EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK PROTOKOL 10 OCAK 2012"

Transkript

1 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/ /01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinin Özel Şartlarına ek olarak düzenlenen protokol aşağıdaki gibidir. 1) İş bu ek protokolde belirtilen maddeler dışında kalan konularda Kurumsal Sağlık Sigortaları 01/08/2011 tarihli Özel Şartlar geçerlidir. 2) 01/01/ /01/2012 dönemi DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına bir önceki sigorta şirketinden transfer edilerek geçiş olarak dahil edilen kişilerden (çalışan ve bağımlılarından) Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu alınmamış olup, Diğer Sigorta Şirketinde mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenileme garantisi) Yapı Kredi Sigorta da da aynı şekilde devam ettirilmiş ayrıca risk değerlendirmesi yapılmamıştır. DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde ise mevcut Risk Kabul Yönetmeliği gereğince değerlendirme yapılacak olup, sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. Poliçeye yıl içerisinde girişi yapılacak Şirket çalışanlarının daha önce bir diğer sigorta şirketinde sağlık poliçesi olması ve Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine maksimum 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapması durumunda, kişinin diğer sigorta şirketindeki mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenilenme garantisi vb.) aynı şekilde devam ettirilecek, yeniden risk değerlendirmesi yapılmayacaktır. Diğer sigorta şirketindeki sağlık poliçesinin bitiş tarihi ile Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesine maksimum 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapamayan kişiler ise Şirketimizde ilk kez sigortalanan kişilerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişiler için mevcut risk kabul yönetmeliği gereğince risk değerlendirmesi yapılacak olup sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. Poliçeye yıl içerisinde girişi yapılacak bağımlıların (eş veya çocuk) daha önce bir diğer sigorta şirketinde sağlık poliçesi olması ve Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine maksimum 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapması durumunda, kritik hastalık bazında risk değerlendirmesi yapılacak olup, Kritik Hastalıklar dışındaki hastalıklar Diğer Sigorta Şirketinin koyduğu kısıt (muafiyet, ek prim, limit, yenilenme garantisi vb.) yoksa, istisnasız kabul edilecektir. Ancak belirtilen sürede geçiş yapamayan kişiler ise Şirketimizde ilk kez sigortalanan kişilerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişiler için mevcut risk kabul yönetmeliği gereğince risk değerlendirmesi yapılacak olup sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. 1/7

2 3) DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinde Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının; Madde 2A1 Yurt İçi Hastane Hizmetlerinde belirtilen; yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın Kemoterapi, Radyoterapi, Koroner Anjiografi, Diyaliz ve Böbrek Taşı kırma (ESWL) giderleri ve bunların uygulanmasının gerektirdiği ilaç, teşhis yöntemleri, anestezi, doktor ücreti giderleri, bu teminat kapsamında 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanır. Önceden mevcut bir rahatsızlıkla ilgili giderlerde, sigortalı bu rahatsızlığını bilmiyor olsa veya bu rahatsızlıkla ilgili tanı poliçe başlangıcından önce konulmamış olsa dahi, teminat yurt içinde ve yurt dışında 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanır. Deviasyon ve konka giderleri 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanır. 15. Maddesinin 16. bendinde tanımlı İstisnalar için bekleme süresi 2 ay dır. 2A Maddesinin 3. bendinde tanımlı Aile Planlaması Teminatına ilişkin sağlık giderleri için de bekleme süresi 2 ay dır. Bu Ek Protokolün 2. maddesinde belirtildiği şekilde geçiş hakkını elde eden sigortalıların bekleme süreleri hesaplanırken sona eren sağlık sigorta poliçesindeki kesintisiz olarak sigortalandıkları ilk giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sigortalılık süresi 2 ayı aşan kişiler için bekleme süresi uygulanmaz. 4) DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine bağımlı (eş ve çocuklar) girişleri isteğe bağlı olup, poliçede mevcut sigortalıların bağımlılarının poliçeye giriş taleplerinin poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (en geç 01/02/2012 tarihine kadar) Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ye bildirilmesi gerekmektedir, aksi durumda giriş talepleri bir sonraki yıl poliçe yenilemesi sırasında değerlendirilebilecektir. Firmanın talep etmesi halinde poliçeye yıl içerisinde; İşe yeni başlayan kişiler ve bağımlıları giriş yapabilecektir. Ancak bağımlı girişi talebinin personelin poliçeye girişini takip eden 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir, aksi durumda bağımlı girişi yapılamayacaktır. Yeni evlenen sigortalıların eşleri evlilik tarihi itibariyle dahil edilebilecektir. Ancak giriş talebinin evlilik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir, bu sürenin aşılması durumunda eş girişi bir sonraki poliçe yenileme yılına kadar yapılamayacaktır. Personelin emekli olması, işten ayrılması, boşanması durumu hariç, kendisi ve bağımlısı/bağımlıları poliçe yılı içerisinde isteğe bağlı olarak poliçeden çıkış işlemi yapılamayacaktır. 5) Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerine 01/01/2011 tarihi itibariyle Acıbadem Sigorta A.Ş.'deki sağlık sigortası poliçesinden transfer edilerek geçiş yapan sigortalıların kazanmış olduğu Yenileme Garantisi hakları aynı şekilde devam ettirilmiştir. Bu kişilerin Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinden ayrılmaları halinde Yenileme Garantisi haklarının geçerli olabilmesi için; ayrılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Şirketimizdeki muadil bir Bireysel Sağlık Sigortası'na geçiş yapmış olmaları gerekmektedir. Yenileme Garantisi almış kişilerin, Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesine muadil bir Bireysel Sağlık Sigortası'na 30 günlük süre içerisinde yapılan geçişlerinde, sağlık beyanı alınmayacak, risk değerlendirmesi yapılmayacak ve yenileme garantisi hakları koşulsuz olarak devam ettirilecektir. Bir önceki sigorta şirketinde poliçe bitiş tarihi itibariyle 3 yılı tamamlamış ancak şirket değişikliği sebebiyle Yenileme Garantisi değerlendirmesi yapılmamış sigortalıların sağlık risklerine ait bilgileri Yapı Kredi Sigorta ya iletmesi durumunda Yapı Kredi Sigorta tarafından 28/02/2011 tarihi itibariyle Yenileme Garantisi değerlendirmesi yapılacaktır. 2/7

3 Söz konusu bilgiler Yapı Kredi Sigortaya ulaşmadığı taktirde, Doğuş İnşaat Grubu na iletilecek listedeki sigortalılar için Sağlık Bildirim Formu doldurulması istenecektir. Formu Yapı Kredi Sigorta ya ulaşan sigortalıların riskleri, formda beyan edilen sağlık koşullarına bağlı olarak, değerlendirilecek, sigortalıların hasar/prim oranına bakılmayacaktır. Sağlık riskleri ve/veya hastalıkları olumlu olan sigortalılara Yenileme Garantisi verilecektir. Sigortalının risk veya hastalıklarını beyan etmediğinin/eksik beyan ettiğinin tespit edilmesi durumunda yenileme garantisi hakkı geri alınabilecektir Yapı Kredi Sigorta Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde ve diğer sigorta şirketinden transfer olarak geçen ancak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmayan sigortalılarda,; aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş halinde kullanılmak üzere Yenileme Garantisi hakkı verilecektir. Yenileme Garantisi Kriterleri (Yenileme Garantisi değerlendirmesinde sağlık gideri/prim oranına bakılmamaktadır): Yenileme Garantisi değerlendirmesi poliçe yenileme dönemini takiben yapılır. Sigortalının Yapı Kredi Sigorta ve transfer yapılan sigorta şirketindeki toplam kesintisiz sigortalılık süresinin en az 3 yıl olması, Sağlık risklerinin değerlendirilerek sonucun olumlu bulunması, gerekmektedir. Sigortalı Şirket çalışanları ve aile bireyleri, bu hakkı Can Sağlığı Sigortası Poliçesi satın aldığı durumda kullanmak üzere saklı tutar. Sigortalı Şirket çalışanlarına ve aile bireylerinin bu hakkı kullanabilmeleri için sigortasına herhangi bir şekilde ara vermemiş olması, geçiş talebinin kurumsal poliçenin bitiş tarihinden ya da kişinin kurumsal poliçeden çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmış olması gerekmektedir. 6) Askere gidiş nedeniyle Şirketten ayrılan sigortalının kurumsal sağlık sigortası poliçesinden çıkışı yapılır. Askere giden personelin yeniden işe alınması ve yeniden sağlık sigortası kapsamına girişinin talep edilmesi durumunda; kişinin yenileme hakkını devam ettirebilmesi için, askerlik dönüşünden 30 gün içerisinde poliçeye giriş talebinde bulunulması ve ekinde tezkere fotokopisinin bulunduğu yeni tanzim tarihli Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kişinin askerlik döneminde ortaya çıkan sağlık riskleri mevcut Risk Kabul Yönetmeliğinde tanımlı kritik hastalıklar bazında değerlendirilir ve gerektiğinde muafiyet alınabilir, teminatları kısıtlanabilir (belli bir hastalıkla ilgili veya tüm tedavileri için limit uygulanabilir) ya da ek prim istenebilir veya kişi sigorta kapsamına dahil edilmeyebilir. 7) Hava Ambulansı ile nakil, hastanın kara ambulansı ile taşınmasının hayati risk teşkil ettiği durumlarda ve TELEMED24 Merkezimizin onayı alınmak kaydı ile karşılanabilecektir. Hava ambulansı yurt içinde limitsiz ve %100 lü olarak sigorta kapsamına eklenmiştir. Ancak, özellikle Türkiye de mevcut uygulama kısıtları ve ambulans firmasının hizmetleri nedeniyle oluşacak herhangi bir aksaklık veya gecikmeden Yapı Kredi Sigorta A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. 8) Kaza Sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Trafik kazası sonucu dişlerin kaybı halinde dişlerin yerine konması ile ilgili masraflar ise Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 3/7

