T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014

2 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : Grafik Tasarım ve Baskı Ses Reklamcılık ve Matbaacılık LTD. ŞTİ. Tel: 0(312) / Fax: 0(312)

3 SUNUŞ Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz yeni kamu mali yönetim anlayışı ile kaliteli ve hızlı hizmeti, mali saydamlık ve hesap verebilirliği esas aldık. Bu çerçevede önemli reformları hayata geçirdik. Bu reform çalışmaları kapsamında tahakkuk esaslı muhasebe sistemini uygulamaya başladık; muhasebe ve raporlama birliğini sağladık. Bu sayede mali saydamlığın en önemli koşullarından biri olan genel yönetim sektörüne ait mali istatistikleri uluslararası standartlara göre kamuoyuyla paylaşmaya başladık. Ürettiğimiz mali istatistikler ile devletin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin detaylı bilgileri kullanıcılara sunuyoruz. Mali istatistikler, idarenin ve yasama organının karar verme sürecindeki en önemli girdilerden biridir. Belli bir alanın yönetilmesi, söz konusu alandaki bilgilerin varlığına bağlı olduğundan, gerçekleştirdiğimiz bu reformlarla mali istatistikleri mali yönetim fonksiyonunun önemli ve etkin bir aracı haline getirdik. Gelinen noktada uluslararası düzeyde kıyaslanabilir bir sistem kurduk. Kamu şirketlerini de içeren Kamu Sektörü Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve yayınlanması adına önemli adımlar attık. Bu alandaki altyapı çalışmalarını tamamladık. Bunların yanısıra mali analiz uygulamasını nakit esaslı bütçe sonuçlarından tahakkuk esaslı mali tablolara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece, üretilmekte olan bilanço, nakit akış tablosu ve faaliyet dengesi gibi tablolar üzerinde mali analiz uygulamalarını daha da zenginleştireceğiz. Ayrıca bu alanda hazırlanan ve kabul edilen AB eşleştirme projesinin tamamlanmasıyla mali riskleri daha kapsamlı değerlendireceğiz. Bu alandaki nihai hedefimiz, kamu sektörü için küresel standartlarda kıyaslanabilir bir mali raporlama sisteminin kurulmasıdır. Bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Gerek verilerin derlenmesi gerekse mali istatistiklerin hazırlanması konusunda bu çalışmaya katkı sunan başta Muhasebat Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, çalışmada emeği geçen tüm kamu idarelerinin mali hizmetler birimi ve muhasebe yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Temmuz

4 İÇİNDEKİLER Tanımlar Giriş... 9 Metodoloji Genel Yönetim Sektöründeki Birimlere İlişkin Sayısal Veriler ve Açıklamalar GENEL YÖNETİM TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Genel Yönetim Özet Bilançosu Yılı Genel Yönetim Bilançosu Yılı Genel Yönetim Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Genel Yönetim Nakit Akım Tablosu Yılı Genel Yönetim İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Genel Yönetim Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Yılı Genel Yönetim Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu MERKEZİ YÖNETİM TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Merkezi Yönetim Özet Bilançosu Yılı Merkezi Yönetim Bilançosu Yılı Merkezi Yönetim Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Merkezi Yönetim Nakit Akım Tablosu Yılı Merkezi Yönetim İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu MAHALLİ İDARELER TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Mahalli İdareler Özet Bilançosu Yılı Mahalli İdareler Bilançosu Yılı Mahalli İdareler Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Mahalli İdareler Nakit Akım Tablosu Yılı Mahalli İdareler İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Mahalli İdareler Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Mahalli İdareler Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

5 İÇİNDEKİLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Özet Bilançosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Bilançosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Nakit Akım Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu ENGLISH VERSION TABLES General Government s Balance Sheet of General Government s Operating Result Table of General Government s Cash Flow Table of General Government s Domestic and Foreign Debt Table of Realizations of General Government Budget Temmuz

6 TANIMLAR Bu yayında kullanılan; Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakit olarak ödenen bütçe giderleri ile nakit olarak tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki net farkı, Cari Transferler: Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri, Dönen Varlıklar: Nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını, Duran Varlıklar: Bir yıldan daha uzun sürelerle, kamu idaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak bir yıl içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını, Faaliyet Gelirleri: Tahakkuk esasında hazırlanan, bütçe kanununda tanımlı olan veya olmayan ve bilanço öz kaynağında artışa neden olan her türlü değeri, Faaliyet Giderleri: Tahakkuk esasında hazırlanan, bütçe kanununda tanımlı olan veya olmayan ve bilanço öz kaynağında azalışa neden olan her türlü değeri, Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç toplam bütçe giderlerin çıkarılmasıyla bulunan dengeyi, Genel Yönetim: Uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği eki listede sayılan merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerine dâhil kurumların tamamını, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Mâli işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemini, 6 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

7 TANIMLAR Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl veya faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları, Mahalli İdareler: Belediyeler, belediye bağlı idareleri, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile kalkınma ajanslarını, Merkezi Yönetim: Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, döner sermayeli işletmeler, bütçe dışı fonlar ve bütçe dışı diğer idareleri, Net Faaliyet Sonucu: Faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz farkı, Öz Kaynaklar: Net değer (sermaye), değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, yedekler, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tutarların toplamını, Say2000i: Sistem kapsamındaki muhasebe birimlerini birbirine bağlayan sanal bir ağ üzerinde, web tabanlı (internet teknolojilerine dayalı) teknoloji çerçevesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemini, Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını, Sermaye Transferleri: Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri, Sosyal Güvenlik Gelirleri: Emeklilik, sağlık ve işsizlik gibi sosyal risk kabul edilen unsurları finanse etmek üzere memur, işçi veya işverenden tahsil edilen tutarları, Sosyal Güvenlik Kurumları: Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonunu, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Kamu idarelerinin vadesi bir yılı aşan; kredi kurumlarına olan borçları, para ve sermaye piyasası araçlarıyla sağlanan iç mali borçları ve uzun vadeli diğer iç mali borçların anapara tutarları ve kur farklarını, Temmuz

8 TANIMLAR Yükümlülükler: Mali borçlar (finansman amacını karşılamaya yönelik olan bono, tahvil, kredi ve kurum borçları gibi) ve mali olmayan borçların (muhasebe tekniği anlamında yükümlülük olarak kaydedilen ancak finansman amaçlı olmayan vergi, sosyal güvenlik borçları, emanet kalemler ve alınan avanslar gibi) toplamını, ifade eder. 8 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

9 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. Mali saydamlık, Devlet faaliyetlerinin, maliye politikası uygulamalarının, kamu hesaplarının ve mali hedeflerin kamuya açık olması anlamına gelirken, hesap verebilirlik ise kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkili mercilere hesap verme şeklinde tanımlanmaktadır. Söz konusu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin tesis edilebilmesi için en önemli aracın, kamuoyuna gelir, gider, varlık ve yükümlülükler konusunda bilgiler sunan mali istatistik faaliyeti olduğu açıktır. Yeni kamu mali yönetimi anlayışıyla birlikte ortaya çıkan, tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması ve tahakkuk esaslı devlet muhasebesi uygulaması, bütçe gelir ve giderleri dışında bilanço veya faaliyet sonuçlarına ilişkin temel tabloları üretebilme imkânını sunmaktadır. Bu durum, devlet için muhasebenin bir yönetim fonksiyonu olduğu yargısını güçlendirmekte ve yönetim faaliyetinde kaydedilmeyen değer yönetilemez anlayışını hâkim kılmaktadır. Dolayısıyla yönetim faaliyetinin icrasında da mali istatistik faaliyeti kapsamında üretilen temel mali tablolar önemli bir araç olmaktadır. Bunun yanında kamu hizmetlerinin finansmanında en önemli aktör olan vatandaşların, ödemiş oldukları vergilerin ve üstlenmiş oldukları borçların ne şekilde değerlendirildiği konusunda bilgi sahibi olması da son derece önem arz etmektedir. Ayrıca politika üreticilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin çalışmalarında kullandıkları en önemli argümanlar mali istatistik faaliyeti kapsamında üretilen temel mali tablolar olmaktadır. Bu çalışmada Genel Yönetim sektörü ve alt sektörlerine ilişkin temel mali tablolardan oluşan mali istatistikler hazırlanmış, dipnotlar ve grafikler ile zenginleştirilmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Temmuz

10 METODOLOJİ 1.1 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Kapsamı 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak, mali istatistiklerin derlenmesine ve genel yönetim mali istatistiklerine ilişkin kapsam farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir Genel Yönetim Sektörü, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Genel yönetim sektörünün belirlenmesinde temel olarak, uluslararası standartlar çerçevesinde her bir birimin kurumsal birim olup olmadığı, faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği, faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik olup olmadığı, kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği, genel yönetime dâhil birimlerce kontrol ve finanse edilip edilmediği, yönetim ve fiyat politikalarının bu birimler tarafından belirlenip belirlenmediği, piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak önemli fiyattan satıp satmadığı, piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat uygulayan birimlerin satış gelirlerinin cari giderlerinin %50 si veya daha fazlasını karşılayıp karşılamadığı, hususları esas alınmış olup bu esaslara uyan birimler genel yönetim sektörü kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesinden hareketle; 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde tanımlanan ve uluslararası kriterlere göre hazırlanmış olan Genel Yönetim Sektörü kapsamındaki kamu idarelerine ait muhasebe kayıtlarından üretilmiş gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin tablo ve grafikleri içermektedir. 1.2 Genel Yönetim Veri Derleme Metodolojisi ve Veri Yayımlama Takvimi 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan Merkezi Yönetim kapsamına dâhil genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe hizmetleri Genel Müdürlüğümüz otomasyon sistemi say2000i üzerinden yürütülmektedir. Ancak genel bütçeye dâhil muhasebe birimlerinden vergi daireleri EVDO sistemi üzerinden gelir tahakkuk ve tahsilât bilgilerini günlük olarak say2000i sistemine aktarmakta olup, Devlet Borçları Muhasebe Birimi verilerini haftalık, Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi verilerini ise aylık olarak excel formatında Bakanlığımıza göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemi veri tabanına aktarılmaktadır. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu dışındaki 146 özel bütçeli idare ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu haricindeki 6 adet düzenleyici ve denetleyici kurum muhasebe birimi işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yürütmektedir. Sistem dışındaki bir adet özel bütçeli idare ile dört adet düzenleyici ve denetleyici kuruma ait veriler ise ilgili olduğu ayı takip eden ayın beşinci günü akşamına kadar excel formatında Bakanlığımıza gönderilmekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır sayılı Kanunun 52 nci maddesi çerçevesinde hazırlanan 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile merkezi yönetim kapsamına ilave edilen merkezi yönetim bütçesi dışındaki dört adet fon, sosyal tesisler ve diğer kamu idarelerine ait mali veriler ise 10 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

11 METODOLOJİ üç aylık dönemler halinde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden derlenmektedir. Merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu idarelerinin bültende yer alan nakit esaslı bütçe gelir ve bütçe giderleri ile dengesini gösteren bütçe uygulama sonuçları gov.tr web adresinde aylık dönemlerde, izleyen ayın on beşinci günü saat de, diğer mali tablolar ise izleyen ayın sonunda saat de yayımlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bültende yer alan mali tabloları da web adresinde üçer aylık dönemlerde, dönemi izleyen üçüncü ayın sonunda yayınlanmaktadır. 1.3 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Raporlama Esasları Genel Yönetim mali istatistikleri bülteninde bütçesi olan veya olmayan genel yönetime dâhil her birime ait karşılaştırmalı bilanço, faaliyet sonuçları tabloları ve iç-dış borç tabloları hazırlanırken; bütçesi olan kurumlar için ayrıca karşılaştırmalı bütçe dengesi tabloları ve bütçe giderleri fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma tabloları hazırlanmıştır. Ayrıca genel yönetim için bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu hazırlanmıştır. Diğer taraftan her birim için, yukarıdaki tablolara yönelik özet veriler sunan grafikler hazırlanmıştır. Bülten tablolarına ve kapsamdaki kurumlara yönelik hazırlanan daha detaylı tablolara www. maliye.gov.tr ve adreslerindeki Genel Yönetim Mali İstatistikleri linkinden ulaşılabilecektir. Bültendeki tablolar hakkında genel açıklamalar aşağıda yer almakta olup, tablolar özelinde verilmesi uygun görülen diğer açıklayıcı bilgilere ilgili tablolardaki dipnotlarda yer verilmiştir Bilanço: Raporlama biriminin belli bir tarihteki varlık, yabancı kaynak ve öz kaynak stoklarını gösteren tablodur. Bültende, bilançosu oluşturulan bölümler içerisinde, dönen varlıklara, duran varlıklara, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin özet sunumlar içeren grafiklere yer verilmiştir Faaliyet Sonuçları Tablosu: Raporlama biriminin tahakkuk esasına göre bir faaliyet döneminde elde ettiği öz kaynakta artışa neden olan her türlü geliri ile azalışa neden olan her türlü gideri ortaya koyan, ayrıca gelir-gider arasındaki farkı ifade eden faaliyet dengesi hakkında da bilgi sağlayan mali tablodur. Bültende faaliyet sonuçları tablosu oluşturulan bölümler içerisinde, bu tabloya ilişkin özet bilgiler sunan grafiklere yer verilmiştir İç Borç - Dış Borç Tablosu: Raporlama biriminin raporlama tarihindeki mali ve mali olmayan iç ve dış borç tutarlarını, vade yapısına göre gösteren tablodur Nakit Akım Tablosu: Nakit akım tablosu, genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur. Temmuz

12 METODOLOJİ Bütçe Dengesi / Faiz Dışı Denge Tablosu: Bütçe dengesi, bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakit olarak ödenen bütçe giderleri ile nakit olarak tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki net farkı ifade etmektedir. Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri - Bütçe Dengesi (Açık / Fazla) Faiz dışı denge bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç toplam bütçe giderlerin farkını ifade etmektedir. Bütçe Gelirleri Faiz Dışındaki Bütçe Giderleri - Faiz Dışı Dengesi (Açık / Fazla) Genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçesi için hazırlanan denge tabloları, bu idareler tarafından ilgili dönemde elde edilen bütçe gelirleri ve bütçe giderleri ile bütçe gelirinden, bütçe giderinin düşülmesi suretiyle elde edilen bütçe dengesini, diğer bir ifadeyle bütçe açık veya fazlasını göstermektedir. Merkezi yönetim bütçe dengesi tablosu, merkezi yönetimi oluşturan genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların birbirleri arasındaki transfer işlemlerinin konsolidesi sonrasında bulunan toplam bütçe gelir ve giderleri arasındaki farkı ifade eden konsolide bütçe dengesini göstermektedir. Söz konusu idarelerin bütçe gelir ve giderleri konsolide edilirken, bir idareden örneğin genel bütçeden, diğer bir idareye örneğin özel bütçeli bir idareye aktarılan ve genel bütçede bütçe gideri, özel bütçede ise bütçe geliri olarak kaydedilen hazine yardımları elimine edilmektedir. Böylece gelir ve giderin çift sayılması engellenmiş olmaktadır Bütçe Gider Tabloları: Tablolarda bütçe giderleri; Bakanlığımızca oluşturulan ve genel yönetim kapsamındaki idarelerce bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflandırmasında yer alan, giderin ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe giderleri, giderin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Personel Giderleri 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4-Faiz Giderleri 12 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

13 METODOLOJİ 5-Cari Transferler 6-Sermaye Giderleri 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme (Sermaye İştirakleri ve Diğer Borç Vermeler) ve giderin hangi fonksiyonun gerçekleştirilmek üzere yapıldığını gösteren fonksiyonel amacına göre birinci düzeyde (Fkod 1); 1-Genel Kamu Hizmetleri 2-Savunma Hizmetleri 3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler 5-Çevre Koruma Hizmetleri 6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 7-Sağlık Hizmetleri 8-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9-Eğitim Hizmetleri 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri şeklinde ikili bir sınıflandırmaya ve daha detaylı alt sınıflandırmalara tabi tutulmuş bulunmaktadır Bütçe Gelir Tabloları: Tablolarda bütçe gelirleri; bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflandırmasının gelirin ekonomik mahiyetini gösteren ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe gelirleri, gelirin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Vergi Gelirleri 2-Sosyal Güvenlik Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar 5-Faizler, Paylar ve Cezalar 6-Sermaye Gelirleri 8-Alacaklardan Tahsilatlar şeklinde sınıflandırılmış ve daha alt detaylara ayrılmış bulunmaktadır. Temmuz

14 METODOLOJİ 1.4 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Konsolidasyon Genel Yönetim Sektörü alt birimleri arasında borç, alacak, gelir ve gider işlemleri anlamında karşılıklı ekonomik ilişkiler olabilmektedir. Raporlama esasları açısından Genel Yönetim Sektörü tek bir birim kabul edildiğinde, mükerrer sayımı önlemek için alt birimler arasındaki borç, alacak, bazı gelir ve gider kalemlerinin karşılıklı silinmesi işlemi konsolidasyon olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası uygulamalar çerçevesinde konsolidasyon işlemine ilişkin üç başlık aşağıda verilmektedir. - Genel yönetim birimleri arası transferler, (Cari transferler ve sermaye transferleri gibi) - Genel yönetim birimleri içindeki faiz gelir ve gider gerçekleşmeleri, - Genel yönetim birimleri arası mal ve hizmet alım/satım işlemleri, - İdarelerin birbirlerine olan vergi ödemeleri, - Karşılıklı mali varlık ve yükümlülük nitelikli işlemler, - Mali olmayan varlık edinim ve elden çıkarmalarına ilişkin karşılıklı işlemler, Bültenin hazırlanmasında Genel Yönetim Sektörü ve Merkezi Yönetim alt sektörüne ilişkin söz konusu ilkeler çerçevesinde konsolidasyon işlemi yapılmış ve bu birimlere ilişkin tablolar konsolide olarak sunulmuştur. 1.5 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Konusunda Uluslararası Referanslar Küreselleşmeyle birlikte devletlerin sosyal, ekonomik ve kültürel stratejilerle kurdukları birlikler, üyelerinin hesap verilebilirliğini ve mukayese edilebilirliğini sağlamak üzere mali istatistiklerini raporlamakta, sürekli olarak muhasebeye yeni anlamlar yükleyerek getirdikleri yeniliklerle devlet muhasebesinin gelişmesinde etkin bir rol üstlenmektedirler. Bu çerçevede Devlet Muhasebesi ve Mali İstatistik alanında yeni anlayışlar ortaya çıkmış, nakit esası yerine tahakkuk esası, bütçe istatistikleri yerine bilanço ve gelir-gider bütünlüğü içinde tahakkuk esaslı gelir ve gider, varlık ve yükümlülük bilgilerine ilişkin raporlama önem kazanmaya başlamıştır. Hazırlanan bu bülten, bu yeni anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmakta ve uluslararası raporlama uygulamalarına paralellik arz etmektedir. Bu çerçevede mali istatistik alanında referans niteliğindeki yayınlar konusunda kısaca bilgi verilmesi faydalı olacaktır Ulusal Hesaplar Sistemi 2008 (SNA 2008) SNA 2008, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası (WB) ve Birleşmiş Milletler (UN) tarafından birlikte hazırlanmıştır. Ulusal ekonomilerin kurumlar, sektörler ve alt sektörler bazında sınıflandırılması ile akımlar, stoklar ve muhasebe kuralları, üretim hesabı, gelir dağılımı, sermaye hesabı, mali hesaplar, bilanço, dış dünya ile yapılan ekonomik faaliyetler, fiyat ve değer değişimleri gibi standartları ihtiva etmektedir. 14 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

15 METODOLOJİ Devlet Mali İstatistikleri Elkitabı 2014 (GFSM 2014) GFSM 2014, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından dünyada tahakkuk esaslı muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla hazırlanmıştır. Tahakkuk esasına göre, bilanço, gelir ve gider tabloları gibi Devlet mali raporlarının hazırlanmasını ve varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin her ülke raporlamasında aynı sınıflandırmaya tabi tutulmasını amaçlayan bir düzenlemedir Avrupa Ulusal Hesaplar Sistemi 2010 (ESA 2010) Avrupa Birliğinin istatistik alanında çalışmalar yapan alt kuruluşu olan EUROSTAT tarafından hazırlanan ve Birliğe üye ve aday ülkelerde aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir kılavuzdur. Düzenlediği hususlar itibariyle özellikle SNA 2008 ve GFSM 2014 ile paralellikler arz etmektedir Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi (IFAC-PS) IFAC ın bir alt komitesi olan Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi dünya ülkelerinde uygulanmak üzere Devlet muhasebe ve raporlama standartları oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar uluslararası mali kuruluşlar, bölgesel ekonomik ve siyasi birleşmeler ve dünya ülkelerince de kabul görmektedir. 1.6 English Version of Basic Tables This part of the Bulletin is dedicated to some of the summary financial tables (Balance Sheet, Operation Results Table and Change in Domestic and Foreign Debt Table) of General Government. General government consists of central government, local governments and social security institutions. General government financial tables are produced by consolidating current and capital transfer payments-receipts, interest revenues-expenses and payables-receivables among those types of institutions. More detailed tables for subsectors of general government, could be reached on www. maliye.gov.tr and web sites. Temmuz

16 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNDEKİ BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER VE AÇIKLAMALAR BİRİMLER VE ALT BİRİMLER BİRİM SAYISI AÇIKLAMA GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ 5428 I- Merkezi Yönetim 729 A- BÜTÇE İÇİ BİRİMLER 203 1) GENEL BÜTÇE 47 Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. Ancak Vergi Daireleri günlük, Devlet Borçları Muhasebe Birimi haftalık ve Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi aylık olarak excel formatında detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır. 2) ÖZEL BÜTÇE 147 Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. Ancak Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu izleyen ayı takip eden 5 işgünü içinde excel formatında detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır. 3) DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 9 Kamu İhale Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hariç olmak üzere say2000i sisteminden derlenmektedir. Say2000i sistemi dışındaki kurumlar izleyen ayı takip eden 5 işgünü içinde excel formatında detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır. B- BÜTÇE DIŞI BİRİMLER 526 1) FONLAR 4 a- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. b-özelleştirme Fonu c-savunma Sanayi Destekleme Fonu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir d-başbakanlık Tanıtma Fonu Yazılı ortamda ilgili kurumdan temin edilmekte ve genel yönetim detaylı hesap planına dönüşüm yapılarak KBS-Mali İstatistik Modülüne aktarılmaktadır. 2) KEFALET SANDIKLARI 3 a-maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. b- Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. c- Vakıflar Kefalet Sandığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 3) DÖNER SERMAYELER 1 Sağlık Bakanlığı sisteminden alınan döner sermaye mizan verileri ile Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminden (DMIS) alınan veriler birleştirilmekte ve ide edilerek ve genel yönetim detaylı hesap planına dönüşüm yapılarak KBS-Mali İstatistik Modülüne Türkiye mizanı olarak aktarılmaktadır. 4) DİĞER KURUMLAR 9 a- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı b- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı c- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 16 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

17 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNDEKİ BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER VE AÇIKLAMALAR d- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. e- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. f- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. g- Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. h- Merkezi Finans ve İhale Birimi Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. i- Şeker Kurumu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 5) SOSYAL TESİSLER 509 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Polisevleri, Defterdarlık Sosyal Tesisleri, Vergi Dairesi Başkanlıkları il düzeyinde konsolide edilerek girilmektedir. Öğretmenevleri Milli Eğitim Bakanlığından konsolide olarak alınmaktadır. II- Mahalli İdareler İL ÖZEL İDARELERİ 81 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 2- İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 16 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 3- BÜYÜK ŞEHİR DIŞI İL BELEDİYELERİ 65 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 4- İLÇE BELEDİYELERİ 892 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 5- BELDE BELEDİYELERİ 1977 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 6- BAĞLI İDARELER 19 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 7- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 1617 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 8- KALKINMA AJANSLARI 26 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 9- GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 1 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. III- Sosyal Güvenlik Kurumları 3 1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 2- TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 3- İŞSİZLİK SİGORTASI FONU Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 4 ilçe belediyesi, 18 belde belediyesi ile 36 mahalli idari birliği mali istatistik veri girişlerini süresinde tamamlamadıkları için yayımlanan mali istatistiklere dahil edilmemiştir. Temmuz

18

19 Genel Yönetim Tablo ve Grafikler

20 2013 Yılı Genel Yönetim Özet Bilançosu (Milyon TL) AKTİF MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER BANKA DÖVİZ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR FAALİYET ALACAKLARI GELİRLERDEN ALACAKLAR GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR DİĞER FAALİYET ALACAKLARI KURUM ALACAKLARI TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI DİĞER KURUM ALACAKLARI DİĞER ALACAKLAR STOKLAR İLK MADDE VE MALZEME DİĞER STOKLAR ÖN ÖDEMELER İŞ AVANS VE KREDİLERİ BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER DİĞER ÖN ÖDEMELER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR FAALİYET ALACAKLARI GELİRLERDEN ALACAKLAR DİĞER FAALİYET ALACAKLARI KURUM ALACAKLARI KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR DİĞER KURUM ALACAKLARI MALİ DURAN VARLIKLAR MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR ARAZİ VE ARSALAR YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ BİNALAR TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DURAN VARLIKLAR AKTİF TOPLAMI Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2006 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI İNCELEMEDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu

Hazine Müsteşarlığı. 2010 Yılı. Faaliyet Raporu Hazine Müsteşarlığı 2010 Yılı Faaliyet Raporu ANKARA BAKAN SUNUŞU 2000-2023 Uzun Vadeli Strateji ve IX. Kalkınma Planı na göre ülkemizin vizyonu İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı