Bankacılık Sektöründe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bankacılık Sektöründe"

Transkript

1 Bankacılık Sektöründe Gü Güncel l Vergi V i Konuları K l Abdulkadir KAHRAMAN KPMG Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Hakan GÜZELOĞLU KPMG Türkiye Vergi Direktörü 19 Aralık 2012

2 Ajanda 08:00-08:30 Kayıt - Karşılama 08:30-08:45 Açılış - Kahvaltı 08:45-10:45 Altın ve Altına Dayalı İşlemlerde Vergileme Yeni Finansal Ürünlerin Vergilemesinde Belirsizlikler ve Çözüm Önerileri Yeni SPK Kanununun Bankacılık Sektörüne Etkileri ve Vergi Gündemine Yansımaları Türev İşlemlerde Çözüm Bekleyen Sorunlar Yurtdışına Yapılan Faiz, Temettü, Royalty Ödemelerinde Bankaların Vergi Sorumluluğu Diğer Güncel Vergi Konuları - Banka Dışı İhraçlarda Tahvil İhracında, Örtülü Sermaye ve KDV ve İhraç Sürecine Etkisi - Yeni BES Sisteminin İK Süreçlerine Etkisi - Benzeri Güncel Vergi Konuları 10:45-11:00 Soru - Cevap

3 Altın ve altına dayalı işlemler Değerleme Altın bir emtia mıdır? Altın bir yabancı para mıdır? Bankalar, döviz tevdiat hesapları ve altın depo hesapları açabilir, Anapara ve faizlerin i transferleri ile altının iadesi bankalarca kendi kaynaklarından karşılanır, Altın Özel Değerleme hükümlerine mi tabidir? Görüşümüz!

4 Altın ve altına dayalı işlemler Altın kredisi Değerleme İlkeleri Yönünden İşletmeler açısından borç olarak mukayyet değeri ile değerlenir, Tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak veya anlaşmaya göre TL veya döviz olarak geri ödenebilir, Değerleme ğ farkları mali karın tespitinde dikkate alınmaz, Banka nezdinde: Hesap dönemi sonlarında altına dayalı olarak hesaplanan reeskont faiz geliri niteliğinde, Kredi kapaması: Kredi anapara tutarının mukayyet değeri ile ödeme anındaki değer arasındaki fark gelir veya gider niteliğinde,

5 Altın ve altına dayalı işlemler Altın mevduatı Değerleme İlkeleri Yönünden İşletmeler açısından borç olarak mukayyet değeri ğ ile değerlenir, ğ Değerleme farkları mali karın tespitinde dikkate alınmaz, Tahakkuk ettirilecek faizler altın olarak veya anlaşmaya göre TL veya döviz olarak geri ödenebilir, Altın mevduatı için hesaplanan faiz reeskontları gider niteliğinde, BSMV Yönünden Altın mevduatının kapatılması; alım satım mıdır? Alış satış bedeli (TL) arasındaki fark genel oranda BSMV ye tabi, Her türlü komisyon %5 oranında BSMV ye, Kapatma sırasında bir değerğ artışı olmaması halinde BSMV uygulanmaz, Gelir Vergisi Yönünden Altın mevduatına faizler % 15 oranında stopaja tabi ( vadesiz altın mevduat hesaplarından çekişler stopaja tabi değil),

6 Altın ve altına dayalı işlemler Derivatives Değerleme Altına opsiyon işlemi yapılabilir, ancak 5 No.lu KVK Tebliğinde altına dayalı türev işlemlerine ilişkin bir açıklamaya yer verilmemiş, Altına dayalı türev işlemleri de genel esaslara tabi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Yönünden Kambiyo işlemi olarak dikkate alınmadığından, fiziki teslim ile sonuçlansa dahi, lehe alınan para %5 oranında BSMV ye tabi mi? BSMV nin istisna olduğu durumlar? Arbitraj, VOB,

7 Altın ve altına dayalı işlemler Yatırım fonu Değerleme Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları kurumlar vergisinden istisna, Türkiye de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarında stopaj %0, BSMV Yönünden Altın yatırım fonlarının altın alım satım işlemleri BSMV den istisna, İstisna hükmü öncesi dönemlere ilişkin usulsüzlük cezası uygulanabilir mi? Gelir Vergisi Geçici 67. Madde Yönünden Elde eden kişiye göre % 0 ve % 10 oranında gelir vergisi stopajına tabi,

8 Yeni Finansal Ürünler - Turbo sertifikalar Dayanak varlık ya da dayanak göstergenin fiyatına bağlı olan ve sahibine dayanağın değeri ile sirkülerde belirtilen kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan bir geri ödeme talep etme hakkı sağlayan kaldıraçlı bir finansal ürün olarak tanımlandı, Turbo sertifikalar, fiyat değerlemesi açısından varant niteliğinde değil, % 0 stopaj uygulanmasına tabi değil; çünkü hisse senedi veya hisse senedi endekslerine dayalı vadeli işlemlerden ve varantlardan farklı özelliklere sahip, IMKB de gerçekleştirilen il turbo sertifika işlemlerinden l i sağlanan kazançlara uygulanacak stopaj oranı? Anonim, limited şirketler ve yatırım fonları ile bunlara benzer nitelikteki yabancı kurumlar için % 0, Tam ve dar mükellef gerçek kişi mükellefler için ise % 10,

