Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR"

Transkript

1 EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir S Acil Poliklinik Muayenesi S Normal Poliklinik Muayenesi S Standart Yatak Ücreti Yemek,yatak,hasta visit hizmetlerini kapsar S Nitelikli Yatak Tek kişilik oda tam donanımlı S Refakat S Aşı Uygulaması Aşı ücreti hariç S IM enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz S IV enjeksiyon Günde 3 adetten fazla faturalanamaz S Damar yolu açılması Günde 1 adetten fazla faturalanamaz S Paramedic Eşliğinde Hastaneye Nakil Muayene S Gamma Knife ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 5, S Cyber knife ( ilk uygulamada ),ayaktan takip Her türlü işlem hariç (ilaç,yatak,tetkikler) 6, S Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar S Prematüre veya yeni doğan devamlı bakım Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar S Steril oda Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) S İzole radyoaktif tedavi odası Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar S Gündüz yatak tarifesi Günübirlik tedaviler, 24 saatten kısa süren yatarak tedaviler, acil müşahade için HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR ödenir. 19 S Sağlık kurulu raporu İlaç ve malzeme temini için bir rapor ve ayrıca muayene ücreti ödenir S Uzman hekim raporu ayrıca muayene ücreti ödenir S Genel anestezi altında muayene GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER 22 S Anne sütü sağılması Günde 8 adetten fazla faturalandırılamaz S Apse veya hematom drenajı, derin Organ ve derin yumuşak doku içi ve civarı müdahaleler. Başka kod altında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır S Apse veya hematom drenajı, yüzeyel Deri ve subkutan dokular. Başka kodaltında özel olarak belirtilmemiş ise bu kod ile faturalandırılır S Biyopsi, iğne S Biyopsi, cerrahi, derin S Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel S Diyabetli hasta eğitimi Bir hasta için ömrü boyunca bir kez faturalanabilir S Elektrokardiyogram 12 derivasyonlu, EKG trase çekimi S Enteral hiperalimantasyon takibi Günlük, birlikte total parenteral nutrisyon faturalanamaz S Fototerapi (4 saatlik seansı) Günde 6 adetten fazla faturalandırılamaz S Hastanın mekanikventilatöre bağlanması S İntravenöz ilaç infüzyonu Günlük takip S Kan gazları takibi Günlük takip S Kan veya ürünleri transfüzyonu Torba başına S Kesi sütürasyonu, S Kist ponksiyonu Tek başına faturalandırılır. Diğer cerrahi ve biyopsi işlemleri ile faturalandırılamaz S Kist/benign tümör çıkarılması S Lavman Günde en fazla 3 kez faturalanabilir S Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu S Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu S Lokal anestezi Her bir lokal girişim için, bir defa kodlanır S Lomber ponksiyon Pansuman dahil S Mesane sonda uygulaması S Mide yıkama S Monitorizasyon, günlük Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz S Nazogastrik sonda uygulaması Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul görür ve ayrıca bu kod üzerinden fatura yapılamaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılamaz. 48 S Nebülazatör ile ilaç uygulaması Oksijen ile birlikte günlük S Oksijen inhalasyon tedavi seansı İlaç hariç, saati, günlük en fazla 16 saat ödenir. Epikrizde süre belirtilmelidir S Parasentez

2 51 S Subkutan enjeksiyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir S Sütür alınması Pansuman dahil, alınan tüm sütürler için toplam S Torasentez Günde 2 kezden fazlası ödenmez S Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi 24 saatlik, birlikte enteral hiperalimantasyon faturalanamaz S Uyarı ve baskılama testleri Uygulama ve takip, test hariç S Vena seksiyonu (Cut-down) Lokal anestezi dahil S Ventilatör ile takip CPAP, BPAP dahil, günlük S Yanık debridman ve pansumanı, büyük %40 dan büyük S Yanık debridman ve pansumanı, küçük %10 dan küçük bir alanda S Yanık debridman ve pansumanı, orta %10-40 arası bir alanda S Yanık pansumanı S Yara debridmanı Pansuman dahil (günde birden fazla faturalanadırılamaz) S Yara pansumanı Diğer ameliyatlar ve yaralarda (günde birden fazla faturalanadırılamaz) S İntradermal test Değerlendirme dahil KATETER İŞLEMLERİ Bu başlık altındaki işlemlere lokal anestezi dahildir 65 S Arter kateterizasyonu 4 gün içinde en fazla bir girişim faturalandırılır S Hemodializ için kateter yerleştirme S Hood içi oksijen ölçümü S İntraarteriyel kanülasyon + basınç ölçümü 4 günde en fazla bir kez faturalanabilir S İntravenöz port yerleştirilmesi Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için bu kod üzerinden faturalandırma yapılır S Kalıcı tünelli kateter çıkarılması Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir S Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi Hickman veya boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı gibi enstrümanların subkuten tünelle yerleştirilmesi S Kateter pansumanı ve bakımı Günde bir kez faturalandırılabilir S Kateter revizyonu ve/veya değişimi 14 günde bir kez faturalandırılabilir. Aksi takdirde sebep belirtilmelidir S Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması Günde bir kez faturalandırılabilir S Periton dializi için kateter takılması, Tenckoff vb S Periton dializi için kateter yerleştirme S Perkütan silastik kateterizasyonu S Santral ven kateterizasyonu, femoral ven Perkütan S Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven Perkütan S Santral ven kateterizasyonu, perkütan, periferik ven S Subclavian katater takılması S Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi Pulmoner arter kateteri S Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi 3 kez/gün den fazla ödenmez YENİ DOĞAN UYGULAMALARI 84 S Endotrakeal entübasyon, yenidoğan S Exchange transfüzyon, yenidoğan S Göbek arter kateterizasyonu S Göbek granülomu koterizasyonu S Göbek ven kateterizasyonu S Göz pansumanı, yenidoğan S İM enjeksiyon, yenidoğan S İntravenöz mayi takılması, yenidoğan S İV enjeksiyon, yenidoğan S Nitrik oksit tedavisi, yenidoğan S Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan S Subdural illüminasyon S Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan günlük S Transport küvezle hastane dışı nakli S Transport küvezle hastane içi nakli S Vücut temizliği, yenidoğan günlük, göbek bakımı dahil S Yenidoğan monitörizyonu günlük S Yenidoğan TA ölçümü günlük S Yenidoğanın canlandırılması AMELİYATLAR 103 S Yenidoğan ek ücreti A1 grubu 2, S Yenidoğan ek ücreti A2 grubu 1, S Yenidoğan ek ücreti A3 grubu 1, S Yenidoğan ek ücreti B grubu S Yenidoğan ek ücreti C grubu S Yenidoğan ek ücreti D grubu S Yenidoğan ek ücreti E grubu ANESTEZİ VE REANİMASYON TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR

3 110 S Anestezi öncesi muayene anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde S Apne testi S Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı S Endotrakeal tüp yada trakeotomi kanül değişimi S Hasta kontrollu analjezi, epidural/intravenöz vb. Özel programlanabilir bir cihaz ile hastanın ağrısı olduğunda aktive ettiği bir analjezik uygulama yöntemidir. Günlük S İnvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü kateterizasyon hariç, Günde 4 defadan fazla faturalandırılamaz S Kardiyopulmoner ressüsitasyon S Laringeal maske uygulaması LMA S Muayene anestezisi, ameliyathane dışı S Muayene anestezisi, ameliyathanede S Nazal entübasyon, ameliyathane dışı S Noninvaziv yöntemle kardiak debi ve indeks ölçümü ANESTEZİ UYGULAMA İLKELERİ 122 S Anestezi A1 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 2, S Anestezi A2 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1, S Anestezi A3 grubu (Özellikli ameliyatlar ve girişimler) 1, S Anestezi B grubu (Özel ameliyatlar ve girişimler) S Anestezi C grubu (Büyük ameliyatlar ve girişimler) S Anestezi D grubu (Orta ameliyatlar ve girişimler) S Anestezi E grubu (Küçük ameliyatlar ve girişimler) Yenidoğan çocuklarda aşağıdaki anestezi Ücretleri uygulanır 129 S Yeni doğan anestezi Ücreti A1 grubu 4, S Yeni doğan anestezi Ücreti A2 grubu 2, S Yeni doğan anestezi Ücreti A3 grubu 1, S Yeni doğan anestezi Ücreti B grubu S Yeni doğan anestezi Ücreti C grubu S Yeni doğan anestezi Ücreti D grubu S Yeni doğan anestezi Ücreti E grubu ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI Malzeme ve ilaç bedelleri dahil değildir. BT, MR, USG, radyoloji gibi özel tetkik gerektiren uygulamalarda tetkik bedeli ayrıca fatura edilir Enjeksiyonlar 136 S Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi S Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil S Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi Total sayı dahil S Proloterapi Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme S Sakroiliak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi S Tetik nokta/tendon kılıfı/ligament enjeksiyonu tek seans Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi 142 S Aksiller pleksus sinir bloğu S Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları S Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları S Faset median sinir (tek) bloğu Total sayı dahil S Fasial sinir sinir bloğu S Femoral sinir üçlü blok S Gasser ganglion sinir bloğu Total sayı dahil S Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu S Greater ve lesser oksipital sinir bloğu Total sayı dahil S İlave periferik alt ekstremite sinir bloku (her biri) S İlave periferik üst ekstremite sinir bloku (her biri) S İlioinguinal/genitofemoral/iliohipogastrik sinir bloğu S İnterkostal (tek) sinir bloğu 1 kez faturalandırılır S İnterkostal, ilave her sinir sinir bloğu S İnterskalen sinir bloğu S Laringeal sup/rek sinir bloğu S Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu S Maksiller/mandibüler sinir bloğu S Paraservikal (tek) sinir bloğu S Peroneal/tibial/sural sinir bloğu S Pudental sinir bloğu S Radial/ulnar/medial sinir bloğu S Sakral / koksigeal sinir bloğu S Selektif sinir kökü bloğu (tek) sinir bloğu S Servikal/Brakial pleksus sinir bloğu S Siyatik sinir bloğu S Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu S Supraskapuler sinir bloğu

4 Sempatik Sinir Blokları-Tanısal 170 S Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu S İmpar ganglion sinir bloğu S Paravertebral torakal\ lomber (tek) sinir bloğu S Sfenopalatin ganglion sinir bloğu Total sayı dahil S Splanknik blok S Stellat ganglion sinir bloğu İntraspinal Sinir Blokları 176 S Epidural blok (kateter + port/pompa implantı) S Epidural kan/serum yaması Epidural analjezi uygulanırken komplikasyon olarak dura deliğinde ortaya çıkan başağrısı tedavisinde hastaya otolog kanının epiduralden verilmesi S Kombine spinal epidural analjezi/blok (kontinu) Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması S Lumbar-kaudal epidural enjeksiyon/ kateter S Servikal-torakal epidural enjeksiyon / kateter S Spinal blok, kateter + port/pompa implantı S Subaraknoid blok, lomber/kaudal spinal blok S Subaraknoid kateter S Transforaminal anterior epidural enjeksiyon/ kateter Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik 185 S Hipofiz adenolizisi S Subaraknoid nörolitik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intratekal nörolitik ajan enjeksiyonu S Nörolitik epidural (servikal-torakal) sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu S Nörolitik epidural, lomber-kaudal sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu S Nörolitik interkostal, tek seviye sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında S Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında S Trigeminal/gasser ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, trigeminal nevraljide S Nörolitik stellat ganglion sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, sempatik gangliyon bloğu S Nörolitik paravertebral, torakal\ lomber sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, paravertebral sinirlerin blokajı (Lomber sempatik blokları içerir) S Nörolitik çölyak/hipogastrik sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile, çoğunlukla kanser ağrısı tedavisinde uygulanır S Nörolitik ganglion impar sinir bloğu S Nörolitik periferik sinir, tek sinir bloğu Nörolitik ajan enjeksiyonu ile periferik sinir bloğu S Nörolitik Splanknik sinir bloğu Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT) 198 S Anuloplasti RFT S Faset Eklem (tek) RFT Total sayı dahil S Glossofaringeal RFT Total sayı dahil S Paravertebral lumbar RFT Total sayı dahil S Paravertebral torakal RFT Total sayı dahil S Perkütan faset sinir (tek) denervasyon RFT Total sayı dahil S Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET S PİRFT intradiskal S RFT Nörotomi S Sakroiliak eklem (tek) RFT S Servikal / Torakal / Lomber DRG-RFT (her biri) DRG: Dorsal Root (kök) Gangliyon S Spenopalatin ganglion RFT S Stellat ganglion RFT S Trigeminal/gasser ganglion RFT Nöroplasti-Adezyonolizis 212 S Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis S Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis S Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis Nöromodülasyon 215 S İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompaları S İmplantasyon spinal-epidural Kanser veya kanser olmayan hastalarda epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler S Nörostimülatör elektronik analiz/programlama Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez S Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması S Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

5 220 S Periferik sinir elektrod implantasyonu Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem S Perkütan elektrod revizyon/çıkartılma S Perkütan nörostimülatör elektrod implantasyonu S Pompa/port programlama/doldurma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulma ve\veya programlama işlemi S Port/pompa revizyon/çıkartılma Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi revizyonu ya da çıkartılması Diğer 225 S BİS Monitorizasyonu Bispektral indeks monitarizasyonu; anestezi derinliği takibi S Derin trakeal aspirasyon Günde en fazla 3 kez faturalanabilir S Epidural blok (kontinu) S Epidural/ Spinal diferansiyel blok S Gastrik intramukozal ph, tonometri Günde 1 kez faturalandırılabilir S Günlük yatan hasta ağrı takibi Epidural kateterli hastalarda. Günde 1 kez faturalandırılır S IV. Lidokain testi Nöropatik ağrı tedavisinde S İntraplevral kateter (kontinu blok) S İntravenöz rejyonel blok (RİVA) S Kontinu perineural opiat analjezisi S SEDO-analjezi Genel anestezi ile birlikte faturalanamaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır. 7. TIBBİ UYGULAMALAR 7.1.DERMİS VE EPİDERMİS 236 S Akne tedavisi, komedon, kist ve püstül temizlenmesi Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Botilinum toksin enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Deri lezyonlarının küretajı Seans başına, S Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini S Deri prick testi Ayrıntılı sonuç belgesi istenir. Maksimum 10 adet faturalandırılabilir. Sadece dermatoloji, göğüs hastalıkları, erişkin/ çocuk allerji veya immünoloji uzman hekimlerince istenilmesi halinde faturalandırılabilir. 241 S Deri ve mukozada mantar aranması Total sayı dahil S Deri ve mukoza smearleri giemsa, wright,gram, vs S Deri yama testi (herbiri) sonuç belgesi istenir S Dermatolojik banyo tedavi (seans başına) (ilaç hariç) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Dermatoskopi Bilgisayarlı da dahil S Elektroepilasyon cm2 başına sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Elektrokoterizasyon, Seans başına S Fotodinamik tedavi (ilaç hariç, seansı) S Fotokemoterapi (PUVA), genel, seansı S Fotokemoterapi (PUVA), lokal, seansı S Fototerapi (dbuvb), genel, seansı S İlaç ve gıdalarla provakasyon testi (herbiri) S İntralezyonel enjeksiyon kortizon, bleomycin, vs S İontoforez (hiperhidrozis tedavisi için) S Karanlık saha testi (spiroket aranması) S Kimyasal koterizasyon Total sayı dahil S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) bölgesel (seansı) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Kimyasal peeling (ilaçlar dahil) tüm yüz (seansı) Sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş tıbbi endikasyonlarda ödenir S Kriyoterapi, benign lezyonlar, Seans başına, S Kriyoterapi, malign lezyonlar, Seans başına, S Kültür, fungal izolasyon (herbir bölge) S Minimal eritem dozu tayini S Paterji testi S Triklorasetik asit, podofilin atuşmanı veya benzeri uygulamalar seansı S Trikogram (herbiri) S Wood ışığı muayenesi Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz KARDİYOVASKÜLER SİSTEM Çocuk hastalarda genel anestezi altında yapılan işlemlerde ayrıca anestezi ücreti toplam ücrete eklenir. 267 S Enfekte periferik vaskülit tıbbi tedavisi tromboflebit, arterit, lenfanjidlerin S Jobbst uygulaması (her seans) interm. pozitif basınç KLİNİK KARDİYOLOJİ 269 S Kardiyoversiyon S Elektriksel kardiyoversiyon anestezi hariç S Noninvaziv Kardiyak Hemodinami (NİKAH) (Bomed) (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) S NİKAH + SaO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için)

6 273 S NİKAH + SaO 2 + ET CO 2 (Yoğun bakım şartlarında izelenmesi ve tedavisi gereken hastalar için) S Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez S Ankle-Branchial İndeksi (ABİ) bütün ekstremiteler ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG) 276 S Elektrokardiyogram, evde çekim S Elektrokardiyogram, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil S Telefonik ya da telemetrik ritm EKG (1 kez) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Telemetrik kardiyak monitorizasyon (24 saat) Herhangi bir sarf malzemesi fatura edilemez S Telefonik kardiyak monitorizasyon (1 kez) S Kardiyovasküler stress test treadmill, bisiklet, farmakolojik S saat EKG kaydı (Holter) S Head-up tilt test Provakatör ilaç hariç S Geç potansiyel (LP) ve/veya kalp hızı değişkenliği (HRV) S Event recorder (gün başına) Günde bir defadan fazla faturalandırılamaz S Kalp pili veya ICD kontrolü 6 ayda bir kez faturalandırılır. 6 aydan kısa sürede kontrol gerekmesi durumunda sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gereklidir EKOKARDİYOGRAFİ 287 S Kontrast ekokardiyografi S Transtorasik ekokardiyografi S Transtorasik ekokardiyografi, < 4 yaş çocuk sedasyon işlemi dahil S Transözofageal ekokardiyografi S Transözofageal ekokardiyografi, çocuk genel anestezi hariç S Ekzersiz (eforlu) veya farmakolojik stres ekokardiyografi S Fetal ekokardiyografi ELEKTROFİZYOLOJİK ÇALIŞMA (EFÇ) VE ABLASYON 294 S Temel tanısal EFÇ Programlı stimulasyon dahil S Transözofajial EFÇ S Radyofrekans kateter ile ablasyon, supraventriküler 2, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, ventriküler 2, S AV nod ablasyonu 2, S Radyofrekans kateter ile ablasyon, atriyal fibrilasyon; pulm. ven izolasyonu 2, S Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan RF kateter ablasyonu 2, SOLUNUM SİSTEMİ 301 S Astımlı hasta eğitimi S KOAH lı hasta eğitimi S İnhaler cihaz eğitimi S Konsantratör cihazı eğitimi S Noninvazif cihaz eğitimi (BiPAP, CPAP, OTO-CPAP vs.) S Bronkoalveoler lavaj S Bronkografi için intrabronşial kateter yerleştirilmesi S Buhar tedavisi 4 saatlik S COhb, METhb ve SULFhb düzeyleri S Eforlu solunum testi S Egzersiz testi (6 dakika) S Ekspiryum havasında karbonmonoksit S Göğüs içi basınç ölçülmesi S Helyum dilüsyon testi S İnvitro Bazofil Degranülasyon testi S Karbon monoksit diffüzyon testi S Plerodezis S Plevra boşluğunun lavajı S Plevral drenaj, pleurocan ile S PPD testi uygulaması ve değerlendirmesi S Provakasyonlu solunum testleri S Solunum fonksiyon testleri S Solunum fonksiyonları ile reversibilite testi SİNDİRİM SİSTEMİ Anestezi hariç 324 S saatlik ph monitorizasyon uygulaması S Akalazyada balon dilatasyonu S Alt GİS kanamalarda heater prob veya injeksiyon tedavisi kolonoskopi hariç S Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi S Endoskopik beslenme tüpü yerleştirilmesi S Endoskopik biliyer dilatasyon S Endoskopik biliyer endoprotez yerleştirilmesi S Endoskopik biliyer stend yerleştirilmesi S Endoskopik kisto-duodenostomi S Endoskopik kisto-gastrostomi

7 334 S Endoskopik perkütan gastrostomi S Endoskopik retrograd kolanjio-pankreotografi 1, S Endoskopik sifinkterotomi S Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi S Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi S Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi S Gastroskopik polipektomi S GİS darlıklarında balon/ buji dilatasyonu S GİS darlıklarında stent yerleştirilmesi S Koledokdan balon veya basketle taş çıkarılması S Kolonoskopi, total S Kolonoskopik polipektomi S Mekanik litotiripsi S Mide/ Safra tubajı S Nasobiliyer drenaj S Nazo pankreatik drenaj S Özel kolon temizliği (lavman hariç), GİS hastalıkları ve ameliyatlarında ödenir S Özofageal motilite (malzeme hariç) S Özofagoskopi, gastroskopi ile yabancı cisim çıkarılması S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) S Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi S Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Özofagus varis sklerozan tedavisi (seansı) endoskopi ücreti hariç S Varis bant ligasyonu, özofagus endoskopi ücreti hariç FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Değerlendirmeler 358 S Adale testi Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi S Ampute değerlendirmesi S Bilgisayarlı izokinetik test Spor hekimi S Denge/koordinasyon testleri Nöroloji,Beyin cerrahi, (günde bir adetten fazla ödenmez), spor hekimi S Duyu-algı-motor değerlendirmesi Nöroloji,Beyin cerrahi (günde bir adetten fazla ödenmez), spor hekimi S Eklem hareket açıklığı ölçümü Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi S El beceri testleri Nöroloji S Elektrodiagnostik testler Spor hekimi S Günlük yaşam aktiviteleri testi Nöroloji S Kas gücünün dinamometre ile ölçümü (tek ekst.) Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Spor hekimi S Mesleki değerlendirme S Nörofizyolojik değerlendirme Spor hekimi S Postur Analizi Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Spor hekimi, Nöroloji S Skolyoz değerlendirmesi Ortopedi ve Travmatoloji S Yürüme analizi Spor hekimi, Nöroloji S Yürüme analizi (bilgisayar sistemli kinetik-kinematik analiz) Spor hekimi Fizik tedavi uygulamaları 374 S Coldpack S Soğuk tedavi termik şok yöntemi medikal gaz ile uygulanması halinde S Diyadinamik akım S Dört hücre galvani S Enfraruj S Fango (lokal) S Faradizasyon S FES FES: fonksiyonel elektriksel stimülasyon S Fluidoterapi S Galvanik akım S Hotpack S Işık banyosu (baker) S İnterferansiyel akım S İyontoforez ultrason veya elektroterapi ile S Kısa dalga diatermi S Lazer S Masaj (klasik-bölgesel) S Masaj (klasik-tüm vucut) S Masaj (konnektif doku) S Mikrodalga (radar) S Paleidoterapi (çamur tedavisi) S Parafin S TENS S Terapötik Elektrik Stimülasyon 12.00

8 398 S Traksiyon (elektrikli) S Traksiyon (mekanik) S Ultrason S Ultraviyole S Vibrasyon masajı 7.20 Hidroterapi - Balneoterapi 403 S Banyo-kaplıca sağlık kurulu raporu raporu ile S Girdap banyosu S Kontrast banyo S Sauna ve tazyikli duş S Stangerbath S Su içi basınçlı masaj S Su içi egzersiz Rehabilitasyon uygulamaları (aksi belirtilmedikçe bu değerlendirmeler yalnızca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanı tarafından uygulandığında faturalandırılabilir), 410 S Ampute rehabilitasyonu Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz S Biofeedback S Bel - Boyun Okulu Bel, boyun problemi olan hastalarda grup olarak eğitim verilmesi ve ayrıca grup egzersizlerinin yapılması işlemleri. (Her beş kişilik grup için ayrıca kodlanır) 413 S EMG biofeedback S Denge/koordinasyon eğitimi S Devamlı pasif hareket cihazı ile egzersiz CMP: Continous Passive Motion S Ergometrik egzersizi S Eklem enjeksiyonları S Eklem hareket açıklığı egzersizi S Eklem lavajı S El rehabilitasyonu Bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz S Elektroterapi S Ev programı/aile eğitimi Fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları S Geriatrik rehabilitasyon 65 yaş üstü hastalarda, bununla diğer rehabilitasyonlar faturalanamaz S Germe egzersizi S Gevşeme egzersizleri S Görme özürlü rehabilitasyonu S Gözetmeli grup egzersizi Gruplar halinde yapılan egzersizlerdir. Her 5 kişilik grup için ayrıca kodlanır S İsokinetik egzersizler S İş-uğraşı tedavisi S Kardiak rehabilitasyon S Kognitif ( Bilişsel ) Rehabilitasyon S Mekanik Egzersiz İstasyonu S Manipulasyon S Nörofizyolojik egzersizler S Nörolojik rehabilitasyon S Obstetrik / Jinekolojik rehabilitasyon S Ortopedik rehabilitasyon S Protez eğitimi S Postur egzersizi S Postural drenaj S Progresif dirençli egzersiz S Propioseptif eğitim S Propioseptif nöromusküler fasilitasyon (PNF) S Pulmoner rehabilitasyon S Rehabilitasyon amacıyla kullanılan yardımcı cihaz eğitimi S Romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon S Serebral palsi rehabilitasyonu S Skolyoz egzersizleri S Solunum egzersizleri S Spor sakatlıkları rehabilitasyonu S Yutkunma Rehabilitasyonu S Yürüme egzersizleri SU ALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UYGULAMALARI 453 S Rekompresyon tedavisi, Tip I Dekompresyon Hastalığı S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans S Rekompresyon tedavisi, Tip II Dekompresyon Hastalığı, ilk seans a ek S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip I Dekompresyon Hastalığı S Rekompresyon tedavisi, karışım gazla Tip II Dekompresyon Hastalığı S Rekompresyon tedavisi, arteriyel gaz embolisi

9 459 S Hiperbarik oksijen tedavisi, 1-2 ATA seansı S Hiperbarik oksijen tedavisi, 2-3 ATA seansı S Hiperbarik ortamda transkutanöz po 2 (TcpO 2 ) ölçümü S Oksijen tolerans testi S Basınç testi S Tüp havası analizi, her parametre S Sualtı hekimliği danışmanlık saati S İntermittan basınç siplinti her ekstremite SİNİR SİSTEMİ Bu çalışmalar Psikiyatri uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR yapıldığında faturalanabilir. Özel dal psikiyatri hastanelerinde ücretlere %30 ilave edilir. 467 S Aile görüşme- değerlendirme Psikoz tanısı alanlarda her görüşme için, diğer tanılarda yılda en fazla üç kere ödenir.acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destekve krize müdahale kapsamındaki devlet hastaneleri acil servislerinde de fatura edilebilir. 468 S Aile tedavisi her ay için en fazla üç kez ödenir.acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destekve krize müdahale kapsamındaki devlet hastaneleri acil servislerinde de fatura edilebilir. 469 S Aile, iş yeri ya da okul ziyareti S Anestezili EKT protokolü, EKT+EEG S Bireysel psikoterapi (her saati) S Elektrokonvülsiv tedavi, EKT S EKT sonrası bilinç ve oryantasyon takibi EKT sonrası bir adet faturalandırılır S Gelişim testler (her biri) S Grup Psikoterapisi (kişi başına herbiri) S Kişilik testleri (her biri) S Klinik değerlendirme ölçekleri (her biri) S Nöropsikolojik test bataryası S Nöropsikolojik testler (her biri) S Projektif testler (her biri) S Psikiyatrik değerlendirme S Psikiyatrik tanı koydurucu ölçekler S Zeka testleri (her biri) Laboratuvarda Yapılan Uyku Araştırmaları 484 S Tüm gece laboratuvarda poligrafik uyku tetkiki EEG, EOG, EMG, EKG dahil S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + CPAP titrasyonu Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Noktürnal Penil Tümesans Tüm gece laboratuvarda, (NPT) S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Bacak EMG kaydı Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + NPT Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Solunum kayıtları + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + NPT Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Bacak EMG kaydı + Aktivasyon amaçlı EEG Tüm gece laboratuvarda, S Poligrafik uyku tetkiki + Aktivasyon amaçlı EEG + NPT Tüm gece laboratuvarda, S İlk Gece uyku apnesi tanısı alanların CPAP/ BPAP titrasyonu yönüyle izlemi Uyku laboratuvarda, S NR-EE 1400 (brain mapping) Evde Yapılan Uyku Araştırmaları 498 S kanal arası poligrafik uyku tetkiki S kanal arası poligrafik uyku tetkiki S kanaldan fazla poligrafik uyku tetkiki S Auto-CPAP ile titrasyon Elektroensefalografik İncelemeler 502 S Aktivasyonlu EEG farmakolojik aktivasyonlar S Ameliyatta EEG monitorizasyonu elektrokortikografi S Rutin EEG (çocuk-büyük) S EEG monitorizasyonu günlük S Uyku aktivasyonu 1 saatlik kayıt S Video-EEG monitorizasyon grid veya derinlik veya kombine elektrodlarla S Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile 24 saat S Video-EEG, skalp elektrotları ile 24 saat S Video-EEG, subdural stripler ile 24 saat 1, S Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması 1, S Wada testi sırasında EEG kaydı Elektromiyografik İncelemeler 513 S EMG, genel tarama (üç ekstremite) birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez

10 514 S EMG, hareket hastalığı protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, kranial nöropati protokolü S EMG, motor nöron hastalığı protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, myasteni protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, myopati protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, periodik paralizi protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, polinöropati protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, radikülopati ve pleksus protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S EMG, tuzak nöropati protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez, bilateral S EMG, distoni protokolü birlikte diğer EMG tetkikleri ücretlendirilemez S Refleks çalışmaları (her bir refleks) S Repetetif sinir uyarımı S R-R interval varyasyonu analizi S Rutin EMG taraması / Elektrodiagnostik konsültasyon S Sempatik deri cevapları S Sinir iletim çalışması S Tek lif EMG si S Tremor kaydı S Tremor kaydı ve spektral frekans analizi Uyarılmış Potansiyeller (UP) 533 S Ameliyatta VEP monitorizasyonu S Ameliyatta BAEP monitorizasyonu S Ameliyatta MEP monitorizasyonu S Ameliyatta SEP monitorizasyonu S İşitsel beyinsapı UP (BAEP) S Kranial sinir SEP S Motor uyarılmış potansiyeller, üst ve alt ekstremiteler S Motor uyarılmış potansiyeller, üst veya alt ekstremiteler S P S Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler S Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler S Vizüel UP (VEP) S Penil Uyarılmış Potansiyeller Diğer 546 S Botilinium toksini enjeksiyonu, bölgesel (ilaç hariç) Tıbbi endikayonu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler ödenir S Botilinium toksini enjeksiyonu, EMG eşliğinde (ilaç hariç) Tıbbi endikayonu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler ödenir S Kas biyopsisi, herhangi bir kastan S Kas-sinir biyopsisi S Prostigmin / Tensilon testi ilaç hariç S Sinir lifi ayrımı (nerve teasing) S Tensilon testi (ilaç hariç) S Pozisyonel nistagmus araştırılması ENG kayıtlı S Okulo-motor testler ENG kayıtlı, saccade, tracking, optokinetik test GÖZ VE ADNEKSLERİ 555 S Hue testi S Az görenlere yardım cihazı muayenesi S Bilgisayarlı görme alanı incelemesi S Biometri S Cam terapi, toplam tedavi S Çocuklarda görme muayeneleri S Ekzoftalmometri S Elektroretinografi (ERG)-VER-EOG, her biri S ERG-VER-EOG (ikisi birden) S ERG-VER-EOG (üçü birden) S Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA) (iki göz) İ.V. Fluorescein ve Fundus fotoğrafı işleme dahildir S Fresnel Prizması Uygulaması S Gonyoskopi ve kornea çapı ölçümü, bebek için S Gonyoskopi S Görme alanı incelemesi (manuel perimetri) S Göz içi basıncı ölçümü, bebek için S Göz muayenesi, ultrason eşliğinde S Göz muayenesi, bebek için, genel anestezi altında S Hess perdesi incelemesi S ICG anjiografisi (iki göz) ICG: Indocyanine Green Angiography S Kontakt Lens muayene ve uygulaması (terapotik amaçlı) (iki göz) Lens ücretleri hariç S Kontrast Duyarlılık Testi S Kornea topografisi 95.20

11 578 S Kuru göz teşhis testleri, her biri S Nerve Fiber Analyzer (NFA) S OCT (Optik Koherens Tomografisi) S Ön segment anjiografisi (iki göz) S Ön ve arka segment renkli resmi S Ortoptik tedavi (seansı) S Pakimetri S Renk hissi muayenesi (iki göz) S Scanning lazer oftalmoskopi S Sinoptophor muayenesi (seansı) (iki göz) S Speküler mikroskopi S Tonografi S Oküler ultrason ve biyometri (ikisi birden) S Ultrasonografik Biomikroskopi SES VE İŞİTME İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 592 S Aerodinamik ses analizi S Akustik rinometri S Akustik ses analizi (akustik refrektometri) S Bekesy odyometresi bilateral S BERA BERA:Brain Stem Evoked Response Audiometry; Beyin sapı uyarılmış yanıt odyometresi, bilateral S Çocuk odyometresi (komple) Bununla başka odyolojik tetkik ücretlendirilemez S Elektrokokleografi S ENG S ENOG S İşitme cihazı tatbiki S İşitme eğitimi, çocuk (seansı) S Kalorik test (ENG kayıtlı) bilateral S Koku testleri S Komple vestibüler inceleme bilateral S Konuşma, protez değiştirilmesi S Konuşma, protez uygulaması S Konuşma terapisi ve fonasyon eğitimi (seansı) S Larenjektomilinin konuşma tedavisi toplam eğitim ücreti S Mikroskopik kulak muayenesi bilateral S Odiometri + timpanometri bilateral S Odyolojik tetkik komple Bununla başka odyolojik tetkik ücretlendirilemez, bilateral S Otoakustik emisyon bilateral S Posturografi S Rinomanometri S Saf ses + tone decay + sisi dahil odyolojik araştırma bilateral S Saf ses odyometrisi bilateral S Tinnitus tedavisi S Timpanometrik inceleme bilateral S Vestibüler rehabilitasyon ÜRİNER SİSTEM-NEFROLOJİ-DİYALİZ 621 S Acil hemodiyaliz/yoğun bakım ve hasta başında hemodiyaliz S Hemodiyaliz (asetatlı) S Hemodiyaliz (bikarbonatlı) S Ev hemodiyalizi S Hemoperfüzyon S İzole ultrafiltrasyon S Periton dializi takibi günlük takip S Peritoneal eşitlenme testi (PET) Sürekli Periton diyaliz işlemine başlandıktan veya peritonit geçirdikten sonra bir ay içerisinde daha sonrada yılda bir kez kodlanır. Biyokimya testleri hariç S Regional heparinizasyon S Sürekli hemodiafiltrasyon/ hemofiltrasyon tedavisi S Basınç akım çalışması S Boney ve Q tip testleri S Elektroejakülasyon S Empotansta nörolojik değerlendirmeler (bcp-sepp) S Empotansta uyku çalışmaları (npt) S İnkontinans tedavisinde magnetik innervasyon seansı S İntrakavernozal ilaç enjeksiyonu S İntrakaviter kemo veya immünoterapi S İntrakaviter kemo veya immünoterapi ile birlikte intrakaviter hipertermi S Kavernozografi

12 641 S Kavernozometri S Penil arter basınç ölçümü (PBI) PBI:Penobrakiyel indeks S Perkütan sinir incelemesi (PNE), mesane için 1, S Seminal vezikülografi S Sistometri S Sistometri + EMG S Sistometri + Üroflowmetri S Ürodinamik çalışma sistometri + EMG S Üroflowmetri S Vaza vezikülografi (iki taraflı) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Videoürodinami S Prostat Mikrodalga Termoterapisi KADIN GENİTAL VE ÜREME SİSTEMLERİ Doğum öncesi tetkikler 653 S Fetal akustik stimülasyon S Fetal elektrokardiyogram S Fetal kan gazları S NST S OCT S Sürekli fetal monitorizasyon (günlük) Günde 1 defadan fazla kodlanamaz İnfertilite tetkikleri ve işlemleri 659 S Antisperm antibody (ASA) Aynı faturada bir defadan fazla kodlanamaz S Artifisiel inseminasyon (seansı) S Kruger testi S Özel sperm tektiki S Postkoital test S Sperm mar testi S Sperm penatrasyon testi (SPT) S Sperm yıkama S Sperma değerlendirilmesi (bilgisayarla) S Spermogram S Oosit Aspirasyonu S Sperm- oosit hazırlanması ve inkübasyonu 1, HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ-KEMOTERAPİ 671 S CD 34 seleksiyon işlemi S Çoklu infüzyon kemoterapi (günlük) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz S Devamlı infüzyon kemoterapi (seansı) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, S İmmünoadsorbsiyon (seansı) S İnfüzyon kemoterapisi (günlük) Birlikte İV enjeksiyon, İV ilaç infüzyonu faturalanamaz, S İntrakaviter ve rejyonal kemoterapi (seansı) S İntratekal tedavi (seansı) S Kemik iliği aspirasyon değerlendirmesi (Hematoloji uzmanı) S Kemik iliği aspirasyonu S Kemik iliği biyopsisi S Kemik iliği imprint değerlendirilmesi (Hematoloji uzmanı) S Lenf bezi aspirasyonu-ponksiyonu S Periferik kan yayması değerlendirilmesi formül lökosit dahil S Steril ünitede bakım hizmeti (günlük) Günde 1 defadan fazla kodlanamaz S Terapötik flebotomi (seansı) S Turnike testi Aferez İşlemleri Aferez işlemleri malzeme hariç fiyatlandırılmıştır 687 S Aferez, donör trombosit aferezi (1 seans) S Aferez, donör granülosit aferezi (1 seans) S Aferez, donör eritrosit aferezi (1 seans) S Aferez, lökosit (1 seans) S Aferez, donör plazma aferezi (1 seans) S Aferez, Hasta başı (acil) hemaferezis işlemi farkı S Aferez, IgG (kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) S Aferez, Lipid ( kolon veya kaskad filtrasyon yöntemi) (1 seans) S Aferez, Stem hücre toplanması ( 1 seans) S Aferez, Terapötik eritrositaferez (1 seans) S Aferez, Terapötik lökaferez (1 seans) S Aferez, Terapötik plazma değişimi (1 seans) plazmaferezis S Aferez, Terapötik trombositaferez (1 seans) S Aferez, Fotoferezis (1 seans)

13 701 S Ekstrakorpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans) İşlem kiti, fistül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler 8, dahildir. Kan Bankası 702 S ABO+Rh tayini (forward gruplama)+abo reverse gruplama S ABO+Rh tayini (forward gruplama) S Adsorbsiyon testi S Alt kan grup tiplendirmesi (her bir grup) minör kan grubu S Anti-A, anti-b, veya Anti D-titrajı S Antikor tanımlama S Buffy coat deplesyonu her bir ünite için S Cross match S Direkt coombs testi (polispesifik) S Direkt coombs testi (Ig G) S Direkt coombs (kompleman) S Donör muayenesi S Elüsyon testi S Eritrosit süspansiyonu yıkama S Fibrin glue hazırlama malzeme ve set hariç S Hemoglobin küveti ile otomatik sistemde hemoglobin tayini S İndirekt coombs testi antikor tarama,2 veya 3'lü hücre ile S Lökositten arındırılmış kan ürünü hazırlama filtre hariç her bir ünite için S Sellüler kan ürünlerinin ışınlanması her bir ünite S Soğuk aglütininler S Steril tüp birleştirme her bir bağlantı için S Taze donmuş plazma - kriyopresipitat eritilmesi her bir ünite için 7.20 Kan Bileşenleri Tetkikler ve kan torbası bedelleri kan ve ürünleri için ayrıca faturalanmaz. Otolog fibrin yapıştırıcı allojeneik olarak kullanılamaz ve fatura edilemez. Eritrosit ve tam kan transfüzyonu öncesi uygunluk testleriyle alıcı kan grubu testleri ayrıca faturalandırılır. 724 S Aferez trombosit süspansiyonu 1 ünite tek donör trombositi, aferez işlemi dahil, malzeme hariç S Aferez granülosit süspansiyonu aferez işlemi dahil, (malzeme hariç) S Eritrosit Süspansiyonu S Granülosit süspansiyonu (random donor, 1 ünite) S Kriyopresipitat S Otolog tam kan S Otolog fibrin yapıştırıcı S Tam kan (torbada) S Taze donmuş plazma S Trombosit süspansiyonu (1 ünite random donör trombositi) Çeşitli testler ve uygulamalar 734 S L-dopa ile Büyüme hormonu testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S İnsülin-Büyüme hormonu testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S İnsülin-Kortizol testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S L-dopa- Prolaktin baskılama testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir S Su kısıtlama testi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanları tarafından uygulandığında faturalanabilir RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ Hastanın Radyasyon Onkoloğu tarafından ilk konsültasyonu, hastanın tedavi öncesi 8.1.RADYASYON ONKOLOJİSİ değerlendirilmesi, tedavi kararının verilmesi ve tedavi bitimine kadar olan bakım ve kontrolleri kapsar, tüm tedavi boyunca bir kez ücretlendirilir. 1-KLİNİK ONKOLOJİK DEĞERLENDİRME ÜCRETİ 739 S gün ve altındaki tedaviler S gün süreli tedaviler 1, S gün süreli tedaviler 1, S günden uzun süreli tedaviler 2, S Brakiterapi eksternal tedavisiz tek başına uygulaması S Streotaktik radyoterapi tek veya çok fraksiyon 2, RADYOTERAPİ TASARIMI (İNTERNAL-EKSTERNAL RADYOTERAPİ) Tüm tedavi süresince (a), (b), (c), (d) kalemle rinden yalnızca bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir 745 S a) Radyoterapi tasarımı, Basit Bir tedavi volümüyle ilgili tek veya karşılıklı paralel alanlardan bloksuz veya tek bloklu tedavi planlarını içerir

14 746 S b) Radyoterapi tasarımı, Orta 747 S c) Radyoterapi tasarımı, Kompleks 748 S d) Radyoterapi tasarımı, Konformal 749 S e) Radyoterapi tasarımı, IMRT uygulamaları 3-RADYOTERAPİ PLANLAMA (SİMÜLASYON) Aynı volüme yönlendirilmiş üç veya daha fazla alanlar ve/veya iki farklı tedavi volümünü ve/veya multipl blok ve/veya konvansiyonel olmayan fraksiyon şemalarını içerir Hastaya özel blok yapımı ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya özel wedge ler ve/veya kompanzatuar filtre uygulaması ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümü ve/veya rotasyonel tedaviler ve/veya multileaf kollimatör uygulamaları ve/veya değişik tedavi modal Kişiye özel blok veya multileaf kolimatörle yapılan hedefe yönelik 3 boyutlu tedaviler. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. Reverse planning ve farklı doz yoğunlukları ile yapılan çok alanlı tedavileri içerir. Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. Tedavi süresince (a),(b),(c)den bir tanesi bir kez ücretlendirilebilir. Konvansiyonel röntgen cihazları ile yapılan stimülasyonlar ancak basit kategoride ücretlendirilebilir. 750 S a) Radyoterapi planlama, Basit Tek tedavi volümlü, tek alan veya karşılıklı paralel alanlardan tek bloklu veya bloksuz alanlarla simülasyon işlemi S b) Radyoterapi planlama, Orta Üç veya daha fazla alanlardan tek tedavi volümünün ve/veya iki farklı tedavi volümünün ve/veya multipl bloklu alanların simülasyon işlemi S c) Radyoterapi planlama, Kompleks Tanjansiyel alanları ve/veya üç veya daha fazla tedavi volümünü ve/veya hastaya özgü koruma bloklamalı alanları ve/veya brakiterapi kaynak teyit işlemini ve/veya hipertermi probe teyit işlemi ve/veya rotasyon veya ark tedavi ve/veya kontrast 1, materyal kullanarak yapılan simülasyonları içerir 753 S d) Radyoterapi planlama, Üç Boyutlu (Konformal) Direkt BT veya MR yardımıyla aynı veya farklı planlar kullanılarak, tümör volümü ve çevre kritik normal yapıların bilgisayarla yeniden üç-boyutlu oluşturulması. Simülasyonda hareketli veya multipl sabit alanların üç boyutlu beam s-eye-view doz-volüm histogramları kullanılır. Üç boyutlu volüme dair dökümanlar ve doz 2, dağılımları ücret için gereklidir. Tüm vücut ışınlamada bu grupta değerlendirilir. Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir. 754 S e) Radyoterapi planlama, IMRT uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 2, S a) Temel Radyasyon Doz Hesapları Santral aks derin doz ve tedavi süresi hesapları ve/veya TDF, NDS, gap hesapları ve/veya santral aks dışı hesaplar ve/veya doku inhomojenite faktörü hesapları gibi temel radyoterapi fiziğini kapsar 756 S b) Doz Hesapları, Basit Tek alanla veya tek volüme yönelmiş karşılıklı paralel alanlardan yapılan ışınlamaların izodoz planları S c) Doz Hesapları, Orta Tek bir tedavi volümüne yönelmiş üç veya daha fazla alandan yapılan tedavilerin izodoz planları ve/veya wedge kullanılan alanlar S d) Doz Hesapları, Kompleks Mantle ve/veya ters-y ve/veya tanjansiyel alanlar ve/veya kompanzatuar filtre kullanımı ve/veya rotasyonel tedavi ve/veya irregüler alan blok hesapları ve/veya multi-leaf kolimatör hesapları 759 S e) Doz Hesapları, Konformal Volüm sayısı kadar faturalandırılabilir S f) Doz Hesapları, IMRT Uygulamaları Streotaktik radyoterapi bu grupta değerlendirilir. 1, S g) Doz Hesapları, Özel Özel teleterapi planı (parçacık nötron, proton gibi-ışınları ve/veya yarım vücut ve/veya tüm vücut ışınlamaları) B. BRAKİTERAPİ 762 S Brakiterapi, Basit Bir planda 1-4 arası kaynak veya tel aplikasyonu veya 1-8 arası kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları S Brakiterapi, Orta Multiplan doz hesapları, 5-10 kaynak veya telin aplikasyonu veya 9-12 kaynaklı afterloading uygulamalarının izodoz hesapları S Brakiterapi, Kompleks Multiplan İzodoz Planı, 10 dan fazla kaynak-tel aplikasyonu veya 12 den fazla kaynakla yapılan afterloading doz hesapları C. ÖZEL HİZMETLER VE YARDIMCI ALETLER 765 S Özel Dozimetre:TLD, mikrodozimetre S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Basit Bolus ve/veya Termoplastik Fiksasyon Maskeleri S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Orta Kişiye özgü blok yapımı ve/veya kişiye özgü protez yapımı veya kişiye özgü bolus üretimi ve/veya tüm vücut fiksasyonuna yönelik kalıp tasarım ve yapımı,her bir malzeme için 768 S Tedavi Aletleri Tasarım ve Yapımı Kompleks Kişiye özel kompanzatuar filtre yapımı ve/veya mould uyulamaları, her bir malzeme için D. PORTABL GÖRÜNTÜLEME En fazla fraksiyon sayısı kadar ödenir. 769 S Film S Digital Ücretlendirme için görüntülemenin yapıldığı tarih ve sayıların bilgisayar çıktısı eklenir RADYOTERAPİNİN UYGULANMASI A. YÜZEYSEL VE ORTA VOLTAJ X-RAY CİHAZLARI VE/VEYA TELESEZYUM VEYA TELEKOBALT CİHAZLARI İLE YAPILAN TEDAVİLER 771 S Radyoterapi uygulanması, Basit Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu ,135.60

