AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ"

Transkript

1 AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 54 SSI EDITION NO: 54 EKİM 2010 OCTOBER 2010

2

3 Monthly Statistical Bulletin İÇİNDEKİLER - CONTENTS PERSONEL İSTATİSTİKLERİ-STAFF STATISTICS Tablo İK1 Personel Durumu - Personnel Status...10 Tablo İK2 Personelin Öğrenim Durumlarına Göre Dağılımı - Distribution of Personnel By Education Status Tablo İK3-a Personelin Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı- Distribution of Personnel By Duty Periods Tablo İK3-b Personelin Yaş Gruplarına Göre Cinsiyet Dağılımı - Gender Distribution of Personnel By Age Groups SİGORTALI İSTATİSTİKLERİ-INSURED PERSON STATISTICS Tablo SS1 Sosyal Güvenlik Kapsamında Çalışan Sigortalılar - Insured Persons in Social Security Coverage Tablo SS2 Sosyal Güvenlik Kapsamı - The Population Covered by SSI...14 Tablo SS3 4/a Kapsamındaki Sigortalı Sayıları-Number of Employees Under Service Contract...15 Tablo SS4 4/b Kapsamındaki Sigortalı Sayıları - Number Of Insured Persons of Self Employed...16 Tablo SS5 4/c Kapsamında Sigortalı Dağılımı - Distribution of Insured People Of Civil Servants...17 Tablo SS6 4/a Kapsamında Aktif ve Pasif Sigortalıların İllere Dağılımı Distribution of Insured and Pensioners EUSC By Provinces Tablo SS7 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479) Kapsamında Sigortalıların İllere Göre Dağılımı Province Distribution Of Insured Of Self Employed Tablo SS8 4/b (Bağımsız Çalışanlar 2926) Kapsamındaki Sigortalıların İllere Göre Dağılımı Province Distribution Of Insured Of Self Employed...22 Tablo SS9 4/c Kapsamında Aktif İştirakçilerinin ve Emeklilerinin İllere göre Dağılımı Dist.Of Active Civil Servant Contributers&Pensioners by Provinces...23 Tablo SS Sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların İllere Dağılımı Distribution Of Pensioners By Provinces According To Act No: Tablo SS11 SGK Tahsis Türlerine Göre Yıl İçinde Bağlanan Aylıklar Put On Pensions in The Year According To Appropriation Types...25 Tablo SS12 4/a Faaliyet Gruplarına Göre Zorunlu Sigortalı ve İşyeri Dağılımı Distribution of Number of the Work Places, Compulsory Insured Persons By Activity Branches...26 Tablo SS13 4/a İllere göre iş yeri sayıları ve zorunlu sigortalı Dağılımları Number of the work places,compulsory insured persons to provinces...27 Tablo SS14 4/a Faliyet Kollarına ve İşyeri Büyüklüğüne göre İşyeri Sayıları Work Place Numbers According to Activity Branches and Work Place Size...28 Tablo SS15 4/a Faliyet Kollarına ve İşyeri Büyüklüğüne göre Zorunlu Sigortalı Sayıları Compulsory Insured P.Numbers According to Activity Branches and Work Place Size...29 Tablo SS16 4/a İllerde işyeri Büyüklüklerine Göre İşyeri sayıları Work Place Numbers According to The Provinces Size...30 Tablo SS17 4/a İllerde işyeri Büyüklüklerine Göre Zorunlu Sigortalı Sayıları Compulsory Insured Person Numbers According To The Provinces Size...31 Tablo SS18 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Prim Tablosu (5510 sayılı Kanuna göre) Premium Table of the Self Employed Insured Persons...32 Tablo SS19 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Sigortalılardan Alacak ve Borç Dağılımı Debt Distribution and Assets From Self Employed Insured Persons...33 Tablo SS20 4/a Kapsamındaki Sigortalılardan Kurum Alacakları Organization Assets From Insured Persons Employed Under Service Contract...34 Tablo SS21 Sosyal Güvenlik Kapsamındaki İnsan Sayısı ve Nüfusa Oranı (Aktif Çalışan,Emekli,Bakmakla Yükümlü Olunan) İL EMOD tablosu...35 Tablo SS22 4/a Kapsamındaki kişilere uygulanan idari para cezaları -Fines Applied To EUSC...36 SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ-HEALTH STATISTICS Tablo GSS1 Aylara Göre Müracat Sayısı ve Fatura Tutarı...40 Tablo GSS2 Tesis Ana Türlerine Göre Müracat Sayısı...41 Tablo GSS3 Tesis Ana Türlerine Göre Fatura Tutarı ve Ortalama Maliyet...42 Tablo GSS4 SGK ve Kamu yılı aylar itibariyle eczane provizyon sistemi Reçete İstatistikleri

4 Aylık İstatistik Bülteni MALİ İSTATİSTİKLER-FISCAL STATISTICS Tablo SSG1 4/a Kapsamındaki Emekli Aylığı Seviyeleri ve Prime Esas Kazançlar The Pension Levels and Insurable Earnings for EUSC...45 Tablo SSG2 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Sigortalıların Emekli Aylığı Seviyeleri ve Prim Tutarları The Pension and Premium Levels of Self Employed Insured...46 Tablo SSG3 4/c Kapsamındaki Emeklilerin Aylık Seviyeleri- Pension Levels of Civil Servants Retireds...47 Tablo AFY4 4/c Kapsamındakilere İlişkin Aylık ve İkramiyeler - Pensions and Bonus Payments for Civil Servants Tablo AFY5 Sosyal Güvenlik Kurumu Gelir ve Gider Dengesi- Revenues and Expenditures of SSI...49 Tablo AFY6 Sosyal Güvenlik Kurumunun Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri Premium Revenues and Pension Payments of SSI...50 Tablo AFY7 4/a KapsamındakilerininPrim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri The Premium Revenues and Pension Payments of EUSC...51 Tablo AFY8 4/b (Bağımsız Çalışanlar 1479 ve 2926) Sigortalıların Prim Gelirleri ve Emekli Aylığı Ödemeleri The Premium Revenues and Pension Payments of SEI...52 Tablo AFY9 4/c Kapsamındakilerin Prim Geliri ve Emekli Aylığı Ödemeleri The Cash Balance of Civil Servants...53 Tablo AFY10 Sosyal Güvenlik Kurumu Yıllara Göre Toplam Sağlık Harcamaları Total Health Expenditures By Years of SSI...54 Tablo AFY11 Bütçe Harcamaları Ay İçi Gerçekleşmeleri - Monthly Budget Expenditures...55 Tablo AFY12 Sosyal Güvenlik Kurumu Konsolide Nakit Akım Tabloları Consolidated Cash-Flow of Social Security Institution...56 Tablo AFY13 Sosyal Güvenlik Kurumuna Yıllar İtibariyle Yapılan Bütçe Transferleri Budgetary Transfers to the Social Security Institution ( )...57 Tablo AFY14 Fiyat Endeksleri (ÜFE - TEFE) - Price Indexes ( PPI - CPI)...58 PRİMSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN İSTATİSTİKLER STATISTICS OF PAYMENTS WITHOUT PREMIUM Tablo PÖ1 Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Kapsamına Alınan Kişilerin Aylık Tutarları Ve Sayıları...60 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alanların Yıllara Göre Dağılımı...61 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...62 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık Aylığı Alanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...62 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Malüllük Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...63 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Malüllük Aylığı Alanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...63 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...64 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Aylığı Alanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı...64 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Yakını Aylığı Alanların Aylara Göre Dağılımı...65 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Özürlü Yakını Aylığı Alanların Yaşlara Göre Dağılımı...65 Tablo PÖ11 Son Bir Yıl İçerisinde 65+ Yaş Ve Özürlü(%70) Aylığı Alırken Ölen Kişilerin Yaş Ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...66 Tablo PÖ12 Son Bir Yıl İçerisinde Özürlü(%40-69) Aylığı Ve 18 Yaş Altı Özürlü Aylığı Alırken Ölen Kişilerin Yaş Ve Cinsiyetlerine Göre Dağılımı...67 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Bağlanan Kişi Sayıları...68 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamından Çıkan Kişi Sayıları...69 Tablo PÖ Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler...70 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Aylık Seviyeleri...71 Tablo PÖ Sayılı Kanuna Göre Yeşilkart Alanların Cografi Bölgelere ve İllere Göre Dağılımı...72 Tablo PÖ18 Yıllara Göre Yeşilkart Sağlık Harcamaları...73 Tablo PÖ19 Sosyal Yardım Yapan Kuruluşlar...74 Tablo PÖ20 Yıllara Göre 2022 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler ve Kişi sayıları...76 Tablo PÖ21 Yıllara Göre 2022 sayılı Kanun Kapsamında Bağlanan Aylık Tutarlarının Dağılımı...77 Tablo PÖ22 Özel Kanunlara Göre Primsiz Ödemelerden Aylık Alanların Kişi Sayıları...78 Tablo PÖ23 Özel Kanunlara Göre Primsiz Ödemeler Kapsamında Aylık Alanların Aylık Seviyeleri...79 Tablo PÖ (Mülga 2913) Sayılı Kanun Kapsamında Şampiyon Sporcuların Aylık Seviyeleri...80 Tablo PÖ25 Tütün İkramiyesi,Eğitim Öğretim Yardımları

5 Monthly Statistical Bulletin T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl 'n n 2010 Ekim ay ndaki 4/a, 4/b ve 4/c'lilere ait aktif, pasif sigortal say lar ve mali bilgiler ile Kurum faliyetlerine ili kin di er verileri öyledir: Toplam aktif sigortal bulunurken, toplam dosya baz nda pasif (emekli) sigortal bulunmaktad r. Aktif / Pasif oran 1,83 olarak gerçekle mi tir y l Ekim ay verilerine göre toplam aktif sigortal dan, ki i (%87,4) zorunlu sigortal, (%2,6) ki i iste e ba l, (%2,0) ki i ç rak, (%0,2) ki i yurtd topluluk sigortas na tabi, (%7,8) ki i tar m sigortas na tabi, (%0,1) ki i muhtar sigortal d r. Özel sand klar hariç sosyal güvenlik kapsam na giren nüfus ki idir. Toplam ba ml say s da ki iden olu maktad r. EKİM 2010 OCTOBER y l Ekim ay verilerine göre toplam dosya baz nda pasif (emekli) sigortal dan, ki i (%73,4) ya l l k ayl alanlar, (%1,2) ki i malüllük ayl alanlar, (%0,1) ki i vazife malüllü ü ayl alanlar, ( %0,8) ki i sürekli i göremezlik geliri alanlar, (%0,5) sürekli i göremezlik ölüm geliri alanlar (dosya), (%0,9) sürekli i göremezlik ölüm geliri alanlar (haksahibi) ve toplam dosyadan (ölen sigortal ) (%24,1) ise (%31,6) ki i ölen sigortal lar n haksahipleri olarak Kurumumuzdan ayl k ve gelir almaktad r. S GORTALI DURUMU (Insured Person Situation) 2010 Eylül (Sept.) 2010 Ekim (Oct.) Ayl k De i im % (Monthly Rate of Change) 2010 Ekim (Oct.) Y ll k De i im % (Annual Rate of Change) AKT F S GORTALILAR (INSURED) , ,4 PAS F (Ayl k Alanlar) S GORTALILAR (PENSIONERS) -Dosya (File) , ,9 -Ki i (Person) , ,9 - BA IMLILAR (Dependents) , ,5 Aktif / Pasif Oran (Insured/Pensioner) 1,82 1,83 1,79 2,4 Türkiye Y l Sonu Nüfusu (Population) ,5 506.SKG Kurulan Özel Sand klar (Funds Established By Act No:506) Sosyal Güvenlik Kapsam (Social Security Coverage) , ,3 KAPSAMDAK LER N NÜFUSA ORANI (%)(Proportion of Insured to Population) 83% 83% 81% KAPSAM DI I NUFUS ORANI (%) (Proportion of Uncovered Population) 17% 17% 19% 2010 y l Eylül ay verilerine göre 4/a'l kapsam nda toplam aktif sigortal dan, ki i (% 96,1) zorunlu sigortal, (% 0,5) ki i iste e ba l, (%3,1) ki i ç rak, (%0,3) ki i yurtd topluluk sigortal s, (%1,6) ki i tar m sigortas na tabi sigortal d r. 4/a'l lar n kapsam na giren nüfus (ayl k alanlarla birlikte) ki i olup aktif/pasif oran 2,06 olarak gerçekle mi tir y l Ekim ay verilerine göre 4/b'li (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) toplam aktif sigortal dan, ki i (%67,1) 4/b (Ba ms z Çal anlar 1479) sigortal, ki i (%32,9) 4/b (Ba ms z Çal anlar 2926) sigortal lar olu tururken; ki i muhtar sigortal (%0,4), (%11,9) ki i iste e ba l sigortal d r. 4/b' lilerde (Ba ms z Çal anlar) dosya baz nda toplam ki i ayl k almaktad r. 4/b'ye tabi (Ba ms z Çal anlar 1479) ki i ya l l k ayl, ki i malüllük ayl, 1ki i sürekli i göremezlik geliri alan ve ki i haksahibi ayl al rken; 4/b (Ba ms z Çal anlar 2926) ki i ya l l k ayl, ki i malüllük ayl, ki i haksahibi ayl almaktad r. 4/b'li (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) kapsam na giren nüfus ki i olup aktif/pasif oran 1,66 'dir y l Ekim ay verilerine göre 4/c kapsam ndakilerin toplam aktif (i tirakçi) sigortal, toplam dosya baz nda ki i emekli ayl al rken; ki i ya l l k ayl, ki i malül ve vazife malüllü ü ayl, ki i de haksahibi ayl almaktad r. 4/c kapsam na giren nüfus ki i olup aktif/pasif oran 1,35 'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl 'n n 2010 y l Ocak-Ekim aylar nda 4/a kapsam ndakiler, 4/b (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) ve 4/c kapsam ndakilere ili kin yap land rma dahil toplam prim gelirleri ,1 Milyon TL' dir. Bu dönemde 4/a kapsam ndakilerin, ,6 Milyon TL, 4/b (Ba ms z Çal anlarlar 1479 ve 2926) 4.338,4 Milyon TL, 4/c kapsam ndaki ise ,2 Milyon TL. prim geliri elde etmi tir. Buna kar l k Sosyal Güvenlik Kurumu kapsam nda ,0 Milyon TL emekli ayl ödemesi yap lm t r. 4/a kapsam ndaki emeklilerine ,5 Milyon TL, 4/b (Ba ms z Çal anlar 1479 ve 2926) emeklilerine ,4 Milyon TL ödeme yap l rken 4/c kapsam ndaki emeklilerine de ,1 Milyon TL emekli ayl ödemesi yap lm t r. 5

6 Aylık İstatistik Bülteni SGK MAL DURUM (Fiscal Structure) Milyon TL (Million TL) 2010 Eylül (Sept.) 2010 Ekim (Oct.) 2009 Ekim (Oct.) Y ll k De i im % (Annual Rate of Change) GEL RLER (REVENUES) 8.148, , ,8 20,6 Prim Gelirleri (Premium Revenues) 5.683, , ,5 11,0 Di er Gelirler (Other Revenues) 140,7 325,9 150,3 116,8 Ek Ödeme (Supplementary Payment) 274,2 279,4 247,0 13,1 Fatural Ödemeler (Billed Payments) 750,0 390,0 895,0-56,4 Devlet Katk s (Government Contribution) 1.300, ,0 216,0 501,9 G DERLER (EXPENDITURES) , , ,7 10,1 Emekli Ayl klar (Pension Payments) 6.641, , ,3 16,6 EKİM 2010 OCTOBER Sa l k Giderleri (Yolluk dahil)(health Expenditures) 2.750, , ,7-4,0 Di er Giderler(Other Expenditures) 217,9 228,6 217,9 4,9 Ek Ödeme (Supplementary Payment) 279,4 303,6 270,2 12,4 Fatural Ödemeler (Billed Payments) 805,6 153,2 175,6-12,7 Gelir-Gider Fark (Deficit) , , ,9-13, y l Ocak - Ekim döneminde sosyal güvenlik kapsam ndaki sigortal lar m za ve ba ml lar na, yolluk harcamas 3 Milyon TL dahil olmak üzere toplam ,7 Milyon TL sa l k harcamas yap lm t r. Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ü 2022 say l yasa kapsam nda ve Di er Özel Kanunlarla ayl k alan ki ilerin, 2010 y l Ekim dönemine ait ki i say lar ve mali bilgiler ile Genel Müdürlü ün faliyetlerine ili kin di er verileri aç klad. Buna göre 2010 y l n n ilk on ay nda toplam ki i Ya l l k ve Özürlülük ayl almaktad r y l Ekim ay verilerine göre toplam ki iden, ki i Ya l Ayl (65+), ki i 65ya ndan büyük bak ma muhtaç özürlü ayl, ki i (Özür oran %40-69 aras ) özürlü ayl, ki i 18ya ndan büyük 65 ya ndan küçük (özür oran %70) bak ma muhtaç özürlü ayl al rken; ki ide 18 ya alt Özürlü yak n ayl almaktad r. Ayl k Türleri 2010 Eylül 2010 Ekim Ayl k De i i m % 2009 Ekim Y ll k De i im % 1-Ya l Ayl (65+) , ,55 2-Bak ma Muhtaç Ya l Ayl (65+(%70 üzeri özürlü) , ,89 3-Özürlü Ayl (%40-%69 Özürlü) , ,81 4-Bak ma Muhtaç Özürlü Ayl (%70 Özürlü) , ,00 5-Özürlü Yak n Ayl (%40 Özürlü)(18 Ya Alt ) , ,79 Toplam , ,95 TÜRK YE YIL SONU NÜFUSU (Population) ,46 Ayl k Alanlar n Nüfus'a Oran (%) 1,83 1,86 1,85 NOT: Sosyal Güvenlik Kapsam, sonu itibariyle TÜ K taraf ndan aç klanan Türkiye nüfusu dikkate al narak güncellenmi tir. 6

7 Monthly Statistical Bulletin A Ç I K L A M A L A R Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı na tabi çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun ile tek bir çatı altında birleştirilmiştir. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren sigortalılarımız Aylık İstatistik Bülteninde 5510 sayılı Kanunundaki tabi oldukları maddelerin numaralarıyla birlikte ifade edilecektir [Örneğin, (4/a) Hizmet Akdiyle Çalışanlar] sayılı Kanun la kapsama alınan sigortalılarımızın tabi oldukları Kanun maddeleri açıklamalarıyla birlikte aşağıda verilmiştir. SSK - [Hizmet Akdi İle Çalıştırılanlar] Madde 4/a- Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar Bağ-Kur 1479 sayılı Kanun [Bağımsız Çalışanlar (4/b)] Madde 4/b- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; 1) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, 2) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, 3) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları, Bağ-Kur 2926 sayılı Kanun [Bağımsız Çalışanlar (4/b)] 4) Tarımsal faaliyette bulunanlar Emekli Sandığı - [Kamu Çalışanları] Madde 4/c- Kamu idarelerinde; 1) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, 2) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar, sigortalı sayılırlar. İsteğe Bağlı Sigorta ve Şartları Madde 50- İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. (Değişik ikinci fıkra: 17/4/ /30 md.) İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye de ikamet edenler ile Türkiye de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından; a. Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, b. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, c. 18 yaşını doldurmuş bulunmak, d. İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak, şartları aranır. Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar MADDE 60- (Değişik: 17/4/ /38 md.) İkametgahı Türkiye de olan kişilerden; a. 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler, 2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler, b. İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler, c. Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 1) Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, 2) Vatansızlar ve sığınmacılar, 3) 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 4) 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişiler, 5) 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 7

8 Aylık İstatistik Bülteni 6) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, 7) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler, 8) Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 9) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, 10) 11/10/1983 tarihli ve 2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, d. Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler, e. 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun gereğince işsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, f. Bu Kanun veya bu Kanundan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, g. Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar, Genel Sağlık Sigortalısı sayılır. NOT: Yeşil Kartlıların 01/01/2012 tarihinde GSS kapsamına girmeleri öngörülmekte olup, 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki aktif sigortalılar ile 4/c kapsamındaki aktif sigortalıların bağımlıları ise 15/01/2010 tarihinden itibaren GSS kapsamına girmişlerdir SAYILI KANUNUN UYGULANMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR 2022 sayılı Kanuna göre; herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve 1615 gösterge rakamının Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak (01/01/2010 tarihi itibariyle 1615x0,5738=92,67 TL) tutardan daha az aylık ortalama geliri olan muhtaç Türk Vatandaşlarından, 65 yaşını doldurmuş yaşlılar ile 18 yaşından büyük özürlüler ve Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan kimselere (özürlü yakınına fiilen bakmak şartı ile) aylık bağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde bu maddede belirtilen miktara (01/01/2010 tarihi itibariyle 92,67 TL) eşit veya daha fazla aylık ortalama gelir sağlayan ya da gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç sayılmazlar ve kendilerine aylık bağlanmaz. Özürlü olması nedeniyle aylık talebinde bulunanlar, Özürlülük oranlarını, 16/07/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alacakları Sağlık Kurulu Raporları ile kanıtlarlar. Anılan Kanuna göre yukarıda açıklanan şartları taşıyan Türk Vatandaşlarının, aylık talebinde bulunmaları için ikametgahlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. İlgili Defterdarlık veya Mal Müdürlüğü, söz konusu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri doğrultusunda aylık talebinde bulunanlar hakkında, gerekli belgeleri düzenlemelerini müteakip Kurumumuza göndermektedirler. Söz konusu belgeler anılan Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Kurumumuzca incelenerek ilgililere aylık bağlanıp, bağlanmayacağı hususunda karar verilmekte ve bu kararlar yazı ile aylık talebinde bulunanların adreslerine bildirilmektedir SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİLERİN AYLIKLARININ ÖDENMESİ Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir. Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ikametgahlarına yakın anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile dönem aylıkları ise PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir. Dönem aylıkları, ilgililere; a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü, b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü, c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü, d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü, e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü, ödenmektedir. 8

9 Monthly Statistical Bulletin PERSONEL STAT ST KLER STAFF STATISTICS 9

10 Aylık İstatistik Bülteni TABLO øk1- SOSYAL GÜVENLøK KURUMU PERSONEL DURUMU TABLE 1 - PERSONNEL SITUATION MERKEZ TEùKøLATI DOLU KADRO SÖZLEùMELø øùçø TOPLAM KADRO Loaded Staff Contracted Worker Total Staff Central Organization TAùRA TEùKøLATI Country Organization TOPLAM Total Merkez TeúkilatÕ Kadro Durumu Staff Status of Cenrtal Organization %94 Dolu kadro Dolu kadroloaded Staff SözleúmeliContractual øúciworker %5 Sözleúmeli ú %1 øúçi Dolu kadro- Loaded Staff Sözleúmeli- Contractual øúci- Worker Taúra TeúkilatÕ Kadro Durumu Staff Status of Country Organization 97% Dolu kadro 2% Sözleúmeli 1% øúçi Dolu kadroloaded Staff Dolu kadro- Loaded Staff SözleúmeliContractual øúciworker Sözleúmeli- Contractual øúci- Worker

11 Monthly Statistical Bulletin TABLO K2- PERSONEL N Ö REN M DURUMLARINA GÖRE DA ILIMI TABLE 2- DISTRUBITION OF PERSONNEL BY EDUCATION STATUS Ö renim Durumu Personel Say s Genel Toplam çindeki Oran (%) Education Grade Number of Personnel Distribution Rate % lk Ö retim Primary School % Lise High School % Yüksek Ö renim University % - Yüksek Okul College (2 or 3 years) Lisans Bachelor's Degree - Master 697 Master - Doktora 5 Ph Degree Toplam-Total % TABLO K3 a)- PERSONEL N H ZMET SÜRELER NE GÖRE DA ILIMI TABLE 3 a)- DISTRUBITION OF PERSONNEL BY DUTY PERIODS Hizmet Süresi Duty Periods Personel Say s Number of Personnel Genel Toplam çindeki Oran (%) Distribution Rate % 0-2 Y l % 3-5 Y l % 6-9 Y l % Y l % Y l % Y l % Y l % Y l % Y l % 35 + Y l 787 3% Toplam % TABLO K3 b)- PERSONEL N YA GRUPLARINA VE C NS YETE GÖRE DA ILIMI TABLE 3 b)- GENDER DISTRIBUTION OF PERSONNEL BY AGE GROUPS Ya Grubu Erkek Kad n Toplam Age Group Male Female Total Toplam

12 Aylık İstatistik Bülteni S GORTALI STAT ST KLER INSURED PERSON STATISTICS Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Tarafından Hazırlanmıştır. 12

13 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS1- SOSYAL GÜVENL K KAPSAMINDA ÇALI AN S GORTALILAR (4/a, 4/b, 4/c) TABLE 1 - INSURED PERSONS IN SOCIAL SECURITY COVERAGE (4/a, 4/b, 4/c) 4/a KAPSAMINDAK ZORUNLU S GORTALI SAYILARI Number Of Compulsory Insured Person (4/a) AYLAR 2007 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2008 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2009 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2010 Bir Önceki Aya Göre De i im % Bir önceki y la Göre De i im % OCAK , , ,72 4,65 UBAT , , , ,28 6,43 MART , , , ,65 8,63 N SAN , , , ,47 10,10 MAYIS , , , ,59 10,72 HAZ RAN , , , ,44 9,19 TEMMUZ , , , ,40 10,69 A USTOS , , , ,39 10,70 EYLÜL , , , ,22 11,28 EK M , , ,08 KASIM , , ,78 ARALIK , , ,60 4/b ( 1479 ve 2926) ZORUNLU S GORTALI SAYILARI Number Of Insured Persons (4/b) AYLAR 2007 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2008 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2009 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2010 Bir Önceki Aya Göre De i im % Bir önceki y la Göre De i im % OCAK , , ,15-6,29 UBAT , , , ,68-5,96 MART , , , ,28-5,70 N SAN , , , ,34-5,84 MAYIS , , , ,27-6,14 HAZ RAN , , , ,26-5, Ki i Say s (4/a) Zorunlu Sigortal Say lar Aylar (4/b) Zorunlu Sigortal Say lar Ki i Say s TEMMUZ , , , ,29 1,70 A USTOS , , , ,31 3,45 EYLÜL , , , ,21 0,76 EK M , , , ,42 0,73 KASIM , , ,26 ARALIK , , ,78 NOT: Zorunlu sigortal say s na muhtarlar dahil olup, iste e ba l sigortal say s dahil de ildir. AYLAR /c KAPSAMINDAK AKT F S GORTALI SAYILARI Number Of Insured Persons (4/c) Bir Önceki Aya Göre De i im % 2008 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2009 Bir Önceki Aya Göre De i im % 2010 Bir Önceki Aya Göre De i im % Bir önceki y la Göre De i im % OCAK , , ,74 0,71 UBAT , , , ,34 0,86 MART , , , ,06-1,99 N SAN , , , ,22-1,90 MAYIS , , , ,38-2,21 HAZ RAN , , , ,35-0,94 TEMMUZ , , , ,50-0,96 A USTOS , , , ,25-0,16 EYLÜL , , , ,09-0,72 EK M , , , ,75-0,70 KASIM , , ,58 ARALIK , , ,10 NOT: 4/c kapsam nda çal an aktif sigortal say lar MART 2009 tarihinden itibaren kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar olarak verilmeye ba lanm t r. MART 2009 tarihinden önce ise aktif sigortal say lar katsay sistemine göre verildi inden, bu kapsamdaki aktif sigortal say s 2009 y l ARALIK ay na göre (kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar ) geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir Aylar (4/c) Aktif Sigortal Say lar Aylar Ki i Say s 13

14 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS2- SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI ( 4/a, 4/b, 4/c) TABLE 2 - SOCIAL SECURITY COVERAGE ( 4/a, 4/b, 4/c) SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI SOCIAL SECURITY COVERAGE De i im De i im De i im De i im De i im De i im De i im 2009 ARALIK De i im 2010 EK M De i im 2002 % 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % % % I- AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,4 INSURED 1- Zorunlu , , , , , , , , ,2 Compulsory Insured 2 - Ç rak , , , , , , , , ,9 Apprentices 3- Y.d Topluluk , , , , , , , , ,7 Collective Insurance 4 - Tar m (4/a) , , , , , , , , ,7 Insured in Agricultural Sector(SSI) 5 - Tar m (4/b) , , , , , , , , ,2 Insured in Agricultural Sector(BA -KUR) 6 - Muhtar , , , , , , , , ,5 Demarch 7- ste e Ba l II- PAS F (Ayl k Alanlar) S GORTALILAR 3, , , , , , , , ,2 Voluntarily Insured PENSIONERS -Dosya , , , , , , , , ,3 File -Ki i , , , , , , , , ,0 Person 1 - Ya l l k , , , , , , , , ,2 Old-age 2 - Malullük , , , , , , , , ,9 Invalidity 3 - Vazife malülü , , , , , , , , ,7 Service-Disabled 4 - Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,6 Death (active) (file) 5 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,6 Survivors (Widows,Orphans) 6 - Sürekli göremezlik Geliri Alan , , , , , , , , ,3 Receiver of permanent incapacity income 7 - S. Ölüm Geliri (Dosya) , , , , , , , , ,2 Death (permanent incapacity) (file) 8 - S. Ölüm Geliri Alanlar , , , , , , , , ,5 Survivors from empl.ins.and.acc.dis III- BA IMLILAR , , , , , , , , ,1 DEPENDENTS Aktif / Pasif Oran 2,04 1,99 1,93 1,92 1,95 1,95 1,87 1,78 1,83 INSURED/PENSIONER IV-ÖZEL SANDIKLAR , , , , , , , IV-Funds 1- Aktif Sigortal lar , , , , , , , Insured 2- Ayl k Alanlar , , , , , , , Pensioners 3- Ba ml lar , , , , , , , Dependents 4- Aktif /Pasif Oran (Özel Sand klar) 0,92 0,99 0,99 1,00 1,09 1,20 1,30 1,33 1,37 4-Insured/Pensioner TÜRK YE NÜFUSU (TÜ K ADNKS ) Population Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,8 Social Security Coverage VII-S GORTALI NÜFUS ORANI (%) 80% 80% 81% 83% Rate of Insured Population KAPSAM DI I NÜFUS ORANI (%) 20% 20% 19% 17% Rate of Unregistered Insured Population PR MS Z ÖDEMELER (FATURALI ÖDEMELER) BILLED PAYMENTS 2022 Say l Kanuna Göre Ayl k Alanlar , , , , , , , , ,2 Pensioners(According to act no:2022) 1 - Ya l l k , , , , , , , , ,3 Old-age Pensioner 2 - Malüllük , , , , , , , , ,2 Invalidity 3 - Sakatl k , , , , , , , , ,0 Disability 4-18 Ya Alt Sakat-Malül , , ,9 Under 18 years Invalid Persons Di er Kanunlara Göre Ayl k Alanlar , , , , , , , , ,6 Total 1-.Madalya Ayl 30-38, ,3 5-75,0 5 0,0 3-40,0 2-33,3 0 0 Medal holders benefits 2- Kore Gazisi , , , , , , , , ,6 Korean War Veteran 3- Vat.Hiz.Ter (*) 76 2,7 78 2,6 81 3,8 82 1,2 85 3,7 88 3, , , ,4 Patriotic Services 4- K br s Gazisi , , , , , , , , ,6 Cyprus War Veteran 5- Haksahipleri , , , , , , , , ,8 Survivors (Widows,Orphans) 6- Tütün kramiyesi , , , , , , , , ,3 Tobacco bonus Ye il Kartl Say s Health card Not: 1- Özel Sand klar sosyal güvenlik kapsam na dahil edilmi tir.(2010 Eylül ay dahil edilmemi tir.) 2 -Yurtd sigortal lar ba ml toplam na eklenmi tir. 3-4/a'l sigortal lar n verileri bir önceki aydan takip edilmektedir. 4 - Tütün kramiyesi ödemesi y lda bir kez yap lmaktad r ve toplama dahil de ildir. 5- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. (*) 3292 ve 5774 say l kanunlara göre Vatani hizmet ayl alanlar 2010 y l Eylül ay itibariyle toplam olarak al nm t r. 14

15 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS3 -YILLARA GÖRE 4/a KAPSAMINDAK S GORTALI SAYILARI VE SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI TABLE 3 -THE NUMBER OF INSURED POPULATION COVERED BY EUSC (4/a) 4/a KAPSAMINDAK S GORTALI SAYILARI NUMBER OF EMPLOYEES UNDER SERVICE CONTRACT Y llar Years 2002 De i im % 2003 De i im % 2004 De i im % 2005 De i im % 2006 De i im % 2007 De i im % 2008 De i im % 2009 ARALIK De i im % (Geçen Y l n Aral k Ay na Göre) 2010 EYLÜL De i im % I- AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,09 INSURED 1- Zorunlu , , , , , , , , ,29 Compulsory Insured 2 - Ç rak , , , , , , , , ,85 Apprentices 3 - Y.d Topluluk , , , , , , , , ,71 Collective Insurance 4 - Tar m (4/a ) , , , , , , , , ,66 Insured in Agricultural Sector 5 - ste e Ba l , , , , , , , , ,44 Voluntarily Insured II- PAS F (Ayl k Alanlar) S GORTALILAR PENSIONERS -Dosya , , , , , , , , ,78 File -Ki i , , , , , , , , ,51 Person 1 - Ya l l k , , , , , , , , ,94 Old-age 2 - Malullük , , , , , , , , ,08 Invalidity 4 - Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,60 Death (active) (file) 5 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,72 Survivors (Widows,Orphans) 6 - Sürekli g göremezlik Geliri Alan , , , , , , , , ,32 Receiver of perm. incap. income 7 - S. Ölüm Geliri (Dosya) , , , , , , , , ,18 Death (permanent incapacity) (file) 8 - S. Ölüm Geliri Alanlar , , , , , , , , ,46 Survivors from empl.ins.and.acc.dis III- BA IMLILAR , , , , , , , , ,33 DEPENDENTS Aktif / Pasif Oran 1,93 1,88 1,84 1,93 2,06 2,09 2,06 1,96 2,06 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,39 Social Security Coverage NOT: say l Kanun'a göre 4/a maddesine tabi iste e ba l sigortal lar n, 4/b maddesi kapsam na tescil i lemleri devam etmektedir. 2- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 4/a KAPSAMINDAK AKT F S GORTALI DA ILIMI Distribution Of The Employees Under Service Contract 2 - Ç rak 3,3% 3 - Y.d Topluluk 0,3% 1- Zorunlu 94,2% 4 - Tar m (4/a ) 1,7% 5 - ste e Ba l 0,5% 15

16 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS4-4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 1479 VE 2926) KAPSAMINDAK AKT F VE PAS F S GORTALI SAYILARI TABLE 4 - THE NUMBER OF INSURED AND PENSIONERS OF SELF EMPLOYED (4/b) 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 1479 VE 2926) KAPSAMINDA TOPLAM S GORTALI SAYILARI THE NUMBER OF TOTAL INSURED PERSONS AND PENSIONERS OF SELF EMPLOYED Y llar Years 2002 De i im % 2003 De i im % 2004 De i im % 2005 De i im % 2006 De i im % 2007 De i im % 2008 De i im % 2009 ARALIK De i im % 2010 EK M De i im % I. AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,96 INSURED 1- Zorunlu , , , , , , , , ,39 Compulsory Insured 2- Tar m (4/b) , , , , , , , , ,19 Insured in Agricultural Sector 3 - Muhtar , , , , , , , , ,50 Demarch 4- ste e Ba l , , , , , , , , ,44 Voluntarily Insured II. PAS F S GORTALILAR (Ayl k Alanlar) PENSIONERS A. Dosya , , , , , , , , ,83 File B. Ki i , , , , , , , , ,05 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,89 Old-age 2 - Malüllük , , , , , , , , ,26 Invalidity 3- Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,57 Death (file) 4- Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,27 Survivors (Widows,Orphans) 5- Sürekli göremezlik Geliri Alan Receiver of perm. incap. income - BA IMLILAR , , , , , , , , ,10 DEPEND ENTS Aktif / Pasif Oran 2,71 2,64 2,56 2,34 2,13 2,05 1,82 1,67 1,66 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,21 Social Security Coverage 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 1479 ) (Insured Covered By The Law 1479) Aktif Sigortal lar , , , , , , , , ,42 INSURED 1- Muhtar , , , , , , , , ,50 Demarch 2 - ste e Ba l , , , , , , , , ,41 Voluntarily Insured 3 - Zorunlu , , , , , , , , ,39 Compulsory Insured Ayl k Alanlar -Dosya , , , , , , , , ,03 File -Ki i , , , , , , , , ,19 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,14 Old-age 2- Malüllük , , , , , , , , ,99 Invalidity 3 - Ölüm (Dosya) , , , , , , , , ,71 Death (file) 4 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,23 Survivors (Widows,Orphans) 5- Sürekli göremezlik Geliri Alan Receiver of perm. incap. income Aktif / Pasif Oran 2,2 2,2 2,1 1,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , Social Security Coverage 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLARINLAR 2926 ) (Insured Covered By The Law 2926) Aktif Sigortal lar , , , , , , , , ,17 INSURED 1- ste e Ba l , , , , , , , , ,82 Voluntarily Insured 2 - Zorunlu , , , , , , , , ,19 Compulsory Insured Ayl k Alanlar -Dosya , , , , , , , , ,13 File -Ki i , , , , , , , , ,68 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,73 Old-age 2- Malüllük , , , , , , , , ,84 Invalidity 3 - Ölüm(Dosya) , , , , , , , , ,97 Death (File) 4 - Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,65 Survivors (Widows,Orphans) Aktif / Pasif Oran 6,1 5,6 5,4 5,0 4,2 4,1 3,5 2,7 2,7 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,68 Social Security Coverage NOT: say l Kanun'a göre 4/a maddesine tabi iste e ba l sigortal lar n, 4/b maddesi kapsam na tescil i lemleri devam etmektedir. 2- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 16

17 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS5-4/c KAPSAMINDA ÇALI ANLARIN AKT F VE PAS F S GORTALI SAYILARI TABLE 5 - THE NUMBER OF INSURED AND PENSIONERS OF CIVIL SERVANTS (4/c) 4/c KAPSAMINDA ÇALI ANLARIN S GORTALI SAYILARI NUMBER OF CIVIL SERVANTS Y llar Years 2002 De i im % 2003 De i im % 2004 De i im % 2005 De i im % 2006 De i im % 2007 De i im % 2008 De i im % 2009 Aral k De i im % 2010 EK M De i im % (Geçen Y l n Aral k Ay na Göre) I. AKT F S GORTALILAR , , , , , , , , ,98 INSURED 1 - Zorunlu Compulsory Insured II. PAS F S GORTALILAR (Ayl k Alanlar) PENSIONERS A. Dosya , , , , , , , , ,27 File B. Ki i , , , , , , , , ,34 Person 1- Ya l l k , , , , , , , , ,38 Old-age 2- Malullük , , , , , , , , ,60 Invalidity 3 - Vazife malülü , , , , , , , , ,73 Service-Disabled 4- Ölen Sigortal (Dosya) , , , , , , , , ,19 Death (file) 5- Ölen Sigortal lar n Haksahipleri , , , , , , , , ,28 Survivors (Widows,Orphans) - BA IMLILAR , , , , , , , , ,15 DEPENDENTS Aktif / Pasif Oran 1,69 1,64 1,56 1,49 1,45 1,41 1,37 1,37 1,35 INSURED/PENSIONER Sosyal Güvenlik Kapsam , , , , , , , , ,14 Social Security Coverage NOT:1- Tütün kramiyesi ödemesi y lda bir kez yap lmaktad r ve toplama dahil edilmemi tir. 2-4/c kapsam nda çal an aktif sigortal say lar MART 2009 tarihinden itibaren kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar olarak verilmeye ba lanm t r. MART 2009 tarihinden önce ise aktif sigortal say lar katsay sistemine göre verildi inden, bu kapsamdaki aktif sigortal say s 2009 y l ARALIK ay na göre (kesenekleri Kuruma bildirilen ki i say lar ) geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 3- Ba ml lar n hesaplanmas nda yeni katsay lar dikkate al narak veriler geçmi e yönelik olarak 2000 y l na kadar revize edilmi tir. 4- Ayl k alan ki i say lar n n içine vataniler dahil de ildir. 17

18 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS6 (1)- 4/a KAPSAMINDAK AKT F VE PAS F S GORTALILARIN LLERE GÖRE DA ILIMI TABLE 6 (1)- DISTRIBUTION OF INSURED BY PROVINCES OF EUSC (4/a) AKT F S GORTALILAR ACTIVE INSURED PERSONS LLER Provinces Y.d Toplam Aktif Sigortal (I+II+III+IV+V) Total ZORUNLU S GORTALILAR ÇIRAKLAR (II) Apprenticies TARIM (2925 skg) (III) Insured in Agricultural Sector STEGE BA LI (IV) Voluntarily Insured Topluluk Sigortal lar (Collective Insured)(V) MALULLÜK AYLI I ALANLAR (VI) Invalidity Pensioners MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (VII) Old-Age Pensioners ÖLÜM AYLI I ALANLAR (VIII) (Haksahibi) Survivors receiving pension 4/a ÖLÜM AYLI I ALANLAR (IX) (Dosya) Survivors receiving pension.kaz. LE MESLEK HASTALI I S GORTASI Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (X) Those receiving permanent incapacity income ÖLÜM GEL R ALAN (XI) (Haksahibi) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (XII) (Dosya) Survivors receiving income MALULLÜK AYLI I ALANLAR (XIII) Invalidity Pensioners 4/a (TARIM 2925 ) MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (XIV) Old- Age Pensioners ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XV) (Haksahibi) Survivors receiving pension ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XVI) (Dosya) Survivors receiving pension.kaz. LE MESLEK HASTALI I Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (XVII) Those receiving permanent incapacity income ÖLÜM GEL R ALAN (Haksahibi) (XVIII) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (Dosya) (XIX) Survivors receiving income TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (DOSYA) (VI+VII+IX+X+ XII+XIII+XIV+X VI+XVII+XVIII+ XIX) Pensioners 01 ADANA ADIYAMAN AFYON A RI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTV N AYDIN BALIKES R B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK EH R GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY ISPARTA MERS N STANBUL ZM R KARS KASTAMONU KAYSER KIRKLAREL KIR EH R L KODU Provinces code (I) Compulsory Insured TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (K ) (VI+VII+VIII+X +XI+XIII+XIV+ XV+XVI+XVII+ XVIII) Pensioners EYLÜL 2010 SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI Social Security Coverage 18

19 Monthly Statistical Bulletin TABLO SS6 (2)-4/a KAPSAMINDAK AKT F VE PAS F S GORTALILARIN LLERE GÖRE DA ILIMI TABLE 6 (2) -DISTRIBUTION OF INSURED BY PROVINCES OF EUSC (4/a) LLER Provinces TARIM (2925 skg) (III) Insured in Agricultural Sector.KAZ. LE MESLEK HASTALI I S GORTASI MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XV) (Haksahibi) Survivors receiving pension 4/a (TARIM 2925 ) ÖLÜM AYLI I ALANLAR (XVI) (Dosya) Survivors receiving pension.kaz. LE MESLEK HASTALI I S GORTASI Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (XVII) Those receiving permanent incapacity income TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (DOSYA) (VI+VII+IX+X+ XII+XIII+XIV+X VI+XVII+XVIII+ XIX) Pensioners TOPLAM AYLIK VE GEL R ALANLAR (K ) (VI+VII+VIII+X +XI+XIII+XIV+ XV+XVI+XVII+ XVIII) Pensioners SOSYAL GÜVENL K KAPSAMI Social Security Coverage L KODU Provinces code Toplam Aktif Sigortal (I+II+III+IV+V) Total ZORUNLU S GORTALILAR (I) Compulsory Insured AKT F S GORTALILAR ACTIVE INSURED PERSONS ÇIRAKLAR (II) Apprenticies STEGE BA LI (IV) Voluntarily Insured Y.d Topluluk Sigortal lar (Collective Insured)(V) MALULLÜK AYLI I ALANLAR (VI) Invalidity Pensioners MALULLÜK-YA LILIK-ÖLÜM S GORTASI Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (VII) Old-Age Pensioners ÖLÜM AYLI I ALANLAR (VIII) (Haksahibi) Survivors receiving pension 4/a ÖLÜM AYLI I ALANLAR (IX) (Dosya) Survivors receiving pension Employment injuries and occupational diseases insurances SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (X) Those receiving permanent incapacity income ÖLÜM GEL R ALAN (XI) (Haksahibi) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (XII) (Dosya) Survivors receiving income MALULLÜK AYLI I ALANLAR (XIII) Invalidity Pensioners Invalidity, old-age and survivors insurances YA LILIK AYLI I ALANLAR (XIV) Old- Age Pensioners ÖLÜM GEL R ALAN (Haksahibi) (XVIII) Survivors receiving income ÖLÜM GEL R ALAN (Dosya) (XIX) Survivors receiving income EYLÜL KOCAEL KONYA KÜTAHYA MALATYA MAN SA K.MARA MARD N MU LA MU NEV EH R N DE ORDU R ZE SAKARYA SAMSUN S RT S NOP S VAS TEK RDA TOKAT TRABZON TUNCEL ANLIURFA U AK VAN YOZGAT ZONGULDAK AKSARAY BAYBURT KARAMAN KIRIKKALE BATMAN IRNAK BARTIN ARDAHAN I DIR YALOVA KARABÜK K L S OSMAN YE DÜZCE KIBRIS TOPLAM-Total NOT:1-Topluluk sigortas na tabi sigortal say lar 21 nolu ayl k prim ve hizmet belgesiyle belirlenen içinde yurtd topluluk say s d r tarihinden itibaren tar m sigortal s nda tescil yap lmamaktad r. Tar m sigortal say s tahmini olarak verilmi tir say l Kanun'a göre 4/a maddesine tabi iste e ba l sigortal lar n, 4/b maddesi kapsam na tescil i lemleri devam etmektedir. 19

20 Aylık İstatistik Bülteni TABLO SS7(1) - 4/b (BA IMSIZ ÇALI ANLAR 1479) S GORTALILARIN LLERE GÖRE DA ILIMI TABLE 7 (1) - DISTRIBUTION OF SELF EMPLOYED INSURED PERSONS BY PROVINCES (1479) EK M 2010 ller Provinces Toplam Aktif Sigortal (I+II+III) Total Ayl k Alanlar Pensioners Aktif Sigortal Insured Person Ölüm Death Zorunlu Sigortal (I) Compulsory Insured ste e Ba l (II) Voluntarily Insured Muhtar (III) Demarch Malül (VI) Invalidity Ya l (VII) Old Age Pensioners SÜREKL GÖREMEZL K GEL R ALANLAR (VIII) Those receiving permanent incapacity income Ölüm (Dosya) (IX) Death (File) Haksahibi (X) Survivors Toplam Ayl k Alanlar (Dosya) (VI+VII+VIII+IX) Total (File) Toplam Ayl k Alanlar (Ki i) (VI+VII+VIII+X) Pensioners (Person) Sosyal Güvenlik Kapsam Social Security Coverage L KODU Provinces code 01 ADANA ADIYAMAN AFYONKARAH SAR A RI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTV N AYDIN BALIKES R B LEC K B NGÖL B TL S BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DEN ZL D YARBAKIR ED RNE ELAZI ERZ NCAN ERZURUM ESK EH R GAZ ANTEP G RESUN GÜMÜ HANE HAKKAR HATAY ISPARTA MERS N STANBUL ZM R KARS KASTAMONU KAYSER KIRKLAREL KIR EH R

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

YAŞLILIK VE YAŞLILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA 65 YAŞ AYLIĞI BAĞLANMASI İŞLEMLERİ

YAŞLILIK VE YAŞLILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA 65 YAŞ AYLIĞI BAĞLANMASI İŞLEMLERİ YAŞLILIK VE YAŞLILARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA 65 YAŞ AYLIĞI BAĞLANMASI İŞLEMLERİ Mehmet Zülfi CAMKURT SGK Başmüfettişi, Rehberlik ve Teftiş Ankara Grup Başkanı Yönetim Organizasyon Uzmanı ÖZET: Nüfusun

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642 Yayımlandığı

Detaylı

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 5129 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2022 Kabul Tarihi : 1/7/1976 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/7/1976 Sayı : 15642

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013)

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) 2013 Sayı 11 SOSYAL GÜVENLİK SOSYAL GÜVENLİK REFORMU (2002-2013) EMEKLİLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER SAĞLIK ALANINDA YAPILAN DÜZENLEMELER SİGORTA VE PRİMLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER ENGELLİLERE VE YETİMLERE İLİŞKİN

Detaylı

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ

KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN ÇİFTÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ KADIN KADIN HAYATA HAYATA CAN, CAN, TOPR KADIN HAYATA CAN, TOPR Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ın girişimleri ile 26/01/2012 tarihli ve

Detaylı

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ)

6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) 6111 SAYILI TORBA YASANIN GETĐRDĐĞĐ REFORM VE DEĞĐŞĐKLĐKLERĐN ÇALIŞMA HAYATINA YANSIMALARI (KISMÎ BĐR ANALĐZ) Doç. Dr. Kenan ÖREN Süleyman Demirel Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri

Detaylı