T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE AŞASİSTANLIK YAZILI MESLEKİ İLİM SINAVI Adayın Adı ve Soyadı : Aday Numarası (T.C. Kimlik No) : 3. GRUP: ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 19 ŞUAT 2011 Saat: DİKKAT : Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlüdür. u durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya aittir. 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları kullananların sınavları geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KODLAMA: SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Soru kitapçığında 100 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 2. Her sorunun beş seçeneği vardır. eş seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 ANESTEZİ VE REANİMASYON 1. Vücutta en az metabolize olan volatil anestezik gaz aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Halotan ) İzofluran C) Sevofluran D) Desfluran E) Enfluran 4. Kan gaz partisyon kat sayısı en küçük olan volatil anestezik gaz aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Halotan ) İzofluran C) Xenon D) Desfluran E) Sevofluran 2. Genel anestezi uygulaması sırasında kullanılan gaz basınçları için yanlış olan ifade aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Oksijen flash (by-pass) düğmesine basıldığında hasta solunum devresine PSIG basınçlı olan ve L/dk akım sağlayan oksijen desteği verilmiş olur. ) Oksijen tüpleri tam dolu olduğunda 2200 PSIG (150 ar) basınca kadar gaz formundaki oksijen ile doldurulur ve tüpün içindeki oksijen miktarı azaldıkça doğru orantılı olarak basınç da azalır. C) Azotprotoksit tüpleri tam dolu olduğunda 745 PSIG (50 ar) basınca kadar sıvı gaz formdaki N 2 O ile doldurulur ve tüpün içindeki N 2 O miktarı azaldıkça doğru orantılı olarak basınç da azalır. D) Oksijen flash (by-pass) düğmesine basılarak sağlanan oksijen akımı vaporizatörlere uğramadığı için solunum devresindeki volatil anestezik konsantrasyonunun azalmasına neden olur. E) Anestezi makinesine basınçlı gazlar (oksijen, hava, azotprotoksit) ortalama PSIG ( ar) olarak girerler ve flovmetrelere kadar bu basınçlarını korurlar. Flovmetrelerden sonraki hasta solunum devresindeki basınçlara alçak basınç sistemi denir. 5. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu basıncında artışa neden olmaz? A) ronş spazmı ) Pnömoperitonium C) Tidal volümün arttırılması D) Üst hava yollarında obstrüksiyon E) Hastanın Fowler (baş yukarı) pozisyonuna getirilmesi 6. aşarılı bir trakeal entübasyon için en doğru gösterge aşağıdakilerin hangisinde sunulmuştur? A) Entübasyon yapılırken kordvokallarin görülmüş olması ) Endtidal karbondioksit çıkışının kapnograf ile teyit edilmesi C) Oskültasyon ile her iki akciğerde solunum seslerinin duyulması D) Epigastrik bölgenin oskültasyonunda havalanma sesi duyulmaması E) Entübasyon tüpünden hava giriş çıkışı sırasında tüp duvarında oluşan su buharlarının gözle görülmesi 3. Planlı operasyon öncesi kesilmesi gereken ilaçlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) MAO inhibitörleri iki hafta önce, trisiklik antidepresanlar bir hafta önce kesilmelidir. ) Oral antidiyabetikler 10 gün önce kesilmeli ve insülin tedavisine geçilmelidir. C) Serotonin geri emilim inhibitörleri (SSRI) bir hafta önce kesilmelidir. D) Antihipertansifler 3 gün önce kesilmelidir. E) Parasetamol bir hafta önce kesilmelidir. 7. Hangi durumda periferik oksijen satürasyonundan (SpO2) okunan değer güvenli değildir? A) Methemoglobinemide ) Hipoksemi durumunda C) Oksijen tedavisi alan hastada D) Hava yolu basıncı yükselmiş olan hastada E) Solunum devresi dekonnekte olan hastada 8. Minimum alveolar konsantrasyonu en düşük olan anestezik gaz hangi seçenekte verilmiştir? A) Desfluran ) Sevofluran C) İzofluran D) Nitrözoksit E) Halotan 2

3 9. Aşağıdakilerden hangisi nitröz oksitin yan etkileri arasında değildir? ANESTEZİ VE REANİMASYON 14. Aşağıdakilerden hangisi EtCO2 yükselmesine neden olmaz? A) Teratojenite ) Methemoglobinemi C) Pernisiyöz anemi D) Megaloblastik anemi E) Periferik nöropatiler 10. Genel anestezi uygulaması sırasında epinefrin kullanımı açısından en güvensiz olan volatil anestezik aşağıdakilerden hangisidir? A) Desfluran ) Sevofluran C) İzofluran D) Halotan E) Nitrözoksit A) Hipoventilasyon ) Malign hipertermi C) Pulmoner emboli D) ikarbonat tedavisi E) CO 2 insüflasyonu ile yapılan laparaskopik işlemler 15. Porfiriyada kullanımı kontendike olan intravenöz anestezik ajan aşağıdakilerden hangisidir? A) Etomidat ) Tiopental C) Ketamin D) Fentanil E) Remifentanil 11. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin yüzeyelleştiğini göstermez? A) Taşikardi ) Miyozis C) Terleme D) Hipertansiyon E) Göz yaşında artma 16. Aşağıdaki kas gevşeticilerden hangisinin metaboliti konvülsiyon oluşturabilir? A) Atrakuryum ) Mivakuryum C) Vekuronyum D) Rokuronyum E) Pipekuronyum 12. Anestezi makinelerinin arkasında bulunan yedek gaz silindirlerinin yanlış yere bağlanmasını önlemek için hangi yöntem kullanılır? A) Pin indeks sitemi ) Gaz silindirlerinin renk kodu C) Gaz silindirlerinde regulatör bulunması D) Gaz silindirlerinde manometre bulunması E) Gaz silindirleride akım ölçerlerin bulunması 17. enzodiazepinlerin özellikleri arasında olmayan aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Sedatif etki ) Antikonvülzan etki C) Myorölaksan etki D) Anksiyolitik etki E) Analjezik 13. Santral venöz basıncın normal değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) (-)2-4 mmhg ) 4-10 mmhg C) 0-10 mmhg D) 1-7 mmhg E) 5-15 mmhg 18. Aşağıdakilerden hangisi mekanik ventilasyonun oluşturduğu değişikliklerden değildir? A) Venöz basınç yükselir. ) Kardiyak output azalır. C) İntratorasik basınç artar. D) Pnömoni riski değişmez. E) Pulmoner kapiller direnç artar. 3

4 ANESTEZİ VE REANİMASYON 19. Aşağıdakilerden hangisi PEEP uygulamasının sonuçları arasında değildir? A) Alveolar kollapsı engeller. ) İntratorasik basıncı arttırır. C) Pulmoner kapiller direnci azaltır. D) Oksijenlenmeyi olumlu yönde etkiler. E) Akciğerlerdeki Fonksiyonel Rezidüel Kapasiteyi arttırır. 24. Spinal anestezi uygulamasından sonra total spinal blok gelişen hastada ilk yapılması gereken nedir? A) İntravenöz sıvı yüklenmesi ) Hastanın yakından izlenmesi C) radikardi varsa atropin verilmesi D) Solunumun güvenliğinin sağlanması E) Efedrin ile varsa hipotansiyonun tedavi edilmesi 20. Hemoglobinin bir gramına kaç mililitre oksijen bağlanır? A) 0.98 ) 2.1 C) 1.34 D) 1.10 E) Düşük qmolekül ağırlıklı heparin kullanımından sonra epidural kateter yerleştirmek için kaç saat geçmesi gerekir? A) ) 6-8 C) 4-6 D) 2-4 E) Kradiyak hastaların anestezi indüksiyonunda aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir? A) Pentotal ) Propofol C) Midazolam D) Ketamin E) Etomidat 26. Aşağıdaki inhalasyon anesteziklerinden hangisinin kan/gaz partisyon kat sayısı en küçüktür? A) Desfluran ) Azot protoksit C) Xenon D) Sevofluran E) İzofluran 22. Plazma ozmolaritesinin normal değerleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) mosm/l ) mosm/l C) mosm/l D) mosm/l E) mosm/l 23. Trans Üretral Prostat Rezeksiyonu (TURP) sendromu için yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Sıvı yüklenmesine bağlı hiponatremi oluşur. ) Elektrolit dengesizliğine bağlı aritmiler oluşabilir. C) Sıvı yüklenmesine bağlı akciğer ödemi oluşabilir. D) Sıvı yüklenmesine bağlı kalp yetmezliği oluşabilir. E) TURP sendromunda yüklenen sıvı elektrolit içeriği itibari ile izotonik özelliktedir. 27. Aşağıdakilerden hangisi kardiyak mortalite ve morbiditeyi belirlemede daha önemlidir? A) Aort darlığı ) Aort yetmezliği C) Kontrol altına alınmamış hipertansiyon D) İki ay önce geçirilmiş myokard enfarktüsü E) Dakikada 2-3 defa görülen ventriküler aritmi 28. LMA yerleştirilmesi sırasında üst hava yolu reflekslerini baskılaması açısından en uygun olanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pentotal ) Propofol C) Ketamin D) Etomidat E) Midazolam 4

5 29. Aşağıdakilerden hangisi morfinin yan etkileri arasında değildir? ANESTEZİ VE REANİMASYON 34. Kumadin cerrahi, girişimden kaç gün önce kesilmelidir? A) Poliüri ) Konstipasyon C) Myozis D) ulantı kusma E) ronkokonstrüksiyon A) 1-2 ) 3-4 C) 6-7 D) 8-10 E) Kesilmesine gerek yoktur. 30. Postoperatif dönemde hipotansiyon nedeni olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalp tamponatı ) Mesane distansiyonu C) Akut kanama D) Tansiyon pnömotoraks E) Sıvı açığı 35. Hastanın ampute olan ekstremitesinin ağrısını duymasına ne ad verilir? A) Fantom ağrısı ) Nöropatik ağrı C) Nosiseptif ağrı D) Visseral ağrı E) Ağrı sendomu 31. Oturur pozisyonda beyin cerrahisi ameliyatı olan hastada aniden taşikardi ve hipotansiyon gelişiyor. EtCO2 değerinde düşme ile birlikte alınan kan gazı örneğinde PaCO2 değerinde yükselme saptanıyor. En olası tanınız nedir? A) Pnömotoraks ) Tromboemboli C) Hava embolisi D) Miyokard infarktüsü E) Aşırı kanamaya hemodinamik yanıt 32. Serum fizyolojik solüsyonu fazla verilirse ne gibi patolojik değişikliklere neden olur? A) Hiperkloremik miks asidoz ) Hipernatremik metabolik alkaloz C) Hipernatremik metabolik asidoz D) Hiperkloremik metabolik alkaloz E) Hiperkloremik metabolik asidoz 36. Normalde ağrı oluşturmayan uyarının ağrı oluşturmasına ne ad verilir? A) Hiperaljezi ) Hiperpati C) Nöropati D) Allodini E) Hiperestezi 37. Analjezikler için kullanılan tavan etkisi nedir? A) Taban etkisinin tersidir. ) Günlük maksimum doz verildiğinde maksimum etki elde edilmesidir. C) Aşılmaması gereken sınır değerdir ama aşıldığında analjezik etki de artar. D) ir analjezik ile elde edilebilecek analjezik etkinin başka analjezikler eklenerek arttırılmasıdır. E) Günlük maksimum dozun üzerine çıkıldığı hâlde analjezik etkinin artmayıp yan etkinin artmasıdır. 33. Aşağıdakilerden hangisi pnömoperitonium yöntemi ile yapılan laparoskopik girişimlerde olabilecek komplikasyonlar arasında yer almaz? A) Akciğer volüm ve kapasitelerinde azalma ) Gazın retroperitoneal alana insüflasyonu C) öbrek perfüzyon basıncının azalması D) Santral ven basıncında azalma E) Sistemik CO 2 absorbsiyonu 38. ARDS tanısı için PaO 2 /FiO 2 oranın kaç olması gerekir? A) > 300 ) C) 200 < D) 150 < E) 50 < 5

6 ANESTEZİ VE REANİMASYON 39. Yoğun bakım ünitesinde kafa travması nedeniyle takip edilen bir hastada poliüri gelişiyor ve plazma Na değeri 160 meq/l olarak ölçülüyor. En olası tanınız nedir? A) Nörojenik poliüri ) Diabetes insipitus C) Aşırı diüretik uygulanması D) Uygunsuz ADH salınım sendromu E) Akut tübüler nekrozun poliürik fazı 44. Aşağıdakilerden hangisi inspiratuar tepe basıncını artırdığı hâlde plato basıncını artırmaz? A) ronkospazm ) Pulmoner ödem C) Hava yolunda tıkaç D) Tansiyon pnömotoraks E) Trendelenburg pozisyonu 40. Hangi durumda pulmoner kapiller oklüzyon basıncı gerçek değerinden daha yüksek ölçülür? A) Septik şok ) Aort yetersizliği C) Hipovolemi D) Mitral stenoz E) ARDS 45. Aşağıdakilerden hangisi spinal anestezinin kardiyovasküler etkilerinden değildir? A) radikardi ) Hipotansiyon C) Kalp debisinde azalma D) Sistemik vasküler rezistansda artma E) Miyokard oksijen tüketiminde azalma 41. İnhalasyon ajanlarının etkilerinin başlama hızını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Kan/gaz partisyon kat sayısı ) Yağ/kan partisyon kat sayısı C) Kas/kan partisyon kat sayısı D) eyin/gaz partisyon kat sayısı E) İnhalasyon ajanlarının kaynama noktaları 42. eyin perfüzyon basıncı nedir? A) Sistolik arteryel basınç - kafa içi basınç ) Diastolik arteryel basınç - kafa içi basınç C) Ortalama arteryel basınç - kafa içi basınç D) Sistolik arteryel basınç - santral venöz basınç E) Sistolik arteryel basınç - diastolik arteryel basınç 43. Aşağıdakilerden hangisi ölü boşluğu azaltır? A) Yaş ) oynun ekstansiyonu C) Ayakta duruş D) Yapay hava yolu E) Pulmoner emboli 46. Trakeal tüp kaf basıncı kaç mmhg olduğunda, trakeadaki mukozal kan akımına engel olur? A) 5 ) 10 C) 15 D) 20 E) Pankreas kanserinde en etkili nörolitik blok aşağıdakilerden hangisidir? A) Çölyak pleksus bloğu ) İmpar ganglion bloğu C) Stellat ganglion bloğu D) Lumbar sempatik ganglion bloğu E) Superior hipogastrik ganglion bloğu 48. Aşağıdaki intravenöz anestetik ajanlardan hangisinin adrenokortikal supresyon oluşturma ihtimali vardır? A) Propofol ) Etomidat C) Midazolam D) Tiopental E) Fentanil 6

7 ANESTEZİ VE REANİMASYON 49. Yeni doğanda medulla spinalis hangi seviyede sonlanır? A) S1 ) S3 C) L1 D) L5 E) L3 50. Recurrent laryngeal sinir hangi sinirin dalıdır? 55. Ağır kafa travmalı intrakraniyal basıncı yüksek bir hastanın tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Mannitol yapılır. ) arbitürat kullanılır. C) eyin omurilik sıvısı drenajı yapılır. D) İntrakraniyal basınç 20 mmhg altında tutulur. E) Hiperventilasyon ile PaCO 2 25 mmhg altında tutulur. A) n vagus ) n glossopharyngeus C) n facialis D) n trigeminus E) n mandibularis 51. Hangi sempatomimetik ajan kan basıncını yükselttiği hâlde kalp debisini düşürür? A) Efedrin ) Fenilefrin C) Epinefrin D) Dopamin E) Dobutamin 56. Postoperatif analjezi amacıyla epidural kateter yerleştirilmiş bir hastada düşük molekül ağırlıklı heparin (LMWH) ile tromboz profilaksisi yapılırken epidural kateter ne zaman çekilebilir? A) LMWH dozundan 2 saat sonra ) Epidural kateter hemen çekilebilir. C) LMWH dozundan en az 10 saat sonra D) LMWH dozundan en az 24 saat sonra E) LMWH dozundan en az 48 saat sonra 52. Preemptif analjezi nedir? A) Opioidlerle sağlanan analjezi ) Lokal anestezi ile sağlanan analjezi C) Preoperatif dönemde sağlanan analjezi D) İntraoperatif dönemde sağlanan analjezi E) Postoperatif dönemde sağlanan analjezi 57. Aşağıdakilerden hangisi doku oksijen sunumunu hesaplamada kullanılmaz? A) Hemoglobin ) Kardiyak debi C) Arteryel oksijen basıncı D) Arteriyel oksijen satürasyonu E) Mikt venöz oksijen satürasyonu 53. Akromegali nedeniyle transsfenoidal hipofizektomi uygulanan 57 yaşındaki bayan hastada intraoperatif dönemde aniden poliüri gelişiyor. Ayırıcı tanıda bir sonraki basamak için en uygun seçenek hangisidir? A) Kan elektrolitlerinin kontrolü ) İdrar elektrolitlerinin kontrolü C) Kan glikoz düzeyinin kontrolü D) Kan kortizon düzeyinin kontrolü E) Kan ve idrar ozmolaritesinin kontrolü 54. Aşağıdakilerden hangisi dokuya oksijen sunumu üzerine doğrudan etkili değildir? A) PaO2 ) Kalp debisi C) Hemoglobin D) Arter kan basıncı E) Arter kanı oksijen satürasyonu (SaO2) Kapnograf eğrisinde bazal düzey 0 noktasına inmiyorsa hangi klinik tablo düşünülür? A) Anestezi devresinde kaçak ) Spontan solunum aktivitesi C) Havayolunda mekanik obstrüksiyon D) İnkomplet ekspiratuvar valf fonksiyonu E) Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olması 59. Hemoglobin-oksijen disosiasyon eğrisini aşağıdaki faktörlerden hangisi sağa kaydırır? A) Alkaloz ) Hipotermi C) Hipertermi D) Kan H+ iyonunda azalma E) 2,3 difosfo gliserat düzeyinde azalma

8 ANESTEZİ VE REANİMASYON 60. Aşağıdaki inotropik ajanlardan hangisi fosfodiesteraz III enzimini inhibe ederek etki gösterir? A) Milrinon ) Levosimendan C) Fenilefrin D) Dobutamin E) Metoksamin 61. Aşağıdaki sempatomimetik ajanlardan hangisi sadece b (beta) reseptörler üzerinden direkt etki eder? A) Adrenalin ) Dopamin C) Noradrenlin D) İzoproterenol E) Efedrin 65. Aşağıdakilerden hangisi direkt laringoskopi ve endotrakeal entübasyon sırasında oluşan erken komplikasyonlardan değildir? A) Aritmi ) Aspirasyon C) Laringospazm D) Trakeal stenoz E) Hipertansiyon ve taşikardi 66. Aşağıdaki vücut kimyasal tampon sistemlerinden hangisi yanlıştır? A) Protein ) camp C) Fosfat D) Hemoglobin E) ikarbonat-karbonik asit 62. Malign hipertermiyi aşağıdaki ajanlardan hangisi tetiklemez? A) İzofluran ) Propofol C) Sevofluran D) Süksinil kolin E) Desfluran 67. Ülkemizde kullanılan Ringer laktat solüsyonun litresinde kaç meq/l sodyum iyonu bulunur? A) 154 ) 140 C) 145 D) 130 E) Premdikasyonun amaçlarından olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Sekresyonların artırılması ) Allerjik reaksiyonlar için proflaksi C) Anksiyetenin azaltılması ve sedasyon D) Kardiyak vagal aktivitenin azaltılması E) Gastrik sıvı PH nın artırılması, volümünün azaltılması 68. eyin ölümü gerçekleşmiş bir hasta anestezi risk skorlamasında hangi gruba dahil olur? A) ASA 2 ) ASA 3 C) ASA 4 D) ASA 5 E) ASA Aşağıdakilerden hangisi premedikasyon amacı ile kullanılan atropinin etkilerinden değildir? A) Midriazis ) Vücut ısında yükselme C) Kalp hızında yavaşlama D) Alt özofagial sfinkterde gevşeme E) Ağız ve hava yolu sekresyonlarında azalma 69. Aşağıdakilerden hangisi oral entübasyonun sakıncalarından biri değildir? A) Oral temizliği güçleştirmesi ) Daha geniş tüp kullanılması C) Tükrük sekresyonunu arttırması D) Dudak hareketleri ile iletişime olanak vermemesi E) Endotrakeal tüpün ısırılmaması için airway gerektirmesi 70. Aşağıdaki kas gevşeticilerden hangisi verildikten sonra neostigmin uygulanırsa nöromüsküler blok uzar? A) Süksinilkolin ) Rokuronyum C) Veküronyum D) Aminopiridin E) Panküronyum 8

9 71. Lokal anesteziklere ilave edilen adrenalin 1/ lik olursa, lokal anesteziğin 1 ml sinde kaç µg adrenalin bulunur? A) 50 ) 20 C) 5 D) 2.5 E) 1 ANESTEZİ VE REANİMASYON 76. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plazmada enzimatik olarak yıkılmaz? A) Rokuronyum ) Mivaküryum C) Etomidat D) Süksinilkolin E) Remifentanil 72. Taze Donmuş Plazma (TDP) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) aptt ve PT nin 1.5 kat arttığı durumlar kullanılır. ) İzole faktör eksikliklerinin giderilmesinde kullanılır. C) Karaciğer hastalığına bağlı koagulopatilerde kullanılır. D) Oral antikoagulan (warfarin) etkisinin geri çevrilmesinde kullanılır. E) Trombosit fonksiyon bozuklularına bağlı kanamaların kontrolünde kullanılır. 73. Aşağıdaki lokal anesteziklerden hangisi adrenerjik sinir ucundan adrenalin ve noradrenalinin geri alınımını inhibe eder? A) Lidokain ) Prilokain C) upivakain D) Kokain E) Prokain 77. Aşağıdakilerden hangisi asetilkolinesterazı inhibe ederek asetilkolin birikimine neden olmaz? A) Neostigmin ) Pridostigmin C) Fizostigmin D) Edrofonyum E) Atrakuryum 78. Aşağıdakilerden hangisi kardiyopulmoner resüsitasyonda antiaritmik olarak kullanılmaz? A) Amiodaron ) Prokainamid C) Lidokain D) Magnezyum E) Vazopressin 79. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi plasentayı geçmez? A) Atropin ) Tiyopental C) Alfentanil D) Glikopirolat E) Morfin 74. İntravenöz verilen sıvılar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kristalloidler; küçük moleküllerin suda çözünmesiyle oluşan solüsyonlardır. ) Kolloidler; sadece büyük moleküllerin suda çözünmesiyle oluşan solüsyonlardır. C) Kolloidler; büyük moleküllerin kristalloid solüsyonlar içinde çözünmesiyle oluşan solüsyonlardır. D) Kolloidlere örnek olarak Makrodeks, Reomakrodeks, Gelofusin ve HES solüsyonları verilebilir. E) Kristalloidlere örnek olarak serum fizyolojik (SF), Ringer Laktad, % 5 Dekstroz Su ve % 10 Dekstroz Su solüsyonları verilebilir. 75. Oral alımla zehirlenmiş bir kişide, toksik maddenin vücuttan uzaklaştırılması için aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 80. Yenidoğanda hava yolunun en dar kısmı neresidir? A) Rima glottis ) Krikoik kıkırdak halkası C) Trakea D) Hiyoid kemik hizası E) Tiroid kıkırdak hizası 81. Epileptik aktivite gösteren çocukta hangi inhalasyon ajanının kullanılması sakıncalıdır? A) Sevofluran ) Halotan C) Enfluran D) İzofluran E) Desfluran A) Dilüsyon sağlama ) Kusturma C) Mide lavajı D) Aktif karbon verilmesi E) Katartik verilmesi 9

10 82. Aşağıdakilerden hangisi uyanmayı geciktiren faktörlerden değildir? ANESTEZİ VE REANİMASYON 87. Spinal anestezi uygulamalarında aşağıdakilerden hangisi spinal bloğun seviyesini yükseltmez? A) Hipotermi ) Hiperkarbi C) Hipoksi D) Hipertermi E) Elektrolit bozukluğu A) Enjeksiyon volümünün fazla olması ) Hastanın boyunun uzun olması C) Enjeksiyonun hızlı yapılması D) Solüsyonun yoğunluğu E) arbotaj yapılması 83. Omuz operasyonu planlanan hastaya hangi yaklaşımla brakial peksus bloğu uygulanmalıdır? A) Supraklavikular ) İnterskalen C) İnfraklavikular D) Aksiler E) Terminal dallar 88. Aşağıdakilerden hangisi organizmanın tamponlama sistemlerinden değildir? A) Hemoglobin ) Fosfat sistemi C) Proteinler D) Endokrin sistem E) Karbonik asit- bikarbonat 84. ir lokal anesteziğin sensoryal ya da motor lifleri farklı derecede etkilemesi sonucu ortaya çıkan bloğa ne denir? A) Faz I blok ) Alan bloğu C) Faz II blok D) Dual blok E) Diferansiyel blok 89. Kanama zamanı hangi durumda uzamaz? A) Trombositopeni ) Faktör XIII eksikliği C) Damar duvar yapısı bozukluğu D) Trombosit fonksiyon bozukluğu E) Antiagregan ilaç kullanımı(aspirin) 85. Epidural anestezide etkinin çabuk başlaması için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulmaz? A) Düşük yoğunlukta ilaç kullanmak ) Yüksek yoğunlukta ilaç kullanmak C) Solüsyonun vücut ısısına kadar ısıtılması D) Lokal anestezik solüsyona karbondioksit eklenmesi E) Lokal anestezik solüsyonun ph sını yükseltmek (alkalizasyon) 86. Spinal anestezi sırasında iğne hangi anatomik yapıları geçerek intratekal aralığa ulaşır? A) Cilt, ciltaltı, supraspinöz ve interspinöz ligamentler, ligamentum flavum, epidural alan, dura ) Cilt, ciltaltı, ligamentum flavum, supraspinöz ve interspinöz ligamentler, epidural alan, dura C) Cilt, ciltaltı, supraspinöz ve interspinöz ligamentler, epidural alan, ligamentum flavum, dura D) Cilt, ciltaltı, dura, epidural alan, supraspinöz ve interspinöz ligamentler, ligamentum flavum E) Cilt, ciltaltı, supraspinöz ve interspinöz ligamentler, ligamentum flavum, dura, epidural alan 90. Heparin etkisi hangi koagulasyon testi ile takip edilir? A) aptt ) Kanama zamanı C) PT D) Trombin zamanı E) INR 91. Protrombin zamanı hangi koagulasyon bozukluğunda ya da ilaç kullanımında uzamaz? A) FVII eksikliği ) K vitamini eksikliği C) Hemofili A D) Karaciğer hastalığı E) Oral antikoagülan kullanımı 92. İskemik kalp hastalığı olanların anestezisinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Myokardial sunum- gereksinim dengesi korunmalıdır. ) Hemoglobin düzeyi 10 mg/dl üzerinde tutulmalıdır. C) Arteryel oksijen basıncı >60 mmhg olmalıdır. D) Diastolik arter basıncı 50 mmhg ve üzerinde olmalıdır. E) Sol ventrikül end diastolik basıncı yüksek tutacak şekilde volüm yüklemesi yapılmalıdır. 10

11 93. Aşağıdakilerden hangisi DVT için düşük risk faktörüdür? ANESTEZİ VE REANİMASYON 98. Aşağıdakilerden hangisi tek akciğer ventilasyonunun kesin endikasyonlarindan değildir? A) Çoklu travmalar ) 40 yaş altı hastalar C) Protein C ve S eksikliği D) Kalça cerrahisi geçirecek hastalar E) 60 dakikadan uzun süren genel anestezi A) ir akciğerdeki enfeksiyon materyalinin diğer akciğere yayılmasını engellemek için ) ir akciğerdeki kanamanın diğer akciğere yayılmasını engellemek için C) Major iletici hava yolunun cerrahi olarak açılması D) Pulmoner alveoler proteinozis E) Özofagus rezeksiyonu 94. Kardiyak arrest gelişen hastanın yapılan kan analizinde potasyum 7.0 mmol/l bulunmuştur. Öncelikle yapılması gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Hiperventilasyon ) Dekstroz/insülin C) Furosemid D) Kalsiyum klorid E) Sodyum bikarbonat 95. Kardiyak hastalarda hemodinamiyi en az etkileyen indüksiyon ajanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Propofol ) Ketamin C) Etomidat D) Midazolam E) Tiyopental 96. Aşağıdakilerden hangisi tek akciğer ventilasyonunda univent tüp kullanımı için dezavantajdır? A) Fiber optik bronkoskop gerektirmesi ) Zor entübasyonda kullanılabilir olması C) Çift lümenli tüpe kıyasla dış çapı daha dar olması D) Tek lümenli tüp olduğu için iç çapın daha geniş olması E) Operasyon sonu ekstübe edilmeyecek hastalarda değiştirilmesinin gerekmemesi 99. Hipoksik pulmoner vazokonstrıksıyon (HPV) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Pulmoner dolaşıma özgüdür. ) Saniyeler içinde gelişir, düzelmesi daha uzun sürer. C) CO 2 ile pulmoner vasküler yatağın genişlemesi ile oluşur. D) Etkisi kana akımını yönlendirebilecek akciğerde normoksik alanlar olduğu zaman efektif. E) HPV nin etkisi sınırlıdır; maksimum etkiyi akciğer % arasında hipoksik olduğunda gösterir Hava yolunun innervasyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Farinks innervasyonu glossofaringeal sinir ile sağlanır. ) urun boşluğu trigeminal sinirden dağılan dallar ile innerve edilir. C) Vokal kord üzeri larinks bölgesinin innervasyonunu superior laryngeal sinirin internal dalı sağlar. D) Öksürük reseptörleri larinks ve trakeada lokalize olmuştur afferent ve efferent lifleri glossofaringeus siniridir. E) Rekürren laringeal sinir larinksin (krikotiroid kas hariç) bütün intrinsik kaslarının motor siniridir, kortların ve infraglottik bölgenin viseral duyusunu taşır. 97. Karbonmonoksit zehirlenmesinde pulsoksimetre değeri için hangi ifade yanlıştır? A) Oksijenlenme daha yüksek ölçülür. ) Hasta kiraz kırmızısı renkte görülür. C) Pulsoksimetre güvenli bir takip parametresidir. D) Kooksimetri yöntemi karboksihemoglobin düzeyini ölçmede kullanılabilir. E) Karboksihemoglobin oluşur ve pulsoksimetre ölçümlerinde oksihemoglobin gibi davranır. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 19 ŞUAT 2011 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KLİNİK ŞEFLİĞİ, KLİNİK ŞEF YARDIMCILIĞI VE AŞASİSTANLIK YAZILI MESLEKİ İLİM SINAVI 3. GRUP: ANESTEZİ VE REANİMASYON TEST KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. d 2. c 3. a 4. c 5. e 6. b 7. a 8. e 9. b 10. d 11. b 12. a 13. d 14. c 15. b 16. a 17. e 18. d 19. c 20. c 21. e 22. b 23. e 24. d 25. a 26. e 27. c 28. b 29. a 30. b 31. c 32. e 33. d 34. b 35. a 36. d 37. e 38. c 39. b 40. d 41. a 42. c 43. d 44. c 45. d 46. e 47. a 48. b 49. e 50. a 51. b 52. c 53. e 54. d 55. e 56. c 57. e 58. d 59. c 60. a 61. d 62. b 63. a 64. c 65. d 66. b 67. d 68. e 69. b 70. a 71. c 72. e 73. d 74. b 75. a 76. a 77. e 78. e 79. d 80. b 81. c 82. d 83. b 84. e 85. a 86. a 87. b 88. d 89. b 90. a 91. c 92. e 93. b 94. d 95. c 96. a 97. c 98. e 99. c 100. d

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 22. GRUP:

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 1. YIL ilk yarıyıl (güz dönemi) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Teknikerlği Ders Programı Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 09.00-09.50 SHMY101 ANES-101 ANES-101

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER

α 2 agonistler Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Deksmedetomidinin farmakolojisi Dr. Burçak Deniz DEDEOĞLU Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD α 2 agonistler Apraklonidin Klonidin Deksmedetomidin α-metilnoradrenalin

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Solunum Sistemi Fizyolojisi

Solunum Sistemi Fizyolojisi Solunum Sistemi Fizyolojisi 1 2 3 4 5 6 7 Solunum Sistemini Oluşturan Yapılar Solunum sistemi burun, agız, farinks (yutak), larinks (gırtlak), trakea (soluk borusu), bronslar, bronsioller, ve alveollerden

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Çalışmaya dahil edilme kriterleri

Çalışmaya dahil edilme kriterleri Dr.TUĞBA YİĞİT Amaç Bu çalışmada; koroner arter baypas cerrahisi geçirecek hastalarda genel anesteziyle kombine yüksek torakal epidural analjezinin, genel anesteziyle karşılaştırıldığında hemodinamik parametreler

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Eğitim Programı Genel Bilgiler: Staj süresi: 2 hafta ÇOMÜ kredisi: AKTS kredisi: 4 kredi 3 kredi Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı:

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler ve Etki Mekanizmaları Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kas Gevşeticiler N ö r o m u s k u l e r b l o k e r l e r diye de isimlendirilirler. Analjezik, anestezik

Detaylı

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler

Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezide Sıvı Tedavisi, Hesaplamalar ve Temel İlkeler Anestezi yönetiminde hemodinamik anlamda stabilizasyonun en iyi şekilde sağlanmasının yolu, doğru sıvı tedavisinin uygulanmasından geçer. Hangi aşamada

Detaylı

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi

Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Acil Serviste Sedasyon ve Analjezi Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Güçlü Aydın, Ümit Kaldırım Opioidler Analjezi bilinç değişikliği yaratmadan ağrının azaltılmasıdır. Akut

Detaylı

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER

SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER SEDASYON-ANALJEZİ KAS GEVŞETİCİLER MİDAZOLAMIN ÖNERİLEN DOZLARI ORAL 0.5-0.7 mgr/kg Max dox 20 mgr REKTAL 1.0 mgr/kg Max doz 20 mgr NAZAL 0.2-0.4 mgr/kg Max doz 10 mgr SUBLİNGUAL 0.2 mgr/kg * Max doz 2

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S4G2K_3AS_27_05_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI

SDÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD TIP FAKÜLTESİ DÖNEM V Grup 1 DERS PROGRAMI DÖNEM 5 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON STAJI AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajı bitiminde öğrenci; 1-Hastaları ameliyata hazırlar (Bilişsel alan), 2- Monitörizasyon hakkında

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O.

Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Kan Gazı Nedir? Kanın a s i t ve b a z d u r u m u n u b e l i r l e m e a m a c ı y l a kan gazı değerlerinin belirlenmesi gerekir. Ortaya çıkan

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Taner KÜÇÜKCERİT, Atakan ERKILINÇ. Halide OĞUŞ, Füsun GÜZELMERİÇ, Tuncer KOÇAK Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Giriş ve Amaç

Detaylı

OKSİJENİZASYON KULLANIMI

OKSİJENİZASYON KULLANIMI PULMONER TROMBOENDARTEREKTOMİ SONRASI GELİŞEN REPERFÜZYON AKCİĞER HASARINDA ERKEN DÖNEM EKSTRAKORPOREAL MEMRAN OKSİJENİZASYON KULLANIMI KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR

İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR. Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF GELİŞEN HİPOTANSİYONDA VOLÜM TEDAVİSİ veya VAZOPRESSOR Doç. Dr. Necati GÖKMEN DEÜTF Anesteziyoloji AD, İZMİR İNTRAOPERATİF HİPOTANSİYON Klinikde hipotansiyon ve şok terimleri birbirleri yerine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi

Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 2014-2015 EĞİTİM YILI S.H.M.Y.O ANESTEZİ TEKNİKERLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF 1. DÖNEM ANESTEZİ CİHAZI VE EKİPMANLARI DERS PROGRAMI Tarih Konunun Adı Öğretim Üyesi 19/09/2014 Anestezi Cihazı ve Bölümleri 26/09/2014

Detaylı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı

Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Kan Kaybı Sonrası Volüm Replasmanı Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Volüm replasmanı solüsyonu endikasyonları Hipovolemi ve

Detaylı

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF

ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF ORGANİZMADA KARBONDİOKSİT: KAPNOGRAF DR. AYŞE HANCI HAMİDİYE ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Kapnograf hipoksinin hızlı ayırıcı tanısında yol gösteren indirek ventilasyon monitörüdür İlk kez

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

ŞOK HASTASINA YAKLAŞIM

ŞOK HASTASINA YAKLAŞIM EPİDEMİYOLOJİ ŞOK HASTASINA YAKLAŞIM Her yıl ABD de 1 milyondan fazla acil serviste şok vakası görülüyor Dr. Faruk Güngör Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı EPİDEMİYOLOJİ: Agresif

Detaylı

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON

13/05/15 OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ SUNU PLANI HASTA TRANSFERİ VE POZİSYON OBEZİTE CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ NOTE: To change the image on this slide, select the picture and delete it. Then click the Pictures icon in the placeholder to insert your own image. DR. ABDULKADİR

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği

Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı. Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği Travmatik Beyin Hasarı ve Ketamin Kullanımı Doç. Dr. Tarık Ocak Kanuni Sultan Süleyman EAH Acil Tıp Eğitim Kliniği 1962 yılında Stevens tarafından bulunmuş olup insanlarda ilk kullanımı 1965 yılındadır.

Detaylı

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ

HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ HİBRİD VASKULER CERRAHİDE ANESTEZİ DENEYİMLERİMİZ Nagihan KARAHAN*, Murat AKSUN*, Senem GİRGİN*, Tevfik GÜNEŞ**, Levent YILIK**, Ali GÜRBÜZ** * İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji

Detaylı

Hemodinamik Monitorizasyon

Hemodinamik Monitorizasyon Hemodinamik Monitorizasyon Prof. Dr. Muhammet GÜVEN Erciyes Ünivresitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Yoğun Bakım Bilim Dalı Amaç Fizyolojik parametrelerin izlenmesi Tedavilere kılavuzluk Organ disfonksiyonunun

Detaylı

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ

HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ HAZIRLAYAN HEMŞİRE: ESENGÜL ŞİŞMAN TÜRK BÖBREK VAKFI TEKİRDAĞ DİYALİZ MERKEZİ RESİRKÜLASYON NEDİR? Diyaliz esnasında, diyaliz olmuş kanın periferik kapiller dolaşıma ulaşmadan arter iğnesinden geçen

Detaylı

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ KURSU ASİT-BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ AMAÇ: Katılımcıların bu sunumun sonunda kan gazı ve asit baz dengesi ile ilgili bilgilerini artırmaları amaçlanmıştır. HEDEFLER:

Detaylı

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI TKD/TKYK KORONER BAKIM İLERİ KLİNİK UYGULAMALAR SERTİKASYON PROGRAMININ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Kardiyovasküler olaylar tüm dünyada en önemli ölüm nedenidir. İnsan ömrünün uzaması kardiyak sorunu olan

Detaylı

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ

İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ İÇ HASTALIKLARINDA YOĞUN BAKIM Prof. Dr. Sabriye DEMİRCİ YOĞUN BAKIM UYGULAMALARININ ÖZGÜN SORUNLARI I- Solunum yetersizliği ve sepsis gibi medikal yoğun bakım ünitelerinde sık görülen olayların prognozunun

Detaylı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

PULS-OKSİMETRİ. Dr. Necmiye HADİMİOĞLU. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı PULS-OKSİMETRİ Dr. Necmiye HADİMİOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Puls oksimetre, Pulsatil atımı olan arterlerdeki farklı hemoglobinlerin ışık emilimlerini

Detaylı

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ

ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ ACİL SERVİSTE ŞOK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Z. Defne DÜNDAR Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fak. Acil Tıp AD. KONYA ŞOK Sistemik doku perfüzyonu bozulduğu ve dokulara oksijen sunumunun azaldığı klinik

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler

Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Disritmiler, Ölümcül Disritmiler ve Elektriksel Tedaviler Olgu 45 yaşında Hipertansiyon için Amlodipin 5 mg Sigara (+) Yoğun alkol kullanımı sonrası fenalık hissi Bilinci bulanık Tedavi? Aritmili Hastaya

Detaylı

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar?

ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? ARTER KAN GAZI ANALİZİNİN ORGANİZMAYA AİT YANSITTIKLARI; Klinikte AKG ne işe yarar? AKCİĞERLERİN PRİMER GÖREVİ GAZ ALIŞVERİŞİNİ SAĞLAMAKTIR. AKG analizi ile Asit Baz dengesi Oksijenizasyon Gaz alışverişi

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr

Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Dr. Murat Sungur Erciyes Universitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları ABD. Yogun Bakım Bilim Dalı msungur@erciyes.edu.tr Tanım Şok, akut olarak sirkülatuar fonksiyonun bozulması, doku perfüzyonunda yetmezlik

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon

Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Yoğun Bakımda Nörolojik Resüsitasyon Dr.Canan Aykut Bingöl Yeditepe Üniversite Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Kardiak Arrest 200 000-375 000 kardiak arrest/yıl (ABD) %20 spontan dolaşım sağlanıyor

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu

Uzm. Dr. Haldun Akoğlu Uzm. Dr. Haldun Akoğlu KPR esnasında oksijenizasyon Arrest olmuş dolaşım için hem ventilasyon hem de gaz değişimi gerekli olup bu sırada perfüzyon sağlayan bir ritim oluşturulmaya çalışılır Dolayısıyla

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK

ECMO TAKİP. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Perfüzyonist Birol AK ECMO TAKİP Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perfüzyonist Birol AK ECMO NEDİR Kardiyak yetmezliği olan hastalarda gereken desteğin sağlanmasında konvansiyonel tedavi yöntemlerinin

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

Levosimendanın farmakolojisi

Levosimendanın farmakolojisi Levosimendanın farmakolojisi Prof. Dr. Öner SÜZER Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD 1 Konjestif kalp yetmezliği ve mortalite 2 Kaynak: BM Massie et al, Curr Opin Cardiol 1996

Detaylı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HIZLI SERİ ENTÜBASYON. Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HIZLI SERİ ENTÜBASYON Yrd. Doç. Dr. Fırat BEKTAŞ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı GİRİŞ Tanım Metod Araçlar İlaçlar Protokol Öneriler Öğrenim Hedefleri 1. Hava yolu girişimi gereksiniminin

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS

GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS GEBELİK VE PULSATİL AKIM EŞLİĞİNDE KARDİYOPULMONER BAYPAS Gamze SARKILAR, *Cüneyt NARİN, Elmas KARTAL, *Erdal EGE Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD *Selçuk Üniversitesi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK

Detaylı

Hızlı Seri Entübasyon Protokolü HSE nedir? HSE acil hava yolu yönetiminin en önemli kısmıdır. Bu teknik hastalara hemen hemen aynı anda verilen güçlü sedatifler (indüksiyon) ve nöromusküler bloker ajanlar

Detaylı

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü

Nabızsız Arrest. TYD Algoritması: Yardım çağır KPR başla O2 ver Monitöre veya defibrilatöre bağla. Ritim kontrolü Algoritmalar Kardiyak Arrest Algoritmi Tüm nabızsız kardiyak arrest vakalarında ritim (Şoklanabilir ve Şoklanamaz): Ventriküler fibrilasyon/nabızsız Ventriküler Taşikardi (Şoklanabilir) Nabızsız Elektriksel

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

Anestezi ve Termoregülasyon

Anestezi ve Termoregülasyon Anestezi ve Termoregülasyon Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI İKBÜ Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Termoregülasyon Nedir? Isının düzenlenmesi, korunması, ideal aralığa getirilmesi amacıyla vücudun meydana getirdiği

Detaylı

5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A

5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 5S3G2K_3AS_01_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun Bakım Prensipleri. Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakım Prensipleri Doç. Dr. Emrah Oğuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir Yoğun Bakımda Bakımda Takip Edilen Parametreler EKG (ritm, ST değişiklikleri) Arteriyel

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

Toksikolojide Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon. Dr. Evvah Karakılıç Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Toksikolojide Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon. Dr. Evvah Karakılıç Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Toksikolojide Hemodiyaliz, Hemoperfüzyon, Hemofiltrasyon Dr. Evvah Karakılıç Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Zehirlenmelerde vücuda alınan toksinin uzaklaştırılmasında birçok

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Solunum Sisteminin Temel Anatomisi Burun veya ağız Farinks Larinks Trakea Bronşlar Bronşioller Alveoller İletim bölgesi: gaz değişimine katılmayan ağız, burun, larinks, trakea,

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ

SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ SOLUNUM SİSTEMİ VE EGZERSİZ Egzersiz sırasında çalışan kaslar, ihtiyaç duydukları enerji için oksijen (O 2 ) kullanır ve karbondioksit (CO 2 ) üretir. Akciğerler, hava ile kanın karşılaştığı ı organlardır.

Detaylı

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN

Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN Ağrısız Doğumda Sezaryen Endikasyonu Gelişirse! Tülay ÖZKAN SEYHAN İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. Epidural doğum analjezisi epidural cerrahi anestezi İlk kez 1973 - Milne ve Lawson 112/120

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014

Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Sarıtemur Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 2014 Neden kan gazı analizi? Oksijenizasyon ve ventilasyonun değerlendirilmesi Asit-baz dengesini değerlendirmek ph / P a CO

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

YASAM DESTEĞİ ALAN HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yaşam desteği alan hastaların bakımı için standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, yaşam desteği alan

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı