Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 89 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Akut karın bulgularıyla acilen ameliyata alınan gebe kadının torsiyone olmuş bir over kitlesinin bulunduğu saptanmıştır. Kistin tipi en büyük olasılıkla A) Folikül kisti B) Over apsesi C) Endometrioma D) Korpus luteum kisti E) Kistik teratom 2. Kırk altı yaşında klimakterik semptomları olan bir olguda Kemik mineral dansite(kmd) ölçümünde L5 düzeyi - vertebra için T-Değeri(skor): -2 Standart deviasyon olarak rapor edilmiştir.bu olgu için değerlendirmeniz nedir? A) Normal B) Osteopeni C) Osteoporoz D) Şiddetli Osteoporoz E) Paget hastalığı 3. Aşağıdakilerden hangisinde overlerde çukulata kisti oluşur? A) Adenomyozis B) Korpus luteum kisti C) Endometriozis D) Karsinoid tümör E) Endometroid tümör 4. Otuz altı yaşında gravid 2 para 1 olgu 28 gebelik haftasında rutin prenatal muayene için başvuruyor. Hafif bulantı dışında herhangi bir şikayet tanımlamayan olgunun bir önceki gebeliğinde gestasyonel hipertansiyon olduğu saptanıyor. Yapılan fizik muayenesinde dört saat ara ile alınan iki kan basıncı değeri 140/95 mmhg; vücut kitle indeksi (BMI) 30 kg/m2 olarak rapor ediliyor. Yapılan idrar tetkikinde 2+ protein kaçağı olması üzerine perinatoloji uzmanı ile birlikte klinik plan hakkında değerlendirme yapılıyor Bu olguda en optimal klinik yaklaşım planı A) Magnezyum sülfat ile eklampsi profilaksisi B) Yatak istirahatı önerisi ile ayaktan izlem C) Doğum indüksiyonu D) Şiddetli preeklampsi bulguları ve fetal değerlendirme açısından hastanede yakın gözlem E) Kısa etkili, akut antihipertansif tedavi 5. Hiperemezis gravidarum tedavisinde aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi kullanılmaz? A) H1 reseptör blokör ilaçlar B) Dopamin antagonistleri C) Cholinerjik ajanlar D) Steroidler E) Benzodiazepinler 6. Aşağıdakilerden hangisi Levonorgestrel salıcı Rahim içi araç için yanlıştır? A) Gebelik gerçekleşirse konjenital anomaly riskini arttırır. B) Gebelik gerçekleşirse spontan abortus riskini arttırır. C) Gebelik gerçekleşirse erken doğum riskini arttırır. D) Tüm kadınlar ile karşılaştırıldığında ektopik gebelik riskini arttırmaz. E) PID riskini arttırmaz. 7. Gün-3 :FSH, LH : < 5mIU/ml, E2 < 40pg/ml, Medroksi Progesteron Asetat 10mg/gün, 7 gün süreli kullanımı sonrası Progesteron çekilme kanaması olmamış,ultrasonografide Endometrium kalınlığı : <5mm olarak bulunmuş olan olgu için tanınız nedir? A) Hiperprolaktinemi B) Hipergonodotropik Hipogonadizm C) Hipogonodotropik Hipogonadizm D) Normogonodotropik Anovulasyon E) Progesteron rezistansı 8. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2, 28 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani bir sıvı gelişi ve kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet 32 hafta preterm vajinal doğum yaptığı mevcut.. Steril spekulum muayenesinde servikal açıklık yok; arka fornikste gözlenen sıvı örneğinde PAMG (Amnisure) pozitif olarak saptanıyor. Hekim koryoamniyonit şüphesi ile daha detalı klinik ve laboratuar değerlendirme yapıyor. Bu olguda koryoamniyonit şüphesi açısından yapılan değerlendirmede hangi klinik parametre en az bilgi değeri taşır? A) Annede ateş ve nabız B) Fetal taşikardi C) Pis kokulu akıntı D) Fetal pozisyon ve sevikal açıklık E) Uterin hassasiyet 2

3 9. Aşağıdakilerin hangisinde görülen kanserlerin evre tayini, tedavi amaçlı cerrahi girişim öncesi klinik yöntemlerle yapılabilir? A) Serviks B) Endometriyum C) Vulva D) Over E) Fallop tüpü 10. Eksternal ve internal pelvik organları besleyen aşağıdaki arterlerden hangisi hipogastrik arterin dalı değildir? A) İnternal pudental arter B) Vaginal arter C) Obturator arter D) Uterin arter E) Ovaryan arter 11. Otuz yaşında, 13 haftalık tekil gebelik olgusu rutin muayene amaçlı kadın-doğum kliniğine başvuruyor. Obstetrik ultrasonografi yapılan olgu bilgilendirilerek takibe alınıyor ve rutin laboratuar tetkikleri planlanıyor. Bu olguda hangi değerlendirme obstetrik ultrason muayenenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır? A) Baç çevresi ölçümü B) Karın çevresi ölçümü C) Orta serebral arter tepe sistolik kan akım hızı ölçümü D) Femur uzunluğu ölçümü E) Nukal saydamlık ölçümü 12. Hangisi endometrium karsinoması risk faktörlerinden biri değildir? A) Obesite B) İnfertilite C) Sigara kullanımı D) Granuloza hücreli tümör E) Geç menapoza girme 13. Yirmi dört yaşında, 17 haftalık tekil gebelik olgusu, üçlü test sonucu tarama testi sonucu trizomiler için <1:1000 olmasına rağmen yapılan detaylı fetal anatomık ultrason değerlendirilmesine alınıyor Ultrason incelemesi sonucunda Fallot tetralolojisi uyumlu bulgular elde ediliyor. Bunun üzerine aileye prenatal danışmanlık veriliyor. Prenatal danışmanlık sonrası yapılan prenatal tanı testi 22q11 mikrodelesyonu olarak rapor ediliyor. Sonrasında yapılan ayrıntılı prenatal danışmanlık sonrasında. aileye gebelik terminasyonu seçeneği sunuluyor Bu olguya yapılan prenatal tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koryonikvillus örneklemesi (CVS) ile konvansiyonel karyotipleme B) Amniyosentez ile konvansiyonel karyotipleme C) Kordosentez ile a-cgh (comparativegenomichybridisation) D) Amniyosentez ile a-cgh (comparativegenomichybridisation) E) Maternalkanda fetal DNA analizi 14. Endometrium adenocarsinoması olan hangi hastada tam cerrahi evreleme yapmak gerekir? A) Seröz, clearcell histoloji B) Grade 3 tümör C) Servikal tutulumu varlığı D) Derin myometrial invazyon varlığı E) Hepsi 15. Aşağıdaki testlerden hangisi hipermezis nedeniyle yatırılan bir hastada istenecek rutin testlerden değildir? A) Glukoz B) Tam idrar tahlili C) TSH D) İnsülin E) AST-ALT 16. Prenatal tanı amacıyla yapılan fetal ultrasonografide, aşağıdaki anomalilerden hangisinin varlığı durumunda aneuploidy riski en azdır? A) Gastroşizis B) Kistik higroma C) Duodenal atrezi D) Omfalosel E) Diyafragmatik herni 3

4 17. Aşağıdaki nedenlerden biri hariç diğerleri kadında osteoporoz için risk faktörüdür.hariç olarak düşündüğünüz yanıtı seçiniz? A) Hiperparatiroidi B) Cushing hastalığı C) Kortikosteroid,Heparin kullanımı D) Egzersiz E) Kr. Renal ve hepatik yetmezlik 18. Son adet tarihinden emin olan 27 yaşında gravida 2;para 1 (sezaryen ile) olgu 34 gebelik haftasında poliklinik muayenesine başvuran olgunun kan başvuru basıncı değeri 140/100 mmhg. Spot idrarda 1+ protein kaybı mevcut. Yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal ölçümlerin 27 hafta ile uyumlu ve oligohidramniyos hali mevcut olarak rapor edilmiştir. Yapılan umbilikal arter doppler ultrasonda diyastolsonu ters akım saptanan olgu Perinatoloji uzmanlı tarafından değerlendirmeye alınıyor Bu olguda uygulanabilecek ilk basamak klinik yaklaşım ne olmalıdır? A) Acil sezaryen ile doğum B) saat yakın fetal izlem ve duktusvenosus akım bozulmasına kadar izlem C) 4-5 gün aralar ile poliklinik kontrolleri D) Akut hipertansif tedavi ve kortikosteroid tedavisi altında 48 saat izlem E) Doğum indüksiyonu 19. Yirmi dört yaşında gravida 2;para 0; vücut kitle endeksi 32 kg/m2; polikistik over sendromu öyküsü olan, 26 gebelik haftasında bol vajinal kanama ile kliniğe başvuruyor. Başvuru sırasında kan basıncı değerinin 180/110 mmhg, nabız 80/dk olduğu saptanıyor. Zamanla gözlemde olgunun soğuk terlediği ve sık nefes aldığı gözleniyor. Ayrıca, olgu aşırı derece karın ağrısı tarifliyor.ypılan ultrasonografide plasenta da kanama alanı gözlenmiyor Yirmi beş dakika alınan kan basıncı değerleri 80/50mmHg, nabız 110/dk olduğu, kanamanın pıhtılaşmadığı gözleniyor. Bu olguda en olası doğum öncesi kanama nedeni A) Plasenta previa B) Servikal bloody show (nişan atılması) C) Vazaprevia D) Servikal yırtık E) Ablasyo plasenta 20. Aşağıdaki fetal iyilik hali testlerinden yanlış negatiflik hızı en düşük olan A) Biyofizik profil skorlaması B) Kontraksiyon stres testi C) Fetal hareket sayımı D) Non-stress test E) Modifiye biyofizik profil skorlaması 21. Primer peritoneal tümörler, aşağıdaki epitelyal over tümörlerinin hangisinden histolojik olarak ayırt edilemez? A) Müsinöz B) Seröz C) Endometrioid D) Mezonefroid E) Brenner 22. Nullipar bir hastada doğumun ikinci evresi sırasında minimum servikal açılma hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 cm/saat B) 1.2 cm/saat C) 1.5 cm/saat D) 1.8 cm/saat E) 2 cm/saat 23. Jinekoloji pokikliniğine sağlık yakınması ile başvuran hastada yakınmaya neden olan sağlık sorununun tanısı için kullanılan yöntemler hangi sıra ile yapılmalıdır? A) Öykü, pelvik muayene, laboratuar tetkikleri, fizik muayene B) Öykü, fizik muayene, pelvik muayene, laboratuar tetkikleri C) Laboratuar tetkikleri, Öykü, pelvik muayene, fizik muayene D) Pelvik muayene, Öykü, fizik muayene, laboratuar tetkikleri E) Pelvik muayene, fizik muayene, Öykü, laboratuar tetkikleri 24. Hangi tip immünoglobulinler plasentayı geçer? A) Ig A B) Ig E C) Ig G D) Ig M E) Hiçbiri 4

5 25. Serviks kanserinin FIGO evreleme sistemine göre, evre IIa ve IIb, birbirinden aşağıdaki parametrelerden hangisiyle ayırt edilir? A) İnvazyon derinliği B) Vajina tutulumu C) Parametriyal tutulum D) Pelvik duvara yayılım E) Lezyon büyüklüğü 26. Amenoresi olan bir kadında gonadotropinler düşükse aşağıdakilerden hangisi tanı olarak düşünülmez? A) Kalmann sendromu B) Gonadal disgenezi C) Anoreksiya nervosa D) Panhipopituarizm E) Sheehan sendromu 30. Otuz dört yaşında, iki çocuklu 8 haftalık gebede, evre III serviks kanseri saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) 34. haftada sezaryen ve radyoterapi B) Termde doğum ve radyoterapi C) Hemen histerektomi ve radyoterapi D) Radikal histerektomi ve lenf nod diseksiyonu E) Hemen radyoterapi 31. Preterm eylem tedavisinde kullanılmayan hangisidir? A) McDonald sütürü (serklaj) B) Oksitosin antagonisti (Traktosil) C) Ritodrin D) Magnezyum sülfat E) Nifedipin 27. Menoraji oluşma riski hangi tip leiomyoma uteride en fazladır? A) Parazitik B) Subseröz C) İntraligamenter D) Submüköz E) Servikal 32. Aşağıdaki testlerden hangisi gebelik izlemi sırasında tüm muayenelerde yapılmalıdır? A) Karaciğer fonksiyon testleri B) Kan sayımı C) Böbrek fonksiyon testleri D) Biyofizik profil skorlaması E) Tansiyon ölçümü 28. Üç aylık gebe olup, abortus insipiens tanısı ile hastaneye yatırılmış ağrılı ve kanamalı bir hastaya, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Hormon tedavisi B) Yatak istirahati C) Acil küretaj D) Histeretomi E) Serklaj operasyonu 29. Hipokrat temel felsefesini aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi anlatır? A) Hemen iyileştir. B) Elinden gelenin en iyisini yap. C) Düşün ve tedavi et. D) Önce zarar verme. E) Tedavi et. 33. Yirmi dört yaşında, 35 haftalık tekil gebelik olgusu, 3 hafta fetal büyüme kısıtlılığı nedenli kadın doğum kliniğinde muayene edilerek obstetrik ultrason ve doppler incelemesi ile değerlendiriliyor. Kalp ön yükünün arttığına dair bulgular tespit edilmesi üzerine olgu kliniğe yatırılıyor Bu olguda yapılan obstetrik doppler incelemesinde hangi damar fetal kalbin ön yükünü yansıtmaktadır? A) Duktus arteriosus B) Orta serebral arter C) Umbilikal arter D) Duktus venosus E) Uterin arter 34. Polikistik over sendrumunun uzun vadede etkisi olmayan hangisidir? A) Hiperinsulinemi B) Koroner arter hastalığı C) Meme Ca D) Endometrium Ca E) Osteoporoz 5

6 35. Yirmi bir yaşında gravida4;para 3 olgu 28 gebelik haftasında ağrısız aşırı miktarda ve pıhtılı vajinal kanama şikayeti ile doğum servisine başvuruyor. Yapılan ilk değerlendirmede kan basıncı 110/70 mmhg, nabız 110/dk, solunum 16/dk saptanıyor. Yapılan kardiyotokografik incelemede fetal kalp hızı 130 atım/dk olarak saptanıyor. Uterin hassasiyet veya kontraksiyon saptanmayan olgu servise takibe alınıyor. Yapılan obstetrik ultrasonografide plasentanın ön yüzde olduğu ve plasenta arkasında laküner alanlar olduğu gözleniyor. Kortikosteroid profilaksisi başlanan olgu 37 haftada acil sezaryen ile makat prezentasyonu ile doğurtuluyor. Doğum sonu dönemde uterin tonusu normal olan olgunun doğum sonu ilk 6 saatte dönemde kanaması devam eden olgu tekrar laparotomiye alınarak uterin arter ligasyonu yapılıyor Bu olguda en olası postpartum kanama nedeni tanı aağıdakilerden hangisidir? A) Uterus rüptürü B) Vazaprevia C) Plasenta perkreta D) Uterin atoni E) Ablasyo plasenta 36. Konsepsiyon materyalinde yapılan incelemede aneuploidy saptanan bir düşükte bir sonraki gebelik ile iligili olarak hangisi doğrudur? 38. Vulva kanserlerinde en önemli prognostik faktör A) Histolojik diferansiyasyon B) Lenf nodu tutulumu C) Tümör derinliği D) Stromal invazyon derinliği E) Tümör çapı 39. Üç yıllık Primer infertil olgu olarak müracaat eden olgunun HSG de anormal bulgusu yok,eşinin Semen Analiz sonucu:normozoospermi gelmiş.kendisinin Gün-3 Hormon analiz değerlerinden FSH,LH,E2 değerleri normal. Prolaktin düzeyi ise Laboratuvar normal değerleri 2 katı yükseklikte saptanılmış. Bu olgu için öncelikle hangi hormon analizlerini isterdiniz? A) TSH,Serbest-T4 B) Kortizol C) Androstenodion D) Testosteron E) Paratiroid 40. Kırk bir haftalık bir gebenin doğum eyleminde uygulanan nonstres test paterni aşağıda verilmiştir. Amniyotik sıvı endeksi normal olan hastada izlemde hangi yaklaşımın yapılması gereklidir? A) Düşük riski 100%'dür. B) Reciprokal translokasyon nedeniyle sonraki gebelikte de risk artar. C) Robertsonian translokasyon nedeniyle sonraki gebelikte de risk artar. D) Over rezervi incelenmelidir. E) Sonraki gebelikte IVF'e yönlendirmek gereklidir. 37. Yirmi iki yaşındaki kadın hastanın karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuruyor. Hastanın anamnezinden ağrının iki gündür hafif hafif devam ederken son üç saatte şiddetlenmesi nedeniyle hastaneye başvurduğu öğreniliyor. Hastanın bir yıllık evli olduğu ve hiç çocuğunu olmadığı öğreniliyor. Hastanın jinekolojik sorgumasında son adet tarihinin yaklaşık 45 gün once olduğu ve adet düzeninin normalde 28 günde bir 3-4 gün süren kanamalardan ibaret olduğu öğreniliyor. Hastanın fizik muayesinde sağ alt kadranda defans ve rebound saptanıyor. Mevcut bilgilerle, hastaya ayırıcı tanı yapıldığında aşağıdaki parametrelerden hangisinin değerlendirimesine ilk planda gerek yoktur? A) Acil sezaryen B) Doppler ultrasonografi C) Vibroakustikstimulasyon D) Spontan izlem E) Biyofizik profilskorlaması A) Hemoglobin B) HCG (human koryonik gonadotropin) C) Pelvik ultrasonografi D) FSH (Follikül stimüle edici hormon) E) Beyaz küre 6

7 41. Fetalbiparietal çapın pelvik inlet seviyesine gelmesine ne ad verilir? A) Fleksiyon B) Eksternal rotasyon C) Angajman D) Ekstansiyon E) Eksternal rotasyon 42. Hipokrat yemini aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez? A) Meslektaşlara saygı B) Mesleği öğreten hocalara saygı C) İnsan hayatına saygı D) Yasalara uyma E) Hekimlik sanatının inceliklerinin tüm topluma öğretilmesi 43. Hangi ikiz gebelik tipinde prognoz en kötüdür? A) Dizigotik dikoryonik diamniotik B) Monozigotik dikoryonik diamniotik C) Monozigotik monokoryonik diamniotik D) Monozigotik monokoryonik monoamniotik E) Hiçbiri 44. Aşağıdaki bağlardan hangisi ovaryumu pelvis duvarına asar? A) Ligamentum suspensorium ovarii B) Ligamentum ovarii proprium C) Mezovaryum D) Mezosalpenks E) Ligamentum latum uteri 45. Komplet molde en sık görülen karyotip A) 45 X B) 46 XX C) 46 XY D) 69 XXX E) 69 XXY 46. Total uterin prolapsusu olan bir kadında hangi durumun varlığında sadece izlem yapılmamalıdır? A) Hepatomegali B) Vaginal erozyon, C) Myoma uteri D) Hidronefroz E) Kardiomegali 47. Gebelikte kalp hastalıklarını yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kalp yetmezliğinin erken tanısı önemlidir B) Genel olarak doğum eylemin de hipotansiyondan kaçınılmalıdır C) Doğum şekli olarak sezaryen tercih edilmelidir D) Doğumda epidural analjezi önerilmelidir E) Kanama kontrolü dikkatli yapılmalıdır 48. Vajinal kanama ile başvuran 64 yaşındaki kadında, aşağıdakilerden hangisinin kanamaya neden olma olasılığı en düşüktür? A) Dışarıdan östrojen kullanımı B) Atrofik endometrit C) Endometrial kanser D) Endometrial stromal sarkom E) Endometrial polip 49. Altmış üç yaşında kadın hasta 6 haftadır süren postmenopozal kanama ile başvurmaktadır. Hastanın cinsel hikayesinden 10 yaşında menarş ve ömür boyu oligomenoresi olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu hafif kilolu olduğunu belirtmekte ve şu anda da 85 kg ağırlığında, 155 cm boyundadır. Hasta 56 yaşında menopoza girdiğini ve hormon replasman tedavisi almadığını belirtiyor. Yüksek-normal hipertansiyonu ve erişkin yaşta başlayan diabetes mellitus dışında belirgin bir hastalığı bulunmuyor. Oral hipoglisemikler dışındı da ilaç kullanmıyor. Posmenopozal bir kadın kanamayla başvurursa ; Aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanısının konulması için en önemlidir? A) Pap smear B) Endometrial biyopsi C) Pelvik tomografi D) Pelvik ultrason E) Histeroskopi 50. Baş geliş fetüste normal doğumun kardinal hareketlerinden olan fleksiyonun sonunda pelvik girime ilerleyen fetal başın en kısa anteroposterior çapı A) Oksipitofrontal çap B) Oksipitomental çap C) Suboksipitobregmatik çap D) Biparietal çap E) Temporooksipital çap 7

8 51. Leiomyoma uterinin 35 yaşından büyük kadın populasyonunda görülme oranı nedir? A) %3-5 B) %5-10 C) %10-15 D) %20-25 E) % Tokoliz uygulamasında hangisi diabetik gebelerde ilk seçim olarak kullanılmamalıdır? A) Ritodrin B) Kalsiyum kanal blokerleri C) Mg SO4 D) Nifedipin E) NSAID 53. Hangisi preterm eylem tanısında kriter değildir? A) Etkin uterinkontraksiyonların varlığı B) Ağrı olması C) Servikste silinmenin varlığı/ilerlemesi D) Gebelik haftası E) Servikal silinme 54. İleri derecede Pelvik Organ prolapsusu olan hasta için hangisi doğru değildir? A) Tüm fasia defektleri onarılmalıdır. B) Apikal prolapsusu olanlara kolpopeksi operasyonları yapılmalıdır. C) Vaginal histerektomi yapılması yeterlidir. D) Üretral sfinkter yetmezliği olanlara eş zamanlı anti-inkontinans op. yapılmalıdır. E) Rekürren olgularda mesh kullanılabilir. 56. Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel diyabette kullanılan bir oral antidiyabetik olan glibürid ile ilgili olarak yanlıştır? A) Tedavi başarısızlığı %4 ile %20 arasında bildirilmiştir B) Neonatal hipoglisemi sıklığı insülinden fazladır C) Makrozomi sıklığı insülin ile benzerdir D) Plasentayı geçmez E) Glisemik kontrol insülin ile benzerdir 57. Aşağıdaki İnsan Papilloma virus tiplerinden hangisi vulvada siğil nedenidir? A) Tip 11 B) Tip 16 C) Tip 18 D) Tip 31 E) Tip Aşağıdaki prezentasyonların hangisinde vajinal doğum mümkün değildir? A) Verteks geliş oksiput anterior B) Verteks geliş oksiput posterior C) Yüz geliş mentum anterior D) Yüz geliş mentum posterior E) Makat geliş 59. Her tip stres inkontinansda başarı oranı en yüksek olan operasyon tipi hangisidir? A) Burch op. B) İğne süspansiyon op. C) Kelly Kennedy PÜP op. D) Gergisizmid-üretral sling op. E) Yapay sfinkter op. 55. Doppler ile fetal aneminin ön görülmesinde en sık olarak kullanılan fetal damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Ductusvenozus B) Ductusarteriozus C) Orta serebral arter D) Süperiormezenterik arter E) Anterior serebral arter 60. Klinikte karşılaşılan endometriozis çeşitleri için aşağıda verilen bilgilerden biri yanlış bilgidir. Bu yanlış bilgiyi işaretleyiniz? A) Peritoneal Endometriozis B) Ovarian endometriozis C) Adenomyozis D) Rektovaginal septum (adenomyotik nodülleri) E) Ekstragenital Endometriozis 8

9 61. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2, 33 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani bir sıvı gelişi, kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet term vajinal doğum yaptığı mevcut. Olgunun kan basıncı değeri 110/70 mm Hg, nabız 80/dk. Muayene eden hekim tanıdan daha emin olmak amaçlı olguya daha detaylı değerlendiriyor Bu olguda hekimin yapacağı ilk basamak klinik yaklaşım A) Non-stres test B) Ultrason ile amniyon sıvı miktarının değerlendirilmesi C) Servise yatırılarak 48 saat yakın izlem D) Tokoliz ve kortikosteroid uygulaması E) Steril spekulum muayenesi ile servikal değerlendirme 62. Hangi tip Servikal lezyon varlığında tedavi etmeden sadece izlem yeterli olabilir? A) CIN I B) CIN II C) CIN III D) MikroinvazivKarsinom E) İnvazivkarsinom 63. Otuz yaşında kadında son 3 ay içinde batında hızla büyüyen kitle var. USG de 25 cmlik muhtemelen overe bağlı kistik yapı görülmüştür. En uygun yaklaşım A) 3 ay sonra kontrol B) Laparaskopi C) Laparatomi ve gerekli girişim D) En az iki siklus bekleme E) Hiçbiri 64. Tekrarlayan düşük nedeniyle konsepsiyon materyalinden yapılan incelemede en sık rastlanan otozomal kromozomal anomali hangisidir? 66. Aşağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterus kanaması tedavisinde yararı yoktur? A) GnRH analogları B) Desmopresin C) Danazol D) Antiprostaglandinler E) Ergot alkaloitleri 67. Polikistik over sendromunda hirsutism gelişiminde rol alan en önemli faktör A) Hipertansiyon B) Hiperlipidemi C) Obesite D) Hiperandrojenemi E) Hiperglisemi 68. Pelvik muayene ile ölçülebilen pelvis çapı A) Diyagonal konjugat B) Obstetrikkonjugat C) Transvers çap D) Orta pelvis çapı E) Gerçek konjugat 69. Aşağıda over kanserleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çölamik epitel kökenli kanser tipleri en sık görülen gruptur. B) Seröz tipler en sık görülen alt grubu oluşturur C) Tanı anında seröz tiplerde pelvis dışı yayılım musinöze göre daha fazladır D) Hob-nail cisimciği brenner tümöründe malignite tanısını koymada önemlidir. E) En büyük boyuta ulaşan tümör grubu musinöz tümörlerdir. A) Trizomi 1 B) Monozomi X C) Monozomi 21 D) Trizomi 16 E) Trizomi Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde tekrarlayan abortus olmasını beklemeyiz? A) Uterin septum B) Sistemik lupus erititamotozis C) Mayer RokitanskyKüstner sendromu D) Myoma uteri E) Robertsonian translokasyonu 9

10 70. Otuz üç yaşında gravida 4;para 1, 31 gebelik haftasında trombofili olgusu rutin poliklinik kontrolü sırasında yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal karın çevresinin 4 hafta geri kaldığı fakat diğer biyometrik ölçümlerin normal sınırlarda olduğu gözleniyor. Yapılan fetal iyilik hali değerlendirmesi sonucunda fetal asidemi riskinin arttığı sonucuna varılarak doğum kararı alınıyor. Bu olguda aşağıda belirtilen klinik parametrelerden hangisi fetal asidemiyi en doğru olarak yansıtmaktadır? A) Oligohidramniyos B) Umbilikal arter diyastol sonu akım kaybı C) Orta serebral arter diastol sonu akımın artması D) Duktusvenosus ters A dalgası E) Aortikistmusta ters akım oluşması 71. Jinekolojik Muayene en çok hasta hangi pozisyonda iken yapılır? A) Trandelenburg B) Ters Trandelenburg C) Diz Dirsek D) Litotomi E) Sol yan 72. Yirmi üç yaşında gravida1 para 0, 35 haftalık olgu kasık ağrısı ve vajenden ani sıvı gelme şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Yapılan klinik değerlendirmede olgunun 4-6 saat ara ile alınan iki kan basıncı değeri: 140/100 mmhg; spot idrar tetkikinde proteine rastlanmıyor. Öyküde ara ara kan basıcı yüksekliklerini olduğu fakat doktora gitmediğini belirten olgunun vücut kitle endeksi 29 kg/m2.olarak saptanıyor.ancak yapılan değerlendirmede uterinkontrasiyonların olmadığı ve steril spekulum muayenesinde membran rüptürü olduğu tespit ediliyor.pelvik muayenesinde kemik pelvik darlık saptanmayan olguda verteks gelis, 2 cm açıklık %40 silinme tespit ediliyor. Bu olguda seçilecek optimal klinik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum sülfat, antihipertansiftedavi ile yakın izlem B) Fetal akciğer matürasyonu açısından kortikosteroid ve 24 saat sonra doğum C) İndomezin ve antihipertansif tedavi ile serviste terme kadar izlem D) Tokoliz ile 37 haftaya kadar yakın maternal ve fetal izlem ve sonrasında doğum E) Oksitosin ile doğum indüksiyonu 73. Premenstrual sendrom ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Sadece afektif semptomlar vardır. B) Sadece somatik semptomlar vardır. C) Tüm menstrual siklus boyunca devam edebilir. D) Depresyon üzerine gelişebilir. E) Hem afektif hem de somatic semptomlar olmalıdır. 74. Aşırı kanamalı bir doğum sonrası laktasyonu olmayan bir kadında amenore nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Akromegali B) Cushing hastalığı C) Hiperprolaktinemi D) Sheehan sendromu E) Kallman Sendromu 75. Üçüncü kuşak oral kontraseptifleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? A) <50 microgram estradiol içermeleri B) Progesterone olarak levonorgestrel içermeleri C) Estrojenolarakethynil estradiol ve progesterone olarak cyproteronacetat içermeleri D) >50 microgram estradiol içermeleri E) Progesterone olarak desogestrel içermeleri 76. Otuz altı yaşında G1P0 hasta 50 gr glukoz yükleme testi sonucu 168 mg/dl olması nedeniyle başvuruypr. Bu hastanın yönetiminde sonraki basamakta yapılması gereken A) Gestasyonel DM için diyet tedavisinin başlanması B) İnsülin başlanması C) Glukoz tolerans testi yapılması D) Ek yaklaşıma gerek yoktur - rutin antenatal tetkiklere devam edilmesi E) Glibürid tedavisi başlanması 77. On yedi yaşında G1P0 olan hastada aşağıdaki gebelik risklerinden hangisinin sıklığı artmamıştır? A) Preterm doğum B) Düşük doğum ağırlığı C) Gebeliğin hipertansif hastalıklar D) Fetal makrozomi E) Beslenme problemleri 10

11 78. Tip III stres inkontinansı olan bir kadına hangi operasyonun başarısı daha yüksektir? A) Burch op. B) İğne süspansiyon op. C) Kelly Kennedy PÜP op. D) Ön onarım. E) Gergisizmid-üretral sling op 79. Otuz bir yaşında, 12 haftalık tekil gebelik olgusu, kombine ilk trimester tarama testi trizomi 21 için 1:30 gelmesi üzerine prenatal tanı seçenekleri hakkında bilgilendiriliyor. Olgu bilgilendirme sonrası invazif prenatal tanı testini düşünmediğini; bunun yerine yüksek duyarlılıkta ve yanlış pozitiflik hızı çok düşük olan testi seçiyor. Hekim bu testin mozaisizm ve ikiz gebeliklerde kısıtlamaları olduğunu ve testin pahalı olduğunu vurguluyor. Bu olgu bilgilendirme sonrası hangi prenatal tanı ve/veya tarama testini seçmiştir? A) Koryonikvillüs örneklemesi (CVS) B) Kombine ilk trimester tarama testi C) Amniyosentez D) Fetal kan örneklemesi E) Maternal kanda fetal DNA analizi 80. Servik Squamöz hücreli kaserinin gelişiminden hangisi en çok sorumludur? A) HSV Tip I B) HPV Tip 16 C) HSV Tip II D) Hepatit B virüsü E) HPV Tip Premenstruel sendrom tanısında ilk seçenek tedavide hangisi kullanılır? A) Oral Eströjen B) Oral Progesteron C) Egzersiz D) Kalsiyumdan zengin diyet E) Magnezyumdan fakir diyet 83. Hangi durumda çoğul gebelik riski artar? A) Ovulasyon döneminde cinsel ilişkide bulunmak B) Sık cinsel ilişkide bulunmak C) Doğum kontrol hapı kullanırken gebe kalmak D) Ovulasyon indüksiyonu ile gebe kalmak E) Rahim içi araç varken gebe kalmak 84. Kolposkopide serviks kanserinin erken stromal invazyonunu en sık düşündüren bulgu A) Lökoplaki B) Asetobeyaz epitel C) Atipik damarlanma D) Punktuasyon E) Mozaik yapı 85. Aşağıdakilerin hangisinde gözlenen kanama disfonksiyonel uterin kanama olarak tanımlanır? A) Myoma uteri B) İdiopatik trombositopenik purpura C) Servisit D) Abortus imminens E) Polikistik over sendromu 86. Hangi korunma yöntemi ile HIV geçiş riski daha yüksektir? A) Prezervatif B) Diayafram C) Rahim içi araç D) Nonoxyl-9'lu spermicidal E) Kombine oral kontraseptifler 87. Serum hcg düzeyi hangi gebelik haftasında en yüksek (pik) seviyeye gelir? A) 6-7 hafta B) 8-10 hafta C) hafta D) hafta E) hafta 82. Ektopik gebelik en fazla hangi durumlarda ortaya çıkar? A) Geçirilmiş pelvik enflamatuvar hastalık öyküsü olanlarda B) Endometriotik implantı olanlarda C) Oral kontraseptif kullanımı olmayanlarda D) Tek tüpü kapalı, diğer taraf overinde ovülasyon olanlarda (transmigrasyon teorisi) E) Yeni evlilerde 11

12 88. Yirmi üç yaşında bekar olgu.kıllanma sorunu ile müracaatındaki tetkikleri sonucu, Adet Düzeni : Oligomenoreik,Kan düzeylerinde Androjen değerleri normal bulunmuş, klinik olarak hirsutismus bulguları saptanmış. Pelvik Ultrasonografisinde patolojik bir bulgu ya rastlanılmamış. Olgu için olası ilk tanı düşünceniz nedir? A) Ovarian Stromal Hipertekozis B) Androjen salan Over Tümörü C) Androjen salan Adrenal Tümörü D) PCO-Sendromu E) Cushing Sendromu Genel 1-e 2-b 3-c 4-d 5-c 6-a 7-c 8-d 9-a 10-e 11-e 12-c 13-d 14-e 15-d 16-a 17-d 18-a 19-e 20-b 21-b 22-b 23-b 24-c 25-c 26-b 27-d 28-c 29-d 30-e 31-a 32-e 33-d 34-e 35-c 36-d 37-d 38-b 39-a 40-d 41-c 42-e 43-d 44-a 45-b 46-d 47-c 48-e 49-b 50-c 51-d 52-a 53-d 54-c 55-c 56-b 57-a 58-d 59-d 60-c 61-e 62-a 63-c 64-d 65-c 66-e 67-d 68-a 69-d 70-d 71-d 72-e 73-e 74-d 75-e 76-c 77-d 78-e 79-a 80-b 12

13 81-c 82-a 83-d 84-c 85-e 86-d 87-b 88-d 13

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç

İNFERTİLİTE NEDENLERİ. İlknur M. Gönenç İNFERTİLİTE NEDENLERİ İlknur M. Gönenç ERKEK İNFERTİLİTE NEDENLERİ Endokrin Bozukluklar Hipotalamik disfonksiyon (Kallmann) Hipoffizer yetmezlik ( tm., rad, cerrahi ) Hiperprolaktinemi, Adrenal hiperplazi

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Memorial Ataşehir Hastanesi Maternal Fetal Tıp Ünitesi ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ Genel bakış, klinik önemi Tanı Değerlendirme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir.

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU KHD 0001 KHD 0002 KHD 0003 KHD 0004 KHD 0005 KHD 0006 KHD 1000 KHD 2000 KHD 3000 KHD 5000 KONU ADI

Detaylı

ENDOMETRİOZİS İnfertilite Olgusu. Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün

ENDOMETRİOZİS İnfertilite Olgusu. Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün ENDOMETRİOZİS İnfertilite Olgusu Doç. Dr. Banu Kumbak Aygün A.K. 25y, 6 aylık evli Merhaba, 26 yaşında çocuk doktoruyum, yaklaşık 2 yıldır evliyim ve henüz çocuk sahibi değilim. Sizinle endometriozisle

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? 86.Hiperemezis gravidarum tedavisinde Wernicke ensefalopatisini önlemek için aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) B1 vitamini verilmesi B) Hidrasyon C) Antiemetik verilmesi D) Antihistaminik

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM

ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE YÖNETİM Prof. Dr H.Mete TANIR Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Uzmanı Erken Membran Rüptürü (EMR) Erken membran

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Kadın Hastalıkları ve Doğum (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sevmek güzel şey delikanlım, l sev bakalım. Madem ki kafanın içerisinde ışıklı bir karanlık var, benden izin sana sev sevebildiğin kadar. Yaşanan her 1 dakika da:

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup C (8 Hafta) (02/09/2013-25/10/2013) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ FETAL SAĞLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Antenatal fetal izlenim amacı: Erken dönemde asfiksi tanısı koyarak fetal ve erken neonatal ölümü engellemek. Fetal ve perinetal morbiditeyi azaltmak. Kalıcı hasar başlamadan

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI

GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve 10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 ) GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ VE GEBE BAKIMI Slayt No: 11 GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ ve GEBE BAKIMI 2 Doğum öncesi bakım şu amaçlara yönelik

Detaylı

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü

4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü 4. SINIF 2.KURUL 4.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Ürogenital Sistem Hastalıkları, Doğum Bilgisi Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 1 N İ S A N 2 0 1 6 1 7

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İKİZ GEBELİKLERDE ULTRASONOGRAFİK TEMEL ÖZELLİKLER Prof. Dr. Hayri ERMİŞ İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hast. Ve Doğum A.B.D. Perinatoloji B.D. MONOZİGOTİK (TEK YUMURTA) %25 İKİZ GEBELİKLER ZİGOSİTE MONOKORYONİK-

Detaylı

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD

Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Prof. Dr. M. Sait Yücebilgin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Semen analizi Ovülasyon değerlendirilmesi HSG vardır. Endike ise; Over rezervi tayini Laparoskopi söz konusudur.

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Grup B (8 Hafta) (01/09/2014-24/10/2014) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi)

SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) SINIF 4 3.grup (Kadın doğum, uroloji ve çocuk cerrahisi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30

Detaylı

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014)

ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 03 ŞUBAT 2014 14 MART 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup

Ders ve Staj Tarihleri 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi

Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Postpartum kanama nedenleri, insidansı ve Türkiye mortalitesi Dr. D. Haluk Dervişoğlu Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Birincil doğum sonu kanama gözle saptanan,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 YILI DÖNEM IV PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ ROTASYON TABLOSU A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ARA 01.09.2015 07.09.2015 14.09.2015

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM ANABİLİM DALI UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM PROGRAMI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Tayfun Güngör Yrd. Doç.

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02.

30.12.2014. Kadın Hastalıklarında Uygulanan Muayene Metotları. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. 16.Hafta ( 29.12-02. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015) KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI Slayt No: 25 JİNEKOLOJİK MUAYENE 1.) Anamnez 2.) Genel Fizik Muayene

Detaylı

KHD 17 H 1 KHD 7002 TEZ DANIŞMANLIĞI

KHD 17 H 1 KHD 7002 TEZ DANIŞMANLIĞI KHD 17 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Dr. Nevin SAĞSÖZ / 1 Dr. Volkan NOYAN / 2 Dr. Aykan YÜCEL / 3 Dr. Aylin Pelin ÇİL / 4 Dr. Zeynep DAĞ / 5 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KHD 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI

DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI DOĞUMDA PARTOGRAM KULLANIMI Dr Özlem Gün Eryılmaz Zekai Tahir Burak Eğitim Araştırma Hastanesi Doğum Kliniği Never let the sun set twice on a laboring woman. Steer P; BMJ 1999 PARTOGRAM NEDİR? Doğum eyleminin

Detaylı

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 5. GRUP:

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı

2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı 2013-2014 Öğretim Yılı Dönem 4 Türkçe - İngilizce Tıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Ders Programı Ders programi TARİH GRUP GİRİŞ ÇIKIŞ DERSİN ADI ÖGRETİM ÜYESİ 2 Eylül 2013 Pazartesi B3 10:30 11:20

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLERİ IV. DERS KURULU ( 19 OCAK 2015 13 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ Plasental kompartman Hipotalamik hormonlar GnRH CRH TRH Somotostatin GHRH Hipofizer hormonlar hcg hpl hch hct ACTH Oksitosin 2 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

Detaylı