9 Yeni Finansal Ürünler Foreks Foreks İşlemleri Vergi Kanunlarında kaldıraçlı ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin özel bir düzenlemeye ihtiyaç var, Açıklığa kavuşturulması gereken konular Gelir türü? ü? Ticari i Kazanç, Arızi ikazanç, Değer ğ At Artış Kazanç Vergilendirme? GVK Geçici 67. kapsamında değil, beyana tabi? Vergi İdaresi nin görüşü Gelir Türü? Devamlılık varsa ticari kazanç, diğer hallerde arizi kazanç, Vergilendirme Kurum kazancı ve kurumlar vergisi, arizi kazanç halinde münferit veya özel beyan, Tarhiyatın muhatabı ve yükümlülükleri?

10 Yeni SPK Kanunu - Yatırım Fonları Avrupa Birliği nin UCITs direktifi kapsamında Portföy yönetim şirketi adı altında yeni bir şirket türü tanımlanmakta ve yatırım fonlarının sadece portföy yönetim şirketleri tarafından kurulması öngörülmekte, Bankalar yatırım fonlarında kurucu olamayacak, Fon içtüzüklerinin noter onayından geçirilmesi zorunluluğundan vazgeçilerek fon kurucuları açısından önemli bir harcama kalemi ortadan kaldırılmakta,

11 Yeni SPK Kanunu - Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklıkları Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı (DSYO) adı altında Türk Hukuku için yeni olan bir şirket türü ihdas edilmekte, Bu şirket türü Avrupa Birliği UCITs düzenlemeleri kapsamında fon ile yatırım ortaklığı modelinin bir bileşimi olarak düzenlenmiş olup, ortaklığın farklı portföylerden oluşacak şekilde yapılanmasına imkan vermekte, DSYO lar, yatırım fonlarının tüzel kişiliği bulunmaması nedeniyle yatırım yapmakta zorlandığı ğ alanlarda da (özellikle gayrimenkul) faaliyet gösterebilecek,

12 Yeni SPK Kanunu - Örtülü kazanç aktarımı yasağı Kanunun 21. maddesi ile Örtülü kazanç aktarımı yasağı düzenlendi, Yasağın;hangi ilişkili kişileri kapsadığı, hangi durumların kazanç aktarımı sayılacağı, konsolide karı azaltıcı ve artırıcı işlemlerin ele alındığı, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde belgelendirme ve bunun süresini, örtülü kazanç aktarımı halinde bunun kanunî faizi ile birlikte mal varlığı veya kârı azaltılan ortaklığa veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesi açıkça belirlendi, Yasağa uyulmaması halinde, karı veya malvarlığı azaltılan veya artması engellenen tüzel kişilerin ve yatırım fonlarının yetkilileri ve bunların fiillerine iştirak edenlere 3 yıldan az olmamak üzere hapis ve adlî para cezası getirilmektedir. Emsallere uygun fiyat ya da bedelin tespitinde uygulanabilecek yöntemler belirsiz,

13 Türev İşlemler ve BSMV Sorunları Altın Türev işlemlerindeki BSMV VOB dışında gerçekleştirilen, altın türev işlemleri fiziki teslim ile sonuçlansa dahi lehe kalan para % 5 oranında BSMV ye tabi, Riskten korunma (Hedge) amaçlı işlemlerde BSMV Birden fazla ayaklı ancak birbirine bağlı hedge amaçlı işlemler sonucundaki lehe kalan paraların tek bir işlem sayılması mümkün mü? Gelir İdaresi nin yaklaşımı?

14 Yurtdışına Yapılan Ödemelerinde Bankaların Sorumluluğu T.C.M.B nin Görünmeyen İşlemler Genelgesi gereği, bankaların yurt dışına yapacakları para transferlerinde mevzuat gereği ödenmesi zorunlu vergi ve benzeri yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinden sorumlu, Aracı olunan ödemeler; Royalty, Faiz, Temettü ödemeleri, Serbest meslek ödemeleri, Bankaların, bu ve benzeri ödemelerin brüt tutarları üzerinden vergi ve benzeri yükümlülüklerin ödendiğinin veya ödeneceğinin ilgililerce tevsiki veya uygun beyanları aranır,

15 Banka Dışı Tahvil İhraçlarında Örtülü Sermaye ve KDV Anonim şirketlerin çıkardıkları tahvillerin ilişkili kişilerce satın alınması örtülü sermaye uygulaması? Tahvil aracılığı ile finansman sağlama ile doğrudan kredi kullanmak açısından bir farkı var mıdır? Tahvil ihraç eden şirketin i k tahvillerinin i i ilişkili taraflarca alınması, diğer koşulların varlığı halinde örtülü sermaye oluşturur mu? Tahvil faizlerinin finansman hizmeti sayılarak KDV kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür? Vergi İdaresi nin vermiş olduğu bir özelge ile tahvil faiz ödemelerinin KDV nin konusuna na girmesi gerektiği görüşünde, Mevduat faiz ödemeleri KDV ne tabi olacak mı?

16 Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Değişiklikler BES katkı paylarının ücret gelirlerinden (ücretin safi tutarından) indirilmesi uygulamasına itibariyle son verildi, % 25 oranlı devlet katkı payı uygulamasına geçilecek, İşveren katkılı emeklilik planlarının kurulması için işverenlerin çalışanları adına ödeyecekleri katkı payları ticari i kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, İşveren ve çalışanların yapacakları katkı payları, çalışanın brüt ücretinin %15 i ve asgari ücretin yıllık tutarı ile sınırlandırıldı, Emeklilik şartı: 56 yas sınırı ile 10 yıl sistemde bulunmak olarak değiştirildi, 10 yıl prim ödeme şartı bulunmuyor,

17 Hizmet Yansıtmasında BSMV Matrahının Tespiti Vergi İdaresi nin Görüşü;. Ekspertiz hizmeti karşılığında bankanızca müşterilerinizden alınan bedelin gayrimenkul değerleme şirketine kısmen aktarılması durumunda, bankanız tarafından gelir hesaplarına intikal ettirilen diğer bir ifadeyle lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekmektedir. Söz konusu olayda, ekspertiz hizmeti karşılığında bankanızca müşterilerinizden alınan bedelden değerleme şirketine aktarılan tutar düşüldükten sonra kalan ve gelir hesaplarınıza intikal ettirilen tutarın BSMV ye tabi tutulması gerekmektedir. Örneklemeler: A) 100 masraf 100 tahsilat Bu durumda cari hesaplar arasında maliyet birebir aktarıldığından BSMV nin konusuna giren bir tutardan bahsedilemeyecek, B) 100 masraf 120 tahsilat Cari hesaplar arasındaki net tutar 20 gelir hesabına aktarılarak BSMV ye konu edilecek, C) 100 masraf 80 tahsilat Bu durumda da -20 TL gider hesabına aktarıldığından lehinize kalan bir tutar olmayacaktır. Tahsil edilen tutarların müşteri hesapları yardımı ile kaydedilmesi,

18 Peşin/Vadeli İşlemlerin İthalatta KKDF Uygulaması BANKA Peşin İthalat l t Bedeli (A) Şirketi TR Yurt Dışı İth halat Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat %6 KKDF ye tabi, Bu ve benzeri yapılar sonucu yapılan işlemler muvazaa olarak değerlendirilip ğ KKDF riski olabilir mi? H.Q. Bankanın bu işlemden vergi sorumluluğu doğar mı?

19 Serbest Bölge Şube Kazançları tarihi itibarıyla faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere serbest bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler dolayısıyla elde ettikleri kazançları gelir ve kurumlar vergisinden istisna edildi, Kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak adına, serbest bölgelerde yer alan şubelere ilişkin ruhsat süresinin sona erip ermediği veya ruhsatın yenilenip yenilenmediği kontrol edilmeli, Serbest bölge gider yansıtmaları (istisna kazanç olması veya olmaması halinde),

20 İletişim Bilgileri Hakan GÜZELOĞLU Abdulkadir KAHRAMAN Ortak, Vergi Bölümü Başkanı Direktör, Vergi Tel: Tel: g g member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

21 Teşekkürler 2012 Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirketidir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye de basılmıştır. Bu dökümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dökümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağının üye firmaları KPMG International Cooperative e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

Mali Bülten. No: 2012/14

Mali Bülten. No: 2012/14 19 Ocak 2012 Mali Bülten No: 2012/14 VERGİ Konu : Türev ürün işlemleri ile diğer bazı sermaye piyasası işlemlerinin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi

2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi 2014 Y l Menkul K ymet Kazançlar Vergi Rehberi Bu broşür, yat r mc lar m za yat r mlar ile ilgili olarak karş laşacaklar vergi uygulamalar ile ilgili ön bir bilgi vermek amac yla vergi dan şman m z Mehmet

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER

TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER TÜREV ÜRÜNLER VE VERGİLENDİRİLMESİ MUZAFFER UZER CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ MANİSA, MAYIS 2012 1 GİRİŞ Türev Ürünler ve Vergilendirilmesi konulu makalenin

Detaylı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı

Mali Bülten. No: 2010/91. Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı. 1. Yasa Tasarısının Kapsamı 15 Aralık 2010 Mali Bülten No: 2010/91 VERGİ Konu : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Vergi Affına İlişkin Kanun Tasarısı, Daha önceki bültenlerimizde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014

BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ. SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 BURSA YMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİ SEMİNERİ SAKIP ŞEKER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Bursa, 31 Ocak 2014 Konular-1 1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı