CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi"

Transkript

1 CİVA ZEHİRLENMESİ Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi Gelişimi normal sınırlarda giden 20 aylık kız çocuğu ve 12 yaşındaki ablası 1 aydır ortaya çıkan; Halsizlik Anoreksiya Papüler cilt dökünütleri El ve ayaklarda ağrı ve şişlik nedeni ile hastaneye getirilmiştir. Çocuklar; İrrite Küçük kızın genel durumu orta Ateşi olmadığı halde diyaforezi mevcuttu.

2 Yapılan fizik muayenesinde kas güçlerinde ve reflekslerde kayıp gözlenmiştir. Avuç içleri ve ayak tabanlarında deskuamasyon dikkati çekmektedir. Çocukların birinde hipertansiyon ve her ikisinde taşikardi tespit edilmiştir. Laboratuvar tetkiklerinde herhangi bir patoloji saptanmamıştır. Tanıda ne düşünebiliriz? Akut bir olay mı? Kronik bir tabloya yol açan ne olabilir? Dermatit, allerjik reaksiyonlar Sempatomimetik etki-katekolamin katekolamin deşarjı Feokromasitoma Cilt döküntüleri ve ekstremite değişiklikleri Kawasaki hastalığı

3 Zehirlenme olabilir mi? Akrodinya? El ve ayaklarda pembe renkli ağrılı lezyonlar ve deskuamasyon, paresteziler ve bazen ağrılı kas spazmları ile birlikte giden tablo. Civa zehirlenmelerinde akrodinya çok sık görülür. Katekolamin deşarjı? Civa zehirlenmelerinde terleme, hipertansiyon, taşikardi gibi bulgular ortaya çıkar mı? Evet, civa katekol-o-metil transferaz enzimini inhibe ederek katekolaminlerin yıkım yolağını durdurur.

4 Hikayenin devamı Aile öyküsü derinleştirilince annenin de hatırladığı kadarı ile aynı zamanlarda başlayan başağrısı,, titremeleri olduğunu, günlük işlerine konsantre olmakta güçlük çektiği öğrenilmiştir. Bunun üzerine sorgulanan babanın da son zamanlarda kendini biraz kötü, sıkıntılı hissettiğini belirtmiştir. Tüm aileyi etkileyen bu tip bir zehirlenme nasıl meydana gelmiş olabilir? Su Yiyecekler Hava

5 Kesin tanı Tüm ailenin kontamine olması hikaye almanın önemini arttırıyor Teması kesmek önemli 12 yaşındaki kızın yaklaşık 1.5 ay kadar öne okuldaki fen laboratuvarından bir miktar civa getirdiğini bir müddet oynadıktan sonra kardeşinin odasına bıraktığı öğrenilmiştir. Oda ısısında yavaş yavaş buharlaşan civa tüm ailenin zehirlenmesine neden olmuştur. Civa Nedir Civa dünyada doğal olarak oluşan bir metaldir. Doğada özellikle metalik ve inorganik formda bulunur. Hergün atmosfere doğal civa salınımı meydana gelir. Endüstriyel kullanım için yılda yaklaşık ton civa doğaya salınmaktadır. Deniz ürünlerinde depolanan civa bir organik civa formu olan metil civadır.

6 Civa Formları Nelerdir? Civa temel olarak Elementel civa (metalik civa) İnorganik civa Organik civa İnorganik Civa Civanın karbon dışındaki elementlerle yaptığı bileşiklerdir. Oksidasyon ile üç formda bulunur: Metalik civa Merkürik civa Merküroz iyonlar

7 Metalik Civa Elementel yani 0 değerlikli civadır. Likid gümüş olarak da adlandırılır. Özellikle termometrelerde kullanılan civadır. Oda ısısında buharlaşır. Organik civa Civanın karbon atomu ile yaptığı bileşiklerdir. Bazı örnekler; merbromin,, metil merkür, tiyomersal

8 Elementel civa zehirlenmesi Daha çok solunum yolu ile zehirlenmelere yol açar. Hızlı diffüzyon nedeni ile alveollerden etkin biçimde emilir. Ortamdaki civanın yaklaşık %80 i absorbe edilir. Elementel civa zehirlenmesi Doku bütünlüğü bozulmamış kanaldan oral maruziyet ile absorbsiyon düşüktür. GIS ten emilirse organik civa formu olan metil civaya dönüşür. Ciltten emilimi vardır ve solunum yolu ile alınan civanın yaklaşık %1 i kadardır. Plasentadan geçişi vardır Anne sütüne direkt geçebilir Proteinlerin sülfidril gruplarına bağlanır.

9 Elementel civa zehirlenmelerinde klinik bulgular ne olabilir? Akut zehirlenmelerde; Kritik organ akciğerdir Bronşit, bronşiyolit, intertisyel pnömoni,, öksürük, solunum yetmezliği Ateş Halsizlik, üşüme Metalik tat Abdominal ağrı, bulantı, kusma, diyare Başağrısı Tremor, görme bozuklukları Elementel civa Kronik zehirlenme Kritik organ santral sinir sistemidir Merkürialism; halsizlik, anoreksi,, kilo kaybı, GIS bulguları Seyirmeler,, tremorlar, ekstremitelerde kronik spazmlar Şiddetli davranış ve kişilik değişiklikleri Eksitabilite Uykusuzluk, depresyon, deliryum, halüsinasyonlar Baboon sendromu: sistemik kontakt dermatit Katekolamin düzeylerindeki artışa bağlı bulgular Renal fonksiyonlar, immün sistem, endokrin sistem ve kas fonksiyonları etkilenebilir.

10 Elementel civa zehirlenmelerinda laboratuvar Oral maruziyetlerde hastada fistül, divertikül olması halinde veya appendikste birikebilir. Eğer hastada; GI pasajda yavaşlama öyküsü varsa İnflamatuvar bağırsak hastalığı veya fistül varsa Yüksek miktarda maruziyet öyküsü varsa Abdominal radyografik inceleme yapılmalıdır. Vakamıza biraz daha devam edelim Ulusal Zehir Danışma Merkezi ne danışılmış ve civa zehirlenmesinin klinik bulguları ve tedavisi hakkında bilgi alınmış, civa düzeylerinin ölçümleri için kan gönderilmiştir. Serum civa düzeyleri özellikle çocuklarda yüksek bulunmuştur.

11 Civa düzeylerinin ölçümü gerekli midir? Civa düzeyleri kanda, idrarda, saçta ve tırnakta tesbit edilebilir. Elementel civa düzeyleri 0.1 mg/m3 veya üzerinde civa içeren havanın uzun süre solunması tremor ve davranış değişikliklerinin oluşma olasılığını arttırır. İdrardaki civa konsantrasyonunun 50 mcg/l üzerinde olması tremor ve davranış değişiklikleri olasılığının yüksek olduğunu gösterir. Yapılan çalışmalarda idrar veya kandaki civa konsantrasyonu ile klinik bulgular arasında bir korelasyon gösterilememiş.

12 Elementel civa düzeyleri Plazmada civa düzeylerinin ölçülmesi akut maruziyetlerin gösterilmesi açısından faydalıdır. Civanın plazmada yarılanma ömrü 3 gündür (90 güne kadar uzadığını gösteren kaynaklar vardır) Maruziyeti olmayan normal bir erişkin hastada kan düzeyi genellikle 1.5 mcg/dl nin altındadır. Elementel civa düzeyleri İdrarda civa düzeylerinin yüksekliği kronik civa zehirlenmelerini düşündürür. Maruziyeti olmayan erişkin hastada genellikle idrarda civa düzeyi 15 mcg/l nin altındadır ancak kişisel varyasyon fazladır.

13 Tedavide neler yapılabilir? Civa ile temas sürüyorsa kesilmelidir. Kandaki civa sonra organlarda depolanmış civa vücuttan uzaklaştırılmalıdır. Beslenme desteği Laboratuvar ile izlem Şelasyon tedavisi Şelatörlerin karşılıklı iki sülfidril grubu içermeleri civayı bağlayabilmeleri için gereklidir. Şelasyon tedavisi; Klinik bulgusu olan hastalarda Klinik bulgusu olmasa da civa düzeyi yüksek olan hastalarda Uzun süreli ve/veya yüksek doz maruziyeti olan hastalarda uygulanmalıdır.

14 Şelatörler 2,3-dimerkaptosüksinik asit (DMSA, succimer) Succicaptal D-penisilamin (metalcaptase ) B.A.L. (dimercaprol( ) 2,3-dimerkaptopropane dimerkaptopropane-1-sulphonate (DMPS) Dimaval DMSA-Süksimer Süksimer (mezo,2-3 dimerkaptosüksinik asit) Yan etkileri fazla olmayan etkili bir şelatördür.

15 DMSA-Süksimer Süksimer Yan etkileri Karaciğer fonksiyon testleri ve tam kan sayımı izlenmelidir. Dermal ve mukozal döküntü Kaşıntı Bulantı, kusma, diyare Uyku hali, parestezi Boğaz ağrısı, rinore Trombositoz, eozinofili, nötropeni Tat alma bozuklukları DMSA-Süksimer Süksimer Tedavi sırasında; %2 mg üzerinde proteinüri %2 mg üzerinde kreatinin 3000/mm3 altında lökopeni 1500/mm3 altında granülosit /mm3 altında trombosit ANA yüksekliği İntrahepatik kolestaz Transaminazlarda yükselme Göz kası felci Cerrahi müdahale endikasyonu olması halinde tedavi kesilir

16 D-Penisilamin Elementel civa zehirlenmelerinde idrarda civa atılımını arttırır. Ateş SSS depresyonu Anoreksiya Abdominal ağrı, bulantı, kusma, diyare Proteinüri Miyalji Nefrotik sendrom D-Penisilamin Yan etkileri Allerjik reaksiyon Lökopeni, trombositopeni, aplastik anemi, agranülositoz Kolestatik hepatit Otoimmün problemler

17 D-Penisilamin Hematüri, proteinüri takibi Karaciğer enzimlerinin takibi Tam kan sayımı takibi yapılmalıdır Penisilin allerjisi durumunda kontrendikedir B.A.L. (Dimercaprol( Dimercaprol) Oral şelasyon tedavisi yapılamıyorsa dimercaprol uygulanabilir

18 B.A.L. (Dimercaprol( Dimercaprol) Yan etkiler Enjeksiyon bölgesinde ağrı, abse Hipertansiyon, taşikardi Göğüs ağrısı Bulantı, kusma Baş ağrısı Anksiyete Göz, ağız ve yüzde yanma hissi Göz yaşı, burun ve tükrük sekresyonuda artış Kas ağrıları, parestezi Ateş Ürtiker B.A.L. (Dimercaprol( Dimercaprol) İdrar alkalinizasyonu yapılabilir Organik civa zehirlenmelerinde nörolojik bulguların artmasına yol açar Demir ve selenyum ile birlikte kullanılmaz G6PDH eksikliğinde hemoliz yapabilir Yer fıstığı allerjisi olanlarda kontrendikedir

19 DMPS (Dimaval( Dimaval) Oral şelasyon tedavisinin yapılamadığı akut civa zehirlenmelerinde parenteral formu kullanılabilir. Oral formu akut ve kronik civa zehirlenmelerinde etkili sonuçlar vermiştir. Çocuklarda güvenilirlik çalışmaları yeterli değildir. DMPS (Dimaval( Dimaval) Yan etkiler Titreme, ateş Allerjik cilt reaksiyonları Enjeksiyon bölgesinde ağrı, nekroz Minerallerde azalma Allerjik kişilerde astım atağı Transaminazlarda yükselme Lökopeni Parenteral hızlı uygulama durumunda; Hipotansiyon Vertigo Bulantı Kardiyak reaksiyonlar

20 Civa birikimi En çok beyinde; serebral kortekste ve özellikle pariyatal ve oksipital kortekste biriktiği gösterilmiştir. Civa maruziyetinin kesilmesinden üç yıl sonra hala civa tesbit edilmiş Vaka örnekleri 10 yaşında erkek çocuğu 20 gün elementel civaya maruziyet sonucu akrodinya, konvülzyonlar ve görme bozuklukları geliştirmiş.mri incelemesinde; gri maddede lokalize 1-33 çaplı hipertens lezyonlar görülmüş. Şelasyon tedavisi sonrası tamamen düzelmiş ve MRI görüntüleri de düzelmiş

21 Bir tane daha 11 yaşındaki kız çocuğu 7 haftalık öyküsünde sırt ağrısı, anoreksi,, kilo kaybı, kırıklık ve davranış bozuklukları şikayetleri mevcutmuş. Davranış değişiklikleri; periyodik konfüzyon, agresyon, konfobulasyon. Hikayede endüstriyel termostatik bir saatin kırılması ile ortaya çıkan civa ile temas olduğu öğrenilmiş. Fizik muayenede; akrodinya,, tremor, kaşeksi ve hipertansiyon tesbit edilmiş. DMPS ile 9 hafta süren şelasyon tedavisi ile göreceli olarak iyileşmiş. Değişik bir öykü 23 yaşındaki kadın hasta kendine 5 ml elementel civa enjekte etmiş. Tüm pulmoner fonksiyon testleri normaldir. 12 gün boyunca D-Penisilamin D ile yapılan şelasyon tedavisi sonrası taburcu edilmiş. Aradan 2 yıl geçtikten sonra generalize myoklonus gözlenmiş. Bu sırada bakılan serum civa düzeyi 6 mcg/dl ( mcg/dl dl) ) ve idrar civa düzeyi 80 mcg/l (20 mcg/l den az) olarak ölçülmüş. Pulmoner fonksiyon testlerinde restriktif tip değişiklikler tesbit edilmiş. Takip eden 2 yıl içinde bulguları gittikçe şiddetlenmiş ve maruziyetten dört yıl sonra çekilen göğüs röntgeninde çok sayıda radyoopak görüntüler tesbit edilmiştir.

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü

Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 33 / Sayı 1 / Ocak 2013 / ss. 75-104 Birinci Basamak Tedavi Hizmetlerinde Baş Ağrılarına Yaklaşım: Eczacının Rolü Received : 03.07.2012 Revised :

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet. Ağızdan alınır. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 9.12 mg donepezil baza eşdeğer 10 mg donepezil hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin

Detaylı

ALKOL VE MADDE EL KİTABI

ALKOL VE MADDE EL KİTABI Hekimler için Alkol ve Madde Eğitim Programı ALKOL VE MADDE EL KİTABI Kültegin Ögel Aziz Karalı Defne Tamar Duran Çakmak AMATEM Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1998 Hekimler için Alkol ve

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI

DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı DİŞ HEKİMLERİNİN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ETMENLER VE İŞLE İLİŞKİLİ SAĞLIK SORUNLARI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gökay ÜSTDAL Danışman Öğretim

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

ÖNSÖZ. eğerli hekimler,

ÖNSÖZ. eğerli hekimler, Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi - TR0702.20-01/001) kapsamında hazırlanmıştır.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Olgu örneği eşliğinde Epidemiyoloji Zehirlenme kaynakları Zehirlenme mekanizması Belirti ve bulguları Tanı Tedavi 1 OLGU 12 yaş,

Detaylı