2013 YILI AJANS FAALİYET RAPORU. Ocak Aralık 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI AJANS FAALİYET RAPORU. Ocak Aralık 2013"

Transkript

1 2013 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Ocak Aralık 2013

2 2

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2013)... 5 BURSA İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ... 7 ESKİŞEHİR İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ... 9 BİLECİK İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ KISALTMALAR DİZİNİ GENEL BİLGİLER Vizyon ve Misyon Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ajansa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın Temel Amaçları Temel Politikalar ve Öncelikler FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar Performans Bilgileri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Faaliyetleri Bölge Planı Çalışmaları Ekonomik, Sosyal ve Mekânsal Analizlerin Yapılması Bölgesel Kalkınma ve Ekonomi Göstergelerinin Takibi Çok Taraflı İşbirlikleri Ajansın Düzenli Faaliyetleri Program Yönetimi Birimi Faaliyetleri Yılı Mali Destek Programı Süreci Faaliyetleri Yılı Mali Destek Programı Süreci Faaliyetleri Yılı Teknik Destek Programı Yılı Teknik Destek Programı Güdümlü Proje Desteği Hazırlık Çalışmaları Katılım Sağlanan Toplantı/Eğitimler İzleme Ve Değerlendirme Birimi Faaliyetleri Proje Denetimlerinin Yapılması KAYS Kullanımına Başlanması yılı Mali Destek Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Yılı Mali Destek Programları Teknik Destek Programı Etki Analizi Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırımcılara Yönelik Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Bölgenin Yatırım Olanaklarının Tanıtımı Yeni Teşvik Sistemiyle İlgili Faaliyetler i

4 Diğer YDO Faaliyetleri İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Kurumsal İletişim Faaliyetleri Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Yurtdışı Kalkınma Ajansları ve Diğer İlgili kurumlarla İşbirliği Faaliyetleri Performans Sonuçları Tablosu KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Üstünlükler Zayıflıklar Değerlendirme ÖNERİ VE TEDBİRLER ii

5 TABLOLAR Tablo 1. Mezun Olunan Bölüme Göre Mevcut Personelin Dağılımı Tablo Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeler (TL) Tablo Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bütçe Giderleri (TL) Tablo 4. Mevcut Durum Analiz Raporu Tablo 5. Özel İhtisas Komisyonu Toplantıları Tablo Yılı Mali Destek Programları Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Takvimi Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Katılımcı Sayıları Tablo Yılı Mali Destek Programları İl Bazında Proje Başvuru Sayıları Tablo 10. Bursa İlinden Gelen Proje Başvuru Sayıları Tablo 11. Eskişehir İlinden Gelen Proje Başvuru Sayıları Tablo 12. Bilecik İlinden Gelen Proje Başvuru Sayıları Tablo 13. Başarılı Bulunarak Asil Listede Yer alan Projelerin İstatiksel Dağılımı Tablo 14. Bursa İlinde Kazanan Projelerin İlçelere Göre Dağılımı Tablo 15. Eskişehir İlinde Kazanan Projelerin İlçelere Göre Dağılımı Tablo 16. Bilecik İlinde Kazanan Projelerin İlçelere Göre Dağılımı Tablo Yılı Mali Destek Programları Bütçeleri Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Takvimi Tablo Yılında Gerçekleşen Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Katılımcı Sayıları Tablo Yılı Teknik Destek Programı Proje Başvuru ve Kazanan Sayıları Tablo 21. Performans Sonuçları Tablosu ŞEKİLLER Şekil 1. BEBKA Organizasyon Şeması Şekil 2. BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Şekil 3. BEBKA Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı Şekil 4. BEBKA Personelinin Deneyim Durumuna Göre Mevcut Dağılımı Şekil 5. BEBKA Personelinin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı Şekil 6. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Gelir Oranları Şekil 7. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Harcama Oranları Şekil 8. Bölge Planı Faaliyetleri Süreci Şekil Bölge Planı Çalıştay Toplantısı Aşamaları Şekil 10. Bölge Planı Alt Bölgeleri Şekil 11. TR41 Bölge Mekânsal Gelişme Şeması Şekil 12. Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Şeması Şekil 13. TR41 Bölgesi Ülke Gruplarına göre Başlıca İhracat Ürünleri Şekil 14. Başarılı Bulunarak Asil Listede Yer alan Projelerin İllere Göre Dağılımı Şekil 15. KAYS Ortamı-Bildirim Mektubu Listesi Tablosu iii

6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bölgenin tabii, iktisadi ve beşeri kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu doğrultuda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) gerçekleştirdiği faaliyetler, mali ve teknik destekleri ile yatırım destek ve tanıtım imkânlarıyla bölgemizdeki il ve ilçelerin kalkınmasına yön veren kritik değere sahip olan bir kurumdur. Kurulduğundan itibaren bölgemizde gerçekleşen projelere 2010, 2011 ve 2012 yılı teklif çağrıları ile toplam 48 milyon TL lik destek tahsis eden BEBKA, yine üstlendiği sorumluluk ile bölge kaynaklarının kalkınma amaçlarına ulaşmak üzere nasıl harekete geçirileceğini gösteren Bölge Planı çalışmalarını 2013 yılında yoğun bir şekilde sürdürmüştür. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte bölgemizin kalkınmasına yönelik sosyoekonomik gelişme hedefleri, sektörel öngörüleri, yerleşmelere ilişkin gelişme stratejilerini vizyon, gelişme ekseni, öncelik, tedbir ve proje bazında belirleyen ve geleceği yönlendirecek Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı sivil toplum kuruluşları, özel sektör ile kamu kurumlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerle desteklenerek tamamlanmıştır. Büyük bir turizm potansiyeline sahip, Osmanlının kuruluşuna ev sahipliği yapan bu bölgenin yatırım olanaklarının tanıtılması ve bölgenin sahip olduğu turizm potansiyelinin çeşitliliği konularına ağırlık vermekteyiz. Bu doğrultuda bu yıl 17. si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 1

7 EMITT 2013 fuarında bölgemizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına tanıtılmıştır yılında Arap Birliği Turizm Teşkilatı ile imzalanan protokol gereği Bursa 2013 yılında Turizm Ana Destinasyonu olarak seçilmiştir. Arap ülkelerine yönelik düzenlediğimiz özel tanıtım programlarından Dubai de düzenlenen ve Arap dünyasının en önemli fuarları arasında yer alan Arabian Travel Market (ATM) kapsamında BEBKA olarak bölgenin ve yatırım olanaklarının tanıtımını da gerçekleştirdik. Ayrıca Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı kapsamında da turizm olanaklarının tanıtımına yer verilmiştir. Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmekle yükümlü olan BEBKA nın bu alanda yürüttüğü çalışmalardan biri Kalkınma Göstergeleri çalışması yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmiş olup, Kalkınma Endeksi ve İlçe Kalkınma Endeksi raporları da tamamlamıştır. Ayrıca Ajansımız 2013 yılı sonunda kümelenme ve sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarını da yoğunlaştırmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansımızın çalışma ve faaliyetlerinde çok değerli katkı ve destekleri bulunan Ajans Yönetim Kurulumuza, Kalkınma Kurulumuza, Genel Sekreterliğine teşekkür eder, ajansımızın başarılarının devamını dilerim. Güngör Azim TUNA Eskişehir Valisi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 2

8 GENEL SEKRETER SUNUŞU Kalkınma Ajansımız, bölgesel potansiyel ve dinamiklerin harekete geçirilmesi, büyümenin etkilerinin tabana yayılması, gelir dağılımının düzelmesi ve bölge içi ve bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesi açısından oldukça önemli bir rol üstlendiğinin farkındadır. Geleceğe yön veren politikaların oluşmasında önemli bir role sahip ajansımız çalışmaları hız kesmeden sürdürmektedir yılının ilk yarısında Mali Destek Programlarının değerlendirme süreci sona erdi. Destek almaya hak kazanan Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programı kapsamında 12 proje, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 11 proje, Turizm Tanıtım Mali Destek Programı kapsamında 13 proje olmak üzere toplam 36 proje Mayıs ayında kamuoyuna ilan edildi, destek hak almaya kazanan kurumların temsilcileriyle sözleşmeler imzalandı Kasım ayında ise 50 milyon TL tahsis edilen 2014 Yılı Mali Destek Programlarını açıkladık. Bu teklif çağrısı kapsamında Bölge Planı nda bölgenin kalkınması için belirlenen gelişme eksenleri doğrultusunda beş mali destek programı hazırlandı. Bunlardan Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı, Kırsalda Ekonomik Gelişim, İşbirliği ve Gelişim ile Çevre Küçük Ölçekli Altyapı kar amacı gütmeyen kurumlara yöneliktir. Çevre Dostu Üretim mali destek programı ise bölgemizde bulunan KOBİ lere yöneliktir.. Ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı ile eş zamanlı yürütülen yılı Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı çalışmalarında sona gelindi. BEBKA koordinasyonunda yürütülen, bölgesel gelişmeye yön verecek amaç ve önceliklere sahip stratejik bir belge olan Bursa Eskişehir 3

9 Bilecik Taslak Bölge Planı; kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektör temsilcilerinin geniş katılımıyla hazırlandı. Sürdürülebilir Kalkınma ana temasında uluslararası alanda rekabet gücü yüksek, beşeri gelişme ve sosyal içermenin göz ardı edilmediği dengeli mekânsal gelişme ve sürdürülebilir çevreyi amaçlayan bir plan meydana getirildi. Gelecek 10 yılın yol haritasının belirleyecek planın hazırlık sürecinde Ajansımız tarafından Kümelenme Analizi, Kalkınma Endeksi, Mevcut Durum Analizi başta olmak üzere yoğun araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yürütüldü. Kalkınma Ajanslarının bölgelerini en iyi tanıyan kurumlar olabilmeleri adına bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yardımcı olmak; iller arası gelişmişlik farklılıklarını belirlemek ve kalkınmanın zaman içindeki gelişimini ölçmek için bölgeye ait il ve ilçe verilerinin derlenip, bu verilerin güncelliklerinin takibini yapmak BEBKA nın sorumlulukları arasındadır. 81 ili kapsayan yılları için ayrı ayrı Beşeri Gelişmişlik, Sosyo-Kültürel Gelişmişlik, Ekonomik Gelişmişlik, Yenilikçilik, Yaşam Kalitesi ve Erişilebilirlik konu başlıklı Kalkınma Endeksi raporu tamamlandı. Bu tespit çalışmalarının daha yerele indirildiği yıllarına ait verilerin kullandığı İlçe Kalkınma Endeksi 2012 hazırlandı. Bursa açısından önemli bir potansiyel barındırdığı tespitinden hareketle ajansımız tarafından ilgili paydaşların yer aldığı çalışma ekibi oluşturularak Bursa Sağlık Turizmi Strateji Belgesi hazırlanmaktadır. Strateji belgesinin sektörel analizler aracılığıyla veriye dayalı teknik boyutunun; toplantılar ve çalıştaylar aracılığıyla da katılımcılık boyutunun ön plana çıkarılması hedeflenmektedir. Strateji belgesinin hazırlanmasında Bursa Valiliği, Bursa Sağlık Turizmi Derneği, Uludağ Üniversitesi, Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer paydaşlar görev almaktadır. Bölgemizin yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına tanıtımı gerçekleştirmek amacıyla dünyada öbemli fuarlar arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) ve Dubai de düzenlenen Arabian Travel Market (ATM) Fuarına katılım sağlandı. Ayrıca Bursa Valiliği işbirliği ile Gaziantep te Spa & Welness Zirvesi, İstanbul da VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ve Kiev de 22. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı na katılım sağlandı. Kuruluşundan bu yana önemli görevler üstlenip bu görevleri başarıyla yerine getiren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı önümüzdeki süreç içinde katılımcı bir anlayışla bölgesel kalkınmayı planlamak, yönlendirmek ve desteklemek misyonu ile çalışmalarını aynı hızla devam ettirecektir Bölge Planında paydaşlarımızın katkısıyla bölge vizyonunu uluslararası düzeyde rekabetçi; sürdürülebilir üretim, yenilik ve yaşam merkezi olarak belirledik. Önümüzdeki 10 yılda belirlediğimiz hedefler ve stratejiler ışığında çalışmalarımızı sürdürecek, bölgemizin markalaşması için çalışmalar yapacağız. Ajansımızın başarılı çalışmalarında emeği geçen Ajans çalışanlarına, bizden desteğini esirgemeyen Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulumuzun değerli üyelerine, teşekkür ederim. Tamer DEĞİRMENCİ Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 4

10 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2013) Münir KARALOĞLU Bursa Valisi Güngör Azim TUNA Eskişehir Valisi Halil İbrahim AKPINAR Bilecik Valisi Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Selim YAĞCI Bilecik Belediye Başkanı 5

11 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2013) İbrahim BURKAY Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Savaş ÖZAYDEMİR Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Fevzi UZUN Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedim AKDEMİR Bursa İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet YAPICI Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanı H. Hüseyin ÇELİK Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı 6

12 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Kâtip Üye Kâtip Üye Başkanı Başkan Vekili Hasan ÇEPNİ Hasan ÖZTÜRK Eyup GÜL Dr. Z. Sunay ÖZKUL MÜSİAD Bursa Şubesi Eskişehir Ticaret Borsası Bursa Çevre ve Şehircilik Bursa Aile ve Sosyal Başkanı Meclis Başkanı İl Müdür V. Politikalar İl Müdürü BURSA İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ Not: itibariyle mevcut Kalkınma Kurulu listesidir. NO KURUM KURULUŞ TEMSİLCİ ADI-SOYADI GÖREVİ 1 Bursa Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Mehmet Latif DENİZ İl Müdür Vekili 2 Prof. Dr. Aslı Proje Yönetim Merkezi Uludağ Üniversitesi HOCKENBERGER Koordinatörü 3 Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği Oya YÖNEY Yönetim Kurulu Başkanı 4 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Hasan ÇEPNİ Yönetim Kurulu Başkanı Şubesi 5 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Ahmet Köksal COŞKUN Bölge Müdürü 6 Bursa İl Özel İdaresi Bilal ÇELİK Genel Sekreter 7 KOSGEB Bursa İşletme Geliştirme Merkez Ahmet AKDAĞ Müdür Müdürlüğü 8 Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mürsel SARI Bölge Müdürü 9 Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayici ve İş Bahadır ÖZGÜN Yönetim Kurulu Başkanı Adamları Derneği 10 Bursa Girişimci İşadamları Derneği Cengiz RESİMOĞLU Başkan Yrd. 11 TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü Ünal CAN Bölge Müdürü 12 Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Eyup GÜL İl Müdür V. 13 İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Ömer SEMİZ Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 14 Nilüfer Belediye Başkanlığı Mustafa BOZBEY Belediye Başkanı 7

13 NO KURUM KURULUŞ TEMSİLCİ ADI-SOYADI GÖREVİ 15 Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ahmet GEDİK İl Müdürü 16 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seyfettin AVŞAR Genel Sekreter 17 Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ömer ÇELİK İl Müdürü 18 Bursa Milli Eğitim İl Müdürlüğü Atilla GÜLSAR İl Müdürü 19 Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Dr. Z. Sunay ÖZKUL İl Müdürü 20 Bursa Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği Eyüp KUTLUCAN Başkan 21 Yönetim Kurulu Başkan Bursa Osmangazi Ziraat Odası Sadık YILDIZ Vekili 22 Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Ali Tanver YAZICIOĞLU Genel Müdür 23 Bursa Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Ali SÜRMEN Rektör 24 Bursa Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Filiz ÇİLİNGİR Merkez Sorumlusu Merkezi 25 D.S.İ. 1. Bölge Müdürlüğü Sinan Tahsin SARIOĞLU Bölge Müdürü 26 Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Serhat ŞENGÜL Bölge Müdürü 27 Yönetim Kurulu Başkan Deri Organize Sanayi Bölgesi Aziz DEMİRKAKAN Vekili 28 Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İbrahim TARI İl Müdürü 29 KalDer Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi M. Emin DİREKÇİ Yönetim Kurulu Başkanı 30 Osmangazi Belediye Başkanlığı Mustafa DÜNDAR Belediye Başkanı 31 Yıldırım Belediye Başkanlığı Özgen KESKİN Belediye Başkanı 32 Bursa Esnaf Sanatkârlar Odası Birliği Arif TAK Başkan 33 Bursa Orhangazi Üniversitesi Prof. Dr. Recep İLERİ Rektör 34 Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Cüneyt ŞENER Yönetim Kurulu Üyesi 35 Yönetim Kurulu Başkan Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Hüseyin DURMAZ Vekili 36 Karacabey Kaymakamlığı Ahmet YURTSEVEN Kaymakam 37 Marmara Zeytin Tarım Satış Koop. Birliği İbrahim MİNARECİ Genel Müdür 38 Orhaneli Kaymakamlığı M. Serdar BAKIR Kaymakam 39 TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu 40 Uludağ İhracatçı Birlikleri 41 Gemlik Sanayi ve Ticaret Odası Mehmet AKKUŞ Dr. Salih ÇALI Nurettin HOCAOĞLU Başkan Uludağ Yaş Meyve Sebze ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili 42 Orhaneli Keles Büyükorhan Harmancık Mustafa BAY Başkan Yardımlaşma ve Kültür Derneği (DAĞ-DER) 43 İnegöl Belediye Başkanlığı Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı 44 Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölge Alaattin ÜÇOK OSB Bölge Müdürü Müdürlüğü 45 Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) Dr. Metin YURDAKOŞ Yönetim Kurulu Başkanı 46 Mustafa Selman Orhangazi Kaymakamlığı Kaymakam YURDAER 47 İnegöl Kaymakamlığı Ali AKÇA Kaymakam 48 Bursa Gazeteciler Cemiyeti Mehmet Nuri KOLAYLI Başkan 49 İznik Ticaret ve Sanayi Odası Murat Ömer SİNDELIŞIK Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 8

14 ESKİŞEHİR İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ Not: itibariyle mevcut Kalkınma Kurulu listesidir. NO KURULUŞU ADI-SOYADI GÖREVİ 1 Eskişehir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ramazan KAYA İl Müdür V. 2 Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hamza YILDIZ İl Müdürü 3 Eskişehir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Ali Rıza ALAGÖZ Müdür 4 Eskişehir Çevre Sağlık İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Emin CAN Başkan 5 Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Recep ATEŞ Bölge Müdürü 6 Prof. Dr. Hasan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü GÖNEN Rektör 7 Bülent Rıfkı Tepebaşı Belediye Başkanlığı USTAOĞLU Belediye Başkan Yrd. V. 8 Eskişehir İl Özel İdaresi Yusuf BALCI Genel Sekreter 9 Eskişehir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Oğuz YÖNTEM Genel Müdür 10 Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi Tülin Derneği MURATHANOĞLU YK Üyesi ve Genel Sekreter 11 Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Ekrem BİRSEN Başkan 12 Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Nadir KÜPELİ Yönetim Kurulu Başkan Vekili 13 Eskişehir Ticaret Odası A. İskender BAYAR Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 14 Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanlığı Hüseyin ŞEN Başkan 15 Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ali Osman GÜL İl Müdürü 16 KOSGEB Eskişehir Hizmet Merkezi Müdürlüğü Ali Vasfi ESKİCİOĞLU Merkez Müdürü 17 Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Eskişehir Şubesi Dr. Sıtkı KARACA Başkan 18 Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Ramazan YANAR Yönetim Kurulu Başkan Yrd. 19 Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Talat ÜRERSOY Yönetim Kurulu Üyesi 20 Çifteler Kaymakamlığı Süleyman ÇELEBİ Kaymakam 21 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ertan KOŞARSOY Belediye Meclis Üyesi 22 Eskişehir Girişimci Sanayiciler ve İşadamları Derneği Adem ÖZER Genel Sekreter 23 Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Mustafa ŞAHİN Müdür 24 Eskişehir Sanayi Odası Sinan MUSUBEYLİ Yönetim Kurulu Üyesi 25 Eskişehir Ticaret Borsası Hasan ÖZTÜRK Meclis Başkanı 26 Havacılık Kümelenmesi Derneği M. Kenan IŞIK YK Üyesi ve Genel Sekreter 27 Odunpazarı Belediye Başkanlığı Saffet ÇELEN Başkan Yrd. 28 Prof. Dr. Ali Savaş Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü KOPARAL Rektör Yrd. 29 Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Erdinç ÖZKURT İl Müdür Yrd. 9

15 BİLECİK İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ Not: itibariyle mevcut Kalkınma Kurulu listesidir. NO KURUM KURULUŞ TEMSİLCİ ADI-SOYADI GÖREVİ 1 Bilecik Belediye Başkanlığı Kadri ŞENTÜRK Belediye Başkan Yrd. 2 Bilecik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Bayram KAYA İl Müdürü 3 Bilecik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Mahmut BAYTÜZ Müdür 4 Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Süleyman ŞİŞMAN İl Müdürü 5 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Azmi ÖZCAN Rektör 6 Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı Ahmet SEVİNEN Başkan 7 Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Dr. Talat MÜFTÜOĞLU Şube Müdürü 8 Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yüksel GÖKÇEDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi 9 Bozüyük OSB Mehmet DEMİRCİ Bölge Müdürü 10 Edebalı Kültür ve Araştırma Derneği Arif DURMUŞ Başkan 11 Gölpazarı Ziraat Odası Başkanlığı Mehmet DENİZLİ Yönetim Kurulu Başkanı 12 İnhisar Belediyesi İsmail CAMBAZ Belediye Başkanı 13 Osmaneli Ziraat Odası Başkanlığı Ertuğrul ÜNVER Başkan 14 Söğüt Belediyesi İsmail ÖZKAN Fen İşleri Müdürü 15 Bilecik 1. OSB Levent ÖZDAĞ Yönetim Kurulu Üyesi 16 Bilecik 2. OSB Mustafa ÜNAL Bölge Müdürü 17 Bilecik Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Halit GÖLCAN Başkan 18 Bilecik İl Özel İdaresi Halis NALBANT Genel Sekreter 19 Yenipazar ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Hayati KESKİN Yönetim Kurulu Başkanı 20 Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Ayhan TOZAN İl Müdürü 21 Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Buğra LEVENT Yönetim Kurulu Başkanı 22 Gölpazarı Kaymakamlığı Mustafa BAKAY İlçe Yazı İşleri Müdürü 10

16 KISALTMALAR DİZİNİ AB Avrupa Birliği Ar-Ge Araştırma ve Geliştirme ATM Arabian Travel Market - Arap Seyahat Fuarı BEBKA Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEKSİAD Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği BİLMERDER Bilecik Mermer ve Granit Sanayicileri Derneği BİSİAD Bilecik Sanayici ve İşadamları Derneği BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BUSAT Bursa Sağlık Turizmi Derneği BTÜ Bursa Teknik Üniversitesi BUTEKOM Bursa Tekstil & Konfeksiyon AR-GE Merkezi ÇPBM Çalışma Programı ve Bütçe Muhasebe Modülü DECA Dış Ekonomik Coğrafya Analizi DHC Dubai Healthcare Center EBK Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi EİB Ege İhracatçı Birlikleri EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ESCA European Secretariat for Cluster Analysis - Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası ESİNKAP Eskişehir Bölgesel İnovasyon Stratejileri ile Kapasite Oluşturma Projesi ESO Eskişehir Sanayi Odası ESSİAD Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği EURADA European Association of Development Agencies - Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği GPD HES ICEIRD Güdümlü Proje Desteği GPD Hidroelektrik Santrali International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development- Uluslararası Girişimcilik, Yenilik ve Bölgesel Gelişme Konferansı IPA Instrument for Pre-accession Assistance- Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ISPAT Investment Support and Promotion Agency of Turkey - T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ITB Berlin Internationale Tourismus-Börse Berlin - Uluslararası Turizm Borsası Berlin İDB İzleme ve Değerlendirme Birimi İŞGEM İş Geliştirme Merkezleri İTO İstanbul Ticaret Odası İZKA İzmir Kalkınma Ajansı KAYS Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi KB Kalkınma Bakanlığı KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 11

17 KOSGEB KSS MİB NUTS OSB PPKB PTÇ PYB RES SAM SANGEM SİAD SİP SSLVP SSS TCDD TİM TOBB TODAİE TOSYÖV TÜYAP TSO TÜBİTAK TÜFE TÜİK UDY ÜFE UİB UTİB YDO Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi İdari ve Mali İşler Birimi Nomenclature D'unités Territoriales Statistiques- Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Organize Sanayi Bölgesi Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Proje Teklif Çağrısı Program Yönetimi Birimi Rüzgâr Enerjisi Santrali Seramik Araştırma Merkezi Sanayi Geliştirme Merkezi Sanayici ve İş Adamları Derneği Stratejik İletişim Planı Secure Sockets Layer Virtual Private Network- Özel Sanal Ağ Sıkça Sorulan Sorular Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türkiye İhracatçılar Meclisi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Türkiye Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Uluslararası Doğrudan Yardım Üretici Fiyat Endeksi Uludağ İhracatçıları Birliği Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yatırım Destek Ofisi 12

18 1. GENEL BİLGİLER Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. maddesine dayanılarak Kalkınma Bakanlığı nın koordinasyonunda 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur Vizyon ve Misyon Ajansımızın vizyonu; Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmaya öncülük ederek ulusal kalkınma vizyonuna katkı sağlayan, bölgesel kalkınmada ulusal ve uluslararası alanda tanınan, saygın ve etkin bir kurum olmak Ajansımızın misyonu; Bölgesinde sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla yerel düzeyde işbirlikleri geliştirip koordinasyon sağlayarak bölgesel kalkınmayı planlamak, yönlendirmek ve desteklemek Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kalkınma Ajanslarının görev ve sorumlulukları tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5. maddesinde ifade edildiği üzere aşağıdaki gibidir: Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek sayılı kanunun 4. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve 13

19 rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. Türkiye nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak Ajansa İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Ajansın merkez ofisi Bursa dadır. Eskişehir ve Bilecik te yatırım destek ofisleri faaliyetlerine devam etmektedir. Bursa Yatırım Destek Ofisi de Merkez ofis ile aynı yerde yatırımcılara hizmet vermektedir. Bursa Merkez Ofis: Yeni Yalova Yolu, 4. Km Buttim Plaza Kat: Osmangazi Eskişehir Yatırım Destek Ofisi: İki Eylül Cad. No:121 İl Genel Meclis Başkanlığı Binası Zemin Kat Odunpazarı Bilecik Yatırım Destek Ofisi: Hürriyet Mahallesi, Dumlupınar 5. Sokak No:2/2 Bilecik İl Özel İdaresi Merkez 14

20 Teşkilat Yapısı 5449 sayılı kanunun 7. maddesinde ifade edildiği üzere Ajans, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir. Kalkınma Kurulu danışma organı, Yönetim Kurulu karar organı, Genel Sekreterlik icra organıdır. BEBKA organizasyon yapısı aşağıda görülmektedir. Şekil 1. BEBKA Organizasyon Şeması Kalkınma Kurulu Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri 5449 sayılı kanunun 9. maddesinde belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 15

21 Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. Yönetim Kurulu 5449 sayılı kanunun 10. maddesinde ifade edildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ajansı yönetim kurulu başkanı temsil eder ve yönetim kurulunun başkanı validir. Bu bilgiler ışığında, BEBKA Yönetim Kurulu; Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanmaktadır. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı na göndermek. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. Genel Sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. Genel Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel 16

22 Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir. Genel Sekreterlik Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Genel Sekreterin görev ve yetkileri şunlardır: Yönetim kurulu kararlarını uygulamak. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Ajans gelirlerini toplamak, 4. maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ajans faaliyetlerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde gerçekleştirilebilmesi için gereken bilgi işlem alt yapısına ilişkin çalışmalar ve bilgi işlem donanım ihtiyaçları genel itibariyle tamamlanmıştır yılında, teknolojik gelişmeler ve yeni ihtiyaçlar doğrultusunda bilgi işlem alt yapısı ve donanım ihtiyaçları takip edilerek eksiklikler giderilmiştir. Bugüne kadar Ajans faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için bilgi işlem alt yapısının geliştirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar genel olarak aşağıda sıralanmıştır: Ajans merkezi ile Eskişehir ve Bilecik Yatırım Destek Ofisleri arasında Ajans a özel sanal bir tünel oluşturularak veri alışverişinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için güvenlik duvarı (Firewall) sistemi kurulmuştur. Bu güvenlik duvarının, aynı zamanda dışarıdan gelebilecek saldırı ve virüslere karşı kurumu koruması da amaçlanmıştır. Güvenlik duvarı sistemi sayesinde 5651 sayılı İnternet 17

23 Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ajans bünyesinde internet üzerinde yapılan tüm işlemler kaydedilmektedir. Sistemin güncellenme ve iyileştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca Ajans bünyesinde kurulan ayrı bir güvenlik tüneli (SSLVPN), Ajans uzmanlarının ofis dışındaki görevlendirmelerinde internet bağlantısı olan herhangi bir yerden aynı anda 10 kullanıcıya kadar ofis kaynaklarına bağlanarak (ortak nokta, faks, yazıcı vb.) ilgili kişinin yetkisi dâhilinde güvenli bir şekilde çalışma ve doküman üretme imkânı sağlamaktadır. Ajans personeline (kurum adına kayıtlı bilgisayarlarla sınırlı olmak üzere) kablosuz internete bağlanarak tüm çalışmalarını yapma imkânı sağlanmıştır. Ajansa gelen misafir kullanıcılar için ise kullanıcı adı ve şifresi verilmek suretiyle güvenli şekilde kablosuz internete girerek sınırlı süreyle işlem yapma imkânı sağlanmıştır. Ajansa ait elektronik bilgilerin yedeklerinin güvenli bir ortamda saklanabilmesi için autoloader cihazı ile özel bir kartuşa haftalık, aylık, yıllık yedekler alınmaktadır. Alınan yedekler banka kiralık kasasında güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Ajans kurumsal e-postalarının güvenli şekilde yedeklenebilmesi için gereken alt yapı çalışmaları ve exchange server kurulumu tamamlanmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır yılından itibaren proje teklif çağrılarının bilgisayar sistemleri üzerinden kabul edilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerine hazırlık kapsamında aynı anda birden çok bağımsız değerlendiricinin online şekilde projeleri okuyabilmeleri ve değerlendirme yapabilmelerini temin edebilmek için bilgisayar satın alımı yapılmış ve gereken bilgi işlem alt yapısı hazırlanmıştır. Bu çerçevede, 2013 yılında proje teklif çağrılarına ilişkin proje başvuruları, ön incelemeler, bağımsız değerlendirme ve değerlendirme komitesi çalışmaları, ön izlemeler, bütçe revizyonları ve sürece ilişkin diğer tüm faaliyetler KAYS üzerinde online olarak gerçekleştirilmiştir İnsan Kaynakları İnsan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzman, ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ajans personelinin bireysel performanslarını yönetmek, çalışanların gelişimine destek olmak ve dolayısıyla kurumun performansını arttırmak amacıyla profesyonel bir firmadan hizmet alımı yapılarak uluslararası standartlara uygun bir performans yönetimi sistemi kurulmuştur. Performans yönetimi sisteminin yeni ihtiyaçlar dolayısıyla güncellenmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına devam edilmektedir yılı Aralık ayı itibariye ajansımızda Genel Sekreter haricinde 33 uzman ve 5 destek personel olmak üzere toplam 38 personel görev yapmaktadır. Danışma/santral/haberleşme, temizlik ve şoförlük hizmetleri hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirilmektedir. 18

24 Ajansımız personeli mühendislikten sosyal bilimlere kadar çeşitli alanlarda farklı disiplinlerden mezundur. Ayrıca personel arasında yüksek lisans ve doktora seviyesinde lisansüstü derecesine sahip olan ve lisansüstü eğitimine devam eden personel de bulunmaktadır. Mezun olunan bölüme göre mevcut personelin dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 1. Mezun Olunan Bölüme Göre Mevcut Personelin Dağılımı MEZUN OLUNAN BÖLÜM UZMAN DESTEK GENEL PERSONELİ TOPLAM Bilgisayar Mühendisliği 1 1 Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama 1 1 Çevre Mühendisliği 1 1 Ekonomi 1 Elektronik Mühendisliği 1 1 Endüstri Mühendisliği 5 5 Gıda Mühendisliği 1 1 Hukuk 1 1 İktisat İnşaat Mühendisliği 1 1 İstatistik 1 1 İşletme Kamu Yönetimi 1 1 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 3 3 Sosyoloji 1 1 Şehir ve Bölge Planlama 2 2 Uluslararası İlişkiler 1 1 Ziraat Mühendisliği 1 1 GENEL TOPLAM Şekil 2. BEBKA Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Doktora Öğrencisi; 4 Doktora ; 1 Yüksek Lisans Öğrencisi; 10 Yüksek lisans; 11 Ön lisans; 1 Lisans; 11 Ön lisans Lisans Yüksek lisans Yüksek Lisans Öğrencisi Doktora Öğrencisi Doktora Ajans Personelinin eğitim durumuna incelendiğinde, 1 personel ön lisans, 11 personel lisans, 12 personel yüksek lisans ve 1 personel doktora derecesine sahiptir. 10 personel yüksek lisans, 4 personel de doktora eğitimine devam etmektedir. 19

25 Şekil 3. BEBKA Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı Ajans personelinin cinsiyete göre dağılımı yandaki grafikte gösterilmiştir. Personelin 15 i kadın 23 ü erkek olup personelin yaş Erkek; 61% Kadın ; 39% Kadın Erkek ortalaması 31 dir. Şekil 4. BEBKA Personelinin Deneyim Durumuna Göre Mevcut Dağılımı 18% 50% 13% 19% 2 Yıl ve Daha Az Deneyimi Olan Personel 2 ve 5 Yıl Deneyimi Olan Personel 5 ve 10 Yıl Deneyimi Olan Personel İş deneyimi durumuna göre mevcut personelin dağılımı yandaki grafikte gösterildiği üzere; deneyimi süresi 2 yıldan az olan personel sayısı 5, deneyim süresi 2-5 yıl olan personel sayısı 7, deneyim süresi 5-10 yıl olan personel sayısı 19 ve deneyim süresi 10 Yıldan Fazla Deneyimi Olan Personel 10 yıldan fazla olan personel sayısı 7 dir. Şekil 5. BEBKA Personelinin Yabancı Dil Bilgisine Göre Dağılımı 3% 3% İngilizce 3% 9% İngilizce,Almanca Ajans uzmanlarının tümü ileri seviyede 6% İngilizce,Almanca,İta lyanca İngilizce,Fransızca İngilizce bilmektedir. Bunun yanında Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Malayca da 76% İngilizce,İspanyolca personelin bildiği diğer diller arasındadır. İngilizce,Rusça,Mala yca 20

26 Eğitim ve Seminerler Ajans çalışanlarının kendilerini geliştirerek daha nitelikli hizmet sunmaları amacıyla 2013 Yılı Eğitim Planı belirlenmiş olup ve 2013 yılı eğitim planı çerçevesinde aşağıdaki eğitimler alınmıştır: Ocak tarihlerinde Kalkınma Bankası tarafından verilen Sektörel Performans Değerlendirmesi ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Analizi Eğitimi ne ilgili uzmanlar katılmıştır. 10 Ocak tarihinde Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Hibe Bilgilendirme ve Eğitim Günleri ne katılım sağlanmıştır Ocak tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilen ve BEBKA ofisinde gerçekleşen Bölge Planı Planlama Eğitimi ne katılım sağlanmıştır. Planlama Eğitimi Mart tarihlerinde Taşınır Mal Yönetimi Semineri ne ilgili personel katılmıştır Mart tarihlerinde Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi Eğitimi ne ilgili Ajans uzmanları katılım sağlamıştır. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda 7-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen Uygulamalı Teşvik Eğitimi ne katılım sağlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Nisan ayında düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Biriminin KAYS Projesi Son Kullanıcı Eğitimi ne katılım sağlanmıştır. 28 Nisan tarihinde İstanbul da düzenlenen Sözleşmeler Hukuku Semineri ne katılım sağlanmıştır. 3 Mayıs tarihinde Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Eğitimine katılım sağlanmıştır Mayıs tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Analiz Teknikleri Eğitimi ne katılım sağlanmıştır Haziran tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Yatırım Destek Eğitimi ne katılım sağlanmıştır Temmuz tarihleri arasında Ankara da Yatırım Promosyonu Eğitimine katılım sağlandı. 21

27 4 Eylül 2013 tarihinde Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), JICA (Japan International Cooperation Agency- Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) tarafından düzenlenen Afet Risk Yönetimi Semineri ne katılım sağlanmıştır Eylül tarihleri arasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Eğitimi ilgili personel katılmıştır. 9 Ekim ve 11 Kasım 2013 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ne tüm Ajans çalışanları katılmıştır Kasım tarihleri arasında Kalkınma Bankası tarafından verilen Temel Makroekonomik Göstergelerin Yorumlanması Eğitimi ne tüm uzmanlar katılmıştır. 15 Kasım tarihinde Kalkınma Bankası tarafından organize edilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi ne katılım sağlanmıştır Aralık tarihlerinde TODAİE tarafından verilen Sosyal Medya Odaklı Stratejik İletişim Yoluyla Davranış Değişimi Semineri ne katılım sağlanmıştır Sunulan Hizmetler Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, Mali ve İdari İşler Birimi ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin Görevleri (PPKB) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB) bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, Bölgeye ilişkin istatistiki verileri toplamak, bu verilerin güncellemek ve veri tabanları oluşturmak, Bölge Planı çalışmalarında ihtiyaç duyulacak Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımına ilişkin altyapı sağlanması, sayısal veri tabanı, yazılım ve mekânsal analiz üretme konularında çalışmalar yapmak, Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek, 22

28 Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak, Ajansın yıllık çalışma programını ve diğer birimler ile koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatta belirtilen mercilere sunmak, Çalışma programının hazırlanmasında bütçe ilgili konuları Mali ve İdari İşler Birimi ile koordineli çalışmak, Birimi ile ilgili faaliyet raporlarını hazırlamak, Ajansın altı aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek ve katkıda bulunmak, Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak, Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programlarını değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerini belirlemek ve performans değerlendirmesini yapmak, Ajansın kurumsal performans değerlendirmesi çalışmalarını takip etmek, Bölge planında önceliklendirilmiş konularda kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliği ve iletişimi geliştirmek, Kalkınma Kurulu toplantılarının gerçekleştirilmesini ve üyelerle ilgili iş ve işlemleri yapmak. Kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, kurumsal web sitesinin güncellenmesi, basılı materyallerin tasarımı ve basımı, ajans faaliyet ve etkinliklerinin etkin şekilde tanıtmak. Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. Program Yönetimi Biriminin Görevleri (PYB) Program Yönetim Birimi (PYB), PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. Yeni destek mekanizmaları ile ilgili araştırma yapmak ve geliştirmek, Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek, Destek programları kapsamında, Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak, Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçekleştirmek, 23

29 Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte, Ajans internet sayfasında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek; seçim sürecini organize etmek, Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, İzleme ve Değerlendirme Birimi ile birlikte ön izleme ziyaretlerini gerçekleştirmek ve proje risklerini tespit etmek, Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, değerlendirme komitesini oluşturmak, Değerlendirme komitesinde görevlendirilecek üyelerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecini organize etmek, Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan destek almaya hak kazananların listesini kamuoyuna ilan etmek, Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek, Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek. Güdümlü proje desteği fikirlerinin belirlenmesi ve güdümlü proje desteğinin koordinasyonunu yapmak, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. İzleme ve Değerlendirme Biriminin (İDB) Görevleri İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. 24

30 Program Yönetimi Birimi ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Mali ve İdari İşler Birimine bildirmek, Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilendirmek, Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak, Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak, Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda mali ve İdari işler Birimini bilgilendirmek, Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Mali ve İdari İşler Birimine görüşünü iletmek, Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek, Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, PPKB/PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak. Mali ve İdari İşler Biriminin (MİB) Görevleri Mali ve İdari İşler Birimi (MİB), Ajansın mali ve idari işleri başta olmak üzere insan kaynakları, muhasebe, bilgi işlem ve diğer idari işlere ilişkin görevlerini yürütmekle sorumludur. MİB görev ve yetkileri şunlardır: 25

31 Ajans muhasebe kayıtlarının gerçekleştirmek, ödemelerin yapılmasını sağlamak, Ajans gelirlerinin takip ve tahsili, finansal kaynaklarının yönetilmesi, duran varlıkların takibi, raporlama ve muhasebe ile ilgili diğer görevleri gerçekleştirmek, Ajans mal/hizmet/yapım işi satın alma işlemlerinin gerçekleştirmek, Ajans idari işlerinin takibi ve eksikliklerini gidermek, Personel işe alım, oryantasyon, iş akdi fesih süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Ajans personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tamamlanması, izinler ve diğer insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi sağlamak, Ajans tarafından düzenlenen ya da Ajans ın tarafı olduğu sözleşme, yönerge, protokol gibi metinleri incelemek ve bu dokümanların ilgili mevzuat hükümlerine uygunluklarını denetlemek. Ajansın hukuki sürece intikal eden dosyaların hukuki sürecinin takibi, Ajansın taraf olduğu hukuki metinlerin ilgili mevzuat ve Ajans faydası açısından incelemek, Ajansın yıllık bütçesini diğer birimler ile koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatta belirtilen mercilere sunmak, Ajansın yıllık bütçesini hazırlarken çalışma programı ile ilgili konuları Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi ile koordineli çalışmak, Ajans ın taraf olduğu dava, icra ve diğer hukuki süreçleri takipleri takip etmek, Ajansın bilgi işlem sistemi ile ilgili yazılım ve donanım ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesi, bilgi işlem teknolojilerinin doğru ve güvenli şekilde kullanılması için gereken tedbirlerin alınması, bilgi işlem ile ilgili diğer faaliyetlerin gerçekleştirmek, Evrak kayıt işlemleri, yazışmalar, dosyalama ve bunun gibi diğer iş ve işlemler ile arşiv sistemini koordine etmek, Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet düzeyinde mali denetim ve yönetim işlemlerini yürütmek, Ajansın dış denetimi ile ilgili mevzuatta belirtilen hükümlerin yerine getirilmesini sağlamak, Ajansın dış denetimini yaptırmak, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. Yatırım Destek Ofisleri (YDO) Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek, İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek, Başvurular hakkında ön inceleme yapmak, 5449 sayılı kanunun 4 üncü maddesi uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerde belirtilen işlemleri yapmak, 19 Haziran 2012 tarihli resmi gazete de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ın yürürlüğe girmesi ile birlikte; yatırımcılara Ekonomi Bakanlığı nın verdiği teşviklerle ilgili bilgi vermek, müracaatları almak ve ilgili belgeleri Ekonomi Bakanlığına göndermek, 26

32 Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan bölgedeki tüm teşvik belgelerini yatırımcıya teslim emek, ara izlemelerini yapmak, kapama vizelerini gerçekleştirmek, Genel Sekreterliğe ve Ekonomi Bakanlığına sunulmak üzere rapor hazırlamak, İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek, Mali destek programlarının duyurularını ve tanıtımını yapmak, Ajansın o ildeki tüm organizasyonlarının sevk ve idaresine destek olmak (Çalıştay, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu vs.) İldeki kurumsal kapasiteyi ve beşeri sermayeyi artırıcı faaliyetler yapmak (proje yazma eğitimleri Genel Sekreterlik bünyesindeki çalışma birimlerinin o ilde gerçekleştirilecek planlama, program yönetimi, izleme çalışmalarına destek vermek, Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. İç Denetçinin Görevleri Maliye Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Kalkınma Bakanlığı nca yayınlanan yönetmelik ve belirlenen usul, esaslar çerçevesinde iç kontrol ve denetim faaliyeti yapar. İç denetim faaliyeti, kuruluşların çalışmalarına değer katılması ve geliştirilmesi için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirilmesi ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirmekten sorumludur. Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak, Risk analizleri çerçevesinde, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek, İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşmasına katkı sunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu konularda Genel Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve bu önerilerin takibinin yapılmasını sağlamak, Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden hususlar ile soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Kalkınma Bakanlığını konu hakkında bilgilendirmek Yönetim ve İç Kontrol Sistemi tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 11. maddesine göre iç kontrol sistemi; Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü 27

33 mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Mezkûr Yönetmelik ve Ajans tarafından çıkarılan Yönerge ve yapılan düzenleme ve görevlendirmeler çerçevesinde, 2013 yılı Ocak ayı içerisinde Ajansımız İç Kontrol Değerlendirme Komisyonu ile Risk Yönetim Komitesi toplanarak Ajansın iç kontrol sistemi ve risk yönetimine ilişkin yıllık olağan gözden geçirme toplantılarını gerçekleştirmişlerdir. İlgili mevzuat ve Ajans tarafından çıkarılan Yönerge ve yapılan görevlendirmeler çerçevesinde, iç kontrol faaliyetleri ile risk yönetimine ilişkin faaliyetler, ilgili komisyonlarca gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, iş sağlığı ve güvenlik uzmanları tarafından Ajansın Bursa, Eskişehir ve Bilecik ofislerinin risk değerlendirme çalışmaları yapılmış, tüm personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alması sağlanmıştır. İş güvenliği uzmanlarının yaptıkları çalışmalar sonucunda hazırlanan tehlike belirleme ve risk değerlendirme raporunda belirlenen tedbirler 2014 yılı içinde gerçekleştirilecektir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER 2.1. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın Temel Amaçları tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 1. Maddesinde de belirtildiği üzere BEBKA nın temel amaçları: 1. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak. 2. TR41 Bölgesinde yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak olarak tanımlanmıştır Temel Politikalar ve Öncelikler BEBKA, TR41 Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinin gelişmesine yön verecek amaç ve öncelikleri içeren bir stratejik belge olan Bölge Planı nı bölgemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlamış ve bölge planı çalışmalarında 3 gelişme belirlemiştir. Uluslararası Alanda Yüksek Rekabet Gücü Sanayi sektöründeki genel eğilimlere paralel olarak yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilmesi, yenilikçi, yüksek katma değerli ürünlere geçişin sağlanması ve bu yolla sanayide verimlilik ve rekabetçiliğin artırılması. Beşeri Gelişme ve Sosyal İçerme Eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetlerin geliştirilerek sosyal içerme stratejilerinin oluşturulması ve sosyokültürel altyapının ve kent kültürünün geliştirilmesi 28

34 Dengeli Mekânsal Gelişme ve Sürdürülebilir Çevre Çevresel sorunların sürdürülebilir bir yaklaşımla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artırılması, kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin teknik altyapılarının geliştirilerek hizmet kalitesinin artırılması yolu ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi. Temel Değer ve İlkelerimiz: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın çalışma ve faaliyetlerinde temel aldığı değer ve ilkeler şu şekildedir: Katılımcılık Sürdürülebilirlik Yenilikçilik Sosyal Sorumluluk İLKELERİMİZ Bilimsellik Güvenilirlik Tarafsızlık Çözüm Odaklılık 3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 3.1. Mali Bilgiler Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın 2013 yılına ilişkin bütçe uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar ve mali denetim sonuçları bu bölümde verilmiştir Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır ve Yüksek Planlama Kurulu nca belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalışma 29

35 programına göre, ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara ve yıllık çalışma programına uygun olarak hazırlanır. Ajansın 2013 yılı bütçesindeki gelir tahminleri ile 2013 yılında gerçekleşen gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bütçe Gelirleri ve Gerçekleşmeler (TL) BÜTÇE GELİR KALEMLERİ Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 2013 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELİRLER 2013 YILI GERÇEKLEŞME ORANI , ,00 120,65% İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar , ,22 99,39% Belediyelerden Aktarılan Paylar , ,08 133,80% Ticaret Ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar , ,99 103,81% Faaliyet Gelirleri 0, ,85 - Önceki Yıllardan Devreden Gelirler , ,35 67,24% TOPLAM , ,04 88,84% Tabloda da görüleceği üzere; Ajansımıza, 2013 yılı içerisinde yerel yönetimler, ticaret ve sanayi odaları ile merkezi yönetim bütçesinden aktarılacak tutar toplamı (gelir tahmini) ,84 TL dir. Ayrıca, bir önceki yıldan (2012) büyük kısmı nakit devri olmak üzere 2013 yılına toplam TL nakit ve tahsil edilmemiş alacak devredeceği tahmin edilerek, bu tutar, 2013 yılı bütçesinde önceki yıllardan devreden gelirler kalemi altında gösterilmiştir yılında; İl Özel İdareleri ,22 TL, Belediyeler ,08 TL, Ticaret ve Sanayi Odaları ,99 TL ödeme yapmışlardır. 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle önceki yıllardan devreden gelirler tutarı ise ,35 TL olarak gerçekleşmiştir. Devreden gelirler tutarının tahmin edilenden daha düşük gerçekleşmesinin en önemli nedeni 2012 takvim yılı sonuna kadar ödenmesi tahmin edilen TL tutarındaki 2012 yılı Merkezi Yönetim bütçe payının Bakanlık tarafından 2013 takvim yılı başında Ajans hesaplarına transfer edilmesidir. Merkezi Yönetim bütçesinden aktarılmak üzere 2012 yılı için tahakkuk eden TL lik tutarın 2013 takvim yılında Ajans hesaplarına intikal etmesi sebebiyle, 2012 yılı Ajans Faaliyet Raporunda %0,00 olarak belirtilen Merkezi Yönetim bütçe payı tahsilatına ilişkin gerçekleşme oranı 2013 yılında %100 den daha yüksek gözükmektedir yılı Merkezi Yönetim bütçe payı olarak tahmin edilen TL lik tutarın TL lik kısmı da 2013 yılı Aralık ayında ödenmiş, dolayısıyla 2013 yılı içinde Merkezi Yönetim bütçe tahsilat toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Gerek Merkezi Yönetim bütçe payının gerekse de diğer kurumların bütçe paylarının ödenmesinde takvim yılı itibariyle kaymalar olabilmekte, bir önceki yılın katkı payı sonraki yıl ödenebilmekte, bu durum yıllık gerçekleşme oranlarında dalgalanmaya sebebiyet vermektedir. 30

