PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ

2 İlk kez tanımlayan: Chamberlain, 1980 DÖB ın perinatal bakım üzerine etkisi sınırlı Yeterli DÖB a rağmen erken doğum DDA oranında anlamlı azalma yok o Alexander GR, Kotelchuck M, 2001 Olumsuz etkilenme gebelik öncesi ve gebeliğin erken döneminde olabilmekte o Ör. Folik asit kullanımı

3 GÖB-GAB AMACI Sağlıklı kadında amaç Yüksek risk grubundaki kadında amaç o anne ve bebeği riske atan her türlü tıbbi ve sosyal durumun saptanılarak gerekli danışmanlık, tanı, tedavi, takibin yapılmasıdır

4 GÖB-TANIM Gebelik öncesi bakım (Prekonsepsiyonel bakım) Gebelik öncesi ve erken gebelikte bakım (Perikonsepsiyonel bakım) Gebelikler arasında bakım (İnterkonsepsiyonel bakım) o Bhutta ve ark, yaş arası herkesi kapsar

5 GÖB ın TEMEL BİLEŞENLERİ Risk skorlaması) o Aile içi şiddet o Enfeksiyonlar o Beslenme o Depresyon o Stress o Kr hastalıklar o Diğer Klinik girişimler Psikososyal girişimler Sağlığın geliştirilmesi o Emzirme o Uyku o Egzersiz o Zararlı etmenlerden uzak durma o Aile planlaması o Folik asit kullanımı

6 GÖB ın İÇERİĞİ CDC Perinatal Sağlık ve Bakım Çalışma Grubu GÖB içeriğini oluşturan 14 bölüm o Sağlığın geliştirilmesi o Aşılama o Enfeksiyöz hastalıklar o Tıbbi durumlar o Psikiyatrik durumlar o Parental maruziyet o Aile ve Genetik öykü -Beslenme -Çevresel maruziyet -Psikososyal riskler -İlaçlar -Üreme hikayesi -Özel Gruplar -Erkek

7 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ BESLENME Aile planlaması o AP danışmanlığı o Doğurganlık planı Fiziksel aktivite o Egzersiz konusunda danışmanlık Kilo durumu o Yılda bir kez VKİ hesaplanmalı o VKİ 19.8 kg/m² ve VKİ 26 kg/m² olanlara danışmanlık o İleri merkeze yönlendirme Beslenme o Yeterli beslenme durumu o Multivitamın kullanımı Folik asit alımı o Folik asitten zengin sağlıklı beslenme o 400 mcg/gün folik asit Sigara içme o Sorgulama-danışmanlık Alkol alımı o Yıllık sorgulamadanışmanlık

8 AŞILAMA Aşılama o DTB/kızamık/kızamıkçık/ka bakulak/suçiçeği o Diğer aşılar HPV o Sitolojik takip o Risk grubunda aşılama Hepatid B o Risk grubunda aşılama o Kr taşıyıcılara danışmanlık Suçiçeği o Bağışıklık olmayanlara aşılama Kızamık/kabakulak /kızamıkçık o Kızamıkçık bağışık olmayanlara aşılama o Aşıdan sonra 3 ay korunma Grip o Gebeler ve riskli grupta Grip sezonundan önce aşılama Difteri/tetanoz/boğ maca o Tetanoz aşısı güncel olmalı

9 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-1 HIV o HIV durumunu öğrenme o Güvenli seks-danışmanlık o Gebelikte geçişten korunma Hepatid C o Rutin tarama? o Virüs yükü ile YD geçiş arasında ilişki o Hepatotoksik ilaçlardan kaçınma o Kr KC hastalığı riski o Ted sırasında etkili korunma Tüberküloz o Yüksek risk grubunda tarama-ted Toksoplazmozis o Rutin tarama? o Test +/- danışmanlık Sitomegalovirus o Rutin tarama? o Test +/- danışmanlık Gonore o Yüksek risk gr tarama ve ted

10 ENFEKSİYON HASTALIKLARI-2 Klamidya o o o Sifiliz o o Tarama önerilir: 25 yaş ve altı cinsel aktif Yüksek risk CYBH öyküsü Yeni cinsel partner Çok sayıda partner Düzenli kondom kullanmama Seks işçisi Yüksek risk gr tarama/ted ABD de rutin tarama Asemptomatik bakteriüri o Rutin tarama önerilme Periodontal hastalıklar o Çalışma yok o Rutin tarama/ted önerilmiyor Bakteriyel vajinozis o Çalışma yok o Semptomatik: ted verilir o Asemptomatik rutir tarama önerilme o Erken doğum öyküsü olanlarda tarama? Gr B Streptekok o Rutin tarama önerilmez

11 TIBBİ HASTALIKLAR DİYABET VKİ 25 kg/m² + 1 riksk faktörü: GTT o Diabetes Care, 2008 GDM doğumdan 6-12 hf sonra GTT Gerekli danışmanlık verilmeli o Kan şekeri kontrolü -Uygun kilo o Kan şekeri takibi -Egzersiz o Tedavinin düzenlenmesi -sigara, alkol kullanmama o Vasküler komplikasyonlar -Sosyal destek AP etkili kullanımı HbA1C düzeyi normale yakın olmalı

12 TİROİD HASTALIKLARI Gebelikte erken tanı ve ted ile sonuçlar iyi Rutin tiroid taraması önerilmez Uygun danışmanlık verilir. Hipertiroidi: ilk ted seçneği propylthiouracil Radyoaktif iyot ted izleyen ilk altı ay içinde gebelik önerilmez.

13 NÖBET HASTALIKLARI Gebelik öncesi danışmanlık Etkili aile planlaması o OK (50 mcg EE) Nörolojik muayene Tedavinin yeniden düzenlenmesi o Tek ilaç o En düşük doz o Folik asit 400 mcg/gün o Tedavinin kesilmesi

14 KRONİK HİPERTANSİYON Uygun danışmanlık Aile planlaması önemli o OK uygun değil o Orta-ciddi HT varlığı (Kan B > 160/100 mm Hg) o Kontrolsüz/takipsiz HT o Cu RİA Uzun süreli HT varlığında hedef organ hasarı açısından değerlendirme Tedavi yeniden düzenlenir.

15 ÇEVRESEL ZARARLI ETKİLER Çevresel zararlı etmenler konusunda toplumda bilinçlenme o İçme suyu, hava kirliliği o Çalışma ortamı ile ilgili o Ev ortamı ile ilgili o Diğer çevresel Uzak durma Kurşun emilimin azalması için demirkalsiyum alımının arttırılması

16 LABORATUVAR İNCELEME Tam kan sayımı İdrar testi Kan grubu Gerekli durumlarda Enf taraması o Rubella Sifilis o Hepatid B HIV o Gonore Klamidya Diyabet Simir Tiroid testleri

17 HEDEF KİTLE ve HİZMETİN VERİLMESİ Gebe kalma planı olan gebeler VEYA Üreme dönemindeki tüm kadınlar ve eşleri Gebelik öncesi tek muayene VEYA Sağlam kadın muayeneleri Diş dahil diğer klinik muayeneler Diğer uygulamalar

18 ZAMANLAMA KİM VERECEK Planlanan gebelikten önceki o Üç ay içinde o Altı ay içinde o Bir yıl içinde Gebelikler arası bakım o Doğumdan 2 hf sonra o Doğumdan 6 hf sonra o Doğumdan 6 ay sonra o Yıllık rutin takip Tıp dışı alanlar Hemşire/ebe Aile hekimi o yaş arası kadın muayenesi Kadın Doğum Uzmanı o Simir takibi o GÖB içih başvuru İlgili klinisyenler

19 Öneminin farkında %98.6 Bilgilendirme gebelikten önce yapılsın: %75 Bilgilendirmeyi yapan o %51 Aile Hekimi o %44 Kadın Doğum Uzm

20 GÖB VERİLME DURUMU Kadınlar GÖB ın önemimin farkında o Frey ve Files, Coonrod DV ve ark, 2009 Hekimler GÖB önemli olduğuna inanıyor o Morgan ve ark, 2006 Çoğu hekim rutin GÖB vermiyor o Williams ve ark, 2006 Kadın Hast ve Doğum Uzm/Aile Hekimlerinde GÖB verme oranı 1/6 o Henderson ve ark, 2002

21 GÖB ÖNÜNDEKİ ENGELLER GÖB a en çok ihtiyacı olanlar bu hizmetlerden en az yararlananlar GÖB veren yerler çok parçalı Yüksek riskli grup için tedavi hizmetleri yetersiz Saptanılan riskin giderilmesi ve sağlığın geliştirilmesi çalışmalarının yetersiz olması Hitap ettiği grup motive olmadıkça sağlığı geliştirici mesajların etkili olmaması Sadece az sayıda durum için erken gebelik yerine gebelik öncesi müdahaleyi destekleyen verinin olması Çoğu klinik eğitim programlarında risk tayini ve sağlığın geliştirilmesi girişimlerinin vurgulamaması o Jack ve Culpepper, JAMA, 1990

22 SAĞLIK BAKANLIĞI-GÖB Evlilik ve Gebelik Öncesi Danışmanlık Programı o Akraba evliliği o Sık doğum o Erken ve geç yaşta yapılan doğumlar o Aile planlaması o Cinsel yolla geçen hastalıklar yaş kadın muayenesi

23

24 MACARİSTAN GÖB MODELİ 1984 de araştırma projesi olarak başladı (27 yıl), olgu çalışma o (Czeizel AE, 2012) GÖB üç aşamada veriliyor 1. Üreme ile ilgili risk faktörlerinin belirlenmesi 2. 3 aylık sürede gebelik için hazırlık yapılması 3. En uygun koşullarda gebeliğin sağlanması-erken gebelik mua 4. Çıkış özeti ile birlikte DÖB içen sevk

25 MACARİSTAN GÖB MODELİNİN SONUÇLARI Erken doğum sıklığında azalma o%9.2 e karşılık %5 Konjenital anomali sıklığında azalma o%4 e karşılık %2.9 Kadın sigara içme oranında azlma Eşin AP hizmetlerinde yer alması

26 DOĞUM ÖNCESİ BAKIMA GEBELİKTEN ÖNCE BAŞLANILMASININ ETKENLERİ Gebelik öncesi mua sıklığı: %13.8 GÖ mua oranı daha yüksek o Yaş ortalaması yüksek o Yüksek sosyoekonomik düzey o DÖB yi doktordan alanlar o DÖB yi sıklıkla hastaneden alanlar GÖ muayeneye gelmeme nedenleri o İhtiyaç hissetmeme o Maddi imkansızlık o İstenmeyen/planlı olmayan gebelikler o Bu konuda bilgisiz olma Atar Gürel S ve ark, 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi 2005

27 SONUÇLAR Perinatal sonuçların iyileştirilmesinde tek başına DÖB yeterli değil GÖB, tek muayene olarak görmek doğru değil GÖB tıbbi, davranışsal, sosyal yönleri ile birlikte geniş kapsamlı ele alınması gerekiyor GÖB ile ilgili bilimsel araştırmalara ihtiyaç var. GÖB ile ilgili ülkemize yönelik düzenlemelere ihtiyaç var

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA:

ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: Aralık 2009 çocuklar için bir 5YAÖH ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE TÜRKİYE DE 5 YAŞ ALTI ÖLÜM HIZINDA (5YAÖH) AZALMA: BİR DURUM ARAŞTIRMASI Aralık 2009 ARALIK 2009 5YAÖH /TÜRKİYE

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i

Hamilelik. www.ibhd.org.tr. Hamilelik. s k sorulan sorular ve yan tlar. nflamatuvar. Barsak Hastal. nflamatuvar. Barsak Hastal klar Derne i ve s k sorulan sorular ve yan tlar Barsak Hastal klar Derne i www.ibhd.org.tr ÖNSÖZ Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı sıklıkla genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Aile kurmayı planlayan bu genç hastalar,

Detaylı

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi

Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2011; 10(4): 403-408 Gebelerin Üçlü Tarama Testi ve Gebelikte Yapılan Diğer Testler Hakkındaki Bilgi Düzeyinin Ölçülmesi [Pregnancy Womans Measuring the Level

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak.

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. RAHİM İÇİ ARAÇLAR AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Oturumun sonunda, katılımcılar, 1. RİA çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli, 2.

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER

BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE TEMEL BİLGİLER 1. Tedaviye ilişkin genel bilgiler 2. Görüşme teknikleri 3. Değişim süreci ve değişim evreleri 4. Önemlilik, kendine güvenme ve isteklilik 5. Alkol dışı madde kullananlarda

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı