KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI"

Transkript

1 KLİMA SANTRALLERİ SEÇİM ESASLARI HVAC uygulamalarındaki temel ortam, kuru hava ve su buharının karışımı, Nemli Hava diğer bir değişle atmosferik havadır. Nemli havanın termodinamiği veya Psikrometri, hava ve su buharı karışımının özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bir HVAC Mühendisi, bir cihaza giren, içinden geçen ve terkeden havanın termodinamik özelliklerindeki değişimi kesinlikle bilmelidir. Bunu yapabilmek için psikrometrik diyagramlardan faydalanılır. Bu nedenle HVAC Mühendisi için psikrometrik diyagram vazgeçilmez bir araçtır. Şekil 1.1: Psikrometrik Diyagram-Deniz Seviyesi 1911 yılında Willis H.Carrier nemli havanın özellikleri arasındaki termodinamik ilişkileri bir Psikrometrik Diagram ile birlikte yayınladığı zaman HVAC sektörüne çok önemli bir katkıda bulunmuş ve bu formüller HVAC endüstrisinin temelini oluşturmuştur. 1

2 A ) NEMLİ HAVA PROSESLERİ : 1- Isıtma veya Soğutma: Nemli hava içindeki nem miktarını kaybetmeden ısıtıldığında veya soğutulduğunda Psikrometrik diyagram üzerinde bir yatay düz çizgi halinde hareket eder. Santral içerisindeki ısıtma serpantinleri buna iyi bir örnektir. Şekil 1.2: Nemli Havanın Isıtılması/Soğutulması Termodinamiğin 1. Kanunu ve Kütlenin Korunumu ilkesini kullanarak bir ısıtma veya soğutma serpantini (Cooling and Heating) için toplam ısıl kapasite, Q; Q= m a ( h 2 h 1 ) (Formül 1.3) şeklinde ifade edilir. Burada; Q: Toplam serpantin kapasitesi, kw m a Kütlesel hava debisi, kg/s h : Entalpi, kj/kg Nemli havayı ideal gaz olarak kabul edersek, serpantin ısıl kapasitesi, Q; Q= m a * Cp * (t 2 t 1 ) (Formül 1.4) şekline dönüşebilir. Cp= Cp a +W*Cp v (Formül 1.5) 2

3 Burada; Cp: Sabit basınç spesifik ısı değeri, kj/kg C t : Sıcaklık, C W: Nem oranı (kg m /kg a ) Nemli hava problemlerindeki normal sıcaklık aralıklarında; Cp a = 1.00 kj/kg C Cpv=1,872 kj/kg C W= 0.01 kg m /kg a Buradan Cp=1.00+0,01*1,872 Cp= kj/kg C Serpantin ısıl kapasitesi, Q; Q= d *Cp * (V) * (t 2 -t 1 ) (Watt) (Formül 1.6) Burada, d: Havanın yoğunluğu (kg/m 3 ) V: Debi (L/s) Eğer, F1= d * Cp ise Q= F1*V* (t 2 -t 1 ) (Watt) (Formül 1.7) olarak ifade edilebilir. Deniz seviyesinde, standart hava için serpantin kapasitesi Q; Q= 1.23 * V * (t 2 -t 1 ) (Watt) (Formül 1.8) Deniz seviyesinden farklı yükseklikler için gösterildiği şekilde düzeltilmelidir. F1 faktörü aşağıda (Tablo-2) de 2- Soğutma ve Kurutma : Nemli hava kendi çiğ noktasının altındaki bir sıcaklığa soğutulduğu zaman, içerisindeki su buharının bir kısmı yoğunlaşacak ve havadan ayrılacaktır. Şekil 1.3 bir soğutma ve kurutma cihazının şematik olarak gösterimidir. 3

4 Şekil 1.3: Nemli Havanın Soğutulması ve Kurutulması Termodinamiğin 1. Kanunu ve Kütlenin Korunumu ilkesini kullanarak, bir soğutma ve kurutma serpantini için toplam ısıl kapasite, Q; Q=m a * (h 1 h 2 ) m a * h w * (W 1 - W 2 ) (kw) (Formül 1.9) Soğutma ve kurutma prosesi hem duyulur hem de gizli ısı transferlerini içerir. Duyulur ısı transferi kuru termometre sıcaklığındaki düşüş ile ilgili iken, gizli ısı transferi nem oranındaki azalma ile ilişkilidir. Toplam soğutma kapasitesini gösteren Formül 1.9 u duyulur ve gizli ısı olmak üzere iki parçaya ayırmak gerekirse; Burada ; Veya ; Q= Q S + Q L (Formül 1.10) Q S : Duyulur Isıl Kapasite (kw) Q L : Gizli Isıl Kapasite (kw) Q S = m a * Cp * (t 1 t 2 ) (kw) (Formül 1.11) Q L = m a * h w * (W 2 W 1 ) (kw) (Formül 1.12) Burada, 4

5 h w = h g - h f = 2500 kj/kg 2500 kj/kg yaklaşık olarak 24 C KT ve %50 BN deki havanın içindeki su buharının ısıl içeriğinden 10 C suyun ısıl içeriğinin farkıdır. Buradaki 24 C ve %50 BN kullanılan en yaygın oda konfor şartı, 10 C ise soğutma kurutma serpantinleri için normal yoğuşma sıcaklığıdır. Tekrar düzenlenirse; Q L = d * V * 2500 *( W 1 W 2 ) (Watt) (Formül 1.13) Eğer; F2=d*2500 olarak tanımlanırsa Q L = F2 * V *( W 1 W 2 ) (Watt) (Formül 1.14) Toplam ısı Kapasitesi, Q ise; Q = m a (h 1 h 2 ) = d * V * (h 1 h 2 ) (Watt) (Formül 1.15) Deniz seviyesinde, standart hava için serpantin duyulur ve gizli ısıl kapasiteleri; Q S = 1.23 * V *(t 2 -t 1 ) (Watt) (Formül 1.16) Q L = 3010 * V * (W 1 W 2 ) (Watt) (Formül 1.17) Toplam ısı kapasitesi, Q ise; Q= 1.20 * V * (h 1 h 2 ) (Watt) (Formül 1.18) Deniz seviyesinden farklı yükseklikler için yoğunlukla birlikte F1 ve F2 faktörleri aşağıda Tablo-2 de gösterildiği şekilde düzeltilmelidir 5

6 3- Adyabatik Nemlendirme: Nemli hava içerisine adyabatik bir ortamda (ısı transferi olmaksızın) buhar veya su enjekte edildiği zaman nem oranı yükselir. Şekil 1.4 :Nemli Hava İçerisine Su/Buhar Püskürtülmesi Enerjinin ve Kütlenin Korunumu ilkelerini kullanarak; m a h 1 + m w h w =m a h 2 (Formül 1.19) m a W 1 + m w =m a W 2 (Formül 1.20) Buradan ; h 2 - h 1 / (W 2 W 1 ) = h w (Formül 1.21) Eğer enjekte edilen buharsa ve sıcaklığıda biliniyorsa buhar tablolarından entalpi değerini bulmak mümkündür. Nemlendirme işlemi oda konfor şartlarını sağlayacak nem oranına kadar yapılacağından nemlendiricinin çıkışındaki nem oranını tesbit etmek kolay olacaktır. Formül 1.21 de tüm bilinenleri yerine koyduğumuzda nemlendirici çıkışındaki entalpi değerini bulabiliriz. Bundan sonra da diğer tüm termodinamik özellikleri psikrometrik diyagramdan rahatlıkla okuyabiliriz. Eğer nemli havaya yaş termometre sıcaklığında su enjekte edilirse, sabit bir yaş termometre sıcaklığı eğrisi üzerinde doyma noktasına gelinceye kadar (%100 BN) proses devam eder. Nemlenen havanın kuru termometre sıcaklığı düşerken nem oranı artacaktır. Uygulamada bu proses Evaporative Cooling olarak bilinir ve nemli hava %100 BN noktasına gelmeden proses sona erer. Nemlendiricinin veya evaporatif soğutucunun verimlilik değeri, çıkış noktasının belirlenmesinde etkili olacaktır. 6

7 Buna göre, sulu tip nemlendirici için Verimlilik Eff; Eff = (Tdb1 Tdb2 ) / (Tdb1 Twb1) (Formül 1.22) Burada ; Tdb1 : Nemlendirici girişi kuru termometre sıcaklığı, C Tdb2 : Nemlendirici çıkışı kuru termometre sıcaklığı, C Twb1: Nemlendirici girişi yaş termometre sıcaklığı, C 4- İki Ayrı Hava Akımın Adyabatik Karışımı: Bir klima santralı içerisinde kullanımı oldukça yaygın bir prosestir. Şekil 1.5, iki hava akımının karışımını göstermektedir. Şekil 1.5: İki Hava Akımının Adyabatik Karışımı Enerjinin korunumu ilkesi ile, m a1 h 1 + m a2 h 2 = m a3 h 3 (Formül 1.23) Kuru havadaki kütlenin korunumundan, m a1 + m a2 = m a3 (Formül 1.24) Su buharı üzerindeki kütlenin korunumu ilkesi ile, m a1 W 1 + m a2 W 2 = m a3 W 3 (Formül 1.25) 7

8 Formul 1.22, 1.23 ve 1.24 ü birleştirdiğimiz zaman, aşağıda gösterilen sonucu elde edebiliriz. h 2 h 3 W 2 W 3 m a = = (Formül 1.26) h 3 h 1 W 3 W 1 m a2 İki ayrı hava akımının karışım noktası, bu iki hava noktasını birleştiren doğrusal çizgi üzerinde olmak zorundadır. B ) STANDART HAVA KAVRAMI : HVAC hesaplarıyla ilgili temel formüller Standart Hava değerleri üzerine kurulmuştur. ASHRAE standart havayı aşağıda belirtilen şekilde tanımlamıştır. Buna göre Standart Hava, deniz seviyesinde; 15 C de sıcaklığa sahiptir. İdeal gaz olarak kabul edilir. Barometrik basıncı kpa dır. ASHRAE ye göre, Standart Havanın yoğunluğu 1,204 kg/m 3 olarak kabul edilmiştir. Bu değer 15 C deki doymuş su buharı ile 20 C deki kuru havanın yoğunluk değerine eşdeğerdir. Standart hava sıcaklığının 15 C de kabul edilmiş olmasının nedeni ise, genelde HVAC proseslerinde serpantinlerden, fanlardan ve kanallardan geçen havanın bu sıcaklığa yakın bir değerde olmasıdır. Standart hava değerlerini kullanarak yapılan hesaplar genellikle % 2 veya %3 den daha fazla hata payı içermez ve HVAC hesaplarında da kullanımı rahatlıkla kabul edilebilir. İdeal gaz denklemlerinin nemli hava problemleri için 50 ile +50 C arası sıcaklıklarda standart atmosferik basınçta kullanılması %0,7 den daha az bir hata oranı ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, bu hata payı daha düşük atmosferik basınçlarda (deniz seviyesi üzeri) daha da düşmektedir. Bu nedenle HVAC alanında basit ideal gaz denklemlerinin kullanılması yeteri kadar hassasiyet vermekte ve kullanımı kolay olmaktadır. Ancak, atmosferik basınç her zaman deniz seviyesi olarak kabul edilmemeli (101,325 kpa) ve farklı irtifalar için düzeltilmelidir. Bu da, kullandığımız psikrometrik diyagramın yüksekliğe göre düzeltilmiş olması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Aşağıda Tablo-1 de m ye kadar olan irtifalar için Standart Atmosferik Hava verileri verilmiştir. 8

9 Standart Atmosferik Data Yükseklik Sıcaklık Basınç M C kpa ,2 107, ,0 101, ,8 95, ,5 89, ,0 79, ,5 70, ,0 61, ,5 54, ,0 47, ,5 41, ,0 35, ,5 30, ,0 26,436 ASHRAE 1989 Fundamentals Handbook-Chp.6.8 Table-3 Tablo-1 : Yüksekliğe Bağlı Standart Atmosferik Data Tablo-1 de görüldüğü üzere deniz seviyesi üzerine çıkıldakça havanın basıncı düşer. Hava basıncının yüksekliğe bağlı olan formulasyonu aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Buna göre; P= 101,325 * (1 2, * 10-5 * H ) 5,2561 (Formül 1.27) Burada, P= Barometrik Basınç, kpa H= Yükseklik, m Yükseklik arttıkça, basınçla birlikte havanın yoğunluğuda düşmektedir. Yoğunluk ayrıca havanın sıcaklığı ile lineer olarak değişmektedir. Fakat konfor klimasının ve ısıtmanın yapıldığı normal sıcaklık aralıklarında standart yoğunluğun kullanımı kabul edilebilir. Havanın yoğunluğu ideal gaz denklemleri ile aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanabilir. Buna göre; d = (P-P w ) / (R a * T) (Formül 1.28) Burada; d = Havanın Yoğunluğu (kg/m 3 ) P = Barometrik Basınç (kpa) P w = 15 C Su Buharının Doyma Basıncı, ( kpa) R a = Kuru Havanın Gaz Sabiti, ( kj/kg. K) 9

10 T= Sıcaklık, ( K) Yüksekliğin artması neticesi havanın yoğunluğu düştüğü için buna bağlı olarak havanın kütlesel debisi de düşmektedir. Bir tarafı hava olan ısı eşanjörü için ısı transferi hacimsel debi ile değil, kütlesel debi ile değişkendir. Bu nedenle bir çok HVAC ekipmanın ısıl kapasitesi yüksek irtifalarda düşmektedir. Tam vurgulamak gerekirse ; denilebilirki, Daha yüksek bir yerleşimde, deniz seviyesindeki aynı ısıtma, soğutma kapasitesini ve kütlesel debiyi yakalayabilmek için havanın hacimsel debisini arttırmak gerekir. Yükseklik Basınç Hava Yoğunluğu Faktör1 Faktör2 Altitude Pressure Air density F1 F2 Metre KPa kg/m ,325 1,204 1, İstanbul ,357 1,168 1, ,289 1,131 1, Urfa ,321 1,120 1, ,733 1,113 1, Diyarbakır ,193 1,106 1, ,076 1,093 1, ,036 1,080 1, Ankara ,613 1,063 1, Konya ,810 1,029 1, Sivas ,175 0,973 0, Van Tablo 2 : Farklı yükseklilklerdeki Basınç ve Yoğunluk İlişkileri Yükseklik havanın yoğunluğunu düşürüp, klima santralları içerisindeki ısıl kapasiteleri azalttığından dolayı sistem içerisindeki basınç kayıplarının düşmesine neden olur. Basınç kayıplarındaki değişmeler klima santralları içerisindeki fanların seçilmesinde önem arzeder. Fan seçimleri hacimsel debiye dayanır. Fan imalatçılarının seçim eğrileri deniz seviyesi için hazırlanmış olsa bile fan debisi hacimsel olduğu için bunlar aynen kullanılabilir. Ancak, fan basınç hesaplarının yüksekliğe göre düzeltilmesi şarttır. Herhangi bir fanı seçmeden önce sistem içerisindeki basınç kayıpları hesaplanmalıdır. Bilindiği üzere bunlar, Cihaz içi kayıplar Cihaz dışı kayıplar (kanallarda oluşan) Sistem etkisi (System Effect) ile meydana gelen kayıplardır. Cihaz içi kayıplar ısıtma, soğutma serpantinlerinden, nemlendiriciden, damperlerden, filtrelerden vb klima santralı içi ekipmanlardan gelmektedir. İmalatçı firmaların katologlarından tasarımını yaptığımız klima santralının konfigürasyonuna 10

11 göre cihaz içi basınç kayıpları her eleman için ayrı olarak belirlenip toplanmalıdır. Ortaya çıkan değer deniz seviyesinde cihaz içi basınç kayıplarının toplamıdır. Bu değeri aşağıda belirtilen barometrik düzeltme faktörü (Formül 1.28) ile çarparsak kendi yüksekliğimizdeki cihaz içi basınç kayıpları toplamını bulmuş oluruz. Barometrik Düzeltme Faktörü, BDF ; Bulunduğumuz Yükseklikteki Barometrik Basınç BDF= (Formül 1.29) Deniz Seviyesi Barometrik Basınç Düzeltilmiş cihaz içi basınç kayıpları, P DCİHAZ ; P DCİHAZ = P CİHAZ * BDF (Formül 1.30) Kanal Basınç Kayıplarının düzeltilmesi deniz seviyesi üzeri yüksekliklerde yoğunluğun değişmesi sebebiyle gereklidir ve oldukça zahmetlidir. Bu nedenle genellikle ihmal edilir. Bu durum teorik ve teknik olarak doğru olmasada, ihmal sonucu düzeltilmemiş basınç kayıplarının kullanılması tasarımın emniyetli olmasını sağlayacaktır. Sistem Etkisi Faktörü (System Effect), fan giriş ve çıkış bağlantı ağızlarına sahada yapılan farklı geometrideki kanal uygulamalarının fan imalatçısının kendi test ortamlarındaki ideal bağlantı şekillerinden farklı olması nedeniyle meydan gelen performans düşüklüğüdür. AMCA (Air Movement Control Association) farklı fan kanal bağlantılarına göre çeşitli Sistem Etkisi Faktörlerini yayınlamıştır. Bu değerler farklı yükseklik durumlarında (Formül 1.30) da gösterildiği gibi düzeltilmelidir. Eğer, kullanacağımız fanımızın debisini (hacimsel) ve belirtilen yükseklikteki basınç kayıpları toplamını biliyorsak; 1. Barometrik Düzeltme Faktörünü (BDF) hesaplarız, 2. Basınç kayıplarını BDF değerine bölüp düzeltilmemiş deniz seviyesi değerini bulabiliriz. 3. Debi ve deniz seviyesi basınç değerleri ile imalatçı fan eğrilerini kullanıp fanımızı seçebiliriz. Bulduğumuz fan motor gücünü (BHP) BDF değeri ile çarpıp fanımızın gerçek değerini hesaplarız. 11

12 Şekil 1.6 Fan Sistem Performansı Şekil 1.7 Fan Çıkışı Hava Hız Profili 12

13 Yükseklik Nedeniyle Psikrometrik Diyagramdaki Değişiklikler: Yüksekliğin arttmasıyla psikrometrik diyagramın değişimi aşağıda belirtildiği şekilde özetlenebilir; 1. Kuru termometre sıcaklık doğruları değişmez, 2. Bağıl nem çizgileri doyma eğrisini de içerecek şekilde yukarıya ve sola doğru kayar, Şekil 1.8 Bağıl Nem Çizgilerindeki Değişim 3. Yaş termometre eğrileri yukarıya ve sağa doğru kayar, Şekil 1.9 Yaş Temometre Çizgilerindeki Değişim 13

14 4. Spesifik hacim eğrileri yukarıya ve sağa doğru kayar, Şekil 1.10 Spesifik Hacim Eğrilerinde Değişim 5. Entalpi çizgileri değişmez. Şekil 1.11 Entalpi Çizgileri 14

15 Örnek Problem 1: Aşağıda tasarım verileri belirtilmiş ve deniz seviyesi psikrometrik değerlerine göre hesabı yapılmış olan bir klima santralının Ankara şartlarında kullanılması durumunda ortaya çıkan sonuçları görebilirsiniz. Klima Santralı Verileri : Klima Santralı % 100 Taze Havalı Fan Pozisyonu : Draw Thru Dış Hava Şartları : Oda Konfor Şartları : Yaz : 34 C KT ve 21 C YT Kış : -12 C KT ve % 90 BN Yaz : 26 C KT ve % 50 BN Kış : 20 C KT Oda Duyulur Isı Kazancı (Q s ) : W Oda Gizli Isı Kazancı (Q L ) : 3500 W Oda Isı Kaybı : W Asgari Taze Hava İhtiyacı : 3000 m 3 /h Ortam Basıncı : Notr Dönüş Havası Isı Kazancı :0 W Oda Havası ve Üfleme Havası Arası Sıcaklık Farkı : 11 C By Pass Faktörü : % 5 Vantilatör Verileri : Vantilatör Toplam Basıncı : 75 mmss Vantilatör Motor Pozisyonu : Fan ve Motor Hava Akımı İçerisindedir. Vantilatör Fan Verimi : % 65 Vantilatör Motor Verimi : % 65 15

16 Sonuç 1 : Deniz Seviyesinde Santral Hesaplanırsa Formül 1.8 den Q S = F1 * V *(t 2 -t 1 ) (Watt) V= / ( * (26-15)) V= 2578 L/s = 9281 m 3 / h Santral Hava Debisi : 9281 m 3 /h Cihaz Çiğ Noktası : 12.5 C Soğutucu Serpantin Giriş Noktası :34 C KT, 21 C YT, kj/kg Soğutucu Serpantin Çıkış Noktası : C KT, 13 C WB,36.54 kj/kg Soğutucu Serpantin Kapasitesi,Q CC : Q CC = 1.20 * 9281 * (1000 /3600) * ( ) Q CC =73957 W Isıtıcı Serpantin Kapasitesi, Q HC: Q HC = 1.23 * 9281 * (1000/ 3600) * ( (-12)) Q HC = W Sonuç 2 : Aynı Santral 895 m Ankara da Kullanılırsa Soğutucu Serpantin Giriş Noktası :34 C KT, 21 C YT, kj/kg Soğutucu Serpantin Çıkış Noktası : C KT, 13 C WB,39.36 kj/kg Soğutucu Serpantin Kapasitesi,Q CC : Q CC = 1.08 * 9281 * (1000 /3600) * ( ) Q CC =66573 W Soğutucu Serpantin Kapasitesindeki Düşüş : = 7384 W,( % 10 ) Isıtıcı Serpantin Kapasitesi, Q HC: Q HC = 1.10 * 9281 * (1000/ 3600) * ( (-12)) 16

17 Q HC = W Isıtıcı Serpantin Kapasitesindeki Düşüş : = W, ( %10.5) Fan BHP değeri düşer. Sonuç 3 : Ne Yapılması Gerekir? A 895 m ye göre düzeltilmiş psikrometrik diyagram üzerinde tüm hesaplar yapılmalıdır. B Hava debisi ve kapasiteler buna göre tayin edilmelidir. Böylece aşağıdaki değerler elde edilir. Santral Hava Debisi : m 3 /h Cihaz Çığ Noktası : 12.3 C Soğutucu Serpantin Giriş Noktası :34 C KT, 21 C YT, kj/kg Soğutucu Serpantin Çıkış Noktası : C KT, 12.8 C WB,38.71 kj/kg Soğutucu Serpantin Kapasitesi,Q CC : Q CC = 1.08 * * (1000 /3600) * ( ) Q CC =81864 W Isıtıcı Serpantin Kapasitesi, Q HC : Q HC = 1.10 * *(1000/ 3600) * (27.9-(-12)) Q HC = W Debideki Artış = = 1071 m 3 /h ( % 11.5 ) Soğutma Kapasitedeki Artış = = 7907 W (%10.7) Isıtma Kapasitesinde Artış Yoktur. 17

18 Örnek Problem 2 : Örnek 1 deki santral 1732 m yükseklik (Örneğin Van) için dizayn edilirse: Sonuçları karşılaştırabilmek amacıyla dış hava kuru termometre ve yaş termometre sıcaklıkları aynı alınırsa: Soğutucu Serpantin Giriş Noktası :34 C KT, 21 C YT, kj/kg Soğutucu Serpantin Çıkış Noktası : C KT, C WB,40.93 kj/kg Böylece aşağıdaki değerler elde edilir. Hava yoğunluğu: kg/m 3 Santral Hava Debisi : m 3 /h Cihaz Çiğ Noktası : C Soğutucu Serpantin Kapasitesi,Q CC : Q CC = * * (1000 /3600) * ( ) Q CC = W Isıtıcı Serpantin Kapasitesi, Q HC : Q HC = 0.99 * *(1000/ 3600) * (27.9-(-12)) Q HC = W Debideki Artış = = 2209 m 3 /h ( % 23.8 ) Soğutma Kapasitedeki Artış = = W (%18) Isıtma Kapasitede Artış Yoktur. 18

19 C ) PSİKROMETRİK ANALİZLER : Yukarıda anlatılan nemli hava proseslerinin bir veya birkaçının birlikte kullanılması halinde istenilen mahal konfor şartları bir klima santralı tarafından sağlanacaktır. Buna göre Klima Santralları nın görevini kısaca; Belirlenen sıcaklıkta ve nemde, bir hava debisi ile yazın mahalde oluşan duyulur ve gizli ısı kazançlarını, kışın ise ısı kayıplarını bertaraf ederek, istenilen sıcaklık ve nem şartlarını yerine getirmek. Bunu yaparken ayrıca iç ortam hava kalitesini ve hava dağıtımını mahalin ihtiyaçlarına göre tesis etmek. şeklinde özetleyebiliriz. Klima Santrallarının Yaz Durumu Psikrometrik Analizleri : 1. Gereklinin Verilerin Hazırlanması: a. Sistem Verileri a.1) Klima Santralının Tipi : % 100 Taze Havalı Karışım Havalı a.2) Fan Yerleşimi : Draw Through Blow Through b. Tasarım Verileri Yükseklik Dış Hava KT Sıcaklığı, TO, C Dış Hava YT Sıcaklığı, WBO, C Mahal KT Sıcaklığı, TZ, C Mahal BN Şartı, RZ, % Mahal Duyulur Isı Kazancı, RSH, W Mahal Gizli Isı Kazancı, RLH, W Taze Hava İhtiyacı, OSA, (L/s) Mahal Ortam Basıncı, EP, +/- % Dönüş Havası Kanal Isı Kazancı,ZR, W Oda ile üfleme Havası Arası Sıcaklık Farkı, DTR, C Soğutma Serpantini By-Pass Faktörü, BF 19

20 c. Fan Verileri Vantilatör Toplam Basıncı, TPv, mmss Vantilatör Motor Yerleşimi - Hava Akımı İçinde - Hava Akımı Dışında Vantilatör Fan Verimi, Fveff, % Vantilatör Motor Verimi, Mveff, % Aspiratör Toplam Basıncı, TPa, mmss Aspiratör Motor Yerleşimi - Hava Akımı İçinde - Hava Akımı Dışında Aspiratör Fan Verimi, Faeff, % Aspiratör Motor Verimi, Maeff, % d. Analiz Verileri Klima Sistemi Analizi - Sabit Hava Debisi Yöntemi - Nem Kontrol Yöntemi 2. Temel Hesaplar : 2.1) Mahal Duyulur Isı Faktörü (RSHF) : Oda duyulur ısı kazancının (RSH), oda toplam ısı kazancına oranıdır. RSH RSHF= (Formül 2.1) RSH+RLH 20

21 Şekil 2.1 Oda ve Üfleme Havası Noktası Arasındaki RSHF Doğrusu RSHF doğrusu mahal içerisinde üfleme havasının psikrometrik prosesini tanımlar. 2.2) Toplam Duyulur Isı Oranı (GSHF) : Toplam duyulur ısı kazancının (TSH), toplam ısı kazancına oranıdır. TSH GSHF= (Formül 2.2) TSH+TLH TSH = RSH + OSH (Watt) (Formül 2.3) Burada ; OSH, dış hava duyulur ısı kazancıdır ve aşağıdaki gibi ifade edilir. OSH = 1.23 * OSA * ( TO-TZ ) (Watt) (Formül 2.4) OSA : Dış hava debisi, (L/s) Toplam gizli ısı kazancı, TLH ; 21

22 TLH = RLH + OLH (Watt) (Formül 2.5) Burada ; OLH, dış hava gizli ısı kazancıdır. OLH = 3010 * OSA * (WO WZ ) (Watt) (Formül 2.6) Formül 2.6 da; WO : Dış Hava Nem Miktarı, kg m / kg a WZ : Mahal Nem Miktarı, kg m / kg a Şekil 2.2 Serpantin Giriş ve Çıkış Noktaları Arasındaki GSHF Doğrusu 2.3) Etkin Duyulur Isı Oranı (ESHF) : Etkin duyulur ısı kazancının (ERSH), etkin toplam ısı kazancına oranıdır. ESH ESHF= (Formül 2.7) ESH+ELH ESH = RSH + BF * (OSH ) (Watt) (Formül 2.8) 22

23 BF : By pass faktörü, Serpantin içerisinden geçerken serpantin yüzeyi ile temas etmeyip, sıcaklığında düşüş olmayan hava miktarının oranıdır. ELH = RLH + BF * (OLH ) (Watt) (Formül 2.9) Şekil 2.3 Oda Mahal Konfor Şartı ve Cihaz Çiğ Noktası Arasındaki ESHF Doğrusu 2.4) Hava Debisi, QTA (L/s) : Oda içerisinde oluşan ısı kazancını kaldırmak için gerekli olan hava debisi, QTA (L/s) ; RSH QTA = (L/s) (Formül 2.10) 1.23 * ( TZ TS ) Eğer bu hava debisi serpantinden geçen hava debisine eşitse; TSH QTA = (L/s) (Formül 2.11) 1.23 * (TMA TL) 23

24 Burada ; TMA : Karışım Hava Noktası Sıcaklığı, C TL : Serpantin Çıkış Havası Sıcaklığı, C 2.5) Sistem Isı Kazançları : Vantiilatör ve Aspiratör fan motorlarından gelen ısı kazançlarıdır. QTA * TP Fan Gücü = (Watt) (Formül 2.12) 1000* Feff QTA : L/s; TP : Fan Toplam Basıncı, (Pa) Feff : Fan Verimliliği Fan Gücü Motor Gücü = (Watt) (Formül 2.13) Meff Meff : Motor Verimliliği Vantilatör motorundan gelen sıcaklık artışı, ZDTF, C; TPv ZDTF = (Formül 2.14) 1.23 * 1000 * Feff* Meff Buradan, Aynı şekilde, ZSH = RSH * QTA * ZDTF (Formül 2.15) ZSH : Zon Duyulur Isı Kazancı (Watt) Aspiratör motorundan gelen sıcaklık artışı, DTFR, C; TPa DTFR = (Formül 2.16) 1.23 * 1000 * Feff* Meff 24

25 Buradan, (Draw thru fan için) ESH =ZSH+BF*(OSH + ZR *RA*DTRF ) (Watt) (Formül 2.17) ZR : Zon Dönüş Havası Isı Kazancı 3. Analiz Yöntemleri : Psikrometrik analizlerin doğru sonuca ulaşabilmesi için tasarımcının bilgisayar ortamında hesaplarını yapması şarttır. Aksi takdirde bulunan sonuçlar bir tahminden öteye geçemeyecek ve hassas olamayacaktır. 3.1) Sabit Hava Debisi Yöntemi : Eğer ortamda hassas bir nem kontrolü istenmiyor ise bu yöntem uygulanabilir. Buna göre, tasarımcı ; Oda ve üfleme noktaları arasında sabit bir sıcaklık farkı ( DTR) belirler. Bu DTR değeri ile hava debisini hesaplar. (Formül 2.10) Yaklaşık bir BF faktörü kabul eder (BF=0.5) Cihaz Çiğ Noktasını (ADP) ve serpantin çıkış KT Sıcaklığını (TL1) aşağıda belirtilen şekilde hesaplar Burada, TL1 BF * TMA ADP = ( C) (Formül 2.18) 1 BF TL1= TZ DTR ZDTF ( C) (Formül 2.19) TL1: Sabit Hava Debisi Yöntemine göre cihaz çıkış sıcaklığıdır. Bu değerlere uyacak Oda Nem Oranını (WZ) bulur. 1 WZ = WADP + (TZ ADP ) * ( ) / 2447 (Formül 2.20) ESHF Burada, RSH + BF*OSH ESHF = (RSH + BF*OSH) + (RLH + BF*OLH) Cihaz çiğ noktası nem oranı (WADP) ise, ADP ve Çiğ noktası BN i (%100) kullanılarak psikrometrik diyagramdan okunabilir. 25

26 Bulduğu WZ değerini kullanarak tüm gizli ısı kazançlarını yeniden hesaplayarak karışım hava noktasını bulur. Formül 2.18 i kullanarak yeni bir cihaz ciğ noktası hesaplar. Yeniden ESHF ü hesaplar ve bununla yeni bir WZ değeri bulur. Bu işlemi arka arkaya bulduğu iki WZ değeri birbirine çok yakın oluncaya kadar devam ettirir. İterasyon tekniği ile bu işlemi bilgisayar yardımı ile yapmak kısa zamanda doğru sonuca ulaştıracaktır. Aksi takdirde oldukça zaman tüketici bir hesap yöntemi haline gelir. Fakat doğru sonuca ulaşmak için başka çare yok gibidir. Psikrometrik diyagram üzerinden gerekli değerleri bularak Soğutma Serpantin kapasitesini hesap eder. Sonuç : Hesap ettiği son WZ değeri ile istediği konfor şartının WZ değeri farklıdır. Amaç edilen KT sıcaklığı sağlanırken BN değeri hedeften sapar. Ne kadar sapıldığının tesbit edilmesi gereklidir. Bu değer toleranslar dahilinde ise sorun yoktur. Eğer mahaldeki gizli ısı kazancı yüksekse; Ulaşılan Oda Bağıl Nemi (BN) > İlk İstenilen Bağıl Nem (BN) Eğer mahaldeki gizli ısı kazancı az ise ; Ulaşılan Oda Bağıl Nemi (BN) < İlk İstenilen Bağıl Nem (BN) 26

27 Şekil 3.1 Sabit Hava Debisi Yöntemi ile Çizilmiş Psikrometrik Diyagram 3.2) Nem Kontrol Yöntemi : Ortamda hassas bir nem kontrolü isteniyor ise, tasarımcı bu yöntemi uygulamak durumundadır. Buna göre tasarımcı; Başlangıç için, amaçlanan oda şartının çiğ noktasına (t d ) eşit bir Cihaz Çiğ Noktası (ADP) sıcaklığı bulur. ADP = t d = DBRH ( TZ, RZ) Bu Cihaz Çiğ Noktasının (ADP) nem oranını (WADP) tesbit eder. WADP = W = DBRH(ADP,100) İterasyon tekniği ile cihaz çiğ noktasını çok küçük sıcaklık aralıkları ile (örneğin 0.01 C) azaltarak buna ilişkin ESHF ü ( geçici diğer olarak) aşağıdaki formül kullanarak bulur. 27

28 1 ESHFTR = (Formül 2.21) 3010 WZ-WADP 1+ ( ) x ( ) 1.23 TZ-TADP Bu işlemi, geçici ESHF ün gerçek ESHF e eşit oluncaya değin devam eder. Sonuca ulaştığında, cihaz çıkış kuru termometre sıcaklığı, TL2; TL2 = ADP + BF * (TMA ADP) ( C) (Formül 2.22) TL2: Nem Kontrol Yöntemine göre cihaz çıkış sıcaklığıdır. Yeniden hatırlarsak TL1; TL1= TZ DTR ZDTF ( C) Eğer TL2 > TL1 ise HAVA DEBİSİNİ ARTTIRMAK GEREKİR Buna göre ; ZSH QTA = (L/s) (Formül 2.23) 1.23*(TZ TL2) Bu yeni debi ile dönüş hava sıcaklığı, karışım hava sıcaklığı ve tüm duyulur ısı faktörleri yeniden hesaplanarak, serpantin çıkış nem oranı (WL) bulunur WL = WMA (TMA TL2) * ( ) * (Formül 2.24) GSHF 3010 Debiyi oldukça küçük aralıklarla arttırarak, WL değeri artık değişemez noktasına geldiğinde iterasyon işlemini durdurulur. Belirlenen son noktaya göre Serpantin kapasitesi hesaplanır. Eğer TL2 < TL1 ise REHEAT yapmak gerekir. 28

29 29

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

Psikrometri Esasları

Psikrometri Esasları Psikrometri Esasları Merkezi İklimlendirme Sistemlerinin Sınıflandırılması Merkezi iklimlendirme sistemleri tesis bakımından iki ana grupta toplanabilir. - Konfor iklimlendirme tesisleri, - Endüstriyel

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TERMODĐNAMĐK LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK DENEY

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü MM 410 Makina Mühendisliği Laboratuarı II DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI Deneyin Amacı: Kuru hava, atmosferik hava,

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. SOĞUTMA KULESİ AMAÇ GİRİS: Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Endüstride irçok işlemde su soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçmiş u suyu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI:

DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: DENEYİN ADI: İKLİMLENDİRME-I DENEYİN AMACI: Kuru hava ile atmosferik hava arasındaki farkın ayırt edilebilmesi. Atmosferik havanın özgül ve bağıl neminin tanımlanıp, hesaplanabilmesi. Atmosferik havanın

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089 a göre 40 % ϕ 64 % değerleri arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerine çıkması ortamda virüs, bakteri ve mantar gibi

Detaylı

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ Havalandırma sistemleri binadaki ısıtmavesoğuma ihtiyacını, bina kullanıcılarının ihtiyacını göz önünde bulundurarak sağlayan sistemlerdir. Bir anlamda ısıtma, soğutma ve nemlendirme

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazları

Isı Geri Kazanım Cihazları Klimacı Mert Talatpaşa Bulvarı No:5/A Alsancak İZMİR T. 3 5 39 65 6 F. 3 7 9 www.klimacimert.com.tr info@klimacimert.com.tr VRS3 Vent Isı Geri Kazanımlı Cihazları, sağlıklı iç mekan havalandırması için

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler.

Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. www.polybloc.ch www.esanjorler. Taze hava yükünü ortadan kaldırır Havayı nemlendirmez, %100 hijyenik Ortamda taze hava kalitesi sağlar!.. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

H metre SICAKLIK : >>> 8,5 C. 89,87 kpa BASINÇ : >>> Bu yükseklikteki suyun buharlaşma sıcaklığı : >>> 96 C

H metre SICAKLIK : >>> 8,5 C. 89,87 kpa BASINÇ : >>> Bu yükseklikteki suyun buharlaşma sıcaklığı : >>> 96 C H metre SICAKLIK : >>> BASINÇ : >>> 8,5 C 89,87 kpa Bu yükseklikteki suyun buharlaşma sıcaklığı : >>> 96 C DÜNYA ÜZERİNDEKİ ŞARTLAR YERDEN YÜKSELME'DE ŞARTLAR Yükseklik = H ( km ) = 0,00 km >> Yükseklik

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... hassas kontrollü klima cihazları bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Her geçen gün enerji verimliliğinin öneminin arttığı çağımızda,

Detaylı

İklimlendirme ve Psikrometri

İklimlendirme ve Psikrometri BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR İklimlendirme ve Psikrometri 1 / 76 Temel Kavramlar ISI Sıcaklık veya basınç farkı ile iletilebilen bir enerji şeklidir. Cisimler ısındıkça moleküler hareket bu oranda artar.

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Evaporatif Soğutma Deney Raporu Laboratuar Tarihi: Laboratuarı Yöneten: Numara: Adı Soyadı: Grup/Alt grup:..

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ Kapalı yüzme havuzlarında nem oranının VDI 2089/1 göre % 40 - % 64 değerleri arasında olması gerekmektedir. Nem oranının % 64 değerinin üzerine çıkması ortamda mikrop, bakteri

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI

EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI 185 EVAPORATİF SOĞUTMA VE HVAC SİSTEMLERİNDE DEC UYGULAMASI Atıf İMARET ÖZET Bu çalışma konfor kliması alanında konvensiyonel düşünce tarzının dışındaki yeni bazı yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Soğutma

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz aktivitelerinden kaynaklı

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI

EĞİTİM NOTLARI 16 BASINÇLI HAVA HATLARI BASINÇLI HAVA HATLARI Basınçlı hava, endüstriyel tesislerde yaygın bir şekilde kullanılan bir enerji türüdür. Basınçlı hava, dış ortamdan alınan havanın bir kompresörde belli bir oranda sıkıştırılmasıyla elde edilir. Serbest

Detaylı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-IP. Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-IP Tavan Tipi Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı Tavan tipi ısı pompalı ısı geri kazanım cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını

Detaylı

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ

YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ YAPILARDA OTOMASYON ve ENERJİ YÖNETİMİ OTOMATİK KONTROL III. Bölüm MEKANİK TESİSATLARDA OTOMASYON Kullanım Sıcak Su Tesisatı (Boyler) Boyler düzeneği Güneş enerji destekli boyler düzeneği Boyler düzeneği

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA DENEYİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA DENEYİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMM 302 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I BUHARLAŞTIRMALI SOĞUTMA DENEYİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÖNEN ISPARTA, 2014

Detaylı

7.4.2015. Oturum Başkanı: Zühtü FERAH

7.4.2015. Oturum Başkanı: Zühtü FERAH Oturum Başkanı: Zühtü FERAH Dilşad BAYSAN ÇOLAK SPIRAX INTERVALF 1 Biraz Teori Bu bütün prosesin temelidir Isı transfer alanı Logaritmik ortalama sıcaklık farklılığı İhtiyaç duyulan enerji Q = A k LMTD

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İKLİMLENDİRME DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME

Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Proses Tekniği HAFTA 8-9 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME Gaz-Buhar Karışımları Kuru hava: İçerisinde su buharı bulunmayan hava. Atmosferik hava: Kuru hava ve su buharının olduğu hava P v=r T P atm

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ Turhan YÜCEL 1940 Đstanbul doğdu. 1967 yılında Yıldız Teknik Okulu'ndan mezun oldu. 15 yıl özel sektörde çalıştı. 1981 yılında Yıldız Üniversitesi uzman kadrosunda göreve başladı.

Detaylı

COK 0204K DENEY FÖYÜ

COK 0204K DENEY FÖYÜ COK 0204K DENEY FÖYÜ TEMEL İKLİMLENDİRME DENEYİ COK-0204K TEMEL İKLİMLENDİRME DENEY FÖYÜ Sayfa 1 COK-0204K TEMEL İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİ ŞEMASI COK-0204K ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI COK-0204K TEMEL İKLİMLENDİRME

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı

HRV-DX Plus. DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı HRV-DX Plus DX Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı IGK cihazları kapalı mekanlardaki egzoz ve taze hava ihtiyacını karşılamak amacı ile tasarlanmış alüminyum

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları

TEKNOPOOL. Havuz Nem Alma Cihazları TEKNOPOOL Havuz Nem Alma Cihazları 1 İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Teknopool... 1 Otomasyon... 2 Projelendirme... 3 Bileşenler... 4 BY ISITMA SOĞUTMA KLİMA HAVALANDIRMA SAN TİC. A.Ş. tescilli

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS

YÜZME HAVUZU KLİMA ve NEM ALMA SANTRALLARI HNS HNS GENEL BİLGİLER HNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış

Detaylı

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir

Makale. ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir Makale ile ihtiyacın eşitlendiği kapasite modülasyon yöntemleri ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Qureshi ve ark., 1996; Nasution ve ark., 2006; Aprea ve ark., 2006). Bu çalışmada, boru

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali

APHS. Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali memnuniyet üretir Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Serisi Kapalı Yüzme Havuzu Nem Alma Santrali Nem Kontrolü Neden Önemlidir? Kapalı yüzme havuzlarında ortam şartları, havuz yüzey alanı ve havuz

Detaylı

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar...

Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... Doğal tazeliğinde ürünler, doğal serinliğinde mekanlar... ç a t ı t i p i k l i m a c i h a z l a r ı bizim öykümüz çevreye duyduğumuz sorumluluk öyküsü Akdeniz, iklimi, denizi ve insanıyla sıcak bir bölgedir.

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Fati ŞAHİN (009040091) KONTROL: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BALIKESİR-014

Detaylı

İKLİMLENDİRME NEDİR?

İKLİMLENDİRME NEDİR? İKLİMLENDİRME NEDİR? İnsan, hayvan ve bitkilerin konforu veya endüstriyel bir ürünün üretilmesi için gerekli olan iklim şartlarının (sıcaklık, nem, hava hızı, taze hava miktarı vb) otomatik olarak sağlanması

Detaylı

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller)

12.04.2010. Aşağıdaki tipleri vardır: 1- Kondenser Tipine Göre: - Hava Soğutmalı Tip -Su Soğutmalı Tip - Kondensersiz Tip (Remote Condenser Chiller) SOĞUTMA GRUPLARI Binalarda kullanılacak soğutma suyunu hazırlayıp kullanıcılarına (klima, FCU, vs.) gönderen sistemlere soğutma sistemleri denilmektedir. Soğutma sistemleri en genel anlamda mahaldeki ısınan

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ DENEY FÖYÜ AMAÇ: İklimlendirme sistemlerinin ve elemanlarının tanıtılması, havanın ısıtılması, nemlendirilmesi ve soğutulması işlemlerinin gösterilmesi, soğutma kulesinde su soğutma

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

EDUCATIONAL MATERIALS

EDUCATIONAL MATERIALS PROBLEM SET 1. (2.1) Mükemmel karıştırılmış, sabit hacimli tank, aynı sıvıyı içeren iki giriş akımına sahiptir. Her akımın sıcaklığı ve akış hızı zamanla değişebilir. a) Geçiş işlemini ifade eden dinamik

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı)

SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) SOĞUTMA SİSTEMLERİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ (Devamı) Soğutma devresine ilişkin bazı parametrelerin hesaplanması "Doymuş sıvı - doymuş buhar" aralığında çalışma Basınç-entalpi grafiğinde genel bir soğutma devresi

Detaylı

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz.

Gözetmenlere soru sorulmayacaktır. Eksik veya hatalı verildiği düşünülen değerler için mantıklı tahminler yapabilirsiniz. HR. Ü. Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 0502304-0506304Termodinamik I Ara Sınavı (07/12/2011). Süre: 90 dak. Adı ve Soyadı: No: İmza: Alınan Puanlar: 1.2.3.4.5.6.. Sınav sonucu. Gözetmenlere

Detaylı

HAVA ŞARTLANDIRMA VE KLĐMA TEKNĐĞĐ Doç. Dr. Ing. Ahmet CAN

HAVA ŞARTLANDIRMA VE KLĐMA TEKNĐĞĐ Doç. Dr. Ing. Ahmet CAN Makale HAVA ŞARTLANDIRMA VE KLĐMA TEKNĐĞĐ Doç. Dr. Ing. Ahmet CAN Trakya Üniversitesi 1. GĐRĐŞ Çok sayıda insanın kapalı bir ortamda bulunmasından veya endüstri tesislerindeki bazı süreçler nedeni ile

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI

SOĞUTMA EĞİTİM SETİ ŞEMASI SOĞUTMA Soğutma, ısının düşük sıcaklıktaki bir kaynaktan yüksek sıcaklıktaki bir kaynağa transfer edilmesidir. Isının bu şekildeki transferi kendiliğinden olmadığı için soğutma yapan cihazların enerji

Detaylı

İKLİMLENDİRME ESASLARI

İKLİMLENDİRME ESASLARI İKLİMLENDİRME ESASLARI A) İKLİMLENDİRMENİN ESASLARI GİRİŞ İklimlendirmenin Tanımı, İşlevleri ve Gelişimi : a) İklimlendirme : Kapalı bir ortam havasının temizlenmesi, ısıtılıp soğutulması, nemlendirilmesi

Detaylı

KSC HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI

KSC HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI HÜCRE KONSTRUKSİYON YAPISI Klima santralleri, kullanım alanları olarak oldukça geniş yelpazeye sahiptir. Bu alanlardan bazıları oteller,hastaneler,alışveriş merkezleri, büyük spor salonları, iş merkezleri

Detaylı

Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları

Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 93, s. 13-19, Isı Geri Kazanım Cihazlarının Bazı Şehirlerdeki Yıllık Toplam Isıtma ve Soğutma Kazançları Serhan KÜÇÜKA* Özet Klima santralları bünyesinde bulunan veya

Detaylı

K-204 TEMEL İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİ ŞEMASI K-204 ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI

K-204 TEMEL İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİ ŞEMASI K-204 ELEKTRİK KUMANDA ŞEMASI DENEY FÖYLERİ Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2012 termometre multimetre Ana şalter

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN Döner bir pervane kanatları tarafından hava veya gazları hareket ettiren basit makinalardır. Eksenel fan: Döner bir mil üzerine pervane

Detaylı

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI 1 ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları, enerji tasarrufu sağlamanın yanında, yüksek iç hava kalitesi elde etmek için tasarlanmıştır. Isı geri kazanımlı

Detaylı

PSİKROMETRİK DİYAGRAM VE UYGULAMALARI

PSİKROMETRİK DİYAGRAM VE UYGULAMALARI PSİKROMETRİK DİYAGRAM VE UYGULAMALARI CELALİTTİN KIRBAŞ Mak. Müh. MMO 2013 KOCAELİ ŞUBESİ 1- HAVA DEBİLERİNE AİT KAVRAM VE TANIMLAR a- Mahale verilen toplam hava miktarı giriş havası b- Mahalden atılan

Detaylı

BÖLÜM 14 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME

BÖLÜM 14 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BÖLÜM 14 GAZ-BUHAR KARIŞIMLARI VE İKLİMLENDİRME İ.Gökhan AKSOY Mühendislik uygulamalarında, gaz-buhar karışımı ile sıkça karşılaşılır.

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz

KONTROL PANELİ. Kontrol panelinden kontrol menüsüne giriniz DENEY FÖYLERİ Yeni Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com BALIKESİR-2014 KONTROL PANELİ Kontrol panelinden

Detaylı

HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI UYGULAMASI

HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI UYGULAMASI 413 HAVA SOĞUTMALI GRUPLARIN EVAPORATİF ÖNSOĞUTMA İLE VERİM VE KAPASİTE ARTIŞI UYGULAMASI Güray KORUN ÖZET Kondenser havalarının, kurulumu son derece basit, yatırım maliyeti ve işletme masrafları düşük

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır

FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON. Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı SEASON Doğu İklimlendirme A.Ş. Markasıdır FOUR - CFHR Yüksek Verimli Karşıt Akışlı Isı Geri Kazanım Cihazı Egzoz hava filtresi Karşıt akışlı

Detaylı

Mak.Müh.UYGAR OĞAN DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ (VRF/VRV) SİSTEM TASARIM VE UYGULAMALARI

Mak.Müh.UYGAR OĞAN DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ (VRF/VRV) SİSTEM TASARIM VE UYGULAMALARI Mak.Müh.UYGAR OĞAN DEĞİŞKEN SOĞUTKAN DEBİLİ (VRF/VRV) SİSTEM TASARIM VE UYGULAMALARI 22.11.2012 Değişken Soğutkan Debili Sistem İçerik Değişken soğutkan debili sistem(vrf/vrv) nedir? D.S.D. sistem neden

Detaylı

DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 1 DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

İZMİR İLİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

İZMİR İLİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ _ 1359 İZMİR İLİ İÇİN EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Erhan ŞEN Özay AKDEMİR Koray ÜLGEN ÖZET Bu çalışmada, İzmir ilinde örnek bir konut için soğutma yükleri yaz ayları için

Detaylı

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON 21.05.2011 HAVALANDIRMA DEVRESİ İÇERİK Havalandırma Sistemi Kritik Devresi Gürültü Üretim ve Ses Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek

Detaylı

Paket Tip Isı Pompaları

Paket Tip Isı Pompaları Paket Tip Isı Pompaları Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için Tesisat ekipmanları aynı gövdenin içine yerleştirilmiş Yüksek verim değerleri ile elektrik tüketimi düşük Isıtma,

Detaylı

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ

TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ TÜPRAŞ HAM PETROL ÜNİTESİNDE ENERJİ ve EKSERJİ ANALİZİ Başak BARUTÇU, Nüket YAPII, Zehra ÖZÇELİK Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Bornova İzmir e-posta: zozcelik@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr

AIRFEL TİCARİ KLİMALAR. www.airfel.com.tr www.airfel.com.tr IRFEL TİRİ KLİMLR Salon Tipi Turbo fonksiyonu ile hızlı ısıtma soğutma rıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti Uzun üfleme mesafesi Dört yöne otomatik hava yönlendirme Otomatik

Detaylı

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip...

Teknogen. İçindekiler. Fancoil Kaset Tip Fancoil Döşeme Tip Fancoil Gizli Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip... Fancoil Üniteleri İçindekiler Teknogen Fancoil... 3 Kaset Tip Fancoil... 4 Döşeme Tip Fancoil... 6 Gizli Tavan Tipi... 8 Basınçlı Tip... 10 Duvar tipi... 12, ve landırma sektörünün önde gelen üreticilerinden

Detaylı

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02

PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 PRİZMATİK VE SİLİNDİRİK KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICI DTIK-01-02 DTIK-01 DTIK-02 MALZEME : Kasa 1 mm. Kalınlıkta galvaniz veya paslanmaz malzemeden ısıtıcı rezistanslar paslanmaz malzemeden imal edilir.

Detaylı

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler

KONVEKTİF KURUTMA. Kuramsal bilgiler KONVEKTİF KURUTMA Deneyin amacı Deneyin amacı, katı haldeki ıslak gıda maddelerin kritik ve denge nem değerlerini, kuruma eğrisi karakteristiğini ve kurutma prosesinin etkin parametrelerinin araştırılmasıdır.

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com

Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Yenilikçi ve Güvenilir... Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri www.cukurovaisi.com Gaz Yakıtlı Sıcak Hava Üreteçleri Çukurova Isı nın kendi markası olan ve son teknolojiyle üretilen Silversun Hot Air Gaz

Detaylı

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ

KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLS Havuz Nem Alma Santralleri kapalı havuz mahalleri ve nem alma ihtiyacının olduğu özel yerlerde rutubetin alınması için özel olarak tasarlanmıştır. Kapalı yüzme havuzlarında

Detaylı

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ

STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ STANDART ve DİĞER ÜRÜNLER 2014 FİYAT LİSTESİ MC - HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU CİHAZ SOĞUTMA KAPASİTESİ NET LİSTE MODELİ KCAL/H KW FİYAT ( ) FİYATI ( ) MC 251 47.400 55,2 12.250 15.250 MC 301 56.200

Detaylı

ERV Serisi. risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri

ERV Serisi. risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri ERV Serisi risi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri... ERV Serisi Enerji Geri Kazan ml Havaland rma Üniteleri ERV SERİSİ ENERJİ GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ yaşam mahallerinin taze hava

Detaylı