İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı. Dr. Recep ÖZTÜRK"

Transkript

1 İnfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Tanı Dr. Recep ÖZTÜRK

2 İnfeksiyon Hastalıklarında Anamnez Klinik muayene Araştırmalar Laboratuar Tanı (mikrobiyoloji dışı, mikrobiyolojik) Görüntüleme teknikleri(x-ray, BT, MR, nükleer tıp incelemeleri)

3 Laboratuvar testlerinde duyarlılık, özgüllük Hastalık Test Pozitif Var Yok Gerçek pozitif Yalancı pozitif Negatif Yalancı negatif Gerçek negatif

4 Duyarlılık=GP/GP+YN Özgüllük(seçicilik)=GN/GN+YP Testin pozitif tahmin değeri=gp/gp+yp Testin negatif tahmin değeri=gn/yp+yn Testin analitik duyarlılığı :aranan maddenin ne kadarının miktarının saptanabildiğinin ölçüsüdür(ng/ml,viral yük/ml)

5 Hastalık/durum prevalensine bağlı testin tahmin değeri PD(+)=PxS1/[(PXS1)+((1-P)x(1-S2)] PD(-)= (1-P)xS2/[(1-P)XS2+(PX(1-S1)] P:prevalens, S1:duyarlılık, S2:özgüllük Du ve özg %95, prevalens %20 PD(+)=0.2x0.95/[(0.2x0.95)+(0.8x0.05) ] 0.83=%83 Du ve özg %95, prevalens %1 PD(+)=0.16=%16 Bütün pozitiflerin sadece %16si gerçek pozitifidir

6 %90 duyarlı ve özgül bir testin prevalense göre test sonrası hastalığı tahmin değeri Test öncesi olasılık Test sonrası olasılık

7 Mikrobiyoloji dışı incelemeler Tam kan sayımı, lökosit formülü -Nötrofili±toksik granulasyon ± vakualizasyon bakteri infeksiyonları -Lenfositoz virus infeksiyonları -Eozinofili parazit infeksiyonları -Parazitler Plasmodium, Babesia, Filaria, Trypanosoma

8 Lökositoz Bakteri infeksiyonlarının çoğu Bazı bakteri infeksiyonlarında lökositoz olmaksızın nötrofili :Leptospira ve Rickettsia infeksiyonları- Bazı virüs infeksiyonları İnfeksiyon dışı değişik nedenler: Maliniteler ve değişik hematolojik hastalıklar(hemolitk anemiler, MDS) Laktik asidoz, üremi, eklampsi, gut, diabetik ketoasidoz, tirotoksikoz Myokart infarktüsü, postoperatif, gangren İlaçlar(KS,BF:G-CSF, Lityum Kurşun zehirlenmesi, civa zehirlenmesi Ekzersiz, ağrı,stres, hipoksi, travma, konvülziyon, sigara içme, epinefrin, beta-agonistler

9 Lökopeni Tifo, bruselloz gibi bazı bakteri infeksiyonları, virüs infeksiyonlarının çoğu Lenfositoz İnfeksiyoz mononukleoz, cytomegalovirus infeksiyonu, virüs hepatitleri, kızamık, su çiçeği, kabakulak, adenovirus infeksiyonları ve diğer virüs infeksiyonları, boğmaca, bruselloz, tüberküloz, sifiliz, toksoplazmoz

10 Lenfopeni Ciddi pnömokok veya Klebsiella pnömonisi gibi ağır seyirli bakteri infeksiyonları; ciddi endotoksemi; miliyer tüberküloz; lenfositk koriomenenjit, Colorado kene ateşi, deng gibi bazı virus infeksiyonları; yaygın histoplazmoz,; yaygın kalaazar Monositoz Tüberküloz, diğer granulamatöz infeksiyonlar, subakut bakteri endokarditi ve sifiliz, cytomegalovirus ve varicella zoster virus infeksiyonları

11 Eozinofili Trişinoz, kist hidatik, viseral larva migrans, askariyaz, toksokariyaz, strongyloidaz; bazı kronik infeksiyonlarda ve akut bakteri infeksiyonlarının iyileşme devrinde; Chlamydia pnömonileri, kızılın geç devresi, toksik şok sendromu(%50), bronkopulmoner aspergilloz sola kayma+lökopeni kötü prognoz :pnömokok pnömonisi Plazma hücresi artışı: Kızamıkçık Bazofili:Çiçek, suçiçeği, grip

12 Diğer hematolojik belirtiler Anemi Kanama veya yıkım sonucu akut anemi : Clostridium perfringens sepsisi, malaria, babesioz, bartonelloz, Mycoplasma pneumoniae pnömonisi, infeksiyöz mononukleoz ve sifiliz Parvovirus B19 infeksiyonunda eritrosit öncü hücrelerinin tutulması sonucunda Kronik infeksiyonlarda kronik hastalık anemisi retiküloendotelyal sistemde demir depoları normal veya artmış, plazma demiri ve total demir bağlama kapasitesi azalmıştır.

13 Diğer hematolojik belirtiler Trombostopeni:Azalmış yapım/artmış yıkım Sepsis/DİK, sıtma, tifüs, toksik şok sendromu, CMV, HIV, EBV, Hemorajik hummalar(kırım Kongo hastalığı,rubella İnfeksiyon sışı hast:vit B12 veya folat eksikliği, maliniteler İlaçlar:sitotoksikler, östrojen, tiazid diüretikleri Trombostioz Akut infeksiyonların iyileşme dönemi, tüberküloz, bazı kronik infeksiyonlar, özellikle yavaş iyileşen pnömoniler

14 DİK Diğer hematolojik belirtiler Trombostopeni, artmış fibrin yıkım ürünleri, azalmış fibrinojen ve protrombin zamanı saptanır; kanama ve trombozlar gelişebilir Ciddi infeksiyonların seyrinde (özellikle gram negatif bakterilerin etken olduğu sepsisler, meningokoksemi, kayalık dağlar lekeli ateşi). Asplenik hastalarda DİK daha sık gelişir.

15 Mikrobiyoloji dışı incelemeler İdrar analizi Lökositler, bilirubin/urobilinojen, eritrosit; parazit:trcihomonas vaginalis, Schistosoma Dışkı incelemesi Lökosit, eitrosit, parazitler: larva, yumurta, trofozoit, kist Böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, diğer biokimya testleri Vücut sıvılarının incelenmesi BOS, plevra/perikard sıvıları, assit

16 Akut faz reaktanları Artan reaktanlar ESH(>100 mm/s:tuberküloz, laişmanyaz CRP(x10 -bakteri infeksiyonları, x1-4 : virus infeksiyonları) Serum amyloid A, fibrinojen, haptoglobin, alfa1 antitripsin,ferritin, C3,C4... Prokalsitonin Azalan reaktanlar Transferrin, prealbumin, albumin, retinol bağlayan protein

17 Prokalsitonin Sistemik bakteri infeksiyonları ve sepsisde üç saat içinde artar CRP ye göre artışı 20 saat daha önce Normal:0.01 ng/ml Viral infeksiyonlarda veya inflamatuar hastalıklarda ng/ml Sistemik bakteri infeksiyonlarında ng/ml İnfeksiyon dışı durumlarda (ciddi travma, büyük cerrahi işlemler, uzamış dolaşım yetmezliği ) artabilir Sepsisdeki kadar yüksek değerlere ulaşmaz

18 Prokalsitonin 50 mg/l prokalsitonin olası veya kesin sepsis tanısında %98.5 duyarlılık ve %75 özgüllük Yanıklarda infeksiyon gelişince miktarı artar Ayırıcı tanıda diğer yararları: Erken ARDS de infeksiyoz olan ve olmayan durumlar Organ transplant hastalarında rejeksiyon ve infeksiyon ayrımı Bakteriyel ve viral hastalıkların (meninjit vb) ayrılabilmesi İnfeksiyöz veya noninfeksiyöz pankreatitin ayrımı

19 Mikrobiyolojik İncelemeler Uygun zamanda Uygun yerden Yeterli miktarda Klinik örnek alınması mikrobiyolojik tanının esasını oluşturur

20 Klinik Örnekler Boğaz sürüntüsü Orta akım idrarı, sonda idrarı Uretralakıntı, vaginal akıntı Kan Damar içi kateter Abse BOS, plevra sıvısı, perikart sıvısı, eklem sıvısı, assit Balgam, indüklenmiş balgam Bronkoskopik örnekler Mide biyopsisi:hp Dışkı, rektal sürüntü Biyopsiler

21 Balgam kalitesini değerlendirme (Bartlett) Nötrofilsayısı(x10) Derece Epitel hücresi Derece < >25-2 >25 +2 mukus varlığı +1 Son değer 0 veya daha az ise yeni örnek iste Murray ve Washington değerlendirmesi(x10) Epitel Lökosit Grup Grup Grup Grup Grup 5 <10 25 Grup 5 çalışma için uygun

22 Mikrobiyolojik İncelemeler Mikroskopi Direkt inceleme(lökosit, parazit, mantar:koh, çini mürekkebi,) Gram Giemsa:Tzanck EZN, Kinyoun, modifiye EZN Gomori metenamin gümüş boyama:mantar(pcp dahil) Trikrom boyama Fluoresans mikroskopisi Calcofluor white: mantarlar Auramine-rhodamine FITC:DFA, IFAT Elektron Mikroskopisi (Virus saptama ve tanım: Rotavirus, Calicivirusler)

23 Mikrobiyolojik İncelemeler Kültür Besiyeri Genel üretici, selektif ± zenginleştirilmiş (Löwenstein Jensen- Mycobacterium, BCYE-Legionella), Katı, sıvı Aerobik, CO 2, mikroaerofilik, anaerobik Identifikasyon: morfoloji, biotipleme, serotipleme, faj tiplemesi, kromatografi Duyarlılık araştırılması:kirby-bauer disk difüzyon, MİK (agar dilüsyon, mikrodilüsyon, E test) Hücre kültürü Virus, Chlamydia, Rickettsia

24 Mikrobiyolojik İncelemeler Immunolojik teknikler: klinik örneklerde antikor veya antijen varlığını araştırmak için kullanılır Presipitasyon Aglutinasyon Komplement fiksasyon Virus nötralizasyon ELISA RIA Immunfloresans

25 Aglütinasyon Antikor aramak: Sifiliz (RPR:Presipitasyon, TPHA) Brucella(Rose-Bengal, Wright) Weil-Felix rx(rickettsia inf) Hidatik kist(la, IHA) Paul-Bunnell, Monospot test(im) Gruber-Widal AT-Salmonella Leptospira: lam agl, mikroagl

26 Aglütinasyon Antijen aramak: GAS; Sp, Hib, Nm, GBS, E.coli K1 : BOS; Legionella(idrar) Cryptococcus neoformans(bos, serum) Rotavirus, Adenovirus(dışkı)

27 ELISA Antijen aramak: HBsAg, Rotavirus, Adenovirus, Chlamydia, Legionella, GAS,Helicobacter pylori(dışkı) Sp, Hib, Nm, GBS, E.coli K1 antigens: BOS Cryptococcus neoformans, Aspergillus

28 ELISA Antikor aramak: Hepatit virus inf(anti-hbs, anti-hbc IgM/IgG, anti-hav IgM, anti-hcv, anti- HEV) AntiHIV1+2, anti-htlv1+2 TORCH Rubeola, Mumps, VZV, Hantavirus, Chlamydia Toxocora canis, Leishmania...

29 Fluoresans Mikroskopisi Antijen aramak: P. carinii, Chlamydia, Legionella, Cryptosporidium, RSV, Influenza A/B, PIV, Adenovirus, CMV Antikor aramak: Toxoplasma Rubella Hidatik kist Legionella C.pneumoniae

30 Moleküler teknikler Hibridizasyon Polimeraz zincir reaksiyonu(pcr) Ligaz zincir reaksiyonu(lcr) Dallanmış(branched) DNA TAA/TMA Qβ-replikaz

31 Moleküler teknikler Saptama: DNA/RNA Mycobacterium, Borrelia, Rickettsia,...Tropheryma whippelli, Toxoplasma, P.carinii HAV, HBV, HCV, HEV, HSV, CMV, HHV-6, HIV, HPV, Rotavirus, Caliciviruses, Parvovirus B19, Hantavirus Epidemiyolojik tiplendirme(rflp, AP-PCR, PFGE, DNA sequencing) Direnç genlerini araştırmak: MRSA(mecA), Mycobacterium, HIV

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI

AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN AKILCI KULLANIMI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 31 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s. 31-42 AKUT ATEŞLE GELEN HASTADA LABORATUVARIN

Detaylı

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ

2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE ANALİZ BİLGİLERİ REHBERİ Syon T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 2015 YILI FİYAT TARİFELERİ VE BİLGİLERİ REHBERİ Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı Değerli Uygulayıcı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Recep ÖZTÜRK İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD ozturkrecep@superonline.com Mikroplar Mikroskopla (Işık/ Elektron) görülebilen

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

Genital Sistem Örnekleri

Genital Sistem Örnekleri Genital Sistem Örnekleri Bu rehber Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı Derneği (KLİMUD) tarafından hazırlatılmış olup rehberin her türlü yayın, basım ve dağıtım hakkı KLİMUD a aittir. KLİMUD un yazılı izni

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk

Akut Diyare. Prof. Dr. Recep Öztürk Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 27-56 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALMA EL KİTABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Yrd. Doç. Dr. Hayati GÜNEŞ Arş. Gör. Dr. Reyhan MUTLU

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

Uz. Dr. Nur Benzonana

Uz. Dr. Nur Benzonana Uz. Dr. Nur Benzonana İshal 36 saatte 6 sıvı dışkılama veya Arka arkaya 2gün, 24 saatte 3 forme olmayan dışkılama veya 48 saatten uzun bir sürede 8 forme olmayan dışkılama Sağlık Hizmetleri ile İlişkili

Detaylı

AKUT TONSİLLOFARENJİT

AKUT TONSİLLOFARENJİT İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 107 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.107-116 AKUT TONSİLLOFARENJİT Uzm. Dr. Bilgül

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4 TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr.Hasan KILIÇ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber, Türkiye

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Gögüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Doç. Dr. Veysel Yılmaz TÜBERKÜLOZ PLÖREZİ TANISINDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU, LÖWENSTEİN-JENSEN

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ

TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ TÜBERKÜLOZ TANISI İÇİN KLİNİK ÖRNEK ALINMASI, LABORATUVARA GÖNDERİLMESİ VE KÜLTÜR YÖNTEMLERİ Prof. Dr. Meltem Uzun İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı