T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA"

Transkript

1 T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATION FOR THE SERVICES BY OPEN BIDDING PROJE NUMARASI (PROJECT NUMBER) İNTERNET ADRESİ (WEB SITE) : HK12-A8-005 :

2 İSTEKLİLER TARAFINDAN TEKLİF VERİLİRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ISSUES TO BE CONSIDERED/NOTICES FOR THE TENDERERS BEFORE SUBMITTING BIDS 1. Geçici Teminat Mektubu (İdari Şartnamede alınacağı belirtilmiş ise) hatasız ve eksiksiz düzenlenmelidir. İhale komisyonunca yapılan teklif değerlendirilmesinde, ilk olarak Geçici Teminat Mektubu incelenmektedir. Geçici Teminat Mektubu örneğe ve şartname maddelerine uygun şekilde düzenlenmemiş ise, isteklinin teklifi değerlendirilmeyerek, istekli ihale dışı bırakılmaktadır. Bid Bond (If stipulated in the Administrative Specifications Document) shall be submitted in full accordance with the Administrative Specifications. Throughout the bid evaluation process carried out by the Evaluation Commission, Bid Bonds take precedence. If the Bid Bond is not submitted in accordance with the articles and the annexes herein, the bid shall be considered not responsive and excluded from the process. 2. Teklif Mektubu (teklif fiyatını içeren Proforma Fatura) hatasız ve şartnamede istenen formatta düzenlenecektir. Teklif Mektubu (teklif fiyatını içeren Proforma Fatura), örneğe ve şartname maddelerine uygun şekilde düzenlenmemiş ise, isteklinin teklifi değerlendirilmeyerek, istekli ihale dışı bırakılmaktadır. Letter of Offer (Proforma Invoice which includes offer price) shall be submitted in full accordance with the design stipulated herein. If the Letter of Offer is not submitted in accordance with the articles and the annexes herein, the bid will not be taken into evaluation and excluded from the process. 3. Belgeler/ taahhütler eksiksiz ve istenen onayları ile sunulacaktır. Documents/commitments shall be submitted with the required approvals. 4. İsteklinin teklifinin değerlendirmeye alınması için İdari Şartname gereği teslim etmesi gereken belgelerin tam ve usul ve mevzuata uygun olarak teslim edilmesi gerekir. Belgelerini tam ve usul ve mevzuata uygun olarak teslim etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmaktadır. In order to take the bid into evaluation, the tenderer should duly submit the documents in accordance with the legislations. The bids for which the documents are not submitted in full accordance with the legislations, shall be excluded from the assesment. 5. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. All bids will be given lump-sum price. After the decision of tender, a lump-sum contracts shall be made over tender price proposed by the tenderer for the entire work. 6. Bu ihalede fiyat üzerine görüşme yapılmayacak ve teklifi değerlendirmeye alınan isteklilerin teklifleri üzerinden ihale kararı alınacaktır. Yeni bir indirim hakkı ve talebi verilmeyecektir. Negotiations on price shall not be made for this tender and the contracting entity shall decide on the acqusition based on proposals of qualified tenderers. Contracting entity shall not request any negotiation on price.

3 İÇİNDEKİLER/ CONTENTS I. İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS 1. İŞ SAHİBİ İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE CONTRACTING ENTITY 2. İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ABOUT THE WORK ASSOCIATED WITH THE TENDER 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ INFORMATION CONCERNING THE TENDER AND DATE AND TIME DEADLINES FOR SUBMITTING BIDS (TENDER) 4. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ/ ACCESS TO THE TENDER DOCUMENT 5. İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI SCOPE OF TENDER DOCUMENT II. İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR ISSUES RELATED TO PARTICIPATION IN THE TENDER 6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ DOCUMENTS REQUIRED FOR PARTICIPATING THE TENDER AND QUALIFICATION CRITERIA 7. İHALENİN YABANCI İSTEKLİLERE AÇIKLIĞI ADMITTANCE OF FOREIGN TENDERERS TO THE TENDER 8. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR INELIGIBILITY 9. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ REASONS FOR BEING EXCLUDED FROM THE TENDER 10. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR PROHIBITED ACTS AND CONDUCT 11. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ TENDER PREPARATION EXPENSES 12. İHALE DOKÜMANINDA AÇIKLAMA YAPILMASI EXPLANATIONS OF THE TENDER DOCUMENT 13. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI AMENDMENTS TO TENDER DOCUMENTS 14. İHALENIN TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ DISCRETION OF THE CONTRACTING ENTITY TO CANCEL THE TENDER PRIOR TO THE DEADLINE FOR THE RECEIPT OF TENDERS 15. ORTAK GİRİŞİMLER JOINT VENTURES 16. ALT YÜKLENİCİLER SUBCONTRACTOR III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR MATTERS ABOUT PREPARATION AND SUBMISSION OF THE TENDERS 17. TEKLİF VE SÖZLEŞME TÜRÜ TYPE OF BID AND THE CONTRACT 18. TEKLİFİN DİLİ LANGUAGE OF THE BID 19. TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ VALID CURRENCY WITH REGARD TO THE BID AND PAYMENTS

