Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR"

Transkript

1 EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir S Acil Poliklinik Muayenesi S Normal Poliklinik Muayenesi S Standart Yatak Ücreti Yemek,yatak,hasta visit hizmetlerini kapsar S Nitelikli Yatak Tek kişilik oda tam donanımlı S Refakat S Aşı Uygulaması Aşı ücreti hariç S IM enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz S IV enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz S Damar yolu açılması Günde 1 adetten fazla faturalanamaz S Paramedic Eşliğinde Hastaneye Nakil Muayene S Gamma Knife ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 5, S Cyber knife ( ilk uygulamada ),ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 6, S Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar S Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar S Steril oda Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) S İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar S Gündüz yatak tarifesi Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR ödenir. 19 S Sağlık kurulu raporu İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve ayrıca muayene ücreti ödenir S Uzman hekim raporu ayrıca muayene ücreti ödenir S Genel anestezi altında muayene GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER 22 S Anne sütü sağılması Günde 8 adetten fazla faturalandırılamaz S Apse veya hematom drenajı, derin Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır S Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Deri ve subkutan dokular. Başka kodaltında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır S Biyopsi, iğne S Biyopsi, cerrahi, derin S Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel S Diyabetli hasta eğitimi Bir hasta için ömrü boyunca bir kez faturalanabilir S Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi S Enteral hiperalimantasyon takibi Günlük, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz S Fototerapi (4 saatlik seansı) Günde 6 adetten fazla faturalandırılamaz S Hastanın mekanikventilatöre bağlanması S İntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip S Kan gazları takibi Günlük takip S Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına S Kesi sütürasyonu, S Kist ponksiyonu Tek başına faturalandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile faturalandırılamaz S Kist/benign tümör çıkarılması S Lavman Günde en fazla 3 kez faturalanabilir S Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu S Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu S Lokal anestezi Her bir lokal girişim için, bir defa kodlanır S Lomber ponksiyon Pansuman dahil S Mesane sonda uygulaması S Mide yıkama S Monitorizasyon, günlük Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz S Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden fatura yapılamaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılamaz. 48 S Nebülazatör ile ilaç uygulaması Oksijen ile birlikte günlük S Oksijen inhalasyon tedavi seansı İlaç hariç, saati, günlük en fazla 16 saat ödenir. Epikrizde süre belirtilmelidir S Parasentez

2 51 S Subkutan enjeksiyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir S Sütür alınması Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam S Torasentez Günde 2 kezden fazlası ödenmez S Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz S Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip, test hariç S Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil S Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük S Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40 dan büyük S Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10 dan küçük bir alanda S Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda S Yanık pansumanı S Yara debridmanı Pansuman dahil (günde birden fazla faturalanadırılamaz) S Yara pansumanı Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) S İntradermal test Değerlendirme dahil KATETER İŞLEMLERİ Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir 65 S Arter kateterizasyonu 4 gün içinde en fazla bir girişim faturalandırılır S Hemodializ için kateter yerleştirme S Hood içi oksijen ölçümü S İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir S İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden faturalandırma yapılır S Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir S Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkuten tünelle yerleştirilmesi S Kateter pansumanı ve bakımı Günde bir kez faturalandırılabilir S Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez faturalandırılabilir. Aksi takdirde sebep belirtilmelidir S Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez faturalandırılabilir S Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb S Periton dializi için kateter yerleştirme S Perkütan silastik kateterizasyonu S Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan S Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan S Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven S Subclavian katater takılması S Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri S Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 84 S Endotrakeal entübasyon, yenidoğan S Exchange transfüzyon, yenidoğan S Göbek arter kateterizasyonu S Göbek granülomu koterizasyonu S Göbek ven kateterizasyonu S Göz pansumanı, yenidoğan S İM enjeksiyon, yenidoğan S İntravenöz mayi takılması, yenidoğan S İV enjeksiyon, yenidoğan S Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan S Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan S Subdural illüminasyon S Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan günlük S Transport küvezle hastane dışı nakli S Transport küvezle hastane içi nakli S Vücut temizliği, yenidoğan günlük, göbek bakımı dahil S Yenidoğan monitörizyonu günlük S Yenidoğan TA ölçümü günlük S Yenidoğanın canlandırılması AMELİYATLAR 103 S Yenidoğan ek ücreti A1 grubu 2, S Yenidoğan ek ücreti A2 grubu 1, S Yenidoğan ek ücreti A3 grubu 1, S Yenidoğan ek ücreti B grubu S Yenidoğan ek ücreti C grubu S Yenidoğan ek ücreti D grubu S Yenidoğan ek ücreti E grubu ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR

3 110 S Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde S Apne testi S Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı S Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi S Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama yöntemidir. Günlük S İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç, Günde 4 defadan fazla faturalandırılamaz S Kardiyopulmoner ressüsitasyon S Laringeal maske uygulaması LMA S Muayene anestezisi, ameliyathane dışı S Muayene anestezisi, ameliyathanede S Nazal entübasyon, ameliyathane dışı S Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ 122 S Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 2, S Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1, S Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1, S Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) S Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) S Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) S Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi Ücretleri uygulanır 129 S Yeni doğan anestezi Ücreti A1 grubu 4, S Yeni doğan anestezi Ücreti A2 grubu 2, S Yeni doğan anestezi Ücreti A3 grubu 1, S Yeni doğan anestezi Ücreti B grubu S Yeni doğan anestezi Ücreti C grubu S Yeni doğan anestezi Ücreti D grubu S Yeni doğan anestezi Ücreti E grubu ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç bedelleri dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar 136 S Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi S Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil S Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil S Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme S Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi S Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi 142 S Aksiller pleksus sinir bloğu S Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları S Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları S Faset median sinir (tek) bloğu Total sayı dahil S Fasial sinir sinir bloğu S Femoral sinir üçlü blok S Gasser ganglion sinir bloğu Total sayı dahil S Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu S Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil S İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) S İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) S İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu S İnterkostal (tek) sinir bloğu 1 kez faturalandırılır S İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu S İnterskalen sinir bloğu S Laringeal sup/rek sinir bloğu S Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu S Maksiller/mandibüler sinir bloğu S Paraservikal (tek) sinir bloğu S Peroneal/tibial/sural sinir bloğu S Pudental sinir bloğu S Radial/ulnar/medial sinir bloğu S Sakral / koksigeal sinir bloğu S Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu S Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu S Siyatik sinir bloğu S Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu S Supraskapuler sinir bloğu

4 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal 170 S Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu S İmpar ganglion sinir bloğu S Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu S Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Total sayı dahil S Splanknik blok S Stellat ganglion sinir bloğu İntraspinal Sinir Blokları 176 S Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) S Epidural kan/serum yaması Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliğinde ortaya çıkan başağrısı tedavisinde hastaya otolog kanının epiduralden verilmesi S Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması S Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter S Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter S Spinal blok, kateter + port/pompa implantı S Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok S Subaraknoid kateter S Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik 185 S Hipofiz adenolizisi S Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu S Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu S Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu S Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında S Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında S Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide S Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu S Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokajı (Lomber sempatik blokları içerir) S Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, çoğunlukla kanser ağrısı tedavisinde uygulanır S Nörolitik ganglion impar sinir bloğu S Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir bloğu S Nörolitik Splanknik sinir bloğu Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) 198 S Anuloplasti RFT S Faset Eklem (tek) RFT Total sayı dahil S Glossofaringeal RFT Total sayı dahil S Paravertebral lumbar RFT Total sayı dahil S Paravertebral torakal RFT Total sayı dahil S Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Total sayı dahil S Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET S PİRFT intradiskal S RFT Nörotomi S Sakroiliak eklem (tek) RFT S Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon S Spenopalatin ganglion RFT S Stellat ganglion RFT S Trigeminal/gasser ganglion RFT Nöroplasti-Adezyonolizis 212 S Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis S Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis S Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Nöromodülasyon 215 S İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları S İmplantasyon spinal-epidural Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler S Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez S Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması S Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

5 220 S Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem S Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma S Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu S Pompa/port programlama/doldurma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve\veya programlama işlemi S Port/pompa revizyon/çıkartılma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması Diğer 225 S BİS Monitorizasyonu Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinliği takibi S Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir S Epidural blok (kontinu) S Epidural/ Spinal diferansiyel blok S Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde 1 kez faturalandırılabilir S Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır S IV. Lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde S İntraplevral kateter (kontinu blok) S İntravenöz rejyonel blok (RİVA) S Kontinu perineural opiat analjezisi S SEDO-analjezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. 7. TIBBİ UYGULAMALAR 7.1.DERMİS VE EPİDERMİS 236 S Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Botilinum toksin enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Deri lezyonlarının küretajı Seans başına, S Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini S Deri prick testi Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir. 241 S Deri ve mukozada mantar aranması Total sayı dahil S Deri ve mukoza smearleri giemsa, wright,gram, vs S Deri yama testi (herbiri) sonuç belgesi istenir S Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Dermatoskopi Bilgisayarlı da dahil S Elektroepilasyon cm2 başına sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Elektrokoterizasyon, Seans başına S Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı) S Fotokemoterapi (PUVA), genel, seansı S Fotokemoterapi (PUVA), lokal, seansı S Fototerapi (dbuvb), genel, seansı S İlaç ve gıdalarla provakasyon testi (herbiri) S İntralezyonel enjeksiyon kortizon, bleomycin, vs S İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için) S Karanlık saha testi (spiroket aranması) S Kimyasal koterizasyon Total sayı dahil S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) bölgesel (seansı) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) tüm yüz (seansı) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Kriyoterapi, benign lezyonlar, Seans başına, S Kriyoterapi, malign lezyonlar, Seans başına, S Kültür, fungal izolasyon (herbir bölge) S Minimal eritem dozu tayini S Paterji testi S Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar seansı S Trikogram (herbiri) S Wood ışığı muayenesi Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete eklenir. 267 S Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin S Jobbst uygulaması (her seans) interm. pozitif basınç KLİNİK KARDİYOLOJİ 269 S Kardiyoversiyon S Elektriksel kardiyoversiyon anestezi hariç S Noninvaziv Kardiyak Hemodinami (NİKAH) (Bomed) (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) S NİKAH + SaO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için)

6 273 S NİKAH + SaO 2 + ET CO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) S Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez S Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) bütün ekstremiteler ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) 276 S Elektrokardiyogram, evde çekim S Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil S Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez S Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) S Kardiyovasküler stress test treadmill, bisiklet, farmakolojik S saat EKG kaydı (Holter) S Head-up tilt test Provakatör ilaç hariç S Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV) S Event recorder (gün başına) Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz S Kalp pili veya ICD kontrolü 6 ayda bir kez faturalandırılır. 6 aydan kısa sürede kontrol gerekmesi durumunda sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gereklidir EKOKARDİYOGRAFİ 287 S Kontrast ekokardiyografi S Transtorasik ekokardiyografi S Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil S Transözofageal ekokardiyografi S Transözofageal ekokardiyografi, çocuk genel anestezi hariç S Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi S Fetal ekokardiyografi ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON 294 S Temel tanısal EFÇ Programlı stimulasyon dahil S Transözofajial EFÇ S Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler 2, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler 2, S AV nod ablasyonu 2, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon; pulm. ven izolasyonu 2, S Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu 2, SOLUNUM SİSTEMİ 301 S Astımlı hasta eğitimi S KOAH lı hasta eğitimi S İnhaler cihaz eğitimi S Konsantratör cihazı eğitimi S Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OTO-CPAP vs.) S Bronkoalveoler lavaj S Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi S Buhar tedavisi 4 saatlik S COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri S Eforlu solunum testi S Egzersiz testi (6 dakika) S Ekspiryum havasında karbonmonoksit S Göğüs içi basınç ölçülmesi S Helyum dilüsyon testi S İnvitro Bazofil Degranülasyon testi S Karbon monoksit diffüzyon testi S Plerodezis S Plevra boşluğunun lavajı S Plevral drenaj, pleurocan ile S PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi S Provakasyonlu solunum testleri S Solunum fonksiyon testleri S Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi SİNDİRİM SİSTEMİ Anestezi hariç 324 S saatlik ph monitorizasyon uygulaması S Akalazyada balon dilatasyonu S Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi kolonoskopi hariç S Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi S Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi S Endoskopik biliyer dilatasyon S Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi S Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi S Endoskopik kisto-duodenostomi S Endoskopik kisto-gastrostomi

7 334 S Endoskopik perkütan gastrostomi S Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi 1, S Endoskopik sifinkterotomi S Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi S Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi S Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi S Gastroskopik polipektomi S GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu S GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi S Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması S Kolonoskopi, total S Kolonoskopik polipektomi S Mekanik litotiripsi S Mide/ Safra tubajı S Nasobiliyer drenaj S Nazo pankreatik drenaj S Özel kolon temizliği (lavman hariç), GİS hastalıkları ve ameliyatlarında ödenir S Özofageal motilite (malzeme hariç) S Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi S Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı) endoskopi ücreti hariç S Varis bant ligasyonu, özofagus endoskopi ücreti hariç FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Değerlendirmeler 358 S Adale testi Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi S Ampute değerlendirmesi S Bilgisayarlı izokinetik test Spor hekimi S Denge/koordinasyon testleri Nöroloji,Beyin cerrahi, (günde bir adetten fazla ödenmez), spor hekimi S Duyu-algı-motor değerlendirmesi Nöroloji,Beyin cerrahi (günde bir adetten fazla ödenmez), spor hekimi S Eklem hareket açıklığı ölçümü Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi S El beceri testleri Nöroloji S Elektrodiagnostik testler Spor hekimi S Günlük yaşam aktiviteleri testi Nöroloji S Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekst.) Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi S Mesleki değerlendirme S Nörofizyolojik değerlendirme Spor hekimi S Postur Analizi Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi, Nöroloji S Skolyoz değerlendirmesi Ortopedi ve Travmatoloji S Yürüme analizi Spor hekimi, Nöroloji S Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) Spor hekimi Fizik tedavi uygulamaları 374 S Coldpack S Soğuk tedavi termik şok yöntemi medikal gaz ile uygulanması halinde S Diyadinamik akım S Dört hücre galvani S Enfraruj S Fango (lokal) S Faradizasyon S FES FES: fonksiyonel elektriksel stimülasyon S Fluidoterapi S Galvanik akım S Hotpack S Işık banyosu (baker) S İnterferansiyel akım S İyontoforez ultrason veya elektroterapi ile S Kısa dalga diatermi S Lazer S Masaj (klasik-bölgesel) S Masaj (klasik-tüm vucut) S Masaj (konnektif doku) S Mikrodalga (radar) S Paleidoterapi (çamur tedavisi) S Parafin S TENS S Terapötik Elektrik Stimülasyon 12.00

8 398 S Traksiyon (elektrikli) S Traksiyon (mekanik) S Ultrason S Ultraviyole S Vibrasyon masajı 7.20 Hidroterapi - Balneoterapi 403 S Banyo-kaplıca sağlık kurulu raporu raporu ile S Girdap banyosu S Kontrast banyo S Sauna ve tazyikli duş S Stangerbath S Su içi basınçlı masaj S Su içi egzersiz Rehabilitasyon uygulamaları (aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında faturalandırılabilir), 410 S Ampute rehabilitasyonu Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz S Biofeedback S Bel - Boyun Okulu Bel, boyun problemi olan hastalarda grup olarak eğitim verilmesi ve ayrıca grup egzersizlerinin yapılması işlemleri. (Her beş kişilik grup için ayrıca kodlanır) 413 S EMG biofeedback S Denge/koordinasyon eğitimi S Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz CMP: Continous Passive Motion S Ergometrik egzersizi S Eklem enjeksiyonları S Eklem hareket açıklığı egzersizi S Eklem lavajı S El rehabilitasyonu Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz S Elektroterapi S Ev programı/aile eğitimi Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları S Geriatrik rehabilitasyon 65 yaş üstü hastalarda, bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz S Germe egzersizi S Gevşeme egzersizleri S Görme özürlü rehabilitasyonu S Gözetmeli grup egzersizi Gruplar halinde yapılan egzersizlerdir. Her 5 kişilik grup için ayrıca kodlanır S İsokinetik egzersizler S İş-uğraşı tedavisi S Kardiak rehabilitasyon S Kognitif ( Bilişsel ) Rehabilitasyon S Mekanik Egzersiz İstasyonu S Manipulasyon S Nörofizyolojik egzersizler S Nörolojik rehabilitasyon S Obstetrik / Jinekolojik rehabilitasyon S Ortopedik rehabilitasyon S Protez eğitimi S Postur egzersizi S Postural drenaj S Progresif dirençli egzersiz S Propioseptif eğitim S Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) S Pulmoner rehabilitasyon S Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi S Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon S Serebral palsi rehabilitasyonu S Skolyoz egzersizleri S Solunum egzersizleri S Spor sakatlıkları rehabilitasyonu S Yutkunma Rehabilitasyonu S Yürüme egzersizleri SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI 453 S Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans a ek S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı S Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi

9 459 S Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı S Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı S Hiperbarik ortamda transkutanöz po 2 (TcpO 2 ) ölçümü S Oksijen tolerans testi S Basınç testi S Tüp havası analizi, her parametre S Sualtı hekimliği danışmanlık saati S İntermittan basınç siplinti her ekstremite SİNİR SİSTEMİ Bu çalışmalar Psikiyatri uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR yapıldığında faturalanabilir. Özel dal psikiyatri hastanelerinde ücretlere %30 ilave edilir. 467 S Aile görüşme- değerlendirme Psikoz tanısı alanlarda her görüşme için, diğer tanılarda yılda en fazla üç kere ödenir.acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destekve krize müdahale kapsamındaki devlet hastaneleri acil servislerinde de fatura edilebilir. 468 S Aile tedavisi her ay için en fazla üç kez ödenir.acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destekve krize müdahale kapsamındaki devlet hastaneleri acil servislerinde de fatura edilebilir. 469 S Aile, iş yeri ya da okul ziyareti S Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG S Bireysel psikoterapi (her saati) S Elektrokonvülsiv tedavi, EKT S EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi EKT sonrası bir adet faturalandırılır S Gelişim testler (her biri) S Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri) S Kişilik testleri (her biri) S Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri) S Nöropsikolojik test bataryası S Nöropsikolojik testler (her biri) S Projektif testler (her biri) S Psikiyatrik değerlendirme S Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler S Zeka testleri (her biri) Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları 484 S Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki EEG, EOG, EMG, EKG dahil S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans Tüm gece laboratuvarda, (NPT) S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT Tüm gece laboratuvarda, S İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemi Uyku laboratuvarda, S NR-EE 1400 (brain mapping) Evde Yapılan Uyku Araştırmaları 498 S kanal arası poligrafik uyku tetkiki S kanal arası poligrafik uyku tetkiki S kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki S Auto-CPAP ile titrasyon Elektroensefalografik İncelemeler 502 S Aktivasyonlu EEG farmakolojik aktivasyonlar S Ameliyatta EEG monitorizasyonu elektrokortikografi S Rutin EEG (çocuk-büyük) S EEG monitorizasyonu günlük S Uyku aktivasyonu 1 saatlik kayıt S Video-EEG monitorizasyon grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla S Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile 24 saat S Video-EEG, skalp elektrotları ile 24 saat S Video-EEG, subdural stripler ile 24 saat 1, S Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması 1, S Wada testi sırasında EEG kaydı Elektromiyografik İncelemeler 513 S EMG, genel tarama (üç ekstremite) birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

10 514 S EMG, hareket hastalığı protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, kranial nöropati protokolü S EMG, motor nöron hastalığı protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, myasteni protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, myopati protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, periodik paralizi protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, polinöropati protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, radikülopati ve pleksus protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, tuzak nöropati protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez, bilateral S EMG, distoni protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S Refleks çalışmaları (her bir refleks) S Repetetif sinir uyarımı S R-R interval varyasyonu analizi S Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon S Sempatik deri cevapları S Sinir iletim çalışması S Tek lif EMG si S Tremor kaydı S Tremor kaydı ve spektral frekans analizi Uyarılmış Potansiyeller (UP) 533 S Ameliyatta VEP monitorizasyonu S Ameliyatta BAEP monitorizasyonu S Ameliyatta MEP monitorizasyonu S Ameliyatta SEP monitorizasyonu S İşitsel beyinsapı UP (BAEP) S Kranial sinir SEP S Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler S Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler S P S Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler S Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler S Vizüel UP (VEP) S Penil Uyarılmış Potansiyeller Diğer 546 S Botilinium toksini enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) Tıbbi endikayonu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler ödenir S Botilinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde (ilaç hariç) Tıbbi endikayonu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler ödenir S Kas biyopsisi, herhangi bir kastan S Kas-sinir biyopsisi S Prostigmin / Tensilon testi ilaç hariç S Sinir lifi ayrımı (nerve teasing) S Tensilon testi (ilaç hariç) S Pozisyonel nistagmus araştırılması ENG kayıtlı S Okulo-motor testler ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test GÖZ VE ADNEKSLERİ 555 S Hue testi S Az görenlere yardım cihazı muayenesi S Bilgisayarlı görme alanı incelemesi S Biometri S Cam terapi, toplam tedavi S Çocuklarda görme muayeneleri S Ekzoftalmometri S Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG, her biri S ERG-VER-EOG (ikisi birden) S ERG-VER-EOG (üçü birden) S Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) (iki göz) İ.V. Fluorescein ve Fundus fotoğrafı işleme dahildir S Fresnel Prizması Uygulaması S Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için S Gonyoskopi S Görme alanı incelemesi (manuel perimetri) S Göz içi basıncı ölçümü, bebek için S Göz muayenesi, ultrason eşliğinde S Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında S Hess perdesi incelemesi S ICG anjiografisi (iki göz) ICG: Indocyanine Green Angiography S Kontakt Lens muayene ve uygulaması (terapotik amaçlı) (iki göz) Lens ücretleri hariç S Kontrast Duyarlılık Testi S Kornea topografisi 95.20

11 578 S Kuru göz teşhis testleri, her biri S Nerve Fiber Analyzer (NFA) S OCT (Optik Koherens Tomografisi) S Ön segment anjiografisi (iki göz) S Ön ve arka segment renkli resmi S Ortoptik tedavi (seansı) S Pakimetri S Renk hissi muayenesi (iki göz) S Scanning lazer oftalmoskopi S Sinoptophor muayenesi (seansı) (iki göz) S Speküler mikroskopi S Tonografi S Oküler ultrason ve biyometri (ikisi birden) S Ultrasonografik Biomikroskopi SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 592 S Aerodinamik ses analizi S Akustik rinometri S Akustik ses analizi (akustik refrektometri) S Bekesy odyometresi bilateral S BERA BERA:Brain Stem Evoked Response Audiometry; Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi, bilateral S Çocuk odyometresi (komple) Bununla başka odyolojik tetkik ücretlendirilemez S Elektrokokleografi S ENG S ENOG S İşitme cihazı tatbiki S İşitme eğitimi, çocuk (seansı) S Kalorik test (ENG kayıtlı) bilateral S Koku testleri S Komple vestibüler inceleme bilateral S Konuşma, protez değiştirilmesi S Konuşma, protez uygulaması S Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı) S Larenjektomilinin konuşma tedavisi toplam eğitim ücreti S Mikroskopik kulak muayenesi bilateral S Odiometri + timpanometri bilateral S Odyolojik tetkik komple Bununla başka odyolojik tetkik ücretlendirilemez, bilateral S Otoakustik emisyon bilateral S Posturografi S Rinomanometri S Saf ses + tone decay + sisi dahil odyolojik araştırma bilateral S Saf ses odyometrisi bilateral S Tinnitus tedavisi S Timpanometrik inceleme bilateral S Vestibüler rehabilitasyon ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ 621 S Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz S Hemodiyaliz (asetatlı) S Hemodiyaliz (bikarbonatlı) S Ev hemodiyalizi S Hemoperfüzyon S İzole ultrafiltrasyon S Periton dializi takibi günlük takip S Peritoneal eşitlenme testi (PET) Sürekli Periton diyaliz işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra bir ay içerisinde daha sonrada yılda bir kez kodlanır. Biyokimya testleri hariç S Regional heparinizasyon S Sürekli hemodiafiltrasyon/ hemofiltrasyon tedavisi S Basınç akım çalışması S Boney ve Q tip testleri S Elektroejakülasyon S Empotansta nörolojik değerlendirmeler (bcp-sepp) S Empotansta uyku çalışmaları (npt) S İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon seansı S İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu S İntrakaviter kemo veya immünoterapi S İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi S Kavernozografi

12 641 S Kavernozometri S Penil arter basınç ölçümü (PBI) PBI:Penobrakiyel indeks S Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için 1, S Seminal vezikülografi S Sistometri S Sistometri + EMG S Sistometri + Üroflowmetri S Ürodinamik çalışma sistometri + EMG S Üroflowmetri S Vaza vezikülografi (iki taraflı) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Videoürodinami S Prostat Mikrodalga Termoterapisi KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMLERİ Doğum öncesi tetkikler 653 S Fetal akustik stimülasyon S Fetal elektrokardiyogram S Fetal kan gazları S NST S OCT S Sürekli fetal monitorizasyon (günlük) Günde 1 defadan fazla kodlanamaz İnfertilite tetkikleri ve işlemleri 659 S Antisperm antibody (ASA) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Artifisiel inseminasyon (seansı) S Kruger testi S Özel sperm tektiki S Postkoital test S Sperm mar testi S Sperm penatrasyon testi (SPT) S Sperm yıkama S Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla) S Spermogram S Oosit Aspirasyonu S Sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu 1, HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ 671 S CD 34 seleksiyon işlemi S Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz S Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, S İmmünoadsorbsiyon (seansı) S İnfüzyon kemoterapisi (günlük) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, S İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı) S İntratekal tedavi (seansı) S Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi (Hematoloji uzmanı) S Kemik iliği aspirasyonu S Kemik iliği biyopsisi S Kemik iliği imprint değerlendirilmesi (Hematoloji uzmanı) S Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu S Periferik kan yayması değerlendirilmesi formül lökosit dahil S Steril ünitede bakım hizmeti (günlük) Günde 1 defadan fazla kodlanamaz S Terapötik flebotomi (seansı) S Turnike testi Aferez İşlemleri Aferez işlemleri malzeme hariç fiyatlandırılmıştır 687 S Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) S Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) S Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) S Aferez, lökosit (1 seans) S Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) S Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı S Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) S Aferez, Lipid ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) S Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans) S Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans) S Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans) S Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans) plazmaferezis S Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans) S Aferez, Fotoferezis (1 seans)

13 701 S Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans) İşlem kiti, fistül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler 8, dahildir. Kan Bankası 702 S ABO+Rh tayini (forward gruplama)+abo reverse gruplama S ABO+Rh tayini (forward gruplama) S Adsorbsiyon testi S Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup) minör kan grubu S Anti-A, anti-b, veya Anti D-titrajı S Antikor tanımlama S Buffy coat deplesyonu her bir ünite için S Cross match S Direkt coombs testi (polispesifik) S Direkt coombs testi (Ig G) S Direkt coombs (kompleman) S Donör muayenesi S Elüsyon testi S Eritrosit süspansiyonu yıkama S Fibrin glue hazırlama malzeme ve set hariç S Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini S İndirekt coombs testi antikor tarama,2 veya 3'lü hücre ile S Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama filtre hariç her bir ünite için S Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması her bir ünite S Soğuk aglütininler S Steril tüp birleştirme her bir bağlantı için S Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi her bir ünite için 7.20 Kan Bileşenleri Tetkikler ve kan torbası bedelleri kan ve ürünleri için ayrıca faturalanmaz. Otolog fibrin yapıştırıcı allojeneik olarak kullanılamaz ve fatura edilemez. Eritrosit ve tam kan transfüzyonu öncesi uygunluk testleriyle alıcı kan grubu testleri ayrıca faturalandırılır. 724 S Aferez trombosit süspansiyonu 1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi dahil, malzeme hariç S Aferez granülosit süspansiyonu aferez işlemi dahil, (malzeme hariç) S Eritrosit Süspansiyonu S Granülosit süspansiyonu (random donor, 1 ünite) S Kriyopresipitat S Otolog tam kan S Otolog fibrin yapıştırıcı S Tam kan (torbada) S Taze donmuş plazma S Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi) Çeşitli testler ve uygulamalar 734 S L-dopa ile Büyüme hormonu testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S İnsülin-Büyüme hormonu testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S İnsülin-Kortizol testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S L-dopa- Prolaktin baskılama testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S Su kısıtlama testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi 8.1.RADYASYON ONKOLOJİSİ değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri kapsar, tüm tedavi boyunca bir kez ücretlendirilir. 1-KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÜCRETİ 739 S gün ve altındaki tedaviler S gün süreli tedaviler 1, S gün süreli tedaviler 1, S günden uzun süreli tedaviler 2, S Brakiterapi eksternal tedavisiz tek başına uygulaması S Streotaktik radyoterapi tek veya çok fraksiyon 2, RADYOTERAPİ TASARIMI (İNTERNAL-EKSTERNAL RADYOTERAPİ) Tüm tedavi süresince (a), (b), (c), (d) kalemle rinden yalnızca bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir 745 S a) Radyoterapi tasarımı, Basit Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir

14 746 S b) Radyoterapi tasarımı, Orta 747 S c) Radyoterapi tasarımı, Kompleks 748 S d) Radyoterapi tasarımı, Konformal 749 S e) Radyoterapi tasarımı, IMRT uygulamaları 3-RADYOTERAPİ PLANLAMA (SİMÜLASYON) Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını içerir Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modal Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. Reverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. Tedavi süresince (a),(b),(c)den bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan stimülasyonlar ancak basit kategoride ücretlendirilebilir. 750 S a) Radyoterapi planlama, Basit Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi S b) Radyoterapi planlama, Orta Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyon işlemi S c) Radyoterapi planlama, Kompleks Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast 1, materyal kullanarak yapılan simülasyonları içerir 753 S d) Radyoterapi planlama, Üç Boyutlu (Konformal) Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit alanların üç boyutlu beam s-eye-view doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz 2, dağılımları ücret için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir. 754 S e) Radyoterapi planlama, IMRT uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 2, S a) Temel Radyasyon Doz Hesapları Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar 756 S b) Doz Hesapları, Basit Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları S c) Doz Hesapları, Orta Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar S d) Doz Hesapları, Kompleks Mantle ve/veya ters-y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları 759 S e) Doz Hesapları, Konformal Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir S f) Doz Hesapları, IMRT Uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 1, S g) Doz Hesapları, Özel Özel teleterapi planı (parçacık nötron, proton gibi-ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları) B. BRAKİTERAPİ 762 S Brakiterapi, Basit Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları S Brakiterapi, Orta Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları S Brakiterapi, Kompleks Multiplan İzodoz Planı, 10 dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12 den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları C. ÖZEL HİZMETLER VE YARDIMCI ALETLER 765 S Özel Dozimetre:TLD, mikrodozimetre S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Basit Bolus ve/veya Termoplastik Fiksasyon Maskeleri S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Orta Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı,her bir malzeme için 768 S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Kompleks Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için D. PORTABL GÖRÜNTÜLEME En fazla fraksiyon sayısı kadar ödenir. 769 S Film S Digital Ücretlendirme için görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı eklenir RADYOTERAPİNİN UYGULANMASI A. YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY CİHAZLARI VE/VEYA TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT CİHAZLARI İLE YAPILAN TEDAVİLER 771 S Radyoterapi uygulanması, Basit Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu ,135.60

15 772 S Radyoterapi uygulanması, Orta İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 773 S Radyoterapi uygulanması, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fra 774 S Tek fraksiyonlu tedaviler S Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı S Lineer akseleratör, Basit 777 S Lineer akseleratör, Orta B. LİNEER AKSELERATÖR (FOTON VEYA ELEKTRON) İLE YAPILAN TEDAVİLER Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 778 S Lineer akseleratör, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu 779 S Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü S Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler S Lineer akseleratör,özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamaları seansı S Lineer akseleratör, IMRT uygulamaları, (her bir seans) stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir HİPERTERMİ 783 S Eksternal Yüzeyel Hipertermi (4 cm derinliğe kadar olan) S Eksternal Derin Hipertermi (4 cm den fazla derinlikte) S İntertisiyel Hipertermi (5 veya daha az aplikatör) S İntertisiyel Hipertermi (5den fazla aplikatör) S İntrakaviter Hipertermi BRAKİTERAPİ İşlemler hastanın hastaneye kabulünü brakiterapi uygulamasını ve tedavi sonrası üç ay dönemde hasta bakım ve kontrolünü kapsar. Bu grup işlemlerden bir hastaya sadece bir tanesi faturalanabilir 788 S Basit İntrakaviter Aplikasyon 1-4 arası kaynak/tel uygulamanın seansı S Orta İntrakaviter Aplikasyon 5-10 arası kaynak/tel uygulamanın seansı S Kompleks İntrakaviter Aplikasyon 10 dan çok kaynak/tel uygulama, seansı 1, S Basit İntertisiyel Aplikasyon 1-4 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı S Orta İntertisiyel Aplikasyon 5-10 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı S Kompleks İntertisiyel Aplikasyon 10 dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı 1, S After-loading Brakiterapi:1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S After-loading Brakiterapi:5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S After-loading Brakiterapi:9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S After-loading Brakiterapi:12 den fazla kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S Yüzeyel Radyoaktif Element Uygulaması S Radyoaktif Elementin Hazırlanması ve Uygulanması ÖZELLİKLİ İŞLEMLER 8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ Nükleer tıp uzman hekim raporu ile faturalandırılır. Kullanılan radyofarmasötikler işlem ücretlerine dahildir. Solunum Sistemi 800 S Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar a eklenir S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol) Ventilasyon seti ayrıca fatura edilir S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Aerosol) eklenir S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technegas) 1, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Technegas) eklenir Santral Sinir Sistemi 807 S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 1, S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 2, S Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) 3, S Beyin PET BT ayrıca fatura edilemez 3, S Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi Dinamik ve/veya statik S Sisternografi (In-111 DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir 5, S Sisternografi (Tc-99m DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir S Beyin Reseptör Çalışması, SPECT (I-123 IBZM) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 40, S Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması Kardiyovasküler Sistem

16 816 S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) 1, S Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 17, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat e eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) ne eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) S Miyokard PET, viabilite çalışması BT ayrıca faturalanamaz 3, S Miyokard PET, perfüzyon çalışması BT ayrıca faturalanamaz. N-13, Rb-82 veya O-15 ile. 3, S Radyonüklid Venografi S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres e eklenir S Farmakolojik STRES Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir S Miyokard Attenüasyon düzeltme Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir İskeket Sistemi 831 S Artrosintigrafi S Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı S Kemik Sintigrafisi, Tüm Vücut S Kemik Sintigrafisi, SPECT Tüm Vücut veya Üç Fazlı Kemik Sintigrafisine eklenir S Kemik PET 4, S Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir Endokrin Sistem 837 S Perklorat kovma testi S Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) 12, S Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) S Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz a (Tc-99m MIBI) eklenir S Tiroid Sintigrafisi S Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde S Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) S Tiroid Uptake Çalışması (I-131) S Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir Gastrointestinal Sistem 846 S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) S Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması 1, S Gastroösefajial Reflü Çalışması S Hepatobiliyer Sintigrafi S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar a eklenir S Mekkel Divertikülü Araştırması S Mide Boşalma Çalışması S Ösefagus Transit Çalışması S Tükrük Bezi Sintigrafisi S Üre Nefes Testi, C Genitoüriner Sistem 858 S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) S Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar a (Tc-99m DMSA) eklenir S GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) S GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir S GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) 1, S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3) Çift çalışma. 2, S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) Çift çalışma S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, Direk S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, İndirek Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir S Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) S Testis Sintigrafisi Enfeksiyon Görüntüleme 871 S Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit 1, S Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT Tüm vücut enfeksiyon odağı çalışmalarına eklenir S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) 1, S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) S Lökosit İşaretlemesi İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir

17 Nükleer Hematoloji 876 S Dalak Sekestrasyon Çalışması S Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması S Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini S Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması S Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile S Kemik iliği sintigrafisi S Lenfosintigrafi S Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) Nükleer Onkoloji 884 S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m V-DMSA) S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Ga-67) 3, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67) Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tanısal 1, S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tedavi Sonrası S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) 14, S Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m işaretli peptid) 8, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir S Onkolojik PET (Ga-68 peptid) BT ayrıca fatura edilemez. 16, S İntraoperatif Gama Prop Uygulaması S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG) 5, S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) I-131 MIBG sintigrafisine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG) 16, S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) I-123 MIBG sintigrafisine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir S Radyoimmünosintigrafi, Tüm Vücut Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 3, S Radyoimmünosintigrafi, SPECT Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile. Radyoimmun sintigrafiye eklenir S Sentinel Lenf Nodu Çalışması S Meme Sintigrafisi Bölgesel ve /veya SPECT S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tl-201) 1, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201) Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir S Onkolojik PET (F-18 FDG) BT ayrıca fatura edilemez 4, Radyonüklid Tedavi 909 S Radyonüklid Sinovektomi Bir eklem için 6, S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG 50 26, S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG , S Radyonüklid Tedavi, P-32 6, S Radyonüklid Tedavi, Re , S Radyonüklid Tedavi, Sm , S Radyonüklid Tedavi, Sr-89 14, S Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 103, S Somatostatin Reseptör Tedavisi (In-111 Pentetreotide) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 63, S Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu Yatan hasta için günde 1 kez S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 17, S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal,Y-90 mikroküre Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 108, S Somatostatin Reseptör Tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 68, S Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri S Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti Diğer İncelemeler 935 S Dakriosintigrafi

18 936 S Organ Kan Akımı Çalıması (Tc-99m kompleksleri ile) RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir A-Direkt Grafiler 937 S El-bilek grafisi (tek film) S Floroskopi S Kemik survey S Mammografi (tek meme) S Mandibula (tek yön) S Schuller grafisi (mukayeseli) S Sella spot grafisi S Sinüs (Waters) grafisi (tek yön) S Skolyoz tetkiki skolyoz kaset ve filmi ile S Stenvers grafisi (mukayeseli) S Temporamandibular eklem mukayeseli/ağız A-K S Uzun kemikler (tek film) (tek yön) S Kopya film (her bir film için) film ücreti hasta tarafından karşılanır Akciğer grafileri 950 S Akciğer grafisi (iki yön) S Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu S Akciğer grafisi (üç yön) S Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Bacak uzunluk grafileri 954 S Bacak uzunluk grafisi Düz karın grafisi 955 S Düz karın grafisi Eklemler 956 S Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli S Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli S Eklem grafisi (tek yön) tek eklem S Eklem grafisi(iki yön)tek eklem S Eklem grafisi(üç yön) Kafa grafileri 961 S Kafa grafisi (dört yön) S Kafa grafisi (iki yön) S Kafa grafisi (tek yön) Kalp telekardiogramlar 964 S Kalp teleradyogramlar (iki yön) S Kalp teleradyogramlar (tek yön) S Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu S Kalp teleradyogramlar (üç yön) Pelvis grafileri 968 S Pelvis gr.(tek yön) S Pelvis gr.(üç yön) S Pelvimetri (iki yön) Vertebra grafileri 971 S Vertebra grafileri, servikal (dört yön) S Vertebra grafileri, servikal (iki yön) S Vertebra grafileri, servikal (tek yön) S Vertebra grafileri, servikal (üç yön) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön ) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön ) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön ) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön ) S L5-S1 spot grafisi B-Kontrastlı tetkikler 980 S Anterograd pyelografi, var olan kateterden var olan kateterden S Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü S Artrografi S Bronkografı S Çift kontrast kolon tetkiki S Çift kontrast mide tetkiki S Dakriosistografi S Defekografi S Distal kolon grafisi S Duktografi-galaktografi S Enteroklizis

19 991 S Faringografi S Faringo-ozefagografi S Fistülografi S HSG S I.V.P S I.V.P.(dakikalık) S İnce barsak tetkiki S Kolon tetkiki S Laringografi S Lenfanjiografi S Mide duedonum tetkiki S Miyelografi S Oral kolesistografi S Özefagografi S Peroperatuar kolanjiografi S Poş grafisi S Retrograd pyelografi endoskopi hariç S Retrograd üretrografi S Sialografi (iki taraf) S Sialografi (tek taraf) S Sine özefagografi anjio'da S Sistogram (üç film) S T tüp kolanjiografi S Velofaringeal sinefloroskopi S Voiding sistoüretrografi C-Anjiografik tetkikler Normal anjiografik tetkikler Nöroradyolojik anjiografik tetkikler 1016 S Amytal Testi (VADA) S Arkus aortografi S Çift taraflı selektif karotid anjiografi S sistem selektif serebral anjio 1, S Orbital flebografi S Petrozal sinüs kan örneklemesi S Çift taraflı selektif vertebral anjiografi S Spinal anjiografik tarama 1, S Tek taraflı selektif karotid anjiografi Venografik tetkikler 1025 S Dializ fistülogram S Hepatik venografi ve wedge venografi S İki taraflı surrenal venografi S İki taraflı gonadal venografi S İnferior/superior vena kavagrafi S Portal venöz kan örneklemesi S Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın S Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi S Splenoportografi S Tek taraflı surrenal venografi S Tek taraflı gonadal venografi S Venografi, alt ekstremite, tek taraf S Venografisi, üst ekstremite, tek taraf Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri 1038 S Aortik stent-greft uygulaması 3, S Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri 3, S Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 1, S Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 3, S Geçici Kateter Yerleştirilmesi S Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri PTA S Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile S Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 1, S Subkütan Port Çıkarılması S Subkütan Port Yerleştirilmesi S Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi 1, S Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri TAKE 1, S Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant TIPS 2, S Tünelli Kateter Çıkarılması S Tünelli Kateter Yerleştirilmesi

20 1053 S Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi 1, S Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon 1, D-Kemik dansitometresi 1055 S Kemik dansitometresi (Lokal) S Kemik dansitometresi, tüm vucut Birden fazla lokal bölge için yapılan kemik dansitometrilerinde sadece "Kemik dansitometresi, tüm vücut" bedeli ödenir E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler 1057 S Dakriosistoplasti, balon ile 1, S Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) S Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 1, S İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon S İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon S Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 1, S Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde S Özefagus dilatasyonu S Perkütan akciğer absesi drenajı 1, S Perkütan alkol ablasyon tedavisi 1, S Perkütan ampiyem drenajı 1, S Perkütan apse drenajı 1, S Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 1, S Perkütan bilier drenaj 1, S Perkütan bilier stent konması 1, S Perkütan bilier taş çıkarılması 1, S Perkütan çölyak ganglion blokajı 1, S Perkütan enterik fistül tedavisi 1, S Perkütan gastrojejunostomi 2, S Perkütan gastrostomi 1, S Perkütan kist hidatik tedavisi tek lezyon 2, S Perkütan koledok dilatasyonu 2, S Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 1, S Perkütan lenfosel tedavisi 1, S Perkütan nefrostomi 1, S Perkütan pankreatik kanal girişimleri 2, S Perkütan pnömotoraks tedavisi 1, S Perkütan psödokist tedavisi 1, S Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi RF 2, S Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 1, S Perkütan safra kesesi drenajı 1, S Perkütan sistostomi S Perkütan sistoüretografi 1, S Perkütan stenoz dilatasyonu 1, S Perkütan transhepatik kolanjiografi PTK 1, S Perkütan üreteral stent konması 2, S Stent yerleştirilmesi 2, S Streotaktik meme işaretleme S Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez S Vertebroplasti 2, F-Ultrasonografik tetkikler 1097 S Boyutlu ultrasonografi hf.da gebelik boyunca bir defa, anomali riskinin yüksek olduğu durumlarda S Boyun US S Renal US, dinamik S Eklem US ( tek taraf) S Endoskopik US Endoskopik işlem ayrıca faturalandırılamaz S Follikülometri (transabdominal follikülometri ) S Follikülometri (transvajinal follikülometri ) S Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) S Hepatobilier US Tüm batın USG leri ve/veya üst batın USG leri ile birlikte faturalanamaz S IVUS (intravasküler ultrasonografi) S İntroperatif US S Kalça eklemi US ( tek taraf ) S Meme US (bilateral) S Meme US (unilateral) S Obstetrik US S Orbita US (bilateral ) (A veya B mod) S Parotis bezi US S Renal US 40.80

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi

Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Hastanesi Sağlık İstanbul un merkezinde! Acıbadem Fulya Acıbadem Sağlık Grubu nun yeni halkası Acıbadem Fulya, İstanbul un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş Fulya da hizmete açıldı. Tıbbın her dalında

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) 20 Ocak 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27116 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 4) Bilindiği üzere, (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ olarak

Detaylı

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı Tebliğin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 4 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği TEŞEKKÜRLER Çalışmalarımız sırasında katkılarını esirgemeyen Türkiye Kamu Hastaneleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ

içindekiler HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ içindekiler Önsöz HASTANE SERVİSLERİ VE HİZMET STANDARDIMIZ HASTANEMİZİN BİNA VE TEKNOLOJİK ALTYAPISI YURTDIŞINDAN GELEN HASTALARIMIZ Tıbbi Ünitelerimiz / Servislerimiz 1. Dahili Tıp Bilimleri 1.1. ACİL

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE

4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE 4Mayıs 2013 CUMARTESĠ Resmî Gazete Sayı : 28637 TEBLĠĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ MADDE 1 24/03/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmî Gazete: 22.05.2014-29007 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Gaziantep İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 25 Aralık Devlet Hastanesi HASTANE BİLGİ REHBERİ Hastane Yönetimimiz, deneyimli sağlık personelimiz

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜNCEL KURUM BİLGİ REHBERİ 2009 İÇİNDEKİLER KALİTE POLİTİKASI, AMAÇ, KAPSAM 3-4 1-HASTANE TANITIMI 4-7 2-KURULUŞLAR 7 3-HASTANE

Detaylı