Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim üyesi tarafından gönüllü öğrencilere bireysel danışmanlık eğitimi verilecek. KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çocukların kazalardan/ yaralanmalardan korunabilmesi için anne- babalara bireysel danışmanlık yapmak. Yöntem: Projenin başlangıcında, öğrencilere öğretim üyesi tarafından bireysel danışmanlık eğitimi verilecektir. Danışmanlık hizmeti, genel pediatri, sağlam çocuk ve yan dal polikliniklerine başvuran, 0-3 yaş grubu çocukları olan ailelere sunulacaktır. Önce, kısa bir bilgi formu ile çocuğa ve aileye ilişkin demografik veri kaydedilecektir. Öğrenciler, Çocuk Güvenliği: Yaralanmalardan ve Zehirlenmelerden Korunma Güvenlik Kontrol Listesi ile ev içinde ve dışında başlıca kaza risklerini gösteren, güvenlik bilgisini değerlendiren çizimler kullanacaklardır. Yaşa göre uygulanması önerilen güvenlik danışmanlığı takvimine göre beş dakika süre ile danışmanlık yapacaklardır. Deneyimlerini, düzenli aralıklarla sözlü ve yazılı olarak paylaşacaklardır. MODÜL KODU : ANE2010 MODÜL ADI : Acil Hastaların Ameliyata Hazırlanmasında Yaşanan Eksikliklerin Saptanması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Aydın TAŞDÖĞEN ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Acil hastaya yaklaşım hastaların ameliyata hazırlanması. Daha güvenli anestezi ve cerrahi yaklaşımın öğrenilmesi. MODÜL KODU : ONK2005 MODÜL ADI : Kanser Farkındalığını Arttırmaya Yönelik Eğitim Serileri MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Safiye AKTAŞ MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk Sunum yapmaya istekli KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kanserden korunmak ve erken tanı için yapılması gerekenler, belediyeler, okullar, sosyal derneklerle işbirliği içinde eğitim verilerek aktarılacaktır. 1

2 MODÜL KODU : FAR2016 MODÜL ADI : Lise Öğrencilerinin Zehirlenmeler İle İlgili Farkındalığının Artırılması MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Dr. M. Aylin ARICI MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Bu ÖÇM de öncelikle öğrencilerden çevrede sık karşılaştığımız zehirlenme etkenlerinin saptanması istenecektir, sonrasında öğrenciler bu zehirlenme etkenleri ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiğini öğreneceklerdir. Bu ÖÇM de öğrencilerden beklenen 1. Türkiye de ve dünyada sık karşılaşılan zehirlenme etkenleri ve zehirlenmelerin önlenmesi ile ilgili yapılması gerekenler ve zehirlenme etkenleri ile karşılaşıldığında yapılması gerekenlerin öğrenilmesi, 2. Lise sınıf öğrencilerinin zehirlenmelerin önlenmesi ve zehirlenen kişiye ilk yardım konusundaki bilgilerini sınayan bir anket hazırlanması, 3. Lise sınıf öğrencilerine zehirlenmelerin önlenmesi ve zehirlenen kişiye yaklaşım amacıyla 20 dakikalık bir sunumun hazırlanması ve sunumu 4. Sunum yapan öğrencilerin sunum becerilerinin geliştirilmesi, 5. Sunum öncesi ve sunum sonrası hazırlanan anketin öğrenciler tarafından doldurulmasını sağlayarak sunumun etkinliğinin saptanması, 6. Elde edilen verilerin yıl sonunda ÖÇM raporu şeklinde sunulması MODÜL KODU : BTB2001 MODÜL ADI : İnciraltı Kampüsünde Çalışan Hekimlerin Bilgisayar Ve İstatistik Programı Kullanım Sıklığı MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Hülya ELLİDOKUZ İletişim becerisi olan anket yapmaya istekli KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Sağlık alanında araştırma yapan kişilerin; biyoistatistik uygulanalara yönelik bilgi, tutum, davranışlarını ölçmeye yönelik anket çalışması MODÜL KODU : NÜT2006 MODÜL ADI : RAI Ablasyon Tedavisi Yapılmış Hastalarda Tedavi Sonrası 6. Ayda Ve 1. Yılda Tat Duyusunun Kontrolü MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Recep BEKİŞ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Radyoaktif Iyot (RAI) tedavisi yapılmış hastalarda (tiroid Ca lı hastalar) tedavinin bir komplikasyonu olan tükrük bezi salgısının azalmasına bağlı tat duyusunda azalmanın test edilmesi 2

3 MODÜL KODU : ANE2011 MODÜL ADI : D.E.Ü.T.F. Öğrencilerinin Beyin Ölümü Konusundaki Tutum Ve Davranışları MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Leyla İYİLİKÇİ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Son yıllarda organ nakil merkezlerinin artması, organ bekleyen hasta sayısının artması, yeterli kadavra olmaması nedeniyle opere sınırlı olması büyük sorun teşkil etmektedir. Beyin ölümü konusunda hekimler arasında bilgi eksikliği, tanının geç konması ve organ bakımı gibi konularda farkındalığını bu ÖÇM sonuçlanmaktadır. MODÜL KODU : ANE2012 MODÜL ADI : Preoperatif Hastaların Anesteziye Hazırlanması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Yüksel ERKİN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Preanestezik hazırlıkta hasta muayenesinin öğrenilmesi, istenilen tetkik ve konsültasyonların sebeplerinin ve sonuca katkıları olup olmadığının ve gerekliliklerinin öğrenilmesi MODÜL KODU : KAR2008 MODÜL ADI : Farklı Kan Basıncı Ölçüm Yöntemleri (Manuel, Dijital Askultatuvar Kolda, Dijital Bilekten) Arasında Fark Var Mı? MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Bahri AKDENİZ ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kan basıncı manuel olarak (klasik yöntem) kolda veya daha yaygın olarak dijital cihazlar ile koldan (oskultatuvar) veya bilekten (ossitometrik) ölçülebilmektedir. Yaklaşık 100 kişide (50 hipertansif, 50 sağlıklı kontrol) bu üç yöntem korele mi? Yöntemler arasında fark var mı? Araştırılacaktır. 3

4 MODÜL KODU : PAR2007 MODÜL ADI : Türkiye de Görülen Paraziter Hastalıklar, Epidemiyolojisi Ve Korunma Yöntemleri İle İlgili Olarak Bilgilerin Öğrenilmesi Ve Ortaokul Öğrencileriyle Paylaşılması MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Tonay İNCEBOZ MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Tıp öğrencilerinin Türkiye de görülen paraziter hastalıklar, epidemiyolojisi ve korunma yöntemleri ile ilgili olarak bilgilerin öğrenilmesi ve bu bilgileri ortaöğrenimde okuyan öğrencilerle paylaşmaları amaçlanmaktadır. ÖÇM öğrencilerine parazitlerle ilgili bilgi kaynaklarına kütüphane ve internet yardımı ile ulaşmaları ve sunum hazırlamalı, bu sunumu diğer öğrencilere sunmaları planlanmaktadır. Grubun diğer öğrencilerinin hazırladıkları bilgiler toparlanarak hedef kitleye sunum için hazırlanacaktır. Tıp öğrencilerinin hazırladıkları sunum ortaöğrenim öğrencilerine parazitoloji ile ilgili olarak sunulacaktır. Ortaokul ve tıp ÖÇM öğrencilerine Anket formu hazırlanarak eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme yapılacaktır. ÖÇM sonrası öğrencilerden çalışma raporu hazırlamaları istenecek. MODÜL KODU : PAR2008 MODÜL ADI : Lise Çağı Öğrencilerde, Ülkemizdeki Önemli Parazit Enfeksiyonları Ve Bunlardan Korunma Yolları Hakkında Farkındalık Yaratmak. MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Ümit AKSOY MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 Sunum yapmak konusunda prezentasyon niteliği yüksek öğrenciler KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Gelişmekte olan ülkemizde halen parazit enfeksiyonları önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu enfeksiyonları ve bunlardan korunma yollarını öğrenmek projenin amacıdır. Dönem 2 öğrencileri bu konu hakkında hazırlanıp lise öğrencilerine bir sunum yapacaktır. Eğitimin verildiği lise öğrencilerine sunumdan önce ve sonra bir anket formu verilecek verilen eğitimin hangi oranda, katkı sağladığı değerlendirilecektir. MODÜL KODU : PAR2009 MODÜL ADI : Türkiye de Sık Görülen Parazit Hastalıkları Ve Korunma Yöntemleri Hakkında Eğitim Verilmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Songül Bayram DELİBAŞ MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Türkiye de sık görülen parazit hastalıkları ve korunma yöntemleri hakkında eğitim verilmesi olan bu modül işleyişi sırasında öğrenciler bilgiye ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi hedef kitleye en uygun şekilde aktarmayı öğreneceklerdir. Sunum hazırlama ve sunma becerilerini geliştirecek olan öğrenciler işleyiş sırasında temel parazitoloji bilgisi de edinmiş olacaklardır. 4

5 MODÜL KODU : MİK2024 MODÜL ADI : Kan Kültüründe Üreyen Etkenlerin Ulusal Veri Tabanına Girilmesi Ve Antibiyotik Duyarlılık Sonuçlarının Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Zeynep GÜLAY MODÜL TÜRÜ : Araştırma ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kan kültüründe üreyen etkenlerin ve antibiyotiklere direnç özelliklerinin incelenmesi ve izlemi amacıyla bir Ulusal antimikrobiyal direnç sürveyans sistemi kurulmuştur. Hastanemiz bu sürveyans içerisinde referans olarak yer alan kurumlardan biridir. Bu ÖÇM de veri tabanı aracılığıyla etkenlerin ve antibiyotik duyarlılık/direnç oranlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. MODÜL KODU : ANA2013 MODÜL ADI : Erteria Tibialis Anterior un Origini, Dalları Ve Klinik Önemi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Amaç KİRAY ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 İyi düzeyde İngilizce bilinmesi Kadavra disseksiyonu yapmaya istekli olmak KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Arteria tibialis anterior tibial osteotomi, İlizarov uygulaması, external fiksasyon gibi cerrahi girişimler sırasında çok iyi gözlenemediği için yaralanma riski vardır. Bu nedenle cerrahi anatomisinin iyi tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışma a. tibialis anterior un origini ve dallarının iyi tanımlanarak yaralanma riskinin azaltılması amacı ile planlanmıştır. Çalışma 10 adet formalin ile fiske edilmiş kadavra üzerinde disseksiyon yapılarak gerçekleştirilecektir. Çalışmada yer alan öğrencilerin bilimsel araştırma yapabilmek için gerekli bilgi kaynaklarına ulaşabilmesi, araştırma planı yapması, araştırmayı yürütebilmesi, verilerin işlenmesi, bulguların tartışılması ve çalışmanın makale olarak sunulması için bilgi ve beceri kazanmaları planlanmıştır. MODÜL KODU : ANA2014 MODÜL ADI : Kafatası Tabanındaki Delik Ve Açıklıkların Klinik Önemi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Mete EDİZER ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Basis cranii interna da yer alan fossa cranii anterior, media ve posterior u oluşturan kemiklerde ve birleşim yerlerinde delik ve açıklıklar bulunmaktadır. Bu önemli geçitlerden bir takım sinir ve damarlar ile medulla spinalis geçer. Dönem 2 de görülen müfredata destek amaçlı planlanan bu ÖÇM de öğrencilerin kafatası tabanındaki deliklerin anatomisini, birbirleriyle olan ilişkilerini ve içlerinden geçen anatomik yapıları öğrenmeleri hedeflenmiştir. Öğrenciler konu ile ilgili temel anatomiyi okuduktan sonra bu geçitler ile ilişkili yapılmış yayınları değerlendirecek ve parametreler çıkaracaklardır. Sonrasında bu parametrelerin analizini yapacak ve kliniğe ne gibi katkıları olacağını tartışacaklardır. 5

6 MODÜL KODU : ONK2006 MODÜL ADI : Farkında Mısınız Kanser Geliyorum Der: Deri Kanserleri MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Yasemin BASKIN MODÜL TÜRÜ : Araştırma İletişim becerisi olan anket yapmaya istekli KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Deri kanseri konusunda farkındalık bilgi tutum davranış ölçmeye yönelik anket çalışması MODÜL KODU : İÇH2018 MODÜL ADI : Kanserden Korunma; Tarama Programları Ve Prevantif Aşılar MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Binnaz DEMİRKAN MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 İyi İngilizce Bilmek KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kanser, mortalitede 2. Sırada yer almakta olup prevansiyonu önemlidir. Kanser etyolojisi, patogenezi, prevansiyon yöntemleri ve yeni geliştirilen geliştirilmekte olan prevantif kanser aşıları konusunda bilgilendirilecekler ve bunu topluma aktarabilecekler. Literatür tarama, seçme, yorumlama, çalışma planı yapma, eğitim evreleri oluşturma ve eğitim programını uygulama. MODÜL KODU : ÇRS2012 MODÜL ADI : Bedensel Hastalığı Olan Çocuklarda Ruhsal Sorunların Yaygınlığı MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Şahbal ARAS Okuduğunu anlama düzeyinde İngilizce iyi düzeyde yazılı anlatım becerisi KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çocuk ve ergenlerde %14-20 oranında ruhsal bozukluk bulunmaktadır. Kronik bedensel rahatsızlığı olanlarda ruhsal bozukluk riski fazladır. Ayaktan pediatri uygulamalarının yarısı davranışsal, psikososyal ve eğitimsel sorunlar içermektedir. Ancak bunların çoğu hekim tarafından fark edilmeyen saklı hastalıklar olarak kalmaktadır. Bu ÖÇM de pediatri hizmetlerinden yararlanan çocuk ve ergenlerin ruhsal sorunlarının yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır. MODÜL KODU : GÖC2004 MODÜL ADI : Göğüs Deformiteleri Ve Sıkıntıları MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Ahmet ÖNEN MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Hastalarla anket çalışması yapılacaktır. 6

7 MODÜL KODU : ADT2011 MODÜL ADI : Trafik Kazaları Nedeniyle Yaralanan Hastaların Medikolegal Yönden Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN MODÜL TÜRÜ : Araştırma (Gözlemsel ) ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 1 kız, 1 erkek öğrenci KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Her yıl binlerce insan trafik kazaları nedeniyle yaralanmakta, ölmekte ya da sakat kalmaktadır. Dünyada bütün kazaların % 40 ının trafik kazaları olduğu belirtilmektedir. Kayıtlara göre 2010 yılında ülke genelinde toplam 4 bin 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybederken, 211 bin 34 kişi yaralandı. Anabilim dalımızın medikolegal yönden değerlendirdiği olguların yarısına yakını trafik kazası olgularıdır. Bu ÖÇM de geçirdiği trafik kazası nedeniyle medikolegal yönden değerlendirilmek üzere anabilim dalımıza gönderilen hastaların tıbbi kayıtları, öykü ve muayenesinde göz önünde bulundurulması gereken etmenlerin yer aldığı bir form oluşturulması ve hastaların değerlendirmelerinde bu formun kullanılması planlanmıştır. Bu ÖÇM de öğrencilerin aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmaları beklenmektedir. MODÜL KODU : KBB2012 MODÜL ADI : Nazal Hava Akımını Değerlendirmesinde Ekspiratuar Ve İnspiratuar Tepe Akımı Ölçümlerinin Geçerliliği MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. M. Cenk ECEVİT MODÜL TÜRÜ : Araştırma (Gözlemsel ) Bilimsel merak kapsamında problem çözme isteğinin bulunması KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Nazal hava yolunun değerlendirmesi için günümüzde kullanılan testler her zaman hastanın subjektif değerlendirmesi ile uyumlu olmamaktadır. Hava yolunun ölçüm değerleri ise nazal soluk alma hissi arasındaki ilişki zayıftır. Bu çalışmada nazal hava yolu objektif değerlendirme yöntemleri kullanılarak, yeni bir değerlendirme formülü araştırılacaktır. Temel burun fizyolojisinden yararlanılarak fizik yasalara dayanan yeni bir formül önerisinin oluşturulması beklenmektedir. Çalışma tamamlandığında ulusal veya uluslar arası bir dergide yayınlanması planlanmaktadır MODÜL KODU : FTR2012 MODÜL ADI : Diyabetes Mellituslu Hastalalarda Üst Ekstreite Kas İskelet Sistemi Bulgular. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Ramazan KIZIL MODÜL SÜRESİ : İki yarıyıl KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Değişik yakınmalarla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Polikliniğine başvuran önceden diyabetes mellitus tanısı (DM) almış hastalarda donuk omuz karpal tünel sendromu el eklemlerinde kontroktür tetik parmak vb. bulgular araştırılacaktır. Karşılaştırma amacıyla DM tanısı olmayan benzer yaş ve cinsiyet dağılımındaki hastaların bulguları değerlendirilecektir. Araştırma planlama lokomotor sistem değerlendirme v.b. 7

8 MODÜL KODU : DER2013 MODÜL ADI : Psoriasisli Hastalarda Genetik Yatkınlık Ve Psoriasis Kliniği İle İlişkisi MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Turna İLKNUR ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Denge tarama şeklinde genetik yatkınlığı olan psoriasis hastalığında genetik klinik bulgu ilişkileri araştırılacaktır. MODÜL KODU : GNC2012 MODÜL ADI : Kolon Ve Rektum Kanserlerinin Cerrahi Tedavilerinin Maliyetlerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Araştırılması MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Aras Emre CANDA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Kolon ve rektum kanseri nedeni ile ameliyat edilecek olan hastaların cerrahi tedavi maliyetleri ve bu maliyetleri etkileyen faktörler araştırılacaktır. Öğrenciler hem ameliyatların nasıl yapıldığı ve ne tür malzeme/tedaviler kullanıldığını öğrenecek, hem de ameliyat öncesi evreleme ve ameliyat sonrası tedavileri MODÜL KODU : İÇH2019 MODÜL ADI : Narlıdere-Balçova-Güzelbahçe Bölgesinde Yaşayan Erişkinlerde Lenfoma Hakkındaki Bilgi Düzeyi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Özden PİŞKİN ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Araştırma planlama, anket düzenleme, insan ilişkisi, bilgi toplama ve bilgiyi yorumlama yeteneklerinde gelişme MODÜL KODU : İÇH2020 MODÜL ADI : Narlıdere-Balçova-Güzelbahçe Bölgesinde Yaşayan Erişkinlerin Lösemik Hakkında Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Özden PİŞKİN ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Araştırma planlama, anket düzenleme, insan ilişkisi, bilgi toplama ve bilgiyi yorumlama ve gereğinde paylaşabilme yeteneklerinde gelişme 8

9 MODÜL KODU : GNC2013 MODÜL ADI : Pankreas Tümörü Nedeniyle Yapılan Pankreas Rezeksiyonları Öncesi Hasta Aydınlatılmış Onam Formunun Ameliyat Sonrası Hasta Tedavi Uyumuna Etkisi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Tarkan ÜNEK - KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Pankreas tümörü nedeniyle yapılan pankreas rezeksiyonları öncesi aydınlatılmış onam formunun ameliyat sonrası hasta tedavi uyumuna etkisinin araştırılması. Bu şekilde hekim adaylarının hastaya hastalığı ve tedavinin konusunda bilgi vermesinin hekim adayın hekimlik yaşamı boyunca yarar olacağını düşünüyorum. MODÜL KODU : KDO2009 MODÜL ADI : HPV Tiplendirme Sonuçlarının Popsana Ve Kalposkopi Bulguları İle Karşılaştırılması MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. R. Emre OKYAY ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : HPV teplendirme bakılan hastaların saman ve kalposkopi ile.hpv tiplerinin karşılaştırılacak. MODÜL KODU : AİH2003 MODÜL ADI : Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Ve Hekimlik Konusundaki Beklentileri MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. Tolga GÜNVAR MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Çalışma Dönem I öğrencilerine odak grup görüşmeleri ve anket uygulanarak yapılacaktır. Hem anket yapan hem de anket uygulayan öğrencilerin Tıp Eğitimi ve hekimlik konusunda iç görüş kazanmaları ve farkındalıklarının artması sağlanacaktır. MODÜL KODU : GÖĞ2011 MODÜL ADI : Göğüs Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Oya İTİL KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Toplumda oldukça sık görülen uyku apne sendromunun belirtileri, hastaların özellikleri konusunda öğrencilerin farkındalığını arttırmaktır. 9

10 MODÜL KODU : PSK2016 MODÜL ADI : Yaratıcılık Ve Akıl Hastalıkları MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Ayşegül YILDIZ MODÜL TÜRÜ : Araştırma KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Akıl hastalıkları ile yaratıcılık arasındaki ilişkinin saptanması. MODÜL KODU : ARL2012 MODÜL ADI : Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre (AAS) Yöntemi Kullanılarak Biyolojik Örneklerde Esansiyeh Ve Toksik Eser Element Düzeylerinin Belirlenmesi MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İnsan vücudunda 40 tan fazla element vardır, Bu elementler major ve eser elementler olmak üzere iki grupta sınıflandırılırlar. Vücutta mg/g seviyesinde bulunan major elementler olarak adlandırılır. µg/g veya daha az miktarlarda bulunan elementlere eser element denir.eser elemntler 4 gruba ayrılırlar. 1.grup eser elementler esansiyel olup büyüme, gelişme ve spesifik biyolojik fonksiyonlar için gerekli olan ve günlük belirli miktarlarda alınması gereken elementlerdir. (Fe,Zn,Se). 2.grup eser elementler esansiyel, ancak günlük alınması gereken miktar saptanamamış elementlerdir.(mn,cr,co,f). 3.grup eser elementler esansiyel olup olmadığı eser miktarda zararı veya yararı bilinmeyen elementlerdir.(ni,v). 4.grup toksik, esansiyel olmayan eser elementler İnsanda bilinen bir fizyolojik fonksiyonu olmayan, eser miktarlarda bile patolojik değişikliklere yol açan elementlerdir. (Cd,As,Pb,Hg). Atomik Absorbsiyon Spektrofotometre(AAS) cihazı eser element analizlerinde en çok kullanılan yöntemdir.özellikle kan,doku,idrar gibi biyolojik örneklerde eser element düzeyi çok düşük (µg/g veya daha az) olduğu için bu örneklerin analizinde referans yöntemdir.. Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi nde temel ilke, atomların belirli dalga boyundaki elektromanyetik ışımayı absorbe etmesine dayanmaktadır. Sadece serbest atomlar ışığı absorbe edebildikleri için, örneklerin atomize edilmesi gereklidir. Moleküllerin parçalanarak serbest atomların açığa çıkarılmasına atomizasyon denir. Atomizasyon bir ısı kaynağı ile yapılır. Alevli yöntemde atomizasyon uygun bir gaz karışımı ile elde edilen alev ile yapılır. Alevsiz yöntemde atomizasyon elektrikli grafit fırın ile yapılır. Bu ÖÇM çalışmasında değişik biyolojik örneklerde (kan,doku,idrar) esansiyel ve toksik eser element analizi çalışılacaktır. Esansiyel eser element olarak Cu,Zn, düzeyleri belirli yaş gruplarında bakılacaktır. Ayrıca toksik eser element analizide belirli meslek gruplarında Pb ve Cd düzeyi taranacaktır. Bu ÖÇM çalışmasında ilk olarak bu konuda yapılmış araştırma çalışmalarının çeşitli anahtar sözcüklerle (eser element,aas) taranması ve makalelerin güncelleştirilmesi planlanmıştır.bu ÖÇM çalışmasında öğrencilerin AAS yöntemini öğrenme, projelerinde uygulama, verileri yorumlama, istatistiksel analiz, bulguları tartışma ve rapor hazırlama becerisini kazanmaları amaçlanmıştır. Modül sonunda sonuçlar sözel olarak sunulacak, çalışma raporu hazırlanacaktır. 10

11 MODÜL KODU : ARL2013 MODÜL ADI : Selenyumun İnsan Glioblastoma Multiforme Hücre Hatlarında İn Vitro Etkilerinin Araştırılması MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Selenyum son yıllarda çeşitli önemli fizyolojik işlevleri aydınlatılmış ve yeni araştırmalara konu olan bir eser elementtir. Kanser üzerinde koruyucu etkileri üzerinde yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada amaç, selenyumun insan glioblastom hücre hatları olan GMS-10 ve DBTRG05MG ve insan benign meningiom BEN-MEN-1 hücre hattında meydana getireceği olası değişikliklerin in vitro ortamda araştırılması ve karşılaştırılmasıdır. Böylece malign ve benign farkının da ortaya konması amaçlanmaktadır. Modülün temel çıktısı bir sunum ve poster olacaktır. MODÜL KODU : ARL2014 MODÜL ADI : Paraquat Toksisitesinde Aktive Protein C nin Rolü MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Ş. Genç ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Paraquat, mitokondri kompleks I inhibisyonu ile sitotoksik etki gösteren bir herbisittir ve Parkinson hastalığı hayvan modeli oluşturmada kullanılmaktadır. Aktive Protein C (apc) koagülasyonda görevli ve anti-inflamatuar ve sitoprotektif etkileri olan bir moleküldür. Bu çalışmada, paraquat toksisitesinde apc nin koruyucu etki mekanizmasının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla hücrelerin paraquat toksisitesi sonucu canlılığı LDH testiyle incelenecektir. Bunun ötesinde çeşitli yöntemler kullanılarak paraquatın hücre içi sinyalleme mekanizmasında apc nin etkisi araştırılacaktır. MODÜL KODU : İAY2016 MODÜL ADI : Acil Servise 24 Saat İçersinde Yeniden Başvuran Hasta Oranı Ve Özellikleri. MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Neşe Çolak ORAY MODÜL SÜRESİ : 2 yarıyıl ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6-8 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Acil servise 24 saat içersinde yeniden başvuran hasta sayısı ve oranı acil servis hizmet sunumu ve hasta bakımındaki kalitenin izlenmesi amacıyla kullanılabilen bir parametredir. Bu çalışma ile araştırma metodolojisi araştırma planlama ve yapmayı öğrenmenin yanı sıra preklinik sınıfta oldukları halde hastalar ile karşılaşacak ve iyi hekimlik becerileri kazanabileceklerdir. 11

12 MODÜL KODU : BİF2026 MODÜL ADI : Analiz Öncesi Evrede Laboratuar Sonuçlarını Etkileyebilecek Değişkenlerin Tanımlanması Ve İrdelenmesi MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Murat ÖRMEN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : ÖÇM iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde preanalitik evrede(analiz öncesi) laboratuar sonuçlarını etkielyebilecek olan değişkenlerin tanımlanması ve irdelenmesi. Buna göre: Hangi değişkenler hangi testleri etkileyebilir? Hangi durumlarda hangi testler için örneği red etmek gerekir? Çalışılması istenen testler hangi koşullarda ve nasıl gönderilirse doğru sonuç alınabilir? Örnek nasıl ve hangi tüpe alınmalıdır, hatalı tüplere alınırsa nasıl bir sonuç doğabilir. Sorularının cevaplarına yönelik teorik araştırma yapılarak bu konuda rapor hazırlanması hedeflenmektedir. İkinci bölüm; Hemotolji laboratuarına gelen kan sayımı, sedimaentasyon, pıhtılaşma test örneklerinin red nedenlerinin (hemoliz, pıhtılı örnek, lipemi vb.) araştırılması amaçlanmıştır. MODÜL KODU : İAY2017 MODÜL ADI : Acil Serviste İstenen Tanısal Görüntüleme Tekniklerinin Etkinliği MODÜL SORUMLUSU : Yard. Doç. Dr. Rıdvan ATİLLA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 7-10 Gece 12:00 a kadar kalabilecek. KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Acil Servisten istenen başta USG olmak üzere tanısal görüntüleme tekniklerinin etkinliğinin araştırma amacıyla ÖÇM açılması planlandı. Tıp öğrencilerinin meslek hayatlarında tanısal görüntüleme tekniklerini etkin kullanma meslek oluşturulması amaçlanmaktadır. MODÜL KODU : PRC2006 MODÜL ADI : Kısmi Kalınlıkta Deri Greftleri Donör Alanlarının İyileşmesi. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Cenk DEMİRDÖVER ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Stür Materyalleri 12

13 MODÜL KODU : FİZ2037 MODÜL ADI : Bina İçi Hava Kalitesinin Ortamdaki Kişilerin Sağlığına Etkileri. MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Nazan UYSAL HARZADAN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İç hava kalitesi insanların bulunduğu iç ortamdaki havanın temizliğidir. Günlük yaşantımızın %90 ını geçirdiğimiz binaların hava kalitesi sağlığımızı etkileyebilmektedir. Bina içi hava kalitesine iyi diyebilmek için sıcaklığın C arasında göreceli nem oranın %40-60 olması ve hava akım hızının 01 m/sn olması gerekir. İç hava kalitesini ölçmek ve kontrol etmek için şimdiye kadar uygulanan iki ana metod vardır. a) Karbondioksit (CO2) ölçümü, b) Karışım gaz ölçümü. İnsanların nefes alıp vermeleri sırasında açığa çıkan CO2 nin konsantrasyonu, belirli bir ortamda bulunan insanların sayısının artması ile orantılı olarak artar, dış havanın ortama verilmesi ile de göreceli olarak düşer. Ortamdaki CO2 arttığında önce hasta binha sendromu denen bir grup semptomlar ortaya çıkar. Bunlardan başka bizim de daha önceki çalışmamızda saptadığımız depresyon riski artar. Ayrıca CO2 anksiyete oluşturabilen panik atağı tetikleyebilen bir gazdır. Bu ÖÇM nin amacı kötü hava kalitesinin ortamdaki kişilerin sağlığına etkilerini mevsimsel olarak araştırmaktır. MODÜL KODU : BİO2039 MODÜL ADI : Hasta Güvenliği Ve Laboratuar Testlerine Bağlı Riskler MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Pınar AKAN KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Hasta güvenliği sağlık hizmetinde oluşabilecek her türlü hata ya da ihmalkarlıktan korunmanın yanı sıra oluşabilecek istenmeyen durumların niteliğini ve sıklığını belirleyen yeni bir sağlık hizmeti disiplini olarak tanımlanabilir. Hastalıkların doğru tanısı ve tedavilerinin takibinde klinik hekime sunulan kaliteli bir laboratuar hizmeti şüphesiz ki istenmeyen durumların ortaya çıkmasını en aza indirgeyecek ve hasta güvenliğini destekleyecektir. Bu çalışma ile klinik laboratuar hizmetinin kalitesi için kullanılabilecek kalite parametrelerini öğretmek ve mevcut durumu sigmametrik değerlerle ifade etmek amaçlanmıştır. Bu ÖÇM ile öğrencilerde hasta güvenliği ve tıbbi laboratuar ilişkisi hakkında bir farkındalık yaratmak ve hastanemizdeki mevcut durumu ufak bir pencereden değerlendirmek mümkün olabilir. 13

14 MODÜL KODU : BİF2027 MODÜL ADI : Beyin Ve Vücut Asimetrilerinin Değerlendirilmesi. MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Dr. Onur BAYAZIT ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İnsan vücudunda anatomik ve fizyolojik bir çok asimetri bulunmaktadır. Bu asimetrilerden beyin asimetrisi gerek anatomik gerekse fizyolojik açıdan önemlidir. Beyin biyofiziği laboratuarında yapılacak olan araştırmada motor asimetri ve işitme sistemi asimetrisi davranışsal ve elektrofizyolojik ölçümlerle değerlendirilecektir. Öğrencilerimize bu konu kapsamında bir araştırmanın planlaması, veri toplanması toplanan verilerin değerlendirilmesi sonuçları içeren bir poster yada sözlü bildir hazırlanması konularında bilgiler verilecektir. MODÜL KODU : RAD2007 MODÜL ADI : Lomber Manyetik Rezonans da Yüksel Sinyal MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Emel ADA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 3 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Literatür taranacak ve yapısı anatomideki kadavralardan öğrencilere mümkün olursa Manyetik Rezonans daki görünümü gösterebilecek kadar inceleme (Histolojik) yapılacak. MODÜL KODU : PCE2005 MODÜL ADI : Özefagus Arterinin Tedavi Sonrası Sorunları MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Oğuz ATEŞ MODÜL TÜRÜ : Araştırma ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Özefagus atrezisinin cerrahi olarak tedavi edilmesi sonrasında devam fonksiyonel sorunların sebeplerine (özefagus motilitesi ve gastroözefageal bileşke fonksiyonlarında yetersizlik vs.) yönelik deneysel araştırmadır. MODÜL KODU : GÖZ2006 MODÜL ADI : Diabetik Hastalarda Optil Molekül İzlem MODÜL SORUMLUSU : Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK MODÜL TÜRÜ : Araştırma ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 2 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Diabetik hasta görünen göz tutulumu yönünden değerlendirilmesinin sonuçlanması 14

15 MODÜL KODU : TBB2009 MODÜL ADI : Sağlıklı Yaşam Temel Sağlıklı Genetik Kurgu/Bozan Etkiler/Olumluya Çevirme MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Orhan TERZİOĞLU MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 6 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : İnsan bedeninin döllenmeden başlayarak oluşumunda genetik program genetik programda değişikliğe yol açan çevresel etkiler ve tercihler sağlıklı yaşam için çevrede ve beslenme, tutum, hareket vb. Seçimler araştırılacaktır. MODÜL KODU : BİF2028 MODÜL ADI : Termal Ölçümler MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN MODÜL KREDİSİ : Sayının 5 ile sınırlı kalması rica olunur. KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Günlük yaşamda insan bedeninde sıcaklık değişimleri gözlenmektedir. Jugular ven ve karotid arterden uyku veya günlük yaşamda Biyofizik AD tarafından geliştirilen termal ölçüm cihazı ile ölçüm alınması ve yorumlanması Katılacak öğrencilerden termal ölçümler alınacak, bu ölçümler sırasında diğer öğrenciler gözlemci olarak bulunacak ve alınan ölçümlerin değerlendirilmesi teorik olarak anlatılacaktır. Çalışmalar poster sununumu şeklinde raporlanacaktır. Sonuçların ÖÇM Sempozyumuna poster olarak sunulmaları yönünde özendirilecektir. MODÜL KODU : HLK2023 MODÜL ADI : Balçova Belediyesi Sigara Bırakma Merkezi Kayıtlarının Tutarlılığının Belirlenmesi MODÜL SORUMLUSU : Öğr. Gör. Uzm. Dr. Ahmet SOYSAL MODÜL KREDİSİ : ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 4 KONUSU VE UYG.YÖNTEMİ : Bu araştırma ile sağlık kayıtlarının doğruluğunun nasıl belirleneceği, araştırmanın tam basamakları uygulanarak öğrenilecektir. 15

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük

içindekiler ODYOLOJİ İşitme kayıplarında ileri ileri tanıda BERA testi GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük sayi2:bizimşifa DERGİSİ 24.05.2012 11:22 Page 1 içindekiler 04 06 08 10 BASINDA KADIKÖYŞİFA GÖĞÜS HASTALIKLARI Astımın tek belirtisi uzun süre devam eden öksürük İÇ HASTALIKLARI Yorgunluk hastalık mı?

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011

Başkent. Sağlıkta Adres. Sayı 1 / İlkbahar 2011 Sağlıkta Adres Başkent Sayı 1 / İlkbahar 2011 BAHAR YORGUNLUĞU Uzm. Diyetisyen Yeter ÇELİK ÇOCUKLARDA BAHAR HASTALIKLARI Doç. Dr. Özlem YILMAZ ÖZBEK SAĞLIKLI BESLENMENİN TEMEL KURALLARI Diyetisyen Neşe

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ

DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE PLISSIT MODELİN ETKİNLİĞİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI HDK-YL-2013-003 DOĞUM SONRASI DÖNEMDEKİ KADINLARIN CİNSEL PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü

Editörden. Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Editörden Doç. Dr. Salih SOMUNCU Medikal Direktör ve Genel Yayın Editörü Değerli okuyucularımız, hastalarımız ve ziyaretçilerimiz; 2012 yılına merhaba diyen dergimiz Hospital ın yeni sayısına hoş geldiniz.

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı