DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler:"

Transkript

1 Kan Fizyolojisi ve Farmakolojisi KBTT T + 2 U 2 Zorunlu Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yok Yüksek lisans öğrencilerine kan ve kan hücrelerinin fizyolojisi ve fizyopatolojisinin kavratılması hedeflenmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Kan hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarını kavrar. 2. Bu hücrelerin normal ve anormal yapıları mikroskobik olarak ayrımını gözlemler 3. Kan hücrelerinin sayısal eksiklik ve fonksiyon bozukluklarına yaklaşımı öğrenir Kanın bileşimi, fizyolojik özellikleri ; Hematopoez; Hematopoetik büyüme faktörleri; eritrositler, anemi ve polisitemi, lökositler-trombositler ve özellikleri, inflamasyon, doğal ve edinsel bağışıklık mekanizması, kan grupları ve transfüzyon, hemostaz ve kan pıhtılaşması, antikoagülanlar, fibrinolitik sistem Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed. AABB press, Ara Sınavlar 10 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri 30 Ulusal

2 Temel Biyoistatistik HAS-514 I. 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Doç. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Derse katılanların istatistik yöntemlerini kullanarak bir veri setini çözümlemeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, - Dağılım tiplerini tanımlayabilecek - Normal dağılımın özelliklerini sayabilecek - Veri türlerini tanımlayabilecek - Dağılım ölçütlerini tanımlayabilecek ve hesaplayabilecek - Bir veri setinin normal dağılıma uygunluğu açısından çözümleyebilecek - Verinin özelliklerine göre çözümleme yöntemlerini seçebilecek - Parametrik ve parametrik olmayan yöntemleri kullanarak ölçüm ve sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırabilecek - Karıştırıcı etkenleri (confounding factors) giderebilecek - Korelasyon ve regresyon analizi yapabilecek - Çok değişkenli çözümleme yöntemlerini tanımlayabilecek - Sağkalım çözümleme yöntemlerini tanımlayabilecek - Dağılım tipleri - Normal dağılımın özellikleri - Veri türleri - Dağılım ölçütleri - Ölçüm ile oluşan veri setlerinin karşılaştırılması - Sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırılması - Karıştırıcı etkenlerin (confounding factors) giderilmesi - Korelasyon ve regresyon - Çok değişkenli çözümleme yöntemlerine giriş - Sağkalım çözümleme yöntemlerine giriş 1. Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 2. Aksakoğlu G. (2006) Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 3. Rosner B. (2005) Fundamentals of Biostatistics. Duxbury Press; Sınıf dersleri, olgu çözümlemeleri, proje hazırlama

3 Temel İmmünoloji KBTT T 2 Zorunlu Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Mustafa Serteser Yok Öğrencilere temel immünolojik kavramları, tanımları ve fonksiyonları ile bazı fonksiyon bozukluklarını, bu bozuklukların laboratuvar tanısını vermektir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. İmmünoloji terminolojisi öğrenir 2. İmmün sistem hücre ve dokularının yapı ve fonksiyon bozukluklarını bilir 3. İmmünoloji Laboratuvar tekniklerini kavrar. İmmün sisteme giriş, doğal ve edinsel immün sistem hücre ve dokuları, antikor ve antijenler, MHC ve antijen sunumu, T ve B hücrelerinin gelişimi ve aktivasyonu, sitokinler, hücresel ve humoral immün sistem, komplemaa sistemi, immün tolerans mekanizmaları, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immünolojide kullanılan laboratuar teknikleri

4 Kan bankası yönetimi KBTT Prof.Dr. İbrahim Ünsal Prof. Dr. Aysel Özpınar Uzm. Dr. Banu Pelit Yok Bu dersin amacı, kan bankacılığı ile ilgili yasal, idari ve sosyal tanımların kavratılmasıdır. Bu dersin sonunda öğrenciler: kan bankacılığıyla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. Bağışçı, klinik ve personel ilişkilerini öğrenir. Kan bankası idareciğini kavrar. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (5624 sayılı), kan ve kan ürünleri yönetmeliği (27074), Ulusal kan ve kan ürünleri rehberi, ilgili yasal mevzuat, devlet ihale kanunu, bağışçı organizasyonu, iletişim, kan bankası donanımı, kan bankası personelinin görev ve sorumlulukları, biyoemniyet, kalite yönetimi, stokların takibi ve ihale hazırlığı, sürekli personel eğitimi, hastane transfüzyon komiteleri. Guide to the preparation, use, and quality assurance of blood components, 14th ed., 2008 Kan ve Kan Ürünleri ile ilgili yasal mevzuat Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Ara Sınavlar 30

5 Transfüzyon immünohematolojisi KBTT Zorunlu Prof. Dr. Siret Ratip Uzm. Dr. Banu Pelit Yok Transfüzyon öncesi immünohematolojik testleri öğretmek, farklı kan bileşenlerinde transfüzyon endikasyonlarını ve komplikasyonları kavratmak. Bu dersin sonunda öğrenciler, kan gruplarını ve ayrıntılarını kavrar, transfüzyon endikasyonlarını ve uygulama sonrasında gelişebilecek komplikasyonları bilir, transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması gereken testleri yapabilir. Kan grupları, HLA sistemi, transfüzyon öncesi uygunluk testleri, eritrosit transfüzyonları, kan transfüzyonlarına bağlı immünolojik reaksiyonlar, transfüzyon ve immünmodülasyon, trombosit transfüzyonları, granülosit transfüzyonları, koagülasyon faktörleri, fetal-perinatal ve neonatal transfüzyon, otoimmün hemolitik anemilerde transfüzyon, hemato-onkolojik hastalık ve immün yetmezlikte transfüzyon, Tİ-GVHD. Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001

6 Transfüzyon mikrobiyolojisi KBTT Zorunlu Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Sesin Kocagöz Yrd.Doç. Dr. Işın Akyar Yok Öğrencilere transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar, tanı ve korunma yolları anlatılır. Öğrencinin transfüzyon öncesi mikrobiyolojik tarama ve doğrulama testlerini kavraması hedeflenir. Bu dersin sonunda öğrenciler: transfüzyonla bulaşan mikroorganizmaları, tanı ve doğrulama yöntemlerini ve epidemiyolojisini öğrenir. Tanıda kullanılan test yöntemlerini uygular. Kan transfüzyonlarının enfeksiyöz komplikasyonlarına genel bakış, ülkemizde transfüzyonla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi, transfüzyonla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar, sifiliz, yersiniyoz, transfüzyonla bulaşan protozoonlar ve enfeksiyonları, sıtma, transfüzyonla bulaşan viruslar : HBV, HCV, HGV, diğer hepatitler, HIV, HTLV 1 ve 2, CMV, EBV, HPV, HHV-6 ve 8, prionlar, mikrobiyolojik tanı yöntemleri, EIA, doğrulama testleri. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005

7 Transfüzyon Teknolojisi KBTT Zorunlu Uzm.Dr. Banu Pelit Uzm. Dr. Meltem Kilercik Yok Öğrencilere, kan bankacılığında kullanılan temel donanım, teçhizat, yöntem ve malzmelerin tanıtımı hedeflenir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Bir kan merkezi için gerekli tüm cihaz ve malzemeyi tanır 2. Yöntemler hakkında bilgi sahibi olur 3. Bileşen hazırlayabilir. 4. Transfüzyon öncesi yapılan immünohematolojik ve mikrobiyolojik testleri yapar 5. Kan bileşenlerinin alternatiflerini bilir 6. Gelecek teknolojilerin temelini kavrar. Kan merkezi yapısı ve donanımı, kan alma salonu donanımı ve özellikleri, bileşen hazırlama (torba tipleri, antikoagülanlar, bileşen ayırma santrifüjleri, kan verme setleri, lökoredüksiyon teknikleri), stok donanımı (kan saklama dolapları, trombosit ajitatörleri, TDP için şok dondurucu ve derin dondurucular, TDP çözücü/kan ısıtıcılar), aferez teknolojileri, EIA çeşitleri, otomatize sistemler, NAT (otomatik/in house), immünohematolojik yöntemler ve test sistemleri, kök hücre bankacılığı, kan bankacılığında otomasyon ve yazılımlar, viral inaktivasyon yöntemleri, plazma fraksinasyonu, yapay kan. Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005

8 Aferez KBTT Prof. Dr. Mustafa Serteser Aferez tekniğinin, prensipleri ve çeşitlerinin tanımını kavratmak. Bağışçı ve terapötik aferezde bağışçı ve hasta seçim kriterleri hakkında bilgi vermek, yöntemlerin uygulanmasını, komplikasyonlarını kavratmak. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Aferezi ve tekniklerini öğrenir 2. Aferez çeşitlerini ve kullanım alanlarını bilir 3. Aferez sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları anlar 4. Ürün saklama koşullarını kavrar 5. Aferez işlemi yapabilir Aferez tanımı ve tarihçesi, temel aferez prensipleri, günümüz aferez sistemleri, aferez uygulamalarıyla ilgili standartlar ve yasal düzenlemeler, bağış aferezi, terapötik aferez, aferez bağışçı kriterleri, bağış trombositaferez, aferez komplikasyonları, eritrositaferez, granülositaferez, plazmaferez, hematopoetik kök hücre elde edilmesi, dondurulma ve saklanması, aferez ürünlerinin saklanma koşulları ve süreleri, pediatride aferez uygulamaları, aferezde kalite yönetimi, Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Cord Blood, Biology, Immunılogy, Banking and Clinical Transplantation, Hal E Broxmeyer, 2004 Apheresis, principles and practice, 2nd ed., Bruce C. McLeod, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005

9 NAT KBTT T + 2U 2 Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer Yüksek lisans öğrencilerine moleküler araştırma ve tanı yöntemleri, bu yöntemlerin mikrobiyoloji ve immünohematolojide kullanım alanlarını mikroorganizmaların moleküler yapılarını öğretmek, kan bankacılığında moleküler yöntemlerin kullanım alanlarını kavratmak. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Moleküler tanı yöntemlerini kavrar 2. Mikroorganizmaların moleküler yapısı anlar 3. Mikrobiyoloji, immünohematolojide ve kan bankacılığında moleküler yöntemlerin kullanımı hakkında bilgi edinir 4. Moleküler yöntemlerle çalışabilir Moleküler araştırma ve tanı yöntemleri, virus-bakteri ve mantarların nükleik asit yapısı, PCR tanımı ve çeşitleri, virus-bakteri-mantar ve parazit enfeksiyonlarında moleküler tanı, tiplendirme, kan bankacılığında NAT, immünohematolojide PCR, sekans analizi ve kullanım alanları.

10 Kök hücre ve hücresel tedavi KBTT Prof. Dr. İbrahim Ünsal Stem hücre, mezenkimal kök hücre ve kordon kanı ile ilişkili kavramları vermek. Kök hücre ve kordon kanı kullanım alanlarını anlatmak. Organ ve doku bankacılığı ve önemini vurgulamak. İmmünoterapi hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamak Bu dersin sonunda öğrenciler: 7. Stem hücre, mezenkimal kök hücre, kordon kanı ve ilgili tanımları öğrenir 8. Kök hücre kullanım alanları ve immünoterapiyi bilir 9. Veri saklama ve doku bankacılığı hakkında bilgi sahibi olur 10. Gen tedavisini kavrar. Stem hücre ve tanımlar, mezenkimal kök hücre biyolojisi, kök hücrelerden fonksiyonel doku oluşumu, kök hücre elde etme yöntemleri, kök hücre kullanım alanları, kök hücre ve klonlamada etik ve yasal boyut, kordon kanı ve önemi, doku bankacılığı ve veri toplama, gen tedavisi ve kök hücreler, kök hücre nakli ve immünoterapi. Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Cord Blood, Biology, Immunılogy, Banking and Clinical Transplantation, Hal E Broxmeyer, 2004 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005

11 Proje Yazma KBTT T 2 Prof. Dr. Aysel Özpınar Yrd. Doç. Dr. Özge Can Derse katılanların bir proje yazabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. 1.Bir bilimsel projenin planlanabilmesi için gerekli araştırma kaynaklarını bulabilmek 2. Bir bilimsel proje yazabilmek 1. Araştırma kaynaklarını belirlemek 2. Araştırmanın hipotezini geliştirme amac ve gerekçelerini yazma 3. Araştırma konusunda yeterli literatür bilgi ve önemi bölümlerini yazmak 4. Araştırma ile ilgili ön çalışmaları rapor etmek 5. Araştırmanın materyal ve metod bölümlerini yazmak 6. Araştırmanın bütçesini oluşturmak ve gerekçelendirmek 7. Proje yazılımını tamamlamak Daniel M. Barber, Finding Funding: The Comprehensive Guide to Grant Writing. Long Beach: Bond Street Publishers, Deil S. Wright, (DW) Understanding Intergovernmental Relations. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, Howard Hillman, (HH) The Art of Winning Government Grants. New York City, NY: Vanguard Press, Armand Lauffer, (AL) Grantsmanship, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2nd Edition, Virginia P. White (VW) Grants, New York: Plenum Press, S. Kenneth Neuber, Needs Assessment, Beverly Hills, CA. Sage Publications, Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 20 Yarıyıl Sonu Sınavı 40

12 Transfüzyon Pratiği KBTT Zorunlu Prof. Dr. Mustafa Serteser Transfüzyon uygulama prensipleri ve komplikasyonlarını öğretmek, transfüzyon alternatiflerini kavratmak, kalite yönetim sistemi ve GMP arasındaki farkı bildirmek, SOP yazmayı öğretmek, hemovigilans tanımını ve uygulamasını öğretmek. Bu dersin sonunda öğrenciler: transfüzyon uygulaması ve yan etkilerini anlar, GMP ve hemovigilans gerekliliğini kavrar, SOP hazırlayabilir. Kan-oksijen ve dolaşım fizyolojisi, Kan ve kan ürünleri, transfüzyon endikasyonları, immünolojik ve non-immünolojik transfüzyon komplikasyonları, transfüzyonun enfeksiyöz komplikasyonları, yapay oksijen taşıyıcıları, prionlar, transfüzyon uygulamalarında rehber gerekliliği, kalite yönetim sistemi ve GMP, SOP hazırlama teknikleri, hemovigilans, transfüzyon uygulamalarında temel prensipler Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Guide to the preparation, use, and quality assurance of blood components, 14th ed., 2008 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001

13 Cerrahi hastalıklarda transfüzyon KBTT Prof. Dr. Siret Ratip Çocuk ve erişkin cerrahi hastaların preop-perop ve postop transfüzyon stratejilerini, alternatiflerini kavratmak, otolog transfüzyon uygulamaları ve çeşitleri hakkında bilgi vermek Bu dersin sonunda öğrenciler: cerrahi hastanın transfüzyon açısından değerlendirilmesini, transfüzyonu azaltma stratejilerini, özellikle otolog transfüzyon ve kullanım endikasyon-komplikasyonlarını öğrenir Hastanın preop değerlendirilmesi ve hazırlığı, operatif kan kaybını azaltma teknikleri, sıvı replasmanı ve transfüzyon, kan transfüzyon stratejileri, otolog transfüzyon, postoperatif süreçte bakım ve transfüzyon, akut cerrahi ve travma hastalarına yaklaşım, pediatrik cerrahi hastalarına yaklaşım Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001 Ara Sınavlar 30

14 Laboratuar Güvenliği KBTT Prof. Dr. Aysel Özpınar Yrd. Doç. Dr. Özge Can Laboratuarda güvenli çalışabilmek için gerekli konular hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Laboratuarda güvenli çalışabilme genel kurallarını bilmek ve uygulayabilmek Biyogüvenliği bilmek ve uygulayabilmek Kimyasal Güvenliği bilmek ve uygulayabilmek Laboratuar kurallarını öğrenmek, Personel koruyucu ekipmanları tanımak, Kimyasal ve biyolojik güvenlik hakkında bilgi sahibi olmak, Biyolojik risk gruplarını ve güvenlik düzeylerini ayırt etmek, Tehlikeli biyolojik ve kimyasal kaynakları öğrenmek ve farklarını ayırt etmek, Dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu uygulayabilmek, Laboratuar atıklarının nasıl yönetilebileceğini öğrenmek.. Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler 5. Baskıdan Çeviri Ed. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood Çeviri Editörü: Diler Aslan Palme Yayıncılık, 2005, Ankara Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları

15 Ulusal Sağlık Bilimlerinde Araştırma I SBA 501 III. Yarıyıl 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Doç. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 1. Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını öğrenmek. 2. Nedensellik ilişkilerini anlayabilmek ve çözümleyebilmek. 3. Epidemiyolojinin tanımı ve kullanım alanlarını öğrenmek. 4. Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini tartışabilmek. 1. Bilimsel düşünce 2. Nedensellik kavramı 3. Epidemiyolojinin temelleri 4. Araştırma yöntemleri 4. Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 5. Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 6. Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları

16 Ulusal Sağlık Bilimlerinde Araştırma II SBA 502 II. Yarıyıl 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Doç. Dr. Nadi Bakırcı Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dönemlik SBA Bir araştırmanın planlanması aşamalarını tanımlayabilmek ve bir araştırma planlayabilmek. 2. Veri toplama yöntemlerini tanımlayabilmek ve bu yöntemleri oluşturup uygulayabilmek 3. Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemleri uygun olarak seçebilmek 4. Bir araştırmaya ait bulguları sunabilmek Araştırma planlaması Veri toplama Veri analizi Bulguların sunumu 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları

17 Medikal hastalıklarda transfüzyon Pratiği KBTT U 2 Prof. Dr. Siret Ratip Kan bileşenlerinin (plazma deriveleri, immün globulinler, trombosit konsantreleri gibi) kullanıma hazırlanması, bunların çeşitli medikal hastalıklarda kullanımları ve ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgiler vermek. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Kan bileşenlerinin hazırlanma tekniklerini öğrenirler 2. Plazma deriveleri ve immün globulin kullanımlarını, 3. Trombosit kontsantreleri hazırlama ve kullanımını, 4. Hematolojik maling hastalıklarda, otoimmün hemolitik anemide ve ITP de tranzfüzyonu, 5. Transfüzyon reaksiyonları ve koagulopatileri ve klinik yaklaşımları, öğrenirler Kan bileşenleri nelerdir? Kullanım alanları/endikasyonları Plazma deriveleri, immün globulin kullanımı ve plazma transfüzyon alternatifleri Refrakterlik, lökositi azaltılmış bileşenler, klinik kullanımı Masif transfüzyon ve koagülopati Trombosit konsantreleri hazırlanma ve kullanımı Otoimmün hemolititik anemi ve ITP de transfüzyon Hematolojik malign hastalıklarda transfüzyon Transfüzyon reaksiyonlarının klinik tanımları ve yaklaşım Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001 Ara Sınavlar 30

18 Ulusal Sağlıkta İletişim TTE-504 I. Yarıyıl 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Doç. Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 5. iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek 6. sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek. 7. bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek 8. sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek 9. zor durumlarda iletişim kurabilmek 5. İletişimin temelleri 6. Sözlü iletişim - geri bildirim 7. Sözsüz iletişim - etkin dinleme-empati 8. Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama) 9. İleri iletişim becerileri zorlu durumlarda iletişim 10. İletişim kazaları- iletişim becerileri özet 7. Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford) 8. Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford) 9. Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları (Istanbul) Sınıf dersleri, grup çalışmaları, saha çalışmaları

19 Dersin Adı Sağlık Hukuku - I DERS BİLGİLERİ Kodu Yarıyılı T+U TTE T 2 4 Zorunlu Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dönemlik Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji,...(diğer sağlık meslekleri), Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarında lisans eğitimi almış olmak Derse katılanlara hukukun temel kavramlarını kazandırmak, tıp etiği ve hukuk etkileşimini kavramalarını sağlamak, sağlık alanında etkin olan uluslar arası ve ulusal mevzuat konusunda bilgilendirmek, sağlık alanında gündeme gelen temel hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak. Dersin sonunda katılımcılar: 1. Temel hukuk kavramlarını kavramış olacaklar 2. Etik ve hukuk etkileşimi konusunda bilgilenmiş olacaklar 3. Etik ve hukuk alanındaki mevzuatı sıralayabilecekler 4. Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluğunu tanımlayabilecekler 5. Sağlık çalışanlarının cezai sorumluğunu tanımlayabilecekler 1. Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi) 2. Tıp Etiği-Meslek ahlakı ile ilgili yasal düzenlemeler 3. Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumluluğu (Sözleşmeden doğan sorumluluk, Tazminat hukuku sorumluluğu, Kamu-özel sektör ayrımı) 4. Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu 5. Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis 6. Hukuk Yönüyle Malpraktis, Komplikasyon ve Bilirkişilik Uygulamaları 7. Hekimlerin hizmete yönelik hakları 1. Capron A.M.: Law and Bioethics. Ed: Reich W.T., Encyclopedia of Bioethics. s , Simon and Schuster Macmillan, New York, Dickens B.M.: The evaluation of medical law. Ed: Dickens B.M., Medicine and the Law, Dartmouth, Aldershot, Kapp M.B.: Medicine and law. The American Journal of Medicine, Volume 78, s , June Van Der Burg W.: Law and bioethics. Ed: Kuhse H., Singer P., A Companion to Bioethics. Second Printing, s , Blackwell Publishers, Oxford, Jonsen, Albert, Mark Siegler, William Winslade, Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine, Sixth Edition, Mc Graw Hill, International edition, 2006 Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 30

20 Dersin Adı Sağlık Hukuku - II DERS BİLGİLERİ Kodu Yarıyılı T+U TTE T 2 4 Zorunlu Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dönemlik Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji,...(diğer sağlık meslekleri), Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarında lisans eğitimi almış olmak Derse katılanlara hukukun temel kavramlarını kazandırmak, tıp etiği ve hukuk etkileşimini kavramalarını sağlamak, sağlık alanında etkin olan uluslar arası ve ulusal mevzuat konusunda bilgilendirmek, sağlık alanında gündeme gelen temel hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak. Dersin sonunda katılımcılar: 8. Yargılama süreci hakkında temel mekanizmaları kavramış olacaklar 9. Hasta hakları mevzuatını kavramış olacaklar 10. Sağlık alanındaki özellikli konulardaki hukuki sorunlar konusunda bilgilenmiş olacaklar a. Özel yaşamın gizliliği b. Aydınlatılmış onam c. Üreme sağlığı d. Yaşamın son dönemi 11. Adli psikiyatri ve cezai ehliyet konusunda bilgilenmiş olacaklar 12. Ceza ve tazminat hukukunu ilgilendiren özellikli dava örnekleri ile pratik çalışma yapmış olacaklardır 1. Adli ve İdari Yargı 2. Hasta Hakları, Uygulamada Hasta Hakları 3. Özel Yaşamın Gizliliği / Mahremiyet 4. Aydınlatılmış Onam 5. Üreme ve Hukuk (Abortus, Yardımcı Üreme Teknikleri, Sterilizasyon, Genetik Tanı, Yasal Mevzuat) 6. Yaşamın Son Dönemi ve Hukuk (Terminal Dönem hastalar, tedavinin sonlandırılması) 7. Organ Naklinde Etik ve Hukuk 8. Adli Psikiyatri ve Cezai Ehliyet Kavramı 9. Pratik Çalışma: Tazminat Hukuku ile İlgili Dava Örnekleri 10. Pratik Çalışma: Ceza Hukuku ile İlgili Dava Örnekleri 1. Fremgen Bonnie F. Medical Law and Ethics (3rd Edition), Mark A. Hall, Ira Mark Ellman, Daniel Strouse, Healthcare Law and Ethics in a Nutshell, USA Barry R. Furrow, Thomas L. Greaney, Sandra H. Johnson, Timothy S. Jost, Robert L. Schwartz, Health Law, Cases, Materials and Problems, Abridged (American Casebook Series) 6th edition, Thomson and West, 4. Lisa G. Lerman, Philip G. Schrag, Ethical Problems in the Practice of Law, Aspen Publishers, Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 30

21 Dersin Adı Etik e Giriş DERS BİLGİLERİ Kodu Yarıyılı T+U TTE T 1 4 Zorunlu Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dönemlik Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji gibi sağlık meslekleri ile Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarından birinde lisans eğitimi almış olmak Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak - Felsefe, Etik, Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji gibi temel kavramları anlamak - Temel etik yaklaşımlarını öğrenmek - Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve iyi nin belirlenmesi. - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeleri öğrenmek - Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Nonnormatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık-Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp - Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar, Deontik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik - Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler 1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; Gregory Pence, Medical Ethics: Accounts of the Cases that Shaped and Define Medical Ethics (Paperback)United States, Mc Graw Hill, New York, $51.07, Jecker NS, Jonsen AR, Pearlman RA. Bioethics - An Introduction to the History, Methods, and Practice. 2nd ed. London: Jones & Barlett Publishers; Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 30

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Acil Hemşireliği I ACH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Fatma Eti Aslan, Prof. Dr. Nermin Olgun, Doç. Dr. Ükke Karabacak Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS. Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS. Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6 DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Tıp, Teknoloji ve Bilim Tarihi BİY-501 I 3 T 3 6 Dersin Dili Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersin Öğretim Elemanları Dersin Süresi (Dönemlik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Cerrahi Bakım I CHH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye hasta ve ailesine holistik bir

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Dahili Bakım I DHH 501 I. Yarıyıl 3 T+ 4 U 5 10 Prof. Dr. Nermin Olgun Prof. Dr. Nermin Olgun Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Bir Dönemlik Öğrenciye tüm sistem hastalıklarının belirti-bulguları, tanı

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal AKTS Kredisi Alan Uygulamaları ve İş kollarına Özel Sağlık Riskleri İSG 504 III 2T+4P 4 10 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu

UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU. TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU TTB-UDEK- Etik Çalışma Grubu 31 Ekim 2009 TTB-UDEK Etik Çalışma Grubu UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLARI GENEL OLARAK ETİK KURULLAR Etik Kurullar: Tanım Etik

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Dekan Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM. (1 Mayıs Haziran 2017 )

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN SİSTEM. (1 Mayıs Haziran 2017 ) Dekan V. Baş Koordinatör Dönem I Koordinatörü Dönem I Koordinatör Yardımcısı Dönem I Koordinatör Yardımcısı Kurulun amacı: 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I V. KURUL DERS PROGRAMI HEMOPOETİK VE İMMÜN

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

[İDİL YENİCESU] BEYANI

[İDİL YENİCESU] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [İDİL YENİCESU] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi İmmünoloji Eğitim Programı Önerisi in hücre ve dokuları ilgi hücrelerini isim ve işlevleri ile bilir. Kemik iliği, lenf nodu, ve dalağın anatomisi,

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) MESLEKİ ARAŞTIRMA. BES405 7.Güz YÖNTEMLERİ Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) MESLEKİ ARAŞTIRMA. BES405 7.Güz YÖNTEMLERİ Önkoşullar MESLEKİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar MESLEKİ ARAŞTIRMA BES405 7.Güz 2 1 0 2 YÖNTEMLERİ Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI DÖNEM II / DERS KURULU V HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ (

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI DÖNEM II / DERS KURULU V HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ ( AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI DÖNEM II / DERS KURULU V HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ (27.02.2017 16.04.2017) V. DERS KURULU: HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

biyokimyasal ve biyofiziksel özelliklerini sayıp açıklayabilecek, hizmetleri, izleme, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini sayabilecek,

biyokimyasal ve biyofiziksel özelliklerini sayıp açıklayabilecek, hizmetleri, izleme, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini sayabilecek, 2. SINIF VE Öğrencilerin 2. sınıfta, yaşamın evreleri içinde insan vücudunun normal yapı ve işlevini, insan vücudunu oluşturan sistemlerin ve ilgili organların embriyonik ve fötal gelişimlerini, makroskobik

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT

TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ. Uz Dr Nil Banu PELİT TRANSFÜZYON EKİBİ VE HASTANE TRANSFÜZYON KOMİTELERİ Uz Dr Nil Banu PELİT Tarihçe Bock AV. Use and abuse of blood transfusion. N Engl J Med. 1936 ; 215: 421-425. Fantus B. The therapy of Cook Country Hospital

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 2014-2015 AKADEMİK YILI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGARLIK TARİHİ DERS PROGRAMI 20142015 AKADEMİK YILI Dersin adı: Mikroskopiye Giriş Dersin kodu: MKR 151 AKTS Kredisi: 2 1.yıl 1.yarıyıl Lisans Seçmeli Teorik: 26 st,

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı

Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Kanıta Dayalı Tıp ve Kan Bankacılığı Dr. Ayşen Timurağaoğlu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı Kanıta dayalı tıp veya kanıta dayalı uygulama bilimsel metodlara dayanarak elde edilmiş

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 205: KAN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 205: KAN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya Başkan Yardımcıları: / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir?

Kordon kanı testinde anormal seviyeler ne anlama gelir? KORDON KANI TESTİ Cord blood testing; Bebeğin kordon kanından yapılan testlerdir. Bebeğin sağlık durumunu görmek için yapılır. Doğumdan hemen sonra kordon kanı testi yapılacak ise göbek bağı bağlandıktan

Detaylı

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3

Teori (saat/hafta) BES206 4. Bahar 3 0 0 3 BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME DURUMU SAPTAMA YÖNTEMLERİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III

SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU DERS KURULU -III 05 ARALIK 2016-06 OCAK 2017 (5 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 11.10.2016-31.10.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk Hastalıkları

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM) KURULU (26 KASIM 2012-11 OCAK 2013) DEKAN DERSLER BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler

Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3. Ders Bilgileri. Genel Bilgiler Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : HEMŞİRELİKTE LİDERLİK Ders No : 0350010019 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 201 DERS YILI DÖNEM III NEOPLAZİ VE HEMOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU 10.10.2017-30.10.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Patoloji 2 --- 2 Çocuk --- İç 16

Detaylı

ığı bbı Eğitimi üçhan Yazan Sertöz Dr.Rüç Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

ığı bbı Eğitimi üçhan Yazan Sertöz Dr.Rüç Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dünya da Kan Bankacılığı ığı ve Transfüzyon TıbbT bbı Eğitimi Dr.Rüç üçhan Yazan Sertöz Ege Üniversitesi Tıp Tp Fakültesi Kan Merkezi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan Bankacılığı ığında ilerlemeler

Detaylı

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM SONRASI BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Transfüzyon tarihindeki önemli buluşu (ABO antijenleri tanımı) ile Nobel ödülü alan bilim adamı kimdir? a. Robert Cook b. Anthony Van Löwenhook

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 205: KAN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 205: KAN-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Aysel Güven Bağla / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Elif Pala / Tıbbi Biyoloji Üyeler: Prof. Dr. Ayşen Bayram

Detaylı

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MÜDAHALE ARAŞTIRMALARI Dr. Meltem Şengelen HÜTF Halk Sağlığı AD 12 Şubat 2015 Epidemiyoloji Sağlıkla ilgili tüm sorunların ve hastalıkların kişi-yerzaman özelliklerine göre tanımlanması,

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD

ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ. Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMA YÖNTEMLERİ Prof.Dr.Halis Akalın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Yıllık Bireysel Riskler Yüksek(>1:100): Suçiçeği bulaşı, anneden

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BESĠN GÜVENLĠĞĠ. BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar BESĠN GÜVENLĠĞĠ BES-337 5.güz 2 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve Tartışma öğretme teknikleri Anlatım Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARDAN KORUNMA LVS 2 III. 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30

23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10: Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 10:30-12:30 IMMN 7001 İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR A 23 Eylül İmmünoloji Tanıtım DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz 8:30-10:30 30 Eylül İmmünülojide Literatür DETAE Prof. Dr. Günnur Deniz Takibi 10:30-12:30 7 Ekim İmmünülojide

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİŞ HEKİMLİĞİ PRATİĞİNDE ACİL TIP Ders No : 01500001 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 1 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Sağlık Hukuku (HAS 506) Ders Detayları

Sağlık Hukuku (HAS 506) Ders Detayları Sağlık Hukuku (HAS 506) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sağlık Hukuku HAS 506 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Diyaliz Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları

Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ekonometri II (ECON 302T) Ders Detayları Ders Adı Ekonometri II Ders Kodu ECON 302T Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i ECON 301 Dersin Dili

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Preimplantasyon ve Genetik Tanı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK

DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Asistan Etik Eğitimi 20-21 Şubat 2015 DİŞ HEKİMLİĞİ KARAR VERME SÜREÇLERİNDE ETİK Yrd Doç Dr FUNDA GÜLAY KADIOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU ( I. ) DERS KURULU (16 EYLÜL 2013-01 KASIM 2013) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kanser Biyolojisi ve Genetiği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ( )

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ( ) T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI (2012 2013) Muğla - 2012 T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

Tıbbi Genetik. Biyokimya. Nükleer Tıp. Radyasyon Onkolojisi. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. Toplam

Tıbbi Genetik. Biyokimya. Nükleer Tıp. Radyasyon Onkolojisi. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji. Toplam DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji 24 8 32 Farmakoloji 24 24 İç Hastalıkları (Hematoloji) 14 14 İç Hastalıkları (Onkoloji) 6 6 İmmünoloji 12 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 6 Tıbbi Genetik

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES234 4 2 0 0 4. Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi, Ödev BESLENME ANTROPOLOJİSİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl BESLENME ANTROPOLOJİSİ Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Viroloji Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer (

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK

HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309. 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu. İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK HEMŞİRELİKTE DEĞERLER VE ETİK HEM 309 2 AKTS 3. yıl 1. yarıyıl (güz) Lisans Zorunlu 2 Kredi Teorik : 2 s/hafta Türkçe İletişim: Yard.Doç.Dr. Serap BUDUK e-posta : serapbulduk@maltepe.edu.tr Dersle İlgili

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 16 ARALIK 2013 17 OCAK 2014 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları

Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri (ISE 553) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Sağlık Hizmetinde Bilişim Teknolojileri ISE 553 Seçmeli

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI 21 EKİM 2013-06 ARALIK 2013 DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIF DERS PROGRAMI DİSİPLİN/BÖLÜM Teorik Pratik TOPLAM AKTS Patoloji 24 8 32 Farmakoloji 24 24 İç Hastalıkları (Hematoloji) 14 14 İç Hastalıkları (Onkoloji) 6 6 İmmünoloji 12 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 6 6 Tıbbi Genetik

Detaylı

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD

Kan Transfüzyonu. Emre Çamcı. Anesteziyoloji AD Kan Transfüzyonu Emre Çamcı Anesteziyoloji AD Kan Dokusu Neden Var? TRANSPORT Doku ve organlara OKSİJEN Plazmada eriyik kimyasallar ISI Damar dokusu bozulduğunda pıhtılaşma kabiliyeti Diğer.. Kan Transfüzyonu

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut

ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ. Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut ADANA BAŞKENT KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ Kalite Yönetim Süpervizör Yrd. Esra Bulut Avrupa Orta Doğu Facilities accredited: 153 Reaccrediations in progress: 46 Countries: 21 Kalite Yönetim Supervizörü

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

Seyahat Edebiyatı (ELIT 314) Ders Detayları

Seyahat Edebiyatı (ELIT 314) Ders Detayları Seyahat Edebiyatı (ELIT 314) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Seyahat Edebiyatı ELIT 314 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL MED 101 - MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TIP BİLİMLERİ I (8 AKTS) Bu kurulda, öğrencinin hücre yapı ve işlevlerini kavrayabilmesi amacıyla hücrenin yapısal unsurlarından hücre membran sistemleri, membran

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan

EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI. Tarih Saat Konu Yer Anlatan 2016- EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARI YILI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM BAŞLANGIÇ: 13 Şubat EĞİTİM-ÖĞRETİM BİTİŞ: 18 Mayıs Bitirme sınav tarihleri : 22 Mayıs-2 Haziran Bütünleme sınav tarihleri: 12-23

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: MED603 AKTS Kredisi: 10 Dönem VI Lisans

Detaylı