Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır."

Transkript

1

2

3 Erdoğan Tekin, lise öğreniminden sonra devlet öğrencisi olarak İngiltere de metalbilim öğrenimi gördü. Leeds Üniversitesi nden çeliklerin menevişlenmesi üzerine doktorasını aldı te yurda dönüşünde ODTÜ Metalurji Bölümü nün kurulma çalışmalarına katıldı yıllarında Gölcük Askeri Tersanelerinde yedek subaylık görevini yaptı. Daha sonra, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli sanayi kuruluşlarında yöneticilik yaptı yılında yeniden ODTÜ ye döndü. Prof.Tekin in temel ilgi alanı çelikler ve çelik üretim teknolojileridir. Türkiye üniversitelerinde bu alanda ders veren tek öğretim üyesi olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı kongrelerde sunduğu bildiriler, Türkçe ve İngilizce yayınladığı makaleler, proje raporları ve kitaplarından oluşan toplam yayın sayısı 150 yi geçmiştir. Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

4 GİRİŞ Elinizdeki bu sözlük kırk yıllık bir derlemenin ve iki yılık bir yazım çalışmasının ürünüdür. Türkçe ye ilk ilgim ortaokul sıralarında başladı ve daha sonraki yıllarda merakım yoğunlaşarak arttı. Devlet öğrencisi olarak İngiltere de eğitim gördüğüm sürede dil konusuna özel bir ilgi duydum. Bir yandan sözcüklerin kökleri ve türetim biçimleri ile ilgilenirken diğer yandan ulusların kültürlerinin dilleri ile olan ilişkilerini öğrenmeye çalıştım. Şunu anladım ki dil bir ulusun yaşam ve kültüründe en önemli birleştirici ögelerden biridir. Doktora sonrası Türkiye ye döndüğümde ODTÜ de öğretim üyesi olarak çalışırken eğitimin hem orta düzeyde hem de üniversite düzeyinde İngilizce yapılmasını çok yadırgadım. Ne yazık ki öğretim üyeleri arasında TÜRKÇE nin bilim dili olamayacağını savunanlar ve bilim dilinin İngilizce olması gerektiğine inananlar da vardı. Yabancı dil bilme gereğinin başka, yabancı dilde eğitim yapmanın başka bir şey olduğunu bir türlü kavrayamadık. Öyle ki bugün geldiğimiz noktada ilk okul düzeyinde bile eğitimi yabancı dille yapma eğilimleri belirmiş durumda. Ben her toplumun eğitiminin kendi dilinde gerçekleştirilmesi gereğine inanıyorum. Yabancı dil bilmenin yararlı olduğunu ve gereğini de kabul ediyorum. Ancak, yabancı dil bilmenin Türkçe yi ihmal, hattâ dışlama anlamına gelmemesi gerekir. Bugün her alanda Türkçe nin bir dil kirlenmesi içinde olduğunu görmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eldeki bu sözlük, biraz da bu duruma tepkimi göstermektedir. Türkiye de bilim Türkçe yapılabilir ve yapılmalıdır da. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Ancak bu, tüm sözcük ve deyimlerin mutlak Türkçe olması zorunluluğunu getirmez. Bir çok bilimsel sözcük yabancı kökeninden geldiği gibi kalabilir. Örneğin, radyo, televizyon, tren, petrol, benzin, metal, plastik v.b. sözcükler artık dilimize yerleşmiş durumdadır. Buna karşın difüzyon, transformasyon, elastik yerine rahatlıkla, yayınım, dönüşüm, esnek denebilir. Nasıl ki reziztans yerine direnç kullanıyoruz, mukavemet yerine de dayanç kullanabiliriz. Stres yerine, niye, gerilim demeyenler var, anlamıyorum. Türkçe sözcük kullanmak, toplumun bireyleri arasında iletişim ve anlaşımı artıracağı ve kolaylaştıracağı için gereklidir. Bugün nasıl ki kompüter değil bilgisayar, mobil telefon değil cep telefonu diyoruz; bunu hem günlük ve hem de bilim sözcüklerinde yaygınlaştırabiliriz. İşte bu inançla 40 yıl önce bilimsel ve teknik sözcük derlemelerine başladım. Bu çalışmamın ilk ürünü 35 yıl önce TDK nın yayınladığı Metabilim İşlem Terimleri Sözlüğü m oldu. Yıllar içinde yetersiz kalan bu sözlüğü, öğrencilerim, meslektaşlarım ve sanayi çalışanları güncelleştirmemi istediler. Şimdi bu fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Bu sözlüğü hazırlarken metalbilim ve gereçbilim alanlarında 100 ü aşkın ders kitabı, uzmanlık kitabı ve başvuru kitabı tarandı. Çıkarılan sözcükler ABC sıralamasında yerleştirilip dizildiler; daha sonra da Türkçe karşılıkları bulunup işlendi. Sözcüklerin kapsam alanı çok geniş tutuldu. Bu biraz da zorunluluk olarak doğdu. Metalbilim ve gereçbilim bir yandan fizik, kimya, matematik gibi fen bilimleri ve diğer yandan maden mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği v.b. gibi mühendislik alanlarını içermektedir. Ayrıca, modern teknoloji ile gelişen ve yaygınlaşan gereç türlerinden ötürü, eskiden

5 yalnızca metalleri kapsayan metalbilim, genişleyerek, metalbilim ve gereçbilim adını almıştır. Bugün bu bilim dallarının içine hem metal gereçler hem de seramikler, camlar, karmalar, plastikler, nanogereçler ve biyogereçler girmektedir. Öyle ki biyogereç kitapları çok sayıda tıp sözcüklerini içermektedir. İşte bu nedenle elinizdeki sözlüğün içerdiği sözcükler tıp sözcüklerini de kapsamaktadır. İngilizce sözcüklerin bazılarına yeni Türkçe sözcükler önerirken hem İngilizce sözcüklerin türetildiği özgün kökenleri araştırıldı ve hem de Türkçeleri önerilirken Türkçe yazım kurallarına uyuldu. Örneğin martensite, bainite, austenite gibi İngilizce evre adları, özgün araştırıcılarının adlarından türetildiğinden, Türkçeleri de martensit, beynit, ostenit olarak kullanılmak zorundadır. Ancak, Türkçe de dendrit olarak kullanılan dendrite Yunanca dendron (=ağaç) ve ondan türetilen dendritēs (=ağacın) sözcüklerinden türetilmiştir. Bu nedenle, biçimsel olarak dallı nesne anlamına gelen dendrit yerine dallanmak fiilinden türetilen dallantı önerilmektedir. Benzer biçimde Türkçe de ötektik olarak kullanılan eutectic yerine, eu-(iyi) ve tēkein (erimek) tamlamasından gelen eutēkos (=kolayca eriyen) dan türetilen kolayerir önerilmektedir. Bunun uzantısı olan eutectoid ise ötektik gibi anlamı taşır ve Türkçe olarak kolayerirsi denebilir. Ön ekli ve ard ekli İngilizce sözcüklerde de bu eklerin anlamları göz önüne alınarak Türkçeleştirmeler yapıldı. Örneğin, Türkçe de deoksidasyon olarak kullanılan deoxidation deyimi olumsuzluk anlamı getiren (de-) ön eki nedeniyle oksijensizleştirme ya da, daha düzgünce, oksijen giderme olarak önerildi. Ard eklere örnek olarak ta, paslanmaz çelik türleri olan ferritic, martensitic, austenitic için ferritik, martensitik ve ostenitik değil, ferritli, martensitli ve ostenitli önerildi. Bazı İngilizce sözcüklerin anlamları incelenerek Türkçe karşılıklar önerildi. Örneğin, Türkçe de, korrozyon olması gereken fakat yanlış olarak korozyon olarak kullanılan corrosion sözcüğü, Latince corrodere (=kemirmek) fiilinden gelen corrosio (=kemirme) dan türetilmiştir. Corrosion karşılığı olarak Türkçe de de kemirmek fiiline yakın olan yemek (içim içimi yedi, sıkıldım, bozuldum) fiilinden türetilen yenim önerilmektedir. Benzer bir örnek te insert için verilebilir: Bu sözcük de Latince inserere {in-(içine)+serere (bağlamak)} fiilinden gelen {insertus (=içine bağlama)} sözcüğünden türetilmiştir. Bağlantı, başka sözcükler için kullanıldığından insört yerine sokuntu önerilmektedir. Yine bunun gibi implant sözcüğü Fransızca implanter (iyice dikmek, tutturmak, koymak) fiilinden türetilmiştir. Kısa söyleyiş yeğlendiğinden koymak fiilinden türetilen koyuntu implant yerine önerilmektedir. Bir diğer örnek, Türkçe de kompozit olarak kullanılan composite sözcüğüdür; Latince componere {com-(birlikte)+ponere (koymak)} fiilinden gelen compositus sözcüğünden türetilmiştir. Modern anlamı, değişik gereçlerin birlikteliğinden oluşan ortak gereç demektir. Bu deyim için karma önerilmektedir. Benzer biçimde kristal için örüt, indentör için izaçar, spektrum için görünge, spektrometre için görüngeölçer, banyo için yunak kullanılmıştır. Örnekler çoğaltılabilir. Ancak bunlar, kullanılan yöntemin bilimsel ve akılcı olduğunu kanıtlamak için verilmektedir. Önemli olan Türkçe yi benimsemek, sevmek ve onun zenginliğinden yararlanarak onu geliştirmektir. Sözlükteki tüm İngilizce girdiler ABC sıralamasıyla dizilmiştir. Türkçe karşılıkları bir ya da birden çok olabilmektedir ve bunlar sırasıyla yan yana belirtilmiştir. Türkçe karşılıklar verilirken, eski ile yeni sözcük; öztürkçe ile yabancı sözcükler birlikte

6 verilmiştir. Bir sözcük, Türkçe de kullanılıyorsa, bu sözlükte yerini aldı. Ancak, yeni önerilen ve T.D.K. Sözlüğü nde bulunan Türkçe sözcükler hep yeğlendi. Bazı sözcüklerin hangi alana özgü olduğu (kim.), (fiz.), (mek.), (yerb.), (tıp.) gibi kısaltmalarla imgelenmiştir. Kimya sözcüklerinin çoğunun kimyasal simgeleri verilmiştir. Benzer yöntemle, maden cevherleri ile minerallerin bazılarının da kimyasal simgeleri verilmiştir. Bazı bilimsel yasa ve kuralların da kısaca denklemleri belirtilmiştir. Türkçe- İngilizce bölümündeki Türkçe sözcükler de ABC... sıralamasına göre dizilmişlerdir. Elinizdeki sözlüğün kapsamı çok geniş olmakla birlikte, bu bilim dallarının tüm sözcüklerini içerdiği iddia edilemez. Ancak, metalbilim ve gereçbilim alanında yazılmış dünyanın en kapsamlı ve güvenilir İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce karşılıklar sözlüğü olduğu rahatlıkla söylenebilir. Umarım, bu alanda çalışan bilim adamlarına, araştırmacılara, uzmanlara, mühendislere ve öğrencilere yararlı olur. Dileğim, bu sözlüğü kullananların Türkçe sözcükleri kullanmak ve yabancı sözcükler yerine yeni Türkçe sözcükler türetmek için bir çaba içine girmeleridir. E. Tekin , Ankara

7 2. BASKI HAKKINDA... ERDEMİR yetkilileri, bir kültür hizmeti olarak yayınladıkları "İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce METALBİLİM ve GE- REÇBİLİM Karşılıklar Sözlüğü"nün 1 yıl içinde tükendiğini ve 2. baskıya karar verdiklerini duyurduklarında doğrusu biraz şaşırdım. Sözlük ilk yayınlandığında bir gereksinmeyi karşılayacağını umuyordum ama, doğrusu, bu kadar kısa sürede tükeneceğini beklemiyordum. Buradan da anlaşılıyordu ki bu alanda gerçekten ciddi bir açık vardı 2. baskı hazırlıklarına girişmeden önce, üniversitelerdeki öğretim üyesi arkadaşlardan, sanayide çalışan teknik elemanlardan ve genelde sözlüğün kullanıcılarından aldığım eleştirileri dikkate almam gerektiğine karar verdim: Eleştiriler, genelde, üç bölümde toplanabilir: İlki, sözlüğün biçimsel görünüşü ile ilgiliydi; bazıları ilk baskıyı çok iri, kalın ve kullanım kolaylığı zayıf diye niteliyordu. Buna ben de katılıyorum. Bu nedenle, 2. baskının A4 boyutlarında ve İngilizce- Türkçe ile Türkçe-İngilizce sözlüklerinin ayrı ayrı basılmasına ve kalınlığı inceltmek amacıyla da sayfa düzeninde 2 yerine 3 sütun kullanılmasına karar verildi. İkinci Bölüm eleştiriler içerik yönündeydi: Kapsamın genişletilmesi öneriliyordu. Buna ben de katıldım ve 2. baskıda özellikle çoğuzlar (=polimerler), seramikler, nanogereçler ve atom santralleri alanlarında yeni girdilere yer verildi. Bu arada ilk baskı için biyogereçler ve tıp gereçleri girdilerini belirlemek için taranan kitaplardan, bu tür sözlükler için çok önemli olduğuna inanmadığım, bazı tıp terimleri de alınmıştı. 2. baskıda, bunların hastalıklarla ilgili olanları, tıp-gereçleriyle doğrudan ilişkili olmayan tıp terimleri çıkarıldı. Üçüncü bölüm eleştiriler ise seçtiğim, kullandığım ve önerdiğim Türkçe sözcükler ile ilgiliydi. Bazıları kınıyor bazıları ise kutluyordu. Ben her türlü görüşü saygıyla karşılarım. Ancak, insanların kişiliklerinin bir yanını oluşturan benimsedikleri ve doğruluğuna inandıkları ilkeler vardır. İşte benim için bunlardan biri de Türkçe dilinin zenginliğidir. Türkçe nin bilim dili de olabileceğine ve Türkçe bilim de yapılabileceğine inanmaktayım. Ancak, bundan her sözcük Türkçe olmalıdır gibi bir sonuç çıkarılmasın; bu hem olanaksız hem de gereksiz. Ne varki bugün vardığımız noktada artık bir Türkçe dili kirlenmesinden söz edilebilir. Bu nedenle Türkçe kullanan bilim ile teknik adamlarının Türkçe sözcükleri kullanmak için çaba göstermeleri gerekmektedir. Bu alanda özellikle gençlere görev düşmektedir. 2. baskı yapılırken sözlüğün bilgisayar ortamında da kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Karşılıklar Sözlüğü nün CD olarak ta basılması kararlaştırıldı. Bu konuda anlayış gösteren ERDEMİR yetkililerine teşekkür ediyorum. Umarım bu 2. baskı ile METALBİLİM VE GEREÇBİLİM İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce karşılıklar sözlükleri bu alandaki bir gereksinmeyi karşılar ve yararlı olur. 2. baskının gerçekleşmesinde ilgilerini esirgemeyen ERDEMİR yönetimine ve ayrıca, hazırlama aşamalarında ve özellikle de bilgisayar uygulamalarında bana yardımcı olan ERDEMİR mühendislerine teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Erdoğan Tekin

8 TEŞEKKÜR Kırk yılı aşkın süredir gerçekleştirilen derlemeler ve iki yıla yakın yazım çalışmaları sırasında bana pek çok insan yardımcı oldu. Bunların tümünü anımsamama olanak yok; ancak, hepsine de açıkça teşekkür ediyorum. Bu sözlüğün basımını üstlenen ERDEMİR Genel Müdürlüğü ne ve bana büyük destek veren önceki ve şimdiki yöneticilerine, ayrıca emeği geçen tüm Erdemir çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sözlüğü hazırlama aşamasında kendilerine danıştığım uzman arkadaşlarım özveriyle bana yardımcı oldu ve destek verdiler. Uzmanlık alanlarına göre aşağıda adları sıralanan dostlarıma minnettarım: Müh. Oğuz Özgen (yüksek fırınlar), Prof. Dr. Asuman Türkmenoğlu (yerbilim), Müh. Tayfun Yaşayan (yerbilim), Prof. Dr. Macit Özenbaş (nanogerçekler), Prof. Dr. Ali Kalkanlı (döküm), Y. Müh. Yaylalı Günay (döküm), Y. Müh. Yalçın Polat (döküm), Y. Müh. Burç Aral (döküm), Prof. Dr. Yavuz Topkaya (özütleme metalbilimi), Prof. Dr. Abdullah Öztürk (seramik), Prof. Dr. Cevdet Kaynak (plastik gereçler), Y. Doç. Dr. Caner Durucan (biyogerçekler), Y. Doç. Dr. Arcan Dericioğlu (yeni teknolojiler) ve ayrıca Şişe-Cam yöneticileri. Bu sözlüğün basıma hazırlık aşamasında ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü asistanları bana çok yardımcı oldu. Başta Kemal Davut ve Ertan Tan olmak üzere Can Ayaş, Tarık Aydoğmuş, Yankı Başaran, Aytaç Çelik, Pınar Karpuz, Alper Kınacı, Sıla Süer, Fatih Şen ve Cem Taşan a yardımlarından dolayı teşekkür borçluyum. Sözcük ve deyimlerin sıralama ve dizilişlerinde teknisyen Mahmut Başpolat çalıştı; kendisine teşekkür ederim. Bu sözlüğün ortaya çıkması için yaptığım geceli gündüzlü yoğun çalışmalarda bana sabırla yardımcı olan ve sevgiyle sürekli destek veren eşim Christine e sonsuz minnettarlık duyuyorum. Onsuz bu sözlük gerçekleştirilemezdi. Prof. Dr. Erdoğan Tekin

9

10 A a segregate: a birikinti A. Alloy Designations (Aluminium Association): A.A. Alaşım Simgeleri (Aluminyum Birliği) A.C. motors: A.A. motorları A.C. welding: A.A. kaynağı A.F.S. tests: A.F.S. deneyleri A.F.S.(American Foundrymen s Society): A.F.S. (Amerikan Dökümcüler Derneği ) A.I. (Asphalt Institute): A.I. (Asfalt Enstitüsü-ABD ) A.I.S.I / S.A.E Steel Designations: A.I.S.I. / S.A.E Çelik Simgeleri A.I.S.I.: A.I.S.I. (Amerika Demir Çelik Enstitüsü) A.I.S.I. steel classification: A.I.S.I. çelik sınıflandırması A.I.S.I. steel designations: A.I.S.I. çelik simgeleri a.n (atomic number): a.n. (atom numarası) A.N.S.I (American National Standards Institute): A.N.S.I (Amerika Ulusal Satandartlar Enstitüsü) A.P.I. (American Petroleum Institute): A.P.T.(Amerika Petrol Enstitüsü) A.S.M. (American Society for Metals): A.S.M. (Amerika Metal Derneği) A.S.M.E.(American Society Of Mechanical Engineers): A.S.M.E. (Amerikan Makine Müh. Derneği) A.S.T.M. grain size: ASTM tane büyüklüğü A.S.T.M. grain size number: ASTM tane büyüklüğü sayısı A.S.T.M. United Numbering System: A.S.T.M. Birleşik Simgeleme Dizgesi A.S.T.M.(American Society for Testing of Materials): A.S.T.M.(Amerikan Gereç Deneme Derneği) a.w (atomic weight): a.a. (atom ağırlığı) A 3 O 4 - type oxides: A 3 O 4 tür oksitler aba copolymers: aba eşçoğuzları abacus: hesap tahtası; abaküs abacus major: maden yıkama çukuru abampere: abamper (=10 amper) abattoir: mezbaha; salhane abbe condenser: abbe yoğunlacı abbe constant: abbe değişmezi abbe number (υ): abbe sayısı abbe refractometer: abbe kırılımölçeri abbe theory of image formation: abbe nin görüntü oluşum kuramı abbreviation: kısaltma abcoulomb: abkulon (=10 kulon) abdomen: karın (tıp) abdution: uzaklaşım; uzuv uzaklaştırması (tıp) abel s reagent: abel ayıracı aberration: sapınç; ışık sapması aberration corrector: sapınç düzeltici (e. mik) abfarad: abfarad (=10 farad) abietic acid: reçine asidi [C 19 H 29 COOH abiotrophy: cansızlaşma abirrirant: yatıştırıcı (ilaç) abirriration: uyuşukluk; duyarlılık azalması (tıp) ablation: 1) uzaklaştırma; 2) vücuttan ameliyatla parça çıkarılması (tıp) abnormal: olağandışı; aşırı; ölçüsüz abnormal grain growth: olağandışı tane büyümesi abnormal steels: olağandışı çelikler abohm: ab-om abortfacient: çocuk düşürtücü (ilaç) aborticide: 1) dölüt öldürme (tıp); 2) çocuk düşürten (şey) abortion: çocuk al(dır)ma; kürtaj (tıp) about-sledge: balyoz abradant (=abrasive): aşındırıcı abraded surface: aşınık yüzey; kazınık yüzey; çizik yüzey abrader: aşındıran; kazıyan abrasion: aşınma; aşındırma; kazınma; çizinme; çizintili aşınma abrasion damage: çizinme hasarı abrasion hardness tests: çizinme sertlik deneyleri abrasion rate: çizinme hızı abrasion resistance: çizinme direnci abrasion soldering: aşınma lehimlemesi abrasive: aşındırıcı, çizindirici abrasive belt: aşındırıcı kayış; zımpara kayışı abrasive belt grinding: aşındırıcı kayışta taşlama; zımparalı kayışta taşlama abrasive belt polishing: aşındırıcı kayışta parlatma; zımparalı kayışta parlatma abrasive blast cleaning: aşındırıcı püskürtme ile temizleme abrasive blasting: aşındırıcı püskürtme ile temizleme abrasive ceramics: aşındırıcı seramikler abrasive cleaning: aşındırımlı temizleme abrasive cloth: zımpara bezi abrasive cutting: zımparalı kesme; aşındırıcılı kesme abrasive disk: aşındırıcı çark abrasive dust: aşındırıcı toz abrasive erosion: aşındırmalı yenme abrasive flour: aşındırıcı talaş abrasive gel: aşındırıcı pelte abrasive grain size: aşındırıcı tane büyüklüğü abrasive grit cutting: aşındırıcı tanecikli kesme abrasive grit size: aşındırıcı tanecik büyüklüğü abrasive grits: aşındırıcı tanecikler abrasive hardness: aşındırıcı sertliği abrasive jet machining (ajm): aşındırıcı püskürtümlü talaşlı imalat abrasive machining: aşındırıcılı talaşlı işleme abrasive materials: aşındırıcı gereçler abrasive medium: aşındırıcı ortam abrasive paper: aşındırıcılı kağıt, zımpara kağıdı abrasive particles: aşındırıcı parçacıklar abrasive powders: aşındırıcı tozlar abrasive saw: aşındırıcılı testere abrasive selection: aşındırıcı seçimi abrasive slurry: aşındırıcı çamur abrasive waterjet cutting: aşındırıcılı su püskürtümlü kesme abrasive wear: çizinme aşınması abrasive wheel: zımpara çarkı; zımpara taşı abrasivity: çizinebilirlik ABS (acrylonitrile-butadiene-styrenes): ABS ABS polymer: ABS polimeri; abs çoğuzu ABS-polyamide (ABS-PA): ABS-PA ABS-polycarbonate (ABS-PC) alloy: ABS-PC alaşımı ABS-styrene-maleic anhdride (ABS-SMA): ABS-SMA abscisic acid: yaprak asidi [C 15 H 20 O 4 abscissa: yatay eksen; yatay konaç (mat) abscission: kesip çıkarma (tıp) absence: bulunmayış; yokluk absent: yok absent reflection: bulunmayan yansıma absent x-ray reflection: bulunmayan x-ışınları yansıması absolute: 1) salt; mutlak; 2) susuz absolute alcohol: susuz alkol; arı alkol absolute density: salt yoğunluk absolute expansion: salt genleşme; gerçek genleşme (sıvı) absolute frequency: salt sıklık; salt frekans absolute humidity: salt nem absolute melting point: salt erime noktası 1

11 absolute pore size acetophenone absolute pore size: salt gözenek büyüklüğü absolute rate theory: salt hız kuramı absolute reaction rate theory: salt tepkime hızı kuramı absolute temperature: salt sıcaklık absolute temperature scale: salt sıcaklık ölçeği absolute thermodynamic scale: salt termodinamik ölçeği, salt ısıldevinim ölçeği absolute units: salt birimler (elektrik) absolute viscosity: salt ağdalılık absolute zero: salt sıfır; mutlak sıfır absorbability: soğurulabilirlik absorbable: soğurulabilir absorbable materials: soğurulabilir gereçler absorbance: soğurunç absorbed: soğuruk; soğurulmuş absorbed gas: soğuruk gaz; soğurulmuş gaz absorbed moisture: soğuruk nem; soğurulmuş nem absorbed water: soğuruk su; soğurulmuş su absorbency: soğurganlık absorbent: soğurgan absorbent cotton: hidrofil pamuk; soğurgan pamuk (tıp) absorber: soğurucu absorption: soğurma;soğurum absorption analysis: soğurum çözümlemesi absorption bands: soğurum kuşakları absorption coefficient: soğurum katsayısı absorption contrast: soğurum zıtlığı absorption correction soğurum düzeltmesi absorption cross-section: soğurum kesit alanı absorption current: soğurum akımı absorption edge: soğurum kenarı absorption maximum: soğurum doruğu absorption of electrons: elektron soğurumu absorption of gases: gazların soğurumu absorption of light: ışık soğurumu absorption of neutrons: nötron soğurumu absorption of radiation: ışınım soğurumu absorption of x-rays: x-ışınları soğurumu absorption spectra: soğurum görüngeleri absorption spectroscopy: soğurum spektroskopisi absorptive: soğuran, soğurucu absorptive lens: soğurucu mercek absorptivity: soğurabilirlik abstract: soyut abundance: 1) bolluk 2) izotop oranı abundant: bol abundant material: bol gereç abutment: köprü ayağı abvolt: abvolt (=10e-8 volt) abwatt: abvalt (10e-7 vat) ac1-temperature: dı1-sıcaklığı ac2-temperature: dı2-sıcaklığı ac3-temperature: dı3-sıcaklığı academic: akademik; okulsal; kuramsal academy: akademi acanthite: doğal gümüş cevheri; akantit accar process: accar süreci accelerated: hızlandırılmış accelerated ageing: hızlandırılmış soğutmalı çelik accelerated cooled steel: hızlandırılmış soğutmalı çelik accelerated cooling: hızlandırılmış soğutma accelerated corrosion test: hızlandırılmış yenim deneyi accelerated creep test: hızlandırılmış sürünme deneyi accelerated heating: hızlandırılmış ısıtma accelerated test: hızlandırılmış deney accelerating voltage (фr): hızlandırma gerilimi (e. mik) acceleration: ivme; hızlanma accelerator: hızlandırıcı; ivdireç; ivmeç accelerometer: ivmeölçer accentuator: vurgulama devresi (elekt.) acceptability: kabuledilebilirlik acceptability level: kabuledilebilirlik düzeyi acceptable quality level (aql): kabuledilebilir nitelik düzeyi acceptable weld: kabuledilebilir kaynak acceptance: kabul acceptance angle: giriş açısı (x-ışınları) acceptance certificate: kabul belgesi; kabul sertifikaası acceptance inspection: kabul muayenesi, kabul incelemesi acceptance procedure: kabul yöntemi acceptance sampling: kabul örneklemesi acceptance specification: kabul şartnamesi acceptance tests: kabul deneyleri acceptor: alıcı acceptor atoms: alıcı atomlar acceptor electron state: alıcı elektron durumu acceptor impurities: alıcı katışkıları acceptor level: alıcı düzeyi acceptor saturation: alıcı doyumu acceptor site: alıcı yer access: giriş access hole: giriş deliği (baskı devreler) accessory: donanım; yardımcı parça accident: kaza accidental: rastlantısal accidental errors: raslantısal hatalar accoloy: accoloy (alaşımı) accomodation 1) uygunluk; uyma; 2) yerleştirme; 3) kalacak yer; 4) göz merceği uyumu accomodation factor: uyma etmeni accomodation kink: uyma kıvrımı accomodation stress: uyma gerilimi accordion: akerdiyon accumulation: yığım; birikim; toplanım accumulator: biriktirmeç; akü accuracy: doğruluk accurate: tam; doğru acetabulum: çukur kalça kemiği (tıp) acetal: asetal [RCH(OR ) 2 ; [CH 3 CH(OC 2 H 5 ) 2 acetal copolymers (AC): asetal eşçoğuzlar acetal homopolymers: asetal tektürel çoğuzlar; asetal homopolimerler acetal polymers: asetal çoğuzlar acetal resins: asetal reçineler acetaldehyde asetaldehit [CH 3 CHO acetaldol: asetaldol [CH3CH(OH)CH 2.CHO acetamide: asetamid [CH 3 CONH 2 acetate: asetat acetate plastics: asetat plastikleri acetic acid: asetik asit; sirke asidi [CH 3 COOH acetic anhyride: asetik anhidrid [(CH 3 CO) 2 O acetomer: sirkeölçer acetone aseton, [CH 3 CO CH 3 acetonitrile: metil siyanür [(CH 3 CN acetophenetidine: fenasetin [C 10 H 13 NO 2 acetophenone: asetilbenzen [C 6 H 5 COCH 3 2

12 acetyl group acoustic impedance (za) acetyl group: asetil gurubu [CH 3 CO- acetylene: asetilen [C 2 H 2 acetylene black: asetilen karası acetylene polymerization: asetilen çoğuzlan(dır)ması acetylene series: asetilen dizisi [CNH 2 N- 2 acetylene torch: asetilen şaloması acetylene welding: asetilen kaynağı acetylide: asetilid [RC-CM acetylocholine: asetilkolin [C 7 H 17 O 3 N acetylsalicylic acid (=aspirin): asetilsalisilik asit [CH 3 COOC 6 H 4 COOH ache: ağrı; sızı (tıp) Acheson furnace: Acheson fırını achilles tendon: ökçe veteri; aşil kirişi (tıp) achlorhydria: asitsizlik (mide) (tıp) achondroplasia: kemikleşme (kıkırdak) (tıp) achondroplastic: kemikleşmiş (tıp) achromatic renksemez achromatic condenser: renksemez yoğunlaç achromatic lens: renksemez mercek achromatic objective: renksemez nesnel mercek; renksemez objektif achromatic vision: tam renk körlüğü (tıp) achromatic-aplanatic condenser: renksemez sapmaz yoğunlaç acicular: iğnemsi acicular alpha: iğnemsi alfa acicular cast iron: iğnemsi dökme demir acicular ferrite: iğnemsi ferrit acicular ferrite steels: iğnemsi ferritli çelikler (%C<0.08) acicular grain: iğnemsi tane acicular matrix: iğnemsi anayapı (metaller) acicular microstructure: iğnemsi içyapı acicular martensite: iğnemsi martensit acicular powder: iğnemsi toz acicular structure: iğnemsi yapı acicularity: iğnemsilik acid: asit; ekşit acid-acceptor: asit çeken acid annealing: asitli tavlama acid attack: asit saldırısı acid bath: asit yunağı; asit banyosu acid bessemer converter: asit bessemer dönüştürgeci (çelik) acid bessemer process: asit bessemer süreci acid bessemer slag: asit bessemer dışığı acid bessemer steel: asit bessemer çeliği acid blast furnace slags: asit yüksek fırın dışıkları acid bottom and lining (fırın): asit taban ve astar acid brittleness: asit gevrekleştirmesi acid bronze: asit tuncu acid cleaning: asitli temizleme acid converter: asit dönüştürgeç; asit konvertör acid copper: asit bakırı acid copper sulphate test: asit bakır sülfat deneyi acid corrosion: asit yenimi; asitli yenim acid cupola: asit kupol ocağı acid cupola slag: asit kupol dışığı acid dipping: asite daldırma acid dyes: asit boyalar acid electric steel melting: asit elektrik çelik yapımı acid electric-arc furnace: asit elektrik ark ocağı acid electric-arc furnace process: asit elektrik ark ocağı süreci acid embossing: asitle desen işleme (cam) acid embrittlement: asit gevrekleştirmesi (çelik) acid etching: asitle dağlama acid extraction: asitle özütleme acid fluxes: asit eritkenler acid frosting: asitle matlaştırma; asitle donuklaştırma (cam) acid furnace: asit astarlı fırın acid leaching: asitli sıvıda özütleme acid lined cupola: asit astarlı kupol ocağı acid lining: asit astar acid open hearth process: asit siemensmartin ocağı (çelik-eski) acid open hearth slags: asit siemensmartin dışıkları acid open hearth steel: asit siemensmartin çeliği acid open hearth steelmaking: asit siemens-martin çelik yapımı (eski) acid oxides: asit oksitler acid paste pickling: asit hamurla paklama acid pellet: asit topak acid pickling: asitle paklama acid polishing: asitle parlatma acid process: asit süreci acid proof: asite dirençli acid proof enamel: asite dirençli emaye acid radical: asit kökü acid rain: asit yağmuru acid refractories: asit tuğlamsılar; asit refrakterler acid regeneration: asit geri kazanımı acid resistance: asit direnci acid resistant: asite dirençli acid resistant alloys: asite dirençli alaşımlar acid resistant bricks: asite dirençli tuğlalar acid resistant materials: asite dirençli gereçler acid resistant metals: asite dirençli metaller acid resistant steels: asite dirençli çelikler acid resisting cast irons: asite dirençli dökme demirler acid rock: asit kaya acid salt: asit tuz acid sinter: asit toplak; asit sinter acid slag: asit dışık; asit curuf acid sludge: asit çamur acid smoke: asit duman acid solution: asit çözeltisi acid steel: asit çelik acid steelmaking: asit çelik yapımı acid tank: asit tankı acid value: asit değeri acidfast: aside dayanıklı acid-forming: asit üreten acidic: 1) asitli, asitsi; 2) ekşi acidic castables: asit dökülürler acidic hyrogen: asit hidrojeni acidifier: 1) asitleştiren; 2) ekşiten acidimeter: asitölçer acidimetry: asit ölçme acidiophile: asitli boyayla boyanabilen acidity: 1) asitlik; 2) ekşilik acid-lined furnaces: asit astarlı fırınlar acidness (=acidity): 1) asitlik; 2) ekşilik acidophilus milk: boyanabilen bakterili süt acidosis (=acid intoxidation): asit zehirlenmesi (kan) acidulatent (=acidulous): mayhoş; ekşi aciform: iğne biçimli A cm -temperature: D sm -sıcaklığı acoustic akustik; sesil; sese ilişkin acoustic detection: sesli bulma; sesli algılama; sesli sezme acoustic emission (ae): ses yayımı; akustik yayım acoustic emission testing: ses yayımı denemesi; akustik yayım denemesi acoustic impedance (za): ses çelisi; ses empedansı (fiz.) 3

13 acoustic microscope adaptometer acoustic microscope: ses mikroskobu acoustic microscopy: ses mikroskopisi acoustic resonance ses çınlanımı; ses rezonansı (fiz.) acoustic waves: ses dalgaları acoustics: ses bilimi acoustometer: sesölçer acoustooptic materials: sesil ışıksal gereçler; sesoptik gereçler acousto-optical beamsplitter: sesli ışıksal ışınayırıcı acquired ımmune deficiency syndrome (AIDS): AIDS acrid: kekre; buruk acridine: akridin [C 13 H 9 N acriflavine: akriflavin [C 14 H 14 N 3 CL acrilan: akrilan (iplik) acrolein: akrolein [CH 2 =CHCHO: acromegaly: uç irileşmesi (kemik irileşmesi) (tıp) acromion: köprücük kemiği ucu (tıp) acrylaldehyde (=acrolein): akrilaldehit [CH 2.CH.CHO acrylamide: akrilamid acrylate-based pressure sensitive adhesive: akrilat temelli basınç duyarlı yapışkan acrylated silicone urethanes: akrilatlı silikon uretanlar acrylated silicones: akrilatlı silikonlar acrylated urethanes: akrilatlı üretanlar acrylates: akrilatlar acrylic acid: akrilik asit [CH 2 :CH.COOH acrylic anhydride: akrilik anhidrid acrylic coating: akrilik kaplama acrylic compounds: akrilik bileşikler acrylic enamels: akrilik emayeler acrylic ester resins: akrilik ester reçineler acrylic esters: akrilik esterler acrylic fiber: akrilik lif; akrilik elyaf acrylic latex: akrilik lateks acrylic plastics: akrilik plastikler acrylic resins: akrilik reçineler acrylics: akrilikler acrylic-styrene-acrylonitriles (asa): akrilik-stiren-akrilonitril (asa) acrylonitrile: akrilonitril [CH 2.CH.CN acrylonitrile butadiene: akrilonitril butadien acrylonitrile polymer: akrilonitril polimer; akrilonitril çoğuz acrylonitrile-butadiene-rubber: akrilonitril butadiyenli kauçuk acrylonitrile-butadiene-styrene (abs): akrilonitril butadiyen stiren (abs) act (advanced casting technique): act (ileri döküm yöntemi ) acta: tutanak; belge actinic: aktinik; kimyasal etkiler doğuran actinic glass: aktinik cam actinic rays: aktinik ışınlar; kimyasal etkili ışınlar actinide elements: aktinid ögeler; aktinid elementler actinide redistribution: aktinid yeniden dağılımı actinide series: aktinid dizisi (kim.) actinides (=actinonlar): aktinidler; aktinyum dizisi (a.t: ) actinium: aktinyum [Ac actinium series of metals: aktinyum dizisi metalleri actinometer: 1) ışınımölçer; 2) ışıkölçer; pozometre actinometry: ışınım ölçümü actinomycosis: çene uru (tıp) actinon: aktinon [An actinouranium: aktinouranyum activated: etkinleşmiş; etkinleştirilmiş; etkinleşik activated alumina: etkinleştirilmiş alumina; gözenekli alumina activated bath: etkinleştirilmiş yunak activated carbon: etkinleş(tiril)miş karbon; etkinleş(tiril)miş odunkömürü activated coal: etkinleş(tiril)miş kömür activated complex: etkinleş(tiril)miş karmaşık; etkinleş(tiril)miş kompleks activated cross-slip: etkinleşmiş çaprazkayma activated reactive evaporation: etkinleştirilmiş tepkin uçunum activated resin flux: etkinleştirilmiş reçine eritkeni activated sintering: etkinleştirilmiş sinterleme activating: etkinleyici; başlatıcı activation: 1) etkinleşim 2) ışınetkinlik yaratım süreci activation analysis: etkinleşim çözümlemesi activation energy: etkinleşim erki activation enthalpy: etkinleşim ısınımı; etkinleşim entalpisi activation entropy: etkinleşim dağıntısı, etkinleşim entropisi activation free energy: etkinleşim özgür erki activation overpotential: etkinleşim aşırıgerilimi activation polarization: etkinleşim ucaylanması; etkinleşim polarizasyonu activator: 1) etkinleştirici 2) tezgen; katalizör (kim) active: etkin active bond: etkin bağ active carbon: etkin karbon; emici karbon active centres: etkin merkezler active coating: etkin örtü, etkin kaplama active components: etkin bileşenler active coke zone: etkin kok bölgesi active devices: etkin aygıtlar (Si-yarı iletkenler) active layer: etkin katman active mass: etkin kütle active matrix: etkin anayapı active metal: etkin metal active metal brazing: etkin metalli sert lehimleme active mixer: 1) çalışan karışım kazanı; 2) çalışan karıştırıcı active pixel sensor: etkin piksel algılayıcısı active site: etkin nokta active slip plane: etkin sekme düzlemi active slip system: etkin sekme dizgesi (örüt) active surface: etkin yüzey active-matrix liquid crystal display: etkin anayapılı sıvı örüt gösterimi activity: 1) etkinlik; aktivite; 2) (iyon) activity coefficient: etkinlik katsayısı activity function: etkinlik işlevi activity quotient: etkinlik bölümü activity ratio: etkinlik oranı activity series: etkinlik dizisi actual cooling rate: gerçek soğuma hızı actual solution: gerçek çözelti acuostic microscopy: ses mikroskopisi acupuncture: iğneleme; aküpanktür (tıp) acute: keskin acute angle: dar açı acute pain: şiddetli sancı acyclic: çevrimsiz acyl radical: akil kökü [RCO- adamsite: adamsit [NH(C 6 H 4 ) 2 ASCL Adams-Williamson law: Adams- Williamson yasası adaptation: 1) uyarla(n)ma; 2) alıntı; 3) uyum adapter: uyarlayıcı; adaptör adapti investment casting process: adapti hassas döküm süreci adaptive optics: uyarlanmış optik adaptometer: uyumölçer 4

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır.

Mayıs 2005 te yaş haddinden emekli olan Prof. Tekin evlidir; hepsi de evli olan üç oğlu vardır. Erdoğan Tekin, lise öğreniminden sonra devlet öğrencisi olarak İngiltere de metalbilim öğrenimi gördü. Leeds Üniversitesi nden çeliklerin menevişlenmesi üzerine doktorasını aldı. 1964 te yurda dönüşünde

Detaylı

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE

HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 350 HVAC TERİMLER SÖZLÜĞÜ TÜRKÇE-İNGİLİZCE 351 A-Ağırlıklı ölçek A-weighing scale insan kulağının duyarlığına yaklaşan bir ses ölçüm değeri, seslerin rahatsızlık verme düzeyini belirlemekte kullanılır;

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:1 İNGİLİZCE TÜRKÇE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002

Yayın Kimlik No: OK-019 Yayının Kaynağı: 11. Kongre Bildirileri CD Basım Tarihi: Haziran 2002 The Romanıan Steel Industry: Present And Forecasts S.Dımıtru, C.Mandru, G.Suceveanu, O.Radulescu The paper focuses on the evolution in Romania of the steel products concerning: capacities, production,

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh.

Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. GELENEKSEL ELEKTRİK SANTRALLARI İÇİN TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ BÖLÜM:2 TÜRKÇE-İNGİLİZCE Yaver HEPER Mak.Yük.Müh. *2009* DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ Cinnah Caddesi No. 67/15 06680 Çankaya/ANKARA

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI

MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI MADENLERĐN KULLANIM ALANLARI Metal Madenlerin Kullanma Alanları Bakır-Kurşun-Çinko-Kadmiyum-Demir-Krom-Boksit-Vanadyum Antimuan- Tungsten- Molibden- Nikel- Kalay- Altın- Gümüş Endüstriyel Hammaddelerin

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme

label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme label etiket label identification etiket tanıma label/identification tanıtıcı etiket labelling etiketleme labelled etiketli labelled set etiketli küme labelling etiketlendirme labile kararsız, çabuk değişen

Detaylı

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE

1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1. ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ KONGRE BİLDİRİLER KİTABI 2-4 MAYIS 2012 UŞAK UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 1.ULUSAL GERİ KAZANIM KONGRE ve SERGİSİ

Detaylı

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat

Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat Paslanmaz Çeliklerin Kaynağı Hazırlayan: Pierre-Jean Cunat Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 3 Euro Inox Euro Inox, Paslanmaz Çelik için Avrupa pazarını geliştirme birliğidir. Euro Inox un üyeleri

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

"Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları"

Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları I. DEMİR-ÇELİK SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ/ 112 tmmob m a kin a mühendisleri odası tmmob metalürji mühendisleri odası "Erdemir'de çevre yatırımları ve ISO 14001 uygulamaları" Gülay YILDIRIM Aygül ÖZSU Ereğli

Detaylı

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi

1. GİRİŞ. 1.1. Kalite çalışmalarının tarihsel gelişimi 1. GİRİŞ Günümüz teknoloji çağında endüstri ve ticaretin globalleşmesi, rekabeti de beraberinde getirmiş, kalite ise rekabetin en önemli unsuru olmuştur. Tüketici alışkanlıklarının, en iyi kaliteyi en

Detaylı

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

BOR RAPORU. TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003

BOR RAPORU. TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003 BOR RAPORU TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Temmuz 2003 1-GİRİŞ 24 Ocak 1980 ekonomik kararları ile birlikte alt yapısı hızlandırılan küreselleşme sürecinin bu aşamasında siyasi iktidarların uyguladıkları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

IFLA İLKELERİ. Derleyen ve baskıya hazırlayan Edward P. Adcock. Katkıda bulunanlar Marie-Thérèse Varlamoff ve Virginie Kremp

IFLA İLKELERİ. Derleyen ve baskıya hazırlayan Edward P. Adcock. Katkıda bulunanlar Marie-Thérèse Varlamoff ve Virginie Kremp International Federation of Library Associations and Institutions Core Programme on Preservation and Conservation and Council on Library and Information Resources KÜTÜPHANE MALZEMESİNİN BAKIM VE KULLANIMINDA

Detaylı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı

RAİF ÇUKUR ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ-1 ÜST YÜZEY AMAÇLARI. Üst yüzey işlemlerinin tanımı 1.HAFTA ÜST YÜZEY AMAÇLARI Üst yüzey işlemlerinin tanımı Ağaçtan hazırlanan eşyalar üzerinde yapılan boya, cila, vernik işlemlerinin tümüne Üst Yüzey İşlemleri adı verilir. Perdah gibi hazırlık çalışmaları

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr

YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... YÜKSEK ISI TEKNOLOJİLERİNDE TEK ADRES... www.teknotherm.com.tr www.teknometal.com.tr İndeks 02 Yüksek sıcaklık izolasyon malzemeleri ve refrakterler. 10 Elektrikli

Detaylı

Çeliği Taçlandırıyoruz

Çeliği Taçlandırıyoruz Çeliği Taçlandırıyoruz 55 55 Yıldır Çeliği Koruyoruz Çelik aksamlı tüm tüm malzemeleri korozyona karşı koruyoruz. 7m 7m X X 2,5m X X 2m 2m ölçülerindeki potamızla ve ve yarım asrı asrı aşkın tecrübemizle

Detaylı

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI

KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ METAL EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ve UYGULAMALARI (ELEKTRİK ARK KAYNAK ve GAZ ERİTME KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTU) Şubat 2009 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ

Detaylı