4 20. KISMİ TEKLİF VERİLMESİ PARTIAL PROPOSALS 21. ALTERNATİF TEKLİFLER ALTERNATIVE BIDS 22. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMA ŞEKLİ FORMAT OF PREPARING AND SUBMITTING THE BID 23. TEKLİF MEKTUBUNUN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ THE FORM AND CONTENT OF LETTER OF BID 24. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ PERIOD OF VALIDITY OF BIDS 25. TEKLİF FİYATA DÂHİL OLAN MASRAFLAR EXPENSES INCLUDED IN THE PROPOSED PRICE 26. GEÇİCİ TEMİNAT TEMPORARY GUARANTEE 27. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER VALUES TO BE ACCEPTED AS GUARANTEE 28. GEÇİCİ TEMİNATIN TESLİM YERİ DELIVERY LOCATION FOR THE TEMPORARY GUARANTEE 29. GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ RETURN OF THE TEMPORARY GUARANTEE IV. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR EVALUATION OF BIDS AND ISSUES PERTAINING TO THE CONTRACT 30. TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI RECEIPT AND OPENING OF THE TENDERS 31. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE TENDERS 32. İSTEKLİLERDEN TEKLİFLERİNE AÇIKLIK GETİRİLMESİNİN İSTENİLMESİ ASKING TENDERERS FOR CLARIFICATION OF THEIR BIDS 33. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ABNORMALLY LOW BIDS 34. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİNDE İDARENİN SERBESTLİĞİ THE FREEDOM OF THE CONTRACTING ENTITY TO REJECT ALL OF THE BIDS AND TO CANCEL THE TENDER 35. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ DETERMINING THE ECONOMICALLY MOST ADVANTAGEOUS BID 36. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI CONCLUSION OF THE TENDER PROCEEDINGS 37. İHALE KARARININ ONAYLANMASI APPROVAL OF THE TENDER PROCEEDINGS 38. KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ NOTIFICATION OF FINALIZED TENDER DECISIONS 39. SÖZLEŞMEYE DAVET INVITATION TO SIGN THE CONTRACT 40. KESİN TEMİNAT VE EK KESİN TEMİNAT PERFORMANCE BOND AND THE ADDITIONAL PERFORMANCE BOND 41. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU THE OBLIGATION AND LIABILITIES OF THE TENDERER(S) WITH REGARD TO THE CONTRACTING 42. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİNE BİLDİRİM NOTIFICATION TO TENDERER HAVING THE ECONOMICALLY SECOND ADVANTAGEOUS BID

5 43. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU THE OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY IN THE SIGNING OF THE CONTRACT 44. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI SIGNING OF THE CONTRACT V. SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR DETAILS DEALT WITH THE APPLICATION OF THE CONTRACT 45. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI TERMS AND AMOUNT OF THE ADVANCE PAYMENT 46. FİYAT FARKI PRICE DIFFERENCES 47. ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI PAYMENT PLACE AND TERMS AND CONDITIONS 48. İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME (MALIN TESLİM) TARİHİ DATE FOR STARTING AND FINISHING THE WORK 49. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS OF TIME EXTENSION 50. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞİN ARTIŞI VE EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ INCREASE OR DECREASE OF THE WORK SUBJECT TO CONTRACT AND LIQUIDATION OF CONTRACT 51. GECİKME CEZASI DELAY PENALTY 52. TESLİM ALMA, TESLİM ETME, MUAYENE, KABUL ŞEKİL VE ŞARTLARI METHODS AND TERMS RELATED TO TAKE DELIVERY OF, DELIVERY, INSPECTION AND ACCEPTANCE 53. GARANTİ, BAKIM VE ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR ISSUES RELATED TO GUARANTEE, MAINTENANCE AND REPAIR 54. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ SETTLEMENT OF DISPUTES VI. DİĞER HUSUSLAR OTHER DETAILS 55. AMBALAJLAMA PACKAGING 56. EĞİTİM TRAINING 57. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY 58. SÖZLEŞME TASARISI DRAFT CONTRACT 59. KODLANDIRMA CODIFICATION 60. OFF-SET OFF-SETS 61. İLAVE HUSUSLAR ADDITIONAL MATTERS 62. ŞARTNAME MADDE VE EK MİKTARI NUMBER OF ARTICLES AND ANNEXES OF THE SPECIFICATION.

6 HİZMET İŞLERİ AÇIK İHALE USULÜ İDARİ ŞARTNAMESİ OPEN BIDDING ADMINISTRATIVE SPECIFICATION FOR SERVICES I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 1.1. İdarenin / Contracting Entity s; Adı / Name : Hava Lojistik Komutanlığı Adresi / Address : Hava Lojistik Komutanlığı Kay. Ynt. Kont.D.Bşk.lığı ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE Telefon numarası / Phone Number : / / Belgegeçer numarası / Fax Number : +/ Elektronik posta adresi / address: İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle veya idarenin elektronik posta adresinden (www.hvlojk.tsk.tr ) temin edeceklerdir. The tenderers shall get the information concerning the tender by contacting the authorized personnel from the above-mentioned address and phone numbers or address of the Contracting Entity (www.hvlojk.tsk.tr ). 2. İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER ; INFORMATION ABOUT THE WORK ASSOCIATED WITH THE TENDER 2.1. İhale konusu malın /hizmetin Material s/service s ; Adı : HvBS Ticari Hazır Yazılımları Lisans Bakım Hizmeti Alımı Description : Commercial Off The Shelf (COTS) Software License Maintanence Miktarı ve türü / Quantity and types : 5 Grup Yazılım/ 5 Group Software Teslim birliği / Teslim edileceği yer / Location of delivery: Hv.K.K.lığı Bakanlıklar ANKARA/TÜRKİYE Turkish Air Force Command Bakanlıklar ANKARA/ TURKEY Teknik Şartname Numarası: HKTŞ-D3-862/3 Technical Specification Number: HKTŞ-D3-862/ Diğer Bilgiler / Other Information : Yoktur. / N/A Montaj Durumu / Installation : Bu madde kullanılmayacaktır/ This article shall not be apply Hizmetlerde iş tanımı/definition of work in services. : İhale dokümanını oluşturan belgeler ve teknik şartnamede belirtilmiştir. / Explained in tender documents and technical specification. 3. İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İHALE VE SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: INFORMATION CONCERNING THE TENDER AND DATE AND TIME DEADLINES FOR SUBMITTING BIDS(TENDER): 3.1. İhale Kayıt Numarası: İlanda belirtildiği gibidir. Registered Tender Number : As specified in the tender announcement İhale/alım usulü : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 gün ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/A Maddesi uyarınca Açık İhale Usulü. Tendering/ Acquisition Method: Open bidding designed in accordance with Article 3/b of Law No.4734 on Public Tenders and implemented to the Article 10/a of No. 2009/14973 decision of Council of Ministers on April 20th, Tekliflerin sunulacağı adres : Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE 1

