SERMAYE PİYASASI KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI KURULU"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI KURULU 2007/6 HAFTALIK BÜLTEN 05/02/ /02/2007 A TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan İHRAÇ TÜRÜ Bu hafta Toplam Bu hafta Toplam Bu Toplam Bu hafta Toplam hafta Adet Adet Tutarı Tutarı Adet Adet Tutarı Tutarı Hisse Senedi Yatırım Fonu Katılma Belgesi (1) - (2) Emeklilik Yatırım Fonu Payı Tahvil TOPLAM NOT (1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri - YTL dır. (2) Nominal değer olup, tarihinden tarihine kadarki piyasa değeri - YTL dır tarihleri arasında 2 si bu hafta olmak üzere kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul a yapılan başvuru sayısı 5 olmuştur. Aynı dönem içinde Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 2 olmuştur. B TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR: 1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 2 Hisse Senetleri İhraç Edilecek Bedelli Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul (Nakit İç Halka Menkul Kıymetin Türü Artırım) Kaynaklardan Temettüden Açılma Kıymetler 1. Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.(*) Hisse Senedi (*) Başvuru, esas sözleşme değişikliği için yapılmış olup, bu sermaye artırımı ile ilgili genel kurul henüz yapılmamıştır. 1

2 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul a Başvuran Ortaklıklar: Fon Unvanı Tablo: 3 İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet) Artırılan Tutar 1. Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 2. Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Değişken Risk Kontrollü Fonu Emeklilik Yatırım Fonu Payı Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar: Tablo: 4 Önceki Kayıtlı Yeni Kayıtlı Ödenmiş veya Ortaklığın Unvanı Sermaye Tavanı Sermaye Tavanı Çıkarılmış Sermayesi 1. Dyo Boya Fabrikası San. ve Tic. A.Ş Türkiye İş Bankası A.Ş C TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 1. Halka Açılan Ortaklıklar: Ortaklığın Unvanı 1- Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar md. 6) Tablo: 5 Halka Açılmanın Türü ve Nominal Değer Üzerinden Tutarı Mevcut Hisselerin Satışı Sermaye Artırımı Bir Payın Ortaklıkça Belirlenen Satış Fiyatı Aracılık Yüklenimini Yapan Kuruluşlar ,10 Bizim Menkul Değerler A.Ş.(*) 2- TAV Havalimanları Holding A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md. 7) (**) ,55-10,30 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortak liderliğindeki konsorsiyum (*) Bizim Menkul Değerler A.Ş. bakiye yüklenim esasına göre halka arza aracılık edecektir. (**) YTL nominal değerde pay ek satışa konudur. 2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar : Ortaklığın Unvanı 1. Aviva Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Tablo: 6 Fon Tutarı Pay Sayısı (Adet) Portföy Yapısı (%) Hisse Senedi %81,31 Ters Repo %18,69 2

3 D. DUYURU 1. DUYURU 2. Kaydi Sisteme Geçiş Kapsamında Yatırımcıların Aracı Kurum ve Bankalara İlettikleri T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarasının Doğruluğunu Kontrol Etmelerine Yönelik Sermaye Piyasası Kurulu nun Tarih ve 51/1462 Sayılı Kararı Uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne Bildirilen ve Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Bankalar ve Aracı Kurumların İnternet Sitelerinde Yayınlanması Gereken Duyuru Sermaye Piyasası Kanunu nun 10/A maddesi gereğince, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde izlenmesine yönelik işlemler, MKK, banka ve aracı kurumlar tarafından sürdürülmektedir. Yürürlükteki kaydileştirme mevzuatı uyarınca, her yatırımcı için tarihinden başlamak üzere: Tam mükellef gerçek kişiler için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi nden (MERNİS) alınmış T.C. Kimlik Numarası ile, Tüzel kişiler ile dar mükellefler için Maliye Bakanlığı ndan alınmış Vergi Kimlik Numarası (VKN) bilgilerinin, eksiksiz ve doğru bir biçimde MKK ya iletilmesi gerekmektedir. MKK tarafından, aracı kuruluşlarca tam mükellef gerçek kişiler için iletilen MERNİS bilgisi, dar mükellef kişiler ve tüzel kişiler için iletilen VKN bilgisi Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ve Maliye Bakanlığı nezdinde sorgulanmaktadır. Sermaye piyasası işlemi yaptıkları banka ve aracı kurumlar nezdinde bulunan hesaplarında bu tip uyumsuzluk ve eksiklikleri bulunan yatırımcıların, hisse senedi, özel sektör tahvili, yatırım fonu (ile kaydileşme tarihinden sonra Devlet İç Borçlanma Senetleri) işlemi yapamama riskleri bulunmaktadır. Yatırımcılarımızın işlem yapabilmelerini teminen hesaplarının bulunduğu banka ve aracı kuruma ilettikleri tam mükellef gerçek kişiler için T.C. Kimlik; tüzel kişiler ile dar mükellefler için ise vergi numaralarının; ve adresli internet sitelerinden temin edecekleri bilgilerle uyumlu olduğunun kontrol edilerek, farklılık durumunda, yanlış bilginin bulunduğu kurum nezdinde (bağlı bulunulan nüfus idaresi, vergi dairesi veya hesabın bulunduğu aracı kuruluş) bu eksiklik/uyumsuzluğun giderilmesini sağlamaları büyük önem taşımaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 3

4 DUYURU 3. KURULUMUZUN SERİ:X, NO:22 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞİ NİN 2 NCİ KISMININ 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (D) BENDİNDE DÜZENLENEN SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS BELGESİNE SAHİP OLMA KOŞULUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN DUYURU Kurulumuzun tarih ve 5 nolu toplantısında; A) Kurulumuzun Seri:X, No:22 sayılı Tebliği nin yayımı tarihi olan tarihinden sonra sermaye piyasasında bağımsız denetimle yetkili kuruluşlar listesine (Liste) alınma talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan kuruluşlar ile ilgili olarak; 1) Kurulumuzun Seri:X, No:22 sayılı Tebliği ile düzenlenen diğer tüm şartları sağlamaları halinde, yönetici ve/veya bağımsız denetçilerinin anılan Tebliğ in yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olacaklarını kabul etmeleri koşuluyla Liste ye alınmalarına, 2) Bu şartlarla Liste ye alınan kuruluşlardan 3 yıllık sürenin sonunda Kurulumuzun Seri:X, No:22 sayılı Tebliği çerçevesinde sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip yeterli sayıda yönetici ve/veya bağımsız denetçiye sahip bulunmayanların Liste den çıkarılmalarına, B) Kurulumuzun Seri:X, No:22 sayılı Tebliği nin yayımı tarihi olan tarihinden sonra Listede yer alan bir kuruluşta yönetici ve/veya bağımsız denetçi olarak işe alınacak kişiler ile ilgili olarak; 1) Kurulumuzun Seri:X, No:22 sayılı Tebliği ile düzenlenen diğer tüm şartları sağlayan ve Tebliğ in yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olacaklarını kabul eden kişilerin, sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesi olmaksızın Liste de yer alan bir kuruluşta yönetici ve/veya bağımsız denetçi olarak göreve başlayabilmelerine, 2) Bu şartlarda Listede yer alan kuruluşlarda göreve başlayan kişilerin 3 yıllık sürenin sonunda sermaye piyasasında bağımsız denetim lisansı belgesini alma koşulunu sağlayamamaları halinde, Listede yer alan kuruluşlarda yönetici ve/veya bağımsız denetçi olarak görev alamamalarına karar verilmiştir. E. ÖZEL DURUMLAR 1. Global Menkul Değerler A.Ş. nin Denizli de irtibat bürosu açma talebi olumlu karşılanmıştır. 2. Merkez Menkul Değerler A.Ş. nin (Aracı Kurum) merkezi nezdinde tarihleri arasında yapılan inceleme sonucunda; Aracı Kurum un, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ in 8 inci maddesine aykırı işlemlerinden dolayı Sermaye Piyasası Kanunu nun 47/A maddesi uyarınca Aracı Kurum hakkında YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 3. Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. ne (eski unvanı Tat Menkul Değerler A:Ş) alım satım aracılığı yetki belgesi verilmiş ve yeniden faaliyete geçme başvurusu olumlu karşılanmıştır. 4. Vizyon Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınmasına karar verilmiştir. 5. Sağlam Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin mevcut sermayesini temsil eden YTL nominal değerli paylar ve YTL lık kayıtlı sermayesi içerisinde çıkarılmış sermayesinin YTL den YTL ye artırılması dolayısıyla ihraç edilecek ve mevcut ortakların yeni pay alım hakları kısıtlanarak halka arz edilecek olan YTL nominal değerli paylar olmak üzere toplam YTL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması ve ortaklığa gayrimenkul portföy işletmeciliği yetki belgesi verilmesi uygun görülmüştür 6. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nin, payları Kurul kaydında bulunmayan ve halka kapalı olan TAV Havalimanları Holding A.Ş. nin, sermayesinin YTL ndan YTL na artırılması nedeniyle ihraç edilecek YTL nominal değerli paylarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle ve mevcut ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Akfen Holding A.Ş. ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. nin ellerinde bulunan YTL. nominal değerli paylarının halka arz edilmek üzere Kurulumuz kaydına alınmasına ve halka arz edilecek tutara ek olarak bu tutarın % 15 ine tekabül eden YTL nominal değerli Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Akfen Holding A.Ş. nin ellerinde bulunan payların ek satış hakkının kullanılmasına izin verilmesine ilişkin talebi olumlu karşılanmıştır. 7. Hüseyin Turhan SEDEF ve Hayrettin SAZAN hakkında tarihinde getirilen işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir. 4

5 8. Van Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vanet) hisse senetlerinde döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak SPKn. ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda; A) Abdulkadir SAĞLIK ın hesaplarını kullanan Yalçın KAYA ( İstanbul doğumlu, Mardin/Merkez nüfusuna kayıtlı Hanimi-Nimet oğlu) hakkında SPKn nun 47/A 2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 uncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına ve Kurulumuz Karar Organı nın daha önceki kararlarıyla hakkında getirilmiş borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, B) Behiye KAYA ( Mardin doğumlu, Mardin/Merkez/Kabala-Kayacan nüfusuna kayıtlı Hasan-Hanife kızı, T.C. kimlik numaralı) hakkında SPKn nun 47/A 2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere 49 uncu madde uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına ve Kurulumuz Karar Organı nın daha önceki kararlarıyla hakkında getirilmiş borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağının tekrarlanmasına, karar verilmiştir. 9. Alfa Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde SPKn. ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelenme sonucunda; A) Aracı kurum müşterilerinin hisse senetlerinin müşteri onayı olmadan Tekstilbank A.Ş. den kullanılan kredilere teminat oluşturmak üzere Tekstilbank a gönderilmesine ilişkin olarak, SPKn nun 47/A-5 maddesinde tanımlanan emniyeti suiistimal suçunun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Aracı Kurum un kredili işlemlerine ilişkin bağlayıcı nihai karar alma yetkisine haiz Hakan AKSOY (Namık Kemal Tomris oğlu, 1966 Ankara doğumlu, Bilecik Bozüyük nüfusuna kayıtlı) ve Hüseyin Yaşar ERASLAN ( Ali Rıza Fatma oğlu, 1953 Ergü doğumlu, Erzincan Kemaliye nüfusuna kayıtlı) hakkında SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, B) döneminde müşterilere ait nakdin kullanılmasına ilişkin olarak; SPKn nun 47/A-5 maddesinde tanımlanan emniyeti suiistimal suçunun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle Aracı Kurum un dönemindeki yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü Hüseyin Yaşar ERASLAN hakkında SPKn nun 49 uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulmasına, karar verilmiştir. F. DİĞER ÖZEL DURUMLAR 1. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Elda İçecek ve Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: 5

6 6

7 2. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Karyem Karapınar Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yönetim Kurulumuz un 24/01/2007 tarih ve 459 sayılı Kararı gereği 2006 Hesap Yılı Olağan Genel Kurulu nun 24 Mart 2007 Cumartesi günü saat da Şirketimiz Toplantı Salonunda yapılması kararlaştırılmıştır. Gündem Ek te sunulmuştur. 7

8 8

9 Yönetim Kurulumuz un tarih ve 456 sayılı Kararında belirtildiği üzere kendi isteği ile Şirketimiz Müdürü Ahmet ARICAN tarihi itibariyle emekliye ayrılmıştır. 3. Hisse senetleri Kurulumuz kaydında bulunan Birlik Sigorta A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Yönetim Kurulu üyelerinden, Kamil Gökhan BOZKURT un tarihinden geçerli olmak üzere istifası, Cevat BEKİN in Şirketimize Genel Müdür olarak atanması ve Serdar ORÖZÜ nün vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine tarihinden geçerli olmak üzere Mürsel ERTAŞ, Yusuf Duran OCAK ve Denetim Kurulu Üyesi olan Osman ARSLAN atanmışlardır. 9

10 4. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: Gönen Kaplıcaları İşl. A.Ş. bünyesinde bulunan 5 otelden biri olan 4 yıldızlı Yıldız Otel hizmete başladığı yıldan bugüne yaklaşık 30 yıldır kapsamlı bir şekilde tadilata alınmamış olup, günün şartlarında rekabet açısından sıkıntı çekmektedir. Müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılması amacıyla tarihinde tadilata alınmış olup tarihinde yeni haliyle hizmete açılacaktır. Söz konusu tarihler arasında diğer 4 otelimiz hizmete devam edeceklerdir. 5. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Trakya İplik Sanayi A.Ş. nin tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: İLGİ: tarih ve 5478 sayılı yazımız hk. KONU: Arsa satışının gerçekleşmesi. Yukarıdaki ilgi yazımızda belirttiğimiz arsanın satışı 17 Ocak 2007 tarihinde gerçekleşmiştir ,00 YTL. ( USD) değerindeki arsanın tamamı peşin ödeme olarak Yusuf KARAKUŞ a satılmıştır. 6. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarınca Şirketimizin 2001 ve 2002 yılları işlemlerinin incelenmesi sonucu hazırlanmış Vergi İnceleme Raporu, Isparta defterdarlığınca tebliğ edilmiştir. Sözkonusu, 2001 yılı için ,06 YTL., 2002 yılı için ,05 YTL tutarında Kurumlar vergisi, gelir vergisi stopajı, fon asıl ve cezası tahakkuk ettirilmiştir. Vergi inceleme Raporuyla ilgili olarak gereken İdari ve hukuki süreç başlatılmıştır tarihli özel durum açıklama yazımızla, işçi ve işveren sendikalarının, uygulama tarihleri ayrıca bildirilmek üzere aldığı grev ve lokavt kararları, her iki taraf arasında Toplu İş Sözleşmesi ön anlaşması imzalanması sonucu iptal edilmiştir. 7. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Shell&Turcas Petrol A.Ş. nin tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 10

11 8. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. nin tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 2004 ve 2005 yıllarına ilişkin karın dağıtımı ve sermayenin YTL dan YTL na çıkarılması amacıyla şirket olağanüstü genel kurulu tarihinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. 9. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen Özel Ege Tıp Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ortaklarından Hasan Ali Bülent Çelik tarafından yapılan tarihli özel durum açıklamaları aşağıdadır: 11

12 10. Hisse senetleri İMKB de işlem görmeyen ve ortak sayısı nedeniyle Kurulumuz kaydında olan Astaş Azim Cıvata Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak Mitaş Enerji ve Madeni İnşaat İşleri T.A.Ş. tarafından tarafından yapılan tarihli özel durum açıklaması aşağıdadır: MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No: ANKARA Tel: (312) Faks:(312) İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No: Şişli İSTANBUL Tel: (212) Faks: (212)

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/56 HAFTALIK BÜLTEN 26/12/2005 30/12/2005 A. 1.1.2005 30.12.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 30.12.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/17 HAFTALIK BÜLTEN 10/04/2006 14/04/2006 A. 1.1.2006 14.04.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2005/18 HAFTALIK BÜLTEN 25/04/2005 29/04/2005 A. 1.1.2005 29.04.2005 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2005 25.04.2005 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2006/6 HAFTALIK BÜLTEN 13/02/2006 17/02/2006 A. 1.1.2006 17.02.2006 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/18 HAFTALIK BÜLTEN 28/04/2008 02/05/2008 A. 02.01.2008 02.05.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/47 HAFTALIK BÜLTEN 08/11/2010 12/11/2010 A. 04.01.2010 12.11.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/31 HAFTALIK BÜLTEN 26/07/2010 30/07/2010 A. 04.01.2010 30.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/10 03/04/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık 1. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (1) 2. Atılım

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/17 03/07/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2008/16 HAFTALIK BÜLTEN 14/04/2008 18/04/2008 A. 02.01.2008 18.04.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (YTL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/6 26/02/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/5 27/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bedelli Paylar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2014/14 15/05/2014 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran lar İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Paylar Bedelsiz İç Kaynaklardan Kâr Payından

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40)

Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) 3 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27541 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ: I, NO: 40) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2012/14 05.04.2012 A. BAġVURULAR 1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul a BaĢvuran Ortaklıklar: Hisse Senetleri Ġhraç Edilecek Bedelsiz Diğer Ortaklığın Unvanı Menkul Bedelli

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2015/4 19/02/2015 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Paylar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli Bedelsiz İç Kaynaklardan

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2004) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Şirket in işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum adet miktarı 10.000 lot olarak uygulanacaktır. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TARİH: 08/05/2007 BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: Borsa Yönetim Kurulu'nun 08.05.2007 tarihli toplantısında Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin (Banka) halka arz edilen 312.250.256 YTL nominal değerli hisse senetlerinin,

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları*

Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2011 Cilt: 48 Sayı: 557 Ortaklık ve Aracı Kuruluş Varantları* Y. AKBULAK Yavuz AKBULAK SPK Başkanlık Danışmanı 5 Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK/Kurul) son yıllarda

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı