EK PROTOKOL 10 OCAK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK PROTOKOL 10 OCAK 2012"

Transkript

1 10 OCAK 2012 EK PROTOKOL DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında imzalanmış bulunan ve 01/01/ /01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinin Özel Şartlarına ek olarak düzenlenen protokol aşağıdaki gibidir. 1) İş bu ek protokolde belirtilen maddeler dışında kalan konularda Kurumsal Sağlık Sigortaları 01/08/2011 tarihli Özel Şartlar geçerlidir. 2) 01/01/ /01/2012 dönemi DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına bir önceki sigorta şirketinden transfer edilerek geçiş olarak dahil edilen kişilerden (çalışan ve bağımlılarından) Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu alınmamış olup, Diğer Sigorta Şirketinde mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenileme garantisi) Yapı Kredi Sigorta da da aynı şekilde devam ettirilmiş ayrıca risk değerlendirmesi yapılmamıştır. DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde ise mevcut Risk Kabul Yönetmeliği gereğince değerlendirme yapılacak olup, sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. Poliçeye yıl içerisinde girişi yapılacak Şirket çalışanlarının daha önce bir diğer sigorta şirketinde sağlık poliçesi olması ve Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine maksimum 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapması durumunda, kişinin diğer sigorta şirketindeki mevcut sigortalılık şartları (muafiyet, ek prim, limit, yenilenme garantisi vb.) aynı şekilde devam ettirilecek, yeniden risk değerlendirmesi yapılmayacaktır. Diğer sigorta şirketindeki sağlık poliçesinin bitiş tarihi ile Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesine maksimum 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapamayan kişiler ise Şirketimizde ilk kez sigortalanan kişilerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişiler için mevcut risk kabul yönetmeliği gereğince risk değerlendirmesi yapılacak olup sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. Poliçeye yıl içerisinde girişi yapılacak bağımlıların (eş veya çocuk) daha önce bir diğer sigorta şirketinde sağlık poliçesi olması ve Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine maksimum 30 gün içerisinde kesintisiz geçiş yapması durumunda, kritik hastalık bazında risk değerlendirmesi yapılacak olup, Kritik Hastalıklar dışındaki hastalıklar Diğer Sigorta Şirketinin koyduğu kısıt (muafiyet, ek prim, limit, yenilenme garantisi vb.) yoksa, istisnasız kabul edilecektir. Ancak belirtilen sürede geçiş yapamayan kişiler ise Şirketimizde ilk kez sigortalanan kişilerle aynı haklara sahip olacaktır. Bu kişiler için mevcut risk kabul yönetmeliği gereğince risk değerlendirmesi yapılacak olup sigortalanabilir durumda olan kişilerin mevcut rahatsızlıkları için muafiyet, ek prim ya da limit uygulanabilecektir. 1/7

2 3) DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerinde Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının; Madde 2A1 Yurt İçi Hastane Hizmetlerinde belirtilen; yatarak veya ayakta gerçekleşmiş olduklarına bakılmaksızın Kemoterapi, Radyoterapi, Koroner Anjiografi, Diyaliz ve Böbrek Taşı kırma (ESWL) giderleri ve bunların uygulanmasının gerektirdiği ilaç, teşhis yöntemleri, anestezi, doktor ücreti giderleri, bu teminat kapsamında 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanır. Önceden mevcut bir rahatsızlıkla ilgili giderlerde, sigortalı bu rahatsızlığını bilmiyor olsa veya bu rahatsızlıkla ilgili tanı poliçe başlangıcından önce konulmamış olsa dahi, teminat yurt içinde ve yurt dışında 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanır. Deviasyon ve konka giderleri 2 aylık bekleme süresi sonunda karşılanır. 15. Maddesinin 16. bendinde tanımlı İstisnalar için bekleme süresi 2 ay dır. 2A Maddesinin 3. bendinde tanımlı Aile Planlaması Teminatına ilişkin sağlık giderleri için de bekleme süresi 2 ay dır. Bu Ek Protokolün 2. maddesinde belirtildiği şekilde geçiş hakkını elde eden sigortalıların bekleme süreleri hesaplanırken sona eren sağlık sigorta poliçesindeki kesintisiz olarak sigortalandıkları ilk giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sigortalılık süresi 2 ayı aşan kişiler için bekleme süresi uygulanmaz. 4) DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası poliçelerine bağımlı (eş ve çocuklar) girişleri isteğe bağlı olup, poliçede mevcut sigortalıların bağımlılarının poliçeye giriş taleplerinin poliçe başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içerisinde (en geç 01/02/2012 tarihine kadar) Yapı Kredi Sigorta A.Ş. ye bildirilmesi gerekmektedir, aksi durumda giriş talepleri bir sonraki yıl poliçe yenilemesi sırasında değerlendirilebilecektir. Firmanın talep etmesi halinde poliçeye yıl içerisinde; İşe yeni başlayan kişiler ve bağımlıları giriş yapabilecektir. Ancak bağımlı girişi talebinin personelin poliçeye girişini takip eden 30 gün içerisinde yapılması gerekmektedir, aksi durumda bağımlı girişi yapılamayacaktır. Yeni evlenen sigortalıların eşleri evlilik tarihi itibariyle dahil edilebilecektir. Ancak giriş talebinin evlilik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmış olması gerekmektedir, bu sürenin aşılması durumunda eş girişi bir sonraki poliçe yenileme yılına kadar yapılamayacaktır. Personelin emekli olması, işten ayrılması, boşanması durumu hariç, kendisi ve bağımlısı/bağımlıları poliçe yılı içerisinde isteğe bağlı olarak poliçeden çıkış işlemi yapılamayacaktır. 5) Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerine 01/01/2011 tarihi itibariyle Acıbadem Sigorta A.Ş.'deki sağlık sigortası poliçesinden transfer edilerek geçiş yapan sigortalıların kazanmış olduğu Yenileme Garantisi hakları aynı şekilde devam ettirilmiştir. Bu kişilerin Şirketimizdeki DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçelerinden ayrılmaları halinde Yenileme Garantisi haklarının geçerli olabilmesi için; ayrılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Şirketimizdeki muadil bir Bireysel Sağlık Sigortası'na geçiş yapmış olmaları gerekmektedir. Yenileme Garantisi almış kişilerin, Kurumsal Sağlık Sigortası Poliçesine muadil bir Bireysel Sağlık Sigortası'na 30 günlük süre içerisinde yapılan geçişlerinde, sağlık beyanı alınmayacak, risk değerlendirmesi yapılmayacak ve yenileme garantisi hakları koşulsuz olarak devam ettirilecektir. Bir önceki sigorta şirketinde poliçe bitiş tarihi itibariyle 3 yılı tamamlamış ancak şirket değişikliği sebebiyle Yenileme Garantisi değerlendirmesi yapılmamış sigortalıların sağlık risklerine ait bilgileri Yapı Kredi Sigorta ya iletmesi durumunda Yapı Kredi Sigorta tarafından 28/02/2011 tarihi itibariyle Yenileme Garantisi değerlendirmesi yapılacaktır. 2/7

3 Söz konusu bilgiler Yapı Kredi Sigortaya ulaşmadığı taktirde, Doğuş İnşaat Grubu na iletilecek listedeki sigortalılar için Sağlık Bildirim Formu doldurulması istenecektir. Formu Yapı Kredi Sigorta ya ulaşan sigortalıların riskleri, formda beyan edilen sağlık koşullarına bağlı olarak, değerlendirilecek, sigortalıların hasar/prim oranına bakılmayacaktır. Sağlık riskleri ve/veya hastalıkları olumlu olan sigortalılara Yenileme Garantisi verilecektir. Sigortalının risk veya hastalıklarını beyan etmediğinin/eksik beyan ettiğinin tespit edilmesi durumunda yenileme garantisi hakkı geri alınabilecektir Yapı Kredi Sigorta Kurumsal Sağlık Sigortası kapsamına yeni girişlerde ve diğer sigorta şirketinden transfer olarak geçen ancak 3 yıllık sigortalılık süresini doldurmayan sigortalılarda,; aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde Şirketimizdeki Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş halinde kullanılmak üzere Yenileme Garantisi hakkı verilecektir. Yenileme Garantisi Kriterleri (Yenileme Garantisi değerlendirmesinde sağlık gideri/prim oranına bakılmamaktadır): Yenileme Garantisi değerlendirmesi poliçe yenileme dönemini takiben yapılır. Sigortalının Yapı Kredi Sigorta ve transfer yapılan sigorta şirketindeki toplam kesintisiz sigortalılık süresinin en az 3 yıl olması, Sağlık risklerinin değerlendirilerek sonucun olumlu bulunması, gerekmektedir. Sigortalı Şirket çalışanları ve aile bireyleri, bu hakkı Can Sağlığı Sigortası Poliçesi satın aldığı durumda kullanmak üzere saklı tutar. Sigortalı Şirket çalışanlarına ve aile bireylerinin bu hakkı kullanabilmeleri için sigortasına herhangi bir şekilde ara vermemiş olması, geçiş talebinin kurumsal poliçenin bitiş tarihinden ya da kişinin kurumsal poliçeden çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmış olması gerekmektedir. 6) Askere gidiş nedeniyle Şirketten ayrılan sigortalının kurumsal sağlık sigortası poliçesinden çıkışı yapılır. Askere giden personelin yeniden işe alınması ve yeniden sağlık sigortası kapsamına girişinin talep edilmesi durumunda; kişinin yenileme hakkını devam ettirebilmesi için, askerlik dönüşünden 30 gün içerisinde poliçeye giriş talebinde bulunulması ve ekinde tezkere fotokopisinin bulunduğu yeni tanzim tarihli Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun Şirketimize iletilmesi gerekmektedir. Bu durumda, kişinin askerlik döneminde ortaya çıkan sağlık riskleri mevcut Risk Kabul Yönetmeliğinde tanımlı kritik hastalıklar bazında değerlendirilir ve gerektiğinde muafiyet alınabilir, teminatları kısıtlanabilir (belli bir hastalıkla ilgili veya tüm tedavileri için limit uygulanabilir) ya da ek prim istenebilir veya kişi sigorta kapsamına dahil edilmeyebilir. 7) Hava Ambulansı ile nakil, hastanın kara ambulansı ile taşınmasının hayati risk teşkil ettiği durumlarda ve TELEMED24 Merkezimizin onayı alınmak kaydı ile karşılanabilecektir. Hava ambulansı yurt içinde limitsiz ve %100 lü olarak sigorta kapsamına eklenmiştir. Ancak, özellikle Türkiye de mevcut uygulama kısıtları ve ambulans firmasının hizmetleri nedeniyle oluşacak herhangi bir aksaklık veya gecikmeden Yapı Kredi Sigorta A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. 8) Kaza Sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında, diş hekimi ve çene cerrahları tarafından gerçekleştirilen diş, çene ve ağız kısmındaki her türlü tedavi, resmi kurumlarca düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda, Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Trafik kazası sonucu dişlerin kaybı halinde dişlerin yerine konması ile ilgili masraflar ise Yurt İçi Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 3/7

4 9) Ek.1 de listesi belirtilen DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU IK larının kontrolünde olmak üzere, tüm grup için toplam TL limitli havuz oluşturulmuştur. Havuz sadece poliçe başlangıç ve bitiş tarihleri arasında gerçekleşen sağlık giderleri için kullanılabilecek olup, poliçenin bitiş tarihinden 30 gün sonra havuz kapsamından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 10) Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının 15 in 25.bendinde tanımlı olan Mesleki bir sebepten doğan yaralanma ve hastalıklarda (iş kazası ve meslek hastalığı) ilgili olarak yasal yükümlülükler sonucu yapılması gereken ödemeler ile başka bir sigorta kurumu ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılabilecek ödemelerle ilgili istisna maddesi bu ek protokol ile kaldırılmıştır. 11) Kurumsal Sağlık Sigortası, T.C. hudutları dahilinde ikamet edenlerin yurt içinde gerçekleşen teminat kapsamındaki tedavilerini teminat altına alır. Ancak bu ek protokol ile tüm personel için geçerli olmak üzere; yurt dışında gerçekleşen; Ayakta Tedavi Teminatları (doktor muayene, teşhis yöntemleri, fizik tedavi) kapsamındaki sağlık giderleri, poliçede tanımlı teminat limit ve yüzdesi ile poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak karşılanır (İlaç Teminatı sadece yurt içinde geçerlidir). Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında gerçekleşen sağlık giderleri poliçede tanımlı teminat limit ve yüzdesi ile poliçe özel ve genel şartlarına uygun olarak karşılanır. Yurtdışında gerçekleşen yatarak ve ayakta tedavilerde ödenecek tazminat tutarı, İstanbul daki en yüksek FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANELER GRUBU fiyatları ile sınırlıdır. Ancak; FLORENCE NİGHTİNGALE HASTANELER GRUBU nda gerçekleştirilemeyen her türlü işlemde, sözkonusu işlemin Türkiye de gerçekleştirildiği hastaneler içinde en yüksek fiyat baz alınarak değerlendirme yapılacaktır. 12) Sağlık Sigortası Genel Şartları 3b Maddesi uyarınca, terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler kapsam dışı bırakılmasına rağmen, bu nedenle oluşacak tedavi giderleri aşağıdaki tanım dahilinde karşılanacaktır. Bir poliçe yılı içerisinde, poliçe dahilindeki sigortalıların tamamına teminatları dahilinde ödenecek sözkonusu sağlık giderlerinin toplamı, ek.1 de listesi belirtilen tüm DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU poliçelerinin yıllık toplam priminin %10 unu geçemez. 13) Kesintisiz olarak Aile Planlaması Teminatı alınarak yenilenen poliçelerde, doğum giderleri Aile Planlaması Teminatı kapsamında Sigortacı tarafından karşılanan yeni doğan çocuklar; hastaneden çıkışı takip eden bir ay içerisinde sağlık bildiriminde bulunulması kaydıyla Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak sigortaya kabul edilecektir. Bu şartlarla sigortaya kabul edilen bebeklerin doğuştan gelen hastalıkları ve sakatlıkları teminat kapsamında olup Özel Şartlar Madde 15'in 16. bendinde belirtilen ilk yıl istisnaları bu çocuklar için uygulanmayacaktır. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden ancak doğuştan gelen sağlık riski olan bebeklerin poliçeye giriş şartlarının belirlenmesi için Yapı Kredi Sigorta Risk Kabul Müdürlüğünün görüşünün alınması gerekmekte olup yapılacak risk değerlendirmesine göre gerek görülürse ek prim uygulanabilecek ve bu ek prim aynı oranda her poliçe yenileme döneminde devam edecektir. Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkını elde eden sigortalının kurumsal sağlık poliçesinden ayrılarak Yapı Kredi Sigorta A.Ş. de mevcut Can Sağlığı Sigortası Poliçesine geçiş yapması durumunda da Yapı Kredi Sigorta Bebeği hakkı korunmaktadır. 4/7

5 Annenin doğum için hastaneye yatışından, bebeğin taburcu oluşuna kadar gerçekleşen bebeğe ait tüm sağlık giderleri, annenin kalan Aile Planlaması Teminatının limiti ve yüzdesi dahilinde karşılanır. Hastaneden çıkışı takip eden bir aydan sonra poliçeye eklenmesi talep edilen veya doğum giderleri Sigortacı tarafından karşılanmayan çocuklar Yapı Kredi Sigorta Bebeği haklarını elde edemeyecektir. Poliçeye Kurumsal Sigortalar Başvuru Formu nun tanzim tarihi baz alınarak dahil edilecek olan bu bebekler için ilk yıl sigortalılık şartları geçerli olacak ve doğuştan gelen hastalıkları teminat kapsamı dışında tutulacaktır. 14) Tedavinin teminat kapsamında olabilmesi için tedavinin poliçenin geçerli olduğu süre içinde gerçekleşmiş olması ve ilgili tazminat talebinin de poliçe bitiminden en geç 60 gün içerisinde Şirketimize ulaştırılması gerekmektedir. 15) Ameliyat öncesi talep edilen HIV ve Hepatit Testleri ve ameliyatla ilgili tüm rutin tetkikler, Yatarak Tedavi Teminatı limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 16) Hastanede yatış süresi ömür boyu 720 gün, 1 poliçe yılı içerisindeki toplam yatış süresi 180 gün ile sınırlıdır. Yoğun Bakımda gerçekleşen yatış süresi ömür boyu 360 gün ile sınırlı olup, 1 poliçe yılı içerisindeki yoğun bakımdaki yatış süresi 90 gün ile sınırlıdır. 17) Kısırlık ile ilgili olmayan varikosel teşhis ve tedavi giderleri poliçe kapsamındadır. 18) Uyku Apnesi için yapılan teşhis ve tedavi (cihaz ve kalibrasyonu haricinde) giderleri poliçede kapsamındadır. 19) Sağlık kurumlarının veya doktorların uyguladıkları tedavi veya her türlü cerrahi müdahaledeki hatalar sonucu doğacak giderler kapsam içersindedir. 20) Giriş ve çıkış işlemleri gün esaslı prim hesabı ile yapılacaktır. 21) TTB 150 birime kadar (150 birim hariç) olan işlemler Küçük Müdahale Teminatı kapsamında karşılanır. 22) Kanser için yapılan mastektomi sonrası yapılan Meme Protezi giderleri, Suni Uzuv Teminatı kapsamında karşılanır. 23) Hepatit C ile ilgili ilaç tedavi giderleri, Kemoterapi Teminatı kapsamında karşılanır. 24) Yurt dışında gerçekleşen doğum ile ilgili giderler, yurt içi limitler dahilinde kapsam içerisindedir. 25) Ayakta tedavi giderleri için ödemelerde anlaşmalı ve anlaşmasız kurum ayrımı bulunmamaktadır. 26) Lezyon tam çıkarılmadan yapılan biyopsi işlemleri ayakta tedavi kapsamında karşılanır. Karaciğer Biyopsileri ve Lezyonun tam çıkarılması ile yapılan biyopsi işlemleri TTB birim değerine göre Küçük Müdahale veya Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamında karşılanır. 5/7

6 27) Tüm koruyucu aşılar, İlaç Teminatı limit ve sigortalı katılım payı dahilinde kapsam içerisindedir. (Alerji aşıları kapsam dışıdır.) HPV (Human papilloma Virus ) aşısı (Gardasil (9-26 yaş arası ) ve Cervarix (10-25 yaş arası )bayanlarda ilaç teminatı kapsamında karşılanır. 28) Astım ve Alerjik hastalıkların teşhis ve tedavisi, deri testleri ve alerji aşıları hariç, ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 29) Akne tedavileri ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 30) MS (Multiple Skleroz ) ve Parkinson hastalıklarının teşhis ve tedavileri bekleme süresi sonunda teminat kapsamındadır. 31) 40 yaşın üzerindeki sigortalıların doktor sevk kağıdı olmaksızın yaptıracağı Kontrol Mammografisi ve PSA testleri ile ilgili giderler, Yapı Kredi Sigorta nın Anlaşmalı Kurum Ağında yer alan sağlık kurumlarında yapılması şartıyla, yılda bir kez olmak üzere limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Ayrıca tüm sigortalılar için, yaşa bağlı olmaksızın, doktor sevki alınarak yaptırılan söz konusu test veya kontroller Ayakta Tedavi teminatı kapsamında ilgili limit ve teminat yüzdesiyle karşılanır. 32) Menopoz ve Osteoporoz teşhis ve tedavi giderleri, ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 33) Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavi giderleri (hastane, ilaç, doktor ücreti dahil olmak üzere), bu tedaviler süresince (tedavinin seyri için gerekli olan) laboratuar tetkikleri, röntgen ve ileri tanı yöntemleri ile ilgili giderler ayakta veya yatarak olmasına bakılmaksızın limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. Ayrıca Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavileri başlamadan önce yapılan tetkikler ile bu tedaviler bittikten sonra hastalığın takibi amaçlı yapılan tetkikler de limitsiz ve %100 lü olarak karşılanır. 34) Puva tedavisi ve ben alımı ile ilgili giderler, Küçük Müdahale Teminatı limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 35) Yüzeysel olmayan Varis teşhis ve tedavisi, ilgili teminat limit ve sigortalı katılım payı oranı dahilinde kapsam içerisindedir. 36) Refakatçi için yaş sınırı bulunmamaktadır. 37) Dış Gebelik kapsamındaki sağlık giderleri Yatarak Tedavi kapsamında değerlendirilir. 38) Check-up poliçe kapsamı dışında olmasına rağmen, Müdür ve üzeri ünvanlardaki şirket çalışanları için yılda 1 kez geçerli olmak üzere ücretsiz Check-up Teminatı verilmiştir. Check-up içeriği aşağıda belirtilmiş olup bu teminat Yapı Kredi Sigorta nın tüm check-up anlaşmalı kurumlarında geçerlidir. Check-up İçeriği: Bayan : Doktor Muayene, Tokluk Kan Şekeri, Eforlu EKG, Teleradyografi, Tüm Batın USG, Anti HIV, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Glukoz, Kreatinin, SGOT, SGPT, GGT, Alkalen Fosfataz, Trigliserid, Tam Kan Sayımı, Sedimentasyon, Tam İdrar Tahlili, HbsAg1, T3, T4, TSH, Dışkıda Gizli Kan, Albumin, Globilin, T. Protein, Ramoatid Faktör, ASO, Anti Hbs. Erkek: Doktor Muayene, Tokluk Kan Şekeri, Eforlu EKG, Teleradyografi, Tüm Batın USG, Anti HIV, Total Kolesterol, HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Glukoz, Kreatinin, SGOT, SGPT, GGT, Alkalen Fosfataz, Trigliserid, Tam Kan Sayımı, Sedimentasyon, Tam İdrar Tahlili, HbsAg1, T3, T4, TSH, Dışkıda Gizli Kan, Albumin, Globilin, T. Protein, Ramoatid Faktör, ASO, Anti Hbs. 6/7

7 39) Görevle Şantiyeye Gönderilen Personel: Genel Müdürlük bünyesinden görevle gönderme nedeniyle bir başka şantiyeye atanan personele kazanılmış ise yenileme garantisi ve diğer kazanılmış tüm kanuni haklarını kapsayan bireysel bir sağlık sigortası poliçe teklifi sunulur. Bu teklifteki police türü mevcut grubun police türüne muadil bir Can Sağlığı Sigortası Poliçesi ya da sadece yatarak tedavi kapsamında olabilir. Teklifin kabulü halinde bireysel police sigorta şirketi tarafından risk analizi/teknik değerlendirme yapılmaksızın onaylanır. Görevle gönderilen kişilerin tekrar genel müdürlük bünyesine dönmelerinde ise personelle ilgili statünün poliçesi ne ise bekleme süresi uygulanmaksızın, yenileme garantisi ve diğer tüm kazanılmış hakların devam edeceği şekilde kurumsal poliçeye geçişi sağlanır. İş bu protokol iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul edilerek imzalanmıştır. Kurumsal Sağlık Sigortası Özel Şartlarının ayrılmaz bir parçasıdır. AYSON GEOTEKNİK VE DENİZ İNŞAAT A.Ş. YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. EK.1 DOĞUŞ İNŞAAT GRUBU POLİÇELERİNİN LİSTESİ DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 01/01/ /01/ AYSON GEOTEKNİK VE DENİZ İNŞAAT A.Ş. 01/01/ /01/2013 7/7

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU

EK PROTOKOL COLGATE GRUBU 20 OCAK 2012 EK PROTOKOL COLGATE GRUBU ile YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. arasında akdedilmiş bulunan ve 01/01/2012-01/01/2013 tarihleri arasında geçerli olan Ek-1 de numaraları ve isimleri belirtilmiş olan Kurumsal

Detaylı

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2010/12152 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Teklifler 18

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2012/15314 KONU : GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 17 TEMMUZ 2012 SALI Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık

Detaylı

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir.

: GRUP SAĞLIK SİGORTASI ALIMI. Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası yenilenecektir. Page 1 of 5 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/15736 KONU : ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 TEMMUZ 2014 Cuma Türkiye Futbol Federasyonu personeli eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası

Detaylı

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI

PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR PAYI PLATİN MEDIUM TEMİNATLAR YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI Ameliyat 0 Olay Başına SİZ Oda-Yemek 0 Günlük SİZ Refakatçi 0 Günlük SİZ Tıbbi Tedavi için Yatış 0 Olay Başına SİZ Yardımcı Tıbbi Malzeme 20 Yıllık 750

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HANGİ SAĞLIK KURUMLARINDA OLAN TEDAVİ ÖDENİR ALLİANZ İLE VE SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU ALLİANZ İLE ANLAŞMASIZ SGK İLE ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULUŞU SGK İLE

Detaylı

Neden Sağlık Sigortası?

Neden Sağlık Sigortası? Neden Sağlık Sigortası? Olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirir Kişiler, diledikleri doktor veya sağlık kurumunu seçmek özgürlüğüne sahiptir. Kişiler, sağlık sigorta primlerini vergiden

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ACENTE SATIŞ KILAVUZU İÇİNDEKİLER A.ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 1) Sağlığım Tamam Sigortası Nedir? 2) Bu ürünü kimler alabilir? 3) Sağlığım Tamam Sigortası Nasıl Kullanılır? 4) Özel hastanelerde

Detaylı

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM

TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM TAMAMLAYAN SAĞLIK SİGORTASI MEDIUM YATARAK TEDAVİ I KATILIM PAYI LİMİT Ameliyat Tek Kişilik Oda - Yemek Refakatçi Tıbbi Tedavi için Yatış Küçük Cerrahi Müdahaleler Yıllık Yoğun Bakım Koroner Anjiyografi

Detaylı

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın.

tam olsun! Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında fark ödemeden farkı yaşayın. Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta nın yeni sigorta paketi Tamamlayan Sigorta ile Ray Sigorta nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden

Detaylı

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası

ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası AKDENİZ ŞİFA OLİMPOS MEDİCAL PARK ANTALYA DOĞUM DAHİL ANTALYA ANADOLU HASTANELERİ GRUBU (DOĞUM DAHİL.) ERGO Yüzde 100 Sağlık Sigortası Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından

Detaylı

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta

DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta DOĞRU ADIM TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Doğru Adım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir? Sigortalının Doğa Sigorta tarafından belirlenmiş anlaşmalı kurum listesinde yer alan

Detaylı

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler

Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Saglik Sigortasi Haber Platformalari - Saglik Sigortasi Karsilastirmalari İçindekiler Sayfa 1 Sayfa 2 Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Yapı Kredi Sigorta Ekstra Plan Ekstra Plan

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI

FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI FARK YOK TAMAMLAYICI SAĞLIK SiGORTASI Kimler Sigorta Kapsamına Alınabilir? Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan Genel Sağlık Sigortası olan kişiler bu poliçeyi satın alabilirler. Bu

Detaylı

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri

Sağlık Ürün. İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri Sağlık Ürün İçerik Analiz Çalışması 2012 Bireysel Sağlık Ürünleri İçindekiler Yapı Kredi Sigorta... 1 Ekstra Plan Ekstra Plan li Multi Plan Eko Plan Standart Plan WIP 2C Nazar Boncuğu Moral Destek Acıbadem

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0%

Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

Allianz özel sağlık sigortası

Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Allianz özel sağlık sigortası Gözlük ve diş teminatı olan tek allianz poliçesidir. - Yatarak Tedavi giderlerini anlaşmalı sağlık kurumlarında limitler dahilinde ve %100 -

Detaylı

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40%

TEMİNAT UYGULAMALARI BESTMED(2) KATILIMI. Limitsiz 0% Limitsiz 0% Limitli (9) 0% Limitli 20% Limitli 0-10% Limitli 40% 27 Şubat 2015 Sayın BAY, ERGOCAN Sağlık Sigortası'nın size sağlamış olduğu avantajlar ile ihtiyaçlarınıza uygun olarak hazırladığımız geniş ürün yelpazemizdeki planlarımızdan birini seçerek, ERGO güvencesinde

Detaylı

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR

SİGORTALI BİLGİLERİ SELDA APPAK ***6982 FERT K 20/05/ /02/2005 ( * ) PRİM BİLGİLERİ (TL) SİGORTA KONUSU TEMİNATLAR SİGORTA ETTİREN BİLGİLERİ Adı Soyadı : SELDA APPAK Network : EKO Vergi/TCK No/Pas.No : ***6982 Bölge : EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Adres : GÜZELYALI MAH. RESKA GIDA MİTHATPAŞA CAD. 1096A KONAK 35000 KONAK İZMİR

Detaylı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı

KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2013/16424 KONU : Futbolcu - Teknik Adam Hakem ler için Ferdi Kaza Sigortası Alımı SON BAŞVURU TARİHİ : 06 Ağustos 2013 Salı Türkiye Futbol Federasyonu

Detaylı

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI

: FERDİ KAZA SİGORTASI ALIMI Page 1 of 10 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2014/17970 KONU : FERDİ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 13 Ağustos 2014 Çarşamba FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu

2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 2016 Doğan Medya Grup Sağlık Sigortaları Bilgilendirme Sunumu 0 ACP Brokerlik Bu yıl ACP Brokerlik desteği ile yenilenen grup sağlık sigortalarınız ile ilgili değişiklikler ve yeni sigortacınız Mapfre

Detaylı

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081

23/07/2012 İTİBARİYLE GÜN ESASLI PRİM TL 1.937.556 HASAR TL 1.344.101 DOSYA ADEDİ 1081 Page 1 of 7 FERDİ ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FUTBOLCU / TEKNİK ADAM / HAKEM FERDİ poliçeleri yenilenecektir. Poliçe hali hazırda Ankara Sigorta da bulunmakta olup,

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI Özel hastanelerin avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz, ancak yüksek fark ücretleri sizi endişelendiriyor mu? Muayene ve tetkikler için uzun randevu sürelerini beklemek

Detaylı

Ömür boyu yenileme garantisi

Ömür boyu yenileme garantisi ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ HUKUKU özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdüdür. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen

Detaylı

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır.

Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. Özel sağlık sigortanızın uzun vadede en önemli hukuki kazanımı ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİ sidir. Bu sunum ilgili konunun Hukuki yapısıdır. özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi

Detaylı

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz.

Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Vitalis Sigortası ile kendinizi yurtdışında da evinizde gibi hissedeceksiniz. Neden Vitalis Sağlık Sigortası? Yurtdışına kimimiz iş için, kimimiz turistik amaçlı gideriz. Ancak seyahatteyken düşünmek isteyeceğimiz

Detaylı

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI

Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Başa Dön FERDİ KAZA SİGORTASI Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Ferdi Kaza sigortası, Sigortalının sigorta süresi içerisinde kaza sonucu; kalıcı sakatlık, ölüm ve yaralanma durumunda, geleceklerini poliçe üzerinde

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Kendimizi ne kadar korumaya çalışırsak çalışalım, bazen beklenmedik bir anda hastalık kapımızı çalabiliyor. İşte Allianz, bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, tetkik ve tedavinizi isteğinize göre yurtiçinde

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

İZMİR TİCARET ODASI PERSONELİ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI AILE BIREYLERINE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRILMASI İŞİ İÇİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME 30.03.2016 B-21 Sayın İlgili, İzmir Ticaret Odası Personeli ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Bireylerinin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması işi için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi,

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KİŞİYE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28800 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ

ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ ALLIANZ DİĞER SAĞLIK ÜRÜNLERİ İçindekiler SAĞLIK SİGORTALARI 3 Dinamik Sağlık Sigortası 4 Limitsiz Sağlık Sigortası 6 Optimum Sağlık Sigortası 8 Vitamin Sağlık Sigortası 10 Yurtdışı Sağlık Sigortası 12

Detaylı

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular

Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular Koç Vakfı Kurumsal Sağlık Sigortası Sık Sorulan Sorular 1- Teminatlarım hakkında detaylı bilgiye, teminat kullanımım ve kalan teminat limitlerim gibi, nasıl ulaşabilirim? Cevap: Poliçelere ait teminat

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015

SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 SAĞLIK SİGORTALARI SINAVI WEB-ARALIK 2015 Soru-1: Sosyal Güvenlik Kurumu altında sağlık güvencesi olan ve ayrıca AA Sigorta şirketinden 04.05.2015 başlangıç tarihli sağlık sigortası yaptıran Ali Bey, 10.05.2015

Detaylı

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Sayın Sigortalımız, Sağlık Sigortası alanındaki öncülüğümüzü sürdürerek sizlere en modern sağlık kuruluşlarında, en hızlı sağlık hizmetini,

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI - FERDİ KAZA PAKET SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI

ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI ACIBADEM SİGORTA AVANTAJLARI Değerli Sigortalılarımız, Özel Sağlık Sigortanız sayesinde, poliçe teminatı kapsamındaki tedaviler için elde edeceğiniz avantajların yanısıra, Türkiye nin en kapsamlı sağlık

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, özel sağlık sigortası uygulamalarına

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem

Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortası kapsamına giren teminatlar aşağıda belirtilmiştir: Ölüm Sürekli sakatlık Gündelik tazminat Tedavi masrafları Deprem Ölüm Teminatı Poliçe ile temin edilen bir kaza

Detaylı

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU

SENSEÇ SAĞLIK PAKET BİLGİLENDİRME FORMU SENSEÇ SAĞLIK PAKET En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 1423. Maddesine ve 28.10.2007 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye

Detaylı

GROUPAMA SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI RİSK KABUL KRİTERLERİ

GROUPAMA SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI RİSK KABUL KRİTERLERİ 1- GRUP SAĞLIK SİGORTALARI 1.1. TEMEL ESASLAR 1.2. YENİ GİRİŞ, YENİLEME VE GEÇİŞ ESASLARI 1.2.1. Teklif Verilirken Dikkat Edilecek Genel Hususlar 1.2.2. Yeni Girişlerde Gerekli Belgeler ve Kabul Edilen

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Sigorta Türleri Zarar Sigortaları a. Mal Sigortaları b. Sorumluluk Sigortaları Can Sigortaları a. Hayat Sigortası b. Kaza Sigortası c. Hastalık ve Sağlık Hastalık ve Sağlık

Detaylı

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU

ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU ANKARA SİGORTA AS SAĞLIK POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer

Detaylı

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 9 3.1 Yatarak Tedavi Modülü... 9 3.1.1 Yatarak Tedaviler... 9 3.1.1.1 Yatarak Tedaviler

Detaylı

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu

Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Hoş Geldin Sağlık Sigortası Soru Formu Sigortalanacak Bireylerin Yakınlık Derecesi Adı Soyadı Doğum Tarihi Doğum Yeri Cinsiyeti Medeni Hali Uyruğu 1. Kişi 2. Kişi 3. Kişi 4. Kişi 5. Kişi Kendisi Eş Çocuk

Detaylı

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI

Koşullar; Vefat 100.000. Sürekli Sakatlık 100.000. Tedavi Masrafları 10.000. Yaklaşık Toplam Kişi Sayısı 14.283 SİGORTA KAPSAMI Ünitesi : Satın Alma Müdürlüğü Sayı : 2011/17113 Konu : Ferdi Kaza Sigortası Son Başvuru Tarihi: 10 Ağustos 2011 Türkiye Futbol Federasyonunun, aşağıda bilgileri bulunan FERDİ KAZA SİGORTASI poliçeleri

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi Modülü 6 3.1.1.

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU

KİŞİYE ÖZEL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU KİŞİY ÖZL DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı / KRY No

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER

SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER SAĞLIK ANLAŞMALI KURUMLAR YATIŞSIZ TEDAVİ SÜRECİ SİGORTALIMIZ ANADOLU SİGORTA İLE ANLAŞMALI OLAN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDER ANLAŞMALI KURUMLAR BANKOSUNA GİDEREK ANADOLU SİGORTA LI OLDUĞUNU BEYAN EDER. (SAĞLIK

Detaylı

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216)

Adresi: TANZİMAT SOK. KARADAĞ ll APT. BİNA NO:64DA:A GÖZTEPE KADIKÖY İSTANBUL TÜRKİYE Tel ve Faks No: (216) / (216) SAĞLIK SİGORTALARI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ

GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ Page 1 of 8 ÜNİTESİ : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ SAYI : 2017 / 13660 KONU : 2017-2018 YILI ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ : 31 Temmuz 2017 Pazartesi GRUP ŞARTNAMESİ Türkiye Futbol Federasyonu personeli ile eş ve çocuklarını

Detaylı

Sayın Sigortalımız, I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

Sayın Sigortalımız, I. TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU

GRUP SAĞLIK SİGORTASI BAŞVURU VE SAĞLIK BEYAN FORMU BAŞVURU V SAĞLIK BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklıbir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Grup Adı / Sigorta ttiren Plan

Detaylı

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ

ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ ACIBADEM SİGORTA GRUP SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM REHBERİ Acıbadem Sigorta, Grup Sağlık Sigortası kapsamında size sunulan sağlık sigortasından etkin ve doğru biçimde yararlanabilmeniz için aşağıdaki bilgiler

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu

Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz Modüler Sağlık Sigortası Tanıtım Kılavuzu Allianz dan 1 sigortacılık devrimi! Yeni nesil sigortacılık ürünü; Allianz Modüler Sağlık Sigortası! Değerli Sigortalımız, Tebrikler! Seçim özgürlüğü sağlayan;

Detaylı

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO

OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO OTO SİGORTALARI MEHMETÇİK KASKO SİGORTASI GENİŞLETİLMİŞ KASKO Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları (subay, astsubay, istisnai memur, sivil memur, jandarma uzman, uzman erbaş, işçi ve bunların emeklileri)

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI

İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI İŞSİZLİK SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI Bu özel sartlar, poliçe üzerinde açıkça teminat altına alınmış olması şartıyla ve Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarına bağlı olarak uygulanır. 1. Sigorta Teminatının

Detaylı

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları

Allianz Modüler Sağlık Sigortası. Özel ve Genel Şartları Allianz Modüler Sağlık Sigortası Özel ve Genel Şartları Ç NDEK LER A - ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 3 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI 3 2 TANIMLAR 3 3 TEMİNATLAR 6 3.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

Güvence Kapsamı Yatarak Tedavi Teminatları

Güvence Kapsamı Yatarak Tedavi Teminatları Güvence Kapsamı Yatarak Tedavi Teminatları Cerrahi ve dahili yatışlar Yoğun bakım Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz Küçük müdahale giderleri Özellikli tıbbi malzeme (yıllık 30.000 TL) Suni uzuv (yıllık

Detaylı

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş.

Limitsiz Sağlık Sigortası 1/18 Allianz Sigorta A.Ş. LİMİTSİZ SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir.

Poliçe tüm Türkiye de geçerlidir. SGK ile anlaşması olan 63 ilde 345 kurum da poliçemiz kullanılabilmektedir. SAHRAYICEDİD MAH.MÜMİDERESİ SOK. RÜSTEMOĞLU APT.NO:42 D:12 KADIKÖY/İSTANBUL Tel: (216) 386 19 05 /359 70 70 Fax: (216) 386 19 06 info@oykum.com http:// www.oykum.com Sayın Üyelerimiz Allianz Sigorta yetkili

Detaylı

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının;

A- SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Tel&Faks No : 2. Teminatı veren sigortacının; HİSS TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere; yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş

Optimum Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş OPTİMUM SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu

Sağlık Sigortası Bilgilendirme Formu En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI KULLANIM KILAVUZU (01.01.2013-01.01.2014) Değerli Sigortalımız, 01.01.2013 tarihinden itibaren Yapı Kredi Sigorta A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal

Detaylı

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş.

Vitalis Sağlık Sigortası 1 / 18 Allianz Sigorta A.Ş. VİTALİS SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Hayat

Detaylı

ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI TANIMLAR TEMİNATLAR... 10

ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI TANIMLAR TEMİNATLAR... 10 ALLIANZ MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER 1 SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI... 4 2 TANIMLAR... 4 3 TEMİNATLAR... 10 3.1 Yatarak Tedavi Modülü...10 3.1.1 Yatarak Tedaviler...10 3.1.1.1 Yatarak

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları, Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği çerçevesinde,

Detaylı

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU

SENSEÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU VE BEYAN FORMU SNSÇ DOĞUM SİGORTASI BAŞVURU V BYAN FORMU Lütfen, Başvuru Formu üzerinde yer alan tüm alanları büyük harf kullanarak okunaklı bir şekilde doldurunuz. Bu form, teklif niteliğinde değildir. Aracı No Seçilen

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR.

BU ÖZEL ŞARTLAR KURUMSAL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇESİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR. Bu özel şartlar 30.06.2012 tarihi itibari ile geçerli olup, Kurumsal Sağlık Sigortası poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 1 SİGORTA KONUSU Bu sigorta sözleşmesi uyarınca YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş.

Detaylı

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası

Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sigortası Serbest muhasebeci mali müşavir sorumluluk sigortası Bu sigorta ile Sigortacı, Sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden

Detaylı

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel

Detaylı

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI

HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI HAYAT-İ FERDİ KAZA SİGORTASI TEMİNATLAR / LİMİTLER / ÖDENECEK PRİM : 77.7-TL Kaza sonucu Vefat Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Tedavi Masrafları Çocuğun Eğitim Güvencesi Hukuksal Koruma Kapkaç 50.000 TL 50.000

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

AKTÜERYA ve. Orhun Emre ÇELİK. 5 Nisan 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara

AKTÜERYA ve. Orhun Emre ÇELİK. 5 Nisan 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara AKTÜERYA ve SAĞLIK SİGORTACILIĞI Orhun Emre ÇELİK 5 Nisan 2010 Hacettepe Üniversitesi, Ankara Neden Sağlık Sigortası? Sosyal Güvenlik Kamu Sağlık Sistemi Hizmet Kalitesi Özel Sağlık Kurumlarına olan gereksinim

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz.

Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu (örneğin H3) aşağıdaki kutucuklara giriniz. BASİDAV & BASİSEN ÜYELERİNE VE EŞ/ÇOCUKLARINA YÖNELİK GRUP SİGORTASI BAŞVURU FORMU A. ÜRÜN SEÇİMİ Ekte yer alan Teminat Seçenekleri Tablosu (Bknz. Sayfa 4) yardımıyla seçtiğiniz teminat yapısının kodunu

Detaylı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı

Acil Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 4. TEMİNATLAR... 5 4.1. Yatarak Tedavi

Detaylı

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı :

BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION. 1. Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin/brokerin; Ticaret Ünvanı : FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU / NOTICE OF INFORMATION En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere,

Detaylı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı

Özel Sağlık Sigortası El Kitabı İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 4 3. GENEL HÜKÜMLER... 4 3.1. Anlaşmalı Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 4 3.2. Anlaşmasız Tedavi Merkezlerindeki İşlemler... 5 5. TEMİNATLAR... 6 5.1. Yatarak Tedavi

Detaylı