Müsteşar ın Önsözü...5 Tanımlar...6 Amaç...8 Kapsam...9 Genel Esaslar...10 İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar...10 Varsayımlar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Müsteşar ın Önsözü...5 Tanımlar...6 Amaç...8 Kapsam...9 Genel Esaslar...10 İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar...10 Varsayımlar..."

Transkript

1

2

3 2 İhracat Stratejisi İçindekiler Müsteşar ın Önsözü...5 Tanımlar...6 Amaç...8 Kapsam...9 Genel Esaslar...10 İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar...10 Varsayımlar...11 I. Stratejik Konu 1: İhracatı Teşvik ve Geliştirme Mekanizması Oluşturulması...12 Stratejik Değerlendirme...12 Stratejik Amaçlar...13 Stratejik Amaç 1: Başta Öncelikli Ülkelere Öncelikli Ürünlerin İhracatı Olmak Üzere, Savunma Ürün ve Hizmetlerinin İhracatını Artırmaya Yönelik Kredi Mekanizmasının Savunma Sanayine Yönelik Teşvik ve Destek Kredi Uygulamalarına Dair Yönerge Kapsamında Oluşturulması...13 Stratejik Amaç 2: Öncelikli Ürünlerin Başta Öncelikli Ülkelere Olmak Üzere Dış Pazarlara Etkin Bir Şekilde Tanıtım ve Pazarlanmasını Sağlamak...14 II. Stratejik Konu 2: Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın Savunma Ürünleri ve Hizmet İhracatı Sürecindeki Konumu Etkinleştirilerek, Türk Savunma Sanayiinin İhracat Odaklı Olarak Yeniden Yapılandırılması...16 Stratejik Değerlendirme...16 Stratejik Amaçlar...17 Stratejik Amaç 3: Savunma Sanayiinin İhracat Odaklı Olarak Yapılandırılması...17 Stratejik Amaç 4: Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın İhracat Sürecindeki Yeri Etkinleştirilecek, Uygulamaları Yaygınlaştırılacaktır...18 Stratejik Amaç 5: Karşılıklı Ticaret Türlerinin Savunma Ürün ve Hizmet İhracatına Uygulanması...19

4 İhracat Stratejisi 3 III. Stratejik Konu 3: Uluslararası İhtiyaçların Güncel Teknolojiler İhtiva Eden Ürün ve Hizmetler İle Karşılanmasına Yönelik Teknolojik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi...20 Stratejik Değerlendirme...20 Stratejik Amaçlar...20 Stratejik Amaç 6: İhracat Hacmini Artıracak Teknolojik Çözümler Geliştirilmesi..20 IV. Stratejik Konu 4: Uluslararası Piyasada Rekabet Avantajı Oluşturmak Amacıyla Dost ve Müttefik Ülkeler İle Stratejik İşbirliklerinin Teşvik Edilmesi...22 Stratejik Değerlendirme...22 Stratejik Amaçlar...23 Stratejik Amaç 7: İhracat Hacmini Artıracak Stratejik İşbirlikleri Geliştirilecektir...23

5 4 İhracat Stratejisi MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi adına Yayıncı: Hakkı ARIS Araştırma: İbrahim SÜNNETCİ Teknik Eşgüdüm: Mehmet DEMİRKOL Uygulama: Osman ŞAHİNYAVUZ Konsept Grafikler & Kapak: Etkileşim Tasarım Mönch Yayıncılık (TR) Ltd. Halit Ziya Sok, #26/9 TR o(312) Baskı: Ankara Ofset Ankara 2o1o

6 İhracat Stratejisi 5 Sunuş Ülkemizin savunma sistem tedariki ve savunma sanayisini yönlendirme konusunda uzman bir kuruluşu olarak son 25 yılda yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, savunma ürün ve hizmetlerimiz, stratejik olarak değerlendirilen endüstriyel altyapının desteklenmesi, stratejik işbirliği bulunan yabancı müttefik ve dost ülkeleri ile ilişkilerimizin seviyesinin bir adım ilerlemesine katkıda bulunmuş, farklı coğrafyalardaki birçok ürünlerimiz ilgili ülkelerin silahlı kuvvetlerine teslim edilmiştir. Yaygınlaştırılan bu yeteneğin geleceğe taşınmasına yönelik gayretlerin, somut amaç ve hedeflere dayalı, performans odaklı bir yaklaşım içinde ele alınması amacıyla, ileriye dönük planlamaların temelini teşkil etmek üzere kuruluşumuzun 25. yıldönümünü kutladığımız 2010 yılında, uluslararası işbirliği stratejimiz tamamlanmıştır. İhracat Stratejimiz ile, savunma sanayimizin beklentilerine uygun olarak teşvik mekanizmasının oluşturulması, ihracat bürokrasisindeki Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın konumunun etkinleştirilmesi, güncel teknolojiler ile uluslararası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknolojik destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve dost ve müttefik ülkeler İle stratejik işbirliklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçların gerçekleştirilmesi sürecinde, savunma sanayisinin ihracat odaklı olarak yapılandırılması ve uluslararası işbirliği kültürünün yerleştirilmesi önem taşımaktadır. Müsteşarlığımız tarafından ortaya konulan bu strateji, bir bütün olarak savunma sanayii sektörümüze de yön gösterici bir nitelik taşımaktadır. Bu çerçevede, tespit edilen amaç ve hedeflere ulaşmak için belirlenen yol haritasının uygulanmasında tüm paydaşlarımızın katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Bu stratejinin hazırlanmasında uzun süredir bir süredir yürütülen yoğun çalışmalarda emeği geçen her seviyedeki tüm Müsteşarlık personeline, çalışmaların yürütülmesinde ve Türk savunma sanayiinin yurtdışında tanıtımında önemli bir sorumluluk üstlenen Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı na ve değerli katkılarını esirgemeyen paydaşlarımıza göstermiş oldukları çaba için teşekkür ederim. Murad BAYAR Savunma Sanayii Müsteşarı

7 6 İhracat Stratejisi Tanımlar MilGem TCG Heybeliada (F-511), 28 Eylül 2008 tarihinde denize indirildi (S&H ). Anket: ASD: Barter (Takas): BOA: Düşük Gelirli Ülkeler: İkili Kullanım: İşbirliğinde Öncelikli Ülke: Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından 2008 yılında yapılan anket Aerospace and Defense Association of Europe Satın alınan mal ve hizmetin bedelinin üretilen mal ve hizmet ile ödendiği bir sistemi ifade etmektedir. Bu yöntem ile Türkiye nin özellikle yüksek harcamalar gerektiren kamusal ihtiyaçların karşılanmasının karşılığında savunma ürün ve hizmet ihracatı gerçekleştirilebilir. NATO tedarik ajansları ile iş yapmak isteyen firmaların imzalaması gereken Temel Sipariş Anlaşması Kişi başına geliri 745 dolar ve altında olan ülkeler Hem askeri hem sivil alanda kullanılmakta olan ürünler Uluslararası pazarlara açılırken, bölgesel pazarlara yönelik işbirliği yapılacak KOBİ: NAMSA: NATO Tedarik Ajansları: ülkeler 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu (Yirmibeşmilyon) TL'yi aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birim. NATO Lojistik ve Tedarik Ajansı NATO tarafından, üye ülkeler veya kendi Milli Savaş Yönetim Sistemi GENESİS (Havelsan ).

8 İhracat Stratejisi 7 X-Band Araç Terminali (Aselsan ). S-70A-28D Kısmi Görev Simülatörü (Havelsan ). NC3A: NIAG: Öncelikli Ülke: kuvvetleri için tedarik yapan ajanslar NATO Komuta Kontrol ve Danışmanlık Ajansı NATO Industrial Advasory Group Öncelikli Ürün: SASAD: SK/O: Askeri Harcamalar, Askeri Harcamalar (GDP %), Türk Firmalarının Geçmiş Yıllardaki İhracat Tutarı, gibi hususlar göz önünde bulundurularak seçilen savunma ürün ve hizmetlerinin ihracatının öncelikli olarak yapılacağı, ihracatı destekleyecek faaliyetlerin önceliklendirileceği ülkelerdir. Öncelikli Ülkeler geçmişte savunma sanayimiz tarafından ihracat yapılan ve ihracat yapılmayan ülkeler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Öncelikli Ülkeler, Offset, Teşvik/Kredi mekanizmaları kapsamında desteklenmelerinde öncelikli olacaklardır. Kriterleri Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından belirlenecek olan ve Offset, Teşvik/Kredi mekanizmaları kapsamında desteklenmelerinde öncelikli olacak ürünler Savunma Sanayi İmalatçıları Derneği Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından uygulanmakta olan Sanayi Katılımı Ofset uygulamaları

9 8 İhracat Stratejisi Amaç TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi (RMK Marine ). Savunma Sanayii Müsteşarlığı Stratejik Planında, savunma sanayi sektörünü uluslararası pazara entegre etmek ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak temel amaçlar arasında yer almıştır. Bu genel amaç doğrultusunda savunma sanayi ürün ve hizmet ihracatını artırmak, sanayinin daha çok sayıda uluslararası projede görev almasını sağlamak ve bu projelerdeki iş payını artırmak temel adımlar olarak belirlenmiştir. Özgün ürünlerin yurtiçinde geliştirilmesi ve buna paralel olarak teknolojinin geliştirilmesi ve hakim olunması sonucunda sektörümüzün iş kapasitesi ve verimlilik düzeyi artmış, özellikle özgün ürünlerin geliştirilmelerinde maliyet etkin çözümler sağlanmaya başlanmıştır. Özgün ürünlerin uluslararası pazara sunulması ile birlikte, dost ve müttefik ülkeler ile işbirliği düzeyinin yönetilmesi, ihracat yapılması ve iç pazarda maliyetlerin düşürülmesi, döviz kaybının en aza indirilmesi her sektörde olduğu gibi savunma sanayinde de TSK envanterine girme sürecine paralel olarak temel hedefler haline gelmiştir. İhracat Stratejisi, mevcut savunma sanayii ihracatını artırmak ve aynı zamanda ihracat artışını nitelikli ve sürdürülebilir kılmak için öncülük etmek, bu sektörde faaliyet gösteren bütün firmalara yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

10 İhracat Stratejisi 9 Kapsam T129 ATAK Taarruz/Taktik Keşif Helikopteri (TAI ). İhracat Stratejisi dokümanının kapsamı, 4 Stratejik Konu, 7 Stratejik Amaç ve 30 Hedef olarak belirlenmiştir. Kapsamın belirlenme sürecinde sektör firmaları, SSM yönetimi, SASAD İhracat Kurulu, yabancı ülke satınalma ajansları gibi paydaşların görüşleri alınmıştır. Sektörde ihracatın artırılmasına yönelik engellerin detaylı tespiti için firmaların katılımıyla kapsamlı bir Anket çalışması 2008 yılında yapılmış olup (bundan sonra Anket olarak anılacaktır), ihracat sürecinde yaşanan yapısal sorunlar İhracat Sürecine Bakış başlığı altında ortaya konulmaktadır. Bu çalışmadan yola çıkılarak temel stratejik konular belirlenmiştir. İhracatın teşvik ve geliştirilmesine yönelik Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından sağlanan desteklerin yanı sıra, doğrudan savunma sanayii sektörüne yönelik teşvik ve kredi mekanizmalarının oluşturulması ön plana çıkmaktadır. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Müsteşarlığımız ın dâhil olduğu ihracat sürecinde mevcut bürokratik düzenlemelerin iyileştirilmesi ve savunma sanayi ile hedef pazarların buluşmasını sağlayacak etkili düzenlemelerin yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, savunma sanayini ihracat odaklı hale getirebilmek amacıyla sanayi katılımı/offset, teşvik, kredi ve tanıtım gibi Müsteşarlığın elindeki tüm araçlar hedefler doğrultusunda kullanılacaktır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların, dünyadaki güncel teknolojik ilerlemeler ve standartlara uygun üretim yapabilmeleri yönünde gerekli önlemler alınacaktır. Sektörün rekabet avantajı elde edebilmesine yönelik stratejik işbirlikleri ile uluslararası pazarlarda yeni tedarik zincirlerinin kurulması ve mevcut olanlara katılımın sağlanması ve artırılması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Sektörün dünyadaki ihracat eğilimlerine paralel olarak yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan İhracat Stratejisi, ihracata dayalı kalkınmanın öneminin vurgulandığı bu dönemde savunma sanayii için mevcut yapıyı güçlendiren ve sürdürülebilir ihracatı temin etmeye yönelik başlıca adımları kapsamaktadır.

11 10 İhracat Stratejisi Genel Esaslar S-70A-28D ve DSAR Tam Uçuş Simülatörleri (S&H ). İhracat Sürecine Bakış ve Tespit Edilen Sorunlar İhracat süreci, savunma sanayinde bir ürünün fikri olarak ortaya çıkması, fikrin olgunlaşması, geliştirilmesi ve üretiminin gerçekleştirilmesi sonrasında bu ürünün hem iç hem dış pazarlarda tanıtılması, finansal olarak desteklenmesi ve ihraç edilmesi aşamasına kadar geçen süreç olarak tanımlanabilir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların bu süreçte düzenlenmesini/iyileştirilmesini öngördükleri sorun alanlarının tespiti amacıyla Anket yapılmıştır. Bu çalışmada, alıcı veya aracı kuruluşların ödemelerini zamanında yapmamaları ve navlun giderlerinin yüksek olması sebebiyle firmaların ihracat finansmanını karşılamakta zorlandıkları tespit edilmiştir. Öte yandan ilgili kuruluşların yanı sıra firmaların kendi kurumsal yapılarındaki aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Firmaların ihracat birimlerinin olmayışı veya hatalı örgütlenme yapıları, ihracat sürecine dâhil olmalarını zorlaştırmaktadır. İhracat potansiyelimiz olan pazarlara ilişkin araştırmaların yetersiz olduğu, uluslararası ihale bilgilerine ulaşım zorluğu, firmanın kendini tanıtma imkânının kısıtlı olması, dış pazarlardaki firmalar ile iletişim kurma zorlukları Anket kapsamında tespit edilmiştir. Ayrıca diğer ülkelerin uyguladıkları ithalatı zorlaştırıcı veya engelleyici politikalar çerçevesinde imzalanan uluslararası anlaşmaların, ihracatı engellediği veya sınırlandırdığı görülmektedir. İhracata konu ürünler açısından değerlendirildiğinde ise, ürünün kalite standartlarını karşılayamaması, dış pazarlar için güncelliğini yitirmiş olması, üretim maliyetlerinin yüksek olmasından kaynaklı rekabet açısından olumsuz etki yaratacak düzeyde yüksek fiyata sahip olması ve bir diğer ülkenin lisansı altında üretiliyor olmasının ihracata mani olması firmaların ihracat sürecinde yaşadıkları temel sorun alanları arasında yer almaktadır.

12 İhracat Stratejisi 11 Varsayımlar Taktik Saha Muharebe Sistemi (TASMUS) Üretim/Entegrasyon Hattı (Aselsan ). İhracat Stratejsi dokümanı hazırlanırken, Stratejik Planı ve güncellemeleri esas alınmıştır. ARMA 6x6 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (Otokar ).

13 12 İhracat Stratejisi I. Stratejik Konu PARS 4x4, 6x6 ve 8x8 Taktik tekerlekli Zırhlı Araç Ailesi (FNSS ). İhracatı Teşvik ve Geliştirme Mekanizması Oluşturulması Stratejik Değerlendirme Firmaların talepleri incelendiğinde teşvik ve geliştirme mekanizmasının ayrı ayrı ele alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İhracat teşviklerinin sağlanması sürecinde devlet tarafından özel fonlamalar vasıtasıyla, ihracatçılara doğrudan kredi/garanti sağlar veya ticari bankaların/ihracatçıların borçlarını garanti altına alır. Devlet tarafından teşviklerin sağlanması durumunda, herhangi bir finansman maliyeti veya risk primi yansıtılmaması, piyasadan bulunan ticari kredilerden daha düşük geri ödemeyle ihracatçılara kredi sağlanmasına yardımcı olur. İhracat teşviki sürecinde garantinin devlet tarafından sağlanmış olması sebebiyle, aracı kurum/kuruluşlar yüksek riski üstlenirler ve bu sebeple ticari piyasadan sağlanamayan ihracat kredilerini sağlayabilirler. Düşük Gelirli Ülkelere (Çin, Hindistan, Endonezya, Nijerya ve Pakistan gibi) G-7 ülkeleri olan (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere) den teşvik ajansları veya devlet garantisi ile sağlanan ticari ihracat kredileri kullanılarak askeri satışların yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde ise, Dış Ticaret Müsteşarlığı ihracatın geliştirilmesi kapsamında istihdam yardımı, yurtdışı fuarlara katılım, yurtdışında ofis-mağaza açma ve marka tanıtım, pazarlama, eğitim, danışmanlık ve tasarım desteği sağlamaktadır. Türk Eximbank, ihracata yönelik üretim yapan imalatçıları ve yurt dışında faaliyet gösteren girişimcileri kısa, orta ve uzun vadeli nakdi ve gayrinakdi kredi, sigorta ve garanti programları ile desteklemektedir. Türk Eximbank kredi, garanti ve sigorta işlemlerini aynı çatı altında toplamakta, ihracatçı firmalara verilen hizmetlerde bir bütünlük oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Bu kapsamda ülke güvenliği alanında faaliyet gösteren ve ürünü olan firmaların, ihracata ilişkin faaliyetlerini yürütürken Türk Eximbank kaynaklarından faydalandıkları bilinmektedir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından da, milli katılım sağlanan uluslar arası fuarlarda firma- 5.56mm Mehmetçik 1 Modern Piyade Tüfeği (MKEK ).

14 İhracat Stratejisi 13 Bayraktar Mini İHA (Baykar Makina ). ların çeşitli masraflarının sübvanse edildiği, Türk savunma sanayiinin SK/O gibi araçlar kullanılarak ihracatlarının teşvik edildiği bilinmektedir. Stratejik Amaçlar masraflarının düşük faizli krediler ile karşılanmasını, geri ödemede kolaylık sağlanmasını düzenleyen mekanizma ve Öncelikli Ürün ve Öncelikli Ülke listesi 2010 yılı itibarıyla oluşturulacak, Öncelikli Ürün, Öncelikli Ülke ve transfer edilebilecek teknoloji listesi 2 yılda bir veya ihtiyaç duyulduğu durumlarda güncellenecek, stratejik işbirliği alanlarının tespit edilmesi ve işbirlikleri geliştirilme sürecinin yönetilmesi, Öncelikli Ürünlerin Öncelikli Ülkeye ihracatının gerçekleşmesi durumunda ilave bir katsayı verilmesi için mevcut SK/O Uygulamaları Yönergesinde yer alan katsayı uygulamasında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Stratejik Amaç 1: Başta Öncelikli Ülkelere Öncelikli Ürünlerin ihracatı olmak üzere, savunma ürün ve hizmetlerinin ihracatını artırmaya yönelik kredi mekanizmasının Savunma Sanayine Yönelik Teşvik ve Destek Kredi Uygulamalarına Dair Yönerge kapsamında oluşturulması Hedef 1.1 Platform, sistem ve hizmet alanında Öncelikli Ülkelere, Öncelikli Ürün ihracatının arttırılmasına, uluslararası geliştirme projeleri ve uluslararası konsorsiyumlara katılım sağlanmasına yönelik teşvik ve kredi mekanizmaları ile, ihracata ilişkin belli başlı firma RT-9661 V/UHF Araç Telsizi (Aselsan ). MilGem Korveti TCG Heybeliada (Turgay KÖKEN ).

15 14 İhracat Stratejisi Gözcü-2 Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) (SSM ). Stratejik Amaç 2: Öncelikli Ürünlerin başta Öncelikli Ülkelere olmak üzere dış pazarlara etkin bir şekilde tanıtım ve pazarlanmasını sağlamak Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 SSM koordinasyonundaki fuarlar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından bireysel katılımların desteklenebileceği fuarların listesi 2011 yılında, Öncelikli Ülkeler ve Öncelikli Ürünler göz önünde bulundurularak yenilenecektir. Sabiha Gökçen Havaalanında fuar alanı inşasına ilişkin çalışmalar yürütülecektir. Türk Savunma Sanayii nin yurtdışında bir kimlik altında tanınmasını sağlayacak Marka/Slogan Tespiti ve Tanıtımı Çalışması kapsamında oluşturulacak marka/slogan ile, 2010 yılından itibaren uluslararası savunma fuarlarında Türk Savunma Sanayii nin tanıtımı yapılacak, marka/slogan ihtiyaca binaen güncellenecektir. ALTAY AMT Konsept Tasarımı (SSM ). Radar Elektronik Taarruz Sistemi (S&H ).

16 İhracat Stratejisi 15 Hedef 2.6 Hedef 2.4 SSM başkanlığında yabancı ülkelere yapılacak olan ihracat ziyaretleri, 2011 yılından itibaren Öncelikli Ülkelere, Öncelikli Ülkelerin tedarik makamları ve son kullanıcılarından oluşan heyetlerin Türkiye ye yapacağı ziyaretler ise karşılıklı iletişimi sağlayacak ve her ay en az 1 ülke davet edilecek şekilde planlanacaktır. Hedef 2.5 Yabancı askeri heyetlere, tanıtım amaçlı atölye çalışmaları gerçekleştirilecek, savunma sanayii firmalarının atölye çalışmalarına ve ürünlerine yönelik doküman, sunum vs 2010 yılı sonuna kadar hazırlanması sağlanacak ve tüm Türk ve yabancı paydaşlara dağıtılacaktır. Öncelikli Ülkelerle SSİ anlaşmalarının imzalanması için MSB.lığı ve DİB nezdinde koordinasyon sağlanacaktır. Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (FNSS ).

17 16 İhracat Stratejisi II. Stratejik Konu TCSG Dost Arama Kurtarma Gemisi Denize İndiriliyor (RMK Marine ). Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın Savunma Ürünleri Ve Hizmet İhracatı Sürecindeki Konumu Etkinleştirilerek, Türk Savunma Sanayiinin İhracat Odaklı Olarak Yeniden Yapılandırılması Stratejik Değerlendirme Savunma sanayi alanında uluslararası işbirliğinin, küreselleşen pazarda sadece Türk Savunma Sanayi firmalarının çabasıyla değil, ihracat sürecinde yer alan Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı ilgili Daireleri, Ticari Ataşelikler, Askeri Ataşelikler ve uluslar arası örgütlerdeki temsilciliklerin, ihracat odaklı olarak yönlendirilmesiyle artırılabileceği değerlendirilmektedir. Savunma ürünleri ihracatı, Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun ( t s. R.G.) ile yürütülmektedir. Savunma firmaları, ihraç etmek istedikleri ürünlere ilişkin ön izinlerini (satış hakları, veri paketi üzerindeki haklar, lisanslara ilişkin hususlar) imzaladıkları sözleşmeler gereği Savunma Sanayii Müsteşarlığı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili Makamları ndan almakta, ön izinler tamamlandıktan sonra Millli Savunma Bakanlığına başvurmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ihracat izni sürecinde, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşleri alınmakta, bu sürecin tamamlanmasını müteakip firmaya ihracat için izin verilmektedir. Bu süreçte yaşanan aksaklıklar izin sürecinin uzamasına sebep olmaktadır. Öte yandan özellikle KOBİ lerin izin sürecinde eksik belgelerinin olduğunun ortaya çıkması ile ihracatın gerçekleşemediği durumlar olmaktadır. Muhatap olunan Öncelikli Ülkeler nezdinde izinlerin geç alınması veya alınamaması gerek ülke, gerekse ihracat alanında gelişmekte olan sektörümüz açısından sıkıntılı sonuçlar doğurmaktadır. Bu kapsamda üretim izni, tesis güvenlik ve kişi güvenlik belgelerinin alım sürecinin hızlandırılması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerin Müsteşarlığımız C-130E ERCİYES Projesi (S&H ).

18 İhracat Stratejisi 17 tarafından yapılması kaçınılmazdır. Diğer taraftan, sektörde faaliyet gösteren firmaları dış pazarlara ilişkin güncel bilgilere ulaşmak için askeri ataşelikler, ticari ataşelikler veya kendi temsilciliklerine başvurmaktadırlar. Ancak bu bilgi edinme süreci uzun sürdüğünden ihalelere geç cevap verilmekte ve ihracat imkanları değerlendirilememektedir. Bu nedenle, dağınık bilgi kaynağı yerine bilgiler toplulaştırılarak tek bir merkezden dağıtılmalıdır. Bu amaçla SSM tarafından 2008 yılında oluşturulan Türkçe ve İngilizce İhracat Portali nin daha kapsamlı kullanımı iletişim hızlandıracak bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde askeri alımlarda kullanılmakta olan mevcut SK/O uygulamaları savunma ürün ve hizmet ihracatını teşvik etmektedir. Ancak mevcut uygulamanın Öncelikli Ürünleri ve Öncelikli Ülkeleri destekler hale getirilmesi gerekmektedir. SK/O uygulamalarına ek olarak diğer bir karşılıklı ticaret yöntemi olan Barter (Takas) yöntemi de bir araç olarak kullanılabilir. Bu yöntemin uygulanması ile Türkiye nin özellikle yüksek harcamalar gerektiren kamusal ihtiyaçlarının karşılanması karşılığında savunma ürün ve hizmet ihracatının teşvik edilmesi gerçekleştirilebilir. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 3: Savunma Sanayiinin İhracat Odaklı Olarak Yapılandırılması Hedef 3.1 Savunma sanayii İhracatçılar Birliği nin kurulmasına ilişkin koordinasyon sağlanacaktır. UMTAS ve CİRİT Akıllı Pod Üzerinde (S&H ). Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Hedef 3.5 NATO Tedarik Ajansları tanıtım faaliyetleri ve sanayi günleri yıllık olarak planlanacak ve ajans temsilcileri ile Türk sanayisi bir araya getirilecek, NAMSA ve NC3A gibi Ajanslardan gelen ihale çağrılarına Türk savunma sanayi firmaların cevap vermesi sağlanacak, NATO ile BOA imzalayan firma sayısı artırılacaktır. Sürekli aynı firmaların değil tüm sektöre yayılan bir ihracat potansiyelinin oluşturulması yönünde firmalar arası işbirliği sağlanacaktır. SASAD ın SSM.lığı nı ihracata ilişkin veri sağlamada desteklemesi sağlanacaktır. Türk savunma sanayinin ASD ve NIAG faaliyetlerine katılımı etkinleştirilecektir. KALKAN 3B Hava Savunma Radarı (S&H ). ACV-S AKINCI ZMA (FNSS ).

19 18 İhracat Stratejisi HÜRKUŞ Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı (TAI ). Stratejik Amaç 4: Savunma Sanayii Müsteşarlığı nın İhracat Sürecindeki Yeri Etkinleştirilecek, uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. Hedef 4.1 Sektör içi ve paydaşlar arasında ihracata ilişkin bilgi paylaşımı 2010 yılı itibarıyla etkinleştirilecektir. Cobra 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (Otokar ). Hedef 4.2 Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5 Hedef 4.6 Hedef 4.7 Pazarlama ve ihracat izin mekanizması 2011 yılından itibaren uluslararası kriterlere uygun ve rekabetçiliği artıracak düzeyde yapılandırılacaktır/hızlandırılacaktır. Öncelikli Ülkelerdeki faaliyetlerin takip edilmesini sağlayacak 5 bölge ile ABD ve Brüksel (Belçika) de 2010 yılından itibaren savunma sanayii temsilciliği açılması süreci başlatılacaktır. Tedarik politikalarının değerlendirilebilmesi açışından, benzer tedarik ajansları ile personel değişim programının 2011 yılından itibaren gerçekleştirilmesine yönelik yönerge çıkartılacaktır. İhraç edilebilir teknolojileri belirleyecek ve ihracata ilişkin izinlerin koordinasyonunu sağlayacak İhracat Onay Kurulu nun oluşturulması amacıyla gerekli girişimlerde bulunulacaktır. NATO Silahlanma süreçlerine katılım etkinleştirilecek,mcg/1, MCG/6, MCG/8, JCGUAV,LandGroup2, Joint ISR Capability Group, SC/1-C3 CC SC WG/2, SC/1-C3 CC SC WG/3, SC/1-C3 CC SC AHWG/1,SC/5IS SC WG/1 Data Link, SC7-IDENT SC AHWG/4 NATO Mode and Mode S Identification çalışma gruplarına katılım sağlanacaktır., NATO Ajansları ile işbirliği güçlendirilecektir.

20 İhracat Stratejisi 19 KASIRGA 302mm ÇNRA (Roketsan ). CİRİT, AH-1S den Ateşleniyor (Roketsan ). Hedef 4.8 İhracat çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, DTM, İhracatı Geliştirme Merkezi, TOBB DEİK, DEİK Ülke Konseyleri, Uluslararası Rekabeti Araştırmaları Kurumu (URAK), SERA, uluslararası çerçevede tanıtım yapılabilecek Arap Birliği, Amerikan Türk Konseyi, gibi kuruluşlar ile yerli ve yabancı basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği geliştirilecektir. Stratejik Amaç 5: Karşılıklı ticaret türlerinin savunma ürün ve hizmet ihracatına uygulanması Hedef yılına kadar kamu alımlarının karşılığında savunma ürün ve hizmet ihracatının yapılması şeklinde olmak üzere Barter (Takas) yöntemine ilişkin bir sistematik yaklaşım geliştirilecektir. TCG Giresun firkateyni, Gemi Entegre Savaş Yönetim Sistemi (GENESİS) modernizasyonundan geçirilmiştir (S&H ).

21 20 İhracat Stratejisi III. Stratejik Konu Kara Konuşlu Radar Elektronik Destek Sistemi (S&H ). Uluslararası İhtiyaçların Güncel Teknolojiler İhtiva Eden Ürün Ve Hizmetler İle Karşılanmasına Yönelik Teknolojik Destek Mekanizmalarının Geliştirilmesi Stratejik Değerlendirme Savunma sanayi alanında uluslararası işbirliğinin, yurtiçi yetenekler ve ulusal ihtiyaçlar ile geliştirilen ürünlerin yanı sıra uluslar arası ihtiyaçları karşılayacak ürünlerin kullanımıyla arttığı, ürün yelpazesinde ihracatı da destekleyecek ürünlerin bulunmasıyla rekabetçiliğin yükseldiği görülmektedir. Türkiye nin dış ticaretinde verimlilik ve birim işgücü maliyetler, dış ticaretin yönü konusunda önemli göstergelerdir. Verimliliğin artırılması, birim işgücü maliyetlerinin düşürülmesi teknolojik gelişmeler ile mümkün olabilmektedir. Teknolojik gelişmeler mevcut ürünlerin daha düşük maliyetlerle üretilmesini veya yeni ürünlerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Belirlenen Öncelikli Ürünlere yönelik teknolojik kabiliyetlerin Türk Savunma Sanayine kazandırılması gerekmektedir. Böylece Türk Savunma Sanayi uluslar arası pazarda rekabet edebilen, dış ticaretin yönü konusunda söz sahibi bir yapıya sahip olacaktır. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 6 : İhracat Hacmini Artıracak Teknolojik Çözümler Geliştirilmesi KAYA 4x4 Mayın Korumalı Zırhlı Araç (Otokar ). Hedef 6.1 Hedef 6.2 Uluslararası pazarda ilgi yaratabilecek ürün hattı ve sistem paketlemesi yaklaşımı için uluslararası ve ulusal çalışmalar yürütülecektir. İkili Kullanım ürünlerinin uluslararası işbirliği fırsatları değerlendirilerek kullanımı teşvik edilecek, Eximbank kaynaklarının kullanımı etkinleştirilecektir.

22 İhracat Stratejisi 21 Yeni Tip Karakol Botu (Dearsan Tersanesi ). UH-1H HeliMod II Kokpit Yerleşimi (S&H ). Hedef 6.3 Hedef 6.4 Ulusal projelerin ihtiyaç ve proje tanımlama sürecinde orta uzun vadede ihraç edilebilir ürünlerin SSM tarafında yürütülen projeler kapsamında tanımlanmasına yönelik SSM.lığı ilgili Daire Başkanlıkları ile koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapılacaktır. İhracatta Öncelikli Ürünlerin geliştirilmesine veya yerli üretimine katkıda bulunabilecek teknoloji transferleri ve/veya yatırımlara ilave katsayı verilmesi için mevcut SK/O Uygulamaları Yönergesinde yer alan katsayı uygulamasında gerekli düzenlemeler 2011 yılı içinde yapılacaktır. Hedef 6.5 Mevcut SK/O Uygulamaları Yönergesinde yer alan teklif değerlendirme formülünün bir parçası olan teknoloji transferi/yatırım (Kategori C) türü SK/O faaliyetlerinin Öncelikli Ürünlerin üretimi ve/veya ihracatı kapsamında bir teknoloji transferi/yatırımı içermesi durumunda daha yüksek bir katsayı ile ağırlıklandırılarak değerlendirilmesi ve Öncelikli Teknolojilerin yurtiçine transferi (Kategori C) türü SK/O faaliyetleri için gerekli düzenlemeler 2011 yılı içinde yapılacaktır. Gürcistan Sahil Güvenlik Teşkilatı na ait MRTP-33 Botu (Yonca-Onuk Tersanesi ).

23 22 İhracat Stratejisi IV. Stratejik Konu Leopard 1T AMT (S&H ). Uluslararası Piyasada Rekabet Avantajı Oluşturmak Amacıyla Dost Ve Müttefik Ülkeler İle Stratejik İşbirliklerinin Teşvik Edilmesi oldukları kısıtlamalardan muafiyet sağlamaya çalışmak stratejik işbirlikleri geliştirmenin temel amaçları arasında yer almaktadır. Stratejik Değerlendirme Türk savunma sanayi altyapısı; Kara, Hava ve Deniz platformlarının geliştirilmesi ve bu platformlar için ihtiyaç duyulan elektronik sistemler ile silah sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesini bakım ve idamesini destekleyecek şekilde oluşturulmuştur.dünya savunma ürünleri pazarında sürmekte olan güçlü rekabetten Türk savunma sanayi firmalarınınetkilenmesini en aza indirmek, yabancı firmaların kendi ülkelerinde Türk firmaları ile işbirliği yapmalarını sağlayarak ülkelerin uygulmakta Karayel Taktik İHA Sistemi (Vestel Savunma ). DSH Roketi ve Lançeri (S&H ).

24 İhracat Stratejisi 23 TCG Heybeliada Korvetinde Kullanılan Entegre Köprüüstü Konsolu (YALTES ). Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç 7: İhracat Hacmini Artıracak Stratejik İşbirlikleri Geliştirilecektir Hedef 7.1 Hedef 7.2 Uluslararası pazarı hedefleyen ve sanayi ağları içerisinde hareket eden firmaların tedarik zincirlerine dahil olunmasına yönelik mekanizma 2011 yılına kadar geliştirilecek,ssm ve Kobi Danışma Merkezi nin yerli ve yabancı firmaları koordine etmesi sağlanacaktır. Dünya pazarına hitap edecek ürün odaklı ortak girişim şirketlerinin kurulmasının teşvikine yönelik mekanizma Hedef 7.3 Hedef yılı içerisinde geliştirilecektir. Rekabete hazırlama ve rekabet politikalarının oluşturulmasına yönelik işbirliği çalışmalarına 2010 yılı itibarıyla başlanacak, Teknoloji İşbirliğinde Öncelikli Ülkeler listesi oluşturulacaktır. Büyük boyutlu ulusal projelere erken safhada ve değişik seviyelerde katılımcı ülke kabul edilmesinin sağlanması ve bu yolla işbirliği sürecinin ve orta-uzun vadede ürünlerimizin ihracat imkanının garanti altına alınmasına imkan verecek bir yaklaşım ilgili kurumlarla değerlendirilecek, uygun bulunan projelere yabancı ülkelerin Ortak statüsünde davet edilmeleri sağlanacaktır. Uzaktan Kumandalı Stabilize Top Sistemi (Aselsan ). KİRPİ 4x4 Mayına Karşı Korumalı Araç (BMC ). EJDER 6x6 TTZA (S&H ).

25

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI

T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI YAN SANAYİ BÜTÜNLEŞTİRME ESASLARI ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. AMAÇ... 4 2. KAPSAM... 4 3. HEDEFLER... 4 4. GENEL ESASLAR...

Detaylı

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu

Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları. Sektör Ortak Görüş Notu Savunma Sanayii İhracat Kanunu Çalışmaları Sektör Ortak Görüş Notu 20.4.2015 SaSaD HAKKINDA Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği, Milli Savunma Bakanlığı nın desteği ve yönlendirmesi ile 1990 yılında savunma

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU

SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU SAVUNMA SANAYİİ 25 ÇALIŞMASI VE SEKTÖR ÖDÜLLERİ DUYURUSU Türk Savunma Sanayii son yıllarda hızlı bir yükseliş trendi yakalamış ve dikkat çeken bir performans sergilemiştir. Sözkonusu performansın sürdürülebilirliği

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman

Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası. İbrahim Sami EREL Uzman Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Yol Haritası İbrahim Sami EREL Uzman 28 Şubat 2012 GÜNDEM DURUM TESPİTİ GELİŞMİŞ ÜLKELERDE LOJİSTİK YAPILANMA ÖMÜR DEVRİ YÖNETİMİNDE HEDEFLER VE LOJİSTİK DESTEK YAKLAŞIMI

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü

SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI. Göknur PİLLİ. Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Göknur PİLLİ Şube Müdürü Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012)

AR-GE VİZYON SAVUNMA SANAYİİNDE GELİŞMELER (2002-2012) Mayıs 2013 Sayı 3 SAVUNMA GEViZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı AR-GE VİZYON AK PARTi Ar-Ge Başkanlığı SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) SAVUNMA İNDE GELİŞMELER (2002-2012) Milli sanayimizle güçlenen milli

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 09 Haziran, Konya SAVUNMA TEDARİK SİSTEMİ SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA

Detaylı

UR-GE PROJESİ NEDİR?

UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE PROJESİ NEDİR? UR-GE NEDİR? KOBİ DÜZEYİNDE FİRMALAR UR-GE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR UR-GE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ UR-GE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl

Sunum Planı. Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları. Deniz Araçları Offset Sözleşmeleri. Gemi İnşa Yan Sanayi Firmaları Offsetten Nasıl SANAYİ KATILIMI OFFSET UYGULAMALARI Atilla GÜÇLÜ Uzman Offset ve Yerli Katkı Şube Müdürlüğü Sunum Planı Sanayi Katılımı/Offset Tanımı Sanayi Katılımı/Offset t Amaçları Sanayi Katılımı / Offset Yönergesi

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP)

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI (SAYP) DENİZ DEMİRCİ TEKNOLOJİ YÖNETİMİ GRUP MÜDÜRÜ SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ODTÜ, 25 Kasım 2013 SSM AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türk Silahlı Kuvvetlerinin

Detaylı

Stratejik Plan Özeti

Stratejik Plan Özeti Stratejik Plan Özeti 2017-2021 www.aselsan.com.tr ASELSAN, yenilikçi teknolojilerden, bilimsel yaklaşımlarla kazanılmış birikimden ve etik değerlerden asla ayrılmadan başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V.

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. 2010/8 SAYILI TEBLİĞ - ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ 2011/1

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR

URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE PROJESİ NEDİR? URGE NEDİR? DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜNDE FİRMALAR URGE PROJESİ KAPSAMINDA FİRMALAR URGE NEDİR? ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ URGE NEDİR? Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi

Detaylı

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008

Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER. ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektöründe UYGULANAN SAVUNMA SANAYİ POLİTİKALARIN ANALİZİ, ÖĞRENİLEN DERSLER VE TECRÜBELER ERCAN ERTÜRETEN Otokar 16 Haziran 2008 Kara Araçları Sektörü Analizi Kara araçlarında tasarım, geliştirme,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI

SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE. BTYK Sunumu T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI SAVUNMA SANAYİİ NDE AR-GE BTYK Sunumu Murad BAYAR Savunma Sanayii MüsteM steşarı 22 Haziran 2010, Ankara SUNUM PLANI I. Savunma Sanayiinin Geldiği

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı TAKTİK İHA MOTORU GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ İSTEK DOKÜMANI SSM-TİM-BİD-001 Rev.:1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER T.C... 0 M.S.B.... 0 SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI...

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6

MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT TASNİF DIŞI 1/6 MilSOFT Firma Tanıtımı Kuruluş Tarihi : 1998 Paydaşlar : 100% Özel Türk Şirketi Tesis : 7,000m 2 (ODTÜ Teknokent) : 600m 2 (TÜBİTAK MAM TEKSEB) Faaliyet Alanı : Sistem Entegrasyonu

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Kümelenme ve Uluslararasılaşma. Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Kümelenme ve Uluslararasılaşma Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Gündem Kümelenme Deneyimi: Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi

Detaylı

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016

18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 18 th International Pharmaceutical Technology Symposium IPTS 2016 Localization of Pharmaceuticals; Why, for What and How? İlaçta yerelleşme; neden, niçin ve nasıl? 2 3 Ülkemiz İlaç Pazarında Satış Değeri

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI

SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMALARI Bilal AKTAŞ Sanayileşme Daire Başkanı 10 Haziran 2015 Milli Savunma Bakanı SAVUNMA

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008

Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 A k i G i P j l i S i i E Askeri Gemi Projelerine Sanayinin Entegrasyonu Şubat 2008 Takdim Planı Son 15 Yılda Türkiye de İnşa Edilen Askeri Gemiler RMK Marine in Askeri Proje Teklif Çalışmaları Sahil Güvenlik

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2015 Araştırmacı TANIMLAR Üniversite deki ilgili lisansüstü programda (yüksek lisans, doktora ya da bütünleşik

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI (DFİF) İHRACATA YÖNELİK MEVCUT DESTEKLER İhracata Hazırlık Destekleri Pazarlama

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI GÖLCÜK TE DENİZ SAVUNMA İHTİSAS OGRANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULMASI Savaş Gemisi ve Denizaltı Üretimi Gemi inşa sektörü, değişik endüstri ürünlerinin birleşimini içeren bir imalat

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. T.C. Ekonomi Bakanlığı SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Ekonomi Bakanlığı Nisan 2013 1 SERBEST BÖLGELER MEVZUATI VE UYGULAMALARI Hukuk İşleri, Mevzuat Dairesi 2 Sunum Planı Serbest Bölge Teşvikleri

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3357 SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNE İLİŞKİN HARP SANAYİİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/12/1996, No: 96/9012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 28/2/1995, No:

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi

TEKNİK ŞARTNAME. Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi TEKNİK ŞARTNAME Hazır Giyim Sektöründe Tasarım, Trend ve Tanıtım Odaklı İşbirlikleri ile Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi UR-GE Projesi KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ ALIMI İş Tanımı

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017

MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ EKİM 2017 MAL İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ 1 UR-GE Desteği 2 Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi 3 Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği 4 Yurtdışı

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ Proje yaklaşımını ve kümelenme yaklaşımını esas

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

GİTES KİMYA EYLEM PLANI

GİTES KİMYA EYLEM PLANI GİTES KİMYA EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 1.2 HEDEF -2 2.1 PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE YATIRIM İHTİYACININ KARŞILANMASI Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi desteklenecektir. Tüketimin

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek

Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek On5yirmi5.com Türkiye 'Uçak Gemisi' Yapabilecek Murad Bayar, AA muhabirinin, Türk Savunma Sanayiinin kabiliyetlerine ve projelerine ilişkin sorularını yanıtladı. Yayın Tarihi : 7 Mayıs 2011 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

IDEF, hem savunma sanayisi firmalarımıza yeni iş imkânları yaratacak hem de devletlerarası seviyede yeni iş birliklerine kapı açacaktır.

IDEF, hem savunma sanayisi firmalarımıza yeni iş imkânları yaratacak hem de devletlerarası seviyede yeni iş birliklerine kapı açacaktır. MSI IDEF 2017 Milli Savunma Bakanı Fikri Işık: IDEF, hem savunma sanayisi firmalarımıza yeni iş imkânları yaratacak hem de devletlerarası seviyede yeni iş birliklerine kapı açacaktır. Milli Savunma Bakanlığı,

Detaylı

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN

2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 2012 YILI YATIRIM PROGRAMI NIN Türkiye Cumhuriyeti nin 100 üncü yıldönümüne rastlayan 2023 yılına kadar uzanan gelişme stratejisi içerisinde,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı

T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ. Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı T.C. Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı SAVUNMA SANAYİ Sn. Sedat GÜLDOĞAN Müsteşar Yardımcısı 28 Mayıs 2012, Denizli SAVUNMA TEDARİK ÇEVRİMİ İhtiyaç Makamı İhtiyaç SAVUNMA SANAYİİ İCRA

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kastamonu Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Kastamonu Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü YURTDIŞI YATIRIMLAR 2013 ANKARA YURTDIŞI YATIRIM TANIMI Ülkemiz gerçek ve tüzel kişilerince, Türkiye nin ticari ve

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE KAMU ALIMLARININ YERLİ ÜRETİMİN VE YERLİ İSTEKLİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ 17 Mayıs 2016 Yücel SÜZEN Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları Koordinasyon

Detaylı

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI

İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI İLAÇTA AR-GE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAKIŞI DR. MUSTAFA KURUCA SGK BAŞKAN YARD. EKİM 2014 1 o o o o AR-GE NEDİR? AR-GE DEN BEKLENENLER NELERDİR? İLAÇ AR-GE SİNDE NEREDEYİZ? -SGKİLAÇ HARCAMALARI -GERİ ÖDEME

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel)

Hibe. Destek Kalemleri a) İhtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık (400 bin Dolar) b) İstihdam desteği, (2 uzman personel) EKONOMİ BAKANLIĞI & ww.ekonomi.gov.tr URGE Projeleri Desteği Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği (Link) Kimler Başvurabilir Özel Sektör İşbirliği Kuruluşları TİM, TOBB, Dış Ekonomik İlişkiler

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM BURÇİN KABAKCI Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Ekim, 2016 www.kto.org.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. 2017 2019 ORTA VADELİ PROGRAM... 1 3. OVP DE TEMEL EKONOMİK HEDEFLER

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ.

2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ. 2010/8 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ Destek Kapsamı Firmalar İşbirliği Kuruluşu Ekonomi Bakanlığı İşbirliği Kuruluşları İhracatçı Birlikleri Sanayi / Ticaret Odaları TOBB,

Detaylı

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL

II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL II. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TEMİNİ ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 4 EKİM 2013 İSTANBUL 1 II. Öğrenci Temini Çalıştayı Sonuç Raporu, altı paralel oturumda yer alan katılımcıların görüşlerinin derlenmesi ile ortaya

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı