TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜİK in 2012 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür."

Transkript

1 3.7. EKONOMİK YAPI Sosyal ve ekonomik politikalar üzerinde güçlü bir etkisi olan yaşam kalitesi kavramı, şehir ve bölge planlaması, sosyal ve/veya ekonomik göstergelere ilişkin araştırmalar, zihinsel ve bedensel sağlık alanındaki araştırmalar gibi birçok farklı araştırma ve çalışma alanının kapsamına girmektedir. Yaşam kalitesinin, ekonomik ve sosyal refahla birebir ilişki içerisinde olduğu kabulüne bağlı olarak, yaşam kalitesine konu olan unsurlar, politik alanda her geçen gün önem kazanmaktadır. İnsanların yaşamlarının salt ekonomik yapıdan ve ilişkilerden etkilenmediği anlaşılmış olsa da ekonomik yapı da yaşam kalitesinin bir parçasıdır. Sosyal refah düzeyini etkileyen sosyo-kültürel ve çevresel faktörlerin öneminin ayrımına varılmış olması, gayrisafi katma değer gibi sadece ekonomik göstergelerin yanı sıra, toplumun genel refah ve sağlık düzeylerini ortaya koyan diğer faktörleri de konu alan araştırmaların yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Yaşam kalitesinin ölçülmesi ve izlenmesine ilişkin güvenilir bir sistemin kurulabilmesi, ekonomik ve sosyal eğilimlerin ve gelişimlerin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bunun için de bilimsel ve ölçülebilir verilerin temel alınması ve kullanılması önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler Gündem 21 Raporu nda, sürdürülebilir gelişimin sağlanabilmesi için, sağlık, eğitim, sosyal refah, çevre ve ekonomik durum gibi çeşitli yaşam kalitesi göstergelerinin ölçülmesi ve değerlendirmesine olanak tanıyan araçların geliştirilmesinin ülkeler için bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir İşsizlik ve İstihdam İstihdam, toplumun fiziksel ve sosyal refahı üzerindeki etkisi dolayısıyla yaşam kalitesi açısından önem taşımaktadır. İstihdamın ekonomik getirisi, hane yaşantısının kalitesini birebir etkilemektedir. Ayrıca, iş güvenliği ve çalışma hayatında geçirilen süre, yaşam kalitesi açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, istihdam özellikleri gerek bireysel, gerek aile ölçeğinde ve sonuç olarak da toplum genelindeki yaşam kalitesi üzerinde etkili olmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen bir alan araştırması, Türkiye yi temsilen katılan görüşmecilerin %28 inin işlerini kaybetme korkusu taşıdığını ve bu oranın Avrupa Birliği üyesi devletlerle karşılaştırıldığın, en yüksek oranlardan biri olduğunu göstermektedir (Eurofound 23). Çalışmada istihdam konusu hem görüşmeci ve hem de varsa eşi için çalışma durumu, iş grubu ve çalışılan sektör olarak ele alınmaktadır İşsizlik Durumu TÜİK in 212 yılı verisine göre İstanbul da 15 ve yukarı yaştaki nüfusun işgücüne katılım oranı %51,1 iken işsizlik oranı %11,3 tür. İşsizlik durumunu saptayabilmek amacı ile görüşmecilere ailelerinde kaç işsiz olduğu sorulmuştur. Anket sonuçlarına göre İstanbul da yaşayanların %9,2 sinin ailesinde işsiz olmadığı, %8,3 ünde ise 1 kişinin işsiz olduğu saptanmıştır. Ortalama işsizlik süresi ise 3 yıl olarak belirtilmektedir. 22

2 Tablo Ailedeki İşsiz Sayıları Frekans % Ailede işsiz yok ,2 1 işsiz 21 8,3 2 işsiz 32 1,3 3 işsiz 6,2 Toplam , ,2 8,3 1,3,2 Ailede işsiz yok 1 işsiz 2 işsiz 3 işsiz Şekil Ailedeki İşsiz Sayıları İş Gücü ve İstihdam İstanbul, Türkiye'nin önemli ekonomik faaliyetlerinin yer aldığı önemli bir merkezdir. Türkiye'nin en büyük sanayi ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları bu şehirde yer almaktadır. Türkiye de cari fiyatlarla bölgesel gayri safi katma değerin %63,5 i hizmetler, %27,5 i sanayi ve %9 u tarım sektöründen sağlanmaktadır. Türkiye içerisinde İstanbul un Gayri Safi Katma Değerdeki (GSKD) payı %27,2 dir. İstanbul un son 5 yıllık verilere bakıldığında düzenli bir artış görülmektedir. İstanbul da sektörlere ayrımda %73 hizmetler ve %27 sanayi ön plana çıkmaktadır. İstanbul da tarımın payı %1 in altındadır ve oldukça düşüktür. 82 İstanbul da istihdam oranının %45,3 olduğu ve istihdamın sektörlere dağılımında da yine hizmetler ve sanayi sektörlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. İstanbul da istihdam edilenlerin %62,7 si hizmetler, %36,7 si sanayi ve %,6 sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir ,7% 36,7%,6% Hizmetler Sanayi Tarım Hizmetler Sanayi Tarım Şekil İstanbul Genelinde İstihdam Edilen Sektörlerin Dağılımı (TÜİK) 82 Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu,

3 Çalışma Durumu İstanbul da yaşayanların çalışma durumunu anlayabilmek için kendilerine ve eşlerine; Şu anki durumunuza göre, çalışan mı, emekli mi, işsiz mi, öğrenci mi, ev kadını mısınız? sorusu sorulmuştur. Tablo Çalışma Durumu Katılımcı Katılımcının eşi Toplam Frekans % Frekans Frekans % Ev Kadını , , ,1 Çalışan , , ,5 Emekli , , ,5 Öğrenci 122 4,8 53 2, ,2 İşsiz 112 4,4 23 1, ,7 Diğer 31 1,2 13,7 44 1, Toplam Anket sonucuna göre İstanbul da yaşayanların %43,4 ünün ev hanımı, %31,4 ünün çalışan, %14,8 inin emekli, %4,8 inin öğrenci, %4,4 ünün ise işsiz olduğu saptanmıştır. Ayrıca İstanbul da yaşayanların %1,6 sının geçtiğimiz yıl maaşa bağlı olmayan bir işte çalışmış olduğu saptanmıştır. Anket sonuçlarına göre İstanbul da yaşayanların %47,6 sının eşinin çalışan, %31,3 ünün eşinin ev hanımı ve %16,5 inin eşinin emekli olduğu saptanmıştır. Görüşmeci ve eşlerinin çalışma durumu birlikte ele alındığında ev hanımı oranında azalma, çalışan oranlarında ise artış olduğu görülmektedir ,1 38,5 15,5 3,7 3,2 1, Ev Kadını Çalışan Emekli İşsiz Öğrenci Diğer Şekil Katılımcı ve Eşlerinin Çalışma Durumu 24

4 Çalışılan İş Kolu/ Meslek Bu bölümde İstanbul da yaşayanların meslekleri hem görüşmeciler hem de görüşmecilerin eşleri için ele alınmaktadır. Araştırmaya katılanlara ve eşlerine mesleklerinin ne olduğu sorulmuştur. Tablo Meslek Grupları Katılımcı Katılımcının eşi Toplam Frekans % Frekans % Frekans % Özel Sektörde İşçi , , ,7 Küçük Ve Orta Ölçekli Ticaret 16 13, ,7 Devlet Memuru/İşçi ,4 Uzmanlık Gerektiren Meslekler 37 4,7 3 3,3 67 4, Üst Düzey Yönetici 17 2,2 5,5 22 1,3 Diğer 8 1 4,8 12,7 Toplam Anket sonuçlarına göre İstanbul da yaşayanların meslekleri incelendiğinde; katılımcıların %68,4 ünün özel sektörde işçi, %13,6 sının küçük ve orta ölçekli ticaret sahibi, %1 unun devlet memuru, %4,7 sinin uzmanlık gerektiren meslek sahibi ve %2,2 sinin üst düzey yönetici olduğu görülmektedir. Anket sonuçlarına göre katılımcıların eşlerinin %78,2 sinin özel sektörde işçi, %1 unun küçük ve orta ölçekli ticaret sahibi, %7 sinin devlet memuru ve %3,3 ünün uzmanlık gerektiren meslek sahibi olduğu görülmektedir. Katılımcı ve eşlerinin meslekleri birlikte ele alındığında İstanbul da yaşayanların %73,7 sinin özel sektörde işçi, %11,7 sinin küçük ve orta ölçekli ticaret sahibi, %8,4 ünün devlet memuru, %4 ünün uzmanlık gerektiren meslek sahibi ve %1,3 ünün üst düzey yönetici olduğu görülmektedir ,7 Özel Sektörde İşçi 11,7 Küçük Ve Orta Ölçekli Ticaret 8,4 Devlet Memuru/İşçi 4 1,3,7 Uzmanlık Gerektiren Meslekler Üst Düzey Yönetici Diğer Şekil Katılımcı Ve Eşlerinin Meslek Grupları 25

5 İşe/Okula Gidilen Gün Sayısı Araştırmaya katılanlara ve eşlerine haftada kaç gün işe ve ya okula gittikleri sorulmuştur. Tablo İşe ya da Okula Gidilen Gün Sayıları Katılımcı Katılımcının eşi Toplam Frekans % Frekans % Frekans % 1 Gün 7,9 2,2 9,5 2 Gün 11 1,3 3 Gün 9 1,1 4 Gün 22 2,7 5 Gün ,4 6 Gün 4 48,7 7 Gün 57 6,9 Toplam ,6 4,4 13, , , , , ,1 57 6, , Anket sonuçlarına göre; katılımcıların %48,7 sinin 6 gün, %38,4 ünün 5 gün ve %6,9 unun 7 gün çalıştığı görülmüştür. Anket sonuçlarına göre; katılımcıların eşlerinin %61,1 inin 6 gün, %29,9 unun 5 gün ve %6,4 ünün 7 gün çalıştığı görülmüştür. Katılımcı ve eşlerinin işe ya da okula gittikleri gün sayıları birlikte ele alındığında İstanbul da yaşayanların %55,1 inin 6 gün, %34 ünün 5 gün ve %6,7 sinin 7 gün çalıştığı görülmüştür. İstanbul da ortalama olarak haftada 5 gün çalışılmaktadır. 6 55, , 2 1,5,6,8 2,3 1 Gün 2 Gün 3 Gün 4 Gün 5 Gün 6 Gün 7 Gün 6,7 Şekil Katılımcı ve Eşlerinin İşe ya da Okula Gittikleri Gün Sayısı 26

6 İşyerinin Bulunduğu Semt Araştırmaya katılanlara ve eşlerine işlerinin ya da okullarının bulunduğu semtin neresi olduğu sorulmuştur. Tablo İş ya da Okulun Bulunduğu Semt Katılımcı Katılımcının eşi Toplam Frekans % Frekans % Frekans % Kadıköy 42 5,6 38 4,6 8 5,1 Küçükçekmece 36 4,8 43 5,2 79 5, Şişli 38 5, 4 4,8 78 4,9 Fatih 4 5,3 32 3,9 72 4,5 Kartal 25 3,3 43 5,2 68 4,3 Beşiktaş 42 5,6 25 3, 67 4,2 Ümraniye 28 3,7 39 4,7 67 4,2 Bahçelievler 29 3,9 3 3,6 59 3,7 Güngören 24 3,2 28 3,4 52 3,3 Sarıyer 28 3,7 23 2,8 51 3,2 Esenyurt 26 3,5 25 3, 51 3,2 Beyoğlu 23 3,1 25 3, 48 3, Arnavutköy 22 2,9 26 3,1 48 3, Kağıthane 17 2,3 31 3,7 48 3, Başakşehir 24 3,2 19 2,3 43 2,7 Bağcılar 2 2,7 23 2,8 43 2,7 Bayrampaşa 18 2,4 25 3, 43 2,7 Avcılar 24 3,2 17 2, 41 2,6 Pendik 14 1,9 27 3,3 41 2,6 Tuzla 17 2,3 24 2,9 41 2,6 Bakırköy 23 3,1 16 1,9 39 2,5 Gaziosmanpaşa 15 2, 24 2,9 39 2,5 Beylikdüzü 2 2,7 18 2,2 38 2,4 Üsküdar 14 1,9 19 2,3 33 2,1 Zeytinburnu 13 1,7 17 2, 3 1,9 Esenler 16 2,1 12 1,4 28 1,8 Sancaktepe 16 2,1 1 1,2 26 1,6 Büyükçekmece 16 2,1 8 1, 24 1,5 Çekmeköy 7,9 16 1,9 23 1,5 Eyüp 13 1,7 8 1, 21 1,3 Maltepe 9 1,2 12 1,4 21 1,3 Beykoz 7,9 14 1,7 21 1,3 Ataşehir 12 1,6 8 1, 2 1,3 Sultangazi 6,8 14 1,7 2 1,3 İl dışı 3,4 15 1,8 18 1,1 Silivri 5,7 11 1,3 16 1, Çatalca 5,7 8 1, 13,8 Sultanbeyli 7,9 4,5 11,7 Adalar 5,7 6,7 11,7 Şile 4,5 7,8 11,7 Toplam Anket sonucuna göre katılımcıların iş ya da okullarının bulunduğu semtler sırasıyla Beşiktaş (%5,6), Kadıköy (%5,6), Fatih (%5,3) ve Şişli (%5) gibi merkezlerdir. Anket sonucuna göre katılımcıların eşlerinin iş ya da okullarının bulunduğu semtler sırasıyla Küçükçekmece (%5,2), Kartal (%5,2), Şişli (%4,8) ve Ümraniye (%4,7) gibi merkezlerdir. 27

7 Kadıköy Küçükçekmece Şişli Fatih Kartal Beşiktaş Ümraniye Bahçelievler Güngören Sarıyer Esenyurt Beyoğlu Arnavutköy Kağıthane Katılımcı ve eşlerinin iş ya da okullarının bulunduğu semtler birlikte incelendiğinde İstanbul da çalışanların iş ya da okullarının bulunduğu semtler sırasıyla Kadıköy (%5,1), Küçükçekmece (%5), Şişli (%4,9) ve Fatih (%4,5) gibi merkezlerdir ,1 5, 4,9 4,5 4,3 4,2 4,2 3,7 3,3 3,2 3,2 3, 3, 3, 2 1 Şekil Katılımcı ve Eşlerinin İş ya da Okullarının Bulunduğu Semtler İş ve Çalışma Ortamının Değerlendirmesi Bu bölümde görüşmecilerden, işleri ve çalışma ortamlarıyla ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermeleri 1-olumsuz özellik ve 5-olumlu özellik olmak üzere 1 den 5 e kadar numaralandırılarak değerlendirmeleri istenmiştir. Tablo İş ya da Çalışma Ortamıyla İlgili Değerlendirmeler Evet Kararsızım Hayır Ortalama Frekans % Frekans % Frekans % Çalıştığım Yer Çok Bakımlı 5 63, ,6 84 1,7 3,75 İş Yerinde İnsanlar Çok Nazik 48 61, ,9 3,64 Çalışma Ortamından Memnunum 478 6, ,6 9 11,4 3,65 İyi ve Sağlıklı Koşullarda Çalışıyorum 47 59, , ,66 Aileye Vakit Ayırmaya Engel Değil , , ,7 3,48 İş Yerim Kalabalık Değil , , ,8 3,49 Engelli Çalışmasına Uygun 41 52, , ,6 3,33 İş Kaybetme Korkusu Yok 49 52, , ,5 3,38 İşim Sıkıcı Değil 44 51, , ,8 3,4 İş Sonrası Yorgunluk Hissi Yok 36 45, ,2 3,12 İşim Stresli Değil , , ,7 3,5 28

8 Anket sonuçlarına göre, İstanbul da yaşayanlar iş ve çalışma koşulları ile ilgili önermeleri genel olarak olumlu olarak değerlendirmişlerdir. İstanbul da yaşayanların en fazla memnun oldukları koşullar, çalıştıkları yerin bakımlı olması, çalışma koşulları, çalışma ortamı ve işyerindeki ilişkilerdir. Şekil İş ya da Çalışma Ortamıyla İlgili Değerlendirmeler İşten Duyulan Memnuniyet Görüşmecilere çalıştıkları işten genel olarak ne derece memnun oldukları sorulmuş ve memnuniyetlerini 1-hiç memnun değilim, 5-çok memnunum olmak üzere 1 ile 5 arasında bir değer vererek belirtmeleri istenmiştir. Tablo Çalışılan İşten Duyulan Memnuniyet Frekans % Kümülâtif % 1 Hiç Memnun Değilim 15 1,9 1,9 2 Memnun Değilim 5 6,4 8,4 3 Ne Memnunum Ne Değilim , 24,4 4 Memnunum ,4 82,7 5 Çok Memnunum ,3 1, Toplam 776 1, Ortalama 3,83 29

9 Anket sonuçlarına göre, İstanbul da yaşayanların %75,7 si genel olarak işlerinden memnundur. İstanbul geneli için işten memnuniyet ortalaması 3,83 dür , ,9 Hiç Memnun Değilim 6,4 16 Memnun Değilim Ne Memnunum Ne Değilim Memnunum 17,3 Çok Memnunum Şekil Çalışılan İşten Duyulan Memnuniyet Ekonomik Durum Yoksulluk oranı; eşdeğer hane halkı kullanılabilir geliri yoksulluk sınırının altında olanların (yoksulluk riski altında olan nüfusun) toplam nüfus içindeki oranıdır. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir medyan gelirin %5 kriterine göre alınan verilere bakıldığında; Türkiye geneli için hesaplanan yoksulluk sınırı göz önünde bulundurulduğunda (medyan gelirin %5 si için 4,477 TL) 212 yılında Türkiye de yoksul sayısı 5,271. kişi, yoksulluk oranı ise %1,5 dir. 84 Her bölge için ayrı ayrı hesaplanan yoksulluk sınırı göz önünde bulundurulduğunda (medyan gelirin %5 si için 6,16 TL) 212 yılında İstanbul da Yoksul sayısı kişi, yoksulluk oranı ise %9,6 dır. 85 Türkiye İstatistik Kurumunun son 7 yıllık verilerine bakıldığında yoksulluk oranının dalgalanma gösterdiği görülmektedir. Son yıl için ise azalma söz konusudur. 13,3 7,2 9,9 9,5 11,5 11,7 9, Şekil İstanbul Genelinde Yıllara Göre Yoksulluk Oranları (TÜİK) 84 Seçilmiş Göstergelerle İstanbul 212, Türkiye İstatistik Kurumu 85 Seçilmiş Göstergelerle İstanbul 212, Türkiye İstatistik Kurumu 21

10 1 TL den az TL TL 21-3 TL 31-5 TL TL TL 1 TL'den fazla Hane Geliri Araştırmaya katılanlara hanede çalışan herkesi düşünerek toplam hane gelirlerinin ne kadar olduğu belirtilmeleri istenmiştir. Tablo Toplam Hane Geliri Frekans % Kümülâtif % 1. TL ve altı ,6 18, TL ,7 43, TL ,1 62, TL ,4 79, TL , 91, TL 84 4,3 96, TL 49 2,5 98,7 1.1 TL ve üzeri 26 1,3 1, Toplam , Anket sonuçlarına göre İstanbul da yaşayanların %18,6 sının 1. TL den az, %43,8 inin TL, %17,4 ünün TL, %12 sinin TL ve %8,1 inin ise 5. TL den fazla hane gelirine sahip oldukları saptanmıştır. Gelir düzeyi bakımından elde edilen veriler oldukça düşüktür. Nüfusun çoğunluğu açlık sınırının ve yoksulluk sınırının altındadır. Gelir düşüklüğün bir göstergesi de borç ödeme oranlarının yüksek olmasındadır ,6 24,7 19,1 17, , 1 5 4,3 2,5 1,3 Şekil Toplam Hane Geliri 211

11 Harita Toplam Hane Geliri Dağılımı 212

12 Gelir Durumu Araştırmaya katılanlara gelir durumunu özetleyen cümlelerden hangisinin gelir durumunu en iyi ifade ettiği sorulmuştur. Tablo Gelir Durumu Frekans % Geçinecek kadar kazanmıyorum 76 31,1 Geçinecek kadar kazanıyorum ,4 Tasarruf yapabiliyorum ,2 Lüks tüketim mallarını alabiliyorum 17,7 İstediğim her şeyi alabilecek durumdayım 15,6 Toplam , Anket sonucuna göre İstanbul da yaşayanların yaklaşık üçte biri (%31,1) geçinecek kadar para kazanamadıklarını, yarısından fazlası (%56,4) ancak geçinecek kadar para kazandıklarını ve sadece %11,2 si tasarruf yapabilecek kadar kazançlarının olduğunu ifade etmektedir Geçinecek kadar kazanmıyorum 31,1 Geçinecek kadar kazanıyorum 56,4 Tasarruf yapabiliyorum 11,2 Lüks tüketim mallarını alabiliyorum,7 İstediğim her şeyi alabilecek durumdayım,6 Şekil Gelir Durumu 213

13 Satın Alma Gücü İstanbul da yaşayanların, satın alma gücü ile ilgili olarak kendilerine sorulan kriterlerden 5 li ölçek üzerinden ( 1 en olumsuz; 5 en olumlu olmak üzere) değerlendirme yapmaları istenmiştir. Tablo Satın Alma Gücü Günde en az bir kez taze meyve ve sebze yiyebilirim İki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan bir yemek yiyebilirim Spor, sinema, konser vb. gibi sosyal faaliyetlere gidebilirim Akrabaların ya da tanıdıkların yanında kalmadan 1 haftalık tatil yapabilirim Evet Kararsızım Hayır Ortalama Frekans % Frekans % Frekans % , ,2 3, , , ,3 3, ,8 59 2, , , ,8 2,92 Anket sonuçlarına göre; İstanbul da yaşayanların yarısından fazlası (%55,8) her gün taze meyve sebze yiyebildiğini, yarısından fazlası (%52) iki günde bir et ürünü tüketebildiğini, %45,8 i istedikleri takdirde spor, sinema, konser vb. gibi sosyal faaliyetlere katılabildiğini ve %42 si akraba ya da tanıdıklarında kalmadan bir haftalık tatile gidebildiğini belirtmektedir. Şekil Satın Alma Gücü 214

14 Sosyal Güvence Araştırmaya katılanlara herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadığı sorulmuştur. Tablo Sosyal Güvence Durumu Frekans % Sosyal Güvencem Yok ,8 SSK ,6 Bağ-Kur 156 6,2 Emekli Sandığı 125 5, Yeşil Kart 35 1,4 Toplam 258 1, Anket sonuçlarına göre İstanbul da yaşayanların %13,8 inin herhangi bir sosyal güvencesi yok iken %73,6 sının SSK, %6,2 sinin Bağ-Kur ve %5 inin Emekli Sandığı mensubu olduğu saptanmıştır , ,8 Sosyal Güvencem Yok 6,2 5 SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı Yeşil Kart 1,4 Şekil Sosyal Güvence Durumu 215

15 Otomobil Sahipliliği Otomobil sahipliliği yaşam çevresinin tanımlanma ve kalitesinin belirlenmesindeki önemli göstergelerden biridir. Ayrıca otomobil sahipliliğinin bilinmesi kent planlaması açısından trafik yoğunluğunun azaltılması ve otopark ihtiyacının karşılanması açısından da önemlidir. İstanbul genelinde 1. kişi başına düşen otomobil sayısı 145 tir. 86 Çalışma kapsamında görüşmecilere evlerinde kaç araba olduğu sorulmuştur. Tablo Otomobil Sahipliliği Frekans % Araba Yok ,2 1 Araba Var 773 3,6 2 Araba Var 1 4, 3 ve daha fazla araba var 5,2 Toplam , Anket sonuçlarına göre İstanbul da yaşayanların %65,2 sinin arabasının olmadığı, %3,6 sının ise 1 adet arabası olduğu saptanmıştır ,2 3,6 4,2 Araba Yok 1 Araba Var 2 Araba Var 3 ve daha fazla araba var Şekil Otomobil Sahipliliği 86 Türkiye İstatistik Kurumu,

16 Harita Otomobil Sahipliliği 217

17 Gelir Düzeyinden Duyulan Memnuniyet Görüşmecilere gelir düzeyleriyle ilgili konularda genel olarak ne derece memnun oldukları sorulmuş ve memnuniyetlerini 1-hiç memnun değilim, 5-çok memnunum olmak üzere 1 ile 5 arasında bir değer vererek belirtmeleri istenmiştir. Tablo Gelirle Düzeyi İlgili Konulardaki Genel Memnuniyet Genel yaşam standardı Gelir Birikim Parasal Birikim Frekans % Frekans % Frekans % Frekans % Hiç memnun değilim , , , ,6 Memnun değilim , , ,1 Ne memnunum ne değilim , , ,6 Memnunum , , , ,6 Çok memnunum , , , Toplam Ortalama 3,19 2,99 2,87 2,66 İstanbul da yaşayanların memnuniyetsiz olduğu konuların başında ise maddi hususlar gelmektedir; İstanbul da yaşayanların %45 i parasal birikiminden, %4 ı birikiminden, %36 sı gelirinden ve %28 i genel yaşam standardından memnun değildir. Genel Yaşam Standartı Gelir olumlu Birikim 36 4 olumsuz Parasal Birikim Şekil Gelirle Düzeyi İlgili Konulardaki Genel Memnuniyet 218

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ

3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11. KENTSEL KONULAR VE GENEL YAŞAM KALİTESİ 3.11.1. Kentsel Çevrenin Değerlendirilmesi Bu bölümde görüşmecilerden, İstanbul ile ilgili çeşitli fiziksel ve sosyal özelliklere ilişkin önermelere katılımına

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

dergisinin ücretsiz ekidir Kasım 2013 TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR BİRLİĞİ İstanbul Konaklama Kapasitesi Raporu

dergisinin ücretsiz ekidir Kasım 2013 TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR BİRLİĞİ İstanbul Konaklama Kapasitesi Raporu dergisinin ücretsiz ekidir Kasım Rapor No: TURİSTİK OTELCİLER, İŞLETMECİLER VE YATIRIMCILAR BİRLİĞİ İstanbul Konaklama Kapasitesi Raporu ÖNSÖZ İstanbul'un var olan eşsiz turizm zenginliği her geçen gün

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü. Sayı : E Konu : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. FATİH KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Müftülüğü)

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü. Sayı : E Konu : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. FATİH KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Müftülüğü) T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü Sayı : 10471392-814-E.61303 23.05.2018 Konu : Ramazan Ayı Kitap Kampanyası. FATİH KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Müftülüğü) İlgi : Diyanet İşleri Başkanlığının 21/05/2018 tarihli

Detaylı

Kurul Raporları 2012 YILI. Faaliyet Raporu

Kurul Raporları 2012 YILI. Faaliyet Raporu 2012 Disiplin Kurulu Danışma Meclisi Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Yayın Kurulu Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Mesleki Uygulamaları Denetleme Kurulu Kurul Raporları 108 2012 Disiplin Kurulu 2012

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015 SAAT 11:00 SPOR HİZMETLERİ EKİBİ

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2014 Ocak 2013-14 İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Sayfa 2 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ HAZIRLAYANLAR: M. Nurettin

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar

Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar Havalimanı Transfer Ücretsiz Güzergahlar ATATÜRK - KADIKÖY ATATÜRK - GÖKTÜRK ATATÜRK - HADIMKÖY ATATÜRK - KAĞITHANE ATATÜRK - MASLAK / AYAZAĞA ATATÜRK - SARIYER / MERKEZ ATATÜRK - AVCILAR ATATÜRK - BAĞCILAR

Detaylı

İş İlan No ( )

İş İlan No ( ) İş İlan No (00003369495) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu ilana sadece Kişisel Durumu "Engelli" olanlar başvurabilir. Türkiye İş Kurumu BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ İSTANBUL İLMİLLİ

Detaylı

Büro Ziyaretleri. Büro Ziyaretleri

Büro Ziyaretleri. Büro Ziyaretleri Büro Ziyaretleri 8 Büro Ziyaretleri 279 2011 YILI Faaliyet Raporu 280 2011 DÖNEMİ BÜRO ZİYARETLERİ TARİH GÜN İLÇE 16/03/2011 17/03/2011 18/03/2011 25/03/2011 28/03/2011 29/03/2011 30/03/2011 31/03/2011

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İli Sismik Mikro-Bölgeleme Dahil Afet Önleme/Azaltma Temel Planı Çalışması 6.2.2. Bina Verisi Sismik Mikrobölgeleme de hasar hesaplamalarının yapılabilmesi için, Çalışma alanı

Detaylı

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://istanbulkepenktamir.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:44:47 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz İletişim Kepenk; dükkan, mağaza, depo, garaj vs.. gibi yerlerin hem emniyetini sağlayan hemde kullanılan kepenk'in şekline bağlı olarak gece leri mağaza ve showroom larınızda

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Eğitim, yeni kuşakların hayata hazırlanmasında gereken bilgi, beceri ve anlayışlar

Detaylı

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD. İşgücü İstemi (00002687275) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI

İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI İSTANBUL TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI Çatalca İstasyonu Dudullu İstasyonu Esenyurt İstasyonu Hadımköy İstasyonu Haraççı İstasyonu Kavaklı İstasyonu Mimarsinan İstasyonu Orhanlı İstasyonu Pendik İstasyonu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017

GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU. 20 Temmuz 2017 GAYRİMENKULÜN ENERJİSİ 2017 İLK YARI RAPORU 20 Temmuz 2017 1 GEÇİŞ HAREKETLERİ 2017 NİN İLK YARISINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜME DEVAM EDİYOR 201.478 154.144 72.233 83.845 %31 %16 Yeni Gayrimenkule Geçiş

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

3.3. KONUT VE ÇEVRE KOŞULLARI

3.3. KONUT VE ÇEVRE KOŞULLARI 3.3. KONUT VE ÇEVRE KOŞULLARI Konut ve çevre koşulları yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Konuttan memnuniyetin yaşamdan memnuniyetin büyük oranda belirleyicisi olduğu bilinmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. Özer SENCAR

Prof. Dr. Özer SENCAR ŞUBAT- 2013 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441 7490 www.metropoll.com.tr Şubat 2013 te gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00002984713) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü DUYURU A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü DUYURU A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR Sayı Konu T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü : 19923512/903.02- iom3 : Sınav İlanı DUYURU 05.04.2019 İlimiz ve İlçe Müftülüklerinde münhal bulunan ilişik listede unvanı, sınıfı ve kadro dereceleri yazılı

Detaylı

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ

2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ SGB 1 2011-2012 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2012 I Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Telefon 0(212) 520 05 62 (243) İnternet http://istanbul.meb.gov.tr

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ HİZMET VE BEKLENTİ ARAŞTIRMASI EKİM - 2015 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600 Faks: (312) 441

Detaylı

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UYGAR Merkezi Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 25 MART 2014 SALI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü. Sayı : E Konu : Hafızlık Tespit Sınavı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü. Sayı : E Konu : Hafızlık Tespit Sınavı İSTANBUL VALİLİĞİ İl Müftülüğü Sayı : 60928694-260.01-E.109395 10.08.2018 Konu : Hafızlık Tespit Sınavı BAŞAKŞEHİR KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Müftülüğü) İlgi : 08.08.2018 tarihli ve 45796484-260.01-E.108186

Detaylı

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste

2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste 2012 Asil - Taban Puanı Karşılaştırmalı Liste İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı 2012 Tavan Puan 2012 Taban Puan 2011 Taban Puanlar BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi 100 507,424 496,463 493,313

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DIŞ PAYDAŞLAR DOSYASI

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DIŞ PAYDAŞLAR DOSYASI T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2017-2018 DIŞ PAYDAŞLAR DOSYASI KASIM 2018 Fakültemizin Dış Paydaşları NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi ATAŞEHİR ADORA HUZUREVİ ATAŞEHİR

Detaylı

İBB EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YILI UYGULANACAK BiRiM FiYAT. SIRA NO TARİFENİN NEV'İ BiRiM

İBB EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ YILI UYGULANACAK BiRiM FiYAT. SIRA NO TARİFENİN NEV'İ BiRiM 1 İBB EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Kapalı Katlı Otoparklar l.bölge (Ataşehir Bakırköy Bayrampaşa Beyoğlu Bahçelievler Beşiktaş Eyüpsultan Fatih Güngören Kadıköy Kağıthane Maltepe Sarıyer Şişli Zeytinburnu Üsküdar 1,1

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURTLARI YURT HİZMETLERİ Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü, her türlü ihtiyaç ve detay düşünülerek tasarlanmış yurtlara sahiptir. Yurtların toplam yatak kapasitesi 1.820

Detaylı

İSTANBUL. www.iskur,gov.tr muammer.coskun@iskur.gov.tr

İSTANBUL. www.iskur,gov.tr muammer.coskun@iskur.gov.tr İSTANBUL İL L MÜDÜRLM RLÜĞÜ www.iskur,gov.tr muammer.coskun@iskur.gov.tr 1 Sunum Planı TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL BİLGİLER İŞ VE İŞGÜCÜ PİYASASI BİLGİLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ FAALİYETLERİ

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2009-2010 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ. 2.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

Üye ve Stajyer Bilgileri

Üye ve Stajyer Bilgileri 2013 2013 2013 YILI YILI Faaliyet Faaliyet R a proayili rpuo r u 66 İçindekiler Faaliyet Raporu 66 ÜYE BİLGİLERİ (31.12.2013 tarihi itibariyle) TOPLAM 33331 BAĞIMLI 20296 BAĞIMSIZ 13035 SM 3030 SMMM 30301

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP GENÇ KIZLAR (B). TUR. GRUP TUZLA MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 0//0 SAAT::00 BEYKOZ Celal Aras Anadolu Lisesi MALTEPE 0//0 SAAT:0:00 E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER

ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER 130 ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER Stratejik Hedef 3.1 Stratejik Hedef 3.5 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Hizmetleri Etkinleştirmek ve Yaygınlaştırmak Sosyal Destek Hizmetleri Konusunda Paydaşlarla, Gönüllülerle

Detaylı

ÖĞRENCİ YURTLARI

ÖĞRENCİ YURTLARI 2017-2018 ÖĞRENCİ YURTLARI ÖĞRENCİ YURTLARI Özyeğin Üniversitesi tüm öğrencilerine konforlu ve güvenli yurt imkanı sağlıyor. Çekmeköy Kampüsü nde, her türlü ihtiyaç ve detay düşünülerek tasarlanmış toplam

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

Üye ve Stajyer Bilgileri

Üye ve Stajyer Bilgileri Üye ve Stajyer Bilgileri 80 ÜYE BİLGİLERİ Mesleğe girişte dünyanın gelişmiş ülkelerinde lisans mezunu olmak kaydıyla okul türlerine herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Bizim ülkemizin şartlarından

Detaylı

İstanbul Analizi - I

İstanbul Analizi - I Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı

Detaylı

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2015/ 16. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2015/ 16 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2016 OCAK

Detaylı

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL

BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL BASIN BÜLTENİ İSTANBUL DA BİLGİ ODAKLI KÜRESEL REKABET PROJESİ 10 MAYIS 2012 PERŞEMBE 09.30 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PROFESÖRLER EVİ BEYAZIT İSTANBUL İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Bilgi Odaklı Ekonomik

Detaylı

ÖĞRENCİ YURTLARI

ÖĞRENCİ YURTLARI 2018-2019 ÖĞRENCİ YURTLARI ÖĞRENCİ YURTLARI Özyeğin Üniversitesi tüm öğrencilerine konforlu ve güvenli yurt imkanı sağlıyor. Çekmeköy Kampüsü nde, her türlü ihtiyaç ve detay düşünülerek tasarlanmış toplam

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /05/2014 Konu : Mayıs Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011

KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 KAYIT DIŞI İSTİHDAM ARAŞTIRMASI 2011 www.macnamar.com Kale Mah. Kaptanağa Sok. Mecit Turan İş Merk. No: 5/86 Samsun Tel : 362 431 91 61 Fax: 362 431 91 61 1. Araştırmanın Kimliği... 1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UYGAR Merkezi Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 25 MART 2014 SALI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ MALZEME DAĞITIM YERİ VE ADRESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015

Detaylı

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 Konu : Ocak Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

Belediyelerde rüşvet tarifesi

Belediyelerde rüşvet tarifesi Belediyelerde rüşvet tarifesi Sayı: 2009/4 Tarih: 14.02.2009 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası nın (İSMMMO) yayımladığı araştırmaya göre, İstanbul un genelinde trafik bir numaralı sorun

Detaylı

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ

KÜRESEL REKABET ZİRVESİ KÜRESEL REKABET ZİRVESİ Doç.Dr. Murat ŞEKER Proje Koordinatörü 10 Mayıs 2012 Proje Tanıtımı Küresel Rekabet Anketi Sonuçları Küresel Rekabet Endeksi Türkiye İstanbul Rekabet Endeksi Küresel Rekabet Veri

Detaylı

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL

PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL PİYADE OKUL KOMUTANLIĞI TUZLA/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: Piyade Okul Komutanlığı İstanbul da Anadolu yakasında bulunmaktadır. İstanbul Avrupa yakasında Büyük İstanbul Otogarı (Esenler)

Detaylı

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri

İSTATİSTİKİ VERİLER 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ İSTATİSTİKİ VERİLER 1.1. Aylar İtibariyle Türkiye Bütçe Gelirleri 1.2. 2010-2011 Yılları Türkiye ve İstanbul Bütçe Gelirleri 1.3.Aylar İtibariyle İstanbul Bütçe Gelirleri 1.4.Aylar

Detaylı

Pansiyon Durumu. 2013 Kontenjan

Pansiyon Durumu. 2013 Kontenjan Sıra İlçe Lise Dil Süre Eğitim Türü Pansiyon Durumu 2013 Kontenjan Boş Kalan Kontenjan 1 BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Fransızca Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek (Kız/Erkek) 100 1 493,405

Detaylı

2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU www.argetus.com 2016 İSTANBUL BELEDİYELERİ, RAMAZAN HİZMETLERİ ARAŞTIRMASI 2015 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilmesi planlanan

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. TUZLA özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 1 0 BEYKOZ 01/12/2015 SAAT:1:00 Celal Aras Anadolu Lisesi 2 1 0/11/2015 SAAT:10:00 MALTEPE

Detaylı

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ İşgücü İstemi (00002984763) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; 9. Sınıf öğrencilerimizin % 87,70 inin

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; 9. Sınıf öğrencilerimizin % 87,70 inin SAMİHA AYVERDİ ANADOLU LİSESİ 9. SINIF ÖĞRENCİLERİ Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi 9. Sınıfları 6 şubede toplan 240 öğrenciyle eğitim öğretime devam etmektedir. 9/A sınıfından 38, 9/B sınıfından 29, 9/C

Detaylı

SBS-8-2010 Oktay Aydın. www.elemesinavlari.com

SBS-8-2010 Oktay Aydın. www.elemesinavlari.com SBS-8-2010 Oktay Aydın www.elemesinavlari.com SBS BİZ 2 SBS-8-2010 Ne Zaman Yapılacak? SBS-8-2010 5 Haziran 2010 Cumartesi 10.00 12. 00 SBS-8-2010 da Kaç Bölüm-Test-Soru Olacak? SBS-8-2010 Tek Kitapçık

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP TUZLA MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 1 BEYKOZ 1/12/215 SAAT:1: Celal Aras Anadolu Lisesi 2 1 /11/215 SAAT:1: MALTEPE E.C.A Elginkan

Detaylı

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015

Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 Karar No : 115 Karar Tarihi : 02/02/2015 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye

Detaylı

İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi. Anadolu Lisesi İngilizce İstanbul / Fatih İstanbul Lisesi

İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi. Anadolu Lisesi İngilizce İstanbul / Fatih İstanbul Lisesi İstanbul / Beyoğlu Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 497.1402 İstanbul Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 496.1760 Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 495.1072

Detaylı

dergisinin ücretsiz ekidir Rapor No: 4 İstanbul Otel & Kapasite Raporu

dergisinin ücretsiz ekidir Rapor No: 4 İstanbul Otel & Kapasite Raporu dergisinin ücretsiz ekidir Rapor No: İstanbul Otel & Kapasite Raporu M. TİMUR BAYINDIR TÜROB Yönetim Kurulu Başkanı ÖLÇÜLEMEYEN TURİZM YÖNETİLEMEZ! Küçük organizasyonları alışkanlıklar ve öngörülerle

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / / 2013 Konu : Kasım Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30 GENÇ ERKEKLER (B). TUR. GRUP YER ATAŞEHİR : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SALONU ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ // SAAT:: ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi //

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 318 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 146 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA DOĞA OKULLARI ADANA KAMPÜSÜ ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

STK OKUL YURT FAALİYET RAPORU

STK OKUL YURT FAALİYET RAPORU STK OKUL YURT FAALİYET RAPORU 2 0 1 8 İÇİNDEKİLER HİZMET ALANLARI... 02 HİZMET VERİLEN KURUMLAR... 03 STK, YURT ve OKUL ÇALIŞMALARI TOPLAM MALİYET... 04 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE YURTLAR... 05 OKULLAR...

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA DOĞA OKULLARI ADANA KAMPÜSÜ 5% ADANA ÇUKUROVA MEKTEBİM OKULLARI %10 ADANA ÇUKUROVA MEKTEBİM OKULLARI %10 ADANA

Detaylı

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL

İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL İKMAL MALİYE OKULU VE EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI KÜÇÜKYALI/İSTANBUL 1. ULAŞIM BİLGİLERİ: a. Kara Yolu: İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Küçükyalı/İstanbul da bulunmaktadır. İstanbul Anadolu

Detaylı

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları.

Sayı : BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /03/2016 Konu : Nisan Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00 YILDIZ KIZ. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. SANCAKTEPE ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU 0//0 saat:0:00 KADIKÖY ÖZEL EĞİTMEN ORTAOKULU 09//0 saat:0:00 KARTAL İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ORTAOKULU TUZLA

Detaylı

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ KOLEJLERDE İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 294 İl Sayısı 52 İlçe Sayısı 167 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA SEYHAN FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI ADANA ÇUKUROVA UĞUR OKULLARI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE VE KAYMAKAMLIKLARINA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul İli

Detaylı

İSTANBUL İLİNDEKİ HER BİR LİSENİN 2016 YGS ORTALAMA, PUAN, SIRA BİLGİSİ VE İL - TÜRKİYE SIRALAMALARI

İSTANBUL İLİNDEKİ HER BİR LİSENİN 2016 YGS ORTALAMA, PUAN, SIRA BİLGİSİ VE İL - TÜRKİYE SIRALAMALARI İSTANBUL İLİNDEKİ HER BİR LİSENİN 2016 YGS ORTALAMA, PUAN, SIRA BİLGİSİ VE İL - TÜRKİYE SIRALAMALARI İSTANBUL ADAY SAYILARI TEMEL YGS PUANLARI FEN BİLİMLERİ TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK YGS'ye Giren

Detaylı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı

Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Uz. Dr. Bülent HEREK İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Suriye Arap Cumhuriyeti nde yaşanan iç karışıklık neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinde Hatay ın Yayladağ İlçesi nden Türkiye ye girişler

Detaylı

İlçe Lise Lise Türü Bölüm

İlçe Lise Lise Türü Bölüm İlçe Lise Lise Türü Bölüm Şişli Sağlık Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Sağlık Şişli Sağlık Sağlık Sağlık Sağlık -ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ -ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ Yabancı Dil Süre Kontenjan Türü Pansiyon

Detaylı

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER

İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER İSTANBUL İÇİN EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, BERTARAFI VE GENEL KENT TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN MALİYETLER Dr. Cevat YAMAN ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sunum

Detaylı

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2

2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 KASIM 2011 İÇİNDEKİLER 2012 Yılı Yatırım Programı Teklifi... 1 2012 Yılı Yatırım Teklifleri Özet Tablosu... 2 Sayfa İÇMESUYU LERİ Avrupa Yakası Devam Eden İçmesuyu Projeleri... 3-4 Avrupa Yakası Yeni İçmesuyu

Detaylı

Çeyrek. araştırma TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ. gayrimenkul haberleri. ofis kiralarında düşüş, perakendede artan boşluk

Çeyrek. araştırma TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ. gayrimenkul haberleri. ofis kiralarında düşüş, perakendede artan boşluk TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ Araştırma Özlem Atalay Analist +90 (212) 231 55 30 ext.126 atalayo@pamirsoyuer.com.tr Yatırım Firuz Soyuer Yönetici Ortak +90 (212) 231 55 30 ext.117 fs@pamirsoyuer.com.tr ÖZET

Detaylı

oda kurullari:layout 1 2/3/11 5:40 PM Page 19

oda kurullari:layout 1 2/3/11 5:40 PM Page 19 oda kurullari:layout 1 2//11 5:40 PM Page 19 YÖNETİM KURULU DENETLEME KURULU DİSİPLİN KURULU TESMER İSTANBUL ŞUBESİ HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU MESLEKİ GELİŞMELERİ İZLEME KURULU YAYIN KURULU MESLEKİ

Detaylı

DAĞITIM. Evrakı Doğrulamak İçin :

DAĞITIM. Evrakı Doğrulamak İçin : Sayı :29931757-044/ Konu :Dış Paydaş Anketi. DAĞITIM Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarının sürekli iyileştirilmesi ve web sitemizde yer alan 2019-2023

Detaylı

1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre

1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre 1.SERBEST ECZANE AÇILIŞ 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun Geçici Madde 3'e göre Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında (yürürlüğe giriş tarihi 31.05.2012) eczacılık yapma hakkına

Detaylı

Lise Tercihleri 2013. Sayısal Veriler Lise Seçimi Tercih Teknikleri. Oktay Aydın 15 Temmuz 2013 / İstanbul

Lise Tercihleri 2013. Sayısal Veriler Lise Seçimi Tercih Teknikleri. Oktay Aydın 15 Temmuz 2013 / İstanbul Lise Tercihleri 2013 Sayısal Veriler Lise Seçimi Tercih Teknikleri Oktay Aydın 15 Temmuz 2013 / İstanbul SBS TESTLER SORU SAYISI TEST ORTALAMASI ST. SAPMA 2013 2012 2013 2012 TÜRKÇE 23 11,27 6,80 MATEMATİK

Detaylı

Derleyen. Bihter Babat

Derleyen. Bihter Babat Derleyen Bihter Babat İÇİNDEKİLER Sayfa No TARİHİ VE FİZİKİ DURUM 1 NÜFUS İstanbul Nüfusu 1 İstanbul İli İlçe Nüfusları 2 Nüfusun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 3 Eğitim Düzeyine Göre Nüfusun Dağılımı

Detaylı

YIKIM VE YENİDEN YAPIM İNŞAATI TAMAMLANAN OKULLAR OKUL NO İLÇESİ OKUL ADI

YIKIM VE YENİDEN YAPIM İNŞAATI TAMAMLANAN OKULLAR OKUL NO İLÇESİ OKUL ADI 1 Ataşehir Ali İhsan Hayırlıoğlu İ.Ö.O 2 Ataşehir Ali Nihat Tarlan İ.Ö.O. 3 Ataşehir Fahriye Vandemir İ.Ö.O. 4 Ataşehir Piri Reis İ.Ö.O. 5 Ataşehir Sare Selahattin Uzel İ.Ö.O. 6 Ataşehir Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARNA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARNA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARNA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI EK-03 1. GENEL HUSUSLAR a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri

Detaylı