7 Place of Submission of Bids : Tender Rooms in the Resources Management and Contracts Department of the Turkish Air Force The Air Logistics Command (TurAF ALC) Etimesgut/ANKARA/TURKEY 3.4 İhalenin yapılacağı adres : Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Etimesgut-ANKARA/TÜRKİYE Address of the Tender :Tender Rooms in the Resources Management and Contracts Department of the Turkish Air Force The Air Logistics Command (TurAF ALC) Etimesgut/ANKARA/TURKEY 3.5. İhale (son teklif verme) tarihi : İlanda belirtildiği gibidir. Tender (deadline for submitting bids)date : As specified in the tender announcement İhale (son teklif verme)saati : İlanda belirtildiği gibidir. Tender (deadline for submitting bids) Time : As specified in the tender announcement İhale komisyonu toplantı yeri : Hv.Loj.K.lığıKay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları. The meeting point of the tender commission: Tender Rooms in the Resources Management and Contracts Department of the Turkish Air Force The Air Logistics Command (TurAF ALC) Etimesgut/ANKARA/TURKEY 3.8. Teklifler son teklif verme/ihale tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teklif verme/ihale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. The bids could be submitted to the address above till the deadline for bidding/tender hour and date as well as be sent by the registered and reply paid mail. The bids not submitted till the deadline for bidding/tender hour shall be excluded from bidding Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. The bids submitted shall not be withdrawn and amended for any reason except for issuing an addendum İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. If the bidding date coincides the holiday day, the bidding shall be made in the first following working day in the place and time mentioned above and the bids submitted till that time shall be accepted İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. In the event that the working hours change after the announcement date, the bidding shall be made on the time mentioned above Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. TRT National Timing shall be used for clock sets. 4. İHALE DOKÜMANININ GÖRÜLMESİ VE TEMİNİ : 4.1. İhale dokümanı Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Etimesgut/ANKARA adresi ile internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir ya da aynı adresten alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanını satın alma zorunluluğu yoktur. Tender document may be viewed or obtained free of charge from Hv.Loj.K.lığı Kay.Ynt.Kont.D.Bşk.lığı İhale Salonları Etimesgut/ANKARA. There is no obligation to purchase the tender document in order to participate in bidding İhale Dokümanları talep edilmesi halinde istekliye CD ortamında verilebilecek olup, teslim edilen CD`nin numarası Dizi Pusulası üzerine yazılır. İhale dokümanı CD sinde eksiklik veya hata olması durumunda idarede basılı ihale dokümanı geçerlidir. In the event that the solicitation package may be given in CD format, too, on the demand of the tenderer, the number of the given CD shall appear on the list of contents. In case there appears a fault on the content of the CD, the hard copies at the Contracting will be valid. 2

8 4.3. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Kontrolü müteakip; ihale dokümanını oluşturan belgelerin teslim alındığına dair, biri istekliye verilmek üzere 2 (iki) nüsha imzalı standart form düzenlenir. Standart form üzerine, istekli tarafından teslim alınan ihale dokümanı CD sinin numarası yazılacaktır The tenderer shall check the conformity of all the documents with their respective originals and their completeness on the list of contents. Following this control; tenderer delivers a signed list confirming that the Tenderer has received all of the documents in line with the originals. The number of CD of the Tender Document received by tenderer shall be written on the standard form İhale Dokümanı internette adresinde ücretsiz olarak görülebilir ve indirilebilir. İhale dokümanını internetten tedarik eden isteklinin, idarenin belgegeçerini kendi tebligat adresini aynı gün bildirmesi gerekmektedir. Adresini bildirmeyen ve olabilecek değişikliği (zeyilname, idarenin uygun görmesi halinde yapılacak açıklama, düzeltme ilanı v.b.) internette takip etmeyen istekliler yapılan değişiklikten dolayı bilgi sahibi olmaması durumunda idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. The tender document is available at web site and can be downloaded free of charge. The tenderer who acquires the tender document from the internet shall notify the Contracting Entity regarding his corresponding address via The Contracting Entity s fax. The tenderers who did not notify their address and did not follow any possible amendment (annex, statement approved by the Contracting Entity or correction etc.) on web site shall not claim any right from the Contracting Entity due to being failed to be informed of that amendment. 5. İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI /SCOPE OF TENDER DOCUMENT 5.1. İhale dokümanı/tender document; İdari Şartname/Administrative specification Teknik Şartname / technical specification Sözleşme Tasarısı /Draft contract ile bunların EK lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır. And consists of documents ıncluded ın these annexes Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır. In addition, all annexes designed in accordance with the related articles of this Specification and all written statements made by the Contracting Entity upon the request of the tenderers constitute a binding part of the tender document İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk, teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. It is essential that the Tenderer examines the whole scope of the above-mentioned documents. Any responsibility arising from failures in the submission of bids shall lie with the tenderer. The bids failing to comply with the form and scope specified and defined in the tender document shall not be evaluated. II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR TERMS OF BIDDING 6. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ DOCUMENTS FOR BIDDING AND ELIGIBILITY CRITERIA 6.1. Yabancı isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir The foreign tenderers shall present the following documents: Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi. Türkiye de temsilciliği bulunmayan istekliler de Türkiye de tebligat 3

9 yapılacak adresi belirteceklerdir. Tebligat usulü, istekli tarafından LAHİKA-10 daki beyannameye uygun olarak teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır. For the purposes of notification an address statement and for contact a telephone and fax number as well as an electronic mail. Foreign tenderers, who do not have representatives in Turkey, shall also report an address in Turkey for notification. Notification method shall be submitted by the tenderers in accordance with the form in APPENDIX Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; A registration certificate issued by the Chamber of Commerce and/or /Industry or Vocation to where the Tenderer is registered, İsteklinin, gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Meslek Odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge verilecektir. In case the Tenderer is a real personality, a certificate with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs provided from the competent Chamber of Commerce/Industry or Vocation in the year either the tender or the first announcement is made and proving that he is registered thereto, İsteklinin, tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya istekli ülkesindeki yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna dair belge verilecektir. In case the Tenderer is an artificial person, a certificate with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs received from the Chamber of Commerce and/or Industry that the artificial personality is registered or from the local court in tenderer s country or from a similar authority in the year either the tender or the first announcement is made and proving that he is registered thereto, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, A statement of signature or letter of signature circular indicating that he is authorized to bid, İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış İmza Beyannamesi verilecektir. In case the Tenderer is a real personality, Certificate of Signature with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs shall be submitted İsteklinin, tüzel kişi olması halinde; In case the Tenderer is an artificial personality; Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış, Tüzel Kişiliğin İmza Sirkülerini ve Authorized Signatory List of the artificial personality with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs and İlgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeleri (yabancı isteklinin ülkesi mevzuatı gereği karşılığı belge veya belgeler) verecektir. Trade Register Gazette showing the partners, members or founders and the administrative personnel of the artificial personality according to its reference. In case the necessary information does not show up in one gazette, tenderer can submit related gazettes of other necessary documents (if the tenderer is foreigner, he shall submit document/s equivalent to this according to his country s legislation) confirming this issue Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin 9.1. ve 9.2. nci bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair; Proving that the Tenderer doesn t suffer from the problems underlined in Article 9.1 and Article

10 Bu şartnamenin 9.1 ve 9.2 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair, ihale tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş, isteklinin uyruğunda bulunduğu veya ticari faaliyetini sürdürdüğü şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatı uyarınca bu ülkelerin ilgili makamından alacakları, Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış belgeyi verecektir. Tenderers shall submit a document with apostille stamp or approved by the Turkish Consulate of the related country or by Turkish Ministry of Foreign Affairs determining that they are not in situations specified in paragraphs 9.1 and 9.2 of this specification, received 3 ( three) months before the tender date, which shall be convenient to legislations of country where the headquarters of company operates or tenderer has citizenship is located İsteklinin uyruğunda bulunduğu veya şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatına göre, söz konusu belgelerin denginin bulunamaması veya düzenlenememesi halinde; bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir. Bu husus yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu veya yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye deki Misyon Şefliklerine veya bu ülkelerdeki T.C.Misyon Şefliklerine teyit ettirilecektir. If the equivalent of the document cannot be found or arranged in accordance with the legislations of the country where the tenderer has citizenship or the headquarters of the company is registered, they shall submit written declarations regarding this situation. A confirmation document from Chief of Mission Department of relevant country, where the tenderer has citizenship or headquarters of company is registered, in Turkey or Chief of Mission Department of Turkey in relevant country shall be submitted İstekli, bu belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişikliklerin olması halinde durumun İdareye bildirileceğine ilişkin yazılı taahhütname (LAHİKA-1) verecektir. Tenderer shall submit written declaration (APPENDIX-1) regarding that Contracting Entity will be informed about this situation if there are any changes after these documents were designed Şekli ve içeriği ibu şartnamede belirlenen teklif fiyatını gösteren Teklif Mektubu (LAHİKA-2) The Letter of Offer indicating the bid price, the form and content of which is provided hereby.(appendix-2) Şekli ve içeriği iş bu şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu. (LAHİKA-8) The Bid Bond, the form and content of which is provided hereby.(appendix-8) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (Her iki belgede, Apostille Kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış) verilecektir. If the tender is participated in proxy on behalf of the tenderer; letter of proxy and certificate of signature for bidding on behalf of the tenderer (each certificate shall be with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi (LAHİKA-3), In case the Tenderer is a joint venture (If two separate companies constitute a partnership specifically for this contract), a certificate of Business Partnership Declaration, the form and the content of which are defined hereby (APPENDIX-3), İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça , , ve de yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. In case the Tenderer is a joint venture, the documents stated in Article , , and shall be presented one by one İstekliler tekliflerinde, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını LAHİKA-4`de örneği bulunan forma uygun olarak beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. The Tenderer shall specify company partners according to the attached document at APPENDIX-4 if the company is an individual company and if a stock corporation, the name of the shareholder 5

11 possessing more than half of the company s capital. Furthermore, if the Tenderer serves a partner in another company, he shall note the name of the company and if he possesses more than half of the capital of this, he shall underline that Gizlilik ve Güvenlik/ Confidentiality and Security: YÜKLENİCİ, hizmet ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacaktır. İmzalanacak olan sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları dışında, İDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın ihale ve/veya sözleşmenin herhangi bir aşamasında her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla imzalanacak olan sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır. The Contractor shall keep all data and documents secret regarding the service and not disclose or publish any information related to the contract without the written approval of the Contracting Entity excluding the conditions required for the performance of the contract. In case any dispute arises due to the need for disclosing or publishing information within the framework of the contract, the final decision shall be made by the Contracting Entity provided that the decisions of Turkish judicial authorities shall be reserved İstekliler tarafından verilecek Tedarik Taahhütnamesi Certificate of Commitment for acquisition İstekli/isteklilerin yetkili/yetkilileri LAHİKA-5 de yer alan taahhütnameyi imzalayarak, teklifi ile idareye teslim edeceklerdir. Taahhütnamedeki yasaklara uymayanlar hakkında bu şartnamenin ve 10.3 üncü madde hükümleri uygulanır Representative/s of the tenderer/s shall sign the Certificate of Commitment at APPENDIX-5 and submit it with the bid. For the persons who do not obey the prohibitions in.the Certificate of Commitment, terms of Articles and 10.3 of this Specification shall apply Türkiye deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren istekliler ilgili makamlardan (Dış Ticaret Müsteşarlığından) alacakları, teklifi veren isteklinin hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren ve teklif tarihinde geçerli olan serbest bölge faaliyet belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdik edilmiş suretini teklife ekleyecektir. The tenderers located in Free Zones in Turkey shall submit the original or the notarized certificate of authorization for working in free zones indicating in which free zones and on which subject the tenderers works, obtained from the competent authorities (Republic of Turkey-Undersecretaries for Foreign Trade), which is valid in the bidding date İstekliler tekliflerini doğrudan gönderebilecekleri gibi yurt dışındaki isteklilerin teklif vermesi halinde Türkiye deki temsilcilik/mümessillikleri aracılığı ile de gönderebilirler. Bu durumda temsilcinin/ mümessilin istekliyi temsile yetkili olduğunu gösteren belge (Apostille kaşeli veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olarak) teklife eklenecektir. The above-mentioned companies could directly send their bids or the foreign firms could send their bids by their representative in Turkey. In this case, a statement authorizing that representative to bid (with Apostille cachet or confirmed by Consulate of the Republic of Turkey in the related country or Turkish Ministry of Foreign Affairs ) shall be given Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: The documents required for the economic and financial qualification and the criteria that these documents have to meet: Bir yıl ve daha fazla süreden beri faaliyet gösteren istekliler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun aşağıda istenen oranlarının hesaplanması amacıyla gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer bilgileri verecektir. İsteklinin 1 (bir) yıldan daha az süreden beri faaliyet gösterdiğini belgelemesi halinde, kendisinden kuruluş bilançosu talep edilecektir. Bu belgelere istinaden isteklinin; The tenderer has to submit the end-of-year balance sheet for the year before the year that the tender is held or the parts of the balance sheet deemed necessary, in order to evaluate ratios defined below otherwise the equivalent documents. If the tenderer is founded less then one year shall submit the opening balance sheet. Such documents are required; 6

