ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı"

Transkript

1

2

3 ARDEB - Araştırma Destek Programları Başkanlığı ARDEB, üniversitelerden, kamu Ar-Ge enstitülerinden ve özel sektörden önerilen araştırma projelerine destek vermektedir. SBAG SOBAG TOVAG TBAG H 2 0

4 TÜBİTAK ARDEB DESTEK PROGRAMLARI Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Hızlı Destek Programı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

5 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (KARİYER)

6 Amaç Yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan özgün araştırma projelerini desteklemektir.

7 Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı; Üniversite personeliyse, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmalıdıe (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil), Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyorsa, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır. Projedeki katkı oranı %10 un üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı; 1001, 1003, 1007, 1010, 1011 ve 3501 için belirlenen projede görev alma limitlerini geçmemelidir.

8 /yıl Süresi 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. Proje destek üst limiti yıllık dir Bu program kapsamında aylık ye kadar burs desteği verilmektedir. Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için ye kadar destek verilmektedir Proje yürütücüsü, araştırmacılara ve danışmanlara aylık ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenmektedir. Başvuru Dönemleri Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

9

10 Hızlı Destek Programı Amaç Acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerini desteklemektir.

11 Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı; Öğretim elemanı olan doktora/tıpta uzmanlık öğrencileri ile BİDEB 2232 bursiyerleri bu program kapsamında yürütücü veya araştırmacı olabilirler. Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyorsa, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır. Projedeki katkı oranı %10 un üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Yürütücüler/Araştırmacılar aynı anda en fazla 1 adet Hızlı Destek projesinde yer alabilirler.

12 Süresi 12 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. ay Proje destek üst limiti dir Bu program kapsamında aylık 900 ye kadar burs desteği verilmektedir. Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 500 ye kadar destek verilmektedir. Başvuru Dönemleri Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

13

14 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Amaç Öncelikli alanlarda, sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

15 Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı; Üniversite personeliyse, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmalıdır (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil), Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyorsa, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır. Projedeki katkı oranı %40 ın üzerinde olan kişiler, projede yürütücü olarak görev alabilirler. Projedeki katkı oranı %10 un üzerinde olan kişiler, projede araştırmacı olarak görev alabilirler. Küçük ölçekli projelere 24 aya kadar, orta ve büyük ölçekli projelere 36 aya kadar destek verilmektedir. 36 ay Küçük Ölçekli Projeler için: ye kadar Orta Ölçekli Projeler için: Büyük Ölçekli Projeler için: Proje bütçesinin %40 ına kadar burs desteği verilebilmektedir. 40 %

16 Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına ödenebilecek Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) üst limitleri: Proje yöneticisi için Proje yürütücüsü için Araştırmacı için Danışman için /ay /ay /ay /yıl Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için ye kadar destek verilmektedir Beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb çalışmalar için proje bütçesinde en fazla ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir. Başvuru Dönemleri Çağrı programına göre belirlenmektedir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve program kapsamında çıkılacak çağrılara ulaşmak için:

17

18 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı Amaç Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklemektir.

19 Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları doğrudan TÜBİTAK a yapılır. Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı veya danışmanların; Üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/ tıpta uzmanlık derecesine ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine (yayın, proje, rapor, vb.) sahip olmaları gerekmektedir. Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; en az dört yıllık lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine (yayın, proje, rapor, vb.) sahip olmaları gerekmektedir. Müşteri kurumun ihtiyacına yönelik projelerde kendisine bağlı Ar-Ge birimleri; diğer yürütücü kuruluşlarla işbirliği yapmak şartıyla projede yürütücü kuruluş olarak yer alabilirler. Projelerde, en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Teknoloji birikim projelerine de destek verilmektedir Proje yürütücüsü, araştırmacıları ve danışmanlarına aylık ye kadar PTİ verilmektedir. 48 Projeler, 48 aya kadar desteklenmektedir. Desteklenen projeler için destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir. Proje başvuruları çağrılı sistem ile alınmaktadır. Projeler, iki aşamalı değerlendirilmektedir. ay Başvuru Dönemleri Çağrı programına göre belirlenmektedir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgilere ve program kapsamında çıkılacak çağrılara ulaşmak için:

20 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Amaç Türkiye nin ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılmasını teşvik etmektir.

21 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk Hukuk Sistemi ne göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, Patent Teşvik Sistemi kapsamında öngörülen destekten yararlanabilir. Patent başvurusu Türk Patent Enstitüsü ne yapıldıktan sonra destek başvurusu TÜBİTAK a iletilmelidir. Başvuru Dönemleri Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için:

22 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı Amaç Projenin önemli bir bölümünün gerçekleştirilmesi için yurt dışında çalışan bilim insanlarının projeye araştırmacı olarak katılımına imkan sağlamaktır.

23 Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı; Üniversite personeliyse, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmalıdır (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil), Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyorsa, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır. Evrensel araştırmacıların; yurtdışında çalışıyor olmaları ve ülkemizi her ziyaretlerinde en az bir ay projede görev alacak olmaları gerekmektedir. Proje ekibinde yer alacak yürütücü veya araştırmacı; 1001, 1003, 1007, 1010, 1011 ve 3501 için belirlenen projede görev alma limitlerini geçmemelidir.

24 Süresi 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. 36 ay Bu program kapsamında aylık ye kadar burs desteği verilmektedir Proje yürütücüsü, araştırmacılara ve danışmanlara aylık ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenmektedir /yıl Proje destek üst limiti yıllık dir Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için ye kadar destek verilmektedir. 50 % Evrensel araştırmacıların yurt dışında aldıkları tam zamanlı aylık ücretlerinin %50 si kadar ücret projeden karşılanır. Başvuru Dönemleri Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiye ulaşmak için:

25

26 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) Amaç Amaç Bilim insanlarımızın çok uluslu bilimsel projelere katılımları için araştırma projelerini desteklemektir.

27 Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı; Üniversite personeliyse, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmalıdır (eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanlar dahil), Kamu kuruluşu veya özel kuruluşlarda çalışıyorsa, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmalıdır. Uluslararası bir üst kuruluş koordinatörlüğünde ve en az iki ülkenin yer aldığı devam eden bir projeye katılım gereklidir. Proje ekibinde yer alacak yürütücü veya araştırmacı; 1001, 1003, 1007, 1010, 1011 ve 3501 için belirlenen proje limitlerini geçmemelidir.

28 Süresi 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir. 36 ay Bu program kapsamında aylık ye kadar burs desteği verilmektedir Proje destek üst limiti yıllık dir Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için ye kadar destek verilmektedir. /yıl Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanlara aylık ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenmektedir. Başvuru Dönemleri Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

29

30 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (KARİYER) Amaç Kariyerlerine yeni başlayan doktoralı genç bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını desteklemektir.

31 Proje ekibinde yer alacak yürütücü ve araştırmacı Üniversite personeliyse, doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmalıdır (eğitim ve araştırma Hastaneleri nde çalışanlar dahil) Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmayan bilim insanları projede yürütücü olabilirler. Profesör ünvanlı kişiler projede sadece danışman, doçent ünvanlı kişiler ise danışman veya araştırmacı olabilirler. Proje ekibinde yer alacak yürütücü veya araştırmacı; 1001, 1003, 1007, 1010, 1011 ve 3501 için belirlenen proje limitlerini geçmemelidir. 5yıl Yürütücünün doktora/tıpta uzmanlık derecesini aldığı tarihi izleyen 5 yıl içinde başvuruda bulunması ve bu derecenin alındığı üniversiteden farklı ve Türkiye deki bir yükseköğretim veya araştırma kuruluşunda kadrolu olarak çalışması gereklidir. ay 36 Süresi 36 aya kadar olan projeler desteklenmektedir Proje destek üst limiti yıllık dir. /yıl Bu program kapsamında aylık ye kadar burs desteği verilmektedir Bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için ye kadar destek verilmektedir. Proje yürütücüsü, araştırmacılara ve danışmanlara aylık ye kadar Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ödenmektedir Başvuru Dönemleri Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınmaktadır. Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için:

32 Proje Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların* TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmaları ve yapılacak proje değerlendirmelerinde ARBİS özgeçmişi kullanılacağı için özgeçmiş bilgilerinin güncel olması, Proje yürütücüsü ve araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri, Başvurunun ön değerlendirmeye alınabilmesi için, hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin eksiksiz olarak ve belirtilen tarihe kadar TÜBİTAK a ulaştırılması, elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığından ve doğru belge olduğundan emin olunması, Kabul ve Taahhüt Beyanları ve Hak Sahipliği Beyan Formu sayfalarında; proje yürütücüsü, araştırmacılar, öneren kuruluş ve destekleyen diğer kuruluş yetkilisi imzalarının tam ve orjinal olması, imzaların mavi renkli kalemle atılmış olması, Kuruluş yetkilisi olarak; üniversitelerde ve üniversitelere bağlı enstitülerde Rektör veya yetki verdiği Rektör Yardımcısının, diğer kuruluşlarda Genel Müdür veya yetki verdiği Genel Müdür Yardımcısı, Başhekim veya Başhekim Yardımcısı vb. imzasının olması, Aynı/benzer proje önerisi ile daha önce TÜBİTAK a başvuru yapılmış, değerlendirmeye alınmış ve desteklenmesi uygun bulunmamışsa Proje Önerisi Değişiklik Bildirim Formu nun doldurularak hem elektronik hem de basılı kopya olarak gönderilmesi ve formun panel raporunda belirtilen değişiklik ve düzeltmeleri içermesi, (*) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden yabancı uyruklu danışmanların ARBİS e kayıtlı olma zorunluluğu yoktur.

33 Kurumumuza daha önce sunulan ve değerlendirme sonucunda reddedilmesi/iade edilmesine karar verilen proje önerilerinin aynı/benzer içerikle tekrar sunulmaları ve ilk sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişi/kişiler olması halinde Feragat Formu nun doldurulması, Başvuru formunda yer alan tüm konu başlıklarının eksiksiz doldurulması ve formun projeyi değerlendirebilecek yeterlilikte bilgi içermesi, Başvuru formunun Giriş başlığından başlamak üzere Bütçe başlığına kadar olan bölümlerin, istenilen font ve punto düzeniyle, 20 sayfayı geçmemesi, Alınması talep edilen makine-teçhizattan herhangi birinin toplam fiyatının, KDV ve diğer tüm vergiler dahil (yurt dışı alım durumunda diğer masraflar dahil) nin üzerinde olmaması, den fazla olması gerekiyor ise aradaki farkın nasıl karşılanacağının Destek Mektubu vb.belgeler ile belirtilmesi, Alınması önerilen makine-teçhizat ve hizmet alımına ait proforma faturaların mutlaka başvuruya eklenmesi, sarf malzemeleri faslı için projede gerekliliğinin değerlendirilmesine mkan verecek şekilde sarf listesi verilmesi (Sarf malzemeler için proforma faturaya gerek yoktur.), Proje yürütücüsü olarak aynı dönemde aynı programa birden fazla proje başvurusunda bulunulmaması,

34 Aynı proje önerisi ile aynı dönemde birden fazla programa başvuru yapılmaması (Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde ilk başvuru dikkate alınır, diğer proje başvurusu değerlendirmeye alınmayarak iade edilir.), Proje kapsamında yurt dışı alan çalışması olmaması, Proje ekibinde yer alan kişilerin benzer içerikli projelerinin yürürlükte/sonuçlanmış olmaması ve projenin değerlendirme süresi içerisinde başka bir Kurum/Kuruluşa sunulmaması, Projenin Ar-Ge projesi niteliğinde olması (Rutin veri toplama, durum tespiti çalışması vb. projeler değerlendirmeye alınmamaktadır.), Projenin altyapı oluşturmaya yönelik bir proje olmaması, Proje kapsamında Etik Kurul Onay Belgesi/Yasal İzin Belgesi nin gerekli olması durumunda, belirlenen kriterlere uygun belgenin/belgelerin proje başvurusu sırasında Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir.

35

36 TÜBİTAK Atatürk Bulvarı No: Kavaklıdere/ANKARA Tel: Faks: Copyright 2012 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Her hakkı saklıdır. Hiçbir yazılı ve görsel materyal izinsiz kullanılamaz.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ EL KİTABI 2014 Önsöz Bilimsel Araştırma Projeleri Kısa Tanıtım Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyeleri Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü Bilimsel Araştırma

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için

Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Küçük Çaplı Projeler İçin Hibe Yönetmeliği Prensip olarak 5000,00 `ya kadar proje hibeleri için Hibe Olanakları Hakkında Sorular ve Cevapları (Lütfen teşvik olanakları ile ilgili ek bilgileri de dikkate

Detaylı

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014

KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE BİYOYARARLANIM- BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARI ETİK KURULLARININ STANDART ÇALIŞMA YÖNTEMİ ESASLARI 06.08.2014 1. AMAÇ Etik kurul un amacı, araştırmanın bilimsel yönü ve toplumun endişelerini göz önünde bulundurarak, klinik araştırmalarda yer alan gönüllülerin haklarını, güvenliğini ve esenliğini korumaktır. Etik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR

XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR XII.TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 1-3 ARALIK 2006 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU- İZMİR I. Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim 1. Uzmanlık derneklerince

Detaylı