TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ"

Transkript

1 GİRİŞ 1 GİRİŞ Türkiye de akademik dergiler 150 yıl önce yayınlanmaya başladı. Bilindiği üzere ilk tıp dergisi olan Vekayi-i Tıbbiye 1849 yılında yayınlanmıştır. Vekayi-i Tıbbiye dergisinin yayımını izleyen on yıllarda çeşitli dergiler yayın yaşamına başladı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başlayan atılım döneminde akademik dergilerin sayılarının belirgin bir şekilde artığı gözlendi. Ancak, akademik dergilerin sayısal anlamda esas artış dönemi 1980 li yılların sonlarına tekabül etmektedir. O dönemde üniversite sayısındaki artışa koşut olarak pek çok alanda akademik dergi yayın yaşamına başladı. Öte taraftan, Cumhuriyet Dönemi nde çok sayıda akademik derginin yayın yaşamına başlamış olmasına karşılık, bunların oldukça az bir kısmı uzun süre yayınlanabilmişlerdir. Dergilerin akademik yükseltmelerde oynadıkları önemli rol dolayısıyla 1980 li yılların sonlarına doğru akademik dergilerde yaşanmaya başlanan gelişmenin, niteliklerde de ortaya çıkmaması dolayısıyla birtakım sıkıntılar ortaya çıktı ve eleştiriler açıkça yapılmaya başlandı. Dergilerin akademik yükseltmelerdeki rolü 2001 yılında yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile daha da ar ı. Bu Yönetmelik ile birlikte akademik dergiler üzerindeki tartışmaları ortadan kaldırabilmek için Ulusal Hakemli Dergi tanımı getirildi. Buna göre bir akademik derginin ulusal hakemli dergi sayılabilmesi için yılda en az iki sayı yayınlanması, yayın kurulu üyelerinin en az beş ayrı üniversitede görev yapıyor olması ile en az beş yıldır yayınlanıyor olması gibi ön koşullar getirildi. Getirilen tanımların daha çok şekli içerik taşıyor olması dolayısıyla akademik dergiler nitelikleri ile ilgili tartışmalar daha da ar ı. İçinde bulunduğumuz dönemde 2001 de getirilen düzenlemeler hala yürürlüktedir. Elinizdeki çalışmanın ilki, akademik dergilerin Türkiye üniversitelerinde en fazla tartışıldığı bir dönemde hazırlandı. 1997/1998 yıllarını içerisine alan dönemde ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Akademik Dergiler Araştırması, Türkiye deki akademik dergilerin durumunu o tarihe kadar ortaya koyan ilk kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmada 600 ün üzerinde dergiye soru formu gönderilmiş olmasına karşılık, bunlardan ancak 350 sinden yanıt alınabilmişti. Söz konusu çalışmada, 46 değişkenden oluşan anketi yanıtlamayan veya araştırmaya dahil edilemeyen 293 derginin 10 değişkenden oluşan genel bilgileri ne de Rehber de yer verilmişti. İçerdiği veriler bir yana bırakılsa bile bu Rehber, Türkiye nin ilk kapsamlı dergi veri tabanı olma özelliğine sahiptir. Bu çalışma ile, Türkiye de akademik dergilerin ilk kez en az eksikle veri tabanı elde edilmiştir. Söz konusu veri tabanı baz alınarak gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek benzer çalışmalar ile, Türkiye deki akademik dergilerin gelişimi üzerine birtakım saptamaların yapılabilmesi mümkün hale gelebilmiştir. Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın ikinci dilimi, 2002 yılı içerisinde gerçekleştirildi. İlk çalışmanın 1997/1998 yıllarında gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla, ikinci beş yıllık dönem 2002 yılına tekabül etmiştir. Araştırma ile ilgili ön çalışmalara Ocak 2002 de başlanmış ve Rehber in hazırlanma çalışmaları Ocak 2003 tarihinde sonlandırılmıştır. Çalışmada toplam 542 akademik derginin verileri yürütülen anket ile edilebilmiştir. Bu Rehber de ankete yanıt vermeyen veya araştırmanın kitaplaştırılması aşamasında tespit edilebilen 291 derginin de genel bilgileri yer almıştır. Beşer yıllık zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın üçüncü dilimi, 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ocak 2007 içinde başlanmış olan çalışmanın alan uygulaması, Ağustos 2007 tarihinde tamamlanmıştır.

2 2 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ YÖNTEM Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın 1997/1998 döneminden bu yana gerçekleştirilen her üç aşamasında da aynı yöntem uygulanmıştır. Ancak, hem ilk iki araştırmadan elde edilen deneyimler, hem de soru cetvelinin oluşturulmasında güncel bazı gereksinimlerin dikkate alınması dolayısıyla, üçüncü araştırmada bazı farklılıklar ortaya konmuştur. Gerçekten de 1997/1998 döneminde Türkiye de dergilerin akademik yükseltmelerde rolü olsa da, bu rol öznel değerlendirmeler kapsamında yer alıyordu. Ancak, 2001 yılında yürürlüğe sokulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği, akademik dergilere, önceki dönemlerle kıyaslanamaz önemli bir işlev yükledi. Getirilen Ulusal Hakemli Dergi operasyonel tanımı dolayısıyla birden bire akademik dergilerle ilgili bilgi gereksinmesi ar ı. Bu nedenle 2002 yılında gerçekleştirilen ikinci araştırmada bu bilgi gereksinmesinin bir bölümü karşılanmaya çalışılmıştı. Bu araştırmada ise 2001 yılından bu yana yaşanan deneyimler ışığında en çok gereksinme duyulduğu gözlenen bilgilerin araştırma kapsamında derlenmesi yoluna gidildi. Bir anlamda, Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın temelini oluşturan veri grupları sabit kalmak koşuluyla araştırmada dönemsel olarak gereksinme duyulan konuları soruşturma yoluna gidildiği söylenebilir. Kapsam Yönteme ilişkin bilgilerin açıklanmasına kapsam ile başlamak gerekirse; çalışmanın kapsadığı dergiler bütün disiplinlerde Türkiye de yayınlanan akademik içerikli dergilerden oluşmaktadır. Bir derginin akademik içerikli sayılabilmesi için; fikir, analiz, irdeleme ve araştırma yazılarını (makaleleri) yayımlaması yeterli görülmüştür. Türkiye de akademik içerikli olan veya olmayan dergilerin çoğu durumda gözlendiği üzere, biribirlerinden çok kesin çizgilerle ayrılmasındaki zorluk, akademik dergilerle ilgili bu içerikte ve kapsamda bir operasyonel tanımın temel alınmasını gerekli kılmıştır. Kuşkusuz, akademik dergi ayırımı pek çok dergi için kolaylıkla yapılabilir; ancak birtakım dergiler için ayırımı berrak bir şekilde yapmak zordur. Zira, Türkiye de yayınlanmakta olan bazı dergilerde bir yandan aktüel yazılar yayımlanabilirken, öte yandan hakem denetimli dergilerde yayımlanan makaleler ile aynı nitelikte çok sayıda çalışma yer alabilmektedir. Bu ve benzer nedenlerle Türkiye deki dergilerin akademik içerikli olup olmaması ile ilgili ayırım her zaman kolaylıkla yapılamamaktadır. Bundan dolayı, çalışmada yukarıdaki tanıma giren dergiler kapsama alınmıştır. Öte yandan, hakem denetimli olmayan dergilerin de araştırma kapsamına girdiğini belirtmek gerekmektedir. Dergilerin araştırma kapsamına alınması için diğer önemli ölçüt ise, dergilerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında en az birer sayısının yayınlanmış olmasıdır. Bu amaçla, ilerleyen bölümlerde açıklandığı üzere, kütüphanelerde, yayınevlerinde, kitapçılarda ve internet ortamında dergilerin söz konusu yıllara ait birer sayısı incelenmiştir. 1997/1998 ve 2002 dönemlerinde hazırlanan dergi veri tabanları, ikinci araştırmada dergi isimlerinin ve verilerinin elde edilmesinde dikkate alınmamıştır. Dergi Veri Tabanının Oluşturulması Araştırmada kullanılan dergi veri tabanının oluşturulma çalışması, Ocak, Şubat ve Mart 2007 tarihlerinde yürütülmüştür. Yeni çıkan dergilere de yer verebilmek ama-

3 GİRİŞ 3 cıyla, veri tabanının oluşturulması için yürütülen alan çalışmasından sonra, Nisan, Mayıs ve Haziran 2007 tarihlerinde dar kapsamlı bir tarama çalışması daha yapılmış ve ulaşılabilen dergilere ait verilere de Rehber de yer verilmiştir. Ocak, Şubat ve Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen tarama çalışması, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon, Kayseri ve Sakarya daki üniversite kütüphanelerinde yerinde yapılmıştır. Bu amaçla söz konusu dönemlerde, yaklaşık 40 üniversite kütüphanesinde dergi veri tabanının oluşturulabilmesi için tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ankara da 15, İstanbul da ise 12 üniversitenin merkez ve fakülte kütüphanesinde dergi listesinin oluşturma çalışması yürütülmüştür. Öte yandan, son yıllarda kitabevlerinde çok sayıda akademik içerikli derginin sergilendiği ve yer aldığı gözlendiğinden Ankara, İstanbul ve Eskişehir de dergi satışı yapan kitabevlerinde de tarama çalışması yürütülmüş ve çok sayıda derginin bilgileri buralardan elde edilmiştir. Ayrıca, internet ortamında da tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada internet ortamında yayımlanan sanal dergiler de ilk kez 2007 araştırmasında araştırma kapsamına alınmıştır. Yayınevi, kitabevi, akademik kurum vb. kurum ve kuruluşların internet ortamındaki web sayfaları da ayrı ayrı taranmış ve 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki sayı/sayılarının yayınlandığına ilişkin bilgilerine ulaşılan dergiler, veri tabanına dahil edilmiştir. Dergi veri tabanını oluşturabilmek için, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin en az birer sayısına erişilebilen dergilerin 17 değişkenden oluşan genel bilgileri (bu bilgiler, derginin basılı veya sanal nüshası üzerinde yer alan verilerden derlenmiştir) kayıt altına alınmıştır. Alfabetik sıraya göre oluşturulan dergi veri tabanından, araştırmanın uygulama aşamasında kontrol bilgilerinin işlenmesinde de yararlanılmıştır. Ocak, Şubat, Mart 2007 tarihlerinde yürütülen dergi veri tabanı oluşturma çalışması ile 996 adet derginin bilgilerine ulaşılabilmiştir. Soru Cetveli Çalışmada kullanılan soru cetveli, yukarıda da belirtildiği üzere, ilk iki araştırmanın soruları baz alınarak geliştirilmiştir. Yeni soru cetvelinde, ilk iki araştırmada kullanılan sorular gözden geçirilmiş ve bazı sorular güncel gereksinmeler dikkate alınarak yenileri ile değiştirilmiştir. Ancak, her üç araştırmanın önemli değişkenler üzerinde karşılaştırılabilir olmasına da dikkat edilmiştir. Üçüncü araştırmaya, değişen akademik yükseltilme ölçütleri doğrultusunda yeni sorular eklenmiştir. Üçüncü araştırmanın soruları, birinci araştırmada olduğu gibi genel bilgiler, makale değerlendirme ve yayın uygulamaları olmak üzere üç temel konu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yeni soru cetveline; Derginin İngilizce Adı, Kurucu Editörün Adı- Soyadı, Tam Metin Olarak Yer Aldığı Veri Tabanı, İnternet Yoluyla Erişim Şekli, Cilt Sayısı, Abone Ücreti, İnterne eki Ziyaretçi Sayısı (Sanal dergiler için), Kaç Yıldır Hakemli Dergi, ve Yayım Sözleşmesi gibi değişkenler eklenmiştir. Araştırma Hazırlanan dergi veri tabanında yer alan bilgilerden yararlanılarak araştırmanın uygulanmasına Mart 2007 tarihinde başlanmıştır. Soru formlarının dergi editörlerine ulaştırılması işlemi, ilk olarak e-posta ile, Mart 2007 tarihleri arasında gerçek-

4 4 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ leştirilmiştir. E-posta adresleri tespit edilebilen dergilerin editörlerine söz konusu tarihlerde soru formları word ortamında ekli dosya olarak iletilmiştir. Daha sonra, Nisan 2007 tarihlerinde gönderilmeyen veya veri tabanına sonradan kaydedilen dergilere, yine e-posta ortamında ekli dosya şeklinde soru formu gönderilmiştir. 30 Nisan 2007 tarihine kadar yanıt alınamayan ve/veya e-posta adresi olmayan (veya tespit edilemeyen) dergilerin editörlerine soru formları bu kez posta yoluyla (600 adet) 8 Mayıs 2007 tarihinde gönderilmiştir. Yanıt alınamayan (ve faks adresine ulaşılabilen) dergilerin (150 adet) editörlerine dördüncü ve son kez Haziran 2007 tarihlerinde faks kanalıyla ulaşılmıştır. Bu tarihteki gönderimde editörlerden yanıtlarını 15 Temmuz 2007 tarihine kadar göndermeleri istenmiştir. Üç ayrı iletişim aracı ile dört kez dergi editörlerine ulaşılmış olmasına karşılık, Eylül 2007 sonu itibari ile toplam 602 dergiye ait doldurulmuş soru formunun araştırmacıya ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. REHBERİN DÜZENİ Doldurulmuş soru formu gönderilen 602 derginin dışında, hazırlanan Rehber de, toplam olarak 996 dergiye ait bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmanın esas amacının, Türkiye de yayınlanmakta olan akademik dergilerin genel bilgileri ile makale değerlendirme ve bazı yayın uygulamaları nda son beş yılda oluşan gelişmelerin ortaya konulması olmasına karşılık, Türkiye de akademik dergi veri tabanının başka herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından oluşturulma çalışmasına girişilmemesinden dolayı, Türkiye Akademik Dergiler Rehberi nde yanıt alınamayan ve sonradan tespit edilebilen dergilerin de yer alması uygun görülmüştür. Böylelikle, en az eksikle Türkiye Akademik Dergiler Veri Tabanı nın oluşturulması mümkün olabilmiştir. Rehber de yer alan toplam 996 akademik derginin 602 sine ait ayrıntılı, 394 derginin ise genel bilgileri yer almaktadır. Rehber, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, doldurulmuş soru formları mevcut olan 602 dergiye ait 47 değişkenden oluşan veriler yer almaktadır. Bu kısımdaki dergiler, bilim dallarına göre alfabetik olarak sıralanmaktadır ve 2002 yılına ait Rehber de olduğu gibi, bir sayfada iki dergiye ait bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, doldurulmuş soru formları araştırmacıya ulaşmayan 394 dergiye ilişkin temel verilere yer verilmiştir. Bu bölümde dergiler, disiplinlere göre ayırıma tabi tutulmaksızın alfabetik olarak sıralanmaktadır. Bu bölümdeki dergilere ait 16 değişkene yer verilmiştir. Bir sayfada beş derginin bilgileri bulunmaktadır. İşlevsel kullanıma olanak verebilmek için, Rehberin son bölümündeki dizin kısmı, 2002 Rehberi nde olduğu gibi geniş tutulmuştur. Dizin kısmında; dergi isimlerine, bilim dallarına, yayıncılara göre, yer alınan veri tabanlarına, editörlere, kurucu editörlere ve yerleşim birimlerine göre de dizin hazırlanmıştır. DERGİLERE AİT BİLGİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Türkiye Akademik Dergiler Araştırması-2007 de kullanılan soru cetveli, önceki bölümlerde açıklandığı üzere, 47 değişkenden oluşmakta ve üç konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konular genel bilgiler ile makale değerlendirme bilgileri ve yayın bilgileri dir. Bu kısımda, Rehber de yer alan değişkenlerin özet açıklamaları yer almaktadır.

5 GİRİŞ 5 Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümünde dergilerin bazı teknik içerikli verilerinin yanı sıra adres, ISSN, editör vb. bilgiler bulunmaktadır. Soru cetveli doldurulup araştırmacıya gönderilen 602 derginin yanı sıra, Rehber in ikinci bölümünde yer alan yayınlanmakta olan diğer dergiler için de aynı değişkenlere ait bilgilerin yer alması öngörülmüş olmasına karşılık, dergilerin basılmış nüshaları üzerinde aranılan bilgilerin tümü yer almadığı için, söz konusu veri şablonunu ikinci listedeki dergiler için uygulamak mümkün olamamıştır. İngilizce Adı: Derginin İngilizce dilindeki karşılığı veya kullanılmakta olan İngilizce başlığı yer almaktadır. Derginin kullanılmakta olan İngilizce başlığı yok ise, Türkçe dergi isminin İngilizce karşılığının belirtilmesi istenmiştir. Diğer dergiler bölümünde dergilerin İngilizce başlıklarına yer verilmemiştir. ISSN/ISBN: Editörlerden dergilerin ISSN lerini bildirmeleri istenmiş, ancak sayıları az da olsa bazı dergilerin ISBN lerinin olduğu gözlenmiştir. Bilindiği üzere ISSN süreli yayınlar için, ISBN ise kitaplar için T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınan seri numaralarıdır. International Standart Serial Number (ISSN), T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından süreli yayınlar için verilen numaradır. Çalışmada ilgili bilgi boşluğuna editörlerce bildirilen ISSN veya ISBN numaralarına yer verilmiştir. Son yıllarda elektronik dergilere de ISSN verildiğinden, bu araştırmada elektronik ISSN ye de yer verilmiştir. ISSN si bildirilmeyen dergilerin bilgi boşluğuna ise Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. Yayıncı: Dergileri yayınlayan kurum ve kuruluşların isimleri bu bilgi boşluğu altında belirtilmiştir. Derginin üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü vb. yayınlanması durumunda, yayıncı bilgi boşluğuna üniversitenin adı yazılmış; fakülte, yüksekokul, enstitü vb. kurumların isimlerine yer verilmemiştir. Dernek, vakıf, şirket vb. unvanları, üzerinde herhangi bir değiştirme olmaksızın orijinal haliyle belirtilmiştir. Yayıncısı bildirilmeyen dergiler için bu bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Editör: Dergilerin editörünün adı ve soyadı, bu bilgi boşluğunda belirtilmiştir. Bazı dergilerin editör bilgi boşluğunda genel yayın yönetmeni nin isminin bildirildiğine rastlanmıştır. Bu durumlarda editör yerine genel yayın yönetmeninin ismi belirtilmiştir. Editör isimlerinin belirtilmesi sırasında, editörlerin (belirtilmiş ise) akademik ve mesleki unvanlarına da yer verilmiştir. Bununla birlikte dernek başkanı, vakıf başkanı, enstitü müdürü vb. statüleri belirten açıklamalara yer verilmemiştir. Öte yandan bazı dergilerde bu bilgi boşluğunda birden fazla editör isminin belirtilmiş olduğuna rastlanmıştır. Dergi editörünün isminin bildirilmesi istenmiş olmasına rağmen, söz konusu bilgilerin dikkate alınması yoluna gidilmiş, her bir dergi için Rehber düzeninde yer alan tek satırlık bilgi boşluğuna sığması durumunda, iki ve daha fazla sayıdaki editör ismi de yazılmıştır. Editör adının belirtilmediği durumlarda Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Mektup Adresi: Bu bilgi boşluğu için veri düzeninde üç satır ayrılmıştır. Bunun nedeni ise, dergi adreslerinin mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde yer almasının sağlanmasıdır. Adres düzeni, Türkiye de kullanılagelen düzene göre büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. Örneğin, Mahalle, Sokak, Bina numarası, Kat, Daire

6 6 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ numarası şeklinde adres bilgileri sıralanırken, daha sonra Semt adı, İlçe adı, Posta kodu gelmektedir. Akademik kurumların adreslerinde ise yine aynı yol izlenmiştir: Üniversite adı, Fakülte/Yüksekokul adı, Bölüm adı, Kampus adı, Semt adı, İlçe adı, Posta kodu. İl: Dergilerin yayınlandıkları illerin isimleri, editörlerce belirtilenlere sadık kalınarak belirtilmiştir. Tel, Faks, E-Posta: Derginin mektup adresi dışında iletişim araçları arasında yer alan Tel, Faks ve E-posta adreslerine, üç ayrı sütun halindeki ilgili bilgi boşluklarında yer verilmiştir. Tel ve faks numaraları bağlı olunan İl in telefon kodları ile birlikte belirtilmiştir. Parantez içerisinde, söz konusu İl in üç rakamlı posta kodlarından önce şehirlerarası görüşme için tuşlanması gereken 0 rakamına yer verilmiştir. E-posta adresleri ise, bildirilen adrese sadık kalınarak, bildirildiği gibi yazılmıştır. Web Adresi: Son yıllarda hızla yaygınlaşan internet ile birlikte pek çok akademik derginin web sayfasının hazırlandığı gözlenmektedir. Söz konusu web sayfaları, çoğunlukla tanıtım amaçlı da olsa editör, editör kurulu, yayın kurulu, bölüm editörleri, yazım kuralları vb. bilgileri içerdiği görülmektedir. Öte yandan, yayımlanan makalelerin özetlerine ve makalelerin tam metinlerine yer veren dergi sayısında da son yıllarda bir artış söz konusudur. Veri düzeninde bu bilgi boşluğuna dergilerin web adreslerine bağlanılması için yazılması gereken h p:// ile diğer ardından yazılan adres bilgileri yer almaktadır. Bilim Dalı: Dergilerin yayınlandıkları bilim dalları, alt dallar veya alanlara bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. Editörlerce bildirilen alanlar olduğu gibi belirtilmiştir. İlgili bilgi boşluğuna yazısı sığan yayın alanları açık bir şekilde, sığmayan veya birkaç alanın bildirildiği durumlarda, alanlar kodları ile belirtilmiştir. Kodlanarak belirtilen yayın alanlarına ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Yayın alanı bildirilmeyen dergilerin ilgili bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. 1) Antropoloji, 2) Arkeo-jeoloji, 3) Arkeoloji, 4) Avrasya ve Ortadoğu Çalışmaları, 5) Bağ yetiştirme ve Islahı, 6) Beden eğitimi ve spor, 7) Beşeri bilimler, 8) Bilim Tarihi, 9) Bitki Besleme, 10) Bitki Biyoteknolojisi, 11) Biyoinformatik, 12) Biyokimya, 13) Biyoloji, 14) Biyomühendislik, 15) Biyoteknoloji, 16) Büro Yönetimi, 17) Coğrafi Bilimler, 18) Çalışma Ekonomisi, 19) Çalışma Hukuku, 20) Çalışma Psikolojisi, 21) Çalışma Sosyolojisi, 22) Çevre Bilimleri, 23) Denetim, 24) Deniz Teknolojisi, 25) Dil Bilimleri, 26) Dinler Tarihi, 27) Diş Hekimliği, 28) Edebiyat, 29) Eğitim Bilimleri, 30) Eğitim, 31) Ekonometri, 32) Ekonomi (İktisat), 33) Endüstri İlişkileri, 34) Entomoloji, 35) Eskiçağ Bilimleri, 36) Etnobotanik, 37) Etnografya, 38) Etnoloji, 39) Felsefe Tarihi, 40) Felsefe, 41) Filoloji, 42) Finans, 43) Finansal Ekonomi, 44) Fitopatoloji, 45) Gazetecilik, 46) Genel Yönetim, 47) Gıda Mikrobiyolojisi, 48) Göğüs Cerrahisi, 49) Güvenlik, 50) Halkbilim, 51) Hakla İlişkiler, 52) Hat Sanatı, 53) Hititoloji, 54) Hukuk, 55) İdare Tarihi, 56) İktisadi ve İdari Bilimler, 57) İktisat Tarihi, 58) İktisat, 59) İlahiyat, 60) İletişim, 61) İnsan Kaynakları, 62) İslam Sanatları, 63) İslam Tarihi, 64) İstatistik, 65) İşletme, 66) İş-Sosyal Güvenlik 67) Jeoloji (Yer Bilimleri), 68) Kalp ve Damar Cerrahisi, 69) Kamu Yönetimi, 70) Kardiyoloji, 71) Kentleşme ve Çevre Sorunları, 72) Kentsel Mimarlık, 73) Kırsal Mimarlık, 74) Kimyasal Patoloji, 75) Kitabiyat, 76) Klinik Biyokimya, 77) Kooperatifçilik, 78) Kültür Araştırmaları, 79) Kültür Tarihi, 80) Kültür, 81) Latin Dili ve Edebiyatı, 82) Makroiktisat, 83) Maliye, 84) Metafizik, 85) Mimarlık, 86) Moleküler Biyoloji, 87) Muhasebe, 88) Önasya Arkeolojisi, 89) Örgütsel Davranış, 90) Para İktisadı, 91) Perfüzyon, 92) Politika, 93) Prehistorya, 94) Psikoloji, 95) Radyoloji, 96) Radyo-TV, 97) Reklamcılık, 98) Sağlık Bilimleri, 99) Sanat Tarihi, 100) Sanat, 101) Sigorta, 102) Sinema, 103) Siyaset Bilimi, 104) Sosyal Bilimler, 105) Sosyal Hizmetler, 106) Sosyal Politika, 107) Sosyal Psikoloji, 108) Sosyoloji, 109) Strateji, 110) Sümeroloji, 111) Süsleme, 112) Tarım Bilimleri, 113) Tarih, 114) Travmatoloji, 115) Turizm İşletmeciliği, 116) Türk Dili ve Edebiyatı, 117) Türk Din Musikisi, 118) Türk İç ve Dış Politikası, 119)

7 GİRİŞ 7 Türk İslam Edebiyatı, 120) Türk İslam Sanatları, 121) Türk Kültürü, 122) Türk Sanatı, 123) Türk Tarihi, 124) Uluslararası İlişkiler, 125) Vergi, 126) Yerel Yönetimler, 127) Yönetim, 128) Yunan Dili ve Edebiyatı, 129) Ziraat. Yayın Dili: Bu bilgi boşluğunda dergilerin yayın dili/dillerine yer verilmiştir. Yayın Dili ile ifade edilmek istenilen, dergilerde yayımlanan makalelerin dili veya dilleridir. Öz (abstract) veya özet dili/dilleri, bu değişkenin kapsamına girmemektedir. Dergilerin yayın dili/dillerine ait bilgi boşluklarına, sığması durumunda açık bir şekilde, sığmaması durumunda ise yayın dillerinin kısaltılmış (Tr., İng., Fr., Alm. gibi) şekillerine yer verilmiştir. Yayın dillerinin kısaltmalarında Dil Derneği nin hazırladığı Ana Yazım Kılavuzu ndaki kısaltmalara sadık kalınmıştır. Boyutları: Dergilerin basım boyutları ile ilgili değişkeni ifade etmektedir. Dergiler hangi ebatlarda basılıyorlarsa, o boyut dikkate alınmıştır. Türkiye de kağıt ve basım boyutlarının genellikle standart olması dolayısıyla, kağıdın firesiz kullanımına olanak veren baskı boyutları biribirlerine benzerlik göstermektedir. Dergilerin basıldığı en sık rastlanılan baskı boyutu, 16x24 ve 20x28 cm. dir. Özellikle 20x28 cm. baskı boyutunda basım sonunda kenarların düzeltilmesi amacıyla yapılan ve adına matbaacılıkta traşlama denilen kesim işlemi sonunda baskı boyutunda farklılık meydana gelebilmektedir. O nedenle anketi yanıtlayan editörlerin biribirlerine yakın ancak farklı baskı boyutlarını beyan e ikleri görülmektedir. Editörlerce bildirilen baskı boyutlarına sadık kalınması dolayısıyla, örneğin aslı 20x28 cm. olan baskı boyutunda küçük farklılıklar oluşabildiği, vurgulanması gereken bir konudur. Öte yandan sayısı az da olsa, internet ortamında yayınlanan dergiler için baskı boyutu olmadığı için, söz konusu dergilerle ilgili bilgi boşluğuna Sanal ibaresine yer verilmiştir. Baskı boyutu bildirilmeyen dergilere ait bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. Yayınlanma Sıklığı: Dergilerin bir yıl içerisindeki yayınlanma sayısı bu bilgi boşluğunda belirtilmiştir. İnternet ortamındaki dergiler için de aynı kural uygulanmıştır. Yayınlanma sıklığı bildirilmeyen dergiler için ilgili bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. İlk Yayın Yılı: Bu değişkende dergilerin ilk yayınlandıkları yıl baz alınmıştır. Bir süre yayınlandıktan sonra yayınına ara verilen dergilerde, ilk yayınlanılan tarih dikkate alınmıştır. O nedenle ikinci kez yayınlanılan yıllar belirtilmiş olsa bile, bu tarihler dikkate alınmamıştır. Kurucu Editörün adı-soyadı: Derginin kurucu editörünün adı-soyadına bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. Online Erişim Şekli: Dergiye online erişim şeklinin içeriği sorgulanmıştır. Online erişimin Tam metin, Öz/Özet ve Diğer olmak üzere şekline bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. İnternet Erişim Şekli: Dergide yayımlanan makalelere internet ortamında online erişim olanağı tanınıyorsa, erişim şekli sorgulanmıştır. Erişim şekli Açık erişimli, Abonelerin erişimine açık ve Diğer olarak belirtilmiştir. Tam Metin Veri Tabanı: Dergide yayımlanan makalelerin tam metin olarak erişilebildiği veri tabanlarının listesine bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir.

8 8 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ Cilt Sayısı: Şimdiye kadar yayınlanan ciltlerin sayını ifade etmektedir. Abone İşlemi: Dergiye abone olmak için izlenen yoldur. Abone işlemi; Doğrudan dergiye başvuru yapılarak, Aracı kurum ile ve Diğer olarak belirtilmesi istenmiş ve bu şekilde Rehber de yer verilmiştir. Abone Ücreti: Dergiye 2007 yılında abone olmak için belirlenen ücret YTL olarak belirtilmesi istenmiş ve Rehber de yer verilmiştir. Baskı Sayısı: Dergilerin bir sayısındaki baskı sayısına, bir başka ifade ile tirajlarına bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. Bir yıllık baskı sayısı bildirilen dergilerin bilgi boşluğuna, bildirilen rakamın derginin yıllık yayın sıklığına bölünmesi ile elde edilen sayı yazılmıştır. İnternet ortamında yayımlanan dergiler için bu bilgi boşluğunda İnternet ortamında yayımlanıyor ifadesine yer verilmiştir. Baskı sayısı bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ibaresi yazılmıştır. İnternette Ziyaretçi Sayısı: Sanal ortamında yayımlanan dergilerin her bir sayısının ortalama ziyaretçi sayısını ifade etmektedir. Son Sayı: Derginin yayınlanan son sayısı cilt ve no şeklinde belirtilmiştir. Özellikle, Diğer Dergiler kısmında yer alan dergilerin son sayı bilgileri, araştırma için alan araştırmasının yürütüldüğü tarihlere ait olduğuna dikkate edilmelidir. Makale Değerlendirme ve Yayın Bilgileri Bu kısımdaki veriler, 2002 yılı araştırmasına göre bir konuda ekleme yapılarak, değiştirilmiştir. Söz konusu ekleme, derginin Kaç Yıldır Hakemli olduğu ile ilgili değişkende yapılmıştır. İlk araştırmada makale değerlendirme ve yayın bilgileri ayrı başlıklar halinde verilmiş iken, son iki çalışmada iki konunun bir başlık altında yer alması tercih edilmiştir. Ancak, Rehber de yer alan sayfa düzeninde genel olarak makale değerlendirme bilgileri sol, yayın bilgileri ise sağ sütunda yer almaktadır. a) Makale Değerlendirme Bilgileri Makale değerlendirme bilgileri, genel olarak, editörlere ulaşan makalelerin geçirdikleri değerlendirme aşamalarını, değerlendirme ile ilgili uygulamaları, makale değerlendiren hakemlere ilişkin bilgiler ile dergilerin hakem denetimli dergi olup olmamalarını açıklamaya yardımcı olacak bilgilerin de içerisinde olduğu bir dizi veriden oluşmaktadır. Bu kısımdaki verilerin, hakem denetimli olup olmamaları ile ilgili konulardaki editör beyanlarının dergilerin uygulamalarıyla karşılaştırılmasına olanak sağlayabilecek bir içeriğe sahip olmasına özen gösterilmiştir. Karar Organı: Dergiye yayımlanmak üzere önerilen makalelerin yayın politikasına uygun olup olmadığına karar veren makama ilişkin bilgiler bu başlık altında yer almaktadır. Editörlerce bildirilen makamlar olduğu gibi belirtilmiştir. Bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Hakem Sayısı: Yayımlanmasına ilişkin kararın verilebilmesi için makaleyi değerlendiren hakemlerin sayısını ifade etmektedir. Danışmanlığına başvurulan hakem sayısı, rakam ile belirtilmiştir. Hakem sayısı beyan edilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir.

9 GİRİŞ 9 Dışarıdan Hakem: Önerilen makalelerin yayım kararının verilmesinde yayın kurulu üyesi olmayan görevlilerin de hakemliğine başvurulması ile ilgili veriler bu başlık altında yer almaktadır. Yayın kurulu üyesi olmayan hakemlerin görüşlerine başvurulması ile ilgili uygulamalar, Evet ve Hayır şeklinde belirtilmiştir. Herhangi bir uygulama beyan edilmemiş ise, bu bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. Değerlendirme Süresi: Makaleyi değerlendirmeleri için hakemliğine başvurulan kişilere (hakemlere) verilen süreyi ifade etmektedir. Açıklamalara ilişkin veriler gün sayısı olarak belirtilmiştir. Değerlendirme süresinin beyan edilmediği dergiler için Belirtilmemiş, hakemlere değerlendirme için herhangi bir süre ölçütü getirilmemiş dergiler için ise, Sınırlama Yok ifadesine yer verilmiştir. Yayımlanma Aralığı: Dergiye önerilen ve yayımlanmaya uygun bulunan bir makalenin dergi editörlüğüne ulaştığı tarihten itibaren ortalama kaç ay içerisinde yayımlandığına ilişkin bilgiyi ifade etmektedir. Açıklamalarda bu değişkene ait veriler, ay sayısı şeklinde belirtilmiştir. Yayımlanma aralığı bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Hakem Listesi: Önerilen makaleleri değerlendirmek üzere hakemliğine başvurulan kişilerin listesinin yayımlanmasına ilişkin verileri içermektedir. Editörlerce beyan edilen uygulamalar açık bir şekilde ilgili bilgi boşluğunda belirtilmiştir. Uygulamaları bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Değerlendirme Düzeni: Makaleyi değerlendirecek hakemlere kılavuzluk etmesi için hazırlanmış değerlendirme ölçütleri düzeni nin varlığı ile ilgili beyana bu bilgi boşluğu altında yer verilmiştir. Bilgi boşluğunda yanıtlara Evet, Hayır ve Belirtilmemiş şeklinde yer verilmiştir. Değerlendirme Sayısı: Önerilen (ve yayımlanmaya uygun bulunan) makalelerin yayımlanma kararının verilmesine kadar kaç kez değerlendirildiğine ilişkin bilgileri ifade etmektedir. Değerlendirme sayısı rakamla ifade edilmiştir. Bu değişkenle ilgili uygulaması beyan edilmeyen dergilerle ilgili bilgi boşluğunda Belirtilmemiş, bildirilen bilginin konu ile ilgili olmaması durumunda Belli değil ifadesi kullanılmıştır. Hakemli Dergi: Dergilerin hakem denetimli olup olmamaları ile ilgili beyanı ifade etmektedir. Bu değişkenle ilgili olarak editörlerce ifade edilen beyan, Evet ve Hayır şeklinde belirtilmiştir. Konuyla ilgili uygulaması beyan edilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Kaç Yıldır Hakemli Dergi: Ulusal hakemli dergi tanımlamasında ön planda olan unsurlardan biri, bilindiği üzere, derginin en az beş yıldır yayınlanıyor olmasıdır. Bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla bu araştırmada bu bilgi sorgulanmıştır. Rehber de bununla ilgili bilgiler, yıl sayısı şeklinde yer almıştır. Yayımlanma Oranı: Bir yılda (2006 yılında) dergiye önerilen toplam makale sayısı içerisinden yayımlanmaya uygun bulunanların oranını ifade etmektedir. Açıklamalarda bu değişkene ait bilgiler, yüzde cinsinden ifade edilmiştir. Yayımlanma oranı ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemeyen dergiler için Belirtilmemiş ibaresine yer verilmiştir.

10 10 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ b) Yayın Bilgileri: Yayın bilgileri, dergilerde makalelerin hazırlanmasındaki ve diğer bazı genel konulardaki uygulamaları ifade etmektedir. Yayın bilgileri başlığı altında yer alan 16 veri, dergilerin çağdaş standartlara uyum gösterip göstermediklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Zira, örneğin yazım kurallarının varlığı, başka dergide/ dergilerde yayıma izin verme veya vermeme, kaynakça düzeninin varlığı vb. uygulamalar dergilerin yerleşmiş düzenlere ne denli sahip olduklarını ortaya çıkarmaya yarayan konular arasında kabul edilmektedir. Başka Dergide Yayım: Yayın politikaları ve/veya telif hakları uygulamaları gereği yayımlanan makalelerin başka dergilerde yayımına genellikle izin verilmez. Dergilerin bu konudaki kurallarını ortaya çıkarmak amacıyla araştırma kapsamına alınan bu değişkene verilen yanıtlar Rehberde, Evet, Hayır ve Bazen şeklinde yer almaktadır. Diğer dergilerde makale yayımına izin verme ile ilgili uygulamaları bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Yazım Kuralları: Dergilere gönderilen makalelerin hazırlanması sırasında uyulması gereken yazım kuralları düzeninin varlığı, bu değişken ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere dergilere gönderilen makalelerin hazırlanmasında kendi içerisinde birtakım değişiklikler gösterse de, genel olarak, makalenin hazırlanma sistematiği, öz veya özet uzunluğu ve dili, anahtar sözcük sayısı, atıf ve kaynakça düzeni, makalenin uzunluğu gibi açıklamalara Yazım Kuralları veya benzer bir başlık altında yer verilmektedir. Rehberde bununla ilgili uygulamalar Evet, Hayır ve Belirtilmemiş şeklinde ifade edilmiştir. Makale Sayısı: Derginin bir sayısında yayımlanan ortalama makale sayısını ifade etmektedir. Açıklamalarda bu değişkene ilişkin bilgiler rakam ile belirtilmiştir. Yayım Sözleşmesi: Yayım Sözleşmesi uygulamasının dergilerde uygulanma durumu, bu bilgi ile sorgulanmıştır. Rehber de bu değişken ile ilgili bilgiler Evet ve Hayır şeklinde yer almıştır. Yazarların Meslekleri: Makale gönderen yazarların mesleklerine göre dağılımını ifade etmektedir. Yazarların meslekleri bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Açıklamalarda bu değişkene ait veriler, aşağıdaki şekilde kodlanarak gösterilmiştir. 1) Akademik personel, 2) Kamu kurumu görevlileri (üniversiteler hariç), 3) Lisansüstü öğrenciler, 4) İşletme yöneticileri ve sahipleri, 5) Diğer. Yazar Akademisyenler: Makale gönderen akademisyen yazarların kendi içerisindeki dağılımını ifade etmektedir. Akademisyen yazarlar unvanlarına göre belirtilmiştir. Bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmayan dergiler için Belirtilmemiş ibaresine yer verilmiştir. Açıklamalarda bu değişkene ilişkin veriler aşağıdaki şekilde kodlanarak belirtilmiştir. 1) Prof. Dr., 2) Doç. Dr., 3) Yrd. Doç. Dr., 4) Doktora derecesine sahip araştırma ve öğretim görevlileri, 5) Araştırma görevlisi, 6) Öğretim görevlisi, 7) Okutman. Veri Tabanları: Yayımlanan makalelerin bibliyografik verilerine ve/veya özlerine yer veren ulusal veya uluslararası alanda hazırlanan indeks ve öz (abstract) veri

11 GİRİŞ 11 tabanlarının isimlerini ifade etmektedir. Veri tabanlarının isimleri, ilgili bilgi boşluğuna sığması durumunda olduğu gibi, birden fazla olan ve ilgili bilgi boşluğuna sığmayan veri tabanları aşağıdaki şekilde kodlanarak yazılmıştır. Veri tabanları, ulusal veya uluslararası olarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın aşağıda gibi toplu bir şekilde listelenmiştir. Veri tabanı bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Yer alınan veri tabanları ile ilgili bilgiler, editörlerin beyanları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 1) A&HCI (Arts&Humanities Citation Index), 2) Abstracts in Hygiene and Communicable Diseases, 3) Academic Search Premier, 4) AEA, 5) AERA, 6) African HealthLine, 7) Agbiotech News and Information, 8) Agbiotechnet, 9) AGRIS, 10) Agricultural Abstracts, 11) Agricultural Economics Database, 12) Agricultural Engineering Abstracts, 13) Agroforestry Abstracts, 14) Allied and Complimentary Medicine, 15) American History and Life, 16) Analytical Abstracts, 17) Animal Breeding Abstracts, 18) Animal Production Database, 19) Animal Science Database, 20) Archaeologische Bibliographie, 21) 22) ASFA, 23) Asian Science Citation Index, 24) ASSIA and PAIS International Databases, 25) Avery Index, 26) BIOSIS Preview, 27) BIOSIS Zoological Record, 28) Bibliography of Economic Geology, 29) Bio-Control News and Information, 30) Bioline International, 31) Biological Abstracts, 32) Biosis Previeus, 33) Biz/ed: The Joint Information Systems Commi ee-jisc, 34) Brendemaen, Lewis, Laut, 35) British Library Direct, 36) British Library Inside Database, 37) CAB Abstracts, 38) CAB Direct, 39) CAB Global Health Database, 40) CABEL-Economics and Finance Directory, 41) Cambridge Scientific Abstracts, 42) CAPCAS, 43) CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities), 44) Chemical Abstracts, 45) CINAHL Information Service, 46) Compendex, 47) Contents Pages in Education, 48) Crop Physiology Abstracts, 49) Crop Science Database, 50) CSA, 51) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Lİterature (CINAHL), 52) Current Abstratcs, 53) Current Mathematical Publications, 54) Dairy Science Abstracts, 55) Database Subets, 56) DOAJ, 57) EBSCO, 58) EbscoHost Current Abstracts, 59) EbscoSOCIndex, 60) EconLit, 61) Education Research Index, 62) Educational Research Abstracts Online-ERA, 63) El Compendex, 64) E-LIS, 65) Elsevier Biobase, 66) Elsevier Geo Abstracts, 67) EMBASE/Excerpta Medica, 68) Embiology, 69) Emnursing, 70) Engineering Index, 71) Entomology Abstracts, 72) Environmental Science Database, 73) European Directory EUROsource, 74) FAO, 75) FAO AGRIS/CARIS, 76) Field Crop Abstracts, 77) FLUIDEX, 78) Focus On: Sports Science&Medicine, 79) Food Science and Technology Abstracts, 80) Forest Products Abstracts, 81) Forestry Abstracts, 82) Forestry Science Abstracts, 83) Francis, 84) Geoarchive, 85) GEOBASE, 86) Geographic Abstracts, 87) Geological Abstracts, 88) GEOREF, 89) Geoscience Documentation, 90) GeoSEARCH, 91) Geotitles, 92) Global Health, 93) Grasslands and Forage Abstracts, 94) Helminthological Abstracts, 95) HERDC-Higher Education Research Data Collection, 96) Historical Abstracts, 97) Horticultural Science Abstracts, 98) Horticultural Science Database, 99) Human Geography, 100) HydroROM, 101) Hydrotitles, 102) IBIDS, 103) IBR-International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in The Humanities and Social Sciences, 104) IBSS (International Bibliography of the Social Science), 105) IBZ-International Bibliography of Periodical Literature in The Humanities and Social Sciences, 106) Ideas, 107) IFLP-Index to Foreign Legal Periodicals, 108) IMEMR (Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region), 109) Index Copernicus, 110) Index Islamicus, 111) Index Medicus/PUBMED, 112) Index Veterinarius, 113) Inspec, 114) Institute Health & Medical Complete, 115) Institute Social Sciences, 116) International Development Abstracts, 117) International Pharmaceutical Abstracts (PA), 118) IPSA-International Political Science Abstracts, 119) IRL (Information Reference Library), 120) Irrigation and Drainage Abstracts, 121) ISI Master Journal List (Thomson Scientific Master Journal List), 122) JEL, 123) J-Gate, 124) John Benjamins, 125) Karolinska Institutet-Stockholm, 126) Leisure Tourism Database, 127) LISA-Library and Information Science Abstracts, 128) Linguistics and Language Behavior Abstracts, 129) Maize Abstracts, 130) MANTIS, 131) Marine, 132) Math) Science, 133) Mathematical Reviews, 134) MathSciNet, 135) Medline (Index Medicus), 136) MeLCat, 137) Michigan State University Library Catalog, 138) Mineralogical Abstracts, 139) MLA (Modern Language Association) International Bibliography, 140) MLX, 141) NEWJOUR, 142) NISC, 143) NISC SA, 144) Nutrition Abstracts and Reviews, 145) Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental, 146) Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, 147) Nutrition and Food Sciences Database, 148) Oceanographic&Freshwater Resources, 149) OCLC PICA, 150) OhioLink, 151) OJS, 152) Organic Research Database, 153) Ornamental Horticulture, 154) Ornamental Horticulture Abstracts, 155) PAIS, 156) Physical Abstract, 157) Plant Breeding Abstracts, 158) Plant Genetics and Breeding Database, 159) Plant Protection Da-

12 12 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ tabase, 160) Postharvest News and Information, 161) Poultry Abstracts, 162) ProQuest, 163) Pro- Quest Health & Medical Complete, 164) Protozoological Abstracts, 165) PsycINFO, 166) PSYCLI- NE, 167) Psycscan: Pharmacology, 168) PubMed, 169) REHABDATA, 170) Repec, 171) Review of Agricultural Entomology, 172) Review of Medical and Veterinary Entomology, 173) Review of Medical and Veterinary Mycology Nutrition Abstracts and Reviews, 174) Review of Plant Pathology, 175) RIBA Index, 176) SCI Exp), 177) SCISearch, 178) Scientific Commons)org, 179) Scopus, 180) Seed Abstracts, 181) Social and Human Science Online Periodicals Index, 182) Social Science Citation Index, 183) Social Services Abstracts, 184) Sociological Abstracts, 185) Sociological Information, 186) Soil Science Database, 187) Soils and Fertilizers, 188) SOSIG-Social Science Information Gateway, 189) Soyabean Abstracts, 190) SPIRS, 191) Sponet, 192) Sportdiscus, 193) SSCI, 194) Swets Information Services, 195) TA-HJG, 196) TBA, 197) The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, 198) The Middle East Journal, 199) The Philosophier s Index, 200) Tropical Diseases Bulletin, 201) Turkologischer Anzeiger, 202) ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, 203) ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, 204) ULAKBİM Türk Tıp Dizini, 205) Ulrich s Periodicals Directory, 206) Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu, 207) Unesco Social and Human Sciences Documentation Centre, 208) University of North Carolina, 209) University of Sheffield, 210) UPD, 211) Veterinary Bulletin, 212) Veterinary Science Database, 213) Water Resources Abstracts, 214) Weed Abstracts, 215) WestCat University Libraries Catalog, 216) Western Michigan University Libraries Catalog, 217) Wheat, Barley and Triticale Abstracts, 218) World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, 219) World Banking Abstract, 220) World Textiles, 221) WorldCat, 222) Worldwide Political Science Abstracts, 223) ZDB-Zeitschriftendatenbank, 224) Zentralbla für Math, 225) Zentralbla Math Database, 226) Zoological Record. İndeks: Her yılın sonunda dergide yayımlanan makaleler için indeks hazırlanma ve yayımlanma uygulamasını göstermektedir. Açıklamalarda indeks hazırlanma ve yayımlanma uygulaması, Evet, Hayır ve Belirtilmemiş şeklinde belirtilmiştir.

13 GİRİŞ 13

14 14 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ İngilizce Adı: ISSN: Yayıncı: Editör: Mektup Adresi: İl: Tel: Faks: E-Posta: Web Adresi: Bilim Dalı: Yayın Dili: Boyutları: Yayınlanma Sıklığı: İlk Yayın Yılı: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN KILAVUZ Derginin İngilizce dilindeki karşılığı veya kullanılmakta olan İngilizce başlığı. International Standart Serial Number. Yayınlayan kurum veya kuruluş. Editörün adı ve soyadı. Posta ile ulaşımda kullanılan adres. Derginin sınırları içerisinde yayınlandığı ilin adı. Telefon numarası. Belgegeçer numarası. İnternet ortamındaki yazışmalarda kullanılan elektronik posta adresi ( ) Derginin internet ortamındaki web sayfasına erişim adresi. Derginin yayınlandığı bilimsel disiplin, alan veya dallar. Derginin yayın dili veya dilleri. Derginin hazırlanma ve baskı boyutları Bir yılda yayınlanan sayı toplamı İlk yayınlandığı yıl. Kurucu Editörün Adı-Soyadı: Derginin kurucu editörünün adı-soyadı. Online Erişim Şekli: İnternet Erişim Şekli: Tam Metin Veri Tabanı: Cilt Sayısı: Abone İşlemi: Abone Ücreti: Baskı Sayısı: İnternette Ziyaretçi Sayısı: Dergiye online erişim şekli. Yayımlanan makalelere internet ortamında erişim şekli. Dergide yayımlanan makalelerin tam metin olarak erişilebildiği veri tabanlarının listesi. Şimdiye kadar yayınlanan ciltlerin sayısı. Dergiye abone olmak için izlenen yol. Dergiye 2007 yılında abone olmak için belirlenen ücret. Bir sayıdaki baskı sayısı (tiraj). Sanal ortamda bir sayının ziyaretçi sayısı.

15 GİRİŞ 15 Son Sayı: Karar Organı: Hakem Sayısı: Dışarıdan Hakem: Değerlendirme Süresi: Yayımlanma Aralığı: Hakem Listesi: Değerlendirme Düzeni: Değerlendirme Sayısı: Hakemli Dergi: Kaç Yıldır Hakemli Dergi: Yayımlanma Oranı: Başka Dergide Yayım: Yazım Kuralları: Makale Sayısı: Yayım Sözleşmesi: Yazarların Meslekleri: Yazar Akademisyenler: Veri Tabanları: İndeks: Derginin yayınlanan son sayısı (cilt ve sayı olarak). Önerilen makalelerin derginin yayın politikasına uygun olup olmadığına karar verenler. Makaleleri değerlendirecek hakemlerin seçiminde izlenen yöntem. Yayın kurulu üyesi olmayan hakemlere danışılması. Makalelerin değerlendirilmesi için hakemlere verilen süre. Makalenin editörlüğe ulaştığı tarih ile yayımlandığı tarih arasında geçen süre. Makaleyi değerlendiren hakemlerin listesinin yayımlanma durumu. Makale değerlendirme ölçütleri düzeni. Makalelerin ortalama değerlendirme sayısı. Derginin hakemli olup olmaması ile ilgili beyan. Derginin kaç yıldır hakem denetimli yayınlandığına ilişkin beyan. Önerilen makalelerin içerisinden yayımlananların oranı. Makalenin başka dergilerde tekrar yayımlanmasına izin verilmesi ile ilgili uygulama. Önerilen makalelerin hazırlanmasında uyulması istenilen kurallar ve yazım şekillerinin varlığı. Bir sayıda yayımlanan ortalama makale sayısı. Yayım sözleşmesi uygulamasının uygulanma durumu. Makale öneren yazarların çalışma alanları. Makale öneren akademisyenlerin ünvanları. Dergiyi tarayan ulusal ve uluslararası öz (abstract) veya indeks veri tabanlarının isimleri. Yayımlanan makaleler için her yılın sonunda indeks hazırlanması ve yayımlanması ile ilgili uygulama.

16 16 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ KISALTMALAR A.Ş. : Anonim Şirketi A.Ü. : Ankara Üniversitesi AD. : Anabilim Dalı A.İ.B.Ü. : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Alb. : Albay Alm. : Almanca A.M. : Araştırma Merkezi Apt. : Apartman Arap. : Arapça Arş. : Araştırma Arş. Gör. : Araştırma Görevlisi ASAM : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Av. : Avukat BAÜ : Balıkesir Üniversitesi Bil. : Bilgisayar Bil. : Bilim Böl. : Bölüm Bşk. lığı : Başkanlığı Bul. : Bulvar Bulg. : Bulgarca Cad. : Cadde C.B.Ü. : Celal Bayar Üniversitesi C.Ü. : Cumhuriyet Üniversitesi Ç.Ü. : Çukurova Üniversitesi D. : Daire D.A.Ü. : Doğu Akdeniz Üniversitesi Dan : Danışmanlık Day. : Dayanışma Dern : Dernek D.E.Ü. : Dokuz Eylül Üniversitesi DİSK : Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Doç. Dr. : Doçent Doktor DTCF : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi D.Ü. : Dicle Üniversitesi Ed. : Edebiyat Eğt. : Eğitim Enst. : Enstitü E.O.G.Ü. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi E.Ü. : Ege Üniversitesi

17 GİRİŞ 17 Fak. : Fakülte Fars. : Farsça Fr. : Fransızca GATA : Gülhane Askeri Tıp Akademisi G.M.K. Bul. : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı GOP : Gazi Osman Paşa G.Ü. : Gazi Üniversitesi Hst. : Hastane H.Ü. : Hace epe Üniversitesi İ.İ.B.F. : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi İBAV : İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı İng. : İngilizce İs. : İspanyolca İt. : İtalyanca İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi Jap. : Japonca K. : Kat KBB : Kulak Burun Boğaz Kazak : Kazakça K.Ü. : Kocaeli Üniversitesi Ltd. : Limited Mah. : Mahalle Mat. : Matbaacılık Mer. : Merkez Mim. : Mimarlık M.S.G.Ü. : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MTA : Maden Tetkik Arama Müd. lüğü : Müdürlüğü M.Ü. : Marmara Üniversitesi Muh. : Muhasebe Müh. : Mühendislik Müş. : Müşavirler MYO : Meslek Yüksekokulu No : Numara ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi O.M.Ü. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Op. Dr. : Operatör Doktor P.K. : Posta Kutusu Paz. : Pazarlama Prof. Dr. : Profesör Doktor

18 18 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ Rek. : Reklamcılık Rus. : Rusça San. : Sanayi S.A.Ü. : Sakarya Üniversitesi S.D.Ü. : Süleyman Demirel Üniversitesi Sen. : Sendika Sit. : Site Sk. : Sokak SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu Şti. : Şirket T.C. : Türkiye Cumhuriyeti T.M.O. : Toprak Mahsulleri Ofisi Tan. : Tanıtım TASAM : Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Tic. : Ticaret TMMOB : Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Tr. : Türkçe TÜBA : Türkiye Bilimler Akademisi TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Uyg. : Uygulama Ü. : Üniversite Yard. : Yardımcı Yard. Doç. Dr. : Yardımcı Doçent Doktor Yay. : Yayıncılık Y.Y.Ü. : Yüzüncü Yıl Üniversitesi

DİL VE EDEBİYAT DERGİLERİ Batı Dilleri ve Edebiyatları Dil Bilimi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Eskiçağ Dilleri ve Edebiyatları Türk Dili ve Edebiyatı

DİL VE EDEBİYAT DERGİLERİ Batı Dilleri ve Edebiyatları Dil Bilimi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Eskiçağ Dilleri ve Edebiyatları Türk Dili ve Edebiyatı DİL VE EDEBİYAT DERGİLERİ 19 DİL VE EDEBİYAT DERGİLERİ Batı Dilleri ve Edebiyatları Dil Bilimi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Eskiçağ Dilleri ve Edebiyatları Türk Dili ve Edebiyatı 20 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER

Detaylı

Akademik Yayınlar Müdürlüğü Dergi Editörleri

Akademik Yayınlar Müdürlüğü Dergi Editörleri Akademik Yayınlar Müdürlüğü Dergi Editörleri TÜBİTAK Doğa Bilim Dergisi adıyla 1976 yılında tek dergi ve tek sayı olarak yayımlanmaya başlayan dergi; ilk yıllarda Bir editör, daha sonraki yıllarda Bir

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

MATEMATİK VE FEN DERGİLERİ 31. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİLERİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Fizik İstatistik Matematik

MATEMATİK VE FEN DERGİLERİ 31. MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİLERİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Fizik İstatistik Matematik MATEMATİK VE FEN DERGİLERİ 31 MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ DERGİLERİ Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Fizik İstatistik Matematik 32 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ MATEMATİK VE FEN DERGİLERİ 33 Ankara

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI DERGİLER 327 DİSİPLİNLERARASI DERGİLERİ

DİSİPLİNLERARASI DERGİLER 327 DİSİPLİNLERARASI DERGİLERİ DİSİPLİNLERARASI DERGİLER 327 DİSİPLİNLERARASI DERGİLERİ 328 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ DİSİPLİNLERARASI DERGİLER 329 Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spormetre Dergisi İNGİLİZCE

Detaylı

SANAT DERGİLERİ 321. SANAT DERGİLERİ Geleneksel Türk El Sanatları Heykel Müzik Resim Sahne ve Görüntü Sanatları Uygulamalı Sanatlar

SANAT DERGİLERİ 321. SANAT DERGİLERİ Geleneksel Türk El Sanatları Heykel Müzik Resim Sahne ve Görüntü Sanatları Uygulamalı Sanatlar SANAT DERGİLERİ 321 SANAT DERGİLERİ Geleneksel Türk El Sanatları Heykel Müzik Resim Sahne ve Görüntü Sanatları Uygulamalı Sanatlar 322 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ İNGİLİZCE ADI / - SANAT DERGİLERİ

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Senato 16 Eylül 2015 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarında kalitenin arttırılmasına

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ

ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ ÖZET Güssün GÜNEŞ-Huriye ÇOLAKLAR Amaç: Türkiye de tıp ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan, ULAKBİM in Tıp Veri Tabanı

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Ü N İ V E R S İ T E S İ

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Ü N İ V E R S İ T E S İ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ Ü N İ V E R S İ T E S İ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU, ATAMA İLKELERİ VE UYGULAMA ESASLARI İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 1. Çalıştıkları bilim

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer

ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI. Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi. 21 Kredi + 1 Seminer 1 2 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU (29/03/22 tarihli 48/11 sayılı EKK ile 22-13 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından geçerli olmak üzere kabul edilmiştir)

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 07.04.2012-19.09.2012 FAALİYET RAPORU

YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 07.04.2012-19.09.2012 FAALİYET RAPORU YERBİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 07.04.2012-19.09.2012 FAALİYET RAPORU Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE MERKEZİMİZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İLE PROJELER YAPMAYA

Detaylı

Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : YILDIRIM Mustafa Akademik Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : BURSA / 0.0.97 Uyruğu : TC. Yabancı Dil (ler) : İngilizce / Arapça Cinsiyet : Erkek Tel İş : 0

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ ÜYK Toplantı Tarihi: 03/03/2010 Senato Toplantı Tarihi: 08/12/2010 Toplantı Sayısı:3: Karar:1 Toplantı Sayısı: 21 Karar:_3 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK PERSONEL ATAMA VE YÜKSELTME ESASLARI YÖNERGESĠ

Detaylı

ULUSLARARASIiLiŞKiLER

ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIiLiŞKiLER Akademik Dergi Cilt 7, Sayı 27, Güz 2010 INTERNATIONALRELATIONS Academic Journal Volume 7, Number 27, Fall 2010 ULUSLARARASIiLiŞKiLER ULUSLARARASIİLİŞKİLER hakemli bir dergidir. INTERNATIONAL

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Eğitim Fakültesi 48 17 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM VE PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI VE AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI* Fakülte, YO, MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programlar Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri

2010-2011 Öğretim Yılı Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışından Öğrenci Kabul Ücretleri 1 Abant İzzet Baysal 2 Adıyaman 3 Adnan Menderes 4 (dört) katı 4 Afyon Kocatepe Fen-Edebiyat Fakültesi Faculty of Sciences and Arts 1.022.40 TL 5 Afyon Kocatepe İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.126.80

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ

ÖSYS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TEVFİK SENO ARDA ANADOLU LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) 2016 YILI SON SINIF ÖĞRENCİLERİ YERLEŞTİRME LİSTESİ Önemli Duyuru: T.C. Kimlik,Ad Soyad vb kişisel bilgilerin açık liste halinde yayınlanması "Kişisel Verilerin Korunması" Kanununa göre yasak olduğundan öğrencilerimizin kimlik bilgileri yayınlanmamıştır.

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

Tablo 12 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı

Tablo 12 Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 1201 Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı 121 1202 Bitki Koruma 121 1214 Biyosistem Mühendisliği 121 1204 Orman Endüstri Mühendisliği 121 1205 Orman Mühendisliği 121 1206 Peyzaj

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Tarih. Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi İİBF 16.06.2005 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serkan ÇINAR 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 02.10.1983 - İstanbul 3. Unvanı: Araş. Gör. Dr. 4. Yabancı Dil: İngilizce Derece Alan Üniversite Tarih Lisans İktisat Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ I - AMAÇ MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde yapılacak akademik yükseltilme ve atamalarda aranacak asgari

Detaylı

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR. DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı 29 Mayıs 2014, Ankara

TÜBİTAK. Fatma BAŞAR. DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı 29 Mayıs 2014, Ankara Fatma BAŞAR DergiPark Açık Dergi Sistemleri Eğitim Toplantısı 29 Mayıs 2014, Ankara Türkiye Akademik Dergileri %90 ın üzerinde açık erişimli, Ortak bir platformda yer almıyorlar, Sadece bilenler kullanabiliyor,

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI*

2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* 2010 YILI AKADEMĠK BĠRĠMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARININ ALANLARA GÖRE DAĞILIMI* Fakülte,YO,MYO, Araş. Merkezi, Bölüm ve Programları Tam Zamanlı Öğr.Üyesi Sayısı

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 31 305 Çeviribilim 31 313 Dünya Dilleri ve Edebiyatları 31 30 Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 31 304 Karşılaştırmalı Edebiyat 31 314 Klasik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR /

Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER. Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ : ESKİŞEHİR / Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : ÖZTÜRK KEVSER Akademik Unvanı : ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Doğum Yeri / Doğum Tarihi : ESKİŞEHİR /.0.99 Uyruğu : T.C Ana Dil (ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : BAYAN Tel İş : Faks : Posta

Detaylı

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Asgari Koşullar A) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma Kriterleri Yardımcı Doçentlik

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU TIP VE SAĞLIK ALANLARI Dokuz Eylül Üniversitesi Yardımcı Doçent Kadrosu Beyannamesi 1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 2maddesi uyarınca birimde düzenlenen Yabancı Dil sınavında başarılı olmak (en

Detaylı

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 2013 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Birinci Aşama: Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi : 24 Mart 2013 Testler ve Soru Sayıları Türkçe : 40 Soru Sosyal Bilimler: 40 Soru Matematik

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2016-2017 Lisansüstü Akademik Yılı Bahar Yarıyılı LİSANÜSTÜ PROGRAM ÖNŞART VE KONTENJAN BİLGİLERİ ANABİLİM DALI BİLİM DALI PROGRAM SEVİYESİ PROGRAM TÜRÜ

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

TÜBİTAK Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği

TÜBİTAK Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği Fatma BAŞAR Ulusal Akademik Yayıncılık 23 Kasım 2013 Türkiye Akademik Dergi Haritası Türkiye Dergileri -Yayımlayan Türkiye de Yayımlanan Akademik Dergi: 1300 Dernek

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ

Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Ç U K U R O V A Ü NİVERSİTESİ ÖĞRETİM Ü Y E LİĞİNE A T A M A İ L K E L E Rİ Öğretim üyelerini akademik kadrolara atama işlemleri 2547 Sayılı yasanın ilgili maddelerinde tanımlanmıştır. Aşağıda yalnızca

Detaylı

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI *

2011 YILI AKADEMİK BİRİMLER BÖLÜM ve PROGRAM BAZINDA SCI, SSCI ve AHCI de TARANAN YAYIN SAYILARI * ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ 14 2 2 Uluslararası Ticaret Bölümü 3 2 2 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 8 3 3 Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü 3 3 Pedodonti 2 2 2 Ortodonti 2 1 1 EDEBİYAT FAKÜLTESİ 60 2 1 14 17

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşegül Ertuğrul Ayrancı 2. Doğum Tarihi : 19.07.1985 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI:

TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: TOBB ETÜ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI: Şartlar Süre Yabancı dil Öğretim Görevlisi - Akademisyen Öğr.Gör. (6) Yardımcı Doçent Doçent Profesör.(5) - Doktoradan sonra en az 2 yıl herhangi bir üniversitede

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YILLIK PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ATAMA-YÜKSELTME PUANLAMA SİSTEMİ KOD ETKİNLİK TÜRÜ PUAN 1 YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİ 1.1 ULUSLARARASI 1.1.1 DERGİ MAKALELERİ 1.1.1.0.1

Detaylı

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance)

ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) 2016-2017 ALAN SIRALAMASI BASIN BİLDİRİSİ 15 Mayıs 2017 URAP (Üniversitesi Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini

Detaylı