ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ. Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Genç Dahiliyeciler Grubu Ankara, 2010."

Transkript

1 ERİŞKİNLER İÇİN KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETLERİ Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu nkara, 2010.

2 Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği olarak, sık yapılan klinik uygulamalarda yardımcı olabilecek kanıta dayalı önerileri üyelerimize sunma kararı aldık. u konularda güvenilir kurumların yayınladıkları rehberlerden yararlanılarak, erneğimizin Genç ahiliyeciler Grubu tarafından hazırlanan öneriler, küçük kitapçıklar olarak sizlere sunulmuştur. macımız bunları kısa aralıklarla yenilemek ve üyelerimizi güncel değişikliklerden haberdar kılmaktır. Örnek aldığımız kurumlar, bu işlere çok önce başlamış, öneri ve uygulamaları ile tüm dünyaya örnek olmuş meslek kuruluşlarıdır. erneğimiz yönetim kurulu, meslek kuruluşları ve uzmanlık derneklerinin, üyelerinin sağlık uygulamalarına ve dolayısı ile toplumun daha sağlıklı olmasına katkıda bulunmasını en önemli görev olarak kabul etmektedir. u önerileri içeren kitapçıkları hazırlayan, r. Mine urusu Tanrıöver in liderliğinde, Genç ahiliyeciler Grubu muza şükranlarımızı sunarız. Prof. r. H. Erdal kalın Yönetim Kurulu aşkanı

3 Önsöz İç Hastalıkları uzmanları, erişkinlerin doktoru olarak, her basamaktaki sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez elemanlardır. Onları bu kadar önemli ve yeri doldurulmaz kılan özelliklerinden biri de hasta ile hangi basamakta karşılaşırlarsa karşılaşsınlar koruyucu hekimlik hizmetleri vermeleridir. u hizmetler, kişinin sağlığına yaptığı katkılar kadar toplum sağlığı ve maliyet etkin bir sağlık sistemi için de değerlidir. İç Hastalıkları uzmanlarının en temel görev ve sorumluluklarından biri olan koruyucu hekimlik hizmetleri ile ilgili önerileri güncelleyerek bu kitapçıkta toplamaya çalıştık. Önerileri alfabetik olarak sıralarken, hekimin her hastası için en doğru kararı verebilmesi adına özel durumları ve önerilerin kanıt derecelerini de belirttik. Son kararın her bir hasta için hekimine ait olduğunu belirterek faydalı olmasını dileriz r. erivan itik r. Mine urusu Tanrıöver Türk İç Hastalıkları Uzmanlık erneği Genç ahiliyeciler Grubu tarafından hazırlanmıştır. nkara, 2010.

4 Kanıtların Kalitesi The merican College of Physicians (CP) erecelendirme Sistemi * Önerinin gücü Faydalar açıkça risklerden ve külfetten ya da riskler ve külfet açıkça faydalardan ağır basmakta Yüksek Kuvvetli Zayıf Orta Kuvvetli Zayıf üşük Kuvvetli Zayıf Faydalar riskler ve külfet ile ince bir şekilde dengelenmekte Net olarak fayda ve riskleri belirlemek için yetersiz kanıt - önerisi *GRE (Grading of Recommendations, ssessment, evelopment, and Evaluation) çalışma grubunun geliştirdiği sınıflama kullanılmıştır. The United States Preventive Services Task Force (USPSTF) erecelendirme Tanımları (Mayıs 2007) * erece Tanım Öneriler USPSTF bu hizmeti önermektedir. elirgin olarak net fayda olduğu kesindir. u bildiriyi önerin ya da uygulayın. C ifadesi USPSTF bu hizmeti önermektedir. Orta derecede net fayda olduğu kesindir ya da orta/ belirgin derecede net fayda olduğu daha az kesinlikte söylenebilir. USPSTF bildirinin rutin olarak uygulanmasını önermemektedir. ireysel bir takım faktörlere bağlı olarak bildiri uygulanabilir. En az orta kesinlikte ve küçük miktarda net fayda mevcuttur. USPSTF bildiriyi önermemektedir. Orta derecede ya da yüksek kesinlikle net fayda mevcut değildir ya da zararları faydalarından ağır basmaktadır. USPSTF kararına göre, bildirinin fayda-zarar dengesini değerlendirebilmek için yeterli kanıt şu an için mevcut değildir. u bildiriyi önerin ya da uygulayın. u bildiriyi hastanın bireysel özelliklerine göre önerin ya da uygulayın. ildirinin uygulanmasından vazgeçirmeye çalışın. USPSTF nin öneri bildirimlerinin klinik değerlendirmeler kısmını okuyun. ildiri önerilmişse, hastalar fayda-zarar dengesinin belirsizliğini anlamalıdırlar. * USPSTF önerilerini kanıtların gücüne ve net faydanın büyüklüğüne göre derecelemektedir. Mayıs 2007 den önceki tanımlar:, kuvvetle önerilir, önerilir; C, öneri yoktur;, önerilmez ve, öneri yapmak için yeterli kanıt yoktur şeklinde yorumlanmalıdır.

5 Tarama Kime Öneren/ Yıl bdominal aort anevrizma () yaş (şu anda ya da önceden sigara içen erkekler) SĞLKL ERİŞKİNLERE TRM ÖNERİLERİ 2005 Önerilen Sıklık Yorumlar ir kez Herhangi bir zamanda sigara içen yaşlarındaki erkekler bir kez abdominal USG ile açısından taranmalıdırlar yaşlarındaki erkekler hiç sigara içmemişlerse açısından taranmalarına gerek yoktur. Kadınlarda yaş ne olursa olsun rutin na gerek yoktur. Öneri erecesi C semptomatik bakteriüri gebelik haftasındaki tüm hamile kadınlar 2008 ir kez Hamile kadınlar gebelik haftasında ya da ilk prenatal değerlendirmede idrar kültürü ile asemptomatik bakteriüri açısından taranmalıdırlar. Erkeklerde ve hamile olmayan kadınlarda rutin taramaya gerek yoktur. kciğer kanseri 2004 semptomatik bireyleri düşük dozlu T, akciğer grafisi, balgam sitolojisi ya da bunların kombinasyonuyla taramanın etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir.

6 epresyon eri kanseri iyabet iyabet 18 yaşın üstünde gebe olmayan erişkinler / 2010 eğişken oğru tanı konulup, etkili tedavisinin ve izleminin yapılabileceği durumlarda erişkinlerde depresyon yapılması önerilmektedir. irinci basamak hekimine, ruh sağlığı konusunda tanı ve tedavide yardımcı olabilecek sağlık profesyoneli bulunmadığı durumlarda rutin tarama önerilmemektedir. Tarama stratejileri; duygu durum ve zevk alamama konusunda 2 basit soru daha karmaşık yöntemler kadar etkili olabilir ( Son 2 hafta içinde kendinizi mutsuz hissettiğiniz oldu mu? ve Son 2 hafta içinde, çevrenizdeki şeylere karşı ilginizin azaldığını hissettiniz mi? ). Tarama için en uygun zaman aralığı bilinmemektedir. Yaşlılarda depresyon hastalıklara, bilişsek işlevlerde bozulmaya ve hastaneye yatışlara yol açabilir. aşka psikiyatrik sorunları, ailede depresyon hikayesi, kronik hastalıkları ve düşük sosyoekonomik düzeyi olanlardave kadınlarda depresyon riski daha fazladır. eri kanserinin kişinin kendisi veya birinci basamak hekimi tarafından taranması açısından kanıtlar yarar- zarar dengesini doğrulayacak düzeyde değildir. eri kanseri için risk grupları: 65 yaş üstü açık tenli, 50 den fazla nevüsü olan veya atipik nevüsü olan kişiler: Fizik muayene sırasında malignansi bulgularına dikkate edilmelidir: asimetri, kenar düzensizliği, renk değişkenliği, >6 mm çapı olması ve hızla değişen lezyon. Tedaviyle ya da tedavisiz tekrarlanan kan basıncı ölçümleri 135/80 mmhg olan asemptomatik bireyler tip 2 M açısından taranmalıdırlar. Tarama, beden kütle indeksi 25 olan ve aşağdaki ek risk faktörlerine sahip olan tüm erişkinlerde yapılmalıdır. u risk faktörleri yok ise rutin tarama 45 yaşında başlamalıdır. Fiziksel inaktivite iyabeti olan birinci derece akraba Yüksek riskli etnik populasyonlar 4 kg üzerinde çocuk doğurmuş veya gebeliğinde gestasyonel diyabet tanısı almış olan kadınlar Hipertansiyon ( 140/90 mmhg veya tedavi altında) HL kolesterol <35 mg/dl ve/veya trigliserit >250 mg/dl Polikistik over sendromu olan kadınlar aha önce Hb1C %5.7, bozulmuş glukoz toleransı veya bozulmuş açlık glukozu olanlar İnsülin direnci ile beraber olan diğer durumlar (ciddi obezite, akantozis nigrikans,..) Kardiyovasküler hastalık hikayesi C

7 Gonore Görme ve işitme değerlendirmesi Hepatit virus (HV) Hepatit C virus (HCV) eğişken (kadınlar) 65 Gebeler eğişken Gebe kadınlar dahil, cinsel olarak aktif tüm kadınlar, infeksiyon için artmış riske sahiplerse gonore açısından taranmalıdırlar. elirli aralıklarla İnfeksiyon riskine sahip kadınlar bireysel ve toplumsal risk faktörlerine sahiptir: önceki gonore veya diğer CYH öyküsü, yeni/ birden çok partner, düzensiz kondom kullanımı, seks işçileri ve ya ilaç bağımlılığı. Yüksek infeksiyon riskine sahip erkeklerin taranması ile ilgili yeterli kanıt bulamamıştır. Gonore için düşük riskli kadın ve erkeklerin taranmasına gerek yoktur. Tüm yenidoğanlara gonokokal oftalmia neonatarum açısından profilaktik oküler topikal tedavi uygulanması şiddetle önerilmektedir. 65 yaş üstü kişilerde, birinci basamakta rutin görme keskinliğinde bozulmanın taranması ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. Tüm gebelerin ilk prenatal muayenelerinde HV infeksiyonu açısından taranmaları kuvvetle önerilmektedir. Genel asemptomatik populasyonda, kronik HV infeksiyonu için rutin taramaya gerek yoktur. Genel populasyonda HCV infeksiyonu için artmış riski olmayan yetişkinlerde rutin HCV infeksiyonu na gerek yoktur. rtmış riske sahip yetişkinlerin HCV infeksiyonu açısından taranmaları ile ilgili yeterli kanıt bulunamamıştır.

8 Herediter hemokromatozis (HH) Yetişkinler CP/ 2005 HV 13 yaş CP/ 2009 HV eğişken 2007 ireyselleştirilmiş Genel populasyonda HH için yeterli kanıt mevcut değildir. HH için olgu saptandığında, serum ferritin ve transferin saturasyonu (TS) bakılabilir. Klinisyenler HH aile öyküsüne sahip bireylerde veya artmış serum ferritin ve TS u olanlarda genetik test uygulamanın faydalarını ve sınırlamalarını iyi düşünmelidirler. Klinisyenler rutin HV nı kabullenmeli ve hastaları test olmaları için motive etmelidirler. Klinisyenler bireyselleştirilmiş değerlendirme ile gerekirse taramayı tekrarlamalıdırlar. eğişken HV infeksiyonu için yüksek riskli tüm adolesan ve yetişkinlerin taranması kuvvetle önerilmektedir. Tüm gebe kadınlar HV için test edilmelidir. USPSTF, HV infeksiyonu için yüksek riskli olmayan adolesan ve yetişkinlerin taranıp taranmayacağı konusunda bir öneride bulunmamaktadır. rtmış riski olanlar (prevalans hızına göre belirlendiğinde): birden çok partnerle korunmasız cinsel ilişkiye giren kadın ve erkekler; intravenöz ilaç bağımlıları; seks işçileri; şimdiki ya da önceki partnerleri HV ile infekte olanlar; biseksüeller; CYH tedavisi alanlar; yılları arasında kan transfüzyonu öyküsü olanlar, rapor edilmiş risk faktörü olmayıp da HV testi yaptırmak isteyenler. Evsizler için olan bakımevleri, tüberküloz klinikleri ve yetimhanelerde kalanlar da taramadan fayda görebilirler. C

9 Kan basıncı Klamidya Kolorektal kanser > 18 yaş yaş (kadınlar) 50 yaş elirli aralıklarla 18 ve üzeri yaştaki bireyler yüksek kan basıncı açısından taranmalıdırlar. eğişken Cinsel olarak aktif 24 yaşındaki kadınlar ve Klamidya infeksiyonu için yüksek riske sahip diğer asemptomatik kadınlar taranmalıdırlar. 24 yaşındaki tüm gebe kadınlar ve infeksiyon için riske sahip diğer gebeler taranmalıdırlar. 25 yaşındaki, klamidya infeksiyonu için riske sahip olmayan kadınların taranmasına gerek yoktur. semptomatik erkeklerde klamidya nın gerekliliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. İnfeksiyon için yüksek riskli kadınlar: cinsel yolla bulaşan hastalık (CYH) öyküsü olanlar, para ya da ilaç için seks yapanlar, düzenli bariyer kontraseptif yöntem kullanmayanlar, yeni/birden çok cinsel partneri olanlar, prevalansı yüksek bölgede yaşayanlar eğişken yaşları arasında, gaytada gizli kan, sigmoidoskopi ve ya kolonoskopi ile kolorektal kanser yapılmalıdır. u tarama yöntemlerininin riskleri ya da faydaları duruma göre değişmektedir. ireye özel bir takım faktörler dışında, yaşlarındaki bireylerin kolorektal kanser için rutin taranmalarına gerek yoktur. 85 yaşlarındaki bireylerin kolorektal kanser için taranmalarına gerek yoktur. T kolonoskopinin ve fekal N testinin kolorektal kanser ndaki etkinliği ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. C C

10 Kolorektal kanser Kronik obstrüktif akciğer hastalığı Lipid bozuklukları 50 yaş Yetişkinler 35 (erkekler) 45 (kadınlar) CS/ 2008 CP/ eğişken Tarama seçeneklerinden herhangi biri önerilebilir; Yıllık gaytada gizli kan (guaiac tekniğiyle ya da fekal immünokimya testi ile) 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi 5 yılda bir çift kontrastlı baryum grafisi 5 yılda bir T kolonoskopi 10 yılda bir kolonoskopi Yıllık gaytada gizli kan testine ek olarak 5 yılda bir sigmoidoskopi Fekal N testi ile ilgili kesin öneri yoktur. Solunumla ilgili semptomları (özellikle dispne) olan hastalara hava yolu obstrüksiyonunun değerlendirilmesi için spirometri yapılmalıdır. semptomatik hastalarda hava yolu değerlendirmesi için spirometri kullanılmamalıdır. Erkeklerde tarama; 35 yaşındaki erkeklerin lipid bozuklukları açısından taranması şiddetle önerilmektedir yaşları arasındaki erkeklerin koroner arter hastalığı (KH) riskine sahip iseler taranmalarını önermektedir. Yüksek riskli kadınlarda tarama; 45 yaşındaki kadınlar yüksek KH riskine sahiplerse lipid bozuklukları açısından taranmalarını şiddetle önermektedir yaşları arasındaki kadınlar KH için artmış riske sahiplerse taranmalıdırlar. Genç erkeklerde ve riski olmayan kadınlarda tarama; USPSTF, KH için riske sahip olmayan yaşlarındaki erkeklerde ve 20 yaşındaki kadınlarda lipid bozukluğu ile ilgili bir öneride bulunmamaktadır. Kuvvetli öneri; orta kalitede kanıt C

11 Meme kanseri Meme kanseri Meme kanseri yaş CP/ yaş 2009 Genetik riski olan kadınlar CS/ CS/ yılda bir 1-2 yılda bir Klinisyenler mamografi kararına yardımcı olması için, belirli aralıklarla meme kanseri riskine yönelik bireyselleştirilmiş değerlendirme yapmalıdır. Klinisyenler yaşlarındaki kadınları mamografi nın potansiyel fayda ve zararları hakkında bilgilendirmelidir. Klinisyenler, mamografi na, taramanın fayda ve zararlarını, kadının tercihini ve meme kanseri risk profilini göz önünde bulundurarak karar vermelidir yaş arası kadınlarda her 2 yılda bir mamografi yapılmalıdır. USPSTF önerisine göre; tarama için klinik meme muayenesi (KMM) veya kadına kendi başına meme muayenesi yapmasını önermek için yeterli kanıt mevcut değildir. CS önerisine göre; 20 li yaşlarda kadınlara kendi başına meme muayenesi ve KMM nin fayda ve kısıtlılıkları anlatılmalıdır. 20 li ve 30 lu yaşlarındaki kadınlar için KMM her 3 yılda bir yapılmalıdır. USPSTF önerisine göre; ailesinde RC1 ve RC2 genlerinde kansere zemin hazırlayan öyküsü olan kadınlar genetik danışma ve RC testi için yönlendirilmelidirler. ilesinde bu mutasyonlar olmayan kadınların meme kanseri duyarlılık geni (RC) açısından genetik danışmanlık almalarına ya da test edilmelerine gerek yoktur. CS önerisine göre, bilinen RC mutasyonu olan ya da birinci derece yakınında RC mutasyonu olan ya da yaşam boyu %20-25 meme kanseri riski olan kadınlara 30 yaşından başlayarak meme manyetik rezonans görüntülemesi önerilmektedir. C C

12 Osteoporoz (kadınlar) > eğişken 65 yaşındaki kadınlar osteoporoz açısından rutin olarak taranmalıdır. Osteoporotik kırıklar için artmış riske sahip kadınlar 60 yaşından sonra taranmalıdırlar. USPSTF, <60 yaşındakilerin ve artmış kırık riskine sahip olmayan yaşlarındaki kadınların rutin taranıp taranmamaları ile ilgili bir öneride bulunmamaktadır. C Osteoporoz (erkekler) Over kanseri Prostat kanseri 50 CP/ CS/ 2010 Klinisyenler, erkeklerde periyodik olarak bireye özel osteoporoz risk değerlendirmesi yapmalıdır. Klinisyenler osteoporoz için risk altındaki erkeklerde ve ilaç tedavisi alabilecek olanlarda EX yöntemi ile kemik mineral yoğunluğu ölçmelidir. Over kanseri için rutin tarama yapılmasına gerek yoktur. Yılda bir <75 yaşındaki erkeklerde prostat kanser nın fayda-zarar oranını değerlendirecek kadar yeterli kanıt mevcut değildir. 75 yaşındaki erkeklerde prostat kanser na gerek yoktur. CS (merican Cancer Society) önerisine göre; >10 yıl yaşam beklentisi olan 50 yaşın üzerindeki asemptomatik erkeklere, taramanın belirsizlikleri, riskleri ve potansiyel faydaları konusunda bilgilendirildikten sonra hekimleriyle beraber bir karar verme şansı tanınmalıdır. ir birinci derece yakınında 65 yaşından önce prostat kanseri olanlarda 45 yaşında, birden fazla yakınında hikaye olanlarda 40 yaşında tarama ile ilgili bilgilendirilmiş karar verme süreci başlamalıdır. Tarama isteyen erkeklerde seçilecek test kan PS düzeyi olmalıdır. Kuvvetli öneri; orta kalitede kanıt

13 Servikal kanser Servikal kanser Sifiliz Tiroid hastalığı 21 yaş veya ilk cinsel ilişki eğişken 2003 CS/ En az her 3 yılda bir Cinsel olarak aktif, serviksi olan kadınlarda servikal kanser mutlaka yapılmalıdır. 65 yaşın üzerindeki kadınlar servikal kanser için yüksek riske sahip değilse ve daha önceden Pap yayması ile düzenli kontrolleri yapıldıysa, servikal kanser için rutin olarak taranmalarına gerek yoktur. İyi huylu nedenlerle total histerektomi yapılan kadınların rutin Pap yayma ile taranmalarına gerek yoktur. Servikal kanser için geliştirilen yeni teknolojilerin etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. Servikal kanser primer nda rutin insan papilloma virus (HPV) testinin etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. İlk cinsel ilişkiden 3 yıl sonra ya da 21 yaşında taramaya başlanmalıdır. Konvansiyonel Pap testi her yıl, sıvı bazlı Pap testi 2 yılda bir tekrarlanmalıdır. Üç defa normal test sonucu olan kadınlar 30 yaşından sonra her 2-3 yıldabir servikal sitoloji ile ya da 3 yılda bir sitoloji ve HPV N ile taranabilirler. Kadınlara HPV N testinin kıtlılıkları anlatılmalıdır. Son 10 yılda hiç anormal testi olmayan ve en az 3 defa normal Pap testi olan 70 yaş üzerindeki kadınlar taramadan çıkarılabiliriler. eğişken Sifiliz infeksiyonu için artmış riske sahip bireylerin ve tüm gebe kadınların taranması kuvvetle önerilmektedir. rtmış infeksiyon riskine sahip olmayan asemptomatik kadınların taranmalarına gerek yoktur. Yetişkinlerde rutin tiroid hastalık önerisi ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir.

14 Koroner arter hastalığı önlenmesi için aspirin yaş arası erkekler yaş arası kadınlar 2010 KEMOPROFİLKSİ Myokard enfarktüslerini önlemedeki potansiyel yarar gastrointestinal kanamanın oluşturacağı zarardan fazlaysa aspirin kullanımını önerin. İnmeyi önlemedeki potansiyel yarar gastrointestinal kanamanın oluşturacağı zarardan fazlaysa aspirin kullanımını önerin Kolorektal kanser önlemesinde aspirin ve nonsteroid antiiflamatuar ilaçlar (NSİİ) 2007 Kolorektal kanser için ortalama bir riske sahip bireylerde korunma için aspirin ve NSİİ kullanılmasına gerek yoktur. Meme kanseri önlemesi 2002 Meme kanseri için düşük ya da ortalama riske sahip kadınlarda birincil korunma için rutin tamoksifen ya da raloksifen kullanılmasına gerek yoktur. Meme kanseri için yüksek riskli ve ilaç yan etki riskinin az olduğu kadınlarla kemoprevansiyonun tartışılabilir. Hormon replasman tedavisi Tüm postmenapozal kadınlarda 2005 Postmenapozal kadınlarda kalp hastalığı, osteoporoz gibi kronik durumların önlenmesinde rutin östrojen ve progesteron kullanılmasına gerek yoktur. Histerektomi geçirmiş postmenapozal kadınlarda karşılanmamış östrojen kullanılmasına da gerek yoktur. Folik asit Gebelik planlayan veya gebe kalma olasılığı olan tüm kadınlar 2009 Nöral tüp defektleri çoğunlukla kişisel veya ailesel pozitif hikaye olmayan anne çocuklarında ortaya çıkmaktadır. u nedenle konsepsiyondan en az 1 ay önce başlayarak günlük mg folik asit gebe kalmayı planlayan veya gebe kalma olasılığı olan tüm kadınlara önerilmektedir. aha önceden nöral tüp defekti olan çocuğu olan veya epilepsi ilac kullanan kadınların daha yüksek dozlarda folik asit alması gerekebilir.

15 lkol istismarı Tüm bireyler 2004 Sağlıklı diyet eğişken 2003 Yaralanma önlenmesi (motorlu taşıt) Tüm bireyler 2007 Periyodik olarak Periyodik olarak NŞMNLK USPSTF, birinci basamakta, gebe kadınlar dahil tüm yetişkinlerin alkol istismarı açısından taranmasını önermektedir. USPSTF kararına göre, birinci basamakta, adolesanlarda alkol istismarı ile ilgili öneride bulunmak için yeterli kanıt mevcut değildir. lkol istismarıyla, bireye ilerde sorun yaratabilecek kadar riskli/ tehlikeli ve zararlı içmek kastedilmektedir. Riskli/tehlikeli içmek: merika da kadınlar için >7 içki/haftada ya da >3 içki/her fırsatta, erkekler için >14 içki/hafta ya da 4 içki/her fırsatta. Zararlı içmek: bağımlılık kriterlerini karşılamayan ancak fiziksel, sosyal ve psikolojik zararlara yol açacak şekilde içmek USPSTF kararına göre; birinci basamakta, bireye özel planlanmamış sağlıklı diyet ile ilgili danışmanlık yapmayı önermek için yeterli kanıt mevcut değildir. USPSTF, hiperlipidemisi, kardiyovasküler ve diyet ilişkili hastalıklar için bilinen risk faktörleri olan yetişkinlere yoğunlaştırılmış danışmanlık verilmesini önermektedir. u yoğun danışmanlık birinci basamak hekimi veya diyetisyen gibi diğer uzmanlar tarafından verilmelidir. USPSTF kararına göre; birinci basamakta, kanunlar ya da toplum tabanlı önlemlerin etkinliğinin yanında motorlu taşıt kullanıcılarına emniyet kemeri, çocuk güvenlik koltuklarının kullanımı, alkollü araba kullanmama gibi bir takım konularda önerilerde bulunmanın ne kadar etkin olacağı konusunda yeterli kanıt mevcut değildir.

16 Obezite üzenli fiziksel aktivite Tütün bırakma Cinsel yolla bulaşan hastalıklar Tüm bireyler Tüm bireylere Tütün kullananlar Cinsel olarak aktif tüm adölesan ve risk altındaki erişkinler Periyodik olarak Periyodik olarak Periyodik olarak Tüm hastalar obezite açısından taranmalıdır ve obez bireylere (VK 30) kilo vermeleri için yoğunlaştırılmış danışmanlık verilmelidir. Obez bireylere kilo vermeleri için orta ya da düşük yoğunlukta danışmanlık vermenin etkinliği ile ilgili yeterli kanı mevcut değildir. Kilolu (VK ) bireylere kilo verme ile ilgili herhangi bir yoğunlukta danışmanlık vermenin etkinliği ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. anışmanlığın yoğunluğu, müdahalenin sıklığı olarak tanımlanmıştır. Yüksek yoğunlukta müdahale ilk 3 ay boyunca ayda en az bir kez birebir görüşme olarak tanımlanmıştır. Obez bireyleri kilo verme ile ilgili danışmanlığın yapıldığı programlara yönlendirmekte fayda vardır. USPSTF kararına göre; birinci basamakta, bireylerin fiziksel aktivite durumunu düzeltmek için önerilerde bulunmanın etkinliği konusunda yeterli kanıt mevcut değildir. USPSTF şiddetli önerisine göre; TÜM bireyler tütün kullanımı açısından taranmalı ve tütün kullananlara bırakmaları konusunda davranışsal danışmanlık verilmelidir. TÜM gebe kadınlar tütün kullanımı açısından taranmalı ve tütün kullananlara gebeliğe özel, yüksek düzeyli danışmanlık verilmelidir. USPSTF kararına göre, Çocukların ve adolesanların tütün kullanımlarının taranması ve davranışsal danışmanlıkta bulunulması ile ilgili yeterli kanıt mevcut değildir. Cinsel olarak aktif tüm adölesanlar ve risk faktörleri olan tüm erişkinlere yüksek yoğunlukta davranışsal danışmanlık verilmelidir. Cinsel olarak aktif olmayan adölesanlar ve riski olmayan erişkinlere danışmanlık verilmesi ile ilgili yeterli kanıt yoktur. rtmış risk; şu anda veya son bir yıl içinde cinsel yolla bulaşan hastalığı olanlar, birden çok cinsel eşi olanlar.

17 Seçilmiş Klinik Kılavuzlar JNC 7 kılavuzuna göre hipertansiyon yönetimi ve sınıflaması Kan asıncı (K) Sınıflaması SK* mmhg K* mmhg Yaşam tarzı modifikasyonu Zorlayıcı endikasyon olmadan Zorlayıcı endikasyon durumunda Normal < 120 < 80 Teşvik edin Hayır Prehipertansiyon Evet Evre 1 hipertansiyon Evre 2 hipertansiyon ntihipertansif ilaç endikasyonu mevcut Evet Çoğunlukla tiazid diüretikler. CE, R,, KK ya da kombinasyon Evet Çoğunlukla iki ilaç kombinasyonu (sıklıkla tiazid diüretik+ce, R,, CC) Zorlayıcı durumlar için ilaç endikasyonu. ++ Zorlayıcı durumlar için ilaç endikasyonu. ++ iğer antihipertansif ilaçlar (diüretikler, CE, R,, CC) gerekirse. *Sistolik ve diastolik kan basıncının daha yüksek olduğu kategori kabul edilmektedir. K= diastolik kan basıncı; SK= sistolik kan basıncı + Ortostatik hipotansiyonu olan bireylerde başlangıçta kombine tedavi dikkatle kullanılmalıdır. ++ Kronik böbrek hastalığı ve diyabeti olanlarda K hedefi < 130/80 mmhg dır. İlaç kısaltmaları: CE, anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü; R, anjiotensin reseptör blokörü;, beta blokör; KK, kalsiyum kanal blokörü Kaynak: JNC 7, Prevention, etection, Evaluation and Treatment of High lood Pressure, NH Not: Uyku esnasında K %10-20 lik düşüşün kaybı artmış kardiyovasküler hastalık belirtisi olabilir.

18 Hipertansiyona Tanısal Yaklaşım Risk faktörlerini ve eşlik eden komorbiditeleri değerlendirin Tanılabilir hipertansiyon nedenlerini ortaya çıkarın Hedef organ hasarının varlığını değerlendirin Öykü alın ve fizik muayene yapın Laboratuar testleri isteyin: idrar tetkiki, kan şekeri, hematokrit ve lipid profili, serum potasyumu, kreatinin ve kalsiyum. İsteğe bağlı: idrar albumin/kreatinin oranı Elektrokardiyogram çektirin Majör Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Hipertansiyon Obezite (VKİ > 30 kg/m2) islipidemi iyabetes mellitus Sigara Fiziksel inaktivite Mikroalbuminüri, ölçülen GFR < 60 ml/dk Yaş; erkeklerde > 55 yaş, kadınlarda >65 ilede erken dönemde KVH öyküsü (erkekler >55 yaş, kadınlarda < 65 yaş) İkincil Hipertansiyon Nedenleri Uyku apnesi İlaç nedenli/ilişkili Kronik böbrek hastalığı Primer aldosteronizm Renovasküler hastalık Cushing sendromu ve kronik steroid tedavisi Feokromositoma ort koarktasyonu Tiroid/paratiroid hastalığı irençli Hipertansiyon Nedenleri Yanlış kan basıncı ölçümü Fazla sodyum tüketimi İlaç tedavisi Uygunsuz dozlar ilaç reaksiyonları ve etkileşimleri (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar, sem patomimetikler, oral kontraseptifler) Reçetesiz yazılan ilaçlar, bitkisel destekler İkincil hipertansiyon nedenleri

19 TP LL-K Hedefleri ve TYT Önerileri ve Farklı Risk Faktörlerine Göre İlaç Tedavisi ve Güncel Klinik Çalışma Sonuçlarına Göre Önerilen Tedaviler (2004 güncellemesi) Risk Kategorisi Hedef LL-K TYT aşlatın Yüksek risk: KH* ya da KH risk eşdeğerleri 1 (10 yıllık risk >%20) TYT- Terapötik yaşam tarzı değişikliği, KH-Koroner arter hastalığı * KH; myokard infarktüsü, unstabil anjina, stabil anjina, koroner arter işlemleri (anjioplasti ya da bypass) öyküsü ya da klinik olarak anlamlı myokard iskemi kanıtının olması. 1 KH risk eşdeğerleri; aterosklerotik hastalığın koroner dışı klinik bulguları (periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması ve karotid arter hastalığı [geçici iskemik atak ya da karotis orijinli inme, karotid arterin >%50 tıkalı olması]) 2 Çok yüksek risk varsa, trigliseridi yüksek hastalarda, non-hl-k < 100 mg/dl ile, opsiyonel LL hedefi <70 mg/dl olabilir. 3 Risk faktörleri; sigara, hipertansiyon (K 140/90 mmhg ya da antihipertansif tedavi), düşük HL-K( <40 mg/dl), ailede erken yaşta KH öyküsü (1. derece yakınlarında erkeklerde <55 yaş, kadınlarda <65 yaş) ve yaş (erkek 45 yaş, kadın 55 yaş) 4 Yaşam tarzıyla ilişkili risk faktörleri (obezite, sedanter yaşam, yüksek trigliserid, düşük HL, metabolik sendrom) olan orta ya da yüksek riskli bireyler LL düzeylerinden bağımsız olarak TYT için uygun adaydır. 5 azal LL <100 mg/dl ise, klinik çalışma sonuçları temel alınarak LL düşürücü bir ilaç başlanması tedavi seçeneği olabilir. Yüksek riskli bir birey yüksek trigliserid, düşük HL ye sahipse LL düşürücü ilaçla kombine fibrat ya da nikotinik asit tedavisi verilebilir. 6 LL düşürücü ilaç başlanmış ise LL düzeyinde en az %30-40 lık bir düşüş olacak şekilde tedavi yoğunluğu belirlenmelidir. 7 Elektronik 10 yıllık risk hesaplamaları için; 8 Opsiyonel LL-K hedefi < 100 mg/dl risk faktörüne sahip bireylerin neredeyse hepsinde 10 yıllık risk < %10 dur ve bu bireylerde 10 yıllık risk değerlendirmesi yapmaya gerek yoktur. İlaç Tedavisi üşünün 100 mg/dl mg/dl mg/dl 5 (opsiyonel hedef: <70 mg/dl) 3 (< 100 mg/dl: ilaç seçeneklerini düşünün) 6 Orta-yüksek risk: 8 < 130 mg/dl mg/dl 130 mg/dl (10 yıllık risk %10-20) 7 2+ risk faktörü 3 ( mg/dl; ilaç seçeneklerini düşünün) 6 Orta risk: < 130 mg/dl 130 mg/dl 160 mg/dl (10 yıllık risk < %10) 7 2+ faktör 3 üşük risk: < 160 mg/dl 160 mg/dl 190 mg/dl 0-1 risk faktörü 9 ( mg/dl: opsiyonel LL düşürücü ilaç)

20 iyabet Tanısı için Kılavuzu ( iagnosis and Classification of iabetes Mellitus 2010, iabetes Care) Evre Hb1C çlık Plazma Glukozu Random Plazma Glukozu Oral Glukoz Tolerans Testi Normal %<5.7 < 100 mg/dl 2. saat < 140 mg/dl Pre-diyabet % mg/dl ozulmuş çlık Glukozu (FG) 2. saat mg/dl ozulmuş Glukoz Toleransı (GT) iyabet % mg/dl (2 ayrı günde) >200 mg/dl (semptomlarla birlikte) 1 2. saatte 200 mg/dl 1 Semptomlar: poliüri, polidipsi ve açıklanamayan kilo kaybı Güvenilir olmayan durumlarda laboratuvar testleri tekrarlanarak konfirme edilmelidir.

21 Kalp Yetmezliğinin Yapısal normalliğe (CC/H) ve Fonksiyonel Kapasiteye (NYH) Göre Sınıflaması CC/H Kalp Yetmezliği Evrelemesi (Kalp kasındaki yapısal hasara göre) NYH Fonksiyonel Sınıflaması (Semptom ve fiziksel aktivite durumuna öre) Evre KY gelişme riski yüksek olan hastalar 1 Sınıf Fiziksel hareket kısıtlılığı yok, günlük fiziksel aktivite beklenenin üzerinde halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor. Evre Kasılma bozukluğuna yol açan yapısal kalp hastalığı olan asemptomatik hastalar 2 Evre C ltta yatan yapısal kalp hastalığına eşlik eden eski ya da yeni KY semptomları olan hastalar 3 Evre İlerlemiş yapısal kalp hastalığı olanlar ya da tıbbi tedaviye rağmen istirahatte belirgin KY semptomları olan hastalar 4 Sınıf Hafif hareket kısıtlılığı var, istirahatte rahat ancak günlük fiziksel aktivite halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor. Sınıf elirgin hareket kısıtlılığı var, istirahatte rahat ancak günlük fiziksel aktiviteden daha hafif efor halsizlik, çarpıntı ya da dispneye yol açıyor. Sınıf V Rahatsızlık duymadan herhangi bir fiziksel aktivitede bulunamıyor, istirahatte semptomlar var, fiziksel aktivite ile rahatsızlık artıyor. CC-merican College of Cardiology, H-merican Heart ssociation, NYH- New York Heart ssociation, KY-Kalp yetmezliği 1 Sistemik hipertansiyon, koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, kardiyotoksik ilaç kullanımı, alkol kullanımı, romatizmal ateş öyküsü, ailede kardiyomyopati öyküsü 2 Sol ventrikül hipertrofisi, sol ventrikül dilatasyonu, asemptomatik kapak hastalığı, iskemik kalp hastalığı 3 Sol ventrikül sistolik disfonksiyonuna bağlı dispne ya da önceden varolan KY semptomları için tedavi alanlar 4 KY nedeniyle sık sık hastaneye yatış öyküsü olan hastalar, kalp nakli için bekleyen hastalar, KY tedavisi için hastane koşullarında tedavi edilmesi gereken hastalar

22 ESC (European Society of Cardiology) 2008 Kalp Yetmezliği Kılavuzu Tedavi Önerileri Non-farmakolojik Tedavi Hasta eğitimi: Hasta kalp yetmezliği nedenleri ve semptomları, ne zaman doktora başvuracağı konusunda bilgilendirilmelidir. Risk faktörlerinin kontrolü: Kan basıncı izlemi ve kontrolü, kan şekeri izlemi ve kontrolü, obezitenin önlenmesi, sigaranın bırakılması iyet: Sıvı ve tuz kısıtlaması 1, alkolün kısıtlanması 2, malnütrisyonun önlenmesi 3 Egzersiz 4 İmmünizasyon 5 Cinsel faaliyet, kontrasepsiyon 6 Seyahat 7 epresyon, uyku ve duygudurum bozuklukları 8 Farmakolojik Tedavi njiotensin reseptör blokörleri (CE-R) 9 eta blokörler (bisoprolol, karvedilol, metoprolol, nebivolol) 10 ldosteron antagonistleri (spironolakton, epleronon) 11 Hidralazin-izosorbid dinitrat kombinasyonu (H-SN) 12 igoksin 13 iüretikler 14 iğer ilaçlar (ntikoagülanlar, antiagreganlar, statinler) 1 semptomatik KY hastalarında sıvı yüklenmesini önlemek için aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır, hastalar gıdaların tuz içeriği konusunda bilgilendirilmelidir. Hiponatremiyle birlikte ciddi KY semptomları olan hastalarda sıvı tüketimi L/gün şeklinde kısıtlanmalıdır. 2 lkol negatif inotropik etki gösterebilir ve kan basıncını yükseltebilir. lkol tüketimi gr/gün (1-2 kadeh şarap/gün) şeklinde kısıtlanmalıdır. lkol ilişkili kardiyomyopatide alkol kullanımı tamamen bırakılmalıdır. 3 Sıvı yüklenmesi olmaksızın 6 ayda stabil vücut ağırlığının >%6 kaybedilmesi kaşeksi olarak tanımlanmaktadır. Kardiyak kaşeksi sağkalımı azaltacağından hastanın beslenme durumuna çok dikkat edilmelidir. 4 Refakatli dayanıklılık egzersizleri stabil kronik KY olan tüm hastalara önerilmelidir. Otonomik kontrolü artırır, mortaliteyi ve hastaneye yatış sıklığını azaltır. 5 Pnömokok aşısı tüm KY hastalarına önerilmelidir. 6 NYH sınıf -V olan hastalarda cinsel faaliyetin KY dekompanzasyonuna yol açtığı bildirilmiştir. Hastalara cinsel faaliyet öncesinde göğüs ağrısı ve dispne profilaksisi için sublingual nitrogliserin önerilebilir. Gebelik kararı doktorun önerileri doğrultusunda alınmalıdır. 7 Semptomatik hastalarda >1500 m yüksekliğe ve çok sıcak bölgelere seyahat önerilmemelidir. Uçakla yolculuk tercih edilmelidir. 8 KY hastalarında depresyon ve uyku bozuklukları sık görülmektedir, hastalar bu açıdan izlenmelidirler. 9 Semptomlarına bakmaksızın ejeksiyon fraksiyonu (EF) < %40 olan tüm hastalara CE verimelidir. ir CE ve beta blokör ile optimal tedaviye rağmen semptomatik olan hastalara R verilebilir. Hiperpotasemi, renal disfonksiyon ve hipotansiyon açısından dikkatli olunmalıdır. 10 EF < %40 olan semptomatik KY hastalarına optimal CE/R ile birlikte önerilmelidirler. ekompanse hastalarda dikkatle kullanılmalıdırlar. stımda, 2-3. derece kalp bloklarında ve sinüs bradikardisinde kontrendikedirler. 11 EF %35 olan, ciddi semptomatik KY hastalarına hiperpotasemi ve renal disfonksiyon yok ise önerilmelidirler. CE+R kombinasyon tedavisine eklenmeleri kontrendikedir. 12 Semptomatik veef %40 olan, CE ya da R intoleransı olan hastalarda alternatif olabilir. Tüm tedavilere rağmen semptomatik olan hastalarda diğer kombinasyonlara eklenebilir. Hipotansiyona, lupus sendromuna dikkat edilmelidir. 113 Semptomatik KY ile birlikte atriyal fibrilasyonu olan hastalarda hız kontrolü için önerilmelidir. Sinüs ritimli KY hastalarında kullanımı ventriküler fonksiyonu, hasta iyilik halini artırır, hastaneye yatış sıklığını azaltır ancak sağkalıma etkisi yoktur. 14 iüretikler renin-anjiotensin-aldosteron sistemini aktive edeceklerinden bir CE/R ile kombine edilmelidirler. Orta-ağır KY de loop diüretikler tercih edilmelidir. iüretik tedavisi sırasında serum elektrolitleri izlenmelidir.

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1**

Sheet > > yılda 1 Yılda 1 Yılda yilda 1 Yılda 1 Yılda 1. varsa 20 yaşından. 1-2 yılda 1** 2 yılda 1** KAN BASINCI KOLESTERO L DİYABET DİŞ GÖZ FİZİK MUAYENE KENDİ KENDİNE MEME VE MAMOGRAM PELVİK MUAYENE VE PAP SMEAR 18-39 40-64 >65 18-39 40-64 >65 3-5 Yılda 1 Yılda 1 3-5 yilda 1 Yılda 1 Yılda 1 5 * BMı>25

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIKLI BİREYİN İZLENMESİ

BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIKLI BİREYİN İZLENMESİ BİRİNCİ BASAMAKTA SAĞLIKLI BİREYİN İZLENMESİ Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ. Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD Tabipler Odası

HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ. Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD Tabipler Odası HİPERTANSİYONUN GÜNCEL TEDAVİSİ Prof Dr Sümeyye GÜLLÜLÜ Uludağ Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyoloji AD 15.03.2017 Tabipler Odası Kan Basıncı Sınıflaması Ofis Dışı KB değerlerine göre HT tanımı HİPERTANSİYON

Detaylı

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı:

Açıklama 2008 2010. Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Şizofreni Hastalarında Bedensel Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları Dr. Berna Binnur Akdede DEÜTF Psikiyatri AD 06.10.2010 Mortalite genel populasyondan

Detaylı

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 Kanser Taraması Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 2005 ve 2030'da KANSER *IARC 11 milyon Yeni Vaka 27 milyon 7 milyon Ölüm 17 milyon

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ

HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HİPERTANSİYON & EGZERSİZ HTN %27.8 (ABD DE) 140/90 mmhg PREHİPERTANSİYON SBP:120-139 mmhg DBP:80-89 mmhg Kan basıncı sınıflaması Sistolik kan basıncı(mmhg) Diyastolik kan basıncı (mmhg) İdeal

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h)

Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar. Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Dünyanın En Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar Dr. H. Erdal Akalın, FACP, FIDSA, FEFIM (h) Sağlık Sisteminde Karışıklığa Yol Açabilecek Gelişmeler Bekleniyor Sağlık harcamalarında kısıtlama (dünya

Detaylı

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D.

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi

Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi Algoritmalarla Diyabette Beslenme Tedavisi TEMD Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi TIBBİ BESLENME TEDAVİ ALGORİTMASI Tip 1 Diyabetli Tip 2 Diyabetli Gestasyonel Diyabetli Diyabetik Gebe Prediyabet

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU

KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU KALP KRİZİ UZ.DR.MUHAMMET HULUSİ SATILMIŞOĞLU Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205.457 ölümle kardiyovaskülerhastalıklar (tüm ölüm nedenlerinin %47,73 ü) almaktadır. Kardiyovasküler

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KADIN KALBİ 1 Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KLİNİK DEĞERLENDİRME 41 yaş kadın hasta 3 günden beri süren göğüs ağrısı beraberinde nefes darlığı yakınması 20 yıldan beri 1 p/gün sigara içimi;

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ KADIN VE AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ MENOPOZ DÖNEMİ BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? Menopoz nedir?

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

7 Mayıs, 2015 - Antalya

7 Mayıs, 2015 - Antalya 7 Mayıs, 2015 - Antalya Dernekler Uzlaşı Raporu Kurulu Dernek Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD) Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Türk Nefroloji

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ?

MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ? MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR Mİ? ÖĞR.GÖR.DR.AYLİN ERDİM M.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI Tıpta koruma (önleme), hastalıkların görülme sıklığını ve ölüm oranını

Detaylı

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065

MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 MERVE SAYIŞ 04150019305 TUĞBA ÇINAR 04140033048 SEVİM KORKUT 04140033017 MERVE ALTUN 04140019065 TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 2017) TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ

Detaylı

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon

Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Hastalığına Eşlik Eden Kronik Hastalıklar-I Hipertansiyon HİPERTANSİYON Dr. Hatice ODABAŞ Yüksek Kan Basıncının Nasıl Bir Tehlikesi Vardır?

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ

PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ PREKONSEPSİYONEL İZLEM (GEBELİK ÖNCESİ BAKIM-GÖB) Prof. Dr. Sebahat ATAR GÜREL ORDU ÜNİVERSİTESİ İlk kez tanımlayan: Chamberlain, 1980 DÖB ın perinatal bakım üzerine etkisi sınırlı Yeterli DÖB a rağmen

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT YÜKSEK KOLESTEROL VE İLAÇ KULLANIMI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Yüksek kolesterolde ilaç tedavisi üzerinde çok tartışılan bir konudur. Hangi kolesterol düzeyinde ilaç başlanacağı gerçekten yorumlara açıktır

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği

Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Tip 2 Diyabetlilerde Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltma: Eğitimin Etkinliği Ayfer Bayındır Şeyda Özcan İlhan Satman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Koç Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ

OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ OBEZİTE ÇOCUK SAHİBİ OLMA ORANINI AZALTIYOR! AKŞAM GAZETESİ İnfertilite (Kısırlık); döl oluşturma yeteneğinin azalması ya da yokluğu ile karakterize edilen tıbbi bir durumdur. Hem erkeklerde, hem de kadınlarda

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın?

Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Beslenme desteğinde hangi içerik kime, ne zaman, hangi yolla uygulansın? Dr. Beste Atasoy Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı & Sağlık Bakanlığı-Marmara Üniversitesi Pendik

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı

Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda. Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri Sendromunda Prof.Dr.Mehmet Ali Ergün Gazi Üniversitesi Tı p Fakültesi T ı bbi Genetik Anabilim Dalı Herediter Meme Over Kanseri (HBOC) %5-10 arası kalıtsaldır Erken başlama

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

KİMLER DOMUZ GRİBİ AŞISI

KİMLER DOMUZ GRİBİ AŞISI KİMLER DOMUZ GRİBİ AŞISI OLMALI? AĞIR HASTALIK İÇİN TIBBİ RİSK GRUBUNDA MISINIZ? (1) HAYIR EVET AĞIR HASTALIK İÇİN SOSYO-EKONOMİK RİSK GRUBUNDA MISINIZ? (2) GEBE MİSİNİZ? 6 AYDAN KÜÇÜK MÜSÜNÜZ? HAYIR EVET

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plan Kan basıncı kontrolünün önemi ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi Kan basıncı

Detaylı

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

ERKEN TANI HİZMETLERİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI HİZMETLERİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL ERKEN TANI Hastalıkların, klinik bulgu ve belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilmesine erken tanı denir. ERKEN TANI Herhangi hastalığa ait belirtilerin henüz

Detaylı

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir

Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Babalar Gününe Özel Panellerimiz Varlıkları ve Sağlıkları Bizim İçin Önemlidir Anneler ve Babalar Günlerinde Sevdikleriniz İçin Özel Programlarımız Babalarımıza Özel... 40 Yaş Üstü Erkek Sağlık Taraması

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BESLENME ÜNİTESİ BESLENME DEĞERLENDİRME KILAVUZU KLK-HAB-BES İlk yayın Tarihi : 15 Mart 2006 Revizyon No : 04 Revizyon Tarihi : 03 Ağustos 2012 İçindekiler A) Malnütrisyon

Detaylı

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU

Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Yazar Ad 61 Prof. Dr. Lale TOKGÖZOĞLU Ülkemizde kalp damar hastalıkları erişkinlerde en önemli ölüm ve hastalık nedeni olup kanser veya trafik kazalarına bağlı ölümlerden daha sık görülmektedir. Halkımızda

Detaylı

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım Doç. Dr. Sedat YANTURALI Dokuz Eylul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı İzmir sedat.yanturali@deu.edu.tr 1 Sunu Planı Hipertansiyona genel bakış

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor

Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanseri Korkulu Rüyanız Olmaktan Çıkıyor Rahim Ağzı Kanserinde Çığır Açan Adım Kadın Kanserleri Hakkında Mutlaka Bilmeniz Gerekenler Özel

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

HEPATİT TARAMA TESTLERİ

HEPATİT TARAMA TESTLERİ HEPATİT TARAMA TESTLERİ Hepatit Tarama Testleri (Hepatit Check Up) Hepatit taraması yaptırın, aşı olun, tedavi olun, kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun. Hepatitler toplumda hızla yayılan ve kronikleşerek

Detaylı

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM. Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği

SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM. Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği SUBKLİNİK HİPOTİROİDİYE YAKLAŞIM Doc. Dr. Meral Mert SBÜ, Bakırkoy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği SUBKLİNİK HİPOTİROİDİ T3, T4 düzeylerinin normal, TSH

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı