ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010."

Transkript

1 ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010.

2 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek kanıta dayalı önerileri üyelerimize sunma kararı aldık. u konularda güvenilir kurumların yayınladıkları rehberlerden yararlanılarak, erneğimizin Genç ahiliyeciler Grubu tarafından hazırlanan öneriler, küçük kitapçıklar olarak sizlere sunulmuştur. macımız bunları kısa aralıklarla yenilemek ve üyelerimizi güncel değişikliklerden haberdar kılmaktır. Örnek aldığımız kurumlar, bu işlere çok önce başlamış, öneri ve uygulamaları ile tüm dünyaya örnek olmuş meslek kuruluşlarıdır. erneğimiz yönetim kurulu, meslek kuruluşları ve uzmanlık derneklerinin, üyelerinin sağlık uygulamalarına ve dolayısı ile toplumun daha sağlıklı olmasına katkıda bulunmasını en önemli görev olarak kabul etmektedir. u önerileri içeren kitapçıkları hazırlayan, r. Mine urusu Tanrıöver in liderliğinde, Genç ahiliyeciler Grubu muza şükranlarımızı sunarız. Prof. r. H. Erdal kalın Yönetim Kurulu aşkanı

3 Önsöz İç Hastalıkları uzmanları, erişkinlerin doktoru olarak, her basamaktaki sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez elemanlardır. Onları bu kadar önemli ve yeri doldurulmaz kılan özelliklerinden biri de hasta ile hangi basamakta karşılaşırlarsa karşılaşsınlar koruyucu hekimlik hizmetleri vermeleridir. u hizmetler, kişinin sağlığına yaptığı katkılar kadar toplum sağlığı ve maliyet etkin bir sağlık sistemi için de değerlidir. İç Hastalıkları uzmanlarının en temel görev ve sorumluluklarından biri olan koruyucu hekimlik hizmetleri ile ilgili önerileri güncelleyerek bu kitapçıkta toplamaya çalıştık. Önerileri alfabetik olarak sıralarken, hekimin her hastası için en doğru kararı verebilmesi adına özel durumları ve önerilerin kanıt derecelerini de belirttik. Son kararın her bir hasta için hekimine ait olduğunu belirterek faydalı olmasını dileriz r. erivan itik r. Mine urusu Tanrıöver Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu tarafından hazırlanmıştır. nkara, 2010.

4 Kanıtların Kalitesi The merican College of Physicians (CP) erecelendirme Sistemi * Önerinin gücü Faydalar açıkça risklerden ve külfetten ya da riskler ve külfet açıkça faydalardan ağır basmakta Yüksek Kuvvetli Zayıf Orta Kuvvetli Zayıf üşük Kuvvetli Zayıf Faydalar riskler ve külfet ile ince bir şekilde dengelenmekte Net olarak fayda ve riskleri belirlemek için yetersiz kanıt - önerisi *GRE (Grading of Recommendations, ssessment, evelopment, and Evaluation) çalışma grubunun geliştirdiği sınıflama kullanılmıştır. The United States Preventive Services Task Force (USPSTF) erecelendirme Tanımları (Mayıs 2007) * erece Tanım Öneriler USPSTF bu hizmeti önermektedir. elirgin olarak net fayda olduğu kesindir. u bildiriyi önerin ya da uygulayın. C ifadesi USPSTF bu hizmeti önermektedir. Orta derecede net fayda olduğu kesindir ya da orta/ belirgin derecede net fayda olduğu daha az kesinlikte söylenebilir. USPSTF bildirinin rutin olarak uygulanmasını önermemektedir. ireysel bir takım faktörlere bağlı olarak bildiri uygulanabilir. En az orta kesinlikte ve küçük miktarda net fayda mevcuttur. USPSTF bildiriyi önermemektedir. Orta derecede ya da yüksek kesinlikle net fayda mevcut değildir ya da zararları faydalarından ağır basmaktadır. USPSTF kararına göre, bildirinin fayda-zarar dengesini değerlendirebilmek için yeterli kanıt şu an için mevcut değildir. u bildiriyi önerin ya da uygulayın. u bildiriyi hastanın bireysel özelliklerine göre önerin ya da uygulayın. ildirinin uygulanmasından vazgeçirmeye çalışın. USPSTF nin öneri bildirimlerinin klinik değerlendirmeler kısmını okuyun. ildiri önerilmişse, hastalar fayda-zarar dengesinin belirsizliğini anlamalıdırlar. * USPSTF önerilerini kanıtların gücüne ve net faydanın büyüklüğüne göre derecelemektedir. Mayıs 2007 den önceki tanımlar:, kuvvetle önerilir, önerilir; C, öneri yoktur;, önerilmez ve, öneri yapmak için yeterli kanıt yoktur şeklinde yorumlanmalıdır.

5 Tarama Kime Öneren/ Yıl bdominal aort anevrizma () yaş (şu anda ya da önceden sigara içen erkekler) SĞLKL ERİŞKİNLERE TRM ÖNERİLERİ 2005 Önerilen Sıklık Yorumlar ir kez Herhangi bir zamanda sigara içen yaşlarındaki erkekler bir kez abdominal USG ile açısından taranmalıdırlar yaşlarındaki erkekler hiç sigara içmemişlerse açısından taranmalarına gerek yoktur. Kadınlarda yaş ne olursa olsun rutin na gerek yoktur. Öneri erecesi C semptomatik bakteriüri gebelik haftasındaki tüm hamile kadınlar 2008 ir kez Hamile kadınlar gebelik haftasında ya da ilk prenatal değerlendirmede idrar kültürü ile asemptomatik bakteriüri açısından taranmalıdırlar. Erkeklerde ve hamile olmayan kadınlarda rutin taramaya gerek yoktur. kciğer kanseri 2004 semptomatik bireyleri düşük dozlu T, akciğer grafisi, balgam sitolojisi ya da bunların kombinasyonuyla taramanın etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir.

6 epresyon eri kanseri iyabet iyabet 18 yaşın üstünde gebe olmayan erişkinler / 2010 eğişken oğru tanı konulup, etkili tedavisinin ve izleminin yapılabileceği durumlarda erişkinlerde depresyon yapılması önerilmektedir. irinci basamak hekimine, ruh sağlığı konusunda tanı ve tedavide yardımcı olabilecek sağlık profesyoneli bulunmadığı durumlarda rutin tarama önerilmemektedir. Tarama stratejileri; duygu durum ve zevk alamama konusunda 2 basit soru daha karmaşık yöntemler kadar etkili olabilir ( Son 2 hafta içinde kendinizi mutsuz hissettiğiniz oldu mu? ve Son 2 hafta içinde, çevrenizdeki şeylere karşı ilginizin azaldığını hissettiniz mi? ). Tarama için en uygun zaman aralığı bilinmemektedir. Yaşlılarda depresyon hastalıklara, bilişsek işlevlerde bozulmaya ve hastaneye yatışlara yol açabilir. aşka psikiyatrik sorunları, ailede depresyon hikayesi, kronik hastalıkları ve düşük sosyoekonomik düzeyi olanlardave kadınlarda depresyon riski daha fazladır. eri kanserinin kişinin kendisi veya birinci basamak hekimi tarafından taranması açısından kanıtlar yarar- zarar dengesini doğrulayacak düzeyde değildir. eri kanseri için risk grupları: 65 yaş üstü açık tenli, 50 den fazla nevüsü olan veya atipik nevüsü olan kişiler: Fizik muayene sırasında malignansi bulgularına dikkate edilmelidir: asimetri, kenar düzensizliği, renk değişkenliği, >6 mm çapı olması ve hızla değişen lezyon. Tedaviyle ya da tedavisiz tekrarlanan kan basıncı ölçümleri 135/80 mmhg olan asemptomatik bireyler tip 2 M açısından taranmalıdırlar. Tarama, beden kütle indeksi 25 olan ve aşağdaki ek risk faktörlerine sahip olan tüm erişkinlerde yapılmalıdır. u risk faktörleri yok ise rutin tarama 45 yaşında başlamalıdır. Fiziksel inaktivite iyabeti olan birinci derece akraba Yüksek riskli etnik populasyonlar 4 kg üzerinde çocuk doğurmuş veya gebeliğinde gestasyonel diyabet tanısı almış olan kadınlar Hipertansiyon ( 140/90 mmhg veya tedavi altında) HL kolesterol <35 mg/dl ve/veya trigliserit >250 mg/dl Polikistik over sendromu olan kadınlar aha önce Hb1C %5.7, bozulmuş glukoz toleransı veya bozulmuş açlık glukozu olanlar İnsülin direnci ile beraber olan diğer durumlar (ciddi obezite, akantozis nigrikans,..) Kardiyovasküler hastalık hikayesi C

7 Gonore Görme ve işitme değerlendirmesi Hepatit virus (HV) Hepatit C virus (HCV) eğişken (kadınlar) 65 Gebeler eğişken Gebe kadınlar dahil, cinsel olarak aktif tüm kadınlar, infeksiyon için artmış riske sahiplerse gonore açısından taranmalıdırlar. elirli aralıklarla İnfeksiyon riskine sahip kadınlar bireysel ve toplumsal risk faktörlerine sahiptir: önceki gonore veya diğer CYH öyküsü, yeni/ birden çok partner, düzensiz kondom kullanımı, seks işçileri ve ya ilaç bağımlılığı. Yüksek infeksiyon riskine sahip erkeklerin taranması ile ilgili yeterli kanıt bulamamıştır. Gonore için düşük riskli kadın ve erkeklerin taranmasına gerek yoktur. Tüm yenidoğanlara gonokokal oftalmia neonatarum açısından profilaktik oküler topikal tedavi uygulanması şiddetle önerilmektedir. 65 yaş üstü kişilerde, birinci basamakta rutin görme keskinliğinde bozulmanın taranması ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. Tüm gebelerin ilk prenatal muayenelerinde HV infeksiyonu açısından taranmaları kuvvetle önerilmektedir. Genel asemptomatik populasyonda, kronik HV infeksiyonu için rutin taramaya gerek yoktur. Genel populasyonda HCV infeksiyonu için artmış riski olmayan yetişkinlerde rutin HCV infeksiyonu na gerek yoktur. rtmış riske sahip yetişkinlerin HCV infeksiyonu açısından taranmaları ile ilgili yeterli kanıt bulunamamıştır.

8 Herediter hemokromatozis (HH) Yetişkinler CP/ 2005 HV 13 yaş CP/ 2009 HV eğişken 2007 ireyselleştirilmiş Genel populasyonda HH için yeterli kanıt mevcut değildir. HH için olgu saptandığında, serum ferritin ve transferin saturasyonu (TS) bakılabilir. Klinisyenler HH aile öyküsüne sahip bireylerde veya artmış serum ferritin ve TS u olanlarda genetik test uygulamanın faydalarını ve sınırlamalarını iyi düşünmelidirler. Klinisyenler rutin HV nı kabullenmeli ve hastaları test olmaları için motive etmelidirler. Klinisyenler bireyselleştirilmiş değerlendirme ile gerekirse taramayı tekrarlamalıdırlar. eğişken HV infeksiyonu için yüksek riskli tüm adolesan ve yetişkinlerin taranması kuvvetle önerilmektedir. Tüm gebe kadınlar HV için test edilmelidir. USPSTF, HV infeksiyonu için yüksek riskli olmayan adolesan ve yetişkinlerin taranıp taranmayacağı konusunda bir öneride bulunmamaktadır. rtmış riski olanlar (prevalans hızına göre belirlendiğinde): birden çok partnerle korunmasız cinsel ilişkiye giren kadın ve erkekler; intravenöz ilaç bağımlıları; seks işçileri; şimdiki ya da önceki partnerleri HV ile infekte olanlar; biseksüeller; CYH tedavisi alanlar; yılları arasında kan transfüzyonu öyküsü olanlar, rapor edilmiş risk faktörü olmayıp da HV testi yaptırmak isteyenler. Evsizler için olan bakımevleri, tüberküloz klinikleri ve yetimhanelerde kalanlar da taramadan fayda görebilirler. C

9 Kan basıncı Klamidya Kolorektal kanser > 18 yaş yaş (kadınlar) 50 yaş elirli aralıklarla 18 ve üzeri yaştaki bireyler yüksek kan basıncı açısından taranmalıdırlar. eğişken Cinsel olarak aktif 24 yaşındaki kadınlar ve Klamidya infeksiyonu için yüksek riske sahip diğer asemptomatik kadınlar taranmalıdırlar. 24 yaşındaki tüm gebe kadınlar ve infeksiyon için riske sahip diğer gebeler taranmalıdırlar. 25 yaşındaki, klamidya infeksiyonu için riske sahip olmayan kadınların taranmasına gerek yoktur. semptomatik erkeklerde klamidya nın gerekliliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. İnfeksiyon için yüksek riskli kadınlar: cinsel yolla bulaşan hastalık (CYH) öyküsü olanlar, para ya da ilaç için seks yapanlar, düzenli bariyer kontraseptif yöntem kullanmayanlar, yeni/birden çok cinsel partneri olanlar, prevalansı yüksek bölgede yaşayanlar eğişken yaşları arasında, gaytada gizli kan, sigmoidoskopi ve ya kolonoskopi ile kolorektal kanser yapılmalıdır. u tarama yöntemlerininin riskleri ya da faydaları duruma göre değişmektedir. ireye özel bir takım faktörler dışında, yaşlarındaki bireylerin kolorektal kanser için rutin taranmalarına gerek yoktur. 85 yaşlarındaki bireylerin kolorektal kanser için taranmalarına gerek yoktur. T kolonoskopinin ve fekal N testinin kolorektal kanser ndaki etkinliği ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. C C

10 Kolorektal kanser Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Lipid bozuklukları 50 yaş Yetişkinler 35 (erkekler) 45 (kadınlar) CS/ 2008 CP/ eğişken Tarama seçeneklerinden herhangi biri önerilebilir; Yıllık gaytada gizli kan (guaiac tekniğiyle ya da fekal immünokimya testi ile) 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi 5 yılda bir çift kontrastlı baryum grafisi 5 yılda bir T kolonoskopi 10 yılda bir kolonoskopi Yıllık gaytada gizli kan testine ek olarak 5 yılda bir sigmoidoskopi Fekal N testi ile ilgili kesin öneri yoktur. Solunumla ilgili semptomları (özellikle dispne) olan hastalara hava yolu obstrüksiyonunun değerlendirilmesi için spirometri yapılmalıdır. semptomatik hastalarda hava yolu değerlendirmesi için spirometri kullanılmamalıdır. Erkeklerde tarama; 35 yaşındaki erkeklerin lipid bozuklukları açısından taranması şiddetle önerilmektedir yaşları arasındaki erkeklerin koroner arter hastalığı (KH) riskine sahip iseler taranmalarını önermektedir. Yüksek riskli kadınlarda tarama; 45 yaşındaki kadınlar yüksek KH riskine sahiplerse lipid bozuklukları açısından taranmalarını şiddetle önermektedir yaşları arasındaki kadınlar KH için artmış riske sahiplerse taranmalıdırlar. Genç erkeklerde ve riski olmayan kadınlarda tarama; USPSTF, KH için riske sahip olmayan yaşlarındaki erkeklerde ve 20 yaşındaki kadınlarda lipid bozukluğu ile ilgili bir öneride bulunmamaktadır. Kuvvetli öneri; orta kalitede kanıt C

11 Meme kanseri Meme kanseri Meme kanseri yaş CP/ yaş 2009 Genetik riski olan kadınlar CS/ CS/ yılda bir 1-2 yılda bir Klinisyenler mamografi kararına yardımcı olması için, belirli aralıklarla meme kanseri riskine yönelik bireyselleştirilmiş değerlendirme yapmalıdır. Klinisyenler yaşlarındaki kadınları mamografi nın potansiyel fayda ve zararları hakkında bilgilendirmelidir. Klinisyenler, mamografi na, taramanın fayda ve zararlarını, kadının tercihini ve meme kanseri risk profilini göz önünde bulundurarak karar vermelidir yaş arası kadınlarda her 2 yılda bir mamografi yapılmalıdır. USPSTF önerisine göre; tarama için klinik meme muayenesi (KMM) veya kadına kendi başına meme muayenesi yapmasını önermek için yeterli kanıt mevcut değildir. CS önerisine göre; 20 li yaşlarda kadınlara kendi başına meme muayenesi ve KMM nin fayda ve kısıtlılıkları anlatılmalıdır. 20 li ve 30 lu yaşlarındaki kadınlar için KMM her 3 yılda bir yapılmalıdır. USPSTF önerisine göre; ailesinde RC1 ve RC2 genlerinde kansere zemin hazırlayan öyküsü olan kadınlar genetik danışma ve RC testi için yönlendirilmelidirler. ilesinde bu mutasyonlar olmayan kadınların meme kanseri duyarlılık geni (RC) açısından genetik danışmanlık almalarına ya da test edilmelerine gerek yoktur. CS önerisine göre, bilinen RC mutasyonu olan ya da birinci derece yakınında RC mutasyonu olan ya da yaşam boyu %20-25 meme kanseri riski olan kadınlara 30 yaşından başlayarak meme manyetik rezonans görüntülemesi önerilmektedir. C C

12 Osteoporoz (kadınlar) > eğişken 65 yaşındaki kadınlar osteoporoz açısından rutin olarak taranmalıdır. Osteoporotik kırıklar için artmış riske sahip kadınlar 60 yaşından sonra taranmalıdırlar. USPSTF, <60 yaşındakilerin ve artmış kırık riskine sahip olmayan yaşlarındaki kadınların rutin taranıp taranmamaları ile ilgili bir öneride bulunmamaktadır. C Osteoporoz (erkekler) Over kanseri Prostat kanseri 50 CP/ CS/ 2010 Klinisyenler, erkeklerde periyodik olarak bireye özel osteoporoz risk değerlendirmesi yapmalıdır. Klinisyenler osteoporoz için risk altındaki erkeklerde ve ilaç tedavisi alabilecek olanlarda EX yöntemi ile kemik mineral yoğunluğu ölçmelidir. Over kanseri için rutin tarama yapılmasına gerek yoktur. Yılda bir <75 yaşındaki erkeklerde prostat kanser nın fayda-zarar oranını değerlendirecek kadar yeterli kanıt mevcut değildir. 75 yaşındaki erkeklerde prostat kanser na gerek yoktur. CS (merican Cancer Society) önerisine göre; >10 yıl yaşam beklentisi olan 50 yaşın üzerindeki asemptomatik erkeklere, taramanın belirsizlikleri, riskleri ve potansiyel faydaları konusunda bilgilendirildikten sonra hekimleriyle beraber bir karar verme şansı tanınmalıdır. ir birinci derece yakınında 65 yaşından önce prostat kanseri olanlarda 45 yaşında, birden fazla yakınında hikaye olanlarda 40 yaşında tarama ile ilgili bilgilendirilmiş karar verme süreci başlamalıdır. Tarama isteyen erkeklerde seçilecek test kan PS düzeyi olmalıdır. Kuvvetli öneri; orta kalitede kanıt

13 Servikal kanser Servikal kanser Sifiliz Tiroid hastalığı 21 yaş veya ilk cinsel ilişki eğişken 2003 CS/ En az her 3 yılda bir Cinsel olarak aktif, serviksi olan kadınlarda servikal kanser mutlaka yapılmalıdır. 65 yaşın üzerindeki kadınlar servikal kanser için yüksek riske sahip değilse ve daha önceden Pap yayması ile düzenli kontrolleri yapıldıysa, servikal kanser için rutin olarak taranmalarına gerek yoktur. İyi huylu nedenlerle total histerektomi yapılan kadınların rutin Pap yayma ile taranmalarına gerek yoktur. Servikal kanser için geliştirilen yeni teknolojilerin etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. Servikal kanser primer nda rutin insan papilloma virus (HPV) testinin etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. İlk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ya da 21 yaşında taramaya başlanmalıdır. Konvansiyonel Pap testi her yıl, sıvı bazlı Pap testi 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Üç defa normal test sonucu olan kadınlar 30 yaşından sonra her 2-3 yıldabir servikal sitoloji ile ya da 3 yılda bir sitoloji ve HPV N ile taranabilirler. Kadınlara HPV N testinin kıtlılıkları anlatılmalıdır. Son 10 yılda hiç anormal testi olmayan ve en az 3 defa normal Pap testi olan 70 yaş üzerindeki kadınlar taramadan çıkarılabiliriler. eğişken Sifiliz infeksiyonu için artmış riske sahip bireylerin ve tüm gebe kadınların taranması kuvvetle önerilmektedir. rtmış infeksiyon riskine sahip olmayan asemptomatik kadınların taranmalarına gerek yoktur. Yetişkinlerde rutin tiroid hastalık önerisi ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir.

14 Koroner arter hastalığı önlenmesi için aspirin yaş arası erkekler yaş arası kadınlar 2010 KEMOPROFİLKSİ Myokard enfarktüslerini önlemedeki potansiyel yarar gastrointestinal kanamanın oluşturacağı zarardan fazlaysa aspirin kullanımını önerin. İnmeyi önlemedeki potansiyel yarar gastrointestinal kanamanın oluşturacağı zarardan fazlaysa aspirin kullanımını önerin Kolorektal kanser önlemesinde aspirin ve nonsteroid antiiflamatuar ilaçlar (NSİİ) 2007 Kolorektal kanser için ortalama bir riske sahip bireylerde korunma için aspirin ve NSİİ kullanılmasına gerek yoktur. Meme kanseri önlemesi 2002 Meme kanseri için düşük ya da ortalama riske sahip kadınlarda birincil korunma için rutin tamoksifen ya da raloksifen kullanılmasına gerek yoktur. Meme kanseri için yüksek riskli ve ilaç yan etki riskinin az olduğu kadınlarla kemoprevansiyonun tartışılabilir. Hormon replasman tedavisi Tüm postmenapozal kadınlarda 2005 Postmenapozal kadınlarda kalp hastalığı, osteoporoz gibi kronik durumların önlenmesinde rutin östrojen ve progesteron kullanılmasına gerek yoktur. Histerektomi geçirmiş postmenapozal kadınlarda karşılanmamış östrojen kullanılmasına da gerek yoktur. Folik asit Gebelik planlayan veya gebe kalma olasılığı olan tüm kadınlar 2009 Nöral tüp defektleri çoğunlukla kişisel veya ailesel pozitif hikaye olmayan anne çocuklarında ortaya çıkmaktadır. u nedenle konsepsiyondan en az 1 ay önce başlayarak günlük mg folik asit gebe kalmayı planlayan veya gebe kalma olasılığı olan tüm kadınlara önerilmektedir. aha önceden nöral tüp defekti olan çocuğu olan veya epilepsi ilac kullanan kadınların daha yüksek dozlarda folik asit alması gerekebilir.

15 lkol istismarı Tüm bireyler 2004 Sağlıklı diyet eğişken 2003 Yaralanma önlenmesi (motorlu taşıt) Tüm bireyler 2007 Periyodik olarak Periyodik olarak NŞMNLK USPSTF, birinci basamakta, gebe kadınlar dahil tüm yetişkinlerin alkol istismarı açısından taranmasını önermektedir. USPSTF kararına göre, birinci basamakta, adolesanlarda alkol istismarı ile ilgili öneride bulunmak için yeterli kanıt mevcut değildir. lkol istismarıyla, bireye ilerde sorun yaratabilecek kadar riskli/ tehlikeli ve zararlı içmek kastedilmektedir. Riskli/tehlikeli içmek: merika da kadınlar için >7 içki/haftada ya da >3 içki/her fırsatta, erkekler için >14 içki/hafta ya da 4 içki/her fırsatta. Zararlı içmek: bağımlılık kriterlerini karşılamayan ancak fiziksel, sosyal ve psikolojik zararlara yol açacak şekilde içmek USPSTF kararına göre; birinci basamakta, bireye özel planlanmamış sağlıklı diyet ile ilgili danışmanlık yapmayı önermek için yeterli kanıt mevcut değildir. USPSTF, hiperlipidemisi, kardiyovasküler ve diyet ilişkili hastalıklar için bilinen risk faktörleri olan yetişkinlere yoğunlaştırılmış danışmanlık verilmesini önermektedir. u yoğun danışmanlık birinci basamak hekimi veya diyetisyen gibi diğer uzmanlar tarafından verilmelidir. USPSTF kararına göre; birinci basamakta, kanunlar ya da toplum tabanlı önlemlerin etkinliğinin yanında motorlu taşıt kullanıcılarına emniyet kemeri, çocuk güvenlik koltuklarının kullanımı, alkollü araba kullanmama gibi bir takım konularda önerilerde bulunmanın ne kadar etkin olacağı konusunda yeterli kanıt mevcut değildir.

16 Obezite üzenli fiziksel aktivite Tütün bırakma Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Tüm bireyler Tüm bireylere Tütün kullananlar Cinsel olarak aktif tüm adölesan ve risk altındaki erişkinler Periyodik olarak Periyodik olarak Periyodik olarak Tüm hastalar obezite açısından taranmalıdır ve obez bireylere (VK 30) kilo vermeleri için yoğunlaştırılmış danışmanlık verilmelidir. Obez bireylere kilo vermeleri için orta ya da düşük yoğunlukta danışmanlık vermenin etkinliği ile ilgili yeterli kanı mevcut değildir. Kilolu (VK ) bireylere kilo verme ile ilgili herhangi bir yoğunlukta danışmanlık vermenin etkinliği ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. anışmanlığın yoğunluğu, müdahalenin sıklığı olarak tanımlanmıştır. Yüksek yoğunlukta müdahale ilk 3 ay boyunca ayda en az bir kez birebir görüşme olarak tanımlanmıştır. Obez bireyleri kilo verme ile ilgili danışmanlığın yapıldığı programlara yönlendirmekte fayda vardır. USPSTF kararına göre; birinci basamakta, bireylerin fiziksel aktivite durumunu düzeltmek için önerilerde bulunmanın etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. USPSTF şiddetli önerisine göre; TÜM bireyler tütün kullanımı açısından taranmalı ve tütün kullananlara bırakmaları konusunda davranışsal danışmanlık verilmelidir. TÜM gebe kadınlar tütün kullanımı açısından taranmalı ve tütün kullananlara gebeliğe özel, yüksek düzeyli danışmanlık verilmelidir. USPSTF kararına göre, Çocukların ve adolesanların tütün kullanımlarının taranması ve davranışsal danışmanlıkta bulunulması ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. Cinsel olarak aktif tüm adölesanlar ve risk faktörleri olan tüm erişkinlere yüksek yoğunlukta davranışsal danışmanlık verilmelidir. Cinsel olarak aktif olmayan adölesanlar ve riski olmayan erişkinlere danışmanlık verilmesi ile ilgili yeterli kanıt yoktur. rtmış risk; şu anda veya son bir yıl içinde cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlar, birden çok cinsel eşi olanlar.

17 Seçilmiş Klinik Kılavuzlar JNC 7 kılavuzuna göre hipertansiyon yönetimi ve sınıflaması Kan asıncı (K) Sınıflaması SK* mmhg K* mmhg Yaşam tarzı modifikasyonu Zorlayıcı endikasyon olmadan Zorlayıcı endikasyon durumunda Normal < 120 < 80 Teşvik edin Hayır Prehipertansiyon Evet Evre 1 hipertansiyon Evre 2 hipertansiyon ntihipertansif ilaç endikasyonu mevcut Evet Çoğunlukla tiazid diüretikler. CE, R,, KK ya da kombinasyon Evet Çoğunlukla iki ilaç kombinasyonu (sıklıkla tiazid diüretik+ce, R,, CC) Zorlayıcı durumlar için ilaç endikasyonu. ++ Zorlayıcı durumlar için ilaç endikasyonu. ++ iğer antihipertansif ilaçlar (diüretikler, CE, R,, CC) gerekirse. *Sistolik ve diastolik kan basıncının daha yüksek olduğu kategori kabul edilmektedir. K= diastolik kan basıncı; SK= sistolik kan basıncı + Ortostatik hipotansiyonu olan bireylerde başlangıçta kombine tedavi dikkatle kullanılmalıdır. ++ Kronik böbrek hastalığı ve diyabeti olanlarda K hedefi < 130/80 mmhg dır. İlaç kısaltmaları: CE, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü; R, anjiotensin reseptör blokörü;, beta blokör; KK, kalsiyum kanal blokörü Kaynak: JNC 7, Prevention, etection, Evaluation and Treatment of High lood Pressure, NH Not: Uyku esnasında K %10-20 lik düşüşün kaybı artmış kardiyovasküler hastalık belirtisi olabilir.

18 Hipertansiyona Tanısal Yaklaşım Risk faktörlerini ve eşlik eden komorbiditeleri değerlendirin Tanılabilir hipertansiyon nedenlerini ortaya çıkarın Hedef organ hasarının varlığını değerlendirin Öykü alın ve fizik muayene yapın Laboratuar testleri isteyin: idrar tetkiki, kan şekeri, hematokrit ve lipid profili, serum potasyumu, kreatinin ve kalsiyum. İsteğe bağlı: idrar albumin/kreatinin oranı Elektrokardiyogram çektirin Majör Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Hipertansiyon Obezite (VKİ > 30 kg/m2) islipidemi iyabetes mellitus Sigara Fiziksel inaktivite Mikroalbuminüri, ölçülen GFR < 60 ml/dk Yaş; erkeklerde > 55 yaş, kadınlarda >65 ilede erken dönemde KVH öyküsü (erkekler >55 yaş, kadınlarda < 65 yaş) İkincil Hipertansiyon Nedenleri Uyku apnesi İlaç nedenli/ilişkili Kronik böbrek hastalığı Primer aldosteronizm Renovasküler hastalık Cushing sendromu ve kronik steroid tedavisi Feokromositoma ort koarktasyonu Tiroid/paratiroid hastalığı irençli Hipertansiyon Nedenleri Yanlış kan basıncı ölçümü Fazla sodyum tüketimi İlaç tedavisi Uygunsuz dozlar ilaç reaksiyonları ve etkileşimleri (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, sem patomimetikler, oral kontraseptifler) Reçetesiz yazılan ilaçlar, bitkisel destekler İkincil hipertansiyon nedenleri

19 TP LL-K Hedefleri ve TYT Önerileri ve Farklı Risk Faktörlerine Göre İlaç Tedavisi ve Güncel Klinik Çalışma Sonuçlarına Göre Önerilen Tedaviler (2004 güncellemesi) Risk Kategorisi Hedef LL-K TYT aşlatın Yüksek risk: KH* ya da KH risk eşdeğerleri 1 (10 yıllık risk >%20) TYT- Terapötik yaşam tarzı değişikliği, KH-Koroner arter hastalığı * KH; myokard infarktüsü, unstabil anjina, stabil anjina, koroner arter işlemleri (anjioplasti ya da bypass) öyküsü ya da klinik olarak anlamlı myokard iskemi kanıtının olması. 1 KH risk eşdeğerleri; aterosklerotik hastalığın koroner dışı klinik bulguları (periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması ve karotid arter hastalığı [geçici iskemik atak ya da karotis orijinli inme, karotid arterin >%50 tıkalı olması]) 2 Çok yüksek risk varsa, trigliseridi yüksek hastalarda, non-hl-k < 100 mg/dl ile, opsiyonel LL hedefi <70 mg/dl olabilir. 3 Risk faktörleri; sigara, hipertansiyon (K 140/90 mmhg ya da antihipertansif tedavi), düşük HL-K( <40 mg/dl), ailede erken yaşta KH öyküsü (1. derece yakınlarında erkeklerde <55 yaş, kadınlarda <65 yaş) ve yaş (erkek 45 yaş, kadın 55 yaş) 4 Yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörleri (obezite, sedanter yaşam, yüksek trigliserid, düşük HL, metabolik sendrom) olan orta ya da yüksek riskli bireyler LL düzeylerinden bağımsız olarak TYT için uygun adaydır. 5 azal LL <100 mg/dl ise, klinik çalışma sonuçları temel alınarak LL düşürücü bir ilaç başlanması tedavi seçeneği olabilir. Yüksek riskli bir birey yüksek trigliserid, düşük HL ye sahipse LL düşürücü ilaçla kombine fibrat ya da nikotinik asit tedavisi verilebilir. 6 LL düşürücü ilaç başlanmış ise LL düzeyinde en az %30-40 lık bir düşüş olacak şekilde tedavi yoğunluğu belirlenmelidir. 7 Elektronik 10 yıllık risk hesaplamaları için; 8 Opsiyonel LL-K hedefi < 100 mg/dl risk faktörüne sahip bireylerin neredeyse hepsinde 10 yıllık risk < %10 dur ve bu bireylerde 10 yıllık risk değerlendirmesi yapmaya gerek yoktur. İlaç Tedavisi üşünün 100 mg/dl mg/dl mg/dl 5 (opsiyonel hedef: <70 mg/dl) 3 (< 100 mg/dl: ilaç seçeneklerini düşünün) 6 Orta-yüksek risk: 8 < 130 mg/dl mg/dl 130 mg/dl (10 yıllık risk %10-20) 7 2+ risk faktörü 3 ( mg/dl; ilaç seçeneklerini düşünün) 6 Orta risk: < 130 mg/dl 130 mg/dl 160 mg/dl (10 yıllık risk < %10) 7 2+ faktör 3 üşük risk: < 160 mg/dl 160 mg/dl 190 mg/dl 0-1 risk faktörü 9 ( mg/dl: opsiyonel LL düşürücü ilaç)

20 iyabet Tanısı için Kılavuzu ( iagnosis and Classification of iabetes Mellitus 2010, iabetes Care) Evre Hb1C çlık Plazma Glukozu Random Plazma Glukozu Oral Glukoz Tolerans Testi Normal %<5.7 < 100 mg/dl 2. saat < 140 mg/dl Pre-diyabet % mg/dl ozulmuş çlık Glukozu (FG) 2. saat mg/dl ozulmuş Glukoz Toleransı (GT) iyabet % mg/dl (2 ayrı günde) >200 mg/dl (semptomlarla birlikte) 1 2. saatte 200 mg/dl 1 Semptomlar: poliüri, polidipsi ve açıklanamayan kilo kaybı Güvenilir olmayan durumlarda laboratuvar testleri tekrarlanarak konfirme edilmelidir.

21 Kalp Yetmezliğinin Yapısal normalliğe (CC/H) ve Fonksiyonel Kapasiteye (NYH) Göre Sınıflaması CC/H Kalp Yetmezliği Evrelemesi (Kalp kasındaki yapısal hasara göre) NYH Fonksiyonel Sınıflaması (Semptom ve fiziksel aktivite durumuna öre) Evre KY gelişme riski yüksek olan hastalar 1 Sınıf Fiziksel hareket kısıtlılığı yok, günlük fiziksel aktivite beklenenin üzerinde halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor. Evre Kasılma bozukluğuna yol açan yapısal kalp hastalığı olan asemptomatik hastalar 2 Evre C ltta yatan yapısal kalp hastalığına eşlik eden eski ya da yeni KY semptomları olan hastalar 3 Evre İlerlemiş yapısal kalp hastalığı olanlar ya da tıbbi tedaviye rağmen istirahatte belirgin KY semptomları olan hastalar 4 Sınıf Hafif hareket kısıtlılığı var, istirahatte rahat ancak günlük fiziksel aktivite halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor. Sınıf elirgin hareket kısıtlılığı var, istirahatte rahat ancak günlük fiziksel aktiviteden daha hafif efor halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor. Sınıf V Rahatsızlık duymadan herhangi bir fiziksel aktivitede bulunamıyor, istirahatte semptomlar var, fiziksel aktivite ile rahatsızlık artıyor. CC-merican College of Cardiology, H-merican Heart ssociation, NYH- New York Heart ssociation, KY-Kalp yetmezliği 1 Sistemik hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, kardiyotoksik ilaç kullanımı, alkol kullanımı, romatizmal ateş öyküsü, ailede kardiyomyopati öyküsü 2 Sol ventrikül hipertrofisi, sol ventrikül dilatasyonu, asemptomatik kapak hastalığı, iskemik kalp hastalığı 3 Sol ventrikül sistolik disfonksiyonuna bağlı dispne ya da önceden varolan KY semptomları için tedavi alanlar 4 KY nedeniyle sık sık hastaneye yatış öyküsü olan hastalar, kalp nakli için bekleyen hastalar, KY tedavisi için hastane koşullarında tedavi edilmesi gereken hastalar

22 ESC (European Society of Cardiology) 2008 Kalp Yetmezliği Kılavuzu Tedavi Önerileri Non-farmakolojik Tedavi Hasta eğitimi: Hasta kalp yetmezliği nedenleri ve semptomları, ne zaman doktora başvuracağı konusunda bilgilendirilmelidir. Risk faktörlerinin kontrolü: Kan basıncı izlemi ve kontrolü, kan şekeri izlemi ve kontrolü, obezitenin önlenmesi, sigaranın bırakılması iyet: Sıvı ve tuz kısıtlaması 1, alkolün kısıtlanması 2, malnütrisyonun önlenmesi 3 Egzersiz 4 İmmünizasyon 5 Cinsel faaliyet, kontrasepsiyon 6 Seyahat 7 epresyon, uyku ve duygudurum bozuklukları 8 Farmakolojik Tedavi njiotensin reseptör blokörleri (CE-R) 9 eta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol) 10 ldosteron antagonistleri (spironolakton, epleronon) 11 Hidralazin-izosorbid dinitrat kombinasyonu (H-SN) 12 igoksin 13 iüretikler 14 iğer ilaçlar (ntikoagülanlar, antiagreganlar, statinler) 1 semptomatik KY hastalarında sıvı yüklenmesini önlemek için aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır, hastalar gıdaların tuz içeriği konusunda bilgilendirilmelidir. Hiponatremiyle birlikte ciddi KY semptomları olan hastalarda sıvı tüketimi L/gün şeklinde kısıtlanmalıdır. 2 lkol negatif inotropik etki gösterebilir ve kan basıncını yükseltebilir. lkol tüketimi gr/gün (1-2 kadeh şarap/gün) şeklinde kısıtlanmalıdır. lkol ilişkili kardiyomyopatide alkol kullanımı tamamen bırakılmalıdır. 3 Sıvı yüklenmesi olmaksızın 6 ayda stabil vücut ağırlığının >%6 kaybedilmesi kaşeksi olarak tanımlanmaktadır. Kardiyak kaşeksi sağkalımı azaltacağından hastanın beslenme durumuna çok dikkat edilmelidir. 4 Refakatli dayanıklılık egzersizleri stabil kronik KY olan tüm hastalara önerilmelidir. Otonomik kontrolü artırır, mortaliteyi ve hastaneye yatış sıklığını azaltır. 5 Pnömokok aşısı tüm KY hastalarına önerilmelidir. 6 NYH sınıf -V olan hastalarda cinsel faaliyetin KY dekompanzasyonuna yol açtığı bildirilmiştir. Hastalara cinsel faaliyet öncesinde göğüs ağrısı ve dispne profilaksisi için sublingual nitrogliserin önerilebilir. Gebelik kararı doktorun önerileri doğrultusunda alınmalıdır. 7 Semptomatik hastalarda >1500 m yüksekliğe ve çok sıcak bölgelere seyahat önerilmemelidir. Uçakla yolculuk tercih edilmelidir. 8 KY hastalarında depresyon ve uyku bozuklukları sık görülmektedir, hastalar bu açıdan izlenmelidirler. 9 Semptomlarına bakmaksızın ejeksiyon fraksiyonu (EF) < %40 olan tüm hastalara CE verimelidir. ir CE ve beta blokör ile optimal tedaviye rağmen semptomatik olan hastalara R verilebilir. Hiperpotasemi, renal disfonksiyon ve hipotansiyon açısından dikkatli olunmalıdır. 10 EF < %40 olan semptomatik KY hastalarına optimal CE/R ile birlikte önerilmelidirler. ekompanse hastalarda dikkatle kullanılmalıdırlar. stımda, 2-3. derece kalp bloklarında ve sinüs bradikardisinde kontrendikedirler. 11 EF %35 olan, ciddi semptomatik KY hastalarına hiperpotasemi ve renal disfonksiyon yok ise önerilmelidirler. CE+R kombinasyon tedavisine eklenmeleri kontrendikedir. 12 Semptomatik veef %40 olan, CE ya da R intoleransı olan hastalarda alternatif olabilir. Tüm tedavilere rağmen semptomatik olan hastalarda diğer kombinasyonlara eklenebilir. Hipotansiyona, lupus sendromuna dikkat edilmelidir. 113 Semptomatik KY ile birlikte atriyal fibrilasyonu olan hastalarda hız kontrolü için önerilmelidir. Sinüs ritimli KY hastalarında kullanımı ventriküler fonksiyonu, hasta iyilik halini artırır, hastaneye yatış sıklığını azaltır ancak sağkalıma etkisi yoktur. 14 iüretikler renin-anjiotensin-aldosteron sistemini aktive edeceklerinden bir CE/R ile kombine edilmelidirler. Orta-ağır KY de loop diüretikler tercih edilmelidir. iüretik tedavisi sırasında serum elektrolitleri izlenmelidir.

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği DİABETES MELLİTUS VE KOMPLİKASYONLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEM KILAVUZU ISBN 978-605-4011-16-2 Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu TEMD DİABETES MELLİTUS

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Sistemik Arter Hipertansiyonu

Sistemik Arter Hipertansiyonu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 43-56 Sistemik Arter Hipertansiyonu Dr. Bur çak Kı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler

ve Tedavi Kılavuzu İnme Tanı Editörler İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu Editörler Prof. Dr. Nevzat Uzuner Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Kürşad Kutluk Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 Yazanlar The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany, Marie-Germaine

Detaylı