Aşı Uygulamaları. Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşı Uygulamaları. Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi"

Transkript

1 Aşı Uygulamaları Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi

2 ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12.ayın sonu 18. ayın sonu 24.ayın sonu İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf Hep B I II III BCG I DaBT,IPV,Hib I II III R KPA I II III R KKK I R DaBT, IPV R OPA I II Td R Hepatit A I II Suçiçeği I

3 Diğer aşılar Rotavirus aşısı HPV aşısı Bilgilendir Kaydet Mevsimsel influenza aşısı Meningokok aşısı Tdab aşısı

4 Aşı öncesi çocuğun değerlendirilmesi Anafilaksi Ensefalopati İlk 7 gün-boğmaca İmmün yetmezlik varsa canlı aşılar Progresif nörolojik hastalık varsa boğmaca aşısı

5 Aşı öncesi çocuğun değerlendirilmesi Bilinen ilaç, besin, aşı allerjisi var mı? Önceki aşı dozundan sonra ASIE var mı? Altta yatan hastalık İmmün yetmezlik Nörolojik hastalık Kullandığı ilaçlar Steroid, KT RT Kan ve kan ürünü transfüzyonu Evde immün yetmezlik var mı? OPA

6 Kan/kan ürünü verdikten sonra KKK ya da suçiçeği aşısı yapmadan önce ne kadar bekleyelim?

7 Aşağıdaki durumlar aşı olmaya engel değildir: Prematürelik Antibiotik kullanımı ve hastalıkların iyileşme dönemleri Özgül olmayan allerji öyküsü İshal Nezle ve hafif ateş gibi durumlar Büyüme ve gelişme geriliği / Malnutrisyon Febril konvülsiyon geçirme öyküsü Lokal steroid tedavisi Kesin olmayan boğmaca, kızamık ve kızamıkçık öyküsü İlerleyici olmayan nörolojik hastalıklar Ev içinde gebe bulunması 7

8 Aşılamada yapılan hatalar 1. Aşı saklama ve transport hataları 2. Uygulama hataları 3. Uygulama sonrası yapılan hatalar

9 Aşı Saklama ve Transport Soğuk zincir Aşı teslim alınırken, buzdolabında veya soğuk depolarda saklanırken veya aşılama seanslarında kullanılırken +2 C - +8 C tutulmalıdır

10 Aşı Saklama ve Transport Canlı aşılar ısı ve ışıktan uzak tutulmalı

11 Aşı Saklama ve Transport İnaktif aşılar dondurulmamalı

12 Aşı Saklama ve Transport Aşı dolabı başka bir amaçla kullanılmamalı En fazla bir ay yetecek kadar aşı bulundurulmalı Son kullanım tarihleri ve aşı ismi kontrol edilmeli

13 Transport Buz aküsü ile en kısa sürede

14 Uygulama hataları Aşının içeriğine bağlı yan etkilerden daha fazladır Aşı ya da bileşenlerine karşı bilinen alerji öyküsü! Büyük çocuklarda önce açıklama Aşı uygulamadan önce eller yıkanmalıdır! Eldiven giymeye gerek yoktur (açık yara, enfekte lezyon vb yoksa) Doğru aşı ve sulandırıcı seçimi! Son kullanım tarihinin kontrolü!

15 Uygulama hataları Liyofilize aşıların doğru sulandırılmaması! Steril su ya da SF sulandırıcı olarak kullanılmaz! Uygun şekilde çalkalanmadan enjektöre çekilmesi! Uygulamadan önce dışarıda fazla bekletilmesi!

16 Uygulama hataları Sulandırıldıktan sonra; BCG aşısı 6-8 saat içinde MMR ve Suçiçeği aşıları ise hemen uygulanmalıdır

17 Uygulama bölgeleri Gluteal bölgeden aşı uygulanmaz!

18 Uygulama yolları Diğerleri KKK Suçiçeği BCG BCG intradermal (sol deltoid) İ.M aşılar için büyük kas kitlesi < 1-2 yaş vastus lateralis Daha büyüklerde deltoid

19 Uygulama hataları İ.M aşılar yüzeyel yapılırsa lokal yan etkileri artar (granülom, steril apse, doku nekrozu, fibrozis) ve etkinlikleri azalabilir Canlı aşılar İ.M yapılırsa potansiyel hastalık riski? Oral aşıların parenteral verilmesi! Dozun ajutajdan geri çıkması!

20 Uygulama hataları Aşının fazla miktarda verilmesi (OPA, BCG, Td de karşılaşılabilir) Lokal ve sistemik yan etki riski artar Canlı aşılarda hastalık oluşturma riski! Dozun eksik yapılması Etkinlik azalır

21 BCG Misuse and or overdose of BCG vaccine: evaluation over a 4-year period 126 cases injection-site reactions In half of the cases systemic signs (asthenia, fever and lymphadenopathy) Seven cases related to misuse were considered as serious according to the ICH definition Benamar F, et al. Therapie. 2001;56:

22 BCG Accidental Overdose and Improper Vaccination with BCG in Childhood: Report of Three Cases accidental overdose or IM vaccination isoniasid and rifampicin treatment Çobanoğlu N, et al. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31:

23 Uygulama hataları Birden fazla aşı eş zamanlı olarak uygulanabilir (OPA ile Rota arasında 2 hafta ara önerilir) Tek bir ekstremiteye 2 aşı yapılacaksa aralarında 2,5 cm mesafe kalmalıdır 2 canlı aşı aynı anda yapılmadı ise 4 hafta arayla yapılmalıdır İnaktif-inaktif ; inaktif- canlı; farklı yoldan 2 canlı aşı arasında bu süre gözetilmez

24 Uygulama hataları Örnek vaka: 1 aylık bebek 2.ayda yapılması gereken aşıları 1.ayda yapılmış? KPA ve DaBT-IPV-Hib aşılarının minimum yaşı 6 haftadır Bu dozlar yapılmamış kabul edilir ve 2.ayda tekrarlanır

25 Uygulama hataları DaBT-IPV-Hib için max 6 yaştır Aşıların kendi dozları arasında önerilen süreye uyulmalıdır DaBT-IPA-Hib ve KPA da kendi dozları arasında en az 1 ay Dozlar arası süre önerilenden uzunsa aşıya kalınan yerden devam edilmelidir

26 Uygulama hataları Örnek vaka: 4 aylık bebek 4.ay aşıları 1 hafta arayla 2 kez yapılmış Sistemik ve lokal yan etkiler artabilir! 6.ay aşıları aynen uygulanır

27 Uygulama hataları Örnek vaka: 4 aylık bebek 4.ay aşıları 1 ay sonra (5.ayda) tekrarlanmış 5.ayda yapılan karma aşı ve KPA 3.doz olarak kabul edilir Hepatit B 3.doz 6.ayda yapılır

28 Uygulama hataları Örnek vaka: 12 aylık infant MMR aşısı 1 yaşından 1 hafta önce yapılmış! Sayılmayan dozdan en az 1 ay sonra tekrar yapılır

29 Uygulama hataları Rotavirüs aşısı ilk doz haftada uygulanmalı, son doz 32.haftadan sonraya kalmamalı Hepatit A da çocuk ve erişkin doz farklı İnfluenza aşısında yaşa göre doz miktarı ve sayısı farklı

30 Uygulama hataları RSV spesifik Ig aşılama için kontrendikasyon değildir ppd testi canlı aşı ile aynı anda ya da aşıdan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır Evde immün yetmezlikli kişi varsa OPA yapılmaz, diğer canlılar (MMR, suçiçeği) yapılır; suçiçeği! Polisakkarid pnömokok aşıları sadece risk gruplarına önerilir OPA kusarsa doz tekrar edilir, rota aşısını kusarsa tekrara gerek duyulmaz

31 Uygulama sonrası yapılan hatalar Enjektör ve iğnelerin güvenli atılması Aşılama sonrası akut reaksiyonlar için izlem 30 dk sağlık kuruluşunda beklemeli! Rutin parasetamol önerilmez! (yanıtı azaltır*) Olası yan etkiler konusunda aileyi yeterince bilgilendirme ASİE lerin iyi takip edilmesi ve bildirimi Prymula R. Lancet. 2009;374:

32 Uygulama sonrası yapılan hatalar Sağlıklı kişilerin aşı sonrası antikor yanıtlarına bakılması gerekmez En sık karşılaşılan Hepatit B! Risk grupları dışında anti-hbs bakılmaz

33 Hepatit B The study demonstrates the presence of immune memory and protection 5-15 years after the initial course of newborn immunization with recombinant vaccines against hepatitis B. A booster dose of hepatitis B vaccine was administered to 23 of 45 (51%) children with anti-hbs <10 miu/ml. Anamnestic immune response was shown in 100% of the children Teoharov P, et al. Pediatr Infect Dis J 2013;32:51-3.

34 Hepatit B Hepatit B li anne bebeğinde son doz tamamlanınca seroloji kontrolü yapılmalı <2000 gr bebekler eğer doğumda aşılandı ise aşı şeması 0., 1., 2., 12. olarak devam etmeli

35 Uygulama sonrası yan etkiler Lokal yan etki selülit ayrımı? Lokal yan etki ilk 48 saatte belirgin, sonra azalır Selülit / apse 2-7.günlerde kendini gösterir

36 BCG sonrası lokal reaksiyon 2-3 hafta sonra aşı yerinde endurasyon 5-8. haftasında endurasyon yumuşar ve akar, 8-10.haftalarda yavaşça iyileşir lokal apse, keloid oluşumu görülebilir bölgesel lenfoadenopati, osteitis, disemine enfeksiyon nadir yan etkilerdir

37 Uygulama sonrası yan etkiler Anafilaksi Ateş DaBT-IPV-Hib ve KPA da ilk saat MMR de 5-7.günlerde Huzursuzluk DaBT-IPV-Hib ve KPA da ilk saat Konvülziyon DaBT-IPV-Hib ve KPA da ilk saat MMR de 5-12.günlerde

38 İlk 2 yaşta aşı sonrası konvülziyon geçiren çoğu çocukta altta yatan genetik ya da yapısal problemler saptanmış

39 Uygulama sonrası yan etkiler Ensefalopati DaBT-IPV-Hib sonrası ilk 7 gün MMR sonrası 5-15.gün Kabakulak bileşeni nedeni ile günlerde aseptik menenjit Hipotonik-hiporesponsif atak DaBT-IPV-Hib sonrası ilk 24 saat Apne-Bradikardi DaBT-IPV-Hib sonrası ilk 24 saat

40 Uygulama sonrası yan etkiler Brakial nevrit Tetanoz bileşenli aşılar 2-28 gün sonra Nadir nörolojik yan etkiler Paralizi, GBS gibi Lenfadenit BCG sonrası 2 hafta- 6 ay

41 Uygulama sonrası yan etkiler MMR aşısından 1-3 hafta sonra Makülopapüler döküntü Parotit Lenfoadenopati Trombositopeni (1-6 hafta) Kızamıkçık komponenti artrit Suçiçeği aşısından 1-3 hafta sonra Nadir veziküler döküntü Trompositopeni

42 TEŞEKKÜRLER

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı

Detaylı

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ Bu Genelge, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.11.2003 tarih ve 2003/127-16513 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Soğuk Zincir, Enjeksiyon Güvenliği ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler

Soğuk Zincir, Enjeksiyon Güvenliği ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Soğuk Zincir, Enjeksiyon Güvenliği ve Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler Dr. Hamza ÖZDEMİR Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara, Ekim 2009 hamza.ozdemir@saglik.gov.tr Aşılar Protein, lipid, karbohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI PREVENAR 13 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokkal sakkarid konjuge aşı, adsorbe, 13 valan Kas içine uygulanır. Etkin maddeler: 2.2 mikrogram

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PREVENAR 13 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokkal sakkarid konjuge aşı, adsorbe, 13 valan Kas içine uygulanır. Etkin maddeler: 2.2 mikrogram

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi 28(4):171-178, 213 doi:15222/jgoztepetrh213171 KLİNİK ARAŞTRMA SSN 13-526X Aile Hekimliği Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, NE YAPMALIYIM? 44 Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 3 KANITA DAYALI TIP. *Dr. Selçuk MISTIK

ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, NE YAPMALIYIM? 44 Aile Hekimliği Dergisi - Cilt 2 Sayı 3 KANITA DAYALI TIP. *Dr. Selçuk MISTIK ÜÇ DOZ HEPATİT AŞISI YAPTIRDIM, antihbs NEGATİF NE YAPMALIYIM? *Dr. Selçuk MISTIK *Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği A.B.D., Kayseri smistik@erciyes.edu.tr Hastalarımızda sık

Detaylı

Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber

Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber [cover] Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan iki toplumsal

Detaylı

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber [cover page] 13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber Aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan

Detaylı

Derleme / Review. Giriş

Derleme / Review. Giriş 68 Derleme / Review Konjuge Pnömokok Aşılarında Son Gelişmeler: 13-Valanlı Konjuge Pnömokok Aşısı Recent Advances in Pneumococcal Conjugate Vaccines: A 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Mehmet Ceyhan

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antimikrobiyal kemoprofilaksi Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dersin hedefleri Kemoprofilaksi tanımının ve amaçlarının anlaşılması Medikal

Detaylı

ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015)

ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015) Ek: 5 ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015) Küresel Polio nun (çocuk felci) Eradikasyonu Girişimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hastalık

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Mobil Destekli Aşı Takibi Uygulaması

Mobil Destekli Aşı Takibi Uygulaması Mobil Destekli Aşı Takibi Uygulaması 1 Sefa Gürel, * 2 Ahmet Cefakar, * 3 Nilüfer Yurtay, * 4 Yüksel Yurtay 1 Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

NASACORT AQ NAZAL SPREY

NASACORT AQ NAZAL SPREY NASACORT AQ NAZAL SPREY FORMÜLÜ: Her bir püskürtme (sıkım); 55µg triamsinolon asetonid ve yardımcı madde olarak mikrokristalin selüloz, karboksimetilselülozsodyum, polisorbat 80, dekstroz, benzalkonyum

Detaylı

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_

bilgilendirme formu 03.01.97 * 0 01 4 1 ANKARA_ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI B100THG010004 Konu : Kan Merkezleri...................................... değerlendirme ve...................................... Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü bilgilendirme formu

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Đnterferon beta-1a Her kullanıma hazır şırınga 0.5 ml de 44 mikrogram (12MIU) interferon beta-1a içerir.

KULLANMA TALĐMATI. Etkin madde: Đnterferon beta-1a Her kullanıma hazır şırınga 0.5 ml de 44 mikrogram (12MIU) interferon beta-1a içerir. KULLANMA TALĐMATI REBĐF 44 mikrogram Kullanıma hazır şırıngada enjeksiyonluk çözelti Deri altına uygulanır. Etkin madde: Đnterferon beta-1a Her kullanıma hazır şırınga 0.5 ml de 44 mikrogram (12MIU) interferon

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı tarafından finanse edilmektedir TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi

Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 15-42 Kan Bağışçılarının Donörlerin Seçimi Dr. Hülya Bilgen Kan transfüzyonunun

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü

Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler. KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık ÇalıĢanlarının Sağlığı Birimleri Yapılması Gerekenler KLĠMĠK Ankara Aylık Toplantıları 25 Aralık 2013 Ediz Tütüncü Sağlık çalıģanları Sağlık hizmetleri konusunda özel eğitim almıģ olan ve sağlık

Detaylı