS doğrusu sağa kayar, döviz kurunu düşürür, a) fakat net ihracat ve gelirin artışına yol açmaz b) net ihracatı azaltır fakat geliri arttırmaz c) geliri arttır fakat net ihracatı arttırmaz d) net ihracat ve geliri arttırır 39. Birçok ekonomide hangi dönemde sabit döviz kuru uygulanmıştır? a) 1950'lerden 1980 başlarına kadar b) 1950'lerden 1970 başlarına kadar c) 1950'lerde ve 1960'larda ve tekrar 1980 sonlarında d) II. Dünya savaşı sonrasından 1989'a kadar 40. Sabit döviz kuru sisteminde, dışa açık küçük ekonomide merkez bankası, a) kendi para cinsinden rezerve sahip olmalı b) kendisinin basamadığı yabancı para rezervlerine sahip olmalı c) denge döviz kurunu sabit olarak belirlenen kura eşitleyecek şekilde para arzının değişmesine müsaade etmeli d) para arzının büyüme oranını sabit tutmaya dayanan bir kural takip etmeli 41. Sabit döviz kuru rejimi altında, a) nominal döviz kuru sabittir fakat reel döviz kuru serbestçe değişebilir b) reel döviz kuru sabittir fakat nominal döviz kuru serbestçe değişebilir c) hem nominal ve hem de reel döviz kuru sabittir d) nominal döviz kuru sabittir, fakat reel döviz kurunun sabit olup olmaması merkez bankasının para arzını bir kurala göre sabit oranda arttırıp arttırmamasına bağlıdır 42. Sabit kur sisteminde uzun dönemde, a) nominal döviz kuru sabittir fakat reel döviz kuru serbestçe değişebilir b) reel döviz kuru sabittir fakat nominal döviz kuru serbestçe değişebilir c) hem nominal ve hem de reel döviz kuru sabittir d) nominal döviz kuru sabittir, fakat reel döviz kurunun sabit olup olmaması merkez bankasının para arzını bir kurala göre sabit oranda arttırıp arttırmamasına bağlıdır 43. Altın standardında Türkiye'de altının fiyatı, a) her zaman altının Amerika'daki fiyatına eşitti b) her zaman Amerika'daki fiyatının biraz üzerinde idi fakat aradaki fark taşıma maliyetlerinin üzerinde değildi. c) her zaman Amerika'daki fiyatının biraz altında idi fakat aradaki fark taşıma maliyetlerinin üzerinde değildi. d) Amerika'daki fiyatının altında veya üzerinde olabilirdi fakat hiçbir zaman fark iki ülke arasındaki taşıma maliyetinden yüksek değildi.

6 44. Sabit döviz kuru uygulayan dışa açık küçük bir ekonomide, şayet hükümet, hükümet alımlarını arttırsa, yeni kısa dönem dengede, a) döviz kuru yükselir fakat gelir artmaz b) gelir artara fakat döviz kuru artmaz c) hem gelir ve hem de döviz kuru artar d) ne gelir ve ne de döviz kuru artar çünkü para arzı daralır 45. Sabit döviz kuru uygulayan dışa açık küçük bir ekonomide, şayet hükümet, hükümet alımlarını arttırsa, yeni kısa dönem dengeye gidiş sürecinde, a) para arzı döviz kurunun değişmesini önleyecek şekilde artar ve böylelikle hükümet harcamalarının gelir üzerine genişletici etkisi ortaya çıkar b) para arzı döviz kurunun değişmesini önleyecek şekilde azalır ve böylelikle hükümet harcamalarının gelir üzerine genişletici etkisi ortadan kalkar c) para arzı değişmeden kalır ve hükümet harcamalarının gelir üzerine hiçbir etkisi yoktur d) IS sağa kayar fakat LM doğrusu sola kayar 46. Sabit döviz kuru uygulayan dışa açık küçük bir ekonomide, merkez bankası para arzını attırmaya çalıştığında, yeni denge durumunda, a) IS doğrusu dikey veya LM doğrusu yatay değilse gelir artar b) gelir artmaz çünkü IS doğrusu dikeydir c) gelir artar çünkü IS doğrusu dikeydir d) para arzı artmaz çünkü bu döviz kurunu düşürecek ve haliyle geliri arttırmayacaktır 47. Esnek döviz kuru sistemi: a) geçmişte ve bugün birçok ekonomist tarafından tercih edilmiştir b) tarihi olarak birçok iktisatçı tarafından tercih edilmiş fakat son yıllarda bazıları sabit kura geçilmesi gerektiğini savunmaktadır c) ekonomistlerin büyük çoğunluğu tarafından karşı çıkılmıştır d) geçmişte ve günümüzde dünyadaki iktisatçıların yarısı tarafından desteklenmiştir 48. Esnek döviz kuru sisteminin tercih edilmesi yönündeki iddialardan bir tanesi: a) uluslar arası ticaret daha kolay hale getirir b) uluslar arası yatırımcıların spekülasyonla istikrarı bozma girişimlerini en aza indirir c) para politikasının diğer amaçlar içinde kullanılabilmesine imkân tanır d) para arzındaki aşırı büyümeyi önlemede yardımcı olur 49. Avrupa para sistemi (EMS): a) üye ülkeler arasında döviz kuru dalgalanmalarını sınırlamaya çalışır b) üye ülkeler arasında döviz kurunu sabit tutar c) doğu ve batı Avrupa ülkelerinin tamamını kapsar d) gümrük birliği olarak adlandırılan bir organizasyon çeşididir. 50. Esnek kur rejimi uygulayan dışa açık küçük bir ekonomi için LM doğrusunun formülü, Y=200r (M/P), IS doğrusu Y=400+3G-2T+3NX-200r olarak verilmiştir. Net ihracat NX= e dir. e döviz kurunu göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi (P) sabit ve 1.0'e eşit ve dünya faiz oranı r * =%2.5'dur. a) Başlangıçta faiz oranı r=1.0'dir. Dünya faiz oranı dikkate alınmadığında, ve M=100, G=100, T=100 ve e=1 ise, LM'nin IS'yi kestiği denge durumunda Y,r ve NX'in değeri kaçtır? Bulduğunuz r değeri r * den yüksek mi yoksa düşük müdür? b) Dengenin sağlanması için IS doğrusu sağ yukarıya mı yoksa sol aşağıya doğru mu kaymalıdır? Şayet bu kayma döviz kurundaki değişiklik dolayısı ile ortaya çıkmışsa, döviz kuru değer mi kazanır yoksa değer mi kaybeder? c) Dengenin sağlanması için net ihracat kaç olmalıdır? Denge döviz kuru kaçtır? Y ve r'nin kısa dönem denge değerleri kaçtır? d) Şayet hükümet döviz kurunu 1.0'de sabit tutmak istiyorsa, dengenin sağlanması için G hükümet harcamaları kaç olmalıdır? Bu durumda Y ve r'nin değerleri kaçtır?

7 e) c şıkkında verilen dengeden hareket edildiği varsayıldığında, hükümet harcamalarını 100'den 200'e arttırırsa, Y,r,NX ve e'nin denge değerleri kaç olacaktır? G'deki artış toplam harcamalar içerisinde hükümet harcamalarının payını arttırmak dışında başka bir değişime yol açar mı? Cevap evetse, neler değişmiştir? f) Varsayalım ki, e şıkkında verilene göre (G=200) M 150'ye çıkmıştır. Y,r,NX ve e'nin denge değerleri kaçtır? Bu bulgular e şıkkında verdiğiniz cevaplardan nasıl farklılaşmaktadır? 51. Sabit kur rejimi uygulayan dışa açık küçük bir ekonomi için LM doğrusunun formülü, Y=200r (M/P), IS doğrusu Y=400+3G-2T+3NX-200r olarak verilmiştir. Net ihracat NX= e dir. e döviz kurunu göstermektedir. Fiyatlar genel düzeyi (P) sabit ve 1.0'e eşit ve dünya faiz oranı r * =%2'dir. a) Şayet M=100,G=100, T=100 ve e=1.0 ise, Y,r,ve NX'ın kısa dönem denge değerleri kaçtır? Denge döviz kuru kaçtır? b) Şimdi para otoritelerinin para miktarını arttırmaya çalıştıklarını varsayalım. Sabit döviz kurunda dışa açık küçük ekonomide neler olur? c) Hükümet harcamasının 150'ye çıktığını varsayalım. Y,r, ve NX'in yeni kısa dönem denge değerleri kaç olur? Döviz kurunun değişmemesi (ve yurtiçi faiz oranın dünya faiz oranına eşit olacağından) için M ayarlanacağından, M'nin yeni kısa dönem denge değeri kaçtır? 52. Esnek döviz kurunun geçerli olduğu dışa açık büyük ekonomi için makro model aşağıdaki gibi verilmiştir: C=0.5(Y-T) T=1000 I= r G=1500 NX= e C+I+G+NX=Y M/P=0.5Y-500r M=1000 CF= r NX=-CF Son iki fonksiyon ülkeye yabancı sermaye girişinin (CF) faiz oranı (r) ile artacağını ve cari işlemler dengesinin (NX) negatif sermaye girişine eşit olacağını belirtmektedir. NX aynı zamanda döviz kuru (e) ile ilişkilidir ve e değer kazandığında düşer. Fiyatlar genel düzeyi (P) sabit ve 1.0'e eşittir. a) Y,r,C,I,CF,NX,e, özel tasarruf, kamu tasarrufu ve yabancı tasarrufun kısa dönem denge değerlerini hesaplayınız. Yabancı tasarruflar burada NX olarak tanımlanmıştır. Bulgularınızın doğruluğunu, C+I+G=Y ve özel tasarruf artı kamu tasarrufu artı yabancı tasarruf = yurtiçi yatırımlar olup olmadığını sınayarak test ediniz. b) G 1600'e yükseldiğinde Y,r,C,I,CF,NX,e, özel tasarruf, kamu tasarrufu ve yabancı tasarrufun kısa dönem denge değerlerini hesaplayınız. a şıkkında olduğu gibi sonuçlarınızın doğruluğunu test ediniz. Hükümet harcama çoğaltanının değeri kaçtır? Döviz kuru değerlenir mi yoksa değer mi kaybeder? Sermaye girişi artar mı azalır mı? Hükümet harcamalarındaki artık yurtiçi yatırımları dışlar mı? Şayet cevabınız evet ise, ne kadar? c) Hükümet harcamalarının 1500'e gerilediğini ve fakat M'nin 1100'e yükseldiğini varsayalım.y,r,c,i,cf,nx,e, özel tasarruf, kamu tasarrufu ve yabancı tasarrufun kısa dönem denge değerlerini hesaplayınız. a şıkkında olduğu gibi sonuçlarınızı test ediniz. M için çarpan değeri kaçtır? Döviz kuru değerlenir mi yoksa değer mi kaybeder? Sermaye girişi artar mı azalır mı? Yurtiçi yatırımlar artar mı?

8 ÇALIŞMA SORULARI-6 CEVAP ANAHTARI 1 B 11 C 21 D 31 D 41 C 2 A 12 A 22 D 32 C 42 A 3 A 13 B 23 C 33 A 43 D 4 D 14 D 24 B 34 B 44 B 5 C 15 C 25 C 35 D 45 A 6 D 16 D 26 D 36 A 46 D 7 D 17 B 27 C 37 B 47 B 8 C 18 B 28 A 38 B 48 C 9 B 19 B 29 D 39 B 49 A 10 C 20 B 30 A 40 C 50

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ IS-LM-BP Modeli IS-LM Modelini incelerken ekonominin dışa kapalı olduğu varsayımı ile hareket etmiş ve dış

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi)

TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) TOBB-ETU, Iktisat Bölümü Macroeconomics II (IKT 234) HW II (Ozan Eksi) Mankiw 12-3: Iş yöneticileri/iş adamlar ve politika yap c lar ço¼gu zaman Amerikan Endüstrisinin rekabet edilebilirli¼gi (Amerikan

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Farklı döviz kuru sistemlerini açıklayabileceğiz Net ihracat eğrisinin eğiminin ve konumunun değişmesine neden olan faktörleri

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir.

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER Genişletici

Detaylı

BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ)

BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ) BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ) 1 Bu bölümde IS-LM modeli, uluslararası mal ve sermaye hareketlerini kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Detaylı

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN

ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN ONDOKUZUNCU BÖLÜM ULUSLARARASI EKONOMİVE ULUSLARARASI FİNANSMAN Bu ünite tamamlandığında; İthalat ve ihracatı tanımlayabileceğiz Mutlak üstünlük ve karşılaştırmalı üstünlükler teorilerinin neyi ifade ettiğini

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ)

BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ) 1 BÖLÜM 11: ÖDEMELER DENGESİ, FAİZ HADDİ VE HASILA DÜZEYİ: IS-LM-BP MODELİ (MUNDELL-FLEMİNG MODELİ) Bu bölümde IS-LM modeli, uluslararası mal ve sermaye hareketlerini kapsayacak şekilde genişletilecektir.

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI Döviz kurları, farklı ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayarak başta

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

IS-MP-PC: Kısa Dönem Makroekonomik Model

IS-MP-PC: Kısa Dönem Makroekonomik Model 1 Toplam Talep Toplam Talebin Elde Edilmesi 2 Para Politikası AD Eğrisi 3 4 Eğrisi Toplam Talep Toplam Talebin Elde Edilmesi Keynes (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money Toplam

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

Hasıla, IS ve FE eğrilerinin kesişmeleri ile belirlenir, LM eğrisi IS ve FE nin kesiştiği noktaya intibak eder.

Hasıla, IS ve FE eğrilerinin kesişmeleri ile belirlenir, LM eğrisi IS ve FE nin kesiştiği noktaya intibak eder. BÖLÜM 12: AÇIK EKONOMİ TOPLAM ARZ- TOPLAM TALEP MODELİ 1 12. BÖLÜM Bu bölümde, daha önce kapalı ekonomi için geliştirilen toplam arz-toplam talep modeli dış ekonomik ilişkileri kapsayacak biçimde genişletilerek,

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Burada C tüketimi, I yatırımı ve G kamu harcamalarını temsil etmektedir. Bu üç harcamanın toplamı iç talebi temsil etmektedir.

Burada C tüketimi, I yatırımı ve G kamu harcamalarını temsil etmektedir. Bu üç harcamanın toplamı iç talebi temsil etmektedir. B.E. A. Açık Bir Ekonomide Mal Piyasası Bir ekonomide mal piyasasına yönelen bir iç talep (yurtiçi vatandaşlardan kaynaklanan) mevcuttur. Aynı zamanda aynı ekonomide mal piyasasında yerli üretilen mallara

Detaylı

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( )

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( ) 1 BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI (205 231) IS-LM modelinde hükümet genişletici veya daraltıcı para ve maliye politikaları izleyerek hâsıla düzeyini etkileyebilir. Bu bölümde IS-LM modelinde maliye

Detaylı

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hicks tarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

8. DERS: IS/LM MODELİ

8. DERS: IS/LM MODELİ 8. DERS: IS/LM MODELİ 1 Mal Piyasası ve Para Piyasası...2 2. Faiz Oranı, Yatırım ve IS Eğrisi...2 A.IS eğrisi nin özellikleri:...3 B.Maliye Politikası IS Eğrisini Nasıl Kaydırır?...5 3. Para Piyasası ve

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

Uluslararası Para Sisteminin Tarihi

Uluslararası Para Sisteminin Tarihi Bölüm 6 Uluslararası Para Sistemi Altın Standardı (1876 1913) Altın MÖ 3000 yılından beri ticarete aracılık etmektedir. Altın standardında her ülke parasının değerini belirli ağırlıkta saf altın cinsinden

Detaylı

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI Döviz kurları, farklı ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayarak başta

Detaylı

1. Mal Piyasası ve Para Piyasası

1. Mal Piyasası ve Para Piyasası DERS NOTU 06 IS/LM MODELİ Bugünki dersin içeriği: 1. MAL PİYASASI VE PARA PİYASASI... 1 2. MAL PİYASASI İLE PARA PİYASASININ İLİŞKİSİ... 1 3. FAİZ ORANI, YATIRIM VE IS EĞRİSİ... 2 IS EĞRİSİNİN CEBİRSEL

Detaylı

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ TOPLAM TALEP TOPLAM ARZ AD-AS MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ [AD-AS] modelinin amacı ekonomide milli gelir ile fiyat düzeyinin nasıl belirlendiğini ve milli gelir ile fiyat düzeyindeki

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTISAT 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Ekim 2014 ILIMLI BÜYÜME DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 24 Ekim 2014 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160

Tablo 1 Fiyat Talep Miktarı Arz Miktarı A 0 200 0 B 0,10 160 0 C 0,20 120 40 D 0,30 80 80 E 0,40 40 120 F 0,50 0 160 İKTİSADA GİRİŞ-I ÇALIŞMA SORULARI-6 ESNEKLİK: ARZ TALEP ESNEKLİĞİ 1. Mavi Jeans, jean fiyatlarını 90TL den 75 TL ye indirdiğinde, satışlar 1000 birimden 1200 birime çıkmaktadır. Bu durumda Mavi Jeans talebinin

Detaylı

Orta Vadede (Dönemde) Piyasa Dengesi:

Orta Vadede (Dönemde) Piyasa Dengesi: .E.. Orta Vadede (Dönemde) iyasa Dengesi: S e D n öyle bir dengede denge şartı noktasında gerçekleşmektedir. Üretim kadar piyasa fiyat düzeyi ise seviyesinde gerçekleşmektedir. Olaya S eğrisi açısında

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI

ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI ÜNİTE 3: FAİZ ORANLARININ ANLAMI, ÖLÇÜMÜ VE BELİRLENMESİ FAİZ ORANLARININ ANLAMI Faiz oranı, ödünç alanın belirli bir dönem boyunca aldığı borca karşılık ödediği faiz tutarının veya ödünç verenin verdiği

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

www.osmannuriaras.com

www.osmannuriaras.com İKTİSAT KPSS SORULARI 2006 1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ

ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ ÖDEMELER BİLANÇOSU VE DENGESİ I. Temel Yapı Ülkede yerleşik kişilerin belirli bir dönem boyunca yabancı ülkelerde yerleşik kişilerle yaptıkları tüm ekonomik işlemlerin sonucunu gösteren sistematik kayıtlarına

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

Maliye Politikası ve Bütçe

Maliye Politikası ve Bütçe Maliye Politikası ve Bütçe Giriş Bütçe ve kamu borcu arasındaki ilişki Bütçe açıklarının, vergi indirimlerinin ve artan kamu harcamalarının kısa veuzun dönem ekonomik etkileri Devlet Bütçesi Bütçe dengesi

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

MİLLİ GELİR DENGESİ

MİLLİ GELİR DENGESİ MİLLİ GELİR DENGESİ 9.03.2017 osenses@ktu.edu.tr 1 MİLLİ GELİR DENGESİ Milli gelir dengesi, toplam arz ile toplam talebin kesiştiği yerde bulunmaktadır. Bir ekonomide toplam tasarruflarla, toplam yatırımların

Detaylı

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var

Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Kur artışının ekonomiye olumlu ve olumsuz etkileri var Türkiye 2012 yılına kadar sıcak paranın da etkisi ile düşük kur yaşadı. Düşük kur nedeniyle iç üretimden suni olarak daha ucuza gelen tüketim malını,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması BOCUTOĞLU 109 yemek pişirirken yağı, salçayı, soğanı, eti, sebzeyi, suyu aynı anda tencereye doldurmaz; birinci adımda yağı ve salçayı hafifçe kızartır, ikinci adımda soğanı ve eti ilave ederek pişirmeye

Detaylı

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı.

Bölüm 4 ve Bölüm 5. Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Bölüm 4 ve Bölüm 5 Not: Bir önceki derste Fiyat, Piyasa kavramları açıklanmıştı. Derste notlar alınmıştı. Sunum olarak hazırlanmadı. Talep Piyasada satıcıların faaliyetleri arzı, alıcıların faaliyetleri

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları (devam. 2. Kısım) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. İhracat Teşviki (İmport Subsidy) İhracat teşvikleri

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ. Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ IS-LM MODELİ IS-LM Modeli modern makroekonominin temel taşlarından birisidir. Model, ekonominin reel yönünü parasal

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 9. Ticaret Politikasının Araçları. Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 9 Ticaret Politikasının Araçları Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Gümrük tarifesinin tek bir sektördeki kısmi denge analizi:

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat

Ekonomi. Doç.Dr.Tufan BAL. 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Ekonomi 3.Bölüm: Fiyat Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 Fiyat Mekanizması:Talep,

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı