SERV KAL PATOLOJ LER OP. DR. GÜVENÇ KARLIKAYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERV KAL PATOLOJ LER OP. DR. GÜVENÇ KARLIKAYA"

Transkript

1 SERV KAL PATOLOJ LER OP. DR. GÜVENÇ KARLIKAYA

2 SERV KS UTER GÖRÜNÜM VE ANATOM

3 SERV KS UTER H STO PATOLOJ

4 Squamo columnar Junction Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 4

5 Epithelium of the cervix

6 SERV KS N BEN GN KOND SYONLARI Allerjik reaksiyonlar Yabanc cisim Naboth kistleri Endometrioma Myomalar Polipler Enfeksiyonlar Trichomonas Chlamydia Syphilis Herpes Gonorrhea

7 SERV KS N BEN GN KOND SYONLARI Endoservikal glandlar n kapanmas ile olu ur 1 3 mm Sar mavi nodüller Tedavi gerektirmez Naboth Kistleri

8 SERV KS N BEN GN KOND SYONLARI Endometriosis 1 3 mm. K rm z, mavi nodüller Dokununca kanayabilir Endometriosis gibi tedavi edilir Endometrioma

9 SERV KS N BEN GN KOND SYONLARI Nadiren görülür Bas semptomlar verebilir Kanama yapabilir USG ile tan konur Di er myomalar gibi tedavi edilir Myoma

10 SERV KS N BEN GN KOND SYONLARI En s k görülen servikal patoloji Endo veya ekto servikal olabilir Boyutlar çok de i ken olabilir En s k vaginal kanama ile kendini belli eder Genellikle benigndir Biopsi ile ay r c tan yap l r Hiç çekilmeden döndürülerek ç kar l r Cervikal Polip

11 SERV KAL ENFEKS YONLAR Trichomonas vaginalis Köpüklü, ye il sar, kokulu ak nt Servikste pete ial alanlar (çilek görünümü) Taze preparatta canl hareketli trich. Metronidazol türevi ab. kullan l r Trichomonas

12 SERV KAL ENFEKS YONLAR Chlamydia Chlamydia trochomatis En s k görülen enfeksiyonlardan Semptomsuz seyreder Ak nt ve disüri olabilir Tubalar tutabilir Kültür, ELISA ve PCR Tetrasiklin ve Makrolid grubu antibiotikler kullan l r

13 SERV KAL ENFEKS YONLAR Neiserreria gonorrhea Gram ( ) diplokok K zar kl k, pürülan kokusuz ak nt Kültür ile tan konur Antibioterapi (Penisilin, sefalosporin) Gonorrhea

14 SERV KS N PRE MALIGN VE MALIGN HASTALIKLARI Dysplasia ve Carcinoma in situ Premalign lezyonlard r. Dysplasia Hücre morfolojisindeki premalign de i iklikler Carcinoma in situ (CIS) Epitel içerisindeki malign de i iklikler Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) CIN I: Hafif displazi, bazal epitelin 1/3 dedir. CIN II: Orta derecede displazi, Epitelin 2/3 dedir. CIN III: iddetli displazi veya karsinomainsitu CIS, Epitelin bütün katlar n invaze etmi Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 14

15

16 High grade SIL (Carcinoma in situ) Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 16

17 SERV KS N PRE MALIGN VE MALIGN HASTALIKLARI Kad nlarda en s k görülen kanserlerdendir Görülme s kl PAP smear kontrollerinin s kla mas ile azalmaktad r Yinede her y l yakla k 500 bin kad nda yeni tan konulur Her y l 300 bin kad n serviks ca nedeniyle ölmektedir Ölümlerin %80 i az geli mi ülkelerde görülür %99 u HPV enfeksiyonu ile ili kilidir

18 SERV KS N PRE MALIGN VE MALIGN HASTALIKLARI Risk faktörleri Cinsel ili kinin erken ba lamas Birden fazla partner Yiksek riskli erkek partner HPV ve HSV 2 enfeksiyonlar HPV 6 ve 11 condylomas HPV 16, 18, 31, 33 dysplasia/carcinoma Carcinoma insitu lar n %70 i tedavi edilmezse kansere dönü ür CIS en s k 30 ya lar nda, kanserler ya lar nda görülür PAP smear ve kolposkopi ile tan konur. Tarama yöntemleri ile en kolay korunulabilen kanser türüdür Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 18

19 PAP Smear Cinsel aktivite ba lad ktan en fazla üç y l sonra yap lmal 21 ya n geçirmemeli 30 ya na kadar her y l yap lmal 30 ya ndan sonra risk faktörü yoksa ve daha önceki sonuçlar hep normalse 2 3 y lda bir yap labilir

20 Abnormal Pap test How common is it? 12,200 cancers 300,000 HSIL 1.25 million LSIL 2-3 million ASC million women screened

21 Anormal PAP Smear ASC US : HPV tiplemesi Smear tekrar Kolposkopi ASC H, LSIL, HSIL, AGC, AIS, kanser : Kolposkopi AGC : endometrial biopsi CIS veya Kanser : Onkolojiye refere edilmeli

22 HPV Testi Nedir PAP smear testi gibi al n r Yüksek riskli HPV tiplerini belirlemek için yap l r

23 Natural History of HPV Infection Within 1 Year 1 5 Years Up to Decades Initial HPV Infection Persistent Infection CIN 1 CIN 2/3 Cervical Cancer Cleared HPV Infection

24 HPV A s Önerileri 12 ya nda rutin a lanma E er gerekli görülürse en erken a lanma 9 ya nda Daha önce a lanmam kad nlarda ya aras nda a uygulanabilir deal olarak cinsel aktivite ba lanmadan a lanmal Cinsel olarak aktif kad nlar a lanmal Anormal PAP smear, genital si il ve HPV pozitif olan 26 ya ve alt ndaki kad nlar a lanabilir 26 ya ve alt ndaki emziren kad nlar a lanabilir Gebelikte önerilmez

25 HPV A s Etkinli i HPV a s na duyarl tiplerle enfekte olmam kad nlarda yüksek etkin Hastal olanlarda yada daha önce enfekte olanlarda etkinli i kan tlanmam Daha önce HPV tiplerinden biri ile enfekte olunmas a n n di er tiplere olan koruyuculu unu azaltmaz

26 HPV A emas 9 26 ya aras kad nlarda etkin 0, 2 ve 6. aylarda 3 doz Minimum interval: 1. ve 2. doz aras 4 hafta 2. ve 3. doz aras 12 hafta

27 Anormal PAP Smear ASC US : HPV tiplemesi Smear tekrar Kolposkopi ASC H, LSIL, HSIL, AGC, AIS, kanser : Kolposkopi AGC : endometrial biopsi CIS veya Kanser : Onkolojiye refere edilmeli

28 Kolposkopi Nedir? Serviksin büyük büyütmede gözlenmesi Aseto asetik asit, lugol solusyonlar ile servikste gözle görülemeyen lezyonlar n görüntülenmesi Gerekli görülen yerlerden biopsi al nabilir Endoservikal kürataj eklenebilir Source: This is a copyrighted image of the California Family Health Council, Inc. and may not be reproduced in any way without the expressed written permission of the California Family Health Council. California Department of Health Services "What You Should Know if your Pap Test is Abnormal"- Your Colposcopy Exam, Donna Bell Sanders (Education Programs Associates 1995; Campbell, CA).

29 KOLPOSKOP

30 CIN Tedavi Yöntemleri LEEP Laser Cryotherapy Cone Biopsy Baz durumlarda histerektomi yap labilir %70 90 oran nda tek bir tedavi ile iyile me sa lanabilir Tedavi sonras kanser görülme olas l %1 Bu nedenle PAP smear takibi devam etmelidir

31 Servikal Konizasyon Endikasyonlar Lezyon endoservikal kanalda yukar da ise, Kolposkopide sonuç al namam sa (smear pozitif, biopsi negatif gibi..) Servikste büyük veya multifokal lezyon var ve biopside CIS gelmi ise Mikroinvazyon üphesi var ise Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 31

32 KON ZASYON

33 SERV KS N MALIGN HASTALIKLARI Squamous Cell Carcinoma nvazif servikal kanser. En önemli semptomu ili ki sonras kanamad r (Post coital kanama) Lenfatik yolla veya direkt invazyonla yay l r Servikal kanal bloke ederek enfeksiyona yol açabilir En önemli ölüm nedeni üreteral kompresyon, hidronefroz ve böbrek yetmezli idir Pathology of Vulva, Vagina and Cervix 33

34 SERV KS N MALIGN HASTALIKLARI

35 Servikal Kanser Klinik Evreleme Source: FIGO Annual Report on The Results of Treatment in Gynaecological Cancer Journal of Epidemiology and Biostatistics, (2001) vol. 6 no. 1, page 14.

36 Servikal Kanser Tedavi Radyoterapi Cerrahi tedavi Kemoterapi

37

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Bölüm 1 Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Girifl %5 asetik asit (VIA) ve/veya Lugol solüsyonu (VILI) uygulad ktan sonra serviksin gözle muayenesi,

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler teknik, başarı, sonuçlar

Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler teknik, başarı, sonuçlar Preinvazif Lezyonlarda Eksizyonel Tedaviler teknik, başarı, sonuçlar Prof. Dr. Müfit C. YENEN Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Ünitesi 02.MAYIS.2015 Çorum

Detaylı

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.

HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması. Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo. HPV testi ve/veya Sitoloji ile Servikal Kanser Taraması Doç Dr. Murat GULTEKIN THSK, Kanser Daire Başkanı 0 532 256 0951 mrtgultekin@yahoo.com Her yıl, 530.000 yeni servikal kanser vakasına tanı konuyor

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve PAP Testin Önemi Özgür Akman, Özgür Ozan Ceylan, Burak Gülşen, Can Şahingözü Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşen Terzi Amaç Özellikle kendi yaş grubumuzu yakından ilgilendirdiğini

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu

d land n gösterir. Daha ileri tetkikler yaln zca özgül endikasyonlar için örn., bir a r sendromunun alt grubunu M. Fall (ba kan), A.P. Barano ski, S. Elneil, D. Engeler,. Hughes, E.. Messelink, F. Oberpenning, A.C. de C. Williams Eur Urol 2004;46(6):681-9 Eur Urol 2010;57(1):35-48 Kronik (persistan olarak da bilinir)

Detaylı

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar

5: ENFEKS YONLAR. 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 213 5: ENFEKS YONLAR Bu bölümde afla daki bafll klar alt nda ilaç tedavisi tart fl lmaktad r: 5.1 Antibakteriyel ilaçlar 5.2 Antifungal ilaçlar 5.3 Antiviral ilaçlar 5.4 Antiprotozoal ilaçlar 5.5 Anthelmintikler

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI

ALT SOLUNUM YOLLARI ENFEKS YONLARINDA TANI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 141-146 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri

Bronfl Ast m nda Yak nmalar, Klinik ve Laboratuar Tan lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Allerjiler Sempozyumu 15-16 Mart 2001, stanbul, s. 21-28 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program

Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Meme Kanserlerinin Erken Tan s (te hisi) çin Program Bu yaz ile sizi meme kanserlerinin mamografi tarama (meme filmi) usulü ile erken te hisi için ayd nlatmay ve özel bir programa davet etmeyi amaçlamaktay

Detaylı

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas

Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas CLINICAL STUDY Anormal Uterus Kanamalar nda Salin nfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgular n n Karfl laflt r lmas Ali ALHAN 1, smail ÖZDEM R 1, Asl SOMUNKIRAN 1, Fuat DEM RC 1, O uz YÜCEL 1, Talat

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz

.R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz (Metin güncelleme Nisan 2010).R. Dohle, K. solt,. ung irth,. Diemer,. i ercman,. Krausz Eur Urol 2002 Oct;42(4):313-22 Eur Urol 2004 Nov;46(5):555-8 nfertilite cinsel yönden aktif, do um-kontrolü yapmayan

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi

ekil 1: Burun ve yüzün embriyolojik geli imi BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER BURUN VE PARANAZAL S NÜSLER N EMBR YOLOJ S : Embriyonun sefalik ucunda meydana gelen çukurluk, 5 tomurcuk ile çevrilmi tir. Bunlardan birincisi tek olup al n tomurcu u ad n

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı