ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ"

Transkript

1 ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 26 I. BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA NAFAKANIN DÜZENLENİŞİ A. GENEL OLARAK 29 B. BAKIM NAFAKASI Tedbir Nafakası 31 a. Genel Olarak 31 b. Tedbir Nafakasının Türleri 31 (1) Evlilik Devam Ederken Ailenin Korunması Amacıyla İstenen Tedbir Nafakası 31 (2) Mutlak ve Nisbi Butlan Dâvasında Hükmedilecek Tedbir Nafakası 38 (3) Boşanma ve Ayrılık Dâvalarında Hükmedilecek Tedbir Nafakası 39 (4) Çocuklar Lehine Hükmedilecek Tedbir Nafakası 42 (5) Evlât Edinilen Çocuk Lehine Hükmedilecek Tedbir Nafakası 44 c. Tedbir Nafakasının Özellikleri 45 (1) Tedbir Nafakasının Başlangıcı 45 (2) Tedbir Nafakasının Miktarının Belirlenmesi 47 (3) Tedbir Nafakasının Artırılması ve Azaltılması 51 (4) Tedbir Nafakasının Ödeme Biçimi 52 (5) Tedbir Nafakasının Sona Ermesi 53 (6) Tedbir Nafakası Davasının Usul Hükümleri İştirak Nafakası 60 a. Genel Olarak 60 b. İştirak Nafakasının Mahiyeti 60 c. İştirak Nafakasının Özellikleri 63 (1) İştirak Nafakasının Başlangıcı 63 (2) İştirak Nafakasının Miktarının Belirlenmesi 63 (3) İştirak Nafakasının Artırılması ve Azaltılması 65 (4) İştirak Nafakasının Ödeme Biçimi 66 (5) İştirak Nafakasının Sona Ermesi 67 (6) İştirak Nafakası Davasının Usul Hükümleri Yoksulluk Nafakası 72 a. Genel Olarak 72 b. Yoksulluk Nafakasının Özellikleri 73 (1) Yoksuluk Nafakasının Başlangıcı 73

2 (2) Yoksulluk Nafakasının Miktarının Belirlenmesi 74 i. Yoksulluk Kavramı 75 ii. Kusur 78 (3) Yoksulluk Nafakasının Süresi 79 (4) Yoksulluk Nafakasının Artırılması ve Azaltılması 83 (5) Yoksulluk Nafakasının Ödeme Biçimi 87 (6) Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi 88 (7) Yoksulluk Nafakasında Zamanaşımı 91 (8) Yoksulluk Nafakası Davasının Usul Hükümleri 92 C. YARDIM NAFAKASI Genel Olarak Yardım Nafakasının Borçlusu ve Alacaklısı Yardım Nafakasının Şartları 98 a. Nafaka Alacaklısı Bakımından Şartları 98 b. Nafaka Borçlusu Bakımından Şartları Yardım Nafakasında Sıra Yardım Nafakasının Özellikleri 107 a. Yardım Nafakasının Hükümleri 107 b. Yardım Nafakası Davasının Usul Hükümleri 112 II. BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ VE MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ A. NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ Nafaka Alacağının Ödeme Şekli Nafaka AlacağınınTakası Nafaka Alacağının Rehni ve Haczi Nafaka Alacağından Ferâgat Nafaka Alacağının Üçüncü Kişiye Temliki ve Nafaka Borcunun Yüklenilmesi Nafakanın Miras Yoluyla Geçmesi Zamanaşımı Nafakanın İç Hukukta Kamu Düzeni İle İlgili Olması Yabancı Unsurlu Nafaka Alacağı Davalarında Uygulanacak Hukukun Tespiti 125 a. Genel Olarak 125 b. Kanuni Rejim ve Uygulanacak Hukuk 126 (1) Tedbir Nafakası 126 i. Genel Olarak 126 ii. Evlilik Birliği Devam Ederken Tedbir Nafakası 126 iii. Boşanma ve Ayrılık Dâvalarında Tedbir Nafakası 130 iv. Tedbir Nafakasının Niteliği ve Uygulanacak Hukuk 131 (2) İştirak Nafakası 136 (3) Yoksulluk Nafakası 136 (4) Yardım Nafakası 137

3 c. Milletlerarası Sözleşmeler Rejimi ve Uygulanacak Hukuk 140 (1) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 140 i. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 140 ii. Sözleşmeye Taraf Devletler 141 iii. Sözleşmenin Amacı 141 iv. Sözleşmenin Uygulanması 141 (2) 1973 Tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 145 i. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 145 ii. Sözleşmeye Taraf Devletler 145 iii. Sözleşmenin Amacı 145 iv. Sözleşmenin Uygulanması Yargılamaya İlişkin Hususlar 151 B. NAFAKAYA İLİŞKİN MAHKEME KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ Nafakaya İlişkin Mahkeme Kararlarının Sonuçları 154 a. Nafakaya İlişkin Verilen Ara Karar ve Nihai Kararın Cebri İcra Yoluyla Tahsili 154 b. Nafaka İlâmına İlişkin İcranın Durdurulamaması 158 c. Nafaka Alacaklısının Hacze İmtiyazlı İştirak Yetkisi 159 d. Cezai Yaptırım Nafakaya İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi 161 a. Kanuni Rejim ve Tanıma-Tenfiz 161 (1) Genel Olarak 161 (2) Tanıma ve Tenfiz Ön Koşulları 161 i. Tanıma Tenfiz Talebi, Yabancı Bir Ülke Tarafından Verilen Mahkeme Kararına Dayanmalıdır 162 ii. Tanınması ve Tenfizi İstenilen Kararın Özel Hukuk Dâvalarına İlişkin Olması Gerekmektedir 162 iii. Yabancı Mahkeme Kararın Kesinleşmiş Olması Gerekmektedir 162 (3) Tanıma ve Tenfiz Koşulları 167 i. Karşılıklılık 167 ii. Münhasır Yetki ve Aşkın Yetki 170 iii. Kamu Düzeni 171 iv. Savunma Hakkı 174 (4) Tanıma ve Tenfiz Usulû 175 b. Milletlerarası Sözleşmeler Rejimi ve Tanıma-Tenfiz 178 (1) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyeti Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair La Haye Sözleşmesi 178 i. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi 178 ii. Sözleşmeye Taraf Devletler 178 iii. Sözleşmenin Amacı 179 iv. Sözleşmenin Uygulanması 179

4 v. Sözleşmede Yer Alan Tanıma ve Tenfiz Şartları 180 vi. Usûl 182 (2) Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair La Haye Sözleşmesi 184 i. Sözleşmenin Yürülüğe Girmesi 184 ii. Sözlemeye Taraf Devletler 185 iii. Sözleşmenin Amacı 185 iv. Sözleşmenin Uygulanması 185 v. Sözleşmede Yer Alan Tanıma ve Tenfizin Şartları 187 vi. Usûl 189 vii. Çekinceler 191 III. BÖLÜM TÜRKİYENİN TARAF OLDUĞU NAFAKA ALACAKLARININ TAHSİLİNİ KOLAYLAŞTIRAN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER A. NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI ÜLKELERDEN TAHSİLİ HAKKINDA 1956 TARİHLİ NEW YORK SÖZLEŞMESİ Genel Olarak Sözleşmenin Tarihi Gelişimi Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi Sözleşmenin Amacı Sözleşmenin Uygulama Alanı Sözleşmenin Uygulama Organları Gönderici Makam Açısından Sözleşmenin Uygulama Biçimi 201 a. Gönderici Makam 201 b. Başvuruya Eklenecek Belgeler 208 (1) Talep Formu 208 (2) Mahkeme İlâmı veya Ara Kararı Örneği ve Çevirisi 209 (3) Adlî Müzaheret Belgesi ve Çevirisi 210 (4) Vekâletname 212 (5) Çok Dilli Nüfus Kayıt Örneği 212 (6) Tebligat Belgeleri ve Tercümeleri 213 (7) Nafaka Alacaklıları ve Borçlunun Birer Fotoğrafı 213 (8) Birikmiş Nafaka Alacağına Dair Liste ve Banka Hesap Formu Aracı Kurum Açısından Sözleşmenin Uygulanması İstinabe Kararların Tadili Muafiyetler Kolaylıklar İhtilafların Çözümü Muhtelif Maddeler Değerlendirme 219 B. NAFAKA ALACAĞININ TAHSİLİNDE ULUSLARARASI TEBLİGAT VE İSTİNABE

5 TALEPLERİNE UYGULANAN SÖZLEŞMELER Hukukî ve Ticari Konularda Adlî ve Gayrîadlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Sözleşmesi Hukukî veya Ticarî Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında La Haye Sözleşmesi 231 SONUÇ 239 KAYNAKÇA 243 EK 1: Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 257 EK 2: Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 259 EK 3: Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi 265 EK 4: Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin La Haye Sözleşmesi 271 EK 5: Nafaka Alacaklarının Yabancı Devletlerde Tahsili adlı tarihli ve 64/2 sayılı Adalet Bakanlığı Genelgesi (Genelge Metni) 281 EK 6: Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 tarihli New York Sözleşmesi 291 EK 7: Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin 1956 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ne Taraf Olan Devletler Merkezi Makamları ve Yazışma Dilleri 299 EK 8: Türkiye ile İkili Olarak İmzalanan Sözleşmeler Listesi 307

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri

Candan YASAN. Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri Candan YASAN Milletlerarası Özel Hukukta Aynı Cinsiyetten Kişilerin Birliktelikleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 I. Sunuş...1 II. Çalışmanın Amacı...2 III. Çalışmada

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63

T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. GENELGE No: 63 T.C. ADALET BAKANLIĞI Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.UİG.0.00.00.06/010.06.02/1 01/01/2006 Konu : Hukuki Konularda Uluslararası Adli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN 10211 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kabul Tarihi : 27/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/12/2007 Sayı : 26728 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5718 Kanun Kabul Tarihi : 27/11/2007 Resmi Gazete Tarihi : 12/12/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26728 BİRİNCİ KISIM : MİLLETLERARASI

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

Ticari İşletme Hukuku

Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI GENELGE No: 65/1 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin 01/01/2006

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR

MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE DELİLLERİN MİLLETLERARASI İSTİNABE YOLUYLA ELDE EDİLMESİ VE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR Musa AYGÜL * ÖZET Milletlerarası ticarî tahkimde, tahkim yerinin tarafsız olması sebebiyle

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192)

AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) AVRUPA KONSEYİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞEMESİ (ETS NO: 192) Bölüm 1- Sözleşmenin amaçları ve tanımlar Madde 1- Sözleşmenin amaçları İşbu Sözleşmenin amacı: a) Kişisel ilişkilere

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS MEDENİ USUL HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM USUL HUKUKUNA GİRİŞ Temel Kavramlar I. TERİM SORUNU...3 II. USUL HUKUKUNUN AMACI...4 III. USUL HUKUKUNUN YERİ...5 IV. USUL HUKUKUNUN

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 556 sayılı Markaların

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR KARARLARIN TENFİZİ: ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ Arş. Gör. Özge BÖLÜKBAŞI * GİRİŞ Egemenlik anlayışı gereği bir devletin çocukla

Detaylı

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1

KISIM 1 HUKUKİ VE TİCARİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA I. BÖLÜM ADLİ HİMAYE. Madde 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKİ, TİCARİ VE CEZAİ KONULARDA ADLİ YARDIMLAŞMA, TANIMA VE TENFİZ, SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ VE HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ SÖZLEŞMESİ Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ HUKUK DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ Özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde: Birinci Hukuk Dairesi; 1. Taşınmaz mallara ilişkin ve mülkiyet hakkına dayanılarak paydaşlar arasındaki veya üçüncü kişilere

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI

ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI I PROF. DR. MELDA SUR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ULUSLARARASI HUKUKUN ESASLARI TIPKI 6. BASKI İSTANBUL 2013 Yayın No : 2575 Hukuk Dizisi : 1253 2. Bası Eylül 2006 - İSTANBUL

Detaylı

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN 11541 AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 6284 Kabul Tarihi : 8/3/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/3/2012 Sayı : 28239 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Amaç 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Genelgenin amacı, 97/5 sayılı Çevre

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7

Müracaatın şekli ve süresi MADDE 5 Müracaatın reddi MADDE 6 (1) Müracaat hakkında karar ve karara itiraz MADDE 7 YARGILAMA SÜRELERİNİN UZUNLUĞU İLE MAHKEME KARARLARININ GEÇ VEYA KISMEN İCRA EDİLMESİ YA DA İCRA EDİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR KANUN TASARISI Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı, Avrupa

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Müşterek Avarya Hukuku

Müşterek Avarya Hukuku Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Samim ÜNAN Prof. Dr. Rayegân KENDER Müşterek Avarya Hukuku 2004 York-Anvers Kuralları Dispeç 2011 Tarihli (Yeni) Türk Ticaret Kanunu Müşterek Avarya ve Sigorta İÇİNDEKİLER

Detaylı