Bankacılık ve Finans Eğitimleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılık ve Finans Eğitimleri"

Transkript

1 Bankacılık ve Finans Eğitimleri Aralık 2007 Programı Perpa Ticaret Merkezi B Blok K.12 No.2095 Şişli/İst. Tel: Fax:

2 06 ARALIK GÜN FİNANSÇILAR İÇİN VERGİ Finansal Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirmesi Bu 1 günlük eğitim programında, Banka ve Aracı Kurumlarda satılan belli başlı finansal ürün ve hizmetlerden doğan kazançların vergi karşısındaki durumu öğretiliyor. Bu program, bankalarda ve aracı kurumlarda her gün karşılaşılan hazine bonosu, repo, mevduat gibi ürünlerden elde edilen Menkul Sermaye Gelirleri ile Değer Artış Kazançlarının vergi karşısındaki durumunu incelemektedir. Bu programdan sonra katılımcılar farklı mükellef türlerinin vergisel konumunu öğrenecek, sağlanan gelirlerlerle ilgili kesinti yapma ve bildirim yükümlülükleri ile bu gelirlerin beyan usulleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu eğitim, finansal ürünlerele bütünleşik vergiler hakkında bilgi edinmek isteyen veya son uyguylamalar hakkında kendini güncellemek isteyen banka ve aracı kurum çalışanlarına yöneliktir. Daha ziyade ürünlerin satışını yapan ve ürün bilgisi olan personel ile bu ürünlerin denetimini yapan personel hedef alınmıştır. Finansal ürünler hakkında genel bilgisi olan her kıdemdeki personelin katılımına açıktır. lar Hisse Senedi FinansBil - Bankacıl ık & Finans Eğ itimleri - Aralı k Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Devlet Tahvili & Hazine Bonosu Eurobond Mevduat / Repo Yatırım Fonu Katılma Belgelerie Özel Şirket Tahvili Vadeli İşlemler: Forward, Future, Opsiyon Gelirlerin Beyanı & Mahsup 1

3 07 ARALIK GÜN FİNANSAL MATEMATİK -I Ürün Bazlı, Uygulamalı Finansal Matematik Bu 1 günlük eğitim programında, Banka ve Aracı Kurumlarda karşılaşılan belli başlı finansal ürünlerin fiyatlamasında kullanılan sayısal analiz öğretiliyor. Bu programda hazine bonosu, repo, mevduat, forward gibi ürünlerin fiyatlarının hesaplanmasına yer verilmektedir. HP Finansal Hesap Makinesi ile uygulamalı bir anlatım yapılmaktadır. Bu programdan sonra katılımcılar belli başlı işlemlerin fiyatlarının oluşumu hakkında fikir sahibi olacak, ürün fiyatlarının hesaplamasını hesap makinesiyle yapabilecekler, hesaplamaların arkasındaki formulleri öğreneceklerdir. Bu eğitim, finansal ürünler ve piyasaları hakkında genel bilgiye sahip, banka ve aracı kurum çalşanlarına yöneliktir. Daha ziyade ürünlerin satışını yapan/yapacak olan bir veya birkaç yıllık deneyimli personel hedef alınmıştır(başlangıç ve orta seviye). Finansal ürünler hakkında genel bilgisi olan her kıdemdeki personelin bilgi yenileme maksatlı katılımı için de uygundur. İleri seviye fiyatlamaları (opsiyon..vb) öğrenmek isteyen personele Finansal Matematik-II önerilir. Bu programa gelirken bir adet HP 17B veya benzeri finansal Hesap Makinesi bulundurulması tavsiye edilir. Kredi Hesaplamaları Mevduat Hesaplamaları Leasing Hesaplamaları Devlet Tahvili & Hazine Bonosu Hesaplamaları Futures & Forwards Hesaplamaları Faiz ve Döviz Swapları Hesaplamaları FinansBil - Bankacılık& Finans Eğitimleri Aralık

4 10 ARALIK GÜN BANKACILAR İÇİN YÖNETİM MUHASEBESİ-I Banka Finansal Tablolarının Analizi Bu 1 günlük eğitim programında, Banka bilançolarının finansal analizinin yapılması ile, finansal performansı ölçmeye yönelik rasyolar anlatılıp, bunların yorumlanması öğretiliyor. Bu programda, banka bilançolarının analizi ile bankaların performansını ölçmeye yönelik temel ve güncel rasyolar anlatılmakta, program sonunda, gerek banka bilançosunu denetleyecek gerekse bu bilançolardan üst yönetime rapor hazırlayacak personelin analiz becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu programdan sonra katılımcılar, bankaların kendi içsel kullanımları için hazırladıkları MIS raporlarını daha kolay okuyabilecekler, bu işleri yapanlar ise becerilerini geliştirmek ya da yeni analiz metodları öğrenmek imkanını bulabileceklerdir. Bu eğitim, banka finansal tablolarının analizini/denetimini yapacak/yapmakta olan personel ile bu tür raporları kullanarak karar almak zorunda olmayan ancak artık bunları kullanmak zorunda olan personelin katılımı için idealdir. Maliyet Merkezi bazlı (Activity Based Costing veya Cost Center Accounting vb) analizlere yönelik eğitim için bu eğitimin ileri seviyesi olan Bankacılar İçin Yönetim Muhasebesi-II önerilir. lar FinansBil - Bankacılık & Fin ans Eğitimleri - Aralı k-2007 o Muhasebe, Finansal Muhasebe, Yönetim Muhasebesi Karşılaştırmalı Bilanço ve K/Z Analizi Bilanço Kompozisyonu Başabaş Noktası Analizleri Finansal Oranlar Analizi o Karlılık Oranları o Likidite Oranları o Özkaynak Yeterliliği Oranları 3

5 15 Aralık Gün HAZİNE İŞLEMLERİNİN KONTROL VE DENETİMİ-I Banka Fon Yönetiminin Güncel Fonksiyonları ve Bunların Denetimi Bu 1 günlük eğitim programında, Banka Fon Yönetiminin sektörde genel olarak nasıl organize edildiği aktarılırken, bu faaliyetlerden doğan risklerin minimize edilmesi için gerekli olan kontroller ve faaliyetlerin süreç ve sonuç denetimleri anlatılıyor. Bu program, bankaların fon yönetimi bölümlerini uzaktan kontrol edecek veya denetleyecek personelin ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmış olmakla birlikte hazine bölümlerinde yeni başlayan/çalışacak personelin de katılımı için uygundur. Programa katılan peresonelin, fon yönetiminin genel olarak yapısını ve işleyişini öğrenmesi, fonksiyonla bütünleşik riskleri kavraması, bir Fon Yönetimi kontrol listesi veya bir fon yönetimi denetim çalışma programı hazırlayacak beceriye kavuşması amaçlanmaktadır. Bu eğitim, Bankaların İç Sistemlerinde görevli (Teftiş, İç Kontrol, Uyum, Risk Yönetimi) her seviyeden personel ile fon yönetiminde çalışan/çalışacak personel için uygundur. lar Fon Yönetimi Organizasyonu Fon Yönetimi Fonksiyonları Fon Yönetimi Faaliyetleri ile Bütünleşik Riskler Fon Yönetimi Faaliyetleri Kontrol Listesi-(Örnek Uygulama) Fon Yönetimi Denetimi Çalışma Programı (Örnek Uygulama) Eğitim Yeri: Esentepe / İSTANBUL Eğitmen: Suat Albayrak+Konuşmacı Fiyat: 1 Katılımcı günlük 130 YTL+KDV. Aynı kurumdan 3 katılımcı gönderilirse 4. Katılımcıdan para alınmaz. Fiyata, öğlen yemeği ile gün boyu coffee break dahildir. Kayıt İçin: / Fax: (eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar kayıt yapılabilir / silinebilir). FinansBil - Bankacılık& Finans Eğitimleri Aralık

6 EĞİTİMLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Bankacılık ve Finans Eğitimleri açık ve kuruma özel olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca, Bankalar Kanunu ve ilgili Mevzuat, BASEL II, Kurumsal Yönetim gibi güncel konularda üst düzey yöneticilere yönelik kurum içi özel bilgilendirme seminerleri de düzenlenebilir. Açık eğitimler tasarlanırken hedef katılımcı kitlesi olarak bankaların denetim ve kontrol fonksiyonlarında çalışan personeli ile fon yönetimi ve özel bankacılık gibi ürün bazlı detay bilgiye gereksinim duyan personelin de ihtiyaçları düşünülmüştür. Uygulama ağırlıklı, beceri geliştirme metodu benimsenmiştir. Eğitimlerdeki genel metodoloji, güncel uygulamalardan örnekler verilmesi üzerine kurulduğundan, eğitime katılan personel eğitim dönüşü öğrendiklerini hemen uygulamaya koyabilecektir. Eğitimler I ve II olamak üzere çeşitli seviye ve farklı içeriklerde düzenlenmiştir. Eğitimler bir veya bir kaç eğitmenin/konuşmacının katılımıyla sunulmaktadır. Açık eğitimler, tamamen veya ihtiyaçlara göre değiştirilerek kurum içi eğitimlere çevrilebilir. Finansçılar İçin Vergi Eğitim Kataloğu Mevcut Eğitimler Bankalar Kanunu ve Temel Bankacılık Mevzuatı - I, II (Türkçe/İngilizce) Bankacılar İçin Yönetim Muhasebesi - I, II Finansal Matematik-I, II Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Açısından Finansal Tablo Analizi Finansal Kuruluşlarda İç Denetim - I (Denetçi Programı) FinansBil - Bankacılık & Finans Eğitimleri - Aralık-2007 Finansal Kuruluşlarda İç Denetim II (Denetim Yöneticisi Programı) Finansal Kurumlarda IT Denetimi Örnek Uygulamalı (COBIT) Banka Hazine İşlemlerinin Kontrol ve Denetimi Sertifika Sınavlarına Hazırlık CIA Sertifika Sınavlarına Hazırlık CISA Lisanslama Sınavlarına Hazırlık SPK BASEL II: Operasyonel Risk (Örnek Veri Tabanı Uygulaması) BASEL II: Kredi Riski 5

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir.

KATILIMCILAR İç kontrol birimi çalışanları ve müfettişler katılabilir. 1. Risk Odaklı İç Denetim Gerek uluslararası düzenlemeler ile yurt içi düzenlemelere uyum, gerekse de bankaların risk profillerinin önceliklendirilerek denetim kaynaklarının bu amaçlara göre yönlendirilmesi

Detaylı

çözümler üretiyoruz...

çözümler üretiyoruz... RiskActive 05 Danışmanlık Hizmetlerimiz 06 Yazılım Çözümlerimiz 08 Eğitim Hizmetlerimiz 09 Akılcı çözümler üretiyoruz... Eğitimlerimiz Para ve Sermaye Piyasası Eğitimleri Risk Yönetimi Eğitimleri 10 13

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Sayfa No: 1 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2008 31.12.2008 Sayfa No: 2 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TARİH : 31.03.2009 Saat :

Detaylı

INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2013 INVEST AZ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu SERİ: XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ. Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır.

YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ. Alış : Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören değerleri (döviz, menkul kıymet gibi) almaya istekli oldukları fiyattır. YATIRIMCI SÖZLÜĞÜ Açık Piyasa İşlemleri (APİ): Para politikası uygulaması çerçevesinde, merkez bankaları bünyesinde para miktarının artırılıp azaltılması amacıyla, Hazine kağıtlarının alım ve satımının

Detaylı

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU

EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU EYLÜL - ARALIK 2015 EĞİTİM KATALOĞU 2014 2015 Dönemi Finansal Eğitim Faaliyetlerimiz Hakkında Özet Bilgiler: A-) Eğitim Merkezi Faaliyetleri Birliğimiz Eğitim Merkezi nde Eylül 2014 Haziran 2015 döneminde

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı.

Finansal Hizmetler Bölümü. Sinem Cantürk. Hakan Güzeloğlu. Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel. Cihan Doğrayan. Duygu Avcı. Ekim - Aralık 2012 KPMG Gündem Sinem Cantürk Hakan Güzeloğlu Ehtiram İsmayilov - Servet Gözel Cihan Doğrayan Duygu Avcı Göktürk Tamay Finansal Hizmetler Bölümü 15 KPMG Gündem Ekim - Aralık 2012 BDDK dan

Detaylı

Kimi işlerde usta elinin inceliği gerekir. Bizim için portföy yönetimi de böyledir.

Kimi işlerde usta elinin inceliği gerekir. Bizim için portföy yönetimi de böyledir. Kimi işlerde usta elinin inceliği gerekir. Bizim için portföy yönetimi de böyledir. GARANTİ PORTFÖY KARAR ALMA SÜREÇLERİ RİSK YÖNETİMİ ÖZEL PORTFÖY YÖNETİMİ YÖNETİMİMİZ ALTINDAKİ T. GARANTİ BANKASI YATIRIM

Detaylı

FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ

FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ FON YÖNETİMİ HAZİNE NEDİR? Şirketin tüm para ve sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmek, piyasaların yönü karşısında önlemlerini alıp şirketi mali riskten korumak ve bankalarla

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 121 EYLÜL 2012 ISSN 1304-8155 Opsiyon Sözleşmeleri (sayfa 5) Gelişmekte Olan Ülkelerde Türev Piyasaları (sayfa 20) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila Köksal, CFA

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER

Detaylı

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır.

XEROX Doküman Merkezinde Basılmıştır. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 BASEL-II SAYISAL ETKİ ÇALIŞMASI (QIS-TR) DEĞERLENDİRME RAPORU Aralık 2004 Bu rapor kamuoyunu

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.ġ. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Banka nın Ticari Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU ING BANK A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bankamız hisselerinin halka açık olmamasına rağmen yasal mevzuatta yer alan hükümlere azami ölçüde

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER II. ORTAKLIĞIN YASAL STATÜSÜ, UNVANI ve DİĞER BİLGİLERİ... 3 III. ORTAKLIĞIN ORGANİZASYON ve SERMAYE YAPISI... 4

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 06/04/2015 TARİH VE EYF.12233907-335

Detaylı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı

HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi Ticaret Unvanı HSBC Bank Anonim Şirketi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Aralık 2014 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim Şirketi Kuruluş Tarihi :13 Eylül 1990 Adres : Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmekte olup, ihraççı bilgi dokümanının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben

Detaylı