AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ"

Transkript

1 AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 54 SSI EDITION NO: 54 EKİM 2010 OCTOBER 2010

2

3 Monthly Statistical Bulletin İÇİNDEKİLER - CONTENTS PERSONEL İSTATİSTİKLERİ-STAFF STATISTICS Tablo İK1 Personel Durumu - Personnel Status...10 Tablo İK2 Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı - Distribution of Personnel By Education Status Tablo İK3-a Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı- Distribution of Personnel By Duty Periods Tablo İK3-b Personelin Yaş Gruplarına Göre Cinsiyet Dağılımı - Gender Distribution of Personnel By Age Groups SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ-INSURED PERSON STATISTICS Tablo SS1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan Sigortalılar - Insured Persons in Social Security Coverage Tablo SS2 Sosyal Güvenlik Kapsamı - The Population Covered by SSI...14 Tablo SS3 4/a Kapsamındaki Sigortalı Sayıları-Number of Employees Under Service Contract...15 Tablo SS4 4/b Kapsamındaki Sigortalı Sayıları - Number Of Insured Persons of Self Employed...16 Tablo SS5 4/c Kapsamında Sigortalı Dağılımı - Distribution of Insured People Of Civil Servants...17 Tablo SS6 4/a Kapsamında Aktif ve Pasif Sigortalıların İllere Dağılımı Distribution of Insured and Pensioners EUSC By Provinces Tablo SS7 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479) Kapsamında Sigortalıların İllere Göre Dağılımı Province Distribution Of Insured Of Self Employed Tablo SS8 4/b (Bağımsız Çalışanlar 2926) Kapsamındaki Sigortalıların İllere Göre Dağılımı Province Distribution Of Insured Of Self Employed...22 Tablo SS9 4/c Kapsamında Aktif İştirakçilerinin ve Emeklilerinin İllere göre Dağılımı Dist.Of Active Civil Servant Contributers&Pensioners by Provinces...23 Tablo SS Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların İllere Dağılımı Distribution Of Pensioners By Provinces According To Act No: Tablo SS11 SGK Tahsis Türlerine Göre Yıl İçinde Bağlanan Aylıklar Put On Pensions in The Year According To Appropriation Types...25 Tablo SS12 4/a Faaliyet Gruplarına Göre Zorunlu Sigortalı ve İşyeri Dağılımı Distribution of Number of the Work Places, Compulsory Insured Persons By Activity Branches...26 Tablo SS13 4/a İllere göre iş yeri sayıları ve zorunlu sigortalı Dağılımları Number of the work places,compulsory insured persons to provinces...27 Tablo SS14 4/a Faliyet Kollarına ve İşyeri Büyüklüğüne göre İşyeri Sayıları Work Place Numbers According to Activity Branches and Work Place Size...28 Tablo SS15 4/a Faliyet Kollarına ve İşyeri Büyüklüğüne göre Zorunlu Sigortalı Sayıları Compulsory Insured P.Numbers According to Activity Branches and Work Place Size...29 Tablo SS16 4/a İllerde işyeri Büyüklüklerine Göre İşyeri sayıları Work Place Numbers According to The Provinces Size...30 Tablo SS17 4/a İllerde işyeri Büyüklüklerine Göre Zorunlu Sigortalı Sayıları Compulsory Insured Person Numbers According To The Provinces Size...31 Tablo SS18 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Prim Tablosu (5510 sayılı Kanuna göre) Premium Table of the Self Employed Insured Persons...32 Tablo SS19 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Sigortalılardan Alacak ve Borç Dağılımı Debt Distribution and Assets From Self Employed Insured Persons...33 Tablo SS20 4/a Kapsamındaki Sigortalılardan Kurum Alacakları Organization Assets From Insured Persons Employed Under Service Contract...34 Tablo SS21 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki İnsan Sayısı ve Nüfusa Oranı (Aktif Çalışan,Emekli,Bakmakla Yükümlü Olunan) İL EMOD tablosu...35 Tablo SS22 4/a Kapsamındaki kişilere uygulanan idari para cezaları -Fines Applied To EUSC...36 SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ-HEALTH STATISTICS Tablo GSS1 Aylara Göre Müracat Sayısı ve Fatura Tutarı...40 Tablo GSS2 Tesis Ana Türlerine Göre Müracat Sayısı...41 Tablo GSS3 Tesis Ana Türlerine Göre Fatura Tutarı ve Ortalama Maliyet...42 Tablo GSS4 SGK ve Kamu yılı aylar itibariyle eczane provizyon sistemi Reçete İstatistikleri

4 Aylık İstatistik Bülteni MALİ İSTATİSTİKLER-FISCAL STATISTICS Tablo SSG1 4/a Kapsamındaki Emekli Aylığı Seviyeleri ve Prime Esas Kazançlar The Pension Levels and Insurable Earnings for EUSC...45 Tablo SSG2 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Sigortalıların Emekli Aylığı Seviyeleri ve Prim Tutarları The Pension and Premium Levels of Self Employed Insured...46 Tablo SSG3 4/c Kapsamındaki Emeklilerin Aylık Seviyeleri- Pension Levels of Civil Servants Retireds...47 Tablo AFY4 4/c Kapsamındakilere İlişkin Aylık ve İkramiyeler - Pensions and Bonus Payments for Civil Servants Tablo AFY5 Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir ve Gider Dengesi- Revenues and Expenditures of SSI...49 Tablo AFY6 Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri Premium Revenues and Pension Payments of SSI...50 Tablo AFY7 4/a KapsamındakilerininPrim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri The Premium Revenues and Pension Payments of EUSC...51 Tablo AFY8 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Sigortalıların Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri The Premium Revenues and Pension Payments of SEI...52 Tablo AFY9 4/c Kapsamındakilerin Prim Geliri ve Emekli Aylığı Ödemeleri The Cash Balance of Civil Servants...53 Tablo AFY10 Sosyal Güvenlik Kurumu Yıllara Göre Toplam Sağlık Harcamaları Total Health Expenditures By Years of SSI...54 Tablo AFY11 Bütçe Harcamaları Ay İçi Gerçekleşmeleri - Monthly Budget Expenditures...55 Tablo AFY12 Sosyal Güvenlik Kurumu Konsolide Nakit Akım Tabloları Consolidated Cash-Flow of Social Security Institution...56 Tablo AFY13 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yıllar İtibariyle Yapılan Bütçe Transferleri Budgetary Transfers to the Social Security Institution ( )...57 Tablo AFY14 Fiyat Endeksleri (ÜFE - TEFE) - Price Indexes ( PPI - CPI)...58 PRİMSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER STATISTICS OF PAYMENTS WITHOUT PREMIUM Tablo PÖ1 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Kapsamına Alınan Kişilerin Aylık Tutarları Ve Sayıları...60 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alanların Yıllara Göre Dağılımı...61 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...62 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Alanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...62 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Malüllük Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...63 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Malüllük Aylığı Alanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...63 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...64 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Aylığı Alanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...64 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Yakını Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...65 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Yakını Aylığı Alanların Yaşlara Göre Dağılımı...65 Tablo PÖ11 Son Bir Yıl İçerisinde 65+ Yaş Ve Özürlü(%70) Aylığı Alırken Ölen Kişilerin Yaş Ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...66 Tablo PÖ12 Son Bir Yıl İçerisinde Özürlü(%40-69) Aylığı Ve 18 Yaş Altı Özürlü Aylığı Alırken Ölen Kişilerin Yaş Ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...67 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Bağlanan Kişi Sayıları...68 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamından Çıkan Kişi Sayıları...69 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler...70 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Aylık Seviyeleri...71 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Yeşilkart Alanların Cografi Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı...72 Tablo PÖ18 Yıllara Göre Yeşilkart Sağlık Harcamaları...73 Tablo PÖ19 Sosyal Yardım Yapan Kuruluşlar...74 Tablo PÖ20 Yıllara Göre 2022 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler ve Kişi sayıları...76 Tablo PÖ21 Yıllara Göre 2022 sayılı Kanun Kapsamında Bağlanan Aylık Tutarlarının Dağılımı...77 Tablo PÖ22 Özel Kanunlara Göre Primsiz Ödemelerden Aylık Alanların Kişi Sayıları...78 Tablo PÖ23 Özel Kanunlara Göre Primsiz Ödemeler Kapsamında Aylık Alanların Aylık Seviyeleri...79 Tablo PÖ (Mülga 2913) Sayılı Kanun Kapsamında Şampiyon Sporcuların Aylık Seviyeleri...80 Tablo PÖ25 Tütün İkramiyesi,Eğitim Öğretim Yardımları

5 Monthly Statistical Bulletin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl 'n n 2010 Ekim ay ndaki 4/a, 4/b ve 4/c'lilere ait aktif, pasif sigortal say lar ve mali bilgiler ile Kurum faliyetlerine ili kin di er verileri öyledir: Toplam aktif sigortal bulunurken, toplam dosya baz nda pasif (emekli) sigortal bulunmaktad r. Aktif / Pasif oran 1,83 olarak gerçekle mi tir y l Ekim ay verilerine göre toplam aktif sigortal dan, ki i (%87,4) zorunlu sigortal, (%2,6) ki i iste e ba l, (%2,0) ki i ç rak, (%0,2) ki i yurtd topluluk sigortas na tabi, (%7,8) ki i tar m sigortas na tabi, (%0,1) ki i muhtar sigortal d r. Özel sand klar hariç sosyal güvenlik kapsam na giren nüfus ki idir. Toplam ba ml say s da ki iden olu maktad r. EKİM 2010 OCTOBER y l Ekim ay verilerine göre toplam dosya baz nda pasif (emekli) sigortal dan, ki i (%73,4) ya l l k ayl alanlar, (%1,2) ki i malüllük ayl alanlar, (%0,1) ki i vazife malüllü ü ayl alanlar, ( %0,8) ki i sürekli i göremezlik geliri alanlar, (%0,5) sürekli i göremezlik ölüm geliri alanlar (dosya), (%0,9) sürekli i göremezlik ölüm geliri alanlar (haksahibi) ve toplam dosyadan (ölen sigortal ) (%24,1) ise (%31,6) ki i ölen sigortal lar n haksahipleri olarak Kurumumuzdan ayl k ve gelir almaktad r. S GORTALI DURUMU (Insured Person Situation) 2010 Eylül (Sept.) 2010 Ekim (Oct.) Ayl k De i im % (Monthly Rate of Change) 2010 Ekim (Oct.) Y ll k De i im % (Annual Rate of Change) AKT F S GORTALILAR (INSURED) , ,4 PAS F (Ayl k Alanlar) S GORTALILAR (PENSIONERS) -Dosya (File) , ,9 -Ki i (Person) , ,9 - BA IMLILAR (Dependents) , ,5 Aktif / Pasif Oran (Insured/Pensioner) 1,82 1,83 1,79 2,4 Türkiye Y l Sonu Nüfusu (Population) ,5 506.SKG Kurulan Özel Sand klar (Funds Established By Act No:506) Sosyal Güvenlik Kapsam (Social Security Coverage) , ,3 KAPSAMDAK LER N NÜFUSA ORANI (%)(Proportion of Insured to Population) 83% 83% 81% KAPSAM DI I NUFUS ORANI (%) (Proportion of Uncovered Population) 17% 17% 19% 2010 y l Eylül ay verilerine göre 4/a'l kapsam nda toplam aktif sigortal dan, ki i (% 96,1) zorunlu sigortal, (% 0,5) ki i iste e ba l, (%3,1) ki i ç rak, (%0,3) ki i yurtd topluluk sigortal s, (%1,6) ki i tar m sigortas na tabi sigortal d r. 4/a'l lar n kapsam na giren nüfus (ayl k alanlarla birlikte) ki i olup aktif/pasif oran 2,06 olarak gerçekle mi tir y l Ekim ay verilerine göre 4/b'li (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) toplam aktif sigortal dan, ki i (%67,1) 4/b (Ba ms z Çal anlar 1479) sigortal, ki i (%32,9) 4/b (Ba ms z Çal anlar 2926) sigortal lar olu tururken; ki i muhtar sigortal (%0,4), (%11,9) ki i iste e ba l sigortal d r. 4/b' lilerde (Ba ms z Çal anlar) dosya baz nda toplam ki i ayl k almaktad r. 4/b'ye tabi (Ba ms z Çal anlar 1479) ki i ya l l k ayl, ki i malüllük ayl, 1ki i sürekli i göremezlik geliri alan ve ki i haksahibi ayl al rken; 4/b (Ba ms z Çal anlar 2926) ki i ya l l k ayl, ki i malüllük ayl, ki i haksahibi ayl almaktad r. 4/b'li (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) kapsam na giren nüfus ki i olup aktif/pasif oran 1,66 'dir y l Ekim ay verilerine göre 4/c kapsam ndakilerin toplam aktif (i tirakçi) sigortal, toplam dosya baz nda ki i emekli ayl al rken; ki i ya l l k ayl, ki i malül ve vazife malüllü ü ayl, ki i de haksahibi ayl almaktad r. 4/c kapsam na giren nüfus ki i olup aktif/pasif oran 1,35 'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl 'n n 2010 y l Ocak-Ekim aylar nda 4/a kapsam ndakiler, 4/b (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) ve 4/c kapsam ndakilere ili kin yap land rma dahil toplam prim gelirleri ,1 Milyon TL' dir. Bu dönemde 4/a kapsam ndakilerin, ,6 Milyon TL, 4/b (Ba ms z Çal anlarlar 1479 ve 2926) 4.338,4 Milyon TL, 4/c kapsam ndaki ise ,2 Milyon TL. prim geliri elde etmi tir. Buna kar l k Sosyal Güvenlik Kurumu kapsam nda ,0 Milyon TL emekli ayl ödemesi yap lm t r. 4/a kapsam ndaki emeklilerine ,5 Milyon TL, 4/b (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) emeklilerine ,4 Milyon TL ödeme yap l rken 4/c kapsam ndaki emeklilerine de ,1 Milyon TL emekli ayl ödemesi yap lm t r. 5

6 Aylık İstatistik Bülteni SGK MAL DURUM (Fiscal Structure) Milyon TL (Million TL) 2010 Eylül (Sept.) 2010 Ekim (Oct.) 2009 Ekim (Oct.) Y ll k De i im % (Annual Rate of Change) GEL RLER (REVENUES) 8.148, , ,8 20,6 Prim Gelirleri (Premium Revenues) 5.683, , ,5 11,0 Di er Gelirler (Other Revenues) 140,7 325,9 150,3 116,8 Ek Ödeme (Supplementary Payment) 274,2 279,4 247,0 13,1 Fatural Ödemeler (Billed Payments) 750,0 390,0 895,0-56,4 Devlet Katk s (Government Contribution) 1.300, ,0 216,0 501,9 G DERLER (EXPENDITURES) , , ,7 10,1 Emekli Ayl klar (Pension Payments) 6.641, , ,3 16,6 EKİM 2010 OCTOBER Sa l k Giderleri (Yolluk dahil)(health Expenditures) 2.750, , ,7-4,0 Di er Giderler(Other Expenditures) 217,9 228,6 217,9 4,9 Ek Ödeme (Supplementary Payment) 279,4 303,6 270,2 12,4 Fatural Ödemeler (Billed Payments) 805,6 153,2 175,6-12,7 Gelir-Gider Fark (Deficit) , , ,9-13, y l Ocak - Ekim döneminde sosyal güvenlik kapsam ndaki sigortal lar m za ve ba ml lar na, yolluk harcamas 3 Milyon TL dahil olmak üzere toplam ,7 Milyon TL sa l k harcamas yap lm t r. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ü 2022 say l yasa kapsam nda ve Di er Özel Kanunlarla ayl k alan ki ilerin, 2010 y l Ekim dönemine ait ki i say lar ve mali bilgiler ile Genel Müdürlü ün faliyetlerine ili kin di er verileri aç klad. Buna göre 2010 y l n n ilk on ay nda toplam ki i Ya l l k ve Özürlülük ayl almaktad r y l Ekim ay verilerine göre toplam ki iden, ki i Ya l Ayl (65+), ki i 65ya ndan büyük bak ma muhtaç özürlü ayl, ki i (Özür oran %40-69 aras ) özürlü ayl, ki i 18ya ndan büyük 65 ya ndan küçük (özür oran %70) bak ma muhtaç özürlü ayl al rken; ki ide 18 ya alt Özürlü yak n ayl almaktad r. Ayl k Türleri 2010 Eylül 2010 Ekim Ayl k De i i m % 2009 Ekim Y ll k De i im % 1-Ya l Ayl (65+) , ,55 2-Bak ma Muhtaç Ya l Ayl (65+(%70 üzeri özürlü) , ,89 3-Özürlü Ayl (%40-%69 Özürlü) , ,81 4-Bak ma Muhtaç Özürlü Ayl (%70 Özürlü) , ,00 5-Özürlü Yak n Ayl (%40 Özürlü)(18 Ya Alt ) , ,79 Toplam , ,95 TÜRK YE YIL SONU NÜFUSU (Population) ,46 Ayl k Alanlar n Nüfus'a Oran (%) 1,83 1,86 1,85 NOT: Sosyal Güvenlik Kapsam, sonu itibariyle TÜ K taraf ndan aç klanan Türkiye nüfusu dikkate al narak güncellenmi tir. 6

7 Monthly Statistical Bulletin A Ç I K L A M A L A R Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı na tabi çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile tek bir çatı altında birleştirilmiştir. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigortalılarımız Aylık İstatistik Bülteninde 5510 sayılı Kanunundaki tabi oldukları maddelerin numaralarıyla birlikte ifade edilecektir [Örneğin, (4/a) Hizmet Akdiyle Çalışanlar] sayılı Kanun la kapsama alınan sigortalılarımızın tabi oldukları Kanun maddeleri açıklamalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. SSK - [Hizmet Akdi İle Çalıştırılanlar] Madde 4/a- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar Bağ-Kur 1479 sayılı Kanun [Bağımsız Çalışanlar (4/b)] Madde 4/b- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Bağ-Kur 2926 sayılı Kanun [Bağımsız Çalışanlar (4/b)] 4) Tarımsal faaliyette bulunanlar Emekli Sandığı - [Kamu Çalışanları] Madde 4/c- Kamu idarelerinde; 1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar. İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları Madde 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /30 md.) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye de ikamet edenler ile Türkiye de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; a. Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, b. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, c. 18 yaşını doldurmuş bulunmak, d. İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, şartları aranır. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar MADDE 60- (Değişik: 17/4/ /38 md.) İkametgahı Türkiye de olan kişilerden; a. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler, b. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, c. Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 7

8 Aylık İstatistik Bülteni 6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, 10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, d. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, e. 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, f. Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, g. Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortalısı sayılır. NOT: Yeşil Kartlıların 01/01/2012 tarihinde GSS kapsamına girmeleri öngörülmekte olup, 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki aktif sigortalılar ile 4/c kapsamındaki aktif sigortalıların bağımlıları ise 15/01/2010 tarihinden itibaren GSS kapsamına girmişlerdir SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR 2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1615 gösterge rakamının Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01/01/2010 tarihi itibariyle 1615x0,5738=92,67 TL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan muhtaç Türk Vatandaşlarından, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük özürlüler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan kimselere (özürlü yakınına fiilen bakmak şartı ile) aylık bağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01/01/2010 tarihi itibariyle 92,67 TL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan ya da gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz. Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını, 16/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar. Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşlarının, aylık talebinde bulunmaları için ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. İlgili Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü, söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenlemelerini müteakip Kurumumuza göndermektedirler. Söz konusu belgeler anılan Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuzca incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda karar verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİLERİN AYLIKLARININ ÖDENMESİ Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir. Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ikametgahlarına yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile dönem aylıkları ise PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir. Dönem aylıkları, ilgililere; a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü, b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü, c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü, d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü, e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü, ödenmektedir. 8

9 Monthly Statistical Bulletin PERSONEL STAT ST KLER STAFF STATISTICS 9

10 Aylık İstatistik Bülteni TABLO øk1- SOSYAL GÜVENLøK KURUMU PERSONEL DURUMU TABLE 1 - PERSONNEL SITUATION MERKEZ TEùKøLATI DOLU KADRO SÖZLEùMELø øùçø TOPLAM KADRO Loaded Staff Contracted Worker Total Staff Central Organization TAùRA TEùKøLATI Country Organization TOPLAM Total Merkez TeúkilatÕ Kadro Durumu Staff Status of Cenrtal Organization %94 Dolu kadro Dolu kadroloaded Staff SözleúmeliContractual øúciworker %5 Sözleúmeli ú %1 øúçi Dolu kadro- Loaded Staff Sözleúmeli- Contractual øúci- Worker Taúra TeúkilatÕ Kadro Durumu Staff Status of Country Organization 97% Dolu kadro 2% Sözleúmeli 1% øúçi Dolu kadroloaded Staff Dolu kadro- Loaded Staff SözleúmeliContractual øúciworker Sözleúmeli- Contractual øúci- Worker

11 Monthly Statistical Bulletin TABLO K2- PERSONEL N Ö REN M DURUMLARINA GÖRE DA ILIMI TABLE 2- DISTRUBITION OF PERSONNEL BY EDUCATION STATUS Ö renim Durumu Personel Say s Genel Toplam çindeki Oran (%) Education Grade Number of Personnel Distribution Rate % lk Ö retim Primary School % Lise High School % Yüksek Ö renim University % - Yüksek Okul College (2 or 3 years) Lisans Bachelor's Degree - Master 697 Master - Doktora 5 Ph Degree Toplam-Total % TABLO K3 a)- PERSONEL N H ZMET SÜRELER NE GÖRE DA ILIMI TABLE 3 a)- DISTRUBITION OF PERSONNEL BY DUTY PERIODS Hizmet Süresi Duty Periods Personel Say s Number of Personnel Genel Toplam çindeki Oran (%) Distribution Rate % 0-2 Y l % 3-5 Y l % 6-9 Y l % Y l % Y l % Y l % Y l % Y l % Y l % 35 + Y l 787 3% Toplam % TABLO K3 b)- PERSONEL N YA GRUPLARINA VE C NS YETE GÖRE DA ILIMI TABLE 3 b)- GENDER DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY AGE GROUPS Ya Grubu Erkek Kad n Toplam Age Group Male Female Total Toplam

12 Aylık İstatistik Bülteni S GORTALI STAT ST KLER INSURED PERSON STATISTICS Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır. 12

13 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS1- SOSYAL GÜVENL K KAPSAMINDA ÇALI AN S GORTALILAR (4/a, 4/b, 4/c) TABLE 1 - INSURED PERSONS IN SOCIAL SECURITY COVERAGE (4/a, 4/b, 4/c) 4/a KAPSAMINDAK ZORUNLU S GORTALI SAYILARI Number Of Compulsory Insured Person (4/a) AYLAR 2007 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2008 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2009 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2010 Bir Önceki Aya Göre De i im % Bir önceki y la Göre De i im % OCAK , , ,72 4,65 UBAT , , , ,28 6,43 MART , , , ,65 8,63 N SAN , , , ,47 10,10 MAYIS , , , ,59 10,72 HAZ RAN , , , ,44 9,19 TEMMUZ , , , ,40 10,69 A USTOS , , , ,39 10,70 EYLÜL , , , ,22 11,28 EK M , , ,08 KASIM , , ,78 ARALIK , , ,60 4/b ( 1479 ve 2926) ZORUNLU S GORTALI SAYILARI Number Of Insured Persons (4/b) AYLAR 2007 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2008 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2009 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2010 Bir Önceki Aya Göre De i im % Bir önceki y la Göre De i im % OCAK , , ,15-6,29 UBAT , , , ,68-5,96 MART , , , ,28-5,70 N SAN , , , ,34-5,84 MAYIS , , , ,27-6,14 HAZ RAN , , , ,26-5, Ki i Say s (4/a) Zorunlu Sigortal Say lar Aylar (4/b) Zorunlu Sigortal Say lar Ki i Say s TEMMUZ , , , ,29 1,70 A USTOS , , , ,31 3,45 EYLÜL , , , ,21 0,76 EK M , , , ,42 0,73 KASIM , , ,26 ARALIK , , ,78 NOT: Zorunlu sigortal say s na muhtarlar dahil olup, iste e ba l sigortal say s dahil de ildir. AYLAR /c KAPSAMINDAK AKT F S GORTALI SAYILARI Number Of Insured Persons (4/c) Bir Önceki Aya Göre De i im % 2008 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2009 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2010 Bir Önceki Aya Göre De i im % Bir önceki y la Göre De i im % OCAK , , ,74 0,71 UBAT , , , ,34 0,86 MART , , , ,06-1,99 N SAN , , , ,22-1,90 MAYIS , , , ,38-2,21 HAZ RAN , , , ,35-0,94 TEMMUZ , , , ,50-0,96 A USTOS , , , ,25-0,16 EYLÜL , , , ,09-0,72 EK M , , , ,75-0,70 KASIM , , ,58 ARALIK , , ,10 NOT: 4/c kapsam nda çal an aktif sigortal say lar MART 2009 tarihinden itibaren kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar olarak verilmeye ba lanm t r. MART 2009 tarihinden önce ise aktif sigortal say lar katsay sistemine göre verildi inden, bu kapsamdaki aktif sigortal say s 2009 y l ARALIK ay na göre (kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar ) geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir Aylar (4/c) Aktif Sigortal Say lar Aylar Ki i Say s 13

14 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS2- SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI ( 4/a, 4/b, 4/c) TABLE 2 - SOCIAL SECURITY COVERAGE ( 4/a, 4/b, 4/c) SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI SOCIAL SECURITY COVERAGE De i im De i im De i im De i im De i im De i im De i im 2009 ARALIK De i im 2010 EK M De i im 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % % % I- AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,4 INSURED 1- Zorunlu , , , , , , , , ,2 Compulsory Insured 2 - Ç rak , , , , , , , , ,9 Apprentices 3- Y.d Topluluk , , , , , , , , ,7 Collective Insurance 4 - Tar m (4/a) , , , , , , , , ,7 Insured in Agricultural Sector(SSI) 5 - Tar m (4/b) , , , , , , , , ,2 Insured in Agricultural Sector(BA -KUR) 6 - Muhtar , , , , , , , , ,5 Demarch 7- ste e Ba l II- PAS F (Ayl k Alanlar) S GORTALILAR 3, , , , , , , , ,2 Voluntarily Insured PENSIONERS -Dosya , , , , , , , , ,3 File -Ki i , , , , , , , , ,0 Person 1 - Ya l l k , , , , , , , , ,2 Old-age 2 - Malullük , , , , , , , , ,9 Invalidity 3 - Vazife malülü , , , , , , , , ,7 Service-Disabled 4 - Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,6 Death (active) (file) 5 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,6 Survivors (Widows,Orphans) 6 - Sürekli göremezlik Geliri Alan , , , , , , , , ,3 Receiver of permanent incapacity income 7 - S. Ölüm Geliri (Dosya) , , , , , , , , ,2 Death (permanent incapacity) (file) 8 - S. Ölüm Geliri Alanlar , , , , , , , , ,5 Survivors from empl.ins.and.acc.dis III- BA IMLILAR , , , , , , , , ,1 DEPENDENTS Aktif / Pasif Oran 2,04 1,99 1,93 1,92 1,95 1,95 1,87 1,78 1,83 INSURED/PENSIONER IV-ÖZEL SANDIKLAR , , , , , , , IV-Funds 1- Aktif Sigortal lar , , , , , , , Insured 2- Ayl k Alanlar , , , , , , , Pensioners 3- Ba ml lar , , , , , , , Dependents 4- Aktif /Pasif Oran (Özel Sand klar) 0,92 0,99 0,99 1,00 1,09 1,20 1,30 1,33 1,37 4-Insured/Pensioner TÜRK YE NÜFUSU (TÜ K ADNKS ) Population Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,8 Social Security Coverage VII-S GORTALI NÜFUS ORANI (%) 80% 80% 81% 83% Rate of Insured Population KAPSAM DI I NÜFUS ORANI (%) 20% 20% 19% 17% Rate of Unregistered Insured Population PR MS Z ÖDEMELER (FATURALI ÖDEMELER) BILLED PAYMENTS 2022 Say l Kanuna Göre Ayl k Alanlar , , , , , , , , ,2 Pensioners(According to act no:2022) 1 - Ya l l k , , , , , , , , ,3 Old-age Pensioner 2 - Malüllük , , , , , , , , ,2 Invalidity 3 - Sakatl k , , , , , , , , ,0 Disability 4-18 Ya Alt Sakat-Malül , , ,9 Under 18 years Invalid Persons Di er Kanunlara Göre Ayl k Alanlar , , , , , , , , ,6 Total 1-.Madalya Ayl 30-38, ,3 5-75,0 5 0,0 3-40,0 2-33,3 0 0 Medal holders benefits 2- Kore Gazisi , , , , , , , , ,6 Korean War Veteran 3- Vat.Hiz.Ter (*) 76 2,7 78 2,6 81 3,8 82 1,2 85 3,7 88 3, , , ,4 Patriotic Services 4- K br s Gazisi , , , , , , , , ,6 Cyprus War Veteran 5- Haksahipleri , , , , , , , , ,8 Survivors (Widows,Orphans) 6- Tütün kramiyesi , , , , , , , , ,3 Tobacco bonus Ye il Kartl Say s Health card Not: 1- Özel Sand klar sosyal güvenlik kapsam na dahil edilmi tir.(2010 Eylül ay dahil edilmemi tir.) 2 -Yurtd sigortal lar ba ml toplam na eklenmi tir. 3-4/a'l sigortal lar n verileri bir önceki aydan takip edilmektedir. 4 - Tütün kramiyesi ödemesi y lda bir kez yap lmaktad r ve toplama dahil de ildir. 5- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. (*) 3292 ve 5774 say l kanunlara göre Vatani hizmet ayl alanlar 2010 y l Eylül ay itibariyle toplam olarak al nm t r. 14

15 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS3 -YILLARA GÖRE 4/a KAPSAMINDAK S GORTALI SAYILARI VE SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI TABLE 3 -THE NUMBER OF INSURED POPULATION COVERED BY EUSC (4/a) 4/a KAPSAMINDAK S GORTALI SAYILARI NUMBER OF EMPLOYEES UNDER SERVICE CONTRACT Y llar Years 2002 De i im % 2003 De i im % 2004 De i im % 2005 De i im % 2006 De i im % 2007 De i im % 2008 De i im % 2009 ARALIK De i im % (Geçen Y l n Aral k Ay na Göre) 2010 EYLÜL De i im % I- AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,09 INSURED 1- Zorunlu , , , , , , , , ,29 Compulsory Insured 2 - Ç rak , , , , , , , , ,85 Apprentices 3 - Y.d Topluluk , , , , , , , , ,71 Collective Insurance 4 - Tar m (4/a ) , , , , , , , , ,66 Insured in Agricultural Sector 5 - ste e Ba l , , , , , , , , ,44 Voluntarily Insured II- PAS F (Ayl k Alanlar) S GORTALILAR PENSIONERS -Dosya , , , , , , , , ,78 File -Ki i , , , , , , , , ,51 Person 1 - Ya l l k , , , , , , , , ,94 Old-age 2 - Malullük , , , , , , , , ,08 Invalidity 4 - Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,60 Death (active) (file) 5 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,72 Survivors (Widows,Orphans) 6 - Sürekli g göremezlik Geliri Alan , , , , , , , , ,32 Receiver of perm. incap. income 7 - S. Ölüm Geliri (Dosya) , , , , , , , , ,18 Death (permanent incapacity) (file) 8 - S. Ölüm Geliri Alanlar , , , , , , , , ,46 Survivors from empl.ins.and.acc.dis III- BA IMLILAR , , , , , , , , ,33 DEPENDENTS Aktif / Pasif Oran 1,93 1,88 1,84 1,93 2,06 2,09 2,06 1,96 2,06 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,39 Social Security Coverage NOT: say l Kanun'a göre 4/a maddesine tabi iste e ba l sigortal lar n, 4/b maddesi kapsam na tescil i lemleri devam etmektedir. 2- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 4/a KAPSAMINDAK AKT F S GORTALI DA ILIMI Distribution Of The Employees Under Service Contract 2 - Ç rak 3,3% 3 - Y.d Topluluk 0,3% 1- Zorunlu 94,2% 4 - Tar m (4/a ) 1,7% 5 - ste e Ba l 0,5% 15

16 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS4-4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 1479 VE 2926) KAPSAMINDAK AKT F VE PAS F S GORTALI SAYILARI TABLE 4 - THE NUMBER OF INSURED AND PENSIONERS OF SELF EMPLOYED (4/b) 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 1479 VE 2926) KAPSAMINDA TOPLAM S GORTALI SAYILARI THE NUMBER OF TOTAL INSURED PERSONS AND PENSIONERS OF SELF EMPLOYED Y llar Years 2002 De i im % 2003 De i im % 2004 De i im % 2005 De i im % 2006 De i im % 2007 De i im % 2008 De i im % 2009 ARALIK De i im % 2010 EK M De i im % I. AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,96 INSURED 1- Zorunlu , , , , , , , , ,39 Compulsory Insured 2- Tar m (4/b) , , , , , , , , ,19 Insured in Agricultural Sector 3 - Muhtar , , , , , , , , ,50 Demarch 4- ste e Ba l , , , , , , , , ,44 Voluntarily Insured II. PAS F S GORTALILAR (Ayl k Alanlar) PENSIONERS A. Dosya , , , , , , , , ,83 File B. Ki i , , , , , , , , ,05 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,89 Old-age 2 - Malüllük , , , , , , , , ,26 Invalidity 3- Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,57 Death (file) 4- Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,27 Survivors (Widows,Orphans) 5- Sürekli göremezlik Geliri Alan Receiver of perm. incap. income - BA IMLILAR , , , , , , , , ,10 DEPEND ENTS Aktif / Pasif Oran 2,71 2,64 2,56 2,34 2,13 2,05 1,82 1,67 1,66 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,21 Social Security Coverage 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 1479 ) (Insured Covered By The Law 1479) Aktif Sigortal lar , , , , , , , , ,42 INSURED 1- Muhtar , , , , , , , , ,50 Demarch 2 - ste e Ba l , , , , , , , , ,41 Voluntarily Insured 3 - Zorunlu , , , , , , , , ,39 Compulsory Insured Ayl k Alanlar -Dosya , , , , , , , , ,03 File -Ki i , , , , , , , , ,19 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,14 Old-age 2- Malüllük , , , , , , , , ,99 Invalidity 3 - Ölüm (Dosya) , , , , , , , , ,71 Death (file) 4 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,23 Survivors (Widows,Orphans) 5- Sürekli göremezlik Geliri Alan Receiver of perm. incap. income Aktif / Pasif Oran 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , Social Security Coverage 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 2926 ) (Insured Covered By The Law 2926) Aktif Sigortal lar , , , , , , , , ,17 INSURED 1- ste e Ba l , , , , , , , , ,82 Voluntarily Insured 2 - Zorunlu , , , , , , , , ,19 Compulsory Insured Ayl k Alanlar -Dosya , , , , , , , , ,13 File -Ki i , , , , , , , , ,68 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,73 Old-age 2- Malüllük , , , , , , , , ,84 Invalidity 3 - Ölüm(Dosya) , , , , , , , , ,97 Death (File) 4 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,65 Survivors (Widows,Orphans) Aktif / Pasif Oran 6,1 5,6 5,4 5,0 4,2 4,1 3,5 2,7 2,7 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,68 Social Security Coverage NOT: say l Kanun'a göre 4/a maddesine tabi iste e ba l sigortal lar n, 4/b maddesi kapsam na tescil i lemleri devam etmektedir. 2- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 16

17 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS5-4/c KAPSAMINDA ÇALI ANLARIN AKT F VE PAS F S GORTALI SAYILARI TABLE 5 - THE NUMBER OF INSURED AND PENSIONERS OF CIVIL SERVANTS (4/c) 4/c KAPSAMINDA ÇALI ANLARIN S GORTALI SAYILARI NUMBER OF CIVIL SERVANTS Y llar Years 2002 De i im % 2003 De i im % 2004 De i im % 2005 De i im % 2006 De i im % 2007 De i im % 2008 De i im % 2009 Aral k De i im % 2010 EK M De i im % (Geçen Y l n Aral k Ay na Göre) I. AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,98 INSURED 1 - Zorunlu Compulsory Insured II. PAS F S GORTALILAR (Ayl k Alanlar) PENSIONERS A. Dosya , , , , , , , , ,27 File B. Ki i , , , , , , , , ,34 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,38 Old-age 2- Malullük , , , , , , , , ,60 Invalidity 3 - Vazife malülü , , , , , , , , ,73 Service-Disabled 4- Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,19 Death (file) 5- Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,28 Survivors (Widows,Orphans) - BA IMLILAR , , , , , , , , ,15 DEPENDENTS Aktif / Pasif Oran 1,69 1,64 1,56 1,49 1,45 1,41 1,37 1,37 1,35 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,14 Social Security Coverage NOT:1- Tütün kramiyesi ödemesi y lda bir kez yap lmaktad r ve toplama dahil edilmemi tir. 2-4/c kapsam nda çal an aktif sigortal say lar MART 2009 tarihinden itibaren kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar olarak verilmeye ba lanm t r. MART 2009 tarihinden önce ise aktif sigortal say lar katsay sistemine göre verildi inden, bu kapsamdaki aktif sigortal say s 2009 y l ARALIK ay na göre (kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar ) geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 3- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 4- Ayl k alan ki i say lar n n içine vataniler dahil de ildir. 17

18 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS6 (1)- 4/a KAPSAMINDAK AKT F VE PAS F S GORTALILARIN LLERE GÖRE DA ILIMI TABLE 6 (1)- DISTRIBUTION OF INSURED BY PROVINCES OF EUSC (4/a) AKT F S GORTALILAR ACTIVE INSURED PERSONS LLER Provinces Y.d Toplam Aktif Sigortal (I+II+III+IV+V) Total ZORUNLU S GORTALILAR ÇIRAKLAR (II) Apprenticies TARIM (2925 skg) (III) Insured in Agricultural Sector STEGE BA LI (IV) Voluntarily Insured Topluluk Sigortal lar (Collective Insured)(V) MALULLÜK AYLI I ALANLAR (VI) Invalidity Pensioners MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (VII) Old-Age Pensioners ÖLÜM AYLI I ALANLAR (VIII) (Haksahibi) Survivors receiving pension 4/a ÖLÜM AYLI I ALANLAR (IX) (Dosya) Survivors receiving pension.kaz. LE MESLEK HASTALI I S GORTASI Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (X) Those receiving permanent incapacity income ÖLÜM GEL R ALAN (XI) (Haksahibi) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (XII) (Dosya) Survivors receiving income MALULLÜK AYLI I ALANLAR (XIII) Invalidity Pensioners 4/a (TARIM 2925 ) MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (XIV) Old- Age Pensioners ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XV) (Haksahibi) Survivors receiving pension ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XVI) (Dosya) Survivors receiving pension.kaz. LE MESLEK HASTALI I Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (XVII) Those receiving permanent incapacity income ÖLÜM GEL R ALAN (Haksahibi) (XVIII) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (Dosya) (XIX) Survivors receiving income TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (DOSYA) (VI+VII+IX+X+ XII+XIII+XIV+X VI+XVII+XVIII+ XIX) Pensioners 01 ADANA ADIYAMAN AFYON A RI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTV N AYDIN BALIKES R B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK EH R GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY ISPARTA MERS N STANBUL ZM R KARS KASTAMONU KAYSER KIRKLAREL KIR EH R L KODU Provinces code (I) Compulsory Insured TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (K ) (VI+VII+VIII+X +XI+XIII+XIV+ XV+XVI+XVII+ XVIII) Pensioners EYLÜL 2010 SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI Social Security Coverage 18

19 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS6 (2)-4/a KAPSAMINDAK AKT F VE PAS F S GORTALILARIN LLERE GÖRE DA ILIMI TABLE 6 (2) -DISTRIBUTION OF INSURED BY PROVINCES OF EUSC (4/a) LLER Provinces TARIM (2925 skg) (III) Insured in Agricultural Sector.KAZ. LE MESLEK HASTALI I S GORTASI MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XV) (Haksahibi) Survivors receiving pension 4/a (TARIM 2925 ) ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XVI) (Dosya) Survivors receiving pension.kaz. LE MESLEK HASTALI I S GORTASI Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (XVII) Those receiving permanent incapacity income TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (DOSYA) (VI+VII+IX+X+ XII+XIII+XIV+X VI+XVII+XVIII+ XIX) Pensioners TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (K ) (VI+VII+VIII+X +XI+XIII+XIV+ XV+XVI+XVII+ XVIII) Pensioners SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI Social Security Coverage L KODU Provinces code Toplam Aktif Sigortal (I+II+III+IV+V) Total ZORUNLU S GORTALILAR (I) Compulsory Insured AKT F S GORTALILAR ACTIVE INSURED PERSONS ÇIRAKLAR (II) Apprenticies STEGE BA LI (IV) Voluntarily Insured Y.d Topluluk Sigortal lar (Collective Insured)(V) MALULLÜK AYLI I ALANLAR (VI) Invalidity Pensioners MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (VII) Old-Age Pensioners ÖLÜM AYLI I ALANLAR (VIII) (Haksahibi) Survivors receiving pension 4/a ÖLÜM AYLI I ALANLAR (IX) (Dosya) Survivors receiving pension Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (X) Those receiving permanent incapacity income ÖLÜM GEL R ALAN (XI) (Haksahibi) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (XII) (Dosya) Survivors receiving income MALULLÜK AYLI I ALANLAR (XIII) Invalidity Pensioners Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (XIV) Old- Age Pensioners ÖLÜM GEL R ALAN (Haksahibi) (XVIII) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (Dosya) (XIX) Survivors receiving income EYLÜL KOCAEL KONYA KÜTAHYA MALATYA MAN SA K.MARA MARD N MU LA MU NEV EH R N DE ORDU R ZE SAKARYA SAMSUN S RT S NOP S VAS TEK RDA TOKAT TRABZON TUNCEL ANLIURFA U AK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN IRNAK BARTIN ARDAHAN I DIR YALOVA KARABÜK K L S OSMAN YE DÜZCE KIBRIS TOPLAM-Total NOT:1-Topluluk sigortas na tabi sigortal say lar 21 nolu ayl k prim ve hizmet belgesiyle belirlenen içinde yurtd topluluk say s d r tarihinden itibaren tar m sigortal s nda tescil yap lmamaktad r. Tar m sigortal say s tahmini olarak verilmi tir say l Kanun'a göre 4/a maddesine tabi iste e ba l sigortal lar n, 4/b maddesi kapsam na tescil i lemleri devam etmektedir. 19

20 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS7(1) - 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLAR 1479) S GORTALILARIN LLERE GÖRE DA ILIMI TABLE 7 (1) - DISTRIBUTION OF SELF EMPLOYED INSURED PERSONS BY PROVINCES (1479) EK M 2010 ller Provinces Toplam Aktif Sigortal (I+II+III) Total Ayl k Alanlar Pensioners Aktif Sigortal Insured Person Ölüm Death Zorunlu Sigortal (I) Compulsory Insured ste e Ba l (II) Voluntarily Insured Muhtar (III) Demarch Malül (VI) Invalidity Ya l (VII) Old Age Pensioners SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (VIII) Those receiving permanent incapacity income Ölüm (Dosya) (IX) Death (File) Haksahibi (X) Survivors Toplam Ayl k Alanlar (Dosya) (VI+VII+VIII+IX) Total (File) Toplam Ayl k Alanlar (Ki i) (VI+VII+VIII+X) Pensioners (Person) Sosyal Güvenlik Kapsam Social Security Coverage L KODU Provinces code 01 ADANA ADIYAMAN AFYONKARAH SAR A RI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTV N AYDIN BALIKES R B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK EH R GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY ISPARTA MERS N STANBUL ZM R KARS KASTAMONU KAYSER KIRKLAREL KIR EH R

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin Monthly Statistical Bulletin 3 Aylık İstatistik Bülteni 4 Monthly Statistical Bulletin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl 'n n 2010 Kas m ay ndaki 4/a, 4/b ve 4/c'lilere ait aktif, pasif sigortal say

Detaylı

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 48 SSI EDITION NO: 48 TEMMUZ 2010 JULY 2010 Monthly Statistical Bulletin İÇİNDEKİLER - CONTENTS PERSONEL İSTATİSTİKLERİ-STAFF STATISTICS

Detaylı

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 2 SSI EDITION NO: 2 ARALIK 2010 DECEMBER 2010 AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANMAKTADIR. İLETİŞİM (0 312

Detaylı

SOZIALE SICHERHEIT IN DER TÜRKEI

SOZIALE SICHERHEIT IN DER TÜRKEI MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOCIAL LAW AND SOCIAL POLICY Social Law Reports Alpay Hekimler SOZIALE SICHERHEIT IN DER TÜRKEI Statistikanhang zum Grundlagenbericht Stand 2015 No. 4/2016 Cite as: Social Law

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2014 Nisan-April

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2014 Nisan-April AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2014 Nisan-April SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS 2014 SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) Yıllar Years

Detaylı

ĠSG Kaza ve Meslek Hastalığı Ġstatistikleri

ĠSG Kaza ve Meslek Hastalığı Ġstatistikleri ĠSG Kaza ve Meslek Hastalığı Ġstatistikleri 2008 Yılı Dünya Geneli ĠLO Kaza ve Hastalık Trendleri 2008 yılı, dünya genelinde 2,02 milyon iģ kazası 321.000 meslek hastalığı sebebiyle olmak üzere toplam

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER. SGK Ocak-2013

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER. SGK Ocak-2013 SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TEMEL GÖSTERGELER SGK Ocak-2013 SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMI

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Şubat-February

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Şubat-February AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2013 Şubat-February SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI

EK EMNĠYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU ALINACAK PERSONEL PLANLAMASI MÜHENDĠS (Elektrik-Elektronik) Tek. Hiz. ANKARA (7) 7 7 E/K P3-70 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Lisans programlarının birinden

Detaylı

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Mayıs-May

AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS. 2013 Mayıs-May AYLIK TEMEL GÖSTERGELER MONTHLY BASIC INDICATORS 2013 Mayıs-May SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ INSURANCE STATISTICS SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ (4/a, 4/b, 4/c) INSURANCE STATISTICS (4/a,4/b,4/c) SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19.10.2016 Sayı 55 Genel Değerlendirme Temmuz 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2016 verilerinin değerlendirildiği- 55. sayısında sigortalı ücretli istihdamı,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 21.06.2016 Sayı 51 Genel Değerlendirme Mart 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Mart 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2016 verilerinin değerlendirildiği- 51. sayısında

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 25.11.2016 Sayı 56 Temmuz-Ağustos 2016 Arasında Sigortalı Ücretli Sayısı 20 Bin, Kamu Çalışanı Sayısı 18 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 27.07.2016 Sayı 52 Genel Değerlendirme Nisan 2016 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Nisan 2016 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2016 verilerinin değerlendirildiği- 52. sayısında

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.12.2015 Sayı 45 Genel Değerlendirme Ağustos 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ağustos 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ekim 2015 verilerinin değerlendirildiği- 45.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 26.01.2017 Sayı 58 Eylül-Ekim 2016 Arasında İmalat Sanayi Çalışanları Sayısındaki Düşüş Ön Planda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ekim 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 27.03.2017 Sayı 60 Kadın İstihdamı Son Bir Yılda 40 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin 60. sayısında Aralık 2016 da sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 18.05.2016 Sayı 50 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 Şub.16 İSTİHDAM İZLEME Genel

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 22.03.2016 Sayı 48 Genel Değerlendirme Aralık 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aralık 2015 verilerinin değerlendirildiği- 48.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 22.02.2017 Sayı 59 Kasım 2015-Kasım 2016 Arasında Toplam İstihdam Azalışı, KOBİ İstihdamındaki Azalıştan Kaynaklandı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 14.04.2016 Sayı 49 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 İSTİHDAM İZLEME Genel Değerlendirme

Detaylı

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı Sosyal

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.12.2016 Sayı 57 Ağustos-Eylül 2016 Arasında Sigortalı Ücretli Sayısındaki Toparlanma Kamu ve KOBİ Çalışanlarına Yansımadı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Eylül 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12.02.2016 Sayı 47 Eki.08 Şub.09 Haz.09 Eki.09 Şub.10 Haz.10 Eki.10 Şub.11 Haz.11 Eki.11 Şub.12 Haz.12 Eki.12 Şub.13 Haz.13 Eki.13 Şub.14 Haz.14 Eki.14 Şub.15 Haz.15 Eki.15 İSTİHDAM İZLEME Genel Değerlendirme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER

YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER YUMURTA TAVUKÇULU U VER LER 1. DÜNYA YUMURTA ÜRET M N N BAZI ÖZELL KLER Tablo1.1: Dünya Yumurta Üretimi (1970 2007) YIL YUMURTA (1000 Ton) 1970 Yılı=100 1970 19.544 100 1975 22.238 114 1980 26.225 134

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 28.04.2017 Sayı 61 Eğitim Sektöründeki Sürpriz Artışla İstihdam 312 Bin Arttı, KOBİ lerde İstihdam 88 Bin Azaldı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER

GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GSS YE İLİȘKİN GENEL BİLGİLER GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİȘKİN GENEL BİLGİLER EKİM 2017 Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezi GENEL SAĞLIK SİGORTASI genel sağlık sigortasi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32. Büyük Ölçekli Yatırımlar & Bölgesel Teşvikler & Stratejik Yatırımlar Genel Açıklamalar 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı AATUHK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

20-23. DÖNEM MALİ RAPOR

20-23. DÖNEM MALİ RAPOR 20-23. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 22.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve de 2010 ile 2011 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R.G.) A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

Detaylı

Batı işçi çıkarttı, doğu istihdam yarattı

Batı işçi çıkarttı, doğu istihdam yarattı Sayı: 2009/9 Tarih: 05.04.2009 Batı işçi çıkarttı, doğu istihdam yarattı Krizin yoğun olarak yaşanmaya başladığı 2008 yılının ikinci yarısından Ocak 2009 a kadar 385 bin 16 kişi işsiz kaldı. Altı ayda

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hedefler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sosyal Güvenlik Sistemi hakkında bilgi sahibi

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES

4. İLLERE GÖRE ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI SAYILARI NUMBER OF STUDENTS & TEACHING STAFF BY PROVINCES 17 TÜRKİYE TOPLAMI T 492828 1841546 289579 38293 6383 90333 24891 16433 2815 4121 15892 2408 78804 10864 5298 13555 49087 11534 3204 1625 3850 2855 TOTAL FOR TURKEY K 202734 762487 126623 16538 2530 37671

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 25 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28952 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından: 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü 01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kanun Kabul Tarihi Resmi Gazete Tarihi Resmi Gazete Sayısı : 2022 : 1/7/1976 : 10/7/1976

Detaylı

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU

BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU BÜNYESİNDE SSK LI OLARAK ÇALIŞTIĞI ŞİRKETE ORTAK OLMA DURUMU Çalıştığı şirkete, şirket ortağı olan kişinin durumu, sosyal güvenliği konusunda tereddütler yaşanmaktaydı. Basit anlatımla SSK ya mı yoksa

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

2009 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ DÖNEM FİRMA TİPİ SAMSUN Samsun Pay(%)

2009 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ DÖNEM FİRMA TİPİ SAMSUN Samsun Pay(%) 2009 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ AÇILAN KAPANAN FİRMA İSTATİSTİKLERİ DÖNEM FİRMA TİPİ SAMSUN Samsun 2009 OCAK-EYLÜL (DOKUZ AYLIK) 2008 OCAK-EYLÜL (DOKUZ AYLIK) Kaynak: www.tobb.org.tr AÇILAN TASFİYE KAPANAN AÇILAN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 Konu: 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 6745 sayılı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

A- 506 SAYILI KANUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 23/10/2007 tarihli ve 26679 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5698 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarım İşçileri

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

(%) Toplam. Di er * Toplam KAYITLI GÖNDERME (%) Toplam BA VURU. Di er * Toplam. Normal Yerle tirme. Özürlü Yerle tirme. Eski Hükümlü Yerle tirme

(%) Toplam. Di er * Toplam KAYITLI GÖNDERME (%) Toplam BA VURU. Di er * Toplam. Normal Yerle tirme. Özürlü Yerle tirme. Eski Hükümlü Yerle tirme TABLO 1A: AYLAR BAR YLE AY NDE YEN BA VURU, AÇIK VE E YERLE RME GENEL VER LER 2007 2008 BA VURU AÇIK VERENE TAKD M E YERLE RME KAYITLI GÜCÜ KAYITLI Z YURTDI I BA VURU YURTDI I GÖNDERME Toplam 66.555 132.373

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı