ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI"

Transkript

1 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c. Geç dönemde Metabolik sendrom riskinde artış şüphesi mevcuttur. d. Klinik belirtiler genellikle puberteden itibaren yavaş yavaş başlar. e. 40 yaşından sonra biyokimyasal hiperandrojenemi geriler. 2- Hangisi over rezervini gösteren en iyi belirteçtir? a. Antimüllerian hormon seviyesi b. 3. gün LH seviyesi c. 3. gün FSH seviyesi d. 3. gün estradiol seviyesi e. 3. gün inhibin seviyesi 3- İVF için hangisi yanlıştır? a. Genellikle 3. gün embryolar 8-10 hücrelidir. b. Genellikle 5. gün embryolar blastokist aşamasındadır.. c. Kullanılan ilaçlara bağlı allerjik reaksiyonlar İVF in en önemli komplikasyonudur. d. Yumurta toplandıktan sonra luteal progesteron desteği mutlak gereklidir. e. Tedavi sırasında hipofiz GnRH agonist veya antagonistleriyle baskılanır.

2 4- Rahim içi araç için hangisi yanlıştır? a. Hiç çocuğu olmayanlara tatbik edilmemelidir. b. RİA infertilite nedeni olabilir. c. Kasık ağrısı en önemli komplikasyonudur. d. Kontrasepsiyon mekanizması tam olarak bilinmemektedir. e. Adet sırasında veya adet bitiminde tatbik edilir. 5- HSG için hangisi yanlıştır? a. Siklusun günleri çekilir. b. Hidrosalpinksde ampüller genişleme ve sakkülasyon görülür. c. Ağrılı bir işlemdir. d. Tubal açıklık hakkında her hastada doğru bilgi vermez. e. Submüköz myom veya endometrial polip varsa uterin kavitede mutlaka dolma defekti görülmeyebilir. 6. Amenorelerle ilgili hangisi yanlıştır a. Mülleriyen agenezi olan hastalarda 1/3 oranında renal anomaliler görülebilir b. Hiperprolaktinemiye yol açan mikroadenomların tedavisi genellikle medikaldir c. Rezistan over sendromunda FSH düzeyi artarken LH düzeyi azalır d. Sekonder amenorede aklımıza ilk gebelik gelmelidir e. Fizyolojik geç pubertede kemik yaşını saptamak aydınlatıcıdır.

3 7. OHSS için hangisi yanlıştır? a. Asıl amaç önleme olmalıdır b. PCOS lu kadınlar risk gurubudur c. Her durumda cerrahi kontrendikedir d. Gonadotropinlerle yapılan ovulasyon indüksiyonunda %20-25 e kadar görülebilir e. E2 düzeyinin 4000 pg/ml civarında olması risk grubunu oluşturur 8. Hangisi Menstruel siklus folliküler fazının özelliği değildir? a.süresi değişkendir b.östrojen hormonu hakimdir c.endometriumda sekretuvar özellikler görülür. d.bazal vucut ısısı düşüktür e.overde follikül gelişimi görülür 9. Hangisi postmenapozal dönemle ilgili yanlıştır a. REM uykusunun süresi uzarken uykuya dalış süresi kısalır b. Vajen ph sı bazik tarafa kayar c. Tip I osteoporoz olur d. HDL oranı azalır e. Osteoporoz ağırlıklı olarak trabeküler kemiği etkiler

4 10. İnklinasyon açısı kaç derecedir? a. 30 b c. Yataydan 30 dereceden fazla olmamalıdır d. Anatomik bir defekt olup olmamasına göre değişir e Rh izoimmunizasyon gelişen gebelerde aşağıdakilerden hangi bulguya rastlanmaz? a. Sinüzoidal NST patern b. Amniotik sıvı azalır c. Fetal ödem d. Plesantamegali e. Hiçbiri 12. Aşağıdakilerden hangisi LGA komplikasyonu değildir? a. doğumda omuz takılması b. neonatal hipoglisemi c. neonatal hiperglisemi d. neonatal polisitemi e. hiçbiri 13. Spontan abortuslarda en sık kromozomda hangi trizomi görülür? a. 6 b. 16 c. 18 d.21 e. hiçbiri

5 14. TRİZOMİ 21 li fetüs bulunan gebeler için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? a. serum AFP düzeyi azalır b. serum HCG düzeyi azalır c. serum inhibin A düzeyi artar d.serum PAPP-A düzeyi azalır. e. hiçbiri 15. Aşağıdakilerden hangisi tokoliz kontrendikasyonu değildir? a. fetal ölüm b. fetal distres c. koryoamnionit d. şiddetli IUGR e. hiçbiri 16. Endometriozisle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Endometriozis menapozdan sonra geriler B)Endometriozis kadınlarda myomlardan daha sık görülür C)Etyolojisinde retrograd mensturasyon yer alır D)Gastrointestinal sistemi tuttuğu zaman siklik rektal kanama olabilir E)Laparoskopi tanıda gold standarttır 17..Aşağıdakilerden hangisi anormal uterin kanamaya neden olan jinekolojik organik nedenlerden değildir? A)Servikal ektropion B)Endometrit C)Östrojen salgılayan over tm leri D)Vulva ve vajinal enfeksiyonlar E)Kan diskrazileri

6 18. PID tedavisinde hangisi kullanılır? A)Cefoxitin B)Flukonazol C)Rifampisin D)Etambutol E)GnRH analogları 19.Aşağıdakilerden hangisi gebelik bulgularından değildir? A)Hegar bulgusu B)Goodel bulgusu C)Chadwick belirtisi D)Psihacek belirtisi E)Whiff bulgusu 20. Uterin sarkomlarla ilgili hangisi yanlıştır? a) Mixed mesodermal tumor ensık görülen tiptir b) Mixed mesodermal tumor ve endometrial stromal sarkomda pre-op tanı mümkün olabilir c) Sarkomlu olguların % 10 da radyasyon öyküsü vardır d) Leiomyosarkom nadiren myom nodülünden gelişebilir e) Leiomyosarkom olguların yarısında pelvik-paraaortik tutulum mevcuttur

7 21. Anormal kanama nedeniyle jinekoloji polikliniğine başvuran 37 yaşındaki 2 çocuk sahibi N.T nin muayenesinde uterus ve overler normal olarak tespit edilmiştir. Vajinal USG de overler polykistik görünümde iken uterus normal büyüklükte ve görünümdedir. Pipelle biyosi yapılan hastada atipi göstermeyen endometrial hiperplazi saptanmıştır. En uygun tedavi hangisidir? a- Klomifen sitrat- 3 ay b- Yüksek doz progesteron, 3-6 ay c- Medroksiprogesteron asetat 3-6 ay d- Gn Rh analogları-, 3-6 ay e- Histerektomi 22. Vajen kanserleri ile ilgili hangisi yanlıştır? a)lezyonlarıbn çoğu üst 1/3 arka duvardadır b)üst vajnedekiler obturator, iliac lenf nodalrına yayılır c)alt vajendekiler ingunal lenf nodlarına yayılır d)en sık görülen kanserleri arasında endometium ca dan gelen metastazlar 1. sıradadır e)primer tedavi genellikle radyoterapidir 23. Aşağıdakilerden hangisi endometrium kanseri için risk faktörü değildir a) Nulliparite b) Geç menopoz c) Erken menarj d) Oral kontraseptif kullanımım e) Obezite 24. Histerektomi operasyonu yapılan bir hastada bilatearl adnekslerde çıkarılacaksa hangi ligament tutulur, kesilir ve bağlanır? a)ovarian ligament b)round ligament c)infindibulupelvik ligament d)sakrouterin ligament e)kardainal ligament

8 25.Aşağıda over kanserleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Çölamik epitel kökenli kanser tipleri en sık görülen guruptur b) Seröz tipler en sık görülen alt grubu oluşturur c) Tanı anında seröz tiplerde pelvis dışı yayılım musinöze göre daha fazladır d) Hob-nail sicimciği brenner tümöründe malignite tanısını koymada önemlidir e) En büyük boyuta ulaşan tümör grubu musinöz tümörlerdir 26.Molar gebeliklerin tedavi sonrası takipleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Takipte kullanılan en güvenilir marker inhibin-a düzeylerinin monitörizasyonudur b) Küretaj sonrası erken dönemde hcg anlamlı düşüş göstermez ise tekrar küretaj gereksizdir c) Takipte hcg si tekrar artan hastada küretaj sonucu mol gebeliği ise takibe devam edilir d) Beta-hCG 3 hafta ard arda normal geldikten sonra hastanın gebe kalmasına izin verilebilir e) Takip sırasında normale dönen hcg tekrar artar ise persistans hastalık araştırmasına geçilir 27.İnvaziv serviks kanseri ile uyumlu H-SIL tanısı olan belirgin makroskobik tümörü olmayan bir hastada konizasyon ile aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? a) Hastanın hızlıca radyoterapi planlamasının yapılması sağlanabilir b) İnvazyon derinliği ve tümör çapı belirlenir c) Lenfovasküler boşluk tutulumu (LVSI) olup olmadığı tespit edilebilir d) 3 mm altında invazyonu ve 7 mm den dar tm ve LVSI (-) ise hastada tedavi edici bir yaklaşımdır e) İnvazyon 3 mm den fazla ise evreleme için ek girişim gerekliliği ortaya konulur. 28.Gebelikte tespit edilen adneksiyel kitleler ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Gebelikte benign patolojilerin görülme sıklığı artar b) Çoğunluğu cerrahi gerektireceğinden izlem tedavisi tercih edilmemelidir c) Başta torsiyon olmak üzere komplikasyon sıklığı artar d) En sık görülen benign kistik yapılar dermoid kistlerdir e) Düşük malign potansiyelli over kanserlerinde koruyucu cerrahi uygulanabilir

9 29.Germ hücreli tümörler içerisinde 2. Sıklıkta gördüğümüz ve miks germ hücreli tümörlerde en sık tespit edilen iki tümörden biri olan tümör tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Sertoli-leydig hücreli tümör b) Disgerminom c) Yolk-sac tümörü d) Embriyonel karsinom e) Şeffaf hücreli over kanseri 30.Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bir kadında jinekolojik maligniteler açısından bir risk ifade etmez? a) Yüksek riskli HPV pozitifliği b) Menopoza yakın bekar yada infertil hasta c) Atipi içeren endometrial hiperplazi varlığı d) Hormon salan RİA bulunduruyor olması e) Ailede genç yaşta over kanserine yakalanmış hasta hikayesi 31.Aşağıdakilerden hangisinde olumsuz perinatal sonuç ihtimali en yüksektir? a) Gestasyonel hipertansiyon b) İzole proteinüri c) Hafif preeklampsi d) Ağır Preeklampsi e) Eklampsi 32.İnsanda doğum eyleminin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin rolü bulunur? a) Anne kanında progesteron düzeyinde azalma olur. b) Myometriyumda gap junction sayısında azalma olur. c) Myometriyumda A tipi progesteron reseptör sayısında artma olur. d) Fetal adrenalda kortizol yapımında azalma olur. e) Uterusta lokal prostoglandin üretiminde azalma olur.

10 33.Kız fetuslarda hangi dönemde eksojen androjen maruziyeti tam maskülizasyona sebep olabilir? a) 7. gebelik haftası ve öncesi b) 7-12 haftalar c) hafta arası d) haftalar e) 20 hafta sonrası 34.Aşağıdaki uterin insizyonlardan hangisinde sonraki gebelikte uterus rüptürü riski en yüksektir? a) Vertikal insizyon b) Altsegment transvers insizyon c) Alt segment vertikal insizyon d) J şeklinde insizyon e) Yukardaki tüm insizyonlarda uterus rüptürü riski eşittir. 35.Aşağıdaki durumlardan hangisinde doğumdan hemen sonra yenidoğan resüsitasyonuna başlanmalıdır. a) Hem periferin hem de santralin siyanotik olması b) Nazogastrik sondaya yenidoğanın cevap vermemesi c) Moro refleksinin alınamaması d) Perisite olarak kalp hızının 60 olması e) Bebeğin ağlamaması 36. İntrauterin gelişme geriliği nedeniyle izlenen 32 haftalık bir gebede vibroakustik stimulasyon uygulamasında rağmen NST 40 dakikadır non- reaktif olarak devam etmektedir. Fetal iyilik halinin değerlendirilmesi için bir sonraki aşamada aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır? a. Oksitosin kontraksyon test b. Kontraksyon stres test c. Biyofizik profil d. Fetal pulse oksimetri e. Fetal scalp ph ölçümü.

11 37. Aşağıda verilenlerden hangisi konjenital rubella sendromunda fetusta görülen anormal ultrasonografi bulgularından biri değildir? a. Mikrosefali b. İntrauterin büyüme geriliği c. Mikrooftalmi d. Katarakt e. Patent duktus arteriozus 38. Sezaryen ile doğum yapmış olan 35 yaşında obez bir hasta operasyon sonrası 3. günde dispne, taşipne ve göğüs ağrısı şikayetleri ile acil servise başvuruyor. Tanı ve tedavi yaklaşımı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? a. Klinik bulgular akut myokart infarktüsünü düşündürdüğü için önce EKG ile değerlendiririm. b. Postoperatif göğüs ağrısının en sık nedeni atelektazi olduğu için geniş spektrumlu antibiyotik başlar, kan kültürü isterim c. Klinik aspirasyon pnömonisi ile uyumlu olduğu için torak BT ister, infeksiyon hastalıkları konsultasyonu isterim. d. Klinik pulmoner emboli ile uyumlu olduğu için düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine başlar eş zamanlı olarak tanısal testleri isterim. e. Sezeryan ile doğum yapmış kadınlarda operasyona bağlı kas iskelet ağrıları çok sık görüldüğü için analjezik tedavisi ile hastayı bir süre gözlemlerin 39.Aşağıda verilen 3. Trimester kanama nedenleri arasında fetal mortalitesi en yüksek olan hangisidir? a. Vasa previa b. Plasenta previa c. Ablatio plasenta d. Marjinal sinus kanaması e. Dilatasyon kanaması

12 40. Antenatal fetal doppler görüntülemesinde aşağıdaki vasküler yapılardan hangisinin değerlendirilmesi fetal iyilik hali hakkında fikir vermez? a. Umbilikal arter b. İliak arter c. Uterin arter c. Duktus venozus d. Umbilikal ven yaşında 3 yıllık evli hastanın adeti 5 gün gecikmiş, alt kadran ağrısı ve vajinal kanama şikayeti ile başvuruyor. G(3) P(1) A(1) Y(1). 1 kez sezeryan doğum yapmış. Önceki gebeliği isteğe bağlı küretajla sonlandırılmış. Ağrısı ve vajinal kanaması 2 gündür varmış. Dün Aile hekiminin yaptığı plano testi (+) olduğu söylenmiş. Hastanın vital bulguları normal, pelvik muayenede vajinal kanaması minimal, uterus antevert normal cesamette, özellikle suprapubik bölgede hassasiyet var,rebound ve defans yok. βhcg 1100 IU/L, progesteron 12 pg/ml transvajinal USG de uterin kavitede gestasyonel sac izlenmedi,endomeral çift duvar kalınlığı 11 mm, adnekslerde patoloji yok, Douglas boşluğunda minimal mai izlendi. Bundan sonraki olası tanı ve yönetim nasıl olmalıdır. a- Ektopik gebelik- tek doz metotreksat (50 mg/m2) b- Ektopik gebelik-laparoskopi c- Abortus? ektopik gebelik?, İntrauterin (IU) gebelik? - Haftalık βhcg takibi d- Abortus? ektopik gebelik? IU gebelik? - 2 gün sonra β hcg bakılması, e- Abortus? Ektopik gebelik gebelik? Non viable IU gebelik? Dilatasyon küretaj 42.Postpartum kanama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- En sık 2. neden genital traktus laserasyonlarıdır. b- Grand multiparite ve doğumun 2. Evresinin uzaması post partum kanama için risk faktörleridir. c- Plasenta insersiyon anomalilerinde post partum kanama riski daha fazladır. d- Plasenta retansiyonu geç postpartum kanama nedeni olabilir. e- Atoni kanamalarında intravenöz sıvı replasmanı ve tokolitik tedavi ilk basamakta yapılır.

13 43.Puberte ile ilgili hangileri yanlıştır? I- Santral puberta prekoks daima izoseksüeldir. II- Periferik puberta prekoks izoseksüel yada heteroseksüel olabilir. III- Puberte tardalı olgularda Hipogonadotropik hipogonadizm varsa ilk olarak karyotip bakılır. IV- 21 hidroksilaz eksikliğinde izoseksüel puberta prekoks görülür. V- Puberta tarda kızlarda 15 yaşına kadar pubertanın başlamaması yada meme gelişimine rağmen 2 yıl içinde menarjın başlamaması olarak tanımlanabilir. a- I-III-V b- I-II- IV c- II-III-IV d- I-III- IV e- III-IV-V 44.Pueperal dönemle ilgili hangisi yanlıştır? a- Fonksiyonel rezidüel kapasite ve rezidüel volüm artar. b- Diabetik hastalarda gebelik dönemine göre insülin ihtiyacı artar. c- Bu dönemde en sık görüler enfeksiyonlar genito-üriner sistem kaynaklıdır. d- Laktasyon döneminde kontrasepsiyon için RİA ve depo MPA, kullanılabilir. e- Post partum dönemde lökositoz ve trombositoz görülebilir. 45.Vajinal enfeksiyonla ilgili hangisi yanlıştır? a- Trichomanas vaginalis ve N.Gonore de eş tedavisi yapılmalıdır. b- Candida enfeksiyonu gebelerde preterm doğuma neden olabilir. c- G.Vajinalis enfeksiyonunda kötü kokulu gri akıntı ön plandadır. d- Candida enfeksiyonlarında kaşıntı ön plandaki semptomdur ve vajen PH asidiktir. e- Clamidya enfeksiyonları tubal hasar ve ektopik gebelik risikini artırır. 46.Akut intermittant porfiriada kontrendike olan intravenöz anestezik aşağıdakilerden hangisidir? A) Propofol B) Ketamin C) Fentanil D) Tiopental E)Etomidat

14 47. Aşağıdakilerden hangisi opioid analjeziklerin yan etkilerinden değildir? a) Doza bağımlı solunum depresyonu b) Üriner retansiyon c) Miyozis d) Kaşıntı, tolerans ve fiziksel bağımlılık e) Gastrointestinal motilite artışı 48. Erişkinde etkin bir kardiopulmoner resüsitasyon için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Ventriküler fibrilasyon şoklanabilir bir ritim değildir. b)kardiopulmoner resüsitasyon sırasında kompresyon sayısı en az 100/ dak olmalı c) Resüsitasyon sırasında aşırı ventilasyondan kaçınılmalı ve end tidal CO 2 monitorize edilmeli d) Arrest ritmi ne olursa olsun dolaşım dönmüyorsa 3-5 dak bir 1mg adrenalin uygulanmalı e)gebelere kardiopulmoner resüsitasyon uygulanırken intravenöz yol diaframa üzerinden açılmalı 49. Aşağıdakilerden hangisi doğumda epidural analjezi komplikasyonu değildir? a-hipotansiyon b-dural delinme c-yetersiz analjezi d-hipertansiyon e-yüksek spinal blok 50.. Kan Transfüzyonu Reaksiyonları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a- Akut Hemolitik Reaksiyon ABO uygunsuzluğu nedeniyle ortaya çıkar. b- Geç Hemolitik Reaksiyon semptomları kan transfüzyonundan 2-21 gün sonra ortaya çıkar. c- Akut Hemolitik Reaksiyon intravasküler hemolizle seyreder. d- TRALI (Nonkardiyojenik pulmoner ödem) Rh sisteminin non-d antijenlerine bağlı ortaya çıkar. e.geç Hemolitik Reaksiyon hafif ikterle seyreder ve tedavi destekleyicidir.

15 CEVAP ANAHTARI 1: B 11:B 22:D 33:B 44:B 2: A 3: C 12:C 13:B 14:B 23:D 24:C 25:D 34:A 35:D 36:C 45:B 46:D 47:E 4: C 15:E 26:E 37:E 48:A 5: A 16:B 27:A 38:D 49:d 6: C 17:E 28:B 39:A 50:D 7:C 18:A 29:C 40:B 8:C 9:A 10:A 19:E 20: E 21:C 30:D 31:E 32:C 41:D 42:E 43:E

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Yener YÖRÜK SON ON YILDA KLİNİĞİMİZDEKİ TORAKS TRAVMALI OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Cengiz

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı