ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR REV.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. KY-FR.01.09 REV.00"

Transkript

1 SAYFA NO 1 / AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı Mikrobiyoloji Birimini kapsar. 3. SORUMLULAR: Laboratuvar Sorumlu Hekimi Mikrobiyoloji Uzmanları Klinisyen Doktorlar Laboratuvar Teknisyenleri Laboratuvar Sekreteri 4. UYGULAMALAR Laboratuar testlerinin çalışma süreci 3 aşamadan oluşur. PREANALİTİK SÜREÇ ANALİTİK SÜREÇ POSTANALİTİK SÜREÇ 4.1.PREANALİTİK SÜREÇ: İstemlerin Yapılması, Test Girişleri: Test girişleri için hastane otomasyon sisteminde (Enlil) hasta sayfasında yer alan tetkik menüsü seçilerek tetkik giriş sayfası açılır. Burada hangi test/testler istenmişse adı, kısaltması veya kodu girilerek istek yapılabilir. Tüm testler açılarak tek tek işaretleme de yapılabilir. Test seçimi tamamlandıktan sonra hastalar poliklinikten laboratuvar kayıt ve kan alma birimine yönlendirilir. Elektronik ortamda veya basılı hasta istek formlarına ve test lerine hastanın adı, soyadı, dosya/protokol numarası, istek formuna ayrıca, yaşı, cinsiyeti, örneğin hangi bölümden gönderildiği, klinik bilgi ve tanı/muhtemel tanı ve varsa kullandığı ilaçlar, doktorunun adı yazılmalıdır Test onayları laboratuvar kayıt biriminde yapılır. Acil biriminde ve servislerde test girişleri için aynı işlemler yapılır ve hastalardan alınan test materyalleri gönderilir. Tetkik girişleri onaylandıktan sonra test eklenmemelidir. Çünkü onay sonrası işaretlenen testler laboratuvar informasyon sistemi (lis) tarafından görülmeyecektir. Onay sonrası her yeni test isteği için yeni bir otomasyon girişi ve lis kaydı yapılması gerekir Örneklerin alınması ve laboratuara transferi: Polikliniklerden yapılan test isteklerinin LİS e kaydı yapıldıktan sonra kan alma biriminde kan örnekleri alınır. İdrar ve gaita testleri için hastalara barkod etiketi yapıştırılmış idrar ve gaita kabı verilip tuvalete yönlendirilir, daha sonra hastalar örneklerini ilgili laboratuvar birimine getirirler. Kan örneği için testlere göre uygun örnek ü seçimi yapılır, seçilen lere barkod etiketler yapıştırılır ve kan alma işlemi gerçekleştirilir.

2 SAYFA NO 2 / 25 Kan alma işlemi tamamlanan hastalara ların ne zaman çıkacağı ve larını nereden alabileceği bilgileri verilir. Bebeklerden idrar ve gaita örneği için örnek kapları aileye verilip nasıl örnek toplayacakları hakkında bilgi verilir ve topladıkları örnekleri ilgili laboratuvar birimine getirmeleri söylenir. Servisler ve Acil de hastaların örnekleri kendi birimlerinde alınır. Test istekleri otomasyona girildikten sonra testlere göre örnek kabı seçimi yapılır, örnek kaplarına barkod etiketi yapıştırılır. Damar yolu açık hastalarda kan alma için hastanın diğer kolu kullanılır. Kan alma işlemi hemşireler tarafından gerçekleştirilir Alınan örnekler bekletilmeden personelle ilgili laboratuvar birimine gönderilir. Kan Alma biriminde toplanan örnekler sürekli olarak pnömotik sistemle ilgili transfer edilir. Hem kan alma biriminde hem de acil ve servislerde biyolojik numune alma ve numunelerin transferi işlemleri; numune alma ve transferi talimatı, numune kabul ve red kriterleri talimatı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Alınan örnekler bekletilmeden pneümotik sistem veya nadiren personelle laboratuvar kayıt/ kan alma birimine gönderilir. Kan Alma biriminde toplanan örnekler sürekli olarak pnömotik sistem tarafından transfer edilir. Servislerden alınan kan numuneleri pnömotik sistem, vakumlu taşıma sistemi ile(hazırlık aşamasında), ilgili talimatlara uyularak; diğer numuneler (idrar, BOS v.b.) en kısa süre içerisinde ve katlara ait, özel taşıma kapları içerisinde ve tüm örnekler potansiyel enfekte materyal kabul edilerek, laboratuara taşınmalıdır. Mikrobiyolojik inceleme için gönderilen numunenin yeterli, kaliteli ve uygun olması, gerek enfeksiyon kontrolü gerekse tanısal amaçlar için son derece önemlidir. Klinik örnek ancak uygun şekilde seçilmiş, toplanmış ve nakledilmiş ise içerdiği patojen mikroorganizma gerçek pozitif sonucu gösterir. Negatif bir örnek ancak klinik örneğin alındığı yer, toplanma biçimi, miktarı ve transportu doğru ise patojen mikroorganizmanın bulunmadığına işaret eder. Bu nedenle yüksek örnek kalitesi tanıda en kritik aşamadır UYGUN NUMUNE TOPLANMASI İLE İLGİLİ GENEL PRENSİPLER: 1. Numuneyi temin etmek için doğru anatomik bölge seçilmelidir. Endojen mikrobiyal flora ile kontaminasyonu önlenmelidir. 2. Numune uygun teknik ve steril ekipmanla toplanmalıdır. Aseptik teknikler uygulanmalıdır. 3. İnfeksiyonun akut safhasında antibiyotik tedavisi başlanmadan alınmalıdır. Başlanmış ise numune yeni antibiyotik dozu verilmeden verilmeden hemen önce alınmalı ve laboratuvar bilgilendirilmelidir. 4. Numune etkenin canlılığını koruyacak ve çevrenin biyolojik güvenlini sağlayacak bir taşıma kabına aktarılmalıdır. Üzerine hasta adı, soyadı, numunenin alındığı tarih ve saat kaydedilmelidir.

3 SAYFA NO 3 / Numunenin kaynağı ve/veya özel bölge hem istem formu hem de numune kabı üzerinde açık ve doğru olarak tanımlanmalıdır. 6. Numunenin hızla ulaşması, saklanacaksa saklama koşullarının uygun olması sağlanmalıdır. 7. Numune miktarı yeterli olmalıdır. Aksi halde hatalı negatif lara neden olur NUMUNELERİN NAKLİ: Mikroorganizmalar, numunelerin toplanması, nakli veya saklanması sırasında çoğalır veya ölürlerse hastalığı tanımlamadaki önemlerini kaybederler. Uyulması gereken prensipler şunları içerir: 1. Tüm numunelerin nakli hemen hiç beklenilmeden yapılmalıdır. Numune alınırken lokal anestezik madde kullanılmış ise bu maddeler antibakteriyel etki gösterebileceğinden lokal anestezikle temas süresi kısa olmalıdır. 2. Herhangi bir nedenle hemen nakledilemiyorsa 2-8 O C de buzdolabında saklanmalıdır. Bazı numuneler bu durumun dışındadır: a) Kan kültürü için alınan numuneler hemen nakledilmeli, ulaşana kadar oda ısında muhafaza edilmelidir. b) Gonokok düşünülen hastalardan laboratuvarla iletişime geçilerek numune alınmalıdır. c) Beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri 37 O C de veya oda ısısında 3. İdrar ve solunum sistemine ait numuneler bir saat içinde ulaşmış olmalı, ulaştırılamıyorsa 2-8 O C de buzdolabında 24 saat bekletilebilir. 4. Gaita örnekleri kültür için transport besiyerine alınmalı, mikroskobik ve paraziter inceleme için gaita kabına alınmalı ve 30 dakika içinde Aksi halde flora bakterileri çoğalarak patojen bakterilerin üremesini engeller. 5. Yara ve vücut sıvıları 1 saat içinde 6. Mikobakteriyel inceleme için hastadan sabah alınan ilk idrar ve balgam gönderilmelidir Numunelerin Laboratuvara Kabulü, Ayrıştırılması: Örnekler gelince, LİS den yapılan test isteklerine bakılarak örnek kabının uygunluğu, örnek miktarı, pıhtılaşma, kontaminasyon, vb. kontrolü yapılır. Kabul edilen örneklerden serum veya plazmada çalışılacak testler için olanlar santrifüj edilir. Santrifüj süresi ve hızı testlere göre değişiklik gösterebilir. Kabulü yapılan örnekler çalışma birimlerine göre ayrılır.ilgili birimler örnekleri alır ve çalışma için hazırlık yapılır.red kriterlerine göre reddedilen örnekler ; ilgili servisler aranarak bilgilendirilir.

4 SAYFA NO 4 / LABORATUVAR NUMUNE RED KRİTERLERİ 1. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler çalışılır. 2.Uygun lere alınmayan numuneler kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni numune istenir. 3. Hemolizli numuneler laboratuara kabul edilmez 4. Lipemik numuneler geldiğinde LİS in açıklama kısmında belirtilir 5. Barkod üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa, altında isim olup olmadığı kontrol edilir ve yeni barkod basarak kabul yapılır. 6. içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez. 7. Pıhtılı numuneler kabul edilmez. 8. Test istem formlarına hasta ile ilgili klinik bilgi mutlaka yazılmalıdır. 9. Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez. 10. Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler kabul edilmez. 11. Kan, BOS ve idrar dışında kalan steril vücut sıvılarına ait aynı tarihli örnekler kabul edilmez. 12. Yukarıdaki istisnalar dışında 24 saat içinde bir hastadan aynı mikrobiyolojik incelemenin tekrar istenmesi durumunda numune reddedilir. 13. Kırık veya steril olmayan kaplar ile gönderilen örnekler kabul edilmez. 14. Bir başka materyalle örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) reddedilir. 15. Formalin içindeki örnekler kabul edilmez. 16. Mantar ve mikobakteri incelemesi dahil 24 saat süre ile toplanan balgam ve idrar örnekleri kabul edilmez. 17. Balgam yerine verilen tükrük nümuneleri kabul edilmez 18. Anaerobik koşullarda laboratuara ulaştırılmayan anaerop kültür nümuneleri kabul edilmez, 4.2.ANALİTİK SÜREÇ: Cihazları kullanarak yapılan analizlerden önce cihazların kontrolü ve internal kalite kontrol çalışmaları gerçekleştirilir. Sonuçlar kabul edilebilir değerlerde ise hasta örnekleri çalışılmaya başlanır. Sonuçlar geçersiz olarak değerlendirilirse çalışma başlatılmaz ve cihaz ile ilgili

5 SAYFA NO 5 / 25 prosedürler gerçekleştirilir. Cihazlar tamamladığı analizlerin larını otomatik olarak LİS e gönderir. LİS de hastaların tüm ları toplanır, bu lar değerlendirilir, uygun bulunan lar onaylanır. Uygun olmayan testler, sebebi araştırılarak (numunenin göz ile değerlendirilmesi, vb) yeniden çalışılır. Acil örnekler rutinden ayrı olarak hemen çalışılır ve analiz ları bekletilmeden onaylanır. Panik Değer Listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz süreci gözden geçirilerek test tekrarlanır. Tekrar ları da panik değer listesinde ise, testi isteyen klinisyene bilgi verilir. Test sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. Üyesi olduğumuz eksternal kalite kontrol programının belirlediği takvim günlerinde program dahilinde olan testler için eksternal kalite kontrol serumları hasta testleriyle birlikte çalışılır. Test ları LİS de onaylandığı zaman poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir. Test larının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya verilir. TEST PANİK DEĞER POTANSİYEL BİYOTERÖRİZM AJANI BACİLLUS ANTHRACİS KAN KÜLTÜRÜ POZİTİF ÜREME BRUCELLA STA >1280 TOKSOPLASMA IGM POZİTİF SONUÇ RUBELLA IGM POZİTİF SONUÇ CMV IGM POZİTİF SONUÇ

6 SAYFA NO 6 / 25 ARB POZİTİF YAYMA VE/VEYA KÜLTÜRDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ ÜREMESİ GENEL KÜLTÜR VE DİREKT İNCELEME BRUCELLA SPP. ÜREMESİ BOS DA GRAM BOYAMADA BAKTERİ GÖRÜLMESİ VE/VEYA KÜLTÜRDE ÜREME OLMASI EPİDEMİYOLOJİK ÖNEMİ OLAN ETKENLER VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK (VRE) VANKOMİSİN DİRENÇLİ S.AUREUS ÜREMESİ ANTİ HIV GREY ZONDA BULUNAN ZAYIF POZİTİF DEĞERLER VE HER POZİTİF SONUÇ ANTİ HCV POZİTİF SONUÇ 4.3.POSTANALİTİK SÜREÇ Sonuçların rapor edilmesi Laboratuar Panik değerlerin kontrolü Panik Değer Listesine ait bir test sonucu bulunursa, analiz süreci gözden geçirilerek test tekrarlanır. Tekrar ları da panik değer listesinde ise, testi isteyen klinisyene bilgi verilir. Test Sonucu hastanın kliniği ile örtüşmüyorsa hastadan yeni örnek alınarak analiz tekrarlanır. Test ları LİS de onaylandığı zaman poliklinik, acil ve servislerdeki bilgisayarlarda hasta sayfasında görülebilir. Test larının yazıcı çıktıları da hastanın muayene olduğu birim sekreterleri tarafından hastaya verilir. Sonuçların raporlama sürelerinin kontrolü yapılır. Zamanında raporlanamıyorsa nedeninin araştırılıp giderilmesi

7 SAYFA NO 7 / MİKROBİYOLOJİ LAB. BAKTERİYOLOJİ BÖLÜMÜ TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ ABSE/YARA Açık/Yüzeyel Yara yüzeyi steril OS da 2 saatten daha kısa Buzdolabında Üreme olmayan serum fizyolojik ile sürede getirilmelidir. bekletilmiş, kuru örnekler 1 gün, temizlenir.gerekirse debridman yapılır.örnek swabla yara ile sağlam doku Zorunlu hallerde OS da 24 saat transport besiyeri içerisinde bekletilebilir. swablar, steril olmayan şartlarda gönderilmiş örnekler kabul Üreme olan örnekler 2 gün kenarından alınmalıdır.çift örnek alınması tercih Buzdolabında bekletilmemelidir. edilmez. İstemi uygun yapılmamış örnekler kabul edilmelidir. edilmez. Kapalı/Derin Yüzey dezenfeksiyonu OS da 2 saatten daha kısa Buzdolabında Üreme olmayan yapıldıktan sonra sürede bekletilmiş, kuru örnekler 1 lezyon tabanından getirilmelidir.zorunlu swablar, steril gün,üreme olan aspirasyon yapılmalı hallerde OS da 24 saat olmayan şartlarda örnekler 2 gün ve enjektör ile transport besiyeri içerisinde gönderilmiş gönderilmelidir. bekletilebilir.buzdolabında örnekler kabul bekletilmemelidir. edilmez. KAN KÜLTÜRÜ Yüzey dezenfeksiyonu OS da 2 saatten daha kısa Buzdolabında Üreme yapıldıktan sonra, sürede getirilmelidir. bekletilmiş, yetersiz olmayanlar 5 gün enjektörle erişkinlerden 5-8ml,çocukalardan 3-5ml kan örneği alınarak kan kültürü vasatına alev olan bir Zorunlu hallerde OS da 24 saat kan kültür vasatı içerisinde bekletilebilir.buzdolabında bekletilmemelidir. nume alınan örnekler, steril olmayan şartlarda gönderilmiş örnekler kabul edilmez. cihazda bekletilir.üremesi lanlar 2-3 gün sonra rapor edilir. ortamda boşaltılır.

8 SAYFA NO 8 / 25 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Üst Solunum Yolu Kültürleri Boğaz Dil basacağı ile dile Transport besiyeri Buzdolabında Üreme olmayan hafifce bastırılır. içerisinde (Stuart besiyeri) bekletilmiş, steril örnekler 1 gün Örnek almak için swab posterior farenkse, tonsiler bölgeye ve iltihaplı veya yada steril kuru eküvyon çubuğu ile lab.a ulaştırılır. OS da 2 saaten daha kısa sürede getirilmelidir. olmayan şartlarda gönderilmiş örnekler kabul edilmez. Üreme olan örnekler 2-3 gün ülserleşmiş herhangi bir bölgeye sürülür. Zorunlu hallerde OS da 24 saat bekletilebilir. Yanak, dil, uvula ve dudaklara sürmekten Buzdolabında bekletilmemelidir. Burun Bir swab burun Transport besiyeri Buzdolabında Üreme olmayan deliklerinden içeri 2 cm içerisinde (Stuart besiyeri) bekletilmiş, steril örnekler 1 gün kadar itilir. Nazal mukoza üzerinde çevrilerek örnek alınır. MRSA taşıyıcılığı lab.a ulaştırılır. OS da 2 saatten daha kısa sürede getirilmelidir Zorunlu hallerde OS da olmayan şartlarda gönderilmiş örnekler kabul edilmez. Üreme olan örnekler 2-3 gün dışında burun kültürleri 24 saat bekletilebilir. anlamlı değildir.

9 SAYFA NO 9 / 25 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Alt Solunum Yolu Kültürleri Ekspektore Balgam alınmadan OS da 2 saatten daha Steril olmayan Üreme olmayan balgam: önce hasta ağzını su ile kısa sürede şartlarda örnekler ile boğaz gargara yapmalı veya getirilmelidir. gönderilen florasıyla dişlerini, dilini ve ağız mukozasını fırçalamalıdır. Derin bir öksürükle Eğer hemen laboratuara transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında örnekler ile tükrük olarak gelen örnekler kabul edilmez. olmuş örnekler 1 gün Üreme olan örnekler 2-3 gün alınan örnek steril kaplara konulmalıdır. saklanabilir. ARB 1 gün Tbc Kültür: gün İndüklenmiş İşlemden önce hasta OS da 2 saaten daha Steril olmayan Üreme olmayan balgam ağzını su ile gargara kısa sürede şartlarda örnekler ile boğaz yapmalı veya dişlerini, getirilmelidir. Eğer gönderilen florasıyla dilini ve ağız hemen laboratuara örnekler kabul olmuş mukozasını transport edilmez. örnekler 1 gün fırçalamalıdır.nebulizör (buhar makinesi) kullanarak, hastanın edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. Üreme olan örnekler 2-3 gün yaklaşık ml, % 3-10'luk NaCl den ARB 1 gün soluması Tbc Kültür: sağlanır.indüklenen gün balgam steril kaplara alınır.

10 SAYFA NO 10 / 25 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Alt Solunum Yolu Kültürleri Trakeostomi, Uygun girişim ile OS da 2 saaten daha Steril olmayan Üreme olmayan Endotrakeal aspirasyonlar BAL, Bronşiyal yıkama, Bronşiyal alınan materyaller steril balgam kabına, fırça ise steril SF li kaba konulur. kısa sürede getirilmelidir. Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir.. şartlarda gönderilen örnekler kabul edilmez. örnekler 1 gün Üreme olan örnekler 2-3 gün ARB 1 gün Tbc Kültür gün fırçalama ve transbronşiyal biyopsi örnekleri

11 SAYFA NO 11 / 25 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ İdrar kültürü Orta akım Bulaşı önlemek için OS da 30 dk dan Steril olmayan, Üreme olmayan ya da idrarı sabunlu su ile ıslatılmış daha kısa sürede kırık, kapağı iyi bulaş olarak peçete önden arkaya getirilmelidir. kapanmamış değerlendirilen örnekler doğru silinir. Sonra su ile durulanıp kuru peçete ile kurulanır. Bu işlem son derece dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İdrarın ilk birkaç ml.si dışarı yapıldıktan sonra steril idrar kültür kabına orta idrar yapılır ve Eğer hemen lab.a transport edilemeyecekse 24 saat buzdolabında saklanabilir. kaplarda gönderilen örnekler kabul edilmez. 24 saatlik idrar örnekleri Tbc ve ARB için kabul edilmez. 1 gün Üreme olan örnekler 2-3 gün kapağı kapatılır. Kateter Aseptik kurallara uygun OS da 30 dk dan Steril olmayan, Üreme olmayan ya da olarak kateter daha kısa sürede kırık, kapağı iyi bulaş olarak mesaneye yerleştirilir. getirilmelidir. kapanmamış değerlendirilen örnekler İdrarın ilk 15 ml'si kaplarda 1 gün.üreme olan akıtıldıktan sonra gelen gönderilen örnekler 2-3 gün kısmı steril kap içine örnekler kabul alınır. edilmez. Sürekli idrar İdrar torbasının borusu OS da 30 dk dan Steril olmayan, Üreme olmayan ya da kateteri klemplenerek idrar daha kısa sürede kırık, kapağı iyi bulaş olarak birikmesi sağlanır. getirilmelidir. kapanmamış değerlendirilen örnekler Kateterden örnek alınacak bölge % 70 lik alkol ile silinerek Eğer hemen laboratuara transport kaplarda gönderilen örnekler kabul 1 gün Üreme olan örnekler 2-3 gün

12 SAYFA NO 12 / 25 dezenfekte edilir. edilemeyecekse 24 edilmez. Enjektör ile 5-10 ml saat buzdolabında idrar alınır ve steril bir saklanabilir. ya da kap içerisine aktarılır. Bebek/plastik Bebekte penis/vulva OS da 30 dk dan Steril olmayan Üreme olmayan ya da torba ile çevresi iyice temizlenir. daha kısa sürede şartlarda bulaş olarak Steril idrar toplama getirilmelidir. gönderilen değerlendirilen örnekler torbaları yapıştırılarak örnekler kabul 1 gün sık sık izlenir. (45 dk içinde idrar toplanamazsa yeni edilmez Üreme olan örnekler 2-3 gün torba takılır) bekletilmeden gönderilir. TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Gaita örnekleri Örnek kaplarının steril Kültür için örnekler 2 Baryum, magnezyum olması gerekmez. Temiz geniş ağızlı ve kapalı kaplar yeterlidir. Parazit incelemesinde örnekler bekletilmeden lab.a saat içinde lab.a gönderilmeli, bu sağlanamıyorsa 24 saati aşmayacak şekilde buzdolabında saklanmalıdır. veya kristal bileşikleri uygulamasından hemen sonra alınan örnekler parazit incelemesi için uygun değildir Kültür 3 gün Mikroskopi 1 saat Rutin gaita kültürlerinde salmonella ve shigella araştırılır.

13 SAYFA NO 13 / 25 Steril vücut sıvıları Plevra, Dezenfeksiyon sonrası Örnekler oda sıcaklığında Steril olmayan Üreme olmayan Perikard, perkütan iğne veya bekletilmeden lab. a şartlarda örnekler 2 gün Sinovyal mayi,bos cerrahi aspirasyon ile alınan örnek hemen Anaerob inceleme için enjektörün getirilmelidir. Buzdolabında bekletilmemelidir. gönderilen örnekler kabul edilmez. Üreme olan örnekler 3 gün Mikroskobi 2 saat ucu kıvrılmalıdır TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Anaerop Kültür Örnekleri Örnek alınırken oksijen ile temasın önlenmesi için öncelikle önlem alınmalıdır. Genel anlamda müköz membranlardan veya ciltten örnek alırken yüzeyi dekontaminasyon işlemi mükemmel bir şekilde yapılmalıdır.bu amaçla %70 etil veya isopropil alkol ve tentürdiyot uygulamasını takiben cerrahi sabunlu fırça ile temizlenir ve dahasonra iodin alkol ile geri alınır

14 SAYFA NO 14 / 25 MSS BOS, abse materyali, doku biyopsisi Dental bölge kulak, burun, boğaz ve sinüsler Povidon iodine ile yapılan yüzey dekontaminasyonundan sonra abseden dikkatlice yapılan aspirasyon veya biopsi materyali Orta kulak aspiratı Paranasal sinüslerden kateter ile alınan aspirat örneği Akciğer ve plevra Transtrakeal Aspirasyon Perkütan akciğer puncture işlemi ile alınan örnek Torakotomi ile alınan örnek Koruyucu çift lümenli kateter ile elde edilen bronkoskopik örnekler Steril plevra sıvısı Abdominal bölge Parasentez sıvısı (steril periton sıvısı), USG eşliğinde veya ameliyat anında absenin derinlerinden iğne ve enjektör ile alınan aspirasyon materyali, İntestinal flora ile olmamış ise cerrahi örnekler,

15 SAYFA NO 15 / 25 Safra Mide ve ince barsak Sadece mal-absorsiyon sendromunda araştırma amacıyla Kalın barsak Sadece C. difficile veya C. Botulinum un etken olduğu düşünülen durumlarda kültür veya toksin çalışmaları için gaita örneği Kadın genital sistemi Endometriyal emme küreti ile elde edilen endometriyal kavite örneği Kuldosentez Rahim içi araçlar (RIA=IUD) (sadece Actinomyces ler için) Üriner kanal Supra pubik aspirasyon ile elde edilen idrar Kemik ve eklem Cerrahi sonrası drenaj materyalinin derin aspirasyonu (ör. Osteomiyelit) Yumuşak doku, açık yaralar Povidon iodine ile yapılan yüzey dekontaminasyonu takiben yaranın derinliklerinden alınan biyopsi

16 SAYFA NO 16 / 25 veya yara kenarından yapılan derin aspirasyon Sinüs kanalları Cilde açıldığı ağızların (orifis) dikkatlice dekontaminasyonunu takiben enjektör ile ve küçük plastik ulaştırılmalıır. kateter ile yapılan aspirasyon Derin abseler anaeropik sellülit, infekte vasküler Yüzey dekontaminasyonunu takiben iğne ile alınan aspirasyon materyali laboratuara gangren, klostridiyal myonekroz Dekubitis ve diğer yüzeysel ülserler Cerrahi fırçalar ile povidon iodine kullanılarak yapılan temizlik sonrası derin ceplerden aspire edilen pü veya kenardan girilerek derin dokudan elde edilen biyopsi materyali Cerrahi örnekler Küretaj ve biopsi materyali

17 SAYFA NO 17 / 25 TÜBERKULOZ LABORATUVARI TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ Balgam:Birbirini izleyen 3 gün 5-10 ml kadar sabah balgamı Çalışılana kadar 2-8 C de bekletilmeyen Kültür 42 gün içinde ARB her gün örnekler BAL:BAL alınırken bronkoskobun musluk suyuyla teması Çalışılana kadar 2-8 C de bekletilmeyen Kültür 42 gün içinde engellenmelidir. örnekler TBC KÜLTÜR VE AÇLIK MİDE SIIVISI:Birbirini takip eden 3 gün boyunca sabah aç karına alınmalıdır. Çalışılana kadar 2-8 C de bekletilmeyen örnekler ARB her gün ARB İDRAR:Birbirini izleyen 3 gün boyunca en az 40ml sabah erkenden rta idrar Oda ısısında bir saatten fazla bekletilen Kültür 42 gün içinde şeklinde örnekler. alınmalıdır.biriktirilmiş veya kateter torbasına alınış idrar örneği uygun değildir. DOKU:Bu örnekler SF içinde veya steril kap içinde gönderilmelidir. Formalin içinde gönderilen örnekler. ARB her gün

18 SAYFA NO 18 / 25 TEST ADI ÖRNEK ALIMI TRANSPORT Oda Sıcaklığı=OS UYGUN OLMAYAN ÖRNEKLER RAPORLAMA SÜRESİ DİREKT MANTAR İNCELEMESİ MANTAR KÜLTÜRÜ Lezyon üzeri %70 lik alkolle temizlenir. Kıllar, köklerinden birkaç mm. üzerinden kesilir. Cımbızla kıllar sökülür. Saat camı veya petri kabında toplanır. Tırnak ucu ise, makasla kesilir, hastalıklı tırnak bisturi ile kazınır. Yine aynı şekilde saat camı veya petri kabında biriktirilir. Saçlı deri ve saçsız derideki lezyon lanset veya bisturi ile kazınır. Aynı şekilde saat camı veya petri kabında biriktirilir. İdrar, plevral ve peritoneal sıvılar laboratuarlarda kuvvetli santrifüje edildikten sonra, tortudan preparatlar ve ekimler uygulanır Materyaller, ağzı vidalı kapalı şişelere veya petri kutularında toplanır. Alma işleminde kullanılan makas, pens, bistüri, küret, vb. malzeme ile şişe veya petri kutularının çok iyi sterilize edilmiş olmaları gereklidir. Numune laboratuvarımızda direkt olarak hastadan alınır. Mantarların canlılıklarını sürdürebilmesi için örneklerin doğru bir şekilde toplanması, taşınması ve saklanması gereklidir. Mantarın canlılığı aşırı sıcak ve soğuktan etkilenebileceğinden taşınma ve saklamasının oda sıcaklığında ve ideal olarak 2 saat içinde yapılması önerilmektedir. Eğer, göndermede gecikme olacaksa materyal buzdolabında muhafaza edilebilir. Mantarların canlılıklarını sürdürebilmesi için örneklerin doğru bir şekilde toplanması, taşınması ve saklanması gereklidir. Mantarın canlılığı aşırı sıcak ve soğuktan etkilenebileceğinden taşınma ve saklamasının oda sıcaklığında ve ideal olarak 2 saat içinde yapılması önerilmektedir. Eğer, göndermede gecikme olacaksa materyal buzdolabında muhafaza edilebilir. Uygun olmayan bölgelerden alınan örnekler Sızıntı yapan toplama kaplarında gelen örnekler Gerekli hasta ve örnek bilgisi içermeyen örnekler işleme alınmamalıdır Potasyum hidroksit ile boyasız direkt mikroskop altında incelenir.örneğin erime süresine göre dakika içerisinde verilir. Mantar üremesi olup olmamasına göre maximum verme süresi 21 gündür.

19 SAYFA NO 19 / 25 GALAKTO MANNAN /BAL(Steril kap) ELİSA Salı ve Çarşamba günleri MİKROLOJİ LABORATUVARI SEROLOJİ LABORATUVARI SEROLOJİK TESTLER NUMUNE TEST ÖRNEK ALMA KABI METOT ÇALIŞMA SONUÇ GÜNÜ Salmonella Aglutinasyon Her gün 24 saat sonra Brucella Immuncapture Soğuk Aglütinasyon Kisthidatik IHA Aglutinasyon Her gün 24 saat sonra Aglutinasyon Her gün 24 saat sonra Aglutinasyon Haftada bir 24 saat sonra Helicobacter Gaita Gaita kabı Her gün Pylori Ag İmmunkromotografi 1 saat sonra Adeno Virüs- Gaita Gaita kabı Her gün Rota Virüs İmmunkromotografi 1 saat sonra NEFELOMETRİK TESTLER NUMUNE TEST ÖRNEK ALMA KABI METOT ÇALIŞMA SONUÇ GÜNÜ CRP Nefelometrik Her gün Aynı gün

20 SAYFA NO 20 / 25 High CRP ASO RF IgA IgE IgM IgG IgG Alt Grupları C3 C4 Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün Nefelometrik Her gün Aynı gün ELİSA METODU İLE YAPILAN TESTLER TEST Anti Hav IgM ÖRNEK NUMUNE ALMA KABI METOT ÇALIŞMA GÜNÜ ELİSA Her gün SONUÇ Aynı gün Anti Hav IgG ELİSA Her gün Aynı gün HBs Ag ELİSA Her gün Aynı gün Anti HBs ELİSA Her gün Aynı gün

21 SAYFA NO 21 / 25 Anti Hbc IgM Anti HbcIgG Hbe Ag Anti Hbe Anti HCV Anti HIV Anti HDV HDV Ag Anti HEV IgM Anti HEV IgG EBV EBNA IgG EBV EBNA IgM Chlamydia pneumoniez IgA Chlamydia pneumoniez IgM Chlamydia trachomatis IgA Chlamydia trachomatis IgG AntiDs DNA Antikardiyolipin IgM Antikardiyolipin IgA ELİSA Her gün Aynı gün ELİSA Her gün Aynı gün ELİSA Her gün Aynı gün ELİSA Her gün Aynı gün ELİSA Her gün Aynı gün ELİSA Her gün Aynı gün ELİSA ELİSA ELİSA ELİSA İki haftada bir Pazartesi İki haftada bir Pazartesi İki haftada bir Pazartesi Her gün İki haftada bir Pazartesi Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma ELİSA Çarşamba Çalışma ELİSA Çarşamba Çalışma ELİSA İk haftada bir Çalışma ELİSA İk haftada bir Çalışma ELİSA İk haftada bir Çalışma ELİSA İk haftada bir Çalışma ELİSA Perşembe Çalışma ELİSA Salı Çalışma ELİSA Salı Çalışma

22 SAYFA NO 22 / 25 Parvovirüs B19 IgM Parvovirüs B19 IgA HSV Tip II IgM HSV Tip II IgA ALLERJİ TESTLERİ ELİSA Pazartesi Çalışma ELİSA Pazartesi Çalışma ELİSA Cuma Çalışma ELİSA Cuma Çalışma TEST NUMUNE NUMUNE METOT ÇALIŞMA SONUÇ TÜRÜ ALMA KABI GÜNÜ Spesifik IgE Mix REAST Haftada 1 kez Çarşamba günü Spesifik IgE Tek REAST Haftada 1 kez Çarşamba günü TORCH ÜNİTESİ TEST NUMUNE NUMUNE METOT ÇALIŞMA SONUÇ TÜRÜ ALMA KABI GÜNÜ Anti CMV IgM Elfa Her gün Her gün Anti CMV IgG Elfa Her gün Her gün CMV IgG Avidite Elfa Her gün Her gün Anti Toxoplazma IgM Elfa Her gün Her gün Anti Toxoplazma IgG Elfa Her gün Her gün Toxo G Avidite Elfa Her gün Her gün Elfa

23 SAYFA NO 23 / 25 Anti Rubella IgM Elfa Her gün Her gün Anti Rubella IgG Elfa Her gün Her gün Kızamık IgG Elfa Her gün Her gün Kabakulak IgG Elfa Her gün Her gün Borrrelia IgG+IgM Elfa Her gün Her gün Varicella Zoster IgG Elfa Her gün Her gün IFA LABORATUARI TEST NUMUNE NUMUNE METOT ÇALIŞMA SONUÇ TÜRÜ ALMA KABI GÜNÜ ANCA AMA IFA Haftada 3 kez Perşembe günleri IFA Haftada 3 kez Cuma günleri Haftada 3 kez Pazartesi ANA IFA Çarşamba-Cuma günleri IFA Haftada 3 kez Cuma günleri DSDNA LKM IFA Haftada 3 kez Çarşamba günleri ANTİ ENDOMİSYUM IFA Haftada 3 kez Salı günleri

24 SAYFA NO 24 / 25 IGA-IGG ANTİ GLİADİN IGA- IFA Haftada 3 kez Cuma günleri IGG ENA PROFİL Anti MPO+PR3 IFA Haftada 3 kez Perşembe günleri IFA Haftada 3 kez Salı günleri MOLEKÜLER LABORATUARI TEST NUMUNE NUMUNE KABI METOT ÇALIŞMA SONUÇ TÜRÜ GÜNÜ HBV DNA Real-Time PCR Haftada 3 Çalışma defa HCV RNA Real Time PCR haftada 2 Çalışma defa HPV Genotipleme- Servical Sürüntü steril eküvyon + transport Multiplex -pcr perşembe Çalışma Servikal Kanser medıum sıvısı Risk Analizi Hibridizasyon+pcr perşembe Çalışma HCV Genotipleme-

25 SAYFA NO 25 / 25 M.tuberculosis DNA balgam, bos, steril steril falcon Real Time-pcr salı Çalışma vücut ü sıvıları Menenjit Viral/Bakteriyal BOS steril Multiplex -pcr çarşamba Çalışma DNA-RNA eppendorf HBV ilaç direnci Jelli vakumlu Hibridizasyon-pcr çarşamba Çalışma Solunum Yolu Nazofarengeal Multiplex-pcr Pazartesi- Çalışma Virüsleri Paneli Sürüntü Perşembe 12 Parametre CMV DNA Jelli Vakmlu Real Time pcr Cuma Çalışma

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 24 1. AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve dışında, Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak 2. KAPSAM: Merkez Laboratuarı

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ GN.FR.1188 REV.00 İçindekiler MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR BİRİMLERİ (DÂHİLİ TEL.)... 3 ÖRNEKLERİN

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ KÜLTÜRLER Boğaz Kültürü 3 gün sonra İdrar Kültürü 3 gün sonra Balgam Kültürü 4 gün sonra Kan Kültürü 7 gün sonra Dışkı Kültürü 4 gün sonra Diğer

Detaylı

LABORATUAR TEST REHBERİ

LABORATUAR TEST REHBERİ LABORATUAR HATA VE GÖSTERGE İZLEM FORMU MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 1/25 LABORATUAR TEST REHBERİ Güncelleme Tarihi : 2012 ÖNSÖZ MİK RH - 03 01.03.2011 01.09.2012 01 2/25 Hastalıkların gerek tanı

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇORUM G.H.H. MÜD. YRD. ŞEREF EFE KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Tıbbi Mikrobiyoloji bir klinik laboratuvar branşı olup, infeksiyon hastalıklarına neden olan

Detaylı

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 01 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 Merkez ve Ek Binadaki tüm laboratuar

Detaylı

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ

ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TEST REHBERİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 DİKEY BOYUT 02 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 01 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 01 YATAY BOYUT Merkez

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ KOD:MİK.RH.01 YAYIN TRH:MART 2009 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:02 Sayfa No: 1 /19 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST 2012 HAZIRLAYAN: MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANI KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç İÜ Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı nda sunulan laboratuvar hizmetlerinin; hizmet verdiği hasta popülasyonu, klinik ve polikliniklerin gereksinimleri doğrultusunda

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DOKÜMAN NO :ML.RH.01 YÜRÜRLÜK TARiHi :13/08/2015 REViZYON NO :00 REViZYON TARiHi : -

Detaylı

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ

TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI TEST REHBERİ TEST ADI SONUÇ VERME ARB (Aside Dirençli Bakteri) Boyalı Direkt Bakı Erlich- Ziehl Neelsen boyamalı preparatta mikroskobik inceleme (acil ise her saat). Her gün 14:30,

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER

İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER İBN-İ SİNA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ BİRİMİNDE ÇALIŞILAN TESTLER SİSTEM ÇALIŞAN LAB SONUÇ BİLDİRİM ÇALIŞILDIĞI GÜN & SONUÇLANMA SÜRESİ KULAK-BURUN-BOĞAZ Boğaz kültürü Kültür AGBHS Her

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ ML.RH.01 Nisan-2013 00 00 01/20 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Birimleri 2 3. Test Girişi 3 4. Numunelerin Alınması ve Transferi 3 5. Kan Örneği Tüpleri 4

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Dok No:BİY.PR.01 Yayın Tarihi:HAZİRAN 2013 Rev.Tar/No:-/0 Sayfa No: 1 / 8 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı ve

Detaylı

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ»

Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Antimikrobial Farkındalık Simpozyumu Hastane Ortamında Klinik Mikrobiyoloji «KÜLTÜRÜ» Dr Gökhan AYGÜN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Doç. Dr. Füsun Baba, Dr. Hanife Özkayalar, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN

Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Tularemi örnekleri alma, saklama ve gönderme g rehberleri HAZIRLAYANLAR DOÇ. DR. ŞABAN GÜRCAN DOÇ. DR. Z. CEREN KARAHAN Klinik in Alınmas nması Sürüntü (boğaz, göz, yara) Alınma YöntemiY Boğaz Bir silgiç

Detaylı

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 BİYOKİMYA LABORATUVARI İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU:BL.PR.01 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1.0 AMAÇ: Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında Biyokimya Laboratuarlarında

Detaylı

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA LABORATUVAR TANISI YAPILAN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı, UÜ-SK larına başvuran tüm hastalara laboratuvar tanı hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2

Işın Akyar 1,2, Meltem Kaya 2, Onur Karatuna 1,2, Yeşim Beşli 2. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, İstanbul 2 Anaerop Bakterilerin Üretilmelerinde Askorbik Asit Katkılı Besiyeri ve Mineral Yağ ile Kaplanmış Besiyeri Kullanılmasının Araştırılması ve Sonuçların Standart Anaerop Kültür Yöntemi ile Kıyaslanması Işın

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Tıbbi Laboratuar Adresi :Sağlık Mahallesi Saygun Caddesi No:55 Sıhhiye 06100 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 565 53 62 Faks : 0 312 565 54 55 E-Posta : mikrobiyolojirldb@thsk.gov.tr

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 1.AMAÇ:Mesai saatleri içinde ve mesai saatleri dışında S.D.Ü. Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında preanalitik, analitik ve postanalitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak. 2.KAPSAM:

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İdrar örneği analiz için ne kadar uygun İdrar analizi Böbrek ve üriner sistem bozukluklarının veya hastalıklarının

Detaylı

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri

Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Mikrobiyolojide Kalite İndikatörü Örnekleri Dr. Ü. Gül Erdem SB. DışkapıYıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü KLİMUD-2013 [idrar kültürü] * [lökosit/alan] * [CRP] [hastanın

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Yrd. Doç. Dr. Umut Fahrioğlu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU MİK 0001 MİK 0002 MİK 0003 MİK 0004 MİK 0005 MİK 0006 MİK 0007 MİK 1000 MİK 4000 MİK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD.MİK.PR.02 YAYIN TRH. KASIM 2011 REV. TRH. EYLÜL 2012 REV. NO.1 SAYFA NO.1/14 1. AMAÇ: Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2. KAPSAM: Bu talimat, Moleküler mikrobiyoloji

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Okuduğu Yarıyıl :... Staj Konusu :... Staj Yaptığı Kurum :... Kurumun Adı Staj Konusu Çalışma Süresi Tarihinden

Detaylı

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E

FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU. T.C. Kimlik No: Cinsiyeti: K E Doküman No: P02- F14 Yayın Tarihi: 01/09/2014 Geçerlilik Tarihi: 14/04/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 14/04/2015 Sayfa No: 1/2 FİBROBLAST SİPARİŞ FORMU Tarih:../ /.. HASTA BİLGİLERİ: Hastanın Adı

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK

Gebelik ve Enfeksiyonlar. Prof.Dr. Levent GÖRENEK Gebelik ve Enfeksiyonlar Prof.Dr. Levent GÖRENEK Olgulara Yaklaşım 2 1. TORCH grubu enfeksiyon etkenleri nelerdir? Toxoplasmosis Other (Sifiliz, Varicella zoster ) Rubella Cytomegalovirus Herpes simplex

Detaylı

MUĞLA DEVLET HASTANESİ

MUĞLA DEVLET HASTANESİ MUĞLA DEVLET HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI Doküman No : REH 002 İlk Yayın Tarihi : 04/07/2011 Revizyon Tarihi : 00 Revizyon No : 00 ORYANTASYON REHBERİ 2011 Hastanemiz Mikrobiyoloji laboratuvarı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Hazırlama Komitesi Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

SU NUMUNESİ ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yusuf Ertürk, Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA

Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 4 Kasım 2014 ANTALYA Su Kalitesinin İzlenebilirliği Uygun koşullarda ve doğru usulde numune alımı Su kalitesinin tespiti Uygun koşullarda doğru metotlarla analiz Neden Numune Alınır?

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ NUMUNE ALMA VE TRANSFER TALİMATI 1 / 8 1.AMAÇ: Numunenin doğru teknikle, yeterli miktarda alınarak güvenli bir şekilde laboratuvara ulaşmasını sağlamak. 2.KAPSAM: Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Laboratuvar teknisyeni 3.SORUMLULAR:

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ STANDART İŞLETİM PROSEDÜRÜ KOD:YÖN.PRS 34 YAY.TAR:27.03.2014 REV.TAR: REV.NO: SAYFA :1 / 5 1.AMAÇ: Bölge Kan Merkezinden temin edilen kan ve bileşenlerinin, transfüzyon için cross-match (çapraz karşılaştırma) ve gerek duyulan diğer

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hemşirelik Protokolleri Adem Aköl Sinan Özyavaş Hazırlama Komitesi Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ BİYOKİMYA LABORATUVAR HİZMETLERİ Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. Test rehberi; Örneklerin çalışılma zamanını, Örnek türünü, Ön hazırlık işlemi gerektiren testlere

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ LABORATUAR HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç

Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Steril vücut sıvılarının mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi Dr. Dolunay Gülmez Kıvanç Steril vücut sıvıları Beyin omurilik sıvısı (BOS) Eklem sıvısı Plevral sıvı Peritoneal sıvı Perikardiyal sıvı

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KSÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2016 Hazırlayan: Lab. Tek. Mehmet DAĞ Laboratuvar Sorumlu Teknisyeni Biyolog

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1.AMAÇ:Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) sinde hastane enfeksiyonlarının oluşmasının ve önlenmesinin kontrolünü sağlamak. 2.KAPSAM:Tüm Yoğun Bakım ünitesini kapsar. 3.KISALTMALAR: YBÜ:Yoğun Bakım Ünitesi HHEK:Hastane

Detaylı

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır.

Temizlik: Mikroorganizmaların çoğalması ve yayılmasını önlemek için, yüzeylerin kir ve organik maddelerden fiziksel olarak uzaklaştırılmasıdır. DOKÜMAN NO: STR-TL-09 YAYIN TARİHİ : AĞUSTOS 2014 REVİZYON TARİHİ : 00 REVİZYON NO:00 SAYFA 1 / 5 1-Amaç: Ç.Ü Diş Hekimliği Fakültesi klinik ortamından kaynaklanabilecek enfeksiyonları önlemek için hasta,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Tıbbi Laboratuar Adresi :Tunus Cad. No:95 Kavaklıdere 06680 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 468 70 10 Faks : 0 312 427 78 74 E-Posta : kalite@duzen.com.tr Website

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak.

1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune güvenliğini sağlamak. Doküman No:BİY.PR.02 Yayın Tarihi: 18.09.2007 Revizyon Tarihi: 30.05.2013 Revizyon No: 02 Sayfa: 1 / 7 1.0 AMAÇ: Biyokimya Laboratuarlarında pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde hasta/numune

Detaylı

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ DOĞAL MĠNERALLĠ SULARIN ĠNSAN SAĞLIĞINA UYGUNLUĞUNUN MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bil.Uz.Sevinç ERTAġ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire BaĢkanlığı Su ve Gıda

Detaylı

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN

HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN HASTA BAŞI TEST CİHAZI (glukometre) Uz.Dr.Fatma ÇORCU BARAN Glukometre Nedir? Hastanenin servis katlarında sağlık çalışanlarının veya ev kullanıcılarının da kullandığı küçük cep tipi elektronik cihazlardır.

Detaylı

MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ TEST REHBERİ

MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ TEST REHBERİ Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi MERKEZ LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ TEST REHBERİ Hazırlayanlar Prof. Dr. Devrim Dündar Doç. Dr. Gülden Sönmez Tamer Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:...

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... Sayfa Sayfa 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:... 2 2.KAPSAM:... 2 3.SORUMLULAR:... 2 4. UYGULAMA:... 2 4.1. KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN İSTENMESİ:... 2 4.2. GELEN KAN İSTEMLERİNİN KARŞILANMASI:... 2 4.3. KAN ÜRÜNLERİNİN

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ. Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR SÜRECİ Dr. Özcan DEVECİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 1. Direkt tanı yöntemleri

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI

DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI DIŞKININ TOPLANMASI ve SAKLANMASI Bağırsak parazit enfeksiyonlarının çoğunda dışkıda ; Helmint yumurta veya larvalarının Protozoon trofozoit veya kistlerinin görülmesi ile tanı konulur. Dışkı bir enfeksiyon

Detaylı

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar

8-Biyolojik İzleme. Volkan Dündar 8-Biyolojik İzleme Volkan Dündar Biyolojik izlemenin tanımı 1 Biyolojik izleme: Tehlikeli maddelerin, Metabolitlerinin ya da bunların biyokimyasal veya biyolojik etkilerinin parametrelerinin varlığında

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ

ENDOSKOPİ HİZMETLERİ ENDOSKOPİ HİZMETLERİ Endoskopi ünitelerinde fiziki düzenleme yapılmalıdır. Endoskopi işleminin yapıldığı odanın tüm yüzeyleri kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olmalıdır. Endoskopi

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI

EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI AMAÇ Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşmaların önlenmesi amacıyla sağlık personeli, hasta, hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için, uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemlerini

Detaylı

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi

T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi T. C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ 2015 İÇİNDEKİLER sayfa 1. Giriş 6 2. Genel Laboratuvar Bilgileri 7 2.1.Örnek

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ

MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi:01.06.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00 Sayfa No: 1 / 38 MĠKROBĠYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ TEST REHBERĠ Doküman No:MĠK-RH-01 Yayın Tarihi:01.06.2013 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:00

Detaylı

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler

Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler Ferit Bayram DentaFiera 6 Haziran 2016 Ameliyathane Ameliyathane Süreci ve Genel Düzenlemeler A. Temizlik ve Dezenfeksiyon Kurallarına İlişkin Düzenlemeler Sterilizasyon prosedürlerinin düzenli kontrolü

Detaylı

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine

1. Hekim, hemşire ve diğer sağlık personelinin kontamine. elleri. 2. Hastalara bakım veren kişilerin giysilerinin kontamine SORUN MİKROORGANİZMALAR VE DAS YÖNTEMİ Nezahat GÜRLER İstanbul Tıp Fakültesi. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Çapa- İSTANBUL Metisilin dirençli S.aureus Vankomisin dirençli enterokoklar

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı

Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı Asist. Dr. Ayşe N. Varışlı 1 GİRİŞ: İshal tüm dünyada, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır Akut ishal, özellikle çocuk ve yaşlı hastalarda önemli

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir

HASTANE GENEL TEMİZLİK PLANI. Ayda bir YER: İZOLASYON ve NOTRÖPENİK HASTA ODASI YÜKSEK RİSKLİ ALAN GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK Tuvalet hariç bütün ıslak alanlar: Sarı Yoğun Bakım, Laboratuvar Alanları, İzolasyon Odası, Ameliyathane :Beyaz 1-Tuvaletler

Detaylı

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan

SHKS-DTL. Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR. Standart No. Revizyon. Sonuç. Puan SHKS-DTL Revizyon Standart No Değerlendirme Ölçütü STANDARTLAR Puan Sonuç 00 01 00 Laboratuvarda çalışılan tüm testleri içeren test rehberi bulunmalıdır. 10 00 01 01 Test rehberi; 00 01 01 o Örneklerin

Detaylı

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET

EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET EL HİJYENİ EN ÇOK KULLANDIĞIMIZ TIBBİ ALET GÜNÜMÜZDE NOZOKOMĐAL ENFEKSĐYONLARIN ÖNLENMESĐNDE EN ÖNEMLĐ TEK PROSEDÜR EL YIKAMADIR* EL YIKAMA El Florasi Kalici flora (koagülaz negatif stafilokok, difteroid,

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ LABORATUVAR TEST REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 3 2. İ.Ü Kardiyoloji Enstitüsü Laboratuvarları işleyişi.. 4 2.1. Test Girişi. 4 2.2. Örneklerin Alınması ve Laboratuvara Transferi 4 2.3. Örneklerin Laboratuvara

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ ÇALIŞMA KOD.MİK.PR.01 YAYIN TRH. MART 2005 REV. TRH.EYLÜL 2012 REV. NO.4 SAYFA NO.1/11 1.AMAÇ: Mikrobiyoloji Laboratuarı preanalitik, analitik ve post analitik süreçlerinin yürütülmesini sağlamak. 2. KAPSAM:

Detaylı