12 Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) değerinin en az 0,75 olması, The current ratio showing whether the tenderer has the necessary liquidity and the power to cover debts in short term (one year) for providing the cash flow in certain periods (current assets / short term liabilities) must be minimum 0.75; Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranı (öz kaynaklar/ toplam aktif) değerinin en az 0,15 olması(hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), The equity ratio showing the extent of shareholders equity within the assets (shareholders equity / total assets) must be minimum 0.15; (Multiyear construction costs (if any) will be deducted from total assets.) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, Ratio of short term bank liabilities to the shareholders equity must be less than Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. The items indicated hereinabove are accepted as qualification criteria and all of these three criteria must be complied with at the same time.it is compulsory to represent multiyear construction costs and allowance incomes in balance sheet, if any. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not meet these requirements in the preceding year may submit their certificates for up to the last two years, and in this case, it shall be checked whether the minimum values are met based on the average of the last two years monetary values, for which the certificates are submitted. Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. The balance sheets or the parts of the balance sheets that are deemed necessary must be issued pursuant to the relevant legislation and approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant or the tax office. The balance sheet or its necessary parts prepared in the foreign country shall be issued and approved according to its legislation. The tenderers who do not present their balance sheets that are not compulsory to be issued or their parts may evidence their compliance with the criteria indicated hereinabove with certificates approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant. The balance sheet or its necessary parts prepared in the foreign country legislation and are not compulsory to be issued may evidence their compliance with the criteria indicated hereinabove with certificates approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve , ve bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. In case the tenderer is a joint venture, each of the tenderers has to submit the requested certificates separately and each of the partners must comply with the requirements indicated in paragraphs , and

13 İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not submit previous year s balance sheet or its necessary parts or equivalent documents may submit two-year former documents for the tenders within the first four months of the year (announcement date or due date is taken basis). The tenderers who are not qualified in these above-mentioned documents may submit two-year former documents with threeyear former documents. In this situation Contracting Entity will assess the qualification with the average of the monetary value of the documents submitted for each year. Takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. In case a different accounting period is determined for any tenderer, this period shall be taken as basis İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, veya Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması zorunludur. The tenderers shall submit the income statement showing the total turnover of the tenderer for the last year before the tender year or invoices showing monetary value of continuous or completed goods sale in a contract for the last year before the tender year. Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. In order to present the monetary value of continuous or completed goods sale in its contracts, invoices related to goods sale or approved copies of the sample invoices by notary or financial consultant or independent accountant & financial consultant or the tax office shall be presented.. Yıllık ortalama asgari değerlerin toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 i, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15 i oranında asgari yeterlik kriteri olacaktır. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir. The last year values of these documents must be 25% of the price to be proposed by the tenderer for total turnover and 15% of the price to be proposed by the tenderer for continious or completed goods sale in its contracts. The tenderer that complies with either of these criteria and that submits the document evidencing such compliance shall be satisfactory İstenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not meet these requirements in the preceding year may submit their certificates for up to the last two years, and in this case, it shall be checked whether the minimum values are met based on the average of the last two years monetary total, for which the certificates are submitted. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not submit previous year s income statement may submit two-year former documents for the tenders within the first four months of the year (announcement date or due date is taken basis). The tenderers who are not qualified in these above-mentioned 8

14 documents may submit two-year former documents with three-year former documents. In this situation Contracting Entity will assess the qualification with the average of the monetary value of the documents submitted for each year. Takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. In case a different accounting period is determined for any tenderer, this period shall be taken as basis. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. The income statements must be approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant or the tax office. The income statements prepared in the foreign countries shall be issued and approved by the related authority. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. In case the tenderer is a joint venture, each of the tenderers has to submit the requested certificates separately and each of the partners must comply with the requirements with their rate of share in joint venture declaration. İsteklinin 1 (bir) yıldan daha az süreden beri faaliyet gösterdiğini belgelemesi halinde; gelir tablosu yerine Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi (banka referans mektubu) sunabilir. Banka referans mektubu, Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: (a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin en az %10 u kadar olmalıdır. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (b) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. (c) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. In case it is documented that the tenderer is operating for a period of less than 1 (one) year, the tenderer, in order to present the economical condition of the company, may submit qualification documents (bank reference letter) issued by banks. Bank reference letter may be obtained from the domestic or foreign banks. Bank reference letter should be issued after the first announcement or invitation date. The qualification criteria for bank reference letter are as follows; a) The unused cash facility or unused guarantee facility or unrestrainted facility should not be less than 10 % of the bid price. These criteria might be satisfied by adding facilty and guarantee amounts or submitting other bank reference letters. b) In case the tenderer is a joint venture, these criteria might be satisfied by any or all of the partners. In case the tenderer is consortium, each of the partners must meet the criteria for their rate of share. c) Where necessary, these documents shall be confirmed from the general directorate and branch office of the related bank by the contracting entity. The confirmations via fax have to bear the signatures of at least two officials İstekli/İstekliler Teknik Şartnamenin her maddesini, madde sırasına göre madde numarası belirterek maddede yer alan isterleri karşılayacağını/larını tek tek cevaplandıracaklardır. 9

15 The Tenderer/s shall answer every article of the Technical Specification respectively by stating article number and they shall meet the requirements in the article İstekli/İstekliler, üreticinin bakım destek hizmetini satmaya yetkili olduğunu gösterir belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır. The Tenderer/s shall be submitted a certificate, which shows that the manufacturer is authorized to sell maintenance support services Yerli İstekli/İsteklilerin İhaleye Katılabilmeleri İçin Aşağıda Sayılan Bilgi/Belgeleri Teklifleri Kapsamında Sunmaları Gerekir The domestic tenderers shall present the following documents: Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi. Tebligat usulü, istekli tarafından LAHİKA-10 daki beyannameye uygun olarak teklif mektubu ile birlikte sunulacaktır. Ayrıca, Yerli İsteklinin; Gerçek kişi olması halinde; kayıtlı olduğu ticaret /esnaf odası ile ticaret/esnaf Sicil Numarasını ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını, Tüzel kişi olması halinde ise; kayıtlı olduğu ticaret/esnaf odası ile ticaret/esnaf Sicil Numarasını, Vergi Kimlik/Mükellefiyet Numarasını belirtecektir. If the tenderer is an artificial personality; Chamber of Commerce/Association of Tradesmen registered thereto and commerce/trade registration no., tax identification no. shall be stated Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; A registration certificate issued by the Chamber of Commerce and/or /Industry or Vocation to where the Tenderer is registered, İsteklinin, gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. In case the Tenderer is a real personality, an original or notarized copy of the certificate received from the competent Chamber of Commerce/Industry or Association of Tradesmen and Craftsmen in the year either the tender or the announcement is made and proving that he is registered thereto shall be submitted, İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti verilecektir. In case the Tenderer is an artificial person, an original or notarized copy of the certificate received from the Chamber of Commerce/Industry in the year of the first announcement or tender date shall be submitted Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, A statement of signature or letter of signature circular indicating that he is authorized to bid, İsteklinin gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli İmza Beyannamesi verilecektir. In case the Tenderer is a real personality, notarized Certificate of signature shall be submitted İsteklinin, tüzel kişi olması halinde;ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini verecektir. In case the Tenderer is an artificial personality; tenderer shall submit Trade Register Gazette showing the partners, members or founders and the administrative personnel of the artificial personality according to its reference and in case the necessary information does not show up in this gazette, he shall submit related gazettes or other necessary documents confirming this issue and notarized Authorized Signatory List Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin 9.1. ve 9.2. nci bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair; Proving that the Tenderer doesn t suffer from the problems underlined in Article 9.1 and Article

16 İstekli, bu şartnamenin 9.1 ve 9.2 maddelerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair, ihale tarihinden önceki üç ay içinde tacirler için ticaret sicil memurlukları, esnaf ve sanatkarlar için esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü/memurluğu, serbest meslek sahipleri içinse üyesi olduğu oda tarafından düzenlenmiş, belgenin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir. Tenderers shall submit an original or notarized copy of the certificate determining that they are not in situations specified in paragraphs 9.1 and 9.2 of this specification, received 3 ( three) months before the tender date from trade directorate for merchants, from Directorate of Tradesmen and Craftsmen for tradesmen and craftsmen and from Chamber for the self-employed persons where they are registered to, İstekli, bu belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişikliklerin olması halinde durumun İdareye bildirileceğine ilişkin yazılı taahhütname (LAHİKA-1) verecektir. Tenderer shall submit written declaration (APPENDIX-1) regarding that Contracting Entity will be informed about this situation if there are any changes after these documents were designed Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif fiyatını gösteren Teklif Mektubu (LAHİKA-2) The Letter of Offer indicating the bid price, the form and content of which is provided hereby.(appendix-2) Şekli ve içeriği iş bu şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu. (LAHİKA-8) The Bid Bond, the form and content of which is provided hereby.(appendix-8) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa İsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair vekaletname ile imza beyannamesi (her ikiside noter tasdikli olarak) verilecektir. If the tender is participated in proxy on behalf of the tenderer; notarized letter of proxy and notarized certificate of signature for bidding shall be provided İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen İş Ortaklığı Beyannamesi (LAHİKA-3), In case the Tenderer is a joint venture (If two separate companies constitute a partnership specifically for this contract), a certificate of Business Partnership Declaration, the form and the content of which are defined hereby (APPENDIX-3), İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir ortakça , , ve de yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. In case the Tenderer is a joint venture, the documents stated in Article , , and shall be presented one by one İstekliler tekliflerinde, şahıs şirketi ise şirket ortaklarını, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan ortaklarını LAHİKA-4`de örneği bulunan forma uygun olarak beyan edecektir. Ayrıca, başka bir şahıs şirketinde ortak olmaları durumunda bu şirketi, sermaye şirketinde ortak olmaları durumunda ise sermaye şirketinin yarısından fazlasına sahip olmaları durumunu beyan edecektir. The tenderer shall specify company partners according to the attached document at APPENDIX-4 if the company is an individual company and if a stock corporation, the name of the shareholder possessing more than half of the company s capital. Furthermore, if the tenderer serves a partner in another company, he shall note the name of the company and if he possesses more than half of the capital of this, he shall underline that Gizlilik ve Güvenlik /Confidentiality and Security: YÜKLENİCİ, hizmet ile bağlantılı olarak elde ettiği her tür bilgi ve dokümanı özel ve gizli tutacaktır. İmzalanacak olan sözleşmenin yerine getirilmesi amaçları dışında, İDARE nin önceden yazılı izni olmaksızın ihale ve/veya sözleşmenin herhangi bir aşamasında her hangi bir detayı ifşa etmeyecek veya yayınlamayacaktır. Türk yargı mercilerinin kararları saklı kalmak kaydıyla imzalanacak olan sözleşmenin amaçları doğrultusunda her hangi bir ifşa veya yayınlama gerekliliği konusunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa İDARE nin bu konudaki kararı nihai olacaktır. The Contractor shall keep all data and documents secret regarding the service and not disclose or publish any information related to the contract in any phase of the tender/contract without the written approval of the Contracting Entity excluding the conditions required for the performance of the contract. In case any dispute arises due to the need for disclosing or publishing information 11

17 within the framework of the contract, the final decision shall be made by the Contracting Entity provided that the decisions of Turkish judicial authorities shall be reserved İstekliler tarafından verilecek Tedarik Taahhütnamesi Certificate of Commitment for acquisition İstekli/isteklilerin yetkili/yetkilileri LAHİKA-5 de yer alan taahhütnameyi imzalayarak, teklifi ile idareye teslim edeceklerdir. Taahhütnamedeki yasaklara uymayanlar hakkında bu şartnamenin ve 10.3 üncü madde hükümleri uygulanır Representative/s of the tenderer/s shall sign the Certificate of Commitment at APPENDIX-5 and submit it with the bid. For the persons who do not obey the prohibitions in.the Certificate of Commitment, terms of Articles and 10.3 of this Specification shall apply Türkiye deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren istekliler ilgili makamlardan (Dış Ticaret Müsteşarlığından) alacakları, teklifi veren isteklinin hangi serbest bölgede ve hangi konuda faaliyette bulunduğunu gösteren ve teklif tarihinde geçerli olan serbest bölge faaliyet belgesinin aslını veya aslına uygunluğu noter tarafından tasdik edilmiş suretini teklife ekleyecektir. The tenderers located in Free Zones in Turkey shall submit the original or the notarized certificate of authorization for working in free zones indicating in which free zones and on which subject the tenderers works, obtained from the competent authorities (Republic of Turkey-Undersecretaries for Foreign Trade), which is valid in the bidding date Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: The documents required for the economic and financial qualification and the criteria that these documents have to meet: Bir yıl ve daha fazla süreden beri faaliyet gösteren istekliler, İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun aşağıda istenen oranlarının hesaplanması amacıyla gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer bilgileri verecektir. İsteklinin 1 (bir) yıldan daha az süreden beri faaliyet gösterdiğini belgelemesi halinde, kendisinden kuruluş bilançosu talep edilecektir. Bu belgelere istinaden isteklinin; The tenderer has to submit the end-of-year balance sheet for the year before the year that the tender is held or the parts of the balance sheet deemed necessary, in order to evaluate ratios defined below otherwise the equivalent documents. If the tenderer is founded less then one year shall submit the opening balance sheet. Such documents are required; Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) değerinin en az 0,75 olması, The current ratio showing whether the tenderer has the necessary liquidity and the power to cover debts in short term (one year) for providing the cash flow in certain periods (current assets / short term liabilities) must be minimum 0.75; Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranı (öz kaynaklar/ toplam aktif) değerinin en az 0,15 olması(hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), The equity ratio showing the extent of shareholders equity within the assets (shareholders equity / total assets) must be minimum 0.15; (Multiyear construction costs (if any) will be deducted from total assets.) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması, Ratio of short term bank liabilities to the shareholders equity must be less than Yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. The items indicated hereinabove are accepted as qualification criteria and all of these three criteria must be complied with at the same time.it is compulsory to represent multiyear construction costs and allowance incomes in balance sheet, if any. 12

18 Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, bir önceki yılın yanısıra iki önceki yılın belgelerini sunabilirler, bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not meet these requirements in the preceding year may submit their certificates for up to the last two years, and in this case, it shall be checked whether the minimum values are met based on the average of the last two years monetary values, for which the certificates are submitted. Bilançoların veya bilançoların gerekli görülen bölümlerinin, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir. Yayınlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz etmeyen istekliler yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. The balance sheets or the parts of the balance sheets that are deemed necessary must be issued pursuant to the relevant legislation and approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant or the tax office.. The tenderers who do not present their balance sheets that are not compulsory to be issued or their parts may evidence their compliance with the criteria indicated hereinabove with certificates approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant. Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve , ve bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. In case the tenderer is a joint venture, each of the tenderers has to submit the requested certificates separately and each of the partners must comply with the requirements indicated in paragraphs , and İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not submit previous year s balance sheet or its necessary parts or equivalent documents may submit two-year former documents for the tenders within the first four months of the year (announcement date or due date is taken basis). The tenderers who are not qualified in these above-mentioned documents may submit two-year former documents with threeyear former documents. In this situation Contracting Entity will assess the qualification with the average of the monetary value of the documents submitted for each year. Takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. In case a different accounting period is determined for any tenderer, this period shall be taken as basis İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun, veya Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların sunulması zorunludur. The tenderers shall submit the income statement showing the total turnover of the tenderer for the last year before the tender year or invoices showing monetary value of continuous or completed goods sale in a contract for the last year before the tender year. Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını tevsik etmek üzere; mal satışlarıyla ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur. In order to present the monetary value of continuous or completed goods sale in its contracts, invoices related to goods sale or approved copies of the sample invoices by notary or 13

19 financial consultant or independent accountant & financial consultant or the tax office shall be presented.. Yıllık ortalama asgari değerlerin toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 i, taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15 i oranında asgari yeterlik kriteri olacaktır. İsteklinin öngörülen bu kriterlerden birini sağlaması yeterli kabul edilir. The last year values of these documents must be 25% of the price to be proposed by the tenderer for total turnover and 15% of the price to be proposed by the tenderer for continious or completed goods sale in its contracts. The tenderer that complies with either of these criteria and that submits the document evidencing such compliance shall be satisfactory İstenilen yeterlik şartlarını bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not meet these requirements in the preceding year may submit their certificates for up to the last two years, and in this case, it shall be checked whether the minimum values are met based on the average of the last two years monetary total, for which the certificates are submitted. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. The tenderers who can not submit previous year s income statement may submit two-year former documents for the tenders within the first four months of the year (announcement date or due date is taken basis). The tenderers who are not qualified in these above-mentioned documents may submit two-year former documents with three-year former documents. In this situation Contracting Entity will assess the qualification with the average of the monetary value of the documents submitted for each year. Takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. In case a different accounting period is determined for any tenderer, this period shall be taken as basis. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. The income statements must be approved by the certified financial consultant or independent accountant & financial consultant or the tax office. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. In case the tenderer is a joint venture, each of the tenderers has to submit the requested certificates separately and each of the partners must comply with the requirements with their rate of share in joint venture declaration. İsteklinin 1 (bir) yıldan daha az süreden beri faaliyet gösterdiğini belgelemesi halinde; gelir tablosu yerine Mali durumunu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi (banka referans mektubu) sunabilir. Banka referans mektubu, Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin en az %10 u kadar olmalıdır. Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 14

20 (b) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir. (c) Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. In case it is documented that the tenderer is operating for a period of less than 1 (one) year, the tenderer, in order to present the economical condition of the company, may submit qualification documents (bank reference letter) issued by banks. Bank reference letter may be obtained from the domestic or foreign banks. Bank reference letter should be issued after the first announcement or invitation date. The qualification criteria for bank reference letter is as follows; a) The unused cash facility or unused guarantee facility or unrestrainted facility should not be less than 10 % of the bid price. This criteria might be satisfied by adding facilty and guarantee amounts or submitting other bank reference letters. b) In case the tenderer is a joint venture, this criteria might be satisfied by any or all of the partners. In case the tenderer is consortium, each of the partners must meet the criteria for their rate of share. c) Where necessary, these documents shall be confirmed from the general directorate and branch office of the related bank by the contracting entity. The confirmations via fax have to bear the signatures of at least two officials İstekli/İstekliler Teknik Şartnamenin her maddesini, madde sırasına göre madde numarası belirterek maddede yer alan isterleri karşılayacağını/larını tek tek cevaplandıracaklardır. The Tenderer/s shall answer every article of the Technical Specification respectively by stating article number and they shall meet the requirements in the article İstekli/İstekliler, üreticinin bakım destek hizmetini satmaya yetkili olduğunu gösterir belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaklardır. The Tenderer/s shall be submitted a certificate, which shows that the manufacturer is authorized to sell maintenance support services Belgelerin Sunuluş Şekli:Method of submitting bids: İhaleye yabancı İstekli olarak teklif verilmesi halinde; If foreign tenderers submit a bid; ve alt maddelerinde istenen belgeler orijinal dilinde ve Türkçe tercümeleri ile birlikte verilecektir. The documents required in Article 6.1 and its subparagraphs shall be submitted in their original language and with their Turkish translation Yabancı istekli tarafından, ilgili İdari Şartname maddeleri gereğince hazırlanan belgeler, yabancı dilde hazırlanan nüshası ve Türkçe tercümesi ile birlikte teklife eklenecektir. Bu takdirde yabancı dilde hazırlanan nüsha, apostille kaşesi veya ilgili ülkenin Türk Konsolosluğunca veya Türk Dış İşleri Bakanlığınca, hiçbir şerhe yer verilmeksizin belgedeki imzanın doğruluğunu, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığını ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunu tasdik edecek şekilde onaylatılacaktır. The foreign tenderer shall submit the documents prepared in accordance with the related Administrative Specifications, their copy in foreign language and Turkish translation along with the bid. In this case, the copy in foreign language shall be approved with Apostille Cachet or by the related country s Turkish Consulate or Turkish Ministry of Foreign Affairs, without any annotation confirming the truth of the signature on the document, the title of the signatory and if any, notaryauthentication of the seal or stamp on it Yabancı dilde hazırlanan nüshanın apostille kaşesi taşıması halinde, Türkçe tercümesi yeminli tercüman ve noter onayı taşıyacaktır. In the event that the copy prepared in the foreign language has Apostille cachet, it shall be translated into Turkish by a sworn translator and be notarized. 15

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır)

a) TPAO Konsolide Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu b) TPPD Tam Kapsamlı Bağımsız Denetim Raporu (TPIC Bağlı Ortağıdır) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MALİ DENETİM HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME İhale Kayıt Numarası:203/984 MALİ DENETİM HİZMET ALIMI I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İzmir Selçuk 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 3 KALEM AKARYAKIT ÜRÜNÜ ALIMI İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE DOSYA NUMARASI: 12/ TARİH :.../.../2012 SAAT :...:00

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a)adı: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Çorlu Deri Organize Sanayi

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal

4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal 4734 Sayılı kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine göre pazarlık üsülü ile ihale edilen 98 Adet Makine ile 17 Takım Makinelerin mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran

Aylık Toplam Cironun Kira Bedeli Olarak Oranı İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Yüzde Oran 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU NUN 51/G.MAD. GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİNDE BULUNAN 1 NOLU MARKETİN İŞLETMECİLİĞİ İŞİNDE UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR.

KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. KISA MESAJ (SMS) HİZMETİ ALINACAKTIR. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kısa Mesaj (SMS) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN Açık ihale usulü ile ihale edilen Kalorifer Kömürü 10-20 mm fındık kömürü mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TÜRKİSTAN MERKEZ KÜTÜPHANESİ BARKOD VE GÜVENLİK SİSTEMİ SATIN ALMA İŞİ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I-

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Kilit Parke Taşı ve Kaldırım Bordürü Döşeme İşçiliği Yapılması işi. HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yazılı ve Sözlü Çeviri HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR

I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN AŞAĞI FIRAT HAVZASI TURİZM GELİŞİM KORİDORU VE EYLEM PLANI (2014-2023) HİZMET ALIMI İŞİNE AİT ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK

Detaylı