15 772 S Radyoterapi uygulanması, Orta İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi multipl blok ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 773 S Radyoterapi uygulanması, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin kullanıldığı tedavilerin her bir fra 774 S Tek fraksiyonlu tedaviler S Özel tedavi uygulamaları:tüm vücut/ yarım vücut ışınlamalarının seansı S Lineer akseleratör, Basit 777 S Lineer akseleratör, Orta B. LİNEER AKSELERATÖR (FOTON VEYA ELEKTRON) İLE YAPILAN TEDAVİLER Tek bir tedavi volümünün tek veya paralel karşılıklı alanlarda bloksuz veya tek bloklu tedavilerinin bir fraksiyonu İki farklı tedavi volümü ve/veya tek tedavi volümünün 3 veya daha fazla alanlarla tedavisi, multipl blok ve/veya özel blok kullanılan tedavilerin bir fraksiyonu 778 S Lineer akseleratör, Kompleks Üç veya daha fazla farklı tedavi volümünün tedavisi ve/veya kişiye özel blok kullanılan tedavilerin ve/veya mantle veya ters-y tedavilerinin ve/veya tanjansiyel alanların veya wedge lerin veya kompanzatuar filtrelerin veya multi-leaf kollimatör işlemlerinin kullanıldığı tedavilerin her bir fraksiyonu 779 S Lineer akseleratör, Konformal 4 alan ve üstü S Lineer akseleratör, Tek fraksiyonlu tedaviler S Lineer akseleratör,özel tedavi uygulaması:tüm veya yarım vücut ışınlamaları seansı S Lineer akseleratör, IMRT uygulamaları, (her bir seans) stereotaktik radyoterapi uygulamaları bu grupta değerlendirilir HİPERTERMİ 783 S Eksternal Yüzeyel Hipertermi (4 cm derinliğe kadar olan) S Eksternal Derin Hipertermi (4 cm den fazla derinlikte) S İntertisiyel Hipertermi (5 veya daha az aplikatör) S İntertisiyel Hipertermi (5den fazla aplikatör) S İntrakaviter Hipertermi BRAKİTERAPİ İşlemler hastanın hastaneye kabulünü brakiterapi uygulamasını ve tedavi sonrası üç ay dönemde hasta bakım ve kontrolünü kapsar. Bu grup işlemlerden bir hastaya sadece bir tanesi faturalanabilir 788 S Basit İntrakaviter Aplikasyon 1-4 arası kaynak/tel uygulamanın seansı S Orta İntrakaviter Aplikasyon 5-10 arası kaynak/tel uygulamanın seansı S Kompleks İntrakaviter Aplikasyon 10 dan çok kaynak/tel uygulama, seansı 1, S Basit İntertisiyel Aplikasyon 1-4 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı S Orta İntertisiyel Aplikasyon 5-10 arası kateter / özel iğne uygulaması, seansı S Kompleks İntertisiyel Aplikasyon 10 dan çok kateter/özel iğne uygulaması, seansı 1, S After-loading Brakiterapi:1-4 arası kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S After-loading Brakiterapi:5-8 arası kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S After-loading Brakiterapi:9-12 arası kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S After-loading Brakiterapi:12 den fazla kaynaklı uygulamaların seansı. 1, S Yüzeyel Radyoaktif Element Uygulaması S Radyoaktif Elementin Hazırlanması ve Uygulanması ÖZELLİKLİ İŞLEMLER 8.2.NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ Nükleer tıp uzman hekim raporu ile faturalandırılır. Kullanılan radyofarmasötikler işlem ücretlerine dahildir. Solunum Sistemi 800 S Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar a eklenir S Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol) Ventilasyon seti ayrıca fatura edilir S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Aerosol) eklenir S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technegas) 1, S Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar a (Technegas) eklenir Santral Sinir Sistemi 807 S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) 1, S Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) 2, S Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) 3, S Beyin PET BT ayrıca fatura edilemez 3, S Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi Dinamik ve/veya statik S Sisternografi (In-111 DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir 5, S Sisternografi (Tc-99m DTPA) Lomber ponksiyon ayrıca fatura edilir S Beyin Reseptör Çalışması, SPECT (I-123 IBZM) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 40, S Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması Kardiyovasküler Sistem

16 816 S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) 1, S Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 17, S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat e eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT, reinjeksiyon (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) ne eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201)'e eklenir S Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) S Miyokard PET, viabilite çalışması BT ayrıca faturalanamaz 3, S Miyokard PET, perfüzyon çalışması BT ayrıca faturalanamaz. N-13, Rb-82 veya O-15 ile. 3, S Radyonüklid Venografi S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres S Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres SPECT Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), Stres e eklenir S Farmakolojik STRES Dobutamin, adenozin ve dipiridamol kullanılarak yapılan farmakolojik stres için geçerlidir. Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir S Miyokard Attenüasyon düzeltme Miyokard perfüzyon sintigrafisine eklenir İskeket Sistemi 831 S Artrosintigrafi S Kemik Sintigrafisi, Üç Fazlı S Kemik Sintigrafisi, Tüm Vücut S Kemik Sintigrafisi, SPECT Tüm Vücut veya Üç Fazlı Kemik Sintigrafisine eklenir S Kemik PET 4, S Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için SPECT-BT cihazları için geçerlidir. Kemik SPECT'e eklenir Endokrin Sistem 837 S Perklorat kovma testi S Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) 12, S Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) S Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz a (Tc-99m MIBI) eklenir S Tiroid Sintigrafisi S Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde S Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) S Tiroid Uptake Çalışması (I-131) S Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için Tiroid ve paratiroid sintigrafisi ile birlikte yapılan korelatif USG uygulamaları için geçerlidir Gastrointestinal Sistem 846 S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) S Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) S Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması 1, S Gastroösefajial Reflü Çalışması S Hepatobiliyer Sintigrafi S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar S Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar a eklenir S Mekkel Divertikülü Araştırması S Mide Boşalma Çalışması S Ösefagus Transit Çalışması S Tükrük Bezi Sintigrafisi S Üre Nefes Testi, C Genitoüriner Sistem 858 S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) S Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) S Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar a (Tc-99m DMSA) eklenir S GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) S GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir S GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) 1, S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3) Çift çalışma. 2, S Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) Çift çalışma S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, Direk S Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, İndirek Dinamik Böbrek sintigrafisine eklenir S Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) S Testis Sintigrafisi Enfeksiyon Görüntüleme 871 S Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit 1, S Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT Tüm vücut enfeksiyon odağı çalışmalarına eklenir S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) 1, S Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) S Lökosit İşaretlemesi İşaretli Lökosit ile yapılan enfeksiyon odağı araştırmasına eklenir

17 Nükleer Hematoloji 876 S Dalak Sekestrasyon Çalışması S Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması S Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini S Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması S Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile S Kemik iliği sintigrafisi S Lenfosintigrafi S Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) Nükleer Onkoloji 884 S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m V-DMSA) S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) Tc-99m V DMSA tümör görüntülemesine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Ga-67) 3, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67) Ga-67 tüm vücut taramasına eklenir S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tanısal 1, S İyot-131 Tüm Vücut Tarama, Tedavi Sonrası S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) 14, S Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) In-111 Oktreotid ile tümör görüntülemesine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m işaretli peptid) 8, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) Tc-99m işaretli peptid ile tümör görüntülemesine eklenir S Onkolojik PET (Ga-68 peptid) BT ayrıca fatura edilemez. 16, S İntraoperatif Gama Prop Uygulaması S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG) 5, S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) I-131 MIBG sintigrafisine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG) 16, S Tümör Görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) I-123 MIBG sintigrafisine eklenir S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) Tc-99m MIBI veya Tc-99m tetrofosmin ile tümör görüntülemesine eklenir S Radyoimmünosintigrafi, Tüm Vücut Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 3, S Radyoimmünosintigrafi, SPECT Bir ve/veya daha fazla görüntüleme dahil. Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile. Radyoimmun sintigrafiye eklenir S Sentinel Lenf Nodu Çalışması S Meme Sintigrafisi Bölgesel ve /veya SPECT S Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (Tl-201) 1, S Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201) Tl-201 tümör görüntülemeye eklenir S Onkolojik PET (F-18 FDG) BT ayrıca fatura edilemez 4, Radyonüklid Tedavi 909 S Radyonüklid Sinovektomi Bir eklem için 6, S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I , S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG 50 26, S Radyonüklid Tedavi, I-131 MIBG , S Radyonüklid Tedavi, P-32 6, S Radyonüklid Tedavi, Re , S Radyonüklid Tedavi, Sm , S Radyonüklid Tedavi, Sr-89 14, S Radyoimmünoterapi, Y-90 anti CD-20 antikor Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 103, S Somatostatin Reseptör Tedavisi (In-111 Pentetreotide) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 63, S Radyonüklid tedavi radyasyon monitorizasyonu Yatan hasta için günde 1 kez S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal, I-131 Lipiodol Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 17, S Radyonüklid Tedavi, İntraarteriyal,Y-90 mikroküre Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 108, S Somatostatin Reseptör Tedavisi (Y-90 veya Lu-177 işaretli peptid) Nükleer Tıp Uzman hekiminin yer aldığı üç imzalı rapor ile 68, S Radyonüklid tedavi planlama, dozimetri S Radyonüklid tedavi uygulamaları için radyofarmasötik hazırlama hizmeti Diğer İncelemeler 935 S Dakriosintigrafi

18 936 S Organ Kan Akımı Çalıması (Tc-99m kompleksleri ile) RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar ve sarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir A-Direkt Grafiler 937 S El-bilek grafisi (tek film) S Floroskopi S Kemik survey S Mammografi (tek meme) S Mandibula (tek yön) S Schuller grafisi (mukayeseli) S Sella spot grafisi S Sinüs (Waters) grafisi (tek yön) S Skolyoz tetkiki skolyoz kaset ve filmi ile S Stenvers grafisi (mukayeseli) S Temporamandibular eklem mukayeseli/ağız A-K S Uzun kemikler (tek film) (tek yön) S Kopya film (her bir film için) film ücreti hasta tarafından karşılanır Akciğer grafileri 950 S Akciğer grafisi (iki yön) S Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu S Akciğer grafisi (üç yön) S Akciğer grafisi P.A. (tek yön) Bacak uzunluk grafileri 954 S Bacak uzunluk grafisi Düz karın grafisi 955 S Düz karın grafisi Eklemler 956 S Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli S Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli S Eklem grafisi (tek yön) tek eklem S Eklem grafisi(iki yön)tek eklem S Eklem grafisi(üç yön) Kafa grafileri 961 S Kafa grafisi (dört yön) S Kafa grafisi (iki yön) S Kafa grafisi (tek yön) Kalp telekardiogramlar 964 S Kalp teleradyogramlar (iki yön) S Kalp teleradyogramlar (tek yön) S Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu S Kalp teleradyogramlar (üç yön) Pelvis grafileri 968 S Pelvis gr.(tek yön) S Pelvis gr.(üç yön) S Pelvimetri (iki yön) Vertebra grafileri 971 S Vertebra grafileri, servikal (dört yön) S Vertebra grafileri, servikal (iki yön) S Vertebra grafileri, servikal (tek yön) S Vertebra grafileri, servikal (üç yön) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön ) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön ) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön ) S Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön ) S L5-S1 spot grafisi B-Kontrastlı tetkikler 980 S Anterograd pyelografi, var olan kateterden var olan kateterden S Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü S Artrografi S Bronkografı S Çift kontrast kolon tetkiki S Çift kontrast mide tetkiki S Dakriosistografi S Defekografi S Distal kolon grafisi S Duktografi-galaktografi S Enteroklizis

19 991 S Faringografi S Faringo-ozefagografi S Fistülografi S HSG S I.V.P S I.V.P.(dakikalık) S İnce barsak tetkiki S Kolon tetkiki S Laringografi S Lenfanjiografi S Mide duedonum tetkiki S Miyelografi S Oral kolesistografi S Özefagografi S Peroperatuar kolanjiografi S Poş grafisi S Retrograd pyelografi endoskopi hariç S Retrograd üretrografi S Sialografi (iki taraf) S Sialografi (tek taraf) S Sine özefagografi anjio'da S Sistogram (üç film) S T tüp kolanjiografi S Velofaringeal sinefloroskopi S Voiding sistoüretrografi C-Anjiografik tetkikler Normal anjiografik tetkikler Nöroradyolojik anjiografik tetkikler 1016 S Amytal Testi (VADA) S Arkus aortografi S Çift taraflı selektif karotid anjiografi S sistem selektif serebral anjio 1, S Orbital flebografi S Petrozal sinüs kan örneklemesi S Çift taraflı selektif vertebral anjiografi S Spinal anjiografik tarama 1, S Tek taraflı selektif karotid anjiografi Venografik tetkikler 1025 S Dializ fistülogram S Hepatik venografi ve wedge venografi S İki taraflı surrenal venografi S İki taraflı gonadal venografi S İnferior/superior vena kavagrafi S Portal venöz kan örneklemesi S Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın S Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi S Splenoportografi S Tek taraflı surrenal venografi S Tek taraflı gonadal venografi S Venografi, alt ekstremite, tek taraf S Venografisi, üst ekstremite, tek taraf Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri 1038 S Aortik stent-greft uygulaması 3, S Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri 3, S Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri 1, S Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi 3, S Geçici Kateter Yerleştirilmesi S Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri PTA S Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile S Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri 1, S Subkütan Port Çıkarılması S Subkütan Port Yerleştirilmesi S Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi 1, S Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri TAKE 1, S Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant TIPS 2, S Tünelli Kateter Çıkarılması S Tünelli Kateter Yerleştirilmesi

20 1053 S Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi 1, S Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon 1, D-Kemik dansitometresi 1055 S Kemik dansitometresi (Lokal) S Kemik dansitometresi, tüm vucut Birden fazla lokal bölge için yapılan kemik dansitometrilerinde sadece "Kemik dansitometresi, tüm vücut" bedeli ödenir E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler 1057 S Dakriosistoplasti, balon ile 1, S Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) S Gastrointestinal stent yerleştirilmesi 1, S İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon S İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon S Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi 1, S Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde S Özefagus dilatasyonu S Perkütan akciğer absesi drenajı 1, S Perkütan alkol ablasyon tedavisi 1, S Perkütan ampiyem drenajı 1, S Perkütan apse drenajı 1, S Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı 1, S Perkütan bilier drenaj 1, S Perkütan bilier stent konması 1, S Perkütan bilier taş çıkarılması 1, S Perkütan çölyak ganglion blokajı 1, S Perkütan enterik fistül tedavisi 1, S Perkütan gastrojejunostomi 2, S Perkütan gastrostomi 1, S Perkütan kist hidatik tedavisi tek lezyon 2, S Perkütan koledok dilatasyonu 2, S Perkütan koleksiyon/kist tedavisi 1, S Perkütan lenfosel tedavisi 1, S Perkütan nefrostomi 1, S Perkütan pankreatik kanal girişimleri 2, S Perkütan pnömotoraks tedavisi 1, S Perkütan psödokist tedavisi 1, S Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi RF 2, S Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi 1, S Perkütan safra kesesi drenajı 1, S Perkütan sistostomi S Perkütan sistoüretografi 1, S Perkütan stenoz dilatasyonu 1, S Perkütan transhepatik kolanjiografi PTK 1, S Perkütan üreteral stent konması 2, S Stent yerleştirilmesi 2, S Streotaktik meme işaretleme S Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez S Vertebroplasti 2, F-Ultrasonografik tetkikler 1097 S Boyutlu ultrasonografi hf.da gebelik boyunca bir defa, anomali riskinin yüksek olduğu durumlarda S Boyun US S Renal US, dinamik S Eklem US ( tek taraf) S Endoskopik US Endoskopik işlem ayrıca faturalandırılamaz S Follikülometri (transabdominal follikülometri ) S Follikülometri (transvajinal follikülometri ) S Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) S Hepatobilier US Tüm batın USG leri ve/veya üst batın USG leri ile birlikte faturalanamaz S IVUS (intravasküler ultrasonografi) S İntroperatif US S Kalça eklemi US ( tek taraf ) S Meme US (bilateral) S Meme US (unilateral) S Obstetrik US S Orbita US (bilateral ) (A veya B mod) S Parotis bezi US S Renal US 40.80

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme

SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT Rehberi 2010 Hakkında Genel Değerlendirme SUT 2010 u genel olarak değerlendirdiğimizde bazı konularda branşımız açısından iyileştirmeler olsa da bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Bu konuda mücadele

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S200001

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

Ek-1: Fizyoloji Anabilim Dalı

Ek-1: Fizyoloji Anabilim Dalı Ek-1: Tıp fakültelerinde lisans tıp eğitimi, lisansüstü, doktora ve tıpta uzmanlık eğitimlerinde, eğitim, araştırma-geliştirme faaliyetleri ve sağlık hizmetleri birlikte ve bütün halinde sürdürülmektedir.

Detaylı

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright,

GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, GENEL İŞLEMLER Deri ve mukoza smear`leri, direkt Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini Wood ışığı muayenesi Deri ve mukoza smear`leri (giemsa, wright, gram vb) Mantar aranması Mantar kültürü yapılması, her

Detaylı

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla

YUCELE N AS NES. 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla - YUCELE N AS NES 1996 Yılında hizmete açılan hastanemiz, deneyimli ve uzman kadrosuyla ve ileri teknolojik imkanlarıyla sizlere sağlık alanında çağdaş bir hizmet vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Detaylı

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir?

Tarihçe. Nükleer Tıp Nedir? Tarihçe Nükleer Tıp Radyoterapi Ünitesi dahilinde Radyobiyoloji adı altında 1969 yılında Rectilineer scanner ile Numune Hastanesi nde faaliyete geçmiştir. 1969 ile 1980 arası organ sintigrafileri, 1980

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

SUT Uygulamaları, Psikiyatrlar ve Performans

SUT Uygulamaları, Psikiyatrlar ve Performans SUT Uygulamaları, Psikiyatrlar ve Performans Dr. Fatih Öncü TPD Psikiyatrik Hizmetleri Ücretlendirme Görev Grubu Koordinatörü 25 Ocak 2008 de TPD-MYK tarafından görev grubu kurulması istenmiştir. TPD Psikiyatrik

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik Muayene 2 Saat 2 Telefonla Randevu Alınıp Poliklinik Muayenesi/MHRS 182 15 Dakika Biyokimya Laboratuvarı 3 Biyokimya

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI

ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÇANKAYA BELEDİYESİNİN ÖZEL HASTANELERLE YAPMIŞ OLDUĞU PROTOKOLLERLE ALINAN İNDİRİM ORANLARI ÖZEL ÇANKAYA YAŞAM HASTANESİ Ayaktan Tedavi: %15 Yatarak Tedavi: %15 Diyet: %10 Lazer epilasyon: %10 Check-up:

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları

Bası Yarası Tedavisi Sonrası Gelişebilecek Erken ve Geç Dönem Komplikasyonları Basınç Yaraları (Dekübütüs Ülserleri ) Basınç Yaralarının Nedenleri Basınç Yarası Oluşmasında Risk Faktörleri Basınç Bölgeleri Basınç Yaralarının Oluşumu ve Evreleri Basınç Yaralarının Önlenmesi Bası Yarası

Detaylı

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler

05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler 05.08.2015 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan SUT Değişiklik Tebliğindeki Önemli Değişiklikler P700145 SUT kodlu Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi işleminin kodu P601331 olarak değiştirilmiştir.

Detaylı

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları

EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı. Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları. Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları EKG Cihazının Temizliği ve Bakımı Elektroensefalografi ( EEG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Elektromiyelografi (EMG) Tanıtımı ve Kullanım Amaçları Defibrilatör Defibrilatör Cihazının Özellikleri Defibrilatör

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008

M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 M E D U L A SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Teknoloji ve İş Geliştirme Dairesi Başkanlığı Aralık- 2008 DİYALİZ TEDAVİLERİ HEMODİYALİZ MERKEZİNDE; Takip : İlk takip Tedavi türü : Günübirlik

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T ıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı:

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 GİRİŞİMSEL RADYOLOJİK TETKİKLER İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA FORMU Ünitenin Adı : Hastanın Adı ve Soyadı : Protokol No : Girişimsel radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No DR.LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Hizmetin Adı HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene T.C. Kimlik numarası olan

Detaylı

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği rotasyonu süresince İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Bu dokümanın klinik kodlama yapan tüm personel ile paylaşılması zaruridir.

Bu dokümanın klinik kodlama yapan tüm personel ile paylaşılması zaruridir. Tüm Klinik Kodlamacılar Ve İlgili Hastane Yöneticilerinin Dikkatine! Gammaknife/Gamma bıçağı, EFÇ eşliğinde gerçekleştirilen kriyoablasyon işlemleri, robotik/robot destekli cerrahi, tomoterapi işlemleri

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ

İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETDEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.081 Kot (beşik) 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri. Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Çocuk Ürolojisinde Tanı Yöntemleri Doç Dr Haluk EMİR Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Ürinerogenital Sistem Böbrekler Üreterler Mesane Mesane boynu ve Üretra Penis Testis Epididim

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

Anestezi Programı Ders İçeriği

Anestezi Programı Ders İçeriği Anestezi Programı Ders İçeriği İN ADI DÖNEMİ 1 KATEGORİSİ UYGULAMA I ZORUNLU LIK MESLEK İ X OKUL EĞİTİMİ BİREYSEL ÖĞRENME SEÇMELİ 6 155 235 390 Sİ AKTS Sİ 13 ÖĞRENCİYE GENEL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİ

Detaylı

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayenesi 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri

Detaylı

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi

Santral Venöz Kateter. Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi Santral Venöz Kateter Hem. Güliz Karataş Hacettepe Ped KİT Ünitesi 8 yaşında ALL VAKA sürecinde SVK TANI : 8/2010 RELAPS 1/2011 KİT 6/2011 7/2011 3/2013 +55.gün +13.ay hafif kgvhh Santral venöz Port kateter

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1-24/3/2013 tarihli

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ RADYOTERAPİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 5 1. Amaç Bu prosedürün amacı; Radyoterapi endikasyonu konmuş ve simülasyon randevusu verilmiş olan hastalar tedaviye girene kadar yapılacak işlemlerinin doğru ve eksiksiz yapılması için

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU

ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU ACİL SERVİS HEMŞİRESİ BİRİM ORYANTASYON DEĞERLENDİRME FORMU Adı-Soyadı: Kadrosu: İşe Başlama i: Bölümü: ACİL SERVİS HEMŞİRESİ Oryantasyıon Bitiş i: Formun İnsan Kaynaklarına Geliş i: Uygulama Puanları

Detaylı

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com

SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu. Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + SRC/SBRT Temel Eğitim Kursu Kaan OYSUL - kaan@oysul.com + Radyocerrahi 1951 yılında Lars Leksell Lezyonun stereotaktik tanımlanması Yüksek sayıda çapraz radyasyon hüzmesinin hedefte kesişmesi + Radyocerrahi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı Tanım: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında uygulanacak olan 2 yıllık kardiyoloji

Detaylı

KURUMSAL HİZMET ENVANTERİ KOD: YÖN. FR. 016 YAYIN TAR.: 12.11.2015 REVİZYON T.: REV.NO: 00 SAYFA S.:

KURUMSAL HİZMET ENVANTERİ KOD: YÖN. FR. 016 YAYIN TAR.: 12.11.2015 REVİZYON T.: REV.NO: 00 SAYFA S.: REV.NO: 00 SAYFA S.: 1 / 6 Sıra No 1 HİZMETİN ADI Hasta Kayıt Kabul İSTENEN BELGE/ BİLGİLER Resimli kimlik belgesi, provizyon sorgulaması/diğer belgeler 2 3 4 5 Poliklinikk Muayene Acil Muayene (Tetkik

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK

KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK KARDİYAK REHABİLİTASYON ÖĞR. GÖR. CİHAN CİCİK 1) Holter monitörizasyon - Hastaların kalp ritimlerinin 24 saat boyunca gözlemlenmesidir. - Kardiyak aritmik olayların ve semptomların görüntülenmesiyle esas

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM ALANLARI DAHİLİ BRANŞLAR LARIN DAHİLİ BRANŞLAR Steril olmayan eldiven Steril eldiven Bariyerli eldiven -Her iki yatak arasında bir adet olacak biçimde - Pansuman ya da invaziv işlem odaları -Doktor odaları -Hemşire ilaç hazırlama

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: B100THG100004/5190 KONU:Tam Kan kullanımı 23240 * 12.12.2006.. GENELGE 2006/128 Günümüzde kan transfüzyonu uygulamalarının mesleki usul ve

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HEMŞİRELİK ALANI XI. SINIF MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GENEL AMAÇ: Temel insan gereksinimlerine yönelik, hasta bakımı ilke ve yöntemlerini bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak.

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 ÜNİTE II SAĞLIKLI FİZYOLOJİK YANITLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 309

Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 ÜNİTE II SAĞLIKLI FİZYOLOJİK YANITLARIN SÜRDÜRÜLMESİ 309 Kısa İçindekiler ÜNİTE I HEMŞİRELİK BAKIMINDA TEMEL EYLEMLER 1 Bölüm 1 Yaşamsal Bulgular 3 Bölüm 2 Sağlık Tanılaması 45 Bölüm 3 Güvenlik 94 Bölüm 4 Asepsi ve Enfeksiyon Kontrolü 123 Bölüm 5 İlaç Uygulamaları

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:.

Tüm Uyku Teknologları Derneği. Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu.? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. Tüm Uyku Teknologları Derneği Uyku laboratuarı Akretidasyon Formu Tarih: A) ÇALIŞANLAR 1. Uyku laboratuarının Adı:? Adres:? Telefon:.? Faks:..? E-posta:.? Web Sayfası:. 2. Uyku laboratuarı Yönetimi:? Uyku

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ KLİNİK ULTRASONOGRAFİ KULLANIMI KURSU 25 EKİM 2017 Organizasyon Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Koordinatör ve Eğitmenler (Kurs Koordinatörü) Kurs

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ ALANI RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ ALANI RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU DERSİN ADI : İŞLETMELERDE RADYOLOJİK ANATOMİ-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu ÖĞRENCİLERİN ADI SOYADI Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Radyolojik Anatomi ve kontrast maddeler bilgisi Baş, gövde,

Detaylı

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM

EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM EK-8 SAĞLIK KURUMLARI PUAN LİSTESİ SIRA 1 1. YATAK ÜCRETLERİ 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Küvoz (günlük) Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

SUT ve Göğüs Hekimliği

SUT ve Göğüs Hekimliği SUT ve Göğüs Hekimliği Prof. Dr. Tevfik OZLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi ozlutevfik@yahoo.com. Ayaktan Hastalar SUT EK-10/A,B,C Göğüs Hastalıkları Poliklinik Paket Ücretleri

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.)

GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) GENEL İLKELER (16.10.2012 tarihinde kontrol edildi.) 1- a) Küçük ameliyatlar: 149 birim'e kadar olanlardır. b) Orta ameliyatlar: 150-299 birim olanlardır. c) Büyük ameliyatlar: 300-499 birim olanlardır.

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi

Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Atrial Fibrillasyon Ablasyonu Sonrası Hasta İzlemi Dr.Ahmet Akyol Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D Ablasyon sonrası hasta izlemi amacı İşlem başarısının değerlendirilmesi Komplikasyonların

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD

Omurga Girişimleri. Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk. Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD Omurga Girişimleri Nöroradyolojide Yeni Bir Ufuk Dr. Osman KIZILKILIÇ İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji AD-Nöroradyoloji BD ENDİKASYONLAR VERTEBRA DİSKOPATİ DEJENERATİF VERTEBROPLASTİ

Detaylı

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI

ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE SANTRAL KATETER UYGULAMALARI Uzm. Dr. Orkun TOLUNAY Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı