T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014

2 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : Grafik Tasarım ve Baskı Ses Reklamcılık ve Matbaacılık LTD. ŞTİ. Tel: 0(312) / Fax: 0(312)

3 SUNUŞ Hükümetlerimiz döneminde hayata geçirdiğimiz yeni kamu mali yönetim anlayışı ile kaliteli ve hızlı hizmeti, mali saydamlık ve hesap verebilirliği esas aldık. Bu çerçevede önemli reformları hayata geçirdik. Bu reform çalışmaları kapsamında tahakkuk esaslı muhasebe sistemini uygulamaya başladık; muhasebe ve raporlama birliğini sağladık. Bu sayede mali saydamlığın en önemli koşullarından biri olan genel yönetim sektörüne ait mali istatistikleri uluslararası standartlara göre kamuoyuyla paylaşmaya başladık. Ürettiğimiz mali istatistikler ile devletin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin detaylı bilgileri kullanıcılara sunuyoruz. Mali istatistikler, idarenin ve yasama organının karar verme sürecindeki en önemli girdilerden biridir. Belli bir alanın yönetilmesi, söz konusu alandaki bilgilerin varlığına bağlı olduğundan, gerçekleştirdiğimiz bu reformlarla mali istatistikleri mali yönetim fonksiyonunun önemli ve etkin bir aracı haline getirdik. Gelinen noktada uluslararası düzeyde kıyaslanabilir bir sistem kurduk. Kamu şirketlerini de içeren Kamu Sektörü Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve yayınlanması adına önemli adımlar attık. Bu alandaki altyapı çalışmalarını tamamladık. Bunların yanısıra mali analiz uygulamasını nakit esaslı bütçe sonuçlarından tahakkuk esaslı mali tablolara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylece, üretilmekte olan bilanço, nakit akış tablosu ve faaliyet dengesi gibi tablolar üzerinde mali analiz uygulamalarını daha da zenginleştireceğiz. Ayrıca bu alanda hazırlanan ve kabul edilen AB eşleştirme projesinin tamamlanmasıyla mali riskleri daha kapsamlı değerlendireceğiz. Bu alandaki nihai hedefimiz, kamu sektörü için küresel standartlarda kıyaslanabilir bir mali raporlama sisteminin kurulmasıdır. Bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Gerek verilerin derlenmesi gerekse mali istatistiklerin hazırlanması konusunda bu çalışmaya katkı sunan başta Muhasebat Genel Müdürlüğü çalışanları olmak üzere, çalışmada emeği geçen tüm kamu idarelerinin mali hizmetler birimi ve muhasebe yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı Temmuz

4 İÇİNDEKİLER Tanımlar Giriş... 9 Metodoloji Genel Yönetim Sektöründeki Birimlere İlişkin Sayısal Veriler ve Açıklamalar GENEL YÖNETİM TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Genel Yönetim Özet Bilançosu Yılı Genel Yönetim Bilançosu Yılı Genel Yönetim Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Genel Yönetim Nakit Akım Tablosu Yılı Genel Yönetim İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Genel Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Genel Yönetim Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Yılı Genel Yönetim Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu MERKEZİ YÖNETİM TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Merkezi Yönetim Özet Bilançosu Yılı Merkezi Yönetim Bilançosu Yılı Merkezi Yönetim Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Merkezi Yönetim Nakit Akım Tablosu Yılı Merkezi Yönetim İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu MAHALLİ İDARELER TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Mahalli İdareler Özet Bilançosu Yılı Mahalli İdareler Bilançosu Yılı Mahalli İdareler Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Mahalli İdareler Nakit Akım Tablosu Yılı Mahalli İdareler İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Mahalli İdareler Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Mahalli İdareler Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

5 İÇİNDEKİLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI TABLO VE GRAFİKLER 2013 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Özet Bilançosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Bilançosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Faaliyet Sonuçları Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Nakit Akım Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları İç ve Dış Borç Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Yılı Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu ENGLISH VERSION TABLES General Government s Balance Sheet of General Government s Operating Result Table of General Government s Cash Flow Table of General Government s Domestic and Foreign Debt Table of Realizations of General Government Budget Temmuz

6 TANIMLAR Bu yayında kullanılan; Bütçe Dengesi: Bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakit olarak ödenen bütçe giderleri ile nakit olarak tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki net farkı, Cari Transferler: Cari nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri, Dönen Varlıklar: Nakit olarak veznede veya bankada tutulan değerler ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi, tüketilmesi veya tahsil edilmesi öngörülen varlık ve alacak unsurlarını, Duran Varlıklar: Bir yıldan daha uzun sürelerle, kamu idaresi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla edinilen ve ilke olarak bir yıl içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlık ve alacak unsurlarını, Faaliyet Gelirleri: Tahakkuk esasında hazırlanan, bütçe kanununda tanımlı olan veya olmayan ve bilanço öz kaynağında artışa neden olan her türlü değeri, Faaliyet Giderleri: Tahakkuk esasında hazırlanan, bütçe kanununda tanımlı olan veya olmayan ve bilanço öz kaynağında azalışa neden olan her türlü değeri, Faiz Dışı Denge: Bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç toplam bütçe giderlerin çıkarılmasıyla bulunan dengeyi, Genel Yönetim: Uluslararası standartlar esas alınarak belirlenen ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği eki listede sayılan merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerine dâhil kurumların tamamını, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS): Mâli işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemini, 6 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

7 TANIMLAR Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl veya faaliyet dönemi içinde geri ödenmesi gereken yabancı kaynakları, Mahalli İdareler: Belediyeler, belediye bağlı idareleri, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri ile kalkınma ajanslarını, Merkezi Yönetim: Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, döner sermayeli işletmeler, bütçe dışı fonlar ve bütçe dışı diğer idareleri, Net Faaliyet Sonucu: Faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri arasındaki olumlu veya olumsuz farkı, Öz Kaynaklar: Net değer (sermaye), değer hareketleri, yeniden değerleme farkları, yedekler, geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları ve geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları ile dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tutarların toplamını, Say2000i: Sistem kapsamındaki muhasebe birimlerini birbirine bağlayan sanal bir ağ üzerinde, web tabanlı (internet teknolojilerine dayalı) teknoloji çerçevesinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemini, Sermaye Giderleri: Bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ve normal ömrü bir yıldan daha uzun olan mal ve hizmet alımlarını, Sermaye Transferleri: Sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeleri, Sosyal Güvenlik Gelirleri: Emeklilik, sağlık ve işsizlik gibi sosyal risk kabul edilen unsurları finanse etmek üzere memur, işçi veya işverenden tahsil edilen tutarları, Sosyal Güvenlik Kurumları: Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu ve İşsizlik Sigortası Fonunu, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Kamu idarelerinin vadesi bir yılı aşan; kredi kurumlarına olan borçları, para ve sermaye piyasası araçlarıyla sağlanan iç mali borçları ve uzun vadeli diğer iç mali borçların anapara tutarları ve kur farklarını, Temmuz

8 TANIMLAR Yükümlülükler: Mali borçlar (finansman amacını karşılamaya yönelik olan bono, tahvil, kredi ve kurum borçları gibi) ve mali olmayan borçların (muhasebe tekniği anlamında yükümlülük olarak kaydedilen ancak finansman amaçlı olmayan vergi, sosyal güvenlik borçları, emanet kalemler ve alınan avanslar gibi) toplamını, ifade eder. 8 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

9 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. Mali saydamlık, Devlet faaliyetlerinin, maliye politikası uygulamalarının, kamu hesaplarının ve mali hedeflerin kamuya açık olması anlamına gelirken, hesap verebilirlik ise kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesi, kullanılması, muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkili mercilere hesap verme şeklinde tanımlanmaktadır. Söz konusu tanımlar göz önünde bulundurulduğunda, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin tesis edilebilmesi için en önemli aracın, kamuoyuna gelir, gider, varlık ve yükümlülükler konusunda bilgiler sunan mali istatistik faaliyeti olduğu açıktır. Yeni kamu mali yönetimi anlayışıyla birlikte ortaya çıkan, tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması ve tahakkuk esaslı devlet muhasebesi uygulaması, bütçe gelir ve giderleri dışında bilanço veya faaliyet sonuçlarına ilişkin temel tabloları üretebilme imkânını sunmaktadır. Bu durum, devlet için muhasebenin bir yönetim fonksiyonu olduğu yargısını güçlendirmekte ve yönetim faaliyetinde kaydedilmeyen değer yönetilemez anlayışını hâkim kılmaktadır. Dolayısıyla yönetim faaliyetinin icrasında da mali istatistik faaliyeti kapsamında üretilen temel mali tablolar önemli bir araç olmaktadır. Bunun yanında kamu hizmetlerinin finansmanında en önemli aktör olan vatandaşların, ödemiş oldukları vergilerin ve üstlenmiş oldukları borçların ne şekilde değerlendirildiği konusunda bilgi sahibi olması da son derece önem arz etmektedir. Ayrıca politika üreticilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin çalışmalarında kullandıkları en önemli argümanlar mali istatistik faaliyeti kapsamında üretilen temel mali tablolar olmaktadır. Bu çalışmada Genel Yönetim sektörü ve alt sektörlerine ilişkin temel mali tablolardan oluşan mali istatistikler hazırlanmış, dipnotlar ve grafikler ile zenginleştirilmiş ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Temmuz

10 METODOLOJİ 1.1 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Kapsamı 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımından farklı olarak, mali istatistiklerin derlenmesine ve genel yönetim mali istatistiklerine ilişkin kapsam farklılıklarının ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, uluslararası sınıflandırmalara uygun bir Genel Yönetim Sektörü, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile belirlenmiştir. Genel yönetim sektörünün belirlenmesinde temel olarak, uluslararası standartlar çerçevesinde her bir birimin kurumsal birim olup olmadığı, faaliyetlerini ekonominin diğer sektörlerinden zorunlu ve karşılıksız olarak aldığı vergi ve benzeri kaynaklarla finanse edip etmediği, faaliyetlerinin gelirin yeniden dağılımına yönelik olup olmadığı, kamusal mal veya hizmet üretip üretmediği, genel yönetime dâhil birimlerce kontrol ve finanse edilip edilmediği, yönetim ve fiyat politikalarının bu birimler tarafından belirlenip belirlenmediği, piyasa için mal ve hizmet üreten birimlerin bunları ekonomik olarak önemli fiyattan satıp satmadığı, piyasa için mal ve hizmet üreten ve ekonomik olarak önemli fiyat uygulayan birimlerin satış gelirlerinin cari giderlerinin %50 si veya daha fazlasını karşılayıp karşılamadığı, hususları esas alınmış olup bu esaslara uyan birimler genel yönetim sektörü kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesinden hareketle; 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde tanımlanan ve uluslararası kriterlere göre hazırlanmış olan Genel Yönetim Sektörü kapsamındaki kamu idarelerine ait muhasebe kayıtlarından üretilmiş gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin tablo ve grafikleri içermektedir. 1.2 Genel Yönetim Veri Derleme Metodolojisi ve Veri Yayımlama Takvimi 5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan Merkezi Yönetim kapsamına dâhil genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların muhasebe hizmetleri Genel Müdürlüğümüz otomasyon sistemi say2000i üzerinden yürütülmektedir. Ancak genel bütçeye dâhil muhasebe birimlerinden vergi daireleri EVDO sistemi üzerinden gelir tahakkuk ve tahsilât bilgilerini günlük olarak say2000i sistemine aktarmakta olup, Devlet Borçları Muhasebe Birimi verilerini haftalık, Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi verilerini ise aylık olarak excel formatında Bakanlığımıza göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemi veri tabanına aktarılmaktadır. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu dışındaki 146 özel bütçeli idare ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu haricindeki 6 adet düzenleyici ve denetleyici kurum muhasebe birimi işlemlerini say2000i sistemi üzerinden yürütmektedir. Sistem dışındaki bir adet özel bütçeli idare ile dört adet düzenleyici ve denetleyici kuruma ait veriler ise ilgili olduğu ayı takip eden ayın beşinci günü akşamına kadar excel formatında Bakanlığımıza gönderilmekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır sayılı Kanunun 52 nci maddesi çerçevesinde hazırlanan 5 sıra nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği ile merkezi yönetim kapsamına ilave edilen merkezi yönetim bütçesi dışındaki dört adet fon, sosyal tesisler ve diğer kamu idarelerine ait mali veriler ise 10 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

11 METODOLOJİ üç aylık dönemler halinde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinden derlenmektedir. Merkezi yönetim bütçesine dâhil kamu idarelerinin bültende yer alan nakit esaslı bütçe gelir ve bütçe giderleri ile dengesini gösteren bütçe uygulama sonuçları gov.tr web adresinde aylık dönemlerde, izleyen ayın on beşinci günü saat de, diğer mali tablolar ise izleyen ayın sonunda saat de yayımlanmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bültende yer alan mali tabloları da web adresinde üçer aylık dönemlerde, dönemi izleyen üçüncü ayın sonunda yayınlanmaktadır. 1.3 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Raporlama Esasları Genel Yönetim mali istatistikleri bülteninde bütçesi olan veya olmayan genel yönetime dâhil her birime ait karşılaştırmalı bilanço, faaliyet sonuçları tabloları ve iç-dış borç tabloları hazırlanırken; bütçesi olan kurumlar için ayrıca karşılaştırmalı bütçe dengesi tabloları ve bütçe giderleri fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma tabloları hazırlanmıştır. Ayrıca genel yönetim için bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu hazırlanmıştır. Diğer taraftan her birim için, yukarıdaki tablolara yönelik özet veriler sunan grafikler hazırlanmıştır. Bülten tablolarına ve kapsamdaki kurumlara yönelik hazırlanan daha detaylı tablolara www. maliye.gov.tr ve adreslerindeki Genel Yönetim Mali İstatistikleri linkinden ulaşılabilecektir. Bültendeki tablolar hakkında genel açıklamalar aşağıda yer almakta olup, tablolar özelinde verilmesi uygun görülen diğer açıklayıcı bilgilere ilgili tablolardaki dipnotlarda yer verilmiştir Bilanço: Raporlama biriminin belli bir tarihteki varlık, yabancı kaynak ve öz kaynak stoklarını gösteren tablodur. Bültende, bilançosu oluşturulan bölümler içerisinde, dönen varlıklara, duran varlıklara, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin özet sunumlar içeren grafiklere yer verilmiştir Faaliyet Sonuçları Tablosu: Raporlama biriminin tahakkuk esasına göre bir faaliyet döneminde elde ettiği öz kaynakta artışa neden olan her türlü geliri ile azalışa neden olan her türlü gideri ortaya koyan, ayrıca gelir-gider arasındaki farkı ifade eden faaliyet dengesi hakkında da bilgi sağlayan mali tablodur. Bültende faaliyet sonuçları tablosu oluşturulan bölümler içerisinde, bu tabloya ilişkin özet bilgiler sunan grafiklere yer verilmiştir İç Borç - Dış Borç Tablosu: Raporlama biriminin raporlama tarihindeki mali ve mali olmayan iç ve dış borç tutarlarını, vade yapısına göre gösteren tablodur Nakit Akım Tablosu: Nakit akım tablosu, genel yönetimin ve kapsama dahil her bir kamu idaresinin belirli raporlama dönemleri itibarıyla nakit ve nakit benzeri varlıklarının akışını gösteren tablodur. Temmuz

12 METODOLOJİ Bütçe Dengesi / Faiz Dışı Denge Tablosu: Bütçe dengesi, bütçeye konulan harcama yetkisi (ödenek) çerçevesinde kamu idarelerince nakit olarak ödenen bütçe giderleri ile nakit olarak tahsil edilen bütçe gelirleri tutarları arasındaki net farkı ifade etmektedir. Bütçe Gelirleri Bütçe Giderleri - Bütçe Dengesi (Açık / Fazla) Faiz dışı denge bütçe gelirleri toplamından faiz giderleri hariç toplam bütçe giderlerin farkını ifade etmektedir. Bütçe Gelirleri Faiz Dışındaki Bütçe Giderleri - Faiz Dışı Dengesi (Açık / Fazla) Genel bütçe, özel bütçe ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar bütçesi için hazırlanan denge tabloları, bu idareler tarafından ilgili dönemde elde edilen bütçe gelirleri ve bütçe giderleri ile bütçe gelirinden, bütçe giderinin düşülmesi suretiyle elde edilen bütçe dengesini, diğer bir ifadeyle bütçe açık veya fazlasını göstermektedir. Merkezi yönetim bütçe dengesi tablosu, merkezi yönetimi oluşturan genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların birbirleri arasındaki transfer işlemlerinin konsolidesi sonrasında bulunan toplam bütçe gelir ve giderleri arasındaki farkı ifade eden konsolide bütçe dengesini göstermektedir. Söz konusu idarelerin bütçe gelir ve giderleri konsolide edilirken, bir idareden örneğin genel bütçeden, diğer bir idareye örneğin özel bütçeli bir idareye aktarılan ve genel bütçede bütçe gideri, özel bütçede ise bütçe geliri olarak kaydedilen hazine yardımları elimine edilmektedir. Böylece gelir ve giderin çift sayılması engellenmiş olmaktadır Bütçe Gider Tabloları: Tablolarda bütçe giderleri; Bakanlığımızca oluşturulan ve genel yönetim kapsamındaki idarelerce bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflandırmasında yer alan, giderin ekonomik ve fonksiyonel sınıflandırmasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe giderleri, giderin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Personel Giderleri 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4-Faiz Giderleri 12 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

13 METODOLOJİ 5-Cari Transferler 6-Sermaye Giderleri 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme (Sermaye İştirakleri ve Diğer Borç Vermeler) ve giderin hangi fonksiyonun gerçekleştirilmek üzere yapıldığını gösteren fonksiyonel amacına göre birinci düzeyde (Fkod 1); 1-Genel Kamu Hizmetleri 2-Savunma Hizmetleri 3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 4-Ekonomik İşler ve Hizmetler 5-Çevre Koruma Hizmetleri 6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 7-Sağlık Hizmetleri 8-Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 9-Eğitim Hizmetleri 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri şeklinde ikili bir sınıflandırmaya ve daha detaylı alt sınıflandırmalara tabi tutulmuş bulunmaktadır Bütçe Gelir Tabloları: Tablolarda bütçe gelirleri; bütçenin hazırlanması ve uygulanması ile kesin hesabın verilmesinde esas alınan analitik bütçe sınıflandırmasının gelirin ekonomik mahiyetini gösteren ekonomik sınıflandırmasına uygun olarak özet ve detaylı olarak raporlanmaktadır. Bütçe gelirleri, gelirin ekonomik mahiyetine göre birinci düzeyde (Ekod 1); 1-Vergi Gelirleri 2-Sosyal Güvenlik Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar 5-Faizler, Paylar ve Cezalar 6-Sermaye Gelirleri 8-Alacaklardan Tahsilatlar şeklinde sınıflandırılmış ve daha alt detaylara ayrılmış bulunmaktadır. Temmuz

14 METODOLOJİ 1.4 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Konsolidasyon Genel Yönetim Sektörü alt birimleri arasında borç, alacak, gelir ve gider işlemleri anlamında karşılıklı ekonomik ilişkiler olabilmektedir. Raporlama esasları açısından Genel Yönetim Sektörü tek bir birim kabul edildiğinde, mükerrer sayımı önlemek için alt birimler arasındaki borç, alacak, bazı gelir ve gider kalemlerinin karşılıklı silinmesi işlemi konsolidasyon olarak adlandırılmaktadır. Uluslararası uygulamalar çerçevesinde konsolidasyon işlemine ilişkin üç başlık aşağıda verilmektedir. - Genel yönetim birimleri arası transferler, (Cari transferler ve sermaye transferleri gibi) - Genel yönetim birimleri içindeki faiz gelir ve gider gerçekleşmeleri, - Genel yönetim birimleri arası mal ve hizmet alım/satım işlemleri, - İdarelerin birbirlerine olan vergi ödemeleri, - Karşılıklı mali varlık ve yükümlülük nitelikli işlemler, - Mali olmayan varlık edinim ve elden çıkarmalarına ilişkin karşılıklı işlemler, Bültenin hazırlanmasında Genel Yönetim Sektörü ve Merkezi Yönetim alt sektörüne ilişkin söz konusu ilkeler çerçevesinde konsolidasyon işlemi yapılmış ve bu birimlere ilişkin tablolar konsolide olarak sunulmuştur. 1.5 Genel Yönetim Mali İstatistikleri Konusunda Uluslararası Referanslar Küreselleşmeyle birlikte devletlerin sosyal, ekonomik ve kültürel stratejilerle kurdukları birlikler, üyelerinin hesap verilebilirliğini ve mukayese edilebilirliğini sağlamak üzere mali istatistiklerini raporlamakta, sürekli olarak muhasebeye yeni anlamlar yükleyerek getirdikleri yeniliklerle devlet muhasebesinin gelişmesinde etkin bir rol üstlenmektedirler. Bu çerçevede Devlet Muhasebesi ve Mali İstatistik alanında yeni anlayışlar ortaya çıkmış, nakit esası yerine tahakkuk esası, bütçe istatistikleri yerine bilanço ve gelir-gider bütünlüğü içinde tahakkuk esaslı gelir ve gider, varlık ve yükümlülük bilgilerine ilişkin raporlama önem kazanmaya başlamıştır. Hazırlanan bu bülten, bu yeni anlayışın bir ürünü olarak ortaya çıkmakta ve uluslararası raporlama uygulamalarına paralellik arz etmektedir. Bu çerçevede mali istatistik alanında referans niteliğindeki yayınlar konusunda kısaca bilgi verilmesi faydalı olacaktır Ulusal Hesaplar Sistemi 2008 (SNA 2008) SNA 2008, Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya Bankası (WB) ve Birleşmiş Milletler (UN) tarafından birlikte hazırlanmıştır. Ulusal ekonomilerin kurumlar, sektörler ve alt sektörler bazında sınıflandırılması ile akımlar, stoklar ve muhasebe kuralları, üretim hesabı, gelir dağılımı, sermaye hesabı, mali hesaplar, bilanço, dış dünya ile yapılan ekonomik faaliyetler, fiyat ve değer değişimleri gibi standartları ihtiva etmektedir. 14 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

15 METODOLOJİ Devlet Mali İstatistikleri Elkitabı 2014 (GFSM 2014) GFSM 2014, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından dünyada tahakkuk esaslı muhasebe ve raporlama alanında ilerleme kaydetmiş Avustralya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden ve WB, UN, OECD ve Avrupa Komisyonundan uzmanların da katılımıyla hazırlanmıştır. Tahakkuk esasına göre, bilanço, gelir ve gider tabloları gibi Devlet mali raporlarının hazırlanmasını ve varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin her ülke raporlamasında aynı sınıflandırmaya tabi tutulmasını amaçlayan bir düzenlemedir Avrupa Ulusal Hesaplar Sistemi 2010 (ESA 2010) Avrupa Birliğinin istatistik alanında çalışmalar yapan alt kuruluşu olan EUROSTAT tarafından hazırlanan ve Birliğe üye ve aday ülkelerde aynı tabandan karşılaştırılabilir ve konsolide edilebilir istatistikler oluşturulmasını amaçlayan bir kılavuzdur. Düzenlediği hususlar itibariyle özellikle SNA 2008 ve GFSM 2014 ile paralellikler arz etmektedir Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi (IFAC-PS) IFAC ın bir alt komitesi olan Kamu Kesimi Muhasebe Komitesi dünya ülkelerinde uygulanmak üzere Devlet muhasebe ve raporlama standartları oluşturulmasına yönelik olarak çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar uluslararası mali kuruluşlar, bölgesel ekonomik ve siyasi birleşmeler ve dünya ülkelerince de kabul görmektedir. 1.6 English Version of Basic Tables This part of the Bulletin is dedicated to some of the summary financial tables (Balance Sheet, Operation Results Table and Change in Domestic and Foreign Debt Table) of General Government. General government consists of central government, local governments and social security institutions. General government financial tables are produced by consolidating current and capital transfer payments-receipts, interest revenues-expenses and payables-receivables among those types of institutions. More detailed tables for subsectors of general government, could be reached on www. maliye.gov.tr and web sites. Temmuz

16 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNDEKİ BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER VE AÇIKLAMALAR BİRİMLER VE ALT BİRİMLER BİRİM SAYISI AÇIKLAMA GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜ 5428 I- Merkezi Yönetim 729 A- BÜTÇE İÇİ BİRİMLER 203 1) GENEL BÜTÇE 47 Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. Ancak Vergi Daireleri günlük, Devlet Borçları Muhasebe Birimi haftalık ve Cumhurbaşkanlığı Muhasebe Birimi aylık olarak excel formatında detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır. 2) ÖZEL BÜTÇE 147 Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. Ancak Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu izleyen ayı takip eden 5 işgünü içinde excel formatında detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır. 3) DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 9 Kamu İhale Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu hariç olmak üzere say2000i sisteminden derlenmektedir. Say2000i sistemi dışındaki kurumlar izleyen ayı takip eden 5 işgünü içinde excel formatında detaylı mizan göndermekte ve bu veriler incelenerek say2000i sistemine aktarılmaktadır. B- BÜTÇE DIŞI BİRİMLER 526 1) FONLAR 4 a- Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Destekleme Fonu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. b-özelleştirme Fonu c-savunma Sanayi Destekleme Fonu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir d-başbakanlık Tanıtma Fonu Yazılı ortamda ilgili kurumdan temin edilmekte ve genel yönetim detaylı hesap planına dönüşüm yapılarak KBS-Mali İstatistik Modülüne aktarılmaktadır. 2) KEFALET SANDIKLARI 3 a-maliye Bakanlığı Kefalet Sandığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. b- Özel İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. c- Vakıflar Kefalet Sandığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 3) DÖNER SERMAYELER 1 Sağlık Bakanlığı sisteminden alınan döner sermaye mizan verileri ile Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminden (DMIS) alınan veriler birleştirilmekte ve ide edilerek ve genel yönetim detaylı hesap planına dönüşüm yapılarak KBS-Mali İstatistik Modülüne Türkiye mizanı olarak aktarılmaktadır. 4) DİĞER KURUMLAR 9 a- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı b- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı c- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 16 Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

17 GENEL YÖNETİM SEKTÖRÜNDEKİ BİRİMLERE İLİŞKİN SAYISAL VERİLER VE AÇIKLAMALAR d- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. e- Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. f- Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. g- Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. h- Merkezi Finans ve İhale Birimi Veriler say2000i sisteminden derlenmektedir. i- Şeker Kurumu Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 5) SOSYAL TESİSLER 509 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. Polisevleri, Defterdarlık Sosyal Tesisleri, Vergi Dairesi Başkanlıkları il düzeyinde konsolide edilerek girilmektedir. Öğretmenevleri Milli Eğitim Bakanlığından konsolide olarak alınmaktadır. II- Mahalli İdareler İL ÖZEL İDARELERİ 81 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 2- İLÇE ÖZEL İDARELERİ 2 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 16 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 3- BÜYÜK ŞEHİR DIŞI İL BELEDİYELERİ 65 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 4- İLÇE BELEDİYELERİ 892 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 5- BELDE BELEDİYELERİ 1977 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 6- BAĞLI İDARELER 19 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 7- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 1617 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 8- KALKINMA AJANSLARI 26 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 9- GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ 1 Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. III- Sosyal Güvenlik Kurumları 3 1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 2- TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 3- İŞSİZLİK SİGORTASI FONU Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS), Mali İstatistik Modülü aracılığıyla derlenmektedir. 4 ilçe belediyesi, 18 belde belediyesi ile 36 mahalli idari birliği mali istatistik veri girişlerini süresinde tamamlamadıkları için yayımlanan mali istatistiklere dahil edilmemiştir. Temmuz

18

19 Genel Yönetim Tablo ve Grafikler

20 2013 Yılı Genel Yönetim Özet Bilançosu (Milyon TL) AKTİF MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ İDARELER SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DÖNEN VARLIKLAR HAZIR DEĞERLER BANKA DÖVİZ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR FAALİYET ALACAKLARI GELİRLERDEN ALACAKLAR GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR DİĞER FAALİYET ALACAKLARI KURUM ALACAKLARI TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI DİĞER KURUM ALACAKLARI DİĞER ALACAKLAR STOKLAR İLK MADDE VE MALZEME DİĞER STOKLAR ÖN ÖDEMELER İŞ AVANS VE KREDİLERİ BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER DİĞER ÖN ÖDEMELER GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR FAALİYET ALACAKLARI GELİRLERDEN ALACAKLAR DİĞER FAALİYET ALACAKLARI KURUM ALACAKLARI KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR DİĞER KURUM ALACAKLARI MALİ DURAN VARLIKLAR MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR ARAZİ VE ARSALAR YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ BİNALAR TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR DEMİRBAŞLAR YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI DİĞER DURAN VARLIKLAR AKTİF TOPLAMI Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı

1.1 Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Kapsamı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Meta Veri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni kamu mali yönetimi anlayışı mali saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Ağustos 2013 T.C. Maliye Bakanlığı Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : istatistik@muhasebat.gov.tr

Detaylı

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1/5 (01.01.2012-31.12.2012) UŞAK İL ÖZEL İDARESİ 44.64 - TÜM MUHASEBE BİRİMLERİ 2012 Yılı BİLANÇOSU AKTİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 PASİF 2010 2011 Cari Yıl 2012 1 DÖNEN VARLIKLAR 37.924.033,78 10 HAZIR DEGERLER

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Genel Yönetim Sektörü Net Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Genel Yönetim Sektörü Net Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Net Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Denge Tablosu, gelir, gider ve mali olmayan varlıkların net ediniminden hareketle belirli bir dönemdeki borçlanma

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Alt Sektörü Net Denge Tablosu

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Alt Sektörü Net Denge Tablosu T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Alt Net Denge Tablosu HAZIRLANMA AMACI 1 Net Denge Tablosu, gelir, gider ve mali olmayan varlıkların net ediniminden hareketle belirli bir

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı

2011 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 2012. Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 211 YILI MALİ ANALİZ TASLAK RAPORU Şubat 212 Muhasebe Ödeme Birim Başkanlığı 1 DAKA 29 211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU DAKA 29211 I KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) 29 21 211 PASİF (KAYNAKLAR)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 25.857.944 28.683.097 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 7.921.977 11.378.170 1- Kasa 2.034-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4.089.773 7.639.919 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ

İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:2)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:2/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO BAKANLAR VE ÜST YÖNETİCİLER CETVELİ (Form:1)... 1 GEÇİCİ MİZAN (Form:)... 3-7 KESİN MİZAN (Form:/1)... 9-13 BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ (Form:3A-3B)... 15-9 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı