Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim üyesi tarafından gönüllü öğrencilere bireysel danışmanlık eğitimi verilecek. KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çocukların kazalardan/ yaralanmalardan korunabilmesi için anne- babalara bireysel danışmanlık yapmak. Yöntem: Projenin başlangıcında, öğrencilere öğretim üyesi tarafından bireysel danışmanlık eğitimi verilecektir. Danışmanlık hizmeti, genel pediatri, sağlam çocuk ve yan dal polikliniklerine başvuran, 0-3 yaş grubu çocukları olan ailelere sunulacaktır. Önce, kısa bir bilgi formu ile çocuğa ve aileye ilişkin demografik veri kaydedilecektir. Öğrenciler, Çocuk Güvenliği: Yaralanmalardan ve Zehirlenmelerden Korunma Güvenlik Kontrol Listesi ile ev içinde ve dışında başlıca kaza risklerini gösteren, güvenlik bilgisini değerlendiren çizimler kullanacaklardır. Yaşa göre uygulanması önerilen güvenlik danışmanlığı takvimine göre beş dakika süre ile danışmanlık yapacaklardır. Deneyimlerini, düzenli aralıklarla sözlü ve yazılı olarak paylaşacaklardır. MODÜL KODU : ANE2010 MODÜL ADI : Acil Hastaların Ameliyata Hazırlanmasında Yaşanan Eksikliklerin Saptanması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Aydın TAŞDÖĞEN ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Acil hastaya yaklaşım hastaların ameliyata hazırlanması. Daha güvenli anestezi ve cerrahi yaklaşımın öğrenilmesi. MODÜL KODU : ONK2005 MODÜL ADI : Kanser Farkındalığını Arttırmaya Yönelik Eğitim Serileri MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Safiye AKTAŞ MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk Sunum yapmaya istekli KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kanserden korunmak ve erken tanı için yapılması gerekenler, belediyeler, okullar, sosyal derneklerle işbirliği içinde eğitim verilerek aktarılacaktır. 1

2 MODÜL KODU : FAR2016 MODÜL ADI : Lise Öğrencilerinin Zehirlenmeler İle İlgili Farkındalığının Artırılması MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Dr. M. Aylin ARICI MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Bu ÖÇM de öncelikle öğrencilerden çevrede sık karşılaştığımız zehirlenme etkenlerinin saptanması istenecektir, sonrasında öğrenciler bu zehirlenme etkenleri ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini öğreneceklerdir. Bu ÖÇM de öğrencilerden beklenen 1. Türkiye de ve dünyada sık karşılaşılan zehirlenme etkenleri ve zehirlenmelerin önlenmesi ile ilgili yapılması gerekenler ve zehirlenme etkenleri ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin öğrenilmesi, 2. Lise sınıf öğrencilerinin zehirlenmelerin önlenmesi ve zehirlenen kişiye ilk yardım konusundaki bilgilerini sınayan bir anket hazırlanması, 3. Lise sınıf öğrencilerine zehirlenmelerin önlenmesi ve zehirlenen kişiye yaklaşım amacıyla 20 dakikalık bir sunumun hazırlanması ve sunumu 4. Sunum yapan öğrencilerin sunum becerilerinin geliştirilmesi, 5. Sunum öncesi ve sunum sonrası hazırlanan anketin öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlayarak sunumun etkinliğinin saptanması, 6. Elde edilen verilerin yıl sonunda ÖÇM raporu şeklinde sunulması MODÜL KODU : BTB2001 MODÜL ADI : İnciraltı Kampüsünde Çalışan Hekimlerin Bilgisayar Ve İstatistik Programı Kullanım Sıklığı MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Hülya ELLİDOKUZ İletişim becerisi olan anket yapmaya istekli KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Sağlık alanında araştırma yapan kişilerin; biyoistatistik uygulanalara yönelik bilgi, tutum, davranışlarını ölçmeye yönelik anket çalışması MODÜL KODU : NÜT2006 MODÜL ADI : RAI Ablasyon Tedavisi Yapılmış Hastalarda Tedavi Sonrası 6. Ayda Ve 1. Yılda Tat Duyusunun Kontrolü MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Recep BEKİŞ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Radyoaktif Iyot (RAI) tedavisi yapılmış hastalarda (tiroid Ca lı hastalar) tedavinin bir komplikasyonu olan tükrük bezi salgısının azalmasına bağlı tat duyusunda azalmanın test edilmesi 2

3 MODÜL KODU : ANE2011 MODÜL ADI : D.E.Ü.T.F. Öğrencilerinin Beyin Ölümü Konusundaki Tutum Ve Davranışları MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Leyla İYİLİKÇİ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Son yıllarda organ nakil merkezlerinin artması, organ bekleyen hasta sayısının artması, yeterli kadavra olmaması nedeniyle opere sınırlı olması büyük sorun teşkil etmektedir. Beyin ölümü konusunda hekimler arasında bilgi eksikliği, tanının geç konması ve organ bakımı gibi konularda farkındalığını bu ÖÇM sonuçlanmaktadır. MODÜL KODU : ANE2012 MODÜL ADI : Preoperatif Hastaların Anesteziye Hazırlanması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Yüksel ERKİN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Preanestezik hazırlıkta hasta muayenesinin öğrenilmesi, istenilen tetkik ve konsültasyonların sebeplerinin ve sonuca katkıları olup olmadığının ve gerekliliklerinin öğrenilmesi MODÜL KODU : KAR2008 MODÜL ADI : Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri (Manuel, Dijital Askultatuvar Kolda, Dijital Bilekten) Arasında Fark Var Mı? MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Bahri AKDENİZ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kan basıncı manuel olarak (klasik yöntem) kolda veya daha yaygın olarak dijital cihazlar ile koldan (oskultatuvar) veya bilekten (ossitometrik) ölçülebilmektedir. Yaklaşık 100 kişide (50 hipertansif, 50 sağlıklı kontrol) bu üç yöntem korele mi? Yöntemler arasında fark var mı? Araştırılacaktır. 3

4 MODÜL KODU : PAR2007 MODÜL ADI : Türkiye de Görülen Paraziter Hastalıklar, Epidemiyolojisi Ve Korunma Yöntemleri İle İlgili Olarak Bilgilerin Öğrenilmesi Ve Ortaokul Öğrencileriyle Paylaşılması MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Tıp öğrencilerinin Türkiye de görülen paraziter hastalıklar, epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak bilgilerin öğrenilmesi ve bu bilgileri ortaöğrenimde okuyan öğrencilerle paylaşmaları amaçlanmaktadır. ÖÇM öğrencilerine parazitlerle ilgili bilgi kaynaklarına kütüphane ve internet yardımı ile ulaşmaları ve sunum hazırlamalı, bu sunumu diğer öğrencilere sunmaları planlanmaktadır. Grubun diğer öğrencilerinin hazırladıkları bilgiler toparlanarak hedef kitleye sunum için hazırlanacaktır. Tıp öğrencilerinin hazırladıkları sunum ortaöğrenim öğrencilerine parazitoloji ile ilgili olarak sunulacaktır. Ortaokul ve tıp ÖÇM öğrencilerine Anket formu hazırlanarak eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme yapılacaktır. ÖÇM sonrası öğrencilerden çalışma raporu hazırlamaları istenecek. MODÜL KODU : PAR2008 MODÜL ADI : Lise Çağı Öğrencilerde, Ülkemizdeki Önemli Parazit Enfeksiyonları Ve Bunlardan Korunma Yolları Hakkında Farkındalık Yaratmak. MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Ümit AKSOY MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 Sunum yapmak konusunda prezentasyon niteliği yüksek öğrenciler KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Gelişmekte olan ülkemizde halen parazit enfeksiyonları önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu enfeksiyonları ve bunlardan korunma yollarını öğrenmek projenin amacıdır. Dönem 2 öğrencileri bu konu hakkında hazırlanıp lise öğrencilerine bir sunum yapacaktır. Eğitimin verildiği lise öğrencilerine sunumdan önce ve sonra bir anket formu verilecek verilen eğitimin hangi oranda, katkı sağladığı değerlendirilecektir. MODÜL KODU : PAR2009 MODÜL ADI : Türkiye de Sık Görülen Parazit Hastalıkları Ve Korunma Yöntemleri Hakkında Eğitim Verilmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Songül Bayram DELİBAŞ MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Türkiye de sık görülen parazit hastalıkları ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verilmesi olan bu modül işleyişi sırasında öğrenciler bilgiye ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi hedef kitleye en uygun şekilde aktarmayı öğreneceklerdir. Sunum hazırlama ve sunma becerilerini geliştirecek olan öğrenciler işleyiş sırasında temel parazitoloji bilgisi de edinmiş olacaklardır. 4

5 MODÜL KODU : MİK2024 MODÜL ADI : Kan Kültüründe Üreyen Etkenlerin Ulusal Veri Tabanına Girilmesi Ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Zeynep GÜLAY MODÜL TÜRÜ : Araştırma ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kan kültüründe üreyen etkenlerin ve antibiyotiklere direnç özelliklerinin incelenmesi ve izlemi amacıyla bir Ulusal antimikrobiyal direnç sürveyans sistemi kurulmuştur. Hastanemiz bu sürveyans içerisinde referans olarak yer alan kurumlardan biridir. Bu ÖÇM de veri tabanı aracılığıyla etkenlerin ve antibiyotik duyarlılık/direnç oranlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. MODÜL KODU : ANA2013 MODÜL ADI : Erteria Tibialis Anterior un Origini, Dalları Ve Klinik Önemi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Amaç KİRAY ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 İyi düzeyde İngilizce bilinmesi Kadavra disseksiyonu yapmaya istekli olmak KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Arteria tibialis anterior tibial osteotomi, İlizarov uygulaması, external fiksasyon gibi cerrahi girişimler sırasında çok iyi gözlenemediği için yaralanma riski vardır. Bu nedenle cerrahi anatomisinin iyi tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışma a. tibialis anterior un origini ve dallarının iyi tanımlanarak yaralanma riskinin azaltılması amacı ile planlanmıştır. Çalışma 10 adet formalin ile fiske edilmiş kadavra üzerinde disseksiyon yapılarak gerçekleştirilecektir. Çalışmada yer alan öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi, araştırma planı yapması, araştırmayı yürütebilmesi, verilerin işlenmesi, bulguların tartışılması ve çalışmanın makale olarak sunulması için bilgi ve beceri kazanmaları planlanmıştır. MODÜL KODU : ANA2014 MODÜL ADI : Kafatası Tabanındaki Delik Ve Açıklıkların Klinik Önemi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Mete EDİZER ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Basis cranii interna da yer alan fossa cranii anterior, media ve posterior u oluşturan kemiklerde ve birleşim yerlerinde delik ve açıklıklar bulunmaktadır. Bu önemli geçitlerden bir takım sinir ve damarlar ile medulla spinalis geçer. Dönem 2 de görülen müfredata destek amaçlı planlanan bu ÖÇM de öğrencilerin kafatası tabanındaki deliklerin anatomisini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve içlerinden geçen anatomik yapıları öğrenmeleri hedeflenmiştir. Öğrenciler konu ile ilgili temel anatomiyi okuduktan sonra bu geçitler ile ilişkili yapılmış yayınları değerlendirecek ve parametreler çıkaracaklardır. Sonrasında bu parametrelerin analizini yapacak ve kliniğe ne gibi katkıları olacağını tartışacaklardır. 5

6 MODÜL KODU : ONK2006 MODÜL ADI : Farkında Mısınız Kanser Geliyorum Der: Deri Kanserleri MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Yasemin BASKIN MODÜL TÜRÜ : Araştırma İletişim becerisi olan anket yapmaya istekli KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Deri kanseri konusunda farkındalık bilgi tutum davranış ölçmeye yönelik anket çalışması MODÜL KODU : İÇH2018 MODÜL ADI : Kanserden Korunma; Tarama Programları Ve Prevantif Aşılar MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Binnaz DEMİRKAN MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 İyi İngilizce Bilmek KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kanser, mortalitede 2. Sırada yer almakta olup prevansiyonu önemlidir. Kanser etyolojisi, patogenezi, prevansiyon yöntemleri ve yeni geliştirilen geliştirilmekte olan prevantif kanser aşıları konusunda bilgilendirilecekler ve bunu topluma aktarabilecekler. Literatür tarama, seçme, yorumlama, çalışma planı yapma, eğitim evreleri oluşturma ve eğitim programını uygulama. MODÜL KODU : ÇRS2012 MODÜL ADI : Bedensel Hastalığı Olan Çocuklarda Ruhsal Sorunların Yaygınlığı MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Şahbal ARAS Okuduğunu anlama düzeyinde İngilizce iyi düzeyde yazılı anlatım becerisi KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çocuk ve ergenlerde %14-20 oranında ruhsal bozukluk bulunmaktadır. Kronik bedensel rahatsızlığı olanlarda ruhsal bozukluk riski fazladır. Ayaktan pediatri uygulamalarının yarısı davranışsal, psikososyal ve eğitimsel sorunlar içermektedir. Ancak bunların çoğu hekim tarafından fark edilmeyen saklı hastalıklar olarak kalmaktadır. Bu ÖÇM de pediatri hizmetlerinden yararlanan çocuk ve ergenlerin ruhsal sorunlarının yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır. MODÜL KODU : GÖC2004 MODÜL ADI : Göğüs Deformiteleri Ve Sıkıntıları MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖNEN MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Hastalarla anket çalışması yapılacaktır. 6

7 MODÜL KODU : ADT2011 MODÜL ADI : Trafik Kazaları Nedeniyle Yaralanan Hastaların Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN MODÜL TÜRÜ : Araştırma (Gözlemsel ) ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 1 kız, 1 erkek öğrenci KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Her yıl binlerce insan trafik kazaları nedeniyle yaralanmakta, ölmekte ya da sakat kalmaktadır. Dünyada bütün kazaların % 40 ının trafik kazaları olduğu belirtilmektedir. Kayıtlara göre 2010 yılında ülke genelinde toplam 4 bin 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, 211 bin 34 kişi yaralandı. Anabilim dalımızın medikolegal yönden değerlendirdiği olguların yarısına yakını trafik kazası olgularıdır. Bu ÖÇM de geçirdiği trafik kazası nedeniyle medikolegal yönden değerlendirilmek üzere anabilim dalımıza gönderilen hastaların tıbbi kayıtları, öykü ve muayenesinde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerin yer aldığı bir form oluşturulması ve hastaların değerlendirmelerinde bu formun kullanılması planlanmıştır. Bu ÖÇM de öğrencilerin aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmaları beklenmektedir. MODÜL KODU : KBB2012 MODÜL ADI : Nazal Hava Akımını Değerlendirmesinde Ekspiratuar Ve İnspiratuar Tepe Akımı Ölçümlerinin Geçerliliği MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. M. Cenk ECEVİT MODÜL TÜRÜ : Araştırma (Gözlemsel ) Bilimsel merak kapsamında problem çözme isteğinin bulunması KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Nazal hava yolunun değerlendirmesi için günümüzde kullanılan testler her zaman hastanın subjektif değerlendirmesi ile uyumlu olmamaktadır. Hava yolunun ölçüm değerleri ise nazal soluk alma hissi arasındaki ilişki zayıftır. Bu çalışmada nazal hava yolu objektif değerlendirme yöntemleri kullanılarak, yeni bir değerlendirme formülü araştırılacaktır. Temel burun fizyolojisinden yararlanılarak fizik yasalara dayanan yeni bir formül önerisinin oluşturulması beklenmektedir. Çalışma tamamlandığında ulusal veya uluslar arası bir dergide yayınlanması planlanmaktadır MODÜL KODU : FTR2012 MODÜL ADI : Diyabetes Mellituslu Hastalalarda Üst Ekstreite Kas İskelet Sistemi Bulgular. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Ramazan KIZIL MODÜL SÜRESİ : İki yarıyıl KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Değişik yakınmalarla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran önceden diyabetes mellitus tanısı (DM) almış hastalarda donuk omuz karpal tünel sendromu el eklemlerinde kontroktür tetik parmak vb. bulgular araştırılacaktır. Karşılaştırma amacıyla DM tanısı olmayan benzer yaş ve cinsiyet dağılımındaki hastaların bulguları değerlendirilecektir. Araştırma planlama lokomotor sistem değerlendirme v.b. 7

8 MODÜL KODU : DER2013 MODÜL ADI : Psoriasisli Hastalarda Genetik Yatkınlık Ve Psoriasis Kliniği İle İlişkisi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Turna İLKNUR ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Denge tarama şeklinde genetik yatkınlığı olan psoriasis hastalığında genetik klinik bulgu ilişkileri araştırılacaktır. MODÜL KODU : GNC2012 MODÜL ADI : Kolon Ve Rektum Kanserlerinin Cerrahi Tedavilerinin Maliyetlerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Aras Emre CANDA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kolon ve rektum kanseri nedeni ile ameliyat edilecek olan hastaların cerrahi tedavi maliyetleri ve bu maliyetleri etkileyen faktörler araştırılacaktır. Öğrenciler hem ameliyatların nasıl yapıldığı ve ne tür malzeme/tedaviler kullanıldığını öğrenecek, hem de ameliyat öncesi evreleme ve ameliyat sonrası tedavileri MODÜL KODU : İÇH2019 MODÜL ADI : Narlıdere-Balçova-Güzelbahçe Bölgesinde Yaşayan Erişkinlerde Lenfoma Hakkındaki Bilgi Düzeyi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Özden PİŞKİN ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Araştırma planlama, anket düzenleme, insan ilişkisi, bilgi toplama ve bilgiyi yorumlama yeteneklerinde gelişme MODÜL KODU : İÇH2020 MODÜL ADI : Narlıdere-Balçova-Güzelbahçe Bölgesinde Yaşayan Erişkinlerin Lösemik Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Özden PİŞKİN ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Araştırma planlama, anket düzenleme, insan ilişkisi, bilgi toplama ve bilgiyi yorumlama ve gereğinde paylaşabilme yeteneklerinde gelişme 8

9 MODÜL KODU : GNC2013 MODÜL ADI : Pankreas Tümörü Nedeniyle Yapılan Pankreas Rezeksiyonları Öncesi Hasta Aydınlatılmış Onam Formunun Ameliyat Sonrası Hasta Tedavi Uyumuna Etkisi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Tarkan ÜNEK - KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Pankreas tümörü nedeniyle yapılan pankreas rezeksiyonları öncesi aydınlatılmış onam formunun ameliyat sonrası hasta tedavi uyumuna etkisinin araştırılması. Bu şekilde hekim adaylarının hastaya hastalığı ve tedavinin konusunda bilgi vermesinin hekim adayın hekimlik yaşamı boyunca yarar olacağını düşünüyorum. MODÜL KODU : KDO2009 MODÜL ADI : HPV Tiplendirme Sonuçlarının Popsana Ve Kalposkopi Bulguları İle Karşılaştırılması MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. R. Emre OKYAY ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : HPV teplendirme bakılan hastaların saman ve kalposkopi ile.hpv tiplerinin karşılaştırılacak. MODÜL KODU : AİH2003 MODÜL ADI : Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Ve Hekimlik Konusundaki Beklentileri MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. Tolga GÜNVAR MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çalışma Dönem I öğrencilerine odak grup görüşmeleri ve anket uygulanarak yapılacaktır. Hem anket yapan hem de anket uygulayan öğrencilerin Tıp Eğitimi ve hekimlik konusunda iç görüş kazanmaları ve farkındalıklarının artması sağlanacaktır. MODÜL KODU : GÖĞ2011 MODÜL ADI : Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Oya İTİL KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Toplumda oldukça sık görülen uyku apne sendromunun belirtileri, hastaların özellikleri konusunda öğrencilerin farkındalığını arttırmaktır. 9

10 MODÜL KODU : PSK2016 MODÜL ADI : Yaratıcılık Ve Akıl Hastalıkları MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Akıl hastalıkları ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin saptanması. MODÜL KODU : ARL2012 MODÜL ADI : Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (AAS) Yöntemi Kullanılarak Biyolojik Örneklerde Esansiyeh Ve Toksik Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İnsan vücudunda 40 tan fazla element vardır, Bu elementler major ve eser elementler olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. Vücutta mg/g seviyesinde bulunan major elementler olarak adlandırılır. µg/g veya daha az miktarlarda bulunan elementlere eser element denir.eser elemntler 4 gruba ayrılırlar. 1.grup eser elementler esansiyel olup büyüme, gelişme ve spesifik biyolojik fonksiyonlar için gerekli olan ve günlük belirli miktarlarda alınması gereken elementlerdir. (Fe,Zn,Se). 2.grup eser elementler esansiyel, ancak günlük alınması gereken miktar saptanamamış elementlerdir.(mn,cr,co,f). 3.grup eser elementler esansiyel olup olmadığı eser miktarda zararı veya yararı bilinmeyen elementlerdir.(ni,v). 4.grup toksik, esansiyel olmayan eser elementler İnsanda bilinen bir fizyolojik fonksiyonu olmayan, eser miktarlarda bile patolojik değişikliklere yol açan elementlerdir. (Cd,As,Pb,Hg). Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre(AAS) cihazı eser element analizlerinde en çok kullanılan yöntemdir.özellikle kan,doku,idrar gibi biyolojik örneklerde eser element düzeyi çok düşük (µg/g veya daha az) olduğu için bu örneklerin analizinde referans yöntemdir.. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi nde temel ilke, atomların belirli dalga boyundaki elektromanyetik ışımayı absorbe etmesine dayanmaktadır. Sadece serbest atomlar ışığı absorbe edebildikleri için, örneklerin atomize edilmesi gereklidir. Moleküllerin parçalanarak serbest atomların açığa çıkarılmasına atomizasyon denir. Atomizasyon bir ısı kaynağı ile yapılır. Alevli yöntemde atomizasyon uygun bir gaz karışımı ile elde edilen alev ile yapılır. Alevsiz yöntemde atomizasyon elektrikli grafit fırın ile yapılır. Bu ÖÇM çalışmasında değişik biyolojik örneklerde (kan,doku,idrar) esansiyel ve toksik eser element analizi çalışılacaktır. Esansiyel eser element olarak Cu,Zn, düzeyleri belirli yaş gruplarında bakılacaktır. Ayrıca toksik eser element analizide belirli meslek gruplarında Pb ve Cd düzeyi taranacaktır. Bu ÖÇM çalışmasında ilk olarak bu konuda yapılmış araştırma çalışmalarının çeşitli anahtar sözcüklerle (eser element,aas) taranması ve makalelerin güncelleştirilmesi planlanmıştır.bu ÖÇM çalışmasında öğrencilerin AAS yöntemini öğrenme, projelerinde uygulama, verileri yorumlama, istatistiksel analiz, bulguları tartışma ve rapor hazırlama becerisini kazanmaları amaçlanmıştır. Modül sonunda sonuçlar sözel olarak sunulacak, çalışma raporu hazırlanacaktır. 10

11 MODÜL KODU : ARL2013 MODÜL ADI : Selenyumun İnsan Glioblastoma Multiforme Hücre Hatlarında İn Vitro Etkilerinin Araştırılması MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Selenyum son yıllarda çeşitli önemli fizyolojik işlevleri aydınlatılmış ve yeni araştırmalara konu olan bir eser elementtir. Kanser üzerinde koruyucu etkileri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada amaç, selenyumun insan glioblastom hücre hatları olan GMS-10 ve DBTRG05MG ve insan benign meningiom BEN-MEN-1 hücre hattında meydana getireceği olası değişikliklerin in vitro ortamda araştırılması ve karşılaştırılmasıdır. Böylece malign ve benign farkının da ortaya konması amaçlanmaktadır. Modülün temel çıktısı bir sunum ve poster olacaktır. MODÜL KODU : ARL2014 MODÜL ADI : Paraquat Toksisitesinde Aktive Protein C nin Rolü MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Ş. Genç ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Paraquat, mitokondri kompleks I inhibisyonu ile sitotoksik etki gösteren bir herbisittir ve Parkinson hastalığı hayvan modeli oluşturmada kullanılmaktadır. Aktive Protein C (apc) koagülasyonda görevli ve anti-inflamatuar ve sitoprotektif etkileri olan bir moleküldür. Bu çalışmada, paraquat toksisitesinde apc nin koruyucu etki mekanizmasının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hücrelerin paraquat toksisitesi sonucu canlılığı LDH testiyle incelenecektir. Bunun ötesinde çeşitli yöntemler kullanılarak paraquatın hücre içi sinyalleme mekanizmasında apc nin etkisi araştırılacaktır. MODÜL KODU : İAY2016 MODÜL ADI : Acil Servise 24 Saat İçersinde Yeniden Başvuran Hasta Oranı Ve Özellikleri. MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Neşe Çolak ORAY MODÜL SÜRESİ : 2 yarıyıl ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6-8 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Acil servise 24 saat içersinde yeniden başvuran hasta sayısı ve oranı acil servis hizmet sunumu ve hasta bakımındaki kalitenin izlenmesi amacıyla kullanılabilen bir parametredir. Bu çalışma ile araştırma metodolojisi araştırma planlama ve yapmayı öğrenmenin yanı sıra preklinik sınıfta oldukları halde hastalar ile karşılaşacak ve iyi hekimlik becerileri kazanabileceklerdir. 11

12 MODÜL KODU : BİF2026 MODÜL ADI : Analiz Öncesi Evrede Laboratuar Sonuçlarını Etkileyebilecek Değişkenlerin Tanımlanması Ve İrdelenmesi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Murat ÖRMEN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : ÖÇM iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde preanalitik evrede(analiz öncesi) laboratuar sonuçlarını etkielyebilecek olan değişkenlerin tanımlanması ve irdelenmesi. Buna göre: Hangi değişkenler hangi testleri etkileyebilir? Hangi durumlarda hangi testler için örneği red etmek gerekir? Çalışılması istenen testler hangi koşullarda ve nasıl gönderilirse doğru sonuç alınabilir? Örnek nasıl ve hangi tüpe alınmalıdır, hatalı tüplere alınırsa nasıl bir sonuç doğabilir. Sorularının cevaplarına yönelik teorik araştırma yapılarak bu konuda rapor hazırlanması hedeflenmektedir. İkinci bölüm; Hemotolji laboratuarına gelen kan sayımı, sedimaentasyon, pıhtılaşma test örneklerinin red nedenlerinin (hemoliz, pıhtılı örnek, lipemi vb.) araştırılması amaçlanmıştır. MODÜL KODU : İAY2017 MODÜL ADI : Acil Serviste İstenen Tanısal Görüntüleme Tekniklerinin Etkinliği MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Rıdvan ATİLLA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 7-10 Gece 12:00 a kadar kalabilecek. KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Acil Servisten istenen başta USG olmak üzere tanısal görüntüleme tekniklerinin etkinliğinin araştırma amacıyla ÖÇM açılması planlandı. Tıp öğrencilerinin meslek hayatlarında tanısal görüntüleme tekniklerini etkin kullanma meslek oluşturulması amaçlanmaktadır. MODÜL KODU : PRC2006 MODÜL ADI : Kısmi Kalınlıkta Deri Greftleri Donör Alanlarının İyileşmesi. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Cenk DEMİRDÖVER ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Stür Materyalleri 12

13 MODÜL KODU : FİZ2037 MODÜL ADI : Bina İçi Hava Kalitesinin Ortamdaki Kişilerin Sağlığına Etkileri. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Nazan UYSAL HARZADAN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İç hava kalitesi insanların bulunduğu iç ortamdaki havanın temizliğidir. Günlük yaşantımızın %90 ını geçirdiğimiz binaların hava kalitesi sağlığımızı etkileyebilmektedir. Bina içi hava kalitesine iyi diyebilmek için sıcaklığın C arasında göreceli nem oranın %40-60 olması ve hava akım hızının 01 m/sn olması gerekir. İç hava kalitesini ölçmek ve kontrol etmek için şimdiye kadar uygulanan iki ana metod vardır. a) Karbondioksit (CO2) ölçümü, b) Karışım gaz ölçümü. İnsanların nefes alıp vermeleri sırasında açığa çıkan CO2 nin konsantrasyonu, belirli bir ortamda bulunan insanların sayısının artması ile orantılı olarak artar, dış havanın ortama verilmesi ile de göreceli olarak düşer. Ortamdaki CO2 arttığında önce hasta binha sendromu denen bir grup semptomlar ortaya çıkar. Bunlardan başka bizim de daha önceki çalışmamızda saptadığımız depresyon riski artar. Ayrıca CO2 anksiyete oluşturabilen panik atağı tetikleyebilen bir gazdır. Bu ÖÇM nin amacı kötü hava kalitesinin ortamdaki kişilerin sağlığına etkilerini mevsimsel olarak araştırmaktır. MODÜL KODU : BİO2039 MODÜL ADI : Hasta Güvenliği Ve Laboratuar Testlerine Bağlı Riskler MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Pınar AKAN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Hasta güvenliği sağlık hizmetinde oluşabilecek her türlü hata ya da ihmalkarlıktan korunmanın yanı sıra oluşabilecek istenmeyen durumların niteliğini ve sıklığını belirleyen yeni bir sağlık hizmeti disiplini olarak tanımlanabilir. Hastalıkların doğru tanısı ve tedavilerinin takibinde klinik hekime sunulan kaliteli bir laboratuar hizmeti şüphesiz ki istenmeyen durumların ortaya çıkmasını en aza indirgeyecek ve hasta güvenliğini destekleyecektir. Bu çalışma ile klinik laboratuar hizmetinin kalitesi için kullanılabilecek kalite parametrelerini öğretmek ve mevcut durumu sigmametrik değerlerle ifade etmek amaçlanmıştır. Bu ÖÇM ile öğrencilerde hasta güvenliği ve tıbbi laboratuar ilişkisi hakkında bir farkındalık yaratmak ve hastanemizdeki mevcut durumu ufak bir pencereden değerlendirmek mümkün olabilir. 13

14 MODÜL KODU : BİF2027 MODÜL ADI : Beyin Ve Vücut Asimetrilerinin Değerlendirilmesi. MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Dr. Onur BAYAZIT ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İnsan vücudunda anatomik ve fizyolojik bir çok asimetri bulunmaktadır. Bu asimetrilerden beyin asimetrisi gerek anatomik gerekse fizyolojik açıdan önemlidir. Beyin biyofiziği laboratuarında yapılacak olan araştırmada motor asimetri ve işitme sistemi asimetrisi davranışsal ve elektrofizyolojik ölçümlerle değerlendirilecektir. Öğrencilerimize bu konu kapsamında bir araştırmanın planlaması, veri toplanması toplanan verilerin değerlendirilmesi sonuçları içeren bir poster yada sözlü bildir hazırlanması konularında bilgiler verilecektir. MODÜL KODU : RAD2007 MODÜL ADI : Lomber Manyetik Rezonans da Yüksel Sinyal MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Emel ADA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Literatür taranacak ve yapısı anatomideki kadavralardan öğrencilere mümkün olursa Manyetik Rezonans daki görünümü gösterebilecek kadar inceleme (Histolojik) yapılacak. MODÜL KODU : PCE2005 MODÜL ADI : Özefagus Arterinin Tedavi Sonrası Sorunları MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Oğuz ATEŞ MODÜL TÜRÜ : Araştırma ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Özefagus atrezisinin cerrahi olarak tedavi edilmesi sonrasında devam fonksiyonel sorunların sebeplerine (özefagus motilitesi ve gastroözefageal bileşke fonksiyonlarında yetersizlik vs.) yönelik deneysel araştırmadır. MODÜL KODU : GÖZ2006 MODÜL ADI : Diabetik Hastalarda Optil Molekül İzlem MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK MODÜL TÜRÜ : Araştırma ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Diabetik hasta görünen göz tutulumu yönünden değerlendirilmesinin sonuçlanması 14

15 MODÜL KODU : TBB2009 MODÜL ADI : Sağlıklı Yaşam Temel Sağlıklı Genetik Kurgu/Bozan Etkiler/Olumluya Çevirme MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Orhan TERZİOĞLU MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İnsan bedeninin döllenmeden başlayarak oluşumunda genetik program genetik programda değişikliğe yol açan çevresel etkiler ve tercihler sağlıklı yaşam için çevrede ve beslenme, tutum, hareket vb. Seçimler araştırılacaktır. MODÜL KODU : BİF2028 MODÜL ADI : Termal Ölçümler MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN MODÜL KREDİSİ : Sayının 5 ile sınırlı kalması rica olunur. KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Günlük yaşamda insan bedeninde sıcaklık değişimleri gözlenmektedir. Jugular ven ve karotid arterden uyku veya günlük yaşamda Biyofizik AD tarafından geliştirilen termal ölçüm cihazı ile ölçüm alınması ve yorumlanması Katılacak öğrencilerden termal ölçümler alınacak, bu ölçümler sırasında diğer öğrenciler gözlemci olarak bulunacak ve alınan ölçümlerin değerlendirilmesi teorik olarak anlatılacaktır. Çalışmalar poster sununumu şeklinde raporlanacaktır. Sonuçların ÖÇM Sempozyumuna poster olarak sunulmaları yönünde özendirilecektir. MODÜL KODU : HLK2023 MODÜL ADI : Balçova Belediyesi Sigara Bırakma Merkezi Kayıtlarının Tutarlılığının Belirlenmesi MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ahmet SOYSAL MODÜL KREDİSİ : ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Bu araştırma ile sağlık kayıtlarının doğruluğunun nasıl belirleneceği, araştırmanın tam basamakları uygulanarak öğrenilecektir. 15

16 MODÜL KODU : PED2023 MODÜL ADI : Çocuk Ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Acil Servis Çalışanların Bilgi, Tutum Ve Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Durgül ÇELİK ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çocuk ve kadınlara yönelik şiddet; yaralanma, ölüm ve zihinsel sağlık problemlerinin önde giden nedenidir. Çocuklar erişkinlere göre 2,5 kat daha fazla şiddete maruz kalmaktadır. Son yıllarda tüm dünyada yapılan araştırmalarda çocukların evde, okulda ve diğer yaşam ortamlarında şiddete tanık olduklarını göstermektedir. Acil servis çalışanların, aile içi şiddet mağdurlarına tıbbi bakım, destek ve danışmanlık sunmada önemli görevleri vardır. Bu çalışmanın amacı, acil servis çalışanlarının çocuk ve kadınlara yönelik şiddete yaklaşımlarını belirlemektir. Tanımlayıcı olarak yapılacak olan araştırmanın örneklerini acil servislerde çalışan sağlık çalışanları oluşturacaktır. Verilen anket yöntemi ile elde edilecektir. Araştırmacılar tarafından gerekli literatür taranarak oluşturulacak olan anket formunda acil servis çalışanlarının sosyo-demografik özelliklerini ve şiddete yaklaşımlarını belirleyecek sorular yer alacaktır. MODÜL KODU : LHB2001 MODÜL ADI : Streptozotosinle Diyabet Oluşturulan Sıçanlarda Gelişen Nefropatide Etil Purivat Etkisinin Araştırılması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Ensari GÜNELİ KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Giriş: Diabetes mellitusa bağlı olarak gelişen nefropatinin patogenezinde artan oksidatif stres önemli rol oynamaktadır. Antioksidanlar, diyabetik nefropatide artan/bozulan oksidatif stresin düzeltilmesinde koruyucu/tedavi edici özellikleriyle etkili rol oynadıkları gösterilmiştir. Etil pirüvat, glikolitik yolun son ürünü olan pirüvatın etil esteri olup, antioksidan etkililiği gösterilen bir ajandır. Amaç: Diyabetik nefropatide, etil pirüvatın koruyucu etkisinin olup olmayacağını belirlemektir. Yöntem: Erişkin sıçanlarda diyabet modeli streptozotosin injeksiyonuyla oluşturulacak ve koruyucu olarak etil pirüvat uygulanacaktır. 8 hafta sonra sıçanların böbrek dokularında malondialdehit düzeyi ölçülecek ve histolojik görünümleri incelenecektir. Elde edilecek bulgular istatiksel olarak analiz edilecek, yorumlanacak ve yayına dönüştürülecektir. Bu modülle öğrencilerin; Deneysel hayvan araştırması planlama, uygulama ve yayınlama gibi konularda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir. 16

17 MODÜL KODU : RAD2008 MODÜL ADI : Mamografik Kompresyondaki Duyulan Ağrının Meme Yapısı İle İlişkisi MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Pınar BALCI KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Mamografik kompresyonda duyulan ağrının memenin yapısı ile ilişkisinin araştırılması prospektif olarak hazırlanacak bir tablo ile hastanın ağrısı sayısallaştırılacak ve momografi de saptananan meme yapısı ile karşılaştırılacaktır. Araştırmanın planlama hasta ile iletişim ve istatistik yöntemleri yönünden öğrenciye katkısı olacaktır. MODÜL KODU : PED2024 MODÜL ADI : Çocuk Acil Serviste Sedasyon-Analjezi Uygulanan Hastalarda Gelişen Komplikasyonların Saptanması MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Murat DUMAN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çocuk Acil Servisler de özellikle ağrılı girişimlerde ve ortopedik uygulamalarda sedasyon ve analjezi sıklıkla kullanılmaktadır. Farklı sedaanaljezik ilaçlar hastanın durumuna ve uygulanan girişime göre seçilebilmektedir. Bu çalışmada amaç, acil serviste kullanılan sedo-analjezik ajanların uygulama alanları ve gelişen komplikasyonların saptanmasıdır. Bu amaçla retrospektif olarak dosya taraması yapılarak sedo-analjezi uygulanan hastaların klinik bilgileri ve uygulamaya bağlı gelişen komplikasyonlar, önceden hazırlanacak çalışma formuna aktarılacaktır. Sonrasında bu veriler değerlendirilerek, kullanılan ajanlar, uygulama alanları, etki süreleri ve başarı oranları, gelişen komplikasyonlar saptanacaktır. Elde edilecek veriler bundan sonraki uygulamalar için yol gösterici olarak kullanılacaktır. MODÜL KODU : PAT2012 MODÜL ADI : Yılları Arasında DEÜTF Patoloji Anabilim Dalında Tanı Alan Malign Melanom Olgularının Yaş, Cins, Tümör Histopatolojisi Ve Tümör Lokalizasyonlarına Göre Dağılımı MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Banu LEBE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Malign Melanom (MM) olgularında son yıllarda belirgin bir artış söz konusudur. Çalışmanın amacı son zamanlarda artarak görülen MM olgularının yaş, cins, tümör lokalizasyonu ve tümör histopatolojik özellikleri gibi prognostik faktörlerinin arşiv tarama yöntemi ile dağılımını ortaya koymaktır. 17

18 MODÜL KODU : İNF2009 MODÜL ADI : Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyon Hastalıklarıyla İlgili Farkındalığın Ve Hepatit B Aşısı Varlığının Araştırılması MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Ziya KURUÜZÜM ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kan yoluyla bulaşan enfeksiyon etkenleri arasında HBV, HCV ve HIV önemli yer tutmaktadır. Bu etkenlerle karşılaşma riski, Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yüksektir. Buna rağmen HBV aşılaması öğrencilerin tümü tarafından yapılmamaktadır. Bu çalışmada, Tıp Fakültesi öğrencilerinde bu etkenlerin bilinirliğinin ve öneminin araştırılması ve HBV aşısının yapılıp yapılmadığının sorgulanması hedeflenmiştir. MODÜL KODU : BİO2040 MODÜL ADI : Tıbbi Laboratuarda Kalite Göstergelerinin İzlemi Ve Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Canan ÇOKER KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Tıbbi laboratuarlar da amaç test sonuçlarının hızlı ve güvenilir olarak hastalıkların tanısında ve tedavinin izleminde kullanılmasını sağlamaktır. Bunun için tıbbi laboratuarlar da örneklerin uygun koşullarda alınması ve taşınmasının, testlerin hızla sonuçlandırılmasının, yaşamsal tehdit oluşturan test sonuçlarının öncelikli olarak ilgili klinisyene bildirilmesinin, test sonuçlarının iç ve dış kalite kontrolünün yapılmasının gereği vardır. DEÜ Merkez Laboratuvarı nda bu göstergeler izlenmektedir. Bu çalışmanın amacı bu göstergelerin yıllar boyunca gösterdiği değişimin istatistiksel olarak ölçülmesi ve alınan önlemlerin ne ölçüde etkili olduğunun değerlendirilmesidir. MODÜL KODU : HİS2012 MODÜL ADI : Postoperatif Sıçan Uterin Boynuz Adhezyonu Modelinde Vitamin E Ve Resveratrol ün Adhezyon Önleyici Etkisinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Alper BAĞRIYANIK ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 Deney hayvanı ile çalışabilecek olmak KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Hayvan modeli oluşturmak, deney hayvanı ile çalışmayı öğrenmek, histolojik ışık mikroskobi tekniklerini öğrenmek amaçlanmıştır. 18

19 MODÜL KODU : PED2024 MODÜL ADI : Lise Öğrencilerinin Demir, Vitamin B12, Folik Asit Ve Proteini Yeterli Miktarda İçeren Sağlıklı Beslenme Şekli Konusunda Bilinçlendirilmesi. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Şebnem YILMAZ MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Türkiye de ve dünyada küçük çocukların yanı sıra ergenlik çağındaki çocuklarda da önemli bir sağlık sorunu olan demir eksikliğinin ve demir eksikliği anemisinin altta yatan en önemli nedeni beslenme ile yetersiz demir alımıdır. Ayrıca daha az görülmekle beraber beslenme bozukluklarına bağlı olarak B12 vitamini, folik asit ve protein eksikliğine bağlı da anemi görülebilmektedir. Demir eksikliği ve B12 vitamini eksikliği önemli sınavlara girmekte olan gençlerde akademik başarısızlığa ve genel iyilik halinin bozulmasına bile neden olabilmektedir. ÖÇM öğrencileri ile lise öğrencilerini sağlıklı beslenme, özellikle de demir, B12 vitamini, folik asit ve proteinin yeterli alındığı bir beslenme konusunda bilinçlendirmek ve bilgilendirmek hedeflenmiştir. Öğrencilerin bu çalışmada önce konu hakkında bilgilere ulaşması, uygun bir sunumun hazırlanması, iletişim becerileri kullanılarak lisedeki gençlere uygun bilgi aktarımının yapılması ve sorularının doğru yanıtlanarak bilinçlendirilmeleri hedeflenmiştir. MODÜL KODU : İÇH2021 MODÜL ADI : Ankilozan Spondilik Hastalarında İntermalleoler Mesafe Ölçümünün Yatarak, Ayakta Ve Oturur Pozisyonlarda Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. İsmail SARI ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Ankilozan spondilit (AS) ilerleyici omurga kısıtlılığı ile seyreden bir hastalıktır. Kalça ve omuz gibi kök eklemler AS hastalık seyrinde tutulabilmekte olup sakatlıkla sonlanabilir. İntermalleolar (İM) mesafe ölçümü ile kalça abduksiyonu dolayısıyla kalça haraketleri değerlendirilir. Yatar pozisyonda iç malleoller arası mesafenin 100 cm> olması normal olarak kabul edilmiştir. Biz bu araştırmada 50 AS hastasında yatar, oturur ve ayakta pozisyonlarda İM mesafeyi ölçmeyi hedefledik. Bu ölçüm ile 1- standart kabul edilen yatar pozisyondaki ölçümün diğer pozisyonlarla karşılaştırılmasını ve 2- gözlemciler arasında bu ölçüm için olan değişkenliği (interobserver reliability) araştırmak hedeflenmiştir. Bu araştırmada standart mezura dışında başka bir ekipman ihtiyacı yoktur. 19

20 MODÜL KODU : RAO2007 MODÜL ADI : Radyasyon Onkolojisi Kliniğine Başvuran Yeni Tanı Almış Kanser Hastalarında Tanı Sonrası Sigara Kullanımının Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. L. Zümre ARICAN ALICIKUŞ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Primer hedef; Yeni tanı almış kanserli hastalarca kanserin en büyük etkenlerinden biri olarak düşünülen sigara kullanımının sorgulanması ve tanı sonrasında hastaların düşünce ve yaklaşımları ile birlikte bilinçlendirme tekniklerinden faydalanıp faydalanmadıklarının ankete dayalı değerlendirilmesidir. Sekonder hedef; bir çalışma planı ve anket çalışması hazırlanması, uygun soru ve dinamiklerinin düzenlenmesi, hastaya yaklaşım ve sonuçları değerlendirebilmektir. 20

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ECZACILIK FAKÜLTESİ TOKSİKOLOJİ PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Şahan SAYGI, sahan.saygi@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K ETKS 600 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 ETKS 601

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

EĞİTİM YILI DÖNEM III ÖÇM YERLEŞİM LİSTESİ

EĞİTİM YILI DÖNEM III ÖÇM YERLEŞİM LİSTESİ MODÜL KODU : PAT3018 MODÜL ADI : Hipofiz Adenomlarının Hormon İmmunprofilleri Ve Multatik Aktiviteleri İle Klinik Seyrin İlişkisi MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ayça Erşen DANYELİ ALINAN ÖĞRENCİ

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri

IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri IV. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi (02 04 Mayıs 2013 / Ankara) SÖZEL BİLDİRİ LİSTESİ Bildiri Bildiri Adı Kodu 6 Sağlıkla İlişkili Enfeksiyonlar ve El Hijyeni Konusunda Geçerliliği

Detaylı

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor.

Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Çocuğunuzun ilk doğduğu günden itibaren gençlik çağlarına gelinceye kadar çeşitli kontroller ve sağlıklı çocuk izlemleri yapılması gerekiyor. Sağlıklı çocuk izlemi: Çocuğun yaşına uygun ruhsal, fiziksel

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

biyokimyasal ve biyofiziksel özelliklerini sayıp açıklayabilecek, hizmetleri, izleme, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini sayabilecek,

biyokimyasal ve biyofiziksel özelliklerini sayıp açıklayabilecek, hizmetleri, izleme, korunma ve rehabilitasyon yöntemlerini sayabilecek, 2. SINIF VE Öğrencilerin 2. sınıfta, yaşamın evreleri içinde insan vücudunun normal yapı ve işlevini, insan vücudunu oluşturan sistemlerin ve ilgili organların embriyonik ve fötal gelişimlerini, makroskobik

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN.

BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Prof Dr Zehra AYCAN. BÜYÜMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Prof Dr Zehra AYCAN zehraaycan67@hotmail.com Büyüme Çocukluk çağı, döllenme anında başlar ve ergenliğin tamamlanmasına kadar devam eder Bu süreçte çocuk hem büyür hem de gelişir

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR SÖZLÜ SINAV FORMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU

SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR SÖZLÜ SINAV FORMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU SINAVLARDA KULLANILACAK FORMLAR SÖZLÜ SINAV FORMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV-V YAPILANDIRILMIŞ SÖZLÜ SINAV SORU FORMU Öğretim Üyesi: Dersin Adı: Konu/Tema Normal yapı ve işlevler Epidemiyoloji

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Eğitim Yılı Dönem V Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Stajı Eğitim Programı GENEL BİLGİLER: Staj Eğitim Sorumlusu Staj süresi AKTS kredisi : Yrd.

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134

Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum. Dahili Tel. No: 1134 Dersin adı: Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu TIP 403 AKTS Kredisi:13 Dönem IV Lisans Zorunlu 183 saat / 8 hafta Teorik:57 saat / 8 hafta lı:126 saat / 8 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, Egzersiz

Detaylı

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 0 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER KNAK, ARAÇ VE GEREÇLER 0.0.05.0. 0.0 TÜBERKÜLOZ VE SOLUNUM İZOLASYONU Tüberküloz tanı, belirti

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI

SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI SAĞLIKLI YAŞAM VE EGZERSİZ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem IV : 5 iş günü : Cebeci Hastanesi : Spor Hekimliği Anabilim Dalı Polikliniği, Egzersiz

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU

KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA ve EĞİTİM MERKEZİ HEMŞİRE GÜLBAHAR GÜNEŞ OKUDUCU Sunum Planı Ketem Kuruluş ve Amaçları İdari ve Teknik Yapılanması Ketem Faaliyetleri Ketem Çalışma programları Hedefler KURULUŞ

Detaylı

08 Mayıs Haziran 2017

08 Mayıs Haziran 2017 SINIF KURUL HAFTA 08 Mayıs 2017 16 Haziran 2017 TARİH 08.05.2017 09.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 12.05.2017 09: 15 GEÇEN DERS KURULUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS KURULUNUN TANITIMI Hipertansiyon Ölüm

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Ortez ve Ortez Uygulamaları Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Ergonomi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin Türü Dersin

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIKLI OBEZLERDE FİZYOTERAPİ VE REFLEKSOLOJİ UYGULAMALARININ ZAYIFLAMAYA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAZIRLAYAN:FZT.MELTEM ERASLAN DANIŞMAN:PROF.DR.İSMET MELEK Obezite (şişmanlık),vücutta aşırı ölçüde

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Psikiyatri Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ

Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr. Bekir KESKİNKILIÇ 1 SAĞLIK Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Irk, din, siyasi görüş, ekonomik veya sosyal durum ayrımı yapılmaksızın

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan oluşan bir grup DÖNEM I İYİ KLİNİK UYGULAMALAR KAPSAMINDA ALTERNATİF TIP DERSİ DERSİN İÇERİĞİ: Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp günümüzde alışılagelmiş tıbbın içinde sayılmayan farklı sağlık sistemleri ve uygulamalardan

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya

l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi Kasım 2017, Antalya l.uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi 22-26 Kasım 2017, Antalya Kabul Edilen Bildiriler*** *** 1. Bildiri sahiplerinin kongre programında ve bildiri kitabında yer alabilmesi için

Detaylı

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI

ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI ETİK KURUL BAŞVURU DOSYASI Ülkemizde Hematolojik Kanserlerin Yükü, Coğrafi Dağılımı, Demografik Karakteristiği, İmmünohistokimyasal Özellikleri ve Klinik Davranışı Epidemiyolog Danışman Doç. Dr. Mutlu

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

14 Aralık 2012, Antalya

14 Aralık 2012, Antalya Hamilelerde Uyku Bozukluğunun Sorgulanması ve Öyküden Tespit Edilen Huzursuz Bacak Sendromunda Sıklık, Klinik Özellikler ve İlişkili Olabilecek Durumların Araştırılması A Neyal, G Benbir, R Aslan, F Bölükbaşı,

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ

HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ HAZIRLAYAN MELEK YAĞCI EĞİTİM HEMŞİRESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ Tüm sağlık çalışanlarının güvenli ortamlarda ve yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması için 14.05.2012 tarihinde çalışan güvenliğinin sağlanmasına

Detaylı

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ

D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ D.E.Ü. TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ A.D ÇALIŞANLARININ SAĞLIK TARAMALARI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI İZLEMİ Yüksel Özmen, Semra Yakan, Sevinç Uz, Alp Ergör, Candan Kıyman, Özay Işık, Sabriye Özcan, Gül

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

BES 347- BESLENME EĞİTİMİ

BES 347- BESLENME EĞİTİMİ BES 347- BESLENME EĞİTİMİ Dersin Kodu ve Adı: BES 347- Beslenme Eğitimi Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, Prof. Dr. Gülden Köksal Dersin Düzeyi: Lisans Dersin Türü: Zorunlu Dersin İçeriği:

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Nöroloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Erkam KÖMÜRCÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI

İNDİKATÖR ADI ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Sayfa No 1/17 ACİL SERVİSE 24 SAAT İÇERİSİNDE AYNI ŞİKAYETLE TEKRAR BAŞVURAN HASTA SAYISI VE ORANI İNDİKATÖR KARTI Acil servise 24 saat içinde aynı şikâyetle tekrar başvuran hasta sayısı ve oranının tespiti

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM YILI DÖNEM II ÖÇM TERCİH LİSTESİ

2012 2013 EĞİTİM YILI DÖNEM II ÖÇM TERCİH LİSTESİ MODÜL KODU : HİS2013 MODÜL ADI : Periferik Sinir Yaralanması Ve Nörorejenerasyon MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. H. Alper BAĞRIYANIK (Deneysel) İyi derecede İngilizce bilmek KONUSU VE UYG. YÖNTEMİ : Hayvan

Detaylı

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya

Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Çocuk Sağlığı İzlemi İlkeleri 6. PUADER Kongresi- Antalya Dr. Başak TEZEL Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanı İzlenmesi Gereken Gruplar 15-49 yaş kadınlar Gebeler Lohusalar 0-5 yaş çocuklar Okul çağı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Çalışma Ortamında Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü 10 Ekim 2014 nbilir@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Sağlık Hizmetlerinin Gelişmesi

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Psikiyatri (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2 Zorunlu TUR

Detaylı

DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA)

DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III VIII. DERS KURULU (3 HAFTA) 1901308 KAS-İSKELET SİSTEMİ DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi. (Nöroşirürji) Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) BR.HLİ.016 Beyin, omurilik ve sinir hastalıklarının cerrahi tedavisi ile ilgilenen Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümümüz, tecrübeli ve konusunda yetkin hekim kadrosu

Detaylı

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi

Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi Sağlık Kurum ve Kuruluş Türüne Göre Değerlendirilecek Bölüm/Standart Listesi 2013 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında değerlendirilecek SHKS bölümleri ve değerlendirilmesi zorunlu olan standartlar

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları

Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları Farklı Araştırma Türleri Ve Farklı Başvuru Dosyaları Uzm. Meral Demir İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Öğretim Üyesi

Detaylı

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM

GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM GERİATRİK HASTAYA YAKLAŞIM Demografik anlamda yaşlılığın sınırı 65 yaş olarak benimsenmektedir. 65-74 arası erken yaşlılık, 75-84 yaş arası yaşlılık, 85 yaş ve üzerindekiler ileri yaşlılık dönemidir. Yaşlanma

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDE GÜNDÜZ AŞIRI UYKULULUK HALİ VE DEPRESYON ŞÜPHESİ İLİŞKİSİ Egemen Ünal*, Reşat Aydın*, Gülnur Tekgöl Uzuner**, Oğuz Osman Erdinç**, Selma Metintaş* *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği nin Kanser Kontrolü ndeki Rolü DR. PINAR SAİP TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ BAŞKANI Misyonumuz Ülkemizdeki tıbbi onkologların özlük haklarını savunmak, birlikte çalışma kültürünü

Detaylı