TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI. Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği"

Transkript

1 TERM ve PRETERM BEBEKLERİN AŞILANMASI Doç Dr Dilek TOPRAK Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği

2 Sunum Planı 1. Bağışıklık nedir? 2. Aşılamanın önemi 3. Aşı çeşitleri ve uygulama yolları 4. Güncel Aşı takvimi ve Rutin Aşılar 5. Özel aşılar (Rotavirus, HPV, ADACEL, Grip aşısı) 6. Genel bilgiler 7. Aşı Kontrendikasyonları 8. Aşının saklanması ve kullanımı 9. Özel Durumlarda Aşılama 10. Aşılarla İlgili Aklımıza Takılanlar 11. Kaynaklar

3 1. Bağışıklık Nedir? BAĞIŞIKLIK Vücudun immun yanıt vermeye hazır hale gelmesi AKTİF BAĞIŞIKLIK PASİF BAĞIŞIKLIK Doğal aktif (ör. Enfeks.) Doğal Pasif (ör: anneden bebeğe ab geçişi, kolostrum) Yapay aktif (aşılar) Yapay pasif (hiperimmun serum, antitoksik serum, Ig ler)

4 Aşılamanın Önemi Morbidite Salgınlar Bebek ve çocuk ölümleri

5 Aşılamanın Önemi Dünya Sağlık Örgütü aşılama sayesinde dünya genelinde yılda; 3 milyon çocuğun hayatının kurtulduğunu 2 milyon çocuğun aşılanamadığından ölmekte olduğunu tahmin etmektedir.

6 Çocuk Ölümü Nedenleri Diğer 15% Perinatal 23% ASYE (diğer) 6% ASYE (pnömokok) 8% ASYE (Hib) 4% Tetanoz 2% Boğmaca 3% Kızamık 5% Kaynak: GAVI fact sheet Immunisation, Aug 2006 İshalli hst. (rotavirus) İshalli hst. (diğer) 12% Sıtma 11% Konjenital anomaliler 4% HIV/AIDS 4% 3% Aşısı olan hastalıklar 6 (25%)

7 Aşılamanın Önemi Ülkemizde yalnızca aşılama ile her yıl yaklaşık bin bebeğin ölümü engellenmektedir. Unutmayın! Aşı ile korumak daha ucuz ve kolaydır

8 AŞILARIN UYGULAMA YOLLARI

9 Canlı BCG (i.d) MMR (S.c) Oral Polio (p.o) Suçiçeği (S.c) Rota virus (p.o) İnaktive Hepatit A (i.m) İnfluenza (i.m) Boğmaca (i.m) Toksoid Difteri (i.m) Tetanoz (i.m) Polisakkarid HiB (i.m) Menengokok (i.m) Pnömokok (i.m) Rekombinan Hepatit B (i.m) Aşı Çeşitleri ve Uygulama Yolları

10 AŞILARIN UYGULAMA YOLLARI-3 İM İNJEKSİYON SC İNJEKSİYON < 2 yaş uyluk anterolaterali > 2 yaş deltoid bölge

11

12 6. Güncel Aşı Takvimi ve Rutin Aşılar Doğumd a 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay 18. Ayın sonu 24 ayın sonu İlköğr. 1.sınıf İlköğr. 8.sınıf Hep B I II III BCG I DaBT-İPA-Hib I II III R KPA I II III R KKK I R DaBT-IPA R OPA I II Td Hepatit A I II Su çiçeği I R DaBT-İPA-Hib: Difteri, aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus influenza tip b Aşısı (Beşli Karma aşı) KKK: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı OPA: Oral Polio Aşısı Td: Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı KPA: 13 valanlı Konjuge Pnömokok Aşısı

13 Hepatit-B Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay İlköğreti m 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf Hep B I II III Aşı Kontrendikasyon Yan Etki Hepatit B Ekmek hamuru mayasına (Saccharomyces serevisiae ) anafilaktik reaksiyon Enjeksiyon yerinde hassasiyet (%3-29) 37.7 C Ateş (%1-6) Anafilaksi (1/600bin doz) HBV aşısı çocuklarda (<10 yaşta) çocuk dozu olarak (0.5 ml) uygulanır.

14 Hepatit B aşısı 1. doz En az 4 hf 2. doz 3.doz En az 8 hf En az 16 hf (6 aydan önce yapılmaz, 6-9 ay arasında yapılabilir) Normal zaman aralığından 4 güne kadar erken aşılama tolere edilebilir En az süreden itibaren 5 günü aşan erken aşılama uygun değildir Bu süreler dikkate alınmadan yapılan erken aşılamada aşı sayılmaz ve tekrarlanır

15 HBsAg-pozitif anne YD a doğumu izleyen 12 saat içinde HBV aşısı ve 0.5 ml hepatit B immunglobulini (HBiG) son aşıdan sonra bebekte serolojik değerlendirme aylarda aşılama

16 Herhangi bir yaş grubunda Hepatit B aşılaması yapılmadan önce Hepatit B ye yönelik serolojik inceleme yapılmasına gerek yoktur. HBsAg negatif anneden doğan bebeklere rutin 3 doz aşı sonrasında serokonversiyonu belirlemek için test yapılmasına gerek yoktur.

17 Aşılama sonrası rutin serolojik değerlendirme aşağıdaki risk gruplarında ve son aşıdan 1-3 ay sonra önerilir: HBsAg pozitif anneden doğan bebekler, hemodiyaliz hastaları, mesleki veya çalışma ortamı gereği delici kesici yaralanmalara maruz kalma riski olan çocuklar, HIV enfeksiyonu,

18 6. Güncel Aşı Takvimi ve Rutin Aşılar BCG Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf BCG I Aşı Kontrendikasyon Yan Etki BCG Canlı aşının kontrendike olduğu durumlar Süpüratif BCG lenfadeniti (%0.1-4) Yaygın enfeksiyon Osteitis ( /milyon doz) sol omuza, deri içine ilk bir yaşta 0.05 ml (0.5 dizyem), 1 yaş üzerinde ise 0,1 ml olarak uygulanır. Genellikle 2. ayda olmak üzere, 0-3 ay arasında yapılabilir. 3. aydan sonra yapılacaksa PPD sonucuna göre karar verilmelidir.

19 BCG Aşısı PPD deri testi pozitifse (BCG yapılmamışlarda 10 mm endürasyon) bebek tüberküloz hastalığı açısından değerlendirilmelidir gerekirse tbc hastalığı tedavisi (çoklu ilaçla tedavi) veya proflaksisine (tekli ilaçla) alınmalı, ayrıca aile taraması yapılmalıdır. Kayıtlara göre BCG yapıldığı bilinen çocuklarda (skar görülsün veya görülmesin) ve BCG skarı bulunan çocuklarda herhangi bir yaşta kontrol amacıyla PPD yapılmasına gerek yoktur ve bunun sonucuna göre BCG uygulaması gerekli değildir.

20 Altı yaş üzerinde hiç aşılanmamış çocukta BCG gerekli değildir. Altı yaş altında BCG yapılmamış olan çocukta PPD sonucuna göre gerekiyorsa BCG uygulanır.

21 6. Güncel Aşı Takvimi ve Rutin Aşılar DaBT-IPV-Hib Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf DaBT-IPV- Hib I II III R Aşı Kontrendikasyon Yan Etki DaBT- IPV-Hib DaBT: Aşıya bağlı ensefalopati (Boğmaca bileşeni çıkarılarak takvime devam edilir.) IPA: Neomisin, streptomisin veya polimiksin B ye karşı anafilaktik reaksiyon Steril apse, Ateş (%50 sinde >38 C) Durdurulamayan ağlama (%0.1-6) Hipotonik,hiporesponsif atak ( /100 bin doz) Kısa süreli konvulsiyon (3-7/10 bin doz) Ensefalopati (1/330bin doz)

22 7 yaşından sonra boğmaca yapılmaz. İÖO 1. sınıf ve İÖO 8 sınıfta erişkin tip difteri ve tetanoz karması (dt) uygulanır ve daha sonra 10 yılda bir tekrarı önerilir.

23 KPA (= 7 bileşenli Konjuge Pnömokok aşısı ) Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf KPA I II III R Aşı Kontrendikasyon Yan Etki KPA Genel aşı kontrendikasyonları Hafif lokal yan etkiler, Ateş Myalji gibi orta derecede sistemik etkiler 12. aydan küçük çocuklarda 1. ve 2. dozlar ile 2. ve 3. dozlar arasında bırakılması gereken en az süre 1 ay olmalıdır. Üçüncü KPA aşısı ile son (dördüncü) aşı olan pekiştirme/rapel aşısı arasında en az süre 4 ay olmalıdır (Pekiştirme/rapel aşısı 12. aydan önce yapılmamalıdır.)

24 3-6 aylık çocuklara 3 doz temel aşılama bir doz pekiştirme olmak üzere toplam 4 doz 7-11 aylık çocuklara 2 doz temel aşılama 1 doz pekiştirme olmak üzere toplam 3 doz uygulanır aylık çocuklara 2 doz KPA 1. ve 2. dozlar arasında bırakılması gereken en az süre 2 ay olmalıdır. Daha önce aşılanmamış veya eksik aşılanmış çocuklara da 2-5 yaş arasında tek doz yapılır. 5 yaşından büyük sağlıklı çocuklara önerilmez.

25 MMR (KKK) Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf MMR I R Aşı Kontrendikasyon Yan Etki MMR Neomisin veya jelatine karşı anafilaktik reaksiyon, Yumurtaya karşı anafilaktik veya anafilaktoid reaksiyon (Anafilaksi dışındaki yumurta allerjileri engel değildir), Gebelik, 39.4 C ve üzeri ateş (%5-15) Geçici morbiliform döküntü (%5) Anafilaksi (nadir) Akut-kronik artrit(nadir) Polinöropati SNIK(nadir)

26 Aşının uygulanmasında geçikme olan çocuklarda, en az bir ay arayla toplam 2 kez aşı yapılmalıdır. her çocuğun 2 KKK aşısı olmalıdır.

27 Oral Polio Aşısı Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12. ay ay İlköğretim 1.sınıf İlköğretim 8.sınıf OPV I II Aşı Kontrendikasyon Yan Etki OPV Canlı aşının kontrendike olduğu durumlar, Aynı evde yaşayanlarda immun yetmezlik durumu, Paralitik polio (1/2.4milyon doz), Allerjik reaksiyon,

28 Canlı viral bir aşı olması nedeniyle OPV aşısı, immün yetmezlikli çocukta veya ailesinde immün yetmezlik birey bulunan çocuklarda uygulanmamalıdır.

29 Hepatit A Avaxim(Pasteur,) Havrix (GSK 12.aydan sonra, 6 ay arayla iki doz ayda uygulanır Koruyuculuk 8-10 yıl Aşı yan etkileri; Lokal reaksiyonlar(%15-21) Baş ağrısı(%8) Beslenme problemleri(%8)

30 Hepatit A Virüs (HAV) Aşısı Orta endemik ülkelerde daha çok öneriliyor. Mümkünse 2. aşı aynı firmanın aşısıyla yapılmalıdır, ancak farklı firmanın aşıları değişimli olarak kabul edilir.

31 (varicella) Suçiçeği Aşısı Canlı aşıdır, IM uygulanır Ayda 1. doz (4-6 yaşlarında 2.doz önerilir) < 13 yaş tek doz > 13 yaş 4-8 hafta ara ile 2 doz Okavax (Pasteur) Varilrix (GSK)

32 Suçiçeği Aşısı Özellikle okul çağı ile birlikte zaman zaman salgınlar yaptığı ve eğitim ve sağlık sistemi ve çalışan annebabalar açısından ekonomik kayba yol açtığı, bazen komplikasyon ve ölümle seyretmesi nedeniyle Ulusal Aşı Takvimine alınmıştır.

33 7. Özel aşılar Rotavirus, ADACEL( dtab-ipv), Mevsimsel Grip Aşısı HPV aşısı

34 ROTAVİRUS AŞISI DSÖ, 2007 durum raporu ve önerisi; RVA nın, RVAGE nin önemli bir genel sağlık sorunu olduğu özellikle Amerika, Avrupa gibi ülkelerde ulusal aşı programlarına eklenmesi World Health Organisation. Weekly epidemiological record (No. 32). 2007; 82: (http://www.who.int/wer) DSÖ 2009 durum raporunda önerisi; RVA nın bütün ulusal aşı programlarına eklenmesi önermiştir World Health Organisation. Weekly epidemiological record (No.51-52). 2009; 84: (http://www.who.int/wer) İshale bağlı ölümlerin 5 yaş altındaki mortalitenin >%10 una neden olduğu ülkelerde aşı kuvvetle önerilir World Health Organisation. Weekly epidemiological record (No. 50). 2009; 84: (http://www.who.int/wer) CDC, AAP, AAFP, ESPID, ESPGHAN bütün çocuklara rotavirus aşısı yapılmasını tavsiye eder Matson DO, Edwards MS, Duryea TK, Torchia MM. Rotavirus Vaccines. Accessed Cortese MM, Parashar UD, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). MMWR Recomm Rep 2009; 58: Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. Pediatrics 2009; 123: Vesikari T, Van Damme P, Giaquinto C, et al. European Society for Paediatric Infectious Diseases/European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition evidence-based recommendations for rotavirus vaccination in Europe. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 46 Suppl 2:

35 Rotavirüs aşı uygulamasıyla dünyada hastaneye yatışta %70-80 azalma olmuştur. İshal vakaları ve mortalitede düşüş izlenmiştir.

36 Rotavirus Aşısı Rotarix (GSK) Rotateq (MERCK) Orgin Human attenüe strain Bovine/Human reassortant İçerik Monovalan (insan serotip G1P8) Pentavalan Doz sayısı-fiyatı 2 doz-142 TL 3 doz-114 TL Ağır Rota ishaline karşı koruyuculuk *%85 *%98 Avantajı 2 doz uygulanması immunojenitesi geniş Dezavantajı Non P1 serotiplere karşı düşük etkinlik Kompleks aşı, 3 doz uygulama Uygulama 2. Ay - 3. ay 2. ay 3. ay 4. ay Aşı oral yolla ilk doz 6-14 haftalık iken uygulanır (15 hf lık olursa aşılamaya başlanmaz). İki doz arasında en az 4 hafta olması önerilir. Aşının ilk dozuna başlama yaşının 3-4 ayı geçmemesi önerilir. Aşılama 7.aydan önce tamamlanmalıdır. 8. aydan sonra uygulanmaz.

37 Rotavirüs (RV) Aşısı Anne sütü alanlarda aşı yapılabilir Rotavirüs aşıları, canlı viral aşılar olduğundan immun yetmezliği olanlara önerilmez. Rotavirüs aşısı diğer aşılarla uygulanabilir (Son doz OPV ile çakışabilir. Önce Rota aşısı sonra diğer aşıyı uygula)

38 7. Özel aşılar ADACEL-POLİO Tdab-IPV kombine aşısı Her yaş grubunda 0,5 ml lik tek doz, I.M ADACEL POLIO TM primer immünizasyonu takiben tekrar doz olarak 3 yaşından itibaren difteri, tetanoz, boğmaca ve çocuk felcine karşı aktif bağışıklama için endikedir.

39 ADACEL-POLİO ADACEL i Kimlere yapalım? 4-6 yaş okul öncesi hatırlatma dozu yapılmayanlar, *Evinde infant olan erişkinlere ( anne, baba, bakıcı vb) (KOZA) *11-17 yaş arası adolesanlar, (Temel amaç adolesanlarda tam bağışıklığı sağlamaktır) (**Boğmaca)

40 ADACEL-POLİO Koza Stratejisi İnfantla yakın teması olan tüm bireyler boğmacaya karşı aşılanmalıdır.

41 7.Özel aşılar-grip Aşısı YAŞ DOZ 6 ay 3 yaş 0.25ml x 2 (1 ay arayla) 3 8 yaş 0.5ml x 2 (1 ay arayla) 9 12 yaş 0.5ml tek doz Koruyuculuğu yapıldıktan 15 gün sonra başlar ve 6 ay kadar devam eder(% 80).

42 Yüksek risk grubu AYRICA İnaktif İnfluenza Virüs Aşı endikasyonları astım ve kistik fibroz gibi diğer kronik pulmoner hastalıklar, solunum sistemini deprese eden veya aspirasyon riskini arttıran hastalıklar, hemodinamik olarak önemli kardiyak hastalıklar, immunsupresif hastalıklar veya tedaviler, orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, uzun süreli aspirin tedavi endikasyonu olan hastalıklar (romatoid artrit, Kawasaki sendromu gibi), kronik renal disfonksiyon, diabetes mellitus gibi kronik metabolik hastalıklar sayılabilir ay sağlıklı çocuklar, 0-5 aylık sağlıklı çocuklarla yakın teması olan kişiler, yüksek riskli çocuklarla yakın temaslı (ev teması dahil) kişiler, <24 ay çocukların ve yüksek riskli çocukların ev bakımını üstlenen kişiler, tüm sağlık çalışanları

43 Aşı kontrendikasyonları Yumurta allerjisi olanlara, Daha önce grip aşısından sonra ağır allerjik reaksiyon geçirenlere Grip aşısından sonra 6 hafta içerisinde Guillain- Barre Sendromu gelişenlere, 6 aydan küçük bebeklere grip aşısı uygulanmamalıdır.

44 Human Papillomavirüs (HPV) Aşısı HPV aşıları cinsel ilişki yaşından önce uygulanmalıdır. Aşı öncelikli olarak (10-14 yaş) kız çocuklara uygulanır. Aşı etkin güvenilir ve iyi tolere edilen bir aşı olarak bulunmuştur. Son yayınlarda genital siğilleri ve epitelyal neoplazileri önlemek için yaş erkeklerin de HPV ye karşı kuadrivalan aşının rutin olması gerekliliği savunulmaktadır. Daha önce aşılanmamış yaş grubuna aşı önerilir.

45 Aşı 9 yaştan önce önerilmez. HPV aşıları rutin çocukluk aşılarıyla (adölesan dönem aşıları) eş zamanlı yapılabilir.

46 Gardasil; Merck aylar Tip 16, 18, 6, 11 Genital siğillere de etkili Cervarix; GlaxoSmithKline aylık Tip 16, 18

47 Konvülsiyon öyküsü Antibiyotik tedavisi görme Nonspes. allerji öyk. Ailede aşıyı takiben yan etki görülme öyküsü Prematürelik Serebral palsi, Down send. gibi kalıcı nörolojik durumlar Lokal reaks. Sağlıklı bir çocukta 38.5 C nin altında hafif hastalıklar Ailede konvüls., felç veya epilepsi öyküsü, Ameliyat öncesi ve sonrası Kr kalp, akc, böbrek, kc. hastalıkları gibi kr. hst lar. Yenidoğan sarılığı öyküsü Malnütrisyon Penisilin alllerjisi Aşılamaya Engel Değildir!!!

48 5. Aşı Kontrendikasyonları Aşı ve içeriğine karşı anaflaksi ve benzeri tablo 5 yaş üzerindekilere boğmaca aşısı İlerleyici Nörolojik bozukluklar Ağır immünsüpresyonda canlı aşı, Ateşli/ateşsiz ağır ve orta şiddette enfeksiyon varlığı Aktif tüberküloz, Klinik AIDS vakalarına BCG, DBT sonrası 7 gün içinde ortaya çıkan ensefalopatide boğmaca aşısı, İmmun yetmezliği olan çocukla teması olanlarda oral polio Önceki aşılamada anaflaksi gelişimi Hamilelerde canlı aşılar

49 Prematürelerde ve DDA bebeklerde aşılama-1 Gen. normal çocuklara önerilen normal doz ve aralıkla yapılır 2000 gr altı Hepatit B Aşısı YAPILMAZ, 1 aylıkken başlanır. (HbsAg (-) anne) Kronolojik yaş esas alınır IVIG alanlarda canlı aşılar 3 ay sonra yapılır

50 Prematürelerde ve DDA bebeklerde aşılama-2 Bazı istisnalar dışında miadında N doğum ile aynı <1500gr veya <29 hf; ab yanıtı azalabilir Hepatit B aşısı için 30 gün ya da 2000gr olması beklenir Anne HBsAg (+) ise 12 saat içinde HBIG ve aşı uygulanır ancak ilk aşı yerine sayılmaz. 1 ay sonra 1, 2, 12 şeklinde yeniden aşılamaya başlanır. Prematürelerde aşı dozu az ya da bölünmüş olarak uygulanmaz İnce uçlu enjektör kullanılmalıdır.

51 AŞILARLA İLGİLİ AKLIMIZA TAKILANLAR?

52 Aşı nedeniyle proflaktik antipiretik önerelim mi?

53 Aşı nedeniyle proflaktik antipiretik önerelim mi? Önerilmiyor ateşe kadar parasetamol verme (immun cevabı olumsuz etkiliyor)

54 Aşı dozları arasında bırakılması gereken minimum süre ne olmalıdır?

55 Aşı dozları arasında bırakılması gereken minimum süre ne olmalıdır? 2 inaktive aşı: Aynı anda veya istenen aralıkla İnaktive ve canlı aşı: Aynı anda veya istenen aralıkla 2 canlı aşı: Aynı yoldan uygulanacak iki canlı virus aşısı aynı gün yapılamamışsa etkileşimi önlemek için aralarında en az 4 hafta bırakılmalı

56 Aynı gün içerisinde bir çocuğa kaç aşı yapılabilir?

57 Aynı gün içerisinde bir çocuğa kaç aşı yapılabilir? Aşıların aynı gün içerisinde yapılması, aşı programına uyum için temel kriterlerden birisidir. ABD de kombine aşılar kullanılmadığından aynı vizitte 7-9 aşı yapılmaktadır.

58 Anne emziriyorsa emziren anneye yapılan aşı küçük bebeği etkiler mi?

59 Anne emziriyorsa emziren anneye yapılan aşı küçük bebeği etkiler mi? Emziren anneye verilen inaktif veya canlızayıflatılmış aşıların bebeğe bir sakıncası yoktur Sadece anneye verilen kızamıkçık aşısı virusu süte geçebilir Çocukta enfeksiyon olsa bile genelde hafif seyirlidir, bir sorun oluşturmaz

60 Temas sonrası aşı uygulaması?

61 Suçiçeği : saat içinde aşılanmalı Hepatit-A : gün içinde aşılamalı Hepatit-B : Hemen aşılamalı ve HBIG yapmalı Kuduz : Tetanoz: Kızamık: Hemen aşılamalı ve RIG yapmalı Hemen aşılamalı ve TIG/TAT vermeli 72 saat içinde aşılama

62 Oral polio aşısı (OPV) verdikten 10 dakika içinde bebek aşıyı kustu, ne yapılmalıdır, aşı tekrar edilmeli midir?

63 Oral polio aşısı (OPV) verdikten 10 dakika içinde bebek aşıyı kustu, ne yapılmalıdır, aşı tekrar edilmeli midir? OPV sonrası erken dönemde kusan bebeklere OPV dozu tekrar edilir İkinci doz da kusulursa OPV bir kez daha tekrarlanmaz Ancak bu iki doz aşı da sayılmaz Daha sonra uygun zamanda tekrarlanır

64 Rotavirus aşısı (RVA) uyguladıktan sonra çocuk kustu, aşıyı tekrar etmeli miyim?

65 Rotavirus aşısı (RVA) uyguladıktan sonra çocuk kustu, aşıyı tekrar etmeli miyim? RVA sonrası kusarsa; tekrar edilmez Kusmayı en aza indirmek için; Mümkünse beslemeden aşı (10 sonra beslenebilir) Kusan çocuklara normal RVA takvimi (ek fazladan doz uygulanmaksızın) tamamlanır

66 Risk grubunda olan bir bebek aşılama sonrası serolojik değerlendirmede hala AntiHbs negatif ise ne yapmalı?

67 Çocuk HBsAg pozitif değilse (<10 mu/ml), primer (temel) aşılama sonrası ek bir 3 doz ile aşılama tekrarlanır. Bu ikinci seriaşılamanın son aşıdan bir ay sonra tekrar serolojik değerlendirme yapılır. Bu ikinci 3 dozluk seriden sonra da serolojik yanıt olmazsa sonraki dozlara da yanıt alınma olasılığı çok düşüktür ve tekrar aşılama serilerine gerek yoktur.

68 Dördüncü ayda gelen bir bebekte daha önce bir kez rotavirus aşısı yapıldığı öğrenildi, ancak hangi tip aşı olduğu konusunda bir bilgi ve kayıt yok. Aşılamaya nasıl devam etmeliyim?

69 Farklı rotavirüs aşılarıyla doz rejiminin tamamlanması ile ilgili veri yoktur ve önerilmez. Önceki aşı bilinmiyorsa toplam 3 dozu tamamlamak üzere ve aynı tip aşı olmak kaydıyla 2 ek doz rotavirus aşısı (Rotateq veya Rotarix) yapılarak aşı takvimi tamamlanır

70 Evde immun yetmezlikli bir kardeş var, bebeğe rotavirus aşısı yapabilir miyiz?

71 Evde immun yetmezlikli bir kardeş var, bebeğe rotavirus aşısı yapabilir miyiz? İmmun yetmezlikli ve baskılanmış durumlu, immun sistemi etkileyici ilaç alan kişi veya gebe olması bebeğin rotavirus aşısına engel değildir Bebeğe kan veya kan ürünleri verilmesi de rotavirus aşısına engel değildir

72 Rotavirus gastroenteriti geçirdiği saptanan bir bebeğe rotavirus aşısı yapılabilir mi?

73 Rotavirus gastroenteriti geçirdiği saptanan bir bebeğe rotavirus aşısı yapılabilir mi? Rotavirus aşısının birden fazla tipi var Değişik tiplerle yeni enfeksiyonlar gelişebilir Rotavirus aşıları en uygun zamanlarda ve belli oranda başka tiplere karşı çapraz koruyuculuk oranları yüksek aşı tiplerinden seçilerek hazırlanır Rotavirus gastroenteriti geçiren bebeklere normal şekilde rotavirus aşısı yapılır veya daha önceden rotavirus aşılarına başlanmış bir bebekte normal rotavirus aşı takvimi tamamlanır

74 Çocuk Felci Türkiye den eradike edilmiş olmasına rağmen neden aşılama devam ediyor?

75 Çocuk Felci Türkiye den eradike edilmiş olmasına rağmen neden aşılama devam ediyor? Ülkemizde son vaka 1998 yılında görüldü de Çocuk Felci Eradikasyon sertifikası verildi ancak halen dünyada 5 ülkede çocuk felci vakaları görüldüğü için aşılama devam ediyor.

76 HBV aşıları birbiriyle değişimli olarak uygulanabilir mi?

77 Türkiye deki HBV aşıları birbiriyle değişimli olarak uygulanabilir, yani uygulanan HBV aşı dizisi, farklı üreticilerin aşılarıyla tamamlanabilir.

78 Hib aşısı olan bir bebek bir daha menenjit olmaz mı?

79 Hib aşısı olan bir bebek bir daha menenjit olmaz mı? Olabilir. Çünkü menenjitin tek etkeni Hib değildir. Diğer bct ya da virüslere bağlı menenjit görülebilir.

80 Bir bebek 2 aylık olduğunda hala hastanede yatmakta ise aşı takvimi nasıl olmalıdır?

81 Bir bebek 2 aylık olduğunda hala hastanede yatmakta ise aşı takvimi nasıl olmalıdır? prematüre bebeklerin 2 aydan itibaren aşılanmasında herhangi bir sorun yoktur. Bir bebek 2 aylık olduğunda hala hastanede ise, Difteritetanoz-aselüler boğmaca- Haemophilus influenza Tip B (Hib) konjugatı-inaktif poliovirus aşısı ya da HepB komnbine aşısı uygulanmalıdır.

82 Yumurta alerjisi olan çocuğa canlı aşılar uygulanabilir mi?

83 Yumurta alerjisi olan çocuğa canlı aşılar uygulanabilir mi? İnfluenza ve yellow fever aşıları dışında aşılar uygulanabilir. «Daha önceki anaflaktik reaksiyonlar» yumurta alerjisi olarak tanımlanmaktadır.

84 Aşılama programında aksama olursa ne yapmalı?

85 Aşılama programında aksama olursa ilk fırsatta programa kalınan yerden devam edilmelidir.

86 Dozun az / fazla yapılması ya da aşının im / sc yapılması durumunda ne olur?

87 İ.m. Enjeksiyonların s.c. yapılması lokal reaksiyonda artışa neden olur, tekrarlanmaz Önerilen dozdan az yapılması: Yetersiz koruma, Önerilen dozdan fazla yapılması: Lokal veya sistemik yan etki oranında artış, Tek bir immünizasyon dozuna eşit olan bölünmüş dozlar da aşılama yapılmaz.

88 Aşılar İçin Kesin Kontrendikasyonlar?

89 Önceki dozdan sonra görülen ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaksi) Aşı komponentlerine karşı alerjik reaksiyon (örn: yumurtaya karşı anafilakside influenza aşısı) DTaB,Tdap için: Aşılamadan sonraki 7 gün içinde beliren ensefalopati, Progresif nörolojik bozukluklar (infantil spazm, kontrol edilemeyen epileptik nöbetler); Canlı aşılar için: Sürekli immün yetmezlik ve hamilelik

90 10. Son söz!!! Aşılama ile her yıl dünyada 3 milyon çocuk ölümden kurtulmaktadır Ülkemizde yalnızca aşılama ile her yıl yaklaşık bin bebeğin ölümü engellenmektedir, Aşılanan çocuk sayısını arttırmada en büyük görev biz hekimlere düşmektedir

91 Aşılama hastalıklardan korunmanın başarılı ve ucuz yöntemidir ANCAK..!!!! EN başarılı ve EN ucuz aşı ANNE SÜTÜ dür

92 TEŞEKKÜRLER

93 11.Kaynaklar Nelson s Pediatri Olcay Neyzi Pediatri Sağlık Bakanlığı Genelgesi-2010 CDC Q&A for diseases and vaccines Güncel Aşılama-Medya yayınları Red Book 26 th edition 2003, Sanofi Pasteur Aşılar Kitabı Prof Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu, Uludağ Ün. Tıp Fak.,Çocuk Enf. Hast. BD «Özel Durumlarda Aşılama» sunumu (aşı danışma merkezi)

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016

Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Şehnaz HATİPOĞLU Aile Hekimliği Uzmanı İzmir, 2016 Aşılama Birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve diğer personelin temel görevlerinden biri çocuk sağlığının korunmasıdır. Hastalıkların

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi

Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi Çocuk enfeksiyon hastalıkları derneği 2012 genişletilmiş aşı takvimi ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ 2012 GENİŞLETİLMİŞ AŞI TAKVİMİ * Doğumda 1. 2. 3. 4. 6. 12. 15. 18. 24. 30. (4-6 yaş) İÖO 1. sınıf

Detaylı

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006

Erişkin İmmunizasyonu. Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Erişkin İmmunizasyonu Dr. Hilal Sipahi Mayıs 2006 Günümüzde erişkinler halen aşı ile önlenebilir hastalıklardan ölebilmekte : Aşılamanın çocuklardaki gibi erişkin bakımının bir parçası olarak algılanmıyor

Detaylı

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri

Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Klinik Çalışanlarına Önerilen Sağlık Girişimleri Sağlık kuruluşları hizmet, eğitim, araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kompleks yapılardır. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 AŞILAMADA AMAÇ Aşı ile korunulabilir hastalıkları engellemek Enfeksiyon kaynaklı mortaliteyi azaltmak Enfeksiyon kaynaklı morbiditeyi azaltmak HİÇBİR AŞININ HERKES İÇİN TAMAMEN ETKİN VE GÜVENİLİR OLMASI

Detaylı

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama

İmmünsüpresif Çocukta Aşılama İmmünsüpresif Çocukta Aşılama Dr. Ateş Kara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi 1 Bulgaristan - Komşu 18.000 Kızamık vakası

Detaylı

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan

ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA. Dr.Meltem Taşbakan ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA Dr.Meltem Taşbakan 1 2 Neden Erişkin Bağışıklaması? 3 ERİŞKİNLERDE BAĞIŞIKLAMA İleri yaşla birlikte hastalık riskinin artması Tetanoz, Grip, Pnömoni Risk gruplarında ve özel gruplarda

Detaylı

TÜRKİYE DE GÜNCEL AŞI UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ruhuşen Kutlu Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD.

TÜRKİYE DE GÜNCEL AŞI UYGULAMALARI. Doç. Dr. Ruhuşen Kutlu Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. TÜRKİYE DE GÜNCEL AŞI UYGULAMALARI Doç. Dr. Ruhuşen Kutlu Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. artan nüfus değişen çevre iklim ve yaşam koşulları gelişen teknoloji Her yaşta enfeksiyon hastalıklarına

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Seyahat ve Aşılama. Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyahat ve Aşılama Dr. Meltem Arzu YETKİN SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yurtdışına seyahat mi düşünüyorsunuz? Hazırlıklı mısınız? Seyahat ve aşılama programını planlarken. Gidilecek bölge bilgileri

Detaylı

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ BİLGİ NOTU AŞI HAFTASI (21 Nisan 27 Nisan 2012) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Aşılı Çocuk, Sağlıklı Çocuk Onu Sevin, Koruyun, Aşılayın Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız

Detaylı

AŞILAR. Asist. Dr. Kadir ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN

AŞILAR. Asist. Dr. Kadir ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN AŞILAR Asist. Dr. Kadir ÖZDEMİR Danışman: Prof. Dr. Mehmet UNGAN 1 AŞI NEDİR? Aşılama aktif immünizasyonla immun sistem cevabını düzenlemek amacıyla antijenleri vücuda verme yöntemidir. Aşı; bir hastalığa

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ

SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ SAĞLIK PERSONELİNİN BULAŞICI HASTALIKLARA YÖNELİK TARAMA PROTOKOLÜ Çalışanların hastane ortamında bulaşıcı hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıklara maruziyet durumunda alınması gereken

Detaylı

Aşı Uygulamaları. Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi

Aşı Uygulamaları. Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi Aşı Uygulamaları Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın

Detaylı

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (20 25 Nisan 2015) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ

BİLGİ NOTU. AŞI HAFTASI (20 25 Nisan 2015) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ BİLGİ NOTU AŞI HAFTASI (20 25 Nisan 2015) TÜRKİYE ETKİNLİKLERİ Sağlık Aşılıyoruz Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı Aşılanın, Önleyin, Korunun Çocuklarınızın Eksik Aşılarını Tamamlatınız Aşılı Çocuk,

Detaylı

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR

SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR SAĞLIKLI ERİŞKİNE YAPILMASI GEREKEN AŞILAR Doç.Dr. Murat DİZBAY G.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Edward Jenner, 1796 Erişkinde bağışıklama İki lider arasındaki fark? Erişkinlerde

Detaylı

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler).

İmmünizasyon için kullanılan immünbiyolojik ajanlar,antijenler (bakteri, virus, toksoid ) veya antikorlardır (immünglobulin, antitoksinler). Prof. Dr. Saim DAYAN D.Ü. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Erişkin immünizasyon Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde en etkili yollardan

Detaylı

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA

AŞI UYGULAMALARI. Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA AŞI UYGULAMALARI Dr. Sevtap GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, ANTALYA 1 HBV 0,1,6 ay BCG 2. ay KPA 2,4,6,12. ay DaBT-IPA

Detaylı

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK

AŞI ve SERUMLAR. Dr. Sibel AK AŞI ve SERUMLAR Dr. Sibel AK Bugün; Ak#f İmmünizasyon Bakteriyel Aşılar Viral Aşılar Aşı Takvimi Pasif İmmünizasyon Aşı Etkileşimleri Tanımlar İmmünite (Bağışıklık): Konağın, kendisinden farklı yapıya

Detaylı

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin Aşıları: Kime? Ne Zaman? Nasıl? Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon hastalıklarından korunma, ölüm ve sekellerinin azaltılmasında en önemli iki yöntem sanitasyon

Detaylı

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT

Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT Gebelere hangi aşıları önerelim? Kılavuzlar ne öneriyor? Dr. Selim BÜYÜKKURT selimbuyukkurt@gmail.com WHO CDC ACOG Up To Date MedScape EKMUD KLİMİK KLİMUD Kaynaklar Ülke için kaynak oluştururken

Detaylı

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel

Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Seyahat ve Aşılama Dr. Kenan Hızel Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. Turistlerde sağlık riskleri 100 bin turistte (1 ay gelişmekte olan ülkede kalan): 50,000 sağlık problemi

Detaylı

ÜLKEMİZDE GÜNCEL AŞILAMA

ÜLKEMİZDE GÜNCEL AŞILAMA ÜLKEMİZDE GÜNCEL AŞILAMA Aşılama, bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında toplumlar tarafından en yaygın kabul görmüş, en etkin ve en ekonomik girişimdir. Türkiye de ilk

Detaylı

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Özel Konakta Bağışıklama. Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Özel Konakta Bağışıklama Dr. Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Olgu 45 yaşında erkek hasta Mantle Cell Lenfoma nedeniyle R-CHOP (rituksimab,

Detaylı

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon

İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon İmmünsüpresif Bireylerde İmmünizasyon Dr. Meltem Avcı İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği meltema1@hotmail.com İmmünsüpresif birey = İmmünkompromize

Detaylı

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr.

Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar (diyabetik hastalar, kr. karaciğer, kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı, ) Son dönem

Detaylı

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi

Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi Dr. Aysun Yalçı AÜTF İbn-i Sina Hastanesi ACIP (Advisory Committee on Immunisation Practices) HICPAC (Hospital Infection Control Practices Advisory Committee) Sağlık çalışanları Yaşlılar Kronik hastalığı

Detaylı

ULUSAL AŞI PROGRAMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU

ULUSAL AŞI PROGRAMI. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU ULUSAL AŞI PROGRAMI Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcısı 18.Pratisyen Hekimlik Kongresi Antalya, 2013 1 Bağışıklama Sisteminin Bileşenleri Aşı sağlanması, kalite

Detaylı

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler

Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Boğmaca aşısında güncel gelişmeler Prof Dr Ufuk Beyazova Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı 7-12 Kasım 2012 Sosyal Pediatri Kongresi Boğmaca aşısı 1914 te bulundu, önce ABD de uygulanmaya

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H

İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi. Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H İmmünkompromize Konakta Aşılama Rehberi Uzm.Dr. Ebru DİK İzmir Bozyaka E.A.H 2013 IDSA İmmünkompromize Kişilerin Aşılanması İçin Klinik Uygulama Rehberi Bu rehber, immünkompromise hastaların ve onlarla

Detaylı

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON. DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HIV POZİTİF HASTALARDA İMMÜNİZASYON DR. Hüsnü PULLUKÇU Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Rutin erişkin bağışıklamasına göre ARTMIŞ RİSK VAR MI? Hangi aşı? ARTMIŞ RİSK İnvaziv pnömokok

Detaylı

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA!

HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 209 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.209-214 HAYDİ BÜYÜKLER AŞIYA! Prof. Dr. Gaye

Detaylı

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca)

Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Tdap Aşıları (Difteri, Toksoid ve Cansız Boğmaca) Erişkin ve büyük çocuklarla kıyaslandığında, 12 ay altındaki infantlar gerçek anlamda yüksek boğmaca oranlarına ve boğmaca ile ilişkili ölümlerin geniş

Detaylı

AŞI UYGULAMALARINDA KONTRAENDİKASYONLAR UZM. DR. GÜLFİDE ÇELİKTAŞ

AŞI UYGULAMALARINDA KONTRAENDİKASYONLAR UZM. DR. GÜLFİDE ÇELİKTAŞ AŞI UYGULAMALARINDA KONTRAENDİKASYONLAR UZM. DR. GÜLFİDE ÇELİKTAŞ GENEL AŞI KONTRAENDİKASYONLARI: Bir aşıya karşı gelişen anaflaktik reaksiyon, o aşının sonraki dozları için kesin kontraendikasyon oluşturur.

Detaylı

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul

KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul KLİMİK EBÇG 6-7 Aralık 2014, İstanbul Kanser hastaları KİT transplantasyonu yapılan hastalar, HIV infeksiyonlu hastalar, Gebeler, Kronik hastalıklar Diyabet Kronik karaciğer, Kalp hastalığı, kronik akciğer

Detaylı

Bağışıklama ve bağışıklama hizmetleri. Yrd. Doç.Dr. Yılmaz PALANCI

Bağışıklama ve bağışıklama hizmetleri. Yrd. Doç.Dr. Yılmaz PALANCI Bağışıklama ve bağışıklama hizmetleri Yrd. Doç.Dr. Yılmaz PALANCI Bağışıklama yararları Hastalanmayı Önler. Ölümleri Önler Sakatlanmayı Önler. Ucuz ve maliyet-etkilidir. Uygulanması kolaydır. Irk/ Cins

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH

İNFLUENZADA KORUNMA. Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İNFLUENZADA KORUNMA Uz. Dr. Öznur Ak KEAH İnfluenzaya bağlı komplikasyonların önlenmesi, hastalığın hafif geçirilmesi, hastaneye yatışın azaltılmasında en etkili yol AŞI ile korunmaktır. Antiviral ilaçlarla

Detaylı

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER

AKILCI AŞI UYGULAMALARI. Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER AKILCI AŞI UYGULAMALARI Prof Dr. Esin ŞENOL Uzm. Hemş. Fatma ÖZER GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA MERKEZİ- (1994- ) ERİŞKİN AŞI MERKEZİ-2010 Sağlık Çalışanları Aşılaması İnfeksiyon

Detaylı

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V.

Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar. Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Türkiye de Geleceğe Dönük Planlar Dr. Seraceddin ÇOM Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür V. Aşı Takvimi ve Bağışıklama Danışma Kurulu (BDK) BDK 30 kadar akademisyenden oluşmakta ve yılda ortalama 4 kez

Detaylı

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar.

GEBELERDE AŞILAMA. Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. GEBELERDE AŞILAMA Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Afyonkarahisar. AŞILAMADA HEDEFLER Hastalıkların geçirilmesinin önlenmesi Mortalite

Detaylı

Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı Programları Şubesi İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü www.istanbulhalksagligi.gov.tr Aşı Uygulama Teknikleri 2 Aşı Uygulamasında Enfeksiyon Kontrolü ve Steril Teknik Aşı uygulaması yapan hemşire ve ebeler

Detaylı

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER

HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI KİMLERE YAPILIR? HEPATİT B RİSKİ OLAN KİŞİLER HEPATİT B AŞISI HEPATİT B AŞISI Hepatit B aşısı bilinen en etkili aşılardan biridir. Hepati B aşısı inaktif ölü bir aşıdır, aşı içinde hastalık yapacak virus bulunmaz. Hepatit B aşısı 3 doz halinde yapılmalıdır.

Detaylı

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon

GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman. KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon GEBELİKTE AŞI (TERATOTOKSİKOLOJİ YÖNÜNDEN) Mine Kadıoğlu Duman KTÜ Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Trabzon Gebelikte Aşılama Fetusa zarar verebilir inanışları Hekimlerin tereddüt etmesi Annelerin

Detaylı

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor.

İnfluenza virüsünün yol açtığı hastalıkların ve ölümlerin çoğu yıllık grip aşıları ile önlenebiliyor. Her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip, hastaneye yatışı gerektirecek kadar ağır hastalık tablolarına neden olabiliyor. Grip ve sonrasında gelişen akciğer enfeksiyonları

Detaylı

ERİŞKİN İMMÜNİZASYON. Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ERİŞKİN İMMÜNİZASYON. Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERİŞKİN İMMÜNİZASYON Prof. Dr. Saim Dayan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı . Hastalıkların, hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin önlenmesinde

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar. Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarında Risk Oluşturan Bulaşıcı Hastalıklar Prof. Dr. Levent Akın Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri Enfeksiyon Kesici

Detaylı

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar*

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar* Editorial / Editoryal 1 Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule

Detaylı

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar*

Editorial / Editoryal 1. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ateş Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadıl Vardar* Editorial / Editoryal 1 Clinical Practical Recommendations for Turkish National Vaccination Schedule for Previously Healthy Children (National Vaccination Schedule) and Vaccines not Included in the Schedule

Detaylı

ÜNİTE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER AŞILAR. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

ÜNİTE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER AŞILAR. Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ AŞILAR İÇİNDEKİLER Aşılarla İlgili Önemli Uyarılar Aşılama İlke Ve Uygulamaları Aktif Bağışıklama Aşı Takvimi Gebelikte Aşının Önemi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ HEDEFLER

Detaylı

Grip Aşılarında Güncel Durum

Grip Aşılarında Güncel Durum Grip Aşılarında Güncel Durum Kenan HIZEL Gazi Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Sunum içeriği Aşı içeriği ve aşı çeşitleri Aşı endikasyonları, etki ve etkinlik Riskli gruplarda durum

Detaylı

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA. Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HEMATOPOETIK KÖK HÜCRE ALICISI HASTALARDA BAĞIŞIKLAMA Dr. Derya SEYMAN Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi HKHT sonrası İmmunitenin Yapılanması İnnate İmmun Sistem Naturel killer (doğal öldürücü) hücreler

Detaylı

6-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA AŞILANMA ORANI VE AİLELERİN ÖZEL AŞILARLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ

6-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA AŞILANMA ORANI VE AİLELERİN ÖZEL AŞILARLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Aile Hekimliği koordinatörü Dr Sami HATİPOĞLU 6-14 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA AŞILANMA ORANI

Detaylı

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri

Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Kritik hastalıklardan korunma: Aşılar ve yan etkileri Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sunum Planı

Detaylı

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. ERİŞKİN AŞILAMA ÖNERİLERİ 2010 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek

Detaylı

AŞI YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ. Prof. Dr. Firdevs Aktaş

AŞI YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ. Prof. Dr. Firdevs Aktaş AŞI YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ Prof. Dr. Firdevs Aktaş Dünyada ve ülkemizde aşı yan etki izleme sistemleri WHO, Adverse events following immunization (AEFI) CDC,Vaccine Advers Event Raporting System (VAERS)

Detaylı

ÇOCUK POLİKLİNİKLERİMİZE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN AŞILAR İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ (Uzmanlık Tezi)

ÇOCUK POLİKLİNİKLERİMİZE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN AŞILAR İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİ (Uzmanlık Tezi) T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinik Şefi Aile Hekimliği koordinatörü Dr Sami HATİPOĞLU ÇOCUK POLİKLİNİKLERİMİZE BAŞVURAN ÇOCUKLARIN

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 14.01.2013 Madde 5.12, Personel Sağlık Taraması Takip 01 Çizelgesi ne atıfta bulunularak revize edildi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Enfeksiyon

Detaylı

GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI. Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı

GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI. Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı GENĠġLETĠLMĠġ BAĞIġIKLAMA PROGRAMI Dr. Turan BUZGAN Sağlık Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısı 1 Türkiye AĢı Tarihçesi 1930 lar: Çiçek 1937: Difteri, Boğmaca 1952: BCG 1963: Oral Polio 1968: DBT 1970: Kızamık

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz

ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER. Dr. Yunus Gürbüz ÇALIŞAN SAĞLIĞI ÜLKEMİZDEN ÖRNEKLER Dr. Yunus Gürbüz Çalışan sağlığı, pratikte uygulananlar Çalışan sağlığı ile ilgili hastanelerde neler yapıldığını tespit etmek için bir anket formu hazırlandı,20 merkeze

Detaylı

Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler

Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008; 51: 168-175 Derleme Dünya'da ve Türkiye'de aşılama takvimindeki gelişmeler Elif N. Özmert Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Özmert

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIDAN NEDEN KORKUYOR? Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIDAN NEDEN KORKUYOR? Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SAĞLIK ÇALIŞANLARI AŞIDAN NEDEN KORKUYOR? Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sağlık çalışanları kimler? Doktor ve diş hekimleri

Detaylı

Ulusal aşı takvimlerinin oluşturulmasında ve yeni aşıların eklenmesinde temel ilkeler. Dr. Mehmet Ceyhan 2009

Ulusal aşı takvimlerinin oluşturulmasında ve yeni aşıların eklenmesinde temel ilkeler. Dr. Mehmet Ceyhan 2009 Ulusal aşı takvimlerinin oluşturulmasında ve yeni aşıların eklenmesinde temel ilkeler Dr. Mehmet Ceyhan 2009 Age MOST FATAL EVENT IN HUMAN HISTORY 70 65 60 55 50 45 40 WORLDWIDE FATALITIES: 50-100 MILLION

Detaylı

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI AŞI İLE ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Dr. Bekir Mutlu GÜNGÖR Soğuk Zincir Birim Sorumlusu 1 AŞI ile ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR DAİRESİ LOJİSTİK GBP 2 LOJİSTİK Planlama ve Tedarik Depolama ve Dağıtım

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

AŞI YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ. Prof. Dr. Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

AŞI YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ. Prof. Dr. Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı AŞI YAN ETKİLERİ VE YÖNETİMİ Prof. Dr. Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünyada ve ülkemizde aşı yan etki izleme sistemleri WHO,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARI VE ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI CHILDHOOD VACİNATION AND ADULT IMMUNITATİON

ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARI VE ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI CHILDHOOD VACİNATION AND ADULT IMMUNITATİON Gazi Tıp Dergisi / Gazi Medical Journal 2007: Cilt 18: Sayı 2: 47-65 DERLEME - REVIEW ARTICLE ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILAMALARI VE ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMASI CHILDHOOD VACİNATION AND ADULT IMMUNITATİON Ufuk BEYAZOVA

Detaylı

Çocuk sağlığı ve hastalıkları (Pediatri) Hemşireliğinin Temel Unsurları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları (Pediatri) Hemşireliğinin Temel Unsurları Çocuklarda Büyüme ve Gelişme Çocuklarda Büyüme ve Gelişmenin Önemi Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Büyüme ve Gelişme Dönemleri Büyümenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Ölçütler Gelişmenin Değerlendirilmesinde

Detaylı

Ulusal Aşı programındaki son durum

Ulusal Aşı programındaki son durum Ulusal Aşı programındaki son durum Prof. Dr. Gülbin Gökçay İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sunum Planı Ulusal Aşı programında son

Detaylı

Doç.Dr.Ergin ÇİFTÇİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç.Dr.Ergin ÇİFTÇİ. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç.Dr.Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD SEMİNER Adı : Demir Metabolizması Sunan : Dr.Ergin ÇİFTÇİ Sorumlu : Prof.Dr.Şükrü CİN Yıl : 1997 Slide No : 2 FOTOĞRAF

Detaylı

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ

ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ Şevket AKSOY Đşyeri Hekimleri Derneği Sevket.aksoy@gmail.com ÖZET Đşyerlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın işyeri hekimlerinin temel görevlerinden

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON

KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTADA İMMÜNİZASYON SİBEL ÇİFTÇİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE TEDAVİ MERKEZİ İMMÜNİZASYON: Yapay olarak hastalıklardan korunmanın sağlanması

Detaylı

ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA

ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA ERİŞKİNDE BAĞIŞIKLAMA Aşılamada Temel Prensipler Firdevs Aktaş Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 18 ve 19. yüzyıl Çiçek Kuduz Tifo Kolera Veba

Detaylı

Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı

Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı KLİMİK 2015 yolcudur abbas, bağlasan durmaz Seyahat Tıbbı Yolcu sağlığı Bülent Bozdoğan Adnan Menderes Üniversitesi GİRİŞ - ÇIKIŞ YAPAN ZİYARETÇİLER, YABANCI VE VATANDAŞLAR Aralık 2014 SAYI: 12 26.01.2015-11:00

Detaylı

Özel Davraz Yaşam Hastanesi / Bebek İzlem Rehberi

Özel Davraz Yaşam Hastanesi / Bebek İzlem Rehberi Sevgili Anneler Bebeğinizi doğumdan sonra, ilk yarım saat ya da bir saat içinde emziriniz. İlk günler gelen süt (Ağız=Colostrum) bebekler için besleyici ve koruyucu özelliğe sahiptir. Bebeğiniz mutlaka

Detaylı

GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR. Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD GEBELİK ve AŞILAMA PROGRAMLARI: YENİ YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. İrfan KUTLAR Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 1 Maternal immünizasyon Hem anneyi hem de bebeği infeksiyonlardan

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21% Aşı İle Önlebilir Hastalıklar Difteri Hib Hepatit B Kızamık Kabakulak Yenidoğan tetanozu

Detaylı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Doç. Dr. Kemal Osman MEMİKOĞLU A.Ü.T.F Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Zayıflatıldığı için hastalığa yol açmayan, ancak bağışıklık yanıtı başlatabilen virus aşılarıdır Doğal

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

Erişkin Bağışıklaması

Erişkin Bağışıklaması Erişkin Bağışıklaması Prof. Dr. Ayşe ERBAY Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı WHEN MEDITATING OVER A DISEASE, I NEVER THINK OF FINDING A REMEDY

Detaylı

Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları Vaccination in Primary Care Practices

Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları Vaccination in Primary Care Practices Derleme - Review Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 Ocak - Şubat 2014 Birinci Basamakta Aşı Uygulamaları Vaccination in Primary Care Practices Dr. Deniz DÖNMEZ Doç. Dr. Dr. Nilgün ÖZÇAKAR

Detaylı

BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR BULAŞICI HASTALIKLAR KONUSUNDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Dr. Ahmet ÖZLÜ Daire Başkanı BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İstatistik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. İnsan rotavirus RIX4414 suşu (canlı atenüe)* en az 10 6.0 CCID 50

KULLANMA TALİMATI. İnsan rotavirus RIX4414 suşu (canlı atenüe)* en az 10 6.0 CCID 50 KULLANMA TALİMATI ROTARIX 1.5 ml oral süspansiyon içeren aplikatör Rotavirüs aşısı, canlı Ağız yoluyla uygulanır. *Etkin maddeler : 1 doz (1,5 ml) içeriği : İnsan rotavirus RIX4414 suşu (canlı atenüe)*

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ

ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ ERİŞKİNDE AŞIYLA ÖNLENEBİLEN HASTALIKLARIN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ Dr. Sema ALP ÇAVUŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD,İzmir Sunum Planı Türkiye de

Detaylı

Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık aşılaması: Nasıl? Ne Zaman? Kime? Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Dünyada ve ülkemizde artan kızamık vakaları Kızamıkta-

Detaylı

ADOLESANDA IMMUNIZASYON. Mehmet Ceyhan 2013

ADOLESANDA IMMUNIZASYON. Mehmet Ceyhan 2013 ADOLESANDA IMMUNIZASYON Mehmet Ceyhan 2013 Türkiye de aşısız senaryoda 2012 yılı hastalık ve ölüm tahminleri Hastalık Vaka sayısı Ölüm sayısı Tetanoz 300 90 Poliomiyelit 4.374 2 Kızamık* 88.020-293.490

Detaylı

6 AY-24 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA AŞILANMA ORANLARI VE AİLELERİN SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİ. ( Uzmanlık Tezi) Dr.Yavuz Mengüç

6 AY-24 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA AŞILANMA ORANLARI VE AİLELERİN SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİ. ( Uzmanlık Tezi) Dr.Yavuz Mengüç T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör:Uz.Dr.Refik Demirtunç 6 AY-24 AY ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA AŞILANMA ORANLARI VE AİLELERİN SOSYODEMOGRAFİK VERİLERİ

Detaylı

Bağışıklama Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler. Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Bağışıklama Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler. Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bağışıklama Hizmetleri: Sorunlar ve Öneriler Prof.Dr.Muzaffer Eskiocak Trakya Üni.Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Bağışıklama hizmet sistemi: hizmet sunumu, soğuk zincir, zamanında aşı sağlama, izleme

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Veya uygun immünokimyasal yöntem kullanılarak belirlenmiş eşdeğer miktarda antijen.

KULLANMA TALİMATI. Veya uygun immünokimyasal yöntem kullanılarak belirlenmiş eşdeğer miktarda antijen. KULLANMA TALİMATI TETRAXIM 0,5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Adsorbe difteri, tetanoz, boğmaca (aselüler, bileşen), çocuk felci (inaktif) aşısı Kas içine uygulanır.

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PREVENAR 13 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokkal sakkarid konjuge aşı, adsorbe, 13 valan Kas içine uygulanır. Etkin maddeler: 2.2 mikrogram

Detaylı

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu

Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Haftalık İnfluenza (Grip) Sürveyans Raporu 29 Nisan 2015 17. Hafta (20-26 Nisan 2015) ÖZET Ülkemiz de 2015 yılı 17. hafta itibariyle çalışılan sentinel numunelerdeki

Detaylı

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI

SOĞUK ZİNCİR GÖREVLİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI Dok No:ACL.TL.02 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Vitale Kadın Hastalıkları ve doğum hastanesi olarak Sağlık Müdürlüğü nden gelen aşıları soğuk zincir şartlarına uygun

Detaylı