36 Ajansımıza katkı payı ödemekle mükellef kurumların gecikmiş borçlarına ilişkin olarak anapara ve faiz tutarları, ilgisine göre İl Bank ve Maliye Bakanlığı na bildirilerek kesinti yoluyla tahsil edilmektedir. Ayrıca, sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun çerçevesinde, Ajansımıza 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin ödenmemiş katkı payı borçları olan ve bu borçlarını mezkur kanun çerçevesinde yapılandıran 9 kurum, düzenli olarak ödemelerine devam etmektedirler. Tablo Yılı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Bütçe Giderleri (TL) KURUM. SINIF. FONK. SINIF. EKON. SINIF. GİDER KALEMİ 50 KALKINMA AJANSLARI 04 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2013 YILI GERÇEKLEŞME TUTARI (TL) PAY (%) 41 TR41 DÜZEY 2 KALKINMA AJANSI ,47 01 GENEL HİZMETLER ,82 47,40% 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ ,75 35,15% Personel Giderleri ,66 24,07% 02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,09 11,08% 09 Yedek Ödenekler 0,00 0,00% İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ ,67 0,23% 03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ ,16 1,74% 04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ ,84 1,68% TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ ,40 8,60% PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ ,65 52,60% 01 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ ,54 49,85% 03 Transferler ,54 49,85% 01 Mali Destek Programı (2011/2012/2013 Yılı) ,64 46,90% 03 Güdümlü Proje Desteği (2012/2013 Yılı) 0,00 0,00% 05 Teknik Destek Programı (2012/2013 Yılı) ,90 2,95% 02 FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ ,11 2,75% 03 Transferler ,11 2,75% 02 Doğrudan Faaliyet Desteği (2012/2013 Yılı) ,11 2,75% Tabloda, faaliyet gelirleri kısmında belirtilen ,85 TL lik tutarın büyük bir kısmı Ajansın finansal kaynakları için banka hesaplarına tahakkuk ederek tahsilatı gerçekleşen banka faizi gelirleridir. Çok küçük bir kısmı ise Ajans tarafından düzenlenen ihaleler dolayısıyla tahsil edilen dosya masrafları veya diğer gelirlerdir. 31

37 Bütçe giderleri tablosunda görüleceği üzere; 2013 yılı içerisinde ,66 TL personel gideri, ,09 TL mal ve hizmet alım gideri olmak üzere toplam ,75 TL lik Genel Yönetim Hizmetleri gideri gerçekleşmiştir. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri kapsamında ,67 TL; Plan, Program ve Proje Hizmetleri kapsamında ,16 TL; Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri kapsamında ,84 TL; Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri kapsamında ,40 TL gider gerçekleşmiştir. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri kapsamında, 2011 ve 2012 yılları Mali Destek Programı çerçevesinde karşılıklı sözleşme imzalanan kurum ve kuruluşlara 2013 yılı içerisinde toplam ,64 TL ödeme yapılmış, dolayısıyla önceki yıllara ilişkin Mali Destek Programı ödemelerinin bir kısmı 2013 yılına kaymıştır yılı içerisinde; 2012 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ,90 TL, 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında ise ,11 TL ödeme yapılmıştır. Bunlara ilaveten, 2012 yılı mali destek Programları kapsamında sözleşme imzalanan proje yararlanıcılarına 2013 yılı içinde toplam ,32 TL tutarında proje ön ödemesi yapılmış olup, proje ön ödemeleri mevzuat gereğince avans olarak yapıldığından mali raporlarda gerçekleşen proje giderlerine yansımamaktadır Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2013 yılı içerisinde ,14 TL tahsilat ve ,35 TL nakit devri ile toplamda ,49 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gelir gerçekleşmesinin %26,43 ü Merkezi Yönetimden, %15,57 si Belediyelerden, %2,04 ü İl Özel İdarelerinden, %0,69 u Ticaret ve Sanayi Odalarından 2013 yılında yapılan tahsilatlardan, geri kalan %51,31 lik kısmı ise aynı kurumlardan daha önceki yıllarda yapılan tahsilatların 2013 yılına devretmesi suretiyle gerçekleşen devreden gelirler kaleminden oluşmaktadır. Büyük kısmı Ajansın bankada bulunan finansal kaynaklarına tahakkuk ederek tahsili gerçekleşen faiz tutarlarından oluşan faaliyet gelirleri ise Ajans toplam gelirlerinin %3,96 sına tekabül etmektedir. Şekil 6. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Gelir Oranları Devreden Gelirler; 51,31% Merkezi Yönetim; 26,43% Faaliyet Gelirleri; 3,96% Ticaret ve Sanayi Odaları; 0,69% Belediyeler; 15,57% İl Özel İdareleri; 2,04% 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen giderler toplamı ,47 TL dir. Bu giderlerin %35,15 ini Genel Yönetim Hizmetleri, %0,23 ünü İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri, %1,74 ünü Plan, Program 32

38 ve Proje Hizmetleri, %1,68 ini Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri, %8,60 ını Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ve %52,60 ını ise Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri giderleri oluşturmaktadır. Şekil 7. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Harcama Oranları Proje ve Faaliyet Destekleme Hiz.; 52,60% Tanıtım ve Eğ.Hiz.; 8,60% Ar.Ge.Hiz.; 1,68% Plan,Prog.Proje Hiz.; 1,74% İzleme, Değ.,Koor.Hiz.; 0,23% Genel Yönetim Hizmetleri; 35,14% Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ne göre yararlanıcılara yapılacak olan proje ön ödemeleri, yararlanıcılarla sözleşme imzalanmasının akabinde avans olarak yapılmaktadır. Avans olarak yapılan bu ödemeler, gider olarak gerçekleşmediği için mali raporlarda gider kalemleri içinde gözükmemekte, bu ödemeler ancak yararlanıcılar tarafından hazırlanan ve Ajansa sunulan ara ve/veya nihai raporlarda harcamaların yapıldığını tevsik eden fatura, bordro gibi destekleyici belgelerin ibrazı neticesinde muhasebesel olarak giderleştirilmektedir. Ajans gerçekleşen giderleri tablosunda görülen ve 2013 yılında ödemesi yapılmış olan toplam ,65 TL lik proje giderine ilaveten, 2013 yılında, yeni sözleşme imzalanan proje yararlanıcılarına ,32 TL tutarında avans ödemesi yapılmıştır. Mali raporlara yansımayan bu avans ödemesi de dikkate alındığında 2013 yılında yararlanıcılara doğrudan yapılan proje ödemeleri toplamı ,97 TL ye ulaşmaktadır. Projelerle ilgili izleme, değerlendirme, planlama ve programlama, araştırma/geliştirme, tanıtım ve eğitim faaliyetleri kapsamında ise TL diğer proje gideri gerçekleşmiştir. Ajansın Genel Yönetim Giderleri kapsamında ,75 TL olarak gider gerçekleşmiştir. Proje avans ödemeleri de dahil olmak üzere doğrudan proje ödemeleri (%65,43) ve proje ile ilgili diğer dolaylı giderlerin (%8,94) Ajansın 2013 yılındaki toplam (proje avans ödemeleri dahil) giderlerine oranı %74,32 ye ulaşmakta olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 33

39 Şekil 7. Toplam Proje Giderleri Oranı Genel Yönetim Hizmetleri Giderleri; 25,63% Doğrudan Proje Giderleri; 65,43% Diğer Proje Giderleri; 8,94% Mali Denetim Sonuçları Dış Denetim Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğine göre Kalkınma Ajanslarının Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyette bulunan bağımsız denetim şirketlerine her yıl Mart ayı içinde dış denetiminin yaptırılması gerekmektedir yılı içerisinde Ajansın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin dış denetimi gerçekleştirilmiştir. Dış denetim raporu 2013 yılı Mart ayında bağımsız denetim firması tarafından hazırlanarak Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 1 nüshası Ajansa, diğer nüshaları Kalkınma Bakanlığı ve Müsteşarlığa gönderilmiştir. Rapor, Ajans Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup denetim raporunda Ajansın denetlenen tüm alanları için olumlu görüş verilmiştir. İç Denetim Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğine göre Ajansların iç denetçi istihdam etmesi zorunlu olup iç denetim, Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Ajans, 2011 yılı içerisinde iç denetçi istihdamını gerçekleştirmiştir. İç denetim çalışmalarının sistematik ve uluslararası standartlarda yapılabilmesi için İç Denetim Rehberi ile İç Denetim Yönergesi hazırlanmıştır. Bu düzenlemelere uygun olarak İç Denetim Planı ile 2012 yılı İç Denetim programı hazırlanarak yetkili makamlarca onaylanmıştır. Hazırlanan bu plan ve program çerçevesinde 2012 yılı içerisinde iç denetçi tarafından iç denetim çalışmalarına başlanmıştır. İç Denetim olarak, 2012 yılı içerisinde; süreçlerin risk esaslı değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan denetim planı ve 2012 yılı iç denetim programına uygun olarak izleme ve değerlendirme, bütçe, muhasebe, satın alma, bölge planı, çalışma programı ve faaliyet raporu hazırlama süreçlerinin denetimleri tamamlanmıştır. Bu süreçlere ilişkin olarak hazırlanan ara ve nihai raporlar 34

40 Genel Sekreterlik Makamına; altı aylık ve yıllık İç Denetim Raporları ise Yönetim Kuruluna sunulmuştur yılında ise Ajansın Program Yönetimi Biriminin denetimi tamamlanmıştır. İç denetçi raporları doğrultusunda hareket edilmektedir. Sayıştay Denetimi Yeni Sayıştay Kanunu ile birlikte Kalkınma Ajansları da Sayıştay denetimine tabi olmuştur. Sayıştay denetçileri, Kasım 2012 tarihleri arasında iki hafta, 25 Şubat-01 Mart 2013 tarihleri arasında bir hafta süreyle Ajansımızda bulunarak 2012 yılı iş ve işlemlerini yerinde incelemiş ve denetlemişlerdir. Denetçilerin 2012 yılı denetim raporu doğrultusunda hareket edilmekte olup Bakanlık inisiyatifinde olan düzenleyici hususlarla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetimi Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu nun tarih 38/KA-5 sayılı yazısıyla Ajansımız denetimi için bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Talep edilen bilgi ve belgeler hazırlanarak bir yazı ekinde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu na gönderilmiştir. Denetim süreci devam etmektedir Diğer Hususlar Ajansın Genel İdari Faaliyetleri Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve tüm Kalkınma Ajansları faaliyetlerinin merkezden izlenmesine imkân veren bir proje olan, yönetim, çalışma programı ve bütçe, harcama ve muhasebe modüllerinden oluşan, Ajans muhasebe ve bütçe işlemlerinin tüm Ajanslarda standartlaştırılması, personel inisiyatifinin ve hataların azaltılması gibi hususlarda büyük kolaylık sağlayan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ni (KAYS) devreye alma çalışmaları tamamlanmış olup sistem Ajansımızda 2012 yılından itibaren güncel olarak kullanılmaktadır. Kurumların faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun içerisinden kurum faaliyetlerinin delili olabilecek belgelerin ayıklanarak bunların içerik, format ve ilişkisel özelliklerini koruyan ve bu belgelerin üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde yönetimini sağlayan, evrak yoğunluğunu ve israfını azaltan, belgelerin elektronik ortama aktarılması, kaydedilmesi ve arşivlenmesine olanak veren Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 2013 itibariyle kullanılmaya devam edilmektedir. Ajansın faaliyetlerinde kullanılmak üzere 8 araç kiralama hizmeti satın alımı ihalesine çıkılmış olup araçlar Nisan ayı itibariyle teslim alınmıştır. Temizlik, santral/haberleşme, şoförlük hizmetleri gibi işlerin gördürülmesi için Ajans ofislerinde çalıştırılmak üzere 7 taşeron işçi hizmet alımı ihalesine çıkılmış, ihale 2013 yılında sonuçlandırılmış, kazanan firmayla sözleşme imzalanmıştır. 35

41 3.2. Performans Bilgileri Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Faaliyetleri Bölge Planı Çalışmaları Planlama, programlama ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında Ajansımız tarafından araştırma, tespit, analiz ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. İlçelerimizin katılımcılığının arttırılması amacıyla öncelikle ilçe ziyaretleri planlanmış, ilçelerde toplantılar ve anket çalışmaları yürütülmüş 33 ilçe raporu hazırlanmıştır. Ardından Sanayi, Turizm, Tarım Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık, Çevre Enerji ve Tabi Kaynaklar, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik, Sosyal Yapı başlıklarında her ilde ayrı ayrı olmak üzere 18 adet özel ihtisas komisyonu toplantısı yapılarak bölge olanaklarına hakim 352 temsilciye ulaşılmıştır. Bölge Planı çalışmaları kapsamında, kalkınma sürecinde katılımcılığın artırılması ve paydaşlardan gelen fikirlerin plana yansıtılması amacıyla Bölgesel Kalkınma Öncelikleri konulu bir anket çalışması yürütüldü. Bölge paydaşlatına telefon, eposta ve interent sitesi aracılığıyla ulaşılarak bölgenin kalkınma öncelikleri ve hedefleri hakkında fikirleri alındı. Tüm bölge paydaşlarının bir araya geldiği Bölge Planı Çalıştayında vizyon ve vizyona yönelik projeler görüşülmüştür. 18 Temmuz 2013 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bölge Planı Taslağı Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. Bu tarihten itibaren Plan internet sitesi üzerinden görüşe açılmış ve her üç ilde katılımcı toplantılar düzenlenerek kurum görüşleri alınmıştır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından Plan tüm ilgili bakanlıklılara gönderilmiş ve her bakanlık kendi ilgili konularında görüş bildirmiştir. Tüm bu görüşler kapsamında değiştirilen taslak plan 20 Kasım 2013 tarihinde tekrar Yönetim Kurulunun onayına sunularak Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir. Bölge Planı çalışmaları kapsamında katılımcılık sürecini gösteren veriler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 36

42 Şekil 8. Bölge Planı Faaliyetleri Süreci İlçe Ziyaretleri 33 ilçe ziyareti 102 yüzyüze görüşme 33 ilçe raporu Özel İhtisas Komisyonları 18 toplantı 317 kurum 352 katılımcı 2500 adam.saatlik çalışma 30 tematik başlıkta GZFT, öncelik ve stratejiler 18 Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bölge Planı Çalıştayı 110 katılımcı 10 vizyon 9 başlıkta belirlenen 23 proje Bölgesel Kalkınma Öncelikleri Anket Çalışması İnternet üzerinden 101 anket Telefon ile 742 anket E-posta yoluyla 346 anket PESTLE Analizi Anket Çalışması İnternet üzerinden 94 anket Mevcut Durum Analizi Bölgenin geleceğinin şekillendirilmesine temel teşkil eden Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında ilk aşama, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin mevcut durumunun tespiti ve analizi olmuştur. Bu doğrultuda bölgenin yapısının, üstünlüklerinin, dinamiklerinin, ekonomik ve sosyal yapısının belirlenmesine; Türkiye nin 2023 vizyonuna ulaşması yolundaki engellerin giderilmesine ve küreselleşmenin hakim olduğu bir ortamda dış dünya ile ilişkilerini geliştirilmesine imkân sağlayacak sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal analizleri kapsayan mevcut durum tespit çalışmalarına 2013 yılında da devam edilmiştir. Durum analizi ile bölgenin sorunları, potansiyelleri ve önceliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejilerin geliştirilebilmesi için hazırlanan Mevcut Durum Analiz raporu aşağıda verilen 11 konu başlığına ışık tutmaktadır. 37

43 Tablo 4. Mevcut Durum Analiz Raporu Sosyal Sermaye ve Kurumsal Yapı Demografik Yapı Sosyal ve Kültürel Yapı İşgücü Yapısı ve İstihdam Ekonomik Görünüm ve Sektörel Yapı Lojistik Mekansal Gelişme ve Yerleşimler Ulaşım ve Haberleşme Çevre Enerji Yatırımlar Belediyeler, sivil toplum ve meslek kuruluşları Demografik yapı, nüfus, göç Gelir dağıllımı, sosyal dışlanma, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor, kültürel varlıklar İşgücü, istihdam, işsizlik Ekonomik görünüm, sektörel yapı, sanayi sektörleri, tarım, finans, inşaat, turizm Gümrükler, lojistik odaklar, limanlar, limanların art alanları, antrepolar Arazi kullanımı, yapılaşma, yerleşim yerleri kademelenmesi, mekansal gelişim Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu, kentiçi ulaşım, bilgi teknolojileri, iletişim Doğal kaynaklar, koruma alanları, çevre kirliliği ve çevre yönetimi, temiz üretim Enerji üretimi, enerji tüketimi, yenilebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği Kamu yatırımları, uluslararası doğrudan yatırımlar, yatırım teşvikleri Öncelikle mevcut durum tespitine yönelik literatür taraması yapılarak tüm ilgili verilerin toplanması, iller bazında bir araya getirilerek derlenmesi ve analiz edilmesi sağlanmıştır. Mevcut durum analiz çalışmaları kapsamında bölge planının üst kademesinde yer alan ulusal plan, sektörel/tematik planlar ve AB uyum sürecinde hazırlanan dokümanlarda yer alan bölgeye ve sektörlere ilişkin öngörü ve stratejiler taranmıştır. Ayrıca, bölge planı ölçeğinin alt kademesinde yer alan; 1/ ölçekli İl Çevre Düzeni Planları da değerlendirilmiştir. Mevcut durum analizleri kapsamında bölgesel kalkınma için alınan stratejik kararları destekleyici nitelik taşıyan mekânsal analizler de geniş kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Bursa Eskişehir Bilecik illerinde yerleşim yerleri, tarım alanları, orman alanları, koruma alanları, ulaşım bağlantıları, çevre altyapısı, turizm ve sanayi alanlarına ilişkin mekânsal analizlerde yapılarak hem Bölge Planının görsel açıdan zenginleşmesi hem de mekân odaklı stratejiler üretilmesine yönelik altyapı hazırlanması sağlanmıştır. Özel İhtisas Komisyonları Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Onuncu Kalkınma Planı çalışmalarına paralel olarak yürütülen bölge planı çalışmaları kapsamında öncelik ve stratejilerinin belirlenebilmesi için Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuş ve Nisan-Mayıs aylarında Bursa Eskişehir Bilecik illerinde komisyon toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarla bölgenin yapısının ve dinamiklerinin etkin olarak belirlenmesine imkân 38

44 sağlayacak sosyal, ekonomik, tarımsal, çevresel ve mekânsal analizler üzerinde çalışılmıştır. Ayrıca, bu toplantılarda ilgili alanlarda illerin ve bölgelerin 2023 vizyonu da ele alınmıştır. Bölgesel analizler konusunda kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri resmi yazı ile davet edilerek görüşleri alınmış elde edilen görüş ve analiz teklifleri değerlendirilerek toplantı çıktıları hem yönetim kuruluna sunulmuş hem de adlı internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Hedeflendiği gibi plan kararlarının bu komisyonlar marifetiyle oluşturulması sağlanmış olup bölge paydaşları en üst düzey katılım sağlanarak bir araya getirilmiştir Bölge Planı hazırlıkları kapsamında yürütülen 18 toplantı Sanayi; Turizm; Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık; Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sosyal Yapı, Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik alanlarında olmak üzere Bursa, Eskişehir, Bilecik illerinde gerçekleştirilmiştir Bölge Planı hazırlık çalışmaları kapsamında yürütülen bölgesel analizler için düzenlenen ve paydaşların görüş, öneri, değerlendirme ve katkılarının alındığı toplantılarla 352 kişiye ulaşılmıştır. Toplantılara ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 5. Özel İhtisas Komisyonu Toplantıları Yer Özel İhtisas Komisyon Adı Tarih ve Toplantı Yeri Katılımcı Sayısı Bursa Sanayi / Merinos AKKM 61 Turizm / Merinos AKKM 18 Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve / Merinos AKKM 24 Ormancılık Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar / Merinos AKKM 18 Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik / Merinos AKKM 17 Sosyal Yapı / Merinos AKKM 26 Eskişehir Sanayi / Anadolu Üniversitesi 15 Turizm /Anadolu Üniversitesi 11 Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve /Anadolu Üniversitesi 18 Ormancılık Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar / Anadolu Üniversitesi 18 Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik / Anadolu Üniversitesi 17 Sosyal Yapı / Anadolu Üniversitesi 24 Bilecik Sanayi / İl Genel Meclisi 14 Turizm / İl Genel Meclisi 12 Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve / İl Genel Meclisi 18 Ormancılık Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar / İl Genel Meclisi 16 Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik / İl Genel Meclisi 13 Sosyal Yapı / İl Genel Meclisi 12 Katılımcı bir Bölge Planı oluşturulması sürecinde son derece önemli bir görev üstleneceği düşünülen özel ihtisas komisyonları toplantıları temel olarak 3 oturum üzerinden gerçekleştirilmiştir. İlk oturumda, Ajans uzmanları tarafından bölge planı süreci ile ilgili katılımcılara bilgiler verilmiş; toplantıların amaç ve yöntemi hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Daha sonra ilgili sektör kapsamında, dünya genelinde, ülke bazında, bölgesel ve il ölçeğinde yaşanan gelişmelerden bahsedilerek yine ajans personeli tarafından bölge planına altlık oluşturması için hazırlanmış olan sektörel mevcut durum analizlerinin kısa sunumları yapılmıştır. Sunumların akabinde, katılımcılardan il ve bölge genelindeki yaşanan ve önümüzdeki 10 yıllık süreçte yaşanması beklenen temel gelişme ve eğilimleri ortaya koymaları istenmiştir. 39

45 Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Eskişehir Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Bilecik Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Toplantısı Bölge Planı Çalıştayı Bölge planı hazırlık süreci kapsamında ilgili paydaşların görüş ve katkılarının alınması amacıyla geniş katılımlı sektörel ve tematik küçük çalışma gruplarının oluşturulduğu çalıştaya gerekli ilgi ve katılım sağlanmıştır. Çalıştay katılımcılarının hangi kurum ve sektörleri temsilen davet edileceği hususunun belirlenmesi, programın oluşturulması, yazılı ve sözlü olarak davet edilmeleri, katılımcı teyitlerinin alınması, grupların çalışacağı temel stratejik önceliklerin belirlenmesi, dağıtılacak belgelerin hazırlanması yönünde hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca çalıştay tekniği belirlenerek uygulanması konusunda görevlendirmeler ve bilgilendirmeler de yapılmıştır. BEBKA bölgesi vizyonunu ve vizyon projeleri oluşturma toplantısı arama konferansı şeklinde tasarlanmış olup ortak akıla ulaşmayı amaçlamıştır. Çalıştay, bölge vizyonunu bir diğer değişle TR41 Bölgesini 2023 deki başarı tanımını, bu başarıyı netleştirecek temel kavramları ve bu başarıya ulaştıracak vizyon projelerinin katılımcı bir anlayışla saptanması hedeflenmiştir. Kamu, yerel yönetim, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen yaklaşık 110 kişinin katıldığı çalıştay üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 40

46 Bölge Planı Çalıştay Toplantısı Katılımcıların küçük çalışma gruplarında oluşturdukları vizyon kavramları tüm gruba aktarılmış ve genel oturumda vizyon kavramlarına ilişkin tüm paydaşların görüşleri alınmıştır. Vizyon ve öne çıkan vizyon temaları belirlendikten sonra sektörel ve tematik olarak belirlenen başlıklarda çalışma grupları oluşturulmuş ve vizyona hizmet edecek projeler ve detayları belirlenmeye çalışılmıştır. Şekil Bölge Planı Çalıştay Toplantısı Aşamaları İlk aşamada bölgeyi, Türkiye'yi hatta dünyayı etkilemesi beklenen akımların beyin fırtınası ile saptanması gerçekleştirilmiştir İkinci aşamada bölgenin vizyonu ve vizyon kavramları üzerinde durulmuştur Son aşamada ise vizyon projeleri geliştirilmiştir Bölgesel Kalkınma Öncelikleri Anket Çalışması Bölge Planı çalışmaları kapsamında, kalkınma sürecinde katılımcılığın artırılması ve paydaşlardan gelen fikirlerin plana yansıtılması amacıyla Bölgesel Kalkınma Öncelikleri konulu bir anket çalışması yürütülmüştür. Anket Bölge 2023 web sitesinde yayınlanmış, eposta yoluyla katılım sağlanmış, ayrıca 742 kişiye telefon ile ulaşılmıştır. Hedef kitle olarak Kalkınma Kurulu üyeleri, ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı işletme sahipleri, ziraat odaları üyeleri, bölgede bulunan tüm üniversitelerin öğretim üyeleri ve BEBKA ya proje başvurunda bulunan kurumlar belirlenmiştir. Örneklem alınırken, Bursa Eskişehir Bilecik illerinin nüfus dağılımı, bölgenin sanayi, tarım, hizmetler yoğunlaşması ve sanayide sektörel dağılım dikkate alınmıştır. Örneklem seçim yöntemi ve dağılımı hakkında 41

47 bilimsel ve istatistiki metotlara uygun bir çalışma yapılarak toplamda 742 anket yapılmıştır. Ticaret ve Sanayi Odalarında yapılan anketin sektör gruplarına göre de ayrımı gözetilmiştir. Sahada yapılan anketlerin bilgisayar ortamında veri girişleri ve verilerin toplulaştırılması sonucu ankette yer alan her sorunun ayrı ayrı analizleri yapılmış; Bölgesel Kalkınma Öncelikleri Anketi sonuçları raporlanmıştır. PESTLE Analizi Anket Çalışması Online anket sitesi üzerinden yapılan PESTLE analizi anketine 47 si Bursa, 25 i Eskişehir ve 22 si Bilecik olmak üzere toplam 94 Özel İhtisas Komisyonu ve Kalkınma Kurulu üyesi katılım sağlamıştır. Paydaşların politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel etkenlerin etkisini çok olumsuz, olumsuz, etkisiz, olumlu, çok olumlu seçeneklerinin olduğu beş basamaklı bir ölçeğe, olma ihtimalini ise imkânsız, zayıf, muhtemel, kuvvetle muhtemel olarak dağılan dört basamaklı bir ölçeğe göre değerlendirmeleri istenmiştir. Etki ve olma ihtimali değerlerinin çarpımlarının aritmetik ortalamalarına göre etkenlerin önemi tespit edilmiştir. Anketin sonuçları analiz edilerek planın öncelik ve tedbirlerine yansıtılmıştır. Alt Bölge Çalışmaları TR Bölge planında homojen ve dengeli bir mekânsal gelişim için yeni alt merkezlerin oluşması, ana merkezdeki fonksiyonların alt merkezlere kaydırılarak nüfusun ve hizmetlerin dengeli dağılımı sağlanmasına yönelik çok merkezli mekânsal gelişme sistemi oluşturulması hedeflenmektedir. 10. Kalkınma Planı ve TR Bölge Planı çalışmaları bünyesinde gerçekleştirilen Bölgesel Kalkınma İlçe Anketleri kapsamında ise, ilçelerin çalışma/iş/ticaret, sağlık, eğitim, sosyal/kültürel (alışveriş, eğlence) vb. alanlarda etkileşim halinde olduğu ilçeler tespit edilmiştir. Buna istinaden, bölge planı mekânsal gelişme şeması kararları doğrultusunda, ilçelerin il içindeki kimlikleri, birbirleri ile olan işlevsel ilişki ve etkileşimleri ile coğrafi yakınlık ve gelişmişlik kademeleri dikkate alınarak 12 alt bölge oluşturulmuştur. Her alt bölgenin kalkınmasına yönelik olarak bölge planı ile uyumlu şekilde tedbir ve alt tedbirler belirlenmiştir. Bölgedeki İl Özel İdareleri ve Belediyeler başta olmak üzere ilgili kurumlar ziyaret edilerek alt bölge çalışmaları hakkında bilgi verilmiş olup tedbirler ve alt tedbirler üzerine belirtilen görüşler çalışmaya yansıtılmıştır. 42

48 Şekil 10. Bölge Planı Alt Bölgeleri Kurum Görüşleri Alınması Taslak Bölge Planı nın Temmuz ayında Kalkınma Bakanlığı na gönderilmesinin ardından plan kurum görüşlerine açılmıştır. Bu amaçla üniversite, belediye ve il genel meclisi temsilcilerinin katılım sağladığı toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılar öngörülen hedef ve stratejilerin il özelinde tartışılması ve Bölge Planı nın kurumlara ait hedefler dikkate alınarak değerlendirilmesi bakımından oldukça faydalı olmuştur. Bunun yanında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü nden Bölge Planı ve mevcut durum analizinde, vizyon, öncelik ve tedbir bazında plan kararlarının değerlendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti alınmıştır. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından Plan tüm ilgili bakanlıklılara gönderilmiş ve her bakanlık kendi ilgili konularında görüş bildirmiştir. Tüm bu görüşler kapsamında değiştirilen taslak plan tekrar Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Kalkınma Bakanlığı na iletilmiştir. 43

49 Bölge2023 İnternet Sitesi Bölge Planı hakkındaki güncel bilgilerin, yürütülmekte olan çalışmaların, bu çalışmaların analiz ve raporlarının, özel ihtisas komisyonları toplantı detaylarının yer aldığı, anketlerin yapıldığı ve etkinliklerin duyurulduğu bir internet sitesi hazırlanmıştır. Bu site bölge planı süreci tamamlandıktan sonra da plan kapsamında yürütülen çalışmaların paylaşıldığı bir platform olarak kullanılmaya devam edecek olup Bölge2023 temasıyla yayına giren siteye adresinden ulaşılabilmektedir Ekonomik, Sosyal ve Mekânsal Analizlerin Yapılması Kümelenme Analizi Çalışmaları Firmaların çabuk pazara girmeleri, bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmaları, finans elde etmeleri, Ar-Ge, üretim ve pazarlama ortaklığı yapmaları, riski dağıtmaları, ihracatlarını artırmaları, bölge ekonomisini yukarıya çekmeleri için birbirleri ile ve diğer kuruluşlarla sistematik bir şekilde iş birliği halinde çalışmaları anlamına gelen geleceğin ekonomi modeli kümelenme, bölgemiz için de kritik öneme sahip bir konudur. Kümelenme, BEBKA nın odak çalışmaları arasında yer almakta olup bu alanda birçok önemli faaliyet ve projeler hayata geçirilmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda BEBKA, Nisan 2013 tarihlerinde sektörel kümelenme çalışmaları için görüş alışverişi yapmak üzere bilgi ve iletişim teknolojileri kümelenmesi olan yüksek teknoloji girişimci ağı Karlsruhe CyberForum, Karlsruhe Elektrikli Ulaşım Merkezi ve Ulm Üniversitesi bünyesindeki Science City ve Science Park ziyaretleriyle Almanya daki ekonomik kuruluşlarla temaslarda bulunmuştur. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda ve başkanlığında gerçekleştirilen gezide Türkiye den bir heyet Almanya'nın Stuttgart, Karlsruhe ve Ulm şehirlerinde ekonomik kalkınma kuruluşları, belediye yetkilileri ve kümelenme organizasyonlarının temsilcileri ile görüşmeler yapmıştır. Kümelenme konusunda ülke genelinde de önemli bir konuma sahip olan, tüzel kişilik kazanmış üç kümeye sahip bir il olarak Eskişehir ilinin kümelenme algısının geliştirilmesi, mevcut kümelerin tanıtımının sağlanarak ulusal ve uluslararası platformlarda bilinirliğinin artırılması, yeni sektörlerde kümelenme potansiyellerinin ortaya konulması amacıyla 28 Mayıs 2013 tarihinde Eskişehir Sanayi Odası nın koordinatörlüğünde Eskişehir Kümelenmenin Neresinde? adlı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda kümelenme analizleri hakkında geniş bir bilgi paylaşımında bulunulan, yapılan analizlerin teorik çerçevesi ve elde edilen sonuçlar ile Eskişehir ilinde mevcut çalışmalar değerlendirildiği çalıştayda Planlama Uzmanı Yasin Dalgıç da Eskişehir özelinde BEBKA tarafından yürütülen kümelenme analizleri ile ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bilgi vermiştir. Haziran ayında ise Danimarka da düzenlenen Avrupa Rekabetçilik Enstitüsü Kümelenme Konferansı na BEBKA katılım sağlamıştır. Ana teması Çeşitli yapılardaki stratejik ortaklıklarla kümeler nasıl yenilik yapar? 44

50 olan konferans kapsamında özellikle geleceği planlama ve kümelerde inovasyonu geliştirme konularında seminerler verilmiş, akademi ve iş dünyasına yönelik konferanslar gerçekleştirilmiştir. Program dahilinde gruplar halinde Sağlık Teknolojileri Kümesi, Gıda kümesi, Yenilenebilir Enerji Kümesi, Enerji Verimliliği Kümesi, Almanya-Danimarka sınır kümesi ve Tasarım Kümesi ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu kümelerin kurulma ve gelişme süreçleri hakkında bilgiler alınmış, kümelerin üyesi olan özel sektör firmaları, kamu kurumları, dernek ve üniversite temsilcileri ile tecrübe paylaşımında bulunulup, firmaların tesislerine ziyaretler gerçekleştirilmiştir Eylül 2013 tarihleri arasında Ajansımız bünyesinde oluşturulan Kümelenme grubu üyeleri İzmir de Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tecrübe paylaşımı yapılması amacıyla ziyaret etmiştir. Ziyaret kapsamında EİB uzmanları ile birlikte kümelenme vaka analizi çalışması yapılmış, EİB in geçmiş dönemdeki küme çalışmaları ve tecrübeleri hakkında bilgi alınmıştır. Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (ESCA) tarafından bronz kalite etiketiyle ödüllendirilmiş bir küme olan ESSİAD ile kümelenme süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş ve küme üyesi firmalara teknik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca İZKA tarafından güdümlü proje olarak desteklenen akredite test ve analiz merkezi hakkında bilgi alınmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı ile yapılan görüşmelerde ise kümelenme çalışmalarında ajansın sağladığı katkılar, yapılan analiz, çalıştay ve hazırlanan raporlar hakkında bilgi alınmıştır yılından bu yana kümelenme konusunda çalışan İZKA nın hazırlamış olduğu yol haritaları, konuyla ilgili hazırlanan güdümlü proje ve DFD projeleri, UR-GE ve AB projeleri konusunda görüş alışverişi yapılmıştır. 4 Aralık 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası nda yapılan Kümelenme toplantısına panelist olarak katılım sağlanmış, BEBKA nın Bölgemizde yaptığı kümelenme analizleri hakkında bilgi paylaşımında bulunularak kümelenme potansiyeli olan sektörler değerlendirilmiştir. Ayrıca 2014 Ocak ayında gerçekleştirilmesi planlanan Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi ile ilgili hazırlıklar yapılmıştır. Uluslararası rekabet için bölgesel işbirliği ana temasıyla, Bölge illerinde kümelenme konusundaki farkındalık ve bilgi birikiminin artırılması amacıyla toplanacak zirvenin etkin ve faydalı olabilmesi için konuşmacılar özenle seçilmiştir. Organizasyona yönelik logo ve görseller çalışılmış, içerik yenilikçi uygulamalarla zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Programa Bursa Eskişehir ve Bilecik ten özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılması planlanmaktadır. 45

51 Mekânsal Analizler Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı tarafından Bursa Eskişehir Bilecik 2023 Bölge Planı çalışmaları doğrultusunda mevcut durum analizinde ve bölge planında kullanılmak üzere mekânsal analizler gerçekleştirilmiştir. Mekânsal analizler kapsamında sanayi, turizm, tarım ve ormancılık, çevre, enerji ve tabii kaynaklar, ulaşım ve lojistik sektörlerinde, ayrıca demografik yapı, mekânsal gelişme ve yerleşimler başlıklarında üretilen şema ve haritalar aşağıda listelenmiştir: Sanayi sektöründe; Organize Sanayi Bölgelerinin ve Küçük Sanayi Sitelerinin mekânsal gösterimi, OSB lerin alansal büyüklük (hektar) sıralaması, çalışan sayısı (ilçe ve sektörel bazlı) ve boşluk-doluluk oranları, Turizm sektöründe; TR41 Bölgesi turizm türlerinin ilçelere göre dağılımı, TR41 Bölgesine yönelik Turizm Bakanlığı 2023 Stratejileri ve diğer turizm gelişim merkezleri, turizm işletme ve mahalli idare belgeli tesislere geliş sayısı, Tarım ve ormancılık sektöründe; tarım alanları mekânsal ve yüzdesel dağılımı, orman alanları, mera, çayır, sulu tarım, kuru tarım alanları, ovaların şematik gösterimi, ortanca yaş büyüklükleri ile kırsal nüfus oranının karşılaştırılması, ilçelerde 2012 yılı inek sütü üretiminin dağılımı, sofralık zeytin (toplu meyveliklerin alanı, dekar ve üretim, ton), Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre TR41 ilçelerinin içinde bulunduğu havzalar, Çevre, enerji ve tabii kaynaklar sektöründe; katı atık düzenli depolama alanlarının dağılımı, atıksu arıtma tesislerinin türlerine göre dağılımı (Belediye, OSB ve münferit tesisler) ve ilçelerdeki kanalizasyon durumları, çevresel harcamaların ilçelere göre dağılımı, bölgesel rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyel atlası, rüzgâr hız dağılımı ve kapasite faktörü dağılımı, rüzgâr enerjisi santrali kurulabilir alanlar, global güneş radyasyonu dağılımı, HES, RES ve termik santrallerin bölgede dağılımı, rüzgâr enerjisi santrali kurulabilir alanlar, termik santral kurulamaz alanlar, ilçe elektrik tüketiminin dağılımı, bölgenin bulunduğu su havzaları ve bölgenin hidrolojik yapısı, maden türlerinin ilçelere dağılımı, büyük maden sahaları, enerji santralleri ve barajlar, enerji ve doğal gaz nakil hatları, petrol, doğal gaz hatları, elektrik hatları, Ulaşım ve lojistik sektöründe; ulaşım sistemleri ve kademelenmesi (mevcut demiryolu, hızlı tren hattı, istasyonlar, denizyolu, havaalanı, karayolu derece yollar), ulaşım projeleri (otoyol, hızlı tren güzergâhları), Serbest Bölge ve limanlar alansal gösterimi ve limanlardan ihracat yapılan ülkelerin şematik gösterimi, Demografik yapı başlığında; ilçe nüfuslarının dağılımı, ilçelerdeki nüfus artış hızlarının dağılımı, ilçelerin yaşlı ve genç bağımlılık oranlarının dağılımı ve ilçelerdeki okuryazarlık oranlarının dağılımı, Mekânsal gelişme ve yerleşimler başlığında; bölgedeki il ve ilçelerin idari sınırlar, fay hatları, yerleşim merkezleri, kentlerin yerleşik alanları, kırsal yerleşimlerin dağılımı, sit alanları ve özel statülü alanlar, bütünleşik arazi kullanımı, arazi kullanımının yılları arası değişimi, ilçe bazında şehirleşme oranlarının dağılımı ile ilçelerin gelişmişliklerini yansıtan endeks haritası üretilmiştir. 46

52 Bölgede sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı kapsamında belirlenen öncelik ve tedbirlerle uyumlu olarak TR41 Bölgesi Mekânsal Gelişme Şeması hazırlanmıştır (Şekil 11). Bölge mekânsal gelişme şeması, sektörel gelişmelerin sosyal, ekonomik ve kültürel bağlantılarına ek olarak mekânsal açıdan da bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Bölge Mekânsal Gelişme Şeması, Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı kapsamında sanayi alanları, tarımsal alanlar, turizm alanları, yerleşim alanları, çevresel ve teknik altyapı, ulaşım bağlantılarına ilişkin üretilen plan kararlarının sentezi niteliğindedir. Şekil 11. TR41 Bölge Mekânsal Gelişme Şeması 23 Ağustos 2013 tarihinde Marmara Bölgesi mekânsal gelişme şemasının oluşturulması amacıyla İstanbul Kalkınma Ajansı nın ev sahipliğinde bir toplantı düzenlenmiştir. Marmara Bölgesi ajansları ve bölgeye komşu ajansların davet edildiği toplantıya İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFERKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) katılım sağlamıştır. Toplantıda Bölge Planı taslaklarının mekânsal gelişme ile ilgili bölümleri sunulmuştur. Sunumların ardından Ajanslar tarafından üst bölge mekânsal gelişme şemasına nelerin yansıtılması gerektiği konusunu görüşerek fikir birliğine varılmıştır. Katılımcılar sırayla 2023 yılında kendi bölgelerinin diğer bölgelerle ilişkilerine dair öngörülerini eskize aktararak Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Şeması taslağını oluşturmuşlardır. 47

53 Eskizlerin biraya getirilmesi ve ortak bir dil oluşturtulmasının ardından ortaya çıkan Marmara bölgesine yönelik mekânsal şema aşağıda yer almaktadır: Şekil 12. Marmara Bölgesi Mekânsal Gelişme Şeması Dış Ekonomik Coğrafya Analizi (DECA) Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) raporunda belirtildiği üzere Türkiye nin dış sınırı boyunca yer alan bölgeler ile özellikle komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilerek ülkemizin sınır bölgelerinde kalkınma için yeni bir açılım sağlanması hedeflendiği belirtilmektedir. Bu işbirliği stratejisinin üç temel amacı: Sınır bölgelerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamak Beşeri, ticari, kültürel, altyapı alanlarında somut işbirlikleri geliştirmek, Komşu ülkelerle sosyal ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmektir. 48

54 Şekil 13. TR41 Bölgesi Ülke Gruplarına göre Başlıca İhracat Ürünleri Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak BEBKA tarafından hazırlanmıştır Türkiye nin önemli limanlarını içeren bir bölge olarak TR41 Bölgesinin deniz sınırına sahip bölgeler kapsamında çalışmaya katkı sağlaması hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında öncelikle TR41 Bölgesi illerinin ülkelere ve fasıllara göre dış ticaret istatistiklerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Sınır ötesinde yer alan ülke/bölgelerle ekonomik ve sosyal ilişkiler kapsamında yurtdışı kalkınma ajansları ve diğer ilgili kurumlarla yapılan işbirliği faaliyetleri ve bölgenin yatırım olanaklarının tanıtımına ilişkin yapılan çalışmalar yer almaktadır. Sınır ötesi ilişkiler bakımından önemli merkezler ve ulaşım altyapısı kapsamında TR41 Bölgesinde yer alan lojistik odaklar olan Bursa Serbest Bölgesi ile Gemlik liman bölgesinde yer alan limanlar (Gemport, Borusan Limanı, RODA Limanı, BP İskelesi, Marmara Kimya Sanayi, Yılfert/Gemlik Gübre San. A.Ş ve Gemlik Belediye Limanı) ayrıca limanların karayoluna ve demiryollarına göre liman art alanları (hinterlantları) ile Organize Sanayi Bölgeleri mal akımlarına göre liman hinterlantları ele alınmıştır. Liman hinterlantlarında ulaşım sistemi bağlantıları kapsamında karayolu bağlantılarını geliştirecek otoyol projeleri ile demiryolu bağlantılarını güçlendirecek hızlı tren projelerine değinilmiştir. DECA çalışması, 20 Mart 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı nda gerçekleştirilen çalıştayda Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları temsilcilerine sunulmuştur. 49

55 6. ICEIRD Konferansı BEBKA nın bilgi, tecrübe ve deneyimlerini uluslararası bir platformda paylaşabilme fırsatı bulduğu 6. Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Konferansı Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul Şehir Üniversitesi nde gerçekleştirilmiştir. Karar mekanizmalarının, yenilik uzmanlarının ve uygulayıcıların bir araya getirilerek ulusal, bölgesel rekabet için girişimcilik tanıtım ve yenilik potansiyeli üzerine fikir alış verişinin yapıldığı konferansta BEBKA 5 bildiri ile temsil edilmiştir. Kalkınma endeksi ve kümelenme çalışmalarından bahsedilen Bölgesel Gelişme Stratejileri başlıklı oturumda 2 bildiri sunulmuştur. Türkiye de NUTS2 Düzey Bölgesi için Gelişme Endeksi Önerisi başlıklı bildirinin sunumu ajans uzmanlarından Emine Arslan Pauli tarafından yapılmıştır. TR41 bölgesin hangi üretim alanlarında yoğunlaştığını gösteren detayları içeren TR41 Bölgesinde Potansiyel Kümeler üzerine yapılan çalışmayı ise planlama uzmanı Yasin Dalgıç sunmuştur. Kadın ve Girişimcilik oturumunda BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci Bursa da Kadın Girişimciliği bildirisinin sunumunu gerçekleştirirken, rekabetçi sektörler arası işbirliği, ar-ge ve inovasyon stratejilerinin önemi üzerinde duran Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Adem Bölükbaşı Bölgesel Yenilik Stratejileri ve Akıllı Bölgeler oturumunda Bursa ve Eskişehir'de Ar-Ge Proje Pazarları Etkinlikleri' konulu sunumu gerçekleştirmiştir. İnovasyon kültürü, uygun inovasyon stratejileri ile BEBKA nın Eskişehir de destek verdiği bazı projelerin önemine değinen Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Engin Yüksel Yenilik ve Girişimcilik Yoluyla Rekabetçi Bölgeler başlıklı oturumda ise, Yenilik şehir rekabeti için önemli bir etken olabilir mi? Örnek Olay: Eskişehir konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. ICERD Konferansı- BEBKA Sunumları Bursa İli Sağlık Turizmi Master Plan Çalışması Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı çalışmasını yürütmektedir. Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı çalışması kapsamında öncelikle Bursa nın sahip olduğu imkânlar tespit edilerek sağlık turizmi açısından bu imkânların nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 50

56 Bu çalışma ile sağlık turizmi alanında öncelikle pazarlamada Bursa nın nasıl fark yaratacağı ve Bursa nın gerek termal tesisleriyle gerekse sağlık kuruluşlarıyla sağlık turizminde nasıl marka haline getirileceğine yönelik yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir. Master planı çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile Bursa Valiliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT), Uludağ Üniversitesi, Kamu Hastaneleri Birlği, İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir çalışma ekibi kurulmuştur. Sağlık Turizmi Master Plan Çalışma Grubu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmekte ve yürütülen çalışmalar grup üyeleriyle paylaşılarak görüşleri alınmaktadır. Bursa ilinde sağlık turizmini geliştirilmesi amacı ile mevcut durum analizi tespiti için sektör paydaşlarıyla yüz yüze görüşmeler şeklinde anketler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği başta olmak üzere Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü, BUSAT üyeliği bulunan hastaneler, tıp ve tedavi merkezlerinden 16 üst düzey yetkili; oteller, seyahat acenteleri, tur şirketleri ve organizasyon firmalarından ise 11 üst düzey yetkili olmak üzere toplam 27 paydaş ziyaret edilmiştir. Anket kapsamında sektörün girdi koşul ve piyasaları, ilgili ve destekleyici sektörler, firma stratejileri, yerel rekabet ve işbirliği ortamı ile talep koşulları ve talebin yapısı üzerine sektörün gelişimi için öncelikli olan dinamiklerin belirlenerek Bursa nın bu alanlardaki mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bursa İli Sağlık Turizmi Master Planı çalışması çerçevesinde, termal tesisler ve özel hastaneler için ayrı hazırlanan anketler internet ortamında üst düzey sektör temsilcilerinin görüşüne sunulmuştur. Termal tesis anketi ile Bursa'da termal konaklama tesislerinin özellikleri ve sunulan termal tedavi hizmetleri başta olmak üzere mevcut durumunun belirlenmesi ve sağlık turizmi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Sağlık turizmi anketi ile de hastanelerin yürüttüğü faaliyetler, kapasiteleri, operasyon maliyeti ve bekleme süreleri üzerine sorular yöneltilerek Bursa nın sağlık konusunda sunduğu hizmetlerin uluslararası sağlık kuruluşları ile karşılaştırılması hedeflenmiştir. Buna istinaden, çalışmaların sonuçlarını paylaşmak ve Bursa da sağlık 51

57 turizminin geliştirilmesi için hedef ve stratejileri paydaşların katılımıyla belirlemek üzere 2014 yılı Şubat ayında Bursa Sağlık Turizmi Çalıştayı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır Bölgesel Kalkınma ve Ekonomi Göstergelerinin Takibi İstatistik Veri Tabanın Oluşturulması Kalkınma ajanslarının bölgelerini iyi tanıyan kurumlar olabilmesi adına, ulusal ve yerel tüm veri kaynakların sorgulanması, ulusal kaynaklardan erişilemeyen veri/istatistiklere yerel birimlerden ulaşılması, bölgeyi temsil edebilecek kapsamlı istatistiklerin derlenmesi gerekmektedir. Bunun için, bölge, il ve ilçe düzeyindeki mevcut ve yeni istatistik kaynaklarının takibi, bu kaynaklardan derlenebilecek istatistiklerin de güncelliğinin korunması gerekmektedir yılından bu yana düzenli olarak mevcut il ve ilçe verileri genel konu başlıkları altında derlenmiş, veri tabanında bunların güncelliği sağlanmıştır. Bölge Planı çalışmaları çerçevesinde de Mevcut Durum Analizi çalışması için, oluşturulmuş veri tabanından faydalanılmış, kullanılan istatistiklerin en güncel haline internet veri tabanları aracılığıyla, e-posta ve resmi yazışmalarla ulaşılmıştır. Bu veri/istatistikler tüm Ajans personelinin erişebildiği ortak alanda tematik olarak saklanmaya devam edilmiştir. Bölgesel Kalkınma Göstergeleri Bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar yürütmekle yükümlü olan BEBKA nın bu alanda yürüttüğü çalışmalardan biri Kalkınma Göstergeleri çalışmasıdır yılında Bölgesel Göstergeler Çalıştayı ile başlayan bölgesel kalkınma göstergelerinin tespitine yönelik, 2012 yılında, yılları arasında karşılaştırmaya izin verecek şekilde oluşturulan geniş kapsamlı gösterge seti üzerinden TR41 bölgesi ve illerinin Türkiye ile kıyaslanmasına izin verilecek göstergeler hesaplanmıştır. Buna yönelik olarak, 2013 yılı içinde istatistiklerin açıklanma dönemine ve elde edilebilirliğine bağlı olarak çalışma tarihi itibariyle en güncel veri ve istatistiklere ulaşılması için; Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bankalar Birliği, Enerji Piyasalarını Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kurumlarla yazışmalar yapılmış, edinilen ve hesaplanan göstergelerle, kalkınma gösterge seti zenginleştirilmiş ve güncelleştirilmiştir. Hazırlanan Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik yayını ile yılları için 22 tematik başlık altında yaklaşık 240 gösterge ile Türkiye, TR41 Bölgesi, Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri, yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Kalkınma Göstergeleriyle TR41 Bursa Eskişehir Bilecik yayını, Kasım-Aralık 2013 aylarında internet üzerinden ve basılı yayın olarak paylaşılmaya başlanmıştır. 52

58 BEBKA Kalkınma Endeksi Kalkınma göstergeleri çalışmasının ardından, bölge illerinin gelişmişlik düzeyinin yıllar itibariyle takibinin sağlandığı BEBKA tarafından yürütülmüş olan Kalkınma Endeksi çalışması, bölge illerinin sosyo-ekonomik durumunu ortaya koyan bir çalışmadır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü nden Doç. Dr. Kadir Yasin ERYİĞİT danışmanlığı ile BEBKA tarafından 2012 yılı Eylül-Aralık aylarında metodolojisi oluşturulan Kalkınma Endeksi çalışmasına 2013 yılının ilk aylarında devam edilmiştir. Endekste kullanılacak göstergelerin oluşturulması için ilave veri/istatistik ihtiyaçları karşılanmış, endekse dahil edilen göstergeler hesaplanmıştır. Temel Bileşenler Analizi ve Faktör Analizi gibi analizleri tamamlanan çalışmanın Kalkınma Endeksi raporu Şubat 2013 te tamamlanmıştır. Kalkınma endeksi, 81 ili kapsayacak şekilde yılları için ayrı ayrı alt endekslerden oluşacak şekilde hesaplanmıştır. Toplamda 69 göstergeden ve alt endekslerden oluşan endeksin, alt endeksleri için göstergelerin gruplamasında kullanılan temalar, kalkınmanın izlenebileceği düşünülen alanlardan oluşturulmuştur. Kalkınma Endeksi alt endeksleri: Beşeri Gelişmişlik (29 gösterge) Sosyo-Kültürel Gelişmişlik (5 gösterge) Ekonomik Gelişmişlik (13 gösterge) Yenilikçilik (5 gösterge) Yaşam Kalitesi ve Erişilebilirlik (17 gösterge) şeklinde sıralanmaktadır yılları için ayrı ayrı hesaplanan Kalkınma Endeksi alt endeksleri ve TR41 illerinin sıralamaları Aralık 2013 te Yönetim Kuruluna sunulmuştur yılı endeksinin eklenmesi ile birlikte Kalkınma Endeksi Raporu kapsamının genişletilmesine başlanmıştır. BEBKA İlçe Kalkınma Endeksi 2012 Bölge içi gelişmiş farklılıklarının ortaya konması ve devamında gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi konusu da BEBKA nın yürütmek zorunda olduğu çalışmalar arasındadır. Bu doğrultuda, öncelikli olarak TR41 Bölgesi ilçelerinin sosyo-ekonomik durumunun belirlenmesi için ilçe düzeyinde oluşturulabilen göstergelerle İlçe Kalkınma Endeksi 2012 çalışması yapılmıştır. Endeks hazırlığı sürecinde, endekste kullanılacak göstergelerle ilgili veri mevcudiyeti çalışması yapılmış, elde edilebilecek göstergeler belirlenmiştir. Endekste kullanılması uygun bulunan nüfus, eğitim, sağlık, enerji ve çevre konularını ele alan 24 gösterge hesaplanmış, bu göstergeler kullanılarak ilçe kalkınma endeksi hesaplanmıştır. TR41 Bölgesindeki 39 ilçenin kapsandığı göstergeler için yıllarına ait veriler kullanılmıştır. İlçe Kalkınma Endeksi 2012 ile ilçelerin endeks değerleriyle tüm TR41 ilçelerin sıralanmış, bu sıralamalar göz önüne alınarak ilçeler gruplanmıştır. İlçe Kalkınma Endeksi 2012 ile sosyo-ekonomik yakınlığı olan ilçelerin saptanması mümkün olmuştur. İki yılda bir düzenlenen ve sekizincisinin Ekim 2013 tarihleri arasında Türk İstatistik Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ve Antalya da gerçekleştirilen 8. Uluslararası İstatistik Kongresinin bu yılki programı için Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarından istatistikle ilgili çalışmalarının sunulduğu Kalkınma Bakanlığı Özel Oturumu düzenlenmiştir. Üçü Kalkınma Bakanlığı na, biri üniversiteye ve 53

59 yedisi Kalkınma Ajanslarına ait toplam on bir bildirinin yer aldığı özel oturumda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) adına Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Uzmanı Emine ARSLAN PAULİ kongreye katılım sağlayarak TR41 Bölgesi İlçe Kalkınma Endeksi başlıklı bildiriyi sunmuştur. BEBKA Ekonomi Göstergeleri Bülteninin Hazırlanması 2011 yılından itibaren aylık yayınlanan Ekonomi Göstergeleri Bülteni ile başta TR41 Bölgesi ve illerinin bazı temel ekonomi göstergelerinin bir araya getirilmekte, böylece bölgede ve illerde yaşanan ekonomik değişimlerin daha kolay izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu bültende, TR41 bölgesinin ekonomik hayatının ve performansının değerlendirilmesinde önemli olan ve diğer bazı kurumlar tarafından aylık bazda yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE); bölge illerindeki açılan-kapanan şirket sayıları, aylık bazda yapılan toplam ihracat, illerin en çok ihracat yapılan ülkeler ve illerde ihracatın hangi sektörlerde yoğunlaştığı gibi verilerin özet bir şekilde sunulmaktadır. Bölge özelindeki verilere ek olarak, ülke genelinde makroekonomik değişimleri de izlememizi sağlayan bazı önemli göstergeler de yayınlanmakta, böylece hem bölge hem de ülke genelindeki ekonomik gelişmeler takip edilmektedir. Temel olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan verilerin derlendiği ekonomi göstergeleri bülteni, kitapçık şeklinde basılmakta, aynı zamanda BEBKA kurumsal web sitesinde de yayımlanmaktadır Çok Taraflı İşbirlikleri V. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), BEBKA ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığı, TÜBİTAK desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ekonomi Bakanlığı, Bursa Tekstil & Konfeksiyon AR-GE Merkezi (BUTEKOM), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve yurt dışından seçkin üniversitelerin işbirliği ile Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi 3-4 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ın katıldığı, yerli ve yabancı kaynaklı 294 projenin sergilendiği UTİB 5. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi' ile tekstil ve konfeksiyon sektöründeki ihracatçı şirketlerin sürekli gelişimine ve vizyonunun artırılmasına yönelik yüksek katma değerli inovatif akıllı giysi ve teknik tekstil ürünlerin üretimi, iç piyasada kullanımı ve ihracatının sürdürülebilir kılınması amaçlanmıştır. 54

60 V. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi İhracatçı ve sanayicilerle bir zirve atmosferi içinde buluşturan AR-GE Proje Pazarı'nda etkinliğin ikinci gününde inşaat tekstilleri, otomotiv tekstilleri, jeo tekstiller ve endüstriyel tekstiller gibi alanlarda yarışan proje sahiplerine ödülleri verilmiştir Ajansın Düzenli Faaliyetleri Faaliyet Raporunun Hazırlanması Kalkınma Ajanları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 91.maddesi uyarınca hazırlanmış olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu 20 Mart 2013 tarihinde 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu ise 21 Ağustos 2013 tarihinde yapılan BEBKA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. Çalışma Programı ve Bütçe Hazırlanması Kalkınma Ajansları Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği nin 21. Maddesi uyarınca, 2014 yılı Ajans çalışma programı, Genel Sekreterlik tarafından hazırlanmış olup Yönetim Kuruluna sunulmuş ardından Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır yılı bütçesi de yıllık çalışma programında yer alan politika, hedef ve önceliklere uygun şekilde hazırlanmıştır. Ajans Stratejik Planlama Toplantısı Ajans stratejik planlama toplantısı 14 Haziran 2013 tarihinde Genel Sekreter, Ajans uzmanları ve destek personelinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı sırasında PPKB birim başkanı tarafından Bölge Planı çalışmaları hakkında bir bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Ardından 2014 yılı çalışma programının değerlendirilmesine geçilmiş ve faaliyetler üzerinden tek tek gidilerek durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Toplantıda daha sonra Ajansın ve Ajans personelinin yaşadığı sorunlar görüşülmüş ve 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili öneriler tartışılmıştır. 8. Kalkınma Kurulu BEBKA 8. Kalkınma Kurulu Toplantısı 22 Ağustos 2013 tarihinde Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası nda gerçekleştirilmiştir. 25/07/2009 tarihli ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu üyelerinin görev süreleri aynı kararın 3. maddesinin 1. fıkrasında 55

61 belirtildiği üzere dört yıl olup, bu süre 25/07/2013 tarihinde sona ermiştir. Buna istinaden, açılış konuşmasının ardından dönemi görev yapan Başkanlık Divanı üyelerine teşekkür plaketleri sunulmuştur. Plaket takdimini takiben yeni kurul üyelerine seçim süreci sunumu yapılarak yılları arası görev alacak kurul üyelerinin katılımıyla yeni Başkanlık Divanı üyelerinin seçilmesine geçilmiştir. Başkanlık Divanı seçimlerinin tamamlanmasının ardından taslak Bölge Planı sunumu arz edilerek bölge planı çalışması kapsamında yürütülen faaliyetler ve hazırlanan plana ilişkin Kalkınma Kurulu üyeleri bilgilendirilmiştir. Ardından Ajansın 2012 yılı Faaliyet Raporu ve 2013 Yılı Ara Faaliyet Raporu hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 9. Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Toplantısı 25 Aralık 2013 tarihinde Bursa da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2014 Yılı Mali Destek Programları sunumu ve Ajansın 2014 Yılı Çalışma Programı ve planlanan faaliyetler arz edilerek Kalkınma Kurulu üyeleri bilgilendirilmiştir. Kurul kapanışının ardından İzgören Akademi kurucularından Ahmet Şerif İZGÖREN tarafından liderlik ve takım çalışması konulu eğitim semineri gerçekleştirilmiştir. 56

62 Program Yönetimi Birimi Faaliyetleri Yılı Mali Destek Programı Süreci Faaliyetleri 24 Aralık 2012 yılında ilan edilen Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı, Turizm Tanıtım ve Sürdürülebilir Sanayi başlıklı Mali Destek Programlarının başvuru ve değerlendirme süreci 2013 yılında devam etmiş ve destek almaya hak kazanan projeler Mayıs ayında kamuoyuna ilan edilmiştir. Başarılı projelerin başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmış ve projelerin uygulama dönemine devam edilmektedir. Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan 10 projeye TL; Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 11 projeye TL ve Turizm Tanıtım Mali Destek Programı kapsamında 12 projeye TL kaynak tahsis edilmiştir Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya hak kazanan 33 proje Haziran 2013 itibariyle hayata geçirilmiştir yılları arasında 7 ayrı başlıkta 48 milyon TL bütçe ile teklif çağrılarına çıkıldı. Destek alan 125 proje başarılı bir şekilde tamamlandı ve bu projeler ile bölgemize önemli katkılar sağlandı. 57

63 Proje Tekliflerinin Başvuru Dönemi 2012 yılı mali destek programları 24 Aralık 2012 tarihinde ilan edilmiştir. Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek Programı ile sanayide ar-ge ve yenilikçiliği, ortak çalışma ve işbirliği alanlarını geliştirerek bölgenin rekabetçi konumunun çevre dostu bir anlayışla güçlendirilmesi amaçlanırken, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programında turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Turizm Tanıtım Mali Destek Programında ise amaç, bölgedeki turizm imkânlarının etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılarak bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesidir. Bu amaçlar kapsamında toplam 20 milyon TL lik mali destek programları ilan edilmiş ve proje teklifleri 20 Mart 2013 tarihine kadar Bursa, Eskişehir ve Bilecik ofislerinden kabul edilmiştir. Tablo Yılı Mali Destek Programları Mali Destek Programının Adı Tahsis Edilen Destek Miktarı (TL) Sürdürülebilir Sanayi Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Turizm Tanıtım TOPLAM Bu süre zarfında il merkezlerinde bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılmıştır yılı Mali Destek Programları için ilk defa uygulamaya alınan (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) KAYS üzerinden proje başvuruları, eksik evrak, ön inceleme ve değerlendirme süreçleri gerçekleşeceği için, eğitimlerde proje yazma konusu ile birlikte KAYS kullanımı konusunda uygulamalı eğitimler verilmiştir. Gerçekleşen yayınlanan bilgilendirme toplantısı ve eğitim takvimi aşağıdaki şekildedir. Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Takvimi İl İçerik Tarih Bursa Bilgilendirme Bursa Bilgilendirme Bursa Bilgilendirme + Eğitim Bursa Bilgilendirme Bursa Bilgilendirme Bursa Bilgilendirme + Eğitim Bursa Bilgilendirme + Eğitim Bursa Bilgilendirme + Eğitim Bursa Bilgilendirme + Eğitim Bursa Bilgilendirme + Eğitim Eskişehir Bilgilendirme Eskişehir Bilgilendirme Bursa Bilgilendirme Eskişehir Bilgilendirme + Eğitim Eskişehir Bilgilendirme + Eğitim Bilecik Bilgilendirme

64 İl İçerik Tarih Bilecik Bilgilendirme + Eğitim Ayrıca ajansın internet sitesi Sıkça Sorulan Sorular bölümünde sözlü veya yazılı olarak gelen ve tüm başvuru sahiplerini ilgilendiren sorular ve cevapları yayınlanmıştır. Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Katılımcı Sayıları Bilgilendirme Toplantısı Eğitim Toplam Bursa Eskişehir Bilecik Toplam Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları 531 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir yılı Mali Destek Programları kapsamında, son başvuru tarihi olan 20 Mart 2013 tarihi saat itibariyle Ajansa toplam 82 adet proje teklifi teslim edilmiş ve teslim edilen proje listesi noter tarafından tutanakla kayıt altına alınmıştır. BEBKA Mali Destek Programları yoğun ilgi gördü. Sürdürülebilir Sanayi Programı kapsamında 28, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında 29 ve Turizm Tanıtım Programı kapsamında 25 adet proje başvurusu teslim alınmıştır. 59

65 Bu başvuruların illere göre dağılımı ise şu şeklidedir: Bursa dan 51, Eskişehir den 17, Bilecik ten 14 adet proje başvurusu alınmıştır. Tablo Yılı Mali Destek Programları İl Bazında Proje Başvuru Sayıları Sürdürülebilir Sanayi Turizm Altyapı Turizm Tanıtım TOPLAM % Bursa % Eskişehir % Bilecik % TOPLAM % 34% 35% 30% Tamamı kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik olarak hazırlanan proje tekliflerinin ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. Buna göre, Bursa ilinden yapılan toplam 51 adet proje başvurusunun % 55 i Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım ilçelerinden, %45 i ise diğer ilçelerden gelmiştir. Tablo 10. Bursa İlinden Gelen Proje Başvuru Sayıları BURSA Adet Osmangazi 15 Nilüfer 10 Yıldırım 3 İnegöl 2 Kestel 1 Karacabey 0 Mustafakemalpaşa 4 Gürsu 1 Mudanya 4 Yenişehir 0 Gemlik 4 İznik 0 Orhangazi 2 Orhaneli 2 Keles 1 Büyükorhan 1 Harmancık 1 Bursa Toplam

66 Eskişehir ilinden yapılan toplam 17 adet proje başvurusunun % 88 i merkez ilçelerden, kalan %12 si ise diğer ilçelerden gelmiştir. Tablo 11. Eskişehir İlinden Gelen Proje Başvuru Sayıları ESKİŞEHİR Adet Eskişehir Merkez 15 (Odunpazarı-Tepebaşı) Çifteler 0 Sarıcakaya 0 Alpu 0 Sivrihisar 0 Beylikova 0 Seyitgazi 1 İnönü 1 Mihalgazi 0 Han 0 Mihalıççık 0 Mahmudiye 0 Günyüzü 0 Eskişehir Toplam 17 Bilecik ilinden yapılan toplam 14 adet projenin %64 ü merkezden, kalan %36 sı diğer ilçelerden gelmiştir. Tablo 12. Bilecik İlinden Gelen Proje Başvuru Sayıları BİLECİK Adet Bilecik Merkez 9 Osmaneli 1 Bozüyük 2 Söğüt 1 İnhisar 1 Gölpazarı 0 Pazaryeri 0 Yenipazar 0 Bilecik Toplam 14 Proje Tekliflerinin Değerlendirme Dönemi Değerlendirme süreci, proje tekliflerinin son teslim tarihinden mali destek almaya hak kazanan projelerin ilanına kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu süreç ön inceleme (idari kontrol ve uygunluk kontrolü), teknik ve mali değerlendirmeden oluşmaktadır. 82 adet proje teklifi 21 Mart 2 Nisan 2013 tarihleri arasında toplam 6 kişilik uzman ekiple ön inceleme kontrol listesine göre incelenerek idari ve uygunluk kontrolü yapılmıştır. Eksik evrakı olan proje başvuru sahiplerinden eksiklerin tamamlanması için ek süre verilmiştir. Ön inceleme sürecini geçen 79 adet proje bir sonraki aşama olan teknik ve mali değerlendirme sürecine geçmiştir. 61

67 Teknik ve mali değerlendirme sürecinde görev alacak bağımsız değerlendirici adayları, 312 kişilik bağımsız değerlendirici havuzundan eğitim durumu, uzmanlık seviyesi, destek programı konusu ile ilgili tecrübesi, proje yönetimi ve önceki değerlendiricilik tecrübelerine göre değerlendirilerek üç kişilik komisyon tarafından seçilmiş ve Ajansa davet edilmiştir. Ön inceleme sürecini geçen 79 adet proje en az iki bağımsız değerlendirici tarafından okunarak puanlanmıştır. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilmiştir. İki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş puan ve üzeri fark olması veya bir bağımsız değerlendiricinin 65 puanın altında, diğerinin ise 65 puan veya üzerinde puan vermesi halinde, proje tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye inceletilmiştir. 79 adet projenin puanlanması için toplam 9 adet bağımsız değerlendirici toplam 8 gün boyunca görev almıştır. Yaklaşık 174 adet okuma ve 576 adam saatlik çalışma ile bağımsız değerlendirici süreci tamamlanarak değerlendirme komitesi sürecine geçilmiştir yılı Nisan ayında bağımsız değerlendiricilerin çalışmalarını tamamlamasının ardından, 2013 yılı Mayıs ayında Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 20.maddesi uyarınca bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde görüş oluşturmak ve bunları raporlamak üzere Değerlendirme Komitesi çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak Değerlendirme Komitesini oluşturmak için üniversiteler ve kamu kurum ve kuruluşlarından adaylar talep edilmiş, Turizm ve Sanayi programları için iki ayrı Değerlendirme Komitesi oluşturulmuştur. Değerlendirme komitesi, bağımsız değerlendirici çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerde bulunmuş ve projelerin nihai listesi oluşturulmuştur. Ayrıca proje ön izleme çalışmalarına katılan birim uzmanları komite toplantılarına katılarak izlenimlerini komite üyelerine aktarmıştır. Değerlendirme komitesi çalışmalarını tamamlayarak Yönetim Kurulu na sunulmak üzere asil ve yedek listede yer alan projeleri belirlenmiştir. Ön İzleme Süreci 2012 Yılı Mali Destek Programları değerlendirme sürecinin bir parçası olarak Nisan ve Mayıs ayları içerisinde toplamda 35 proje için İzleme ve Değerlendirme Birimi ile birlikte ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ön izleme ziyaretlerinde ajans uzmanları tarafından; başvuru sahiplerinin yasal temsilcilerinin veya diğer sorumlu kişilerin proje amaçları, faaliyetleri ve eş finansman miktarı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, başvuru sahibinin işletmesinde halihazırda fiilen üretim yapılıp yapılmadığı, mevcut tesis ve ekipmanın durumu, projelerin uygulanacağı yerlerle ilgili bir mülkiyet sorunu olup olmadığı ve başvuru sahiplerinin beyan ettiği bilgiler ve başvuru dosyası doğrultusunda projelerde risk doğuracak izin, ruhsat problemlerinin olup olmadığı hususları gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak uzmanlar tarafından projelerin uygulamaya geçmesi halinde izlemeler esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar projeler özelinde belirlenerek raporlara yansıtılmıştır. Ön izleme ziyaretleri sonuçları Değerlendirme Komitesine sunulmuştur. Bütçe Revizyonu Süreci Değerlendirme Komitesi Raporunun Genel Sekreterliğe intikal ettirilmesinin ardından Mayıs ayı içerisinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 21.maddesinin 10.fıkrası uyarınca başarılı projeler listesinde yer alan projelerin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarlarının ayrı ayrı incelemesi gerçekleştirilmiştir. Ön izleme ziyaretleri kapsamında yüz yüze görüşmelerde elde edilen bilgiler de revizyon için kullanılmıştır. Bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından Genel Sekreterlik görüşü 62

68 hazırlanmış ve Yönetim Kurulu onayının ardından Değerlendirme Komitesi tarafından tavsiye edilen asil listede yer alan 36 adet projeye TL mali destek tahsis edilmesine karar verilmiştir. Kazanan Projelerin İlanı Dönemi Yönetim Kurulu nun onayının ardından, 31 Mayıs 2013 tarihinde 2012 yılı Mali Destek Programı değerlendirme sonuçları Ajansın internet sitesinden kamuoyuna ilan edilmiştir. Değerlendirme süreci sonucunda toplam 36 proje asil listede yer alarak programın toplam bütçesi dâhilinde destek almaya hak kazanmıştır. Asil listede yer alan 36 adet projenin, 25 adedi Bursa, 6 adedi Eskişehir ve 5 adedi Bilecik illerindeki kurum ve kuruluşların başvurularıdır. Buna göre, 2012 yılı mali destek programları kazanan projelerin il ve program bazında dağılımı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 13. Başarılı Bulunarak Asil Listede Yer alan Projelerin İstatiksel Dağılımı SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAYİ TURİZM ALTYAPI TURİZM TANITIM TOPLAM Proje Sayısı % Destek Tutarı % Proje Sayısı % Destek Tutarı (TL) % Proje Sayısı % Destek Tutarı (TL) % Proje Sayısı % Destek Tutarı (TL) % Bursa 8 67% % 8 73% % 9 69% % 25 69% % Eskişehir 3 25% % 1 9% % 2 15% % 6 17% % Bilecik 1 8% % 2 18% % 2 15% % 5 14% % Toplam Şekil 14. Başarılı Bulunarak Asil Listede Yer alan Projelerin İllere Göre Dağılımı Bursa Eskişehir Bilecik 63