4 9) Ek.1 de listesi belirtilen DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU IK larının kontrolünde olmak üzere, tüm grup için toplam TL limitli havuz oluşturulmuştur. Havuz sadece poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleşen sağlık giderleri için kullanılabilecek olup, poliçenin bitiş tarihinden 30 gün sonra havuz kapsamından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 10) Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının 15 in 25.bendinde tanımlı olan Mesleki bir sebepten doğan yaralanma ve hastalıklarda (iş kazası ve meslek hastalığı) ilgili olarak yasal yükümlülükler sonucu yapılması gereken ödemeler ile başka bir sigorta kurumu ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek ödemelerle ilgili istisna maddesi bu ek protokol ile kaldırılmıştır. 11) Kurumsal Sağlık Sigortası, T.C. hudutları dahilinde ikamet edenlerin yurt içinde gerçekleşen teminat kapsamındaki tedavilerini teminat altına alır. Ancak bu ek protokol ile tüm personel için geçerli olmak üzere; yurt dışında gerçekleşen; Ayakta Tedavi Teminatları (doktor muayene, teşhis yöntemleri, fizik tedavi) kapsamındaki sağlık giderleri, poliçede tanımlı teminat limit ve yüzdesi ile poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak karşılanır (İlaç Teminatı sadece yurt içinde geçerlidir). Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında gerçekleşen sağlık giderleri poliçede tanımlı teminat limit ve yüzdesi ile poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak karşılanır. Yurtdışında gerçekleşen yatarak ve ayakta tedavilerde ödenecek tazminat tutarı, İstanbul daki en yüksek FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANELER GRUBU fiyatları ile sınırlıdır. Ancak; FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANELER GRUBU nda gerçekleştirilemeyen her türlü işlemde, sözkonusu işlemin Türkiye de gerçekleştirildiği hastaneler içinde en yüksek fiyat baz alınarak değerlendirme yapılacaktır. 12) Sağlık Sigortası Genel Şartları 3b Maddesi uyarınca, terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler kapsam dışı bırakılmasına rağmen, bu nedenle oluşacak tedavi giderleri aşağıdaki tanım dahilinde karşılanacaktır. Bir poliçe yılı içerisinde, poliçe dahilindeki sigortalıların tamamına teminatları dahilinde ödenecek sözkonusu sağlık giderlerinin toplamı, ek.1 de listesi belirtilen tüm DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU poliçelerinin yıllık toplam priminin %10 unu geçemez. 13) Kesintisiz olarak Aile Planlaması Teminatı alınarak yenilenen poliçelerde, doğum giderleri Aile Planlaması Teminatı kapsamında Sigortacı tarafından karşılanan yeni doğan çocuklar; hastaneden çıkışı takip eden bir ay içerisinde sağlık bildiriminde bulunulması kaydıyla Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak sigortaya kabul edilecektir. Bu şartlarla sigortaya kabul edilen bebeklerin doğuştan gelen hastalıkları ve sakatlıkları teminat kapsamında olup Özel Şartlar Madde 15'in 16. bendinde belirtilen ilk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden ancak doğuştan gelen sağlık riski olan bebeklerin poliçeye giriş şartlarının belirlenmesi için Yapı Kredi Sigorta Risk Kabul Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmekte olup yapılacak risk değerlendirmesine göre gerek görülürse ek prim uygulanabilecek ve bu ek prim aynı oranda her poliçe yenileme döneminde devam edecektir. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden sigortalının kurumsal sağlık poliçesinden ayrılarak Yapı Kredi Sigorta A.Ş. de mevcut Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş yapması durumunda da Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkı korunmaktadır. 4/7

5 Annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması Teminatının limiti ve yüzdesi dahilinde karşılanır. Hastaneden çıkışı takip eden bir aydan sonra poliçeye eklenmesi talep edilen veya doğum giderleri Sigortacı tarafından karşılanmayan çocuklar Yapı Kredi Sigorta Bebeği haklarını elde edemeyecektir. Poliçeye Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak dahil edilecek olan bu bebekler için ilk yıl sigortalılık şartları geçerli olacak ve doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamı dışında tutulacaktır. 14) Tedavinin teminat kapsamında olabilmesi için tedavinin poliçenin geçerli olduğu süre içinde gerçekleşmiş olması ve ilgili tazminat talebinin de poliçe bitiminden en geç 60 gün içerisinde Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. 15) Ameliyat öncesi talep edilen HIV ve Hepatit Testleri ve ameliyatla ilgili tüm rutin tetkikler, Yatarak Tedavi Teminatı limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 16) Hastanede yatış süresi ömür boyu 720 gün, 1 poliçe yılı içerisindeki toplam yatış süresi 180 gün ile sınırlıdır. Yoğun Bakımda gerçekleşen yatış süresi ömür boyu 360 gün ile sınırlı olup, 1 poliçe yılı içerisindeki yoğun bakımdaki yatış süresi 90 gün ile sınırlıdır. 17) Kısırlık ile ilgili olmayan varikosel teşhis ve tedavi giderleri poliçe kapsamındadır. 18) Uyku Apnesi için yapılan teşhis ve tedavi (cihaz ve kalibrasyonu haricinde) giderleri poliçede kapsamındadır. 19) Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tedavi veya her türlü cerrahi müdahaledeki hatalar sonucu doğacak giderler kapsam içersindedir. 20) Giriş ve çıkış işlemleri gün esaslı prim hesabı ile yapılacaktır. 21) TTB 150 birime kadar (150 birim hariç) olan işlemler Küçük Müdahale Teminatı kapsamında karşılanır. 22) Kanser için yapılan mastektomi sonrası yapılan Meme Protezi giderleri, Suni Uzuv Teminatı kapsamında karşılanır. 23) Hepatit C ile ilgili ilaç tedavi giderleri, Kemoterapi Teminatı kapsamında karşılanır. 24) Yurt dışında gerçekleşen doğum ile ilgili giderler, yurt içi limitler dahilinde kapsam içerisindedir. 25) Ayakta tedavi giderleri için ödemelerde anlaşmalı ve anlaşmasız kurum ayrımı bulunmamaktadır. 26) Lezyon tam çıkarılmadan yapılan biyopsi işlemleri ayakta tedavi kapsamında karşılanır. Karaciğer Biyopsileri ve Lezyonun tam çıkarılması ile yapılan biyopsi işlemleri TTB birim değerine göre Küçük Müdahale veya Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında karşılanır. 5/7

6 27) Tüm koruyucu aşılar, İlaç Teminatı limit ve sigortalı katılım payı dahilinde kapsam içerisindedir. (Alerji aşıları kapsam dışıdır.) HPV (Human papilloma Virus ) aşısı (Gardasil (9-26 yaş arası ) ve Cervarix (10-25 yaş arası )bayanlarda ilaç teminatı kapsamında karşılanır. 28) Astım ve Alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisi, deri testleri ve alerji aşıları hariç, ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 29) Akne tedavileri ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 30) MS (Multiple Skleroz ) ve Parkinson hastalıklarının teşhis ve tedavileri bekleme süresi sonunda teminat kapsamındadır. 31) 40 yaşın üzerindeki sigortalıların doktor sevk kağıdı olmaksızın yaptıracağı Kontrol Mammografisi ve PSA testleri ile ilgili giderler, Yapı Kredi Sigorta nın Anlaşmalı Kurum Ağında yer alan sağlık kurumlarında yapılması şartıyla, yılda bir kez olmak üzere limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Ayrıca tüm sigortalılar için, yaşa bağlı olmaksızın, doktor sevki alınarak yaptırılan söz konusu test veya kontroller Ayakta Tedavi teminatı kapsamında ilgili limit ve teminat yüzdesiyle karşılanır. 32) Menopoz ve Osteoporoz teşhis ve tedavi giderleri, ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 33) Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti dahil olmak üzere), bu tedaviler süresince (tedavinin seyri için gerekli olan) laboratuar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler ayakta veya yatarak olmasına bakılmaksızın limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Ayrıca Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri başlamadan önce yapılan tetkikler ile bu tedaviler bittikten sonra hastalığın takibi amaçlı yapılan tetkikler de limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 34) Puva tedavisi ve ben alımı ile ilgili giderler, Küçük Müdahale Teminatı limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 35) Yüzeysel olmayan Varis teşhis ve tedavisi, ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 36) Refakatçi için yaş sınırı bulunmamaktadır. 37) Dış Gebelik kapsamındaki sağlık giderleri Yatarak Tedavi kapsamında değerlendirilir. 38) Check-up poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen, Müdür ve üzeri ünvanlardaki şirket çalışanları için yılda 1 kez geçerli olmak üzere ücretsiz Check-up Teminatı verilmiştir. Check-up içeriği aşağıda belirtilmiş olup bu teminat Yapı Kredi Sigorta nın tüm check-up anlaşmalı kurumlarında geçerlidir. Check-up İçeriği: Bayan : Doktor Muayene, Tokluk Kan Şekeri, Eforlu EKG, Teleradyografi, Tüm Batın USG, Anti HIV, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Glukoz, Kreatinin, SGOT, SGPT, GGT, Alkalen Fosfataz, Trigliserid, Tam Kan Sayımı, Sedimentasyon, Tam İdrar Tahlili, HbsAg1, T3, T4, TSH, Dışkıda Gizli Kan, Albumin, Globilin, T. Protein, Ramoatid Faktör, ASO, Anti Hbs. Erkek: Doktor Muayene, Tokluk Kan Şekeri, Eforlu EKG, Teleradyografi, Tüm Batın USG, Anti HIV, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Glukoz, Kreatinin, SGOT, SGPT, GGT, Alkalen Fosfataz, Trigliserid, Tam Kan Sayımı, Sedimentasyon, Tam İdrar Tahlili, HbsAg1, T3, T4, TSH, Dışkıda Gizli Kan, Albumin, Globilin, T. Protein, Ramoatid Faktör, ASO, Anti Hbs. 6/7

7 39) Görevle Şantiyeye Gönderilen Personel: Genel Müdürlük bünyesinden görevle gönderme nedeniyle bir başka şantiyeye atanan personele kazanılmış ise yenileme garantisi ve diğer kazanılmış tüm kanuni haklarını kapsayan bireysel bir sağlık sigortası poliçe teklifi sunulur. Bu teklifteki police türü mevcut grubun police türüne muadil bir Can Sağlığı Sigortası Poliçesi ya da sadece yatarak tedavi kapsamında olabilir. Teklifin kabulü halinde bireysel police sigorta şirketi tarafından risk analizi/teknik değerlendirme yapılmaksızın onaylanır. Görevle gönderilen kişilerin tekrar genel müdürlük bünyesine dönmelerinde ise personelle ilgili statünün poliçesi ne ise bekleme süresi uygulanmaksızın, yenileme garantisi ve diğer tüm kazanılmış hakların devam edeceği şekilde kurumsal poliçeye geçişi sağlanır. İş bu protokol iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır. Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır. AYSON GEOTEKNİK VE DENİZ İNŞAAT A.Ş. YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. EK.1 DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU POLİÇELERİNİN LİSTESİ DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 01/01/ /01/ AYSON GEOTEKNİK VE DENİZ İNŞAAT A.Ş. 01/01/ /01/2013 7/7

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sayın Sigortalımız, SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Sahibi olduğunuz, Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenize ilişkin özel ve genel şartlar, teminat yapıları ve plan içeriklerinize ilişkin tüm bilgileri

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI VE AÇIKLAMALARI MADDE 1 - SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi Demir Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında akdedilmiştir.

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası

Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Lokman Hekim Acil Sağlık Sigortası Yaygın acente ağı ile Türkiye nin her köşesinde hizmet sunan HDI Sigorta, Sigortacılıkta yeni bir döneme imza atıyor. Lokman Hekim Sigortası sağlık hizmetlerini cinsiyet,

Detaylı