69 Tablo 14. Tablo 15. Bursa İlinde Kazanan Projelerin İlçelere Göre Dağılımı BURSA Nilüfer 7 Osmangazi % Yıldırım 1 Gemlik 1 Gürsu 1 Harmancık 1 İnegöl % Kestel 1 Mudanya 1 Mustafakemalpaşa 1 BURSA TOPLAM Eskişehir İlinde Kazanan Projelerin İlçelere Göre Dağılımı ESKİŞEHİR Odunpazarı 5 Tepebaşı 1 ESKİŞEHİR TOPLAM 6 Tablo 16. Bilecik İlinde Kazanan Projelerin İlçelere Göre Dağılımı BİLECİK Merkez 5 BİLECİK TOPLAM 5 Sözleşmelerin İmzalanması Kazanan projelerin ilan edilmesinden itibaren, projeler İzleme ve Değerlendirme Birimi ne devredilmiş ve sözleşmelerin imzalanması ile birlikte projelerin uygulama dönemi başlamıştır Yılı Mali Destek Programı Süreci Faaliyetleri 2012 yılı mali destek programı projelerinin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, bir sonraki mali destek programının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır yılı için düşünülen mali destek programlarının onay sürecinin uzaması sebebiyle, 2013 ve 2014 yılı mali destek programları birleştirilmiş 2014 yılı mali destek programları adı altında proje teklif çağrısına çıkılması kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan 2014 yılı mali destek programları 21 Kasım 2013 tarihi itibarıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve 2014 proje teklif çağrısı 25 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmiştir. 64

70 Proje Tekliflerinin Başvuru Dönemi 2014 yılı proje teklif çağrısı Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı, Kırsalda Ekonomik Gelişim, İşbirliği ve Gelişim, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) olmak üzere toplam 5 ayrı mali destek programını içermektedir. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı programının amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde hizmet ve erişim altyapısını geliştirerek dezavantajlı grupların yaşam kalitesinin ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasıdır. Programın toplam bütçesi 10 milyon TL olmakla birlikte, proje başına sağlanan mali destek tutarı asgari 250 bin TL, azami ise 1.5 milyon TL dir. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı mali destek programının öncelikleri; 1. Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda altyapının güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi 2. Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını ve kamu hizmetlerine erişebilirliklerini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesidir. 65

71 Kırsalda Ekonomik Gelişim programının amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde kırsal alanlarda tarım ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanarak gelir artışına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 11 milyon TL olmakla birlikte, proje başına sağlanan mali destek tutarı asgari 250 bin TL, azami ise 1 milyon TL dir. Kırsalda Ekonomik Gelişim mali destek programının öncelikleri; 1. Kırsalda tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazar standartlarına uygun olarak işlenmesinin, paketlenmesinin, etiketlenmesinin ve depolanmasının desteklenmesi, 2. Kırsalda tarım (bitkisel ve hayvansal üretim) dışı ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulması, 3. Kırsalda turizm potansiyelinin geliştirilmesidir. İşbirliği ve Gelişim programının amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde ortak çalışma kültürü ve işbirliklerinin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 10 milyon TL olmakla birlikte, proje başına sağlanan mali destek tutarı asgari 250 bin TL, azami ise 1.5 milyon TL dir. İşbirliği ve Gelişim mali destek programının öncelikleri; 1. Bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine ve/veya transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesi 2. Ortak kullanım amacıyla iş güvenliği, enerji verimliliği, üretim verimliliği ve lojistik merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi 3. İşbirliklerini artırıcı platformların kurulması ve geliştirilmesidir. 66

72 Çevre Küçük Ölçekli Altyapı programının amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde çevresel kirliliğin azaltılması ve çevrenin korunması için gerekli altyapının inşa edilmesi veya iyileştirilmesi yoluyla bölgenin yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Programın toplam bütçesi 9 milyon TL olmakla birlikte, proje başına sağlanan mali destek tutarı asgari 250 bin TL, azami ise 1.5 milyon TL dir. Çevre Küçük Ölçekli Altyapı mali destek programının öncelikleri; 1. Endüstriyel atıksu kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik sanayi alanlarında kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemlerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi 2. Katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için atık yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi 3. Hava kirliliği yoğun sanayi ve yerleşim bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin kurulmasıdır. KOBİ lere yönelik sunulan Çevre Dostu Üretim programının amacı Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde üretim faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla çevre dostu üretime geçişe katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 10 milyon TL olmakla birlikte, proje başına sağlanan mali destek tutarı asgari 200 bin TL, azami ise 400 bin TL dir. Çevre Dostu Üretim mali destek programının öncelikleri; 1. Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve izleme sistemlerinin kurulması 2. Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi 3. Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi 4. Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılmasıdır. 67

73 Tablo Yılı Mali Destek Programları Bütçeleri Mali Destek Programının Adı Tahsis Edilen Destek Miktarı (TL) Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Kırsalda Ekonomik Gelişim İşbirliği ve Gelişim Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Çevre Dostu Üretim TOPLAM yılı proje teklif çağrısı kapsamında KAYS üzerinden proje başvurusu yapmak için son tarih saat 17:00, başvuruların Ajansa fiziki teslimi içinse son tarih saat 17:00 olarak belirlenmiştir yılı mali destek programları kapsamında bölgenin tüm ilçelerinde bilgilendirme toplantıları ile il ve bazı ilçe merkezlerinde eğitimler yapılmıştır. Eğitimlere bilgilendirme toplantısı sunumu ile başlanıp, ardından KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) internet sitesi tanıtımı, KAYS sistemine kayıt olma, başvuru sahibi ve ortak bilgilerinin girilmesi, proje özeti ve ayrıntılarının başvuru formu, mantıksal çerçeve, bütçe ve özgeçmiş bölümleri olarak girilmesi ile başvurunun tamamlanması konuları üzerinde durulmuştur. Bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerde gerek sunumlar esnasında gerekse sunumların ardından katılımcıların soruları alınarak cevaplandırılmıştır yılı içinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısı ve eğitim takvimi aşağıdaki şekildedir. 68

74 Tablo Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Takvimi İl İlçe İçerik Tarih Bilecik Merkez Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Bursa Merkez Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Merkez Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı Bursa Yenişehir Bilgilendirme Toplantısı Bursa Orhangazi Bilgilendirme Toplantısı Bilecik Bozüyük Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir İnönü Bilgilendirme Toplantısı Bilecik Söğüt Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Sivrihisar Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Günyüzü Bilgilendirme Toplantısı Bilecik İnhisar Bilgilendirme Toplantısı Bilecik Yenipazar Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Sarıcakaya Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Mihalgazi Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Beylikova Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Mihalıççık Bilgilendirme Toplantısı Bilecik Merkez Eğitim Bursa Karacabey Bilgilendirme Toplantısı Bursa Mustafakemalpaşa Bilgilendirme Toplantısı Bursa Merkez Eğitim Bilecik Pazaryeri Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Çifteler Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Han Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Mihalıççık Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Alpu Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Mahmudiye Bilgilendirme Toplantısı Bilecik Osmaneli Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Seyitgazi Bilgilendirme Toplantısı Bilecik Gölpazarı Bilgilendirme Toplantısı Bursa Merkez Eğitim Bilecik Merkez Eğitim Eskişehir Merkez Bilgilendirme Toplantısı Eskişehir Merkez Bilgilendirme Toplantısı Bursa Orhaneli Bilgilendirme Toplantısı Bursa Büyükorhan Bilgilendirme Toplantısı Bursa Keles Bilgilendirme Toplantısı Bursa Harmancık Bilgilendirme Toplantısı Bursa Gemlik Bilgilendirme Toplantısı Bursa İznik Bilgilendirme Toplantısı

75 İl İlçe İçerik Tarih Eskişehir Merkez (ESO) Eğitim Bursa Orhangazi Eğitim Bilecik Merkez Eğitim Bursa İnegöl Bilgilendirme Toplantısı Tablo Yılında Gerçekleşen Bilgilendirme Toplantıları ve Eğitim Katılımcı Sayıları Bilgilendirme Toplantısı Eğitim Toplam Bursa Eskişehir Bilecik Toplam İl merkezlerinde ve bütün ilçelerde düzenlenen 36 bilgilendirme toplantısına 1097 kişi katılmıştır. Başvuru döneminde ajansın internet sitesi Sıkça Sorulan Sorular bölümünde sözlü veya yazılı olarak gelen ve tüm başvuru sahiplerini ilgilendiren sorular ve cevapları yayınlanmıştır, geneli ilgilendirmeyen yada sıkça tekrar etmeyen soruların cevapları ise başvuru sahiplerine e-posta yoluyla gönderilmiştir yılı içinde internet sitesi Sıkça Sorulan Sorular bölümünde 12 adet soru ve cevabı yayınlanmış olup, ayrıca 23 adet e-posta bildirime cevap verilmiştir yılı mali destek programları kapsamında başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, Ajansta görevli uzmanlarla projeleri ile ilgili görüşebilmeleri için teknik yardım masası hizmeti sunulmuştur. Her bir başvuru sahibi için azami 1 saatlik süre ayrılmakta olup, başvuru sahipleri Ajans internet sitesinde sunulan formu doldurmak suretiyle randevu alarak söz konusu hizmetten faydalanabilmektedirler. Programın ilanından

76 yılı sonuna kadar 23 adet teknik yardım masası ilan edilmiş olup bunlardan 5 tanesine katılım gerçekleşmiştir. Teknik yardım masaları hizmeti programın son başvuru tarihine kadar devam edecektir yılı Mali Destek Programlarının ilanı ile birlikte Bağımsız Değerlendirici ilanı da Ajansın web sayfasında ilan edilmiş ve başvurular alınmaya başlanmıştır Yılı Teknik Destek Programı Ajans, TR41 Bölgesi ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması, program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti alınması gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamak amacı ile 02 Mayıs 2012 tarihinde Teknik Destek programına çıkmıştır. Toplam bütçesi TL olan 2012 yılı Teknik Destek Programının öncelikleri aşağıda sıralanmıştır: Uluslararası pazarlama ve tanıtım, dış ticaret, Mesleki ve teknik eğitim ve danışmanlık, Proje yönetimi, Ar-Ge ve yenilikçilik, verimlilik, Markalaşma, Afet ve acil durum yönetimi, Fizibilite ve stratejik planlama çalışmaları, Eğitim hizmetlerinin ve kalitesinin artırılması, Kırsal kalkınmayı destekleme ve geliştirme kapsamında kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması yılı Teknik Destek Programı için toplamda 78 başvuru alınmış; Bursa dan 36, Eskişehir den 11 ve Bilecik ten 5 proje olmak üzere 52 proje teknik destek almaya hak kazanmıştır yılı Teknik Destek Programı için toplamda, Bursa dan 48, Eskişehir den 14 ve Bilecik ten 16 adet proje başvurusu kabul edilmiştir. Toplamda, Bursa dan 36, Eskişehir den 11 ve Bilecik ten 5 proje destek almaya hak kazanmıştır yılı Teknik Destek Programı Kasım-Aralık başvuru dönemi tarihi itibariyle sonuçlanmış olup, kazanan projeler 2013 yılı tarihinde ilan edilmiştir yılı Teknik Destek programı tüm dönemler için proje başvuru ve kazanan sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 71

77 Tablo Yılı Teknik Destek Programı Proje Başvuru ve Kazanan Sayıları İller Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos Eylül-Ekim Kasım-Aralık Genel Toplam Bursa Başarılı Başarısız Eskişehir Başarılı Başarısız Bilecik Başarılı Başarısız Genel Toplam Yılı Teknik Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı, 2 Eylül 2013 Pazartesi günü ilan edilerek başlatılmıştır TL bütçe ayrılan program Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Programın öncelikli konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Ulusal ve uluslararası pazarlama, tanıtım, dış ticaret olanaklarının geliştirilmesi, Mesleki ve teknik eğitim ve danışmanlık, Proje yönetimi, Ar-Ge ve yenilikçilik, İşgücü, üretim ve enerji verimliliği, Gıda güvenliği eğitimleri, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma ile ilgili eğitimler, Afet ve acil durum yönetimi, Fizibilite ve stratejik planlama eğitimleri ve danışmanlıkları, Kurumsal kapasitenin artırılması ile ilgili eğitim ve danışmanlıklar, Kırsal kalkınmayı destekleme ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri. 72

78 Programa uygun başvuru sahipleri ise şunlardır: a) Yerel Yönetimler, b) Kamu Kurum ve Kuruluşları, c) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, d) Sivil Toplum Kuruluşları, e) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB ler), f) Küçük Sanayi Siteleri (KSS ler), g) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark ve Teknokentler), h) İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM ler), i) Birlikler ve Kooperatifler, j) Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler 2013 yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim başvuru dönemi tarihi itibariyle sonuçlanmış olup, kazanan projeler tarihinde ilan edilmiştir yılı Teknik Destek Programı için Eylül-Ekim döneminde, Bursa dan 27, Eskişehir den 7 ve Bilecik ten 9 olmak üzere 43 adet proje başvuru kabul edilmiştir. Bu dönemde, Bursa dan 22, Eskişehir den 6 ve Bilecik ten 6 olmak üzere toplamda 34 proje 65 ve üzeri puan alarak başarılı projeler arasında yer almıştır. Eylül-Ekim döneminde 65 puanı geçerek başarılı olan 34 proje yüksek puandan düşük puan alana doğru sıralanmış ve TL lik 2013 Yılı Teknik Destek Programı bütçesinin, projede sunulan en düşük fiyat tekliflerine göre yeterli olduğu 32 proje asil listede, bütçenin yeterli olmadığı 2 proje ise yedek listede yer almıştır yılı Teknik Destek programı için tahsis edilen TL lik bütçenin tamamı, Eylül-Ekim döneminde başarılı olan projeler tarafından kullanıldığından 2013 yılı Teknik Destek programı Kasım-Aralık dönemi düzenlenmeden kapanmıştır Güdümlü Proje Desteği Hazırlık Çalışmaları Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği nin 28. maddesine göre, güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır. Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. Bu kapsamda, 2014 yılında uygulanması planlanan Güdümlü Proje Desteği (GPD) için bölgedeki potansiyel proje sahipleri ile görüşmeler yapılmıştır. Ajans olası proje fikirlerini birlikte geliştirmek için ilgili kurum ve 73

79 kuruluşlarla başlangıç toplantıları yapmıştır. Konu ile ilgili, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Eskişehir Sanayi Odası, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Ticaret Odası (ETO), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler neticesinde, Yönetim Kurulu nca onaylanan proje fikirleri Çalışma Programı na eklenerek Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmuştur. Sonuç olarak Kalkınma Bakanlığı nca onaylanan BTSO ve UTİB ortaklığında Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmelliyet Merkezi ile ETO önderliğinde Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi projeleri ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, benzer proje uygulamalarının yerinde ziyareti için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı na çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nda uygulanan Fuar ve Kongre Merkezi yerinde görülmüş, güdümlü proje başvuru ve uygulama süreçlerindeki tecrübeleri tarafımıza aktarılmıştır Katılım Sağlanan Toplantı/Eğitimler 2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Elazığ, Mayıs 2013 Fırat Kalkınma Ajansı ve Fırat Üniversitesi nin birlikte düzenlediği konferansın amacı, bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine zemin hazırlamaktır. Bu kapsamda, Program Yönetimi Birimi uzmanlarınca hazırlanan iki adet bildiri Konferans Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiştir ve uzmanlarımız bildirilerini sunmak üzere Elazığ a davet edilmiştir. Bölgesel Kalkınmada Lojistik Köylerin Önemi ve Bursa Örneği ve Sosyal Girişimcilik Örneği: Bursa Köy Kadın Dernekleri başlıklı bildiriler konferansta sunularak bildiri kitabında yayınlanmıştır. 74

80 İzleme Ve Değerlendirme Birimi Faaliyetleri Proje Denetimlerinin Yapılması 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında Ajansımızdan mali destek almış ve faaliyetleri tamamlanmış bazı projeler için Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğine uygun olarak denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde projelerin, uygulama dönemi sona erdikten sonra yararlanıcılar tarafından uyulması gereken yükümlülüklere uygunlukları kontrol edilmiştir. Bu çerçevede görünürlük faaliyetleri, proje kapsamında alınan makine ve ekipmanın varlığı, amacına uygun olarak kullanılması ve proje belgelerinin muhafazası konuları kontrol edilmiştir. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerindeki toplam 20 proje için yapılan denetimler sonucunda herhangi bir eksiklik ve uygunsuzluk tespit edilmemiş ve ilgili tüm projelerin denetim raporları için olumlu görüş bildirilmiştir. İzleme Ziyaret Faaliyetleri Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerindeki toplam 20 proje için yapılan denetimler sonucunda herhangi bir eksiklik ve uygunsuzluk tespit edilmemiş ve ilgili tüm projelerin denetim raporları için olumlu görüş bildirilmiştir KAYS Kullanımına Başlanması Daha önce Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe (ÇPBM) modülünü kullanan İzleme ve Değerlendirme Birimi, bu yılın başında kullanıma açılmasıyla birlikte KAYS izleme modülünü de kullanmaya başlamıştır. Bu çerçevede ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru 75

81 sahiplerine proje uygulama döneminde kullanmaları gereken menüler hakkında eğitim verilmiştir yılı mali destek programları kapsamında başarılı bulunan başvuru sahipleri ile mali destek sözleşmelerinin imzalanması KAYS ortamında gerçekleştirilmiştir. Projelerin uygulama döneminin başlamasıyla birlikte de faaliyetlerin uygulanması, satın alma işlemleri, raporlama ve bunların izleme değerlendirme süreçlerine dair tüm işlemler yine KAYS üzerinden yürütülmektedir. Şekil 15. KAYS Ortamı-Bildirim Mektubu Listesi Tablosu yılı Mali Destek Programı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler 2011 yılı mali destek programları kapsamında ajansımızdan destek almaya hak kazanan 64 proje sona ermiştir. Bu projelere proje süresi sona ermeden önce anlık izleme ziyaretleri düzenlenmiştir. Anlık izleme ziyaretlerinde projelerdeki faaliyet ve harcamalar, projelerdeki fiziki gerçekleşme durumları kontrol edilmiş, projelerde varsa riskli görülen faaliyet ve harcamalarla ilgili olarak yararlanıcılarla değerlendirmeler yapılmış ve bunlara bağlı olarak aksiyon planları oluşturulup uygulanmaya konulmuştur. Bu şekilde projeler sona ermeden önce faaliyet ve satın almaların eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Temiz Çevre Gelişen İhracat Projesi Uygulama süresi sona eren projeler için destek yönetim kılavuzundaki usullere uygun olarak nihai izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Sonrasında yararlanıcıların nihai raporlarını düzenlemesi, raporların onaylanması ve nihai ödemelerin yapılması ile birlikte süreç devam etmiştir. Yararlanıcıların düzenlediği proje sonrası değerlendirme raporları teslim alınmış ve izleme uzmanları tarafından da proje kapanış raporları 76

82 düzenlenmiştir. Son olarak program kapanış raporunun düzenlenmesi ile birlikte 2011 yılı mali destek programları da tamamlanmış olacaktır Yılı Mali Destek Programları 2012 yılı mali destek programları kapsamında ajansımızdan mali destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle mali destek sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde imzalanmıştır. Bilecik, Eskişehir ve Bursa illerinde eğitimler düzenlenmiş ve yararlanıcılara proje uygulama dönemi hakkında eğitim verilmiştir. İlk izleme ziyaretleri ve projelere ön ödemelerin yapılmasıyla birlikte yararlanıcılar proje faaliyetlerini uygulamaya başlamıştır. Faaliyetleri devam eden bu projeler için ajans izleme uzmanları tarafından sözlü, yazılı şekilde veya yüz yüze görüşmelerde destek faaliyetleri verilmekte, eşzamanlı olarak bu projelerin denetim faaliyetleri de yürütülmektedir. Projelerin tamamına yakını için anlık izleme ziyaretleri de yapılmış ayrıca ara dönemi gerçekleşen projeler için ara izleme ziyaretleri ve ara ödemeler de gerçekleştirilmiştir Teknik Destek Programı 2013 yılı teknik destek programı kapsamında ajansımızdan destek almaya hak kazanan 32 başvuru sahibi ile Aralık ayı içerisinde teknik destek sözleşmesi imzalanmıştır. Süresi 60 gün olarak belirlenen teknik destek programının uygulama süresi 2014 yılı Şubat ayına kadar devam edecektir. 77

83 Bursa Vergi Dairesi nin Teknik Destek Projesi: Mali Tabloların Analizi ve Yorumlanması Eğitimi Etki Analizi Desteklenen proje ve faaliyetlerin istihdam, yatırım, ihracat, ithalat, turizm gibi konularda bölge kalkınması açısından doğurduğu etki ve sonuçları değerlendirmek amacıyla 2010 yılı mali destek programları için etki analizi çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmanın hizmet alımı yoluyla yaptırılmasına karar verilmesi ile birlikte hizmet alımı için ihale düzenlenmiş ve ihaleyi kazanan danışman firma ile sözleşme imzalanmıştır. Çalışma kapsamında ajansımızdan, ilgili mali destek programlarında destek alan 62 proje sahibiyle proje uygulama yerinde yüz yüze görüşmeler yapılacaktır. Ocak ayında başlayacak olan bu etki analizi çalışmasının 2014 yılının ilk altı ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırımcılara Yönelik Destek ve Tanıtım Faaliyetleri Yatırım Destek Ofisleri 2013 yılında da bölgeye daha fazla yatırımcı çekilmesi amacıyla ilgili mevzuat doğrultusunda yatırımcılara bilgi verme ve yol gösterme faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bu kapsamda gelen potansiyel yatırımcıların teşvikler ve yasal prosedürler konusundaki bilgi taleplerinin karşılanması, yatırım yapılabilecek arazilerin gösterilmesi, diğer kurumlarla olan ilişkilerinde koordinasyonun sağlanması, bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini sonuçlandırmak üzere yatırımcıya destek olunması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu hedef doğrultusunda 2013 yılında farklı ülke ve bölgelerden yerli ve yabancı 100 ü aşkın yatırımcıya belirtilen konularda yatırım desteği sağlanmıştır. Destek sağlanan yatırım sektörleri bölgemizin zengin yatırım imkânlarına paralel olarak otomotivden makine-metale, tekstilden gıdaya, mobilyadan turizme kadar büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Ofislerimize başvuran bireysel yatırımcılar, yatırımcı heyetleri ve iş adamları dernekleri gibi gruplara devlet teşvikleri ve yasal yatırım prosedürleri, yatırım yeri tahsisleri ve kurumsal işbirliği olanakları çerçevesinde bilgi ve destek sağlanmıştır. Ayrıca yatırım destek faaliyetleri çerçevesinde yatırımcıların yatırım konuları ve yatırım büyüklüklerine bağlı olarak KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi teşvik ve hibe desteği sağlayan kurumlarla da irtibat kurmaları sağlanmıştır. Yatırım destek faaliyetleri çerçevesinde işbirliği ve koordinasyona önem verilmiş ve 78

84 bölgedeki OSB ler, TSO lar, SİAD lar ve farklı sektörlerde çatı kuruluş işlevi gören belli dernekler ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği halinde yatırımcılara daha hızlı ve güvenilir bir yatırım desteği sağlanmıştır. Yatırımcıların izin ve idari işlemlerinin takibi için mevzuatta belirtilen şekilde bir dosyalama sistemi oluşturulmuş yatırımcılarla ilgili belge ve bilgiler dijital ortama da aktarılmıştır. Çin Çalışma Ziyareti BEBKA nın çalışma alanı içinde yer alan lojistik merkez ve kümelenme konuları ile ilgili başarılı olmuş örnekleri inceleyerek muhtemel işbirliklerinin araştırılması amacıyla Çin e giden BEBKA Heyeti, Hong Kong ve Guangzhou da önemli temaslarda bulunmuştur. BEBKA Heyeti 7-13 Aralık tarihleri arasında Türkiye nin Hong Kong Ticari Ateşeliği ile Guangzhou Başkonsolosluğunu ziyaret edip, Hong Kong Limanı, ATL Lojistik Merkezi, China Council For The Promotion of International Trade (CCPIT, Çin Uluslararası Ticareti Destek Konseyi), Huadu Otomobil Endüstrisi Üssü, Guangdong-Turkish Business Association/Guangdong Türk İş Adamları Derneği (GUTİAD), Guangzhou Kalkınma Bölgesi nde incelemeler yapmıştır. Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı H.Hüseyin Çelik, Bilecik TSO Başkanı Fevzi Uzun, Bursa İl Genel Meclis Başkanı Nedim Akdemir, Eskişehir İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Yapıcı ve BEBKA Kalkınma Kurulu Başkanı Hasan Çepni nin yanı sıra BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Birim Başkanı Önder Erdoğan dan oluşan Heyetin temasları sonucunda, Hong Kong taki lojistik merkezi uygulamasının aynısı ya da benzerinin bölgemizde de uygulanabileceği, gerekirse yap-işlet-devret modeliyle yabancı lojistik firmalarının bölgede yatırım yaparak know-how transferinin gerçekleştirilebileceği belirlenmiştir. BEBKA Heyetinin temaslarında ayrıca, Çin deki yatırım olanakları ile ilgili olarak illerimizdeki iş adamlarına yönelik toplantılar organize edilerek Çin deki muhatapların bu toplantılara çağrılması ve bilgilendirme yapılabileceği de kararı alınmıştır Bölgenin Yatırım Olanaklarının Tanıtımı 2013 yılında bölge tanıtımını hedefleyen organizasyonların düzenlenmesine ve bu kapsamda düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanmasına da büyük önem verilmiştir. 79

85 EMITT Turizm Fuarı Ocak 2013 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi nde düzenlenen 17. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı na Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) organizasyonunda katılan Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin stantları, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştur. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin geçmiş yıllarda da yer aldığı EMITT fuarının bu yılki organizasyonu, Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açılmıştır. BEBKA çatısı altında kurulan stantta, ziyaretçilere 3 ilin tanıtımına yönelik CD, kitap, broşür ve çeşitli promosyon ürünleri dağıtılmıştır. Fuara, Bursa, Eskişehir ve Bilecik Valilikleri, İl Kültür Turizm Müdürlükleri, BEBKA, Tanıtma Birlikleri ve sektör temsilcileri katılmıştır. Kurulan stantta özellikle 3 ilin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gösteren görseller katılımcılardan büyük ilgi görürken, standı gezen ziyaretçilere Bursa nın kestane şekeri, Mustafakemalpaşa nın tatlısı, Eskişehir in met helvası, Osmaneli nin ayva lokumu, Pazaryeri nin meşhur boza ve helvası ikram edilmiştir. Fuar kapsamında Hacivat-Karagöz temsilleri hazır bulunurken, Eskişehir Lületaşı ve cam sanatları ile Bilecik Kınık çömleklerini tanıtmak amacıyla ustalar tarafından 4 gün boyunca canlı performans sergilenmiştir. BEBKA nın 340 metrekare büyüklüğündeki standı ile iştirak ettiği EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı na Türkiye den 150 nin üzerinde belde ve ilin yanı sıra, 67 farklı ülkeden 4 bin katılımcı hazır bulunmuştur. Ajansımız "Fuar Tanıtımına En fazla Katkıda Bulunan" ödülüne de layık görülmüştür. 80

86 ITB Berlin Turizm Fuarı Almanya nın başkenti Berlin de düzenlenen ve dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı gerçekleştirilmiştir Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen ITB Berlin Fuarı'nın açılışında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Büyükelçi Hüseyin Avni Karslıoğlu ve beraberindeki heyet BEBKA ve Bursa Valiliği'nin standını ziyaret etmiştir. Türkiye standında ülkemiz 3 bin 79 metrekarelik alanda 105 stant ve 122 katılımcıyla temsil edilmiştir. Ayrıca standımıza çok sayıda yerli ve yabancı turizm sektörü temsilcileri ilgi göstermiştir. Türkiye standında bu yıl ilk kez deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra doğal ve alternatif turizm olanaklarının da tanıtımını yapılmıştır. ATM Dubai Turizm Fuarı 6-9 Mayıs 2013 tarihlerinde Dubai de düzenlenen ve Arap dünyasının en önemli fuarları arasında yer alan Arabian Travel Market (ATM) Fuarı nda BEBKA 40 metrekarelik alanda üç ilimizin kültürel, turistik, tarihi ve coğrafi değerleri ve turizm yatırım imkânlarını fuara katılan 87 ülke ve binlerce turizm sektör temsilcisine tanıtmıştır. ATM fuarına katılan BEBKA Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bursa İl Genel Meclisi Başkanı Nedim Akdemir, Eskişehir İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Yapıcı ve Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı H. Hüseyin Çelik ten oluşan heyete, BEBKA Genel Sekreteri Tamer Değirmenci ve Birim Başkanı Önder Erdoğan eşlik etmiştir. Ayrıca BEBKA standını Büyükelçi Şefik Vural Altay ve Başkonsolos Elif Çomoğlu Ülgen Bursa Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Tuncay Engin ve Gemlik Belediye Başkanı Refik 81

87 Yılmaz ziyaret etmiştir. Bu yıl 20'ncisi düzenlenen ATM Dubai Fuarı'nı 87 ülkeden 2500 katılımcı ziyaret etmiştir. Fuar etkinlikleri kapsamında Bursa Vali Yardımcısı Samet Ercoşkun başkanlığında Bursa sağlık turizmi sektörü temsilcilerinden ve BEBKA yetkililerinden oluşan bir heyet Dubai Kültür Ataşesi Harun Özdikiş eşliğinde Dubai Sağlık Serbest Bölgesi (Dubai Healthcare City, DHC) ne ziyaret gerçekleştirmiştir. DHC Genel Müdürü (CEO) Marwan Abedin, DHC Finans Müdürü (CFO) Ammar S. Hattab, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Dr. Wajdi Al Daghma nın yanı sıra Dubai Hükümeti Sağlık Kurumu Sağlık Mevzuatı Direktörü Dr. Ramadan İbrahim Mohammed ile görüşen heyet serbest bölge hakkında bilgi almıştır. Bunun yanı sıra BEBKA, sağlık turizmi, emlak ve gıda sektörü temsilcilerinden oluşan bir heyet ise Dubai Ticaret Ataşesi Gülizar Yavaş ile görüşerek potansiyel yatırımlar ve işbirlikleri hakkında bilgi almıştır. Spa & Welness Zirvesi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Spa & Wellness Geliştirme Konseyi, Sağlık ve Doğal Terapiler Derneği, Medikal Turizm Derneği, Antiaging Derneği ve Spa & Wellness Magazine desteği ile 5-7 Eylül 2013 tarihlerinde Gaziantep te düzenlenen zirveye Türkiye nin birçok ilinden katılım sağlanmıştır. Spa & Wellness Zirvesi, sektörün ulusal ve bölgesel ticaretini arttırma hedefiyle yola çıkarak, yurtiçi ve yurtdışı etkin tanıtım programlarıyla katılımcılarını hedefledikleri ziyaretçi kitlesine ulaştırarak, yeni iş bağlantıları kurulmasını temin etmiştir. Ziyaretçiler ve katılımcılar, Zirve boyunca akademik kurum ve kuruluşlarının düzenlediği seminerler ve sunumlar aracılığıyla sektörü, sektördeki gelişmeleri ve uygulama çözümlerini en doğru kaynaklardan öğrenme şansını yakaladılar. Zirve boyunca sektörü ilgilendiren çeşitli konular üzerinde sunum, konuşma ve paneller düzenlenmiştir. Zirveye, Bölgemizden Ajansımız yanında Bursa Valiliği ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) katılım sağladı. Bursa Valiliği nin açmış olduğu stantta Bursa sağlık turizmi ile ilgili ürün ve kurumlar tanıtılmıştır. 82

88 Kiev 22. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı Ekim 2013 tarihleri arasında Ukrayna nın başkenti Kiev de Dünya ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi- GHTC / THTDC nin desteğiyle düzenlenen Kiev 22. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı na (1st International Medical Travel Exhibition & Conference MTEC) Bursa Valiliği ile birlikte katılım sağlanmıştır. Fuarda BEBKA Planlama Uzmanı Özge Yıldız Bursa yı ve Bursa daki sağlık turizmi potansiyelini anlatan bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda, Rusça konuşan ülkelere Bursa nın sağlık turizmi potansiyelini anlatan Yıldız, yatırımcılara bölgeyi tanıtmıştır. VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi - İstanbul Kasım 2013 tarihlerinde sağlık turizmi sektörünün önde gelen temsilcilerinin İstanbul daki buluşmasına ilgi yoğun olmuştur. Kongreye Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu nun yanı sıra KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle, Mozambik Sağlık Bakanı Dr. Alevsandre Maguele, TÜMSİAD Başkanı Dr. Hasan Sert ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Baç başta olmak üzere 31 ülkeden davet edilen sağlık bakanları ve alanında uzman hekimler katılım sağlamıştır. Davetlilerin yaptığı konuşmaların ardından kürsüye davet edilen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de sağlık alanında yapılan reformlar ve süren projeler hakkında bilgiler vermiştir. Konuşmasının ardından standımızı ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu na Bursa daki sağlık turizmi potansiyeli ve termal turizm hakkında bilgi verilmiştir. 83

89 Bu yılki ana teması Sağlık turizminde kalite, sürdürülebilirlik ve insan kaynağı olan Kongrede Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ve sağlık turizmi sektörünü temsilen birçok firma yetkilisi sunumlar gerçekleştirmiştir. BEBKA nın yanı sıra Bursa Valiliği ve Bursa Sağlık Turizmi Derneği (BUSAT) nin de katılım sağladığı kongrede yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda sektör temsilcisi standımızı ziyaret etmiştir. BEBKA adına kongreye katılan Bursa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Turgut Akşehir, Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Engin Yüksel ve Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Adem Bölükbaşı tarafından bölgemizde termal turizm, sağlık turizmi ve medikal tedavi imkânlarıyla ilgili ziyaretçilere bilgi verilmiştir. Tanıtıcı ve Bilgilendirici Yayınlar Bölgenin yatırım olanaklarının ve potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak üç il için ayrı ayrı basılı ve görsel malzemeler hazırlanmıştır. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için ayrı ayrı yatırım tanıtım filmleri hazırlanmıştır. Filmler Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hazırlanmıştır. Bu yatırım tanıtım filmleri fuarlarda, yurtdışı toplantılarda ve yatırım destek faaliyetlerinde kullanılmıştır yılında Bursa için genel tanıtım, otomotiv, makine-metal, tekstil, gıda, mobilya, turizm, OSB ler şeklinde hazırlanan 8 farklı tanıtım broşürü hem tek kitap olarak basılmış hem de her birinin ayrı ayrı yer aldığı bir tanıtım kiti olarak düzenlenmiş ve fuarlar ve yatırım destek faaliyetlerinde yatırımcılara dağıtımı yapılmıştır yılında ise Eskişehir ve Bilecik illeri için illeri sosyal, ekonomik, turistik, tarihî ve kültürel yönden tanıtan broşürler hazırlanmış ve fuarlar ve yatırım destek faaliyetlerinde kullanılmıştır. Yine Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri için fuarlarda kullanılmak üzere ve turistlere yönelik İngilizce turizm tanıtım broşürleri hazırlanmıştır. Internet Siteleri İnternet yoluyla bilgi ulaşımı ve iletişimin son derece yaygınlaşmış olması web sayfalarının önemini en üst düzeye çıkarmıştır. Tanıtım faaliyetlerinin en önemli unsurlarından birisi de buna yönelik olarak hazırlanan web siteleridir. Web sayfasında yatırıma yönelik olarak, OSB ler ve Serbest Bölge bilgileri, yatırım işlemleri hakkında bilgi, analiz, yayın ve raporlara yer verilmiş ve yayında olan internet sitelerinin içerikleri güncellenmiştir. 84

90 Yeni Teşvik Sistemiyle İlgili Faaliyetler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar la yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi kapsamında kalkınma ajanslarına verilen yatırım teşvik belgelerinin izlenmesi, yatırım tamamlama vizesi ve kapama işlemlerinin yürütülmesi ve yatırım teşvik belgesi başvurularının alınması gibi işlemler, yatırım destek ofisleri tarafından yürütülmüştür dönemine ait yatırım teşvik belgeleri izleme çalışmaları kapsamında 2013 yılında 1.019, Eskişehir de 223 ve Bilecik te ise 84 adet teşvik belgeli yatırımın izlemesi yapılmıştır. Bu kapsamda dönemine ait yatırım teşvik belgeleriyle ilgili olarak 2013 yılında 1.019, Eskişehir de 223 ve Bilecik te ise 84 adet teşvik belgeli yatırımın izlemesi yapılmıştır. Bu izlemeler Ekonomi Bakanlığı mevzuatına uygun olarak yatırım takip formlarının yatırımcı firmalar tarafından doldurularak tarafımıza gönderilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu yatırım takip formlarındaki bilgiler Ekonomi Bakanlığı nın online bilgi sistemi olan Teşvik Bilgi Sistemi ne girilmiştir. Tamamlanan bu izleme faaliyetlerinin sonuçları hakkında Ekonomi Bakanlığı bilgilendirilmiş, firmaların yatırım ilerlemeleriyle ilgili rapor sunulmuştur. Yapılan izleme faaliyetleri hakkında Kalkınma Bakanlığı na da bilgi verilmiştir. Bunun yanı sıra Bursa da faaliyet gösteren sekiz firmanın ve Eskişehir de faaliyet gösteren bir firmanın teşvik belgeli yatırımlarıyla ilgili olarak yatırım tamamlama vizesi ve ekspertiz işlemleriyle ilgili dosyalar hazırlanmış, yatırım tamamlama ekspertiz raporları düzenlenmiş, gerekli fiziki tespit işlemleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Ekonomi Bakanlığı na resmî yazı ve ekinde ilgili dosyalarla bildirilerek yatırım teşvik belgeleri kapama işlemleri 85

91 tamamlanmıştır. Yine Bursa da faaliyet gösteren bir firmanın genel teşvikler kapsamında yatırım teşvik başvurusu alınmıştır. Ayrıca yeni teşvik mevzuatı ile ilgili başvuru el kitabı hazırlanıp ilgili kişi ve birimlere dağıtımı yapılmıştır Diğer YDO Faaliyetleri Yatırım destek faaliyetleri ile ilgili olarak, kurumsal kapasiteyi artırma amacıyla, bu alanda benzer çalışmalar yapan kurumlarla iletişim ve tecrübe paylaşımına yönelik faaliyetler organize edilmiştir. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türkiye deki kalkınma ajansları, yurtdışındaki tanıtım ve destek kuruluşları ile ziyaret, toplantı, çalıştay ve benzeri yollarla tecrübe paylaşımları yapılmıştır. 7 Şubat 2013 tarihinde Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Marka Değerleriyle Bilecik panelinde BEBKA tarafından 2012 Yılı Sürdürülebilir Sanayi Mali destek programıyla ilgili bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 30 Mayıs 2013 tarihinde Bilecik Valiliği tarafından düzenlenen AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısında, yılları arasında proje teklif çağrıları, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek programları kapsamında Bilecik te desteklenen projelerle ilgili bir sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirilmiştir. Bilecik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ne, hazırlamakta oldukları Bilecik te Ar-ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Hakkında Rapor kapsamında bilgi notu sunulmuştur. Bilgi notu kapsamında BEBKA dan destek alan sanayi projeleri ve EBK Seramik İş Kümesi tarafından yapılan Lojistik projesinin sonuçlarıyla ilgili bilgi sunulmuştur. Bursa daki Valiliği ve ilçe kaymakamlıklarında bir hafta boyunca eğitim alan Afganistan dan gelen yaklaşık 20 kişilik kamu yöneticisi heyeti, BEBKA yı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi almıştır. Afganistan ın 34 vilayet ve 367 ilçesini temsil eden Afgan heyetine, Türkiye de kalkınma ajanslarının 2006 yılından bu yana, BEBKA nın ise 2009 yılından bu yana faaliyette olduğu bilgisi ile birlikte ajansımız tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. TÜBİTAK tarafından gönderilmiş olan TEYDEB destekleri hakkındaki broşürler yoluyla ilgili kurumlar bilgilendirilmiştir. Yatırım Destek Ofisleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile ilgili olarak Kalkınma Bakanlığı na görüş sunulmuştur. 86

92 Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) Genel Sekreteri Cenita Kocaman ile BİGMEV ve BEBKA arasında geliştirilebilecek ilişkiler ve işbirliği hakkında görüşülmüştür. Görüşmede REDAH Kalkınma Ajansı (Hersek) ile yapılacak işbirliği protokolü metni, Sağlık Turizmi tecrübelerinin karşılıklı paylaşılması, kadın girişimciliği, tarımsal sanayi ve helal gıda sektörünün önemi gibi konulara yer verilmiştir. Karşılıklı yapılacak program ve organizasyonlardan ilkinin Bosna Hersek Redah Bölgesinde yapılması hususunda fikir birliğine varılmıştır. İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. OSB Bilgilendirme toplantılarına katılım sağlanmıştır. İllerde yürütülen projelerin açılış ve kapanış toplantılarına katılım sağlanmıştır İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Kurumsal İletişim Faaliyetleri Kurumsal İletişim Stratejinin Geliştirilmesi Faaliyetleri 2013 yılında iletişim, tanıtım ve kurumsal iletişim altyapısının sağlanmasına yönelik birçok faaliyet yapılmıştır. Ajansımız bünyesinde kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında kurumsal iletişim stratejisinin oluşturulması ve medya ilişkilerinin yönetilmesi konusunda çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar, basın bültenlerinin hazırlanması, internet sitesinin güncellenmesi, periyodik dergi çıkarılması ve basın kuruluşları aracılığıyla kamuoyunun Ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi olarak detaylandırılmıştır. Medya İlişkileri Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerden kamuoyunun haberdar olması amacıyla basın bültenleri hazırlanarak yerel ve ulusal basın kuruluşlarına servis edilmiştir. İlgili haber metinleri ve fotoğraflar arşivlenmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, 2013 yılında BEBKA 1729 defa basında yer almış olup bunların 211 ini ulusal basın oluşturmaktadır. Ajans hakkında medyada yer alan haberleri takip etmek amacıyla bir medya takip firmasından hizmet alımı yapılmıştır. Bu haberler günlük olarak kurumsal internet sitesine yüklenmiştir. Ayrıca, 2014 Yılı Mali Destek Programları nın tanıtımı amacıyla Eskişehir ve Bursa da basın toplantısı düzenleyerek yerel ve ulusal basın temsilcileri programlar hakkında bilgilendirilmiştir. BEBKA Haber 2012 yılında Ajansı tanıtan, Ajans faaliyetleri konusunda haberleri duyuran ve ilgili paydaşlara dağıtılan BEBKA Haber Dergisi üç ayda bir yayınlanmaya başlamıştır. Dergi ile kurumun uzun dönemli planlanmış stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için ve kurum felsefesini ilgili paydaş kurumlara doğru bir şekilde anlatmak amaçlanmaktadır. Dergi içeriğinde Ajans faaliyetlerini, desteklerini ve hedeflerini tüm paydaşlara aktarmaya ağırlık verilmektedir. Derginin her sayısında üç ilimize ayrılmış bölümlerde illerimizi ve yatırım imkânlarını tanıtılmaktadır. Her 87

93 sayıda çeşitli konularda röportajlara ve BEBKA nın destek verdiği proje örnekleri üzerine makalelere yer verilmektedir. BEBKA Haber dergisinin içerik ve tasarım konularında hizmet alımı yoluyla destek alınmaktadır yılında yayınlanan sayılarda, bölgesel kalkınma, çevre, yerel değerler, üniversiteler ve teknoparklar olmak üzere birçok konuda içerik hazırlanmıştır. İnternet Sitesi Ajansın kurumsal internet sitesi Ajans hakkında bilgi alınması, faaliyetlerinin tanıtılması, desteklerin takibi ve gerekli dosyalara ulaşılması açısından çok önemli işlevleri yerine getirmektedir. Bu işlevlerin daha etkin ve verimli yerine getirilmesi amacıyla kurumsal internet sitesi 2012 yılında yenilenerek, tanıtım ve gerekli bilgilere ulaşımın daha kolay olması sağlanmıştır yılında da sitenin geliştirilmesi ve güncellenmesi için çalışmalar devam etmiştir. Ajans ile ilgili haberler ve duyurular kurumsal siteden duyurulmuştur. Siteyi 2013 yılı içerisinde kişi defa ziyaret etmiştir. Ajansın kurumsal internet sitesi dışında bölge planı sürecini tanıtan ve süreçte katılımı arttırmayı hedefleyen Bölge2023 sitesinin de yönetimi kurumsal iletişim personeli tarafından gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Stratejik İletişim Planı Stratejik İletişim Planının (SİP) amacı, kurumun program ve faaliyetlerinin kurum stratejisi ile uyumunu sağlamak, kurumsal görünürlüğünü artırmak ve aynı zamanda bunların gerçekleşmesi için gerekli iç ve dış iletişim mekanizmalarını tanımlamaktır. SİP, bölgesel kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaşlar tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu belge yerel ve ulusal paydaşlar arasında iletişim yaklaşımları, teknikleri, medya, araç ve yöntemlerin etkin kullanımı için kuralları kapsamaktadır. Algı Anketi 2013 yılında telefon ve eposta aracılılığıyla yaklaşık 1000 kişi ile algı anketi yapılmıştır. Bu ankette ajansın bilinirliği, faaliyetleri, destek mekanizmalarının yöntemi ve etkinliği, bilgilendirme, eğitim ve izleme faaliyetlerinin etkinliği ile ilgili sorular da yer almıştır. Anket sonuçları süreçlerin geliştirilmesinde girdi olarak kullanılmaktadır. Tanıtım Faaliyetleri Tanıtım faaliyetleri kapsamında, Ajans isminin ve logosunun bulunduğu örümcek stant, bloknot, kalem, zarf, kartvizitler vb. materyaller kurumsal kimliğe uygun olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan toplantı dosyaları ile tanıtım materyalleri Ajans faaliyetleri kapsamında yapılan toplantılarda katılımcılara dağıtılmıştır. Tanıtım kapsamında etkinliklerde stant açılarak Ajans ve faaliyetleri tanıtılmış, bölge tanıtımına yönelik tanıtım materyalleri de dağıtılmıştır. 88

94 Genel Paydaş Veri Tabanı Oluşturulması ve Takibi İletişim stratejisinin uygulanmasına temel teşkil eden iletişim veri tabanı geliştirilmesi en önemli faaliyetler arasında yer almaktadır. Bölgemizde bulunan yerel paydaşlarımızın yanı sıra, bölge dışında ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili paydaşların iletişim bilgilerinin yer aldığı ve çeşitli kategorilere göre sınıflanabilen veri tabanında 4000 nin üzerinde kayıt bulunmaktadır. Paydaş veri tabanında bulunan kişilere konular özelinde epostalar yoluyla bilgilendirme yapılmış ve anketler gönderilerek Ajans faaliyetleri hakkında görüşleri alınmıştır Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri Ajansın bilinilirliğini ve kurumsal farkındalığını arttırmak, kamuoyunun Ajans ve faaliyetleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla yapılacak faaliyetler ile Ajansın çeşitli platformlarda temsili faaliyetleri yürütülmekte, bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarca bölgenin sorunları ve kalkınmasıyla ilgili düzenlenen toplantılar ve benzeri organizasyonlara Ajansı temsilen katılım ve katkı sağlanmaktadır. Bununla beraber, bölgeye gelen ve Ajansımızı ziyaret eden yerli ve yabancı önemli kişiler, potansiyel yatırımcılar ve kurum temsilcileri ağırlanarak Ajansın en iyi şekilde temsil edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Ajansın desteklerinin ve faaliyetleri ar-ge proje pazarı, sektörel toplantılar veya fuar ve benzeri platformlarda ve organizasyonlarda ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak, bu organizasyonlarda Ajansın tanıtımı sağlanmaktadır. Broşür dağıtılması, toplantının bir bölümünde Ajans ile ilgili sunum yapılması, Ajansı tanıtıcı stantların kurulması, Ajansı tanıtıcı konuşma yapılması ve benzeri yollarla bu tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir yılı ilk yarısında Ajansımızın düzenlediği etkinlikler bu raporda ayrıntılı olarak yer almaktadır, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlen ve Ajansımızın temsil edildiği etkinlikler ise aşağıda sıralanmıştır. Ocak tarihinde Bursa Kent Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubu, İznik Belediyesi ve Türkiye Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Bursa Destekleme Derneği tarafından İznik'te düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı" na ilgili uzman personel katılmıştır. 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde Kalkınma Ajansları ve Bölge Planları için Endüstriyel Simbiyoz Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 4-7 Mart 2013 tarihlerinde Antalya da, düzenlenen Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Projesi 1. Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 11 Mart 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından Ankara da düzenlenen Coğrafi Bilgi Sistemi Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 13 Mart tarihinde Anadolu Üniversitesi nde yapılan Yerel Yönetimler ve AB Çevre Müktesebatının Değerlendirilmesi Toplantısı na katılım sağlanmıştır. 20 Mart 2013 tarihinde Bakanlığı tarafından Ankara da düzenlenen Dış Ekonomik Coğrafya Analizi (DECA) Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. TOBB, KOSGEB, İTO ve TOSYÖV işbirliğiyle IX. KOBİ Zirvesi KOBİ ler için Yeni Fırsatlar ve Pazarlar ana temasıyla Mart tarihinde iştirak edilmiştir. 89

95 Kalkınma Bakanlığı nın faydalanıcısı olduğu Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi (Faz II) Projesi kapsamında düzenlenen İşbirliğiyle Büyüme: Uluslararası AB Uyum Politikası Konferansı na 28 Mart da katılım sağlanmıştır. 9 Nisan tarihinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen Kamuda Dış Kalite Değerlendirmeleri konferansına katılım sağlanmıştır. 25 Nisan 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Ajansların IPA Kapsamında Aracı Kurum Olmalarına Yönelik Boşluk Analizi Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 10 Mayıs 2013 tarihinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen Geçmişten Günümüze Gıda Sektörü başlıklı toplantıya katılım sağlanmıştır. 10 Mayıs 2013 tarihinde Çankaya Üniversitesi nin EBK İş Kümesi ve Seramik Araştırma Merkezi ziyareti programına katılım sağlanmıştır Mayıs 2013 tarihlerinde Fırat Kalkınma Ajansı ile Fırat Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı na katılım sağlanmıştır. 17 Mayıs 2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen Kalkınma Ajanslarının IPA Kapsamında Aracı Kurum Olmalarına Yönelik Eylem Planı ve Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 29 Mayıs 2013 tarihinde Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Eskişehir İstihdam Günleri ne katılım sağlanmıştır. 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı tarafından AB KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında Ankara da düzenlenen Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konferansı na katılım sağlanmıştır. 07 Haziran 2013 tarihinde Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) Üniversite Sanayi işbirliği konulu Çalıştayı'na katılım sağlanmıştır. Toplantıya katılan sanayiciler ve işadamları ile birlikte BTÜ'nün laboratuvarlarında incelemeler yapılmıştır. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı nın düzenlemiş olduğu "Avrupa ve Orta Asya'ya Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Girişlerinin Kolaylaştırılması" etkinliğine katılım sağlanmıştır. İstanbul Ticaret Odası ve TOSYÖV ün birlikte organize ettikleri KOBİ Zirvesi programına ajans adına katılım sağlanmıştır. 3 Temmuz tarihinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı & Akdeniz Üniversitesi İİBF Fakültesi nin düzenlemiş olduğu Girişim Sermayesi ve Melek Yatırımcı Paneli ne katılım sağlanmıştır. BEKSİAD ın ve bölge sanayicilerinin kısa ve orta vadedeki çalışma planını ortaya çıkarmak için 28 Ağustos ta gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır. 2 Eylül tarihinde Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Projesi Eğitimi ve Bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. 10 Eylül tarihinde BTSO tarafından düzenlenen AB İnovasyon ve Ar-Ge Politikaları ve KOBİ lere Yönelik Ar-Ge Destekleri Semineri ne katılım sağlanmıştır. 11 Eylül 2013tarihinde Uludağ Üniversitesinde organize edilen TUBİTAK AB Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı na katılım sağlanmıştır. 18 Eylül tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen İl Düzeyinde Tarım Alt Havza Çalışması Programı na katılım sağlanmıştır. 90

96 24-26 Eylül tarihleri arasında ICT Summit NOW Bilişim Zirvesi ne katılım sağlanmıştır Eylül tarihleri arasında Bursa Merinos Atatürk Kongre Merkezinde organize edilen Uluslararası Yazılım Kongresi ve Fuarı na katılım sağlanmıştır Eylül tarihleri arasında PMI ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından organize edilen Kentsel Gelişim için Proje Yönetim Zirvesi ne katılım sağlanmıştır. 1-4 Ekim tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından organize edilen TÜBİTAK KAYS Çalıştayı na katılım sağlanmıştır. 7 Ekim de Ortak Hat, Makine ve Yedek Parça Veri Tabanı Oluşturma Projesi ve Makine İhracatçıları Birliği İşbirliği Toplantısı na katılım sağlanmıştır Ekim 2013 tarihleri arasında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Bilgi Ekonomisi Küresel Forumu na katılım sağlanmıştır Ekim 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye II. Organik Hayvancılık Kongresi ne katılım sağlanmıştır Ekim 2013 tarihleri arasında Türkiye İstatistik Derneği ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 8.Uluslararası İstatistik Kongresi ne katılım sağlanmıştır. 30 Ekim- 01 Kasım 2013 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı nın organizasyonunda düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi ne katılım sağlanmıştır. 20 Kasım 2013 tarihinden BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubu tarafından düzenlenen Gıda Mevzuatındaki Yenilikler, Uygulamaları ve Tüketici Hakları Paneli ne katılım sağlanmıştır Kasım 2013 tarihlerinde Sağlık Turizmi Derneği tarafından düzenlenen VI. Uluslararası Sağlık Turizm Kongresi ne katılım sağlanmıştır Kasım tarihleri arasında Litvanya da gerçekleşen KOBİ Zirvesi ne Genel Sekretermiz Tamer Değirmenci katılım sağlamıştır. Zirve kapsamında düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri nde BEBKA nın 2011 yılı Çevre ve Enerji Mali Destek programı kapsamında Gürsu Belediyesi nin Sınırsız Temiz Enerji ile Kalkınan bir Gürsu projesi Çevre ve Yeşil Enerji alanında birinci olmuştur. 28 Kasım 2013 tarihinden İzmir de gerçekleştirilen Küme Mükemmeliyeti Konferansı na katılım sağlanmıştır. 91

97 Yurtdışı Kalkınma Ajansları ve Diğer İlgili kurumlarla İşbirliği Faaliyetleri EURADA Üyeliği BEBKA, merkezi Brüksel de bulunan Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği ne (European Association of Development Agencies, EURADA) 2011 yılında içerisinde üye olmuştur. EURADA, Avrupa Komisyonu ile istişare halinde bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi, üyeleri arasında iyi örneklerin paylaşımına imkân sağlamayı ve bölgesel kalkınma ajansları arasında ulus ötesi işbirliklerini artırmayı amaçlayan ve kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. EURADA üyeliği, BEBKA nın, bölgesel gelişme alanındaki en güncel yaklaşımları, iyi uygulama örneklerini ve başarılı kalkınma modellerini izleyerek, edindiği tecrübeleri Bursa Eskişehir Bilecik Bölgesi ne aktarabilmesine imkân sağlamaktadır Performans Sonuçları Tablosu Kalkınma Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajanslarının performansını değerlendirmek amacıyla performans kriterleri belirlenmiştir. Bu kriterlerle beraber Ajansımızın belirlediği kriterlere ilişkin 2013 yılında gerçekleşmeler aşağıdadır. Tablo 21. Performans Sonuçları Tablosu Kriterler Performans Göstergeleri Değer Açıklama Katılım ve Yönetişim Analizler ve Strateji Geliştirme Mali desteklerle ilgili olmayan düzenlenen toplantı, seminer, çalıştay sayısı Mali desteklerle ilgili olmayan düzenlenen toplantılara katılan kişi sayısı Düzenlenen Kalkınma Kurulu Toplantı Sayısı Sanayi İhtisas Komisyonu Toplantısı (3) Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı (3) Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Toplantısı (3) Çevre, Enerji ve Tabii Kaynaklar İhtisas Komisyonu Toplantısı (3) Sosyal Yapı İhtisas Komisyonu Toplantısı (3) Mekânsal Gelişme ve Erişilebilirlik İhtisas Komisyonu Toplantısı (3) Bölge Planı Çalıştayı İhtisas Komisyonu toplantılarında 352 kişiyle, Bölge Planı Çalıştayında 117 kişiyle görüşüldü. Kalkınma Kurulu Katılım Oranı %65,5 8. KK (%78), 9. KK (%53) Yapılan Anket Sayısı Bölgesel Kalkınma Öncelikleri Anketi (1189) Algı Anketi (1.088) PESTLE Analizi Anketi (94) İlçe Raporları (33) İhtisas Komisyonu Toplantı Raporları (18) Ekonomi Göstergeleri (12) Kalkınma Endeksi Hazırlanan kapsamlı ve nitelikli 69 TR41 İlçe Kalkınma Endeksi rapor, analiz, strateji dokümanları Mevcut Durum Analizi Dış Ekonomik Coğrafya Analizi (DECA) Bölge Planı Kalkınma Göstergeleriyle TR

98 Kriterler Performans Göstergeleri Değer Açıklama Uluslararası Konferans Bildiri Sayısı 8 6. ICEIRD Konferansı (6) 2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (2) Proje Başvuru Sayısı 82 Destek Almaya Hak Kazanan Proje Sayısı 36 Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı 33 Eğitim ve Bilgilendirme Toplantıları 15 Sayısı 2012 Yılı Mali Eğitim Toplantılarına Katılan Kişi Destek 257 Sayısı Programı Bilgilendirme Toplantılarına Katılan 274 Kişi Sayısı Proje Uygulama Eğitimi Toplantı Sayısı Yılı Mali Destek Programı 2013 Yılı Teknik Destek Programı Yatırım Destek Tanıtım Proje Uygulama Eğitimine Katılan Kişi Sayısı Bilgilendirme Toplantıları Sayısı 36 Bilgilendirme Toplantılarına Katılan Kişi Sayısı Proje Yazma Eğitim Sayısı * 7 Eğitim Toplantılarına Katılan Kişi Sayısı 204 Proje Başvuru Sayısı 43 Destek Almaya Hak Kazanan Proje Sayısı 34 Sözleşme İmzalanan Proje Sayısı 32 Ara İzlemesi Yapılan Teşvik Belgesi Sayısı 1326 Teşvik Belgesi Kapanan Firma Sayısı 9 Bursa (8), Eskişehir (1) Teşvik Belgesi Müracaatı Alınan Firma Sayısı 1 Bursa Uluslararası Düzeyde Düzenlenen Organizasyonlar Katılım Sağlanan Fuar Sayısı 6 Yatırım Destek Siteleri Ziyaret Sayısı 88 1 *Eğitimler 2014 Yılı Ocak ayında devam etmiştir Bursa (1.019), Eskişehir (223) ve Bilecik (84) V. Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Berlin Fuarı Arabian Travel Market (ATM) Dubai Turizm Fuarı Spa & Welness Zirvesi VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Kiev 22. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı Bursa Invest İnternet Sitesi (3.501) Eskişehir Invest İnternet Sitesi (801, Temmuzdan itibaren) Bilecik Invest İnternet Sitesi (823) 4 BEBKA Haber (3 ayda bir hazırlanır) 2 Eskişehir ve Bilecik Tanıtım Broşürü 3 Turizm Tanıtım Broşürü (3 il) Tanıtım Materyalleri Tanıtıcı CD Sayısı (Türkçe- İngilizce 3 dillerinde Bursa Eskişehir Bilecik illerini tanıtıcı CDler hazırlanmıştır) Kurumsallaşma İnternet Sitesi Ziyaret Sayısı BEBKA Kurumsal İnternet Sitesi ( ) 93

99 Kriterler Performans Göstergeleri Değer Açıklama Bölge Planı İnternet Sitesi (1.716, 15 Mayıs tan itibaren) Basında yer alma i ulusal Bilgi Talebi Başvuru Sayısı* 12 *Bilgi edinme başvuru sayıları, sadece Yerel Paylar Belediyeler Tahsil Oranı** % yılı içinde yapılanların toplamıdır. İl Özel İdareleri Tahsil Oranı** %100 **Tahsil oranları tarihi itibariyle TSO Tahsil Oranı** %100 kümülatif oranlardır. 4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Üstünlükler BEBKA kurulduktan sonra çok kısa bir sürede kurumsallaşma sürecini tamamlamıştır. Kalkınma Ajansımızın üstünlükleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Ajans personelinin eğitimli ve yetkin olması Ajans personelinin geçmiş iş deneyimleri itibarıyla farklı alanlardaki deneyimleriyle karşılaşılan sorunlar karşısında pratik çözümler sunması Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinden kaynaklanan kurumun güçlü temsil yapısı Ajansın bölgede saygın bir kurum olması Özerk bir bütçeye sahip olması Gelişmiş bir bölgede olmanın avantajı 4.2. Zayıflıklar Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı nın zayıf yönleri ise aşağıdaki şekilde verilebilir: Kalkınma ajanslarının misyonunun kamuoyunca yeni tanınıyor olması Bölgesel kalkınma politikaları ve proje hazırlama kültürü gibi konularda bölge halkının yeterli bilgiye sahip olmaması Bürokratik işlemler ve süreçlerin zorlaması nedeniyle hızlı hareket edilmemesi ve karar alınmasının yavaşlaması Ajansın planlama, strateji geliştirme gibi tüm faaliyet çalışmaları için yeterli düzeyde ve güncel veriye ulaşmakta yaşanan zorluklar Ajans bölgesel kalkınma çalışmaları ve koordinasyonundan sorumlu tutulmasına rağmen ajansın yaptırım gücünün ve düzenleyici rolünün yeterli olmaması 4.3. Değerlendirme 2013 yılında, BEBKA çalışma ilkelerine ve temel değerlerine bağlı olarak kurumsallaşma faaliyetlerini sürdürdüğü, toplantı,seminer, eğitim, konferans, çalıştay gibi etkinliklerle hem çalışmalarına devam ettiği hem de ajans tanılırlığının artırıldığı ve son olarak proje destek faaliyetleriyle bölgeye değer katmaya devam ettiği gelişimsel bir zaman dilimi olmuştur. Yılın ilk altı aylık döneminde Onuncu Kalkınma Planı ile eş zamanlı olarak yılı TR41 Bölge Planı çalışmaları da katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara bölgeyi daha yakından ve doğru 94

100 tanıyabilmek adına mevcut durum analizi ile başlanmış, daha sonra kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının dahil edildiği özel ihtisas komisyonu toplantıları ve bu toplantı çıktıları doğrultusunda Bölge Planı Çalıştayı düzenlenmiştir. Temmuz ayında taslak planın Kalkınma Bakanlı ğına iletilmesinin ardından ise kurum görüşlerinin alınması için toplantılar düzenlenmiş, lnternet üzerinden plan kamuoyu ile paylaşılmıştır. Gerekli düzeltmeler sonrası plan yıl sonunda Yönetim Kurulu tarafından onalylanmış ve Bakanlığa gönderilmiştir yılının ilk çeyreğinde 2012 Yılı Mali Destek Programları çerçevesinde projelerin değerlendirilmesi ve sözleşmelerin imzalanması süreci tamamlanmıştır. Programa toplam 82 proje başvurusu yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda Sanayi Mali Destek Programı, Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ve Turizm Tanıtım Mali Destek Programı kapsamında 33 proje sahibiyle sözleşmeler imzalanmıştır. Yıl sonunda ise 2014 Yılı Mali Destek Programları açıklanmış olup, programlar hakkında birçok sayıda bilgilendirme toplantısı ve proje yazma eğitimi düzenlenmiştir. Ajans personeli özellikle her ilçeyi ziyaret etme ve programlar hakkında farkındalık yaratmak için özel çaba sarfetmiştir. Bu sene basında programın duyurulması amacıyla ilk defa basın toplantıları düzenlenmiştir. Ulusal ve uluslararası boyutlarda ekonomik, sosyal ve kültürel rekabetin son derece yoğun olarak yaşandığı günümüzde kalkınmanın ölçülmesi ve takibi önemli olduğunun farkında olan ajansımız, bölgemizde kalkınma alanındaki gelişmelerin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla bölgesel kalkınma göstergeleri seti oluşturulması ve düzenli olarak bu göstergelerin takibini yapmakta olup; bölgeye yön verecek kalkınma göstergeleri çalışmaları yürütmüştür. Bu çalışmaların topalandığı Kalkınma Göstergeleriyle TR41 ( ) Aralık ayında yayınlanmıştır. Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IV. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi organizasyonuyla bölgemizdeki kurumlarla ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bölgemizin yerli ve yabancı turizm yatırımcılarına tanıtımı gerçekleştirmek amacıyla dünyada öbemli fuarlar arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) ve Dubai de düzenlenen Arabian Travel Market (ATM) Fuarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca Bursa Valiliği işbirliği ile Gaziantep te Spa & Welness Zirvesi, İstanbul da VI. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ve Kiev de 22. Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı na katılım sağlanmıştır yılı ilk yarısında ülkelerinde benzer bir sistemle kalkınma ajansı kurmak isteyen Afganistan dan bir heyet ağırlanmış ve kalkınma ajansı faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır yılı içerisinde Ajansın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin dış denetimi gerçekleştirilmiş olup denetim başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. İç denetim faaliyetleri kapsamında ajansın tüm birimlerinin denetimi de tamamlanmıştır. Ajansımız 2013 yılında kurumsal kimliğin ve iletişimin güçlendirilmesi için de faaliyetler yürütmüştür. Bu kapsamda bir önceki yıl internet sitemizin yenilenmesinin ardından sitenin geliştirilmesi ve güncellenmesi için çalışmalar devam etmiştir. BEBKA faaliyetlerini ve bölgemizi tanıtmak amacıyla hazırlanan BEBKA Haber dergisi üç ayda bir yayınlanmakta ve ilgili tüm paydaşlara dağıtılmaktadır. Bölgede ajansın çalışmalarının yerelde sahiplenilebilmesi açısından önem taşıyan paydaş ilişkileri geliştirilmeye devam edilmesi amacıyla genel paydaş veri tabanı oluşturulup takibi yapılmaktadır. Ek olarak, 95

101 adresinden ulaşılabilen internet sitemiz aracılığıyla Bölge Planı ile ilgili güncel çalışma çıktıları ve bilgileri kamuoyu ile paylaşılmakta ve eş zamanlı olarak daha verimli sonuçlar alabilmek amacıyla vatandaşın taslak Bölge Planı hakkında görüş ve değerlendirmelerini bize iletmeleri sağlanmaktadır. 5. ÖNERİ VE TEDBİRLER Türkiye de bulunan 26 Kalkınma Ajansı arasında işbirliği sağlanarak, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve bilgi, tecrübe paylaşımı ile görüş alış verişi yapılarak çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesinin sağlanması tavsiye edilmektedir. Ayrıca KAYS ın ajansların tüm faaliyetlerini kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve kullanıcı dostu bir yazılım olarak tasarlanması da önem kazanmaktadır. Ajansın faaliyetleri ile ilgili olan diğer kamu kurumları ve özerk kurumlarla (Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, KOSGEB, Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Bakanlığı, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu v.b.) Ajans arasında bilgilendirmeyi sağlayacak, proje destek faaliyetlerinde mükerrerliği önleyecek, istihbarat ve iletişim süreçlerini kolaylaştıracak bir online iletişim sisteminin kurulması ve bu kurumların faaliyetlerinden yararlanan kişi ve/veya kuruluşların sistemdeki bilgilerinin entegre edilerek, kurulacak online sistemde takip edilebilirliğin kolaylaştırılmasının da ileriki aşamada son derece yararlı olacağı düşünülmektedir. Kalkınma Ajansların stratejik konularda işbirliğinin arttırılması ve ortak programlar geliştirmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ajans bütçesine yerel yönetimlerden özellikle belediyelerden aktarılan payların tahsisi hususunda ek düzenlemeler yapılması düşünülebilir. Ajans faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan yeterli ve güncel verilere ulaşma konusunda yaşanan sıkıntı üzerine benzer konularda analiz, tespit, anket çalışması yapan diğer veri sağlayan kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılması için düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır. İletişim stratejisi çerçevesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası yazılı, sesli ve görsel basın araçları yanı sıra ve sosyal medya olanaklarından faydalanılarak Ajans'ın doğru stratejilerle, doğru iletişim araçları kullanarak, kendini doğru şekilde konumlandırması sağlanmalıdır. Ayrıca basılı medyada, özellikle ulusal ekonomi dergilerinde yayınlanmak üzere reklam ilanları hazırlanarak bölgenin tanıtımı, Ajansın yapmış olduğu faaliyetler ve çıktılarının kamuoyuna ulaştırılması hedeflenmelidir. Yatırım destek süreçlerinde Ajansın Yatırım Destek Ofislerinin görevlerini daha kapsamlı ve açık bir şekilde tanımlayacak olan Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği nin 2014 yılı içerisinde yayınlanması gündemde olup, ilgili yönetmelikte yatırım destek ofislerine yüklenen görev ve sorumlulukların etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları nezdinde gerekli tedbirlerin alınması yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri açısından önemlidir. 96

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Faaliyet Raporu 2013. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Faaliyet Raporu 2013 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sunuşu K alkınma Ajansları, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013

2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU. Ocak Haziran 2013 2013 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ...

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI. Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI Bursa-Hessen Ekonomi Günü 06.06.2012 BEBKA KURUMSAL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 26 Düzey 2 bölgesi esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Trakya 2009 SUNUŞ Ekonomik büyüme ve kalkınma, tüm ülkelerin en temel amacıdır. Bu amaca ulaşmadaki temel ilke ise, ülkenin mevcut kaynak ve imkânlarını

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014

2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 2014 YILI AJANS FAALI YET RAPORU OCAK- ARALIK 2014 İçindekiler TABLOLAR... iii ŞEKİLLER... iii YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 2 KISALTMALAR DİZİNİ... 4 1. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ARA FAALİYET RAPORU Ocak - Haziran

ARA FAALİYET RAPORU Ocak - Haziran Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU Ocak - Haziran İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 1 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 3 BURSA İLİ KALKINMA KURULU ÜYELERİ... 5 ESKİŞEHİR

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2016 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2016 YILI AJANS FAALİYET RAPORU 2016 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Ocak-Aralık 2016 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU BEBKA 2016 yılında stratejik ve öncelikli alanlar olarak belirlenen kümelenme, endüstriyel simbiyoz, girişimcilik, tasarım

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009)

2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) 2009 YILI FAALİYET RAPORU (25 Temmuz-31 Aralık 2009) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Temmuz 2010 İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 3 1. GENEL BİLGİLER... 4 1.1 MİSYON

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak-Haziran 2015 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel düzeydeki destekleyici rolü ve yerel potansiyeli harekete

Detaylı

2015 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2015 YILI AJANS FAALİYET RAPORU 2015 YILI AJANS FAALİYET RAPORU Ocak-Aralık 2015 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU BEBKA, kuruluşundan bu yana Bursa Eskişehir Bilecik bölgesinin gelişmesine yön verecek amaç ve önceliklerin belirlenmesinde

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2016 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2016

2016 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2016 2016 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2016 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU BEBKA 2016 yılında stratejik ve öncelikli alanlar olarak belirlenen kümelenme, endüstriyel simbiyoz, girişimcilik, tasarım

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1. AJANSIN KURULUġU TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU KALKINMA AJANSLARINA VE 5449 NO LU KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU Hazırlayan: Esin ÖZDEMİR Uzman Yardımcısı YÖNETİCİ ÖZETİ Kalkınma Ajansları

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

2017 YILI AJANS ARA FAALI YET RAPORU

2017 YILI AJANS ARA FAALI YET RAPORU 2017 YILI AJANS ARA FAALI YET RAPORU Ocak-Haziran 2017 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kamu, özel sektör, üniversiteler

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ BİRİM BAŞKANI GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/12 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :5 Versiyon :5 Tarih :26.11.2013 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. 1 Birimler ve yatırım destek ofisleri aşağıda

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Sertifikalı AB Uzmanlığı Eğitim Programı Dr. Derya ÇAĞLAR 12 Haziran 2013 12.06.2013 www.ankaraka.org.tr 2 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel kalkınmanın

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 20 Kasım 2013 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Türkiye de Kalkınma Ajansları Ajansların Kurumsal Yapısı Ajans Faaliyetleri Planlama Faaliyetleri

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82

SUNUŞ. Ahmet TURHAN Balıkesir Valisi GMKA Yönetim Kurulu Başkanı. Sayfa 2 / 82 Sayfa 1 / 82 SUNUŞ Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiş yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş Kanun una dayanarak ülkemizde faaliyetlerini yürütmekte olan kalkınma

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Erasmus Programının ve tüm alt faaliyetlerinin Ankara Üniversitesi nde uygulanmasını

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ VİZYONUMUZ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2014 SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON YAPISI VE BİRİMLERİN GÖREVLERİ Versiyon :2 Tarih :31.08.2012 A. ORGANİZASYON YAPISI Güney Marmara Kalkınma Ajansının Organizasyon yapısı aşağıdaki şemaya uygun şekilde yeniden düzenlenmiştir. (31.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI BATMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ www.dika.org.tr Batman ı Mardin ı Siirt ı Şırnak Dicle Kalkınma Ajansı, 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı